- --_ O D. /?!" iş 35x50 cm. GÜVENLiGi. 1,:~ l.:r~e ~. ~ ~~ EMNiYET RENKLERiNiN. (,\". ış. , ikaz, UYARı ve YÖNLENDiRME LEVHAb8BL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- --_...----------- O D. /?!" iş 35x50 cm. GÜVENLiGi. 1,:~ l.:r~e ~. ~ ~~ EMNiYET RENKLERiNiN. (,\". ış. , ikaz, UYARı ve YÖNLENDiRME LEVHAb8BL"

Transkript

1 i, ikaz, UYARı ve YÖNLENDiRME LEVHAb8BL J,.iJ'''. ÖNCE )".... Iş _ ES kodu ile baş layan levhalarımız 25x35 cm. - 35x50 cm. - 50x70 cm. - 70x100 cm. -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxw '", GOvENLI1. NCE ebatlarında üretilmektedir. ES kodu ile baş layan levhalarımızda standart olarak 0.50 mm. plastik levha, 0.30 mm. kalaylı saç, 3 mm. pvc dekota malzeme kullanmaktayız. 25x35 cm. ÜLlÖI 35x50 cm. NCE (,\". ış GÜVENLiGi 50x70 cm. L 17 Kodu ile baş layan levhalarımız 17x35 cm. ebatlarında üretilmektedir. I" W C i iii L 17 kodu ile baş layan levhalarımızda standart olarak 0.50 mm. plastik levha, 0.30 mm. kalaylı saç, 3 mm. pvc dekota malzeme kullanmaktayız. 17x35 cm. i FOSFORLU ış ıldayan LÜMEN AciL ÇıKıŞ LEVHALARı FL kodu ile baş layan levhalarımızda fosforlu ış ıldayan lümen malzeme kullanılmaktadır. Bu levhalarımız 12x32 cm. - 17x35 cm.,,- 25x35 cm. - 35x50 cm. - 13x20 cm. - 17x25 cm. - 20x30 cm. - 25x30 cm. -10x10 cm. - 15x15 cm. - 20x20 cm. - 25x25 cm. tı ve özel ebatlarda üretilmektedir. FL kodlu levhalarımızın arkasına standart olarak çift taraflı bant yapış tırmaktayız. 17x35 cm. TRAFiK iş ARET LEVHALARı T, TT, B, P, O, BKM kodu ile baş layan levhalarımız trafik iş aret levhaları dır. Trafik iş aret levhalarımızda 1 mm mm. - 2 mm. galvaniz saç kullanmaktayız. LEVHALARDA UYGULAMA YAPTIGIMIZ ANA MALZEMELER (0.50 mm Plastik Malzeme) - (0.30 mm Kalaylı Saç) - (Kendinden Yapış an Sticker) - (Fosforlu ış ıldayan Malzeme) - (1 mm. 2m. 3mm. PVC sert plastik) - (Alüminyum) (Galvaniz Saç) - (DKP Saç) - (Mıknatıs Levha) Kataloğ umuzda bulamadığ ınız ikaz levhalarını veya baş kair levha b istediğ inizde firmamıza bildiriniz. Üretimini yaptığ ımız ikaz levhaları iş güvenliğ i mevzuatı nda olduğ u gibi iso 900X çalış malarında aranmaktadır. Türkiyede yayınlanmış katologlardaki ikaz levhalan bizimkataloğ umuzda olmasa dahi bildirdiğ iniz taktirde siparişalabiliriz. * Katalog I dış ı levhalarda özelolarak üretebilmekteyiz. * Ikaz levhalarımız kataloğ umuzdaki levhalarla sınırlı değildir. * Levhalarımızın tümünde levha ebatı yerleş tirme kullanım ve bakım sorumluluğ u kull anıcıya aittir. * Detaylı bilgi için tereddüt etmeden lütfen bizi arayınız. SiPARiş * Sipariş lerinizi faks veya ile de alabiliyoruz. * Sipariş lerinizi verirken malzeme cinsi - adet - ebat ve kod nosunu bildirmelisiniz. TESLiMAT * KDV dahil toplam tutarın banka hesabımıza havalesi ile sipariş ten itibaren bir kaç gün içinde nakliye bedeli müş teriye ait olmak üzere kargo ile gönderiyoruz. BILGILER * ikaz ve uyarı levhaları iş güvenliğ inin can damarıdır. * ikaz ve uyarı levhaları dikkatle seçilmeli dikkatle yerleştirilmeli ve özenle korunmalıdır. * Doğ ru yere doğ ru levhalar konulmalıdır. * Levhalar uluslar arası renk biçim standartlarına uygun olmalıdır. * Levhalar anlaş ılır olmalıdır. * Kullanılan yazı karakterleri ve kompozisyon anlaş ılmayı kolaylaş tırmalıdır. * Gerekliğ i ortadan kalkmış levhalar kaldırılmalıdır. * Eskimiş levhalar değ iş tirilmelidir. * Mesajın ilgi çekiciliğ i sürekli kılınmalıdır. * ikaz, Uyarı ve Yönlendirme levhalarının kullanımı yasalarla zorunlu kılınmış tır. 1 GÖRÜŞ MESAFELERi 120 m. 60 m. 30 m. 15 m. 70x100 cm. 1,: l.:re. :/' y' ÖNCE GOVEHUdl önce ÜLiÖi 25x35 cm. /?!" iş 35x50 cm. GÜVENLiGi 50x70 om. ÖNCE iş GÜVENLiÖi CAN MAL VE iş TEHliKEYE GÜVENLiÖiNizi ATMAYıN.qponmlkjihgfedcb J i EMNiYET RENKLERi EMNiYET RENKLERiNiN GENEL ANLAMı Anlamı veya Amacı Kullanım Örnekleri Dur, durmak yasaklama Zorunlu hareket Durmaiş aretleri Acil durum durma iş aretleri Yasaklamaiş aretleri Bu renk, aynı zamandayangını önleme ve yangınla mücadeletechizatıve bunların yerleri için kullanılır. Giyecekzorunluluğ u Kiş isel korunmatechizatı Tehlikeleringösterimi Sarı Uyarı,tehlike riski (yangın,patlama,radyasyon, zehirlenmetehlikeleri vb.) Basamaklar, alçakgeçitier,engelleriçinuyarı 2 ) Yeş il EmniyetliDurum Kaçış Yolları Acil durum çıkış ları Acil durum duş ları ilk yardım ve kurtarmaistasyonları - --_ * Mavi sadece dairevi bir ş eklin içinde kullanıldığ ında emni yet rengi olarak kabul edilir. * Fluoresans turuncu: Emniyet iş aretleri dış ında sarı yerin e kullanılabilir. Özellikle zayıf doğ al görüş ş artlarında, bu renk çok dikkat çekicidir. Karş ıt Beyaz Beyaz Siyah Beyaz Renk EMNiYET iş ARETLERiNiN GEOMETRiK Ş EKLi VE ANLAMı Geometrik Ş ekli Anlamı O D DD Yasaklama veya Zorunlu Hareket UyarıbaZYXWVUT Bilgi (talimatları içeren) Beyaz renk için karş ıt renk siyah, siyah için beyaz olmalıdır. -

2 -- KAFA KORUMA - BARETzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. l<jlıı' I<JL.., iii 1<Jl.(j). il.... ES H '- ES 1-2 '- ES 1-3 '- ES 1-4 '- ES 1-5 '- ES 1-6 '- ES 1-7 '- ES 1-8 '- ES 1-9 III i J i.. ES HO '- ES 1-11 '- ES 1-12 '- ES 1-13 '- ES 1-14 '- ES 1-15 '- ES 1-16 '- ES 1-17, ES 1-18 '- ES 1-19 '- ES 1-20 '- ES 1-21 '- ES 1-22 '- ES 1-23 '- ES 1-24 '- ES 1-25 '- ES 1-26zyxwvutsrq ii.. ES 1-27 '- ES 1-28 '- ES 1-45 (ibazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba GÖZ KORUMA iiiiii.. Es2-1 '- ES 2-2 '- ES 2-3 '- ES 2-4 '- ES 2-5 L ES 2-6 '- ES 2-7 '- ES 2-8 '- ES ES 2-10 '- ES 2-11 '- ES 2-12 '- ES 2-39 '- ES 2-40 '- ES 2-45 '- ES 2-48 '- ES 2-49 '- ES 2-50 ltl.,-,.,.. ': ı.l... ı.l.. :ft rlı6li_,, _... I.. ES 2-58 '- ES 2-59 '- ES 2-60 '- ES 2-78 '- ES 2-79 '- ES 2-80 '- ES 2-83 '- ES 2-84 '- ES 2-85 rnlftw i'. _TAŞ TA.. GOZLUKSUZ ÇALIŞ MA ı;ıııııııggg '- ES 2-90 '- ES 2-98 '- ES 2-99 '- ES 2-100ihgfedcbaZYXWV.. ES 2-86 '- ES 2-87 '- ES 2-88 '- ES

3 EMNiYET KEMERi - DÜŞ ME TEHLiKESi elqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkj IIII 4-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ES ES ES ES ES ES ES ES ES 3-9.,. 4- ES ES ES ES ES ES ES 2-16 OIKKAT EMNIYET KAFESiNOEN SARKMAYlN 4- ES 3-85 BALKON MEROlvEN ASANSÖR BOŞ LUUNA YAKLAŞ MA '-f DÜŞ MEKTEN DÜŞ ME _ SAKıNıN TEHLIKESI TEHLIKESI YÜKSEKTEN DÜŞ ME. 4- ES ES ES ES e KULAK KORUMA o 4- ES 4-1 III 4- ES ES ES 4-4 i 4- ES 4-5 i ES ES ES ES ES 4-29 iii. o s GÜRÜLTÜLÜ ORTAM 4- ES 4-30ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ES 4-46 ES 4-47 ES 4-48 ES 4-49 ES 4-50 ES 4-51 YÜZ KORUMA 4- ES ES ES ES 5-29 U#l:ı.mı#l YÜZ siperli(;1 TAKMADAN ASIT ILE ÇAUŞ MAK KESINLIKLE YASAKllR 4- ES ES ES ES ES ES 5-60

