T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı"

Transkript

1 J T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı Sayı :B.11.2.PTT * Konu : KDV Genel Tebliği * îlgi: tarihli, B.11.2.PTT / sayılı tebliğ. KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasların açıklandığı 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği tarihli, sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Buna göre; ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanların Türkiye'de yaptığı hizmetler^ ile bunların yurtdışında yaptığı ancak Türkiye'de faydalanılan hizmetler, serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, kiralama işlemleri ile reklam verme işlemleri tam tevkifat kapsamında olup, bu işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin tamamı tevkifata tabi tutulacaktır. Serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler kapsamında Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi kapsamına giren kişilere yapılacak ödemeler ile ilgili olarak gelir vergisi stopaj tutarı dâhil işlem bedeli üzerinden KDV hesaplanarak sorumlu sıfatıyla beyan edilip, ödenecek ve hesaplanan KDV tutarı gelir vergisi stopaj matrahına dâhil edilmeyecektir. Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi işlemi, ticari, sınaî, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde verilen bir hizmet olmasa dahi KDV'ye tabi olacaktır. Bu kiralama işlemleri ile ilgili KDV, kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyeti bulunmadığında (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhildir) sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir, (kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyeti bulunması halinde ise sorumluluk söz konusu değil) Ayrıca, kısmi tevkifat kapsamındaki hizmetler için hesaplanan KDV tutarlarına uygulanacak tevkifat oranlan şunlardır; 1- Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmet bedelleri üzerinden hesaplanan KDV'nin 2/10'u, 2--Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmet bedelleri üzerinden hesaplanan KDV'nin 9/10'u, 3- Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmet bedelleri üzerinden hesaplanan KDV'nin 5/10'u, 4- Her türlü yemek servis ve organizasyon hizmet bedelleri üzerinden hesaplanan KDV'nin 5/10'u, Adres: Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No: 2 F Blok Kat:4 ULUS / ANKARA- URL : Tel: Faks: " "_\ T.C. aijştırmj»aticilik M Hıttrlciut Bakaıslıjı ligiii Kuruluşudur.

2 T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı 5- Alt işverenlerden veya bu alanda ya da başka alanlarda faaliyette bulunan diğer işletmelerden temin edilen işgücü temin hizmeti (güvenlik hizmeti dahil) alımlarında hizmet bedelleri üzerinden hesaplanan KDV'nin 9/10'u, 6- Yapı denetim hizmetlerinde hizmet bedelleri üzerinden hesaplanan KDV'nin 9/10'u, 7- Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmet bedelleri üzerinden hesaplanan KDV'nin 7/10'u, 8- Servis taşımacılığı hizmet bedelleri üzerinden hesaplanan KDV'nin 5/10'u, 9- Her türlü baskı ve basım hizmet bedelleri üzerinden hesaplanan KDV'nin 5/10'u. Alt işverenlerden veya bu alanda ya da başka alanlarda faaliyette bulunan diğer işletmelerden temin edilen elemanların hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması ve hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması halinde tevkifat uygulanacaktır. Bu nedenle, tekel dışı maddelerin ayırım ve dağıtım işi nedeniyle düzenlenecek hak ediş bedelleri üzerinden KDV tevkifatı uygulanmayacaktır. Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli TL'yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır. Bilgilerinizi ve söz konusu tebliğin adresindeki Resmi Gazete linkinden alınarak tarihinden itibaren gereğinin ona göre sağlanılmasını rica ederiz. it Ahmet SULUOV, Daire Başkanı GenellMüdürYardımcısı Dağıtım: 4 No.lu Plan Adres: Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No: 2 F Blok Kat:4 ULUS / ANKARA URL : Tel: Faks: UU}tırmı Oeaiıtılik Hicrin kanlı jı ı!fi is Kufuluşudu

3 Resmî Gazete : 1 9 uncu maddesinin birinci ve 29 uncu maddesinin dördünc 2 in r. e. ilip ödenmesidir. lar 1.2. BEYAN beyannamesi ile beyan edilecektir. önemde beyan edilecektir. eya hiç Beyannamesi ile

4 ecektir. Gerçek usulde KDV nda Genel bütçeli tevk KDV Beyannamesi ile beyan edilecek ve ödenecektir le beyan edilip ödenecek KDV mükellefiyeti bulunmayan BSMV mükelleflerinin 2 No.lu KDV Beyannamesini kurumlar vergisi yönünden eri gerekmektedir. Öt verilmesi gereken No.lu KDV Beyannamesinde indir Örnek: konusu beyanna

5 k 1 No.lu beyannamede Tam tevkifat uygulanac TARA KDV Kanununun 1 inci maddesine göre bir hizmetin KDV nin konusuna girebilmesi için Türkiye de ifa edilmesi Bu gibi h ecektir. verilebilir: - - gönderilen mimari proje hizmeti, - - eti, -

6 edilecektir KDV Kanununun (1/1) maddesine göre, serbest meslek faaliyeti ç Serbest meslek faaliy 3 si Kanununun dâhil edilmeyecektir. Örnek: - - GV Stopaj - KDV : 240,96 x 0,18 = 43,37, Gelir Vergisi Ka cih etmeyenler ile esasen bu kapsama girmesi mümkün olmayan mükelleflerin, Gelir Vergisi mükellefler genel hükümler çerçevesinde defter tutacak, belge düzenleyecek ve KDV beyannamesi vereceklerdir. Bu durumda,

7 - - - F yetkililere ibraz edilecektir. listelenmektedir. Lis KDV Kanununun (1/3-f) maddesine göre, Gelir Vergisi Kanununun 7 verilen bir hizmet olmasa dah - ödeyenler bu kapsama dâhildir), - - Gelir Vergisi Kanununa göre basit usulde vergilendirilenler (istisnadan vazgeçerek KDV mükellefi olmasalar dahi), - - görülenler, - esaslara göre beyan edecektir. Faaliyetleri sadece 2 No.lu KDV beyannamesi vermelerini gerektirenler bu kapsamda mütalaa edilmeyecektir. tleri sadece 2 No.lu KDV beyannamesi

8 edilmeyecektir. Örnek: - konusunda KDV mükellefiyeti olmayan; - Amatör spor kul - - mak - Gelir Vergisi Kanununa göre basit usulde vergilendirilenler (istisnadan vazgeçerek KDV mükellefi olmasalar dahi), - - görülenler, - MASI

9 hal belir Bankalar, Organize sanayi bölgeleri ile men - - vergi dairesine, T Örnek: KDV mükellefiyeti bulunmayan apartman yönetimlerine verilen özel güvenlik hizmetlerinde ya da KDV mükellefiyeti

10 3 Örnek: ye ve etüt Kapsam - Bina, karayolu, demiry koruma ve benz - - -, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme, la e de bu kapsamda tevkifata tabi tutulur.) - ar Örnek 1: i Örnek 2:

11 iyle (B) Örnek 3: bedelleri Örnek 4: nicilere devredilmesi tarihinden önce alt en devredecekleri ETÜT, PLAN-

12 a edilen etüt, plan Kapsam - Piyasa etüt- - Ekspertiz, - Plan-proje, - Teknik, ekonomik, ve benzeri hizmetler girmektedir. harita dahil), kadastro, imar uygulama i olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri hizmetler in ifata tabidir Kapsam Örnek 1: Örnek 2: (

13 verilmektedir. Otomasyon siste u - i sonucudur. t nda, Kapsam Örnek: rlerinde yeme-içme hizmeti teminine imkan veren yemek çeklerinin (karnelerinin-

14 abi fuar, kutlama, parti, kokteyl, davet, e Örnek: dahil b 5/10) Kapsam nü kendilerine Bu tür - -

15 Buna gör ikaz-ihbar, alarm izleme, Kapsam ilgili mev is edilecektir Kapsam - derid

16 verilen fason hizmetler dahil), - - girmektedir. fat uygulanacak; boya ve kimyevi maddelerin bu tevkif ve kasarlam bir unsuru veya ve ile tül veya Örnek 1: Örnek 2: ri

17 - etmeleri, Kapsam i Bu kapsamdaki komisyon ve benzeri ödemeleri Profesyonel spor kulüplerince ( Kapsam - spons - - geliri elde etmektedirler. Örnek 1: mücadele eden (Z) spor kulübü he Örnek 2:

18 ecek faturada genel oran Örnek 3: 2012/2013 futbol sezonunda Spor- le Türkiye Süper Liginde mücadele eden (Z) Spor Kulübüne Spor- - Örnek 4: düzenlenen faturada yer alan KDV nin ise [( x 0,18) x 0,90 =) Kapsam - bina demiryolu ve kar

19 perde, koltuk, süs k deterjan, süpürge gibi alet Tevkifat Uygulaya Kapsam kla KDV t Kapsam ter, cd, dvd gibi veya Örnek: -

20 vkifata tabi tutulacak ve (A) ya ödenmeyecektir. - tevkif e, (7/10) düzenlenecek faturada Teslim edilen mal beyannamesi bilgilerine yer verilecektir. Cevherden üretim yapanlar ise düzenlenecek faturada yapabileceklerdir Kapsam n Teslim edilen mal beyannamesi bilgilerine yer verilecektir. Cevherden üretim yapanlar ise düzenlenecek faturada yapabileceklerdir.

21 Kapsam zerleri girmektedir. bükme, vida yeri delme- Örnek: kepenk - KDV den müs mümkündür. kapsa Kapsam hurda halindeki - -tutya, antimon ve benzeri her türlü metaller, - - imalathane ya metal ürünler, - ve benzerleri "hurda metal" kabul edilecektir.

22 Örnek 1: Örnek 2: vb. teslimleri esas itibariyle Kanunun (17/4- Hurda akü ve pili Kanunun (17/4- n ekonomik ömrünü - slimi tevkifat - telsiz, radyo- safhalarda tev LEN Söz konusu ürünlerin teslimleri, KDV Kanununun (17/4- (%18) KDV ye olacak Teslim edilen mal beyannamesi bilgilerine yer verilecektir Kapsam

23 Kapsam Mal ve hizmetle 4 Buna göre; - kütlü ve elyaf pamuk, linter pam - (astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint, Tevkifat Uyg fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilecektir Kapsam T spor. - KDV den istisna ol Örnek: KDV Kanununun 17/4-

24 Tevkif Edilecek KD elge mahiyetini Örnek: KDV hariç : Hesaplanan KDV : 540 : 5/ Tevkifat Dahil Toplam Tutar : Tevkifat Hariç Toplam Tutar : dirilmesi mümkündür. V beyannamesi ile beyan edilip ödenecektir. Tevkifat yapan mükellefler, "Vergi Sorumlusuna Ait Sicil Bilgilerini" kapsayan i

25 na ala - an tevkif - gereken vergilerin beyan edilmemesi veya e Sorumlu taraf n - - belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, mükellefe iade edilecektir.

26 Örnek: Bu durumda (B), (A) dan g beyan edecektir. i tme, ifa edilen hizmetin iadesi söz konusu klik meydana gelmesi halinde e, bir söz konusu 4.2 ilgili olarak Örnek:

27 Buna göre (B), (A) ya ile birlikte bu tutara ait ( x 0,08 = ) KDV nin tevkifata tabi tutulmayan t (A) i beyan edecektir. 0,90 = eya de edilecektir. Tevk beyan edilen bu vergi tahakkuktan terkin edilecektir. muhasebe birimleri muhasebe birimlerince düzeltilecek ve gereken durumlarda iade edilecektir GENEL AÇIKLAMALAR lu KDV - iade talep dilekçesi ve internet vergi dairesi ara

28 - - lep Mahs kaynaklanan iade talepleri için öngörülen tutarlar geçerlidir. 5 en enel esaslara göre yerine umunun No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen z M ktir. dahildir. klikleri a

29 eksikl lanan; Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri, - Etüt, plan- - Faso hizmetleri, Tur ve üzerindeki mahsuben iade tal - ühendislik- -proje hizmetleri, Külçe metal teslimleri, - - Metal, ile ilgili 2 teminat verilmesi halinde temi

30 r dahilinde nakden iadesi mümkündür Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri, - Etüt, plan- - hizmetleri, - - Servis t proje hizmetleri, Külçe metal teslimi, Metal, - - -a) maddesinde düzenlenen gümrük beyannameli mal ihrac

31 ilgili dönemde iade konusu yapmama tercihinde bulunduktan sonra, izleyen dönemlerde bu tercihlerinden vazgeçerek iade talep beyannamesi verilecektir. Her iki durumun da bir dilekçe iade iad alalde alinde, önceki kte (toplam tutar olarak) iadesi talep edilemeyecektir. gerekmektedir. am aklanan

32 - Belgenin tarih v ve benzeri bilg 6.2. Müteselsil Sorumluluk Seri No.lu Katma 7-8- (A) bölümü, 9-68 Seri bölümü, Ser Seri No

33 olmak üzere 2. bölümü, 18- (2.3.1) bölümü, Seri No bölümü, 26- bölümleri, Seri olarak 6. bölümü, Seri No.lu Ka B lara

34 ktir. 9. YÜRÜRLÜK /1/1961 tarih ve /1/1961 tarih ve 4 5

KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ.

KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ. 23/04/2012 KONU : 117 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAYIMLANAN KDV TEVKİFAT UYGULAMASININ TOPLUCA DEĞERLENDİRİLMESİ. SİRKÜLER 2012/22 Sayın yetkili, Bilindiği üzere 14 Nisan 2012

Detaylı

117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Resmi Gazete Sayısı: 28264. Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2012

117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Resmi Gazete Sayısı: 28264. Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2012 117 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı: 28264 Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2012 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1 9

Detaylı

TEBLİĞ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117)

TEBLİĞ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1 9

Detaylı

14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ

14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ 14 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28264 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 117) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1 9

Detaylı

2.1. KDV de Tevkifat Uygulaması 3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve

2.1. KDV de Tevkifat Uygulaması 3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve 2.1. KDV de Tevkifat Uygulaması 3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen

Detaylı

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 Sunuş Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9. maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde

Detaylı

Maliye Bakanlığından: Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Maliye Bakanlığından: Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) NOT: Söz konusu Tebliğ Taslağı, esas itibariyle, KDV Genel Tebliğlerinde yer alan KDV tevkifatına tabi iģlemlerin sistematik bir biçimde yeniden düzenlenmesi ve tevkifat uygulamalarında Maliye Bakanlığının

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (TEVKİFAT UYGULAMASI) Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 0/0/0 Kapsam NOT: Söz konusu Tebliğ Taslağı, esas itibariyle, KDV Genel Tebliğlerinde yer alan KDV tevkifatına

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI (01.05.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere)

KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI (01.05.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) ÇORLU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ÇORLU KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI (01.05.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) TAM TEVKİFAT UYGULANACAK

Detaylı

KONU: KATMA DEĞER VERGİSİNDE TEVKİFAT İŞLEMLERİ

KONU: KATMA DEĞER VERGİSİNDE TEVKİFAT İŞLEMLERİ KONU: KATMA DEĞER VERGİSİNDE TEVKİFAT İŞLEMLERİ Hazırlayan ve Sunan Emsal ÖZCAN Yeminli Mali Müşavir Mayıs 2012,İstanbul KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATINDAN DOĞAN İADE VE MAHSUP İŞLEMLERİ Maliye Bakanlığı

Detaylı

11 Ekim 2012 / istanbul

11 Ekim 2012 / istanbul KDV TEVKİFAT UYGULAMASI KDV TEVKİFATININ NİTELİĞİ BEYAN İNDİRİM TAM TEVKİFAT UYGULAMASI KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI KISMİ TEVKİFATIN MAHİYETİ VE TEVKİFAT UYGULAYACAK ALICILAR KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK HİZMETLER

Detaylı

TAM TEVKİFAT İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından ödenmesi.

TAM TEVKİFAT İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından ödenmesi. TAM TEVKİFAT İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından ödenmesi. KISMİ TEVKİFAT İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin belirlenen kısmının işleme muhatap

Detaylı

ANKARA BAROSU TÜM YÖNLERİYLE KDV TEVKİFATI. Hazırlayan Av. Dr. Serkan AĞAR Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanı

ANKARA BAROSU TÜM YÖNLERİYLE KDV TEVKİFATI. Hazırlayan Av. Dr. Serkan AĞAR Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanı ANKARA BAROSU TÜM YÖNLERİYLE KDV TEVKİFATI Hazırlayan Av. Dr. Serkan AĞAR Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanı Haziran, 2012 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GİRİŞ 1 II. KDV TEVKİFATI MÜESSESESİNE

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI KDV TEVKİFATI 10.05.2012 TURMOB 1 Önsöz 1985 yılında Türk Vergi Sisteminde yerini alan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, vergi sistemimizin

Detaylı

MADDE 9 : VERGİ SORUMLUSU MADDE METNİ : " Vergi Sorumlusu:

MADDE 9 : VERGİ SORUMLUSU MADDE METNİ :  Vergi Sorumlusu: MADDE 9 : VERGİ SORUMLUSU MADDE METNİ : " Vergi Sorumlusu: Madde 9-1. Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer

Detaylı

ANKARA BAROSU TÜM YÖNLERİYLE KDV TEVKİFATI. Hazırlayan Av. Dr. Serkan AĞAR Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanı

ANKARA BAROSU TÜM YÖNLERİYLE KDV TEVKİFATI. Hazırlayan Av. Dr. Serkan AĞAR Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanı ANKARA BAROSU TÜM YÖNLERİYLE KDV TEVKİFATI Hazırlayan Av. Dr. Serkan AĞAR Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanı İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...1 II. KDV TEVKİFATI MÜESSESESİNE GENEL BAKIŞ...1 A.

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT UYGULAMALARI

KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT UYGULAMALARI KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT UYGULAMALARI TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE KDV NİN YERİ VE KDV DE VERGİ SORUMLULUĞU 2 GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ TAHSİLATI (ÖZET) 2011 (Bin TL) % 2012 (Bin TL) Dolaysız Vergiler 95.439.620

Detaylı

KDV TEVKİFATINA TABİ YENİ İŞLEMLER (KISMİ TEVKİFAT)

KDV TEVKİFATINA TABİ YENİ İŞLEMLER (KISMİ TEVKİFAT) KDV TEVKİFATINA TABİ YENİ İŞLEMLER (KISMİ TEVKİFAT) Zihni KARTAL * Veysel Karani PALAK ** GİRİŞ Tevkifat, sözcüğü Arapça kökenli olup Türkçe kesinti, Fransızca stopaj sözcüğü ile aynı anlamda kullanılmaktadır.

Detaylı

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ

KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ KATMA DEGER VERGİSİ 60 NOLU SİRKÜLERİ 1. KDV'NİN KONUSU... 1 1.1. İşlemlerin Türkiye'de Yapılması... 1 1.1.1. Yurtdışındaki İşlemler... 1 1.1.2. Türkiye'deki İşlemler... 2 1.2. Tazminatlar... 2 1.3. Aidatlar...

Detaylı

KONU : TEVKİFAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YER ALDIĞI 63 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ YAYIMLANMIŞTIR

KONU : TEVKİFAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YER ALDIĞI 63 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ YAYIMLANMIŞTIR KONU : TEVKİFAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIN YER ALDIĞI 63 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ YAYIMLANMIŞTIR 21 Haziran 2012 tarihli ve 63 numaralı Katma Değer Vergisi Sirküleri ile 60 numaralı

Detaylı

SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi.

SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi. İSTANBUL, 08.05.2012 SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi. 14.04.2012 tarih 28364 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 117 seri numaralı

Detaylı

: Tevkifat uygulaması

: Tevkifat uygulaması Tevkifat uygulaması Tarih 21/06/2012 Sayı KDVK-63/2012-3 Kapsam T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Gelir Ġdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGĠSĠ SĠRKÜLERĠ/63 Konusu : Tevkifat uygulaması Tarihi : 21/6/2012 Sayısı :

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 16 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 18 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 33/2012 İstanbul, 22.06.2012

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 33/2012 İstanbul, 22.06.2012 MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 33/2012 İstanbul, 22.06.2012 KONU: KDV Tevkifat Uygulamasına İlişkin 63 Sıra No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri Yayınlandı ÖZET: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 14 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 15 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI TEVKİFAT ORANLARI 1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 2 A- GVK Madde 94/Yürürlük; 03.03.2009... 2 B- GVK GEÇİCİ 67... 17 2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI... 19 A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan

Detaylı

Sirküler Rapor 17.10.2014/199-1 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 17.10.2014/199-1 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI Sirküler Rapor 17.10.2014/199-1 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI ÖZET : 1-123 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerini

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.05.2014 Sirküler No : 2014/20 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ UYGULAMASI Maliye Bakanlığı nca 26 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan

Detaylı

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ARANACAK BELGELER İADE DOSYALARI İLE YMM İADE RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki

Detaylı