Köpek ve Kedilerde Malunion Olguları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Köpek ve Kedilerde Malunion Olguları"

Transkript

1 Köpek ve Kedilerde Malunion Olguları Dokt. Öğr. Kıvanç İNAN Prof. Dr. Kemal YANIK T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ CERRAHİ ANABİLİM DALI

2 TANIM Kırılan herhangi bir kemiğin anatomik olmayan pozisyonda iyileşmiş veya iyileşmekte olması FENA veya KUSURLU KAYNAMA

3 KALLUS KOMPLİKASYONU KOZMETİK ve FONKSİYONEL

4 Malunionların başlıca nedenleri Kırıkların uygun şekilde sağaltılmaması Humerus, Radius-Ulna, Femur, Tibia Pelvis, Mandibula.

5 Kırığın uygun olmayan konservatif veya kapalı redüksiyonla sağaltılmaya çalışılması Sağaltım yapılırken redüksiyon sırasında fragmentlerin yakınlaştırılamaması ve immobilizasyondaki yetersizlikler.

6 Postoperatif dönemde implant hasar ve gevşemeleri. Kullanılan malzeme ve uygulamaya bağlı Sağaltım sonrası aşırı kilo artışına bağlı Bakım açısından hasta sahiplerinin ihmaline bağlı İmplantların erken uzaklaştırılması

7 Malunionların Sınıflandırılması 1.Üst-üste gelme: Fragmentlerin kas kontraksiyonları ile birbiri üzerine gelerek kaynaması. Aksiyal doğrultu korunur. Kemiklerde kısalma mevcut.

8 2. Açılı Kötü Kaynama (Angulasyon): Fragmentlerin uç uca fakat distal fragmentin bir yöne doğru açılanarak kaynaması. Aksiyal doğrultuda bozulma. Açılanmanın şiddetine göre kemikte kısalma.

9 Valgus distal fragmentin laterale açılanması

10 Varus distal fragmentin mediale açılanması

11 Antecurvatum distal fragmentin kaudale açılanması

12 Recurvatum distal fragmentin kraniyele açılanması

13 3. Rotasyon: Fragmentlerin uç uca fakat distal fragmentin bir yöne torsiyonu sonrası şekillenir. İnternal veya Eksternal

14 4. Köprülü Kaynama: (synostose) Komşu iki kemiğin eş zamanlı kırıklarında ortak hematom konsolidasyonu sonucu oluşur.

15 5. İntra-artiküler: Eklem içi kırıklarda artiküler yüzeyde malformasyonların şekillenmesi

16 6. Translasyon: Fragmentler uç uca fakat distal fragmentin proksimale göre bir yöne doğru paralelliğini bozmadan kayarak kaynaması Aksiyal doğrultu bozulmaz Kemikte kısalık oluşmaz

17 Unutulmamalıdır ki... DEFORMİTELERDEN YALNIZ BİRİNE VEYA BİRKAÇININ BİR ARAYA GELMESİYLE OLUŞAN KOMPLEKS BİR KARAKTERE SAHİP OLABİLİR!

18 Malunion olgularında deformitenin çeşidine göre farklı sonuçlar ve buna bağlı farklı patolojiler oluşmaktadır.

19 MALUNİONLARIN KLİNİK SONUÇLARI Fonksiyonel Deformitenin etkisi hafif İşlev kaybı yok veya rahatsızlık vermeyecek kadar az Estetik kusur olarak önem taşır

20 Non-fonksiyonel İşlev kaybı var ve ciddi boyutlarda Deformite etkisi şiddetli Estetik kusur ikinci planda

21 Aksiyal doğrultunun bozulduğu buna bağlı eklem yüzeylerinin paralelliklerini yitirdiği olgularda; İlgili eklemlerde anormal basınç Eklem yüzeyleri, eklem kapsülü ve ligamentler üzerinde anormal stres

22 Dejeneratif Artiritis Osteoartiritis Periartiküler fibrozis

23 Kemik boyunun kısaldığı ve / veya şiddetli açılanmaların görüldüğü olgularda; İlgili kaslarda ve destekleyici dokularda esneme, uzama ya da kontraksiyon, atrofi

24 Femurun proksimalinde valgus deformiteleri ve anteversiyonlar Kalça Displazisi benzeri değişiklikler. Femur gövdesinde torsiyonel veya anguler deformiteler Patella Luksasyonu

25 Pelvis in malunionlarında pelvik kanalın daralması Kronik Konstipasyon Mandibula nın malunionlarında Diş Yapısında Bozulmalar ve Çiğneme Zayıflığı

26 !!! Deformitenin şiddeti fonksiyon kaybıyla doğrudan ilişkili değildir Fonksiyon kaybı için deformitenin her zaman çok şiddetli olması gerekmemektedir. Deformitenin düzlemi, kemiğin aksiyel çizgisinin değiştiği olgularda, adaptasyonu ve fonksiyonu yakından etkiler

27 TANI Tanı kolaydır Kesin bir karardan önce dikkatli bir; Anamnez Genel Muayene Fiziki Muayene Ortopedik ve Nörolojik muayene Yardımcı muayene yöntemleri Radyolojik Muayene Laboratuvar Muayeneleri rutin hematolojik muayene, biyokimyasal testler, histopalojik muayene, bakteriyolojik ve paraziter...

28 FİZİKİ MUAYENE Bölgenin konformasyonu.(kemik ve çevresindeki yumuşak dokular) Deformiteye yakın eklemlerin stabilitesi ve hareket dereceleri. DİKKATLİ İNSPEKSİYON VE PALPASYON

29 FİZİKİ MUAYENE Deformiteye yakın eklemlerde fizyolojik olmayan varus valgus yüklenmeleri Enfeksiyon Simetriği ile karşılaştırılma

30 RADYOGRAFİK MUAYENE Ekstremitelerde; cranio-caudal ve medio-lateral, Pelviste; ventro-dorsal ve latero-lateral Mandibulada; dorso-ventral, latero-lateral ve intraoral Gerekli hallerde; oblik pozisyonda Tek taraflı deformitelerde, simetriği olan normal kemiğin de radyografisi alınmalıdır.

31 SAĞALTIM Fonksiyonel malunionlar sağaltıma ihtiyaç duymazlar istisnalar...!!! Non-fonksiyonel malunionlar uygun sağaltım yöntemi kısa süre

32 Malunionlarda sağaltımın başlıca amaçları; Deforme bacağa normal işlevinin yeniden kazandırılması Komşu eklemleri etkisi altında bulunduran anormal basınçların kaldırılması Kabul edilmeyen kozmetik görünümün düzeltilmesi

33 HEDEF Kemiğin anatomik şeklini yeniden inşa etmek

34 Büyüme çağındaki genç hastalarda Orta dereceli varus veya valgus açılanması KONSERVATİF SAĞALTIM

35 Kırık iyileşmesi tam değil Malunion belirgin sabit bandaj eksternal fiksatör KAPALI REDÜKSİYON

36 İnternal Fiksasyon AÇIK REDÜKSİYON

37 Kırık iyileşmesi tam Osseöz kallus şekillenmiş OSTEOTOMİ

38 Başarılı bir sağaltım için; Müdahale zamanında yapılmalı Osteotomi tekniği iyileşme için uygun olmalı Sonuca asgari operasyonla ulaşılmalı

39 OSTEOTOMİ

40 Osteotomi uygulamasının endike olduğu özel durumlar; Eşli kemiklerin gelişmesi sırasında oluşan varyasyonlar Epifizyodezis Malunion veya gelişme bozukluğuna bağlı oluşan diyafizer angulasyonlar Torsiyonal deformiteler Ekstremiteler arası uzunluk farklılıkları Normal morfolojik yapıdaki kemiklerle ilgili hastalıklar

41 Osteotomi yöntemi seçilirken göz önünde bulundurulması gereken 2 önemli nokta; 1. Operatif uygulama minimal seviyede tutulmalıdır. 2. Stabil bir fiksasyona olanak sağlamalıdır.

42 PREOPERATİF DÖNEM Operasyon için gerekli tüm enstrüman ve ortopedik ekipmanın mevcut olduğundan emin olunmalıdır.

43 Hasta yapılacak operasyona göre en uygun biçimde pozisyonlandırılmalıdır Osteotomi sonrası otojen kemik grefi gerekecekse gref alanı önceden hazırlanmalıdır.

44 OSTEOTOMİ TEKNİKLERİ 1. Transversal: Rotasyonel deformiteler Kompresyon plakları K-telleri

45 2. Cuneiform-closed wedge(kapalı kama): Angulasyon deformiteleri Kompresyon plakları Kısalık oluşturur

46 3. Cuneiform-open wedge(açık kama): Angulasyon deformitesi Transversal osteotomi + Otojen kansellöz gref Plak fiksasyon Kemikte uzama Grefe ihtiyaç duyulması Komplikasyon olasılığı

47 4. Cuneiform-reverse wedge(ters kama): Angulasyon deformiteleri Kuneiform-Kapalı Kama + Komplikasyon olasılığı

48 5.Oblik Açılanma ve rotasyon defromiteleri Eksternal fiksasyon Otojen kansellöz gref Kombine deformiteler Kemikte uzama Temas yüzeyi küçük Preoperatif planlama zor

49 6. Kubbe veya Yarım Ay: Angulasyon deformitesi Plak fiksasyon Uygulanması zor

50 7. Step(Basamak): Kısalık deformiteleri Otojen kansellöz kemik gerfi Plak fiksasyon eksternal fiksasyon Lag Vidaları Fissur oluşabilir

51 8. Corticotomi/osteotomi ve distraksiyon osteogenezisi: Kısalık deformiteleri Transversal osteotomi + Eksternal fiksatör ve intramedüller pin

52 9. Pubik Osteotomi: Pelvik kanalı daraltan deformiteler Allogref K-Teli

53 10. Üçlü Pelvik Osteotomi: Pelvik kanalı daraltan deformiteler Kalça ekleminde subluksasyon K-telleri, Pelvic osteotomi plağı

54 Bazı durumlarda ise malunionu düzeltmek yerine maluniona bağlı oluşan komplikasyonların sağaltımını amaçlayan cerrahi girişimler tercih edilebilmektedir. Femurun rotasyonel deformitelere bağlı olarak şekillenen patella luksasyonlarının tibial tuberozitenin yeninden konumlandırıması yöntemiyle sağaltılması. Bir diğer örnek ise intertrohanteric osteomi veya triple pelvik osteotomi yöntemleri kullanılarak coxofemoral instabilitenin önüne geçilmesidir.

55 Geç dönemlerde, komplikasyonların yerleştiği olgularda kurtarma amaçlı prosedürler uygulanabilir.örn. Osteoartiritin tedavisi amaçlı artrodez uygulaması. Coxofemoral eklemde gelişen şiddetli dejeneratif artirit olgularında kalça protezi ve eksizyon artroplastisi uygulamaları.

56 POSTOPERATİF DÖNEM Hastanın hareketlerinin sınırlandırılması, ilgili bölgenin kullanımının denetimi zorunludur. Koruyucu bandaj, eksternal fiksatör uygulanmışsa bunların rutin kontrolleri yapılmalıdır. Kemikler düzeyindeki oluşumları izlemek için radyografilerle desteklenen planlı kontroller yapılmalıdır. Postoperatif dönemde hasta bacağını istenen düzeyde kullanamıyorsa, bacak eklemlerine pasif fleksiyon ve ekstensiyon hareketleri yaptırılmalıdır.

57 KOMPLİKASYONLAR yetersiz preoperatif hazırlık, hatalı osteotomi uygulaması, fragmentlerin uygun olmayan pozisyonda redüksiyonu, fiksasyon yetersizliğine bağlı olarak gelişen Hatalı kaynama, geç kaynama, kaynamama, enfeksiyon, yeterli fonksiyonel düzelmenin sağlanamaması gibi komplikasyonlardır

BUZAĞILARDA UZUN KEMİK KIRIKLARININ İLİZAROV EKSTERNAL FİKSATÖRÜ ile SAĞALTIMI

BUZAĞILARDA UZUN KEMİK KIRIKLARININ İLİZAROV EKSTERNAL FİKSATÖRÜ ile SAĞALTIMI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CERRAHİ ANABİLİM DALI VCR YL 2013 0002 BUZAĞILARDA UZUN KEMİK KIRIKLARININ İLİZAROV EKSTERNAL FİKSATÖRÜ ile SAĞALTIMI Vet. Hek. Ali GÜLAYDIN

Detaylı

MANDİBULA FRAKTÜRLERİ BİTİRME TEZİ. Stj. Diş Hekimi Murat DEMİRCİ. Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Cüneyt ÖZEK

MANDİBULA FRAKTÜRLERİ BİTİRME TEZİ. Stj. Diş Hekimi Murat DEMİRCİ. Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Cüneyt ÖZEK T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı MANDİBULA FRAKTÜRLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Murat DEMİRCİ Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Cüneyt ÖZEK

Detaylı

65 YAŞ ÜZERİ,OSTEOPOROTİK,4 PARÇALI İNTERTROKANTERİK FEMUR KIRIKLARINDA LEİNBACH PROTEZ İLE 135 DERECE KAYICI KALÇA ÇİVİSİ UYGULAMALARIMIZIN

65 YAŞ ÜZERİ,OSTEOPOROTİK,4 PARÇALI İNTERTROKANTERİK FEMUR KIRIKLARINDA LEİNBACH PROTEZ İLE 135 DERECE KAYICI KALÇA ÇİVİSİ UYGULAMALARIMIZIN 65 YAŞ ÜZERİ,OSTEOPOROTİK,4 PARÇALI İNTERTROKANTERİK FEMUR KIRIKLARINDA LEİNBACH PROTEZ İLE 135 DERECE KAYICI KALÇA ÇİVİSİ UYGULAMALARIMIZIN KARŞILAŞTIRILMASI GİRİŞ VE TARİHÇE: Normal fonksiyonel anatominin

Detaylı

El Kırıklarının Tedavisi

El Kırıklarının Tedavisi El Kırıklarının Tedavisi Sait Ada*, Emin Bal** Vücudumuzun en çok rastlanan kınkları metakarp ve falanksların kırıklarıdır. Bu sıklık; tüm kırıkların %10'u veya tüm el yaralanmalarının 1/3'ü şeklindedir.

Detaylı

Artrozlar ve Artroplasti & Güncel Artrodez Yaklaşımları Kalça Artroplastileri

Artrozlar ve Artroplasti & Güncel Artrodez Yaklaşımları Kalça Artroplastileri Kitap Bölümü DERMAN Artrozlar ve Artroplasti & Güncel Artrodez Yaklaşımları Kalça Artroplastileri Özgür Başal, Barbaros Baykal, Halil Burç, Ozan Turgay, Recep Öztürk A. PRİMER KALÇA ARTROPLASTİSİ GENEL

Detaylı

SİLİKON OLMAYAN İMPLANTLAR 129592-11. Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur:

SİLİKON OLMAYAN İMPLANTLAR 129592-11. Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: TK KÜÇÜK EKLEM ORTOPEDİK (SJO) SİLİKON OLMAYAN İMPLANTLAR 129592-11 Bu paketde aşağıda belirtilen diller mevcuttur: Türkçe (tk) Ek diller için web sitemizi ziyaret edin www.wmt.com Sonra Prescribing Information

Detaylı

UZATILMIŞ TROKANTERİK OSTEOTOMİ KAYNAMASINA FETAL DOZ ULTRASONUN ETKİSİ

UZATILMIŞ TROKANTERİK OSTEOTOMİ KAYNAMASINA FETAL DOZ ULTRASONUN ETKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI UZATILMIŞ TROKANTERİK OSTEOTOMİ KAYNAMASINA FETAL DOZ ULTRASONUN ETKİSİ Dr. Atilla AYDOĞAN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof.Dr.

Detaylı

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Bahar GÜNEŞ Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Ahmet SARAÇOĞLU İZMİR

Detaylı

PROTEZ ÖNCESİ CERRAHİ AĞIZ HAZIRLIĞI

PROTEZ ÖNCESİ CERRAHİ AĞIZ HAZIRLIĞI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı PROTEZ ÖNCESİ CERRAHİ AĞIZ HAZIRLIĞI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Uygar BAKŞİ Danışman Öğretim Üyesi: Doç.

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Klinik Şefi. Doç. Dr. Faik ALTINTAŞ

T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Klinik Şefi. Doç. Dr. Faik ALTINTAŞ T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Klinik Şefi. Doç. Dr. Faik ALTINTAŞ DİZ OSTEOARTRİTİNDE ARTROSKOPİK DEBRİDMAN VE VİSKOSÜPLEMANTASYONUN YERİ

Detaylı

SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA DÖNEM SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ

SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA DÖNEM SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA

Detaylı

SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan TUNA SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

Detaylı

İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DT. KEMAL ÇAĞLAR ÖZKAN YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Prof.

Detaylı

III. SINIF AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI ve CERRAHİSİ DERS NOTLARI

III. SINIF AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI ve CERRAHİSİ DERS NOTLARI III. SINIF AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI ve CERRAHİSİ DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ferhat MISIR GÖMÜKLÜK PATOGENEZİ TANI VE CERRAHİ UYGULAMALAR Gömülü diş, beklendiği zamanda sürmeyerek diş arkında

Detaylı

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ EKİM 2008 / Sayı 41 TARTIŞMA PANELİ

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ EKİM 2008 / Sayı 41 TARTIŞMA PANELİ www.spineturk.org TARTIŞMA PANELİ BİLİMSEL MAKALE Spondilolistezis TOPLANTILARDAN İZLENİMLER Spinal Cerrahi Yaz Okulu 1. Kursu Pamukkale deki Er Meydanı MAKALE ÇEVİRİLERİ Sakral Kordoma da Güncel Yaklaşım

Detaylı

Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 24( 4) 194-201, 2002 194

Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 24( 4) 194-201, 2002 194 DERLEMELER Diz artroplastisi (Review rehabilitasyonu Articles) DİZ ARTROPLASTİSİ REHABİLİTASYONU Rehabilitation of Knee Arthroplasty Hüseyin DEMİR 1, Mustafa ÇALIŞ 2 Özet: Artroplasti eklemin yeniden yapılandırılması

Detaylı

1) Burun Estetiği 2) Göz çizgilerinin yok edilmesi. 3) Göz kapağı ameliyatları 4) Kol germe 5) Meme büyütme ve küçültme 6) Liposuction 7) Karın germe 8) Varis tedavisi 9) Botoks Bütün bu konu başlıkları

Detaylı

PRİMER DİZ OSTEOARTRİTİNDE KETOPROFEN FONOFOREZİ VE ULTRASON TEDAVİLERİNİN KLİNİK ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PRİMER DİZ OSTEOARTRİTİNDE KETOPROFEN FONOFOREZİ VE ULTRASON TEDAVİLERİNİN KLİNİK ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Nurettin TAŞTEKİN PRİMER DİZ OSTEOARTRİTİNDE KETOPROFEN FONOFOREZİ VE ULTRASON TEDAVİLERİNİN

Detaylı

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ EKİM 2009 / Sayı 45 BAŞKANIN MESAJI

www.spineturk.org TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU BÜLTENİ EKİM 2009 / Sayı 45 BAŞKANIN MESAJI www.spineturk.org BAŞKANIN MESAJI EDİTÖRDEN YÖNETİM KURULU TUTANAĞI MAKALE ÇEVİRİLERİ Yüksek Derecede Displastik Spondilolistezisin Değerlendirilmesi ve Tedavisinde Yeni Konseptler TARTIŞMA PANELİ HUKUK

Detaylı

OSTEOPOROTİK VERTEBRA KOMPRESYON KIRIKLARININ PERKÜTAN VERTEBROPLASTİ VE KİFOPLASTİ YÖNTEMİYLE TEDAVİSİ

OSTEOPOROTİK VERTEBRA KOMPRESYON KIRIKLARININ PERKÜTAN VERTEBROPLASTİ VE KİFOPLASTİ YÖNTEMİYLE TEDAVİSİ İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI OSTEOPOROTİK VERTEBRA KOMPRESYON KIRIKLARININ PERKÜTAN VERTEBROPLASTİ VE KİFOPLASTİ YÖNTEMİYLE TEDAVİSİ Uzmanlık Tezi Dr.

Detaylı

Muharrem KARANFİLCİ - Spor Uzmanı BANU KABAK - Fizyoterapist Osman HAMAMCILAR - Dişhekimi Ebru ARSLANOĞLU - Diyetisyen

Muharrem KARANFİLCİ - Spor Uzmanı BANU KABAK - Fizyoterapist Osman HAMAMCILAR - Dişhekimi Ebru ARSLANOĞLU - Diyetisyen HAZIRLAYANLAR: Muharrem KARANFİLCİ - Spor Uzmanı BANU KABAK - Fizyoterapist Osman HAMAMCILAR - Dişhekimi Ebru ARSLANOĞLU - Diyetisyen Ankara - 2013 ISBN: 978-605-86193-0-2 Yayın Koordinatörü: Sultan Seyhan

Detaylı

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Yener YÖRÜK SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Cengiz

Detaylı

Abant Medical Journal

Abant Medical Journal Abant Medical Journal doi: 10.5505/abantmedj.2012.32042 Derleme / Review Cilt / Volume 1 Sayı / Issue 1 Nisan / April 2012 Yüz bölgesi distraksiyon osteogenezis uygulamaları Maxillofacial distraction osteogenesis

Detaylı

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 70.YIL İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ Uzmanlık Tezi Dr. F. Banu

Detaylı

VERTİKAL KÖK FRAKTÜRLERİ VE TEDAVİ PROSEDÜRLERİ

VERTİKAL KÖK FRAKTÜRLERİ VE TEDAVİ PROSEDÜRLERİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı VERTİKAL KÖK FRAKTÜRLERİ VE TEDAVİ PROSEDÜRLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Osman CEYLAN Danışman Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Necdet

Detaylı

HIZLI GENİŞLETMEDE KULLANILAN COMPACT RPE ve MPES AYGITLARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ

HIZLI GENİŞLETMEDE KULLANILAN COMPACT RPE ve MPES AYGITLARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTODONTİ ANABİLİM DALI HIZLI GENİŞLETMEDE KULLANILAN COMPACT RPE ve MPES AYGITLARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ Dt. Burcu KARSLI DOKTORA TEZİ DANIŞMANI

Detaylı

Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu

Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu TEŞEKKÜR.. Aydınlatılmış Onam Formu oluşturulması hazırlık çalışmalarında emeği geçen Onam komisyonunda yer alan meslektaşlarımız A.R. İlker CEBECİ ye, Faik Serhat ÖZSOY a, Mahmud FAYTROUNY ye, Meltem

Detaylı

ORTHOLOC 3Di AYAK REKONSTRÜKSİYONU ORTA AYAK/DÜZTABAN SİSTEMİ 148680-0

ORTHOLOC 3Di AYAK REKONSTRÜKSİYONU ORTA AYAK/DÜZTABAN SİSTEMİ 148680-0 TK Türkçe (tk) ORTHOLOC 3Di AYAK REKONSTRÜKSİYONU ORTA AYAK/DÜZTABAN SİSTEMİ 148680-0 Bu pakette aşağıda belirtilen diller mevcuttur: Ek diller için, www.wmt.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

Detaylı