Mustafa Kemal ATATÜRK. Faaliyet Raporu 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mustafa Kemal ATATÜRK. Faaliyet Raporu 2013"

Transkript

1

2

3

4 Mustafa Kemal ATATÜRK Faaliyet Raporu 2013

5 Abdullah GÜL/T.C. CUMHURBAŞKANI Faaliyet Raporu 2013

6 Recep Tayyip ERDOĞAN/ T.C. BAŞBAKANI

7 Kadir TOPBAŞ / İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

8 S. Kenan ŞAHİN / Pendik Belediye Başkanı

9 BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ/AK PARTİ Faaliyet Raporu 2013

10 BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ/CHP Faaliyet Raporu 2013 İL GENEL MECLİS ÜYELERİ

11 MAHALLE MUHTARLARI Faaliyet Raporu 2013

12 BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI Faaliyet Raporu 2013

13 MÜDÜRLER Faaliyet Raporu 2013 Abdurrehim BAYRAM Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Kemal KAYA Dış İlişkiler Müdürü& Bilgi İşlem Müdür V. Nazım MUŞLİ Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Resul AK Destek Hizmetleri Müdürü & İşletme Müdür V. Özlem KAÇAMAK Emlak ve İstimlâk Müdürü S. Selçuk VARLIBAŞ Etüd Proje Müdürü & Park ve Bahçeler Müdür V. Ali Suat BUĞRAHAN Fen İşleri Müdürü Tamer SAVAŞKAN Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürü Y. Selim EĞİN Hukuk İşleri Müdürü Ali ÇELİK İmar ve Şehircilik Müdürü Olcay YÜCEL İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Metin TAVUKÇU Kültür ve Sosyal İşler Müdürü M. İzzet ÖZTOP Mali Hizmetler Müdürü Taha SARICAOĞLU Özel Kalem Müdürü Mustafa KAYA Plan ve Proje Müdürü Tarık KURU Ruhsat ve Denetim Müdürü Nuri SİNCANLI Sosyal Yardım İşleri Müdürü Eyüp ÖZSOY Strateji Geliştirme Müdürü Ömür Yaşar ÇİLELİ Teftiş Kurulu Müdürü Emre BIÇAKÇIOĞLU Temizlik İşleri Müdürü Murat AĞIR Yapı Kontrol Müdürü Fatma ŞANLI Yazı İşleri Müdürü İ.Hakkı AYSAN Zabıta Müdürü

14 SUNUŞ Birlikte Geleceği İnşa Ediyoruz Şehirler uzun sürede şekillenen eserlerdir. Bizler bu eseri en güzel şekline getirmek, gelecek nesillere muhteşem bir miras bırakabilmek için, ulaşımdan çevreye, kültürden sanata, spordan sağlığa birçok alana yöneldik. Belediye yönetimiyle birlikte kentin yönetimini önemsedik ve yatırımları en doğru şekilde yönlendirdik. Şehrimizin değişimi için avantajlı konumdayız. Kentsel dönüşümü sadece sağlam yapılar olarak görmeden kıstaslarımızı belirledik. Depreme dayanıklı konutlar oluşturmanın yanında; konut ve kent anlayışında, ulaşım düzenimizde, otopark, park ve oyun, spor, okul ve diğer kamu alanlarında dönüşüm yapmayı hedef olarak belirledik. Çünkü Kentsel Dönüşüm şehrimiz açısından bir fırsattır ve bu fırsatı kullanarak kaliteli yaşam alanlarının oluşmasını da hedefliyoruz. Bu dönüşüm için 2013 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz tüm hizmetlerimizin şehrimizi her alanda ön plana çıkartacak çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Geleceği inşa etme gayesiyle çıktığımız bu yola, Pendiklilerin istek ve talepleriyle yatırımlarını yöneten, şeffaf ve ulaşılabilir bir belediyecilik anlayışıyla devam ediyoruz. Gerek kaliteli bir şehir gerekse vizyon projeler için 2009 yılındaki 107 milyonluk bütçemizi 2013 yılında 298 milyona yükselterek, yatırımlara ayrılan bütçemizi ise önemli oranda arttırarak Pendik i hedeflediğimiz şehir statüsüne kavuşturmak yolunda hızla ilerliyoruz. Pendik Belediyesi olarak güzel işler yapmaya devam ediyoruz yılı faaliyet raporunda yer alan tüm projelerin gerek dönüşüm gerekse Pendik in marka şehre dönüşmesinde önemli adımlar olduğuna inanıyor, hizmetleri halkımıza sunmaktan mutluluk duyuyoruz yılında yaptığımız çalışmalarda görev alan ve 2014 yılında görev alacak olan çalışma arkadaşlarıma, projelerimizde desteklerini esirgemeyen Pendiklilere, tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim. Saygılarımla S. Kenan ŞAHİN Pendik Belediye Başkanı

15 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler ) Fiziki Yapı ) Örgüt Yapısı ) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ) İnsan Kaynakları ) Sunulan Hizmetler ) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II. AMAÇ VE HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri B. Temel Politika ve Öncelikler III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. MALİ BİLGİLER ) Bütçe Uygulama Sonuçları )Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar ) Mali Denetim Sonuçları ) Diğer Hususlar (Belediye Şirketleri) B. PERFORMANS BİLGİLERİ ) Faaliyet ve Proje Bilgileri ) Performans Sonuçları Tablosu ) Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. ÜSTÜNLÜKLER B. ZAYIFLIKLAR V. ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 13

16 I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon kısaca, kurumun kişiliği, kimliği ve varlık nedeni olup kuruluşun Varlık sebebim nedir?, yani "Niçin varım?" sorusuna verdiği cevaptır. Pendik Belediyesi nin misyonu; Pendik in Kentsel Gelişim Seviyesini ve Pendik Halkının Yaşam Kalitesini Sürekli Artırmak şeklinde belirlenmiştir. Bir kamu tüzel kişiliği olarak belediyeler, belde halkının yerel nitelikli ortak ihtiyaçlarını karşılamakla görevlidirler. Ortak ihtiyaçların başında da belde halkının yaşadığı mekân yani kent gelmektedir. Bir kent ne kadar gelişmiş ise içinde yaşayanların ortak ihtiyaçlarının karşılanması da o oranda fazla olmaktadır. Pendik Belediyesi kendi misyonunu Pendik in Kentsel Gelişim seviyesini ve Pendik Halkının yaşam kalitesini sürekli artırmak biçiminde belirleyerek varlık sebebini açıklamıştır. Vizyon, bir kurum için realist, güvenli, çekici bir gelecektir. İnsan grupları tarafından benimsenen bir idealdir, bir ümittir. Daha açık bir ifade ile Vizyon; kuruluşun "Ne olmak istiyoruz" sorusuna vereceği cevaptır. Pendik Belediyesi nin Vizyonu; Belediyecilikte Öncü ve Örnek Olmak biçiminde belirlenmiştir. Pendik Belediyesi, belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı bir yaklaşımla öncü ve örnek hizmetler sunan bir belediye olmayı kendisine vizyon olarak belirlemiştir. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre; Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak. c) Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. 14

17 d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanunu nda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak. e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. f) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler Sayılı Belediye Kanununa göre; Madde 14.- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir; her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir; korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya 15

18 derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik amacıyla yapacakları nakdî yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemez. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. Madde 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak, b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek, c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek, d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak, e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek, f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek, g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak, h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz 16

19 almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek, i) Borç almak, bağış kabul etmek, j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek, k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek, l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek, m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek, n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek, o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlarını ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak, p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek, r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek, (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde 17

20 verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde İl Özel İdaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay ın görüşü ve İçişleri Bakanlığı nın kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığı nın onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanunu nun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Belediyeye tanınan muafiyet Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Madde 73- Belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, 18

21 eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir. Yurt dışı ilişkileri Madde 74- Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir. Belediye bu teşekkül organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirebilir veya kardeş kent ilişkisi kurabilir. Diğer Kuruluşlarla İlişkiler Madde 75- Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir. c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir. d) Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesi; belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları 19

22 birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler için uygulanmaz. Kent Konseyi Madde 76- Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Madde 77- Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, engellilere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular. 20

23 C. İdareye İlişkin Bilgiler 1) Fiziki Yapı ( ) HİZMET BİNALARI NO ADI MAHALLE ADRES NO ADI MAHALLE ADRES 1 Bahçelievler Semt Konağı, Bilgi Evi ve Etüd Merkezi Bahçelievler Plevne Cadde Gonca Sk. No:4 23 Temizlik İşleri Müdürlüğü Fevzi Çakmak Mimar Sinan Cadde Bora Sokak No:6 2 Belediye Binası Batı 23 Nisan Cadde No:11 24 Çamçeşme Kütüphanesi Fevzi Çakmak Edirne Sok. No:2/1 3 Ek Hizmet Binası(Ek Bina) Batı Karanfil Sokak No:33 25 Afet Koordinasyon Merkezi ve Belediye Ek Hizmet Binası Güllübağlar Azizoğlu Cadde No:156 4 El Sanatları Satış Mağazası Binası Batı İsmetpaşa Cadde No:2 26 Güzelyalı Semt Konağı / Kütüphanesi Güzelyalı Anadolu Cadde No:2/B 5 Hizmet Binası (Zabıta Müdürlüğü) Batı Hatboyu Cadde No:13 27 Kavakpınar Çocuk Kulübü Kavakpınar Namık Kemal Cadde No:95 6 Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi Batı İsmetpaşa Cadde No:2 28 Kavakpınar Gençlik Merkezi Kavakpınar Vatan Cadde No:1 7 Neyzen Tevfik Sanat Evi Batı Namık Kemal Cadde No:47 29 Kavakpınar Semt Kütüphanesi Kavakpınar Cumhuriyet Cadde No:147 8 Kemal Tahir Halk Kütüphanesi Batı Erol Kaya Cadde No:54 30 İbn-i Sina Kütüp.ve Etüt Merkezi Kaynarca Yan Yol Cadde No:112/A 9 Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi Batı Erol Kaya Cadde Tevfik Fikret Sk. No:3 31 Kurnaköy Semt Konağı Kurnaköy Anadolu Caddesi 10 Nikâh Salonu ( Y. E. K. S. M) Batı Erol Kaya Cadde No:21 32 Kurtköy Çocuk Kulübü Kurtköy Ankara Cadde No: Engelli Koordinasyon Merkezi Batı Geziboyu Cadde No:64 33 Orhangazi Çocuk Kulübü Orhangazi Bulvar Cadde No:71 12 Atatürk Kültür Merkezi Doğu Erol Kaya Cadde No: Dolayoba Çocuk Kulübü Orta Nuri Bilge Sok. No:3 13 Sarmaşık, Hanımeli, Morsalkım Çocuk Evleri Çamlık Sarmaşıkevler Sitesi Meşe Sk. 35 Dolayoba Semt Kütüphanesi Orta Nuri Bilge Sok. No:3 14 Çocuk Evi Çamlık Leylak Sk. Manolya Sitesi 36 Sülüntepe Spor Kompleksi Sülüntepe Hacı Bektaş-ı Veli Cd. No : Ulaştırma Binası Doğu Mostar Viyadüğü Altı 37 Velibaba Kütüphanesi Velibaba Mehmet Akif Ersoy Cadde No:1 16 Ek Hizmet Binası Binası Doğu Hatboyu Cadde No:90 38 Velibaba Çocuk Kulübü Velibaba Mehmet Akif Ersoy Cadde No:1 17 Hayır Çarşısı Doğu 18 Tenzile Erdoğan Konukevi Mostar Viyadüğü Altı 39 Dolayoba Spor Kompleksi Velibaba Esenler Bora Sk. No:5 40 Aşevi Yayalar Hukukçular Cadde No:21 Ankara Cadde No: Esenyalı Kütüphanesi Esenyalı İstiklal Cad. Mimoza Sk. No:2/2 41 Külür ve Sosyal İşler Müdürlüğü/ Yeni Mahalle Semt Konağı Yeni Stadyum Sokak No:18 20 Fevzi Çakmak Çocuk Kulübü Fevzi Çakmak Mustafa Kemal Cadde No:10 42 Alan Uygulamalı İletişim Birimi Yeni Şen Sk. No:3 21 Mimar Sinan Kütüphanesi Fevzi Çakmak Mustafa Kemal Cadde No:22/A 43 Kadın Sığınma Evi Kadın İş Geliştirme Merkezi (KİŞGEM) Fevzi Çakmak Erzincan Cadde No:98 21

24 Tablolar incelendiğinde toplam 44adet hizmet binası, 25 adet taşıt aracı ve 7 adet iş makinesi olduğu görünmektedir. Pendik Belediyesi bünyesinde bulunan hizmet binalarının, araçların ve iş makinelerinin yer aldığı tablolar aşağıda gösterilmiştir. TAŞITLAR NO ARAÇLAR ADEDİ NO İŞ MAKİNELERİ ADEDİ 1 Otobüs 5 1 Ham Silindir 1 2 Kamyon 3 2 Forklift 1 3 Kamyonet 9 3 Vinç 5 4 Ambulans 2 5 YolSüpürmeveYıkamaTaşıtlar 1 6 Motosiklet 5 2) Örgüt Yapısı ( ) BELEDİYE MECLİSİ S. Kenan ŞAHİN BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE ENCÜMENİ İÇ DENETİM BİRİMİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞKAN YARDIMCISI Atilla İPEK BAŞKAN YARDIMCISI Cevat YAMAN BAŞKAN YARDIMCISI İrfan MERT BAŞKAN YARDIMCISI Rüstem KABİL BAŞKAN YARDIMCISI Vahap DOĞAN KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 22

25 3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ( ) Pendik Belediyesi bünyesinde bulunan iletişim araçlarının, görüntü sistemlerinin, bilgisayarların ve bilgisayara bağlı diğer sarf malzemelerin yer aldığı tablolar aşağıda gösterilmiştir. Aşağıdaki tablolar incelendiğinde toplam adet iletişim aracı, adet görüntü aracı ve adet bilgisayar ve bilgisayara bağlı diğer sarf malzemelerin olduğu görülmektedir. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR İLETİŞİM ARAÇLARI BİLGİSAYARLAR VE DİĞER SARF CİHAZLAR Adı Adedi Adı Adedi 1 SabitTelefonlar BilgisayarKasaları IP Telefonlar 66 2 Thin Client 25 3 TelsizTelefonlar 39 3 CRT Ekranlar 23 4 Telsizler LCD Ekranlar CepTelefonları 20 5 DizüstüBilgisayar 230 GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ 6 DayanaklıTaşınabilirBilgisayar 13 Adı Adedi 7 Tablet Bilgisayar Plazma TV 4 8 CepBilgisayarı 6 2 LCD TV 21 9 KuleveRafSunucular, Data Kasaları 48 3 LED TV Harici HDD (100GB, 250GB, 500GB, 1TB, 2TB) 64 4 DVD Oynatıcı DokunmatikEkran (Kiosk) 25 5 SabitKameralar NoktaVuruşluYazıcılar 24 6 DijitalKameralar 4 13 Deskjet Yazıcılar 1 7 DiğerKameralar 2 14 LazerYazıcılar DijitalSesveGörüntüKaydediciler 3 15 Plotter Yazıcılar 4 9 FotoğrafMakineleri (Dijitalve Normal) TermalYazıcılar FotoğrafMakineleri (DiğerBileşenleri) ÇokFonksiyonluYazıcılar Projektörler BarkodYazıcılarveOkuyucular, OptikOkuyucular 12 ProjeksiyonPerdeleri/Ekranlar MasaüstüTarayıcılar Standart CRT TV FaksCihazları FotokopiMakineleri El Terminalleri ADSL Modem

26 4) İnsan Kaynakları ( ) Pendik Belediyesinde istihdam edilen kadrolu tüm personel ile ilgili genel (mevcut kadro durumu) ve ayrıntılı bilgiler (personel sayısının yıllara göre dağılımı, kadro türlerine göre personelin yaş ortalaması ve kadro durumuna göre personelin eğitim durumu) tablolar halinde aşağıda gösterilmiştir. 26,5 1,4 PERSONEL DURUMU İSTİHDAM KADIN ERKEK TOPLAM Memur İşçi Sözleşmeli Personel Genel Toplam Memur İşçi Sözleşmeli Personel 72,1 TAHSİL MEMUR SÖZ. İŞÇİ TOPLAM 7,5 7,3 3,3 İLKOKUL ORTAOKUL ,9 LİSE ÖNLİSANS LİSANS YÜKSEK LİSANS PERSONELİN YAŞ ORTALAMASI YAŞ MEMUR İŞÇİ SÖZ. TOPLAM Yaş Arası Yaş Arası Yaş Arası Yaş Arası TOPLAM Yaş Üstü TOPLAM YILLARA GÖRE NÜFUS / PERSONEL SAYISI ,00 41,4 38,0 İLKOKUL ORTAOKUL LİSE 7,2 0,3 17,5 37, Yaş Arası Yaş Arası Yaş Arası Yaş Arası 60 Yaş Üstü 20,6 ÖNLİSANS LİSANS YÜKSEK LİSANS 4,10 3,54 3,28 3,29 3,79 39,96 41,

27 5) Sunulan Hizmetler Pendik Belediyesinin kurumsal, kentsel ve toplumsal alanlarda faaliyet gösterdiği hizmet alanları ile ilgili özet bilgiler aşağıda sunulmuştur. Kurumsal Hizmet Alanları Kurumsal hizmet alanları, personel, yönetim, mali, bilişim, denetim, idari ve temsil-iletişim alanlarıdır. Personel Personelin kurum içi görevlendirme, kurumlar arası nakil, kadro değişikliği, açıktan atama ve geçici görevlendirme işlemlerinin yapılması, talep dilekçelerinin incelenip sonuçlandırılması, göreve başlayış işlemlerinin yapılması, Memur statüsündeki personelin derece, terfi ve kademe ilerlemesi işlemleri, terfi tarihlerini belirten listelerin takibi ve onaylarının alınması, Personelin izin (ücretsiz, yıllık, askerlik, doğum sonrası, mazeret, yurtdışı) işlemlerinin yapılması, Personelin hizmet, borçlanma ve intibak (S.G.K, Tahsil değişikliği, Askerlik süresi ve diğer mazerete dayalı süreler) işlemlerinin yapılması, İlk ataması yapılacak veya nakil gelen memur personelin işe giriş evraklarının temin edilerek işe giriş yazışmalarının yapılması, Belediyemize nakil yoluyla gelen veya giden personelin özlük dosyalarının gittikleri kuruma devren gönderilmesi, gelen personelin dosyalarının teslim alınması, işe giriş ve çıkışlarının ve SGK otomasyon programına bildiriminin yapılması, Emeklilik şartlarını tamamlayan işçi personelin ve emekliye ayrılmak isteyen memur personelin emeklilik işlemlerinin yapılması, Görev yeri belgesi talebi, hizmet belgesi, hususi damgalı pasaport belgesi talebi olan personelin taleplerin cevaplandırılması, Personelin sendika üyelik işlemleriningerçekleştirilmesi ve gerekli mevzuatın uygulanması, Personel performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla belirli periyotlarda her bir personelin performansının ölçülmesi, Kurum içi hizmetlerde personel performansını arttırmak, kaliteli hizmet sunabilmek ve sağlanan kalitenin sürdürülebilirliğini arttırmak amacıyla hizmet içi eğitimlerin yapılması, 25

28 Yönetim Pendik Belediyesinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, hedeflerini, stratejileri ile politikalarını belirlemek amacıyla 5 yıllık Stratejik Planın hazırlanması, Pendik Belediyesinin kısa vadede performans hedeflerini ve faaliyetlerini belirlemek amacıyla Performans Programının hazırlanması, Her yıl Nisan ayı itibari ile bir önceki yılın faaliyetlerini özetleyen İdare FaaliyetRaporu nun hazırlanması, Vatandaş talep, şikâyet ve beklentilerinin belirlenmesi amacıyla belirli periyotlarla kamuoyu araştırması yapılması, Kalite Yönetim Sisteminin Pendik Belediyesinde uygulanması, etkinliğinin arttırılması ve sürekliliğinin sağlanması, AB ve diğer ulusal ve uluslararası fon ve hibelerden yararlanmaya yönelik projeler hazırlanmasını koordine etmek, bunun için belediye bünyesinde ihtiyaç duyulabilecek proje ekipleri oluşturmak ve bu ekiplerle dış mali kaynak sağlayacak projeler üretilmesi, İlçemizdeki kamu kurum ve kuruluşları, STK lar ve diğer kuruluşların AB ve diğer dış kaynaklı fon ve hibelerden faydalanması için rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi, İlçemizdeki kamu kurum ve kuruluşları, STK lar ve diğer kuruluşların AB ve diğer dış kaynaklı fon ve hibelerden faydalanması, proje hazırlama ve uygulaması için eğitim hizmetlerinin yürütülmesi, İstanbul Valiliği Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Merkezi ile AB ye Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu nda Pendik Belediyesi adına toplantılara katılmak, faaliyet ve etkinliklerde belediyenin üzerine düşen rol ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak, Denetim Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetiminin yapılması ve bu konularda önerilerde bulunulması, Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunulması ve bunların takibinin sağlanması, Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında Başkanlığa bildirilmesi, Birimlerce üretilen bilgilerin doğruluğunun denetlenmesi, 26

29 Nesnel risk analizlerine dayanarak belediyemiz birimlerinin yönetim ve kontrol yapılarının değerlendirilmesi, Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapılması ve önerilerde bulunulması, Harcama sonrasında yasal uygunluk denetiminin yapılması, Harcamaların, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarrufların, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunun denetlenmesi ve değerlendirilmesi, Pendik Belediyesinde çalışan memurlar, sözleşmeli personeller ve işçilerin Belediye Başkanının onayıyla disiplin soruşturmalarının yapılması, soruşturmalarla ilgili raporların hazırlanması ve Belediye Başkanına sunulması, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda, Belediyemiz veya Pendik İlçesinde görevli memurlar ve diğer kamu görevlilerinin Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre suç oluşturduğu muhbir ve müştekilerce iddia edilen eylemleriyle ilgili, Pendik Kaymakamlığının görevlendirmesiyle araştırma ve ön inceleme çalışmaları yapılarak ilgili raporların düzenlenmesive Pendik Kaymakamlığı na sunulması, Belediye Başkanı tarafından havale edilen konularla ilgili inceleme yaparak araştırma raporu düzenlenmesi, Belediye Başkanının onayıyla, Belediye Başkanı adına Belediyenin genel teftişinin yapılması, Mali Gelirlerin tahakkuk ve tahsil işlemleri, haciz ve icra işlemleri, gider belgelerinin kontrolü işlemleri, ödeme emri belgelerinin düzenlenmesi işlemleri, muhasebe işlem fişlerinin düzenlenmesi işlemleri, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi işlemleri ile avans ve kredilerin ödenmesi ve takibi işlemlerinin yapılması, Dönem başı ve sonu kayıtları ile ay sonu kayıtlarının yapılması, Gelir ve giderlerin, banka kayıtlarının takibi ve muhasebeleştirilmesi, Yönetim dönemi hesabı ve kesin hesabın hazırlanması, Aylık beyannamelerin hazırlanması ile borç ve alacakların takibi, tahsili ve ödenmesi, Terkin, ret ve iade işlemlerinin yapılması, Belediye bütçesinin oluşturulması, 27

30 Ödeneklerin takibi ve aktarma işlemleri ile ön mali kontrol işlemlerinin yapılması, İdari Belediye merkez ve hizmet binalarında bulunan tüm teknik teçhizatın kurulum bakım ve onarımını yapmak ve/veya yaptırmak, Resmi tören ve sosyal-kültürel etkinliklerin tüm hazırlıkların yapılması, Hizmet ünitelerinin ihtiyacı olan demirbaş, mobilya ve tabela alımları, doğalgaz sıhhi tesisat, mefruşat, makine-teçhizat ile ilgili malzemelerin yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde alımı, Pendik Belediye Başkanlığı Merkez Bina, Atatürk Kültür Evi, Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen ihale, meclis/encümen toplantıları, konferans, konser, söyleşi, panel, nikâh merasimleri, okul müsamereleri vb. etkinliklerde ses düzeni ve sinevizyon kurulumu ile web üzerinden canlı yayın yapılmasını sağlamak, Pendik ilçesi genelinde bulunan kamu kurum kuruluşları ile dernek ve birliklere belediye bütçe olanakları içerisinde bakım onarım işlemleri ile dayanıklı/tüketim taşınır ihtiyaçlarını karşılamak, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı düzenleyici kurum olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile telsiz sistemi üzerinden yapılan yazışmaları ve bildirimleri takip etmek, Belediyenin ana hizmet binaları dışında kalan kültür merkezleri, semt konakları, kütüphaneler, çocuk kulüpleri, piknik alanları ve spor tesisleri gibi ihtiyaç duyulan halka hizmete yönelik tüm bina, tesis ve işletmelerin kiralanması, kiraya verilmesi iş ve işlemlerinin yürütülmesi, Belediyemiz birimleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda hizmet aracı ihtiyacının karşılanabilmesi için araç taleplerinin değerlendirilmesi ve planlaması, Belediyenin ihtiyaç duyduğu yapım işleri, mal ve hizmet alımlarına ilişkin işlemleri, ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlere uygun biçimde yürüterek, iş ve hizmetlerin etkin, verimli, şeffaf, ekonomik olarak temin edilmesi ve yapılmasını sağlayacak şekilde ihaleleri yapmak, Belediye bünyesinde hizmet için gerekli basılı kağıt(matbu evrak) ve kırtasiye malzemeleri gibi gerekli ihtiyaçları birimlerin teklifleri ile mali yılı bütçelerinde tahsis edilen ödenekleri dahilinde yürürlükte bulunan ilgili yasa, 28

31 yönetmelik ve kararnameler uyarınca temin ve teslimini ifa etmek, Belediye hizmetleri için ihtiyaç duyulan taşınmazların kiralanması ve Belediye taşınmazlarının kiraya verilmesi, Belediye gayrimenkul envanterinin tutulması ve değerlendirilmesi, Belediye mülklerinin üzerindeki işgallerin tespitinin yapılması ve boşaltılmasının sağlanması, Kurum içi ve kurum dışından gelen araç taleplerini karşılamak, Belediye Başkanı adına tüm Yargı mercilerinde, Hakemler, İcra daireleri ve Noterlerde kurum avukatları vasıtasıyla Belediye tüzel kişiliğinin temsil edilmesi, icra işlemlerinin yürütülmesi, dava açılması, açılan davalarda gerekli savunmalarda bulunulması ve davaların sonuçlandırılması, Belediye tüzel kişiliğine yönelik olarak tüm yargı mercileri, hakemler, icra daireleri ile noterlerden yapılacak tebliğleri Belediye Başkanı adına alınması ilgili mercilere iletilmesi, ilgili mercilerin verecekleri bilgileri kullanarak hukuksal gereklerin yerine getirilmesi, Bilişim Kurum içi yazılım, donanım ve otomasyon ihtiyaçları analiz edilerek yetersiz görülen alanların mevcut kaynaklarla yada satınalarak temin edilmesi, Kurum içi yazılımların gelişen teknolojiye ve yeni ihtiyaçlara göre güncellenmesini sağlamak, Bilgisayar ve yazıcıların bakım ve tamirlerini yapmak veya yaptırmak, İç ve dış müdürlükler ile diğer ilgili kurumlar arasında Network veri hatlarını kurarak bilgi alışverişini sağlamak, Elektronik ortamlardaki verilerin planlı bir şekilde yedeklemesi sağlamak, E-belediye çalışmalarının etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak, ISO Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarını yürütmek ve etkinliğini sürekli sağlamak, Elektronik imzaların takibi ve güncelleme çalışmalarını yürütmek, Temsil-İletişim Belediye Başkanı nın ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış, milli ve dini bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri gibi önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve tören işlerinin düzenlenmesi, Belediye'yi ve Belediye Başkanı'nı yurt içi veya yurt dışında ziyarete gelen temsilcilerin ve tüzel kişilerin 29

32 ağırlanması ve gerekli tüm düzenlemelerin yapılması, Başkanlığın yurt dışı ve kardeş şehirlerle olan iletişim ve faaliyetlerinin organize edilmesi, Başkanlığa gelen yabancı misafirlere ev sahipliği yapılması ve dış ülkelere yapılan gezilerin organize edilmesi, Kuruma şahsen müracaatta bulunan vatandaşların randevu talebinin hizmet masası tarafından alınması, Belediye nin yaptığı her türlü etkinliklerin vaktinde duyurulması, faaliyetlerle ilgili her türlü tanıtım ve duyuru materyallerinin hazırlanması ve basımının gerçekleştirilmesi, Vatandaşlardan gelen tüm telefonların Çağrı Merkezi tarafından karşılanması, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmaları bağlamında ve Başbakanlık İletişim Merkezi BİMER uygulaması çerçevesinde vatandaşlarımızın iletmiş olduğu müracaatların (şikayet, talep, istek), süresi içerisinde koordinasyonun sağlanması, 15 gün içerisinde cevaplandırılması ve tekrar ilgilisine bilgi verilmesinin sağlanması ve 2006/ 03 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca uygulamaya başlanan Alo 150 BİMER başvuruları ile ilgili tüm işlemlerin yapılması, Kentsel Hizmet Alanları Kentsel hizmet alanları, altyapı, planlama-proje, imar-yapı-emlak denetim ve çevre-rekreasyon alanlarıdır. Altyapı Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve yolların yapım, bakım ve onarım işlerinin yapılması, Belediye sınırları içerisindeki yeni yapılan yolların asfaltlanması, mevcut ve bozulan asfaltların onarılması, Genişletilmesi gereken yolların genişletilmesi ve tesviyelerinin yapılması, mevcut yolların imar planına uygun hale getirilmesi, İlçe sınırları içerisinde, atık su ve yağmur sularının ilçe halkına zarar vermeyecek şekilde ıslah edilmesi, Yağmursuyu kanalı ve ızgara yapımı ile mevcut kanal ve ızgaraların temizliğinin yapılması, seviyelerinin ayarlanması, Kar küreme ve buzlanmayı önleyici çalışmaların yapılması, Altyapı çalışmalarında diğer ilgili altyapı kuruluşları ile koordinasyonun sağlanması, Tranşe ruhsatı verilmesi ve denetlenmesi, Hafriyat ve moloz alım çalışmalarının yapılması, Altyapı ve üst yapı envanter bilgilerinin güncellenmesi, 30

33 Planlama-Proje Bina ve tesislerin avan ve uygulama projelerinin yapılması veya yaptırılması, Tadilatı yapılacak binaların rölevelerinin çıkartılması, gerektiğinde uygulama projelerinin hazırlanması veya hazırlatılması, Genel olarak mimari, statik, mekanik ve elektrik projelerinin hazırlanması ile bunlara ait yapı yaklaşık maliyetlerin ve teknik şartnamelerin hazırlanması, Pendik in gelişmesine yön verecek ve değişen talepleri karşılayacak nitelikte projelerin geliştirilmesi, Yeşil alan, dinlenme alanları ve prestij caddelerin avan ve uygulama projelerinin hazırlaması veya hazırlatılması, Yol ve kavşaklara ait avan ve uygulama projelerinin hazırlanması veya hazırlatılması, Büyükşehir Belediyesinin hazırlamış olduğu 1/5000 ölçekli imar planları doğrultusunda 1/1000 ölçekli imar planlarının hazırlanması, Gerekli görülen alanlarda, başkanlık veya ilgililerin teklifleri doğrultusunda imar planı değişikliklerinin yapılması ve meclise gönderilmesi, Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanan planların yasal sürecinin tamamlanması, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanan planların itirazlarının değerlendirilmesi ve gerekli görüldüğü takdirde plan değişikliklerinin yapılması, Genel plan revizyonu ve planları olmayan alanların analiz edilerek imar planlarının ve plan revizyonlarının yapılması, İmar-Yapı Denetim-Emlak İmar, ıslah, koruma amaçlı imar planları hakkında bilgi ve imar durumu almak isteyen özel ve resmi kurum ve kuruluşlara, özel kişilere istenilen belgelerin hazırlanması ve verilmesi, Koruma amaçlı imar planı, uygulama imar planı ve ıslah planına göre bina yapmak için dilekçe ile başvuru yapanların, istenilen belgeleri getirmesi durumunda, arazide hâlihazır tespit yapılarak imar durum belgesinin hazırlanması, Uygulama imar, koruma amaçlı imar ve ıslah imar planları hakkında bilgi almak için başvuranlara sözlü bilgi verilmesi, İnşaat ruhsatı almak isteyenlerin tapusunu, çapını, röperli krokisini, imar durumunu, istikamet krokisini, ilgili mühendis odalarından ve ilgili kurumlardan onaylı mimari projesini, deprem yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanacak betonarme projelerini, 31

34 inşaat mühendisinin statik hesaplamasına esas teşkil edecek jeoteknik veya jeolojik zemin etüt raporlarının incelenmesi, Kat irtifakı ve kat mülkiyeti esas projelerinin onaylanması, İnşaat ruhsatı almak için gerekli olan veya çeşitli amaçlarla istenen inşaat istikamet belgesi, encümene teklif belgesi ve taşınmazın arazideki yükseklik farklarını (kot) gösteren kot kesit belgesi, ada-parsel ve ağaç revizyonları gibi belgelerin hazırlanarak ilgililerine verilmesi, Zemin etüdü raporlarının onaylanması ve yapılan arazi çalışmalarının yerinde kontrol edilmesi, Kıymet takdirine esas işlemlerin yapılması, Yapı kullanma izin belgesi, ısı yalıtım raporu, yıkım ruhsatı, yapı tatil tutanağı, asansör tescil belgesi düzenlenmesi, İş bitirme tutanağı, yapı denetim firmalarına ait hakediş raporlarını, yapı denetim tarafından düzenlenen seviye tespit tutanağını, özel bürolar tarafından düzenlenmiş kontür gabari belgesini, yapı denetim firmaları tarafından onaylanan işyeri teslim tutanaklarını onaylanması, Belediye sınırları içinde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı bina yapılmasını önlemek için çalışma programı çerçevesinde sürekli izleme ve denetim yapılması, Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı bina yapıldığının tespiti sonucunda, durumun tutanakla tespit edilmesi ve tutanağın ilgilisine tebliğ edilmesi, İlçe sınırları içerisinde ve köyler bölgesindeki tüm gecekondu yapılaşmalarının tespit edilmesi, tespit edilenlere kaldırılması hususunda tebliğ yapılması, Ruhsatlı inşaatlara ait şikâyetlerin değerlendirilmesi, İmar planı bulunmayan alanlarda yapılacak planlara altlık teşkil edecek hâlihazır haritalarınoluşturulması, plan revizyonu veya değişikliği yapılacak alanlarda ise hâlihazır haritaların güncellemesi, CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) nin kent bazındaki uygulaması olan Kent Bilgi Sistemi nin oluşturulması, güncelleştirilmesi ve iyileştirmesinin yapılması, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereği kamulaştırma yapılması, 5393 Belediye Kanunu na göre satın alma, tahsis ve takas işlerinin yapılması, Hisseli ve tam mülkiyetli taşınmazların satışının yapılması, Belediyeye hibe edilen, devir edilen taşınmazların tapuda devir işlemlerini, ayrıca şuyûlandırma nedeniyle 32

35 Belediyeye intikal eden, takas, trampa edilen yerlerin tescil işlemlerinin tapu ve kadastro müdürlüklerinde yapılması, 2981 sayılı kanuna göre taşınmaz mal satış işlemlerinin yapılması, 775 sayılı kanuna göre arsa tahsisi ve daire tahsisinin yapılması, Düzenli bir kentleşmenin oluşmasını sağlamak amacıyla imar planlarına uygun olarak imar uygulamalarının yapılması ve uygulama sonrası tapuların dağıtılması, Çevre-Rekreasyon İmar planlarında yeşil alan ve park fonksiyonuna sahip yerler için peyzaj projelerinin hazırlanması, peyzaj düzenlemelerinin yapılması, Muhtelif yerlerde bulunan parklarımızın yeşil alanlarının ve sert zeminlerinin bakımının sağlanması, gerekli durumlarda parkların projelendirilerek revize edilmesi, Pendik genelinde kaldırımlara ve refüjlere ağaç dikilmesi, mevcut ağaçların bakımının (sulama, budama, ilaçlama vb.) yapılması, gerekli durumlarda ağaç kesim işinin yapılması, Prestij caddelerde, refüjlerde, kamu kurum ve kuruluşların bahçelerinde peyzaj çalışmalarının ve çevre düzenlemelerinin yapılması, Ahşap ve kaynak atölyelerinde; pergola, kameriye, basket potaları, kale direkleri, oturma bankları gibi kent donatılarının imalat, montaj ve tamiratının yapılması, Halkın spor etkinliklerine destek olunması amacıyla fitness alanları, basketbol, futbol ve voleybol sahaları, tenis kortları, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları gibi spor alanlarının oluşturulması, Kentlinin çevre bilincini artırmak amacıyla orman haftası gibi özel günlerde fidan dağıtımı yapılması, ağaçlandırma alanlarında halkla birlikte fidan dikiminin yapılması, Parkların aydınlatmalarının yapılması, Araç parkının veya araç girişinin engellenmesi için konulan demir babaların tamiratının yapılması, beton çiçekliklerin konulması ve kaldırılması, İnşaat atığı, hafriyat, moloz vb. şikâyetlerde denetimler yapılması, Toplumsal Hizmet Alanları Toplumsal hizmet alanları, kültürel, sosyal, sağlık, çevre-temizlik ve denetim alanlarıdır. Kültürel Konferans, seminer, tiyatro, sinema, söyleşi, anma ve sohbet programları, festival, sergi kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi, 33

36 Belirli gün ve haftalara ilişkin sosyal aktivitelerin düzenlenmesi, Hobi kursu, mesleki kurs ve geleneksel el sanatları kursları düzenlenmesi, Pendik ilçe sınırları içinde mahalle bazlı kütüphane hizmetlerinin verilmesi, Kültür ve tarih gezilerinin düzenlenmesi, Çocuk kulübü hizmetlerinin verilmesi, İlçe halkına, eğitim ve öğretim kurumlarına, öğrencileri eğitsel çalışmalarında katkıda bulunma amacıyla çeşitli kaynak ve klasik eser ile antoloji ve belgeler temin edilmesi, satın alınması ve yayınlanması, Sosyal Sosyal incelemelerin yapılması ve inceleme raporlarının düzenlenmesi, Nakdi yardım faaliyetinin planlanması ve dağıtılması, Huzur Evi, Rehabilitasyon Merkezi, Darülaceze vb kurumlara vatandaş yönlendirmesinin yapılması, Sokakta çalışan ya da suça sürüklenmiş çocuklarla ilgili araştırma çalışmalarının yapılması, Cenaze yakınlarına taziye ziyaretleri düzenlenmesi, Günlük sıcak yemek, cenaze yemekleri organizasyonu ve gıda yardımı yapılması, Ramazan iftar organizasyonlarının yapılması, Giyim eşyası, ev eşyası, soba, medikal malzeme, kırtasiye malzemesi yardımı yapılması, Aile içi şiddet ve töre mağduru kadınların (varsa) çocuklarıyla birlikte geçici barınmalarının sağlanarak toplumsal hayata tekrar kazandırılması konusunda psikolojik destek sağlanması, Kadın vatandaşlarımızı meslek edindirme kurslarına yönlendirerek iş bulmalarında kendilerine imkan sağlanması, Yetim ve öksüz çocukların ailelerine ev ziyaretleri düzenlenmesi, Engellilere yönelik danışmanlık ve bilgilendirme hizmetlerinin verilmesi, Engellilere Mesleki eğitim kurslarının düzenlenmesi, Engellilere yönelik etkinlikler düzenlenerek sosyal hayata katılımının sağlanması, Engellilere yönelik ev ziyaretlerinin yapılması, Çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara, engellilere, öğrencilere, ailelere yönelik kişisel gelişime katkı sağlayan, özendirici ve ödüllendirici projeler geliştirilmesi, İlçe genelinde farklı sportif etkinlikleri organize edilmesi, Evlenmek isteyenlerin evlenmeye dair müracaatlarının kabul edilmesi, mevzuatın öngördüğü şekilde evlenme 34

37 dosyasının hazırlanması, evlenme akdinin yapılması, Sağlık Pazar esnafının tezgâh kurma belgeleri kontrol edilerek tezgâh kurma harçlarını yatırmayan esnafa yasal işlem uygulanması, 4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu na göre etiket koymayan, terazide hileli satış yapan, bozuk mal satan esnafa yasal işlem uygulanması, Belediye yönetmeliği doğrultusunda izin almadan faaliyet gösteren seyyar çalışanların tespitinin yapılması, sattığı ürünlere el konulması, Semt pazarlarının genel kontrolünün yapılması, tespit edilen aksaklık ve olumsuzlukların giderilmesi, Gıda maddeleri tüzüğünün 711. maddesine göre son kullanma tarihi geçmiş veya bozulmuş ürünlerin imhasının sağlanması, 4207 Sayılı Tütün Mamullerinin zararlarının önlenmesine ilişkin kanun kapsamında Kaymakamlık komisyonu başkanlığında sigara denetimlerinin yapılması, Çevre-Temizlik Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ne istinaden hafriyat ve molozlar ile ilgili denetimlerin yapılması ve şikâyetlerin sonuçlandırılması, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ne istinaden gerekli yasal işlemlerin yapılması, Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ne istinaden atık yağ denetimlerinin yapılması, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ne istinaden ilçe genelinde ambalaj atıklarının kaynağında toplanması ve geri dönüşebilir malzemelerin geri dönüşüme kazandırılması çalışmalarına destek olunması, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği ne istinaden ilçe genelinde ortaya çıkan atık pil ve akümülatörlerin diğer atıklardan ayrı toplatılması ve bertaraf edilmesi, Endüstriyel kaynaklı ve ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi, çevresel risklerin tespiti ve gerekli stratejilerin belirlenmesi, Cadde ve sokaklarda bulunan çöp konteynerlerinde çöplerin toplanması ve depolama alanına nakledilmesi, Cadde, sokak ve kaldırımların süpürülmesi ve yıkanması, Çöp konteyner bakımı, onarımı ve yeni konteyner dağıtımının yapılması, 35

38 Çöp konteynerlerinin cadde ve sokaklarda uygun yerlere yerleştirilmesi, Eğitim kurumları, ibadet yerleri ve sağlık hizmetleri yapılan yerlerde genel temizliğe yardımcı olunması ve ilaçlama hizmetinin yürütülmesi, İlçe genelinde kurulan pazar yerinin temizlenmesi ve yıkanması, Denetim Sıhhi, gayri sıhhi müesseseler ve umuma açık istirahat ve eğlence yerleri hakkında, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen yazılar ile vatandaşlardan gelen şikâyet vb. konuları değerlendirerek mahallinde denetimler yapılması, Sıhhi işyerlerine ilişkin ruhsat müracaatlarının alınması, bu işyerlerinin yerinde denetlenmesi, gerekli ve yeter koşulları sağlayanlara çalışma ruhsatlarının verilmesi, ilgili yönetmelik şartlarına uygun olmayan işyerlerinin faaliyetlerinin durdurulması, Gayri sıhhi müessese mevzuatı ve çevre sağlığı açısından 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müesseseler için ruhsat müracaatlarının alınması, bu tür işyerlerinin komisyon marifetiyle denetlenmesi, Ruhsat koşullarına uymayan ve gerekli önlemleri almaktan kaçınan 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müesseselerin faaliyetlerinin durdurulması veya ruhsatlarının iptal edilmesi, Hafta Tatili Kanununa tabi işyerlerine gerekli denetimlerden sonra hafta tatili çalışma ruhsatı verilmesi, Belediye meclislerince belirlenen açılış ve kapanış saatlerini uymayan işletmeler hakkında gerekli işlemler yapılması, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu na göre işyeri veya konut hakkında amacına uygun kullanılması istenen yerler hakkında ilgililerine yapılan yazılı bildirim işlemlerinin yapılması, 5393 Sayılı Belediye Kanunu 15. Maddesi b bendi, Belediye Zabıta Yönetmeliği Maddesi ve 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliği gereğince ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin mühürleme işleminin yapılması, Pazarcıların açma kapama saatlerinin kontrol edilmesi, saatlere uymayanlara cezai müeyyide uygulanması, İzinsiz ilan, pankart, stand vb. işgallerin kontrol edilmesi, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve Yönetmeliği ne göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarının kontrol edilmesi, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasının önlenmesi, 36

39 5326 sayılı Kabahatler Kanununa ve 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Kanununa istinaden işletmelerin kaldırım üzerinde veya yol üzerindeki işgallerin denetlenmesi, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında etiket ve fiyat tarifelerinin kontrolünün yapılması, 6) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Kurumumuz bünyesinde yapılan tüm iş ve işlemler 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Kurumumuzun mali yönetimi ve kontrol yapısı;5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda tarif edildiği şekliyle aşağıdaki gibidir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca harcama birimleri olan müdürlüklerde, harcama yetkilileri olan müdürler ve gerçekleştirme görevlileri ile Mali Hizmetler Müdürlüğü nde Ön Mali Kontrol Yetkilisi olan Mali Hizmetler Müdürü tarafından, belediye kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli yönetilmesi amacıyla; müdürlüklerde ve Mali Hizmetler Müdürlüğü nde Ön Mali Kontrol faaliyetleri yürütülmektedir. Belediye faaliyetlerinin amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik plana, performans programına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlayan İç Denetim faaliyeti; Üst Yönetici (Belediye Başkanı) onayı ile uygulamaya konulan 2013 yılı Çalışma Programı çerçevesinde çalışmalarını yürütmüştür. 37

40 II. AMAÇ VE HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri Pendik Belediyesi amaç ve hedefleri stratejik plana uygun olarak 3 ana başlık altında toplanmaktadır. Kurumsal Gelişimin Sağlanması Kurumsal yapının güçlendirilmesi, halka sunulan hizmet kalitesinin arttırılması ve çalışan memnuniyetinin sağlanması amacıyla kurum içinde kalite, etkinlik ve verimlilik artışı sağlayacak çalışmaların yapılması planlanmaktadır. Bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik aşağıdaki stratejik hedefler belirlenmiştir. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi Çalışma Ortamlarının İyileştirilmesi Denetim Sağlanması Mali Yapının Geliştirilmesi Bilişim ve Teknoloji Altyapısının ve Kullanımının Geliştirilmesi Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi Pendik halkını çağın gerektirdiği kent yapısı içerisinde yaşatmak amacıyla kentin gelişimi için gerekli olan altyapı ve üstyapı çalışmaları ile çevre düzenlemelerinin arttırılarak yapılması planlanmaktadır. Bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik aşağıdaki stratejik hedefler belirlenmiştir. Altyapı-Ulaşım Ağının Geliştirilmesi Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Arttırılması Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi Toplumun her kesimine ulaşarak kentin ve kentlilerin kültürel, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumsal gelişimi destekleyen hizmetlerin sürekliliğini sağlamak amacıyla toplumsal faaliyetlerin hızla sürdürülmesi planlanmaktadır. Bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik aşağıdaki stratejik hedefler belirlenmiştir. Toplumsal Dayanışmanın Arttırılması Toplum Sağlığının Korunması Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi İlçe Ekonomi ve Ticaretinin geliştirilmesi Çevrenin Korunması Kent Temizliğinin Sağlanması İlçe Eğitimine Katkı Doğal Afetlere Karşı Hazırlık 38

41 B. Temel Politika ve Öncelikler Hükümet programı, kalkınma planı ve belediyemizin stratejik planı çerçevesinde kurumumuzun temel politika ve öncelikleri kısaca şöyledir; Yönetim, planlama, projelendirme ve diğer tüm konularda kaliteli hizmet ve denetim için gerekli personel yönetiminin sağlanması, Kurum içi iletişim ile halkla ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, Kurumun idari, mali ve fiziki yapısının güçlendirilmesi, Kâğıtsız ofis dönemine geçilmesi yönünde çalışmaların sürdürülmesi, Stratejik planın ve performans esaslı bütçeleme sisteminin etkinliğinin arttırılması, Kurumun kalite politikası kapsamında kalite yönetim sistemi başta olmak üzeri diğer tüm yönetim sistemlerinin etkinliğinin sürekli arttırılması, Kentin altyapı, üst yapı, ulaşım ve yapılaşma sistemleri ile sosyal kullanım alanlarının geliştirilmesi, Vatandaş ihtiyaç ve taleplerinin ön planda tutulması, memnuniyet derecelerinin araştırılması ve değerlendirilmesi, Halk sağlığı ve çevre temizliği konusundaki çalışmaların arttırılması ve bu alanlarda yeni sistemler geliştirilmesi, Sosyal ve kültürel amaçlı hizmetlerin kentin sosyo-ekonomik yapısı ve halkın ihtiyaçları göz önüne alınarak çeşitlendirilerek sürdürülmesi, 39

42 III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. MALİ BİLGİLER 1) Bütçe Uygulama Sonuçları PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1. Düzey 2. Düzey BİLANÇO ( Tarihli) AKTİF 3. Düzey BilançoHesapları DÖNEN VARLIKLAR , , ,31 10 HAZIR DEĞERLER , , , AlınanÇeklerHesabı 0,00 0,00 0, BankalarHesabı , , , VerilenÇeklerveG.EmriHesabı , , , ProjeÖzelHesabı , , , DövizGöndermeEmirleri Hers ,92 0,00 0, Diğer Hazır Değerler 1.025, , , Banka Kredi Kart. Alacaklar Hs , , ,05 12 FAALİYET ALACAKLARI , , , Gelirlerden Takipli Alacaklar Hs , , , Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Al. Hs ,26 0, , Verilen Depozito ve Teminatlar Hs , , , Diğer Faaliyet Alacakları ,17 0,00 0,00 13 KURUM ALACAKLARI , , , Kurumca Verilen Borçlardan , , ,41 14 Alacak. DİĞER ALACAKLAR , , , Kişilerden Alacaklar Hesabı , , ,79 15 STOKLAR , , , İlk Madde ve Malzemeler Hs , , ,97 16 ÖN ÖDEMELER , , , Personel Avansları , ,09 0, Bütçe Dışı Avans ve Krediler 360,82 0, ,34 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR , , , Sayım Noksanları Hesabı , , ,64 2 DURAN VARLIKLAR , , ,83 22 FAALİYET ALACAKLARI 0,00 0, , DiğerFaaliyetAlacakları 0,00 0, ,99 24 MALİ DURAN VARLIKLAR , , , Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermaye , , , Mal vehiz. Üreten Kur. Yat. Ser. Hs , , ,20 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR , , , Arazi ve Arsalar Hesabı , , , Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hs , , , Binalar Hesabı , , , Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı , , , Taşıtlar Hesabı , , , Demirbaşlar Hesabı , , , Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı 0,00 0,00 0, Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) , , , Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı , , ,66 26 MADDİ OLMAYAN DURAN 0,00 0,00 0, VARLIK Haklar Hesabı , , , Özel Maliyetler Hesabı , , , Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) , , ,35 29 DİĞER DURAN VARLIKLAR 0, , , Elden Çık. Stok ve Varlıklar 0, , , Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) 0, , ,00 AKTİF TOPLAMI , , ,14 40

43 PASİF 1. Düzey 2. Düzey 3. Düzey Bilanço Hesapları KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR , , ,07 30 KISA VADELİ MALİ BORÇLAR , , , Banka Kredileri Hesabı 0, , , FAALİYET BORÇLARI , , , Bütçe Emanetleri Hesabı , , ,60 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR , , , Alınan Depozito ve Teminatlar , , , Hesabı Emanetler Hesabı , , ,54 36 ÖDENECEK DİĞER , , , YÜKÜMLÜLÜKLER Ödenecek Vergi ve Fon Hesapları , , , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesinti , , , Hs. Fon. vekamu İd. Adına Yapı. Tahsilatlar , , , Kamu İdareleri Payları Hesabı , , , Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş, Taksitlendirilmiş , , ,74 38 GİDER TAHAKKUKLARI 0, , , Gider Tahakkukları Hesabı 0, , ,21 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR , , , Sayım Fazlaları Hesabı , , ,63 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR , , ,20 40 İÇ MALİ BORÇLAR , , , Banka Kredileri Hesabı , , ,49 48 GİDER TAHAKKUKLARI , , , Gider Tahakkukları Hesabı , , ,71 5 ÖZKAYNAKLAR , , ,87 50 NET DEĞER , , , Net Değer Hesabı , , ,18 52 YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0,00 0,00 0, Yeniden Değerleme Farkları 0,00 0,00 0,00 GEÇMİŞ YIL OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI , , , Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet , , ,65 Sonuçları GEÇMİŞ YIL OLUMSUZ FAALİYET 58 0,00 0,00 0,00 SONUÇLARI 580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet 0,00 0,00 0,00 59 Sonuçları DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI , , , Dönem Olumlu Faaliyet Sonuçları , ,38 0, Dönem Olumsuz Faaliyet Sonuçları ( - ) 0,00 0, ,96 PASİF TOPLAMI , , ,14 41

44 Hesap Kodu Faaliyet Raporu YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Düzey GİDERİN TÜRÜ TL, Kr. TL, Kr. TL, Kr. 01 Personel Giderleri , , , Memurlar , , , Sözleşmeli Personel , , , İşçiler , , , Geçici Personel , , , Diğer Personel , , , Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi , , , Memurlar , , , Sözleşmeli Personel , , , İşçiler , , , Diğer Personel , , , Mal Ve Hizmet Alım Giderleri , , , Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları , , , Yolluklar , , , Görev Giderleri , , , Hizmet Alımları , , , Temsil Ve Tanıtma Giderleri , , , MenkulMal,GayrimaddiHakAlım, BakımVeOnarımGi , , , Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri ,03 0, , Faiz Giderleri , , , Diğer İç Borç Faiz Giderleri , , , Cari Transferler , , , Görev Zararları , ,20 0, Hazine Yardımları (Mahalli İdare Yardımları) , , , Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler , , , Hane Halkına Yapılan Transferler , , , Yurtdışına Yapılan Transferler , , , Gelirlerden Ayrılan Paylar , , , Sermaye Transferleri , , , Yurtiçi Sermaye Transferleri , , , Değer Ve Miktar Değişimleri Giderleri , ,64 0, Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan , ,64 0, Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler , , , Vergi Gelirleri , , , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , Diğer Gelirler , , , Amortisman Giderleri , , , Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri , ,49 0,00 42

45 Hesap Kodu Faaliyet Raporu MaddiOlmayan Duran VarlıklarınAmortis , , , İlk Madde ve Malzeme Giderleri , , , Kırtasiye Malzemeleri , , , Beslenme, Gıda ve Mutfakta Kullanılan , , , TıbbiveLaboratuarSarfMalzemeleri , , , Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar , , , Temizleme Ekipmanları , , , Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri , , , Yiyecek , , , İçecek , , , CanlıHayvanlar 0,00 0, , Zirai Maddeler , , , Yem , , , Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri , , , Yedek Parçalar , , , NakilVasıtalarıLastikleri , , , Değişim, BağışveSatışAmaçlıYayınlar 0,00 0, , Spor Malzemeleri Grubu ,96 0, , Basınçlı Ekipmanlar 2.436,70 0, , Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler , , , SilinenAlacaklardanKaynaklanan 0, ,66 0, Gelirlerden Alacaklardan Silinenler 0, ,66 0, Diğer Giderler ,20 0, , Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler ,20 0, ,95 FAALİYET GİDERLERİ TOPLAMI , , ,90 Düzey GELİRİN TÜRÜ 1 2 TL, Kr. TL, Kr. TL, Kr VergiGelirleri , , , MülkiyetÜzerindenAlınan , , , DahildeAlınan Mal vehizmet , , , Harçlar , , , TeşebbüsveMülkiyet Gel , , , Mal vehizmetsatışgelir , , , MallarınKullanmaveyaFaaliyette 0,00 0, , KiraGelirleri , , , AlınanBağışveYardımlar , , , Yurt DışındanAlınanBağış , , , KurumlardanveKişilerden , , , ProjeYardımları 0, , , DiğerGelirler , , , FaizGelirleri , , , KişiveKurumlardanAlınanPaylar , , , Para Cezaları , , , DiğerÇeşitliGelirler , , ,18 43

46 HesapK odu Faaliyet Raporu DeğerveMiktarDeğişimleriGelirleri , , , DövizMev.DeğerOluşanKur , , ,14 FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI , , ,94 FAALİYET SONUCU (-/+) , , , YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU KURUM ADI: PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Düzey BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ 1 2 TL, Kr. TL, Kr. TL, Kr PERSONEL GİDERLERİ , , , MEMURLAR , , , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , İŞÇİLER , , , GEÇİCİ PERSONEL , , , DİĞER PERSONEL , , , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , , MEMURLAR , , , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , İŞÇİLER , , , DİĞER PERSONEL , , , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , , ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0,00 0, , , , , YOLLUKLAR , , , GÖREV GİDERLERİ , , , HİZMET ALIMLARI , , , TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ , , , MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , , , ,00 0, , FAİZ GİDERLERİ , , , DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ , , , CARİ TRANSFERLER , , , GÖREV ZARARLARI , ,20 0, HAZİNE YARDIMLARI , , , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER , , , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , , , YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER , , , GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR , , , SERMAYE GİDERLERİ , , , MAMUL MAL ALIMLARI , , , MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , , , GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI , , ,65 44

47 HesapK odu Faaliyet Raporu GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ , , , , , , , , , GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ , , , SERMAYE TRANSFERLERİ , , , YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ (Teşekküllere Yapılan -Öz sermaye Ödemeleri Dışında) , , ,33 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI (A) , , ,82 Düzey BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ TL, Kr. TL, Kr. TL, Kr VERGİ GELİRLERİ , , , Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , , , Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , , , Harçlar , , , TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ , , , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , , MallarınKullanmaveFaaliyetteBulunma İzni 0,00 0, , Kira Gelirleri , , , ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar , , , , , , DİĞER GELİRLER , , , Faiz Gelirleri , , , Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , Para Cezaları , , , Diğer Çeşitli Gelirler , , , SERMAYE GELİRLERİ , , , Taşınmaz Satış Gelirleri , , , Taşınır Satış Gelirleri , , ,86 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI (B) , , ,26 45

48 HesapKodu Faaliyet Raporu 2013 Düzey BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADENİN TÜRÜ TL, Kr. TL, Kr. TL, Kr VERGİ GELİRLERİ , , , Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , , , Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 4.573, , , Harçlar , , , TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ , , , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , , KiraGelirleri 0,00 0, , DİĞER GELİRLER , , , Faiz Gelirleri 7.581, , , Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , Para Cezaları , , , Diğer Çeşitli Gelirler , , , SERMAYE GELİRLERİ , , , Taşınmaz Satış Gelirleri , , ,33 RED VE İADELER TOPLAMI ( C ) , , ,05 NET BÜTÇE GELİRLERİ ( D = B - C ) , , ,21 BÜTÇE GELİR - GİDER FARKI ( A - D ) , , ,61 46

49 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU KURUM ADI: PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI KurumsalKodu FONKSİYON TÜRÜ TL. TL. TL. 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ , , , Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri , , , Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri , , , Finansal ve Mali İşler ve Hizmetler , , , Dış İşleri ve Hizmetleri 0, , , Genel Hizmetler , , , Genel Personel Hizmetleri , , , Genel Planlama ve İstatistik Hizmetleri , , , Diğer Genel Hizmetler , , ,65 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ , , , SınıflandırmayaGirmeyenKamuDüzeniveGüv , , ,05 Hiz. SınıflandırmayaGirmeyenKamuDüzeniveGüv , , ,05 Hiz. 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER , , , Tarım Ormancılık Balıkçılık ve Avcılık , ,85 0, Hizmetleri Tarım Hizmetleri , ,85 0, Madencilik İmalat ve İnşaat Hizmetleri , , , İnşaat İşleri hizmetleri , , , Ulaştırma Hizmetleri , , , Karayolu İnşaat İşleri ve Hizmetleri , , ,06 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ , , , Atık Yönetimi Hizmetleri , , , Atık Yönetimi Hizmetleri , , , SınıflandırmayaGirmeyenÇevreKorumaHiz , , , SınıflandırmayaGirmeyenÇevreKorumaHiz , , ,29 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ , , , İskan İşleri ve Hizmetleri , , , İskan İşleri ve Hizmetleri , , , Toplum Refahı Hizmetleri , , , Toplum Refahı Hizmetleri , , ,36 08 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ , , , Dinlenme ve Spor Hizmetleri , , , Dinlenme ve Spor Hizmetleri , , , Kültür Hizmetleri , , , Kültür Hizmetleri , , , Yayın ve Yayım Hizmetleri , , , Yayın ve Yayım Hizmetleri , , ,73 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM , , ,95 HİZ SosyalGüvenliğiBulunmayanlaraSağlananHiz , , , SosyalGüvenliğiBulunmayanlaraSağlananHiz , , ,95 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI , , ,82 47

50 BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU KURUM ADI: PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI KurumsalKodu KURUMUN ADI TL. TL. TL ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ , , , İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ , , , BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ , , , YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , , , TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ , , , STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ , , , HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , , , BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ , , , RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ , , , İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ , , , EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ , , , FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , , , İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ , , , KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ , , , KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ ,57 0,00 0, MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ , , , PARKBAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ , , , PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ , , , SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , , , TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , , , VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,85 0, YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ , , , ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ , , , ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ , , , GECEKONDU ve SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ , , , DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , , , ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,31 0,00 0, ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ , , , DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 0, , ,03 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI , , ,82 48

51 2)Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Bilanço 2013 yılı Bilançosunda görüldüğü üzere; Belediyemizin ,14 TL olan aktif büyüklüğünün; % 95,6 sı ,87 TL ile kendi öz kaynaklarından ve % 4,4 ü ,27 TL ile yabancı kaynaklardan oluşmaktadır. Faaliyet Sonuçları Tablosu 2013 yılı faaliyet döneminde ,94 TL faaliyet gelirine karşılık ,90 TL faaliyet gideri yapılmış olup ,96 TL Dönem Faaliyet Sonucu üretilmiştir. Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu Belediye Meclisimizce TL olarak kabul edilen 2013 Mali yılı Bütçesinin uygulama sonuçlarına bakıldığında; Gider Bütçemizin ,82 TL olarak gerçekleştiği ve gerçekleşme oranın % 89,6 Gelir Bütçemizin ,21 TL olarak gerçekleştiği ve gerçekleşme oranın % 78,8 Gelirin Gideri karşılama oranın ise % 87,9olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bütçe Giderlerinin Ekonomik Dağılımı 2012 Yılı Bütçe Gideri Dağılım Oranı 2013 Yılı Bütçe Gideri Dağılım Oranı Artış Oranı 1. Personel Giderleri ,50 12,3% ,70 13,0% 18,3% 2. Sosyal Güvenlik Kurumu Primleri ,88 1,9% ,67 1,8% 9,0% 3. Mal ve Hizmet Alımları ,47 31,8% ,15 38,8% 36,7% 4. Faiz Giderleri ,69 0,7% ,04 1,3% 104,9% 5. Cari Transferler ,04 5,4% ,42 6,1% 26,9% 6. Sermaye Giderleri ,38 46,8% ,51 38,8% -7,0% 7. Sermaye Transferleri ,62 1,2% ,33 0,3% -74,8% TOPLAMLAR ,58 100,00% ,82 100% 12,1% 49

52 Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Dağılımı 2012 Yılı Bütçe Geliri Dağılım Oranı 2013 Yılı Bütçe Geliri Dağılım Oranı Artış Oranı 1. Vergi Gelirleri ,57 25,5% ,05 23,0% 1,8% 2. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,73 8,6% ,27 8,0% 5,4% 4. Bağışlar ve Yardımlar ,00 0,0% ,05 0,1% 51,1% 5. Diğer Gelirler (Paylar, Cezalar ve Faizler ) ,39 36,0% ,92 35,9% 12,5% 6. Sermaye Gelirleri ,67 30,7% ,97 33,4% 22,9% Red ve İadeler (-) ,71-0,8% ,05-0,4% -45,9% TOPLAMLAR ,65 100,0% ,21 100,0% 12,8% Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Dağılımı 2012 Yılı Bütçe Gideri Dağılım Oranı 2013 Yılı Bütçe Gideri Dağılım Oranı Artış Oranı 1. Genel Kamu Hizmetleri ,79 22,9% ,98 29,6% 45,1% 3. Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri ,48 2,9% ,05 3,3% 27,9% 4. Ekonomik İşler Ve Hizmetler ,73 29,2% ,74 34,0% 30,5% 5. Çevre Koruma Hizmetleri ,98 15,2% ,61 16,3% 20,5% 6. İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri ,31 18,9% ,54 3,1% -81,8% 7. Sağlık Hizmetleri 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8. Dinlenme Kültür Ve Din Hizmetleri 10. Sosyal Güvenlik Ve Sosyal Yardım Hizmetleri ,80 7,5% ,95 9,8% 45,6% ,49 3,4% ,95 3,9% 27,7% TOPLAMLAR ,58 100,0% ,82 100,0% 12,1% 50

53 3) Mali Denetim Sonuçları a) İç Denetim İç Denetçiler Pendik Belediyesi İç Denetim Birimi, Başkanlık Makamı nın tarihli olurları ile yürürlüğe konan 2013 yılı İç Denetim Programı çerçevesinde faaliyetini yürütmüştür yılı İç Denetim Programı nda denetlenmesi öngörülen; Zabıta Müdürlüğü ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü iç denetçiler tarafından denetlenmiştir. Yapılan denetimler sonucunda tespit edilen hususlar ve yapılan önerilere ilişkin, iç denetim raporları düzenlenmiştir. Düzenlenen iç denetim raporları gönderilmesi gereken ilgili mercilere tevdi edilmiştir. Ön Mali Kontrol Mali Hizmetler Birimi tarafından ön mali kontrol işlemleri yapılmış olup sonuçlar başkanlık makamına sunulmuştur. b) Belediye Meclisi Denetimi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25. maddesi gereğince Belediye Meclisi'nin kendi üyeleri arasından seçtiği Denetim Komisyonu, 2012 mali yılı uygulamalarını denetleyerek raporunu Belediye Meclisi'ne sunmuştur mali yılına ilişkin ise Denetim Komisyonu çalışmalarını sürdürmektedir. c) Dış Denetim Sayıştay Başkanlığının 2009 mali yılına ilişkin denetimi 2010 yılında tamamlanmış olup verilen sorgulara süresi içinde cevap verilmiştir. 2010, 2011,2012 ve 2013 mali yıllarına ilişkin Sayıştay denetimi henüz gerçekleşmemiştir. Pendik Belediyesinin tarihleri arasındaki genel ve iş yürütmüş olduğu işlemler tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Yener YÜKSEL tarafından teftiş edilmiş ve mülkiye müfettişliği tarafından 131/55 sayılı teftiş raporu düzenlenmiştir. 51

54 4) Diğer Hususlar (Belediye Şirketleri) Pentaş İnşaat Organizasyon Yay. Danş. Turizm San. Ve Tic. A.Ş A- BRÜT SATIŞLAR ,56 1- Yurt içi Satışlar ,56 2- Yurt dışı Satışlar 3- Diğer Gelirler B- SATIŞ İNDİRİMLERİ 1- Satıştan İadeler (-) 2- Satış Iskontoları (-) 3- Diğer İndirimler C- NET SATIŞLAR ,56 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) ,96 1- Satılan Mamuller Maliyeti 2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti ,47 3- Satılan Hizmet Maliyeti ,49 4- Diğer Satış Maliyeti BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI ,60 E- FAALİYET GİDERLERİ (-) ,42 1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri 2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 3- Genel Yönetim Giderleri ,42 FAALİYET KARI VEYA ZARARI ,18 F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAN GELİR VE KARLAR ,11 1- İştiraklerden Temettü Gelirleri 2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 3- Finansman Gelirleri ,22 4- Komisyon Gelirleri 5- Kambiyo Karları 5.229,21 6- Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar ,68 G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAN GİDER VE ZARARLAR ,53 1- Reeskont Faiz Giderleri 2- Komisyon Giderleri 3- Karşılık Giderleri 4- Diğer Olağan Gider ve Zararlar ,53 5- Enflasyon Düzeltme Zararı H- FİNANSMAN GİDERLERİ ,25 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri ,25 2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri OLAĞAN KAR VEYA ZARAR ,51 I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) ,11 1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları 2- Önceki Dönem Gider ve Zararlar 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar ,11 4- Parasal Pozisyon Zararı DÖNEM KARI VEYA ZARARI ,40 K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) ,91 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI ,49 52

55 Penyapsan Pendik Yapı Ve İnşaat Temizlik Hiz. San. Ve Tic.A. Ş. A- BRÜT SATIŞLAR ,38 1- Yurtiçi Satışlar ,38 2- Yurtdışı Satışlar 3- Diğer Gelirler B- SATIŞ İNDİRİMLERİ 1- Satıştan İadeler (-) 2- Satış Iskontoları (-) 3- Diğer İndirimler C- NET SATIŞLAR ,38 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) ,62 1- Satılan Mamuller Maliyeti 2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti 3- Satılan Hizmet Maliyeti ,62 4- Diğer Satış Maliyeti BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI ,76 E- FAALİYET GİDERLERİ (-) ,17 1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri 2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 3- Genel Yönetim Giderleri ,17 FAALİYET KARI VEYA ZARARI ,59 F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAN GELİR VE KARLAR ,16 1- İştiraklerden Temettü Gelirleri 2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 3- Finansman Gelirleri 4- Komisyon Gelirleri 5- Konusu Kalmayan Karşılıklar 6- Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar ,16 G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAN GİDER VE ZARARLAR 1- Reeskont Faiz Giderleri 2- Komisyon Giderleri 3- Karşılık Giderleri 4- Diğer Olağan Gider ve Zararlar 5- Enflasyon Düzeltme Zararı H- FİNANSMAN GİDERLERİ ,29 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri ,29 2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri OLAĞAN KAR VEYA ZARAR ,46 I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) ,91 1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları 2- Önceki Dönem Gider ve Zararlar 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar ,91 4- Parasal Pozisyon Zararı DÖNEM KARI VEYA ZARARI ,55 K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) ,90 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI ,65 53

56 B. PERFORMANS BİLGİLERİ 1) Faaliyet ve Proje Bilgileri 2013 yılı içinde kurumumuz tarafından gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda belirtilen başlıklar altında toplanmıştır Kurumsal Faaliyetler Personel Yönetsel Denetim Mali İdari Bilişim Temsil-İletişim 1.2. Kentsel Faaliyetler Altyapı Plan Proje İmar-Yapı Denetim-Emlak Çevre-Rekreasyon 1.3. Toplumsal Faaliyetler Kültürel Sosyal Sağlık Çevre-Temizlik Denetim 1.1. KURUMSAL FAALİYETLER PERSONEL Personel Özlük İşlemleri Belediye personelinin yasal düzenlemelerden kaynaklanan tüm özlük işlemleri takip edilmiştir sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine dayanan ve belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde norm kadro uygulaması ile ilgili işler tamamlanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 5510 sayılı Kanununun 4. Maddesinin 1. Fıkrasının c bendi kapsamında sigortalı sayılanların (memur personelin) hizmet bilgilerinin elektronik ortama aktarılması hakkındaki tebliğ uyarınca 2012 yılı içerisinde tüm memur personelin detaylı özlük dosya bilgileri elektronik ortamda HİTAP veri tabanına veri girişleri yapılmış olup 2013 yılı içerisinde de verilerdeki eksikliklerin tamamlanmasına ve çeşitli veri değişikliklerinin sisteme girişlerinin yapılmasına devam edilmiştir. İnsan Kaynakları Yönetim Programına işçi personelin hak ettikleri ve kullandıkları yıllık izin bilgilerinin veri girişleri yapılmış olup kalan nöbet izin süreleri de programa aktarılmıştır. 54

57 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9. maddesi ile eklenen geçici 41. maddesinin b bendi uyarınca 164 adet sözleşmeli personel memur statüsüne geçirilmiştir.geçişleri yapılan memur personelin dilekçeleri alınarak Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmiş ve gelen cevabı yazılara istinaden bir bölümünün sigortalı hizmetlerinin intibakı yapılarak hem İnsan Kaynakları Yönetim Programına hem de HİTAP programına veriler aktarılmıştır. Hizmet İçi Eğitimler İnsan kaynaklarının etkinliğini, hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini artırmak amacıyla, hizmet içi eğitimlere 2013 yılı içinde de devam edilmiştir. Çalışanların kurumsal hizmetlerde verimliliklerinin ve mesleki yetkinliklerinin artırılmasına yönelik; Oryantasyon Eğitimi İş Hayatında Başarı ve Verimlilik Eğitimi Kamu Zararı Eğitimi Panoramik Kent Rehberi Eğitimi Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi Bilgi Güvenliği ve Kurum Bilgi Kaynakları Kullanımı Eğitimi İş Hayatında Başarı ve Verimlilik Eğitimi Personelin hizmet alanındaki değişim ve gelişmelere uyum sağlaması amacıyla; 5393 Sayılı Belediye Kanunu Eğitimi 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Eğitimi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 6138 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Eğitimi Taşınır Mal Yönetimi Eğitimi Proje Döngüsü Yönetimi ve Süreçleri Eğitimi Proje Döngüsü Yönetimi ve Süreçleri Eğitimi 55

58 Çalışanların moral motivasyonlarının güçlü tutulması ve etkili iletişim yoluyla hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; Stres, Kriz ve Çatışma Yönetimi Eğitimi Takım Çalışması ve Ekip Olma Eğitimi Zor İnsanlarla Başa Çıkma Eğitimi Etkin İletişim Becerileri Eğitimi Etkileme ve İkna Etme Becerileri Eğitimi Halkla İlişkiler/Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi Şikâyet Yönetimi Eğitimi eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Kurum çalışanlarına; bilgisayar yazılımlarını, ofis programlarını ve internetin sağladığı teknolojik imkanları, günün hızlı ve sürekli değişen teknolojik seviyesine çıkararak belediye hizmetlerinin kaliteli, hızlı, etkin ve verimli olmasını sağlamak amacıyla bilgisayar ve ofis programları eğitimleri ile internet ve sosyal medya kullanımı eğitimleri gerçekleştirilmiştir yılı içinde toplam 467saat hizmet içi eğitim verilmiştir. Personel Etkinlikleri Personelin birlik, beraberlik ve uyumlarının artırılması amacıyla, aileleri ile birlikte katıldıkları Personel Kaynaşma Yemeği, Konser ve yıl içinde çeşitli tiyatro gösterimleri gibi etkinlikler 2013 yılında da devam etmiştir. Takım Çalışması ve Ekip Olma Eğitimi İftar Yemeği Organizasyonu Pendik Belediyesinin yaptığı ve planladığı hizmetleri Belediye Başkanı Zor İnsanlarla Başa Çıkma Eğitimi 56

59 Faaliyet Raporu 2013 nezdinde rutin toplantılarla Kalite tüm Yönetim Sistemi Faaliyetleri personel bilgilendirilmiştir. Pendik Belediyesi ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında 2013 yılında uygulanmaya Yönetim başarılı devam Sistemi çalışmalar bir şekilde etmiştir.kalite kapsamında iyileştirilerek tüm TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından belge yenilemeye hazır hale getirilmiştir. Personel Bilgilendirme Toplantısı Plan ve Program YÖNETSEL 5393 Meclisi toplantıları istinaden Performans Hazırlama Rehberi ne alınmış, bu kararlar ilgili makamlara 2014 gönderilmiş ve kamuoyuna kurumumuz yılı İdare Programı uygun Bütçe olarak Esaslı Performans Programı hazırlanmıştır. internet sitesinden duyurulmuştur. Encümen Kanunu; Yönetimi ve Kontrol Kanunu; Madde-9 a sonucunda toplam 215 Meclis kararı Belediye Belediye Madde 41 ve 5018 Sayılı Kamu Mali Belediye Meclis ve Encümen Çalışmaları Belediye Sayılı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve toplantıları sonucunda ise 1.687encümen kararı Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi, 5393 alınmıştır. Meclisi sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi İhtisas Komisyonları toplam 87 toplantı ve Bakanlar Kurulu nun Pendik Belediye gerçekleştirmiştir. tarihli Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 6/c ve 23. Maddelerine istinaden, Maliye Bakanlığı nın tarihli Kamu İdareleri nce Hazırlanacak Hakkında Meclis Görüşmeleri 57 Faaliyet Yönetmeliğine Raporları uygun

60 olarak2012 yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Pendik Belediyesi, vatandaşına en iyi hizmeti sunabilmek, vatandaşın talep ve ihtiyaçlarını önceden tespit edebilmek amacıyla çeşitli araştırma ve geliştirme faaliyetlerini belirli periyotlarla sürdürmektedir. Bu kapsamda; Kurum hizmetlerinin kamuoyundaki algısına yönelik araştırma, Kurum çalışanlarının Kurum hizmetlerinden memnuniyetlerine Araştırma Geliştirme Ziyaretleri Yurt içi ve yurt dışındaki belediye faaliyetlerini incelemek ve gelişmelerini takip etmek için çeşitli teknik geziler düzenlenmiştir. Bu kapsamda; "Yapı Ruhsatı ve Denetimi" ile "Sivil Savunma Merkezi" hakkında bilgi almak amacıylaitalya nın Pavia ve Roma şehirleri ziyaret edilmiştir. İnşaat ve Maden Makineleri Fuarını incelemek amacıyla Almanya nın Münih şehri ziyaret edilmiştir. Belediyelerde İdari ve Mali Kapasitenin Geliştirilmesi konularının görüşülmesi amacıyla KKTC ziyareti gerçekleştirilmiştir. yönelik araştırma ve anket çalışmaları yapılmıştır. Talep ve şikâyetlerin belirlenmesi, alınacak kararlarda halkın katılımının sağlanması, vatandaşın hizmetlere ulaşımının kolaylaştırılması ve kurumsal hizmetlerin tanıtılmasına yönelik Pendik İlçe sınırları içinde ikamet eden vatandaşların ziyaret edilmesi yönünde alan uygulaması çalışması başlatılmıştır. Bu kapsamda yıl içinde yaklaşık ev ziyareti yapılmış ve 2014 yılında da devam etmektedir. KKTC Ziyareti Gaziantep ve Şanlıurfabelediyelerinin iyi uygulama örneklerini incelemek üzere teknik inceleme ve kültürel gezi gerçekleştirilmiştir. Çöp toplama sistemi, geri dönüşüm çalışmaları, yıkama süpürme ve atık elektrik ve elektronik eşyaların toplanması ve 58

61 değerlendirilmesihakkında bilgi almak amacıyla İspanya nın Barselona, Vigo ve Zaragozaşehirlerine teknik gezi düzenlenmiştir. Teknik Gezi (İspanya) Kentsel altyapı, sosyal hizmetler, çevre koruma sistemleri, mimari, peyzaj yapıları ve güvenlik sistemleri hakkında bilgi almak amacıyla Londra nın Merton şehrine teknik gezi düzenlenmiştir. Üyesi olduğumuz Eurocitiestarafından Belçika nın Ghent şehrinde yapılan Genel Kurul Toplantısı na katılım sağlanmıştır. Ayrıca Dubai de düzenlenen The Big5 Fuarı na katılım sağlanmıştır. AB ve Kalkınma Ajansı Projeleri İle Dış İlişkiler Başvuru Yapılan Projeler Avrupa Birliği Bakanlığı Ulusal Ajans Gençlik Programı3.1 epartysportprojesi ile başvuru yapılmıştır. Akıllı kent uygulamaları kapsamındainformation TechnologyforEuropeanAdvancement (İTEA) programınatübitak, Yıldız Teknik Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, NetCad, Data Teknik, Mantis Ar-Ge departmanı ile Fransa, Belçika ve Finlandiya ortaklığıyla hazırlanan C3PO Projesiylebaşvuru yapılmıştır. Programdan alınan olumlu ön değerlendirme sonucunda TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı na (TEYDEB) hibe başvurusunda bulunulmuştur. C3PO Projesi Avrupa Birliği Hareketlilik Projeleri kapsamında Yenilikçi Kentsel Dönüşüm Alanları Geliştirmek İçin İyi Uygulamaların Analizi isimli projeylebaşvuru yapılmıştır. Avusturya Büyükelçiliği tarafından Doğrudan Yardım Programı adı altında açılan hibe programına 5 Dev 59

62 Sandalye isimli projeyle başvuru yapılmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2013 yılı içende açılan Gençlik Projeleri Destek Programı Hibe Duyurusuna Bütünleştirici Sosyal Uyum projesi ile başvuru yapılmıştır. Çevre duyarlılığını artırmaya yönelik olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na sunulmak üzere Okullar Geleceğimize Hayat Veriyor, Geri Dönüşümü Destekliyor isimli proje hazırlanarak başvuru yapılmıştır. giderlerine fon sağlanması amacıyla müzakere projeleştirerek Başbakanlık Tanıtım Fonu na başvuru yapıldı. Devam Eden Projeler Avrupa Birliği Bakanlığı Ulusal Ajans Gençlik Programı Alt Eylem4.3 e EconomicLiteracyforYouth projesi ile başvuru yapılmıştır. Proje kabul edilerek ,00 hibe alınmış ve uygulanmaya başlanmıştır. Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo Da Vinci Yenilik Transferi Programı kapsamında ( ,00 bütçeli)başlatılan Üniversite, Sektörler ve Toplumlar Arasında İşbirliği Sağlanması ve Karma Bir Eğitim Kullanarak Becerileri Artıracak Bir Model Geliştirme (DEMRIC) projesi uygulanmaya devam etmektedir. Tamamlanan Projeler Okullar Geleceğimize Hayat Veriyor, Geri Dönüşümü Destekliyor Projesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açılan Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi isimli hibe programına Pendik te Genç Adımlar isimli projeyle başvuru yapılmıştır. Uluslararası İstanbul Müzakereleri Sempozyumu nun organizasyon Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme (Leonardo da Vinci Yenilik Transferi) programı kapsamında yürütülen ,30 bütçeli "Çalışan Gençlerin Mesleki ve Sosyal Entegrasyonu (Comprehensive Program forsocialandvocational Integration of YoungWorkers) projesi tamamlanmıştır. Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme (Leonardo Da Vinci Yenilik 60

63 Transferi)programı kapsamında yürütülen ,00 bütçeli "Üniversite Mezunu Bayan Stajyer Yetiştirme (GET Mobile) projesitamamlanmıştır. Leonardo Da Vinci Projeleri İstanbul Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Mali Destek Programları kapsamında ajans desteğiyle yürütülen ,00 TL bütçeli e-kalkınma Platformunun Geliştirilmesi ve Mobil Belediyecilik Uygulamaları Portalı projesi ve ,00 TL bütçeli Pendik Mesleki Gelişim ve Yönlendirme Merkezi projesi tamamlanmıştır. İstanbul Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje desteği kapsamında hazırlanan Klasik Sanatlar Araştırma ve Uygulama Merkezi projesi fizibiliteraporu tamamlanmıştır. Mobil Belediyecilik Projesi İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile Pendik Kaymakamlığı koordinatörlüğünde ve belediye ortaklığında yürütülen ,52 TL bütçeli Toplum Destek Merkezi (TODEMER) projesi tamamlanmıştır. Toplum Destek Merkezi Projesi Ortak Olunan Projeler Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı na sunulmak üzere hazırlanarak ,00 TL bütçe ile destek alarak uygulanmaya başlanan "Aktifim Toplumun İçindeyim Engelli Çocuk ve Gençler için Fiziksel Aktivite Merkezi projesine, 61

64 İstanbul Halk Sağlığı Merkezi tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Sosyal İçermeye Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı na başvurmak üzere hazırlanan Pendik İlçesi AdolesanlarındaObezite ile Mücadele isimli projeye, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından TÜBİTAK 1001 Projeleri kapsamında hazırlanan Kentsel Yaşam Laboratuarı (Urban LivingLab) Deneyimlerinde Yenilikçi Kentsel Gelişme İçin Eylem Odaklı Planlama, Regülâsyon ve Yatırım İkilemleri (APRILab) isimli projeye, İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından başvurusu yapılan Pendik Belediyesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Planlaması projesine, Gedik Üniversitesi İdari Kadrosu koordinatörlüğünde hazırlanan Üniversite Sanayi İşbirliği: Ortak Girişim Ortak Gelecek isimli projeye ortak olunmuştur. Kongre, Konferans, Sempozyum Pendik Belediyesi ve Sivil Diplomasi Merkezi işbirliğiyle yirmiyi aşkın ülkeden akademisyenlerin, yazarların, düşünürlerin ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı İstanbul Müzakereleri 1. Yürütme Kurulu Toplantısı ve Küresel Siyaset Bunalımı ve Ortadoğu nun Geleceği başlıklı 1. İstanbul müzakereleri Sempozyumu başarıyla gerçekleştirilmiştir. İstanbul Müzakereleri Faaliyetleri Uluslararası Barış ve Demokrasi Forumu nun (IFDP) üçüncüsü Belediyemizin de destekleri ile Pendik te gerçekleştirilmiştir. Belediyemizin desteği ile Türkiye Ulusal Ajansı tarafından vatandaşa ve kamu kurumları personeline yönelik olarak Pendik'te "AB Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirilmiştir. 62

65 Kardeş Şehir Faaliyetleri KardeşşehrimizolanCiampinoBelediye si (İtalya) ilçemizeyıliçindebirziyaretgerçekleştir miştir. AyrıcaCiampinoBelediyesidesteğiileİta lya'da cam sergisivekısasürelikursaçılmasınaolana ksağlanmıştır. Filistin Jenin Belediyesiile kardeş şehirprotokolü yenilenmiş vekarşılıklı yapılabilecek işbirlikleri görüşülmüştür. Sırbistan/Novi Pazar Kardeş Şehir Öğrenci Değişim programı kapsamında 18 Macar öğrenci ve 4 öğretmenden oluşan bir grup ilçemizde ağırlanmıştır.ilçemizde bulunan okullarda dereceye giren 21 öğrenci ile Macaristan Kispest Belediyesine ziyaret gerçekleştirilmiştir. Filistin/Jenin K.K.T.C. İskele Belediyesi ile kardeş şehirprotokolü yapılarak kardeş şehir sayımız 18 e yükseltilmiştir. Sırbistan ınnovi Pazar şehrinin 552. kuruluş yıldönümü Pendik Belediyesi nin katılımıyla Novi Pazar da kutlanmıştır. Macaristan/Kispest Kurucu üyesi olduğumuz Türk Dünyası Belediyeler Birliği nin Uluslararası Yerel Yönetimler Eğitim Merkezi kapsamında kardeş şehrimiz olan Moldova/KomratGagauzsakinlerine ev sahipliği yapılmıştır. Kurumsal İlişkiler 63

66 Avrupa Birliği Bakanlığı Gençlik Projeleri Eylem 2 başlığı altında yürütülen Avrupa Gönüllü Hizmeti çalışmasına yönelik Pendik Belediyesi nin akreditasyonu tamamlanmıştır. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi ile eğitim, kültür, sosyal ve bilimsel faaliyetler gerçekleştirmek ve bu alanlarda işbirliklerini artırmak, proje çalışmaları gerçekleştirmek, ulusal ve uluslararası organizasyonlar ve eğitim programları düzenlemek amacıyla işbirliği protokolü imzalanmıştır. Marmara Üniversitesi Avrupa Şehirleri kapsamında çalışmalar yapan ve karşılıklı bilgi paylaşımıyla yerelde hizmet ve gelişmişlik kalitesini yükseltmek amacıyla toplantılar gerçekleştiren EUROCITIES Sosyal İşler Forumu na üyelik gerçekleştirilmiştir. Japonya dan İstanbul un kurtuluşu etkinliklerine katılmak üzere gelen Japon Geleneksel Müziği Ekibi ilçemize ziyaret gerçekleştirmiştir. Eurocities Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ne Nisan ayında üye olundu. Belediyemizi tanımak, Üniversiteler ile işbirliği yapmak, İstanbul genelinde Türk Hukuk Sistemi hakkında bilgi almak için Pakistan ın Penjup Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri tarafından ziyaret gerçekleştirildi. Kosova nınprizren şehrinden bir heyet ilçemizi tanımak, iki ülkearasındakiilişkilerigeliştirmeküzereil çemiziziyaretetmiştir. Azerbaycan belediye başkanlarından oluşan bir heyet Uluslar Arası Yerel Yönetimler Eğitim Merkezi kapsamında ilçemizi ziyaret etmiştir. Yarışmalar Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri yarışmasına Pendik İnteraktif Belediyecilik Uygulamaları Portalı projesi ile Avrupa Birliği Girişimciliği Teşvik Ödülleri yarışmasınawomen Integration in Business Creation (WIN-BUS) İş Geliştirmede Kadın 64

67 Entegrasyonu ve Kadın Girişimci İş Geliştirme Merkezi (KİŞGEM) projeleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen 2013 Yılı En Temiz Şehir yarışmasına Yeraltı Çöp Konteyneri projesi ile ve Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülü yarışmasına Okullar Geleceğe Hayat Veriyor ve Şampiyon, Çocuk Yaşta Keşfedilir! isimli projeler ile başvuru gerçekleştirilmiştir DENETİM Pendik Belediyesi İç Denetim Birimi, Başkanlık Makamı nın tarihli olurları ile yürürlüğe konan 2013 yılı İç Denetim Programı çerçevesinde faaliyetini yürütmüştür yılı İç Denetim Programı nda denetlenmesi öngörülen; Zabıta Müdürlüğü ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü iç denetçiler tarafından denetlenmiştir. Yapılan denetimler sonucunda tespit edilen hususlar ve yapılan önerilere ilişkin, iç denetim raporları düzenlenmiştir. Düzenlenen iç denetim raporları gönderilmesi gereken ilgili mercilere tevdi edilmiştir sayılı Kanun hükümleri uyarınca, Pendik Kaymakamının görevlendirmesiyle Teftiş Kurulu Müdürlüğü tarafından Belediye personelleri hakkında yapılan 8 adet araştırma/öninceleme sonucunda 2 adet araştırma raporu, 6 adet de öninceleme raporu düzenlenerek Pendik Kaymakamlığı na gönderilmiştir. Belediye Başkanının görevlendirmesi ile Teftiş Kurulu Müdürlüğü tarafından 6 ayrı konuda araştırma yapılarak ilgili raporlar düzenlenmiş ve gerekli yazışmaları yapılmıştır MALİ Mali Hizmetler Aylık mizanlar Maliye Bakanlığı na süresi içinde aktarıldı yılı Yönetim Dönemi hazırlanarak yetkili organlara sunuldu yılı Kesin Hesapları oluşturularak 2013 yılı bilançosu hazırlandı yılı sonu itibariyle Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı cetvelleriyle bilanço hesapları arasında gerekli uyum sağlanarak Taşınır Yönetim Dönemi Hesabı ve Taşınır Kesin Hesapları oluşturuldu sayılı kanun ve ikincil mevzuatı kapsamında; dosya üzerinde Ön Mali Kontrol yapıldı yılı bütçesi Harcama Birimleri ile birlikte oluşturuldu yılı içinde adet yevmiye kaydı ile muhasebeleştirildi. Mükelleflerimize adet Ödeme Emri Belgesi gönderildi yılında uygulanacak olan ücret, vergi, harç tarifeleri hazırlandı. 65

68 Takibi yapılan alacaklarımıza ilişkin olarak 254 adet haciz tatbiki ve 403 adet haciz kaldırma işlemi yapılmıştır. Tahakkuk Servisi YILLAR TAHAKKUK , , , , , ,00 TAHSİLÂT , , , , , , ,00 % ,00 %83 % ,00 TAHAKKUK , ,00 %84 %80 %78 TAHSİLAT , ,00 0, Yıllar İtibariyle Tahakkuk-Tahsilat Oranları YILLAR BÜTÇE , , , , , ,00 GELİR , , , , , ,00 GİDER , , , , , ,00 66

69 ,00 % , ,00 %113 %87 BÜTÇE , , ,00 %94 %94 %91 GELİR GİDER ,00 0, Yıllar İtibariyle Gelirin Gideri Karşılama Oranları Belediyeye Ait Muhtelif Gayrimenkullerin Kiraya Verilmesi Belediyeye ait kafeterya, otopark, spor tesisleri, pankart direkleri gibi 32 adet gayrimenkul yıl içerisinde ihale yoluyla kiraya verilmiş ve toplam ,20TLgelir elde edilmiştir. Belediye Hizmetleri İçin Bina Kiralanması Yıl içerisinde Belediye Hizmet binası olarak kiralanan 20 adet yere toplam ,82TL ödeme yapılmıştır. İnşaat Ruhsat Harç ve Ücretleri ile Pazar İşgaliye Harçları Hazırlanan inşaat ruhsatları sonucu elde edilen inşaat ruhsat harcı ve ücretleri toplamı ,43TL dir. İlçe genelinde kurulan pazarlardan ,00TL işgaliye geliri elde edilmiştir. Gayrimenkul Alım veya Satım 30adet toplam ,44m² alanın ihale ile satışından ,00 TL gelir elde edilmiştir.(*) 203 adet toplam ,88 m² hisse satışından ,02TL gelir elde edilmiştir. (*) 2981 sayılı imar affı kanununa göre 75adet ,12 m 2 alanın satışından ,86 TLgelir elde edilmiştir. 775 sayılı gecekondu kanununa göre 10 adet 2.791,35 m 2 alanın tahsisinden ,50 TL gelir elde edilmiştir sayılı kanuna göre 23 adet m 2 alanın satışından 67

70 ,00 TL gelir elde edilmiştir.(*) 18 adet toplam 2.666,06 m 2 yol fazlası alanın satışından ,00TLgelir elde edilmiştir. Ağaç, bina, müştemilat, duvar ve kuyuların kamulaştırma işleminden ,93TL bedelbelediyemizce ödenmiştir sayılı kanuna göre 3 daire,775 sayılı gecekondu kanuna göre 26 adet daire ve 5393 sayılı kanunun 69. maddesi uyarınca 3 daire tahsisi yapılmıştır. (*) Vadeli Satışlar Toplamı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı adet açılan işyeri ve hazırlanan çalışma ruhsatları sonucu elde edilen ücretler toplamı ,67TL dir İDARİ Bakım Onarım Hizmetleri Belediye hizmet ünitelerinin doğalgaz, elektrik gibi ihtiyaçlarının karşılanması ve hizmet bina ve ünitelerinin bakım-onarımlarının gerçekleştirilmesi amacıyla; elektrik, doğalgaz, su ve telefon sözleşmelerinin yapılması, bağlantılarının tamamlanması, faturalarının takibi işlemleri ve periyodik bakım işleri gerçekleştirilmiştir. FAALİYET ADI ADEDİ Elektrik Abonelik 72 Doğalgaz Abonelik 27 Su Abonelik 76 Telefon Abonelik İşlemleri 8 Bakım-Onarım 763 Yapım İşleri, Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Satın Alma İşlemleri Kurumun ihtiyaç duyduğu yapım işleri, mal ve hizmet alımlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürüterek, iş ve hizmetlerin; etkin, verimli, saydam, ekonomik olmasını, en az emek ve malzeme kullanılarak temin edilmesini ve yapılmasını sağlayacak şekilde aşağıda belirtilen ihaleler yapılmıştır. DOSYA CİNSİ AÇIK İHALE (Adet) PAZARLIK (Adet) DOĞRUDAN TEMİN (Adet) MAL (TL) , , ,39 HİZMET (TL) , , ,37 68

71 YAPIM 22-4 (TL) , ,00 TOPLAM (TL) , , ,76 Evrak İşlemleri Yıl içinde kurumun gelen-giden evrak ile posta trafiğinin boyutu adettir. FAALİYET ADI ADEDİ GELEN EVRAK GİDEN EVRAK TOPLAM EVRAK Kamu Malı Hizmet Binaları Tamir Bakım ve Tadilat İşleri Belediye hizmet binaları ve sosyal tesislerde, okullarda ve benzeri nitelikte kamu hizmet birimlerinde toplam 145adet tamir, bakım ve tadilat işleri yapılmıştır. Ulaşım Hizmetleri 359 Adli, 135 İdari olmak üzere 494 adet yeni dava açılmıştır tarihi itibariyle derdest ve temyiz aşamasında toplam 1544adet dava dosyası işlem görmektedir. Yıl içinde Cumhuriyet Başsavcılığı na 104 adet suç duyurusunda bulunulmuştur. ADLİ İDARİ Derdest Temyiz Derdest Temyiz Tarihi İtibariyle İşlem Gören Dosyalar ADLİ İDARİ Dava Sonucu Dava Sonucu Lehe Aleyhe Lehe Aleyhe Yılı Dava Sonuçları ADLİ İDARİ Temyiz Sonucu Temyiz Sonucu Lehe Aleyhe Lehe Aleyhe Yılı Kanun Yolu Sonuçları Kurum içi ve kurum dışı ulaşım ihtiyacının karşılanmasına yönelik toplam adet faaliyet gerçekleştirilmiştir. Hukuki İşlemler Kurumumuz avukatlarınca 1487 duruşmaya çıkılmış, 102 keşfe katılım sağlanmıştır BİLİŞİM Bilişim Hizmetleri Kuruma ait evrak ve yazışmaların, ıslak imza yerine dijital imza ile 69

72 elektronik ortamda dolaştırılması amacıyla başlatılan/yapılan çalışmalaraşağıdaki sunulmuştur. TAMAMLANAN MÜDÜRLÜK DOSYA SAYISI tabloda BELGE SAYISI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HARİTA BİRİMİ RUHSAT VE DENETİM BİRİMİ EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER MÜDÜRLÜKLER TOPLAM TARANAN Kurum bünyesinde kullanılan tüm yazılımların bakım ve güncelleme anlaşmaları yapılmıştır. Bakım onarım faaliyetleri kapsamında gelen adet talebe teknik destek sağlanmıştır. Yıllara Göre Teknik Destek TalepSayısı (Miktarı) Kurum İçi Yazılım Faaliyetleri Belediyemizde Bilgi Teknoloji çalışmalarını ve veri yönetimini en üst seviyeye taşımak amacıyla sistem altyapısı iyileştirmeleri yapılmaya devam edilmiştir.bu kapsamda; Yedekli güvenlik cihazı alımı ve kurulumu, Güllübağlar ek hizmet binası fiber kablo çekilmesi ve bağlantılarının yapılması, Depolama ünitesi ek disk alımı, Sistem uzmanı personel alımı faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Kurumumuz bünyesinde bulunan yazılım ekibi tarafından yapı denetim dijital imza programı kurumakazandırılmıştır. Belediyemizin web sitesi ve mobil uygulaması güncellenmiş olup daha verimli ve stabil hale getirilmiştir. 70

73 Tüm belediye araçlarının kolayca takibinin sağlanması ve isteklere cevap verebilen raporlamalarınoluşturulması amacıyla Araç Takip Sistemi verileri güncellenmiştir. Belediyede kullanılan tüm yazılımları tek bir çatı altına toplamak, tümüyle entegreolan bir otomasyon sistemi oluşturmak ve tüm evraklara tek bir ekrandan ulaşabilmek amacıyla Belediyemizin Ana Otomasyon Sistemi geliştirilmektedir. Bu kapsamda elektronik çağrı merkezi, alan uygulama, portal, dijital arşiv modülleri gibi 13 modül tamamlanarak devreye alınmıştır. Arşiv Hizmetleri Belediyemiz faaliyetleri esnasında oluşan evrakların kanuna uygun şekilde saklanması, talep edildiğinde ilgili evrakların gerektiğinde ilgililere ulaştırılması, süresi dolan evrakların imha edilmesi ve süresi gelen evrakları devlet arşivlerine gönderilmesiçalışmalarına devam edilmiştir. BİRİMLERE ÇIKAN (TALEP EDİLEN) ARŞİVE GİRİŞ YAPILAN YENİ KAYIT AÇILAN KAYDI GÜNCELLENEN BARKOD AKTARMA 980 ETİKETLEME YAPILAN BİRİMLERDEN GELEN EVRAK (DOSYA YERLEŞTİRME BAZINDA) BİRİMLERDEN TESLİM EDİLEN DOSYA SAYISI (YIL İÇİNDE KULLANILAN YAZIŞMA DOSYALARI) EVRAK KAYIT MASALARINDAN GELEN EVRAK EVRAK SORGULAMA EK DOSYA YERLEŞTİRME EXPERTİZ RAPORU İMHA EDİLEN DOSYA SAYISI 998 DEVLET ARŞİVLERİNE TESLİM EDİLEN KLASÖR TEMSİL-İLETİŞİM Randevu ve Görüşmeler Gelen görüşme talepleri doğrultusunda vatandaşların Belediye Başkanı ile görüşmeleri sağlanmıştır. Yıl içerisinde Belediye Başkanı toplam kişi randevu gerçekleştirilmiş ve adet randevu talebi ilgili birimlere yönlendirilmiştir. Ayrıca yaklaşık adet telefon görüşmesi yapılmıştır. DOSYA İŞLEMLERİ ADET (KLASÖR) 71

74 Toplantılar Başkanlık ve Belediye birimleri arasındaki koordinasyonun temini ve güçlendirilmesi, belediye hizmetlerine yönelik diğer kurum, kuruluş ve STK larla etkin iletişim ve iş birliği amacıyla toplam 904 toplantı gerçekleştirilmiştir. Ziyaret, Açılış ve Diğer Programları Yıl içerisinde çeşitli açılış, etkinlik, davet ve programlara Belediye Başkanının iştiraki sağlanmış ve Başkanlık Makamı adına 785 adet tebrik & teşekkür telgrafı gönderilmiştir. FAALİYET ADI Kamu Kurumları, STK ve Site Ziyaretleri Açılışlar ve Temel Atma Törenlerine Katılım Düğün ve Nikâh Programlarına Katılım ADEDİ Dış Programlara Katılım 701 Röportaj ve Canlı Yayınlara Katılım Sempozyum, Konferans ve Seminerlere Katılım Diğer Çeşitli Toplantılara Katılım Ramazan İftar Çadırı Esnaf Ziyaretleri İlçe esnafı ile yerel nitelikli konuları istişare amaçlı periyodik toplantılar tertip edilmiş ve bu kapsamda 82 sokak-caddede toplantı gerçekleştirilmiştir. (Güzelyalı Mahallesi İstiklal-Vatan-Atatürk Caddeleri, Kurtköy Mahallesi Yeşilırmak-Ankara- Selimiye Caddeleri, Kaynarca Mahallesi Deniz Caddesi, Batı Mahallesi Dr. Orhan Maltepe Caddesi, Şeyhli Mahallesi Ankara Caddesi, Kavakpınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesivs. esnaf ziyaretleri) Halk Meclisleri Halkımızın istek, talep ve şikâyetlerini dinlemek, yapılacak hizmetler hakkında görüş ve önerilerini almak amacıyla toplam 36adet halk meclisi toplantısı düzenlenmiştir. Gençlik ve Tecrübeliler Meclisi Yaşlı vatandaşlarımızın istek ve taleplerini almak, önerilerini dinlemek ve tecrübelerinden istifade etmek 72

75 amacıyla tecrübeliler meclisi; gençlerimizin gelişim sürecinde pozitif katkı sağlamak amacıyla da gençlik meclisi faaliyetlerine devam edilmiştir. Site Sakinleri Toplantıları Pendik ilçe sınırları içinde geniş kitlelerin ikamet ettiği site sakinlerinin sorun, talep ve şikâyetlerinin dinlendiği "site edilmiştir. sakinleri" toplantılarına devam Vatandaş Talep ve Şikâyetlerinin Değerlendirilmesi ve Çözümü İletişim merkezlerimize ve çağrı merkezlerimize vatandaşlarımız tarafından iletilen talep, şikâyet ve öneriler ilgili birimler tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmelerin sonucu vatandaşlara geri bildirimi sağlanmaktadır. Dilekçe ile Müracaat Sayısı İletişim Merkezine Gelen Vatandaş Sayısı Tanıtım Vatandaşlarımızın Pendik Belediyesi hizmetlerinden azami ölçüde faydalanmasını sağlamak amacıyla 24 sayı belediye bülteni, 3 konuda kitap, 15 konuda broşür, 388 konuda afiş ile m 2 dijital baskı yapılmıştır KENTSEL FAALİYETLER ALTYAPI Asfaltlama Çalışmaları İlçemizde yeni yolların asfaltlanması, mevcut ve bozulan asfaltların onarılması amacıyla toplam ton asfalt serim çalışması gerçekleştirilmiştir adet Bilgi Edinme başvurusu ve 878 adet BİMER başvurusu olmak üzere adet başvuruya cevap verilerek sonuçlandırılmıştır. FAALİYET ADI Çağrı Merkezi Üzerinden Yapılan Kayıtlı Başvuru Sayısı Çağrı Merkezi Tarafından Yapılan Yönlendirme ve Bilgilendirme Sayısı Çağrı Merkezine Yapılan Talep ve Şikâyet Sayısı İletişim Merkezine Yapılan Talep ve Şikâyet Sayısı ADEDİ Yıllara Göre Serim Yapılan Asfalt Miktarı (TON) 73

76 10,0 10,0 7, Yıllara Göre Yeni Açılan Yol Uzunluğu (KM) 4,0 2,3 2, Asfaltlama Çalışmaları Yol Açma Çalışmaları Mevcut ulaşım ağının geliştirilmesi amacıyla 21 adet yol hizmete açılmıştır(kurtköy Mahallesi Gazi Caddesi ve Onur Sokak, Fevzi Çakmak Mahallesi Serin Sokak vs.). Ayrıca6 adetyolda genişletilmiştir (Yayalar Mahallesi Beyza Sokak ve Atatürk Caddesi, Velibaba Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi,Yenişehir Mahallesi Mustafa Akyol Sokak vs.). FAALİYET ADI KM Yeni Açılan Yol Uzunluğu 7,76 Genişletilen Yol Uzunluğu 2,7 Yıllara Göre Genişletilen Yol Uzunluğu (KM) Yol Açma Çalışmaları Cadde ve Yol Yapım ve Bakım Çalışmalar İlçemizde yapımı gerçekleştirilen meydan, bulvar, cadde ve yolların yapım, bakım ve onarım işlerinde ton asfalt yama ve576 farklı alanda da m 2 bordür-tretuvar çalışması yapılmıştır. 74

77 Yıllara Göre Yapılan Asfalt Yama Miktarı (TON) Yağmur Suyu Kanalı ve Izgara Yapımı ve Bakımı İlçe genelinde yağmursuyu kanalı ve ızgara yapımı ile mevcut kanal ve ızgaraların temizliğinin yapılması kapsamında metre yağmursuyu kanalı yapımı gerçekleştirilmiştir. FAALİYET ADI MİKTAR İnşa Edilen Yağmur Suyu Kanalı Uzunluğu (m) İlçe Genelinde Atık Su Şebekesi Yapılması (m) Tekrarlanan Izgara Temizliği (Adet) Asfalt Yama Çalışmaları Yıllara Göre Yapılan Yağmur Suyu Kanal Uzunluğu (M) Yıllara Göre Yapılan Bordür Tretuvar Miktarı (M2) Yıllara Göre İnşa Edilen Atık Su Şebekesi Uzunluğu (M) Bordür Tretuvar Çalışmaları 75

78 metre genişliğinin altındaki sokaklarda ihtiyaç doğrultusunda m betonarme ve taş duvar çalışmasına devam edilmektedir. Atık Su Kanalı Izgara Temizliği Diğer Altyapı Hizmetleri İlçemizde yapılan inşaat çalışmaları sonucu oluşan hafriyat ve moloz alım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliğine istinaden hafriyat ve molozlar ile ilgili denetimler yapılmış ve şikâyetler sonuçlandırılmıştır. Duvar Yapım Çalışması PLAN PROJE İmar Planı ve Plan Değişiklikleri 1/5000 ve 1/1000 ölçekli toplam 47 adet plan tadilatı çalışmalarına başlanmış veya tamamlanmıştır. Yıl içinde 203adet kaçak hafriyat tespiti yapılarak m 3 hafriyat ve çuval moloz kaldırılmıştır. Altyapının güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında 54 noktada8 76

79 İBB İle Koordineli Olarak Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Bölge Planı Çalışmaları D-100 Karayolu ile Demiryolu Arası 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına Esas Teşkil Edecek Analitik Etüt Çalışmaları tamamlanmış olup, İBB ile koordineli olarak imar planı yapım çalışmaları sürdürülmektedir. Taşlıbayır Bölgesi Nazım İmar Planı na Esas Teşkil Edecek Analitik Etüt Çalışmaları İBB ile koordineli olarak tamamlanmış ve imar planı tarihinde onaylanmıştır. 1/1000 Ölçekli Bölge Planı Çalışmaları Onay Tarihli 1/5000 Ölçekli Ankara Caddesi İle TEM Bağlantı Yolu Arası Nazım İmar Planı Doğrultusunda Hazırlanan Kavakpınar Mahallesi nin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı tarihinde onaylanmıştır Onay Tarihli 1/5000 Ölçekli Çınardere, Yayalar, VelibabaVe Ertuğrulgazi Mahalleleri Nazım İmar Planı Doğrultusunda Hazırlanan Çınardere Mahallesi nin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı tarihinde onaylanmıştır Onay Tarihli 1/5000 Ölçekli Esenyalı Bölgesi Nazım İmar Planı Doğrultusunda Hazırlanan 1/1000 ölçekli Fatih ve Ahmet Yesevi Mahalleleri Uygulama İmar PlanıPendik Belediye Meclis Kararı ile uygun görülmüş olup, değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilme aşamasındadır onay tarihli 1/5000 ölçekli Esenyalı Bölgesi Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Esenyalı Bölgesi Uygulama İmar Planı çalışmaları devam etmektedir. KavakpınarSemt Merkezi Uygulama Projesi AhmetYesevi Semt Merkezi Uygulama Projesi GüllübağlarEtüt Merkezi Uygulama Projesi FatihMahallesi Etüt Merkezi Uygulama Projesi BelediyeEk Hizmet Binaları Uygulama Projesi MilliEgemenlik Parkı Uygulama Projesi KemiklidereRekreasyon Alanı Projesi EsenlerSemt Merkezi Uygulama Projesi ÇamçeşmeSemt Merkezi Uygulama Projesi gibi 127 adet proje hazırlanmıştır. Pendik Batı Mahallesi Riskli Alana İlişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planları hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na gönderilmiştir. Güzelyalı Kıyı Dolgu Planına altlık olarak kullanılacak olan jeolojik ve jeotekniketüdlere ilişkin raporlar ile hidrografik ve oşinografik haritaların hazırlatıldı. Plan çalışmaları devam etmekte olup, tamamlanmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na gönderilecektir Onay Tarihli 1/5000 Ölçekli Şeyhli Bölgesi Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan Tarihli Şeyhli Bölgesi Uygulama İmar Planı yürürlüğe girmiştir Esenler Semt Merkezi Yapı Tesis Uygulama (Mekanik- Elektrik-İnşaat) ve Avan Projeleri Esenler Spor Kompleksi Uygulama Projesi (Revize) 77

80 Tamamlanan ve Devam Eden Yapı Tesis Faaliyetleri Tamamlanan Yapı Tesis Faaliyetleri GüllübağlarBelediye Ek Hizmet Binası ve Afet Koordinasyon Merkezi Fevzi Çakmak Mah. Semt Merkezi, Çamçeşme Semt Merkezi Trafik Sirkülasyon ve Kavşak Düzenleme Projeleri Tersane Kavşağı Kuzeyi Şehirler Arası Otobüs İşletmeciliği Cep Terminali Projesi, Fatih Mahallesi Hürriyet Caddesi Projesi, Yenişehir Mahallesi Mustafa Akyol Sokak Projesi, Velibaba Mahallesi Yakacık ve Barbaros Caddesi Kesişimi Projesi, Şeyhli Mahallesi Ankara ve Yakacık Caddesi Kesişimi Projesi ve Şeyhli Mahallesi Ankara ve Yunus Emre Caddesi Kesişimi Projesi gibi toplam10 adet proje hazırlanmıştır. Ahmet Yesevi Yıldıztepe Sosyal Tesisi, VelibabaEtüd Merkezi, 3 Adet Halı Saha (Sarmaşık Evler Halı Saha, Çamlık Halı Saha), Adnan Menderes Bulvarı Dekoratif Led Aydınlatma Yapılması Güllübağlar Hizmet Binası Akaryakıt İstasyonu Yapımı Belediye Binaları, Okul ve Dini Tesislerde Bakım Onarımı Yapılan Küçük ve Orta Ölçekli Binalar Otobüs Terminali Güllübağlar Ek Hizmet Binası ve Afet Koordinasyon Merkezi 78

81 Fevzi Çakmak Semt Merkezi Yıldız Tepe Sosyal Tesisi VelibabaEtüd Merkezi Adnan Menderes Bulvarı Tamamlanan Prestij CaddeFaaliyetleri Ahmet Yesevi Mahallesi Hürriyet Caddesi Bahçelievler Mahallesi Şehit Fethi Caddesi Batı Mahallesi 19 Mayıs Caddesi Batı Mahallesi Balıkçı Sokak Doğu Mahallesi Yasemin Sokak Doğu Mahallesi Dr. Orhan Maltepe Caddesi Esenyalı Caddesi İstiklal Caddesi Fatih Mahallesi Gözdağı Caddesi Fevzi Çakmak Mahallesi İnönü Caddesi Kurtköy Mahallesi Gül Sokak Kurtköy Mahallesi Yeşilırmak Caddesi Çamlık Halı Saha Hürriyet Caddesi 79

82 Tamamlanan Diğer Çalışmalar Şehit Fethi Caddesi Çalışmaların tamamlanması kapsamında yapılan alımlar (Hareketli tente, prefabrik konteyner, muhtelif elektrik malzemeleri, jeneratör, endüstriyel mutfak malzemeleri, mobilya, mefruşat, boya vs.) Katener Sistem Aydınlatma, Ana Bina ile Güllübağlar Ek Hizmet Binası Arası Fiber Optik Hat Yapımı, Kurtköy Semt Konağı Tadilatı, Barbekü ve Kamelya Yapımı, Hijyenik Havalandırma Sistemi Yapımı. 19 Mayıs Caddesi İstiklal Caddesi Hareketli Tente Gül Sokak Katener Sistem Aydınlatma 80

83 Barbekü Devam Eden Yapı Tesis Faaliyetleri Velibaba Mahallesinde 126 adet Konut Yapımı SülüntepeKapalı Spor Kompleksi DumlupınarSemt Merkezi GüllübağlarEtüt Merkezi YeşilbağlarSpor Kompleksi DolayobaSpor Salonu FatihMahallesiEtüt Merkezi ForeKazık ve İstinat Duvarı (Velibaba Mahallesi Velibaba Konutları, Güzelyalı Mahallesi Köprülü Kavşak Çalışması) AhmetYesevi Mahallesi Semt Merkezi İkiAdet Futbol Sahası Yapım İşi (Kaynarca Mahallesi Botaş Parkı ve Fatih Mahallesi Milli Egemenlik Parkı) PendikAnıtsal Giriş Kapısı Yapımı Harmandere Konut Yapımı Sülüntepe Spor Kompleksi Velibaba Konutları Dumlupınar Semt Merkezi GüllübağlarEtüd Merkezi 81

84 Yeşilbağlar Spor Kompleksi Anıtsal Giriş Kapısı Dolayoba Spor Salonu Harmandere Konutları Devam EdenPrestij Cadde Faaliyetleri Esenler Mahallesi Yayalar Caddesi Velibaba Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi Yenişehir Mahallesi Mustafa Akyol Caddesi Fatih Mahallesi Etüt Merkezi Mustafa Akyol Caddesi Ahmet Yesevi Mahallesi Semt Merkezi İMAR-YAPI DENETİM-EMLAK 82

85 Kentsel Dönüşüm Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Batı, Orta, Dumlupınar ve Kaynarca-1 mahalleleri kentsel dönüşüm projeleri hazırlanarak resmi gazetede riskli alan olarak ilan edilmiştir. Yeni, Bahçelievler, Doğu, Kavakpınar, Çamçeşme ve Harmandere Mahalleri kentsel dönüşüm projeleri riskli alan olarak ilan edilmek üzere bakanlık onayına sunulmuştur. 158 adet yapı bakanlık tarafından riskliyapıolarak ilan edilmiş ve büyük bir kısmı yıkılmıştır. Kentsel dönüşüm hakkında vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla 20 adet bilgilendirme toplantısı yapılarak yaklaşık kişiye bilgi verilmiştir. İmar Faaliyetleri İlçemizin planlı ve imara uygun yapılaşmasının artırılabilmesi amacıyla imar durum belgesinin hazırlanması, yapı ruhsatı düzenlenmesi, kat irtifakı ve kat mülkiyetine esas projelerinin onaylanması, teknik masada vatandaşların yapıları ve parselleri hakkındaki her türlü bilgi edinme taleplerinin karşılanması işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yıl içinde teknik masada kişiye hizmet verilmiştir adet verilen yapı ruhsatı ile ilgili gelen taleplerin 501 adedi yeni ruhsat, 307 adedi ruhsat tadilatı, 238 adedi isim değişikliği, 89 adedi yenileme, 13 adedi yeniden ruhsat düzenleme ve 26 adedi de diğer taleplerden oluşmaktadır. FAALİYETİN ADI ADEDİ İmar Durumu 1474 Yapı Ruhsatı 1174 Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti 536 Teknik Masada Bilgi Verilen Vatandaş Banka yazısı 1 Mahkeme ve İcra Yazısı Geçici Ustalık Belgesi 102 İmar Uygulamaları 3194 sayılı İmar Kanunu nun 18.maddesi kapsamında aşağıda belirtilen alanlarda imar uygulaması çalışmalarına başlanmıştır. UYGULAMA ADI ALAN (Hektar) MALİK Yayalar Yayalar Velibaba

86 Fevzi Çakmak Dolayoba 1184 Parsel İmar Uygulaması Dolayoba 659 Parsel İmar Uygulaması Kurtköy 7214 Ada 4 Parsel İmar Uygulaması ,2 34 5,7 142 Kurtköy 5 6,3 106 Yayalar 543 Parsel İmar Uygulaması 1,9 150 Çamlık Yayalar 904 Parsel İmar Uygulaması 0,8 24 Fevzi Çakmak Diğer İmar Uygulamaları 14,1 64 Toplam İnşaat İstikamet, Kot Kesit, Encümene Teklif, Yer Tespiti, Aplikasyon, Revizyon işlemleri YAPILAN İŞLEMLER Tescil Edilen İmar Uygulamalarında İşlemi Yapılan Tapu Sayısı Tescil Edilen ve Askıya Çıkan İmar Uygulamaları İçin Gönderilen Tebligat MİKTAR İnşaat İstikametRölevesi 864 Kot Kesit 559 Encümene Teklif Belgesi 364 Ölçü Krokisi 4 Elektrik Direği Tespiti 1 Ağaç Rölevesi 5 Tapu Devir 2981 sayılı yasaya göre 33adet ve 775 sayılı yasaya göre30 adet tapu devir işlemi gerçekleştirilmiştir sayılı İmar Kanunu nun 17. maddesi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesine istinaden, satışı yapılan 227 adet hisseli ve tam taşınmazın tapuda devir işlemleri gerçekleştirilmiştir sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanunu nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun gereğince 3 adet tapu devir işlemi gerçekleştirilmiştir. Gecekondu Tasfiye İşlemleri Belediyemiz tarafından 51 adet gecekondu tasfiye edilmiştir sayılı kanun gereğince maliye hazinesine ait m 2 (Ertuğrulgazi, Sülüntepe, Yayalar ve Velibaba Mahalleleri) alanın Pendik Belediyesine devredilmesi çalışmaları kapsamında Yayalar 847 parselin devri tamamlanmıştır. Yapı Denetim Faaliyetleri Yapı denetim faaliyetleri kapsamında 3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu ve 84

87 diğer kanunlarla verilen yetkiler çerçevesinde inşaatı devam eden yapılar için; inşaata fiilen başladığını belgelemek için işe başlama tutanaklarının onaylanması, inşaatı devam eden yapılara ait seviye tespit ve hak ediş raporlarının onaylanması, yapılarda bulunan asansörlere yönetmeliğe uygunluğunun kontrolü sonucu tescil belgesi verilmesi, inşa halindeki binaların ısı yalıtım projelerine uygunluğunun kontrolü sonucu ısı yalıtım raporunun düzenlenmesi, inşaatlara ait kontur gabari belgesi uygunluğunun kontrol sonucu kontur gabari belgesinin onaylanması, yapı bittiğinde kullanıma açılması için yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi gerçekleştirilmiştir. işlemleri Ruhsat ve eklerine aykırı yapılan yapıların faaliyetten men edilmesi amacıyla yapı tatil tutanağı düzenlenmesi ve yıkılması istenen yapılar içinde yıkım ruhsatı düzenlenmesi işlemi gerçekleştirilmiştir. FAALİYET Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenleme ADEDİ 647 İş Bitirme Tutanağı Düzenleme 640 Hakediş Raporlarını Onaylama Seviye Tespit Tutanağı Onaylama Isı Yalıtım Raporu Düzenleme 496 Yıkım Ruhsatı Düzenleme 88 Yapı Tatil Tutanağı Düzenleme (Ruhsatlı Yapılar) Asansör Tescil Belgesi Düzenleme Kontur Gabari Belgesinin Onaylama İşe Başlama Tutanaklarını Onaylama Gecekondu ve Kaçak Yapılaşma ile Mücadele 3194 sayılı İmar Kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında ilçe sınırlarında kaçak yapı ve gecekondu takibi, engel ve yıkım faaliyetleri ile kent estetiğine yönelik çalışmalar yapılması amacıyla tüm kaçak yapı faaliyetlerinin denetlenmesi ve yapılar hakkında gerekli yasal sürecin başlatılarak yıkım kararlarının uygulanması gerçekleştirilmiştir. FAALİYET ADEDİ Yapılan Yıkımlar 279 Yapı Tatil Tutanağı (Kaçak Yapılar) Değerlendirilen Elektrik-Su Bağlatma Talebi Bina Tadilat Talebi 31 Çatı Onarım İzni

88 Kız Meslek Lisesi Yanı Parkı (3.861m 2 ), Güllübağlar Mahallesi Gül Camii Yanı Parkı (2.424 m 2 ), Güzelyalı Mahallesi Türbe Sokak Parkı (198 m 2 ), Yenişehir Mahallesi Menekşe Sitesi Parkı (610 m 2 ), Velibaba Mahallesi Etüd Merkezi Futbol Sahası Yapımı ve Bahçe Düzenlemesi (590 m 2 ) vs. olmak üzere Pendik Belediyesi'ne ait park ve yeşil alanlarda toplam 10 adet yeni park ve muhtelif alanlarda33 adet çocuk oyun grubu,33 adet fitnessgrubukullanıma sunulmuştur. Kaçak Yapılaşma İle Mücadele Diğer Faaliyetler İmar kanunun 15. ve 16. Maddesine göre yoldan ihdas uygulaması ile 57 adet toplam m 2 alan Belediye adına tescil edilmiştir ÇEVRE-REKREASYON Park ve Bahçe Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri EsenyalıMahallesi Utku Sokak Parkı (238 m 2 ), Çamçeşme Mahallesi Askerlik Şubesi Yanı Parkı (390 m 2 ), Bahçelievler Mahallesi Tel Sokak Parkı (1.315m 2 ), Orhangazi Mahallesi Özen Sokak Parkı (108 m 2 ), VelibabaMahallesi Park Yapımı 86

89 Mevcut parkların yeniden projelendirilip revize edilmesi kapsamında; Fevzi Çakmak Kılıç Reis Parkı (1.694 m²), Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarlık Yanı Parkı (320,50 m²), Fatih Mahallesi Fatih Camii Yanı Parkı (415 m²), Fatih Mahallesi Cumhuriyet Parkı (1.102 m²), Yeni Mahalle Selami Yurdan Parkı (320,50 m²), Kaynarca Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Parkı (348 m²),kavakpınar Mahallesi Turgay Kahraman Parkı (2.838 m²),yeşilbağlar Mahallesi Muhtarlık Yanı Parkı (1.117 m²), Ramazanoğlu Mahallesi Şht. Turan Kutlu Parkı (1.737 m²), Ramazanoğlu Mahallesi Ramazanoğlu 2 Parkı (1.570 m²) ve Kurtköy Mahallesi Eftelya Sokak Mesken 1 Parkı (2.013 m²) olmak üzere 11 adet park revizyonu gerçekleştirilmiştir. Park yapım ve tadilat çalışmalarında m² kauçuk zeminyapılmıştır. FAALİYET ADEDİ Yeni Yapılan Park Sayısı 10 Revize Edilen Park Sayısı 11 Kauçuk Zemin (m²) Otomatik Sulama Sistemi (m²) Fitness Aletlerinin Temini ve Montajı Kamu Alanlarındaki Oyun ve Oturma Gruplarının Yapım ve Bakım Hizmetleri Resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda bank, çöp kovası, saksı, fitness grubu, oyun grubu, kameriye, piknik masası montajı ve dağıtımı gibi kent donatılarının imalat, dağıtım ve montajı gerçekleştirilmiştir. FAALİYET ADEDİ Saksı Dağıtımı 7 Bank Montajı ve Dağıtımı 546 Piknik Masası Montajı ve Dağıtımı 167 Çöp Kovası Dağıtımı 564 Kameriye İmalat Ve Montajı 25 Oyun Grubu Dağıtımı 33 Muhtelif Demir İmalat Tamiratı (Oyun Grubu, Bariyer, Pota, Kale Direkleri, Çit Vs.) 88 87

90 FitnessAletlerinin Temini ve Montajı 33Takım FAALİYET MİKTAR Çim Serimi (m²) Ağaç Fidan Dikimi (Adet) Ağaç Kesimi (Adet) 154 Ağaç Budama (Adet) 561 Bitki ve Çalı Grubu Dikimi (Adet) Mevsimlik Çiçek Dikimi (Adet) Muhtelif Demir İmalat ve Tamiratı Cadde, Sokak ve Yeşil Alanların Ağaçlandırılması ve Bakım Hizmeti İlçemizde bulunan cadde, sokak ve yeşil alanların ağaçlandırılma ve mevcut alanların bakımları çalışması yapılmıştır. Ayrıca, çim ekimiağaç kesim ve budama, bitki ve çalı grubu dikimi ve mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirilmiştir.muhtelif yol kenarları ve refüjlere m 2 alanda peyzaj düzenleme çalışması yapılmıştır. Piknik Masası ve Kameriye İmalat ve Montajı 88

91 Yenişehir Mahallesi Ulu Camii Peyzaj Projesi,Dolayoba Spor Kompleksi Revizyon Peyzaj Projeleri hazırlanmıştır. Bitki ve Çalı Grubu Dikimi 1.3. TOPLUMSAL FAALİYETLER KÜLTÜREL Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerin Düzenlenmesi Ağaç Budama Park Peyzaj ve Çevre Düzenleme Projeleri Kültürel ve sanatsal etkinlikler kapsamında ilçemizde konferans, tiyatro, sinema, söyleşi ve sohbet programları, festival ve sergi düzenlenmiştir. İlçe sınırlarındaki yeşil alanlarının, kamu binalarının çevre düzenlemeleri, çeşitli rekreasyon alanlarının düzenlemeleri için peyzaj projeleri hazırlanmıştır. Dumlupınar Semt Merkezi Çevre Düzenlemesi Projesi, Kurtköy Parsel Parkları Peyzaj Projesi, Şeyhli Mahallesi Aydın Sokak Park Projesi, Dumankaya Camii Yanı Spor Tesisleri Çevre Düzenlemesi, Güllübağlar Etüt Merkezi, Orhangazi Mahallesi Dere Sokak Park Alanı, Konser Programı FAALİYET ALANI ADEDİ Sergi 19 Festival-Şenlik 4 89

92 Konser-Şiir Dinletisi 103 Çocuk Gösterileri (Sinema- Tiyatro) 66 katılımıyla 111 adet program gerçekleştirilmiştir. Sinema Gösterimi 33 Tiyatro Gösterimi 67 Kültür ve Sanat Yarışmaları 9 Sergiler Belirli Gün ve Haftalara İlişkin Sosyal Aktiviteler Düzenlenmesi Belirli gün ve haftalar dolayısıyla 11 adet anma programı Halk Oyunları Gösterisi Ayrıca 19 yazar ve akademisyen ile ayda 27adetsohbet programıdüzenlenmiştir. gerçekleştirilmiştir. Sohbet Programları Yazı-Şiir Atölyelerimizde (M. Akif Ersoy Sanat Merkezi, Güzelyalı Semt Konağı ve Kavakpınar Gençlik Merkezi)2.035 vatandaşımızın Anma Programları Ayrıca Ramazan etkinlikleri çerçevesinde 7dinleti ve 3 sema gösterisi icra edilmiştir. 90

93 Piyano 80 Ney 11 Ebru 18 Resim 40 Hat 49 Minyatür 18 Ramazan Etkinlikleri Hobi, Enstrüman, Mesleki ve Geleneksel El Sanatları Kursları Düzenlenmesi Sivil toplum kuruluşları işbirliği ile yıl içerisinde hobi, enstrüman, mesleki ve geleneksel el sanatları olmak üzere 4 farklı kategoride 39farklı branşta toplam1.441kursiyer katılımı ile kurs faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Enstrüman Kursları El Sanatları Kursları Tezhib 10 Çini Seramik Dek. 45 İpek Halı Dok. 20 Bardız Kilim Dok. 7 Boşnak Kilim Dok. 17 Filografi 13 Taş İşlemeciliği 10 Rize Bezi 10 Güzel Sanatlara Hazırlık 20 Gümüş İşleme 20 Sedef Kakma 10 Keçecilik 11 Kırık Meal 18 Takı Tasarım 21 Yaka Çiçeği 15 Nakış 67 Fotoğrafçılık 74 Bilgisayar 77 GERÇEKLEŞTİRİLEN KURS ADI KURSİYER SAYISI Hobi Kursları Amatör Denizcilik 170 Aşçılık 18 Enstrüman Kursları Bağlama 32 Gitar 124 Keman 99 Giyim 20 İngilizce 18 91

94 Osmanlıca 6 Arapça 22 Tiyatro 22 Halkoyunları 90 Sahne Sanatları Kursu Pendik Belediyesi Çocuk Korosu Türk Halk Müziği Korosu Pendik Belediyesi Çocuk Korosu Türk Sanat Müziği Korosu 30 Kütüphane Hizmetleri Semazen 22 Pendik Okuyor kampanyası çerçevesinde ilçemizdeki okullarda okur-yazar buluşma organizasyonlarına devam edilmektedir.bu kapsamda ilçemizde bulunan okullarda öğrencinin yazarlarla buluşması, tanışması ve söyleşi yapmaları imkanı sağlayan 50 adet etkinlik gerçekleştirilmiştir. Pendik teki liselere 34 adet ziyaret gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaretlerde adet kitap ve 576 adet "Flash Bellek" hediye edilmiştir. El Sanatları Kursları 92

95 Müzesi, Miniatürk, Eyüp Camii, İstanbul Akvaryum, Boğaz Turu vs.) ve 39 adet şehir dışı (Bursa, Çanakkale, Ankara, Edirne, Bolu) gezi düzenlenmiştir. Okur Yazar Buluşmaları Liselerde, alanında uzman eğitimciler tarafından öğrencinin katılımıyla 4 adet iletişim ve öğrencinin katılımıyla 28 adet kariyer FAALİYET ADI planlama semineri gerçekleştirilmiştir öğrencinin katılımı ile sınav stratejilerine psikolojik hazırlık süreci ni ele alan 99 adet seminer gerçekleştirilmiştir. Kültür Tarih Gezileri ADEDİ Kütüphane Ziyaretçi Sayısı Gençlik Merkezi Ziyaretçi Sayısı Bilgi Evi Ziyaretçi Sayısı Çocuk Kulüpleri Ziyaretçi Sayısı (Kişi) Pendik Belediyesi tarafından vatandaşlarımıza yönelik 117 adet şehir içi (Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarayı, Sultan Ahmet Camii, Ayasofya Müzesi, 1453 Panaroma Şehir İçi Geziler (İstanbul Akvaryum) Kültürel ve Sosyal Etkinlikler İçin Mekân Tahsisi Kamu kurumları, özel kişi/kurumlar ve STK lara kültürel ve sosyal etkinlikler için toplam adet mekân(mesire alanı, kültür merkezleri, nikâh salonları vs.) tahsisi yapılmıştır SOSYAL Yardım Planlanması Faaliyetlerinin İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sosyo-ekonomik durumlarının tespit edilmesi amacıyla sosyal inceleme çalışmaları ve yardım müracaatları esnasında görüşme, bilgi verme ve yönlendirme gerçekleştirilmektedir. FAALİYET ADI faaliyetleri ADEDİ 93

96 Sosyal İnceleme (Aile) Kırtasiye Malzemesi Yardımı (Öğrenci) Görüşme (Aile) Soba Yardımı (Aile) 134 Asker Aile Yardımı Sosyal İnceleme neticesinde ihtiyaç Manüel Tekerlekli Sandalye Yardımı Akülü Tekerlekli Sandalye Yardımı durumu tespit edilen ailelere, encümen kararıyla ve 4109 sayılı kanun uyarınca asker aylığı bağlanarak yardım sağlanmıştır. FAALİYET ADI ADEDİ Asker Maaşı (Aile) 465 Hasta Bezi Yardımı (Aile) 240 Çocuk Bezi Yardımı (Aile) 37 Havalı Hasta Yatağı 42 Hasta Yatağı 40 Hasta Yatak Koruyucu Yardımı 22 Ayakkabı Yardımı (Çift) Ayni Yardımların Yapılması İhtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla adreslerine günlük sıcak yemek, kuru gıda, giyim eşyası, ev eşyası, soba, öğrenciler için kırtasiye malzemesi, hasta ve engelliler için medikal malzeme İftar Yemekleri yardımları (hasta bezi, tekerlekli sandalye gibi) ile kendilerine destek Afet Yardımları sağlanmıştır. Ayrıca Ramazan ayı içerisinde her gün İftar Çadırında ve farklı günlerde 10 ayrınoktada iftar yemekleri düzenlenmiştir. FAALİYET ADI ADEDİ Aş Yardımı (Aile) 160 Kuru Gıda Yardımı (Aile) Giyim Eşyası Yardımı (Aile) Ev Eşyası Yardımı (Aile) 280 Suriye de yaşanan iç savaştan dolayı ülkemize sığınan ve soğuktan korunmak için mücadele eden Suriyeli vatandaşlara yardım etmek amacıyla Pendik ten Suriye ye Battaniye Kampanyası düzenlenmiştir. Kampanya kapsamında Pendikli vatandaşlarımızdan, okullardan, firmalardan, derneklerden ve bazı hayır kurumlarından gelen adet 94

97 battaniye, 25 adet yorgan ve 7 adet pike ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Engelli Taşıma Aracı Hizmeti Pendik ten Suriye ye Battaniye Kampanyası Sosyal Manevi Bakım Hizmetleri İlçemizde bulunan engelli, bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşlarımıza maddi -manevi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla; Engelli vatandaşlarımızın hastane ve diğer kamu kurumlarına ulaşımlarını sağlamak için taşıma hizmeti, Evden çıkamayacak durumda olan yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza evde kuaför hizmeti, Engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine yönelik psikolojik destek ve engelli hakları konusunda danışmanlık hizmeti, Evini temizleyemeyecek durumda olan yaşlı, hasta veya engelli olan kişilerin evlerinde düzenli aralıklarla temizlik hizmeti, Engelli vatandaşlarımızayönelik çeşitli gösteriler, etkinlikler ve eğitim faaliyetleri düzenlenmiştir. FAALİYET ADI Engelli Taşıma Aracı Hizmeti (Kişi/Aylık) ADEDİ 120 Psikolojik Danışmanlık (Seans) Engelli Haklarıyla İlgili Bilgilendirme Ve Danışmanlık Hizmeti (Kişi) Basımı Yapılan Engelli Kimlik Kartı Tedavi Takibi (Kişi) 56 Ev Temizliği (Aile) 16 Engelli ve Mağdur Vatandaşlarımıza Sosyal Manevi Bakım Ziyaretleri (Aile) Kadın sığınma evimizde kadınlara ve çocuklarına psikolojik destek, meslek edindirme kurslarına yönlendirme ve adli yardım bürosu aracılığı ile hukuksal destek sağlanmaktadır. Taziye Hizmetleri 95

98 Taziye birimimizce vefat eden vatandaşlarımızın ailelerine taziye ziyaretlerinde bulunulmuştur. Ayrıca cenazenin defni, araç talebinin karşılanması ve cenaze evine yemek gönderilmesi konularında destek sağlanmıştır. öğrencilere hediyeler ve sünnet şöleni gibi konularda faaliyetler gerçekleştirilmiştir. FAALİYET ADI ADEDİ Taziye Ziyareti 836 İştirak Edilen Cenaze Sayısı 527 Cenaze Yemeği (Aile) Madde Bağımlılığının Önlenmesi Gençlerin ve çocukların faydalı bireyler olarak toplum hayatına kazandırılması, bilinçlendirilmesi, yönlendirilmesi ve bilgilendirilmesi amacıyla ilçe sınırlarında yer alan 6 okulda Madde Bağımlılığı Seminerleri düzenlenmiştir. Geçici Barınma Hizmeti Barınacak yeri olmayan vatandaşların geçici barınma ihtiyaçlarının temin edilmesi amacıyla 55 vatandaşa yardım edilmiştir. Mutfakta da Mutluyuz projesi kapsamında Okan Üniversitesi Aşçılık Bölümü öğretim görevlileri tarafından evlenecek çiftlere yönelik yemek kursu düzenlenmiştir. Kursu tamamlayan 6 çift sertifika almaya hak kazanmıştır. Sosyal Sorumluluk Sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamındabağımlılık yapıcı maddeler ve etkilerine yönelik seminerler,üniversiteyi kazanan 96

99 Mutfakta da Mutluyuz Projesi Mutluluğa Bir Adım adlı eğitim programı kapsamında evlenecek çiftlere ve kayınvalidelere yönelik eğitim düzenlenmiştir. Üsküdar Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi öğretim görevlileri tarafından verilen eğitimi tamamlayan 10 çift ve 20 kayınvalideye sertifika verilmiştir. Evlilik Öncesi Eğitim Programı Evlendirme İşlemleri Evlendirme memurluğu tarafından çiftin nikâhı kıyılmıştır. Ayrıca 803 adet İlçe Dışında Nikâh Kıyma İzin Belgesi düzenlenmiştir. Evlilik Öncesi Eğitim Programı kapsamında; Pendik Belediyesi ve Aile ve Sosyal Politikalar İstanbul İl Müdürlüğü ilebirlikte Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri, Hukuk ve Evlilikte Sağlık konuları üzerine 2 ayrı eğitim düzenlemiş, eğitim sonunda çiftlerekatılım belgesi ve konu ile ilgili kitap dağıtılmış, Pendik Belediyesi bünyesinde görevlipsikologlar tarafından Evlilik ve Aile Nedir, Evlilikle İlgili Beklentiler ve Evlilikte Eşler Arası İletişim konularında eğitim düzenlenmiştir. Nikah Törenleri 97

100 Sportif Faaliyetler Spor etkinlikleri kapsamında liseler arası futsal(salon futbolu) şampiyonası, bilek güreşi turnuvası, masa tenisi turnuvası ve Geleneksel Pendik Belediye Başkanlığı Kupası, Atletizm Kros Yarışması ve İstanbul un En Hızlısı Atletizm Pendik Şampiyonu yarışmaları düzenlenmiştir. taekwondoturnuvası düzenlenmiştir. Sportif faaliyetler kapsamında vatandaşımızın faydalandığı tekvando, judo, güreş, masa tenisi, model uçak ve yelken eğitimleri olmak üzere 6 branşta temel spor eğitimleri gerçekleştirilmiştir. GERÇEKLEŞTİRİLEN SPORTİF FAALİYETLER KURSİYER SAYISI Model Uçak 150 Taekwondo 300 Judo 200 Güreş 25 Masa Tenisi 25 Yelken 400 Atletizm Yarışması Pendik Belediyesi, Türkiye Voleybol Federasyonu ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile ilçemizde görev yapan 46 beden eğitimi öğretmeninin katıldığı 1. kademe voleybol kursu düzenlenmiştir. Bu sayede beden eğitimi öğretmenlerinin kişisel gelişimine katkı sağlanmış ve projesi hazırlanan voleybol temel eğitimi projesine eğitmen kadrosu oluşturulmuştur. Yelken Kursu Bilek Güreşi Yarışması 2013 gençlik günleri kapsamında masa tenisi, bilek güreşive salon futbolu branşlarında ve farklı kategorilerde 98

101 olmak üzere gençlerin birbirleriyle yarışmaları sağlanmıştır. Salon Futbolu Yarışması Kurna Köy piknik alanımızda izcilik kampı kapsamında 2 gün süre ile 170 kişilik izci grubu ile kamp yapılmıştır. Pendik Kent Konseyi Stratejik Plan Çalışma Grubu tarafından Kent Stratejik Planı hazırlanmıştır. Ayrıca Kent Konseyi web sayfası hazırlanarak adresinden hizmete başlamıştır. Belirli Gün ve Haftalarda Düzenlenen Etkinlikler Belirli gün ve haftalar etkinlikleri kapsamında 6 adet çeşitli organizasyon gerçekleştirilmiştir. (Sigarayı Bırakma Günü, Sevgililer Günü, Yeşilay Haftası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Dünya Engelliler Günü, Aşure Haftası) İzcilik Kampı Kent Konseyi Kent konseyi çalışmaları kapsamda 2 adet genel kurul ve 11 adet yürütme toplantısı yapılmıştır. Türkiye Kent Konseyleri Birliği Derneği 1. Genel Kurulu na, Konya Meram da gerçekleşen Gençlik Meclisleri Buluşması na, Bursa da gerçekleşen Katılımcı Stratejik Yerel Yönetişim Çalışma Grubu na, Gaziantepte yapılan Türkiye Engelliler Çalıştayı na katılım sağlanmıştır. Dünya Engelliler Günü Etkinliği 99

102 Aşure Haftası Etkinliği Pazar Esnafı Denetimi Halkın Bilgilendirilmesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinliği 23 Nisan Etkinlikleri Halkı sağlık konusunda bilinçlendirmek ve bilgilendirmek amacıyla çeşitli alanlarda 7 adet sağlık programı/seminer gerçekleştirilmiştir(gebelik süreci ve dağıtım sonrası psikoloji bilgilendirme süreci, Çocuk gelişimi ve yetiştirme konusunda seminerler, Kronik hastalara yönelik bilgilendirme ve farkındalık oluşturma seminerleri). Araç Hizmeti aile şehir içi ve şehirlerarası cenaze otobüs hizmeti verilmiştir defa ambulans hizmeti verilmiştir. 23 spor kulübüne 757 defa araç araç hizmeti verilmiştir SAĞLIK Pazar Esnafının Kontrolü Pazar esnafının tezgâh kurma belgeleri düzenli olarak kontrol edilmiştir. Araç Hizmeti ÇEVRE-TEMİZLİK Çöp Toplama Hizmetleri 100

103 Faaliyet Raporu 2013 İlçemiz sınırları dahilinde ortaya çıkan evsel katı atıkların toplanması ve katı atık transfer istasyonuna nakli ile özel sağlık kuruluşları,sağlık ocakları ve evlerinde tedavi gören vatandaşlarımıza ait tıbbi atıkların düzenli olarak toplanması hizmeti gerçekleştirilmiştir Bilgiler Miktar Toplam Tıbbi Atık Tonajı Toplam Sözleşme Sayısı 181 Adet Yıllara Göre Toplanan Evsel Atık Miktarı (TON) 51 noktada yer altı konteyner Yıl içinde toplam ,30 ton evsel atık toplanmıştır. sistemi hizmete konteyner yeri açılmıştır.yeraltı belirleme ve yapım faaliyetleri devam etmektedir. Aylık evsel atık toplama miktarı aşağıda tabloda gösterilmiştir. Çöp Tonajları Ocak Şubat Mart , , , Nisan Mayıs Haziran Temmuz , , , , Ağustos Eylül , , Ekim Kasım , ,46 12 Aralık TOPLAM , ,30 Yer Altı Konteyneri Konteyner Dağıtma ve Tamir Hizmetleri adet konteynerın tamir ve onarımları yapılmış, adet konteyner yıkanmış ve adet yeni konteyner dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 101

104 Konteyner Tamiratı Geri Dönüşüm Kumbarası Ayrıca Pendik genelinde kg atık pil toplanmıştır. Yıkama ve Süpürme Hizmetleri Konteyner Yıkama Pendik teki tüm mahallelerin cadde ve sokaklarında süpürme faaliyeti elle ve mekanik olarak gerçekleşmektedir. Program dahilinde yapılan yıkama işlemleri dışında gelen talepler üzerine adet cadde ve sokak ayrıca yıkanmıştır. Kamu Alanlarının Temizlik ve İlaçlanması Konteyner Dağıtımı Geri Dönüşüm Hizmetleri Geri dönüşüm hizmetleri kapsamında 27 adet geri dönüşüm kumbarası ve adet iç mekan geri dönüşüm kutusu dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Pendik genelinde ton ambalaj atığı toplanmıştır. Eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, dini tesisler gibi kamu alanlarının genel iç ve su depolarının temizlikleri yapılmıştır. FAALİYET ADI ADEDİ Okul Temizliği 59 Dini Tesislerin Temizliği 176 Okulların Su Depolarının Temizliği 85 Dini Tesislerin Su Depolarının Temizliği

105 Bitkisel Atık Yağ Denetimlerinin Yapılması Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğine istinaden atık yağ denetimleri gerçekleştirilmiştir. Yıl içinde kg bitkisel atık yağ, işletme ve evlerden toplanmıştır. FAALİYET ADI ADEDİ Kamu Alanlarının Temizliği Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesinin Yapılması Çevre Denetim Tespit Tutanağı 685 Bitkisel Atık Yağ Denetimi 587 Vatandaşlarımızdan gelen talepler ve şikâyetler doğrultusunda gürültü ölçümleri yapılmış, bu doğrultuda Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine istinaden gerekli yasal işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 22 adet gürültü ölçüm denetimi yapılmıştır. Bitkisel Atık Yağ Denetimi İlaçlama Hizmetleri Gürültü Ölçümü İlçe genelinde Vektör Mücadelesi kapsamında (Pire, sivrisinek, karasinek, kene v.s.), haşere ve çevre zararlılarına 103

106 karşı adet ilaçlama çalışması yapılmış olup 3,6 ton ilaç kullanılmıştır. İlaçlama Faaliyetleri Hurda Araçların Kaldırılması Zabıta trafik ekipleri tarafından Pendik genelinde yapılan incelemeler neticesinde 26 adet hurda araç tebligatı yapılmış, 26 araç teslim edilmiş ve toplam 64 adet hurda araç kaldırılarak hurda araç deposuna nakledilmiştir. Diğer Çevresel Hizmetler adet büyükbaş ve 937 adet küçükbaş olmak üzere toplam adet kurbanlık ve adaklık hayvanın kesim öncesi ve sonrası denetimi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Belediye kesimhanesinde 350adet büyükbaş ve 150 adet küçükbaş hayvanın kesim işlemi yapılmıştır. Veteriner hekimlerimizce hasta ve yaralı olan hayvanlara toplam tedavi işlemi uygulanmıştır. Başıboş hayvan toplama ve ambulans araçlarımızla yapılan kontrol ve denetimlerle toplanan hayvanlar rehabilite edildikten sonra doğal yaşamlarına bırakılmaktadır.rehabilite çalışmaları kapsamında adet sokak hayvanının tedavisi yapılmış ve 1.283adet hayvan kısırlaştırılıp mikroçip implantasyonu ile kayıt altına alınmıştır.saldırgan tavır gösteren142 hayvan müşahede altında tutulmuştur. Hurda Araçların Toplanması Kurban Çadırı 104

107 demüracaatları doğrultusunda Hafta Tatili Ruhsatı verilmiştir. FAALİYET ADI Sıhhi Müessese Ruhsatı Düzenlenmesi Gayrisıhhî Müessese Ruhsatı Düzenlenmesi ADEDİ Hafta Tatili Ruhsatı Düzenlenmesi 429 Veteriner Hizmetleri Ruhsat Verilecek İşyerlerinin Denetlenmesi 913 Sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmesi amacıyla 55adet besleme noktası,50 adet betonarme suluk yapılmış ve haftanın 7 günü kuru mama dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca sokak hayvanlarını besleyen hayvan gönüllülerine mama desteğinde bulunulmuştur. Bu kapsamda kg kuru mama kullanılmıştır DENETİM İşyerlerinin Ruhsatlandırılması İşlemleri 5393 sayılı Belediye Kanunu, 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve 394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu hükümleri doğrultusunda ilçe genelinde ruhsat müracaatında bulunan işyerleri, denetim komisyonunca denetlenerek ilgili mevzuat şartlarını sağlayan Sıhhi Seyyar Satıcılar İle Mücadele İlgili mevzuat gereği ilçe sınırlarında izinsiz faaliyet gösteren seyyar satıcılarla mücadele kapsamında, seyyar satıcılara ait tezgâh ve ürünlere el konulmuş ve gerekli yasal işlemler yapılmıştır Toplumun duygusal algısını istismar edenler (dilenciler) hakkında yasal işlemler gerçekleştirilmiştir. FAALİYET ADI ADEDİ Alınan İşporta Sayısı Yapılan Dilenci Çalışmaları 150 Alınan Seyyar Tekerlekli Araç 56 Alınan Terazi Sayısı 254 Alınan Megafon Sayısı 286 Yapılan Cezai İşlem Sayısı 127 Müesseseler ile 2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhi Müesseselere İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı,Ruhsatlı işyerlerine 105

108 İşyeri Denetimleri Tebligat, İlan Ve Raporlama Hizmetlerinin Yürütülmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve 9207 Sayılı İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik Seyyar İle Mücadele İşyeri Denetimleri Sıhhi, gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerleri hakkında, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen yazılar ile vatandaşlardan gelen şikâyet vb. konuları değerlendirilerek mahallinde denetimler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda toplam 7.444adet işyeri denetimi gerçekleştirilmiştir. gereğince, Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerinin mühürleme işlemi yapılmış, Daha önce mühürlenen işyerinin mührünü koparıp faaliyetine ruhsatsız olarak devam etmesiyle ortaya çıkan durumun tekrar tespit edilmesi sonucunda mühür fekki işlemi yapılmış, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu gereğince resmi kurumlardan gelen evrakların imza mukabili ilgililerine tebliğ edilmesi işlemleri gerçekleştirilmiştir. FAALİYET Tebligat (Encümen Kararı, Mühürleme vb.) ADEDİ

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı,nün teşkilat

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Dr. Nuran Talu, ODTÜMD/STK Üyesi ODTÜMD, 11 Nisan 2009 1 5393 Sayılı Belediye Kanununda (13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı RG) yeralan Katılımcılık ile ilgili Hükümler

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, Sultangazi Belediyesi

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Gençlik ve

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI TARİH : 08/09/2017 BİRLEŞİM NO : 1 OTURUM NO : 1 KARAR NO : 55 Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda görüşülmesine geçilen

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Teşkilat MADDE-4- Müdürlüğün Görevleri MADDE-5-

İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar Teşkilat MADDE-4- Müdürlüğün Görevleri MADDE-5- T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DEPREM RİSK YÖNETİM VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Silivri

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar;

BOĞAZİÇİ BÖLGESİ PROJE/RUHSAT /İZİN /İSKÂNFAALİYETLERİ. Ruhsat İskân ve İzin İşlemleri olarak; Yapı Tesisatları ile İlgili Çalışmalar; Tablo Avan Proje, Görüş, İmar Durumu, Ruhsat, İskân Onayları Onay Türü 0 0 0 0 TOPLAM Avan Proje Görüş İmar Durumu Ruhsat İskan 0 0. Kaynak. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Stratejik Hedef. Stratejik

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ [203] 203 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Karpuzlu

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EYLÜL,2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Alanya Belediyesi Yapı Kontrol

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, GAZİLER MAHALLESİ 28254 ADA 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473 ve 474 PARSELLERE İLİŞKİN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜHİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜHİZMET STANDARTLARI TABLOSU YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜHİZMET STANDARTLARI TABLOSU VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜMÜZ (0422)-238-39-29) Telefonundan Veya Belediyemiz Çağrı Merkezi ( 444 8 9 10 )

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI I TARİHİ 02.10.2014 NO 29 KONUSU BELEDİYEMİZE AİT TABANCANIN EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE HİBE EDİLMESİ Belediye Başkanının sözlü teklifi ile Belediyemize ait olan Kırıkkale marka 74126631 seri numaralı 7/65

Detaylı

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 206 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 206 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 206 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Halkımızın bu onurlu görevi şahsıma tevdi ettiği ilk günden itibaren model ve modern

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM 1950 li yıllarda Sanayileşme ve kentlere GÖÇ Tepki: 1) 1966 yılında «Gecekondu

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

KANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü KANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü İLETİŞİM BİLGİLERİ Akdurak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:3 Tel: 0262 551 32 10 Dahili 178 Faks: 0262 551 30 61 / 32 12 e-posta: muhasebe@kandira.bel.tr

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI. Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI. Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Yapısı Amaç MADDE- 1 Bu yönetmeliğin amacı Edremit

Detaylı