K 031 Glam Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K 031 Glam Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer"

Transkript

1 Model No: K 031 Glam Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 031 Glam Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer

2 INSTRUCTION Please read this instruction manual carefully before using. The hair dryer item number is RCY2077 is 2000W power and it can be used to power supply ranging from 230V~ 50Hz directly. This hair dryer has multi-level speed functions. When turn to (i) gear, it is recommended to use warm-mode to dry your hair. When turn to (ii+ ) gear, the wind speed will be accelerated the most, which can dry your hair fast.. If you want cool mode, please press the cool button. You can also joint the nozzle and turn to (i) gear to create the hair style. USAGE METHOD Before using Make sure the power switch is the (0) position.. Plug the units in an electrical socket And turn on the power switch. Drying after washing Set the power switch to (i) gear if you want warm wind to dry slowly. Set the power switch to (ii+ ) gear without attaching the nozzle, comb and diffuser if you want to dry your hair as soon as possible. To arrange the hair Set the power switch to (i) gear and attach the nozzle, comb and diffuser to get your idea hair style. After using Turn the power switch to (0) and unplug the plug. ATTENTION Only connect the hairdryer to AC current(~)! First check that the voltage of the hairdryer ( V) matches the local main voltage. The handle of the hairdryer contains electrical components. When using the hairdryer, the handle must be fully extended. Use and store the hairdryer away from other electrical equipment.. Never leave the hairdryer unattended while plugged into the mains. During the use, be careful of the nozzle, comb and diffuser, which will become hot..

3 Always unplug after use. Do this by gripping the plug and pulling it out of the socket, Never pull on the cable. Do not damage or change thee cable. Do not drop or throw the hairdryer. Do not use the hairdryer: a) if it is not working properly; b) if the cable and/or plug becomes hot; c) if the cable is damaged d) near explosive, hazardous products, corroded metals, highly flammable materials or gas. Such elements could cause the insulation to rust or become damaged. Do not store the hairdryer in the bathroom or shower. Do not use any attachments which are not supplied by our company with this hair dryer. CLEANING AND MAINTENANCE - Before cleaning make sure the appliance is disconnected from the mains and cool down completely. - Clean the appliance with wet soup fabric. - Do not put the appliance into the water. - Avoid to get any liquids inside the appliance. - Avoid to use abrasive washing liquids. - Make the appliance dry before further use, GUARANTEE - The guarantee period is one year from the selling date. - The guarantee covers defects of material and workmanship. - Under the present guarantee, the manufacturer undertakes to repair or replace any part recognized as faulty on condition that the product is sent to the seller. The present guarantee shall be valid only in case the product was used in compliance with this instruction, no modifications were made to it, it was not repaired or disassembled by unauthorized persons, or was not damaged due to improper handing. The complete set of the product must be retained also. - This guarantee does not cover natural deterioration of the product as well as brittle objects such as ceramic components, lamps, etc.

4 - The guarantee shall not become effective unless the date of purchase is confirmed by the Seller s signature and seal on the guarantee coupon. - Any repair under this guarantee shall not extend the period of guarantee and shall nor initiate the beginning of a new guarantee. ENVIRONMENT At the end of its life, do not dispose of the hairdryer in the ordinary household waste! Take the appliance to a designated collection point for recycling. By doing so, you will be helping to protect the environment.