4 TOZ - GAZ MASKESizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB ES 6-1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4- ES ES ES ES ES ES ES ES ES 6-70 f)bazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba e iiiiiiii N M 4-N 4-4-M 4-4-N 4-M 11lli ES ES ES ES ES ES 7-43 ES ES ES 7-50 i...,..i.i 4- ES ES ES ES ES 7-70 ES ES ES ES 7-98 II ES ES e eihgfedcbazyxwvutsrq.iiii111 e ES ES ES ES ES ES ES ES ES 8-9 i II., i ES ES ES ES ES ES 8-32 L ES ES ES 8-41 P NMLKJ

5 i()iqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlk IIIIzyxwvutsrqponm 4-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ES 8-42 ES 8-50 ES 8-51 ES 8-52 ES ES ES ES ES 8-90 i4- ES O :.. i : ue iihgfedc 4- ES ES ES ES ES 9-5 ES ES ES ES 9-20 ;.,..,.1 imii., ES ES ES ES ES 9-40 ES ES ES 9-43 i i ii 4- ES ES ES ES ES ES ES ES 9-84 II, ". ; 4- ES ES ES ES ES ES ES 9-112baZYXWVUTSRQPONM ii GÖZ VE VÜCUT DUŞ U III1IIII t.. ES 10-1 t.. ES 10-2 t.. ES ES t.. ES t.. ES t.. ES t.. ES 10-24

6 1)- DiGER o Daa fl ()".ilfi)e il.e ee f)", ()O OK: i)e eo.e.ôtf.ôtf 4-ES ES ES ES ES ES ES ES18-11 KUlLAH - LLiiii...ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.-.. DbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ES i i i 1-. i i 4- ES ES ES ES ES ES ES (i (i) :." i- I 1;;;1 4- ES ES ES ES ES ES ES ES i 4- ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ii O :_ i O ii.,. DIKKAT GOVENLiK TEDBIRINI ALMADAN IŞ E BAŞ LAMA 4- ES ES ES ES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba.. 4- ES NMLKJIHG ii zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba GÜVENliK i ALMADAN i ıtı 4- ES ES TEDBiRLERi iş EBAŞ LAMA 4- ES ES ES ES TEHLiKE - UYARı. YAKLAŞ MA TEHLiKELi TEHLIKELI DIKKAT TEHLiKE TEHLiKE VAR TEHLiKE BÖLGE BÖLGE 4- ES ES ES ES ES ES ES ES s: ÇALIŞ MAVAR ÇALIŞ MAVAR BASTIGIN YERE BASTlGINIZYERE KAYGAN KAYGAN ISLAKZEMiN YAKLAŞ MA YAKLAŞ MAYINIZ ET EDiN ZEMiN ZEMiN ISLAKZEMiN Li OL 4- ES ES ES ES ES ES ES ES

7 DÖŞ EMEDE BiYOLOJiK TEHLiKE BAŞ ınızı i ENGEL. EŞ Y ÖNONE ÇALıŞ ırken ÇARPMAYıN CA:IIZ. VAR ENGEL KOYUN DESTEK KOY DUŞ EBIUR PAR A DÜ EsiLiR 4 ES ES ES ES ES L. ES ES ES ES BiYOLOJiK TEHLiKE 4 ES ASıLı YÜK DIKKAT KiREÇ KUYUSU ÖııL:Ittsl 4 ES HiDROLIK HORTUM s: TEHLiKE TEHLiKE DÖNER PARÇALAR DEVRiLME RisKi DÖNER TEHLiKE PATLAYABIlIR DÖNER KESici HAREKETLi ÖNONDE VE YANıNDAbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DURMA AKSAM AKSAM AKSAM 4 ES ES ES ES ES ES ASıLı VÜKLERE EDiNiz ASlUYÜKlERAlTINDA BULUNMAK TEHıiKeliDiR s = II AAŞ,".'.,ÜERiNDEKJ,, ' YUKLERDEN,,. " " ' UZAKDUR 4 ES ES ES ES ES21 10 ES ES YÜKU DENGEDETUTUNUZ 4 ES DÖNÜŞ ÇAPıNıN DıŞ ında DURUN 4 ES YÜK TAŞ ıma SAHASi 4 ES ES I ı -.BAC'KLA' RINIZLA KALDıRıN DOGU TAŞ ıma smc«""""'"i DIZUJı..,. Bit _ Ettmı: 4 ES ES ES ES ES ViNÇ AYa: N'«JıDA YÜKÜ itin ÇEKMEYi.N.ALTINDA KALABILIRSINIZ 4 ES i A\ i BI 4 ES ES ES ES ES ES vinç HAREKET VE TAHDIT AlANINDA BULUNMAK TEHLiKELi VE ALANI YASAKTIR A\ A\ ViNÇÇAUŞ MA _ ViNÇ.. YUKLERININ ALTINDA DURMA i A\ A\ L ı ı ı ı o 4 ES ES ViNÇT!, VINÇLE!!I ViNÇTE ASıLlYUK OPERATOR ALTıNDAN DıŞ ında KIMSE :.. ÇALıŞ ANLAR YUKARıDA GEÇMEK KULLANAMAZ VAR ViNCLERVAR... 4 ES ES ES ES ES ES ES ES ViNÇ. TAŞ ımakapasitesi TAŞ ımakapasitesi ViNÇ. KALTIRMA 1._11, ', ' ViNÇ.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA KAPASiTESi TAŞ ımakapasitesi 10TON KG ; KG KG. 4 ES ES ES ES VINÇTE KALDIRACAGINVÜKE GÖRESAPANSEC A\ yok KALDıRıRKEN SAPANLARı HALATLARıN KULLANMADAN SAGLAMLIGINI çelik TEL KONTROL ET KONTRALET KUUANINlZ UYGUN SAGLAM 4 ES ES ES ES ES ES ES KREYNYÜKLÜiKEN ALllNDA DURMA 4 ES ES ES A\ ViNÇ ALTINDA DURMAYıNIZ 4 ES ViNÇ TAŞ ımakapasites i c=jkg. L. ES BOM ALTINDA DURMA 4 ES '- L..U. VlNÇ HAREKEn VAR f(:\-' \::y 4 ES zyxwvut

8 CARASKAL ALTINDA DURMA '-+ ES 23-1 CARASKALlN ALTINDAN GEÇMEK VE ALTINDA DURMAK '-+ ES 23-2 '-+ ES 23-3 I CARASKAL ASANSÖR '-+ ES 24-1 ii (9 (9.. t' ii ihgfedcbazyxwvutsr i. -. i. - " :.... '-+ ES 24-2 '-+ ES L. ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES istif - RAF - i i '-+ ES 25-1 '-+ ES 25-3 '-+ ES 25-5 '-+ ES 25-6 '-+ ES 25-7 iii izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedc c=jm.oir '-+ ES 25-8 '-+ ES '-+ ES istif qponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba VÜKSEKLiGi MALZEME AlıRKEN isrifleri DEViRME 8 i '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES ii ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES STOK ALANI '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES FORKLiFT... FORKLiFT iş FORKLiFli FORKLiFT FORKLiFTLER ÇıKABiLiR MAKiNASı ALANI :ClKABiLiR ÇALıŞ ıyor FORKLiFT '-+ ES 26-1 '-+ ES 26-2 '-+ ES 26-3 '-+ ES 26-4 '-+ ES 26-5 '-+ ES 26-6 '-+ ES 26-9 '-+ ES '-+ ES

9 i i.', KULLANıcı DıŞ ında izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba KIMSENIN BiNMESI....,..... VASAKTIR i "- ES L ES "- ES 26 FORKLIFTE "- ES "- ES "- ES GOVENLiK ÖNLEMi FORKLiFT..",....:-:.. KAPAU ALMADAN FORKLiFT ç.r1.i MANEVRA FORKLimN ALTıNA ALANI YOLUDUR ÇAI.8ITT1öJAH GiRME FORkÜm OUROllRUN "- ES "- ES "- ES "- ES FORKLiFT TAŞ ıma KAPASiTESi IKG. FORKLiFT ERLEROEbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "- ES Ş ARZ ALANI "- ES ii "- ES "- ES "- ES AKÜ Ş ARZ ALANI "- ES i L t "- ES 27 1 SiLOLARıN içine GiRERKE.N DıŞ ARDAN SENI GOZETLEYEN BiRiNi BıRAK, HANGi SiLOYA GiRECEGiNi BiLDiR..-..., :.. "- ES "- ES ' TANK - SiLO ÇATı - MERDivEN - KORiDOR "-ES29 1 "- ES 29-2 "- ES 29-3 "- ES liwz,:ji MEROivENlERi iki EıiNi KULLANARAK YAVAŞ ÇA TIRMAN "- ES [i]ıa!ii KıRıK VE ESKi MEROivEN KULLANMA "- ES [i]laooi i KıRıK MEROivEN KULLANMA "- ES MERDivEN iniş VE ÇIKIŞ ARINDA DIKKATLI OL "- ES i_ii "- ES "- ES {9 YASAKLAMA,_.. '- :,.;,' '" "- ES 40-1qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "- ES 40-2 "- ES "- ES "- ES ÇALıŞ ırken SAAT TAKMAYINIZ "- ES "- ES "- ES "- ES ןi.. ii- "- ES "- ES "- ES GiRiş - ÇıKıŞ "- ES 41-1 "- ES41-2 "- ES 41-3 "- ES 41-4 "- ES41-15 "- ES41-16 "- ES41-17 "- ES YASAK BÖLGE "- ES 41-19

10 [i]zyxwvut _iili 4-ES ES ES ES ES ES ES ES ES41-41 bazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba 4- ES ES ES ES41-45 ES ES ES ES il. ES ES ES ES ES ES ES ES ES41-72 rnle<4t8i GiRMEK YASAKLANMıŞ TEHLiKEli VE ALAN UZAKDUR III :... ::. GiRiş SADECE '".".,. liw i1:ji _..:. _ ÇA!-IŞ A"!LAR :., u, içindir,.. ' 4- ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES '-+ ES '-+ ES i -.,-" '-+ ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES '-+ ES mqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcb itj tjtj i ÇALIŞ MA BÖLGESi IZINSIZ GIRMEK '-+ ES ES ES ES CIDlI -_ '-+ ES ES ES ES ES ES

