FC724 Yang n Kontrol Paneli

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FC724 Yang n Kontrol Paneli"

Transkript

1 FC724 Yang n Kontrol Paneli FS720 serisi (IP4) Cerberus PRO Kompak, 504 adrese kadar ba lant için prefabrik mikroi lemci kontrollü Yang n kontrol paneli a a ba lant ve ba ms z olarak kullan labilir 64 istasyona kadar (yang n kontrol paneli ve yang n terminali) tek bir a a ba lanabilir Entegre acil operasyon fonksiyonu Yedeklemeli a yap, EN54 e göre azalt lm operasyon Heterojen a yap için h zl Ethernet arayüzü Entegre kullan -dostu operator paneli Opsiyonel yaz, anahtar swiç, LED indikatörleri RS232, RS485 seri port 72 saate kadar acil besleme zaman na kadar acil besleme ünitesi Tüm C-NET cihazlar için alg lama ve otomatik ö renme (oto-konfigürasyon) ile zl basit i lem sa lar Cerberus PRO FD720 dedektör serisi dedektörlerinden proses sinyalleri Kat tekrarlama cihazlar, alarm cihazlar ve (C_NET) dedektör loop unda mimik ekran Kompleks uygulama ve kontroller için esnek programlama Uzaktan eri im ile kaydedilen veriler yüklenebilir Tüm i lemci kontrollü kontrol paneli komponentleri için firmware yüklemesi

2 avoid electr ostatic ch arging! avoid electrosta tic charging! Sisteme bak FC724 FT724 Repeater FN2002 Cluster (C-WEB/SAFEDLINK) FC724 Fire control panel Remote access Engineering Tool, Operating Tool FT20 Floor repeater display 24VDC ext. possible DM0x DT0x-Ex Explosionhazard area DO0-Ex HI722 FDCI222 FDS229 4 inputs DBS720 Detection line collective Siemens, TM Synova SynoLINE300 or SynoLINE600 SB3 FDM22x FDS22 or DBS72 / DBS729 OH720 output FDCIO22 input 2 in-/outputs optionally 24VDC ext. FDCIO223 C-NET 4 (8) loops max. 504 addresses Mimic display FT200-A HI720 FDCI22 FDM22 OH720 FDCL22 OP720 OP720 FT200 Floor repeater terminal input stub line 4 outputs 4 inputs 24VDC ext. possible FDCIO222 Transmission of an alarm signal Transmission of a fault signal via FCI2007-A Conventional horn line via FCI2009-A Fire controls via FCI2008-A FC0 or XC0 Fire detection or Extinguishing control unit collective 2

3 topolojisi 32 ye kadar yang n kontrol panelleri ve yang n kontrol terminalleri tek bir kümede ba nanabilir (C-WEB/SAFEDLINK), tehlike yönetim istasyonu ba ise 6 istasyona kadar ba lant yap labilir. Yukar da belirtilen kümelerden 4 adet (herbiri en fazla 6 istasyon) fiber-optik omurga (C-WEB/LAN) ile birbirine ba lanabilir. Tüm a 64 istasyon içerebilir. Sistem a hakk nda detaylar için lütfen ürün bro ürü A6V e bak z. 3