5 KULLANMA TALİMATI Cihazı kullanmadan önce bütün talimatları dikkatlice okuyunuz ve saklayınız. ÖNEMLİ EMNİYET TALİMATLARI Bir elektrikli cihazı kullanacağınız zaman temel emniyet kurallarına aşağıdakiler dahil olmak üzere daima uyulmalıdır: 1. Cihazın fişini prize takmadan önce üzerinde belirtilen voltajla evinizdeki voltajın aynı olduğundan emin olunuz. 2. Bu cihaz fiziksel ve zihinsel kapasitesi düşük (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgiden yoksun kişilerin, güvenliklerinden sorumlu kişilerin yakın gözetimi olmaksızın veya cihazın kullanımına dair bilgi verilmeden, kullanmalarına izin verilmemelidir. Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olmak için yakın gözetim gerekmektedir. 3. UYARI: Bu cihazı suyun veya küvetin, lavabonun veya diğer su içeren haznelerin yanında kullanmayınız. 4. Saç kurutma makinesi banyoda kullanılacağı zaman kullanıldıktan sonra fişi prizden çekilmelidir, saç kurutma makinesi kapalı bile olsa suyun varlığı bile bir tehlike nedenidir. 5. Taşınabilir saç kurutucularda ek koruma olarak banyo odasını besleyen elektrik devresinde beyan değeri 30mA i aşmayan kaçak akım rölesinin kullanıldığı bir tesisatın bulundurulması tavsiye olunur. 6. Cihaz çocuklar tarafından veya yanlarında kullanılacağı zaman yakın gözetim gerekmektedir. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. 7. Hava ızgaralarını asla bloke etmeyiniz. 8. Eğer cihaz aşırı ısınırsa otomatik olarak kapanacaktır. Cihazın fişini prizden çekiniz ve bir kaç dakika soğumasına izin veriniz. Tekrar çalıştırmadan önce ızgaraların saç veya tüy gibi şeylerle bloke olmadığından emin olunuz. 9. Hava akımını direk olarak gözlere veya diğer hassas bölgelere tutmayınız. 10. Cihaz asla ıslak ellerle tutulmamalıdır, suya sokulmamalıdır, akan suyun altına tutulmamalıdır ve ıslanmasına izin verilmemelidir. 11. Saç kurutma makinesini kurutma ve insan saçına şekil verme dışında bir amaç için kullanmayınız. 12. Fişli kabloyu gereksiz güç ile çekmeyiniz. Kabloyu cihazın etrafına sarmayınız. Kabloyu düzenli olarak kontrol ediniz. Hasarlı kablolar tehlikeli olabilir.

6 13. Eğer ana kablosu hasara uğramışsa, en yakın yetkili KING servisince yenisi ile değiştirilmelidir. 14. Cihazı bir yere çok kısa bir süre olsa bile koyacağınız zaman daima kapatınız. 15. Kullandıktan sonra daima fişini prizden çekiniz. 16. Kullandıktan sonra yağ ve diğer kalıntıların birikmesinden kaçınmak için cihazı temizleyiniz. KURULAMA 1. Cihazın fişini prize takınız. 2. Cihazı istediğiniz ayara getirerek çalıştırınız. Hava akımı ve ısı ayarlanabilir: (1) saçınızı kuruttuktan sonra, sürekli soğuk hava ile beraber saçınıza son şeklini vermek için soğuk hava düğmesini kullanabilirsiniz. (2) Saç kurutma makinesini saçınıza çok az mesafede tutarken fırçalama hareketleri ile kurulayınız. Şekil verme aksesuarı (1) Konsantratör Konsantratör şekil vereceğiniz saç bölgesine direk hava akımı verilmesini sağlar. Konsantratörü basitçe cihazı üzerine takabilirsiniz. Çekerek çıkartabilirsiniz. Temizlik 1. Cihaz kuru bir bez ile temizlenebilir. 2. Aksesuarları nemli bir bez ile veya akan suyun altında temizlenebilir. Aksesuarları temizlemeden önce cihazdan mutlaka ayırınız. Aksesuarların kullanmadan veya saklamadan önce kuru olduklarından emin olunuz. Cihazı asla su ile yıkamayınız. Saklama Kullanmadığınız zaman fişini prizden çekiniz. Cihazın soğumasına izin veriniz ve kuru bir yerde saklayınız. Bu saç kurutma makinesi kolayca ulaşılabilmesi ve bir kancanın üzerine asılabilmesi için bir halka ile donatılılmıştır. Kabloyu asla cihazın etrafına sarmayınız, bu kablonun yırtılmasına ve kırılmasına neden olur. Eğer cihazın ana kablosu hasara uğramışsa olası tehlikelerden kaçınmak için en yakın yetkili KING servislerince yenisi ile değiştirilmelidir.

7 D C B A E F DÜĞMELER 0: Cihaz kapalı ; Alt düğme(a): Fan düğmesi Üst düğme(b): Isıtıcı düğmesi C Sogutucu D Arka süzgeç E Difüzör F Askı aparatı A I: düşük hız soğuk hava A II: yüksek hız soğuk hava A I + B I : düşük hız ve düşük ısı A I + B II : düşük hız ve orta ısı A I + B III : düşük hız ve yüksek ısı AII + B I : yüksek hız ve düşük ısı AII +B II : yüksek hız ve orta ısı AII +B III : yüksek hız ve yüksek ısı

