Girmiş olduğunuz 2011 ÖSYS/LYS sonucunda Üniversitemiz Denizcilik Fakültesine kayıt hakkı kazandığınız için sizi en içten duygularımla kutluyorum.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Girmiş olduğunuz 2011 ÖSYS/LYS sonucunda Üniversitemiz Denizcilik Fakültesine kayıt hakkı kazandığınız için sizi en içten duygularımla kutluyorum."

Transkript

1 19 Ağustos 2011 Sevgili Öğrencimiz, Girmiş olduğunuz 2011 ÖSYS/LYS sonucunda Üniversitemiz Denizcilik Fakültesine kayıt hakkı kazandığınız için sizi en içten duygularımla kutluyorum Eylül 2011 tarihleri arasında yapılacak olan kesin kaydınızı kısa sürede tamamlayabilmeniz için gereken önlemler alınmıştır. Size ayrılan süreyi verimli kullanabilmeniz için ekte gönderilen açıklamaları dikkatlice okumanız ve gerekli belgelerle birlikte belirtilen tarihlerde Üniversitemizde bulunmanız yeterli olacaktır. Sizi ve ailenizi tekrar kutlar, sağlık ve başarılarınızın devamını dilerim. Prof.Dr.Osman Kâmil SAĞ REKTÖR

2 KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER: 1. KAYIT TARİHİ ve SAATLERİ: 05 Eylülde başlayıp 09 Eylülde sona erecek olan kesin kayıt işlemleri saatleri arasında Tuzla/İSTANBUL yerleşkemizde yapılacaktır. 2. KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER: Kayıt için gerekli belgeler, EK-A da açıklanmıştır. Ayrıca EK-B formu doldurulacaktır. Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerimize Öğrenci Belgesi verilecektir. Kayıt işlemlerinden önce internet sayfamız üzerinden ön kayıt yapılması ve çıktı alınarak getirilmesi gerekmektedir. 3. ÖĞRENİM ÜCRETİNİN ÖDENMESİ VE İLGİLİ BELGELER: Öğrenim ücreti, peşin veya 6 taksitle ödenebilecektir. Taksitli ödemeler İŞ BANKASI Tuzla şubesinde açılacak Kredili Mevduat Hesabı ile yapılacaktır. Kredili Mevduat hesabı açılabilmesi için istenen belgeler EK-C de açıklanmıştır. İlk taksit peşin olarak alınır. Kredili mevduat hesabı açılması ve Üniversite ile ödeme sözleşmesi yapılabilmesi için (Peşin ödemeler hariç) ödemeleri yapacak kişinin de mutlaka üniversitede bulunması gerekmektedir. Ayrıca, Garanti Bankası öğrenim ücretini daha düşük taksitler halinde ödemek isteyenlere Yükseköğrenim kredisi verebileceğini bildirmiştir. Bankanın 1.000, ve TL yi örnek olarak hazırlamış olduğu tablo (EK-E) de görülebilecektir. 4. BEDEN YETERLİLİĞİ VE MÜLAKAT SINAVI İLE İLGİLİ BİLGİLER: Beden yeterliliği ve Mülakat sınavına gelmeden önce Gemi Adamı Olur raporunun alınması ve noter tasdikli örneğinin sınav esnasında komisyona verilmesi gerekmektedir. Raporun nereden ve nasıl alınacağı EK-A da açıklanmıştır. Beden yeterliliği sınavı için herhangi bir spor malzemesi getirmenize gerek yoktur. 5. ÜNİFORMA İLE İLGİLİ BİLGİLER Üniforma giymek zorunludur. Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerin kışlık üniforma ölçüleri üniversitede alınacaktır. Kıyafetleri hazırlayacak firmaya, bu maksatla 330 TL.+KDV peşinen ödenecektir. 6. İNGİLİZCE YETERLİLİK (MUAFİYET) SINAVI ve SEVİYE TESPİT SINAVI İLE İLGİLİ BİLGİLER: Öğrencilerin İngilizce Hazırlık Sınıfı ile ilgili ön değerlendirilmeleri iki aşamada gerçekleştirilecektir. İngilizce Yeterlik (Muafiyet) Sınavı (İYS): Öğrencilerin İngilizce hazırlık eğitimden muaf tutulabilmeleri için girmeleri gereken sınavdır. Sınav, 19 Eylül 2011 Pazartesi günü saat da başlayacaktır. Öğrencilerin en geç saat da üniversitede olmaları gerekmektedir. İYS ye girmek isteyen öğrencilerin EK- D deki formu doldurup kayıt bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. İYS na girme zorunluluğu yoktur. Girmeyenler doğrudan (İSTS)na girebilirler. İngilizce Seviye Tespit Sınavı (İSTS): Öğrencilerin İngilizce hazırlık eğitimine başlamadan önceki İngilizce seviyelerini tespit amacı ile düzenlenmektedir. İSTS ye girmek gerekmektedir. Sınav 23 Eylül 2011 Cuma günü saat da başlayacaktır. Öğrencilerin en geç saat da üniversitede olmaları gerekmektedir. 7. ORYANTASYON EĞİTİMİ İLE İLGİLİ BİLGİLER Öğrencilerin Üniversite yi tanımaları, denizcilikle ilgili temel bilgileri öğrenerek üniversiteye geçişlerini kolaylaştırmak amacı ile Eylül 2011 tarihleri arasında Oryantasyon Eğitimi planlanmıştır. Bu eğitime katılmak zorunludur. Üniversitemizde Eğitim-Öğretim yılına 03 Ekim Pazartesi günü başlanacaktır. Törenle ilgili bilgiler daha sonra yayımlanacaktır. 2

