DOÇ.DR.YÜKSEL TERZĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOÇ.DR.YÜKSEL TERZĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ"

Transkript

1 DOÇ.DR.YÜKSEL TERZĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ Adı Soyadı: Yüksel TERZĐ Doğum Tarihi: 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đstatistik Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1992 Y. Lisans Đstatistik Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1995 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Matematik Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003 Doç. Đstatistik Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: Çok Değişkenli Varyans Analizi (MANOVA) ve Bir Uygulama Danışman: Prof.Dr.Alifettah Shahbazov Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Sansürlü Veriler Đçin Sağkalım Analizi ve Gerçek Verilere Uygulaması Danışman: Prof.Dr.Yüksel Bek, Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali Cengiz 1

2 Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Arş.Gör. Fen-Ed. Fakültesi, Đstatistik Böl., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dr.Arş.Gör. Fen-Ed. Fakültesi, Đstatistik Böl., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yar.Doç.Dr. Fen-Ed. Fakültesi, Đstatistik Böl., Afyon Kocatepe Üniversitesi Yar.Doç.Dr. Fen-Ed. Fakültesi, Đstatistik Böl., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Doç.Dr. Fen-Ed. Fakültesi, Đstatistik Böl., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: 1. Münevvere Yıldız (2009). Sağkalım Analizi Çalışmalarında Grup Ardışık Planların ve Uyarlamalı Tasarımların Örneklem Büyüklükleri Đle Güç Analizleri Bakımından Karşılaştırılması ve Bir Uygulama, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Đstatistik Anabilim Dalı, Afyonkarahisar (Bitti). 2. Sinan Meral (2010). Öğretim Elemanlarının Tükenmişlik Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması: Amasya Üniversitesi Örneği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Đstatistik Anabilim Dalı, Samsun (Bitti). 3. Selçuk Hamzaoğlu (2013). Çoklu Regresyon Yöntemlerinde Güç Analizi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Đstatistik Anabilim Dalı, Samsun (Bitti). 4. Đbrahim Cimşit (2013). Değerlendiricinin iki ve ikiden fazla olduğu durumlarda uyum için bir Bayesci yaklaşım, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Đstatistik Anabilim Dalı, Samsun (Bitti). 5. Safa HOŞ (2013). Farklı Modellere Göre Grup Đçi Korelasyon Katsayılarının Karşılaştırılması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Đstatistik Anabilim Dalı, Samsun (Bitti). 6. Çisem Karamert (2011-). Relatif Sağkalım Analizi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Đstatistik Anabilim Dalı, Samsun (Tez aşamasında). 7. Đbrahim Sinan Kenkinkılınç (2010-). Log-Lineer Model Seçiminde Kullanılan Yöntemler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Đstatistik Anabilim Dalı, Samsun (Tez aşamasında). 2

3 Yönetilen Doktora Tezleri: 1. Nesrin Alkan (2012). Kayıp Verili Cox Regresyon Yöntemine Bayesci Bir Yaklaşım, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Đstatistik Anabilim Dalı, Samsun (Bitti). 2. Davut Canlı (2013-). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Đstatistik Anabilim Dalı, Samsun (Ders aşamasında). Projelerde Yaptığı Görevler: 1. Afyonkarahisar da Hava Kirliliği ve Đlişkili Olduğu Hastalıkların Đstatistiksel Modellenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi BAP projesi, Proje No: 06.FENED.05, Proje Yürütücüsü, 2011 (Bitti). 2. Samsun Bölgesinde Hava Kirliliği ve Neden Olduğu Hastalıkların Đstatistiksel Modellenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:F-341, Proje Yöneticisi: Prof.Dr.Faruk Alpaslan, Araştırmacı, 2009 (Bitti). Đdari Görevler: Bölüm Başkanı Afyon Kocatepe Ün. Fen-Ed. Fak. Đstatistik Bölümü, Temmuz 2005-Ocak 2009 Anabilim Dalı Başkanı Afyon Kocatepe Ün. Fen-Ed.Fak. Uygulamalı Đst. Anabilim Dalı, Eylül 2007-Ocak 2009 Anabilim Dalı Başkanı (V) Ondokuz Mayıs Ün. Đstatistik Bölümü, Đstatistiksel Bilgi Sist. Anabilim Dalı, Ekim BEK Alt Kurul Görevi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Bologna Eşgüdüm Komisyonu Eğitim Programı Geliştirme ve Değerlendirme Kurulu üyesi, Çok Kaynaklı Performans Değerlendirme Sistemi Çalışma Ekibi Üyeliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü, Bologna Süreci Çalışması Üyeliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Ed.Fak. Đstatistik Bölümü, Ödüller: SCI ve SCI-Expanded kapsamında taranan dergilerde yayınlanan çalışmalardan dolayı, TÜBĐTAK Yurtdışı Yayınları Teşvik Ödülü, OMÜ Yurtdışı Yayınları Teşvik Ödülü, 3

4 Akademik Yıl Dönem Güz Đlkbahar Güz Đlkbahar Son dört yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı ĐST.101 BĐLG. TEKNOLOJĐSĐ ĐST.343 ĐST.PAKET PROG.KUL EEM.251 OLASILIK KURAMI ĐST.641 ĐST.PAK. PROG. VERĐ AN(YL) ĐST.715 SAĞKALIM AN. (DOK) ĐST.102 BĐLG. PROG.GĐR.I ĐST.304 ĐST.PAKET PROG ĐST.432 VERĐ TABANI ĐST.430 GÜVENĐLĐRLĐK ANALĐZĐ ĐST.631 ĐST. BĐLG. KUL. (YL) ĐST.718 GÜVENĐLĐRLĐK AN.(DOK) ĐST.103 OLASILIĞA GĐR.I ĐST.105 TEMEL ĐSTATĐSTĐK ĐST.425 ĐST. PAKET PROG. KUL EEM.251 OLASILIK KURAMI ĐST.641 ĐST.PAK. PROG. VERĐ AN(YL) ĐST.106 ĐSTATĐSTĐKSEL YÖNTEMLER ĐST.304 ĐST.PAKET PROG ĐST.430 GÜVENĐLĐRLĐK ANALĐZĐ ĐST.631 ĐST. BĐLG. KUL. (YL) ĐST.718 GÜVENĐLĐRLĐK AN.(DOK) Güz ĐST.105 TEMEL ĐSTATĐSTĐK I ĐST.303 REGRESYON ÇÖZÜMLEMESĐ Đlkbahar Güz Bahar EEM.251 OLASILIK KURAMI ĐST.641 ĐST.PAK.PROG.VERĐ AN. (YL) ĐST 715 SAĞKALIM ANALĐZĐ (DOK) ĐST.106 TEMEL ĐSTATĐSTĐK II ĐST.304 ĐST.PAKET PROG.I (T) ĐST.304 ĐST.PAKET PROG.I (Ç) ĐST.631 ĐST. BĐLG. KUL. (YL) ĐST.718 GÜVENĐLĐRLĐK AN.(DOK) ĐST.105 TEMEL ĐSTATĐSTĐK I ĐST.303 REGRESYON ÇÖZÜMLEMESĐ EEM.251 OLASILIK KURAMI ĐST 431 ĐST.PAKET PROG.I ĐST.641 ĐST.PAK.PROG.VERĐ AN. (YL) ĐST.718 GÜVENĐLĐRLĐK AN.(DOK) ĐST.106 TEMEL ĐSTATĐSTĐK II ĐST.304 ĐST.PAKET PROG.I (T) ĐST.304 ĐST.PAKET PROG.I (Ç) ĐST.641 ĐST.PAK.PROG.VERĐ AN. I(YL) ĐST.642 ĐST.PAK.PROG.VERĐ AN.II(YL)

5 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : SCI-SCI Expanded Dergileri A1. Y.Terzi, M. Sarı, A.S.Öğütlü, M.A.Cengiz. Application of group sequential test methods in survival analysis and power analysis of spending function, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 27(6), , A2. H.Esme, O.Solak, Y.Yürümez, Y.Yavuz, Y.Terzi, M.Sezer, H.Küçüker. The prognostic importance of trauma scoring systems for blunt thoracic trauma, Thoracic and Cardiovascular Surgeon, 55(3), , A3. A.Narcı, O.Solak, N.T.Haktanır, A.Ayçiçek, Y.Demir, Y.Ela, E.Özkaracı, Y.Terzi. The prognostic importance of trauma scoring systems in pediatric patients, Pediatric Surgery International, 25, 25-30, A4. H.Çiçek, M.Tandoğan, Y.Terzi, M.Yardımcı. Relationships between producer tendency towards membership of European Union (EU) and enterprise performance in dairy cattle activity in Turkey, Journal of Food, Agriculture & Environment, 7(1),97-100, A5. Y.Terzi, M.A.Cengiz. Using of generalized additive model for model selection in multiple poisson regression for air pollution data, Scientific Research and Essay, 4(9), , A6. Y.Ela, M.Emmiler, C.U.Kocogullari, Y.Terzi, R.Sivaci, A.Cekirdekci. Advantages of autologous blood transfusion in off-pump coronary artery bypass, Heart Surgery Forum, 12(5), , A7. M.A.Cengiz, T.Şenel, Y.Terzi, N.Murat, N.Savaş. Comparing different sedation medications using generalized estimating equations approach, African Journal of Pharmacy and Pharmacology, 4(4), , A8. R.Kesli, H.S.Gokturk, M.Erbayrak, P.Karabaglı, Y.Terzi. Comparison of the diagnostic values of the 3 different stool antigen tests for the noninvasive diagnosis of helicobacter pylori infection, Journal of Investigative Medicine, 58(8), , A9. A.Kanat, S.Kayacı, U.Yazar, H.Kazadal, Y.Terzi. Chronic subdural hematoma in adults:why does it occur more often in males than females? influence of patient s sexual gender on occurrence, Journal of Neurosurgical Sciences, 54(3), ,

6 A10. A.Yılmaz, A.Kanat, A.M.Musluman, Đ.Çolak, Y.Terzi, A.Kayacı, Y.Aydin. When is duraplasty required in the surgical treatment of chiari malformation type I based on tonsillar descending grading scale?, World Neurosurgery, 75(2), , A11. M.G.Kurtoğlu, R.Keşli, Y.Terzi, M.Baykan. Investigation of the susceptibilities of Mycobacterium tuberculosis complex strains to major antituberculosis drugs with BACTEC MGIT 960 System, Nobel Medicus, 7(1), 42-48, A12. A.Yılmaz, A.M.Musluman, A.Kanat, H.Cavusoglu, Y.Terzi, Y.Aydın. The correlation between hematoma volume and outcome in ruptured posterior fossa arteriovenous malformations indicates the importance of surgical evacuation of hematomas, Turkish Neurosurgery, 21(2), , A13. R. Kesli, H. Polat, Y. Terzi, M.G. Kurtoglu, Y. Uyar. Comparison of a newly developed automated and quantitative hepatitis C virus (HCV) core antigen test with the HCV RNA assay for the clinical usefulness of confirming anti-hcv results, Journal of Clinical Microbiology, 49 (12), , A14. Y.Ulus, D.Durmus, Y.Akyol, Y.Terzi, A.Bilgici, O.Kuru. Reliability and validity of the Turkish version of the falls efficacy scale international in community-dwelling older persons, Archives of Gerontology and Geriatrics, 54 (3), A15. M.A. Cengiz, Y. Terzi. Comparing models of the effect of air pollutants on hospital admissions and symptoms for chronic obstructive pulmonary disease, Central European Journal of Public Health, 20 (4), , A16. H.Korkmaz, R.Kesli, P.Karabaglı, Y.Terzi. Comparison of the diagnostic accuracy of five different stool antigen tests for the diagnosis of helicobacter pylori infection, Helicobacter, 18, , A17. R. Keşli, C. Gökçen, U. Buluğ, Y. Terzi. Investigation of relation between anaerobic bacteria genus clostridium and lateonset autism etiology in children, Journal of Immunoassay and Immunochemistry, 35(1), ,

7 SCI-SCI Expanded dışı uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler A18. H.Çiçek, M.Tandoğan, Y.Terzi, M.Yardımcı. Effects of some technical and socioeconomic factors on milk production costs in dairy enterprise in western Turkey, World Journal of Dairy&Food Sciences, 2(2), 69-73, A19. Y.Terzi, N.Murat, M.A.Cengiz. Bayesci hipotez testleri ve Bayes faktörü, e-journal of New World Sciences Academy, 3(2), , A20. Y.Terzi, V.Sağlam. Job burnout situation of research assistants, e-journal of New World Sciences Academy, Natural and Applied Sciences, 3(1), 52-58, A21. M.A.Cengiz, Y.Terzi, N.Savaş. An application of multinomial response models using Bayesian approach, Journal of Statistics and Management Systems, 12(4), , A22. V.Sağlam, Y.Terzi, N.Savaş, N.Murat. Educational and communicational problems of faculties, The Journal of International Social Research, 2(6), , A23. N.Murat, M.A.Cengiz, Y.Terzi. Youth s perception of problem: Trabzon case, The Journal of International Social Research, 2(7), , A24. E.Terzi, T.Şenel, Y.Terzi, M.A.Cengiz. An application of latent root regression models to real data set, e-journal of New World Sciences Academy, Physical Science, 4(4), , A25. N.Alkan, Y.Terzi, M.A.Cengiz, B.Alkan. Comparison of missing data analysis methods in Cox proportional hazard models, Türkiye Klinikleri J. Biostat, 5(2), 49-54, A26. M.A.Cengiz, T.Şenel,, E.Terzi, Y.Terzi. Doğrusal regresyonda Markov zinciri Monte Carlo yakınsama kriterlerinin karşılaştırılması, International Anatolia Academic Online, 1(1), 27-33,

8 B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: B1. H.Çiçek, M.Tandoğan, Y.Terzi, M.Yardımcı. Effects of some technical and socio-economic factors on milk production cost in dairy enterprises, 15 th International Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants, pp.138, Kuşadası/Turkey,15-19 May B2. H.Esme, O.Solak, Y.Yürümez, Y.Yavuz, Y.Terzi, M.Sezer, H.Kücüker. The prognostic importance of trauma scoring systems for blunt thoracic trauma, Society for Cardiothoracic Surgery in GB Ireland Annual Meeting, pp.99, Manchester/United Kingdom, March B3. R.Kesli, M.G.Kurtoğlu, Y.Terzi. Investigation of extended-spectrum beta lactamase production and antimicrobial resistance of e.coli strains isolated urinary tract infection, XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, pp.101, Đstanbul/Turkey, 5-9 August B4. A.Narcı, O.Solak, N.T.Haktanır, A.Ayçiçek, Y.Demir, Y.Ela, E.Özkaracı, Y.Terzi. The Prognostic Importance of Trauma Scoring Systems for Pediatric Traumas, 9 th European Congress of Pediatric Surgery, pp.259, Đstanbul/Turkey, June B5. L.Tümkaya, A.Korkmaz, B.Ayas, N.Çiftçi, Y.Terzi. Investigation of the postnatal development of the rat dorsal cochlear nucleus with stereological methods, 10 th Congress of European Association of Clinical Anatomy, PP , Đstanbul/Turkey, 2-5 September B6. M.Yıldız, Y.Terzi, M.A.Cengiz, N.Murat, Y.Bek. Calculation of sample size in survival analysis with group sequential designs and adaptive designs, 5 th Conference of the Eastern Mediterranean Region of the International Biometric Society (EMR-IBS), pp.192, Đstanbul/Turkey, May B7. H.Esme, Y.Yurumez, O.Solak, Y.Yavuz, M.Sezer, Y.Terzi. Three-dimensional imaging of rib fractures and prediction of pulmonary morbidity, European Society of Thoracic Surgeons The 17 th Eur.opean Conference on General Thoracic Surgery organized by ESTS, Krakow/Poland, 31 May-03 June B8. K.G.Saçkan, Đ.Susam, G.Önem, D.Dursunoğlu, M.Saçar, Y.Terzi, Đ.Gökşin, A.Baltalarlı. The effects of isolated CABG on ischemic mitral insufficency, functional capacity and left ventricular functions, 6 th Congress of Update in Cardiology and Cardivascular Surgery, Çeşme-Đzmir/Turkey, April

9 B9. Y.Terzi, M.A.Cengiz, N.Alkan. Cox oransal hazard modelinde aykırı değerler ve etkili gözlemler, 12 th International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics, pp.283, Denizli/Turkey, May B10. T.Şenel, M.A.Cengiz, N.Savaş, Y.Terzi. WinBUGS kullanılarak stokastik sınır analizi için bir Bayes yaklaşımı, 12 th International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics, pp.262, Denizli/Turkey, May B11. M.A.Cengiz, Y.Terzi. Bayesian comparisons for the effect of air pollutants on hospital admissions for chronic obstructive pulmonary disease, Yeditepe International Research Conference on Bayesian learning (YIRCoBL 11), pp.76, Đstanbul/Turkey, June B12. N.Alkan, Y.Terzi. Cox regresyon modelinde kayıp veri analizi yöntemlerinin karşılaştırılması, 13 th International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics-ICEOS 2012, pp.363, Famagusta/North Cyprus, May B13. N.Alkan, Y.Terzi, M.A. Cengiz. Comparison of classic and Bayesian Cox regression analysis with missing value, 8 th International Symposium of Statistics, pp.30-31, Eskişehir/Turkey, October B14. Y.Terzi, N.Alkan, E. Terzi. Bayesci Cox Regresyonda Kayıp Veri Đçin Çoklu Değer Atama, 14 th International Symposium on Econometrics Operation Research and Statistic, pp.292, Sarajevo/Bosnia-Hersegovina, May B15. T. Şenel, Y.Terzi, S.Gümüştekin. Data Envelopment Analysis With Missing Data, 14 th International Symposium on Econometrics Operation Research and Statistic, pp.172, Sarajevo/Bosnia-Hersegovina, May B16. M.A. Cengiz, T.Şenel, Y.Terzi, N.Murat. A Bayesian Computation for Stochastic Frontier Analysis, 11 th International Conference on Data Envelopment Analysis (DEA2013), pp.11, Samsun/Turkey, June B17. N.Alkan, Y.Terzi, M.A. Cengiz. Assessing convergence diagnostics in MCMC for Bayesian Cox regression, 8 th International Statistics Congress, Antalya/Turkey, October C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : 9

10 D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Y.Terzi, Y.Bek, M.A.Cengiz. Sağdan sansürlü veriler için parametrik regresyon modeli ve kemik iliği naklinde kullanımı, Đstatistik Araştırma Dergisi, 3(1), 9-20, D2. M.A.Cengiz, Y.Terzi, Y.Bek. Damar tıkanıklığı tespitinde Bayesci bir yaklaşım, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi, 21(1), 6-11, D3. Y.Terzi, M.A.Cengiz, E.Terzi, Y.Bek. Akciğer kanserli hastalarda prognostik faktörlerin sağkalıma etkisi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(4), , D4. Y.Terzi, M.A.Cengiz, Y.Bek. Cox regresyon modelinde oransal hazard varsayımının artıklarla incelenmesi ve akciğer kanseri hastaları üzerinde uygulanması, Türkiye Klinikleri Journal Med.Sci., 25(6), , D5. H.Esme, O.Solak, Y.Yavuz, Y.Yürümez, B.Değirmenci, Y.Terzi. Bilgisayarlı tomografi ile saptanabilen toraks yaralanmaların tedavi ve morbititeye etkisi, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi,14(3), , D6. Y.Terzi, N.Murat, M.A.Cengiz. Grup ardışık test yöntemleri ile sağkalım analizinde örneklem hacminin belirlenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 8(1), , D7. M.A.Cengiz, N.Murat, Y.Terzi, N.Savaş. Lojistik regresyonda Bayesci model ortalaması yaklaşımı, Selçuk Üniversitesi Fen Dergisi, 32, , D8. A.Güzelant, M.G.Kurtoğlu, M.Kaya, R.Keşli, Y.Terzi, B.Baysal. Brucelellozis in tanısında brucelle capt in diğer serolojik testler ile karşılaştırılması, Selçuk Üniversitesi Tıp Dergisi, 25(3), , D9. T.Şenel, M.A.Cengiz, N.Savaş, Y.Terzi. Çoklu doğrusal regresyonda model seçiminde genelleştirilmiş toplamsal modellerin kullanımı, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(2), , D10. M.A.Cengiz, T.Şenel, E. Terzi, N.Savaş, Y.Terzi. Samsun Bölgesindeki Hava Kirliliğinin Neden Olduğu Hastalıkların Đstatistiksel Modellenmesi, Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 2013 (Baskıda). 10

11 E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. M.A.Cengiz, Y.Terzi. Çok değişkenli genelleştirilmiş lineer modellerin Bayes analizinin damar tıkanıklığı tespitinde kullanımı, 5. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, s.20-26, Eskişehir, Eylül E2. Y.Terzi, Y.Bek, M.A.Cengiz. Sağdan sansürlü veriler için parametrik regresyon modeli ve kemik iliği naklinde kullanımı, Đstatistik Araştırma Sempozyumu, s.18-19, Ankara, Aralık E3. Y.Terzi, Y.Bek, M.A.Cengiz. Sağkalım modellerinde artıkların incelenmesi ve akut lösemi verilerinde bir uygulama, 4. Đstatistik Günleri Sempozyumu, , Kuşadası, Mayıs E4. M.A.Cengiz, E.Terzi, Y.Terzi. Đki değişkenli ikili veriler için genelleştirilmiş tahmin denklemleri yaklaşımının damar tıkanıklığı tespitinde kullanımı, 4. Đstatistik Günleri Sempozyumu, , Kuşadası, Mayıs E5. L.Tümkaya, A.Korkmaz, B.Ayaş, N.Çiftçi, Y.Terzi. Sıçanlarda ventral koklear nukleusun postnatal gelişiminin stereolojik metotlarla araştırılması, VII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, s.136, Mersin, Mayıs E6. Y.Terzi, M.A.Cengiz, Y.Bek. Cox regresyon modelinde oransal hazard varsayımının ve akciğer kanseri hastalar üzerinde uygulanması, VII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, s.27, Mersin, 29 Eylül-2 Ekim E7. Y.Terzi, Y.Bek, E.Terzi. Sağkalım verilerinin analizinde kullanılan istatistik paket programlarının karşılaştırılması, VII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, s.57, Mersin, 29 Eylül-2 Ekim E8. Y.Terzi, M.A.Cengiz. Sağkalım analizinde örneklem hacmi ve güç analizi, 5. Đstatistik Günleri Sempozyumu, s.30, Antalya, Mayıs E9. M.A.Cengiz, Y.Terzi, N.Murat. Lojistik regresyonda model seçimi için Bayesci model ortalaması kullanımı, 5. Đstatistik Günleri Sempozyumu, s.74, Antalya, Mayıs E10. Y.Terzi, M.A.Cengiz. Sağdan sansürlü iki sağkalım dağılımının karşılaştırılmasında kullanılan parametrik olmayan yöntemlerin gerçek verilere uygulaması, 15.Đstatistik Araştırma Sempozyumu, s , Ankara, Mayıs E11. M.A.Cengiz, Y.Bek, Y.Terzi, N.Murat. Lojistik regresyonda Bayesci değişken seçim yöntemleri, IX Ulusal Biyoistatistik Kongresi, s.39, Zonguldak, 5-9 Eylül

