MİMARLIK EĞİTİMİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİKALAR DİYÂRINDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİMARLIK EĞİTİMİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİKALAR DİYÂRINDA"

Transkript

1 Pektas, S. T. Mimarlik Egitimi Bilgisayar-destekli Harikalar Diyarinda, Arkitekt, No. 515, 2008, pp MİMARLIK EĞİTİMİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİKALAR DİYÂRINDA Dr. Şule Taşlı Pektaş Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ÖZET Bilgisayar destekli tasarım araçları, bugünkü mimarlık pratiğinde sağladıkları çeşitli faydaların yanı sıra en çok da çizimlerin hızlı ve hatasız bir şekilde üretilmesine yardımcı oldukları için mimarlar tarafından kabul görmekte ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Sayısal araçların mimarlık eğitiminde kullanılması ise bir yandan yaratıcılığı ve tasarımda işbirliğini desteklemek, tasarım bilgisinin değişik şekillerde temsiline ve mimari tasarıma sistematik yaklaşımlar geliştirilmesine olanak sağlamak gibi faydalar sunarken, diğer yandan temelde bilgisayar destekli tasarımın eğitimle henüz tam olarak bütünleştirilememesinden kaynaklanan bazı problemleri de beraberinde getirmektedir. Bu makalede bilgisayarla tasarımın mimarlık eğitimine vaadettiği harikalar diyârı ve bu harikalar diyârının öteki yüzü eleştirel bir gözle incelenmektedir. Makalenin sonunda varolan gelişmeler ışığında bilgisayar destekli tasarım eğitiminin geleceği tartışılmakta ve güncel sorunlara bazı öneriler sunulmaktadır. GİRİŞ Bilgisayar destekli mimari tasarım, mimarlık çevrelerinde uzun süredir tartışılmaktadır. Bilgisayarla grafik üretme fikri 1950 lere hemen hemen ilk ticari bilgisayarların üretilmesiyle aynı tarihlere dayanır yılında Ivan Sutherland ın geliştirdiği ilk interaktif bilgisayar grafiği sistemi Sketchpad ve Steve Coons un katı modellemeye temel olan çalışmaları bu alanda dönüm noktaları olmuştur. Bilgisayar Destekli Tasarım terimini ilk kullanan kişi de Coons dur (Ferrante et al., 1991) lerin ikinci yarısında ucuz kişisel bilgisayarların piyasaya çıkmasıyla birlikte ilk ticari bilgisayar destekli tasarım yazılımları üretilmeye başlanmıştır. Bundan sonra teknolojideki hızlı gelişmeye paralel olarak bu tür uygulamalar büyük bir ivmeyle artmıştır. 90 lı yıllarda üç boyutlu modelleme, animasyon ve sanal gerçeklik mimari sunumlara yeni boyutlar getirmiş, mimarlar bina tasarımının yanısıra sanal dünyaların tasarımı işine de girmeye başlamışlardır. Bu gelişmelere paralel olarak bilgisayar dersleri mimarlık okullarının programlarında zamanla daha çok yer almaya başlamış ve başta tasarım stüdyoları olmak üzere mimarlık eğitiminde ortam ve araç olarak 1

2 bilgisayarların potansiyellerini araştırma amaçlı ACADIA (Association for Computer Aided Design in Architecture) ve ecaade (Education in Computer Aided Architectural Design in Europe) gibi organizasyonlar bu konularla ilgili pek çok konferans düzenlemişlerdir. Günümüzde eğitim programında bilgisayara yer vermeyen mimarlık okulu hemen hemen yok gibidir. Bu haliyle bilgisayar destekli tasarım, tasarım sürecinin her aşamasını hatta tasarım kuramlarını biçimlendiren bir harikalar diyârı görüntüsü sunmaktadır. Öte yandan bu yeni tasarım ortamı kaçınılmaz olarak harikalar diyârının diğer yüzünü oluşturan bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu makale, bilgisayarla tasarımın mimarlık eğitimine etkilerini tarafsız bir gözle irdelemekte ve Bundan sonra neler olacak? sorusuna cevap aramaktadır. HARİKALAR DİYÂRI Bilgisayar destekli tasarımın mimarlık eğitimine sunduğu en önemli olanaklar: yaratıcılığın arttırılması, tasarım bilgisinin değişik şekillerde temsili, tasarımda işbirliğinin desteklenmesi, mimari tasarıma sistematik yaklaşımların geliştirilmesi, ve tasarım yönetimi olarak sıralanabilir. Bu ortamlar herşeyden önce sundukları değişik modelleme imkânlarıyla öğrencilerin yaratıcılığını desteklemektedir. Tasarım derslerinde bilgisayar kullanımının öğrencilerin ürettiği tasarımları zenginleştirdiği ve alternatiflerin sayısını arttırdığı istatistiksel olarak kanıtlanmıştır (Kalisperis ve Pehlivanidou, 1998). Kroll (1995) bilgisayarla çalışmanın sanatta yaratıcılığı arttırmasını bu ortamların yaratıcı-ürün ilişkisinde sağladığı yeni olanaklara bağlamaktadır. Mimarlık eğitiminde de geleneksel olarak kullanılan iki boyutlu çizimler ve maketlerin yerine içinde gezinmeye de imkân veren bilgisayar modellerinin (walkthrough) kullanılması tasarımların deneyimlenmesini sağlayarak modelleme ortamlarına yeni bir boyut getirmektedir. Gerçek ortamların yanısıra gerçekte varolamayacak sanal ortamların ve elle çizimi hatta tasarımcının kafasında canlandırılması zor olan geometrik şekillerin bilgisayar aracılığıyla modellenebilmesi ise hiç şüphesiz mimari tasarımın sınırlarını genişletmiştir. Bütün bu gelişmelerin sonucu olarak tasarım eğitiminde öğrenciler karmaşık formlar içeren tasarım alternatiflerini daha kısa sürede ve daha çok sayıda üreterek deneyimleyebilmektedirler. Mimari tasarım bilgisi sadece bina geometrisini değil, kullanıcı ihtiyaçlarından çevresel koşullara, estetik kaygılardan maliyet hesaplarına uzanan çok geniş bir bilgiler bütününü içerir. Bilgisayar destekli tasarım sistemlerinin elle yapılan çizim ve makete dayalı geleneksel tasarım yöntemine göre belki de en önemli avantajı bu çok boyutlu bilgilerin değişik şekillerde temsiline olanak sağlamasıdır. Geleneksel sistemde tasarım bilgisinin mimarın kafasında olduğu ve bu bilginin sentezi sonucu alınan tasarım kararlarının çizimler ve maketlerle temsil edildiği varsayılır. Halbuki bunlar son derece soyut araçlardır ve tasarım bilgisinin ancak çok azını doğrudan temsil ederler. Jones (1992) geleneksel yöntemde tasarımcıların daha çok tasarımın şekilsel/geometrik yönlerine odaklandıklarını 2

3 ve çizimlerin temsil edemediği bilgileri kolayca görmezden gelebildiklerini iddia etmiştir. Tasarım bilgisinin bilgisayar destekli tasarım araçlarında temsili bu sistemlerin ilk ortaya çıkmasından itibaren araştırmacıların ilgisini çekmiştir li yıllarda geleneksel sistemden çok da farklı olmayan bir mantıkla üretilen bilgisayar çizimleri, üretkenlik ve kesinlik gibi avantajlarından dolayı, hızla elle yapılan çizimlerin yerini alırken bir yandan da bilgisayar grafikleriyle farklı tasarım bilgilerini bütünleştirmeyi amaç edinen bilgi-tabanlı (knowledge-based) sistemler akademik çevrelerce üretilmeye başlanmıştır (Taşlı, 1998). Fakat bilgi-tabanlı sistemler 90 lı yıllara kadar geniş kitlelere ulaşamamış, bilgisayar destekli tasarım çoğu mimar için elle çizmenin daha hızlı bir alternatifinden öte anlam kazanamamıştır ların başında nesneye-yönelik (object-oriented) bilgisayar destekli tasarım sistemlerinin üretilmeye başlanması bu konuda yeni bir dönem açmıştır. Nesneye-yönelik sistemlerde kapı, duvar, pencere gibi nesneler bu elemanların geometrisiyle birlikte bu nesnelerle ilgili diğer bilgileri de içerebilir (Ross, 1999). Örneğin, bir duvar nesnesi duvar olduğunu bilir ve içinde bir boşluk yaratıldığında bunun kapı ya da pencere olabileceğini ve bu açıklığın üzerinde bir lento olması gerektiği bilgisini içerebilir li yıllara gelindiğinde nesne bazlı sistemleri bir adım daha ileri götüren yapı bilgi modellemesi sistemleri ortaya çıkmıştır. Bunlar üç boyutlu, parametrik ve sayısal sistemlerdir (Lee et al., 2006). Bu sistemlerin tasarım niyetlerini algılayıp bunlara cevap vermek, tasarım sürecinde herhangi bir yapı elemanında yapılan değişikliklerin diğer elemanlara etkisini koordine etmek, ve farklı yapı profesyonellerine farklı arayüzler sunmak (örn. mimar için kat planı ve inşaat mühendisi için strüktürel sistem planı) gibi amaçları vardır (Autodesk, 2007). Bu araçlara örnek olarak Autodesk Revit, Graphisoft ArchiCAD, Nemetschek VectorWorks Architect, ve Bentley Architecture verilebilir. Yukarda bahsedilen bilgiden zengin sayısal modeller mimarlık öğrencilerinin disipline ait bilgileri daha iyi algılayıp özümsemelerine ve yönetmelerine yardımcı olabilir. Bu tür uygulamalara bir örnek Plume ve Mitchell ın (2007) University of New South Wales, Avustralya da yönettikleri disiplinlerarası yapı tasarımı stüdyosudur. Bahsedilen derste farklı disiplinlerden gelen öğrenciler ortak kullanılan bilgi açısından zengin bir model yardımıyla yapı tasarım sürecini yürütmüşlerdir. Bu deneyin sonunda kullanılan araçların öğrencilerin tasarım kararlarının sonuçları hakkındaki farkındalıklarını arttırdığı belirtilmiştir (Plume ve Mitchell, 2007). Mimarlık tartışmalarına 90 lı yıllarda damgasını vuran bir diğer gelişme mimari tasarımın giderek kişisel bir yaratıdan çok kollektif bir süreç olarak algılanması olmuştur. William Mitchell in (1994) sosyal bir süreç olarak tasarım (design as a social process) diye adlandırdığı bu paradigma, belki de tasarım süreçlerinin gittikçe karmaşıklaşmasından dolayı, mimarın Rönesans dan beri devam eden yapının tek hakimi imajını oldukça değiştirmiştir. Günümüzde yapı sektörü kollektif çalışma becerisine bireysel yaratıcılıktan daha çok önem verir bir duruma gelmiştir. Bütün bu gelişmelerin ışığında mimarlık eğitiminde öğrencilere birlikte çalışma yetilerinin kazandırılması gittikçe daha çok önem kazanmaktadır. Bilgisayar ağı teknolojileri sağladıkları katılımcı eğitim ortamlarıyla bu konuda pek çok olanak sunmaktadır. Web üzerinden yürütülen tasarım stüdyoları aracılığıyla 3

4 öğrenciler ve stüdyo eğitmenleri başka ülkelerdeki partnerleriyle birlikte çalışabilmektedir. Bu tür eğitim olanakları öğrencilere farklı kültürlere ve tasarımda farklı değer yargılarına yaklaşım konusunda geleneksel stüdyo ortamına kıyasla çok daha geniş bir perspektif sunmaktadır. Şekil 1. Bilkent Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde eğitim yılında yürütülen Web-tabanlı tasarım stüdyosu dersinin ana sayfası ve Web üzerinden proje eleştirilerine bir örnek. Son olarak, bilgisayar destekli tasarım sistemlerinin mimari tasarıma sistematik yaklaşımların geliştirilmesine ve tasarım yönetimine yardımcı olduğu söylenebilir. Mimari tasarım ve sistematik sözcükleri pek çok mimar ve mimarlık eğitmeni için birarada bulunması pek bir anlam ifade etmeyen sözcüklerdir. Bunda mimarlığın bir disiplinden çok bir meslek olduğu kabulünün hiç şüphesiz büyük etkisi vardır. Böyle bir anlayış doğrultusunda mimarı tamamen içgüdüsel olarak tasarım üreten bir sanatçı olarak görme eğilimi de yaygındır. Profesyonel mimarlar arasında olduğu kadar mimarlık eğitimi topluluğunda da varolan bu inanca göre tasarım girdileri mimar tarafından adeta mistik bir şekilde tasarım objesine dönüştürülmektedir. Açıklayamadığımız bir şeyi sorgulayamayacağımız dolayısıyla da geliştiremeyeceğimiz düşünülürse bu yaklaşımın tehlikeleri daha iyi anlaşılabilir. Bütün bu önyargılardan dolayı tasarım yönetimi yapı sektöründe ihmâl edilen bir konu olarak kalmaya devam etmekte ve tasarım hatalarından kaynaklanan zararlar yapı maliyetlerini arttırmaktadır (Pektaş ve Pultar, 2006). Öte yandan bilgisayarla çalışmak kişinin izlediği adımların farkında olmasını gerektirir. Bu farkındalık da tasarımın her aşamasının sorgulanmasını kolaylaştırabilir. Böyle bir olanağın özellikle deneyimden yoksun öğrencilerin öğrenme sürecine katkıda bulunacağı açıktır. Bilgisayarla desteklenmiş bir tasarım ortamında öğrenci hem kendisinin hem de paylaşılan sanal ortamlar sayesinde diğer öğrencilerin nasıl bir yol izlediklerini çok daha kolay takip edebilir ve tasarım yönetimi becerileri kazanabilir. 4

5 HARİKALAR DİYÂRININ DİĞER YÜZÜ Bilgisayar destekli mimari tasarım, vaadettiği bütün bu faydalara karşın, eğitimle henüz tam olarak bütünleştirilememesinden kaynaklanan pek çok problemi de içinde barındırmaktadır. Mimarlık eğitimi bir bakıma bilgisayarlarla birlikte değişen tasarım pratiği ve nesnesinin tanımladığı dinamik durumu henüz tam olarak özümseyememiştir. Yazılım ve donanım maliyetleri, gereken işgücü ve harcanacak zaman gibi teknik unsurların yanısıra bu yeni tasarım ortamının beraberinde getirdiği bazı kısıtlamalar, mimarlık eğitiminin kendine has özelliklerinden kaynaklanan gereksinimler ve tasarım eğitiminde kullanılan teknolojinin zaman zaman bilgisayarla tasarımın diğer boyutlarını ikinci plana itmesi gibi konular harikalar diyârının sorunlu diğer yüzünü oluşturmaktadır. Tasarım stüdyoları bilindiği gibi mimarlık eğitiminde tasarım bilgisinin aktarılmasının en temel yöntemidir. Donald Schön ün (1985) reflection-in-action olarak adlandırdığı yaparak düşünmeye ve öğrenmeye dayalı stüdyo eğitimi, bu özellikleriyle son derece kendine özgü ve diğer alanlardaki eğitim sistemlerinden farklı bir türü oluşturmaktadır. Stüdyo mimarlık eğitiminin temeli, diğer dersler ise onu destekleyici olarak görülmektedir. Öğrencilerin kuramsal derslerde öğrendiklerini stüdyoda uygulamaya geçirmeleri beklenmekte, fakat, karşılaşılan entegrasyon problemlerinden dolayı çoğunlukla bu ideal gerçekleştirilememektedir. Mimarlık eğitiminin lineer yapısı, programların yoğunluğu, stüdyo saatlerinin kısıtlı ders sayısı, stüdyo öğretim elemanlarının sınırlı ilgi alanları ve genel olarak öğretim elemanları arası iletişim ve birlikte çalışma eksikliği kuramsal derslerle stüdyoların bütünleştirilmesi konusundaki problemlerin belli başlı sebebleri arasında sayılabilir. Mimarlık eğitiminde genel olarak görülen bu problem kaçınılmaz olarak bilgisayar destekli tasarımı da etkilemektedir (Taşlı, 2001). Bilgisayar destekli tasarım araçları mimarlık eğitiminde ya kuramsal/uygulamalı derslerle ya da bizzat stüdyo eğitiminin bir parçası olarak ele alınabilir. Bu geniş yelpaze içinde bilgisayar derslerinin tamamen stüdyo eğitiminden ayrı olduğu bir model bir uçta bulunurken diğer uçta bilgisayarların fiziksel olarak da stüdyo mekanlarında bulunduğu ve tasarım aşamasında yoğun olarak kullanıldığı sayısal stüdyo lar bulunmaktadır. Tasarım eğitimine pek çok katkı sağlayabilecek bu araçların dışlanmasının zararları düşünülecek olursa karşılaşacağımız temel soru bilgisayar destekli tasarımın mimarlık eğitimiyle ne zaman ve nasıl bütünleştirileceğidir. Bu konu üzerinde düşünürken geleneksel modelleme ortamlarında bulunmayan pek çok özelliklerine rağmen bilgisayarla modellemenin de bazı kısıtlamaları olduğu gerçeği gözardı edilmemelidir. Örneğin, pek çok denemeye rağmen bilgisayar ortamları mimari tasarımın temel başlangıç noktalarından biri olan eskiz çalışmalarını yeterince desteklememektedir. Ayrıca öğrencilerin yapının maddeselliğini deneyimlemeleri için mimarlık eğitiminde elle yapma pratiğinin önemi, dolayısıyla birinci sınıftan 5

6 itibaren tamamen bilgisayara dayalı bir tasarım eğitiminin zararları tartışılabilir. Belki de bütün bu nedenlerden dolayı, dünyadaki pek çok mimarlık okulunda görülen bir uygulama, başlangıç seviyesindeki bilgisayar dersleriyle öğrencilerin konuyla tanıştırılması, daha sonra ise stüdyoda bilgisayar destekli tasarıma devam edilmesidir. Sayısal tasarım süreç ve araçlarını geleneksel yöntemlerle bütünleştirmeyi amaçlayan tasarım stüdyosu yaklaşımları ülkemizde de önemli bir araştırma alanını oluşturmaktadır. Bu çerçeve içinde 2007 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi nde Mimarlık Eğitiminde Bilgisayarla Tasarım: Bütünleşik Yaklaşımlar başlıklı ulusal bir sempozyum düzenlenmiştir. Sempozyumda sunulan bildirilerden oluşan bir seçki Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi tarafından yayınlanmıştır (ODTÜ MFD, 2007). İnternet teknolojilerini kullanan ve Web-tabanlı Stüdyo ve Sanal Tasarım Stüdyosu gibi isimlerle anılan tasarım dersleri de yeni pedagojik yaklaşımlar gerektirmektedir. Geleneksel stüdyolarda stüdyo eğitmenleri öğrenciyle yüz yüze iletişim kurarlar ve temel tasarım üretme pratiklerini öğrenci karşısında sergilerler. Bu eğitim metodunda eğitmen öğrenciye sadece mimarlık disiplininin açıkça belirlenmiş bilgilerini değil, mesleğe ait değer yargıları ve yaklaşımları da aktarmaktadır. Mimarlık eğitiminde bilimsel bilginin yanısıra bu kuşaktan kuşağa aktarılan değer yargıları ve mimarca tavrın önemi de büyüktür. Dolayısıyla, geleneksel anlamda yüz yüze iletişimin mümkün olmadığı İnternet üzerinden yürütülen stüdyolarda stüdyo eğitiminin amaçlarına ulaşılabilmesi için yeni pedagojik yaklaşımlar geliştirilmesine acil olarak ihtiyaç vardır. Bu tür yaklaşımlara örnek olarak geleneksel yöntemlerle uzaktan eğitim yöntemlerinin birarada kullanıldığı melez dersler önerilebilir (Garnham ve Kaleta, 2002). Üç boyutlu modelleme araçları öğrencilere kalem kağıtla düşünülmesi ve çizilmesi zor olan formları kolayca üretme olanağı sağlamasına rağmen bu araçları kullanmanın da eğitimde bazı dezavantajları görülmektedir. Zaten tasarım konusunda acemi olan öğrencilerin kimi zaman bu araçlarla çalışmanın cazibesine kapılıp tasarım sürecinde sadece değişik formlar üretmeye odaklandıkları ve bunun sonucu olarak performans ihtiyaçlarını karşılayamayan, hatta inşa edilmesi olanaksız tasarımlar ortaya çıkardıkları giderek daha çok tasarım eğitmeni tarafından dile getirilmektedir (Balfour, 2001). Son olarak, okullarda bilgisayar destekli tasarım konusu ele alınırken sık düşülen bir diğer yanılgı da bu konunun sadece teknik bir detay olarak ele alınıp davranış bilimsel ve sosyal etkenler gibi diğer boyutların ihmâl edilmesidir. Örneğin, yapılan araştırmalarda stüdyo eğitiminde bilgisayar kullanımına karşı tutum konusunda öğrenciler ve stüdyo eğitmenleri arasında öğrenciler lehine anlamlı fark bulunmuştur (Pektaş ve Erkip, 2006). Eğitimcilerin bilgisayar destekli tasarım araçlarına karşı çekincelerinin sebebi olarak tutuculuk ya da daha önce bahsedilen bütünleşme eksikliğinden kaynaklanan kaygılar gösterilebilir. Fakat sebebi ne olursa olsun stüdyolarda bilgisayar kullanımının desteklenmemesinin pek çok eğitimsel fırsatı da engellediği bir gerçektir. Stüdyo eğitmenleri konu üzerinde uzmanlıkları olmasa bile en azından tasarımda bilgisayar kullanmanın 6

7 artılarının ve eksilerinin farkında olmalıdırlar. Bu konuda mimarlık okullarında bilgisayar dersi veren öğretim elemanlarının stüdyo öğretim elemanlarıyla birlikte çalışması, yapı bilgisi öğretim elemanları gibi bilgisayar eğitmenlerinin de stüdyo derslerine ve jürilere davet edilmesi faydalı olacaktır. Bilkent Üniversitesindeki deneyimlerimizden yola çıkarak rahatlıkla söyleyebiliriz ki bilgisayar destekli tasarım eğitmenlerinin stüdyo dersi eğitmen grubu içinde yeralması stüdyolarda bu konuların daha sağlıklı bir şekilde ele alınmasına yardımcı olmaktadır. Çeşitli imkânsızlıklardan dolayı bilgisayar destekli tasarım eğitiminin stüdyolara taşınamadığı durumlarda bile bilgisayar dersleriyle stüdyolar arasında paralel problemler verilmesi yoluyla koordinasyon sağlanabilir. Bu yöntem de bölümümüzde denenmiş, öğrenciler stüdyo derslerinde ürettikleri tasarımları bilgisayar derslerinde modellemişlerdir. Bu süreç sırasında stüdyoda bilgisayar kullanmaya çekinen öğrencilerin bile bilgisayarla modellemenin olumlu taraflarını farkettikleri ve bunun projelerin kalitesini arttırdığı gözlemlenmiştir. Şekil 2. Sayısal düşler: ama ne kadar inşa edilebilir? BUNDAN SONRA NELER OLACAK? Teknolojik gelişmelerin başdöndürücü hızı ve bu gelişmelerin günlük hayata çok da kolay tahmin edilemeyen etkileri düşünüldüğünde bilgisayar destekli tasarım alanında bizleri neler beklediğini öngörmek son derece riskli olabilir. Yine de geleceğe yönelik olarak bu konuları tartışmakta fayda görüyoruz. Bilgisayar destekli tasarım alanında ileriye dönük en önemli beklentimiz bu sistemlerin yapı geometrisi dışındaki tasarım bilgisini giderek daha çok içereceğidir. İlk nesil bilgitabanlı sistemlerin yagınlaşmasının önündeki en önemli engel bunların farklı farklı uygulamalarda dağınık bir şekilde bulunmasıydı. Bu durum hem zaman ve para açısından maliyeti arttırıyor hem de sistemlerin birbiriyle uyumu ve 7

8 standartlaşması konularında sorunlar yaratıyordu. Buna bir de ilk nesil programların arayüzlerinin ve çıktılarının mimarlar ve mimarlık öğrencileri için tanıdık olmayan formatlarda olmaları da eklenince bu sistemlerin neden sadece akademik çevrelerle sınırlı kaldığını anlamak hiç de zor olmasa gerek. 90 ların sonlarından itibaren büyük yazılım şirketlerinin bilgi-tabanlı sistemlere yönelmesi ve International Alliance for Interoperability (IAI) nin (2007) standartlaşma alanındaki katkıları sonucu yaygın olarak kullanılan programlar da bu geniş bilgi birikimini kullanıcı dostu olarak içermeye başlamıştır. Bu gelişmelerin şimdilik bizi götüreceği son nokta yapıların tasarım aşamasıyla başlayıp yıkımla sona eren tüm bir ömrünün ve ömürleri süresinceki davranışlarının sanal ortamlarda simüle edilmesi olacaktır (Taşlı ve Özgüç, 2001). Sanal ortamlardaki dinamik simülasyonlar otomobil, havacılık gibi endüstrilerde ürünlerin kullanıcılarla etkileşimini incelemek için uzun süredir kullanılmaktadır. Yapı sektöründe ise bu konuda daha çok yol alınması gerekmektedir (Sanders, 2004). Fakat, bilgi teknojilerinin gelişme hızı düşünüldüğünde gelecekte öğrencilerin, sanal ortamlarda dinamik simülasyonlar yardımıyla tasarımlarını test edebileceklerini ve tasarım kararlarının gerçek hayattaki olası sonuçları hakkında daha sağlıklı bilgilere sahip olabileceklerini öngörebiliriz. Bu tür sistemlerin yakın gelecekte başlıca iki kullanım alanı, yapıların çevresel etkiler altındaki davranışlarının simülasyonu (ısıl, strüktürel ve aydınlatma ile ilgili parametrelerin bilgisayar grafikleriyle üç boyutlu görselleştirilmesi yoluyla) ve sanal insanların yapı ile etkileşiminin simülasyonu (ergonomi, konfor, acil durum davranışları vs.) olabilir (Taşlı ve Sagun, 2002). Şekil 3. Sanal insanlar tasarımların ergonomik performansını değerlendirmek için kullanılabilir. 8

9 SONUÇ Bilgisayarların mimarlık eğitiminde kullanımı, sorunlarına rağmen, daha iyi bir mimarlık eğitimi için pek çok olanak vaadetmektedir. Le Corbusier Einstein dan Modulor u değerlendirmesini istediğinde şöyle bir cevap almıştır: İyiyi kolaylaştıran ve kötüyü zorlaştıran bir sistem (Le Corbusier, 2000 yılı baskısı). Akıllıca kullanıldığında bilgisayar destekli tasarım sistemleri de böyledir. Bu makalede bilgisayarla tasarımdan mimarlık eğitiminde daha fazla yararlanmak amacıyla sunulan öneriler üç başlık altında toplanabilir: 1. Çok boyutlu bakmak Okullarda bilgisayarla tasarım ele alınırken sık düşülen bir yanılgı, konunun, salt teknik bir problem olarak düşünülmesinden dolayı, eğitim bilimsel, sosyo-kültürel, davranış bilimsel vs. pek çok diğer boyutlarının ihmal edilmesidir. Bu durumun bir sebebi olarak teknolojik yeniliklerin çok hızlı olmasıyla birlikte konuyla uğraşan akademisyenlerin ilgilerinin daha çok yenilikleri izlemek ve denemeye çalışmak üzerine yoğunlaşması gösterilebilir. Fakat pek çok disiplin içinde (bilgisayarların yaygınlaşması sonucu) bilgisayar kullanımının ilk başlarda düşünülmeyen biçimde hayata dair pek çok şeyle etkileştiği giderek daha çok dikkat çekmektedir. Bu etkileşimin neden, nasıl olduğu ve sonuçları ilgi çekici araştırma alanları doğurmaktadır. Son zamanlarda bilgisayar destekli tasarım alanında da tek boyutlu yaklaşımlara itirazlar yükselmeye başlamıştır (Tweed, 2001; Pektaş, 2007; Pektaş ve Erkip, 2006). Bu bağlamda bilgisayarların kalem kağıdın yerini almanın ötesinde tasarım kuramlarını, süreçlerini ve ürünlerini nasıl etkilediği veya eğitimde bilgisayarla tasarımın başarısının teknik donanım/yazılımlar dışında başka nelerle ilişkilendirilebileceği (örn. pedagojik yöntem, öğrencilerin cinsiyet, öğrenme tercihleri veya bilişsel stiller gibi kişisel farklılıkları vs. ) büyük önem taşımaktadır. 2. Araştırma disipliniyle tartışmak Mimarlık eğitiminde bilgisayar destekli tasarım tartışılırken gözlemlenen bir diğer durum da bu konuya kimi zaman araştırma disiplini dışında kalan yaklaşımlar (önyargısal, içgüdüsel, ideolojik, vs.) geliştirilmesidir. Aslında bu konu sadece bilgisayarla tasarım özelinde değil mimarlık eğitiminde genel bir sorun olarak görülebilir (Teymur, 1997). Archer (1999) araştırmayı amacı, iletilebilen yeni bilgi ve anlama olan sistematik bir soruşturma olarak tanımlıyor. Bu tanıma göre araştırma: (i) sistematik(tir), çünkü belirli bir plan takip edilerek yapılır; (ii) soruşturma(dır), çünkü sorulara yanıt bulmaya çalışır; (iii) amaca yöneliktir, çünkü soruşturmanın hedefi görev tarifine göre konulmuştur; ve (iv) bilgiye yöneliktir, çünkü soruşturma bulgularının bilgi yaratmadan öteye geçmesi gerekmektedir; (v) iletişime uygun olmalıdır, çünkü bulgular akılla kavranabilmeli ve uygun bir dinleyici kitlesi için belirlenmiş bir çerçeve içinde toplanmalıdır (Archer, 1999). 9

10 Bilgisayarla tasarıma bu çerçeve içinde yaklaşmak, eğitimde yaptığımız denemelerin sonuçları hakkında sağlıklı bilgilere ulaşmamız ve çalışmalarımızı daha iyi sürdürmemiz için gereklidir. 3. Farkındalık yaratmak Bilgisayar destekli tasarım konusunun mimarlık eğitiminde zaman zaman gerilim yaratmasının belki de en önemli sebebi bazen ilgili kişilerin bilgisayarla tasarımın olumlu ve olumsuz yanları, sınırları ve potansiyelleri hakkında yeterince bilgi sahibi olmamalarıdır. Bu durum tasarım stüdyolarında bir uçta bilgisayarların tamamen reddine, diğer uçta da eleştirel bir gözle bakmadan koşulsuz kabullenilmesine neden olmaktadır. Yine aynı sebebten dolayı bilgisayarla tasarımın eğitimle bütünleştirilmesi tam olarak gerçekleştirilememektedir. Sonuç olarak, düzenlenecek toplantılar ve yapılacak yayınlarla bilgisayar destekli tasarım tartışmalarını akademik ortamlara ve mimarlık pratiğine yaymak ve bu yolla ulusal bir bilgisayar destekli mimari tasarım platformu oluşturmak gibi konular öncelikli görülmektedir. Bu makale yukarıda belirtilen motivasyonlarla yazılmış ve içerik önemli görülen alanlara yoğunlaşmıştır. Konunun genişliği düşünüldüğünde burada değinilmeyen pek çok başka açılımlar da önerilebilir. Eğer bu çalışma böyle açılımlara yol açarsa amacına ulaşmış olacaktır. Yazarın notu: Kullanılan görsel malzemelerde emeği geçen Sn. T. Sonkan ve Sn. A. Sagun a teşekkür ederim. KAYNAKÇA Archer, B. 1999, Araştırma Yöntemleri Üzerine, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara. Autodesk 2007, White Paper: Building Information Modeling, Balfour, A. 2001, Architecture and Electronic Media, Journal of Architectural Education, 54.4, ss Ferrante, A. J., Moreira, L. F. R., Boggio Videla, J. M. ve Montagu, A. 1991, Computer Graphics for Engineers and Architects, Elsevier, Amsterdam. Garnham, C. ve Kaleta, R. 2002, Introduction to Hybrid Courses, Teaching with Technology Today, articles/garnham.htm International Alliance for Interoperability Web Sitesi 2007, Jones, J. C. 1992, Design Methods, Wiley, Londra. Kalisperis, L. N. ve Pehlivanidou, A. 1998, Architectural Design Studio: Digital and Traditional, Proceedings of the EAAE-eCAADe International Workshop: Computers in Design Studio Teaching, Leuven, Belgium, ss Kroll, J. 1995, Computers and Creativity: The Arts, Newsweek, 125, s

11 Le Corbusier (Charles Edouard Jeanneret) 2000 [1954 deki ilk İngilizce baskısının kopyası], The Modulor and Modulor 2, 2 cilt, Birkhäuser, Basel, s. 58. Lee, G., Sacks, R. ve Eastman, C. 2006, Specifying Parametric Building Object Behavior for a Building Information Modeling System, Automation in Construction, 15.6, ss Mitchell, W. J. 1994, Three Paradigms for Computer-Aided Design, Knowledge-Based Computer-Aided Architectural Design, G. Carrara and Y. E. Kalay (Ed.), Elsevier, Amsterdam, ss Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi (ODTÜ MFD) 2007, Mimarlık Eğitiminde Bilgisayarla Tasarım: Bütünleşik Yaklaşımlar Özel Sayısı, Pektaş, Ş. T. 2007, A Structured Analysis of CAAD Education, Open House International, 32.2, ss Pektaş, Ş. T. ve Erkip, F. 2006, Attitudes of Design Students toward Computer Usage in Design, International Journal of Technology and Design Education, 16.1, ss Pektaş, Ş. T. ve Pultar, M. 2006, Modelling Detailed Information Flows in Building Design with the Parameter-based Design Structure Matrix, Design Studies, 27, ss Plume, J. ve Mitchell, J. 2007, Collaborative Design Using a Shared IFC Building Model Learning from Experience, Automation in Construction, 16, ss Ross, S. S. 1999, Object Lessons, Architectural Record, 88.6, s Sanders, K. 2004, Why Building Information Modeling is not Working...yet, Architectural Record, 192.9, ss Schön, D. 1985, The Design Studio: An Exploration of its Traditions and Potentials, RIBA, Londra. Taşlı, Ş. 2001, Bridging the Gap between Theory and Practice in Architectural Education: The Case of CAAD Teaching, Re-integrating Theory and Design in Architectural Education: Proceedings of the 19th European Association for Architectural Education (EAAE) International Conference, EAAE, Leuven, Belgium, ss Taşlı, Ş. 1998, A Commentary Bibliography: Knowledge Representation for Architectural Systems, Taşlı, Ş. and Özgüç, B. 2001, Dynamic Simulation in Virtual Environments as an Evaluation Tool for Architectural Design, Architectural Science Review, 44.2, ss Taşlı, Ş. ve Sagun, A. 2002, "Proposals for Creative Uses of Computer Graphics in Architectural Design", Digital Creativity, 13.3, ss Teymur, N. 1997, Bir Mimarlık Kuramına Doğru, Mimarlık Eğitimi Ve, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara, ss Tweed, C. 2001, The Social Context of CAAD in Practice, Automation in Construction, 10, ss

Sayısal Ortamda Modelleme (MMR 261) Ders Detayları

Sayısal Ortamda Modelleme (MMR 261) Ders Detayları Sayısal Ortamda Modelleme (MMR 261) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sayısal Ortamda Modelleme MMR 261 Güz 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

İklimsel Konfor ve Tesisat (İÇM 252) Ders Detayları

İklimsel Konfor ve Tesisat (İÇM 252) Ders Detayları İklimsel Konfor ve Tesisat (İÇM 252) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İklimsel Konfor ve Tesisat İÇM 252 Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

İleri Yazılım Mimarisi (SE 658) Ders Detayları

İleri Yazılım Mimarisi (SE 658) Ders Detayları İleri Yazılım Mimarisi (SE 658) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İleri Yazılım Mimarisi SE 658 Bahar 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR İNŞAAT CE İngilizce. Lisans. Kısıtlı Seçmeli. Yard. Doç. Dr. Özgür Köylüoğlu DERS BİLGİLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR İNŞAAT CE İngilizce. Lisans. Kısıtlı Seçmeli. Yard. Doç. Dr. Özgür Köylüoğlu DERS BİLGİLERİ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS SÜRDÜRÜLEBİLİR İNŞAAT CE 496 8 3+0+0 3 5 Ön KoĢul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Kısıtlı Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Bilgisayar Destekli Çizim I (ICM 213) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Çizim I (ICM 213) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Çizim I (ICM 213) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Çizim I ICM 213 Güz 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri II MMR 104 Bahar 2 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

İç Mimariye Giriş (ICM 121) Ders Detayları

İç Mimariye Giriş (ICM 121) Ders Detayları İç Mimariye Giriş (ICM 121) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İç Mimariye Giriş ICM 121 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ KONU: Ç.Ü. Dış İlişkiler Birim Binası YER: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA 1. Konu Hakkında Genel

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 56 3 6 Ders Dili Türkçe Zorunlu

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: SANAT OKULU YER: Ç.Ü. DIŞ İLİŞKİLER BİNASI 1. Konu Hakkında Genel Aç ıklama Çukurova

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM AUTOCAD DERSİ. 1. HAFTA 27.09.2012 Öğr. Gör. Serkan ÖREN

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM AUTOCAD DERSİ. 1. HAFTA 27.09.2012 Öğr. Gör. Serkan ÖREN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM AUTOCAD DERSİ 1. HAFTA 1 AutoCAD, tüm dünyada başta mühendisler ve mimarlar tarafından kullanılan, dünyaca tanınan yazılım firması Autodesktarafından hazırlanan, bilgisayar

Detaylı

Bilgisayarla İleri Sunum I (GTM 025) Ders Detayları

Bilgisayarla İleri Sunum I (GTM 025) Ders Detayları Bilgisayarla İleri Sunum I (GTM 025) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla İleri Sunum I GTM 025 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

BIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

BIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Salih Ofluoğlu * ÖZET: Bu çalışma, kavramsal tasarımda sürdürülebilir mimari ilkeleri çerçevesinde, yapım öncesi, çevre ve kullanıcı konforu açısından bina performansını, BIM veri

Detaylı

İç Mimari için BIM 1. bölüm

İç Mimari için BIM 1. bölüm İç Mimari için BIM 1. bölüm BIM (Yapı Bilgi Sistemi) hakkındaki görüşler genellikle binanın dış tasarımı ve BIM in mimari tasarımın bu alanına getirdiği faydalar üzerine odaklanır. Binaların katı modelleri,

Detaylı

Ergonomi (EÜT 232) Ders Detayları

Ergonomi (EÜT 232) Ders Detayları Ergonomi (EÜT 232) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ergonomi EÜT 232 Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Sahne Tasarımı (ICM 354) Ders Detayları

Sahne Tasarımı (ICM 354) Ders Detayları Sahne Tasarımı (ICM 354) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sahne Tasarımı ICM 354 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Autodesk Çözümleri Eğitimin Hizmetinde. Öğrenci ve Öğretmenler İçin: Autodesk Eğitim Topluluğu

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Autodesk Çözümleri Eğitimin Hizmetinde. Öğrenci ve Öğretmenler İçin: Autodesk Eğitim Topluluğu ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Autodesk Çözümleri Eğitimin Hizmetinde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımız ile Autodesk firması arasında yapmış olduğumuz ortak çalışmalar neticesinde

Detaylı

Bilgi Sistemleri Tasarımı (SE 503) Ders Detayları

Bilgi Sistemleri Tasarımı (SE 503) Ders Detayları Bilgi Sistemleri Tasarımı (SE 503) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgi Sistemleri Tasarımı SE 503 Her İkisi 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ArchiCAD, Graphisoft tarafından mimarlar için üretilen 3B BDT (Bilgisayar Destekli Tasarım - Computer Aided Design / CAD) yazılımıdır.

ArchiCAD, Graphisoft tarafından mimarlar için üretilen 3B BDT (Bilgisayar Destekli Tasarım - Computer Aided Design / CAD) yazılımıdır. Hakkımızda 1999 yılında bilişim teknolojileri alanında eğitim vermek amacıyla kurulan Bilişim Eğitim Merkezi temellerini istihdam ve verimlilik odaklı bir yapı üzerinde atmış ve verdiği eğitimlerle Türkiye

Detaylı

Bilgisayarla Tasarım II (GRT 208) Ders Detayları

Bilgisayarla Tasarım II (GRT 208) Ders Detayları Bilgisayarla Tasarım II (GRT 208) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Tasarım II GRT 208 Bahar 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Teknik Çizim I (ICM 111) Ders Detayları

Teknik Çizim I (ICM 111) Ders Detayları Teknik Çizim I (ICM 111) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Teknik Çizim I ICM 111 Güz 2 2 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

GEZİNME ADAPTASYONU: NEDEN VE NASIL?

GEZİNME ADAPTASYONU: NEDEN VE NASIL? GEZİNME ADAPTASYONU: NEDEN VE NASIL? S İ BEL SOMYÜREK B İLAL ATASOY İçerik Neden gezinme adaptasyonuna ihtiyaç duyulur? Gezinme adaptasyonu nedir? Gezinme adaptasyonu nasıl gerçekleştirilir? Sonuç ve öneriler

Detaylı

Bursa Teknik Üniversitesi. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Başvuru Dosyası

Bursa Teknik Üniversitesi. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Başvuru Dosyası Bursa Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Başvuru Dosyası 1. Kurulması önerilen Merkezle ilgili üniversitede faaliyet gösteren bölümler ve bu bölümlerde uygulanmakta olan lisans

Detaylı

Sistem Modelleme ve Simülasyon (SE 360) Ders Detayları

Sistem Modelleme ve Simülasyon (SE 360) Ders Detayları Sistem Modelleme ve Simülasyon (SE 360) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sistem Modelleme ve Simülasyon SE 360 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

BIM ĐN BĐLEŞENLERĐ BĐNA BĐLGĐ MODELLEMESĐ DERSĐ PROF. DR. SALĐH OFLUOĞLU 2. HAFTA TASARIM VE YAPIM YÖNETĐMĐ Y. LĐSANS PROGRAMI BEYKENT ÜNĐVERSĐTESĐ

BIM ĐN BĐLEŞENLERĐ BĐNA BĐLGĐ MODELLEMESĐ DERSĐ PROF. DR. SALĐH OFLUOĞLU 2. HAFTA TASARIM VE YAPIM YÖNETĐMĐ Y. LĐSANS PROGRAMI BEYKENT ÜNĐVERSĐTESĐ BIM ĐN BĐLEŞENLERĐ 2. HAFTA DERSĐ TASARIM VE YAPIM YÖNETĐMĐ Y. LĐSANS PROGRAMI BEYKENT ÜNĐVERSĐTESĐ 1 GELENEKSEL CAD YAZILIMLARI Autocad çizimi Çizgi, yay ve çember gibi varlıklardan oluşan geometrik çizimlere

Detaylı

Mimari Tasarım III (MMR 301) Ders Detayları

Mimari Tasarım III (MMR 301) Ders Detayları Mimari Tasarım III (MMR 301) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Tasarım III MMR 301 Güz 4 8 0 8 10 Ön Koşul Ders(ler)i MMR 202 Mimari

Detaylı

Grafik Tasarımında Desen I (GRT111 ) Ders Detayları

Grafik Tasarımında Desen I (GRT111 ) Ders Detayları Grafik Tasarımında Desen I (GRT111 ) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Grafik Tasarımında Desen I GRT111 Güz 2 2 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Temel Tasarım I (ICM 101) Ders Detayları

Temel Tasarım I (ICM 101) Ders Detayları Temel Tasarım I (ICM 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel Tasarım I ICM 101 Güz 4 6 0 7 12 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

BIM BUILDING INFORMATION MODELING YAPI BİLGİ MODELİ

BIM BUILDING INFORMATION MODELING YAPI BİLGİ MODELİ BIM BUILDING INFORMATION MODELING YAPI BİLGİ MODELİ S u n u m ö z e t i 1. Bölüm: Genel tanımlar 2. Bölüm: BIM e gereksinim 3. Bölüm: Birlikte çalışabilirlik ve BIM veri standardı 4. Bölüm: BIM verisi

Detaylı

Otomotiv Tasarımı (GTM 072) Ders Detayları

Otomotiv Tasarımı (GTM 072) Ders Detayları Otomotiv Tasarımı (GTM 072) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Otomotiv Tasarımı GTM 072 Seçmeli 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili

Detaylı

3Ds MAX. Bilişim Eğitim Merkezi 3DMax in Türkiye deki Yetkili Eğitim Merkezidir.

3Ds MAX. Bilişim Eğitim Merkezi 3DMax in Türkiye deki Yetkili Eğitim Merkezidir. Bilişim Eğitim Merkezi 3DMax in Türkiye deki Yetkili Eğitim Merkezidir. Hakkımızda 1999 yılında bilişim teknolojileri alanında eğitim vermek amacıyla kurulan Bilişim Eğitim Merkezi temellerini istihdam

Detaylı

Maket Yapımı (ICM 494) Ders Detayları

Maket Yapımı (ICM 494) Ders Detayları Maket Yapımı (ICM 494) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Maket Yapımı ICM 494 Seçmeli 1 2 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER

BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER EĞİTİM PROGRAMLARI MATLAB İLE MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLERİ Amaç: Sistem tasarım ve analizinin MATLAB dilinde kolay programlama yoluyla tekrarlanabilir yapılara oturtulması

Detaylı

Islak Mekan Tasarımı (ICM 304) Ders Detayları

Islak Mekan Tasarımı (ICM 304) Ders Detayları Islak Mekan Tasarımı (ICM 304) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Islak Mekan Tasarımı ICM 304 Bahar 2 2 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

7.YARIYIL (4. SINIF GÜZ DÖNEMİ)

7.YARIYIL (4. SINIF GÜZ DÖNEMİ) DERSİN KODU DERSİN ÖN KOŞULU 7.YARIYIL (4. SINIF GÜZ DÖNEMİ) Zorunlu Dersler ve Ders Programı DERSİN ADI T* U* AKTS ETB401 ETB302 Endüstri Ürünleri Tasarımı Proje V 6 6 12 ETB403 Fikri Haklar 2 0 3 SERBEST

Detaylı

Teknik Çizim II (ICM 112) Ders Detayları

Teknik Çizim II (ICM 112) Ders Detayları Teknik Çizim II (ICM 112) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Teknik Çizim II ICM 112 Bahar 2 2 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i ICM 111 Teknik Çizim

Detaylı

Mimari Tasarım VI (MMR 402) Ders Detayları

Mimari Tasarım VI (MMR 402) Ders Detayları Mimari Tasarım VI (MMR 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Tasarım VI MMR 402 Bahar 4 6 0 7 18 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Portfolyo Tasarımı (SGT 434) Ders Detayları

Portfolyo Tasarımı (SGT 434) Ders Detayları Portfolyo Tasarımı (SGT 434) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Portfolyo Tasarımı SGT 434 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili

Detaylı

Form İnşa (GRT114 ) Ders Detayları

Form İnşa (GRT114 ) Ders Detayları Form İnşa (GRT114 ) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Form İnşa GRT114 Bahar 1 2 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2016-2017 GÜZ YARIYILI İÇM 401 402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: ADANA KENT OTELİ YER: SOSYAL TESİSLER BİNASI / ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA

Detaylı

Endüstri Ürünleri Tasarımı IV (EÜT 302) Ders Detayları

Endüstri Ürünleri Tasarımı IV (EÜT 302) Ders Detayları Endüstri Ürünleri Tasarımı IV (EÜT 302) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstri Ürünleri Tasarımı IV EÜT 302 Bahar 4 6 0 7 15 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Tipografi (GRT 203) Ders Detayları

Tipografi (GRT 203) Ders Detayları Tipografi (GRT 203) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tipografi GRT 203 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

Serbest El Çizim (İÇM 114) Ders Detayları

Serbest El Çizim (İÇM 114) Ders Detayları Serbest El Çizim (İÇM 114) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Serbest El Çizim İÇM 114 Bahar 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri I MMR 103 Güz 2 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Animasyon (EUT461) Ders Detayları

Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Animasyon (EUT461) Ders Detayları Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Animasyon (EUT461) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu

Detaylı

BIM yazılımlarının IFC veri deg işimi standardını kullanabilme yeterlilikleri

BIM yazılımlarının IFC veri deg işimi standardını kullanabilme yeterlilikleri BIM yazılımlarının IFC veri deg işimi standardını kullanabilme yeterlilikleri Son otuz yılda BDT sistemlerinin kullanımında büyük ilerlemeler yaşanmıştır. BDT programlarının YBM kullanarak çalışması MMÜ

Detaylı

BÜYÜKPARK SOSYAL ODAKLI KAFETERYA TASARIMI

BÜYÜKPARK SOSYAL ODAKLI KAFETERYA TASARIMI ISS EYLÜL BÜYÜKPARK SOSYAL ODAKLI KAFETERYA TASARIMI 2 YA AR Ü ERS TES M MARLIK FAKÜLTES MIMARLIK E E RE TASARIMI B LÜMÜ 3 Y M O AT LA B B B BİF (Bornova İçin Fikirler) Bir kenti tasarlamak, o kent için

Detaylı

Endüstri Grafiği (GRT374 ) Ders Detayları

Endüstri Grafiği (GRT374 ) Ders Detayları Endüstri Grafiği (GRT374 ) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstri Grafiği GRT374 Seçmeli 1 2 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2016-2017 BAHAR YARIYILI İÇM 401 402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: SAĞLIK MERKEZİ YER: BEYSUKENT TIP MERKEZİ / ANKARA 1. Konu Hakkında Genel Açıklama

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

BÝLDÝRÝ KÝTABI EJER CONGRESS 2014 EJER CONGRESS 2014 CONFERENCE PROCEEDINGS NISAN 2014 Istanbul Üniversitesi Kongre Merkezi

BÝLDÝRÝ KÝTABI EJER CONGRESS 2014 EJER CONGRESS 2014 CONFERENCE PROCEEDINGS NISAN 2014 Istanbul Üniversitesi Kongre Merkezi EJER CONGRESS 2014 BÝLDÝRÝ KÝTABI EJER CONGRESS 2014 CONFERENCE PROCEEDINGS 24-26 NISAN 2014 Istanbul Üniversitesi Kongre Merkezi 24-26 APRIL 2014 Istanbul University Congress Center EJER COGRESS 2014

Detaylı

Ar-Ge Faaliyetlerinin Küresel Arenalarda Sınanması: Bilgiyi Üretmek, Analiz Etmek ve Yönetmek. A.Semih İŞEVİ * ve Baha KUBAN **

Ar-Ge Faaliyetlerinin Küresel Arenalarda Sınanması: Bilgiyi Üretmek, Analiz Etmek ve Yönetmek. A.Semih İŞEVİ * ve Baha KUBAN ** Ar-Ge Faaliyetlerinin Küresel Arenalarda Sınanması: Bilgiyi Üretmek, Analiz Etmek ve Yönetmek A.Semih İŞEVİ * ve Baha KUBAN ** Giriş Bu çalışmada, Şişecam Araştırma ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı

Detaylı

Serbest El Çizim Teknikleri (EÜT 142) Ders Detayları

Serbest El Çizim Teknikleri (EÜT 142) Ders Detayları Serbest El Çizim Teknikleri (EÜT 142) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Serbest El Çizim Teknikleri EÜT 142 Bahar 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

2D Teknik Çizim 3D Modelleme 3D Görselleştirme 3D Printing

2D Teknik Çizim 3D Modelleme 3D Görselleştirme 3D Printing 3D VE TEKNİK ÇİZİM EĞİTİMLERİ 2D Teknik Çizim 3D Modelleme 3D Görselleştirme 3D Printing 3D ve Teknik Çizim eğitimlerimiz; Autodesk ve Adobe nin yeni teknolojilerini içerir. Uluslararası trendler ve sektör

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KASIM 2016 SAYI 1 1 MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YAYIN KURULU Prof.Dr. Çağrı ERHAN (Rektör) Akademisyen ve öğrencileri bilgilendirmeyi, bölümler arası

Detaylı

TASARIM EĞİTİMİNDE HERKES İÇİN TASARIM YAKLAŞIMI: TASARIM DENEYİMLERİ VE UYGULAMALARI

TASARIM EĞİTİMİNDE HERKES İÇİN TASARIM YAKLAŞIMI: TASARIM DENEYİMLERİ VE UYGULAMALARI TASARIM EĞİTİMİNDE HERKES İÇİN TASARIM YAKLAŞIMI: TASARIM DENEYİMLERİ VE UYGULAMALARI Halime Demirkan Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Detaylı

Aydınlatma (ICM 331) Ders Detayları

Aydınlatma (ICM 331) Ders Detayları Aydınlatma (ICM 331) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Aydınlatma ICM 331 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Bilgisayar Oyunları İçin Karakter ve Sahne Tasarımı (GRT474) Ders Detayları

Bilgisayar Oyunları İçin Karakter ve Sahne Tasarımı (GRT474) Ders Detayları Bilgisayar Oyunları İçin Karakter ve Sahne Tasarımı (GRT474) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bilgisayar Oyunları İçin Karakter ve Sahne Tasarımı

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM. Hazırlayan: Araş. Gör. Ezgi Öztorun

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM. Hazırlayan: Araş. Gör. Ezgi Öztorun BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM Hazırlayan: Araş. Gör. Ezgi Öztorun 2. HAFTA TEORİK DERS VE UYGULAMALARI 2 Saat Teorik anlatım + 3 Saat Laboratuvar Uygulaması İÇERİK (Teorik Kısım) CAD in açılımı ve CAD

Detaylı

BDE Avantajlar & Dezavantajlar. http://w3.gazi.edu.tr/web/usta 1

BDE Avantajlar & Dezavantajlar. http://w3.gazi.edu.tr/web/usta 1 BDE Avantajlar & Dezavantajlar http://w3.gazi.edu.tr/web/usta 1 BDE in Avantajları Geleneksel öğretim yöntemleriyle karşılaştırıldığında, bilgisayar destekli eğitimin birçok avantajı olduğu görülmektedir.

Detaylı

Modelaj-Maket (GTM 024) Ders Detayları

Modelaj-Maket (GTM 024) Ders Detayları Modelaj-Maket (GTM 024) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Modelaj-Maket GTM 024 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Elektronik Ticaret (LOJ 409) Ders Detayları

Elektronik Ticaret (LOJ 409) Ders Detayları Elektronik Ticaret (LOJ 409) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Elektronik Ticaret LOJ 409 Seçmeli 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Autodesk Revit Structure Suite İnşaat Mühendisleri için BIM. İnş. Yük. Müh. Burçin ŞAHİNALP PROTA BİLGİSAYAR A.Ş.

Autodesk Revit Structure Suite İnşaat Mühendisleri için BIM. İnş. Yük. Müh. Burçin ŞAHİNALP PROTA BİLGİSAYAR A.Ş. Autodesk Revit Structure Suite İnşaat Mühendisleri için BIM İnş. Yük. Müh. Burçin ŞAHİNALP PROTA BİLGİSAYAR A.Ş. YAPI BİLGİ SİSTEMİ (Building Information Modeling-BIM) Yapı Bilgi Sistemi yada Yapı Bilgi

Detaylı

Güçlü olan hayatta kalır: Başarılı inşaat mühendislerinin değişen zamana ayak uydurmasının 3 yolu

Güçlü olan hayatta kalır: Başarılı inşaat mühendislerinin değişen zamana ayak uydurmasının 3 yolu Güçlü olan hayatta kalır: Başarılı inşaat mühendislerinin değişen zamana ayak uydurmasının 3 yolu Belirsiz bir ekonominin son derece rekabetçi manzarasını yeni teknolojilerin patlamasıyla birleştirin.

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KASIM 2016 SAYI 1 1 MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YAYIN KURULU Prof.Dr. Çağrı ERHAN (Rektör) Akademisyen ve öğrencileri bilgilendirmeyi, bölümler arası

Detaylı

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaratıcı Metin Yazarlığı SGT 332 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

İleri Bilgisayar Mimarileri (COMPE 532) Ders Detayları

İleri Bilgisayar Mimarileri (COMPE 532) Ders Detayları İleri Bilgisayar Mimarileri (COMPE 532) Ders Detayları Ders Adı İleri Bilgisayar Mimarileri Ders Kodu COMPE 532 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Dersin Adı: Multimedya Portfolyo CD Tasarımı I

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Dersin Adı: Multimedya Portfolyo CD Tasarımı I DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI Dersi Veren Birim(ler): Bölüm Adı: Dersi Alan Birim(ler): Dersin Adı: Multimedya Portfolyo CD Tasarımı I Dersin

Detaylı

BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER

BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER HAKKIMIZDA Promod Ar-Ge Yazılım, dinamik sistem simülasyonu, prototiplemesi, kontrol tasarımı ve gerçeklenmesi alanlarında hizmet veren bir Ar-Ge ve Yazılım kuruluşudur.

Detaylı

Seçmeli () Ders Detayları

Seçmeli () Ders Detayları Seçmeli () Ders Detayları Ders AdıDers Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Seçmeli Seçmeli 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i GRT 207 GRT 208 Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

AutoCAD. Bilişim Eğitim Merkezi AutoCAD in Türkiye deki Yetkili Eğitim Merkezidir.

AutoCAD. Bilişim Eğitim Merkezi AutoCAD in Türkiye deki Yetkili Eğitim Merkezidir. Bilişim Eğitim Merkezi in Türkiye deki Yetkili Eğitim Merkezidir. Hakkımızda 1999 yılında bilişim teknolojileri alanında eğitim vermek amacıyla kurulan Bilişim Eğitim Merkezi temellerini istihdam ve verimlilik

Detaylı

Yazılım Mühendisliğinde İleri Konular (SE 650) Ders Detayları

Yazılım Mühendisliğinde İleri Konular (SE 650) Ders Detayları Yazılım Mühendisliğinde İleri Konular (SE 650) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Yazılım Mühendisliğinde İleri Konular SE 650 Güz 3 0 0 3 5

Detaylı

2D Teknik Çizim 3D Modelleme 3D Görselleştirme 3D Printing

2D Teknik Çizim 3D Modelleme 3D Görselleştirme 3D Printing 3D VE TEKNİK ÇİZİM EĞİTİMLERİ 2D Teknik Çizim 3D Modelleme 3D Görselleştirme 3D Printing Uluslararası trendler ve sektör ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış 3D / Teknik Çizim eğitimlerimiz; Autodesk

Detaylı

Ambalaj Tasarımı (GTM 042) Ders Detayları

Ambalaj Tasarımı (GTM 042) Ders Detayları Ambalaj Tasarımı (GTM 042) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ambalaj Tasarımı GTM 042 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

Ergonomi (ICM 241) Ders Detayları

Ergonomi (ICM 241) Ders Detayları Ergonomi (ICM 241) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ergonomi ICM 241 Güz 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

Grafik Tasarıma Giriş (GTM 028) Ders Detayları

Grafik Tasarıma Giriş (GTM 028) Ders Detayları Grafik Tasarıma Giriş (GTM 028) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Grafik Tasarıma Giriş GTM 028 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları

Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları Temel İngilizce II (ENG T 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel İngilizce II ENG T 102 Bahar 4 0 0 4 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Salon Yapıları (MMR 315) Ders Detayları

Salon Yapıları (MMR 315) Ders Detayları Salon Yapıları (MMR 315) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Salon Yapıları MMR 315 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Animasyon (GTM 047) Ders Detayları

Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Animasyon (GTM 047) Ders Detayları Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Animasyon (GTM 047) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Ürün Tasarımında Bilgisayar Destekli 3

Detaylı

YAPI SEKTÖRÜNDE GENEL EĞĐLĐMLER VE BĐM

YAPI SEKTÖRÜNDE GENEL EĞĐLĐMLER VE BĐM YAPI SEKTÖRÜNDE GENEL EĞĐLĐMLER VE BĐM 1.HAFTA BĐNA BĐLGĐ MODELLEME KURSU BEYKENT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐNŞAAT MÜHENDĐSLĐĞĐ A.B.D TASARIM VE YAPIM YÖNETĐMĐ Y. LĐSANS PROGRAMI 1 YAPI SEKTÖRÜNDE EĞĐLĐMLER HAMMADDE

Detaylı

BIM Building Information Modeling Teknolojilerine Bakış. Tarcan Kiper Şubat 2012

BIM Building Information Modeling Teknolojilerine Bakış. Tarcan Kiper Şubat 2012 BIM Building Information Modeling Teknolojilerine Bakış Tarcan Kiper Şubat 2012 İçerik infotron Özgeçmiş Giriş BIM in Tanımı BIM Süreci BIM Kriterleri BIM in Getirileri infotron Kısa Özgeçmişi Tasarım,

Detaylı

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YAPI BİLGİSİNE GİRİŞ Ders No : 0010120012 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü - Seçiniz - Öğretim

Detaylı

Internetwork Teknolojilerindeki Güncel Eğilimler (COMPE 516) Ders Detayları

Internetwork Teknolojilerindeki Güncel Eğilimler (COMPE 516) Ders Detayları Internetwork Teknolojilerindeki Güncel Eğilimler (COMPE 516) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Internetwork Teknolojilerindeki Güncel Eğilimler

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Autodesk Tasarım ve Yaratım Paketleri 2014 ü Keşfedin.

Autodesk Tasarım ve Yaratım Paketleri 2014 ü Keşfedin. AutoCAD Product Factory Plant Design Tasarım ve Yaratım Paketleri 2014 ü Keşfedin. Tasarım ve Yaratım Paketleri 2014, daha iyi iş akışları, proje bilgilerine kolay ulaşım ve geliştirilmiş işbirliği için

Detaylı

Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım (SE 321) Ders Detayları

Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım (SE 321) Ders Detayları Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım (SE 321) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım SE 321 Bahar 3 0 0 3 4.0 Ön Koşul

Detaylı

İçerik. TBT 1003 Temel Bilgi Teknolojileri

İçerik. TBT 1003 Temel Bilgi Teknolojileri TBT 1003 Temel Bilgi Teknolojileri İçerik H0. Giriş ve Ders İçeriği Tanıtım H1. Donanım ve bilgisayarlar. H2. Donanım uygulamaları ve işletim sistemleri. H3. Kelime İşlemciler H4. Kelime İşlemci Uygulama

Detaylı

Fuar Tasarımı (ICM 351) Ders Detayları

Fuar Tasarımı (ICM 351) Ders Detayları Fuar Tasarımı (ICM 351) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Fuar Tasarımı ICM 351 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler

Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler Yard. Doç. Dr. Sinan Olkun Arş. Gör. Tuba Aydoğdu Abant İzzet Baysal Üniversitesi,

Detaylı

Mimarlık ve Sanat Tarihi III (ICM 321) Ders Detayları

Mimarlık ve Sanat Tarihi III (ICM 321) Ders Detayları Mimarlık ve Sanat Tarihi III (ICM 321) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimarlık ve Sanat Tarihi III ICM 321 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Gündelik Hayat ve Konut (GTM 007) Ders Detayları

Gündelik Hayat ve Konut (GTM 007) Ders Detayları Gündelik Hayat ve Konut (GTM 007) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Gündelik Hayat ve Konut GTM 007 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i -

Detaylı

Dış Ticarete Giriş (LOJ 209) Ders Detayları

Dış Ticarete Giriş (LOJ 209) Ders Detayları Dış Ticarete Giriş (LOJ 209) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Dış Ticarete Giriş LOJ 209 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Temel Tasarım I (EÜT 101) Ders Detayları

Temel Tasarım I (EÜT 101) Ders Detayları Temel Tasarım I (EÜT 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel Tasarım I EÜT 101 Güz 4 6 0 7 12 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

(Computer Integrated Manufacturing)

(Computer Integrated Manufacturing) 1 (Computer Integrated Manufacturing) 2 1 Bilgisayarlı Sayısal Kontrol; ekipman mekanizmaların hareketlerinin doğru ve hassas biçimde gerçekleştirilmesinde bilgisayarların kullanılması, programlama ile

Detaylı

Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE 407) Ders Detayları

Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE 407) Ders Detayları Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş (ISE 407) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Mobil Uygulama Geliştirmeye Giriş ISE 407 Her İkisi 3 0 0 3 5

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd.Doç.Dr. Muhammed Arslan OMAR

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd.Doç.Dr. Muhammed Arslan OMAR BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd.Doç.Dr. Muhammed Arslan OMAR Bilgisayar Destekli Tasarım Nedir? CAD (Computer Aided Design) Bütün mühendislik alanlarında olduğu gibi makine mühendislerinin

Detaylı

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal) 1-Lisans düzeyi yeterliliklerine

Detaylı

Inventor. Bilişim Eğitim Merkezi Autodesk in Türkiye deki Yetkili Eğitim Merkezidir.

Inventor. Bilişim Eğitim Merkezi Autodesk in Türkiye deki Yetkili Eğitim Merkezidir. Bilişim Eğitim Merkezi Autodesk in Türkiye deki Yetkili Eğitim Merkezidir. Hakkımızda 1999 yılında bilişim teknolojileri alanında eğitim vermek amacıyla kurulan Bilişim Eğitim Merkezi temellerini istihdam

Detaylı

BDE Avantajlar & Dezavantajlar

BDE Avantajlar & Dezavantajlar BDE Avantajlar & Dezavantajlar 1 Öğrenme Hızı Katılımcı Öğrenme Çeşitlilik Kayıt Tutma Uygunluk Zamandan Bağımsızlık Görsel Çekicilik Güdüleme Özel Durumlar Tutarlılık Etkinlik ve Etkililik Bilgi Yönetimi

Detaylı