MOBİL TİCARET REHBERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOBİL TİCARET REHBERİ"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: MOBİL TİCARET REHBERİ Hazıriayan: Doç. Dr. İbrahim KİRÇOVA Ekim 2002

3 İTO'nın ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak/ İTO'nın yazılı izni olmadan yayının tamamı veya bir bölümü, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, ticari amaçlarla kullanılamaz. Bu kitapta öne sürülen fikirler eserin yazarına aittir. İstanbul Ticaret Odası'nın go. üslerini yansıtmaz. EKİM 2002 İstanbul ISBN İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Etüt ve Araştırma Şubesi Ticari Dokümantasyon Servisi'nden edinilebilir. Tei Faks E. Posta (212) (212) Baskı: Prive Grafik & Matbacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. Tel: (21 2) Faks: (212)

4 ÖNSÖZ Yirminci yüzyılın sonunda bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler ekonomik ve sosyal hayatta büyük bir değişim sürecini başlatarak, toplumun tüm kesimlerinde, günlük hayatımızın her alanında bilgisayar kullanımının çağın gereği olduğu düşüncesini yaygınlaştırmış ve bunun sonucunda da internet ve elektronik ticaret konulan hem günlük hem de ticari hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer almaya başlamıştır. Ancak bu büyük teknolojik gelişmeye rağmen halen ülkemizde elektronik ticaret ve uygulamaian konusunda büyük bilgi ve donanım eksikliği bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda hızla gelişen internet ve elektronik ticarette donanım eksikliğinden kaynaklanan sorunları giderecek olan "Mobil Ticaret: ülkemiz için oldukça yeni ve bilinmeyen bir konudur. Bu nedenle, kablosuz iletişim araçlarının sadece haberleşme aracı olarak değil, ticari amaçla da kullanılmasını sağlayan Mobil Ticaretin, iletişimde çağdaş teknoloji kullanımı çok yaygın olan ülkemiz için çok önemli bir potansiyel olduğu düşüncesinden hareketle, elektronik ticarete başlamak isteyen firmalar başta olmak üzere tüm üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla Oda'mızca "Mobil Ticaret Rehberi" isimli bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmayı hazırlayan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. İbrahim Kırçova'ya teşekkür eder, yayının ilgililere faydalı olmasını dilerim. Prof. Dr İsmail ÖZASLAN Genel Sekreter

5

6 İÇİNDEKİLER GİRİŞ «9 BİRİNCİ BÖLÜM 13 ' İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞİMİ iletişim Teknolojilerinin Gelişimi İnternette Ticaretten Mobil Ticarete Geçiş Mobil Ağ Altyapı Teknolojilerinin Bileşenleri Küresel Mobil Sistem Hızlı Mobil Veri Paket Temelli İletişim Hizmeti (GPRS-General Packet Radio Services) Paket Temelli İletişim Hizmetleri Sisteminin Sorunları Paket Temelli İletişim Hizmetleri Sistemin Gelişme Süreci Paket Temelli İletişim Hizmetleri Sisteminin Uygulaması Paket Temelli İletişim Hizmetleri Sisteminin Tarafları Zenginleştirilmiş Küresel Mobil Sistem İkinci Nesil Altyapı Teknolojileri (2G Technologies) İkinci Nesil Sonrası Altyapı Teknolojileri (2.5G Technologies) Üçüncü Nesil Altyapı Teknolojileri Kablosuz uygulama Protokolü (Wireless Aplication Protocol-WAP) Mobil İletişim ve Mobil Ticaret Üstyapısı Mobil Araçların İşletim Sistemleri Fiziksel Mobil İletişim Araçları 32 L42.L Mobil Telefonlar Akıllı Telefonlar (Smartphone) Telefon-Cep Bilgisayarı Karışımı Araçlar Taşınabilir Kişisel Bilgisayarlar (Laptop PC) Mikro Tarayıcılar (Micro Browser) Bluetooth Akıllı Kartlar (Smartcards) Açık Anahtarı Güvenlik Altyapısı (Public Key Infrastructure) Telematik Hizmetleri Mesh Radyo. 38 İKİNCİ BÖLÜM, 41 MOBİL TİCARETİN YAPISI, İŞLEYİŞİ VE UYGULAMALAR Mobil Ticaretin Yapısı Mobil Ticaretin Bileşenleri Mobil Ticaretin Temel Özellikleri Mobil Ticaretin Gelişme Süreci Mobil Ticarette Ürünler ve Hizmetler Mobil Ürün ve Hizmetlerde Meydana Gelen Gelişmeler Tüketiciler Pazarında Mobil Ticaret Hizmetleri 56

7 2.5.2.L Mobil Bilgi ,1,1. Mobil Bilgi İçerik Türleri Mobil İletişim ,2.2.1.Mobil Mesajlaşma l.Kısa Mesaj Servisi (Short Message Serivce-SMS) Çokluortam Mesajlaşma (Multimedia Messaging) Elektronik Posta Uygulamaları Mobil Anlık Mesajlaşma Mobil Reklam Mobü Reklamda Etkileşim Türleri Mobil Reklam Modelleri Mobil Acil Servis Mobil Eğlence Mobil Oyunlar Mobil Şans Oyunları Mobil Ses Dosyası İletimi Mobil Video İletimi Mobil İşlem ,l,Mobil Perakendecilik , Mobil Finans , Mobil Ödeme Sistemleri Endüstriyel Pazarda Mobil Ticaret Hizmetleri , Mobil Müşteri İlişkileri Yönetimi (M-CRM) 81 2,5,3,1,1, Mobil Müşteri İlişkilerinin Kullanım Alanları , Mobil Tedarik Zinciri Yönetimi-MTZY , Mobil Satış Gücü Uygulamaları 88 2,5,3,3,1, Mobil Satış Gücü Uygulamalarının Kullanım Alanları Mobil Ticaret Stratejisinin Geliştirilmesi Mobil Ticaret Stratejisinin Sağladığı Yararlar Mobil Ticaret Stratejisinin Uygulanması Çözüm Stratejisinin Oluşturulması Mobil Ticari Uygulamalarda Değer Zinciri Oluşturmak Yeteneklerin Geliştirilmesi , Çözüm Plânı, , Taktiksel Uygulama 105 2,7,Mobil Ticaretin Gelişimini Engelleyen Etkenler Güvenlik Mobil İletişim Araçlarının Güvenliği Mobil Ağların Güvenliği ,l,3,Mobil Ara Geçitlerin Güvenliği IP ve Sunucu Güvenliği Teknolojik Sınırlamalar» Mobil İletişimde İzinli Pazarlama 109

8 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM..,.,,..»,. o. o DÜNYADA VE TÜRKİYEDE MOBÎL TİCARET UYCULAMALARL..,, L Mûbi! Ticarei îjygulaiîialarıııda (selişmeler.,...e,o..o,..o<...«.,,.c,o..o.»,ooooo... III 3.2. Mobil Ticaret Uygulamalarımn Başarısını Etkileyen Faktörler.o Mobil JeMmSñhlpVm...,,..,...^^^^^^ 32,2. Bilgisayar, İnternet ve Bant Cenlşliği Kullanımı.o.,.oo...,.o.o..» o.,.o.o..ocJ Î J, İki Yönlü Veri Ağları ve Cep Bilgisayarları Pazarı...,»...,,...o»... o...,co..j 15 3J.4.Kısa Mesaj llizmetlerincjeki Çelişme...o, Japonya'da Mobil Ticaret Uygulaması l-mode..=o o «,..0^.0, ,.,0.00, ,3.L NTT DoCoMo Şirketinin Pazarlama Stratejisi.c.o.o...oo,e,oo.c.o...co...,.=...»ooJ Î 7 3JoLLFazarııı Bütününe Yönelme0000,00,000.0,0000.,»o.,., ,,o»,o,o..,.oo...,..,oco..o.»,. I H 3 o 3 o î o 2 Saldırgan Pazarlama ve Fiyatiandırma Stratejisi.oooooooo.oooo , Uygulamanın Programlama Dili Standartları.o.c..o.,o...oo,.,o..o.,...o...o, Ses İletiminden Veri İletimine Yönelme..o..o,.,..,,..,,,..,0.00..,o.,,0.0.= o 3, 2, l-mode Hizmetlerin Gelişimi.,..,.o...,.o...o..o,.o...o,...oo.,.,.,...oo.o... o..oj22 3.4o Türkiye'de Durum...o o,..»o,...,.o...,oo,...ocoo.oo...oo J. Özel ve Kamu Sektöründe Uygulama Örnekleri..o.;...,..o...,.,...o,.<.oJ26 SONUÇ o,o,o oooooo.,oo.ooo..o o ,000, KAYNAKÇA 00,0 o.,..,..,.,. o.oooooooooo.oo, o.o.ooooooo

