T.C ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ,İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İl MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GENEL TANITIMI Ana Hizmet Binası, Ertuğrulgazi Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Caddesi nde olup; Bodrum+5 kat olarak yapılmıştır. Toplam arsa alanı m 2, yapı alanı ise m 2 dir. Ek Hizmet Binamız ise Hoşnudiye Mah. Ambarlar Sokakta olup; Bodrum+3 kat olarak yapılmıştır. Toplam arsa alanı m 2, yapı alanı ise m 2 dir. 60 kişilik Yemekhane ve 10 yataklı Misafirhanemiz ana hizmet binamızda hizmet vermektedir. İlimizde; biri Çankaya Mahallesinde diğeri Hoşnudiye Mahallesinde olmak üzere toplam 28 adet lojmanımız bulunmaktadır. HİZMET BİNALARIMIZ LOJMANLARIMIZ

3 İl Müdürü 1 Mühendis-Mimar -Şehir Plan. 55 İl Müdür Yardımcısı 2 Mimar 5 Şube Müdürü 11 İnşaat Mühendisi 9 Bil. Tek. İns. Kay. ve Des. Hiz. Şb. Md. 1 Makine Mühendisi 6 İmar ve Planlama Şube Md. 1 Elektrik Elektronik Mühendisi 5 Proje Şube Md. 1 Elektrik Mühendisi 1 Yapı Malzemeleri Şube Md. 1 Harita Mühendisi 4 Yapı Denetim Şube Md. 1 Jeoloji Mühendisi 5 Yapım Şube Md. 1 Jeofizik Mühendisi 1 Alt. ve Kent. Dön. Hiz. Şube Md. 1 Şehir Plancısı 4 ÇED ve Çevre İzinleri Şube Md. 1 Çevre Mühendisi 8 Çevre Yönetim ve Denetimi Şube Md. 1 TVK Şube Md. 1 Maden Mühendisi 3 Şube Müdürü 1 Endüstri Mühendisi 1 Tekniker 8 Ziraat Mühendisi 1 İnşaat Teknikeri 3 Kimya Mühendisi 1 Makine Teknikeri 1 Orman Mühendisi 1 Elektrik Teknikeri 1 Kimyager 1 Endüstriyel Elek. Teknikeri 1 Harita Teknikeri 1 Uzman 1 Maden Teknikeri 1 Teknisyen 4 Geçici Görevli Memur 12 Mühendis 2 İnşaat Teknikeri 1 Yardımcı Hizmetler 2 Memur 1 İşçi 15 Müdürlüğümüz emrinde 97 Memur, 15 İşçi olmak üzere toplam 112 personel görev yapmaktadır. Ayrıca hizmet alımı ile 22 personel çalışmaktadır. Müdürlüğümüzde 13 adet hizmet aracımız bulunmaktadır. TOPLAM 112

4 İMAR PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İmar uygulamaları ile ilgili şikâyet konularını İmar Mevzuatı açısından inceleyerek Ön İnceleme raporlarını hazırlar ve gereği için ilgili idareye bildirir. Kıyı kenar çizgisi tespitini yapar. Mevzi İmar Planlarına esas jeolojikjeoteknik etütleri yapmak, yaptırmak ve onaylama işlemlerini yürütür yılında 38 adet imar planı değişikliği incelenmiş ve.. adet rapor düzenlenerek Bakanlığımıza gönderilmiştir. -Müdürlüğümüzce incelenip onaylanmak üzere 5 adet İmar planı teklif dosyası Bakanlık makamına sunulmuştur. -Gerçek ve tüzel kişiler tarafından iletilen, 48 adet talep ve şikâyet dilekçesi 3194 sayılı İmar Kanunu, imar planı ve notları, yönetmelikler ve tüm mevzuat hükümleri kapsamında incelenerek cevaplandırılmıştır. -Dava süreci devam eden işlemler hakkında 2 farklı savunma taslağı hazırlandı. -Müdürlüğümüzce İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt raporları incelenerek onay işlemleri yapılmaktadır. İlimiz sınırları dâhilinde 2016 yılı içerisinde 16 adet İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt raporu onaylanarak Bakanlığımıza gönderilmiştir. -Kocakır rezerv alanına ait idari yoldan tescil dosyası hazırlanmış ve Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğüne gönderilmiştir. -Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Hazine satış, Kiralama, İrtifak hakkı, Kıyı Kanunu ve İmar Planı Teklifleri kapsamında 225 adet inceleme yapılmış ve görüş verilmiştir.

5 Kıyı Kenar Çizgisi Çalışmaları İlimizde yaklaşık 532 km. kıyı uzunluğu bulunmaktadır. (Nehir 115 km., 10 adet Baraj 287 km., 48 adet gölet 130 km.). Sakarya Akarsuyunun nehir tanımına giren Gökçekaya Barajı ile Karadeniz arasındaki kesiminin yaklaşık 115 km.lik kısmı İlimiz sınırları içinde kalmaktadır. Sakarya Nehrinin Kıyı kenar çizgisi çalışmalarından yaklaşık 8 km.si önceki yıllarda bitirilmiştir. Kıyı Kenar Çizgisi yapılmayan yerlerde İmar uygulaması ve yapılaşmaya gidilemez. Yapılan yapılar kaçak yapılaşmaya girer.