3 EK-A 2011/ 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KESİN KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER 1. ÖSYM tarafından gönderilmiş olan sınav sonuç belgesinin aslı veya aslı sonra teslim edilmek üzere bilgisayar çıktısı. 2. Lise diploması veya mezuniyet belgesinin aslı 3. Son altı ay içerisinde, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde önden çekilmiş 12 adet 4,5 cm x 6 cm fotoğraf 4. Nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi(aslı tarafımızdan kontrol edilip, iade edilecektir.) 5. İkametgah beyannamesi (kayıt sırasında veya önceden internetten çıktısı alınarak doldurulacaktır.) 6. Askerlik durum beyannamesi (kayıt sırasında veya önceden internetten çıktısı alınarak doldurulacaktır.) yaşından gün almış öğrencilerin kaydı yapılamaz. ( 2011 ösym kılavuz. bk: 168 ) 8. Sabıka kaydı beyannamesi (kayıt sırasında veya önceden internetten çıktısı alınarak doldurulacaktır.) 9. Gemi adamları sağlık yönergesi hükümlerine göre yetkilendirilmiş olan kamu ve özel sağlık kuruluşlarından alınmış, güverte ve makina zabitleri için gemi adamı olur ibaresi taşıyan rapor. (özel veya devlet sağlık kuruluşlarından alınan raporların, hudut ve sahiller sağlık genel müdürlüğünden onaylanması gerekmektedir. Aslı daha sonra öğrencide kalacağı için noter tasdikli örneği kayıt sırasında teslim edilecektir. Yetkili sağlık merkezlerin listesi: adresinden görülebilir. 10. Öğrenim ücreti ilk taksitinin ödendiğine dair dekont KESİN KAYITTA BÜTÜN BELGELERİN EKSİKSİZ OLARAK TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR. AKSİ TAKDİRDE ÖĞRENCİ KAYIT HAKKINDAN VAZGEÇMİŞ SAYILIR. 3