9 TABLO LİSTESİ TABLO l.l PAKET TEMELLİ İLETİŞİM HİZMETLERİ 22 SİSTEMİNDE TEKNOLOJİK GELİŞME TABLO 1.2. KABLOSUZ UYGULAMA PROTOKOLÜ KATMANLARI 30 TABLO 2.1. MOBİL TİCARET UYGULAMA ÖZELLİKLERİ 53 TABLO 2.2. MOBİL TİCARET UYGULAMALARİ GENEL GÖRÜNÜŞÜ 90 TABLO 2.3. MOBİL TİCARET STRATEJİSİ GELİŞTİRMEDE ÖNEMLİ SORULAR 95 TABLO 2.4. MOBİL İŞ GELİŞTİRMEDE ÖNEMLİ SORULAR 101 GRAFİK LİSTESİ GRAFİK LL U-TİCARETEN İLEŞENLERİ 16 GRAFİK.L2. DÜNYADA MOBİL TELEFON KULLANICILARIN SAYISINDA YILLARA GÖRE ARTIŞ 18 GRAFİK L3. GRAFİK MESH RADYO ÇALIŞMA SİSTEMİ 39 GRAFİK 2.L MOBİL TİCARETİN BİLEŞENLERİ 43 GRAFİK 2.2. MOBİL İLETİŞİM ARAÇLARINDA YER BELİRLEME 45 GRAFİK 2.3. MOBİL HİZMETLER VE UYGULAMALAR 55 GRAFİK 2.4. AVRUPA MOBİL MÜŞTERİ HİZMETLERİ PAZARINDA GELİR TÜRLERİ VE MİKTARLARI 56 GRAFİK 2.5. MOBİL İÇERİK TÜRLERİ GRAFİK 2.6. MOBİL İÇERİK ÖZELLİKLERİ 59 GRAFİK 2.7. DÜNYADA KISA MESAJ SERVİSİ TRAFİĞİNDE BÜYÜME GRAFİK 2.8. MOBİL ELEKTRONİK POSTANIN TELEFON EKRANINDAN GÖRÜNÜMÜ 63 GRAFİK 2.9. TEKNOLOJİ VE REKLAMIN GELİŞİMİ 65 GRAFİK DÜNYADA REKLAM PAZARINDA GELİŞMELER 66 GRAFİK MOBİL PERAKENDECİLİĞİN BAŞARISINI GRAFİK ETKİLEYEN FAKTÖRLER 73 MOBİL PERAKENDEDE KISA MESAJ SERVİSİ UYGULAMASI 74 GRAFİK ENDÜSTRİYEL PAZARDA MOBİL TİCARET UYGULAMALARI 81 GRAFİK MOBİL MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİN UNSURLARI GRAFİK MOBİL AĞ OPERATÖRLERİN ÇALIŞMA İSTEMLERİ 100 GRAFİK YETENEK DEĞERLENDİRME SÜRECİ 103 GRAFİK BÜTÜNLEŞİK GÜVENLİK YAKLAŞIMI 106 GRAFİK 3.1. AVRUPA, ABD VE JAPONYA'DA MOBİL TELEFON KULLANICI SAYISINDAKİ GELİŞME (MİLYON) 113 GRAFİK 3.2. DÜNYADA KISA MESAJ SERVİSLERİNİN GELİŞİMİ 116 GRAFİK 3.3. I-MODE UYGULAMALARININ DAĞILIMI J 18 GRAFİK MODE ÜZERİNDEN BİLET SATIN ALMA 123 GRAFİK 3.5. MOBİL İLETİŞİM PORTALI 126

10 GÎRtŞ İletişim teknolojilerinde son yıllarda meydana gelen hızlı gelişmeler günlük yaşamın her alanında kendisini göstermeye başlamıştır. Özellikle internetin ticari amaçla kullanılmaya başlanm.ası gerek tüketiciler pazarında, gerekse de endüstriyel pazarda önemli miktarlarda iş hacminin elektronik ortama taşınması sonucunu doğurmuştur. Yılın her günü ve her saatinde dünyanın her yerine ulaşılabilme imkanı sağlayan iletişim teknolojileri, zaman ve mekân kavramlarının yeniden tanutilanmasına yol açmıştır. Buna göre dünyanın her yerinden, her zaman, her türden ürün ve hizmetin ticaretini yapmak mümkündür. Öte yandan internet teknolojilerini kullanan şirketlerin de geleneksel ortamda faaliyet gösteren şirketlere göre önemli rekabet üstünlüğü sağladıkları yadsmam.az bir gerçektir. Bu nedenle internet ve diğer iletişim teknolojilerini ticari alanda kullanmak kaçınılmazdır. Bundan dolayı her kişi, şirket ve kurumun ve hatta devletlerin zaman içinde internette yer alması kaçınılmazdır. Ancak bu gelişmenin de bir sınırı olduğu yaşanan gelişmelerle görülmüştür. Özellikle internet bağlantısı için gerekli altyapı gerek bireysel gerekse de kurumsal bazda belli bir yatırım yapmayı gerektirmekdedir. Basit bir internet bağlantısı için kişiler ya da şirketler en azından bir bilgisayar, bir fax modem, internet servis sağlayıcı ve elektronik posta hesabına ihtiyaç duymaktadırlar. Bu tarz bir yaklaşımla bile internete bağlanmanın ya da internette ticaret yapmanın belli bir maliyeti vardır. Bu durum dünya nüfusunun önemli bir bölümünün internet bağlantısından yoksun olması nedeniyle internet eşitsizliği olarak tanımlanmaktadır. İnternet eşitsizliği elektronik ticaretin önündeki önemli engellerden birisidir. Ancak teknolojik gelişmeler internet eşitsizliğinin yarattığı engelleri de ortadan kaldıracakır. Mobil ticareı bu gelişmelerden birisidir. Elektronik ticaret için olmazsa olmaz unsurlar olarak saydığımız fiziksel donanıma ihtiyaç kalmaksızın mobil iletişim araçlarına sahip her kişinin ya da kurumun elektronik ticaret ortamına dahil edilmesi elektronik ticaret alanında bir devrim olarak kabul edilmektedir. Mobil telefonların sadece iletişim amacıyla değil, ticari amaçla çeşitli alanlarda kullanılmaya başlanmasıyla elektronik toplum olarak adlandırdığımız internet kuiianıcılannm sayısı çok büyük oranda anmıştır. Ses, veri ve görüntü iletişiminin tek bir platformda toplanarak ve yüksek kalitede gerçekleştirilmesi geleneksel iş süreçlerinde önemli yenilikler yaratılmasını bu yolla aynı zamanda verimlilik ve etkinlik artışı elde edilmesini sağlamıştır. Elektronik ticaretin doğal bir uzantısı olarak ortaya çıkan "Mobil Ticaret" mekan ve zaman kavramına yeni boyutlar eklemiştir.

11 Buna göre internet ortamına bağlanmak ses, veri, ve görümü iletişimi sağlamak için artık bilgisayar, fax modem, internet servis sağlayıcısma da ihtiyaç yoktur. Bir mobil telefonla ve GSM hizmeti almabilen her ortamdan elektronik ticaret ortam ma katılmak ve iletişimde bulunmak mümkündür. Yeni iş süreçleri ve yeni iş modellerini destekleyen mobil ticaret özgürlük kavramıyla özdeşleşmektedir. Mobilité (Mobility) gerek bireyleri gerekse de şirketleri hareketsizlikten ve belli bir mekana bağımlılıktan kurtarmaktadır. Mobilitenin getirdiği avantajlarla satış otomasyonu, uzak ofis yönelimleri, lokal promosyon çalışmaları, mikro marketing uygulamaları, bire bir pazarlamaya yönelik kampanyalar hem daha etkili hem de çok düşük maliyetlerle çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. İnternet teknolojilerinin ticari uygulamalara uyarlanmasını bir devrim olarak ele alırsak, mobil ticaret olarak adlandırdığımız ve çalışmamızın konusunu oluşturan uygulamalar da ikinci bir devrim olarak nitelendirilebilir. Halen dünya üzerinde 300 milyondan daha fazla kişinin mobil teletbn kullandığı bilinmektedir. Bu rakam her geçen gün hızla artmaktadır yılında 1 milyarın üzerinde kişinin mobil telefona sahip olması beklenmektedir. Bu rakam mobil iletişimin televizyonlar kadar yaygın olması anlamına gelmektedir. Yeni bir iletişim kanalının ticari alanda yaygın olarak kullanılması ise rekabete farklı boyutlar ekleyecektir. Ülkemiz açısından da durum farklı değildir Halen üç büyük GSM operatörünün faaliyet gösterdiği ülkemizde yaklaşık 20 milyon mobil telefon abonesi bulunmaktadır. Bu rakam ülke nüfusunun yaklaşık üçte biri kadardır. Gayri safı milli hasıla ve kişi başına milli gelir gibi parametreler bakımından gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığında bu rakam mobil ticaret bakımından çok anlamlıdır. Ayrıca Türk tüketicisinin özellikle iletişim araçlarına karşı ilgisi ve iletişim teknolojisini yakından izlemesi mobil ticaret uygulamaları açısından olumlu gelişmelerdir. Gerek elektronik ticaret gerekse de onun devamı sayılabilecek mobil ticaret yüksek teknolojinin çok yoğun kullanıldığı alanlardır. Daha çok belli bir eğitim seviyesini, teknolojik gelişmelere ilgili olmayı ve de yeniliklere açık olmayı gerektiren bu alanlar ne yazık ki ülkemizde çok fazla kabul görmemiştir. Elektronik ticaretin bugüne kadarki performansına baktığımıza gelişmiş batılı ülkelerin ve hatta gelişmekte olan ülkelerden bir çoğundan geri kaldığımızı görmekteyiz. Bu durumun nedenleri arasında ekonomik gelişmişlik düzeyimiz, sosyo-kültürel koşullarımız gibi bir çok faktör sayılabilir.