6 PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait bina ve tesislerin arsa bilgi ve belgelerini, ihtiyaç programlarını temin etmek, etüt, proje ve yaklaşık maliyet hesaplarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak, inşaat, güçlendirme, tadil ve esaslı onarımlarına ilişkin proje teminini sağlamak işlerini yapar. Tip proje istenmeyen yatırımlara da yönetmeliklere göre özel proje hazırlar-hazırlatır ve onaylar. Ayrıca özel öğretim kurumlarının (Özel okul, hastane, dershane Kurs, yurt, kreş vb.) açılışı için gerekli olan projeleri inceler, onaylar ve rapor verir.

7 2016 FAALİYET RAPORU TAMAMLANAN İŞLER Yılında 9 farklı konuda toplam 69 adet faaliyet gerçekleştirilmiştir.

8 YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Yapı malzemelerinin; üretildikleri, işlendikleri, ambalajlandıkları, montaj ve dolum yapıldıkları yerlerde, mağaza, dükkan, ticarethane, depo, ambar, şantiye mahalleri ve nakil araçları gibi her türlü mekan ve ortamda, depolandığı veya satıldığı, kullanıldığı yerlerde, gerektiğinde yapı işlerinde, girdi olarak kullanıldığı yer ve tesislerde yapı malzemesi denetimi yapar. Müdürlüğümüz Hazır Beton ve Yapı Malzemeleri Denetimine (PGD) ilişkin faaliyetlerini sürdürmektedir. Hazır Beton numune alımı işlemi Mikser takip usulü olarak yapılmaktadır. İlgili Yönetmelik çerçevesinde; rutin denetimler esnasında önce işaret ve belge kontrolü, duyusal incelemeye tabi tutma, rutin veya şikayet üzerine yapılan bir denetim de güvensizlik şüphesi ile direkt numune alma test ve muayene ettirmek üzere standardın öngördüğü miktarda numune alımı yoluna gidilmektedir.

9 Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü Çalışmaları PGD KAPSAMINDA YAPILAN DENETİMLER 2016 yılında toplam 3 adet PGD faaliyeti çerçevesinde teknik dosya (CE ve G işaretlemesi) incelemesi yapılmıştır. Hazır Beton mikserlerinden takip usulü numune alınarak toplam 62 adet denetim faaliyeti yapılmıştır. Kamu yapılarından Müdürlüğümüzce yapı denetim hizmeti verilen binaların beton basınç mukavemetleri ile ilgili 73 adet taze beton deneyi, 4 adet çelik çekme deneyi yapılmıştır. YAPI MALZEMESİ DENETLENEN FİRMA DENETİM SAYISI Beton Denetimi (G) 1 1 Beton Agregası Doğal Taş Yapı Kimyasalları Su Yalıtım Membran PVC Denetimi Seramik Sıhhi Gereçler Şikâyet Denetimleri 1 2 TOPLAM 2 3

10 YAPI DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüzün görevi; İlimizde özel yapıların denetim hizmetlerini yürütmekte olan Yapı Denetim Kuruluşlarının denetiminde bulunan inşaatların rutin aralıklarla mahallinde ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadıklarının denetimini ve bu firmaların büro denetimlerini yapmaktır. Müdürlüğümüzce Yapı Denetim Kuruluşlarının YDS'de ki tüm işlemlerini yapılmaktadır. (Denetçi, KE, YKE işe giriş, istifa, kontör yükleme vb.) Yapı Denetim Şirketleri Vatandaş Ayrıca; Yapı müteahhitlerine müteahhitlik yetki belge numarası verilmektedir. Yapı Denetim sistemi ile Türkiye'deki tüm inşaatlar kayıt altına alınmaktadır.

11 İlimizde 16 adet Yapı Denetim Şirketi bulunmaktadır. Bunlardan 15 adedi faal olup; ayrıca 3 adet Şube faaliyet göstermektedir. İlimizde 5 adet laboratuvar bulunmaktadır. İlimizde adet binanın inşaat denetimi yapı denetim şirketlerince yapılmakta olup; denetimi yapılan toplam inşaat alanı m 2 dir. İlimizdeki İnşaatların Denetiminde 363 adet Denetçi, 877 adet KE, 82 adet YKE görev yapmaktadır. Bu inşaatlardan örnekleme metodu ile İl Müdürlüğümüzce 2016 yılı içerisinde 17 adet büro denetimi ve 34 adet şantiye denetimi yapılmıştır adet Müteahhitlik Yetki Belge Numarası adet Geçici Ustalık Belgesi verilmiştir. YDS de 404 adet işlem gerçekleştirilmiştir.

12 YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Çamlıca Mah. 24 Derslik Binası, 400 Öğrencilik Pansiyon Ve Spor Salonu Yapım İşi TDKB Uluslararası A.İ.H.L. 24 Derslik Binası, 400 Öğrencilik Pansiyon ve Spor Salonu Yapım İşi 2016 yılında Bakanlığımızdan ve çeşitli kurumlardan gelen 4 adet Yaklaşık Maliyet ve 6 adet ödenek temini çalışması tamamlanmıştır. Bakanlığımızın Yatırım Programında TL. proje bedelli 5 adet iş yer almakta olup, TL. ödenek planlanmış, TL. ödenek gönderilmiştir. İlimizdeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait TL. proje bedelli toplam 3 adet yapım işi (toplam 7 adet bina) bulunmaktadır. Bu işlerden 1 adet iş tamamlanmış, diğer 2 adet işin çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait 2 adet Onarım İşi devam etmektedir.