8 تاميلعتلا.مادختسا لبق ةيانعب تاميلعتلا ليلد اذه ةءارق ىجري همادختسا نكميو ةطلسلا 2000W وه RCY2077 وه ففجم مقر ةدام رعشلا.ةرشابم 230V ~ 50HZ نيب حوارتت ةقاطلا تادادمال.تايوتسملا ةددعتم فئاظو ةعرس هيدل رعشلا ففجم اذه عضو ةئفادلا مادختسا نسحتسملا نمف داتعلا (ط) ىلإ هرودب امدنع.كرعش فيفجتل ىوصقلا حايرلا ةعرس عيرست متيسو داتعلاو (+ (II ىلإ هرودب امدنع.. ةعرسب كرعش فيفجت نكمي يتلاو."دراب" رز ىلع طغضلا ىجري دراب عضو ديرت تنك اذإ.رعشلا بولسأ قلخل داتعلا (ط) ىلإ لوحتتو ةهوف ةكرتشم اضيأ كنكمي لامعتسالا ةقيرط مادختسا لبق سبقملا يف ةدحو ليصوتب مق.. فقوملا (0) وه ةقاطلا حاتفم نأ نم دكأت.ةقاطلا حاتفم ليغشتو يئابرهكلا ليسغلا دعب فيفجتلا فجتل ةئفادلا حايرلا ديرت تنك اذإ داتعلا (ط) ىلإ ةقاطلا حاتفم نييعت.ءطبب رشانلاو طشم ةهوف طبر نود داتعلا (+ (II ىلإ ةقاطلا حاتفم نييعت.نكمم تقو برقأ يف كرعش فيفجت يف بغرت تنك اذإ رعشلا بيترتل لوصحلل رشانلاو طشم ةهوف قافرإو داتعلا (ط) ىلإ ةقاطلا حاتفم نييعت.رعشلا بولسأ كتركف ىلع مادختسا دعب.سباق لصفاو (0) ىلإ ليغشتلا حاتفم ردأ!(~) يلاحلا ناليملل ففجم طقف طبر يسيئرلا دهجلا تايرابم ( V) رعشلل دهجلا نأ نم دكأتلا الوأ دنع.ةيئابرهكلا تانوكملا ىلع يوتحي رعش ففجم ضبقم.يلحملا.ضبقملا لماكلاب دتمت نأ بجي رعشلا ففجم مادختسا.. ىرخألا ةيئابرهكلا تادعملا نع اديعب رعشلا ففجم نيزختو مادختسا.يئابرهكلا رايتلا لوصوم نيح يف بقارملا ريغ ففجم ادبأ كرت حبصت فوس يتلاو رشانلاو طشم ةهوف نم رذحلا يخوتو مادختسا لالخ.. ةنخاس

9 تانوكملا حاتجت قيرط نع كلذب مايقلا.لامعتسالا دعب امئاد لصفا.لباكلا ىلع بحس ادبأ ذخأم نم هجارخإو.كيلا لباك رييغت وأ فلتت ال.رعش ففجم يمر وأ طقست ال :رعشلا ففجم مدختست ال.حيحص لكشب لمعي ال ناك اذإ (أ ةنخاسلا حبصي تانوكملا وأ / و لباكلا ناك اذإ (ب لباك فلت ةلاح يف (ج داوملا وأ ةيلاع ةئدصلا نداعملا ةرطخلا تاجتنملاو ةرجفتملا برقلاب (د.زاغلا لاعتشالل ةلباقلا.فلتت وأ أدصلا ىلإ لزعلا ببست نأ نكمي رصانعلا هذه.شدلا وأ مامحلا يف رعشلا ففجم نزخت ال اذه عم انتكرش لبق نم اهريفوت متي ال يتلا تاقفرم يأ مدختست ال.رعش ففجم ةنايصلاو فيظنتلا.امامت دربيو يئابرهكلا رايتلا نم زاهجلا لصف نم دكأت فيظنتلا لبق -.ءاسحلا بطرلا جيسنلا عم زاهجلا فيظنت -.ءاملا يف زاهجلا عضت ال -.زاهجلا لخاد لئاوس يأ ىلع لوصحلا بنجت -.خلج لسغ لئاوس مادختسا بنجت - ىرخأ ةرم اهمادختسا لبق فجي زاهجلا لعج - نامضلا.عيبلا خيرات نم ةدحاو ةنس يه نامضلا ةرتف -.عينصتلاو داوملا بويع نامضلا يطغي - ءزج يأ لادبتسا وأ حالصإل ةعنصملا ةكرشلا دهعتت يلاحلا ةلافكلا تحت - نامض بجي.عئابلا ىلإ جتنملا لاسرإ متي نأ طرشب فارتعالاو بيعم هذهل اقفو جتنملا مادختسا مت لاح يف طقف ةحلاص نوكت يلاحلا لبق نم اهكيكفت وأ هحالصإ نكي مل هيلع تاليدعت يأ ىلدأ تاميلعتلا.قئال ريغ ميلست ببسب ررضتي مل وأ مهل صخرملا ريغ صاخشألا.اضيأ ظافتحالا متي نأ بجي جتنملا نم ةلماك ةعومجم لثم ةشه تانئاك كلذكو جتنملل يعيبطلا روهدتلا يطغي ال نامضلا اذه - خلا حيباصمو كيماريسلا تانوكم

