I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ"

Transkript

1 I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ

2 1262 I.BURDUR SEMPOZYUMU

3 I.BURDUR SEMPOZYUMU 1263 BURDUR DAKİ KOBİ LERDE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMALARI İrfan ATEŞOĞLU * 1. Elektronik Ticaret Kavramı E-ticaretin birçok tanımı bulunmaktadır. Şimdiye kadar yapılan tanımların en geniş kapsamlısı Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu tarafından yapılmıştır. Bu tanıma göre elektronik ticaret, mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapılmasıdır. Bir işlemin elektronik ticaret kapsamına girebilmesi için aşağıdaki özellikleri taşıması gerekir. ( ) Elektronik ortamda gerçekleşmelidir. İki veya daha fazla taraf arasında mal/hizmet alım satımı veya tanıtımı olmalıdır. Metin, ses ve görüntü şeklindeki sayısal bilgilerin işlenmesi ve saklanması temeline dayanmalıdır. Bir değer oluşturmayı amaçlamalıdır. Ticari nitelikte bir işlem olmalı veya bir ticari işlemi destekleyecek nitelikte olmalıdır. 2. Elektronik Ticaretin Kapsamı Elektronik ortamda açık ve kapalı ağlar üzerinden yapılan; mal (taşınır, taşınmaz) ve hizmet (bilgi servisleri, danışmanlık, finans, hukuk, sağlık, eğitim, ulaştırma vb.) ticareti, sayısal biçime çevrilmiş yazılı metin, ses, video görüntülerinin işlenmesi ve iletilmesi, ürün tasarımı, üretim, doğrudan tüketiciye pazarlama, üretim izleme, sevkiyat izleme, tanıtım, reklâm ve bilgilendirme, sipariş verme, sözleşme yapma, banka işlemleri ve fon transferi, konşimento gönderme, gümrükleme, ortak tasarım geliştirme ve mühendislik, kamu alımları, elektronik para (sanal para) çıkarma, elektronik hisse alışverişi ve borsa, açık arttırma, sayısal imza, e-noterlik, güvenilir üçüncü taraf işlemleri, vergilendirme ve vergi toplama, fikri mülkiyet haklarının transferi, kiralanması vb. işlemleri elektronik ticaret kapsamında değerlendirilmektedir. ( Ersoy, 1999: s.42 ) 3. Elektronik Ticaretin Araçları E- ticarette kullanılan temel araçlar altı tane olmak üzere aşağıdaki gibi sıralanabilir: Telefon, Fax, Televizyon, Elektronik ödeme ve para transfer sistemleri, Elektronik veri değişimi (Electronic Data Interchange-EDI), İnternet Bu araçlar içinde internet, elektronik ticaret açısından en etkin araç olarak kabul edilmektedir. Ticari işlemlerde bir veya daha fazla insan tarafından ses, görüntü ve yazılı metinlerin aynı anda interaktif bir biçimde iletilmesi, zaman ve mekân sınırının olmayışı ve nispeten daha düşük maliyetlerle çalışılabilmesi internetin etkin olmasına yol açmıştır.(özbay, Akyazı, 2004:s.19) 4. Elektronik Ticaretin Türleri E-ticaret farklı kişi ve kuruluşlar arasında yapılabilmektedir. E-ticaretin taraflarına göre bir sınıflandırma yapıldığında dört farklı e-ticaret türünden söz etmek mümkündür. ( Ene, 2002:s.11 ) İşletmeler arası e-ticaret, İşletmeler ve müşteriler arasında e-ticaret, İşletmeler ve kamu arasında e-ticaret, Vatandaş ve kamu arasında e-ticaret. * Yrd.Doç.Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