13 YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI YAPI KOOPERATİFLERİ İlimizde 875 adet yapı kooperatifi bulunmakta olup; 119 adet aktif, 70 adet tasfiye halinde, 4 adet münfesih, 682 adet terkin kooperatif bulunmaktadır itibariyle ilimizde bulunan kooperatiflerle ilgili olarak 42 adet genel kurul çalışması yapılmıştır.

14 ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Bakanlığımızın belirlediği lisanslı kuruluşlarca riskli bina tespitleri yapılmakta, tespit neticesinde binaları riskli olarak belirlenen vatandaşlarımızın, yapılarıyla ilgili hazırlanan raporlar Müdürlüğümüz tarafından incelenmekte, afet riski altındaki binaların yenilenmesi süreciyle ilgili çalışmalar yürütülmektedir. İlimizde yetkili 12 lisanslı şirket bulunmaktadır sayılı kanun uyarınca Kent Merkezinin güneyinde, Kocakır Mevkiinde 770 ha. rezerv alan Bakanlığımızca ilan edilmiştir. İlimizde Bakanlar Kurulu kararı ile toplamda 83,4 ha. lık alan riskli alan olarak ilan edilmiştir. Bu alanda adet bina, hane ve kişi bulunmaktadır. Riskli alanlar dışında vatandaşların başvurusu ile tespit edilen adet riskli bina bulunmaktadır (5.344 adet konut 735 işyeri). Etkilenen kişi sayısı kişidir.

15 İlimizde Tespit edilen Riskli Alanlar Büyükşehir Belediyesinin Teklifi İle İlan Edilen Riskli Alan: Mustafa Kemal Paşa, İhsaniye, Hacıalibey, Yeni, Işıklar, Mamure, Deliklitaş ve Kurtuluş mahallelerinin bir bölümünü kapsamaktadır. Alana İlişkin Bilgiler: Alanın büyüklüğü : 56,4 ha. Toplam bina sayısı : adet Hane Sayısı : adet Yaklaşık nüfus : kişidir. Odunpazarı Belediyesinin Teklifi İle İlan Edilen Riskli Alan: Gündoğdu Mahallesini kapsamaktadır. Alana İlişkin Bilgiler: Alanın büyüklüğü : 27 ha Toplam bina sayısı : 774 adet Toplam hane sayısı : adet Yaklaşık nüfus : kişidir.

16 ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE BİLGİ SİSTEMİ İşletmelerin çevre konusunda online olarak vermeleri gereken bilgiler ve atıkları ile ilgili beyanları vb. uygulamalar için 2016 yılında 61 adet firma/tesise kullanıcı kodu ve şifresi verilmiştir. GÜRÜLTÜ Gürültü ile ilgili şikayetler Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmekte ve işyeri sahiplerine/işletmeci şirketlere Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırımlar uygulanmaktadır yılında 128 adet denetim yapılmıştır.

17 Hava Kirliliği Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Çevre iznine tabi olmayan, ancak emisyon (toz vb.) konusunda şikayete konu işletmelerin denetimi Şube Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında İlimizde 2016 yılında 41 adet ithal kömür satış izni, 1 adet briket kömür satış izni, 1 adet yerli kömür satış izni, 62 adet ise katı yakıt satıcısı kayıt belgesi verilmiştir. Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü İle Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü İle Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği gereği; motorlu taşıt sahipleri Çevre Kanununun Ek-4 üncü maddesi uyarınca, taşıtının egzoz gazı emisyon ölçümlerini bu Yönetmelikte belirtilen periyotlarda yaptırmak ve taşıtının egzoz gazı emisyonlarının Yönetmelikte belirtilen sınır değerlere uygun olmasını sağlamakla yükümlüdür. Müdürlüğümüz personelleri tarafından, ölçüm cihazları ile taşıtın egzoz gazı emisyon ölçümü yapılarak sınır değerleri sağlayıp sağlamadığı denetlenmektedir. Hava Kalitesi Ön Değerlendirme Projesi Ankara Temiz Hava Merkezi ne bağlı olan 13 ilden biri olan İlimizde, toplam süresi 470 gün olan Hava Kalitesi Ön Değerlendirme Projesi çalışmaları sürmektedir. İlimizde toplam 34 noktada pasif örnekleme ve 1 sabit hava istasyonu ile ölçümler sonuçlandırılmıştır. Temiz Hava Eylem Planı yılları arasında daha temiz bir havaya sahip olmak adına İlimizde farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak çalışmalar ve alınacak önlemleri kapsayan Temiz Hava Eylem Planı 24/07/2014 tarih ve 52 No.lu Mahalli Çevre Kurulu kararı ile onaylanarak Bakanlığımıza gönderilmiştir.