12 Ancak ihmal edilmemesi gereken bir başka neden, ileri teknolojili uygulamalara karşı bilgisizlikten gelen çekingenliğimizdir. Elektronik ticarette geç kalan şirketlerimizin dünya pazarlarma açılmada önemli bir fırsatı büyük ölçüde kaçırdıklarını izlerken, aynı olgunun mobil ticaret alanında yaşanmaması için geç kalmadan en azından bu alandaki gelişmelerin yakından izlenmesine çalışmak gerekmektedir. Mobil ticaret de elektronik ticaret gibi yeni bir açılımdır. Geleneksel pazarlama ve satış kanallarına yeni bir seçenek olarak ortaya çıkmıştır. Bilgi teknolojisini yoğun olarak kullanmaktadır. Uzmanlık gerektirse de deneyim gerektirmemektedir. Zira yenidir. Henüz denenmektedir. Ancak görülen odur ki yakın bir gelecekte gerek bireysel olarak her insanın, bilgi, haber, yer bulma, yön bulma, acil yardım gereksinimi, satın alma gibi ihtiyaçlarına cevap verecektir. Aynı zamanda şirketlerin de pazarlamadan satışa, tedarikten üretime, finansmandan satış sonrası hizmetlere, halkla ilişkilerden stoklamaya kadar her alanda çokça kullandıkları bir araç olacaktır. Bu noktada mobil ticaretin aynı elektronik ticarette olduğu gibi geleneksel ticari kanallara rakip olarak görülmemesi, onları tamamlayan,bütünleyen ve onlarla birlikte verimliği ve kadılığı arttıran bir unsur olarak görülmesi önemlidir. Aynı zamanda unutulmaması gereken önemli bir başka nokta da bu alana ilk giren şirketlerin öğrenme maliyetleri yüksek olsa da önemli üstünlükler sağlayacağı bir gerçektir. Çalışmamız hemen her geçen gün hızla gelişen ve elektronik ticaretin bir tamamlayıcısı olarak görülen mobil ticareti çeşitli yönleriyle ele almaktadır. Çalışmanın amacı, mobil ticaretin bileşenlerini tanımlamak, mobil ticareti şekillendirecek altyapı, içerik ve uygulama etkenlerini irdelemek ve de mobil ticaret uygulamalarının işletmede hangi alanlarda ve nasıl uygulanacağını ortaya koymaktır. Bu yolla Türk şirketlerinin ve bu şirketlerde çalışan ilgili kişilerin de mobil ticaret hakkında ihtiyaç duydukları temel bilgileri edinmeleri amaçlanmıştır. Çalışmada mobil ticaret içinde bulunduğu kavram karmaşasından olabildiğince soyutlanarak ele alınmaya gayret edilmiştir. Yeni bir alan olması, ileri teknolojili altyapı ve üstyapı gerektirmesi ve de kullanılan kavramların tamamına yakınının orijinal kavramlar olması dilimize çevrilmelerinde sorun yaratmıştır. Ancak yine de Türkçe karşılıklar bulmak ve kullanmak konusunda özel çaba sarfedilmiştir. Benzer şekilde elektronik ticaret konusunda da henüz bir kavram birliği oluşturulamamıştır. Bu durum çeşitli anlaşmazlıkları ortaya çıkarmış ve aynı sektörde çalışan* kişiler de birbirlerini anlayamaz duruma gelmiştir. Bu nedenle bu alanda yapılan ilk çalışmaların yabancı kavramların Türkçeye çevrilmesinde bir misyonunun olması gerekmektedir. Bu misyonu bir

13 parça olsun başarmak amacıyla mobil ticaret kavramlarına Türkçe karşılıklar bulmaya ya da daha önce yapılan çalışmalarda kullanılan terimler kullanılmaya çalışılmıştır. Karmaşık olmaktan kaçıp, olabildiğince açık ve anlaşılır olmak tercih edilmiştir. Orijinal kavramlar parantez içlerinde yeri geldiğinde yazılmış ve tekrar edilmiştir. Buna karşın konunun içeriği gereği yine de tam anlamıyla bazı kavramları Türkçeye çevirmekte güçlüklerle karşılaşılmıştır. Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde iletişim teknolojilerinin gelişimi ve mobil ticaretin altyapısı incelenmektedir. Mevcut teknolojiler ve kullanım alanları ile yakın bir gelecekte kullanılmaya başlanacak yeni teknolojilerden de söz edilmiştir. Bu alanda yatırım yapmayı düşünen girişimcilerin bu teknolojileri tanıması ve geleceğe yönelik yatırımların öneminden hareketle teknolojik gelişmeler üzerinde ayrıntılı olarak durulmuştur. Ayrıca teknolojik yapıyı bütünleyen diğer sistem elemanlarına da yine bu bölümde ayrıntılı olarak yer verilmiştir. İkinci bölümde uygulamaya yönelik olarak mobil ticaret kavramları üzerinde durulmuştur. Mobil ticarete katılanlar, değer zinciri ve mobil ticaret uygulamaları ele alınmıştır. Bu bölümde mobil ticaret uygulamalarının organizasyon yapılarında yarattığı değişiklikler, etkinlik, verimlilik ve kârlılığa etkisi ele alınmıştır.mobil ticaret stratejisi oluşturma ve strateji oluşturmanın aşamaları hakkında bilgiler verilmiştir. Ek olarak mobil ticaretin gelişmesine engel olan çeşitli etkenlere de yer verilmiştir. Üçüncü bölümde ise mobil ticaretin dünyadaki ve ülkemizdeki uygulamalarına yer verilmiştir. Özellikle bu alandaki dünyanın en önemli örneği olan Japon NTT DoCoMo şirketinin 1-Mode uygulaması ele alınmıştır. Ayrıca ülkemizdeki örneklerde incelenmiştir. Sonuç bölümünde ise mobil ticaret uygulamalarındaki trendler ele alınarak Türk işletmeleri için bazı öneriler geliştirilmiştir.

14 BİRİNCİ BÖLÜM İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞİMİ 1.1. iletişim Teknolojilerinin Gelişimi Son yıllarda iletişim teknolojisi alanında meydana gelen gelişmeler iletişimi şekil, nitelik ve boyut bakımından büyük ölçüde değiştirmiştir. Bu gelişmelerin başında yer alan internet, bütün dünyayı saran bir bilgisayar ağı sistemi oluşturarak, zaman ve mekan kavramının yeniden tanımlanmasmı sağlamıştır. Bu aynı zamanda küresel dünya düzeninin temelini oluşturmaktadır. Artık yılın her günü ve günün her saati dünyanın her yerinden kişiler, kurumlar ve ticari şirketler birbirleriyle iletişim kurabilmekte ve istedikleri türden bilgiye istedikleri anda ulaşabilmektedirler. Telekomünikasyon sistemlerinin gelişen teknolojiye paralel olarak değişmesiyle dijital dünya kavramına ulaşılmıştır. Dijitalizasyon ile iletişim son derece hızlı, kolay ve düşük maliyetle gerçekleşmektedir. Bilgi iletiminde ağların kapasitesini ifade eden bant genişliği giderek artmış ve günümüzde çokluortam (multimedya) adı verilen uygulamalarla aynı anda ses, görüntü ve veri iletişimi mümkün hale gelmiştir. Bu uygulamalar ticari hayata çok olumlu bir şekilde yansımıştır. Sadece yazılı mesaja dayalı geleneksel iletişim sistemleri yerini yazı, resim, tablo, grafik ve sesle desteklenen mesajlara bırakmıştır. Bu yolla ürün ve hizmet ticareti için gerekli olan zengin içerikte iletişim gerçekleşmiş ve ticaret hacmi eskiye oranla çok hızlı bir şekilde gelişmeye başlamıştır. İletişim teknolojilerinde meydana gelen değişimler sadece internetle sınırlı değildir. İnternetle birlikte başta sesli iletişim kurmaya yönelik değişik teknolojiler de kullanılmaya başlanmıştır. Klâsik kablolu iletişim ağlarında radyo teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte daha yüksek kapasitede iletişim imkanı ortaya çıkmıştır. Geniş bant iletişim olarak tanımlayabileceğimiz bu sistemler üzerinden ayrıca veri iletişiminin de gerçekleştirilmesi mümkündür. Ayrıca optik kablo sistemleri ile denizaltı transmisyon maliyetleri alanında da meydana gelen gelişmelerle iletişim maliyetleri büyük ölçüde düşürülmüştür. Uydu sistemlerinin yaygın kullanımı ile iletişim kalitesi büyük ölçüde artmıştır. Tüm bu gelişmelerle iletişim maliyetleri geleneksel sistemlere göre önemli ölçüde düşürülmüştür.