12 E12. M.A.Cengiz, N.Savaş, V.Sağlam, Y.Terzi. Genelleştirilmiş tahmin denklemleri yaklaşımının medikal araştırmalarda kullanımı, IX Ulusal Biyoistatistik Kongresi, s.79, Zonguldak, 5-9 Eylül E13. Y.Terzi, M.Sarı, M.A.Cengiz, A.S.Öğütlü. Grup ardışık test yöntemlerinin sağkalım analizinde uygulaması, 5. Đstatistik Kongresi, s.40-41, Antalya, Mayıs E14. M.A.Cengiz, N.Murat, Y.Terzi. Bayesci hipotez testleri uygulamaları, 5. Đstatistik Kongresi, s , Antalya, Mayıs E15. Y.Terzi, M.Yıldız. Klinik denemelerde uyarlanabilir tasarımların kullanımı, VI. Đstatistik Günleri Sempozyumu, s.108, Samsun, Ağustos E16. M.Yıldız, Y.Terzi, M.A.Cengiz, N.Murat. Sağkalım analizinde örneklem büyüklüğünün uyarlanabilir tasarımlarla hesaplanması, VI. Đstatistik Günleri Sempozyumu, s.158, Samsun, Ağustos E17. E.Taş, Y.Terzi, H.Çiçek. Afyonkarahisar Başmakçı ilçesi yumurta fiyatlarının yapay sinir ağları ile tahmini, X. Ekonometri ve Đstatistik Sempozyumu, s.103, Erzurum, Mayıs E18. M.G.Kurtoğlu, R.Keşli, Y.Terzi, M.Baykan. Mycobacterium tubercilosis kompleks suşlarının antitüberküloz ilaç duyarlılıklarının BACTEC 960 sistemiyle karşılaştırılması, 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Đnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, s.278, Antalya, Mart E19. A.Güzelant, M.G.Kurtoğlu, M.Kaya, R.Keşli, Y.Terzi, B.Baysal. Brusellozis in tanısında brucelle capt in diğer serolojik testler ile karşılaştırılması, 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Đnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, s , Antalya, Mart E20. Y.Terzi, N.Alkan, Y.Bek. Logrank testlerinin güç analizi, XII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, s.81, Van, 28 Haziran-1 Temmuz E21. M.A.Cengiz, N.Savaş, Y.Terzi. Hava kirliliği verileri için Bayesci genelleştirilmiş toplamsal modeller, XII Ulusal Biyoistatistik Kongresi, s.65, Van, 28 Haziran-1 Temmuz E22. Y.Bek, M.A.Cengiz, Y.Terzi. Değerlendirenin (hakemin) ikiden fazla olması durumunda uyum hesaplanması için Bayesci yaklaşım, XII Ulusal Biyoistatistik Kongresi, s.98, Van, 28 Haziran-1 Temmuz

13 E23. N.Alkan, Y.Terzi, E.Terzi, N.Murat. Cox regresyon da örnek genişliği ve güç analizi, 7. Đstatistik Günleri Sempozyumu, s.47-48, ODTU-Ankara, Haziran E24. Y.Ulus, D.Durmuş, Y.Akyol, Y.Terzi, A.Bilgici, Ö.Kuru. Uluslararası düşme etkinlik skalasının Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışması, 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, s.262, Antalya, Mayıs E25. R.Keşli, C.Gökçen, U.Bülüğ, Y.Terzi. Çocukluk çağı otizm etyolojisi ile gastro intestinal kanalda bulunan Clostirdium cinsi anaerop bakterilerin ilişkilerinin araştırılması, I.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, SS. 2.5,12-16 Kasım F. Diğer yayınlar: Konuşmacı olarak katıldığı seminer ve konferanslar: F1. Y.Terzi. Eğitim Bilimlerinde Anket Çalışmalarının Đstatistiksel Analizi, 4. Metbilim Semineri, Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü, Afyonkarahisar, 4-5 Mayıs F2. Y.Terzi. Günlük Hayatta Đstatistiğin Kullanımı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Etkinlikler Konferansı, Basın Bülteni No:102, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, 22 Kasım F3. Y.Terzi. Anket Çalışmaları ve Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Etkinlikler Konferansı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, 6 Aralık Kamu kuruluşlarında yapılan çalışmalardaki görevler: F4. Afyonkarahisar Đli Anket Analizi ve Değerlendirmesi, Afyonkarahisar Valiliği Acil Durum Yönetimi ve Bilgi Đşlem Merkezi (ADUYBĐM), Proje Danışmanı, F5. Ege Bölgesi Radyo Yayınları Kamuoyu Araştırması, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Proje Üyesi, Ağustos F6. "Radyo-Televizyon Kanalları Đzlenme Sıklığı Araştırması", TRT, projede görevli,

14 G. Atıf alan eserler: SCI-SCI Expanded dergilerinde alınan atıflar=49 adet Author Cited Work Year Volume Issue Page 1. Cengiz, M. A.; Senel, T.; Terzi, Y.; Murat, N.; Savas, N. 2. Cicek, Hasan; Tandogan, Murat; Terzi, Yuksel; Yardimci, Mehmet 3. Cicek, H.; Tandogan, M.; Terzi, Y.; Yardimci, M. 4. Ela, Yuksel; Emmiler, Mustafa; Kocogullari, Cevdet Ugur; Terzi, Yuksel; Sivaci, Remziye Gul; Cekirdekci, Ahmet 5. Esme, H.; Solak, O.; Yurumez, Y.; Yavuz, Y.; Terzi, Y.; Sezer, M.; Kucuker, H. 6. Kanat, A.; Kayaci, S.; Yazar, U.; Kazdal, H.; Terzi, Y. 7. Kesli, P; Polat, H; Terzi, Y; Kurtoglu, MG; Uyar, Y 8. Kesli, Recep; Polat, Hakki; Terzi, Yuksel; Kurtoglu, Muhammet Guzel; Uyar, Yavuz 9. Kesli, R.; Polat, H.; Terzi, Y.; Kutoglu, M.G.; Uyar, Y. 10. Kesli, Recep; Gokturk, Huseyin Savas; Erbayrak, Mustafa; Karabagh, Pinar; Terzi, Yuksel 11. Narci, Adnan; Solak, Okan; Turhan- Haktanir, Nurten; Aycicek, Abdullah; Demir, Yavuz; Ela, Yuksel; Ozkaraca, Evrim; Terzi, Yuksel AFR J PHARM PHARMACO J FOOD AGRIC ENVIRON World Journal of Dairy & Food Sciences HEART SURG FORUM THORAC CARDIOV SURG 12. Saglam, V; Terzi, Y; Savas, N; Murat, N ULUSLARARASI SOSYAL 13. TERZI Y EJOURNAL NEW WORLD S 14. TERZI Y MU TIP FAKULTESI DER Citing Articles J NEUROSURG SCI J CLIN MICROBIOL J CLIN MICROBIOL J CLIN MICROBIOL J INVEST MED PEDIATR SURG INT Terzi, Y.; Cengiz, M. A. SCI RES ESSAYS TERZI Y TIP FAKULTESI DERGIS 17. Ulus, Yasemin; Durmus, Dilek; Akyol, Yesim; Terzi, Yuksel; Bilgici, Ayhan; Kuru, Omer 18. Ulus, Y.; Durmus, D.; Akyol, Y.; Terzi, Y.; Bilgici, A.; Kuru, O. 19. Yilmaz, Adem; Musluman, Ahmet Murat; Kanat, Ayhan; Cavusoglu, Halit; Terzi, Yuksel; Aydin, Yunus 20. Yilmaz, Adem; Kanat, Ayhan; Musluman, Ahmet Murat; Colak, Ibrahim; Terzi, Yuksel; Kayaci, Selim; Aydin, Yunus ARCH GERONTOL GERIAT ARCH GERONTOLOGY GER TURK NEUROSURG WORLD NEUROSURG TOTAL 49 14

15 H. Hakemli dergilerde yapılan editör, hakem, danışma kurulu görevleri: H1. Sakarya Üniversitesi, Sakarya Tıp Dergisi, 2011 (Biyoistatistik Editörü) H2. TÜĐK, Đstatistik Araştırma Dergisi, 2005 (Hakem) H3. Türkiye Klinikleri J.Med.Sci.(SCI Exp),2008 (Đstatistik ve Epidemiyoloji Danışmanı) H4. Türkiye Klin.Cardivascular Sciences, (Đstatistik ve Epidemiyoloji Danışmanı) H Đstatistik Araştırma Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2008 (Hakem) H6. Türkiye Klinikleri Biyoistatistik Dergisi, 2009-Devam ediyor (Danışma Kurulu) H7. International Anatolia Academic Online Journal, (Hakem) 15

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1989 Y. Lisans Đstatistik Ondokuz Mayıs University 1992

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1989 Y. Lisans Đstatistik Ondokuz Mayıs University 1992 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1989 Y. Lisans Đstatistik Ondokuz Mayıs University 1992 Doktora Matematik ve Bilgisayar Salford Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Adil Korkmaz Doğum Tarihi: 01 Temmuz 1956 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Cem KIRANKABEŞ Doğum Tarihi: 19 Aralık 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Marmara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı E-posta : Metin BAŞ : metin.bas@dpu.edu.tr Telefon : 2207 Doğum Tarihi : 30 Eylül 1971 Ünvanı : Yardımcı Doçent Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İSTATİSTİK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Deniz Erdağ Doğum Tarihi: 07.06.1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Yakın Doğu Üniversitesi 2002 Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Telefon : 386 280 45 50 Mail : kskula@ahievran.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: BELDE ARSAN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: BELDE ARSAN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BELDE ARSAN İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: belde.arsan@okan.edu.tr 2.

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Merve Kaya İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : merve.kaya@fsm.edu.tr 2. Doğum - Tarihi

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Orkide MİNARECİ Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü (Temel ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0216 626 10 50 / 2746 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres:Marmara Eğitim Köyü İletişim Fakültesi Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İsmet Galip Yolcuoğlu Doğum Tarihi : 27 Haziran 1967 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmetler Y.O. Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: TUĞÇE (ÇEDİKÇİ) ÇEVİK Doğum Tarihi: 6 Mart 1982 Öğrenim Durumu: YÜKSEK LİSANS Email: tugcecedikci@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Hacettepe Üniversitesi 2007 Rehabilitasyon Y. Lisans Protez Ortez Biyomekanik

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Hacettepe Üniversitesi 2007 Rehabilitasyon Y. Lisans Protez Ortez Biyomekanik ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Başar ÖZTÜRK Doğum Tarihi: 26.10.1983 Öğrenim Durumu: Doktora Ünvanı: Doktor Fizyoterapist Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizyoterapi ve Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : MUSTAFA ÖNDER 2. Doğum Tarihi : 7 Ağustos 1972 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden Mühendisliği Anadolu Üniversitesi 1994 Y. Lisans

Detaylı

Prof. Dr. Yıldız Tümerdem. Mesleksel Yaşam Öyküsü

Prof. Dr. Yıldız Tümerdem. Mesleksel Yaşam Öyküsü Prof. Dr. Yıldız Tümerdem Mesleksel Yaşam Öyküsü 1. Adı Soyadı: Yıldız Tümerdem 2. Doğum Tarihi: 01.01.1937 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Ankara Üniversitesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon:

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Hilal CAN Doğum Tarihi: 05.02.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora FBE Makine Eğitimi Gazi Üniversitesi 1999-2004 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayten Koç Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı

Detaylı

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Zekeriya GÖKTAŞ Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doçent ( 2013 ) Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Gazi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VASFİYE IŞIK İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: vasfiye.isik@okan.edu.tr 2.

