İNDÜKSİYONLA KAYNAK: GÜÇ SİSTEMLERİ VE KULLANILAN YARI İLETKEN ANAHTAR ELEMANLARINI)AKİ GELİŞMELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNDÜKSİYONLA KAYNAK: GÜÇ SİSTEMLERİ VE KULLANILAN YARI İLETKEN ANAHTAR ELEMANLARINI)AKİ GELİŞMELER"

Transkript

1 KAYNAK TEKNOLOJİSİ II. ULUSAL KONGRESİ 157 İNDÜKSİYONLA KAYNAK: GÜÇ SİSTEMLERİ VE KULLANILAN YARI İLETKEN ANAHTAR ELEMANLARINI)AKİ GELİŞMELER Yrd.Doç.Dr.Bekir Sami SAZAK ÖZET İndüksiyonla kaynak güç sistemleri ve kullanılan anahtar elemanları yarıiletken teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak hızla değişmektedir. Yarıiletken anahtarların çalışma frekansları ve kontrol ettikleri güç her geçen gün artmaktadır. Yüksek verimli ve elektromanyetik olarak uygun güç kaynağı yapımı günümüzde büyük önem kazanmaktadır. Düşük sistem verimi işletme maliyetini arttırmakta bu da diğer metotlara göre pekçok avantajı olan bu sistemin kullanım alanlarını kısıtlamaktadır. Bu çalışmada 1970 yıllardan itibaren büyük gelişim gösteren yarıiletken anahtarlar ve kontrol tekniklerinin bugün geldikleri nokta araştırılmış ve bu gelişmenin indüksiyonla ısıtma sistemlerine olan olumlu katkıları vurgulanmıştır. Bu sistemler sayesinde anahtar kayıpları en az düzeye indirilerek sistem verimi yükseltilmekte ve sistemin ortama yaydığı parazitler önemli ölçülerde azaltılabilmektedir. Anahtar Kelimeler: İndüksiyonla kaynak, inverter, konvertör. 1. GİRİŞ Günümüzde indüksiyon ısıtma sistemlerinin temeli sayılan elektromanyetik indüksiyon 1831 yılında Michael Faraday tarafından bulunmuştur. İlk indüksiyon ısıtma sistemi 1927 yılında İngiltere'de kurulmuş olmasına rağmen 2. Dünya Savaşı boyunca bu alanda büyük gelişmeler yaşanmıştır. Harici bir ısı kaynağına ihtiyaç duyulmadığından ısı kaybı azalmakta, daha temiz çalışma ortamı sağlamakta, sıcaklık derecesi ve ısıtılacak yüzey kolaylıkla kontrol edilebilmektedir. Bu nedenle günümüzde endüstrinin çeşitli alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu alanlar arasında metallerin eritilmesi, şekil verilmesi, yüzey sertleştirmesi ye indüksiyonla kaynak sayılabilir. «Metallerin kaynak edilmesi yüksek ve tam olarak kontrol edilebilen ısı kaynağına ihtiyaç gösterir. İndüksiyon yolu ile yüksek ısı istenilen yerde ve sürede oluşturularak metalde diğer kaynak yöntemlerinde ortaya çıkan oksitlenme ve deformasyon en az düzeye indirilir. Kullanılan indüksiyonla kaynak sistemlerindeki düşük güç katsayısı ve yüksek harmonik bozulma önemli problemlerden bazılarıdır[l]. İndüksiyonla kaynak sistemlerinin düşük güç katsayısında çalıştırılması güç hatlarında ilave gerilim düşümlerine, bu da sistemin daha düşük gerilimlerde çalıştırılmasına neden olur. Buna bağlı olarak kaynak yapılması için geçen süre dolayısıyla da işletmenin çalışma masrafları artar[2]. Aynı zamanda işletme düşük güç katsayısı nedeniyle ceza ödemek zorunda kalır. Öte yandan bu sistemlerde kullanılan elemanlar yan iletken teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak hızla değişmektedir. Yarı iletken anahtarların çalışma frekansları ve kontrol ettikleri güç her geçen * Pamukkale Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektrik Eğitimi Bölümü, DENİZLİ

2 KAYNAK TEKNOLOJİSİ II. ULUSAL KONGRESİ 158 gün artmaktadır. Yüksek verimli ve elektromanyetik olarak uygun güç kaynağı yapımı günümüzde büyük önem kazanmaktadır. Düşük sistem verimi işletme maliyetini arttırmakta bu da diğer metotlara göre pekçok avantajı olan bu sistemin kullanım alanlarını kısıtlamaktadır. Elektromanyetik olarak uygunluk ise daha yeni bir konudur ve cihazın çevrede bulunan diğer cihazların çalışmasını etkileyecek oranda manyetik parazit yaymamasıdır. Bu çalışmada sunulan güç dönüşüm sistemleri anahtarların sıfır akım(saa) veya sıfır gerilimde(sga) açılıp kapanması prensibine dayanmaktadır. Anahtarların açılma ve kapanma anlarında akım ve gerilimden birinin sıfır yapılması anahtar kayıplarını ve sistemin ortama yaydığı elektromanyetik parazitleri oldukça azaltmaktadır. 2. İNDÜKSİYONLA KAYNAK TEMEL PRENSİPLERİ Temel olarak bir indüksiyonla kaynak sistemi Şekil 1' de görüldüğü gibi metalin indüksiyon bobini içerisinden geçirilmesi prensibine dayanır. Bobin içerisinden metal geçirilirken indüksiyon yoluyla üzerinde gerilim indüklenir. İndüklenen bu gerilimin oluşturduğu akım silindir şeklindeki parçanın birleştirilecek uçlarında yüksek ısının oluşmasına sebep olur. Yüksek ısı ve basınç bu noktaların kaynak edilmesini sağlar. Kaynak sonrası soğutulan metal istenilen uzunluklarda kesilerek işlem tamamlanır. İndüksiyonla kaynakta, metalde yüksek ısının oluşması indüksiyon bobininden metale manyetik yolla güç aktarılmasıyla sağlanmaktadır. Bu nedenle indüksiyon bobini sistemde önemli bir görev yapmaktadır. Şekil 1. Silindirik bir parçanın indüksiyonla kaynak edilmesi. Günümüzde toplam sistem verimini önemli ölçüde etkileyen indüksiyon bobininden geçen akım ve frekansın kontrol edildiği güç devresi üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Basit olarak bir indüksiyonla kaynak sisteminde indüksiyon bobini devresi iki aşamalı güç dönüşümü içermektedir. Şekil 2'de indüksiyonla kaynak blok diyagramından da görüldüğü gibi birinci aşama AC kaynak akımını DC'ye çevirir, ikinci aşama ise bu DC akımı istenilen değer ve frekansta AC'ye çevirir.

3 KAYNAK TEKNOLOJİSİ II. ULUSAL KONGRESİ 159 Yüksek frekans (50kHz-10MHz) indüksiyon ısıtıcı sistemlerinin amacı metalin dış yüzeyinin (0,1-1) mm kısa sürede ısıtıl maşıdır. Bu işlem yüzey sertleştirmede, eritmede ve belirli bir noktanın kaynak yapılmasında kullanılır. İndüksiyonla kaynakta kullanılan güç sistemi şu şartlan yerine getirmelidir: Sistem her tür yük durumunda(sıcak, soğuk, yarı yük, tam yük) çalıştırılabilmelidir. Şekil 2. İndüksiyonla kaynak blok diyagramı. Giriş akımının harmonik bileşenleri düşük olmalıdır. Giriş gerilimindeki dalgalanmaları sistem tolère edebilmelidir. Ani çalıştırma ve durdurma yapılabilmelidir. Bobin içerisine malzemenin sokulup çıkarılması sonucu bobin empedansındaki değişim tolère edilebilmelidir. 3. İNDÜKSİYONLA KAYNAKTA KULLANILAN YARI İLETKEN ANAHTARLAR VE GÜÇ SİSTEMLERİ 50 yılı aşkın bir süre basınç tüpleri yüksek frekans sağlayan güç sistemlerinde tek seçenek olarak kullanılmıştır. Bunlar kısa ömürlü, düzenli aralıklarda yenilenmesi gereken düşük verimli (yaklaşık %50-60) elemanlardır. Bu sebeple basic tüplerinin yüksek hızlı yarıiletken anahtarlarla değiştirilmesi için pekçok çalışma yapılmıştır. Özellikle 1970 yıllardan sonra yarıiletken anahtar teknolojisinde görülen hızlı ilerleme pekçok alternatif anahtarlama elemanı ortaya çıkarmıştır. Bunlardan MOSFET'ler yüksek frekansta yüksek verimle çalışan anahtarlama elemanlarıdır fakat kontrol «edebilecekleri güç miktarı smırlıdır[3]. Literatürde MOSFET kullanılarak gerçekleştirilmiş, indüksiyon bobinini besleyen 4 kw, 450kHz. lik bir DC/AC inverter bildirilmiştir[4]. Bununla birlikte Statik indüksiyon transistörler(sit) MOSFET'lere göre çok daha yüksek güçlü devrelerde kullanılabilmektedir[5]. Bipolar Mode Statik İndüksiyon Transistörler(B-SIT) 20kHz- 2MHz. Anahtarla frekanslarında rahatlıkla kullanılabilmektedir[6]. Yarıiletken anahtarların kullanım alanlarının artmasına paralel olarak artan düşük güç katsayısı ve yüksek harmonik parazit problemlerinin üstesinden gelmek amacıyla literatürde çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Aktif güç katsayısı kontrol metodu pekçok alternatif içerir. Anahtarların sabit frekansta çalıştırılarak tepe akımlarının kontrolu[7] ve kıstırılmış akım kontrolu[8] bunlardan bazılarıdır. Güç kaynaklarının yüksek verimli ve küçük boyutlarda olması da istenilen bir durumdur. Bu amaçla enerjinin rezonans devresi yardımıyla aktarılması üzerine çalışmalar yapılmış ve oldukça başarılı sonuçlar alınmıştır[9]. Bu güç kaynaklarında yarıiletken anahtarlar sıfır akım yada sıfır gerilimde[10] açma kapama yaparak kayıpları önemli ölçüde azaltırfll].

4 KAYNAK TEKNOLOJİSİ II. ULUSAL KONGRESİ ÖNERİLEN İNDÜKSİYONLA KAYNAK GÜÇ SİSTEMİ AC'nin istenilen değerde DC'ye dönüştürüldüğü ilk iki bölümde yapılacak iyileştirmeler sistemin güç katsayısını yükseltecek ve harmonik parazitleri azaltacaktır. Ayrıca güç kaynağının genel boyutlarını da oldukça küçültecektir. Bu bölümde yaygın olarak kullanılan diyot ve tristörlü doğrultmaçlar 120 lik iletim açılan sebebiyle düşük güç katsayısına ve yüksek harmonik parazitlere sebep olmaktadır [12]. Bu sakıncaların giderilmesi için pek çok araştırma yapılmıştır[13]. Standart üç fazlı doğrultmaç sistemine yarı-resonans konvertör sisteminin eklenmesi pekçok sakıncayı ortadan kaldırabilir. Düşürücü tip bir konvertörde anahtar etrafında bir bobin ve kondansatörün uygun teknikle yerleştirilmesi bir rezonans devresinin oluşmasını sağlar. Sıfır akım anahtarlamanın gerçekleştirildiği bu rezonans devresi anahtarların kayıpsız olarak açma kapama yapmasını, güç katsayısının yükselmesini ve harmonik parazitlerin düşmesini sağlar[14]. İndüksiyon bobinini besleyen inverter devresinde ise rezonans inverter sistemi yüksek verim, düşük elektromanyetik parazitler gibi avantajlara sahiptir. Bu sistemde indüksiyon bobini rezonans indüktörü olarak görev yapar ve kondansatöre seri veya paralel bağlanır[15]. Rezonans devrelerinde kullanılabilecek çeşitli kondansatörler vardır. Bunlardan polypropylene kondansatörler yüksek gerilime dayanıklı, düşük kayıplı olmaları sebebiyle tercih edilebilir. Sunulan tekniklerin uygulandığı bir indüksiyonla ısıtma sisteminde oldukça yüksek giriş güç katsayısı(pf>0.98) elde edilmiştir[16j. 5. SONUÇ Bu çalışmada indüksiyonla kaynak sistemleri açısından yarıiletken anahtarlarda ve güç kaynaklarındaki gelişmeler incelenmiştir. Bu gelişmelerin ışığı altında indüksiyonla kaynak sistemlerinde görülen düşük güç katsayısı, yüksek harmonik parazitler gibi sorunların üstesinden gelinebilmektedir. Bu çalışmadan yararlanılarak mevcut indüksiyon kaynağı güç sistemlerinin yeni gelişmelerin ışığı altında gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yenilenmesi işletmeye büyük kazanç sağlayabilir. Yüksek verimli, daha kaliteli ve hızlı kaynak yapan, çevreye verdiği parazit miktarı az güç sistemleri indüksiyonla kaynak tekniğinin daha da yaygınlaşmasını sağlayacaktır.

5 KAYNAK TEKNOLOJİSİ II. ULUSAL KONGRESİ 161 REFERANSLAR 1. Nuns J. Foch H., Metz M., Yang X., "Radiated and Conducted Interferences in Induction Heating Equipment: Characteristics and Remedies" The European Power Electronics Association 1993, pp Andrews D. Bishop M., Witte J., "Harmonic Measurements, Analysis, and Power Factor Correction in a Modern Steel Manufacturing Facility", IEE Tr. on Industry Appl. Vol.32, 1996, No.3, pp Zhang J.F. Pu O., Zhang D.H., "Single Phase Series Resonant Converter with High Power Factor Input For High Frequency Induction Heating"IPEMC94, Beijing, Vol.June, Part.27, pp Fujita H. Akagi H., "Pulse-Density-Modulated Power Control of a 4 kw, 450kHz Voltage-Source inverter for Induction Melting Applications", IEEE Tr on Industrial Applications, Vol.32, No.2, March/April 1996, pp Ogiwara H. Nakaoka M., "Induction Heating High Frequency Inverters Using Static Induction Transistor", Int. J. Electronics, 1990, Vol.68, No.4, pp Ogiwara H., Michihira M., Nakaoka M., "Zero-Current Soft-Switched High-Frequency Inverter for Induction Heating Using Bipolar-Mode Normally- Off SITs", UPEC 1993, pp Nalbant M.K. Klein J., "Design of a 1 KW Power Factor Correction Circuit", Proc. Power Con version, Oct 1989, pp Maximovic D. "Design of the Clamped-Current High-Power-Factor Boost Rectifier", IEEE Tr. on Industrial Applications, Vol.31, No.5, Sept/Oct 1995, pp Witulski A.F. Small Signal Equivalent Circuit Modeling of Resonant Converters", IEEETr. on Power Electronics, Vol.6, No.l, Jan 1991, pp Hsieh G.C. Lai M.F., "Realization Study of Isolated Half-Bridge Zero-Voltage-Switched Con verter", Twentieth Int. Conf. On Industrial Electronics and Control and Instrumentation, 1994, pp Hua G F.C. Lee, "Soft-Switching PWM Techniques and Their Applications", EPE Frenze, 1993, pp Cavallini A. Loggini M., Montanari G.C., "Comparison of Approximate Methods for Estimate Harmonic Currents Injected by AC/DC Converters", IEEE Tran. On Industrial Electronics, Vol.41, No.2, April 1994, pp.256, Kim S. Enjeti P., Rendusara D., "A New Method to Improve THD And Reduce Harmonics Generated By A Three-Phase Diode Rectifier Type Utility Interface", Conf.Record of Industrial Appl. Conf. 29. Annual Meeting, Denver, USA, 1994, Vol.2, pp

6 KAYNAK TEKNOLOJİSİ II. ULUSAL KONGRESİ Sazak B.S., 1999, "Elektronik Konvertörlerde Anahtar Kayıplarının Azaltılması" 2. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu,Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, 8-10 Mart, İstanbul. 15. Kazimierczuk M.K., Abdulkarim A., "Current-Source Parallel Resonant DC/DC Converter", IE EETr. on Industrial Electronics, Vol.42, No.2, Apr 1995, pp Sazak B.S., "A New Unity Power Factor Quasi-Resonant Induction Heater", Doktora Tezi, 1997, University of Glamorgan, U.K.

BİLİM GÜNLERİ 5-6-7 MAYIS 1999

BİLİM GÜNLERİ 5-6-7 MAYIS 1999 tmmob makîna mühendisleri odası BİLİM GÜNLERİ 567 MAYIS 1999 BİLDİRİLER KİTABI YAYIN NO: 221 BİLİM GÜNLERİ 567 MAYIS 1999 MAKINA MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ ELEKTRİK ENERJİSİNİN KULLANIM ALANLARININ

Detaylı

Elektrik Enerji Kalitesi

Elektrik Enerji Kalitesi Şebekeyi Bozmayan Yüksek Güçlü Redresör: Bora-P Serisi (*) Endüstriyel Tesisler ve Enerji Santralleri için Paralel Özellikli ve Tristörlü Doğrultucu Çözümü Halit ZENGİNCE (halit.zengince@esis.com.tr) Esis

Detaylı

200 Amper, Yüksek Frekans ve Anahtarlamalı Gerçekleştirilmesi DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

200 Amper, Yüksek Frekans ve Anahtarlamalı Gerçekleştirilmesi DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi Koparan A., Aydemir M. T., Şimşek O., 200 Amper, Yüksek Frekans Anahtarlamalı DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi, 200 Amper, Yüksek Frekans Anahtarlamalı DA Kaynak Makinesinin Tasarımı

Detaylı

BÖLÜM : 1. www.muhendisiz.net 1.GİRİŞ

BÖLÜM : 1. www.muhendisiz.net 1.GİRİŞ BÖLÜM : 1 1.GİRİŞ Endüksiyonla ısıtma sanatı, metalik iş parçalarını belirtilen sıcaklık ve sürelerde ısıtmaktır. Denetim kolaylığı, yüksek verimliliği, madde kayıplarının son derece düşük olması tam otomatik

Detaylı

AC İndüksiyon Motorlarında Frekans Konvertörü Kullanımı ELSAN Teknik Bülteni-FK01-V5

AC İndüksiyon Motorlarında Frekans Konvertörü Kullanımı ELSAN Teknik Bülteni-FK01-V5 AC İndüksiyon Motorlarında Frekans Konvertörü Kullanımı ELSAN Teknik Bülteni-FK01-V5 Ahmet ERECEK Makine Mühendisi (MBA) ELSAN Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fabrika Müdürü 04 Haziran 2012 1. Giriş Bir

Detaylı

BİRİNCİ DERECE A SINIFI LOGARİTMİK ORTAM SÜZGECİNİN BLOK MODELLEME İLE TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

BİRİNCİ DERECE A SINIFI LOGARİTMİK ORTAM SÜZGECİNİN BLOK MODELLEME İLE TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2007 : 13 : 2 : 163-172

Detaylı

Journal of ETA Maritime Science

Journal of ETA Maritime Science Received: 13 May 2014 Accepted: 01 November 2014 Journal of ETA Maritime Science Deniz Araçlarında Kullanılan Sürekli Mıknatıslı Senkron Motor ve Sürücülerinde Kayıpların Azaltılması Fuat Kılıç 1, Feriha

Detaylı

DA-DA Boost Dönüştürücü Tasarımı ve Gerçeklenmesi Design and Implementation of DC-DC Boost Converter

DA-DA Boost Dönüştürücü Tasarımı ve Gerçeklenmesi Design and Implementation of DC-DC Boost Converter DA-DA Boost Dönüştürücü Tasarımı ve Gerçeklenmesi Design and Implementation of DC-DC Boost Converter Nasır Çoruh 1, Tarık Erfidan 2, atılmış Ürgün 3 1,2 Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması

Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması Güneş Enerjisi ile Beslenebilen Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Tasarımı ve Uygulaması *1 Ali Ozturk and 1 Yusuf Seyis 1 Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Detaylı

ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE ENERJİ KALİTESİ

ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE ENERJİ KALİTESİ ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNDE ENERJİ KALİTESİ Mehmet BAYRAK Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bayrak@sakarya.edu.tr ÖZET Güç sistemlerinde geçici aşırı gerilimler genellikle, yıldırım

Detaylı

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU Derleyen : Mustafa BIYIK ESİS Enerji ve Elektronik San.Tic.A.Ş. mustafa.biyik@esis.com.tr İçindekiler KGK NEDİR?... 7 NEDEN KGK?... 8 ŞEBEKEDEKİ BOZUCU ETKİLER VE KRİTİK

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA FAYDALI FRENLEME SİSTEMİ TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Turhan ALAGÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim

Detaylı

PIC 16F877 İLE DA MOTOR HIZ KONTROLÜ

PIC 16F877 İLE DA MOTOR HIZ KONTROLÜ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 5 : 11 : 2 : 277-285

Detaylı

DOĞRUSAL HAREKETLİ MOTORLAR (Tüpsel Yapılı DHM)

DOĞRUSAL HAREKETLİ MOTORLAR (Tüpsel Yapılı DHM) DOĞRUSAL HAREKETLİ MOTORLAR (Tüpsel Yapılı DHM) Y. Elk. Müh. Murat KÜÇÜKALİ EEM MAGAZİN-2014 Her hakkı saklıdır İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler... 1 1. Giriş... 2 2. Doğrusal Hareketli Asenkron Motorların

Detaylı

GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ

GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2011/04 ASENKRON MOTORLARDA AKIM VE TĠTREġĠM VERĠSĠNE DAYALI KESTĠRĠMCĠ BAKIM Proje Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi Yıl: 2012-1 Sayı:17 SOMA I TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi ISSN NO:1304-6330 Sahibi: Ayla TEKİN Yönetim Kurulu

Detaylı

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI (KGK)

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI (KGK) KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI (KGK) Bu yazıda, bir Kesintisiz Güç Kaynağının (KGK) genel yapısı incelenmiştir. Sistem, giriş güç katı, batarya doldurucusu, sürücü birimi, evirici birimi, çıkış güç katı, örnekleme

Detaylı

KOCAELİ TEKNİK LİSESİ ELEKTRİK BÖLÜMÜ OTOMASYON ATÖLYESİ MOTOR SÜRÜCÜLERİ ve SERVO SİSTEMLER DERS NOTU MEHMET TOSUNER 2009

KOCAELİ TEKNİK LİSESİ ELEKTRİK BÖLÜMÜ OTOMASYON ATÖLYESİ MOTOR SÜRÜCÜLERİ ve SERVO SİSTEMLER DERS NOTU MEHMET TOSUNER 2009 KOCAELİ TEKNİK LİSESİ ELEKTRİK BÖLÜMÜ OTOMASYON ATÖLYESİ MOTOR SÜRÜCÜLERİ ve SERVO SİSTEMLER DERS NOTU MEHMET TOSUNER 2009 Güç Elektroniği Anahtarlama Elemanları: Bu ders notunda anlatılan konvertör ve

Detaylı

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ŞARJ CİHAZI

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ŞARJ CİHAZI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ŞARJ CİHAZI 210214 Selçuk DAĞ 210296 Onur DUMAN Danışman Öğr. Gör. Dr. Emre ÖZKOP

Detaylı

RMS (Etkin Değer) ve Ortalama Değer Alternatif bir akımın RMS değeri sabit bir direnç yükünden geçen ve aynı miktarda ısı enerjisi üreten DC akımın değerine eşittir. RMS Karesel Ortalama Değer (Root Mean

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası

tmmob makina mühendisleri odası tmmob makina mühendisleri odası YENİ ve YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU VE SERGİSİ BİLDİRİLER KİTABI EDİTÖRLER Yrd. Doç. Dr. Şükrü SU Doç.Dr. Mustafa İLBAŞ MMO Yayın No: E / 2003 / 330 EKİM

Detaylı

ELEKTROPNÖMATİK ve ALTERNATİF VALFLERİN GELİŞİMİ VE KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ

ELEKTROPNÖMATİK ve ALTERNATİF VALFLERİN GELİŞİMİ VE KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ ELEKTROPNÖMATİK ve ALTERNATİF VALFLERİN GELİŞİMİ VE KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ Elif ERZAN TOPÇU İbrahim YÜKSEL Özet: Bu çalışmada pnömatik denetim sistemlerinde kullanılan farklı yapılardaki standart

Detaylı

HĐBRĐT VE TÜMÜ ELEKTRĐKLĐ ARAÇLARDA KONTROL VE ENERJĐ YÖNETĐMĐ SĐSTEMLERĐ

HĐBRĐT VE TÜMÜ ELEKTRĐKLĐ ARAÇLARDA KONTROL VE ENERJĐ YÖNETĐMĐ SĐSTEMLERĐ HĐBRĐT VE TÜMÜ ELEKTRĐKLĐ ARAÇLARDA KONTROL VE ENERJĐ YÖNETĐMĐ SĐSTEMLERĐ Melih YILDIZ Tuğba Nur TOPÇU Ağustos 2012 Ankara 1 İçindekiler 1. GİRİŞ...4 2. HİBRİT ARAÇLARIN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI...4 3.

Detaylı

SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR

SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR SST YÖNTEMİ İLE NÜVE MALZEMELERİN MANYETİK KAYIPLARININ ÖLÇÜLMESİ AHMET DEMİR Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Mühendislik Tezi

Detaylı

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ ENERGY STORAGE METHOD

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ ENERGY STORAGE METHOD 17 SDU International Technologic Science pp. 17-29 Mechanical Technology ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ Mehmet KOZAK, Şerife KOZAK ÖZET Bu çalışma kapsamında enerji depolama ve enerji depolama yöntemlerinin

Detaylı

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER)

AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKILLI GÜNEŞ TAKİPLEYİCİ SİSTEM (SMART SOLAR TRACKER) BİTİRME TEZİ Hazırlayan 05012094 Uğur YILMAZ 05013004 Borahan

Detaylı

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ FİGAN DALMIŞ DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR

Detaylı

Enerji Kalitesi Mühendisliği Kapasitör & Filtre Bankları Kondansatörler & Reaktörler

Enerji Kalitesi Mühendisliği Kapasitör & Filtre Bankları Kondansatörler & Reaktörler Enerji Kalitesi Mühendisliği Kapasitör & Filtre Bankları Kondansatörler & Reaktörler Katalog 2011 Orta gerilim Hücreleri, Anahtarlama elemanları ve Köşklerde standartlardan fazlas için yüksek kaliteli

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK KESİNTİLERİNE KARŞI ASANSÖR KURTARMA SİSTEMİ TASARIMI ve UYGULAMASI Zafer DEDEOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

Hibrid Araç Bileşenlerinin Gelişimi Evolution of Hybrid Vehicle Components

Hibrid Araç Bileşenlerinin Gelişimi Evolution of Hybrid Vehicle Components Hibrid Araç Bileşenlerinin Gelişimi Evolution of Hybrid Vehicle Components İlker Özelgin, Dr. Murat Yıldırım Ar-Ge Koordinatörlüğü Ford Otosan ozelgin@yahoo.com, iozelgin@ford.com.tr, myildiri@ford.com.tr

Detaylı