11 PARK 1Ii zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba 4- ES ES ES ES ES ES ES ES ES 42-12baZYXWVUT lili)1fi qponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba 4- ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES PARKYASAGI iiiiii 4- ES ES ES ES ES ES ES ES ES i_iii :: : ES ES ES ES ES ES ES ES "'', 1-.11_1 :::.. " 4- ES ES ES ES ES ES ES ES I I:;:.: iii_i.,. 4- ES ES ES ES ES ES ES ES ES ,, ii- _.-.(B).. III"'I.,: o, t... ". 4- ES ES ES ES ES ES ES ES ihgfed

12 Ş OFÖR-ARAÇ-KANTAR-YAYAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU YAVAŞ 4- ES ES ES ES ES ES Ş OFÖR yay.aş LAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML YAVAŞ SURUNUZ 4- ES ES 45-7qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4- ES ES ES ES ii 4- ES ııe 4- ES ES ES ES ES iiiii., ES ES ES ES ES ES VOKlEME VE BOSAlTMA ALANI 4- ES ı.,..,. o. "o,..,.".....','o._ i',. 4- ES ES ES liw41:ji TEKERlEKLER YÜKLEMEDEN VE BOş ALTMADAN ÖNCE TAKOZLANMAlI 4- ES :'. i.'1,'j ".:. ".. (.it',',',.'... '" 4- ES ES ,',,' :,.. i ES : ". tl',',,' ':. "...' 4- ES ES ES ES ES ' " o -, i 4- ES HAREKET HALiNDEKi YÜK "'RAÇLARINA DIKKAT ET 4- ES ,,. L L o" :,. 4- ES ES KANTARA GiRiş 4- ES KANTARDAN ÇıKıŞ 4- ES KANTARA KANTAR ÜZERiNDE!!g:: BEKLENMEZ 4- ES ES KANTARI ORTALAVARAK DURUNUZ 4- ES KANTAR ÜZERiNDE SERTFREN YAPMAYıNIZ 4- ES TARTILMADAN KANTARA GiRMEViNiz 4- ES Ş OFÖR TARTIURKEN KANlAR ÜZERiNDEDURMA iş i OLMYAN!N KANTAR UZERINE ÇiKMASı YASAKTIR 4- ES ES ES ES ES ES ES ES ARAÇ. ÇıKABILIR 4- ES VASITA ÇıKABiLiR 4- ES TAŞ ıt ÇıKABiLiR 4- ES SERVis YOLU 4- ES FABRiKA GiRiş i 4- ES FABRiKA ÇiKIŞ I 4- ES FABRiKA SAHASI ARAÇ ÇıKABiLiR 4- ES FABRiKA SAHASI if:1 4- ES VAVA ÇıKABiLiR YAYA ÇıKABiliR YAYALAR EDiNiz 4- ES ES ES ES ES ES ES ES

13 CEP TELEFONU - KAMERA '- ES 47-1 '- ES 47-2 '- ES 47-3 '- ES 47-4 '- ES 47-5 '- ES BU is YERi.. 2ISAAT. GIZlIKAMERAILE izlenmektedir '- ES BUsiQ KAIIIRA sim LE GÖZEllENUEKTEDiI '- ES MAKiNA '- ES 60-1 '- ES 60-2.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ÇAlıŞ TIRMA. ÇALlŞ TIRMAYINIZ '- ES 60-3 '- ES ÇALIŞ AN MAKINA '- ES '- ES '- ES ii '- 11 TEHLiKEliDiR YAKLAŞ MAYIN ES 60-14zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA '- ES '- ES '- ES '- ES MAKiNA AYARLıDIR '- ES ÇALıŞ ır DURUMDA DOKUNMA '- ES '- ES ÇALIŞ AN MAKiNAYA YAKLAŞ MA '- ES BiLMEDiGiN MAKiNAYı ÇALIş IIRMA '- ES ÇALIŞ AN MAKiNAYA YAKLAŞ MA '- ES TEHLiKE ÇALIŞ AN MAKINA '- ES '- - ES '- ES MAKiNA AYARlıDIR '- ES TEHLiKE DOKUNMAK '- 11 MAKiNA OTOMATiK ALI IR '- ES MAKiNA AYARlıDIR DOKUNMAYlNIZ '- ES SORUMLUDAN iii BAŞ KASı KULLANAMAZ ES 60-48ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA '- ES '- ES '- ES :1.1,.4 GÖREVLiYE SORMADAN ÇALlŞ TIRMA '- ES OPERATÖRÜN HABERi OLMADAN ÇALIŞ TIRMA '- ES ÇALlŞ III!AYAN MAKINA '- ES '- ES '- ES '- ES '- ES mmrımm '- ES '- ES '- ES i ;,... MAKiNA ÇAlıŞ ır DURUMDA '- ES '- ES DEVRALDIGIN.. MAiNA ÇAIŞ IRKEN MAKiNAYı i " i MAKiNAYı MAKiNALARı MAKiA ÇAL!Ş IRKEN STOP ETMEDEN ÇALıŞ TıRMADAN içerigirme DIKKATLI OL KONTROL ET YANıNDAN AYRıLMA KONTROL ET '- ES '- ES '- ES '- ES '- ES '- ES '- ES '- ES SORUMLU OPERATÖR. 1.- KULLANMASıNı --.1i BilMEOiGiNiz BOŞ TA ÇALIŞ AN MAKiNA ci HAZ HATA GÖRÜNCE VE ALETLE MAKiNAYı DURDUR USTANA HABER VER UGRAŞ MAYINIZ, '- ES '- ES '- ES '- ES '- ES '- ES '- ES '- ES (9 iş LETME FORMNiNE SORIIADAN MAKINAYA MODAHALE ETME f" ÇALIŞ MAVAR '- ES '- ES '- ES '- ES '- ES '- ES '- ES '- ES

14 MANADA ÇAlıŞ ırken ÇAURKEIIBAŞ KATARAFlA ETRAFINLA KAYıŞ LARI ELLE KAYIŞ VE KASNAKTAN KAYlŞ VEKASNAK MEŞ GULOLMAYıN KORUYUCUSUNU TAKMAYI AYARLAMA UZAK DUR UNUTMAYıNıZzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ VEKONUŞ MAYIN MEŞ GULOLM '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES MAKiNAYıTERKEDERKEN DURDURUN TEZGAHıNIZI reakeoececlhlz ÇAUŞ ANKISIMRIN iş E BAŞ LAMADAN ZAMAN MUl\..AKA DURDURUN TAMAMENDURDUGUNA. VE HAREKET HWNOEKf MAKINANıN KUSURSUZ.,.. PARÇALA'lIN OURoutOAN EMiNOLUN EMINOLUN OLDUGUNA EMiN OLUN '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES MAKiNALARıN iş E BAŞ LAMDA ONCE TEHLIKELI ÇEVRESiNi ETRAFıNı MAKiNALARARASINDA ',,','f i' : " SERBEST BıRAKıN : i GEçiş E KAPAT GEZiNMEKTEHliKELiDiR f ' " '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES BÖLGENiN {9 1.1 { TEHliKE ANıNDA KALDıRMADAN EMNiYET TELiNi,- - BAS BASıNız ÇEKiNiz BASıNız MÜDAHALE YAPMA ÇEKiNiz TEHLiKEDE STOP DÜGMESiNE JEHLiKE ANıNDA TEHLiKE ANıNDA EMNiYET KOLUNU TEHliKE ANıNDA DÜGMEYE '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES A A i.ihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba lilıej*2ii SıKıŞ MA MAKiNANıN EL SıKıŞ MA. insafi DELici ıı:ımıııı lml!lilll sıkış MA. BU KAlıP çırr EL TEHLiKESi EL SII<;:IŞ M,t\ KUMANDASıiLE TEHLIKESI YOKTUR VE KESici SAKIINL TEHLIKESI TEHLIKESI KULLANıLACAKTıR '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES #1:1.13#1 ÇALIŞ AN MAKiNALARA BU MAKINADA VE KESICI KISIMLARA ÇALIŞ AN ELLERiNiZi PARMAKLARıNIZI Dj:OLC:A iki cisim ARASINDA ÇALıŞ ırken iki ELLE ELiNizi MAKINALARDAN ENERJININ KESIK OLDUCUNDAN EMIN KUMANDA ET YAKLASTlRMAYIN PARMAKLARıNı KORU KORUYUN KORUYUNUZ SIKIŞ MAKTANKAÇıNıNIZ OL.MADAN DOKUNMA '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES AÇI pencereye {9 MAKiNA KORUYUCULARı KORUYUCUSUZ KORUYUCU KAPAK MAKiNAYı DEGiL ici VEDÖNERPARÇAU SOKMA VE MUHAFAZALARı MAKINALARı KORUYUCUSUZ ÇAlıŞ ANLAR VAR KULLANMAYıNIZ CıKARTMA SENi KORUR KULLANMA ELINI VE BAŞ INI '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES YAGVEHAVA HAREKET HA.LJNDE OL.AH GÖSTERGELERiNi BiR MAKiNANıN Diş lilerin! ÇAUŞ MA ESNASıNDA GÖSTERGELERi MANOMETRELERi KAPAK VEARAUKLARIN! KAPAKLARI KAPALITUT SıK SıK KONTROL ET SıK SıK KONTROL ET SıKSıK KONTROLET '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES O, OiKKAT iş,eaş LAADAN ILGILI TALIMATı OKUYUNUZ ibazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES

15 BAKıM - ARIZA - AYAR - YAGLAMA BOZUK 4-ES61-1 ARızAlıDIR 4- ES 61-2 KULLANMAYıNIZ 4- ES TAMIRDE 4- ES 61-4 BAKIMDA 4- ES BOZUK 11 TAMiRDE 4- ES ES BAKIMDA ARıZAlıDIR 4- ES61-17baZYXWVUTSRQPONMLKJIHG 4-ES61-18 BOZUKTUR DOKUNMAYıN 4- ES61-19 iz BAKıM VAR 4- ES TAMiRATVAR 4- ES MAKiNA ÇAlıŞ MAZ ARızAlı 4- ES ES ARIZADA STOP ET 4- ES BU MAKiNA ARıZAlıDIR 4- ES ES ,.1 ES ES 61-43zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4- ES ES ES MAi ÇAlıŞ ırken TEMIZLIKYAPMAYıNIZ 4- ES BAKıM VE TAMiRATVAR 1.1 ES MAK!N", ÇALıŞ ırken TEMIZLIK, YAGLAMA TAMiRAT YAPıLMAZ 4- ES MAKiNAÇAlıŞ ırken TAMIRATYAPMAYıNIZ 4- ES MAKiNA ÇAlıŞ ırken TEMizLEME, YAGLAMA TAMiRETME 4- ES MAKir:ıA ÇALıŞ ırken UZERINDE TAMiRAT YAPMA 4- ES ÇALIŞ ",-N MAKiNAYı YAGLAMAK TEHLiKELiDiR L. ES ES ÇALIŞ ANBiR lezgahi KESINLIKLEYAGLAMAYA KALKıSMAYıN 4- ES AYAR VE BAKıM IŞ LERINI MAKINA DURDUKTAN SONRA YAPıNıZ 4- ES HAREKET HALINDE YALAMA YAPARKEN UZUNA(;.IZU YAÖOANLIK 4- ES KULLAN MAKiNA TEMiZliGiNDE KESici KıSıMLARA EDiN 4- ES HRTQRLQBAKıMiçiN ILGIUAMIREHABER VERMEDENiŞ EBAŞ LAMA 4- ES BAKıM SıRASıNDA iş idadut;': TEKNISYENI N TAVSIYESINI 4- ES YAP ARIZADA STOPET BAKıM ONARıM EKiBiNE HABERVER 4- ES ONARıM NEDENivLE SERVis DIŞ IDIR 4- ES MAKiNALARıN GEREKLi BAKıM VE YAGLAMALARINI ihmal ETMEYiNiZ 4- ES MAKiNAYı ÇAlIŞ ::rirmaoan ONCE KORUYUCU BAKıM YAPıLDIGINI KONTROL ET 4- ES ARIZAUYA.NADA BAŞ l(asljinçöille YETKIUSlNEBIUlIR 4- ES ARIZA VE HASARDAN AMiRiNizi HABERDAR EDiNiz 4- ES HERARIZA VE AKSAM AYı YETKiLisiNE BiLDiRiNiz 4- ES ES ES ES ÖLÇMEKONTROLV TEMIZLEME IŞ LERINI TEZGAHıDURDURARAK YAPıNıZ 4- ES61-150! ARlZA DURUMUNDA YETKiliYE BiLDiRiNiZ DOKUNMAYıNIZ! 4- ES MAKiNANıN ÇEVESiNi TEMIZTUT 4- ES L. ES ES ES ES MAKiNAYı KULLANDIKTAN SONRA TEMiZLEYiN 4- ES , ÇAIŞ AN MAKiNADA PERiYODiK MUAYENEYi OLÇMEYAPMA UNUTMA 4- ES ES PERiYODiK BAKıMı UNUTMA 4- ES PRES - GiYOTiN - MAKAS i PRESTEÇAlıŞ ırken PRESEiKiELLE PRESLERi PRESTE PRESTE PRESrÇAŞ ANIN '!S:: DIKKATli OL KUMANDA EDiNiz DIKKATINIDAGITMAYıN KAPALI KALlPLA ilgiliden BAŞ KASı YALLKiŞ i 'Jı.ı':"Llş IRKEN KULLANAMAZ MA A KULLANMA 4- ES ES ES ES ES ES ES 62-7 Lo- ES 62-8 PRESVE KıRMA PRESVE MAKAS MAKiNALARıNDAKi MAKiNALARıNDAKi PRESTE ARIZAYıYETKiliSiNE ARIZAYıYETKiLiSiNE GiYOTi BIÇAGINA BiLDiRiNiz BiLDiRiNiz AÇiK KALIPLA MAKASTA ÇALIŞ IREN M(. ::.:.'N ELINI SOKMA DIKKATLI OL DEMiRTESTEREsiNDE ÇAUŞ IRKENDiKKAniOL 4- ES ES ES ES ES ES ES ES 62-50

16 (s) \! iii 4-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ES 63-1 ES 63-2 ES 63-3 ES ES ES ES ES 63-8ihgfedcbaZYXWVUTSRQP.'. 4- ES ES ES MAlıNızı SAYARAK wııo. i;wii qponmlkjihgfedcbazyxwvu KONTROL EDEREK 4- ES ES ES 63-11NMLKJIHGFEDCBA 4- ES ES ALINIZ TORNA-PLANYA-FREZE-CNC TEZGAHA YENi BiR iş KOYARKEN VEYA iş DEGiŞ TiRiRKEN TEZGAHı DURDURUNUZ TORNANIN TEZGAH KARŞ ISIN.DA DURMAK FREZE ÇıKıŞ ından " - TEHUKEUDlR DURMAK YASAKTIR UZAKTA YAPıNıZ KULLANIM 4- ES ES ES ES ES ES ES ES PLANYA KARŞ ısında VEYA BU iş LEMi TALASLARITEMiZLEMEK SANATKARI GÖRMEYEN _içjn FIÇ VEYA, GÖZ KAUBI MAKiNA TEZGAHlARA v:n ıliii KUÇUKSUPURGELERI TEZGAHLARI YAPTı ZANNEDER YASlANMAYIN KULLANıNıZ KULLANMAYıN 4- ES ES ES ES ES ES DIŞ IDIR OCAK-HAOOEHANE-OÖKÜM.- OCAKLAR SAHASINA GiRMEK TEHliKELi 4- ES ES ES ES ES ES ES DÖKÜMHANE.,.1 VE.,.... :,. KOMPRESÖR KOMPRESÖALERI TEHUKE ANıNDA UZAKTAN DURDURMA NOKTASıNDAN DURDUR 4- ES ES 68-2 KOMPRESÖRE AIT OTOMATIK AYARLARıNı (PEShi:1E i 4- ES ES 68-4 VANA 4- ES

17 ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba KONVEYÖR-BANT-KONKASÖR Lo- ES71-1 HAREKET EDEN RAYlı KONVEYOR Lo- ES 71-6 Lo- ES Lo- ES Lo- ES Lo- ES Lo- ES BORULU TRANSPORT ARASıNA SIKIŞ AN TORBAYı MAKINAYı DURDURARAK ÇıKART Lo- ES Lo- ES 73-1 Lo- ES 73-2 Lo- ES 73-5 Lo- ES DiGER MAKiNALAR ROBOTTA ÇALlŞ IREN DIKKATLI OL Lo- ES lili!j!fji HELEZONLARÇAUŞ IRKEN ELiNi AYAGINI ALETINi HElAZONA YAKLAŞ TIRMA Lo- ES Lo- ES ENJEKSiYON MAKiNALARıNDA ÜSTTEN MAL ALMAYıN Lo- ES " '."".' i:'. i.., ' Lo- ES ET KıYMA MAKiNESiNiN HAZNESiNE EliNi som Lo- ES ii - Lo- ES 74-1baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lo- ES 74-2 Lo- ES KAYNAK (s) L.-. L.-. e Lo- ES Lo- ES Lo- ES Lo- ES KAYNAK YAPMADAN ÖNCE Ş ALTERi KAPAT Lo-ES ,,', ELEKTRiK KAYNAGINDA KAYNAK iş i arrnöı ÇAlıŞ ırken ZAMAN MAKINANıN TOPRAKLAMA YAPMA ELEKTRiGiNi KESiNiz Lo-ES74-24 Lo-ES74-25 Lo- ES Lo-ES74-27 Lo-ES74-28 Lo- ES Lo-ES74-30 Lo-ES KAYNAK YAPılıRKEN KAYNAK YAPAN Kiş i BENZiN VE YAZQT KAYNAK IŞ IINDAN ii:ni.ij#i YANıCı MALlEMEYi ETRAFıNDAKILERIN DEPOSU KAYNAGlNOA KAYNAKHANEDEN SEYRETME. IŞ IK KÖR GÜVENLiÖINOEN KAÇ Kiş i ÖLDO YARALANDı GOZLERINI KORU EDEBILIR BAKMA SORUMLUDUR elilyormusunuz UZAKTATUT Lo- ES Lo- ES Lo- ES Lo- ES Lo- ES Lo- ES Lo- ES Lo- ES TÜPLER BASlNÇLl OKSiJEN BAS!.NÇU rup BAS!ÇLl. TÜPLERi TÜPÜ TUP DEPOSU GAZ TUPLERI BAGLI TUT Lo- ES 75-1 Lo- ES 75-2 Lo- ES Lo- ES Lo- ES {8 I. C:t=J ÇIJ :.. -- Lo- ES Lo- ES Lo- ES Lo- ES Lo- ES TÜPÜ YAGLI ELLETUTMA Lo- ES Lo- ES Lo- ES Lo- ES TÜPLERiN BAŞ lıklarını TAK Lo- ES Lo- ES

18 [ilıaoosı OKSiJEN VE HAVA [ilıam IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK mıadl Nfil3iıilijilWılilUMll 1 lii ihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba BASlNçu TÜPLERi SICAKTAH c«siıen TÜPWIi iş i S.iTiNCE Iş IN BITINCE BASıNÇLı UWW_8\RU_ ;a:::.c..ja:=: TUPU KAPAT._..,--- HORTUMLARı ısı VE ATEŞ TEN =::'lig!liaooiiı ="1==KAÇAKLARINI BÖLÜM Ş EFiNE BiLDiRiNbaZYXW TÜPLERIKAPAT TÜPLERI VE ATEŞ TEN O_RUYU" SICAKTAN VE Aıe KOR,UYUN KOLLEKTÖRLERi :==u'== ÇARPMAYıN DURMEYlN Ç.\Rl'MAN OOŞ URMEYIH :=:=... itinau KULLAN HORTUMUSAR YERINESAR KORU ıar"aa_a...,..---_. ES ES ES ES ES ES75-82 ES ES MANOMETRELERi sık sık KONTROLET ES DiGER ES 79-1 ES 79-2 mıatilil AÇMAYıN TEHLiKELiDiR ES 79-3 ELEKTRiK ES 80-1 ES 80-2 LO- ES 80-3 ELEKTRiKÇiNiN iş ini ELEKTRiKÇivE BıRAK ES 80-4 IW LO- ES 80-5 YÜKSEK VOLTAJ ES ÖLÜM TEHLiKESi ES ES ELEKTRiK :TEHLiKESi ES Lo- ES ES s: ELEKTRiK ES ELEKTRiK AF:FETMEZ ES s: ENERJi VERME Lo- ES 80-21! ÖLÜM TEHLiKESi ES 80-35! YÜKSEK VOLTAJ ES 80-36! ELEKTRiK TEHLiKESi ES s: ENERJi VAR ES e: YÜKSEK IilW 4*liiqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! TERS ENERJi TEHLiKE GERiLiM YÜKSEK GERiliM AKIM HATTı ENERJi HAnı UZAK DUR UZAKDUR ES ES ES ES80-SO ES ES ES ÇALIŞ MAVAR DOKUNMAYINIZ ES ES YÜKSEK VOLTAJ içeriye GiRMEYiN ES ES ELEKTRiK ATÖLYESiNE GiRMEK ES s: AKIM KESiLMEDEN ELEKTRIK TAMIRi YAPıLMAZ ES ES ES ן IL i,. f. " ". iiiit... ", " '._ :... :... : 1 ;''1 ES ES ES ES ES ELEKTRiK GÖRÜLMEZ Hi:N ES s: ISLAK ELLE TUTMAYıNIZ ES

19 : ,. s: s:...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsr 1.1 s: HATLARıN ALTINDA TEHLiKE HATTA BAKıM VAR ELEKTRiK AKIMI HATTA BAKıM VAR VE ÇEVRESiNDE DEVREYE SDKMAYIN HAT ARıZAlı HATARIZALI BAKıM VAR ENERJi VERME ÇALIŞ MA ÇALıŞ TıR MA ÇALIŞ AN VAR 4 ES ES ES ES ES ES ES ES SONAEREN.. BiR BAKıM inoe ES ES ES ES ES ES ES ES EKIP ELEMANLARı TOPLANıP CEREYAN VAR SAYIlllACAN O ÜNiTE SEYYAR LAMBADA ELEKTRiKMOTORLARINI ELEKTRiK ÖLOM TEHLiKESI MOTORLARINI GÖREVLIDEN BAŞ KASı ÇAUŞ T1RIlMAYACAKTIR AÇAMAZ 24 VOLT KULLAN SUVEYAGMURDAN KORU SUDAN KORU i.1r ı!.y SiGORTALARı ÇıKARMADAN BAKıMA BASLAMA 4 ES ES s: ELEKTRiK ATÖLYESi 4 ES s: TRAFO BiNASı 4 ES TEZGAHıNTOPI:lAKLANMIŞ ELEKTRIK ENERJisi TOPRAKLAMA KESILMEDEN OLMASıNAONEYLE SARA PLATFORMUNA YAPMADAN ÇALlŞ TIRMA EDiNiz GEÇMEK 4 ES ES ES ES qponmlkjihgfedcbaZYX 4 ES LA VOLTAJ LE l!l VOLT VOLT 4 ES ES 81-2 bazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba 110 VOLT 220 VOLT 3x220 VOLT 230 VOLT 240 VOLT 280 VOLT 380 VOLT ES ES ES ES ES ES ES x400 VOLT VOLT 4 ES ES x500 VOLT 4 ES VOLT VOLT VOLT VOLT VOLT VOLT 4 ES ES ES ES ES ES VOLT VOLT 4 ES ES VOLT 4 ES JI " JI " i :1 4 ES ES 81-66, PANO TEHLiKE ELEKTRiK ELEKTRiK ELEKTRiKPANOLARıNA ELEKTRiKPANOSUNA PANOVA ELEKTRiKPANOSUNDA PANOSU PANO ODASı DOKUNMAK DOKUNMA BAKIMVAR GiRMEK 4 ES ES ES ES ES ES ES ES e:. PANOLARıN ETRAFıNA PANOLARıN ELEKTRiK PANOSU ELEKTRiK PANOSU ELEKTRiK PANOSU MALKOYMAK BU PANODA BU PANODA KAPAKLARINI KAPAKLARINI KAPAKLARINI KAPAKLARıNı ELEKTRiK VAR ELEKTRiK VAR KAPALITUT AÇiK BıRAKMA KAPALI TUT xıuru TUT 4 ES ES ES ES ES ES ES ES [ ELEKTRiK PANOSU ÖNONE Hiç BiR Ş EY KOYMAYıNIZ 4 ES ES ES ES 82-71

20 KABLO.... e: i '- ES 83-1 '- ES 83-2 '- ES 83-3 '- ES '- ES '- ES '- ES '- ES 83-21,-.. GÖREViNiz OLMADıKÇA ARızAlı KABLO,i' ' KABLO VE ELEKTRiK HıÇBIR ELEKTRIK TELlNE YER ALTı KABLOSU ". TEHLIKELI VE DDKUNMAYINIZ YER ALTı KABLOSU VAR AKSAMINA DOKUNMAK IlilzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ELEKTRiK KABLOSl e: KULLANMAYıN. liiiil. e:. i TUTARAK ÇEKiN '- ES '- ES '- ES '- ES '- ES '- ES '- ES '- ES BURAYA KABLO TOPRAKALTı KABLOSU, i, GÖMÜLMÜŞ TÜR KAZIVAPMAK VASAKTIR GÜYENıiK için DOGRUYERDEN YÜKSEK GERiliM ELEKTRiKKABLOLARINA TESisATı YAKLAŞ MA Br B= Ş ALTER LA i s: Ş ALTER ' :'. '" " ANA TEHliKE i i Illiili Ş ALTERE DOKUNMA.,.' ;..,,' '- ES 84 1 '- ES 84-2 '- ES 84-3 '- ES 84-4 '- ES 84-5 '- ES 84-6 '- ES 84-7 '- ES ,.. '- ES 84-9 '- ES '- ES '- ES '- ES '- ES '- ES '- ES i Ş ALTERi ONARıMVAR AÇMADAN Ş ALTERLER AçıLMAYACAK '.. '. '- ES '- ES '- ES '- ES '- ES JENERATÖR s: JENERATÖRE YAKLAŞ MAVE DOKUNMA '- ES JENERATÖRE YAKLAŞ MA i ' -... '- ES 85-2 '- ES DiGERbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA bı. TEHliKE ili YÜKSEK VOlTAJ bı. il ן 0 '-+ ES 98-1 TEHLiKE ili YÜKSEK VOLTAJ '- ES ELEKTRiK TEHLiKESi,," '- ES

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU Levha No Levha Temsili Resim Levha Boyutları (cm) Yükseklik x En UL-001 Makine, Alet ve Malzemelerinizi Özenli Kullanınız UL-002 Dikkat Tüpleri Bağlı Tut

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İlk yardım, İmo işaretleri, ingilizce işaretler, çeşitli levhalar SAYFA:30-31

İÇİNDEKİLER. İlk yardım, İmo işaretleri, ingilizce işaretler, çeşitli levhalar SAYFA:30-31 İÇİNDEKİLER KiŞİSEL KORUNMA VE EMİR LEVHALARI Kafa Koruma - Baret/ Göz Koruma/ Emniyet Kemeri/ Kulak Koruma/ Yüz Koruma/ Toz - Gaz Maskesi/ El Koruma/ Ayak Koruma/ İş Elbisesi/ Göz ve Vücut Duşu/ Diğer

Detaylı

UYARI, BİLGİLENDİRME VE İŞ GÜVENLİĞİ PANOLARI

UYARI, BİLGİLENDİRME VE İŞ GÜVENLİĞİ PANOLARI OGM Kurum Kimliğinin Özgün Bir Şekilde Korunabilmesi İçin, Bütün Birimler Tarafından Kullanılmak Üzere ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OGM KURUMSAL KİMLİK KİTABINI Hazırlayarak Yürürlüğe Koymuştur. Vakıf İktisadi

Detaylı

Doğru ürün gerektiğinde hayat kurtaran üründür. ŞANTİYE İNŞAAT ALANI HEDEF SIFIR KAZA DİKKAT YANLIŞ DOĞRU

Doğru ürün gerektiğinde hayat kurtaran üründür. ŞANTİYE İNŞAAT ALANI HEDEF SIFIR KAZA DİKKAT YANLIŞ DOĞRU Kablo ve Elektrik Akımına Dokunmak Tehlikeli ve Yasaktır Doğru ürün gerektiğinde hayat kurtaran üründür. UYARI ve İKAZ LEVHALARI BARETİNİ TAK ÖLÜM Sİ ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ BOŞLUK KENARINDA VE YÜKSEKTE ÇALIŞIRKEN

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

TEKNİK DOSYA SB KANATLI MAKAS - GÜVENLİK ETİKETLERİ - SEMBOL ANLAMI BULUNDUĞU YER. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Koruyucu giysi giyiniz.

TEKNİK DOSYA SB KANATLI MAKAS - GÜVENLİK ETİKETLERİ - SEMBOL ANLAMI BULUNDUĞU YER. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Koruyucu giysi giyiniz. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Radyatör, hidrolik yağ tankı ve boru hatları Koruyucu giysi giyiniz. paneli bölgesinde Çizme, bot vb. koruyucu ayakkabı kullanınız. paneli bölgesi Dikkat! Tehlike! Elektrik panosu,

Detaylı

DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1. Makineyi kullanma konusunda bilgili olmayan kişilerin makineyi kullanmasına izin vermeyiniz. Bu makine sadece makinenin kullanılması konusunda

Detaylı

Bu renk aynı zamanda yangını önleme ve yangınla mücadele teçhizatı ve bunların yerleri için kullanılır.

Bu renk aynı zamanda yangını önleme ve yangınla mücadele teçhizatı ve bunların yerleri için kullanılır. İKAZ, UYARI ve YÖNLENDİRME LEVHALARI kodu ile başlayan levhalarımız 25x35 cm - 35x50 cm - 50x70 cm - 70x100 cm ebatlarında üretilmektedir. kodu ile başlayan levhalarımız standart olarak 0,50 mm plastik

Detaylı

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli ve/veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el - kol işareti

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (KKE) EĞİTİMİ

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (KKE) EĞİTİMİ KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (KKE) EĞİTİMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GENEL PRENSİPLERİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ? ÇALIŞANI KORUMAK ÜRETİM GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İŞLETME GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK. KİŞİSEL KORUYUCU

Detaylı

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA /KAPAMA ŞALTERİ 2. İŞ PARÇASI TABLASI 3. KIVILCIM/ÇAPAK KORUYUCU 4. ZIMPARA TAŞI 5. ZIMPARA TAŞI

Detaylı

İŞARET LEVHALARI TALİMATI

İŞARET LEVHALARI TALİMATI 1. AMAÇ İşyerinde kullanılan ve kullanılması gereken güvenlik ve sağlık işaretlerini belirlemek ve kullanımları doğrultusunda riskleri en aza indirmektir. 2. UYGULAMA İşaret levhaları özel bir tehlike

Detaylı

KIRICI VE DELİCİ MATKAP

KIRICI VE DELİCİ MATKAP KIRICI VE DELİCİ MATKAP MODEL RTM232 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 3 4 5 1 6 2 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. YAN SAP 3. KIRICI DELİCİ SEÇİM ANAHTARI 4. YAĞ KAPAĞI 5. ANAHTAR 6. DEVİR AYARI NOT: BU ÜRÜN

Detaylı

1 PVC 35 x 50 6 6. 2 PVC 35 x 50 6 3 9 VİNÇ YÜKLERİNİN ALTINDA DURMA. 4 PVC 35 x 50 8 8 SOYUNMA DOLAPLARINDA DEĞERLİ EŞYA VE PARA BIRAKMAYINIZ

1 PVC 35 x 50 6 6. 2 PVC 35 x 50 6 3 9 VİNÇ YÜKLERİNİN ALTINDA DURMA. 4 PVC 35 x 50 8 8 SOYUNMA DOLAPLARINDA DEĞERLİ EŞYA VE PARA BIRAKMAYINIZ ETİNORM SIRA NO LEVHA ADI MALZEME EBAD (cm) YAZI RENGİ PİKNOGRAM DİYOGONEL RENGİ ZEMİN RENGİ OK RENGİ KARADON (adet) GENEL MÜDÜRLÜK- YGİM (adet) GENEL MÜDÜRLÜK- MİDB (adet) TOPLAM SİPARİŞ (adet) 1 PVC

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 4 6 7 1 2 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ TUTUCU 2. AYDINLATMA IŞIĞI 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. TORK KONTROL 5. YÖN DEĞİŞTİRME 6. ŞARJ SEVİYE IŞIĞI

Detaylı

İŞ GÜVENLİK MALZEMELERİ

İŞ GÜVENLİK MALZEMELERİ CAN GÜVENLİĞİ ŞANSA BIRAKILAMAYACAK KADAR DEĞERLİDİR! Ürünlerimiz 23 Aralık 2003 tarihli 25325 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Güvenlik ve Sağlık işaretleri yönetmeliğine ve TS-7248 ISO 3864/Nisan 1998

Detaylı

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli ve/veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el kol işareti yoluyla iş sağlığı

Detaylı

HAVA ÜFLEME MAKİNASI

HAVA ÜFLEME MAKİNASI HAVA ÜFLEME MAKİNASI MODEL RTM301 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 2 3 5 CİHAZIN ÜNİTELERİ 4 1. HIZ AYAR DÜĞMESİ 2. TETİK KİLİTLEME BUTONU 3. ÇALIŞTIRMA ANAHTARI 4. HAVA EMİŞ YERİ 5. HAVA ÜFLEME BORUSU TEKNİK

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI İÇİNDEKİLER İNGİLİZCE 8 VERİ 13 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Elektrikli bir cihazı kullanırken, aşağıdakiler dahil temel önlemleri daima alın : CİHAZI KULLANMADAN

Detaylı

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ HOŞGELDİNİZ İŞ KAZALARI Önlenebilir nedenlere bağlı olarak

Detaylı

AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ

AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ Bu yöntem, depolama tankında yada boru hatlarında oluşan bir sızıntının akustik yöntem ile tespitine yönelik muayene tipidir. Muayenedeki amaç basınç (vakum) altındaki

Detaylı

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden - levha, - renk, - sesli ve/veya ışıklı sinyal, - sözlü iletişim ya da el kol işareti yoluyla

Detaylı

Ç AMAŞ IR KURUTMA MAKİNESİ- T3300S,TD3030 SERİLERİ

Ç AMAŞ IR KURUTMA MAKİNESİ- T3300S,TD3030 SERİLERİ Ç AMAŞ IR KURUTMA MAKİNESİ- T3300S,TD3030 SERİLERİ Uyarı : Emniyetiniz iç in bu kılavuzdaki bilgiler yangın veya patlama tehlikesini minimuma veya mülkiyete zarar gelmesini kiş isel yaralanmayı veya ölümü

Detaylı

LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TÜRKÇE LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARI : ❶ ❷ ❶ ❷ ❸ ❸ ❶ ❷ ❸ i GÜVENLIK ÖNLEMLERI - ii iii iv LK-1900AN Serisini daha güvenli şekilde kullanmak için alınması

Detaylı

İş Güvenliği, Çevre Ve Sağlık

İş Güvenliği, Çevre Ve Sağlık İş Güvenliği, Çevre Ve Sağlık KAZA Beklenmedik bir anda ortaya çıkan ve maddi manevi zarar veren olaydır. Bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için gerekli olan koşullar yasayla belirlenmiştir. (506 sayılı

Detaylı

4) Her türlü arıza ve aksamayı derhal yetkilisine bildireceğim. Yetkiliden başka kimseye müdahale ettirmeyeceğim.

4) Her türlü arıza ve aksamayı derhal yetkilisine bildireceğim. Yetkiliden başka kimseye müdahale ettirmeyeceğim. 1) Yetki, bilgi ve görevim dışında iş yapmayacağım. Verilen emirler, talimat, uyarı yazılarını ve sözlü uyarılarını yerine getirilip yetkim dışında iş yapılmayacağım. İşyeri ve çalışma sahası izinsiz olarak

Detaylı

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları

Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Tersanelerde İş Güvenliği Uygulamaları Hazırlayan Necdet DEMİR Tersane Kazaları ceza hukuk bilirkişisi Üsküdar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Necdet DEMİR Kimdir? 1990 Yılı Yıldız Üniversitesi Endüstri

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM315 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM315 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM315 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİ TELERİ 1. ANAHTARSIZ MANDREN 2. TORK AYAR YERİ 3. SAĞ / SOL AYAR DÜĞMESİ 4. HIZ AYARLI TETİK 5. BATARYA SÖKME TAKMA PİMİ 6. BATARYA KASASI

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü ÇEVRE ANALİZLERİ... Emisyon Ölçüm ve Analizleri Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri İmisyon Ölçümleri Su, Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri Atık Yağ Analizleri Atık Analizleri Toprak Analizleri Arıtma

Detaylı

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ MATKAP MODEL RTM154 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 6 1 2 4 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 3. GERİ/İLERİ DÖNÜŞ ŞALTERİ 4. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 5. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ

Detaylı

ACİL DURUM LAMBASI / LED-151

ACİL DURUM LAMBASI / LED-151 Özellikler 400 mah kapasiteli, bakım gerektirmeyen ve uzun ömürlü batarya 500 Şarj batarya ömrü Yüksek ışık veren, enerji tasarrufu sağlayan, uzun ömürlü 15+1 LED 15 LED ve 1 LED aydınlatma şeklinde 2

Detaylı

UC 912 HALI ÇIKARICISI KULLANIM TALİMATLARI

UC 912 HALI ÇIKARICISI KULLANIM TALİMATLARI UC 912 HALI ÇIKARICISI KULLANIM TALİMATLARI Teknik Özellikler Depo kapasitesi, solüsyon deposu 15L Sıvı güvenliği kapaması 35L Depo kapasitesi, kuru emme 45L Motor, by-pass iki motor 2000W Pompa basıncı

Detaylı

Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında taşıtlarda bulunması zorunlu Yazılı Talimat

Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında taşıtlarda bulunması zorunlu Yazılı Talimat 29.07.2015 Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında taşıtlarda bulunması zorunlu Yazılı Talimat YAZILI TALİMAT Tehlike veya bir kaza durumunda araç personelinin nasıl hareket

Detaylı

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU PROFİL KESME MAKİNASI 5 MODEL -RTM695- TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 8 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 2. KORUYUCU KAPAK 3. TUTMA KOLU 4. KESME DİSKİ 5. MAKİNA TABANI 6. AKTİF KORUMA 7. TAŞ KİLİTLEME

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

TÜRKÇE APW-896/IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

TÜRKÇE APW-896/IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TÜRKÇE APW-896/IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARI : ❶ ❷ ❶ ❷ ❸ ❸ ❶ ❷ ❸ TÜRKÇE i GÜVENLIK ÖNLEMLERI - ii TÜRKÇE iii iv APW-896 daha güvenli şekilde kullanmak için alınması gereken önlemler 1. Elektrik şokunun

Detaylı

HAKKIMIZDA. Ülkemizde henüz yapılamayan muayene metotları üzerine çalışmalar yürüten Teknik Muayene, bu konularda öncü olmayı hedeflemektedir.

HAKKIMIZDA. Ülkemizde henüz yapılamayan muayene metotları üzerine çalışmalar yürüten Teknik Muayene, bu konularda öncü olmayı hedeflemektedir. HAKKIMIZDA Teknik Muayene, 2008 yılında kurulmuş bağımsız, tarafsız ve güvenilir bir uygunluk değerlendirme kuruluşudur. 2009 yılında A Tipi Muayene Kuruluşu olarak, 2015 yılında İş Hijyen Ölçüm Laboratuvarı

Detaylı

ELEKTRİKLİ AĞAÇ KESME MAKİNASI MODEL RTM902 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ELEKTRİKLİ AĞAÇ KESME MAKİNASI MODEL RTM902 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ AĞAÇ KESME MAKİNASI MODEL RTM902 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 9 8 1 4 5 3 6 2 7 10 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. ELEKTRİK KABLOSU 2. TUTMA KOLU 3. EL SİPERİ(FREN KOLU) 4. ÖN TUTMA KOLU 5. KLAVUZ 6. TESTERE

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

ANA PERSONEL GİRİŞİ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 PROSES ALANI 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,5 DOLUM ALANI 0,5 0,5

ANA PERSONEL GİRİŞİ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 PROSES ALANI 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,5 DOLUM ALANI 0,5 0,5 ANA PERSONEL GİRİŞİ 1 Hijyen bariyerinde bone var mı? 2 Hijyen bariyerinde önlük var mı? 3 Hijyen bariyerinde maske var mı? 4 Hijyen bariyerinde galoş var mı? 5 Hijyen bariyerinde lavabodaki sıcak su akıyor

Detaylı

TÜRKİYE EŞLEŞTİRME. Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma sırasında evraklar. Yazılı talimatlar.