10 لبق نم ءارشلا خيرات ديكأت متي مل ام ةلاعف حبصت الأ نامض ىلع بجي -.نامضلا ةميسق ىلع متخو عيقوت يف عئابلا ةيادب عرشي الو زوجيو نامضلا ةرتف ديدمت زوجي ال نامضلا اذه حالصإ يأ -.ديدجلا ةنامض ةئيبلا!ةيداعلا ةيلزنملا تايافنلا يف رعش نم صلختلا ال هتايح ةياهن يف.ريودتلا ةداعإل ةصصخم عيمجت ةطقن ىلإ زاهجلا ذخ.ةئيبلا ةيامح ىلع دعاسي فوس كلذب

11 D C B A E F Buttons 0: Off position (A): Fan button (B): Heat button C -Cool shot button D - Rear grill E - Diffuser F - Hanging loop A I: low speed - cold wind A II: high speed- cold wind A I + B I : low speed - low heat A I + B II : low speed - mid heat A I + B III : low speed - high heat AII + B I : high speed - low heat AII +B II : high speed - mid heat AII +B III : high speed - high heat

12 D C B A E F رارزأ ةلطعم فقوم :0 ةحورم رز :(A) ةرارحلا رز :(B) رانلا رز - C يفلخلا ءاوش - D رشانلا - E ةقلح ةقلعملا - F

Steam Fresh Buharlı Temizleyici Steam Mop

Steam Fresh Buharlı Temizleyici Steam Mop Model No: K 289 Steam Fresh Buharlı Temizleyici Steam Mop Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 289 Steam Fresh Buharlı Temizleyici Steam Mop MAIN PARTS 1. Ergonomic hand grip 2. Quick release card

Detaylı

P 091 Saç Düzleştirici Hair Straightener

P 091 Saç Düzleştirici Hair Straightener Model No: P 091 Steam Styler Saç Düzleştirici / Hair Straightener Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 091 Saç Düzleştirici Hair Straightener MAIN PARTS 1. Unique Venting System 2. LCD display: LCD

Detaylı

BKK 1176 SD. Ionic Hair Straightener User Manual İyonik Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu

BKK 1176 SD. Ionic Hair Straightener User Manual İyonik Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu BKK 1176 SD Ionic Hair Straightener User Manual İyonik Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu Please read this user manual first! Dear Customer, Thank you for preferring a Beko product. We hope that you get

Detaylı

VC 20 S. Kullanım Kılavuzu Vantilatör. Instruction Manual Pedestal Cooling Fan

VC 20 S. Kullanım Kılavuzu Vantilatör. Instruction Manual Pedestal Cooling Fan VC 20 S TR GB Kullanım Kılavuzu Vantilatör Instruction Manual Pedestal Cooling Fan Genel İçerik...1 Kullanım Klavuzu Hakkında...2 Sorumluluk...2 Kullanım Klavuzundaki İşaretler...2 Güvenlik CE deklarasyonu...3

Detaylı

THEO. Kullanma Kılavuzu Öko Power Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manuel Öko Power Dry Vacuum Cleaner

THEO. Kullanma Kılavuzu Öko Power Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manuel Öko Power Dry Vacuum Cleaner THEO TR GB Kullanma Kılavuzu Öko Power Kuru Vakum Süpürgesi Instructions Manuel Öko Power Dry Vacuum Cleaner İÇİNDEKİLER TR Genel Kullanma talimatları hakkında bilgi Sorumluluk Kullanma talimatları hakkında

Detaylı

CEREMONY. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instruction Manual Tea Maker

CEREMONY. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instruction Manual Tea Maker CEREMONY TR GB Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi Instruction Manual Tea Maker TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar...3 Güvenlik...4

