YAPI SEKTÖRÜNDE GENEL EĞĐLĐMLER VE BĐM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPI SEKTÖRÜNDE GENEL EĞĐLĐMLER VE BĐM"

Transkript

1 YAPI SEKTÖRÜNDE GENEL EĞĐLĐMLER VE BĐM 1.HAFTA BĐNA BĐLGĐ MODELLEME KURSU BEYKENT ÜNĐVERSĐTESĐ ĐNŞAAT MÜHENDĐSLĐĞĐ A.B.D TASARIM VE YAPIM YÖNETĐMĐ Y. LĐSANS PROGRAMI 1

2 YAPI SEKTÖRÜNDE EĞĐLĐMLER HAMMADDE KULLANIMI Binainşaatı küresel olarak hammaddelerin %40 ını tüketir. Kaynak: Roodman and Lenssen, 1995, Worldwatchpaper 124. Bu tüketim köprüler, yollar, barajlar gibi yapılar dahil edildiğinde %75 i aşar. ABD de kişi başına tüketilen hammadde miktarı kg (10 metrik ton)dir. Bu rakam 1900 lerin başında 2000 kg lerde idi. Kaynak: Matos and Wagner, 1998, Annual Review of Energy and the Environment. ABD de hammadde kullanımı- Kaynak: U.S. Geological Survey 2

3 YAPI SEKTÖRÜNDE EĞĐLĐMLER ENERJĐ TÜKETĐMĐ Yapım süreci aşağıdaki operasyonlar nedeniyle çok miktarda enerji tüketir: Agrega ve kaya tarama ve çıkarma Çimento, tuğla, blok vb. temel yapı malzemelerini üretme Yalıtım plakası, pencere ve yüzey kaplaması gibi farklı tipte yapı ürününün üretimi Yapı ürün ve malzemelerinin nakliyatı Şantiye araçları ve diğer iş makinalarının kullanımı Sadece ABD de bina yapımı toplam enerji kullanımının %39, toplan elektrik kullanımınının %68, toplam karbondiyoksit salımının %38 unu gerçekleştirir. Kaynak: U.S. Green Building Council (USGBC) 3

4 YAPI SEKTÖRÜNDE EĞĐLĐMLER ATIK BOŞALTIMI Đnşaat atıkları inşaat faaliyetleri sebebiyle oluşan ve terkedilmiş atıklardır. Saha temizliği, hafriyat, yeni inşaat, yenileme, onarım yıkım ve yol çalışmasından kalan atık malzemeden meydana gelir verilerine göre ABD de yıllık olarak bina ile ilgili faaliyetlere ilişkin 136 milyon ton atık meydana gelmektedir. Bu, ülkedeki toplam katı atığın %25-%40 lık kısmınıa denk gelmektedir. Yeni veriler bu miktarın 164 milyon tona çıktığını göstermektedir. Bu atığın %9 u yeni inşaat, %38 i onarım ve %53 ü yıkım artığıdır. Kaynak: US Environmental Protection Agency 4

5 BEKLENTĐLER SÜRDÜRÜLEBĐLĐRLĐK VE VERĐMLĐLĐK Dünyadaki sınırlı kaynalar düşünüldüğünde yapı sektöründeki mevcut eğilimler sürdürülebilir değildir. Etkinlik ve verimlilikte artış ihtiyacı Etkinlik Belirli bir zaman dilimindeki hatasız üretim miktarıdır. Verimlilik Gerçekleştirilen işin kalitesidir. Daha az enerji ve hammadde ile yapım ihtiyacı Daha az maliyetle daha yüksek kalitede yapı üretimi Daha az atık oluşturan yapım Yapım aşamasında ve içine yerleşildikten sonra daha az enerji tüketen daha kalıcı/uzun ömürlü yapılar 5

6 ZORLUKLAR: ĐNŞAAT SEKTÖRÜNÜN BÖLÜNMÜŞ YAPISI Yapı sektörü son derece bölünmüş bir karaktere sahiptir: milyonlarca müşteri, son kullanıcı, hizmet sağlayıcı, malzeme ve ürün üreticisi, Daha yüksek etkinlik ve verimliliği sağlamak amacıyla sektörün tümünü kapsayacak karar verici pozisyonda herhangi bir kurum veya kuruluş yoktur. 39 inşaat karar vericisi (Kaynak: Kirk and Spreckelmeyer) 6

7 ZORLUKLAR: ĐNŞAAT BĐR SAHA FAALĐYETĐDĐR Yapı sektörü malzeme, ürün ve hizmetlerinin birçoğu yerel veya bölgeseldir.. Yapım faaliyetlerinin çoğu sahada gerçekleşir. Malzeme ve iş gücünün kalitesini kontrol etmek güçtür. Hava çalışma şartları ve programını etkiler. Đş araç gereçlerinin sayısı ve tipi son elli yılda artmış olsa da inşaat büyük ölçüde zanaata dayalı bir faaliyettir. 7

8 Kuruluşlar faaliyetlerini optimize etmek zorundırlar. Proses/süreç mühendisliği Sistem Yaklaşımı Kuruluşlar arası iletişim gerekliliği NE YAPMALI? Veri/Yazılım birlikte işlerliği Birlikte işlerlik (interoperability) başlıkları: Veri çevrimi (translation) Veri fazlalığı (redundancy) Veri koordinasyonu (coordination) 8

9 VERĐ STANDARTLARI VERĐ BĐRLĐKTE ĐŞLERLĐĞĐ SAĞLAMA YOLU Defakto CAD veri standartları: DXF, DWG STEP Bina yaşam döngüsü (life cycle) için veri Grafik ve alfa-numerik veriyi kapsar IAI nın (International Alliance for Interoperability) IFC (Industry Foundation Classes) IFC verisi kaydetmek (Graphisoft ArchiCAD)

10 BĐNA BĐLGĐ MODELLEME BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) Birlikte işlerlik için BIM Bina yapım süreci katılımcıları arasında ortak bir dil oluşturmak Sistem yaklaşımı olarak BIM Genel çalışma prensibi üç boyutlu bir model meydana getirmek, bu modelden tüm proje temsillerini ve performans veri analizlerini bütünleşik ve kolay güncellenebilir şekilde oluşturmak

11 BIM: TEMEL ĐLKELER 3B modeli oluşturmak için yapı elemanları kullanılır. Tüm ortografik proje temsilleri (plan, kesit ve görünüşler) ve metraj vb. bu 3B modelden meydana gelir.

12 BIM: TEMEL ĐLKELER Duvar yapı elemanı için tipik geometrik ve alfanumerik nitelikler

13 BIM: TEMEL ĐLKELER Proje katılımcıları arasında bilgi paylaşımı Projeyi yetkilendirilmiş bölümlere ayırarak koordine bir şekilde çoklu çalışabilme Aynı proje üzerinde simultane olarak birlikte çalışabilme KAVRAMSAL TASARIM TASARIM VE PROJELENDĐRME UYGULAMA ÇĐZĐMLERĐ YAPIM BAKIM

14 BIM: TEMEL ĐLKELER Gölge ve Yansıma Analizi Güneş ışığı, gölge ve yansımalar interaktif olarak izlenmesi. Proje Yönetimi Zaman faktörünü ekleyerek 4B modelleme üretme Güneş Işığı Analizi Doğal ve yapay ışık hesaplaması Termik/termal Analiz Her biçim ve mahal için HVAC hesaplaması Akustik Analiz Akustik önem aşıyan mekanların akustik Performans hesaplaması Yapısal Analiz Strüktürel modeller oluşturma ve yapısal yük hesaplaması

15 GELENEKSEL CAD Autocad çizimi Çizgi, yay ve çember gibi varlıklardan oluşan geometrik çizimlere dayanır. Binanın telkafes (wireframe) modeli oluşturulur. Çoğu kez 2B çizimler üretilir. Bu çizimler genellikle 3B modelleme, görselleştirme ve analizler için başka yazılımlara transfer edilir. Geleneksel kağıt ve kaleme benzer özelliklere sahiptir. Tüm proje birimleri birbirinden bağımsız olarak üretilir. Projeyi revize etmek güçtür.. Metin ve sayısal bilgiler içeren grafik olmayan bilgi içermez. 15

16 GELENEKSEL CAD ĐN EKSĐKLERĐ Temsil biçimleri: bağımsız 2B planlar, kesitler, görünüş ve detaylar. Güncellenme sorunları 3B modelleme özellikleri sınırlıdır. Sadece grafik bilgi içerir. Proje katılımcıları arasında bilgi değişimini yeterince desteklemiyor: Đletişim sorunları Revizyon sorunları Proje tamamlanma süresinde aksamalar Đlave maliyet

BIM ve BİNA YAŞAM DÖNGÜSÜNDE KULLANIMI

BIM ve BİNA YAŞAM DÖNGÜSÜNDE KULLANIMI BIM ve BİNA YAŞAM DÖNGÜSÜNDE KULLANIMI BİNA BİLGİ MODELLEME (BIM) PROJE VE YAPIM YÖNETİMİ Y.LİSANS PROGRAMI İ.T.Ü FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU Özet 1. Bölüm: Genel tanımlar 2. Bölüm:

Detaylı

BIM yazılımlarının IFC veri deg işimi standardını kullanabilme yeterlilikleri

BIM yazılımlarının IFC veri deg işimi standardını kullanabilme yeterlilikleri BIM yazılımlarının IFC veri deg işimi standardını kullanabilme yeterlilikleri Son otuz yılda BDT sistemlerinin kullanımında büyük ilerlemeler yaşanmıştır. BDT programlarının YBM kullanarak çalışması MMÜ