18 Su Kirliliği Şube Müdürlüğümüzce, evsel ve/veya endüstriyel atıksularını arıtma tesisi kurarak arıtmak ve sonrasında alıcı ortama deşarj etmek isteyen sanayi tesislerinin Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri onaylanmaktadır. Ayrıca, Deşarj konulu Çevre İzni alan arıtma tesislerinden Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği nde yer alan kriterler uyarınca endüstriyel atıksular için debiye göre, evsel atıksularda ise nüfusa göre belirlenen periyotlarda numune alınarak yönetmelik sınır değerlerine uygun olarak çalışıp çalışmadığı tarafımızca kontrol edilmektedir yılında 2 adet atıksu arıtma tesisi proje onayı, 3 adet proje onayı muafiyeti verilmiştir. Atıksu Arıtma Tesisleri Enerji Teşviği Çevre Kanunu nun 29 uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik kapsamında, atıksu arıtma tesislerinin yıllık elektrik sarfiyatının %50 oranı Bakanlığımız tarafından bir sonraki sene enerji teşviği olarak geri ödenmektedir. Bu doğrultuda, 2014 yılında 3 adet kurum ve kuruluşa (Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Lütfü Yüksel Yağ Fabrikası Atıksu Arıtma Tesisleri) 2015 yılında toplam TL. lik geri ödeme yapılmıştır.

19 Atıklar Tehlikeli Atıklar Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, 2016 yılında 52 adet Endüstriyel Atık Yönetim Planı onaylanmıştır. İlimizde toplam 40 adet tehlikeli atık, 1 adet bitkisel atık yağ, 6 adet atık akümülatör geçici depolama izinli tesis bulunmaktadır. Ambalaj Atıkları Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında 2016 yılında piyasaya ambalaj atığı süren 25 işletmeye kod ve şifre verilmiş olup, işletmeler tarafından yapılan 53 adet bildirim onaylanmış ancak onaylanan belgelendirme bulunmamaktadır. Tıbbi Atıklar İlimizde Büyükşehir Belediyesine ait Ary Ltd. Şti.-Eco Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından işletilmekte olan ve Bakanlığımızdan lisanslı bir adet tıbbi atık sterilizasyon tesisi bulunmaktadır. Her yıl Mahalli Çevre Kurulu aracılığıyla İlimizde tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafında uygulanacak ücret belirlenmektedir yılı ücreti tüm atık üreticileri için 2.36 TL./ kg. + KDV olarak belirlenmiştir. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları İnşaat ve yıkıntı atıklarının geri kazanımı ile ilgili İlimizde faal 2 adet geri kazanım tesisi mevcuttur. Belediye tarafından belirlenmiş hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları depolama sahası bulunmamaktadır ancak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi nin bu konuda çalışmaları sürmektedir.

20 Denetimler Çevre denetimleri; ani denetimler, şikayet denetimleri ve Bakan Oluru ile belirlenen yıllık planlı denetimler (birleşik denetim) olmak üzere 3 (üç) şekilde gerçekleştirilmektedir yılı için Bakanlığımız birleşik denetim sayısını 30 olarak belirlemiştir. Şube Müdürlüğümüz tarafından ayrıca gürültü denetimleri, araçlarda egzoz emisyon ölçümleri; emisyon ve atıksu şikayetlerinin değerlendirilmesi; işletmelerin, atık üreticileri ve bertaraf tesislerinin atık yönetimi kapsamında denetimleri; Atıksu Arıtma Tesislerinden belirli periyotlarda numune alımı; ısınma amaçlı yakıtlardan numune alımı şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 2016 yılında, 16 adet birleşik denetim, 49 adet kapsamlı denetim, 175 adet hava denetimi, 41 adet su ve toprak denetimi, 97 adet atık denetimi, 128 adet gürültü denetimi olmak üzere toplam 506 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimler esnasında 2016 yılında 8 adet gerçek/tüzel kişiye TL. idari yaptırım uygulanmıştır.

21 Nakdi Yardım Çalışmaları Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik kapsamında çevre kirliliğinin giderilmesi işinde kullanılması amacıyla Bakanlığımızca talepte bulunan belediyelere şartlı nakdi yardım verilmektedir. Bakanlığımıza yıllarında 51 adet ( TL.) proje talebi yapılmış olup; Bakanlığımızdan TL. tahsis edilmiş ve yaptırılan iş veya alınan hizmetler karşılığında serbest bırakılmıştır yıllarında toplam 51 adet proje dosyası Bakanlığımıza sunulmuş olup; bunlardan 17 adet dosya harcama yapılarak kapanmıştır. Bakanlıkça tahsis olunmuş, serbest bırakılmayı bekleyen dosya bulunmamaktadır. Arşivimizde toplam 34 adet talep dosyası mevcut olup, Bakanlığımızca değerlendirilmektedir.

22 ÇED VE ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇED Faaliyetleri Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (ÇED) Ek-I liste kapsamında kalan projeler ile ilgili ÇED Olumlu veya ÇED Olumsuz kararı Bakanlığımız tarafından, Ek-II liste kapsamında kalan projeler ile ilgili olarak ise ÇED Gerekli Değildir veya ÇED Gereklidir Kararı Valiliğimiz (Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından verilmektedir. İlimizde 770 adet işletme, 11 adet hastane, 15 adet Belediye faaliyet göstermektedir. ÇED Başvuru Dosyası, ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası hazırlama yetkisine sahip İlimizde 4 adet kuruluş mevcuttur TOPLAM ÇED Olumlu Kararı 1 61 ÇED Gereklidir Kararı 1 12 ÇED Gerekli Değildir Kararı ÇED Gerekli Değildir Kararlarının Proje Bedeli TL ÇED Kapsam Dışı Kararı

23 Çevre İzinleri ve Lisansları ÇED ve ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2 Listesinde yer alan faaliyetler, çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmelerdir TOPLAM Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) Alan İşletme Sayısı Çevre İzin ve Lisansı Almış Olan İşletme Sayısı Geçici Faaliyet belgeli İşletme Sayısı ( =49) 49 Kapsam Dışı İLİMİZDE FAALİYET GÖSTEREN ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2 Listesinde yer alan işletmeler, Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik gereği; bir çevre görevlisini sürekli istihdam etmek veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak zorundadır. Bu kapsamda İlimizde çevre danışmanlık hizmeti veren yeterlilik belgesine sahip 6 adet firma mevcuttur.