Detaylı

GRANADA DELUX. Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner

GRANADA DELUX. Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner GRANADA DELUX TR GB Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner İÇİNDEKİLER TR Kullanım talimatları hakkında bilgi... 4 Sorumluluk... 4 Kullanım talimatları hakkında

Detaylı

JAWS. Kullanım Kılavuzu Buharlı Basınçlı Temizleyici. Instruction Manual Pressure Steam Cleaner

JAWS. Kullanım Kılavuzu Buharlı Basınçlı Temizleyici. Instruction Manual Pressure Steam Cleaner JAWS TR GB Kullanım Kılavuzu Buharlı Basınçlı Temizleyici Instruction Manual Pressure Steam Cleaner TR İÇİNDEKİLER Genel... 3 Kullanma talimatları hakkında bilgi... 3 Sorumluluk... 3 Güvenlik önemlidir...

Detaylı

HANS. Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner

HANS. Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner HANS TR GB Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner İÇİNDEKİLER TR Genel Kullanma talimatları hakkında bilgi Sorumluluk Kullanma talimatları hakkında uyarılar Güvenlik

Detaylı

P 996 & P 996R Komple Blender Seti Complete Blender Set

P 996 & P 996R Komple Blender Seti Complete Blender Set Model No: P 996 Gourmet Komple Blender Seti / Complete Blender Set Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 996 & P 996R Komple Blender Seti Complete Blender Set IMPORTANT INSTRUCTIONS When using electrical

Detaylı

CLYDE. Kullanım Kılavuzu Torbasız Kuru Vakum Süpürgesi. Instruction Manual Bagless Dry Vacuum Cleaner

CLYDE. Kullanım Kılavuzu Torbasız Kuru Vakum Süpürgesi. Instruction Manual Bagless Dry Vacuum Cleaner CLYDE TR GB Kullanım Kılavuzu Torbasız Kuru Vakum Süpürgesi Instruction Manual Bagless Dry Vacuum Cleaner TR Genel...3 Kullanma talimatları hakkında bilgi...3 Sorumluluk...3 Güvenlik önemlidir...3 Kullanma

Detaylı

EAGLE. Kullanma Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions manuel Dry Vacuum Cleaner

EAGLE. Kullanma Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions manuel Dry Vacuum Cleaner EAGLE TR GB Kullanma Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi Instructions manuel Dry Vacuum Cleaner TR İÇİNDEKİLER 1 Güvenlik 3 1.1 Kullanım Talimatları 3 1.2 Uyarı İfadeleri 3 1.3 Çocuklar 3 1.4 Uygun Kullanım

Detaylı

P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker

P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker Model No: P 315/ P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 315/P 315 R Lea Çay Makinası Tea Maker KNOW YOUR WATER KETTLE 1. Tea pot 2. Kettle housing 3. Water level window

Detaylı

ASSIST. Kullanım Kılavuzu Doğrayıcı. Instruction Manual Chopper

ASSIST. Kullanım Kılavuzu Doğrayıcı. Instruction Manual Chopper ASSIST TR GB Kullanım Kılavuzu Doğrayıcı Instruction Manual Chopper Cam Hazne / Glass Bowl Plastik Hazne / Plastic Bowl TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma talimatları hakkında bilgi...3 Sorumluluk...3 Güvenlik

Detaylı

LHN 18. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Rechargeable Cleaner. fiarjl El Süpürgesi

LHN 18. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Rechargeable Cleaner. fiarjl El Süpürgesi LHN 18 fiarjl El Süpürgesi Rechargeable Cleaner Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir LHN 18 fiarjl Süpürge yi sat n alm fl oldu

Detaylı

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty. ufotr.com

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty. ufotr.com Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty ufotr.com 1 Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi ufotr.com 1 2 İÇİNDEKİLER 1. GÜVENLİK UYARILARI 2. MONTAJ 3. ÖZELLİKLER 4. KULLANIM

Detaylı

APW-VP-90P High Pressure Cleaner Operator Manual

APW-VP-90P High Pressure Cleaner Operator Manual APW-VP-90P High Pressure Cleaner Operator Manual Original instructions WARNING: Do not use the machine without reading the instruction sheet. Item Description 1. mobile adapter bracket with wheel 2. Water

Detaylı

VIGOR PLUS. Kullanma kılavuzu İyonik Hava Temizleyici. Instruction manual Ionic Air Purifier