15 Diğer yandan küresel dünya düzeniyle birlikte yaşam biçimleri ve kültürel değişimler de söz konusu olmaktadır. İletişim alanında meydana gelen gelişmelerle dünya tek pazar haline gelirken insan yaşamı eskiye oranla farklılaşmıştır. Teknolojik gelişmeyle ortaya çıkan yeni iş modelleri insan yaşamını büyük ölçüde değiştirmiştir. Evlerini ofis haline getiren insanlar, küreselleşme nedeniyle yerel çalışma saatlerine uymayarak esnek çalışma saatleri sisteminde çalışan insanlar, herkes işe giderken evine dönen insanlar gibi örnekler artık sıradanlaşmıştır. Yemek yeme, dinlenme, eğlenme alışkanlıkları büyük ölçüde değişmektedir. Dünyanın her yeri ile iletişim kurabilme imkanı kişilerin mobil olarak da iletişim kurma ihtiyacı duymalarına neden olmuştur. Her yerden, her mekandan ve her an iletişim talebi Küresel Mobil Sistem'in oluşmanın temelindeki en önemli etkendir. Çeşitli araştırmalara göre dünya üzerinde kurulu bulunan çok sayıdaki mobil iletişim ağlarını kullanan çok sayıda kullanıcı bulunmaktadır. Bazı araştırmalara göre 1 milyar mobil kullanıcının bulunduğu belirtilmektedir. Bu sayının yaklaşık 650 milyonu Küresel Mobil Sistem kullanıcısıdır'. Bu sisteme kullanıcıların yoğun ilgisi vardır. Ülkemizde de yerleşik telefon sistemini uzun yıllardan beri kullanan kayıtlı abone sayısı 18 milyon iken Küresel Mobil Sisteme kayıtlı abonelerin sayısı beş yıl gibi bir zaman dilimi içinde 20 milyonu aşarak çok ciddi bir sayıya ulaşmıştır. Gartner Group tarafından yapılan araştırmaya göre de 2002 yılında 1 milyon kablosuz telefon satılması beklenmektedir. Bu rakamın % 2Ti Kuzey Amerika'da, % 35'i Batı Avrupa'da ve % 27'si Asya Pasifik ülkelerinde satılacaktır. Yine bu araştırmaya göre halen dünya üzerinde 500 milyon üzerinde mobil kullanıcı bulunmaktadır. Bu rakamın 2005 yılı sonunda 1 milyara ulaşması beklenmektedir. Aynı araştırmada 2002 yılı boyunca kablosuz ses ve veri iletişimi için 300 milyar dolar harcanması beklenmektedir. A.B.D.'de yetişkin nüfusun % 60'ı, İngiltere ve Japonya'da ise bu oran % 80'1 ere ulaşmaktadır.^ 1.2.İnternette Ticaretten Mobil Ticarete Geçiş Teknolojik gelişmeler mekana ve zamana olan bağımlılığı önemli ölçüde^ ortadan kaldırmaktadır. İnternet üzerinden yapılan ticaret, yeni kanallar, yeni pazarlar ve yeni yöntemler yaratmıştır. Buna karşın mekana ve zamana olan bağımlılık internette ticarette de tam anlamıyla aşılabilmiş değildir. Bilgisayar, internet bağlantısı, modem, web sitesi gibi temel gereksinimler, zaman açısından olmasa da mekan açısından kullanıcıyı belli bir noktadan hareket etmeye yönlendirmektedir. Ancak mobil iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte zaman ve mekan sorunu da tamamen ortadan kalkmıştır. ' wvvw.gsmworid.com/news/statistics/index.html, ' Brad Adrian, ^'A Market Model for Wireless Financial Services" S

16 Mobil kavramı ile birleşen internet kavramı mekana olan bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmış ve her zaman her yerde anlamına gelen u-ticaret olgusu gelişmeye başlamıştır. "U" ingilızcede "her yerde m.evcut" anlamjna gelen "ubiquitous" kelimesinden gelmektedir.' Türkçeye her yerde ticaret olarak çevirebileceğimiz bu kavram mobil ticaretle ilgili olarak anlatılmak istenen bütün detayları kapsamaktadır. Zamana ve mekana bağlı olmaksızın her yerden ticaret yapabilme imkanı sağlayan bu olgunun temel özellikleri aşağıdaki gibidir; Mobi! ticaret olgusu ile ortaya çıkan bu yeni ticaret ortamında sürekli ve hızlı bir internet erişimi ile her yerden ve şeffaf bir şekilde ticaret yapma imkanı vardır, Bu yeni iletişim ortamında bütün iletişim platformları (İnternet, Mobil iletişim araçları. Sabit Algılayıcılar ve benzeri tüm araçlar birbirleriyle etkileşim halindedir. f üni mobil iletişim araçları, kablosuz telefon, kişisel el bilgisayarı, ve diğer- bilgisayarlar kişilerin en vazgeçilmez yardımcıları olarak yerlerini almaktadır. Şirketlerin ihtiyaç duydukları verilere çok hızlı bir şekilde anında ulaşabilme ve veriler üzerinde analiz yapabilme imkanına sahip olmaktadırlar. Verilerin çok düşük maliyetlerle saklanması farklı kaynaklardan hızlı ve etkin bir şekilde bir araya getirilmesi imkanını yaratmaktadır.4 Mobi! iletişim ile birlikte günlük hayatta hemen her konuda ihtiyaç duyduğumuz bilgi başta olmak üzere çeşitli ticari işlemlerin üzerinde rahatça >api!abiiecegî bir kanal elde edilmiş olacaktır. Bu kanalla ilgili olarak yaşanan ürecîn ilk aşiması sesiz ticaret ile başlamıştır. Telematik servisleri, interaktif ieleviz>on. mobi i ticaret ve elektronik ticaret "her yerden ticaretsin bileşenleridir. Bu ik-ktâda üzerinde durulması gereken bir konu elektronik ticaretle mobil ticaretin birbirini tamamlayan uygulamalar olmasıdır. Elektronik ticaret; İnternet teknolojilerinîn getirdiği ağ sistemi içine mobil ticareti de içine alan bir uygulama haline gelmiştir. Buna göre yakın gelecekte giderek genişleyen ağ sistemleri her zaman her yerde ve her an iletişime ve ticari işlemlere imkan verecek yapılara dönüşeceklerdir. 'K'dip Ersin C ig- "Mobil Internet'te Yeni Bir Kavram:IJ-Commerce", turk.internet. com/haber'yaziyaz.php3?yazi!d= ,2002 ^ ^\ yst-iii Time Information: Insight When You Need If' X d xd. a sp? en W eb& xd serv i=,. op in ion all xm I & xt=print.xsl

17 üzerinde önemle durulması gereken bir başka olgu da mobil ticaretin elektronik ticaretle birlikte büyüjâip gelişeceğidir. Mobil ticaret elektronik ticareti ikame eden bir uygulama değildir. Elektronik ticareti tamamlayan ve destekleyen bir uygulamadır. Şirketlerin müşterilerine ulaşmada zaman ve mekan sınırlarını tamamen ortadan kaldırmaya yönelik olarak geliştirdikleri bir çözüm olarak görülmelidir. Benzer şekilde günlük yaşamın önemli bir parçası haline gelen ve sıradan bir insanın en az 2-4 saat süresince karşısında oturduğu televizyonlar da müşteriye ulaşmada bir araç olarak kullanılmaktadır. înteraktif televizyon, özellikle kablo televizyon imkanlarının geniş olduğu bölgelerde ticari bir kanal olarak kullanılmaktadır. Bu anlamda interaktif televizyon da elektronik ticaretin bir unsuru olarak değerlendirilebilir.5 GRAFÎKl.l. U-TİCARETÎNBİLEŞENLERİ Kaynak: gy/vision/tech_ucoınmerce.xml ^ Patricia B. Seybold, "Get Ready for M-Commerce and Interactive TV" 10 Şubat 2000, w\vw.customers.com

18 IJ,Mobil Ağ Altyapı Teknolojilerinin Bileşenleri İnternet ve mobil iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmelerin iş dünyasına yansıması da özellikle hız, verimlilil. etkinlik ve mobilité gibi kavramlar üzerine olmuştur. Bu kavramların üzerine oturtulan yeni iş modelleri ile yeni iş alarlaru yeri iletişim kanalları, yeni medya ortamları ve yeni i^ yapma biçimleri ortaya çıkmıştır. Küreselleşme ve küreselleşmenin itici gücü iletişim teknolojilerinin bir başka sonucu da rekabet baskısının artmasıdır. Hemen her pazara ulaşabilme imkanı her ülkeden her şirketin başka pazarlara girebilme şansı elde etmesine yol açmıştır. Bu gelişme rekabetin her tür iletişim aracmı kullanmasına yol açmıştır. Bu yolla mobil iletişim teknolojileri de ticari bir kanal olarak kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle lokal pazarlama uygulamalarında, detaylı pazar bölümlendirme çalışmalarında önemli bir açığı kapatan mobil uygulamalara e-îicaretin kişisel bilgisayar bağımh konumundan ticaret kaynaklanan eksikliği ortadan kaldırmıştır. Başka bir deyişle e-ticaret için gerekli olan asgari donanım olan kişisel bilgisayarın kullanıcıyı belli bir mekana bağımlı kılan yapısı değişmiş ve kullanıcıların hareketliliği anlamında sınırsız bir ticari kanal ortaya çıkmıştır. Bu yapı Mobil ağ sistemleri ve bu sistemleri oluşturan altyapı teknolojileri alanında meydana gelen gelişmelerle ortaya çıkmıştır. Mobil ağ sistemleri ve altyapısını oluşturan unsurlar aşağıdaki gibidir Küresel Mobil Sistem Küresel Mobil Sistem (KMS) (Global System for Mobile Communication-GSM) Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) tarafından Avrupa ülkelerinde tek iletişim standardı oluşturmak geliştirilen ve daha geniş bir alanda benimsenerek kullanılan ve en yaygın iletişim ağı sistemidir. KMS, dünya üzerinde 179 ülkede yaklaşık milyon kullanıcıya ulaşan başarılı bir mobil ağ altyapısı olarak tanımlanmaktadır.^ KMS teknik açıdan özellikleri bakımından devre anahtarlamalı (HSCSDlligh Speed Circuit Switched) hücresel yapı özellikleri taşımaktadır. İkinci nesil teknolojilerin başlangıcı kabul edilen KMS veri iletimini, devre anahtarlamalı sistemlerin yapısal özelliği nedeniyle tek bir kanaldan ve tüm kanal kapasitesini kullanarak göndermektedir. Sistemin hızı normalde 9.6kb/saniyedir. Bu hız basit olarak sese dayalı iletişimin gerçekleşmesi için yeterli olsa da veri transferi ve ileri ticari uygulamalar için yetersizdir. Birinci nesil iletişim teknolojileri, analog yapıdaki hatlardan ve sabit telefon ağları üzerinden iletişim sağlayan sistemlerdir. Bu anlamda KMS iletişime mobilité kazandırarak geniş bir alanda kullanım imkanı sağlamıştır. statistics/index.shtml 2L5.2002

19 GRAFİK 1.2. DÜNYADA MOBİL TELEFON KULLANICILARIN SAYISINDA YILLARA GÖRE ARTIŞ Millions 800 ' aocı î ma ' " İ9*râ 1994 I99S / ü 2Ü01 Kaynak: Hızlı Mobil Veri Hızlı Mobil Veri (HMV) (High Speed Circuit Switched Data-HSCSD), KMS ağı üzerinde bazı düzenlemeler yapılmak suretiyle oluşturulan bir altyapı sistemidir. Hızlı Mobil Veri, Küresel Mobil Sistem içinde 4 iletişim kanalını aynı anda kullanarak, iletişim hızını teorik olarak 4 katma çıkarmaktadır. Bu hız pratikte bu seviyelere çıkmasa da yaklaşık 28.8 kb/s olarak gerçekleşmektedir. Mobil operatörler daha etkin veri iletişimi sağlamak için bu hızı 44 kb/s seviyelerine çıkarılmak için çalışmalarını sürdürülmektedir.^ ^ Durlacher Mobile Commerce Report.www.durlacher.com/reports Mayıs 2000, s. 19 *Bu sistem içindeki 8 timeslotun tümünün kullanıldığı varsayılarak hesaplanmıştır.

20 Hızlı Mobil Veri, KMS'e göre daha hızlı olsa da gerçekte bu teknoloji bir ara teknoloji olarak tanımlanmaktadır. Hızlı Mobil Veri teknolojisi, Küresel Mobil Sistem'de var olan hız değerlerinde düşük etkinlikte iletilebilen ve daha yüksek hızlar gerektiren özellikle ticari uygulamaların gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Bu teknoloji ile hıza dayalı uygulamaların söz konusu olduğu alanlarda faaliyet gösteren yeni işletmelerin pazara girmesi söz konusu olmuştur. Hızlı Mobil Veri kullanım açısından çok yaygın değildir. Sadece taşınabilir bilgisayarlara takılan kartlar yardımıyla kullanılmaktadır. Ayrıca bazı üretici şirketler hızlı veri iletişimi sağlayan özelliklerdeki mobil telefonları üretip pazara sundukları halde fazla bir taleple karşılaşmamışlardır Paket Temelli İletişim Hizmeti (GPRS-General Packet Radio Services) Paket temelli iletişim hizmeti (GPRS) ses iletişimine dayalı birinci nesil teknolojilerin yetersiz kaldığı alanlardan birisi olan veri iletimi konusunda gelişmiş bir teknolojik altyapı sistemidir. Paket Temelli İletişim Sistemi Küresel Mobil sistemin altyapısına eklemlenen bir yapıdır. "Düğüm" olarak adlandırılan ve bilginin veri paketlerine eklenmesini sağlayan yapıların eklenmesi sistemine dayanır. Küresel Mobil Sistemden farkı, verilerin paketler halinde iletilmesidir.. Bilgi bu teknoloji sayesinde veri paketleri haline getirilerek taşınmaktadır. Paket temelli iletişim sisteminin temel özelliklen şunlardır; Hız: PTİH ile teorik olarak kbps (kilobit per second) hıza ulaşmak mümkündür. Bu değer günümüz sabit telefon şebekesinin sağladığı hızın yaklaşık 3, GSM ağalarının sağladığı hızın yaklaşık 12 katı bir değerdir. Bilginin bu derece hızlı ve etkin iletilmesi, mobil iletişim hizmetlerinin fiyatlarının mevcut GSM sisteminden daha ekonomik hale dönüşmesini sağlayacaktır. Kesintisiz İletişim: PTİH ile birlikte araçlar artık sisteme sürekli bağlı halde çalışacaktır. Bu şekilde çevirmeli bağlantılar ve modem kullanılarak yapılan alışılmış kesikli bağlantıların çok ilerisinde bir bağlantı gerçekleştirmek mümkün olacaktır. Ticari uygulamaların özellikle borsa, banka ve benzeri fınansal işlemlerin yapılmasında hayati rol oynayan süreklilik bu yolla sağlanmış olacaktır. PTİH bu tür işlemlerde zorunluluk olarak görülen devamlılık ve güvenlik sorunların önemli ölçüde aşabilmektedir. Yeni ve Etkin Hizmetler: Mevcut GSM sisteminin sağladığı 9.6 kpbs hız bir çok ticari uygulamanın gerçekleştiri 1 mesinde yavaş olması nedeniyle önemli bir engel olarak görülmektedir. PTİH bu hızı 10 kat arttırdığından GSM ağı üzerinden yapılamayan bir çok işlem ve uygulama artık yapılabilir hale gelmiştir. Bunların başlıcaları ev otomasyonu, yüksek hacimli dosyaların transferi ve mobil sohbet uygulamalarıdır

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM Hafta 7: BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM 1. Kablosuz Ağ Temelleri 2. Kablosuz Bir Ağın Kurulumu 1. Kablosuz Ağ Kurulum Bileşenleri 2. Kablosuz Ağ Destek Araçları 3. Kablosuz Ağ Yapılandırması 1. Kablosuz

Detaylı

Data fiyatlarının ucuzlaması ve 3G destekli modemlerin artması ile beraber; 2010 yılında mobil internet kullanımı, sabit internet kullanımını

Data fiyatlarının ucuzlaması ve 3G destekli modemlerin artması ile beraber; 2010 yılında mobil internet kullanımı, sabit internet kullanımını 3G THIRD GENERATION 3G, mevcut 2G şebekelerden çok daha hızlı data bağlantısı sunulabilen ve kullanıcıların video uygulamalarını kullanabildiği yeni nesil şebekedir. 3G tam olarak 3. nesil GSM hizmetleri

Detaylı

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü:

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine

Detaylı

KABLOSUZ İLETİŞİM

KABLOSUZ İLETİŞİM KABLOSUZ İLETİŞİM 805540 KABLOSUZ İLETİŞİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ İçerik 3 İletişim sistemleri Gezgin iletişim sistemleri Kablosuz iletişim sistemleri Hücresel sistemler Tarihçe Tipik İletişim Sistemi 4 Kaynak

Detaylı

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen 1 2 Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen yerden, istenildiği anda ulaşabilmeyi sağlamaktadır.

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu Powered by MyBilet Online yayın nedir? MyStreamTurkey teknolojisi ile, firmanız tarafından uygun bulunulan görsel içerik ile, ekibimiz tarafından firmanızın veya

Detaylı

GSM VE UMTS ŞEBEKELERİNDEN OLUŞAN, ELEKTROMANYETİK ALANLARA, MOBİL TELEFON VE VERİ TRAFİĞİNİN ETKİSİ

GSM VE UMTS ŞEBEKELERİNDEN OLUŞAN, ELEKTROMANYETİK ALANLARA, MOBİL TELEFON VE VERİ TRAFİĞİNİN ETKİSİ GSM VE UMTS ŞEBEKELERİNDEN OLUŞAN, ELEKTROMANYETİK ALANLARA, MOBİL TELEFON VE VERİ TRAFİĞİNİN ETKİSİ Mehmet YILDIRIM 1 ve Ahmet ÖZKURT 2 1 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, İzmir, myildirim@btk.gov.tr

Detaylı

Paket Anahtarlamalı Radyo Hizmetleri. Sevil Yıldırım Mehmet Fatih Camcı Emrah Gündüz İlker Akarsu

Paket Anahtarlamalı Radyo Hizmetleri. Sevil Yıldırım Mehmet Fatih Camcı Emrah Gündüz İlker Akarsu Paket Anahtarlamalı Radyo Hizmetleri Sevil Yıldırım Mehmet Fatih Camcı Emrah Gündüz İlker Akarsu General Packet Radio Service Temel İlkleri Bu sunumda GPRS in temel ilkelerini, sistem özelliklerini, uygulama

Detaylı

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Hibrit Dağıtık Yapı Örneği OpenScape 4000 V7 SoftGate IPDA AP 3700 OpenScape Access 3 OpenScape 4000 V7 Sanal Dağıtık

Detaylı

Taşınabilir Teknolojiler

Taşınabilir Teknolojiler Taşınabilir Teknolojiler Nelerdir? Akıllı cep telefonları Dizüstü bilgisayarlar Tablet PC ler Giyilebilir teknolojiler Akıllı cep telefonları Fotoğraf makinesi, video kamera, sesli ve görüntülü ortam oynatıcılar,

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ Mobil pazarlama nedir? Mobil pazarlama, tüke4cide sa7n alma isteği yaratma amacıyla, mobil mecra üzerinden ve/ veya mobil ürünler kullanılarak yapılan faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Bir başka ifadeyle;

Detaylı

1.GÜÇ HATLARINDA HABERLEŞME NEDİR?

1.GÜÇ HATLARINDA HABERLEŞME NEDİR? 1.GÜÇ HATLARINDA HABERLEŞME NEDİR? Güç hattı haberleşmesi, verinin kurulu olan elektrik hattı şebekesi üzerinden taşınması tekniğidir. Sistem mevcut elektrik kablolarını kullanarak geniş bantlı veri transferi

Detaylı

2. hafta Bulut Bilişime Giriş

2. hafta Bulut Bilişime Giriş 1 2. hafta Bulut Bilişime Giriş 3. Bulut Bilişime Duyulan İhtiyaç Son yıllarda veri kullanımında görülen artışlar sayesinde verinin elde edilmesi ve üzerinde analizler yapılarak genel değerlendirmelerde

Detaylı

Yükselen Yıldız: Anlık İleti Uygulamaları

Yükselen Yıldız: Anlık İleti Uygulamaları DIGINEWS 2015 Yükselen Yıldız: Anlık İleti Uygulamaları Anlık İleti Uygulamaları Anlık mesajlaşma, internet üzerinden gerçek zamanlı olarak ileti transferi sağlayan bir online mesajlaşma şeklidir. Mart

Detaylı

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve E-TİCARET Günümüz teknoloji çağında 2000 li yılların başından itibaren, özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgi toplumunun oluşmasına büyük katkı

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, 2010 İçerik Kurumsal

Detaylı

Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014

Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014 Oyder Toplu Sms Gönderimi MART 2014 OTOMOTİV SEKTÖRÜ Satışlarınızı ve karlılığınızı arttıracak kampanyaları hedef kitlenize toplu SMS ile duyurabilirsiniz, Müşterilerinizi özel günlerini, doğum günlerinin,

Detaylı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı 2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı sağlayan cihazların daha iyi, hızlı ve ucuz modellerle

Detaylı

ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1)

ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İÇİNDEKİLER Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar Listesi... 3 YÖNETİCİ ÖZETİ... 4 1.SEKTÖRÜN

Detaylı

Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları

Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları 1. Günlük yaşantıda bilgisayar hangi alanlarda kullanılmaktadır? 2. Bilgisayarın farklı tip ve özellikte olmasının sebepleri neler olabilir? Donanım Yazılım Bilişim

Detaylı

İŞ YERİNDE GELİŞİM. Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma

İŞ YERİNDE GELİŞİM. Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma İŞ YERİNDE GELİŞİM Yeni, gelişmiş iletişim teknolojilerine adapte olma İş gücünüz, müşterileriniz, ortaklarınız ve tedarikçileriniz, farklı konumlara dağılmış durumda ve hareketli. Akıllı telefonlar ve

Detaylı

Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi

Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi IPTV'nin Tarihçesi IPTV IPTV'nin Gelişimi IPTV Nedir? IPTV'nin Sunduğu Servisler VoD (Video on Demand Talep Üzerine Görüntü) IPTV

Detaylı

Üstünlükleri. 1- Lisans gerektirmeyen frekanslarda çalışır.

Üstünlükleri. 1- Lisans gerektirmeyen frekanslarda çalışır. Wi-Fi (İngilizce: Wireless Fidelity, Türkçe: Kablosuz Bağlantı Alanı) kişisel bilgisayar, video oyunu konsolları, dijital ses oynatıcıları ve akıllı telefonlar gibi cihazları kablosuz olarak internete

Detaylı

e-mikro MBA Sertifika Programı Eğitim Fiyatları ve Bilgilendirme Broşürü 2014

e-mikro MBA Sertifika Programı Eğitim Fiyatları ve Bilgilendirme Broşürü 2014 Mikro MBA Sertifika Eğitim Fiyatları 1. Kategori Perfect Eğitim Paketi (10 Eğitim) 279,00 TL! 2. Kategori Plus Eğitim Paketi (5 Eğitim) 159,00 TL! 3. Kategori Pro Eğitim Paketi (3 Eğitim) 109,00TL! 4.

Detaylı

Merkezi Tv de Sistem Seçimi:

Merkezi Tv de Sistem Seçimi: Merkezi Tv de Sistem Seçimi: Gelişen ve çeşitlenen teknolojiler sayesinde, Merkezi Tv Sistemlerinden en yüksek faydayı elde edebilmek için doğru sistem seçimi büyük önem kazandı. Birçok teknik detay arasında

Detaylı

İletişimin Yeni Yolu

İletişimin Yeni Yolu Referanslar İletişimin Yeni Yolu Günümüz iletişim dünyası SIP ve OTT - Gelişen dünyada sabit hatlar iletişim azalmaktadır. GSM altyapısı ile iletişim azalmaktadır. İnternet üzerinden sağlanan iletişim

Detaylı

Bilgisayar Kavramına Giriş, Bilgisayar Kullanımı ile İlgili Temel Kavramlar

Bilgisayar Kavramına Giriş, Bilgisayar Kullanımı ile İlgili Temel Kavramlar Bilgisayar Kavramına Giriş, Bilgisayar Kullanımı ile İlgili Temel Kavramlar Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgiye gereksinim daha da artmaktadır. Bilginin toplanıp derlenerek anlamlı bir duruma getirilmesi

Detaylı

Günümüz iletişim dünyası SIP ve OTT -

Günümüz iletişim dünyası SIP ve OTT - Referanslar Günümüz iletişim dünyası SIP ve OTT - Gelişen dünyada sabit hatlar iletişim azalmaktadır. GSM altyapısı ile (Ses/Sms trafiği) iletişim azalmaktadır. İnternet üzerinden sağlanan iletişim hizmetleri

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Daha genişbantlı, tamamen mobil

Daha genişbantlı, tamamen mobil Thuraya IP Daha genişbantlı, tamamen mobil T h u r a ya olarak, dünya çapında geniş bant uydu pazarı için yenilikçi, ucuz ve yüksek kalitede çözümler sunan öncü kuruluşuz. Performans ve tasarıda bir jenerasyon

Detaylı

Merkezi TV Notları 2015 V1

Merkezi TV Notları 2015 V1 Merkezi TV Notları 2015 V1 Merkezi TV de Sistem Seçimi Gelişen ve çeşitlenen teknolojiler sayesinde, Merkezi TV Sistemlerinden en yüksek faydayı elde edebilmek için doğru sistem seçimi büyük önem kazandı.

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu?

Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu? Henüz bir Mobil Şubeniz Yokmu? Mobil Şubenizi Açın İşlerinizi Kolaylaştırın! www.mobilsubem.com Mobil Şubeniz Her an Yanınızda! Bu E-Kataloğumuzda Mobil Şubem Hizmetlerinin genel bir tanıtımını bulabilirsiniz.

Detaylı

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME DAĞITIM ŞİRKETİ Kontrol Odası Yönetimi IP Altyapısı MV Akıllı şebekeleri ve akıllı sayaç okumaları hayata geçirebilmek için anahtar nitelikteki enerji değerlerini gerçek zamanlı olarak transfer edilebilecek

Detaylı

Operatör Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Operatör Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Operatör Çözümleri Operatör ve servis sağlayıcı gibi sorunsuz altyapı üzerinden müşterilerine hizmet sunma ihtiyacı duyan müşterilerimize Mobil TV için altyapılar, Sinyal İşleme merkezleri ile sorunsuz

Detaylı

Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri. Yerel İşletmeler

Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri. Yerel İşletmeler Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri Yerel İşletmeler Marketing Anadolu Platformu, üretici Anadolu sanayicisine satışı artırıcı bir fonksiyon olarak pazarlama ve bileşenleri konusunda yön göstermek amacıyla

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com Adını aldığı Ph1 gezegenin sahip olduğu 4 güneşi Kalite, Uzmanlık, Güven ve Yenilikçi olarak yörüngesine koyarak, markanızı 4 koldan saracak ve sizi gezegen savaşlarına

Detaylı

KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM. Tek Elden Teknoloji

KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM. Tek Elden Teknoloji KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM Tek Elden Teknoloji SİSBİM HAKKINDA Farklı sektör ve ölçekten firmalara tüm teknolojik alt yapıları ile ilgili kurumsal yazılım ve donanım çözümleri sunan IT

Detaylı

TURKCELL SIR BAŞLIK ALANI. Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü

TURKCELL SIR BAŞLIK ALANI. Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü BAŞLIK ALANI Çağatay AYNUR Turkcell Kurumsal Satış Direktörü Her Yerden Ulaşılabilir Servislerle Yeni Bir Dünya TARIM Mobil Cihazlar Başrolde (Milyon Adet) 1.500 1.000 500 Akıllı Telefonlar Tabletler Bilgisayar

Detaylı

En iyi Ödeme Sistemi. www.turkpayonline.com

En iyi Ödeme Sistemi. www.turkpayonline.com En iyi Ödeme Sistemi www.turkpayonline.com ÖNSÖZ DITRIX Ltd. ve telekomünikasyon alanındaki markası Turk- PAY, ödeme sistemlerinin reel sektöre entegrasyonunu sağlamayı amaçlamaktadır. Şirketimiz için

Detaylı

Avm Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Avm Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Avm Çözümleri Yaşam konforunu arttırmada önemli rol oynayan alışveriş ve yaşam merkezleri, müşterilerine sundukları ek hizmet ve konforla rakiplerinden ayrılıyorlar. Alışveriş merkezlerinin altyapı ihtyaçları

Detaylı

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME Akıllı şebekeleri ve akıllı sayaç okumaları hayata geçirebilmek için anahtar nitelikteki enerji değerlerini gerçek zamanlı olarak transfer edilebilecek bir haberleşme

Detaylı

Bilişim Teknolojilerine Giriş

Bilişim Teknolojilerine Giriş Bilişim Teknolojilerine Giriş Bilginin toplanması, işlenmesi, saklanması ve iletilmesini sağlayan teknolojilerin bütününe bilişim teknolojileri denir. Bilişim Teknolojisi Girilen verileri saklayan, işleyen,

Detaylı

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. E-Ticarete Giriş E-Ticaret Tanımı WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. OECD(İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Türkiye: Verimlilik ve Büyüme Atılımının Gerçekleştirilmesi

Türkiye: Verimlilik ve Büyüme Atılımının Gerçekleştirilmesi : Verimlilik ve Büyüme Atılımının Gerçekleştirilmesi 1 ANA BULGULAR Ekonomik atılım ile Kişi başına düşen GSYİH 2015 e kadar iki katına çıkarılabilecektir 6 milyon yeni istihdam olanağı yaratılabilecektir

Detaylı

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515 E-DEVLET ve E-TİCARET 280 2006-2010 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ TEMEL EKSENLER 1. Sosyal Dönüşüm 2. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu Eylem ana temaları: Devlet ile İş Yapma Kolaylıklarının

Detaylı

Bölüm 9. İletişim ve Ağlar. Bilgisayarların. Discovering. Keşfi 2010. Computers 2010. Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak

Bölüm 9. İletişim ve Ağlar. Bilgisayarların. Discovering. Keşfi 2010. Computers 2010. Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak İletişim ve Ağlar Bilgisayarların Discovering Keşfi 2010 Computers 2010 Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak İletişimler Bilgisayar iletişimi, iki veya daha fazla bilgisayarın veya aygıtın

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Konusu İstanbul da Yazılım, Bilgisayar ve Video Oyunları Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği Gerekçesi 2014-2023 İstanbul Bölge Planı nın ekonomik gelişme ekseni küresel

Detaylı

TÜRK TELEKOM GRUBU ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOM GRUBU ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2013 1. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 16 Nisan 2013 Güçlü Büyüme Devam Etti Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri grubu Türk Telekom, 2013 yılı birinci

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir?

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? DERS NOTU - 1 ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? Ticaret ifadesi kavramsal olarak mal veya hizmetin satın alınması ve satılması işlemlerini kapsamaktadır. Bu sürecin elektronik ortamda

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli HOŞGELDİNİZ Erdal Kılıç SOFT Gökhan Akça KoçSistem Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet

Detaylı

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir?

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir? İnternet Teknolojisi Öğrt. Gör. Alper Aslan ENF102 Bilgisayar - II İnternet Teknolojisi İnternet Nedir? İnternet Kime Aittir İnternet in Türkiye deki Gelişimi İnternet in Türkiye de Kullanımı Yakın Gelecekte

Detaylı

Akıllı Bas Konuş. Vodafone Akıllı Bas Konuş. Sağlık Sektörü

Akıllı Bas Konuş. Vodafone Akıllı Bas Konuş. Sağlık Sektörü Akıllı Bas Konuş Vodafone Akıllı Bas Konuş Sağlık Sektörü Vodafone Akıllı Bas Konuş ile Sağlıklı İletişim! Vodafone Akıllı Bas Konuş ile acil durumlarda anlık sesli anons ile dakika dakika iletişimi sağlayın,

Detaylı

Selçuk KARAÇAY HasanSÜEL Vodafone Türkiye

Selçuk KARAÇAY HasanSÜEL Vodafone Türkiye Selçuk KARAÇAY HasanSÜEL Vodafone Türkiye Vodafone, Dünyanın Vodafone En dünyanın Büyük en Mobil büyük mobil Şirketidir iletişim şirketidir. VODAFONE VOice + DAta + telefone 1985 te İngiltere nin ilk cep

Detaylı

Satış Noktalarındaki Yeni Dijital Medya İletişim Mecranız

Satış Noktalarındaki Yeni Dijital Medya İletişim Mecranız 2016 Satış Noktalarındaki Yeni Dijital Medya İletişim Mecranız Digital Signage Nedir? Hedef kitlenizi bilgilendirme ya da davranışlarında teşvik edici değişiklik yaratmak amacıyla ses, video, grafik veya

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

Mobil Pazarlama, İnteraktif SMS ve Toplu SMS Genel Teklifi

Mobil Pazarlama, İnteraktif SMS ve Toplu SMS Genel Teklifi Mobil Pazarlama, İnteraktif SMS ve Toplu SMS Genel Teklifi 26 Ocak 2015 Mobil Pazarlama Mobil cihaz aracılığı ile herhangi bir ağ üzerinden karşılıklı olarak kullanıcılarla iletişime geçildiği uygulamaların

Detaylı

I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ

I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ 1262 I.BURDUR SEMPOZYUMU I.BURDUR SEMPOZYUMU 1263 BURDUR DAKİ KOBİ LERDE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMALARI İrfan ATEŞOĞLU * 1. Elektronik Ticaret Kavramı E-ticaretin

Detaylı

Akıllı Bas Konuş. Vodafone Akıllı Bas Konuş. Zincir Mağazalar

Akıllı Bas Konuş. Vodafone Akıllı Bas Konuş. Zincir Mağazalar Akıllı Bas Konuş Vodafone Akıllı Bas Konuş Zincir Mağazalar Vodafone Akıllı Bas Konuş ile Zincire Bir Halka Daha.. Vodafone Akıllı Bas Konuş özellikleri ile hızlı iletişim kurun, anlık bilgi ve veri paylaşımlarınızla

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Toplumlar için bilginin önemi

Toplumlar için bilginin önemi Toplumlar için bilginin önemi İnsanlık tarihi günümüze kadar şu toplumsal aşamalardan geçmiştir: İlkel toplum Doğa, avlanma Tarım toplumu MÖ.800-1750 ler Toprak, basit iş bölümü Sanayi toplumu Makinalaşma

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

Her koşulda mesajlarınızı iletin.

Her koşulda mesajlarınızı iletin. Her koşulda mesajlarınızı iletin. PRAESIDEO Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi boschsecurity.com PRAESIDEO Dijital Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemi 3 İnsanları bilgilendirir ve korur

Detaylı

YENİ NESİL TELEKOM OPERATÖRÜ

YENİ NESİL TELEKOM OPERATÖRÜ HİZMETLERİMİZ KURUMSAL SES HİZMETİ Verimor Telekom un ses hizmetleriyle en basit yapılardan en kompleks yapılara kadar, firmanız için en uygun ses çözümünü alarak şehiriçi, şehirlerarası, gsm ve milletlerarası

Detaylı

Serbestleşmenin Neresindeyiz?

Serbestleşmenin Neresindeyiz? Serbestleşmenin Neresindeyiz? Dr. Murad Ardaç Koç Bilgi Grubu Telekomünikasyon Koordinatörü 4. Telekom Arenası, 1 Mart 2004 1.3.2004 4. Telekom Arenası Saydam 1 Sabit Telefonunuzu Atın, Mobil Yaşama Geçin!

Detaylı

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi Bölüm 3 Dış Çevre Analizi 1 2 Çevre Analizi Ç E V R E A N A L İ Z İ D I Ş Ç E V R E İ Ç Ç E V R E Genel / Uzak Dış Çevre Analizi Sektör / Yakın Dış Çevre Analizi İşletme İçi Çevre Analizi Politik Uluslararası

Detaylı

Türkiye ile İlgili Sorular

Türkiye ile İlgili Sorular Bilgi Toplumu İzmir Delfi Anketi 2. Tur Bilgi Toplumu İzmir çalışması ikinci tur Delfi anketine hoş geldiniz. İkinci tur 31 Ağustos 5 Eylül 2012 tarihlerini kapsayacaktır. Bu turda 1. Tur sonuçlarının

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

İşiniz için daha fazla müşteri veya daha fazla satış çözümleri mi arıyorsunuz

İşiniz için daha fazla müşteri veya daha fazla satış çözümleri mi arıyorsunuz İşiniz için daha fazla müşteri veya daha fazla satış çözümleri mi arıyorsunuz Başarılı firmaları rakiplerinden ayıran en önemli özelliği belirli bir sürede daha fazla müşteriye ulaşabilmeleridir. Günümüzde

Detaylı

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KISA ÖZET www.kolayaof.com DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 İÇİNDEKİLER Ünite 1: Küresel Pazarlama: Temel Kavramlar

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi 1 2 Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi toplumu ve e- devlet hedeflerinin gerçekleştirilmesi

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "SAĞLIĞA YENİLİKÇİ BİR BAKIŞ AÇISI: MOBİL SAĞLIK RAPORU TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN SAĞLIĞA YENİLİKÇİ BİR BAKIŞ AÇISI: MOBİL SAĞLIK RAPORU TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "SAĞLIĞA YENİLİKÇİ BİR BAKIŞ AÇISI: MOBİL SAĞLIK RAPORU TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI 22 Mart 2016 İstanbul, Sheraton Hotel&Convention Center

Detaylı

Tarımsal Üretim Uygulamalarında Bulut Hesaplama (Cloud Computing) Teknolojisi

Tarımsal Üretim Uygulamalarında Bulut Hesaplama (Cloud Computing) Teknolojisi Tarımsal Üretim Uygulamalarında Bulut Hesaplama (Cloud Computing) Teknolojisi Dr. İlker ÜNAL Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Doç.Dr. Mehmet TOPAKCI

Detaylı

Üç Boyutlu Grafik Teknolojilerinin Mobil Öğrenme Alanı ile Bütünleştirilmesi

Üç Boyutlu Grafik Teknolojilerinin Mobil Öğrenme Alanı ile Bütünleştirilmesi Future Learning Future 2008 : e Learning Üç Boyutlu Grafik Teknolojilerinin Mobil Öğrenme Alanı ile Bütünleştirilmesi Eray HANGÜL eray.hangul@sandarta.com Tahir Emre KALAYCI tahir.kalayci@ege.edu.tr Aybars

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

Toplu Taşıma Çözümlerimiz

Toplu Taşıma Çözümlerimiz Toplu Taşıma Çözümlerimiz Yoğun insan ve hareketliliğin bulunduğu hava limanı, otobüs ve tren terminalleri, şehir içi duraklar gibi alanlar, kitle yönelndirme ve reklam gibi birçok yeni teknolojinin ihtiyaç

Detaylı

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir.

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital Pazarlama, rekabet avantajı için yeni kaynaklara ulaşımı

Detaylı

KUŞCU GRUP. Alan Ağı Alt Yapı Çözümlerimiz KUŞCU GRUP. Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk.

KUŞCU GRUP. Alan Ağı Alt Yapı Çözümlerimiz KUŞCU GRUP. Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk. KUŞCU GRUP Alan Ağı Alt Yapı Çözümlerimiz KUŞCU GRUP Bilişim Hizmetleri ŞTİ. İstanbul Ofis: Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.Evren Sk.No:3/1 TUZLA Tel: 0216 494 63 50 Fax:0216 494 63 51 Kayseri Ofis: Kayabaşı

Detaylı

İşletme Bilgi Yönetimi. Doç. Dr. Serkan ADA

İşletme Bilgi Yönetimi. Doç. Dr. Serkan ADA İşletme Bilgi Yönetimi Doç. Dr. Serkan ADA Bilgi Toplanmış, organize edilmiş, yorumlanmış ve belli bir yöntemle etkin karar vermeyi gerçekleştirmek amacıyla ilgili birime sevkedilmiş, belirli bir amaç

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER I-II

HALKLA İLİŞKİLER I-II Editörler Yrd.Doç.Dr. Gonca Yıldırım & Seçil Utma HALKLA İLİŞKİLER I-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Gonca Yıldırım Yrd.Doç.Dr.İlker Özdemir Hasan Çiftçi Hatice Aydoğmuş Özcan Kahraman Koktürk Melis Yalçın Seçil

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET

ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET Av. Mert Karamustafaoğlu (LL.M.) FU Berlin Erdem&Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Rekabet ve Uyum Uzmanı Date: 2/11/2017 ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASASI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2014/1)

ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2014/1) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ELEKTRONİK SEKTÖRÜ RAPORU (2014/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İÇİNDEKİLER Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar Listesi... 3 YÖNETİCİ ÖZETİ... 4 1.SEKTÖRÜN

Detaylı

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz.

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz. OFİS Mikro Perakende Çözümleri 1 MİKRO OFİS SERİSİ Küçük ve orta ölçekteki perakende firmaları için hazırlanan programları, perakende satış noktalarının belkemiği olan satış noktası terminalleri (POSlarla),

Detaylı

KURUMSAL İÇERİK ÇÖZÜMLERİ DİJİTAL YAYINCILIK E-TİCARET ÇÖZÜMLERİ MOBİL KONSEPT GELİŞTİRME SOSYAL MEDYA İÇERİK ÇÖZÜMLERİ

KURUMSAL İÇERİK ÇÖZÜMLERİ DİJİTAL YAYINCILIK E-TİCARET ÇÖZÜMLERİ MOBİL KONSEPT GELİŞTİRME SOSYAL MEDYA İÇERİK ÇÖZÜMLERİ KURUMSAL İÇERİK ÇÖZÜMLERİ DİJİTAL YAYINCILIK MOBİL KONSEPT GELİŞTİRME E-TİCARET ÇÖZÜMLERİ SOSYAL MEDYA İÇERİK ÇÖZÜMLERİ KURUMSAL İÇERİK ÇÖZÜMLERİ Kurumunuzu veya markalarınızdan birini tanıtmak, farkınızı

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

SayınBakanım, Sayın Valim, Sayın TK Başkanım, Sayın Büyük Şehir Belediye başkanım, Sayın Rektörüm, DeğerliMeslektaşlarım Sayın Basın Mensupları, Ve Sevgili Konuklar, Yıldız Teknik Üniversitesi çatısı altında

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

Veri İletişimi, Veri Ağları ve İnternet

Veri İletişimi, Veri Ağları ve İnternet Veri İletişimi, Veri Ağları ve İnternet 2. Ders Yrd. Doç. Dr. İlhami M. ORAK Veri İletişimi Nedir? Haberleşmenin temel problemi bir noktadan gönderilen mesajın diğer noktada aynı veya aynıya yakın bir

Detaylı