24 ÇED ve ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AMBALAJ ATIKLARI KONUSUNDA ÇEVRE İZİN VE LİSANSLI FİRMALAR İlimizde ambalaj atıkları konusunda çevre izni ve lisansı almış 24 adet tesis bulunmaktadır. 24 adet tesisten 11 adet tesisin Ambalaj Atığı Geri Kazanım, Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma konularında tek çevre izni ve lisansı bulunmaktadır. ATIKLAR KONUSUNDA ÇEVRE İZİNLİ VE LİSANSLI FİRMALAR İlimizde faaliyet gösteren sanayi kuruluşları, faaliyetleri sırasında oluşan atıklarını, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik gereği atık vasfına göre İl müdürlüklerinden atık taşıma lisansı almış araçlarla, Bakanlığımızdan çevre lisansı almış bertaraf/geri kazanım tesislerine göndermek zorundadırlar. Bu kapsamda İlimizde atıkların bertarafı/geri kazanımı konusunda faaliyet gösteren Çevre İzni ve Lisansı almış 23 adet tesis bulunmaktadır. MOBİL TEHLİKELİ ATIK TAKİP SİSTEMİ Atık taşıma işi yapacak firma ve araçlarına Bakanlığımızca oluşturulmuş MoTAT (Mobil Tehlikeli Atık Takip Sistemi) Sistemi üzerinden lisans verilmektedir. MoTAT Sistemi nde İlimizde kayıtlı aktif durumda toplam 13 adet lisanslı firma, 33 adet lisanslı araç bulunmaktadır.

25 ÇED ve ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜM YETKİ BELGESİ Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü İle Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği gereği; Egzoz gazı emisyon ölçümü yapan ve Yönetmelikte belirlenen şartları sağlayan egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonlarına İl Müdürlüklerince egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi verilmektedir. Bu kapsamda İlimizde 9 adet yetkili istasyon mevcuttur. ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI İlimizde faaliyet gösteren ve Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında Bakanlığımızdan yeterlik almış 4 adet laboratuvar bulunmaktadır. ATIKSU İlimizde 21 adet değişik kurum/kuruluş veya işletmenin toplam 27 adet evsel, endüstriyel veya evsel/endüstriyel tipte atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. Şube Müdürlüğümüz tarafından alıca ortama deşarj yapan tesislere deşarj konulu çevre izin belgesi verilmektedir.

26 ÇED ve ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DENETİMLER Şube Müdürlüğümüzce ÇED aşamasında kapsam belirleme ve ÇED e tabi faaliyetler için gerektiği durumlarda alan inceleme denetimleri ile çevre izin/çevre izin ve lisansı aşamasında ise başvuru yapan işletmelerin kapsam belirleme, İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı düzenlenmesi ve Valilik Tespit Raporu aşamalarında yerinde denetimler gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 96 adet denetim gerçekleştirilmiştir ÇED Alan İnceleme 16 ÇED Görüşü (Kapsam Belirleme) 21 Çevre İzni Görüşü (Kapsam Belirleme 47 + Valilik Tespit Raporu) İl Müdürlüğü Uygunluk Denetimleri 22 TOPLAM 106 ÇED ve ÇEVRE İZİNLERİ KONUSUNDA UYGULANAN İDARİ YAPTIRIMLAR ÇED Yönetmeliğine tabi olup, ÇED görüşü almadan faaliyete başlayan sanayi tesisleri ile Sanayi kuruluşları ve işletmeler 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde gerek ani veya planlı, gerekse şikâyete dayalı olarak denetlenmekte ve mevzuata aykırılığın tespiti halinde idari yaptırım cezası uygulanmaktadır. Bu kapsamda 2016 yılında 1 adet faaliyet durdurma ve 20 adet ( TL) idari para cezası uygulanmıştır.

27 TABİAT VARLIKLARINI KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların tescil, onay ve ilanına dair faaliyetleri yürütmek, Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların sınırlarını tespit ve tescil etmek, Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olarak; hâlihazır haritaları aldırmak, gerekli görülen projeleri yapmak, yaptırmak ve onaylamak, her türlü araştırma ve inceleme yapmak, yaptırmak, izlemek, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmektir.