TÜRKİYE EŞLEŞTİRME. Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma sırasında evraklar. Yazılı talimatlar. TÜRKİYE EŞLEŞTİRME Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma sırasında evraklar Yazılı talimatlar SÜRÜCÜ İÇİN YAZILI TALİMATLAR SÜRÜCÜ TARAFINDAN ANŞILACAK BİR DİLDE TAŞIMACILIĞIN

Detaylı

TÜRKÇE DP-2100/IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

TÜRKÇE DP-2100/IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TÜRKÇE DP-2100/IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARI : ❶ ❷ ❶ ❷ ❸ ❸ ❶ ❷ ❸ i GÜVENLIK ÖNLEMLERI - ii iii iv GÜVENLI ÇALIŞMA İÇIN 1. Elektrik çarpmasından kaynaklanan kazaların önüne geçmek için güç anahtarı açık

Detaylı

KIRICI DELİCİ MATKAP MODEL RTM215 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZ

KIRICI DELİCİ MATKAP MODEL RTM215 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZ KIRICI DELİCİ MATKAP MODEL RTM215 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZ 1 3 4 5 7 6 2 8 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ MANDRENİ 2. İLAVE SAP 3. DERİNLİK MESNEDİ SIKIŞTIRMA VİDASI 4. DARBELİ / DARBESİZ SEÇİM ANAHTARI

Detaylı

AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000

AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000 AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000 Kullanım Kılavuzu 31889 Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun. Bu uyarıya uymamak ciddi yaralanmalara neden olabilir. Taşınabilir Çok Fonksiyonlu

Detaylı

erkin@viken.com.tr l www.viken.com.tr l www.vikenenergy.com l www.vikenenergi.se

erkin@viken.com.tr l www.viken.com.tr l www.vikenenergy.com l www.vikenenergi.se SATILIK 1 ADET PREFABRİK FABRİKA BİNASI, 1 ADET KONTEYNER OFİS BİNASI, MAKİNA VE MALZEMELERİN DETAYLARI AŞAĞIDADIR. SATIŞIMIZLA İLGİLİ ERKİN KÜÇÜKKARAGÖZ İLE TEMASA GEÇEBİLİRSİNİZ. TEL: 0533 644 85 40

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) "A Tipi" Muayene Kuruluşu Akreditasyon No Adresi Mavievler Mah. Sancak Sok. No11 Küçükyalı Maltepe 34854 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel Faks E-Posta Website 0 216 518 02

Detaylı

GD 110 KULLANIM TALİMATI

GD 110 KULLANIM TALİMATI GD 110 KULLANIM TALİMATI İÇİNDEKİLER İngilizce 3, 4, 5, 6 Temel talimatlar, sadece İngiltere için 7 Veriler 20 21 Servis 22-23 Resimlerde gösterilen aksesuarlar modele göre değişebilir. TOZ TORBASI VE

Detaylı

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAĞI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AGO 890 1 İÇİNDEKİLER I- Gazlı Ocakların Kullanım Alanı 3 II- Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 4 III- Teknik Özellikler

Detaylı

AKÜLÜ MOTOSİKLET C051

AKÜLÜ MOTOSİKLET C051 AKÜLÜ MOTOSİKLET C051 Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için saklayınız. Parça Listesi Seri no İsim adet 1 Ana gövde 1 2 Ön gövde 1 set 3 Şarj aleti 1 4

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar,

Detaylı

MUAYENE ÖNCESİ ÖN HAZIRLIK FORMU

MUAYENE ÖNCESİ ÖN HAZIRLIK FORMU TÜM İŞ EKİPMANLARI VE TESİSATLAR İÇİN YAPILMASI GEREKEN ORTAK HAZIRLIKLAR 1. Kontrolü yapılacak cihazın bakım onarım defteri 2. Firma yardımcı personel ve gerekli ekipmanların hazır bulundurulması sağlanmalıdır.

Detaylı

DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. ÇALIŞTIRMA ANAHTARI 3. DEVİR AYARI 4. SAĞ SOL MANDALI 5. ANAHTAR KİLİTLEME BUTONU 6. HAVALANDIRMA ARALIKLARI TEKNİK

Detaylı

KİMYASALLARIN GÜVENLİ DEPOLANMASI (Toplam 3 Bölüm) Bölüm:1

KİMYASALLARIN GÜVENLİ DEPOLANMASI (Toplam 3 Bölüm) Bölüm:1 KİMYASALLARIN GÜVENLİ DEPOLANMASI (Toplam 3 Bölüm) Bölüm:1 HURİYE KUMRAL KİMYA Y. MÜH. Huriye Kumral 1 TEHLİKELİ MADDE Tehlikeli maddeler içerisinde bulunan formülasyonlarla kişiyi ve çevreyi zarara uğratma

Detaylı

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 tr Montaj ve İs letme Talimatı Kumanda elemanlı tekli kontrol cihazı As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili

Detaylı

EĞĠTĠM NOTLARI DETAM YAYINLARI

EĞĠTĠM NOTLARI DETAM YAYINLARI GÜVENLĠK VE SAĞLIK ĠġARETLERĠ EĞĠTĠM NOTLARI YAYINLARI GÜVENLĠK VE SAĞLIK ĠġARETLERĠ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli ve/veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el kol

Detaylı

Tehlike Uyarı İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments

Tehlike Uyarı İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments Tehlike Uyarı İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments Açılan Köprü Karayolu üzerindeki trafik zaman zaman durdurulduğunu, açılabilen köprü bulunduğunu gösterir. Yavaşlanıp durulur.

Detaylı

KONU: KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK

KONU: KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK KONU: KAYNAK İŞLERİNDE GÜVENLİK Kaynak : İki malzemenin, ısı veya basınç veya her ikisini kullanarak, bir malzemeye ilave ederek veya etmeden birleştirmedir. KAYNAK ÇAŞİTLERİ SOĞUK BASINÇ KAYNAĞI SICAK

Detaylı

Kullanım kılavuzu. testo 810

Kullanım kılavuzu. testo 810 Kullanım kılavuzu testo 810 2 Ürünün kullanılması testo kısa kullanım kılavuzu 810 1. Koruma kapağı: Durma pozisyonu 2. Kızılötesi sensör 3. Hava/sıcaklık sensörü 4. Ekran 5. Kontrol tuşları 6. Batarya

Detaylı

ASANSÖR İMALAT İŞLERİNDE TEHLİKELER

ASANSÖR İMALAT İŞLERİNDE TEHLİKELER ASANSÖR İMALAT İŞLERİNDE TEHLİKELER FAALİYET ALT FAALİYET NO TEHLİKE ASANSÖR İMALATI Elle malzeme taşınması Araçla malzeme taşınması Araçtan malzeme indirilmesi Elektriksiz el aletlerinin kullanımı(tornavida,anahtar

Detaylı

HAIR DRYER IONIC HD 6080 TÜRKÇE

HAIR DRYER IONIC HD 6080 TÜRKÇE HAIR DRYER IONIC HD 6080 TÜRKÇE TR A B C D E F 3 TÜRKÇE 18-23 4 GÜVENLİK Cihazı kullanırken lütfen aşağıdaki talimatlara dikkat edin: 7 Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır. 7 Cihazı banyoda,

Detaylı

GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 1 ELEKTRIK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM 12.11.2015 2 3 12.11.2015 4 12.11.2015 5 12.11.2015 6 12.11.2015 İŞ KAZALARI 12.11.2015 7 İŞ GÜVENLİĞİ NEDEN ÇIKTI? GENEL İŞ SAĞLIĞI

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü 5S Standartları talimatlarının hazırlanmasından, tüm üniteler talimatın uygulamasından sorumludur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü 5S Standartları talimatlarının hazırlanmasından, tüm üniteler talimatın uygulamasından sorumludur. Sayfa No 1/6 1.0 Amaç Bu talimat ile İş güvenliği, çevre, verimlilik, makine performansı ile çalışanların katılım ve motivasyonunu artırarak düzen ve disiplini sağlamak amacıyla kurulan 5S sistematiğinde;

Detaylı

YIL TAM GARANTİ. TEKSAN mini... Gücünü hafife almayın! Benzinli Jeneratörler

YIL TAM GARANTİ. TEKSAN mini... Gücünü hafife almayın! Benzinli Jeneratörler 2 YIL TAM GARANTİ TEKSAN mini... Gücünü hafife almayın! Benzinli Jeneratörler B E N Z İ N L İ T E K S A N M İ N İ J E N E R AT Ö R S E R İ S İ TJ 3200 TJ 2700 TJ 15000 TS OTM / MS OTM TJ 12000 TS Üstün

Detaylı

ARAÇ TAMİRHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

ARAÇ TAMİRHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ ARAÇ TAMİRHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Uygun Değilse Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme

Detaylı

PERĐYODĐK KONTROLLER BASINÇLI KAPLAR

PERĐYODĐK KONTROLLER BASINÇLI KAPLAR PERĐYODĐK KONTROLLER BASINÇLI KAPLAR BUHAR KAZANI Kazanlarda, Basınçlı Kaplarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri madde: 207,208,209,210 Buhar kazanlarının; imalinin bitiminde, monte edilip kullanılmaya başlamadan

Detaylı

CHEMPARK DORMAGEN E HOŞ GELDİNİZ

CHEMPARK DORMAGEN E HOŞ GELDİNİZ CHEMPARK DORMAGEN E HOŞ GELDİNİZ Powered by Güvenlik uyarıları Lütfen CHEMPARK a giriş yapmadan önce güvenlik uyarılarını okuyunuz - ve burada bulunduğunuz süre boyunca bu kurallara uyunuz! Teşekkürler!

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

HAVALI ZIMBA MAKİNASI

HAVALI ZIMBA MAKİNASI HAVALI ZIMBA MAKİNASI MODEL RTM0116 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. TUTMA KOLU 2. HAVA ENJEKTÖRÜ 3. TETİK 4. ŞARJÖR DEĞİŞTİRME DÜĞMESİ 5.ZIMBA TELİ ŞARJÖRÜ TEKNİK VERİLER 1. TAVSİYE EDİLEN

Detaylı

HAS METALLER

HAS METALLER www.hasmetaller.com.tr info@hasmetaller.com.tr 2000 m2 kapalı alanımızda sizlere hizmek vermekteyiz. KESİM BÜKÜM Sac, profil, köşebent, kesim, büküm şekil ve ebatları tamamen ihtiyaç duyulan özelliğe

Detaylı

ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ Sinan Akduman İSG UZMANI

ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ Sinan Akduman İSG UZMANI ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG EĞİTİM SEMİNERİ İSG UZMANI 1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri Programı Programın İçeriği Tanışma ve Program Hakkında Bilgilendirme Okullarımızdaki

Detaylı

GENEL SAHA ÇALIŞMALARINDA TEHLİKELER

GENEL SAHA ÇALIŞMALARINDA TEHLİKELER GENEL SAHA ÇALIŞMALARINDA TEHLİKELER FAALİYET ALT FAALİYET NO TEHLİKE Araç Hareketleri 1 Toz emisyonu Araç Hareketleri 2 Trafik kazası Aydınlatma Yetersizliği 3 Takılma, düşme Aydınlatma Yetersizliği 4

Detaylı

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 1)Duyma eşiği kaç desibeldir?.0.87.80. 30.50 23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 2)işveren kulaklık almakla almamak arasında kalmıştır işyerinde gürültü seviyesi kaç db(a) ise

Detaylı

İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE YAPILAN YANLIŞ VE DOĞRU UYGULAMALAR

İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE YAPILAN YANLIŞ VE DOĞRU UYGULAMALAR İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE YAPILAN YANLIŞ VE DOĞRU UYGULAMALAR F.ÜNAL TOKTAŞ ELEK. Y. MÜH. A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI unaltoktas.com Sayfa 1 / 17 İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE YAPILAN YANLIŞ VE Geçitlerde dar ve

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) Kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Sayın Müşterimiz, Buderus'un

Detaylı

Sağa Tehlikeli bir viraj Sağa tehlikeli bir viraja yaklaşıldığını bildirir. hız azaltır Vites öndeki araç geçilmez. Duraklama ve park etme yapılmaz

Sağa Tehlikeli bir viraj Sağa tehlikeli bir viraja yaklaşıldığını bildirir. hız azaltır Vites öndeki araç geçilmez. Duraklama ve park etme yapılmaz 1)TEHLİKE UYARI IŞARETLERİ Karayolundan yararlananlara yol ve yakın çevresi ile ilgili trafik bilgileri vermek, yasaklama, ve kısıtlamaları bildirmek güvenli ve düzenli ortamı, sağlamak amacı ile tesis

Detaylı

CHEMPARK LEVERKUSEN E HOŞ GELDİNİZ Güvenlik uyarıları

CHEMPARK LEVERKUSEN E HOŞ GELDİNİZ Güvenlik uyarıları CHEMPARK LEVERKUSEN E HOŞ GELDİNİZ Güvenlik uyarıları Lütfen CHEMPARK a giriş yapmadan önce güvenlik uyarılarını okuyunuz - ve burada bulunduğunuz süre boyunca bu kurallara uyunuz! Teşekkürler! 1. TRAFİK

Detaylı

ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ

ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ MODEL RTM394 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 6 3 6 2 1 5 4 2 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA/KAPAMA ŞALTERİ 2. AÇMA /KAPAMA ŞALTER KİLİTLEYİCİ 3. HIZ AYAR DÜĞMESİ 4. VİTES AYAR DÜĞMESİ 5.

Detaylı

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti NEDEN ENERJİNİN KONTROLÜ? Kontrolsüz Enerji Ölümcüldür! TEHLİKELİ

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PERİYODİK KONTROL BEDELLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PERİYODİK KONTROL BEDELLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PERİYODİK KONTROL BEDELLERİ 36 1. Kazanlar İçin Periyodik Kontrol Bedelleri 1.1. 30 m²ye kadar (30 m² dahil) kazanlar 230. 00 TL + %18 KDV 1.2. 30-50 m² (50 m² dahil) kazanlar

Detaylı

BEGO. Fornax T. Kullanım Kılavuzu

BEGO. Fornax T. Kullanım Kılavuzu BEGO Fornax T Kullanım Kılavuzu Đçerik Güvenlik talimatları ----------------------- Ambalaj muhteviyatı----------------------- Aşınan kısımlar ve ekstra seçenekler--- Teknik veriler-----------------------------

Detaylı

GEÇERLİ DOKÜMAN LİSTESİ (FORMLAR)

GEÇERLİ DOKÜMAN LİSTESİ (FORMLAR) Düzeltici Önleyici Faaliyet Takip Çizelgesi FR-01 01.02.2001 4 26.11.2011 Kaynak eklendi. Tedarikçi Değerlendirme FR-02 31.03.2005 2 23.12.2010 Onaylı Tedarikçi Performans Takip FR-03 31.01.2006 4 27.12.2011

Detaylı

Mercedes Benz SLS AMG 332 Yürüme Arabası Kullanım Kılavuzu

Mercedes Benz SLS AMG 332 Yürüme Arabası Kullanım Kılavuzu Mercedes Benz SLS AMG 332 Yürüme Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

Detaylı

Periyodik Test ve Kontroller

Periyodik Test ve Kontroller Periyodik Test ve Kontroller İş Güvenliği yönünden; Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM118 RTM123 RTM126 RTM129 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM118 RTM123 RTM126 RTM129 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM118 RTM123 RTM126 RTM129 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 6 7 4 3 2 5 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. KORUYUCU KAPAK 2. KORUYUCU KAPAK SIKIŞTIRMA KOLU 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. İLAVE SAP

Detaylı

2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. 2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK KABUL ve AMBALAJ KOŞULLARI

TEHLİKELİ ATIK KABUL ve AMBALAJ KOŞULLARI TEHLİKELİ ATIK KABUL ve AMBALAJ KOŞULLARI 1. Tesisimize Kabul Edilmeyen Atık Türleri: - Patlayıcı Maddeler - Radyoaktif Maddeler - Mezbaha Atıkları - Tıbbi Atıklar - Lisans kapsamında kodu ve tanımı belirtilmeyen

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.08.2012 Teknik Servis Arıza Formu nun adı Teknik Servis Arıza Bildirim Formu olarak değiştirildi. 01 Mekanik Cihaz ve Ekipmanların Periyodik Bakım

Detaylı

ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİNDE TEHLİKELER

ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİNDE TEHLİKELER ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİNDE TEHLİKELER FAALİYET ALT FAALİYET NO TEHLİKE 1 Takılıp düşme 2 Kesik Malzeme taşınması 3 El,ayak sıkışması 4 Malzeme düşmesi 5 Ağır kaldırma ÇEVRE AYDINLATMASI Anayolda kazı yapılması

Detaylı

Nano-TiO2 Hava Temizleyici YH31XPTAA

Nano-TiO2 Hava Temizleyici YH31XPTAA Nano-TiO2 Hava Temizleyici YH31XPTAA KULLANMA KILAVUZU Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyunuz ve daha sonra başvurmak üzere saklayınız. Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Periyodik Teknik Kontrol

Periyodik Teknik Kontrol Periyodik Teknik Kontrol www.uzmanis.com.tr iş güvenliği, - 1 - uzmanlık ister... PERİYODİK TEKNİK KONTROL HİZMETLERİ Uzman İş Güvenliği; işletmelerde kullanılan tüm makine ve ekipmanların muayenesi konusunda

Detaylı

MADEN İŞLETMELERİ İSG KONTROL LİSTESİ

MADEN İŞLETMELERİ İSG KONTROL LİSTESİ MADEN İŞLETMELERİ İSG KONTROL LİSTESİ 1. İşçilerin Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait Sağlık Raporları Var mı? 2. Gece vardiyasında çalışan işçilerin Ağır ve Tehlikeli İşler Raporlarında gece

Detaylı

IMDG Code INTERNATIONAL MARTIME DANGEROUS GOODS CODE

IMDG Code INTERNATIONAL MARTIME DANGEROUS GOODS CODE IMDG Code INTERNATIONAL MARTIME DANGEROUS GOODS CODE IMDG Kod ve Amacı IMDG kod : Paketli haldeki tehlikeli yüklerin deniz yoluyla emniyetli Şekilde taşınması için Uluslararası Denizcilik Örgütü ( IMO

Detaylı

LABORATUVARDA ÇALIŞIRKEN UYULMASI GEREKEN KURALLAR

LABORATUVARDA ÇALIŞIRKEN UYULMASI GEREKEN KURALLAR LABORATUVARDA ÇALIŞIRKEN UYULMASI GEREKEN KURALLAR Öğretim görevliniz size söylemediği sürece kimyasal bir maddenin kokusuna ve tadına bakmayınız. Koklanması gerekirse hafifçe koklayınız, kokuyu içinize

Detaylı

sebep olabilir. 4. Haznesinden gaz sızıntısı olursa elektrik fişini takmayın veya çekmeyin. Kıvılcım ve yangın çıkmasına sebep olabilir.

sebep olabilir. 4. Haznesinden gaz sızıntısı olursa elektrik fişini takmayın veya çekmeyin. Kıvılcım ve yangın çıkmasına sebep olabilir. Genel Bu tip buzdolabı genelde otel, ofis, öğrenci yurdu ve ev gibi yerlerde kullanılır. Çoğunlukla meyve ve sebze gibi yiyecekleri soğutmak ve saklamak için uygundur. Küçük boyutunun, hafifliğinin, düşük

Detaylı