4 Karekteristikler FC724 bir kompak yang n kontrol paneli olup entegre operator paneli FD720 cihazlar ndan gelen proses sinyallerini i ler. Kontrol paneli ba ms z veya bir a a ba olarak kullan labilir. Kontrol paneli kullan -dostu Cerberus Mühendislik yaz çok yönlü bir sistem programlanabilir. Tüm dedektör hatlar toprak hatas izlenir. Kullan metni adaptasyonu do rudan terminal üzerinde veya mühendislik yaz arac yla olay çe itli kriterlere göre saklanabilir. Otomatik yaz/k zaman geçi i. Siemens Tehlike Yönetim Sistemine ba lant Fonksiyon elemanlar Operatör ünitesi Müteakip faktörler operator panelinde mevcuttur: Operatör ünitesi için CPU modülü ve elektronik Ethernet ba lant RS232, RS485 modül yuvalar ve a modülleri (SAFEDLINK) 'Kaba' veya 'Nordic' anahtar swiç için alan Olay yaz için alan Çevresel cihazlar için kart Müteakip faktörler çevresel cihazlar için kart üzerinde yer al r: C_NET loop lar için ba lant terminali, uzak iletim (alarm, hata), korna ç, programlanabilir kontrol giri leri/ç lar, izlenen alarm ve hata ç lar, azalt lm besleme, güç beslemesi (C-NET) loop geni letme için tak labilir 2 pozisyon Güç beslemesi 50 W, acil güç beslemesi Güç beslemesi donan m ve batarya arj beslemesini sa lar Bataryalar enerji kesintisi durumunda acil güç beslemesi sa lar Kasa Bir oynar montajl panel, arka yüzeyinde müteakip enstallasyona izin verir: itfaiye saha modülü (Almanya için) siren modülü (ayn zamanda U ray na TS35 monte edilebilir) Konfigürasyon FXS722 Cerberus-Mühendislik- Yaz spesifik mü teri ihtiyaçlar adapte etmeye izin verir. Uygulama yerleri FC724 orta-ölçekli uygulamalar için idealdir, örn. Endüstriyel tesislerde, bankalar,ofis kompleksleri v.s. veya daha geni bir uygulaman n bir parças olarak çal acaksa. The FC724 esnek çapraz ba lama imkan ile geni sistemler içinde kullan labilir. Operasyon Herbir kontrol paneli entegre bir operator ünitesine sahiptir. laveten kontrol paneli ayr bir FT724 operatör terminalinden i letilebilir. Detaylar ve daha fazla bilgi için, lütfen ürün bro ürüne bak z A6V

5 FC724 yang n kontrol panellerine genel bak FC724-ZA Kasa (Konforlu) FC724-ZE 48 LED li indikatör grublar Herbiri bir k rm +bir sar LED 4 Loop 4 Loop Besleme üniteli (50 W) Besleme üniteli (50 W) Batarya kapasitesi max. 26 Ah Batarya kapasitesi max. 26 Ah Geni leme External printer FH7202-Z3 FH7203-Z3 FTO200-A DL3750+ Kasa (Standart) Kasa (Konforlu) Olay yaz Matrix yaz (Harici) 430 x 398 x 60 mm 430 x 796 x 60 mm RS232 arayüzü Çe itli uygulamalar için bo kasa tüm panellere uygulanabilir RS232 modulü ayr ca sipari eilmelidir RS232 modulü ayr ca sipari edilmelidir Örn. Ilave batarya için, Operator eklentisi veya Operatör ekleri olay yaz FCM72-Y3 Batarya için alan 48 indikatör grubu 2 x FA2003-A (7 Ah) veya Herbiri bir k rm + sar LED 2 x FA2004-A (2 Ah) veya 2 x FA2006-A (26 Ah) Örn. Ilave batarya için, Operator eklentisi veya Olay yaz Güçlendirme için Batarya için alan 2 x FA2003-A (7 Ah) veya 2 x FA2004-A (2 Ah) veya 2 x FA2005-A (7 Ah) veya 2 x FA2006-A (26 Ah) 5

6 FC724 (Konforlu) kasa konfigürasyonu Temel ekipmanlar Tan m Not Arkas (Standart) FHA2003-A 2 Saha kart (4-Loop) FCI2004-A Poz. -5 > Herbir FC724-xx (Konforlu) için temel ekipman 3 Besleme ünitesi (SV 24V-50 W) V24230-Z6-A4 4 DIN TS35 ray nda ana terminal Soket için alan, röle modülü v.s. 5 Operatör ünitesi FCM72xx-xx Kombine operatör ünitesi ve CPU, kapak dahil 6 Bataryalar için alan 2 x 2 V / 7 26 Ah Geni leme 7 Röle modülü Z3B7 Yang n kontrolleri için röle 8 Olay yaz FTO200-A Olay kayd için 9 Anahtar swiç (Kaba) FTO2005-C Anahtar swiç (Nordic) FTO2006-B Operatör eri im hakk için 0 Montaj plakas FHA2007-A Örn. Itfaiye saha elemanlar için Loop geni letme (FDnet/C-NET) FCI2003-A 2 den 4 e loop geni letme için, adres say ayn kal r 2 RS485 modülü (izole) FCA2002-A RS485 portlu saha cihazlar için 3 RS232 modülü (izole) FCA200-A RS232 portlu istasyonlar için 4 modülü (SAFEDLINK) FN200-A Çe itli istasyonlar a için 5 Repeater (SAFEDLINK) FN2002-A Sistem bus hatt C-WEB geni letme için, max. ile 2 istasyon (montaj do rudan yüzeye, U-ray TS35 veya FDCH22 kasa içine) 6 Siren modülü FCA2005-A ila 4 e kadar konvansiyonel korna hatlar için 6

7 7 Batarya (2 V, 7 Ah, VDS) FA2003-A Acil besleme ünitesi için Batarya (2 V, 2 Ah, VDS) FA2004-A Almanya için (FBF, FSD, ÜE, FSE, ÖA, KL) Batarya (2 V, 26 Ah, VDS) FA2006-A 8 tfaiye saha modülü FCI200-D 3 rd parti kasalar enstallasyonu için 9 9" montaj kiti FHA206-A Cerberus-Remote için Yönetim sistemi için (Cerberus-Remote da dahil) 20 Lisans anahtar L veya Lisans anahtar FCA202-A Operatör ünitesi üzerinde modüllerle esnek kablo ba lant için (L2) FCA203-A 2 Kablo kiti (haberle me) FCA204-A Acil besleme ünitesi için 22 Güç beslemesi kiti (50 W, B) FP2005-A lave güç beslemesi için Teknik veriler Ana besleme gerilimi Güç beslemesi Çal ma gerilimi Çal ma ak Batarya kapasitesi Batarya izleme Besleme izleme Ba lanabilir dedektör serisi Hat say Loop (loop geni letme ile) veya Yan hat AC V / AC V 50 W DC V max. 5 A 2 x 2 V, 26 Ah Evet Evet Cerberus PRO FD720 (C-NET) 4 (8) 8 (6) Adres say Max. 504 Entegre giri ler/ç lar Röle ç Uzak iletim alarm Uzak iletim hata zlenen ç lar Alarm Hata Korna Serbest programlanabilir giri ler/ç lar Operatör ünitesi 2 2 Entegre RS232, RS485 seri arayüzler için fi 2 modülü için fi pozisyonu 2 Loop geni letme için fi pozisyonu 2 Kablo kiti için montaj alan (haberle me) 2 Siren modülü max. 2 Ethernet ba lant RJ45 Çal ma s cakl C Depolama s cakl C Nem (yo unla maya izin yok) 95 % ba. Ölçüler (E x B x Y) Koruma kapaks z Koruma kapa ile Renk Kasa Kapak Koruma s (IEC 60529) Sertifikalar VdS LPCB 430 x 796 x 60 mm 430 x 796 x 88 mm gri, ~RAL 7035 gri, ~RAL-Dizayn IP30 G aw/07 7

8 Sipari için detaylar Tip Parça no Tan m rl k Yang n kontrol panelleri FC724-ZA S54400-C30-A2 Yang n kontrol paneli (4L) kg FC724-ZE S54400-C30-A3 Yang n kontrol paneli (4L, 2LED) kg Geni letme Z3B7 BPZ: Röle modülü 250 VAC / 0 A ( röle) kg FTO200-A A5Q Olay yaz kg A5Q Yedek yaz rulo (0 rulo) kg FTO2005-C A5Q00003 Anahtar swiç (Kaba) 0.03 kg FTO2006-B A5Q Anahtar swiç (Nordic) kg FHA2007-A A5Q00005 Monta plakas kg FCI2003-A A5Q Loop geni letme (FDnet/C-NET) kg FCA2002-A A5Q RS485 modülü (izole) kg FCA200-A A5Q RS232 modülü (izole) kg FN200-A A5Q modülü (SAFEDLINK) kg FN2002-A S24236-B2502-A Repeater (SAFEDLINK) 0.54 kg FCA2005-A A5Q Siren modülü 0.40 kg FCA204-A A5Q Kablo kiti (haberle me) kg FCI200-D A5Q tfaiye saha modülü kg FH7202-Z3 S54400-B70-A0 Kasa (Standart) kg FH7203-Z3 S54400-B7-A0 Kasa (Konforlu) kg FCM72-Y3 S54400-F75-A Operatör eklentisi (2xLED-ind.) kg FHA206-A A5Q " montaj kiti kg FN2006-A S54400-A09-A Fiber a modülü (SM) kg FN2007-A S54400-A0-A Fiber a modülü (MM) kg lave güç beslemesi FP2003-A A5Q Güç besleme kiti (70 W) kg FP2004-A A5Q Güç besleme kiti (50 W) bo kasaya montaj.366 kg için FP2005-A A5Q Güç besleme kiti (50 W, B) ) kaskat için.00 kg lar (küme) FN2008-A S54400-F94-A Ethernet swiç kg FN2009-A S54400-F95-A Güvenlik modülü kg FHA2029-A S54400-B79-A Ethernet swiç için montaj kiti (Konforlu) kg FHA2030-A S54400-B8-A Ethernet swiç için montaj kiti kg (Geni Har.) Bataryalar FA2003-A A5Q Batarya (2 V, 7 Ah, VDS) kg FA2004-A A5Q Batarya (2 V, 2 Ah, VDS) kg FA2005-A A5Q Batarya (2 V, 7 Ah, VDS) kg FA2006-A A5Q Batarya (2 V, 26 Ah, VDS) kg Yaz m lisans FCA202-A A5Q Lisans anahtar (L) 0.00 kg FCA203-A A5Q Lisans anahtar (L2) 0.00 kg Harici yaz DL3750+ A5Q Matrix yaz (Harici) kg Yedek parça A5Q Siyah tip ribbon yaz - matrix yaz DL3750+ için kg Siemens Türkiye Altyap & ehirler Sektörü Bölümü Yakac k Yolu No: Kartal- stanbul Tel Copyright by Siemens Switzerland Ltd Data and design subject to change without notice. Supply subject to availability. Document no. A6V020776_d_tr_-- Manual FS720 Edition Section

ESPRIT SER S 728 ULTRA 120 $ ALARM S STEMLER 738 ULTRA 160 $ 646 LED KEYPAD 75 $ 642 BL 150 $ ADP1 70 $ PMC3 40 $

ESPRIT SER S 728 ULTRA 120 $ ALARM S STEMLER 738 ULTRA 160 $ 646 LED KEYPAD 75 $ 642 BL 150 $ ADP1 70 $ PMC3 40 $ ESPRIT SER S 728 ULTRA / 10 Zon Kontrol Paneli; 10 zon (4x2 zon çiftlemesi ile 8 zona genifller) + 2 adet keypad zonu, 2 K s m 49 Kullan c kodu, 256 Olay haf zas, 1 PGM ç k fl, 950mA switching güç kayna,

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Next Wireless Electronic Security System KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Ç NDEK LER Bölüm 1: Next Güvenlik Sisteminin Tan t m...... 6 Next Sistem nedir?... 6 Next mimari yap s ve kabiliyetleri... 7 Next

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

Malzeme Cinsi. ** Tüm CPU Modellerinde 2 AI (0-10V DC, 10Bit) cihaz üzerinde mevcuttur. SM 1222 24 VDC, 0.5A 8DO SM 1222 24 VDC, 0.

Malzeme Cinsi. ** Tüm CPU Modellerinde 2 AI (0-10V DC, 10Bit) cihaz üzerinde mevcuttur. SM 1222 24 VDC, 0.5A 8DO SM 1222 24 VDC, 0. SIMATIC S7-1200 CPU 1214C CPU 1211C DC/DC/DC 25KB (Prog+Data) DI / 4DO, 2AI CPU 1211C DC/DC/Röle 25KB (Prog+Data) DI / 4DO, 2AI CPU 1211C AC/DC/Röle 25KB (Prog+Data) DI / 4DO, 2AI CPU 1212C DC/DC/DC 25KB

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

Ç NDEK LER. Vacon NX - Yeni yüzy l için Sürücü. Geliflmifl özellikler. Geliflmifl motor kontrolü. Yüksek performans. Modüler tasar m.