28 Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi Çalışmaları Taşrada kurulmuş olan 29 adet komisyondan biri olan Eskişehir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu; Eskişehir, Afyon, Kütahya, Bilecik ve Uşak İlleri sorumluluğu kapsamındadır. Bölge Komisyonu na bağlı bulunan illerde toplam 496 adet doğal sit ve tabiat varlığı bulunmaktadır. Bölge komisyonunca toplam 295 adet dosya görüşülerek karara bağlanmıştır yılında 4 kez toplantı yapılmış olup toplam 19 gündem konusu görüşülmüştür. 250 Gürleyik Kütahya Uşak Afyon Eskişehir Bilecik Çardak Mağarası

29 T.C ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Hikmet ÇELİK Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

T.C ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ,İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İl MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GENEL TANITIMI Ana Hizmet Binası, Ertuğrulgazi Mahallesi

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

KIRŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

KIRŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KIRŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BRİFİNG MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TAŞINMAZ BİLGİLERİ Hizmet Binası Bodrum + zemin + 3 normal kat olmak üzere toplam 5 katlı olup, yaklaşık 2200

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ 1) Çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili mevzuat çerçevesinde çalışmalar gerçekleştirmek, koordinasyon sağlamak, Bakanlıkça

Detaylı

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ * GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ 1.26 Aralık 2014 tarihinde Tekstil Üreticileri ile bir araya gelinerek, mevzuat ile ilgili sunum yapılmış, sektör temsilcilerinin görüşleri alınmıştır. 2.17 Aralık

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYETLERİ : T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Başvuruları (30.06.2013) İlimizde faaliyet gösteren işletmeler kuruluş aşamasında Müdürlüğümüze ÇED Yönetmeliği kapsamında başvuru yapmaktadır.

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Şikâyet Değerlendirme Şikâyet Dilekçesi veya Bimer Başvurusu 30 Gün Tesis veya faaliyete ait;

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ Sıra No TS Standartları veya Diğer Dış Kaynaklı Dokümanlar 1 TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2 SAYILI BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİV İ YÖNETMELİĞİ Yürürlük/Kabul Tarihi Aralık 2008 2010 Takip Eden

Detaylı

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GENEL TANIMI VE GÖREVLERİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GENEL TANIMI VE GÖREVLERİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GENEL TANIMI VE GÖREVLERİ 644 Sayılı KHK ile yeniden yapılanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilimizdeki Görevleri Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Valiliğimiz emrindeki kamu ve

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. TOKAT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİMİ VE ÇEVRE DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOKAT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİMİ VE ÇEVRE DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİMİ VE ÇEVRE DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2) Aşağı Kelkit Havzası Katı Atık Birliği: Niksar,Reşadiye,Başçiftlik,Akkuş, Yolkonak, Gökçeli,Yazıcık,Kuyucak, Özalan Ataköy. Çalışmalar birlik tarafından

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Atık Toplama Protokolü Genel İş Akış Şeması

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Atık Toplama Protokolü Genel İş Akış Şeması Atık Toplama Protokolü Genel İş Akış Şeması Belediyenin Atık Toplama Protokolü Süreci Protokol Çalışmasının Yapılması Mevcut Firmalarla Devam Edilecek mi? E Protokolün Yenilenmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığından

Detaylı

T.C ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ,İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İl MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GENEL TANITIMI Ana Hizmet Binası, Ertuğrulgazi Mahallesi

Detaylı

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ 1- AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 1.1. Ambalaj Üretimi yapılıyor mu? 1.2. Üretimi yapılan ambalajların cinsleri nelerdir? (cam, karton, metal) 1.3. Üretimi yapılan ambalajlar geri kazanılabilir

Detaylı

T.C KARS İLİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ (MART 2014)

T.C KARS İLİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ (MART 2014) T.C KARS İLİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNGİ (MART 2014) 1 SUNU PLANI MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YÖNETİM KADROSU (TEŞKİLAT ŞEMASI) MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPTIĞI VE YÜRÜTMEKTE OLDUĞUÇALIŞMALARI

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI ASLI SEZER Çevre ve Şehircilik Uzmanı Tarih Sayı Yayımlandığı : 29.04.2009 27214 Yürürlüğe giriş: 01.04.2010 Olumsuz çevresel etkileri

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

ÇED ve ÇEVRE İZİNLERİ. Sami AKÇA Y. Biyolog 07 Ocak 2015 - Manisa

ÇED ve ÇEVRE İZİNLERİ. Sami AKÇA Y. Biyolog 07 Ocak 2015 - Manisa ÇED ve ÇEVRE İZİNLERİ Sami AKÇA Y. Biyolog 07 Ocak 2015 - Manisa SUNUM PLANI İzin / Ruhsat Veren Yetkili Kurum Olarak Belediyeler Büyükşehir Belediyesi Kanunu başta olmak üzere mevzuat kapsamında; yapı

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI Hasan KARAÇOBAN Şube Müdürü (Mak. Müh.) Jeofizik Mühendislik Hizmeti: Çankırı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden sağlanmaktadır.

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi HİZMET REHBERİ Sıra No İşlem Gerekli Evrak Listesi Süre 1-İmar durumu 2-Tapu 3-Kot-Kesit 1 Zemin Etüt Onayı 2 Tesisat Proje Onayı 4-İnşaat-istikamet rölevesi 5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no

Detaylı

ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİKAYET KONULARI 1. GÜRÜLTÜ 2. ŞEHİR İÇİNDE HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ 3. ATIKSU VE KANALİZASYONA BAĞLANTI PROBLEMLERİ 4. FIRINLAR 5. APARTMANLARDAN KAYNAKLI BACA GAZI ŞİKAYETLERİ

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

www.saydamcevre.com.tr 2 www.saydamcevre.com.tr Hakkımızda Saydam Çevre olarak; 2014 yılında çevre sektöründe farklı mühendislik gruplarından deneyimli çevre, maden ve kimya mühendisleri ile çevre danışmanlık

Detaylı

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GENEL TANIMI VE GÖREVLERİ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GENEL TANIMI VE GÖREVLERİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GENEL TANIMI VE GÖREVLERİ 644 Sayılı KHK ile yeniden yapılanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilimizdeki faaliyetlerini yürüten Müdürlüğümüz Ana Hizmet Binası, Ertuğrulgazi Mahallesi

Detaylı

T.C. ADANA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Sayı: / /01/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi

T.C. ADANA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Sayı: / /01/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi Sayı: 90438820-155/58303 14/01/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi HELMED SAĞLIK ÜRÜNLERİ GIDA İTH. İHR. ÜR. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. SARIHAMZALI MAH. 47011 SOKAK, NO:15/A SEYHAN / ADANA İlgi: (a)

Detaylı

Faaliyet ve Proje Bilgileri

Faaliyet ve Proje Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri 1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları İş ve İşlemleri: Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler ile her türlü akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı

Detaylı

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi MADENCİLİK VE ÇEVRE M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi 1-MADEN SAHALARI İLE İLGİLİ MADEN HAKLARI 2- ARAMA VE FİZİBİLİTE 3-OCAK İŞLETMECİLİĞİ 4-OCAK ÜRETİM YÖNTEMLERİ 5-CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRMEİ 6-MADEN

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HAVA KİRLİLİĞİ İlimizde, 2 adet sabit tip hava kalitesi izleme istasyonu mevcuttur. Denizli-1 hava izleme istasyonu Sevil Kaynak İlköğretim Okulu Bahçesinde, Denizli-2

Detaylı

ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ

ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ TÜRKĠYE DE ATIKSU MEVZUATI Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (2004) ÇEVRE KANUNU

Detaylı

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA Doküman No: FR-34 Yayın Tarihi: 20.02.2010 Revizyon No: 3 Revizyon Tarihi: 26.12.2011 Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi 1. Sınıf gayri sıhhi müessese Çalışma Ruhsatı Faaliyet

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ VE İZİN İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ VE DENETİM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE YÖNETİMİ VE İZİN İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ VE DENETİM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİMİ VE İZİN İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ VE DENETİM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLİMİZİN BAŞLICA SORUNLARI -Hava Kirliliği -Katı Atıkların Toplanması ve Depolanması -Su ve Toprak

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK YETKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Madde-13/A. (c) Milli parklar, tabiat parkları,

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Talas Belediyesi 31.15 km2 lik yüzölçüm ve 9 malaleden oluşmakta iken 5747 Sayılı Yasa gereği Erciyes,Zincidere, Başakpınar, Kuruköprü ve Kepez Belediyesi Tüzel Kişiliğini

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ & ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI UYGULAMALARI 1 Çevre İzinleri ve Lisansları? 2872

Detaylı

GFB Başvurularında Altın Kurallar

GFB Başvurularında Altın Kurallar 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmeliğe göre mevcut çevre izinleri için son geçerlilik tarihi

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

Eğitmen. Kimya Mühendisi Çevre Görevlisi ve Eğiticisi ÇED Koordinatörü A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Eğitmen. Kimya Mühendisi Çevre Görevlisi ve Eğiticisi ÇED Koordinatörü A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Eğitmen Kimya Mühendisi Çevre Görevlisi ve Eğiticisi ÇED Koordinatörü A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Madde - 2 Şirket Tanıtımı Çevre İzin ve Lisans İşlemleri Çevre Danışmanlık Hizmeti Çevre Mevzuatı Uygulamaları

Detaylı

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL

Hazırlayan: Mesut YÜKSEL ARTVİN İLİ MERKEZ İLÇESİ YENİ MAHALLESİ 579 ADA 1 PARSEL VE ÇEVRESİNDE RESMİ KURUM ALANI(MÜZE) VE KÜLTÜREL TESİS ALANI(Kültür Evi) AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Hazırlayan:

Detaylı

( tarihinde güncellenmiştir.) İMAR VE PLANLAMADAN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ:

( tarihinde güncellenmiştir.) İMAR VE PLANLAMADAN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ: (01.07.2014 tarihinde güncellenmiştir.) İMAR VE PLANLAMADAN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ: 1) Bakanlığın kentsel ve mekânsal gelişme konularında belirlediği politika ve stratejilerin uygulanmasını

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED Hizmetleri ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED Hizmetleri ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 2 ÇED Muafiyet (ÇED) Yönetmeliği Ek-I Uygulanacak Projeler Listesi ve Ek-2 Seçme Eleme Kriterleri

Detaylı

olup tüm kişi, kurum ve kuruluşların çevre ile ilgili konularda bu kanuna uyması zorunludur.

olup tüm kişi, kurum ve kuruluşların çevre ile ilgili konularda bu kanuna uyması zorunludur. Ülkemizde çevre ile ilgili yasal düzenlemeleri içeren temel kanun 2872 Sayılı Çevre Kanunu olup tüm kişi, kurum ve kuruluşların çevre ile ilgili konularda bu kanuna uyması zorunludur. Bu Kanunun amacı,

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü

Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü Personel Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, bünyesinde görev yapan personelimiz; 1 2 8 7 1 3 1 Şube Müdürü (Vekil) Mimar Mühendis Tekniker Teknisyen Kontrol Teknisyeni Şef Kastamonu Çevre ve Şehircilik

Detaylı

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT

GLOBALLEŞMENİN ETKİLERİ GLOBALLEŞME. DTÖ nün Etkileri GLOBALLEŞMEYİ HIZLANDIRAN ETKENLER GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT 1 GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEKNİK MEVZUAT Prof.Dr. Fatih M. Botsalı 2 GLOBALLEŞME ülkeler arasında mal, hizmet, sermaye ve teknoloji akışının hızlı bir şekilde artması

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ ÇED VE ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 26.03.2015 1 Çevre İzin ve Lisansları Yasal Dayanak 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU

Detaylı

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ.

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇEVREYE DAİR TÜM SORUNLARI ORTAYA KOYARAK, KALİTELİ HİZMET VERMEK AMACIMIZDIR. KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇALIŞMA GRUBUMUZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2007 31/12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1.İNŞAAT RUHSATI: İlçemiz genelinde yapılacak olan 3929 adet

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE

Detaylı

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil 18 Nisan 2014 İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil durum planları, MGBF ler Çevre görevlisi

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM 21.11.2008 tarih, 27061 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği ve 29.4.2009 tarih, 27214 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Çevre Kanununca

Detaylı

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Uygulamaları

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Uygulamaları Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Piyasa Gözetimi ve Denetimi Uygulamaları Elif DOĞAN Gümrük ve Ticaret Denetmeni SUNUM İÇERİĞİ TANIMLAR PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN USUL

Detaylı

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğümüzün Genel Yapısı 1 1 1 1 1 ŞUBE MÜDÜRÜ İNŞAAT MÜHENDİSİ ŞEHİR PLANCISI HARİTA TEKNİKERİ SU ÜRÜNLERİ TEKNİKERİ ADİL BARTU GÜRDAL KOKUCU

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. ları. Uygunluk Yazılar ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. ları. Uygunluk Yazılar ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ İl l MüdürlM rlüğü Uygunluk Yazılar ları ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Sayı: / Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Sayı: / Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği Sayı: 43549071-155/68181 14.3.2017 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği BENLİ GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ESKİŞEHİR 1 NOLU ŞUBESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 9.CAD NO:64 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

T.C KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

T.C KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği T.C KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği Amaç MADDE 1- (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: 22.02.2007 tarihinde yayınlanan 26442 Sayılı

Detaylı

ÇEVRE İZİN KONULARI. Çevre İzinleri ÇEVRE İZİN BELGESİ adı altında beş ana başlık halinde bir araya toplanmıştır. İzin Konusu.

ÇEVRE İZİN KONULARI. Çevre İzinleri ÇEVRE İZİN BELGESİ adı altında beş ana başlık halinde bir araya toplanmıştır. İzin Konusu. ÇEVRE İZİN KONULARI ÇEVRE İZİN BELGESİ alınması aşamasında ilk adım Geçici Faaliyet Belgesi nin alınmasıdır. GFB aşamasını tamamlayan işletmeler için 1 yıl geçerliliği olan GFB belgesi verilir. GFB alan

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 7. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 03.11.2017 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Ülkemizde Atıksu Mevzuatı

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

ÇED Olumlu Kararı 14. Süreci Devam Eden Projeler 3. ÇED Kapsam Dışı Projeler 36. Toplam 53

ÇED Olumlu Kararı 14. Süreci Devam Eden Projeler 3. ÇED Kapsam Dışı Projeler 36. Toplam 53 ÇED Olumlu Kararı 14 Süreci Devam Eden Projeler 3 ÇED Kapsam Dışı Projeler 36 Toplam 53 MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN ÇED YÖNETMELİĞİNE TABİ OLAN PROJELER HAKKINDA VERİLEN KARARLAR Yıllar İtibariyle Seçme Eleme

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Yapı Kontrol Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI. Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016

OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI. Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016 OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016 1 SUNUM PLANI Atıksu Mevzuatı OSB lerde Mevcut Durum OSB lerde Atıksu Sorunları

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRECİ (EN GEÇ) 1 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 1-Başvuru Dilekçesi 30 GÜN 2-

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB)

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak

Detaylı

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4 İçmesuyu

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi 1 Projenin Amacı ve Kapsamı Projenin Amacı Bakanlığımız bünyesinde çok çeşitli seviyelerde üretilen coğrafi

Detaylı

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU İçerik 1. GEREKÇE ve KAPSAMI... 2 2. KONUM... 3 3. MÜLKİYET DURUMU VE MERİ DURUMU... 4 4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ...

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXP0?()16 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-3 U 2 > ~ GU02/2015 Konu: Manavgat 215 ada 1 parsel, 216 ada 1

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR Dilovası,28.06.2013 BİRİNCİ AŞAMA: ÇED KARARI İnşaata başlamadan, yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan

Detaylı

Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler

Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler Yalçın n KARACA Şube MüdürüM

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

T.C ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 5 Toprak Etüt Hizmetleri 6 Yol Geçiş İzinleri

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZİN/LİSANS SÜREÇLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZİN/LİSANS SÜREÇLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZİN/LİSANS SÜREÇLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Kuruluş 1992 TMMOB Kanunu çerçevesinde kurulmuştur. Resmi Gazete yayımlanan yönetmelikler çerçevesinde

Detaylı

II. Organize Sanayi Bölgesi

II. Organize Sanayi Bölgesi 2 II. Organize Sanayi Bölgesi 2.1 İmar Planı 25.08.2008 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız 15.09.2008 tarihinde Ankara Valiliği

Detaylı