4 EK-B T.C. PĠRĠ REĠS ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ÖĞRENCĠ BĠLGĠ FORMU ÖĞRENCĠ NUMARASI*: FAKÜLTE-BÖLÜM ADI: ADI SOYADI: T.C.KĠMLĠK NO: MF4 PUANI: BĠTĠRDĠĞĠ LĠSE: ÖĞRENĠM ALANI(SAY,SÖZ,EA) BAġKA BĠR FAKÜLTEDEN AYRILDIMI: NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER: ASKERLĠK ġubesġ: CĠNSĠYETĠ: DOĞUM TARĠHĠ(GÜN-AY-YIL): DOĞUM YERĠ: MEDENĠ HALĠ: ÖĞRENCĠNĠN KAN GRUBU: ÖĞRENCĠNĠN E-POSTA ADRESĠ: ÖĞRENCĠNĠN ĠLETĠġĠM ADRESĠ: BABA ADI: BABANIN ÖĞRENĠM DURUMU: BABANIN MESLEĞĠ: AYLIK KAZANCI: ANNE ADI: ANNENĠN ÖĞRENĠM DURUMU: ANNENĠN MESLEĞĠ: AYLIK KAZANCI: MASRAFLARIN KĠM TARAFINDAN KARġILANDIĞI: AĠLENĠN ĠLETĠġĠM ADRESĠ: TEBLĠGATLARA ESAS OLACAK ADRES: AĠLENĠN EV TEL NO: BABANIN CEP TEL NO: ANNENĠN CEP TEL NO: ÖĞRENCĠNĠN CEP TEL NO: ĠKAMET CĠNSĠ(YURT-PANSĠYON-EV) ÖĞRENCĠNĠN KALACAĞI ADRES ÖNEMLĠ NOT:Her türlü tebligat,üniversiteye kayıt sırasında bildirilen tebligat adresine yapılır.adresini değiģtiren öğrencinin adres değiģikliğini derhal Öğrenci ĠĢleri Müdürlüğü'ne yazılı olarak bildirmesi gerekir. Aksi taktirde taahütnamede gösterilen adrese yapılan tebligat geçerli sayılır. Yukarıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu ve bunlardan doğacak sorumluluğu kabul ettiğimi beyan ederim. * Kayıt Bürosu tarafından verilecektir..../2011 ADI SOYADI: ĠMZA: 4

5 "DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ " BÖLÜMLERİ BANKA TAKSİT SÖZLEŞMESİ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR 1) KİMLİK Nüfus cüzdanı veya ehliyet (öğrenci ve ödeme planını imzalayacak kişi için) 2) YERLEŞİM YERİ BELGESİ İkametgah veya ilgili adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve işlem tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş fatura 3) GELİR BELGESİ * Ücretlilerden Alınacak Gelir Belgesi; son aya ait ücret bordrosu * Serbest Meslek Sahipleri; (doktor, eczacı, avukat, mali müşavir, serbest muhasebeci vb.) başvuru sahiplerinden; kayıtlı bulundukları meslek kuruluşu (Baro, Tabipler Odası, Ticaret dası vb.) tarafından düzenlenen üyelik belgesi, vergi levhası, son üç yıl işletme hesap özeti, * Emeklilerden Alınacak Gelir Belgesi; Bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kuruluşu (T.C. Emekli Sandığı, SSK, Bağku, Özel Sandık) tarafından kendisine verilen kimlik belgesinin ve emekli aylığının kaydedildiği hesaba ait banka hesap cüzdanının, asılları üzerinden alınmış fotokopileri, * Gerçek Kişi Tacirlerden ve Şirket Ortaklarından Alınacak Belgeler: Şirket ortaklarından; şirketin mali tabloları (bilanço, gelir tablosu, mizan), vergi levhası, imza sirküleri, faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, Ayrıca kişilerin, kira gelirleri veya ürün hasılatı vb. gelirleri varsa bunların da belgelenmesi gerekmektedir. Tapu fotokopisi, kira kontratı, çiftçilik belgesi gibi. Yeterli miktarda kira geliri bulunan ev hanımlarının; tapu, kira kontratı veya kiranın bankaya yattığını gösterir hesap özeti çıkarmaları gerekmektedir. KAZANILAN BURS ORANI PEŞİN ÖDEME (%5 İNDİRİMLİ) TAKSİTLİ ÖDEME AYLIK ÖDENECEK TAKSİT MİKTARI BURSSUZ ,10 TL ,00 TL 3.123,00 TL 30% ,77 TL ,60 TL 2.186,10 TL 40% ,66 TL ,80 TL 1.873,80 TL 50% 8.900,55 TL 9.369,00 TL 1.561,50 TL KAZANILAN BURS ORANI DENİZCİLİK FAKÜLTESİ "GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ" VE PEŞİN ÖDEME (%5 İNDİRİMLİ) EK-C İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI KDV DAHİL TUTARLAR LİSANS 1. SINIF KDV DAHİL TUTARLAR TAKSİTLİ ÖDEME AYLIK ÖDENECEK TAKSİT MİKTARI BURSSUZ ,85 TL ,00 TL 3.280,50 TL 30% ,20 TL ,10 TL 2.296,35 TL 40% ,31 TL ,80 TL 1.968,30 TL 50% 9.349,43 TL 9.841,50 TL 1.640,25 TL NOT: Ödeme Tarihleri: GÜZ YARILI: Birinci taksit; kayıt için geldiğiniz gün nakit olarak alınacaktır. Diğer Taksitler; 7 Kasım, 7 Aralık, BAHAR YARIYILI: 7 Şubat, 7 Mart, 7 Nisan olacaktır. 5

6 EK-D PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Öğrenim dili İngilizce olan... Programını kazanmış ve kayıt olmuş bulunmaktayım. 19 Eylül 2011 tarihinde yapılacak olan; Muafiyet için İngilizce Yeterlik Sınavına (İYS) girmek istiyorum. İngilizce Yeterlik (İYS) girmeden doğrudan, 23 Eylül 2011 Cuma günü yapılacak İngilizce Seviye Tespit Sınavına (İSTS) girmek istiyorum. Bilgilerinize arz ederim..../eylül/2011 Adı Soyadı Bölüm T.C. No Öğrenci No İMZA :... NOT: Üniversite dışında yapılan TOEFL, IELTS, TDEIC, KPDS-ÜDS gibi ulusal veya uluslararası sınavlarda başarılı olduğu için muafiyet isteyecek öğrencilerin son iki yıl içinde alınmış başarı belgesi aslını bir dilekçe ekinde kayıt görevlisine teslim etmesi gerekmektedir. 6

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK YILI KAYIT KILAVUZU

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK YILI KAYIT KILAVUZU İSTANBUL KEMERBURGAZ Sİ 2012-2013 AKADEMİK YILI KAYIT KILAVUZU Öğrenci İşleri Direktörlüğü Eylül 2012 2012-2013 AKADEMİK YILI LYS -KAYIT KILAVUZU www.kemerburgaz.edu.tr I. GİRİŞ 2012-LYS sonuçlarına göre

Detaylı

Meslek Yüksekokulu 7 Ağustos 2015

Meslek Yüksekokulu 7 Ağustos 2015 KAYIT BİLGİ KİTAPÇIĞI 2015-2016 2015 ÖSYS sonuçlarına göre Üniversitemize yerleşen öğrencilerimizin kesin kayıt işlemleri, aşağıda belirtilen tarihlerde, 08:30 17:00 saatleri arasında yapılacaktır. Kesin

Detaylı

ÖĞRENCi KAYIT KILAVUZU

ÖĞRENCi KAYIT KILAVUZU ÖĞRENCi KAYIT KILAVUZU 2015 Hepimizin Üniversitesi Değerli Öğrencimiz, Yıllardır hazırlandığınız zorlu bir sınav sürecinin ardından, yoğun gayretlerinizle Yükseköğretime Geçiş ve Lisans Yerleştirme Sınavlarını

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT KILAVUZU

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT KILAVUZU İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT KILAVUZU Öğrenci İşleri Direktörlüğü Ağustos 2013 2013-2014 AKADEMİK YILI DGS -KAYIT KILAVUZU

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI KAYIT KILAVUZU

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI KAYIT KILAVUZU İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 AKADEMİK YILI KAYIT KILAVUZU Öğrenci İşleri Direktörlüğü Ağustos 2013 2013-2014 AKADEMİK YILI LYS -KAYIT KILAVUZU www.kemerburgaz.edu.tr 1. GİRİŞ 2013-LYS sonuçlarına

Detaylı

Zorlu bir süreci başarıyla tamamlamanızdan dolayı sizleri kutluyor, aramıza katılmanızdan duyduğum mutluluğu paylaşmak istiyorum.

Zorlu bir süreci başarıyla tamamlamanızdan dolayı sizleri kutluyor, aramıza katılmanızdan duyduğum mutluluğu paylaşmak istiyorum. REKTÖR ÜN MESAJI Sevgili Öğrencilerimiz, Zorlu bir süreci başarıyla tamamlamanızdan dolayı sizleri kutluyor, aramıza katılmanızdan duyduğum mutluluğu paylaşmak istiyorum. Evrensel bilgi ve beceriyle donanmış,

Detaylı

T.C. KARAMAN VALİLİĞİ KARAMAN TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYIT KILAVUZU

T.C. KARAMAN VALİLİĞİ KARAMAN TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYIT KILAVUZU T.C. KARAMAN VALİLİĞİ KARAMAN TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYIT KILAVUZU www.karamanfen.meb.k12.tr/ Telefon: 0338 2280236 Faks: 0338 2280238 Adres:

Detaylı

İçindekiler. ODTÜ dünyada en ünlü üniversiteler sıralamasında ilk 60 ta.*

İçindekiler. ODTÜ dünyada en ünlü üniversiteler sıralamasında ilk 60 ta.* İçindekiler Rektörün Mesajı Kampus Rektörünün Mesajı Akademik Takvim 1 Kayıt ve Sınav Tarihleri 2 İngilizce Sınavları 3 İngilizce Yeterlik, Seviye Tespit 5 ve Yerleştirme Sınavı, Zorunlu İngilizce Dersinden

Detaylı

2015-2016 Boğaziçi Üniversitesi Kayıt Bilgi Kitabı

2015-2016 Boğaziçi Üniversitesi Kayıt Bilgi Kitabı 2015-2016 Boğaziçi Üniversitesi Kayıt Bilgi Kitabı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 Boğaziçi Üniversitesi Kayıt Bilgi Kitabı Sf. 8 Sf. 10 Sf. 13 Sf. 16 Sf. 17 Sf. 21 Sf. 22 Sf. 28 Sf. 31 Sf. 31 Önemli Tarihler

Detaylı

VI. KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ İLE BANKA BİLGİLERİ 17

VI. KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ İLE BANKA BİLGİLERİ 17 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ Sayfa 4 II. ONLINE KAYIT VE KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 4 III. ONLINE KAYIT ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER 4 IV. KAYIT EVRAKINA İLİŞKİN BİLGİLER V. KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE İLETİŞİM

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI KAYIT KILAVUZU

2014-2015 AKADEMİK YILI KAYIT KILAVUZU 2014-2015 AKADEMİK YILI KAYIT KILAVUZU TEMMUZ 2014 2014 2015 AKADEMİK YILI LYS KAYIT KILAVUZU www.yeniyuzyil.edu.tr 1. GİRİŞ 2014-LYS sonuçlarına göre ÖSYM ce Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin

Detaylı

KESİN KAYIT ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

KESİN KAYIT ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER İLK KAYIT - Lisans ve Ön Lisans Düzeyinde İlk Kayıt ÖSYM Yerleştirmesi İle İlk Kayıt Özel Yetenek Sınavı İle Yerleşenler İçin İlk Kayıt Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kayıtları Devlet Türk Musikisi

Detaylı

2012-2013 KAYIT YENİLEME ÜCRETLERİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

2012-2013 KAYIT YENİLEME ÜCRETLERİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2012-2013 1 2012-2013 KAYIT YENİLEME ÜCRETLERİ GİRİŞ YILI GİRİŞ YILI GİRİŞ YILI GİRİŞ YILI BÖLÜM / PROGRAM 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Diş Hekimliği 32.400 EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

2013 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ KAYIT KILAVUZU (LİSANS ÖĞRENİMİ)

2013 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ KAYIT KILAVUZU (LİSANS ÖĞRENİMİ) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yurt Dışı Öğrenci Koordinatörlüğü 2013 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ KAYIT KILAVUZU (LİSANS ÖĞRENİMİ) (2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı) Şubat, 2013 Yıldız-İstanbul Doküman No: 06-300-K-02;

Detaylı

Başvuru Şartları: Kontenjanlar:

Başvuru Şartları: Kontenjanlar: 20 Ocak 2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınana kararla 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde yürütülen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için Karadeniz Teknik

Detaylı

ÖĞRENCİ BİLGİ KİTAPÇIĞI 2012-2013

ÖĞRENCİ BİLGİ KİTAPÇIĞI 2012-2013 ÖĞRENCİ BİLGİ KİTAPÇIĞI 2012-2013 Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Öğrenci Bilgi Kitapçığı (2012-2013) Sayfa 1 İÇİNDEKİLER ÜNİVERSİTEYE KAYIT 3 Kayıt Tarihleri ve Kayıt Alanı 4 Öğrenci Tanıma Formları 4 Kayıt

Detaylı

2015-2016 TARSUS AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU

2015-2016 TARSUS AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU 2015-2016 TARSUS AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- İRTİBAT ADRESİ : Cengiz Topel

Detaylı

Prof.Dr.Fevzi SÜRMELİ Rektör

Prof.Dr.Fevzi SÜRMELİ Rektör Sevgili Öğrenciler; 1958 yılından bu yana gerçekleştirilen atılımlarla dünyanın en büyük üniversiteleri arasında yerini alan Anadolu Üniversitesi sahip olduğu sorumlulukları ve üstlendiği görevleri kalite

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ KAYIT İŞLEMLERİ EL KİTAPÇIĞI

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ KAYIT İŞLEMLERİ EL KİTAPÇIĞI BEYKENT ÜNİVERSİTESİ KAYIT İŞLEMLERİ EL KİTAPÇIĞI Sevgili Öğrencimiz, Beykent Üniversitesi ne hoş geldiniz. Sahip olduğunuz bilgi ve becerilerinize yenilerini ekleyerek, kariyerinizi ve geleceğinizi şekillendireceğiniz

Detaylı

2013-2014 AKADEMİK YILI KAYIT KILAVUZU

2013-2014 AKADEMİK YILI KAYIT KILAVUZU 2013-2014 AKADEMİK YILI KAYIT KILAVUZU AĞUSTOS 2013 2013 2014 AKADEMİK YILI LYS KAYIT KILAVUZU www.yeniyuzyil.edu.tr 1. GİRİŞ 2013-LYS sonuçlarına göre ÖSYM ce Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin

Detaylı

2012 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI (YÖGS-2012)

2012 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI (YÖGS-2012) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yurt Dışı Öğrenci Koordinatörlüğü 2012 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI (YÖGS-2012) BAŞVURU ve KAYIT KILAVUZU (LİSANS ÖĞRENİMİ) (2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı) ŞUBAT, 2012

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi, ailesine katılan en genç fertler olan sizlere hoş geldiniz diyor, hepinizi sevgi ile kucaklıyor.

Boğaziçi Üniversitesi, ailesine katılan en genç fertler olan sizlere hoş geldiniz diyor, hepinizi sevgi ile kucaklıyor. Sevgili Öğrenciler, Boğaziçi Üniversitesi, ailesine katılan en genç fertler olan sizlere hoş geldiniz diyor, hepinizi sevgi ile kucaklıyor. Bu üniversitede çaldığınız her kapıda sizlere yardımcı olmaktan,

Detaylı

ÖSYS YENİ KAYIT AF KAPSAMINDA KAYIT AYÖS KAYIT(

ÖSYS YENİ KAYIT AF KAPSAMINDA KAYIT AYÖS KAYIT( ?? 2015-2016 ÖĞRE TİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT AF KAPSAMINDA KAYIT AYÖS KAYIT( ) Anadolu Üniversitesi Yabancı Uyruklular İçin Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme Sınavı Kapsamında Kayıt AÇIKÖĞRETİM İKTİSAT

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAŞKAN IN MESAJI... 3 REKTÖR ÜN MESAJI... 4

İÇİNDEKİLER BAŞKAN IN MESAJI... 3 REKTÖR ÜN MESAJI... 4 İÇİNDEKİLER BAŞKAN IN MESAJI... 3 REKTÖR ÜN MESAJI... 4 A- KAYIT... 5 A-1 Üniversiteye Kayıt... 5 A-2 Kayıt Merkezi... 5 A-3 Kesin Kayıt Tarihleri... 5 A-4 Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler... 6 Önemli

Detaylı

Sevgili Adaylar. Üniversitemizde lisansüstü eğitim görme tercihinizden dolayı sizleri kutluyor, başarılarınızın devamını diliyoruz.

Sevgili Adaylar. Üniversitemizde lisansüstü eğitim görme tercihinizden dolayı sizleri kutluyor, başarılarınızın devamını diliyoruz. Sevgili Adaylar 2011 2012 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İLE ORTAÖĞRETİMİN TAMAMINI YURT DIŞINDA TAMAMLAYANLARIN BAŞVURU VE DEĞERLENDİRMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 2015-2016 eğitim-öğretim

Detaylı

BİLGİ FORMU (EK: I ) 1- T.C. KİMLİK NUMARANIZ 2- ADINIZ SOYADINIZ : FOTOĞRAF. E-mail: Cep Tel: ÖĞRENİM GÖRECEĞİ ÜLKE..

BİLGİ FORMU (EK: I ) 1- T.C. KİMLİK NUMARANIZ 2- ADINIZ SOYADINIZ : FOTOĞRAF. E-mail: Cep Tel: ÖĞRENİM GÖRECEĞİ ÜLKE.. BİLGİ FORMU (EK: I ) 1- T.C. KİMLİK NUMARANIZ 2- ADINIZ SOYADINIZ : E-mail: FOTOĞRAF Cep Tel: ÖĞRENİM GÖRECEĞİ ÜLKE.. ÖĞRENİM DALI ÖĞRENİM SEVİYESİ ( ) Yüksek Lisans ( ) Doktora 3- HALEN RESMİ BİR KAMU

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYS YENİ KAYIT KILAVUZU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI http://oidb.marmara.edu.tr/ Sevgili Öğrenciler, Üniversite yaşamına ilk adımınızı attığınız bu

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI (LİSANS)

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI (LİSANS) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI (LİSANS) KAPSAM MADDE 1 - (1) Bu esaslar, Yıldız Teknik Üniversitesinde öğrenim görmek üzere Yıldız Teknik Üniversitesi Yurt Dışı Öğrenci

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 EĞİTİM YILI ANAOKULU 2010 DOĞUMLULAR (01.01.2010-31.03.2010) E-BAŞVURU KILAVUZU 2013/ANKARA

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 EĞİTİM YILI ANAOKULU 2010 DOĞUMLULAR (01.01.2010-31.03.2010) E-BAŞVURU KILAVUZU 2013/ANKARA TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2014 EĞİTİM YILI ANAOKULU 2010 DOĞUMLULAR (01.01.2010-31.03.2010) E-BAŞVURU KILAVUZU 2013/ANKARA TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL ANAOKULUNA 2013 2014

Detaylı