Ç NDEK LER. Vacon NX - Yeni yüzy l için Sürücü. Geliflmifl özellikler. Geliflmifl motor kontrolü. Yüksek performans. Modüler tasar m. Ü R Ü N K A T A L O U V A C O N N X F R E K A N S K O N V E R T E R L E R D Ü Z G Ü N K O N T R O L Ç N 2 Ç NDEK LER VACON FREKANS KONVERTERLER Vacon NX - Yeni yüzy l için Sürücü VACON NX SERILERI Geliflmifl

Detaylı

Fınder. www.finder.com.tr

Fınder. www.finder.com.tr Fınder Yangın ve Gaz Alarm Sistemleri T Acil Anons Sistemleri f Geçiş Kontrol Sistemleri T Bina Yönetim Sistemleri T Acil Aydınlatma Hakkım ızda Finder Finder birbirleri ile koordineli çalışması gereken

Detaylı

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi

A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı. Katalog ET G1 2008. GAMMA Bina Kontrol Sistemi A dan Z ye Elektrik Tasisatçılığı Katalog ET G1 2008 GAMMA Bina Kontrol Sistemi Elektrik Tesisatç l Ticari Alan Kataloglar ALPHA Da t c, Klemensler ve Sayaç Panolar ALPHA Tesisat Da t c ve Sapt r c Bloklar

Detaylı

Kablosuz Alarm Seti. Alarm Paneli

Kablosuz Alarm Seti. Alarm Paneli Kablosuz Alarm Seti JK-82-1 adet JA-82 868 Mhz., 50 kablosuz cihaz + 4 kablolu zone panel, 4 tel.no ve 6 sesli mesaj kapasiteli komunikator, 2 programlanabilir ç k l. ( Aku Hariç) - 1 Adet JA-81E Kablolu

Detaylı

nsan / Makina Arabirimleri Genel rehber

nsan / Makina Arabirimleri Genel rehber nsan / Makina Arabirimleri Genel rehber Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas hizmetinizdedir Yaz l m serisi Yarat

Detaylı

Altyap Sistemleri. Fiber Optik. Fiber Optik Sistemlerin Avantajlar : Uygulama Örnekleri: Uygulama Alanlar

Altyap Sistemleri. Fiber Optik. Fiber Optik Sistemlerin Avantajlar : Uygulama Örnekleri: Uygulama Alanlar Fiber Optik Altyap Sistemleri Fiber optik kablolar, telekomünikasyon, sa l k ve bili im sektörlerinde yo unlukla kullan lmakta olup son zamanlarda h zla artan bir ivme ile CCTV uygulamalar nda da tercih

Detaylı

Schneider Electric Fiyat Listesi. 5 Ekim 2009

Schneider Electric Fiyat Listesi. 5 Ekim 2009 Schneider Electric Fiyat Listesi 5 Ekim 2009 Akıllı tasarım Enerji verimliliğine doğrudan erişim Compact NSX Yeni nesil devre kesici Ön panele yerlefltirilen üç LED gösterge kullan m kolayl sa lar. Yeflil

Detaylı

SIMATIC Operatör Paneller

SIMATIC Operatör Paneller SIMATIC Operatör Paneller SIMATIC HMI Basic Paneller KTP400 Basic mono PN, 4 Profinet arayüzü dokunmatik ekran KTP400 Basic color PN, 4 Profinet arayüzü dokunmatik ekran KP400 Basic color PN, 4 Profinet

Detaylı

Ventil Ayarl Kur un-asit Aküler NP

Ventil Ayarl Kur un-asit Aküler NP Ventil Ayarl Kur un-asit Aküler NP Ventil ayarl kur un asit akümülatörlerin önde gelen imalatç s olarak Yuasa güvenilirlik ve i letme performans n belirleyen tüm özelliklerini geli tirmektedir. Bunun neticesi

Detaylı

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 EYLÜL 2009 YIL 3 SAYI 18 Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 Profibus DP Gateway Katalog Tanıtım Özel Bölümü Sayfa : 30-34 Sinyal Dönü türücüler Safety PLC Active GPRS I/O adresinde 28817 giriniz. adresinde

Detaylı

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı

MARKET ELEKTR K OTOMASYON SANAY ve DIfi T CARET A.fi.