4 1264 I.BURDUR SEMPOZYUMU 5. Elektronik Ticaretin Kobi lere Sağladığı Yaralar KOBİ lerin farklı ülkelerde, farklı kuruluşlarda pek çok tanımı bulunmaktadır. Türkiye de de kuruluşlar KOBİ tanımlarını farklı yapmaktadır. Burada KOSGEB in tanımı verilecektir. KOSGEB e göre 1-50 arasında personel çalıştıran işletmeler küçük, ise orta ölçekli işletmedir. Dolaysıyla, arasında personel çalıştıran işletmeler KOBİ dir. (Güneş, idari.cu.edu.tr, ) E-ticaretin KOBİ lere sağladığı yararlar olarak aşağıdakiler sıralanabilir: (Karalar, Eroğlu, 2004:s.42 ) Karlılık oranı artırma, 24 saat erişilebilir olma, İşlem maliyetlerinde parasal tasarruf sağlama, Ulusal ve küresel potansiyel müşterilere kolay ulaşabilme, İşletmenin, ürünlerin ve markanın / markaların daha az maliyetle tanıtımının yapılması, Müşterilerle daha düşük maliyetli iletişim kurma, Tedarikçilerle ve aracılarla bütünleşme sağlayarak iyi bir sipariş sistemi kurma, İşletmeler arası bilgi alış-verişi 6. Burdur daki Kobi lerde Elektronik Ticaret Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma 6.1. Araştırmanın Amacı Elektronik ticaret, özellikle KOBİ'ler için çok uygun bir ticaret şeklidir. Elektronik ticaret, ürün seçeneklerinin artmasını, ürünlerin kalitesinin yükselmesini ve daha hızlı bir şekilde ödenerek teslim alınmasını sağlamaktadır. Potansiyel tüketicilerin dünyanın her yanında pazara arz edilen ürünler hakkında bilgi sahibi olmalarına ve yeni üreticilerin dünya pazarlarına girmelerine imkan vermektedir. Daha düşük fiyatlı ve kaliteli ürünlerin pazara girmesi üreticiler arasında rekabetin artmasına ve tüm ticari işlemlerin maliyetinin düşmesine neden olmaktadır. ( www,e-ticaret.gov.tr/ ) Bu çalışmada Burdur il merkezinde faaliyet gösteren KOBİ lerin e-ticaret yapma düzeylerini belirlemek, e-ticaret yapmayan işletmelerin yapmama nedenlerini ortaya koymak ve Burdur daki KOBİ lerin e- ticaret yapmaları konusunda önerilerde bulunmaktır Araştırmanın Kapsamı Bu çalışma Burdur Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olup il merkezinde faaliyette bulunan sanayi işletmeleri üzerinde yapılmıştır. Burdur Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olup faal olan 67 sanayi işletmesi bulunmaktadır. Bunlardan 47 işletme ile yüz yüze anket görüşmesi yapılmıştır. Görüşülen İşletme Görüşülmeyen İşletme Toplam Tablo 1:Araştırma Yapılan İşletme Oranı ( % ) 6.3. İşletmelerin İnternet Bağlantısı Araştırmaya katılan işletmelerde internete bağlanma oranı % 68 dir. Microsoft Türkiye nin 2003 yılında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana da yaptığı KOBİ araştırmasında araştırmaya katılan işletmelerin internet bağlantı oranı % 80 olarak bulunmuştur. Gelişmiş ülkelerde de bu oran aynıdır. ( ) Buna göre Burdur da KOBİ lerin internete bağlantı oranı düşüktür. İnternet Bağlantısı Var İnternet Bağlantısı Yok Cevap Yok Toplam Tablo 2:İnternet Bağlantı Oranı ( % ) 6.4. İşletmelerin Web Sahipliliği Araştırmaya katılan işletmelerin web sayfasına sahip olma oranı yaklaşık % 49 dur. Microsoft Türkiye nin yaptığı araştırmada bu oran % 53 olarak belirlenmiştir. Üç yıl öncesinin oranlarına göre bile Burdur daki KOBİ lerin web sayfası sahiplilik oranı düşüktür. Tahminen, Microsoft Türkiye nin araştırma yaptığı illerdeki KOBİ lerde bu oran yükselmiştir. Web sayfasına sahip olmayan işletmelere, sahip olmama nedenleri sorulduğunda büyük çoğunluğu gerekli olmadığını düşünmüyorum şeklinde cevap vermiştir. WEB Var WEB Yok Yapım Aşamasında Cevap Yok Toplam Tablo 3:WEB Sayfası Sahipliliği ( % )