Detaylı

Görev Yeri Unvanı Sınıf. Biyoloji Manisa Merkez Bilim ve Sanat Merkezi 2005-2007

Görev Yeri Unvanı Sınıf. Biyoloji Manisa Merkez Bilim ve Sanat Merkezi 2005-2007 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa AKYOL Doğum Tarihi: 05.05.1977 Ünvanı: Yrd Doç Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Biyoloji Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı Doğum Yeri : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT : ParwanAfganistan Doğum Tarihi : 29.01.1971 Telefon : (456) 511 86 69/126

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com

ÖZGEÇMİŞ : 05306010760. : cuneyt.akin@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Cüneyt Akın İletişim Bilgileri Adres : DUMLUPINAR M. MURAT ÇELEBİ C. AYDINALP APT. BİNA NO: 32 K: 4 DAİRE NO: 11 Telefon Mail : 05306010760 : cuneyt.akin@hotmail.com 2. Doğum Tarihi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: HATİCE KÜBRA OLKUN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: HATİCE KÜBRA OLKUN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: HATİCE KÜBRA OLKUN İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: kubra.olkun@okan.edu.tr

Detaylı

Turkey) on Sea Urchin (Paracentrotus lividus) Fresenius Environmental Bulletin,

Turkey) on Sea Urchin (Paracentrotus lividus) Fresenius Environmental Bulletin, ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Selma KATALAY Doğum Tarihi: 24-10-1967 Ünvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji/ Hidrobiyoloji Ege Üniversitesi,Fen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ŞEHNAZ KAZOKOĞLU. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ŞEHNAZ KAZOKOĞLU. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ŞEHNAZ KAZOKOĞLU İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: sehnaz.kazokoglu@okan.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ÖZGÜR EGE 2. Doğum Tarihi : 15.06.1987 3. Doğum Yeri : İZMİR 4. Ünvanı : Araştırma Görevlisi Doktor 5. Adres : Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D.

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Ö Z G E Ç M İ Ş 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK İletisim Bilgileri Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 Mail: arif_saybak@yahoo.com 2. Doğum Tarihi: 1984 3. Unvanı:

Detaylı

1. Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ( ) 2. Öğretmen (MEB )

1. Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ( ) 2. Öğretmen (MEB ) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aybala ÇAYIR Doğum Tarihi: 05.11.1984 İletişim: Tel: e-posta: aybalacayir@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dokuz Eylül Üniversitesi 1998

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dokuz Eylül Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı : Feyzan CANKURTARAN 2. Doğum Tarihi : 26.07.1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Onay Budak İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL : 0534 846 46 16 : onaybudak@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 01.01.1987 3.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bige Zeynep OKTUĞ Doğum Tarihi: 12.02.1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans İletişim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Murat Yalçın Beşiktaş 2. Doğum Tarihi : 08.08.1978 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Spor Yöneticiliği Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ELİF ÇİFTÇİOĞLU İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: elif.ciftcioglu@okan.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Osman UNUTULMAZ 2. Doğum Tarihi: 22 Ocak 1950 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden İşletme İstanbul Teknik Üniversitesi Y. Lisans Maden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta İletişim Adresileri : Özge CAĞCAĞ YOLCU : ozge.cagcag_yolcu@kcl.ac.uk ozgecagcag@yahoo.com : Giresun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı: Hale TOSUN 2. Doğum Tarihi: 07.07.1970 3. Unvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lise Hemşirelik Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi 1988 Lisans Hemşirelik

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ALGIN OKURSOY

Yrd.Doç.Dr. ALGIN OKURSOY Yrd.Doç.Dr. ALGIN OKURSOY Söke İşletme Fakültesi Uluslararası Lojistik Ve Taşımacılık Bölümü Eğitim Bilgileri 1994-1999 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı Adı ve Soyadı Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil İş Adresi İngilizce Telefon (372) 2574010 E-Posta Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

Öğr. Gör. Demet SARIYER

Öğr. Gör. Demet SARIYER Öğr. Gör. Demet SARIYER ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Afyon Kocatepe Üniversitesi Fizik Bölümü 200-2008 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Fizik / Nükleer Fizik 2008-200 Doktora

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans (1) Sanatları-SİNEMA Bölümü

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans (1) Sanatları-SİNEMA Bölümü Adı Soyadı: Günseli Pişkin Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans (1) Sahne ve Görüntü DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1986 Sanatları-SİNEMA Bölümü Lisans () Buca Eğitim Fakültesi DOKUZ EYLÜL

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl DR. ALI S. NAZLIPINAR Dumlupınar Üniversitesi, Fen Ed. Fakültesi Matematik Bölümü, Kütahya, TÜRKİYE ali.nazlipinar@dpu.edu.tr Tel: +90 274 2652031 /3065 (Dahili) Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: CANSU BÜYÜK. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: CANSU BÜYÜK. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: CANSU BÜYÜK İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: cansu.buyuk@okan.edu.tr 2.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: IŞIL DOĞRUER İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: isil.dogruer@okan.edu.tr 2.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) :

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özcan PALAVAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Kişisel Web Adres :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : 0 544 655 52 99 ev tel: 0 (452) 264 22 24 : ozcanpalavan@hotmail.com

Detaylı

Öğrenim Bilgisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik

Öğrenim Bilgisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik Sema BEHDİOĞLU E-posta : sema.behdioglu@dpu.edu.tr Telefon : 0 (274) 265 20 31-2116 Öğrenim Bilgisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik Yüksek Anadolu

Detaylı

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ ADRES: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İİBF KINIKLI KAMPÜSÜ, 20020 DENİZLİ TELEFON: 0 258 296 2678 e-mail: oguzk@pau.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maliye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Halil Seyidoğlu Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1943 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Ankara Siyasal Bilgiler

Detaylı

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gaye (Enbiyaoğlu) Saltukoğlu 2. Doğum Tarihi : 1945 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1969 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fatih Koyuncu Doğum Tarihi: 10 Haziran 1971 Akademik Ünvanı : Y. Doç. Dr. Çalışma Alanları: Cebir, Cebirsel Sayı Teorisi, Cebirsel Geometri, Kodlama Teorisi, Kriptoloji, Cebirsel Topoloji.

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1984

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1984 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Müyesser ERDEM 2. Doğum Tarihi: 30-10 - 1960 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Çalışma Alanları: Cebir ve sayılar teorisi, cebirsel sayı teorisi, cebirsel geometri, cebirsel kodlama teorisi.

ÖZGEÇMİŞ. Çalışma Alanları: Cebir ve sayılar teorisi, cebirsel sayı teorisi, cebirsel geometri, cebirsel kodlama teorisi. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fatih Koyuncu Doğum Tarihi: 10 Haziran 1971 Ünvanı : Doç. Dr. Çalışma Alanları: Cebir ve sayılar teorisi, cebirsel sayı teorisi, cebirsel geometri, cebirsel kodlama teorisi. 1. Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kamil UNUR Doğum Tarihi: 01 02 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 Otelcilik Y. Turizm

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Seyfettin ASLAN Doğum Tarihi: 16.03.1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İİBF, Kamu Yönetimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA ÖZGEÇMİŞ 1958 Eskişehir doğumludur. 1982. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans, 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hemşirelik esaslarında yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa HOTAMIŞLI Ünvanı: Doç.Dr. Yabancı Dil: Fransızca,İngilizce Öğrenim Durumu: Lisans Üstü Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tur.İşl. ve Otel.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ferda Yerdelen Tatoğlu Doğum Tarihi: 25 07 1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ekonometri İstanbul Üniversitesi 1998 Y. Lisans Ekonometri İstanbul Universitesi

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans Programı

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tülay AYYILDIZ Doğum Tarihi: 16-12-1975 Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Öğrenim Dönemi Devam ediyor 2005 2001 1996 1994 Diploma Türü Doktora Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET SAİT ŞAHİNALP Doğum Tarihi: 21. 04. 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR. AYŞE FUNDA YALINIZ Adres : Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi Tavşanlı Yolu 10.km. KÜTAHYA Telefon : 2742652031-3058

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Halkla İlişkiler ve Ege Üniversitesi 2007 Y. Lisans Halkla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik Unvanı Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı İrfan DELİ Doğum Yeri ve Tarihi: Çivril/Denizli -- 06.04.1986 Bölüm: E-Posta Matematik irfandeli20@gmail.com, irfandeli@kilis.edu.tr AKADEMİK GELİŞİM ÜNİVERSİTE YIL Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasin ASLAN Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ġngilizce Öğretmenliği ABD Selçuk Üniversitesi 1996-97

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1.Adı Soyadı: Seda Gökçe TURAN. 2.Doğum tarihi: 27 \ 02 \1 982. 3.Unvanı: Öğretim Görevlisi. 4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1.Adı Soyadı: Seda Gökçe TURAN. 2.Doğum tarihi: 27 \ 02 \1 982. 3.Unvanı: Öğretim Görevlisi. 4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1.Adı Soyadı: Seda Gökçe TURAN 2.Doğum tarihi: 27 \ 02 \1 982 3.Unvanı: Öğretim Görevlisi 4.Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Okul Öncesi ODTÜ 2005 Öğretmenliği Yüksek Lisans Çocuk

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZ GEÇMİŞ FORMUÖDoç. Dr. Mustafa KAHYAOĞLU 1. Adı Soyadı: Aynur AKER 2. Doğum Tarihi: 06.0.1980 3. Unvan: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Lisans Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Fen Edebiyat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Öğr. Gör. Uzm. Berin Bayraklı Doğum Tarihi: 01.01.1967 Öğrenim Durumu: Yüksek Lİsans Yabancı Dil: İngilizce Medeni Durum: Evli-2 çocuk sahibi Derece Bölüm/Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi 1992-1995

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi 1992-1995 1. Adı Soyadı: Ümit ERTEM 2. Doğum Tarihi: 20.04. 1969 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 2003 Doktora Periodontoloji Anabilim Dalı İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HALİL ÖZDEMİR Doğum Tarihi:17.03.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tekstil Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 02742652031/4591

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Adı Soyadı: Ar.Gör. Oğuz Gürkan Doğum Tarihi: 06.07.1990 Emirdağ / Afyonkarahisar Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Antrenörlük Eğitimi Muğla

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: EMRE AYTUĞAR Öğrenim Durumu: DOKTORA Bölümü: Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 FAKÜLTESİ Doktora/S.Yeterlilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Diş Hekimliği. Ortodonti Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Diş Hekimliği. Ortodonti Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: FATMA ASLI OĞUZ İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: asli.oguz@okan.edu.tr 2.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : 0531 860 02 12 : erolyavuz1962@hotmail.com

ÖZGEÇMİŞ. : 0531 860 02 12 : erolyavuz1962@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Erol Yavuz İletişim Bilgileri Adres : Cumhuriyet Mah. Karlıdere Cad. No : 102/3 Üsküdar-İstanbul Telefon Mail : 0531 860 02 12 : erolyavuz1962@hotmail.com 2. Doğum Tarihi : 20.03.1962

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT Telefon : (456) 233 10 32/3602 Fax : (456) 511 86 79 e-posta : awsirat@gumushane.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez Başlığı: Hemşirelerin verimliliğe ilişkin tutumları ve bir ölçek geliştirme çalışması

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez Başlığı: Hemşirelerin verimliliğe ilişkin tutumları ve bir ölçek geliştirme çalışması ÖZGEÇMİŞ 1. Adı-Soyadı: NİLGÜN GÖKTEPE 2. Doğum Tarihi: 30.03.1977 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1998 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayten Koç Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi 1988-1992 Y. Lisans Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı