- --_ O D. /?!" iş 35x50 cm. GÜVENLiGi. 1,:~ l.:r~e ~. ~ ~~ EMNiYET RENKLERiNiN. (,\". ış. , ikaz, UYARı ve YÖNLENDiRME LEVHAb8BL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- --_...----------- O D. /?!" iş 35x50 cm. GÜVENLiGi. 1,:~ l.:r~e ~. ~ ~~ EMNiYET RENKLERiNiN. (,\". ış. , ikaz, UYARı ve YÖNLENDiRME LEVHAb8BL"

Transkript

1 i, ikaz, UYARı ve YÖNLENDiRME LEVHAb8BL J,.iJ'''. ÖNCE )".... Iş _ ES kodu ile baş layan levhalarımız 25x35 cm. - 35x50 cm. - 50x70 cm. - 70x100 cm. -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxw '", GOvENLI1. NCE ebatlarında üretilmektedir. ES kodu ile baş layan levhalarımızda standart olarak 0.50 mm. plastik levha, 0.30 mm. kalaylı saç, 3 mm. pvc dekota malzeme kullanmaktayız. 25x35 cm. ÜLlÖI 35x50 cm. NCE (,\". ış GÜVENLiGi 50x70 cm. L 17 Kodu ile baş layan levhalarımız 17x35 cm. ebatlarında üretilmektedir. I" W C i iii L 17 kodu ile baş layan levhalarımızda standart olarak 0.50 mm. plastik levha, 0.30 mm. kalaylı saç, 3 mm. pvc dekota malzeme kullanmaktayız. 17x35 cm. i FOSFORLU ış ıldayan LÜMEN AciL ÇıKıŞ LEVHALARı FL kodu ile baş layan levhalarımızda fosforlu ış ıldayan lümen malzeme kullanılmaktadır. Bu levhalarımız 12x32 cm. - 17x35 cm.,,- 25x35 cm. - 35x50 cm. - 13x20 cm. - 17x25 cm. - 20x30 cm. - 25x30 cm. -10x10 cm. - 15x15 cm. - 20x20 cm. - 25x25 cm. tı ve özel ebatlarda üretilmektedir. FL kodlu levhalarımızın arkasına standart olarak çift taraflı bant yapış tırmaktayız. 17x35 cm. TRAFiK iş ARET LEVHALARı T, TT, B, P, O, BKM kodu ile baş layan levhalarımız trafik iş aret levhaları dır. Trafik iş aret levhalarımızda 1 mm mm. - 2 mm. galvaniz saç kullanmaktayız. LEVHALARDA UYGULAMA YAPTIGIMIZ ANA MALZEMELER (0.50 mm Plastik Malzeme) - (0.30 mm Kalaylı Saç) - (Kendinden Yapış an Sticker) - (Fosforlu ış ıldayan Malzeme) - (1 mm. 2m. 3mm. PVC sert plastik) - (Alüminyum) (Galvaniz Saç) - (DKP Saç) - (Mıknatıs Levha) Kataloğ umuzda bulamadığ ınız ikaz levhalarını veya baş kair levha b istediğ inizde firmamıza bildiriniz. Üretimini yaptığ ımız ikaz levhaları iş güvenliğ i mevzuatı nda olduğ u gibi iso 900X çalış malarında aranmaktadır. Türkiyede yayınlanmış katologlardaki ikaz levhalan bizimkataloğ umuzda olmasa dahi bildirdiğ iniz taktirde siparişalabiliriz. * Katalog I dış ı levhalarda özelolarak üretebilmekteyiz. * Ikaz levhalarımız kataloğ umuzdaki levhalarla sınırlı değildir. * Levhalarımızın tümünde levha ebatı yerleş tirme kullanım ve bakım sorumluluğ u kull anıcıya aittir. * Detaylı bilgi için tereddüt etmeden lütfen bizi arayınız. SiPARiş * Sipariş lerinizi faks veya ile de alabiliyoruz. * Sipariş lerinizi verirken malzeme cinsi - adet - ebat ve kod nosunu bildirmelisiniz. TESLiMAT * KDV dahil toplam tutarın banka hesabımıza havalesi ile sipariş ten itibaren bir kaç gün içinde nakliye bedeli müş teriye ait olmak üzere kargo ile gönderiyoruz. BILGILER * ikaz ve uyarı levhaları iş güvenliğ inin can damarıdır. * ikaz ve uyarı levhaları dikkatle seçilmeli dikkatle yerleştirilmeli ve özenle korunmalıdır. * Doğ ru yere doğ ru levhalar konulmalıdır. * Levhalar uluslar arası renk biçim standartlarına uygun olmalıdır. * Levhalar anlaş ılır olmalıdır. * Kullanılan yazı karakterleri ve kompozisyon anlaş ılmayı kolaylaş tırmalıdır. * Gerekliğ i ortadan kalkmış levhalar kaldırılmalıdır. * Eskimiş levhalar değ iş tirilmelidir. * Mesajın ilgi çekiciliğ i sürekli kılınmalıdır. * ikaz, Uyarı ve Yönlendirme levhalarının kullanımı yasalarla zorunlu kılınmış tır. 1 GÖRÜŞ MESAFELERi 120 m. 60 m. 30 m. 15 m. 70x100 cm. 1,: l.:re. :/' y' ÖNCE GOVEHUdl önce ÜLiÖi 25x35 cm. /?!" iş 35x50 cm. GÜVENLiGi 50x70 om. ÖNCE iş GÜVENLiÖi CAN MAL VE iş TEHliKEYE GÜVENLiÖiNizi ATMAYıN.qponmlkjihgfedcb J i EMNiYET RENKLERi EMNiYET RENKLERiNiN GENEL ANLAMı Anlamı veya Amacı Kullanım Örnekleri Dur, durmak yasaklama Zorunlu hareket Durmaiş aretleri Acil durum durma iş aretleri Yasaklamaiş aretleri Bu renk, aynı zamandayangını önleme ve yangınla mücadeletechizatıve bunların yerleri için kullanılır. Giyecekzorunluluğ u Kiş isel korunmatechizatı Tehlikeleringösterimi Sarı Uyarı,tehlike riski (yangın,patlama,radyasyon, zehirlenmetehlikeleri vb.) Basamaklar, alçakgeçitier,engelleriçinuyarı 2 ) Yeş il EmniyetliDurum Kaçış Yolları Acil durum çıkış ları Acil durum duş ları ilk yardım ve kurtarmaistasyonları - --_ * Mavi sadece dairevi bir ş eklin içinde kullanıldığ ında emni yet rengi olarak kabul edilir. * Fluoresans turuncu: Emniyet iş aretleri dış ında sarı yerin e kullanılabilir. Özellikle zayıf doğ al görüş ş artlarında, bu renk çok dikkat çekicidir. Karş ıt Beyaz Beyaz Siyah Beyaz Renk EMNiYET iş ARETLERiNiN GEOMETRiK Ş EKLi VE ANLAMı Geometrik Ş ekli Anlamı O D DD Yasaklama veya Zorunlu Hareket UyarıbaZYXWVUT Bilgi (talimatları içeren) Beyaz renk için karş ıt renk siyah, siyah için beyaz olmalıdır. -

2 -- KAFA KORUMA - BARETzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. l<jlıı' I<JL.., iii 1<Jl.(j). il.... ES H '- ES 1-2 '- ES 1-3 '- ES 1-4 '- ES 1-5 '- ES 1-6 '- ES 1-7 '- ES 1-8 '- ES 1-9 III i J i.. ES HO '- ES 1-11 '- ES 1-12 '- ES 1-13 '- ES 1-14 '- ES 1-15 '- ES 1-16 '- ES 1-17, ES 1-18 '- ES 1-19 '- ES 1-20 '- ES 1-21 '- ES 1-22 '- ES 1-23 '- ES 1-24 '- ES 1-25 '- ES 1-26zyxwvutsrq ii.. ES 1-27 '- ES 1-28 '- ES 1-45 (ibazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba GÖZ KORUMA iiiiii.. Es2-1 '- ES 2-2 '- ES 2-3 '- ES 2-4 '- ES 2-5 L ES 2-6 '- ES 2-7 '- ES 2-8 '- ES ES 2-10 '- ES 2-11 '- ES 2-12 '- ES 2-39 '- ES 2-40 '- ES 2-45 '- ES 2-48 '- ES 2-49 '- ES 2-50 ltl.,-,.,.. ': ı.l... ı.l.. :ft rlı6li_,, _... I.. ES 2-58 '- ES 2-59 '- ES 2-60 '- ES 2-78 '- ES 2-79 '- ES 2-80 '- ES 2-83 '- ES 2-84 '- ES 2-85 rnlftw i'. _TAŞ TA.. GOZLUKSUZ ÇALIŞ MA ı;ıııııııggg '- ES 2-90 '- ES 2-98 '- ES 2-99 '- ES 2-100ihgfedcbaZYXWV.. ES 2-86 '- ES 2-87 '- ES 2-88 '- ES

3 EMNiYET KEMERi - DÜŞ ME TEHLiKESi elqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkj IIII 4-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ES ES ES ES ES ES ES ES ES 3-9.,. 4- ES ES ES ES ES ES ES 2-16 OIKKAT EMNIYET KAFESiNOEN SARKMAYlN 4- ES 3-85 BALKON MEROlvEN ASANSÖR BOŞ LUUNA YAKLAŞ MA '-f DÜŞ MEKTEN DÜŞ ME _ SAKıNıN TEHLIKESI TEHLIKESI YÜKSEKTEN DÜŞ ME. 4- ES ES ES ES e KULAK KORUMA o 4- ES 4-1 III 4- ES ES ES 4-4 i 4- ES 4-5 i ES ES ES ES ES 4-29 iii. o s GÜRÜLTÜLÜ ORTAM 4- ES 4-30ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ES 4-46 ES 4-47 ES 4-48 ES 4-49 ES 4-50 ES 4-51 YÜZ KORUMA 4- ES ES ES ES 5-29 U#l:ı.mı#l YÜZ siperli(;1 TAKMADAN ASIT ILE ÇAUŞ MAK KESINLIKLE YASAKllR 4- ES ES ES ES ES ES 5-60

4 TOZ - GAZ MASKESizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB ES 6-1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4- ES ES ES ES ES ES ES ES ES 6-70 f)bazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba e iiiiiiii N M 4-N 4-4-M 4-4-N 4-M 11lli ES ES ES ES ES ES 7-43 ES ES ES 7-50 i...,..i.i 4- ES ES ES ES ES 7-70 ES ES ES ES 7-98 II ES ES e eihgfedcbazyxwvutsrq.iiii111 e ES ES ES ES ES ES ES ES ES 8-9 i II., i ES ES ES ES ES ES 8-32 L ES ES ES 8-41 P NMLKJ

5 i()iqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlk IIIIzyxwvutsrqponm 4-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ES 8-42 ES 8-50 ES 8-51 ES 8-52 ES ES ES ES ES 8-90 i4- ES O :.. i : ue iihgfedc 4- ES ES ES ES ES 9-5 ES ES ES ES 9-20 ;.,..,.1 imii., ES ES ES ES ES 9-40 ES ES ES 9-43 i i ii 4- ES ES ES ES ES ES ES ES 9-84 II, ". ; 4- ES ES ES ES ES ES ES 9-112baZYXWVUTSRQPONM ii GÖZ VE VÜCUT DUŞ U III1IIII t.. ES 10-1 t.. ES 10-2 t.. ES ES t.. ES t.. ES t.. ES t.. ES 10-24

6 1)- DiGER o Daa fl ()".ilfi)e il.e ee f)", ()O OK: i)e eo.e.ôtf.ôtf 4-ES ES ES ES ES ES ES ES18-11 KUlLAH - LLiiii...ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.-.. DbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ES i i i 1-. i i 4- ES ES ES ES ES ES ES (i (i) :." i- I 1;;;1 4- ES ES ES ES ES ES ES ES i 4- ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ii O :_ i O ii.,. DIKKAT GOVENLiK TEDBIRINI ALMADAN IŞ E BAŞ LAMA 4- ES ES ES ES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba.. 4- ES NMLKJIHG ii zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba GÜVENliK i ALMADAN i ıtı 4- ES ES TEDBiRLERi iş EBAŞ LAMA 4- ES ES ES ES TEHLiKE - UYARı. YAKLAŞ MA TEHLiKELi TEHLIKELI DIKKAT TEHLiKE TEHLiKE VAR TEHLiKE BÖLGE BÖLGE 4- ES ES ES ES ES ES ES ES s: ÇALIŞ MAVAR ÇALIŞ MAVAR BASTIGIN YERE BASTlGINIZYERE KAYGAN KAYGAN ISLAKZEMiN YAKLAŞ MA YAKLAŞ MAYINIZ ET EDiN ZEMiN ZEMiN ISLAKZEMiN Li OL 4- ES ES ES ES ES ES ES ES

7 DÖŞ EMEDE BiYOLOJiK TEHLiKE BAŞ ınızı i ENGEL. EŞ Y ÖNONE ÇALıŞ ırken ÇARPMAYıN CA:IIZ. VAR ENGEL KOYUN DESTEK KOY DUŞ EBIUR PAR A DÜ EsiLiR 4 ES ES ES ES ES L. ES ES ES ES BiYOLOJiK TEHLiKE 4 ES ASıLı YÜK DIKKAT KiREÇ KUYUSU ÖııL:Ittsl 4 ES HiDROLIK HORTUM s: TEHLiKE TEHLiKE DÖNER PARÇALAR DEVRiLME RisKi DÖNER TEHLiKE PATLAYABIlIR DÖNER KESici HAREKETLi ÖNONDE VE YANıNDAbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DURMA AKSAM AKSAM AKSAM 4 ES ES ES ES ES ES ASıLı VÜKLERE EDiNiz ASlUYÜKlERAlTINDA BULUNMAK TEHıiKeliDiR s = II AAŞ,".'.,ÜERiNDEKJ,, ' YUKLERDEN,,. " " ' UZAKDUR 4 ES ES ES ES ES21 10 ES ES YÜKU DENGEDETUTUNUZ 4 ES DÖNÜŞ ÇAPıNıN DıŞ ında DURUN 4 ES YÜK TAŞ ıma SAHASi 4 ES ES I ı -.BAC'KLA' RINIZLA KALDıRıN DOGU TAŞ ıma smc«""""'"i DIZUJı..,. Bit _ Ettmı: 4 ES ES ES ES ES ViNÇ AYa: N'«JıDA YÜKÜ itin ÇEKMEYi.N.ALTINDA KALABILIRSINIZ 4 ES i A\ i BI 4 ES ES ES ES ES ES vinç HAREKET VE TAHDIT AlANINDA BULUNMAK TEHLiKELi VE ALANI YASAKTIR A\ A\ ViNÇÇAUŞ MA _ ViNÇ.. YUKLERININ ALTINDA DURMA i A\ A\ L ı ı ı ı o 4 ES ES ViNÇT!, VINÇLE!!I ViNÇTE ASıLlYUK OPERATOR ALTıNDAN DıŞ ında KIMSE :.. ÇALıŞ ANLAR YUKARıDA GEÇMEK KULLANAMAZ VAR ViNCLERVAR... 4 ES ES ES ES ES ES ES ES ViNÇ. TAŞ ımakapasitesi TAŞ ımakapasitesi ViNÇ. KALTIRMA 1._11, ', ' ViNÇ.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA KAPASiTESi TAŞ ımakapasitesi 10TON KG ; KG KG. 4 ES ES ES ES VINÇTE KALDIRACAGINVÜKE GÖRESAPANSEC A\ yok KALDıRıRKEN SAPANLARı HALATLARıN KULLANMADAN SAGLAMLIGINI çelik TEL KONTROL ET KONTRALET KUUANINlZ UYGUN SAGLAM 4 ES ES ES ES ES ES ES KREYNYÜKLÜiKEN ALllNDA DURMA 4 ES ES ES A\ ViNÇ ALTINDA DURMAYıNIZ 4 ES ViNÇ TAŞ ımakapasites i c=jkg. L. ES BOM ALTINDA DURMA 4 ES '- L..U. VlNÇ HAREKEn VAR f(:\-' \::y 4 ES zyxwvut

8 CARASKAL ALTINDA DURMA '-+ ES 23-1 CARASKALlN ALTINDAN GEÇMEK VE ALTINDA DURMAK '-+ ES 23-2 '-+ ES 23-3 I CARASKAL ASANSÖR '-+ ES 24-1 ii (9 (9.. t' ii ihgfedcbazyxwvutsr i. -. i. - " :.... '-+ ES 24-2 '-+ ES L. ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES istif - RAF - i i '-+ ES 25-1 '-+ ES 25-3 '-+ ES 25-5 '-+ ES 25-6 '-+ ES 25-7 iii izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedc c=jm.oir '-+ ES 25-8 '-+ ES '-+ ES istif qponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba VÜKSEKLiGi MALZEME AlıRKEN isrifleri DEViRME 8 i '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES ii ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES STOK ALANI '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES FORKLiFT... FORKLiFT iş FORKLiFli FORKLiFT FORKLiFTLER ÇıKABiLiR MAKiNASı ALANI :ClKABiLiR ÇALıŞ ıyor FORKLiFT '-+ ES 26-1 '-+ ES 26-2 '-+ ES 26-3 '-+ ES 26-4 '-+ ES 26-5 '-+ ES 26-6 '-+ ES 26-9 '-+ ES '-+ ES

9 i i.', KULLANıcı DıŞ ında izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba KIMSENIN BiNMESI....,..... VASAKTIR i "- ES L ES "- ES 26 FORKLIFTE "- ES "- ES "- ES GOVENLiK ÖNLEMi FORKLiFT..",....:-:.. KAPAU ALMADAN FORKLiFT ç.r1.i MANEVRA FORKLimN ALTıNA ALANI YOLUDUR ÇAI.8ITT1öJAH GiRME FORkÜm OUROllRUN "- ES "- ES "- ES "- ES FORKLiFT TAŞ ıma KAPASiTESi IKG. FORKLiFT ERLEROEbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "- ES Ş ARZ ALANI "- ES ii "- ES "- ES "- ES AKÜ Ş ARZ ALANI "- ES i L t "- ES 27 1 SiLOLARıN içine GiRERKE.N DıŞ ARDAN SENI GOZETLEYEN BiRiNi BıRAK, HANGi SiLOYA GiRECEGiNi BiLDiR..-..., :.. "- ES "- ES ' TANK - SiLO ÇATı - MERDivEN - KORiDOR "-ES29 1 "- ES 29-2 "- ES 29-3 "- ES liwz,:ji MEROivENlERi iki EıiNi KULLANARAK YAVAŞ ÇA TIRMAN "- ES [i]ıa!ii KıRıK VE ESKi MEROivEN KULLANMA "- ES [i]laooi i KıRıK MEROivEN KULLANMA "- ES MERDivEN iniş VE ÇIKIŞ ARINDA DIKKATLI OL "- ES i_ii "- ES "- ES {9 YASAKLAMA,_.. '- :,.;,' '" "- ES 40-1qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "- ES 40-2 "- ES "- ES "- ES ÇALıŞ ırken SAAT TAKMAYINIZ "- ES "- ES "- ES "- ES ןi.. ii- "- ES "- ES "- ES GiRiş - ÇıKıŞ "- ES 41-1 "- ES41-2 "- ES 41-3 "- ES 41-4 "- ES41-15 "- ES41-16 "- ES41-17 "- ES YASAK BÖLGE "- ES 41-19

10 [i]zyxwvut _iili 4-ES ES ES ES ES ES ES ES ES41-41 bazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba 4- ES ES ES ES41-45 ES ES ES ES il. ES ES ES ES ES ES ES ES ES41-72 rnle<4t8i GiRMEK YASAKLANMıŞ TEHLiKEli VE ALAN UZAKDUR III :... ::. GiRiş SADECE '".".,. liw i1:ji _..:. _ ÇA!-IŞ A"!LAR :., u, içindir,.. ' 4- ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES '-+ ES '-+ ES i -.,-" '-+ ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES '-+ ES mqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcb itj tjtj i ÇALIŞ MA BÖLGESi IZINSIZ GIRMEK '-+ ES ES ES ES CIDlI -_ '-+ ES ES ES ES ES ES

11 PARK 1Ii zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba 4- ES ES ES ES ES ES ES ES ES 42-12baZYXWVUT lili)1fi qponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba 4- ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES ES PARKYASAGI iiiiii 4- ES ES ES ES ES ES ES ES ES i_iii :: : ES ES ES ES ES ES ES ES "'', 1-.11_1 :::.. " 4- ES ES ES ES ES ES ES ES I I:;:.: iii_i.,. 4- ES ES ES ES ES ES ES ES ES ,, ii- _.-.(B).. III"'I.,: o, t... ". 4- ES ES ES ES ES ES ES ES ihgfed

12 Ş OFÖR-ARAÇ-KANTAR-YAYAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU YAVAŞ 4- ES ES ES ES ES ES Ş OFÖR yay.aş LAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML YAVAŞ SURUNUZ 4- ES ES 45-7qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4- ES ES ES ES ii 4- ES ııe 4- ES ES ES ES ES iiiii., ES ES ES ES ES ES VOKlEME VE BOSAlTMA ALANI 4- ES ı.,..,. o. "o,..,.".....','o._ i',. 4- ES ES ES liw41:ji TEKERlEKLER YÜKLEMEDEN VE BOş ALTMADAN ÖNCE TAKOZLANMAlI 4- ES :'. i.'1,'j ".:. ".. (.it',',',.'... '" 4- ES ES ,',,' :,.. i ES : ". tl',',,' ':. "...' 4- ES ES ES ES ES ' " o -, i 4- ES HAREKET HALiNDEKi YÜK "'RAÇLARINA DIKKAT ET 4- ES ,,. L L o" :,. 4- ES ES KANTARA GiRiş 4- ES KANTARDAN ÇıKıŞ 4- ES KANTARA KANTAR ÜZERiNDE!!g:: BEKLENMEZ 4- ES ES KANTARI ORTALAVARAK DURUNUZ 4- ES KANTAR ÜZERiNDE SERTFREN YAPMAYıNIZ 4- ES TARTILMADAN KANTARA GiRMEViNiz 4- ES Ş OFÖR TARTIURKEN KANlAR ÜZERiNDEDURMA iş i OLMYAN!N KANTAR UZERINE ÇiKMASı YASAKTIR 4- ES ES ES ES ES ES ES ES ARAÇ. ÇıKABILIR 4- ES VASITA ÇıKABiLiR 4- ES TAŞ ıt ÇıKABiLiR 4- ES SERVis YOLU 4- ES FABRiKA GiRiş i 4- ES FABRiKA ÇiKIŞ I 4- ES FABRiKA SAHASI ARAÇ ÇıKABiLiR 4- ES FABRiKA SAHASI if:1 4- ES VAVA ÇıKABiLiR YAYA ÇıKABiliR YAYALAR EDiNiz 4- ES ES ES ES ES ES ES ES

13 CEP TELEFONU - KAMERA '- ES 47-1 '- ES 47-2 '- ES 47-3 '- ES 47-4 '- ES 47-5 '- ES BU is YERi.. 2ISAAT. GIZlIKAMERAILE izlenmektedir '- ES BUsiQ KAIIIRA sim LE GÖZEllENUEKTEDiI '- ES MAKiNA '- ES 60-1 '- ES 60-2.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ÇAlıŞ TIRMA. ÇALlŞ TIRMAYINIZ '- ES 60-3 '- ES ÇALIŞ AN MAKINA '- ES '- ES '- ES ii '- 11 TEHLiKEliDiR YAKLAŞ MAYIN ES 60-14zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA '- ES '- ES '- ES '- ES MAKiNA AYARLıDIR '- ES ÇALıŞ ır DURUMDA DOKUNMA '- ES '- ES ÇALIŞ AN MAKiNAYA YAKLAŞ MA '- ES BiLMEDiGiN MAKiNAYı ÇALIş IIRMA '- ES ÇALIŞ AN MAKiNAYA YAKLAŞ MA '- ES TEHLiKE ÇALIŞ AN MAKINA '- ES '- - ES '- ES MAKiNA AYARlıDIR '- ES TEHLiKE DOKUNMAK '- 11 MAKiNA OTOMATiK ALI IR '- ES MAKiNA AYARlıDIR DOKUNMAYlNIZ '- ES SORUMLUDAN iii BAŞ KASı KULLANAMAZ ES 60-48ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA '- ES '- ES '- ES :1.1,.4 GÖREVLiYE SORMADAN ÇALlŞ TIRMA '- ES OPERATÖRÜN HABERi OLMADAN ÇALIŞ TIRMA '- ES ÇALlŞ III!AYAN MAKINA '- ES '- ES '- ES '- ES '- ES mmrımm '- ES '- ES '- ES i ;,... MAKiNA ÇAlıŞ ır DURUMDA '- ES '- ES DEVRALDIGIN.. MAiNA ÇAIŞ IRKEN MAKiNAYı i " i MAKiNAYı MAKiNALARı MAKiA ÇAL!Ş IRKEN STOP ETMEDEN ÇALıŞ TıRMADAN içerigirme DIKKATLI OL KONTROL ET YANıNDAN AYRıLMA KONTROL ET '- ES '- ES '- ES '- ES '- ES '- ES '- ES '- ES SORUMLU OPERATÖR. 1.- KULLANMASıNı --.1i BilMEOiGiNiz BOŞ TA ÇALIŞ AN MAKiNA ci HAZ HATA GÖRÜNCE VE ALETLE MAKiNAYı DURDUR USTANA HABER VER UGRAŞ MAYINIZ, '- ES '- ES '- ES '- ES '- ES '- ES '- ES '- ES (9 iş LETME FORMNiNE SORIIADAN MAKINAYA MODAHALE ETME f" ÇALIŞ MAVAR '- ES '- ES '- ES '- ES '- ES '- ES '- ES '- ES

14 MANADA ÇAlıŞ ırken ÇAURKEIIBAŞ KATARAFlA ETRAFINLA KAYıŞ LARI ELLE KAYIŞ VE KASNAKTAN KAYlŞ VEKASNAK MEŞ GULOLMAYıN KORUYUCUSUNU TAKMAYI AYARLAMA UZAK DUR UNUTMAYıNıZzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ VEKONUŞ MAYIN MEŞ GULOLM '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES MAKiNAYıTERKEDERKEN DURDURUN TEZGAHıNIZI reakeoececlhlz ÇAUŞ ANKISIMRIN iş E BAŞ LAMADAN ZAMAN MUl\..AKA DURDURUN TAMAMENDURDUGUNA. VE HAREKET HWNOEKf MAKINANıN KUSURSUZ.,.. PARÇALA'lIN OURoutOAN EMiNOLUN EMINOLUN OLDUGUNA EMiN OLUN '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES MAKiNALARıN iş E BAŞ LAMDA ONCE TEHLIKELI ÇEVRESiNi ETRAFıNı MAKiNALARARASINDA ',,','f i' : " SERBEST BıRAKıN : i GEçiş E KAPAT GEZiNMEKTEHliKELiDiR f ' " '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES BÖLGENiN {9 1.1 { TEHliKE ANıNDA KALDıRMADAN EMNiYET TELiNi,- - BAS BASıNız ÇEKiNiz BASıNız MÜDAHALE YAPMA ÇEKiNiz TEHLiKEDE STOP DÜGMESiNE JEHLiKE ANıNDA TEHLiKE ANıNDA EMNiYET KOLUNU TEHliKE ANıNDA DÜGMEYE '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES A A i.ihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba lilıej*2ii SıKıŞ MA MAKiNANıN EL SıKıŞ MA. insafi DELici ıı:ımıııı lml!lilll sıkış MA. BU KAlıP çırr EL TEHLiKESi EL SII<;:IŞ M,t\ KUMANDASıiLE TEHLIKESI YOKTUR VE KESici SAKIINL TEHLIKESI TEHLIKESI KULLANıLACAKTıR '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES #1:1.13#1 ÇALIŞ AN MAKiNALARA BU MAKINADA VE KESICI KISIMLARA ÇALIŞ AN ELLERiNiZi PARMAKLARıNIZI Dj:OLC:A iki cisim ARASINDA ÇALıŞ ırken iki ELLE ELiNizi MAKINALARDAN ENERJININ KESIK OLDUCUNDAN EMIN KUMANDA ET YAKLASTlRMAYIN PARMAKLARıNı KORU KORUYUN KORUYUNUZ SIKIŞ MAKTANKAÇıNıNIZ OL.MADAN DOKUNMA '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES AÇI pencereye {9 MAKiNA KORUYUCULARı KORUYUCUSUZ KORUYUCU KAPAK MAKiNAYı DEGiL ici VEDÖNERPARÇAU SOKMA VE MUHAFAZALARı MAKINALARı KORUYUCUSUZ ÇAlıŞ ANLAR VAR KULLANMAYıNIZ CıKARTMA SENi KORUR KULLANMA ELINI VE BAŞ INI '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES YAGVEHAVA HAREKET HA.LJNDE OL.AH GÖSTERGELERiNi BiR MAKiNANıN Diş lilerin! ÇAUŞ MA ESNASıNDA GÖSTERGELERi MANOMETRELERi KAPAK VEARAUKLARIN! KAPAKLARI KAPALITUT SıK SıK KONTROL ET SıK SıK KONTROL ET SıKSıK KONTROLET '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES O, OiKKAT iş,eaş LAADAN ILGILI TALIMATı OKUYUNUZ ibazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba '-+ ES '-+ ES '-+ ES '-+ ES

15 BAKıM - ARIZA - AYAR - YAGLAMA BOZUK 4-ES61-1 ARızAlıDIR 4- ES 61-2 KULLANMAYıNIZ 4- ES TAMIRDE 4- ES 61-4 BAKIMDA 4- ES BOZUK 11 TAMiRDE 4- ES ES BAKIMDA ARıZAlıDIR 4- ES61-17baZYXWVUTSRQPONMLKJIHG 4-ES61-18 BOZUKTUR DOKUNMAYıN 4- ES61-19 iz BAKıM VAR 4- ES TAMiRATVAR 4- ES MAKiNA ÇAlıŞ MAZ ARızAlı 4- ES ES ARIZADA STOP ET 4- ES BU MAKiNA ARıZAlıDIR 4- ES ES ,.1 ES ES 61-43zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4- ES ES ES MAi ÇAlıŞ ırken TEMIZLIKYAPMAYıNIZ 4- ES BAKıM VE TAMiRATVAR 1.1 ES MAK!N", ÇALıŞ ırken TEMIZLIK, YAGLAMA TAMiRAT YAPıLMAZ 4- ES MAKiNAÇAlıŞ ırken TAMIRATYAPMAYıNIZ 4- ES MAKiNA ÇAlıŞ ırken TEMizLEME, YAGLAMA TAMiRETME 4- ES MAKir:ıA ÇALıŞ ırken UZERINDE TAMiRAT YAPMA 4- ES ÇALIŞ ",-N MAKiNAYı YAGLAMAK TEHLiKELiDiR L. ES ES ÇALIŞ ANBiR lezgahi KESINLIKLEYAGLAMAYA KALKıSMAYıN 4- ES AYAR VE BAKıM IŞ LERINI MAKINA DURDUKTAN SONRA YAPıNıZ 4- ES HAREKET HALINDE YALAMA YAPARKEN UZUNA(;.IZU YAÖOANLIK 4- ES KULLAN MAKiNA TEMiZliGiNDE KESici KıSıMLARA EDiN 4- ES HRTQRLQBAKıMiçiN ILGIUAMIREHABER VERMEDENiŞ EBAŞ LAMA 4- ES BAKıM SıRASıNDA iş idadut;': TEKNISYENI N TAVSIYESINI 4- ES YAP ARIZADA STOPET BAKıM ONARıM EKiBiNE HABERVER 4- ES ONARıM NEDENivLE SERVis DIŞ IDIR 4- ES MAKiNALARıN GEREKLi BAKıM VE YAGLAMALARINI ihmal ETMEYiNiZ 4- ES MAKiNAYı ÇAlIŞ ::rirmaoan ONCE KORUYUCU BAKıM YAPıLDIGINI KONTROL ET 4- ES ARIZAUYA.NADA BAŞ l(asljinçöille YETKIUSlNEBIUlIR 4- ES ARIZA VE HASARDAN AMiRiNizi HABERDAR EDiNiz 4- ES HERARIZA VE AKSAM AYı YETKiLisiNE BiLDiRiNiz 4- ES ES ES ES ÖLÇMEKONTROLV TEMIZLEME IŞ LERINI TEZGAHıDURDURARAK YAPıNıZ 4- ES61-150! ARlZA DURUMUNDA YETKiliYE BiLDiRiNiZ DOKUNMAYıNIZ! 4- ES MAKiNANıN ÇEVESiNi TEMIZTUT 4- ES L. ES ES ES ES MAKiNAYı KULLANDIKTAN SONRA TEMiZLEYiN 4- ES , ÇAIŞ AN MAKiNADA PERiYODiK MUAYENEYi OLÇMEYAPMA UNUTMA 4- ES ES PERiYODiK BAKıMı UNUTMA 4- ES PRES - GiYOTiN - MAKAS i PRESTEÇAlıŞ ırken PRESEiKiELLE PRESLERi PRESTE PRESTE PRESrÇAŞ ANIN '!S:: DIKKATli OL KUMANDA EDiNiz DIKKATINIDAGITMAYıN KAPALI KALlPLA ilgiliden BAŞ KASı YALLKiŞ i 'Jı.ı':"Llş IRKEN KULLANAMAZ MA A KULLANMA 4- ES ES ES ES ES ES ES 62-7 Lo- ES 62-8 PRESVE KıRMA PRESVE MAKAS MAKiNALARıNDAKi MAKiNALARıNDAKi PRESTE ARIZAYıYETKiliSiNE ARIZAYıYETKiLiSiNE GiYOTi BIÇAGINA BiLDiRiNiz BiLDiRiNiz AÇiK KALIPLA MAKASTA ÇALIŞ IREN M(. ::.:.'N ELINI SOKMA DIKKATLI OL DEMiRTESTEREsiNDE ÇAUŞ IRKENDiKKAniOL 4- ES ES ES ES ES ES ES ES 62-50

16 (s) \! iii 4-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ES 63-1 ES 63-2 ES 63-3 ES ES ES ES ES 63-8ihgfedcbaZYXWVUTSRQP.'. 4- ES ES ES MAlıNızı SAYARAK wııo. i;wii qponmlkjihgfedcbazyxwvu KONTROL EDEREK 4- ES ES ES 63-11NMLKJIHGFEDCBA 4- ES ES ALINIZ TORNA-PLANYA-FREZE-CNC TEZGAHA YENi BiR iş KOYARKEN VEYA iş DEGiŞ TiRiRKEN TEZGAHı DURDURUNUZ TORNANIN TEZGAH KARŞ ISIN.DA DURMAK FREZE ÇıKıŞ ından " - TEHUKEUDlR DURMAK YASAKTIR UZAKTA YAPıNıZ KULLANIM 4- ES ES ES ES ES ES ES ES PLANYA KARŞ ısında VEYA BU iş LEMi TALASLARITEMiZLEMEK SANATKARI GÖRMEYEN _içjn FIÇ VEYA, GÖZ KAUBI MAKiNA TEZGAHlARA v:n ıliii KUÇUKSUPURGELERI TEZGAHLARI YAPTı ZANNEDER YASlANMAYIN KULLANıNıZ KULLANMAYıN 4- ES ES ES ES ES ES DIŞ IDIR OCAK-HAOOEHANE-OÖKÜM.- OCAKLAR SAHASINA GiRMEK TEHliKELi 4- ES ES ES ES ES ES ES DÖKÜMHANE.,.1 VE.,.... :,. KOMPRESÖR KOMPRESÖALERI TEHUKE ANıNDA UZAKTAN DURDURMA NOKTASıNDAN DURDUR 4- ES ES 68-2 KOMPRESÖRE AIT OTOMATIK AYARLARıNı (PEShi:1E i 4- ES ES 68-4 VANA 4- ES

17 ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba KONVEYÖR-BANT-KONKASÖR Lo- ES71-1 HAREKET EDEN RAYlı KONVEYOR Lo- ES 71-6 Lo- ES Lo- ES Lo- ES Lo- ES Lo- ES BORULU TRANSPORT ARASıNA SIKIŞ AN TORBAYı MAKINAYı DURDURARAK ÇıKART Lo- ES Lo- ES 73-1 Lo- ES 73-2 Lo- ES 73-5 Lo- ES DiGER MAKiNALAR ROBOTTA ÇALlŞ IREN DIKKATLI OL Lo- ES lili!j!fji HELEZONLARÇAUŞ IRKEN ELiNi AYAGINI ALETINi HElAZONA YAKLAŞ TIRMA Lo- ES Lo- ES ENJEKSiYON MAKiNALARıNDA ÜSTTEN MAL ALMAYıN Lo- ES " '."".' i:'. i.., ' Lo- ES ET KıYMA MAKiNESiNiN HAZNESiNE EliNi som Lo- ES ii - Lo- ES 74-1baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lo- ES 74-2 Lo- ES KAYNAK (s) L.-. L.-. e Lo- ES Lo- ES Lo- ES Lo- ES KAYNAK YAPMADAN ÖNCE Ş ALTERi KAPAT Lo-ES ,,', ELEKTRiK KAYNAGINDA KAYNAK iş i arrnöı ÇAlıŞ ırken ZAMAN MAKINANıN TOPRAKLAMA YAPMA ELEKTRiGiNi KESiNiz Lo-ES74-24 Lo-ES74-25 Lo- ES Lo-ES74-27 Lo-ES74-28 Lo- ES Lo-ES74-30 Lo-ES KAYNAK YAPılıRKEN KAYNAK YAPAN Kiş i BENZiN VE YAZQT KAYNAK IŞ IINDAN ii:ni.ij#i YANıCı MALlEMEYi ETRAFıNDAKILERIN DEPOSU KAYNAGlNOA KAYNAKHANEDEN SEYRETME. IŞ IK KÖR GÜVENLiÖINOEN KAÇ Kiş i ÖLDO YARALANDı GOZLERINI KORU EDEBILIR BAKMA SORUMLUDUR elilyormusunuz UZAKTATUT Lo- ES Lo- ES Lo- ES Lo- ES Lo- ES Lo- ES Lo- ES Lo- ES TÜPLER BASlNÇLl OKSiJEN BAS!.NÇU rup BAS!ÇLl. TÜPLERi TÜPÜ TUP DEPOSU GAZ TUPLERI BAGLI TUT Lo- ES 75-1 Lo- ES 75-2 Lo- ES Lo- ES Lo- ES {8 I. C:t=J ÇIJ :.. -- Lo- ES Lo- ES Lo- ES Lo- ES Lo- ES TÜPÜ YAGLI ELLETUTMA Lo- ES Lo- ES Lo- ES Lo- ES TÜPLERiN BAŞ lıklarını TAK Lo- ES Lo- ES

18 [ilıaoosı OKSiJEN VE HAVA [ilıam IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK mıadl Nfil3iıilijilWılilUMll 1 lii ihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba BASlNçu TÜPLERi SICAKTAH c«siıen TÜPWIi iş i S.iTiNCE Iş IN BITINCE BASıNÇLı UWW_8\RU_ ;a:::.c..ja:=: TUPU KAPAT._..,--- HORTUMLARı ısı VE ATEŞ TEN =::'lig!liaooiiı ="1==KAÇAKLARINI BÖLÜM Ş EFiNE BiLDiRiNbaZYXW TÜPLERIKAPAT TÜPLERI VE ATEŞ TEN O_RUYU" SICAKTAN VE Aıe KOR,UYUN KOLLEKTÖRLERi :==u'== ÇARPMAYıN DURMEYlN Ç.\Rl'MAN OOŞ URMEYIH :=:=... itinau KULLAN HORTUMUSAR YERINESAR KORU ıar"aa_a...,..---_. ES ES ES ES ES ES75-82 ES ES MANOMETRELERi sık sık KONTROLET ES DiGER ES 79-1 ES 79-2 mıatilil AÇMAYıN TEHLiKELiDiR ES 79-3 ELEKTRiK ES 80-1 ES 80-2 LO- ES 80-3 ELEKTRiKÇiNiN iş ini ELEKTRiKÇivE BıRAK ES 80-4 IW LO- ES 80-5 YÜKSEK VOLTAJ ES ÖLÜM TEHLiKESi ES ES ELEKTRiK :TEHLiKESi ES Lo- ES ES s: ELEKTRiK ES ELEKTRiK AF:FETMEZ ES s: ENERJi VERME Lo- ES 80-21! ÖLÜM TEHLiKESi ES 80-35! YÜKSEK VOLTAJ ES 80-36! ELEKTRiK TEHLiKESi ES s: ENERJi VAR ES e: YÜKSEK IilW 4*liiqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA! TERS ENERJi TEHLiKE GERiLiM YÜKSEK GERiliM AKIM HATTı ENERJi HAnı UZAK DUR UZAKDUR ES ES ES ES80-SO ES ES ES ÇALIŞ MAVAR DOKUNMAYINIZ ES ES YÜKSEK VOLTAJ içeriye GiRMEYiN ES ES ELEKTRiK ATÖLYESiNE GiRMEK ES s: AKIM KESiLMEDEN ELEKTRIK TAMIRi YAPıLMAZ ES ES ES ן IL i,. f. " ". iiiit... ", " '._ :... :... : 1 ;''1 ES ES ES ES ES ELEKTRiK GÖRÜLMEZ Hi:N ES s: ISLAK ELLE TUTMAYıNIZ ES

İŞYERİNDE KORUMA VE GÜVENLİK

İŞYERİNDE KORUMA VE GÜVENLİK İ Ş K A Z A L A R I N I N Ö N L E N M E S İ İ Ç İ N İŞYERİNDE KORUMA VE GÜVENLİK Ankara, 2001 Baskıya Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası Tarafından Hazırlanmıştır. 1 ÖNSÖZ İşyerlerinde meydana

Detaylı

İÇ YÖNETMELİK SOSYAL İŞLER YEMEKHANE VE MUTFAK EMNİYET TALİMATI

İÇ YÖNETMELİK SOSYAL İŞLER YEMEKHANE VE MUTFAK EMNİYET TALİMATI İÇ YÖNETMELİK SOSYAL İŞLER YEMEKHANE VE MUTFAK EMNİYET TALİMATI İşyerinizde çalışanların sağlıklarının korunması ve sağlıklı olmalarını temin bakımından temiz bir ortamda,düzenli biçimde beslenmelerini

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ 1 Bu iç yönetmelik el kitapçığı Marmara Üniversitesi nin uygulama faaliyetlerinde kullanılan büro malzemeleri, makine, ekipman ve diğer çalışma

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ 1 İÇİNDEKİLER KONULAR SAYFA NO: BİRİNCİ BÖLÜM v Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM v İstatistikler, Formlar ve Bildirimler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM v İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği Basım Tarihi: Temmuz 2013 1. Revizyon Tarihi: 06.06.2014 2. Revizyon Tarihi: 15.03.2015 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği FYT Müh.İnş. ve Alüm. San.Tic.Ltd.Şti. 1. Amaç: İşçi sağlığı ve iş güvenliği

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU KULLANMA VE GENEL TALİMATLAR

KİŞİSEL KORUYUCU KULLANMA VE GENEL TALİMATLAR KİŞİSEL KORUYUCU KULLANMA VE GENEL TALİMATLAR 1 HAZIRLAYAN İNDEKS - TALİMATLAR T01.İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı T02.Sosyal Tesisler Konuşlanma Talimatı T03.İnşaat Sahası Güvenlik Talimatı T04.Güvenlik

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI KONULAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ÇALIġMALARI; 1- GENEL KURALLAR 2- KĠġĠSEL KORUYUCU EKĠPMANLAR VE KULLANIMI 3- EL ALETLERĠ KULLANIMI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ 4 UYARI LEVHALAR 5

Detaylı

12-16 kva. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI

12-16 kva. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL 12-16 kva DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ TAVSİYELERİ

Detaylı

KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SAF R SER S KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU çindekiler: 1. El Kitabına ili kin......4 1.1 El Kitabı içeri i...4 1.2 Kullanılan semboller...5 1.3 El Kitabı kime hitap ediyor?...5 2. Güvenlik...6

Detaylı

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - letme Kılavuzu 51080489 02.11 EJC 110 EJC 112 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

SAĞLIKLI GÜVENLİ YAŞAM SAĞLIKLI GÜVENLİ YAŞAM 6-12 YAŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN 6-12 YAŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN

SAĞLIKLI GÜVENLİ YAŞAM SAĞLIKLI GÜVENLİ YAŞAM 6-12 YAŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN 6-12 YAŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN tmmob makina mühendisleri odası istanbul şubesi 6-12 YAŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN 6-12 YAŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN SAĞLIKLI SAĞLIKLI ve ve GÜVENLİ YAŞAM GÜVENLİ YAŞAM tmmob makina mühendisleri odası

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 HAZIRLAYAN SELİN KALIN MAKİNA MÜHENDİSİ- C SINIFI İSG UZMANI 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 5 1.1.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim

Detaylı

1/1 GAZLA ISITILAN KONVEKSİYONLU BUHAR FIRINLARI KULLANIM VE KURULUŞ TALİMATLARI İÇİNDEKİLER. Sayfa

1/1 GAZLA ISITILAN KONVEKSİYONLU BUHAR FIRINLARI KULLANIM VE KURULUŞ TALİMATLARI İÇİNDEKİLER. Sayfa GAZLA ISITILAN KONVEKSİYONLU BUHAR FIRINLARI KULLANIM VE KURULUŞ TALİMATLARI İÇİNDEKİLER - Uygunluk beyanı...2 - Kuruluş diyagramları...3 - Cihaz tanımı...37 I. TEMEL Ö ZELLİKLER...38 1. Cihazın tanımı...38

Detaylı

LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300

LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300 LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300 çindekiler: 1. El Kitabına ili kin......4 1.1 El Kitabı içeri i...4 1.2 Kullanılan semboller...5

Detaylı

24 Ocak ve 31 Ocak 2013 GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

24 Ocak ve 31 Ocak 2013 GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 24 Ocak ve 31 Ocak 2013 GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ Abdullah YILMAZ C SınıE İş Güvenliği Uzmanı 0532 540 05 94 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TANIMI İşyerlerinde işin yapımı ve yürütümü ile ilgili olarak

Detaylı

Çalık Halil Fevzi Çakmak Cad. No: 15 ÇALI SANAYİ BÖLGESİ NİLÜFER / BURSA / TÜRKİYE TEL : +90 (224) 482 27 10 - FAX : +90 (224) 482 26 50

Çalık Halil Fevzi Çakmak Cad. No: 15 ÇALI SANAYİ BÖLGESİ NİLÜFER / BURSA / TÜRKİYE TEL : +90 (224) 482 27 10 - FAX : +90 (224) 482 26 50 MAKİNA KULLANIM AYAR ve BAKIM KILAVUZU KENAR BANTLAMA MAKİNESİ Çalık Halil Fevzi Çakmak Cad. No: 15 ÇALI SANAYİ BÖLGESİ NİLÜFER / BURSA / TÜRKİYE TEL : +90 (224) 482 27 10 - FAX : +90 (224) 482 26 50 www.ayzamizrak.com.tr

Detaylı

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu Açık kasa dizel jeneratör seti Kullanım Kılavuzu Tek faz: KDE25E KDE30E KDE35E Üç faz: KDE13E3 KDE30E3 KDE45E3 KDE75E3 KDE20E3 KDE35E3 KDE60E3 KDE100E3 High speed: KDE40E3 Model yapısı(kde60e3 örnek alınmıştır)

Detaylı

APD 12E - APD12EM AAP12000E3 - AAP12000E. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI

APD 12E - APD12EM AAP12000E3 - AAP12000E. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL APD 12E - APD12EM AAP12000E3 - AAP12000E DİZEL MOTOR

Detaylı

AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU

AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU Değerli Müşterimiz; Airfel ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ürününüzü güvenli monte etmek, uzun

Detaylı

KENAR BANTLAMA MAKİNESİ

KENAR BANTLAMA MAKİNESİ MAKİNA KULLANIM AYAR ve BAKIM KILAVUZU KENAR BANTLAMA MAKİNESİ Çalık Halil Fevzi Çakmak Cad. No: 15 ÇALI SANAYİ BÖLGESİ NİLÜFER / BURSA / TÜRKİYE TEL : +90 (224) 482 27 10 - FAX : +90 (224) 482 26 50 www.ayzamizrak.com.tr

Detaylı

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - letme Kılavuzu 51247137 04.13 T EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ FORKLİFTLER TRANSPALETLER VE VİNÇLER 840UH0041

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ FORKLİFTLER TRANSPALETLER VE VİNÇLER 840UH0041 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ FORKLİFTLER TRANSPALETLER VE VİNÇLER 840UH0041 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

APD 12E - APD12EM. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI

APD 12E - APD12EM. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL APD 12E - APD12EM DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU KULLANIM

Detaylı

İŞYERLERİNDE GENEL OLARAK ALINMAYAN SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İLE İLGİLİ MEVZUAT MADDELERİ

İŞYERLERİNDE GENEL OLARAK ALINMAYAN SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İLE İLGİLİ MEVZUAT MADDELERİ İŞYERLERİNDE GENEL OLARAK ALINMAYAN SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İLE İLGİLİ MEVZUAT MADDELERİ 31.05.2012 -İşçilerin özlük dosyaları oluşturulmamıştır. İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası

Detaylı

TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ ELS MAKİNE

TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ ELS MAKİNE KULLANIM VE BAKIM TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ ELS MAKİNE BURSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ LACİVERT CAD. NO:11 16140 BURSA TEL:+90 224 241 30 90 91-92 -93 FAX:+90 224 242 90 20 www.elsmakine.com 2 GENEL Bir

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ REHBERİ İÇİNDEKİLER. (d-is/1)

İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ REHBERİ İÇİNDEKİLER. (d-is/1) İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ REHBERİ İÇİNDEKİLER (d-is/1) ============ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Amacı 1. Çalışanları Korumak 2. Üretim Güvenliğini Sağlamak 3. İşletme Güvenliğini Sağlamak İŞ YERLERİNDE

Detaylı

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 02.04 - letme Kılavuzu 50434904 03.11 T ERC 214 ERC 216 ERC Z12 ERC 212 ERC Z14 ERC Z16 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU PASTÖRİZATÖR DONDURMA MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU PASTÖRİZATÖR DONDURMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU PASTÖRİZATÖR DONDURMA MAKİNESİ BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. L 55 L 110 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş. tesislerinde büyük bir özenle

Detaylı

TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ

TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ Oktay TAŞCI Trafik ve Çevre Bilgisi Öğretmeni Trafik: Yayaların, hayvanların ve araçların karayolu üzerindeki hal ve hareketlerine TRAFİK denir. Karayolu: Trafik için, kamunun yararlanmasına

Detaylı

Palmiye Park Gaziemir Kullanım Kılavuzu

Palmiye Park Gaziemir Kullanım Kılavuzu 2010 Palmiye Park Gaziemir Kullanım Kılavuzu PALMİYE PARK EV SAHİBİ HATTI 0232 462 4191 EGE Yapı / CDS Yapı Veryeri / Dağıstan Ortaklığı 2010 İçindekiler 1 GİRİŞ... 6 1.1 El Kitabının Amacı ve Kapsamı...

Detaylı