VIGOR PLUS. Kullanma kılavuzu İyonik Hava Temizleyici. Instruction manual Ionic Air Purifier VIGOR PLUS TR GB Kullanma kılavuzu İyonik Hava Temizleyici Instruction manual Ionic Air Purifier 2 Giriş Fakir Vigor Plus iyonik hava temizleyicisini satın almış olduğunuz için teşekkür ederiz. Satın almış

Detaylı

Fakir E-240. Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual

Fakir E-240. Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual Fakir E-240 Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir E 240 Elektrikli Süpürgeyi sat n ald n z için

Detaylı

kullanıcı el kitabı Bu üniteyi çalıştırmadan önce, lütfen talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Yalnızca iç mekan kullanımı içindir.

kullanıcı el kitabı Bu üniteyi çalıştırmadan önce, lütfen talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Yalnızca iç mekan kullanımı içindir. SC44** Serisi Elektrik Süpürgesi kullanıcı el kitabı Bu kılavuz %100 geri dönüştürülmüş kağıttan yapılmıştır. Bu üniteyi çalıştırmadan önce, lütfen talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Yalnızca iç

Detaylı

English Page 4 Turkish Page 16 STGS7115

English Page 4 Turkish Page 16 STGS7115 STGS7115 English Page 4 Turkish Page 16 ENGLISH (Original instructions) Figure 1 b a c n Figure 2 Figure 3 h c g k f i d e 2 (Original instructions) ENGLISH Figure 4 Figure 5 h f d e 15 o -30 o A B Figure

Detaylı

English Page 3 Turkish Page 12 STSC2135

English Page 3 Turkish Page 12 STSC2135 STSC2135 English Page 3 Turkish Page 12 ENGLISH (Original instructions) FIG. A N o L FIG. B DIAMETER OF WORK PIECE E SPACE BLOCK A K F M WIDTH OF SPACE BLOCK J X F I FIG. C CUT-OFF END C H B E D G BLOCK

Detaylı

40005181.qxd 19/07/2007 12:37 Page 1. Instruction Book. Condenser Tumble Dryer. English Türkçe

40005181.qxd 19/07/2007 12:37 Page 1. Instruction Book. Condenser Tumble Dryer. English Türkçe 40005181.qxd 19/07/2007 12:37 Page 1 Instruction Book Condenser Tumble Dryer English Türkçe 40005181.qxd 19/07/2007 12:37 Page 2 English.....................................................................

Detaylı

EN Operating instructions TR Kullanma talimatları

EN Operating instructions TR Kullanma talimatları EN Operating instructions TR Kullanma talimatları 13 14 12 15 16 11 10 17 18 9 19 8 20 1 7 21 6 2 5 4 3 HS B16 ACB A C D E B OFF F en it DESCRIPTION OF THE APPLIANCE 1. Turbo brush* 2. Parquet brush* 3.

Detaylı

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Dematic Steel Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Dematic Steel Otomatik Çay

Detaylı

Elektrik Süpürgesi kullanım kılavuzu

Elektrik Süpürgesi kullanım kılavuzu SC4780 SC4785 SC4787 Elektrik Süpürgesi kullanım kılavuzu Bu üniteyi çalıştırmadan önce, lütfen talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Yalnızca iç mekanda kullanmak içindir. Türkçe imagine the possibilities

Detaylı

MULTI FUN. Kullanım Kılavuzu Et Kıyma Makinesi. Instruction Manual Meat Grinder

MULTI FUN. Kullanım Kılavuzu Et Kıyma Makinesi. Instruction Manual Meat Grinder MULTI FUN TR GB Kullanım Kılavuzu Et Kıyma Makinesi Instruction Manual Meat Grinder TR İÇİNDEKİLER Güvenlik... 3 Değerli Tüketicimiz... 3 Güvenlik Uyarıları... 3 Teknik Parametreler... 4 Kullanım Alanı...

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7081

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7081 Instructions for use WASHING MACHINE Contents English,1 Türkçe,13 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Care and maintenance,

Detaylı

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı

NEMLENDİRİCİ. User Manual User & Manual & Certificate of of Warranty. Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi. alf.com.tr

NEMLENDİRİCİ. User Manual User & Manual & Certificate of of Warranty. Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi. alf.com.tr NEMLENDİRİCİ Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual User & Manual & Certificate of of Warranty alf.com.tr ALF_MIKA_TOWER_KK_140813.indd 1 27.09.2013 18:08 ALF_MIKA_TOWER_KK_140813.indd 2 27.09.2013

Detaylı