5 I.BURDUR SEMPOZYUMU Elektronik Ticaret Uygulamaları Araştırmaya katılan işletmelerde e-ticaret yapma oranı % 21 olarak bulunmuştur. E-ticaret yapmayan işletmeler, yapmama nedeni olarak birinci sırada gerekli olduğunu düşünmedikleri için, ikinci olarak da Türkiye de e-ticaretin yaygın olmamasını göstermişlerdir. E-ticaret yapmayan işletmelerin yarıya yakını gelecekte de e-ticaret yapmayı düşünmediklerini belirtmiştir. E-ticarette kullanılan araçlar sırasıyla telefon, faks, web ve diğerleri gelmektedir. E-ticaret türlerinden ağırlıklı olarak işletmeden müşteriye ve işletmeler arası e-ticaret kullanılmaktadır. En önemli e-ticaret kullanma nedenleri daha fazla müşteriye ulaşma, maliyet tasarrufu sağlama ve rekabet gücü elde etme şeklinde sıralanmıştır. Evet Hayır Cevap Yok Toplam Tablo 4: Elektronik Ticaret Yapma Oranı ( % ) Sonuç Türkiye de e-ticaretle ilgili araştırma sayısı neredeyse yok denecek kadar az. Dolaysıyla, Burdur daki KOBİ lerin e-ticaret uygulamalarını sağlıklı bir şekilde değerlendirmek mümkün görünmemektedir. Ancak Microsoft Türkiye nin üç yıl önce yaptığı araştırmayla bile bazı veriler karşılaştırıldığında Burdur daki KOBİ lerin e-ticaret uygulamalarının yetersiz olduğu söylenebilir. Uluslararası pazarlarda geleneksel yöntemlerle (büro açmak, distribütör bulmak, bağlantı kurmak) iş yapabilmek için gereken kaynaklara sahip olmayan KOBİ lerin hayatta kalmaları gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Eskiden beri en büyük problemleri ürettikleri ürünün satılabilmesi için hedef kitleye ulaşabilmelerini sağlayacak pazarlama kanallardan mahrum olmaları olan küçük işletmeler, yeni düzene adapte olamazlarsa küresel üretim ve satış yapan işletmeler karşısında çaresiz kalacaklardır. Internet işte tam bu noktada KOBİ lere etkili ve ucuz bir pazarlama kanalı sunarak tüm dünyada milyonlarca kişi ve kuruluşu hedefleyebilmelerini sağlamaktadır. KOBİ ler böylelikle yüksek yatırım ve harcama yapmak zorunda kalmadan birçok pazara girebilme, bu pazarlarda hızlı, ucuz ve kaliteli ürün sunabilme fırsatına kavuşacaklardır. Birbirlerine rakip ve kesinlikle hiç bir konuda işbirliği yapamayacaklarına inanılan dev birçok işletmenin elektronik ticaret için bir araya gelmeleri bu işin geleceği ile ilgili çok önemli bir göstergedir. Önümüzdeki dönemde Türkiye de de büyük işletmelerden başlayarak birçok işletmenin satın alma işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmeye başlayacaklarını öngörmek zor olmayacaktır. Bu aşamadan sonra elektronik ortamdan uzak kalan KOBİ ler bu işletmelerin tedarik zincirlerinin dışında kalacaklar ve yaşamaları fiilen imkânsız hale gelecektir.( Ene, 2002:s.37 ) Bundan dolayı, Burdur daki KOBİ leri e-ticarete ve e-işletmeye yönlendirmek için gerekli altyapı çalışmalarına şimdiden başlanması artan rekabet koşullarında KOBİ lere ciddi avantaj sağlayabilecektir. Kaynaklar ENE Selda, Elektronik Ticarette Tüketicinin Korunması ve Bir Uygulama, Pusula Yayıncılık, İstanbul, ERSOY Zeynep, Elektronik Ticaret ve Ticaret Noktaları, İGEME, Ankara, GÜNEŞ İsmail, Elektronik Ticaret ve KOBİ ler İçin Yeni Fırsatlar, KARALAR Rıdvan, EROĞLU Elif, KOBİ lerde Bir Pazarlama Aracı Olarak Elektronik Ticaretin Kullanımı ve Eskişehir de Bir Uygulama, 1.KOBİ ler ve Verimlilk Kongresi, İstanbul, Aralık ÖZBAY Sabahat, AKYAZI Selma, Elektronik Ticaret, Detay Yayıncılık, Ankara, /

TİCARETİN YENİ ŞEKLİ E-TİCARET! PEKİ HAKKINDA NE BİLİYORUZ?

TİCARETİN YENİ ŞEKLİ E-TİCARET! PEKİ HAKKINDA NE BİLİYORUZ? TİCARETİN YENİ ŞEKLİ E-TİCARET! PEKİ HAKKINDA NE BİLİYORUZ? Pınar ELMAS Küreselleşmeyle beraber, dev işletmeler için uluslararası pazarlarda geleneksel yöntemlerle (büro açmak, dağıtıcı bulmak, bağlantı

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

Araştırma Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi. Tarih: 06.01.2006. Sayı : 2006 42 / 07 Konu : Elektronik Ticaret ve KOBİ ler

Araştırma Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi. Tarih: 06.01.2006. Sayı : 2006 42 / 07 Konu : Elektronik Ticaret ve KOBİ ler KONYA TİCARET ODASI Etüd - Araştırma Servisi Tarih: 06.01.2006 Araştırma Raporu Sayı : 2006 42 / 07 Konu : Elektronik Ticaret ve KOBİ ler Hazırlayan: Seyida TURAN ELEKTRONİK TİCARET VE KOBİ LER GİRİŞ Günümüzde

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİSEL BOYUTU

ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİSEL BOYUTU ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİSEL BOYUTU Prof.Dr.Cüneyt Binatlı I. Giriş Yirminci yüzyılın son çeyreğinde ivme kazanan ve yirmi birinci yüzyıla damgasını vuracak olan iletişim olanaklarının gelişmesi pek çok

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİNDE ULUSLARARASI ALANDA YAŞANAN SORUNLAR

ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİNDE ULUSLARARASI ALANDA YAŞANAN SORUNLAR ELEKTRONİK TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİNDE ULUSLARARASI ALANDA YAŞANAN SORUNLAR İbrahim ORGAN * iorgan@pau.edu.tr Fatih ÇAVDAR fatihcavdar@trakya.edu.tr Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

T.C. SELÇEK ÜNÜVERİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME ANABİLİMDALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİMDALI

T.C. SELÇEK ÜNÜVERİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME ANABİLİMDALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİMDALI T.C. SELÇEK ÜNÜVERİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME ANABİLİMDALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİMDALI ELEKTRONİK TİCARET TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARETİN GELİŞİMİ VE İŞLETMEDEN TÜKETİCİYE

Detaylı

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARETİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ÖNERİLERİ Süleyman YÜKÇÜ (*) Seçkin GÖNEN (**)

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARETİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ÖNERİLERİ Süleyman YÜKÇÜ (*) Seçkin GÖNEN (**) Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 2, 2009 1 TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARETİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ÖNERİLERİ Süleyman YÜKÇÜ (*) Seçkin GÖNEN (**)

Detaylı

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER Önder CANPOLAT Hukuk Müşaviri ANKARA, MART 2001 YAYININ TEMİNİ İÇİN BAŞVURU YERLERİ Telefon e-posta adresi Hukuk

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETİN İŞLETMELERİN DIŞ ÇEVRESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: MALATYA İLİ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ELEKTRONİK TİCARETİN İŞLETMELERİN DIŞ ÇEVRESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: MALATYA İLİ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA ELEKTRONİK TİCARETİN İŞLETMELERİN DIŞ ÇEVRESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: MALATYA İLİ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA ELECTRONİC COMMERCE BUSİNESS EVALATUON OF EXTERNAL ENVIRONMENT : AN APLICATION IN

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE DOĞALTAŞ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİNDE ÖNEMİ

ELEKTRONİK TİCARET VE DOĞALTAŞ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİNDE ÖNEMİ ELEKTRONİK TİCARET VE DOĞALTAŞ SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİNDE ÖNEMİ Yalçın ÖCÜTCEN İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, Ankara Ticaret Noktası Mithatpaşa Cd. No 60. Kızılay. ANKARA ÖZET Bu çalışmada Türkiye'nin hızla

Detaylı

YAYıN NO: istanbul 2004-27 TicARET. ODASı

YAYıN NO: istanbul 2004-27 TicARET. ODASı YAYıN NO: istanbul 2004-27 TicARET ODASı İŞLETME YÖNETİMİNDE VENİ EĞİLİMLER DİZ Sİ İSTANBUL TjCAREt ODASI SORULARLA E-TİCARET, E-İŞ Hazırlayan Nuray Korlcmaz Biigi ve Dol

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNTERNET PAZARLAMASINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: GÜNÜN FIRSATLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Detaylı

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 GİRİŞ Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişim sürecine paralel olarak, ekonomik faaliyetlerin doğası da köklü bir şekilde

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI Küreselleşme (globalization), ülkeler arasındaki ekonomik, hukuksal, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerin gelişmesi, farklı toplum ve kültürlerin yapılarının daha

Detaylı

GELENEKSEL TİCARET İLE E-TİCARET ARASINDAKİ FARKLILIKLAR. tanımını yapmak oldukça güç olmuştur. E-Ticaretin tanımı konusunda farklı ülkelerin

GELENEKSEL TİCARET İLE E-TİCARET ARASINDAKİ FARKLILIKLAR. tanımını yapmak oldukça güç olmuştur. E-Ticaretin tanımı konusunda farklı ülkelerin GELENEKSEL TİCARET İLE E-TİCARET ARASINDAKİ FARKLILIKLAR AVANTAJLAR VE DEZAVANTAJLAR E-TİCARET NEDİR: Elektronik ticaretin kapsamının sınırları kesin olmadığından ve sürekli geliştiğinden tanımını yapmak

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İNTERNET TÜKETİCİSİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Kenan EREN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA/2009 T.C

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİ Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı II Bilgisayar II E-TİCARET Şubat 2012- Afyonkarahisar 1. E-TĐCARET KAVRAMI Đnternet, birey ve kurumlara dünyanın

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE VERGİLEME

ELEKTRONİK TİCARETTE VERGİLEME Hamdi Demir ELEKTRONİK TİCARETTE VERGİLEME GİRİŞ Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ticaretin ve ticari faaliyetlerin mahiyetini ve yapısını değiştirecek potansiyeldedir. Bankacılık ve finans sektörü

Detaylı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaların Elektronik Ticaret Uygulamalarının Araştırılması Raporu

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaların Elektronik Ticaret Uygulamalarının Araştırılması Raporu Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaların Elektronik Ticaret Uygulamalarının Araştırılması Raporu Proje Referans Numarası: TRC2-11-DFD-68 Proje Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Cahit

Detaylı

BİLGİ ÇAĞINDA ELEKTRONİK TİCARET. O. Ayhan ERDEM, Özlem EFİLOĞLU

BİLGİ ÇAĞINDA ELEKTRONİK TİCARET. O. Ayhan ERDEM, Özlem EFİLOĞLU BİLGİ ÇAĞINDA ELEKTRONİK TİCARET O. Ayhan ERDEM, Özlem EFİLOĞLU G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, 06500 Teknikokullar, ANKARA ÖZET Elektronik ticaret özellikle internet

Detaylı

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN MUHASEBE SORUNLARI

TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN MUHASEBE SORUNLARI TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN MUHASEBE SORUNLARI Hazırlayan: Serdar CANBAZ Danışman: Doç. Dr. Fehmi YILDIZ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim

Detaylı

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU...

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... - II. E-TİCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TİCARET İÇİN

Detaylı

E-Ticaret Programcılığı ve E-Ticaretin Türkiye deki Uygulamaları

E-Ticaret Programcılığı ve E-Ticaretin Türkiye deki Uygulamaları Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:13.Sayı:2.Aralık 2009 ss.55-71 E-Ticaret Programcılığı ve E-Ticaretin Türkiye deki Uygulamaları E-Trade programming and E-Trade applications in Turkey Mehmet TURAN

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYADA YAPILAN SANAL FUARLARIN SORUNLARI VE ELEKTRONİK TİCARETE SAĞLADIĞI AVANTAJLARIN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

TÜRKİYE VE DÜNYADA YAPILAN SANAL FUARLARIN SORUNLARI VE ELEKTRONİK TİCARETE SAĞLADIĞI AVANTAJLARIN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA /. Ü. İşletme Fakültesi Dergisi Kasım 2006 C;35 Sayı:2 Sayfa 91-106 TÜRKİYE VE DÜNYADA YAPILAN SANAL FUARLARIN SORUNLARI VE ELEKTRONİK TİCARETE SAĞLADIĞI AVANTAJLARIN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

TÜKETİCİLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İRAN DA BİR UYGULAMA

TÜKETİCİLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İRAN DA BİR UYGULAMA T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜKETİCİLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: İRAN DA BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

KOBİ lerde Elektronik Finans Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma

KOBİ lerde Elektronik Finans Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma KOBİ lerde Elektronik Finans Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma Oğuzhan Aytar 1 1 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, Karaman oguzhanaytar@kmu.edu.tr Özet: Küçük ve Orta

Detaylı

AKDENİZ ÜLKELERİ ARASINDA OLUŞTURULAN ELEKTRONİK GIDA PAZARI PROJESİNİN UYGULANMASINI ENGELLEYEN UNSURLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AKDENİZ ÜLKELERİ ARASINDA OLUŞTURULAN ELEKTRONİK GIDA PAZARI PROJESİNİN UYGULANMASINI ENGELLEYEN UNSURLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ AKDENİZ ÜLKELERİ ARASINDA OLUŞTURULAN ELEKTRONİK GIDA PAZARI PROJESİNİN UYGULANMASINI ENGELLEYEN UNSURLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Nur Ersun* Kahraman Arslan** Özet Internet üzerinden pazarlama faaliyetlerinin

Detaylı

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2012

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2012 Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme Proje Yarýþmasý KONAKLAMA ÝÞLETMELERÝNÝN PAZARLANMASINDA ÝNTERNETÝN ETKÝN KULLANIMINA YÖNELÝK BÝR MODEL

Detaylı

İŞLETMELERİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ *

İŞLETMELERİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ * Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.2 s.187-206. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı