DOÇ.DR.YÜKSEL TERZĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOÇ.DR.YÜKSEL TERZĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ"

Transkript

1 DOÇ.DR.YÜKSEL TERZĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ Adı Soyadı: Yüksel TERZĐ Doğum Tarihi: 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đstatistik Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1992 Y. Lisans Đstatistik Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1995 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Matematik Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003 Doç. Đstatistik Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: Çok Değişkenli Varyans Analizi (MANOVA) ve Bir Uygulama Danışman: Prof.Dr.Alifettah Shahbazov Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Sansürlü Veriler Đçin Sağkalım Analizi ve Gerçek Verilere Uygulaması Danışman: Prof.Dr.Yüksel Bek, Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali Cengiz 1

2 Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Arş.Gör. Fen-Ed. Fakültesi, Đstatistik Böl., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dr.Arş.Gör. Fen-Ed. Fakültesi, Đstatistik Böl., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yar.Doç.Dr. Fen-Ed. Fakültesi, Đstatistik Böl., Afyon Kocatepe Üniversitesi Yar.Doç.Dr. Fen-Ed. Fakültesi, Đstatistik Böl., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Doç.Dr. Fen-Ed. Fakültesi, Đstatistik Böl., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: 1. Münevvere Yıldız (2009). Sağkalım Analizi Çalışmalarında Grup Ardışık Planların ve Uyarlamalı Tasarımların Örneklem Büyüklükleri Đle Güç Analizleri Bakımından Karşılaştırılması ve Bir Uygulama, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Đstatistik Anabilim Dalı, Afyonkarahisar (Bitti). 2. Sinan Meral (2010). Öğretim Elemanlarının Tükenmişlik Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması: Amasya Üniversitesi Örneği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Đstatistik Anabilim Dalı, Samsun (Bitti). 3. Selçuk Hamzaoğlu (2013). Çoklu Regresyon Yöntemlerinde Güç Analizi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Đstatistik Anabilim Dalı, Samsun (Bitti). 4. Đbrahim Cimşit (2013). Değerlendiricinin iki ve ikiden fazla olduğu durumlarda uyum için bir Bayesci yaklaşım, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Đstatistik Anabilim Dalı, Samsun (Bitti). 5. Safa HOŞ (2013). Farklı Modellere Göre Grup Đçi Korelasyon Katsayılarının Karşılaştırılması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Đstatistik Anabilim Dalı, Samsun (Bitti). 6. Çisem Karamert (2011-). Relatif Sağkalım Analizi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Đstatistik Anabilim Dalı, Samsun (Tez aşamasında). 7. Đbrahim Sinan Kenkinkılınç (2010-). Log-Lineer Model Seçiminde Kullanılan Yöntemler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Đstatistik Anabilim Dalı, Samsun (Tez aşamasında). 2

3 Yönetilen Doktora Tezleri: 1. Nesrin Alkan (2012). Kayıp Verili Cox Regresyon Yöntemine Bayesci Bir Yaklaşım, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Đstatistik Anabilim Dalı, Samsun (Bitti). 2. Davut Canlı (2013-). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Đstatistik Anabilim Dalı, Samsun (Ders aşamasında). Projelerde Yaptığı Görevler: 1. Afyonkarahisar da Hava Kirliliği ve Đlişkili Olduğu Hastalıkların Đstatistiksel Modellenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi BAP projesi, Proje No: 06.FENED.05, Proje Yürütücüsü, 2011 (Bitti). 2. Samsun Bölgesinde Hava Kirliliği ve Neden Olduğu Hastalıkların Đstatistiksel Modellenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:F-341, Proje Yöneticisi: Prof.Dr.Faruk Alpaslan, Araştırmacı, 2009 (Bitti). Đdari Görevler: Bölüm Başkanı Afyon Kocatepe Ün. Fen-Ed. Fak. Đstatistik Bölümü, Temmuz 2005-Ocak 2009 Anabilim Dalı Başkanı Afyon Kocatepe Ün. Fen-Ed.Fak. Uygulamalı Đst. Anabilim Dalı, Eylül 2007-Ocak 2009 Anabilim Dalı Başkanı (V) Ondokuz Mayıs Ün. Đstatistik Bölümü, Đstatistiksel Bilgi Sist. Anabilim Dalı, Ekim BEK Alt Kurul Görevi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Bologna Eşgüdüm Komisyonu Eğitim Programı Geliştirme ve Değerlendirme Kurulu üyesi, Çok Kaynaklı Performans Değerlendirme Sistemi Çalışma Ekibi Üyeliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü, Bologna Süreci Çalışması Üyeliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Ed.Fak. Đstatistik Bölümü, Ödüller: SCI ve SCI-Expanded kapsamında taranan dergilerde yayınlanan çalışmalardan dolayı, TÜBĐTAK Yurtdışı Yayınları Teşvik Ödülü, OMÜ Yurtdışı Yayınları Teşvik Ödülü, 3

4 Akademik Yıl Dönem Güz Đlkbahar Güz Đlkbahar Son dört yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı ĐST.101 BĐLG. TEKNOLOJĐSĐ ĐST.343 ĐST.PAKET PROG.KUL EEM.251 OLASILIK KURAMI ĐST.641 ĐST.PAK. PROG. VERĐ AN(YL) ĐST.715 SAĞKALIM AN. (DOK) ĐST.102 BĐLG. PROG.GĐR.I ĐST.304 ĐST.PAKET PROG ĐST.432 VERĐ TABANI ĐST.430 GÜVENĐLĐRLĐK ANALĐZĐ ĐST.631 ĐST. BĐLG. KUL. (YL) ĐST.718 GÜVENĐLĐRLĐK AN.(DOK) ĐST.103 OLASILIĞA GĐR.I ĐST.105 TEMEL ĐSTATĐSTĐK ĐST.425 ĐST. PAKET PROG. KUL EEM.251 OLASILIK KURAMI ĐST.641 ĐST.PAK. PROG. VERĐ AN(YL) ĐST.106 ĐSTATĐSTĐKSEL YÖNTEMLER ĐST.304 ĐST.PAKET PROG ĐST.430 GÜVENĐLĐRLĐK ANALĐZĐ ĐST.631 ĐST. BĐLG. KUL. (YL) ĐST.718 GÜVENĐLĐRLĐK AN.(DOK) Güz ĐST.105 TEMEL ĐSTATĐSTĐK I ĐST.303 REGRESYON ÇÖZÜMLEMESĐ Đlkbahar Güz Bahar EEM.251 OLASILIK KURAMI ĐST.641 ĐST.PAK.PROG.VERĐ AN. (YL) ĐST 715 SAĞKALIM ANALĐZĐ (DOK) ĐST.106 TEMEL ĐSTATĐSTĐK II ĐST.304 ĐST.PAKET PROG.I (T) ĐST.304 ĐST.PAKET PROG.I (Ç) ĐST.631 ĐST. BĐLG. KUL. (YL) ĐST.718 GÜVENĐLĐRLĐK AN.(DOK) ĐST.105 TEMEL ĐSTATĐSTĐK I ĐST.303 REGRESYON ÇÖZÜMLEMESĐ EEM.251 OLASILIK KURAMI ĐST 431 ĐST.PAKET PROG.I ĐST.641 ĐST.PAK.PROG.VERĐ AN. (YL) ĐST.718 GÜVENĐLĐRLĐK AN.(DOK) ĐST.106 TEMEL ĐSTATĐSTĐK II ĐST.304 ĐST.PAKET PROG.I (T) ĐST.304 ĐST.PAKET PROG.I (Ç) ĐST.641 ĐST.PAK.PROG.VERĐ AN. I(YL) ĐST.642 ĐST.PAK.PROG.VERĐ AN.II(YL)

5 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : SCI-SCI Expanded Dergileri A1. Y.Terzi, M. Sarı, A.S.Öğütlü, M.A.Cengiz. Application of group sequential test methods in survival analysis and power analysis of spending function, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 27(6), , A2. H.Esme, O.Solak, Y.Yürümez, Y.Yavuz, Y.Terzi, M.Sezer, H.Küçüker. The prognostic importance of trauma scoring systems for blunt thoracic trauma, Thoracic and Cardiovascular Surgeon, 55(3), , A3. A.Narcı, O.Solak, N.T.Haktanır, A.Ayçiçek, Y.Demir, Y.Ela, E.Özkaracı, Y.Terzi. The prognostic importance of trauma scoring systems in pediatric patients, Pediatric Surgery International, 25, 25-30, A4. H.Çiçek, M.Tandoğan, Y.Terzi, M.Yardımcı. Relationships between producer tendency towards membership of European Union (EU) and enterprise performance in dairy cattle activity in Turkey, Journal of Food, Agriculture & Environment, 7(1),97-100, A5. Y.Terzi, M.A.Cengiz. Using of generalized additive model for model selection in multiple poisson regression for air pollution data, Scientific Research and Essay, 4(9), , A6. Y.Ela, M.Emmiler, C.U.Kocogullari, Y.Terzi, R.Sivaci, A.Cekirdekci. Advantages of autologous blood transfusion in off-pump coronary artery bypass, Heart Surgery Forum, 12(5), , A7. M.A.Cengiz, T.Şenel, Y.Terzi, N.Murat, N.Savaş. Comparing different sedation medications using generalized estimating equations approach, African Journal of Pharmacy and Pharmacology, 4(4), , A8. R.Kesli, H.S.Gokturk, M.Erbayrak, P.Karabaglı, Y.Terzi. Comparison of the diagnostic values of the 3 different stool antigen tests for the noninvasive diagnosis of helicobacter pylori infection, Journal of Investigative Medicine, 58(8), , A9. A.Kanat, S.Kayacı, U.Yazar, H.Kazadal, Y.Terzi. Chronic subdural hematoma in adults:why does it occur more often in males than females? influence of patient s sexual gender on occurrence, Journal of Neurosurgical Sciences, 54(3), ,

6 A10. A.Yılmaz, A.Kanat, A.M.Musluman, Đ.Çolak, Y.Terzi, A.Kayacı, Y.Aydin. When is duraplasty required in the surgical treatment of chiari malformation type I based on tonsillar descending grading scale?, World Neurosurgery, 75(2), , A11. M.G.Kurtoğlu, R.Keşli, Y.Terzi, M.Baykan. Investigation of the susceptibilities of Mycobacterium tuberculosis complex strains to major antituberculosis drugs with BACTEC MGIT 960 System, Nobel Medicus, 7(1), 42-48, A12. A.Yılmaz, A.M.Musluman, A.Kanat, H.Cavusoglu, Y.Terzi, Y.Aydın. The correlation between hematoma volume and outcome in ruptured posterior fossa arteriovenous malformations indicates the importance of surgical evacuation of hematomas, Turkish Neurosurgery, 21(2), , A13. R. Kesli, H. Polat, Y. Terzi, M.G. Kurtoglu, Y. Uyar. Comparison of a newly developed automated and quantitative hepatitis C virus (HCV) core antigen test with the HCV RNA assay for the clinical usefulness of confirming anti-hcv results, Journal of Clinical Microbiology, 49 (12), , A14. Y.Ulus, D.Durmus, Y.Akyol, Y.Terzi, A.Bilgici, O.Kuru. Reliability and validity of the Turkish version of the falls efficacy scale international in community-dwelling older persons, Archives of Gerontology and Geriatrics, 54 (3), A15. M.A. Cengiz, Y. Terzi. Comparing models of the effect of air pollutants on hospital admissions and symptoms for chronic obstructive pulmonary disease, Central European Journal of Public Health, 20 (4), , A16. H.Korkmaz, R.Kesli, P.Karabaglı, Y.Terzi. Comparison of the diagnostic accuracy of five different stool antigen tests for the diagnosis of helicobacter pylori infection, Helicobacter, 18, , A17. R. Keşli, C. Gökçen, U. Buluğ, Y. Terzi. Investigation of relation between anaerobic bacteria genus clostridium and lateonset autism etiology in children, Journal of Immunoassay and Immunochemistry, 35(1), ,

7 SCI-SCI Expanded dışı uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler A18. H.Çiçek, M.Tandoğan, Y.Terzi, M.Yardımcı. Effects of some technical and socioeconomic factors on milk production costs in dairy enterprise in western Turkey, World Journal of Dairy&Food Sciences, 2(2), 69-73, A19. Y.Terzi, N.Murat, M.A.Cengiz. Bayesci hipotez testleri ve Bayes faktörü, e-journal of New World Sciences Academy, 3(2), , A20. Y.Terzi, V.Sağlam. Job burnout situation of research assistants, e-journal of New World Sciences Academy, Natural and Applied Sciences, 3(1), 52-58, A21. M.A.Cengiz, Y.Terzi, N.Savaş. An application of multinomial response models using Bayesian approach, Journal of Statistics and Management Systems, 12(4), , A22. V.Sağlam, Y.Terzi, N.Savaş, N.Murat. Educational and communicational problems of faculties, The Journal of International Social Research, 2(6), , A23. N.Murat, M.A.Cengiz, Y.Terzi. Youth s perception of problem: Trabzon case, The Journal of International Social Research, 2(7), , A24. E.Terzi, T.Şenel, Y.Terzi, M.A.Cengiz. An application of latent root regression models to real data set, e-journal of New World Sciences Academy, Physical Science, 4(4), , A25. N.Alkan, Y.Terzi, M.A.Cengiz, B.Alkan. Comparison of missing data analysis methods in Cox proportional hazard models, Türkiye Klinikleri J. Biostat, 5(2), 49-54, A26. M.A.Cengiz, T.Şenel,, E.Terzi, Y.Terzi. Doğrusal regresyonda Markov zinciri Monte Carlo yakınsama kriterlerinin karşılaştırılması, International Anatolia Academic Online, 1(1), 27-33,

8 B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: B1. H.Çiçek, M.Tandoğan, Y.Terzi, M.Yardımcı. Effects of some technical and socio-economic factors on milk production cost in dairy enterprises, 15 th International Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants, pp.138, Kuşadası/Turkey,15-19 May B2. H.Esme, O.Solak, Y.Yürümez, Y.Yavuz, Y.Terzi, M.Sezer, H.Kücüker. The prognostic importance of trauma scoring systems for blunt thoracic trauma, Society for Cardiothoracic Surgery in GB Ireland Annual Meeting, pp.99, Manchester/United Kingdom, March B3. R.Kesli, M.G.Kurtoğlu, Y.Terzi. Investigation of extended-spectrum beta lactamase production and antimicrobial resistance of e.coli strains isolated urinary tract infection, XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, pp.101, Đstanbul/Turkey, 5-9 August B4. A.Narcı, O.Solak, N.T.Haktanır, A.Ayçiçek, Y.Demir, Y.Ela, E.Özkaracı, Y.Terzi. The Prognostic Importance of Trauma Scoring Systems for Pediatric Traumas, 9 th European Congress of Pediatric Surgery, pp.259, Đstanbul/Turkey, June B5. L.Tümkaya, A.Korkmaz, B.Ayas, N.Çiftçi, Y.Terzi. Investigation of the postnatal development of the rat dorsal cochlear nucleus with stereological methods, 10 th Congress of European Association of Clinical Anatomy, PP , Đstanbul/Turkey, 2-5 September B6. M.Yıldız, Y.Terzi, M.A.Cengiz, N.Murat, Y.Bek. Calculation of sample size in survival analysis with group sequential designs and adaptive designs, 5 th Conference of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society (EMR-IBS), pp.192, Đstanbul/Turkey, May B7. H.Esme, Y.Yurumez, O.Solak, Y.Yavuz, M.Sezer, Y.Terzi. Three-dimensional imaging of rib fractures and prediction of pulmonary morbidity, European Society of Thoracic Surgeons The 17 th Eur.opean Conference on General Thoracic Surgery organized by ESTS, Krakow/Poland, 31 May-03 June B8. K.G.Saçkan, Đ.Susam, G.Önem, D.Dursunoğlu, M.Saçar, Y.Terzi, Đ.Gökşin, A.Baltalarlı. The effects of isolated CABG on ischemic mitral insufficency, functional capacity and left ventricular functions, 6 th Congress of Update in Cardiology and Cardivascular Surgery, Çeşme-Đzmir/Turkey, April

9 B9. Y.Terzi, M.A.Cengiz, N.Alkan. Cox oransal hazard modelinde aykırı değerler ve etkili gözlemler, 12 th International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics, pp.283, Denizli/Turkey, May B10. T.Şenel, M.A.Cengiz, N.Savaş, Y.Terzi. WinBUGS kullanılarak stokastik sınır analizi için bir Bayes yaklaşımı, 12 th International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics, pp.262, Denizli/Turkey, May B11. M.A.Cengiz, Y.Terzi. Bayesian comparisons for the effect of air pollutants on hospital admissions for chronic obstructive pulmonary disease, Yeditepe International Research Conference on Bayesian learning (YIRCoBL 11), pp.76, Đstanbul/Turkey, June B12. N.Alkan, Y.Terzi. Cox regresyon modelinde kayıp veri analizi yöntemlerinin karşılaştırılması, 13 th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics-ICEOS 2012, pp.363, Famagusta/North Cyprus, May B13. N.Alkan, Y.Terzi, M.A. Cengiz. Comparison of classic and Bayesian Cox regression analysis with missing value, 8 th International Symposium of Statistics, pp.30-31, Eskişehir/Turkey, October B14. Y.Terzi, N.Alkan, E. Terzi. Bayesci Cox Regresyonda Kayıp Veri Đçin Çoklu Değer Atama, 14 th International Symposium on Econometrics Operation Research and Statistic, pp.292, Sarajevo/Bosnia-Hersegovina, May B15. T. Şenel, Y.Terzi, S.Gümüştekin. Data Envelopment Analysis With Missing Data, 14 th International Symposium on Econometrics Operation Research and Statistic, pp.172, Sarajevo/Bosnia-Hersegovina, May B16. M.A. Cengiz, T.Şenel, Y.Terzi, N.Murat. A Bayesian Computation for Stochastic Frontier Analysis, 11 th International Conference on Data Envelopment Analysis (DEA2013), pp.11, Samsun/Turkey, June B17. N.Alkan, Y.Terzi, M.A. Cengiz. Assessing convergence diagnostics in MCMC for Bayesian Cox regression, 8 th International Statistics Congress, Antalya/Turkey, October C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : 9

10 D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Y.Terzi, Y.Bek, M.A.Cengiz. Sağdan sansürlü veriler için parametrik regresyon modeli ve kemik iliği naklinde kullanımı, Đstatistik Araştırma Dergisi, 3(1), 9-20, D2. M.A.Cengiz, Y.Terzi, Y.Bek. Damar tıkanıklığı tespitinde Bayesci bir yaklaşım, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi, 21(1), 6-11, D3. Y.Terzi, M.A.Cengiz, E.Terzi, Y.Bek. Akciğer kanserli hastalarda prognostik faktörlerin sağkalıma etkisi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(4), , D4. Y.Terzi, M.A.Cengiz, Y.Bek. Cox regresyon modelinde oransal hazard varsayımının artıklarla incelenmesi ve akciğer kanseri hastaları üzerinde uygulanması, Türkiye Klinikleri Journal Med.Sci., 25(6), , D5. H.Esme, O.Solak, Y.Yavuz, Y.Yürümez, B.Değirmenci, Y.Terzi. Bilgisayarlı tomografi ile saptanabilen toraks yaralanmaların tedavi ve morbititeye etkisi, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi,14(3), , D6. Y.Terzi, N.Murat, M.A.Cengiz. Grup ardışık test yöntemleri ile sağkalım analizinde örneklem hacminin belirlenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 8(1), , D7. M.A.Cengiz, N.Murat, Y.Terzi, N.Savaş. Lojistik regresyonda Bayesci model ortalaması yaklaşımı, Selçuk Üniversitesi Fen Dergisi, 32, , D8. A.Güzelant, M.G.Kurtoğlu, M.Kaya, R.Keşli, Y.Terzi, B.Baysal. Brucelellozis in tanısında brucelle capt in diğer serolojik testler ile karşılaştırılması, Selçuk Üniversitesi Tıp Dergisi, 25(3), , D9. T.Şenel, M.A.Cengiz, N.Savaş, Y.Terzi. Çoklu doğrusal regresyonda model seçiminde genelleştirilmiş toplamsal modellerin kullanımı, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(2), , D10. M.A.Cengiz, T.Şenel, E. Terzi, N.Savaş, Y.Terzi. Samsun Bölgesindeki Hava Kirliliğinin Neden Olduğu Hastalıkların Đstatistiksel Modellenmesi, Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 2013 (Baskıda). 10

11 E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. M.A.Cengiz, Y.Terzi. Çok değişkenli genelleştirilmiş lineer modellerin Bayes analizinin damar tıkanıklığı tespitinde kullanımı, 5. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, s.20-26, Eskişehir, Eylül E2. Y.Terzi, Y.Bek, M.A.Cengiz. Sağdan sansürlü veriler için parametrik regresyon modeli ve kemik iliği naklinde kullanımı, Đstatistik Araştırma Sempozyumu, s.18-19, Ankara, Aralık E3. Y.Terzi, Y.Bek, M.A.Cengiz. Sağkalım modellerinde artıkların incelenmesi ve akut lösemi verilerinde bir uygulama, 4. Đstatistik Günleri Sempozyumu, , Kuşadası, Mayıs E4. M.A.Cengiz, E.Terzi, Y.Terzi. Đki değişkenli ikili veriler için genelleştirilmiş tahmin denklemleri yaklaşımının damar tıkanıklığı tespitinde kullanımı, 4. Đstatistik Günleri Sempozyumu, , Kuşadası, Mayıs E5. L.Tümkaya, A.Korkmaz, B.Ayaş, N.Çiftçi, Y.Terzi. Sıçanlarda ventral koklear nukleusun postnatal gelişiminin stereolojik metotlarla araştırılması, VII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, s.136, Mersin, Mayıs E6. Y.Terzi, M.A.Cengiz, Y.Bek. Cox regresyon modelinde oransal hazard varsayımının ve akciğer kanseri hastalar üzerinde uygulanması, VII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, s.27, Mersin, 29 Eylül-2 Ekim E7. Y.Terzi, Y.Bek, E.Terzi. Sağkalım verilerinin analizinde kullanılan istatistik paket programlarının karşılaştırılması, VII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, s.57, Mersin, 29 Eylül-2 Ekim E8. Y.Terzi, M.A.Cengiz. Sağkalım analizinde örneklem hacmi ve güç analizi, 5. Đstatistik Günleri Sempozyumu, s.30, Antalya, Mayıs E9. M.A.Cengiz, Y.Terzi, N.Murat. Lojistik regresyonda model seçimi için Bayesci model ortalaması kullanımı, 5. Đstatistik Günleri Sempozyumu, s.74, Antalya, Mayıs E10. Y.Terzi, M.A.Cengiz. Sağdan sansürlü iki sağkalım dağılımının karşılaştırılmasında kullanılan parametrik olmayan yöntemlerin gerçek verilere uygulaması, 15.Đstatistik Araştırma Sempozyumu, s , Ankara, Mayıs E11. M.A.Cengiz, Y.Bek, Y.Terzi, N.Murat. Lojistik regresyonda Bayesci değişken seçim yöntemleri, IX Ulusal Biyoistatistik Kongresi, s.39, Zonguldak, 5-9 Eylül

12 E12. M.A.Cengiz, N.Savaş, V.Sağlam, Y.Terzi. Genelleştirilmiş tahmin denklemleri yaklaşımının medikal araştırmalarda kullanımı, IX Ulusal Biyoistatistik Kongresi, s.79, Zonguldak, 5-9 Eylül E13. Y.Terzi, M.Sarı, M.A.Cengiz, A.S.Öğütlü. Grup ardışık test yöntemlerinin sağkalım analizinde uygulaması, 5. Đstatistik Kongresi, s.40-41, Antalya, Mayıs E14. M.A.Cengiz, N.Murat, Y.Terzi. Bayesci hipotez testleri uygulamaları, 5. Đstatistik Kongresi, s , Antalya, Mayıs E15. Y.Terzi, M.Yıldız. Klinik denemelerde uyarlanabilir tasarımların kullanımı, VI. Đstatistik Günleri Sempozyumu, s.108, Samsun, Ağustos E16. M.Yıldız, Y.Terzi, M.A.Cengiz, N.Murat. Sağkalım analizinde örneklem büyüklüğünün uyarlanabilir tasarımlarla hesaplanması, VI. Đstatistik Günleri Sempozyumu, s.158, Samsun, Ağustos E17. E.Taş, Y.Terzi, H.Çiçek. Afyonkarahisar Başmakçı ilçesi yumurta fiyatlarının yapay sinir ağları ile tahmini, X. Ekonometri ve Đstatistik Sempozyumu, s.103, Erzurum, Mayıs E18. M.G.Kurtoğlu, R.Keşli, Y.Terzi, M.Baykan. Mycobacterium tubercilosis kompleks suşlarının antitüberküloz ilaç duyarlılıklarının BACTEC 960 sistemiyle karşılaştırılması, 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Đnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, s.278, Antalya, Mart E19. A.Güzelant, M.G.Kurtoğlu, M.Kaya, R.Keşli, Y.Terzi, B.Baysal. Brusellozis in tanısında brucelle capt in diğer serolojik testler ile karşılaştırılması, 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Đnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, s , Antalya, Mart E20. Y.Terzi, N.Alkan, Y.Bek. Logrank testlerinin güç analizi, XII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, s.81, Van, 28 Haziran-1 Temmuz E21. M.A.Cengiz, N.Savaş, Y.Terzi. Hava kirliliği verileri için Bayesci genelleştirilmiş toplamsal modeller, XII Ulusal Biyoistatistik Kongresi, s.65, Van, 28 Haziran-1 Temmuz E22. Y.Bek, M.A.Cengiz, Y.Terzi. Değerlendirenin (hakemin) ikiden fazla olması durumunda uyum hesaplanması için Bayesci yaklaşım, XII Ulusal Biyoistatistik Kongresi, s.98, Van, 28 Haziran-1 Temmuz

13 E23. N.Alkan, Y.Terzi, E.Terzi, N.Murat. Cox regresyon da örnek genişliği ve güç analizi, 7. Đstatistik Günleri Sempozyumu, s.47-48, ODTU-Ankara, Haziran E24. Y.Ulus, D.Durmuş, Y.Akyol, Y.Terzi, A.Bilgici, Ö.Kuru. Uluslararası düşme etkinlik skalasının Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışması, 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, s.262, Antalya, Mayıs E25. R.Keşli, C.Gökçen, U.Bülüğ, Y.Terzi. Çocukluk çağı otizm etyolojisi ile gastro intestinal kanalda bulunan Clostirdium cinsi anaerop bakterilerin ilişkilerinin araştırılması, I.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, SS. 2.5,12-16 Kasım F. Diğer yayınlar: Konuşmacı olarak katıldığı seminer ve konferanslar: F1. Y.Terzi. Eğitim Bilimlerinde Anket Çalışmalarının Đstatistiksel Analizi, 4. Metbilim Semineri, Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü, Afyonkarahisar, 4-5 Mayıs F2. Y.Terzi. Günlük Hayatta Đstatistiğin Kullanımı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Etkinlikler Konferansı, Basın Bülteni No:102, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, 22 Kasım F3. Y.Terzi. Anket Çalışmaları ve Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Etkinlikler Konferansı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, 6 Aralık Kamu kuruluşlarında yapılan çalışmalardaki görevler: F4. Afyonkarahisar Đli Anket Analizi ve Değerlendirmesi, Afyonkarahisar Valiliği Acil Durum Yönetimi ve Bilgi Đşlem Merkezi (ADUYBĐM), Proje Danışmanı, F5. Ege Bölgesi Radyo Yayınları Kamuoyu Araştırması, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Proje Üyesi, Ağustos F6. "Radyo-Televizyon Kanalları Đzlenme Sıklığı Araştırması", TRT, projede görevli,

14 G. Atıf alan eserler: SCI-SCI Expanded dergilerinde alınan atıflar=49 adet Author Cited Work Year Volume Issue Page 1. Cengiz, M. A.; Senel, T.; Terzi, Y.; Murat, N.; Savas, N. 2. Cicek, Hasan; Tandogan, Murat; Terzi, Yuksel; Yardimci, Mehmet 3. Cicek, H.; Tandogan, M.; Terzi, Y.; Yardimci, M. 4. Ela, Yuksel; Emmiler, Mustafa; Kocogullari, Cevdet Ugur; Terzi, Yuksel; Sivaci, Remziye Gul; Cekirdekci, Ahmet 5. Esme, H.; Solak, O.; Yurumez, Y.; Yavuz, Y.; Terzi, Y.; Sezer, M.; Kucuker, H. 6. Kanat, A.; Kayaci, S.; Yazar, U.; Kazdal, H.; Terzi, Y. 7. Kesli, P; Polat, H; Terzi, Y; Kurtoglu, MG; Uyar, Y 8. Kesli, Recep; Polat, Hakki; Terzi, Yuksel; Kurtoglu, Muhammet Guzel; Uyar, Yavuz 9. Kesli, R.; Polat, H.; Terzi, Y.; Kutoglu, M.G.; Uyar, Y. 10. Kesli, Recep; Gokturk, Huseyin Savas; Erbayrak, Mustafa; Karabagh, Pinar; Terzi, Yuksel 11. Narci, Adnan; Solak, Okan; Turhan- Haktanir, Nurten; Aycicek, Abdullah; Demir, Yavuz; Ela, Yuksel; Ozkaraca, Evrim; Terzi, Yuksel AFR J PHARM PHARMACO J FOOD AGRIC ENVIRON World Journal of Dairy & Food Sciences HEART SURG FORUM THORAC CARDIOV SURG 12. Saglam, V; Terzi, Y; Savas, N; Murat, N ULUSLARARASI SOSYAL 13. TERZI Y EJOURNAL NEW WORLD S 14. TERZI Y MU TIP FAKULTESI DER Citing Articles J NEUROSURG SCI J CLIN MICROBIOL J CLIN MICROBIOL J CLIN MICROBIOL J INVEST MED PEDIATR SURG INT Terzi, Y.; Cengiz, M. A. SCI RES ESSAYS TERZI Y TIP FAKULTESI DERGIS 17. Ulus, Yasemin; Durmus, Dilek; Akyol, Yesim; Terzi, Yuksel; Bilgici, Ayhan; Kuru, Omer 18. Ulus, Y.; Durmus, D.; Akyol, Y.; Terzi, Y.; Bilgici, A.; Kuru, O. 19. Yilmaz, Adem; Musluman, Ahmet Murat; Kanat, Ayhan; Cavusoglu, Halit; Terzi, Yuksel; Aydin, Yunus 20. Yilmaz, Adem; Kanat, Ayhan; Musluman, Ahmet Murat; Colak, Ibrahim; Terzi, Yuksel; Kayaci, Selim; Aydin, Yunus ARCH GERONTOL GERIAT ARCH GERONTOLOGY GER TURK NEUROSURG WORLD NEUROSURG TOTAL 49 14

15 H. Hakemli dergilerde yapılan editör, hakem, danışma kurulu görevleri: H1. Sakarya Üniversitesi, Sakarya Tıp Dergisi, 2011 (Biyoistatistik Editörü) H2. TÜĐK, Đstatistik Araştırma Dergisi, 2005 (Hakem) H3. Türkiye Klinikleri J.Med.Sci.(SCI Exp),2008 (Đstatistik ve Epidemiyoloji Danışmanı) H4. Türkiye Klin.Cardivascular Sciences, (Đstatistik ve Epidemiyoloji Danışmanı) H Đstatistik Araştırma Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2008 (Hakem) H6. Türkiye Klinikleri Biyoistatistik Dergisi, 2009-Devam ediyor (Danışma Kurulu) H7. International Anatolia Academic Online Journal, (Hakem) 15

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Ükke Karabacak Doğum Tarihi: 18 Haziran 1966 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*)

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç. Dr. Özgen KORKMAZ Doğum Tarihi: 12. 03. 1972 Yabancı Dil: 68 (KPDS) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

PROF. DR. YILDIZ PEKŞEN (ÇİLİNGİR) ÖZGEÇMİŞİ

PROF. DR. YILDIZ PEKŞEN (ÇİLİNGİR) ÖZGEÇMİŞİ PROF. DR. YILDIZ PEKŞEN (ÇİLİNGİR) ÖZGEÇMİŞİ 21.04.1951 yılında Tokat ili, Turhal ilçesinde doğan Dr.Yıldız Pekşen, 25.10.1975 tarihinde Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi nden tıp doktoru olarak mezun

Detaylı

Prof. Dr. M. Yusuf ÇELİK

Prof. Dr. M. Yusuf ÇELİK Prof. Dr. M. Yusuf ÇELİK Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümünden 1980 yılında mezun oldum. 1981 yılında asistan kadrosunda Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında başladım.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ELA TARAKCI Doğum Tarihi: 15 Ocak 1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon İstanbul Üniversitesi 1999

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK

Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK Haziran 2015 İÇİNDEKİLER Kişisel Bilgiler... 3 Öğrenim Durumu... 3 Görevler... 3 Görev Yeri... 3 Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:... 4 Projelerde Yaptığı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

MÜKERREM BAHAR BAŞKIR

MÜKERREM BAHAR BAŞKIR MÜKERREM BAHAR BAŞKIR (ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ) KĐŞĐSEL BĐLGĐLER Ad-Soyad : Mükerrem Bahar BAŞKIR Doğum Tarihi : 23 Nisan, 1978 Doğum Yeri : Đzmir, Türkiye Görevi : Yrd. Doç. Dr. Adres : Bartın Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nurten KAYA Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1966 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans HEMŞİRELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Son güncelleme: 20.06.2014 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Memet IŞIK Doğum Tarihi: 07 Ekim 1966 Yabancı Dil: İngilizce Öğrenim Durumu: Derece Okul Yıl İlkokul Palandöken İlkokulu/Erzurum

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Orhan KOÇAK Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans Sosyal Bilimler Ens./Çalışma Ek. Đstanbul

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hacettepe Üniversitesi 1986

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hacettepe Üniversitesi 1986 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Zuhal KUNDURACILAR Doğum Tarihi: 11 Ekim1964 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Metin Deniz Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı. Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ekonometri Adı Soyadı: Erhan ÇANKAL Doğum Tarihi: 1..1966 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Ekonometri Gazi Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: GÜL PINAR Doğum Tarihi: 25 Şubat 1970 Lisans Y. Lisans Y. Lisans Doktora Postdoctora Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı

Detaylı

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Kemal ESENGÜN TC Kimlik Numarası 16757014696 Doğum Yeri SİVAS Doğum Tarihi 23.04.1959 Yabancı Dili Uzmanlık Alanı Medeni Durumu İngilizce

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997).

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997). ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Demet BAYRAKTAR 2. İletişim Bilgileri Adres E.posta : Süleyman Şah Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü 34864 Kartal-İSTANBUL : dbayraktar@ssu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Orhan KOÇAK Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans Sosyal Bilimler Ens./Çalışma Ek. Đstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Zootekni Atatürk Üniversitesi 1984. Y. Lisans Hayvan Islahı Bangor University 1995

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Zootekni Atatürk Üniversitesi 1984. Y. Lisans Hayvan Islahı Bangor University 1995 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Zafer ULUTAŞ Doğum Tarihi: 17 Eylül 1960 Doğum Yeri: Dörtkonak/Gümüşhane Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Zootekni Atatürk Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hayvan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Elektronik-Bilgisayar Sist. Abd Gazi Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Elektronik-Bilgisayar Sist. Abd Gazi Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Baha ŞEN 2. Doğum Tarihi : 20.05.1974 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektronik-Bilgisayar Sist. Abd Gazi Üniversitesi 1996 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dr. SÜHEYLA SÜRÜCÜOĞLU. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı MANİSA

ÖZGEÇMİŞ. Dr. SÜHEYLA SÜRÜCÜOĞLU. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı MANİSA ÖZGEÇMİŞ Dr. SÜHEYLA SÜRÜCÜOĞLU Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı MANİSA Doğum Tarihi ve Yeri : 27. 04. 1963, Erzurum İlkokul Ortaokul Lise Üniversite ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

Y.Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Hemşirelik Erciyes Üniversitesi 2004

Y.Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Hemşirelik Erciyes Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sibel ARGUVANLI ÇOBAN Doğum Tarihi: 09.07.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/anabilim dalı Üniversite Yıl Lisans Antalya Sağlık Yüksekokulu Akdeniz Üniversitesi 1999 Hemşirelik Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Şemsettin ŞAHİN Doğum Tarihi: 11 Eylül 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1994 Y. Lisans Tıp

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 29.10.2009 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Halis ALTUN Doğum Tarihi : 04 Şubat 1968 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektronik ve Haberleşme Yıldız Üniversitesi 1991

Detaylı