MARKET ELEKTR K OTOMASYON SANAY ve DIfi T CARET A.fi. MRKET ELEKTR K OTOMSYON SNY ve DIfi T CRET.fi. Market Elektrik Otomasyon Sanayi ve D fl.tic..fi. ral k 006 tarihinde elektrik, elektronik ve otomasyon alan nda hizmet vermek amac yla kurulmufltur. na Distribütörlüklerimiz:

Detaylı

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım

EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım OCAK 2010 YIL 4 SAYI 22 EF ve Win1 Fuarlarında Ekstra Da ıtım TwinCAT3 Geni letilmi Otomasyon 2. Nesil Step Serisi Güç Kaynakları Da ıtık Tahrik ve Pozisyon Kontrolü adresinde 28821 giriniz. adresinde

Detaylı

Eko Serisi 03-10. Profesyonel DVR Cihazlar 11-32 33-54. CCD Kameralar. IP Çözümler 04-05 06 07 08-10

Eko Serisi 03-10. Profesyonel DVR Cihazlar 11-32 33-54. CCD Kameralar. IP Çözümler 04-05 06 07 08-10 Ç NDEK LER Eko Serisi 03-10 Eko DVR Serisi Eko NVR Serisi Eko IP Kamera Serisi Eko CCD Kamera Serisi 04-05 06 07 08-10 Profesyonel DVR Cihazlar 11-32 H zl Seçim Tablosu 960H Serisi PDR-XM Serisi PDR-X

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz. adresinde 22038 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2008 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya bafllad m z flu günlerde, birçok firma

Detaylı

Yangın ve Gaz Alarm Sistemleri Acil Anons Sistemleri Geçiş Kontrol Sistemleri Bina Yönetim Sistemi Acil Aydınlatma. www.finder.com.

Yangın ve Gaz Alarm Sistemleri Acil Anons Sistemleri Geçiş Kontrol Sistemleri Bina Yönetim Sistemi Acil Aydınlatma. www.finder.com. Yangın ve Gaz Alarm Sistemleri Acil Anons Sistemleri Geçiş Kontrol Sistemleri Bina Yönetim Sistemi Acil Aydınlatma Hakkımızda birbirleri ile koordineli çalışması gereken yangın ve güvenlik sistemlerini

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

Hayat kurtarın Mülkleri koruyun.

Hayat kurtarın Mülkleri koruyun. Hayat kurtarın Mülkleri koruyun. Geleceğin yangın almagılama sistemleri. FIRE ALARM www.schrack-seconet.com Yangın güvenliğinde en yüksek seviye. İnsanlık için geliştirildi. Güvenliğe çok önem veriyoruz.

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

Otomasyon ve Kontrol Sistemleri. Fiyat Listesi 30 Kasım 2007

Otomasyon ve Kontrol Sistemleri. Fiyat Listesi 30 Kasım 2007 Otomasyon ve Kontrol Sistemleri Fiyat Listesi 30 Kasım 2007 fiyat listesi Standart Motorlar / Hız Kontrol Cihazları ve Kaplinler Hareket Kontrol Sistemleri ve Servo Motorlar Endüstriyel Otomasyon Sistemleri

Detaylı

Schneider Electric Fiyat Listesi

Schneider Electric Fiyat Listesi 17 Ocak 2007 Schneider Electric Fiyat Listesi Dünyan n kaç ülkesinde elektrik kontrol alt nda? Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Merlin Gerin

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19857 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19857 giriniz. adresinde 19857 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri dünyas dergisi, her geçen ay büyüyen içeri i ile siz de erli okurlar m z n be enisini kazanmaya devam ediyor. fiu an okumakta

Detaylı

EMO-SCHAKO Klima Havalandırma San. ve Tic. Ltd. Şti. Web Sitesi : www.emo-schako.com.tr

EMO-SCHAKO Klima Havalandırma San. ve Tic. Ltd. Şti. Web Sitesi : www.emo-schako.com.tr 1 2 Ürün çeşitleri 1. SMARTEH ÜRÜN ÇEŞİDİ... 5 1.1. Standartlar... 5 1.2. Çevre koşulları... 5 2. LPC-2 Programlanabilir kontrol cihazları... 7 2.1. Kontrol cihazı konfigürasyon temelleri... 7 2.2. Ana

Detaylı