Detaylı

Mimarlıkta Yapı Bilgi Modelleme ve Örnekler

Mimarlıkta Yapı Bilgi Modelleme ve Örnekler Mimarlıkta Yapı Bilgi Modelleme ve Örnekler Dr. Mimar Olcay ÇETİNER 12 Şubat 2010 AKADEMİK BİLİŞİM 10 Muğla Üniversitesi Yapı Bilgi Modelleme Sistemleri Yapı Bilgi Modelleme Araçları Yapı Bilgi Modellemenin

Detaylı

BIM Building Information Modeling Teknolojilerine Bakış. Tarcan Kiper Şubat 2012

BIM Building Information Modeling Teknolojilerine Bakış. Tarcan Kiper Şubat 2012 BIM Building Information Modeling Teknolojilerine Bakış Tarcan Kiper Şubat 2012 İçerik infotron Özgeçmiş Giriş BIM in Tanımı BIM Süreci BIM Kriterleri BIM in Getirileri infotron Kısa Özgeçmişi Tasarım,

Detaylı

VAKA ÇALIŞMASI ARAŞTIRMA YÖNTEMĐ

VAKA ÇALIŞMASI ARAŞTIRMA YÖNTEMĐ VAKA ÇALIŞMASI ARAŞTIRMA YÖNTEMĐ DERSĐ TASARIM VE YAPIM YÖNETĐMĐ Y. LĐSANS PROGRAMI BEYKENT ÜNĐVERSĐTESĐ 1 VAKA ÇALIŞMASI NEDĐR? Veri toplama amacıyla kullanılan Niteliksel bir Araştırma Yöntemidir. Vaka

Detaylı

Sürdürülebilir Tasarım İçin BIM (Yapı Bilgi Sistemi)

Sürdürülebilir Tasarım İçin BIM (Yapı Bilgi Sistemi) REVIT YAPI BİLGİ SİSTEMİ Sürdürülebilir Tasarım İçin BIM (Yapı Bilgi Sistemi) BIM (Building Information Modeling - Yapı Bilgi Sistemi), önceleri fazla iş gücü gerektiren veya gerçekleştirmesi maliyetli

Detaylı

Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) Kapsamında, Bilgi Sistemi Oluşturmaya Yönelik Modelleme Çalışması

Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) Kapsamında, Bilgi Sistemi Oluşturmaya Yönelik Modelleme Çalışması Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) Kapsamında, Bilgi Sistemi Oluşturmaya Yönelik Modelleme Çalışması Durmuş Akkaya Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul dakkaya@yildiz.edu.tr, durowashere@hotmail.com

Detaylı

VAKA ÇALIŞMASI ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

VAKA ÇALIŞMASI ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VAKA ÇALIŞMASI ARAŞTIRMA YÖNTEMİ BİNA BİLGİ MODELLEME (BIM) PROJE VE YAPIM YÖNETİMİ Y.LİSANS PROGRAMI İ.T.Ü FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU Özet 1. Bölüm: Vaka Çalışması Yöntemi 2. Bölüm:

Detaylı

İç ç Mimari için BIM (Yapı Bilgi Sistemi)

İç ç Mimari için BIM (Yapı Bilgi Sistemi) REVIT YAPI BİLGİ SİSTEMİ İç ç Mimari için BIM (Yapı Bilgi Sistemi) BIM (Yapı Bilgi Sistemi) hakkındaki görüşler genellikle binanın dış ş tasarımı ve BIM in mimari tasarımın bu alanına getirdiği faydalar

Detaylı

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları - V. Yeşil Binalar

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları - V. Yeşil Binalar Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasi görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen,

Detaylı

The professional s choice for Building Services

The professional s choice for Building Services Nortamonkatu 1, 26100 Rauma, Finland Tel. +358 (0)2 8387 6000 mail@progman.fi www.magicad.com MagiCAD Progman Oy nin tescilli bir markasıdır. Progman, diğer marka sahiplerini, marka isimlerini, ticari

Detaylı

BIM Building Information Modeling. Teknolojilerine Bakış

BIM Building Information Modeling. Teknolojilerine Bakış PLM - Product Lifecycle Management & BIM Building Information Modeling Teknolojilerine Bakış Tarcan Kiper Şubat 2012 infotron Kısa Özgeçmişi Tasarım, Mühendislik ve Üretim Teknolojileri Sunum Yapısı 1.

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ

TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ TEMİZ ÜRETİM ARAÇ VE TEKNİKLERİ İçindekiler Temiz Üretim Nedir? ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Temiz Üretim Olanak Değerlendirme

Detaylı

DBC Mimarlıkta BIM kullanımı

DBC Mimarlıkta BIM kullanımı T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİNA BİLGİ MODELLEME DERSİ DERS YÜRÜTÜCÜSÜ: Prof. Dr. Salih OFLUOĞLU DBC Mimarlıkta BIM kullanımı HAZIRLAYAN(LAR): Dursun Furkan Çapkın Serkan Özcan 1

Detaylı

İç Mimari için BIM 1. bölüm

İç Mimari için BIM 1. bölüm İç Mimari için BIM 1. bölüm BIM (Yapı Bilgi Sistemi) hakkındaki görüşler genellikle binanın dış tasarımı ve BIM in mimari tasarımın bu alanına getirdiği faydalar üzerine odaklanır. Binaların katı modelleri,

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBĐLĐR BĐNALAR I. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY

SÜRDÜRÜLEBĐLĐR BĐNALAR I. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY SÜRDÜRÜLEBĐLĐR YEŞĐL BĐNALAR I. BÖLÜM Geçmişten Geleceğe ĐKLĐM DEĞĐŞĐKLĐĞĐ GERÇEK BĐR GLOBAL PROBLEM! Neler Yaptık? Neler Yaptık?... Sanayi devrimi Hızla artan üretim Tüketim ağırlıklı yaşam biçimi Sadece

Detaylı

BETONARME YAPIM SİSTEMLERİNİN EKOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BETONARME YAPIM SİSTEMLERİNİN EKOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ BETONARME YAPIM SİSTEMLERİNİN EKOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜLAY ESİN 1, NİLAY COŞGUN 2 ÖZET Yapı üretiminin her bir aşamasında oluşan çevresel etki yapının toplam çevresel etkisini belirlemektedir.

Detaylı

BĠNALARDA ENERJĠ SĠMULASYONLARI ĠÇĠN VERĠ TOPLAMA LĠSTELERĠ ARACILIĞIYLA VERĠ YÖNETĠMĠ MODELĠNĠN OLUġTURULMASI

BĠNALARDA ENERJĠ SĠMULASYONLARI ĠÇĠN VERĠ TOPLAMA LĠSTELERĠ ARACILIĞIYLA VERĠ YÖNETĠMĠ MODELĠNĠN OLUġTURULMASI BĠNALARDA ENERJĠ SĠMULASYONLARI ĠÇĠN VERĠ TOPLAMA LĠSTELERĠ ARACILIĞIYLA VERĠ YÖNETĠMĠ MODELĠNĠN OLUġTURULMASI Meltem BAYRAKTAR Tobias SCHULZE Zerrin YILMAZ ÖZET Binaların enerji, ekonomi ve sürdürülebilirlik

Detaylı

Yüksek Performanslı (Yeşil) Binalarda Bütünleşik Tasarım Sistemi

Yüksek Performanslı (Yeşil) Binalarda Bütünleşik Tasarım Sistemi 1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 29 Eylül 1 Ekim 2010 ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara Yüksek Performanslı (Yeşil) Binalarda Bütünleşik Tasarım Sistemi B. Yılmaz İstanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Ödün Vermeden Tasarlayın

Ödün Vermeden Tasarlayın Ödün Vermeden Tasarlayın Autodesk Revit Architecture yazılımının sunduğu yeni modelleme, işbirliği, performans ve sürdürülebilirlik araçları ve geliştirmeleri sayesinde BIM in avantajlarından daha fazla

Detaylı

BİNA ENERJİ PERFORMANSI VE BÜTÜNLEŞİK BİNA TASARIM YAKLAŞIMI

BİNA ENERJİ PERFORMANSI VE BÜTÜNLEŞİK BİNA TASARIM YAKLAŞIMI BİNA ENERJİ PERFORMANSI VE BÜTÜNLEŞİK BİNA TASARIM YAKLAŞIMI Ekonomik çevresel ve toplumsal gereksinmelerin, gelecek kuşakların yaşam koşullarına zarar vermeden karşılanmasını hedefleyen bir dünya görüşü.

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 3 sh. 19-30 Mayıs 2009

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 3 sh. 19-30 Mayıs 2009 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 3 sh. 19-30 Mayıs 2009 BİNA ENERJİ BENZETİM ARAÇLARI VE SEÇİM ÖLÇÜTLERİ (BUILDING ENERGY SIMULATION TOOLS AND SELECTION CRITERIA) Ayça

Detaylı

İnşaat Sektörü İçin Bilgi Teknolojilerindeki Son Gelişmeler 1

İnşaat Sektörü İçin Bilgi Teknolojilerindeki Son Gelişmeler 1 İnşaat Sektörü İçin Bilgi Teknolojilerindeki Son Gelişmeler 1 Ali Murat Tanyer*, Mehmet Koray Pekeriçli** 1. Giriş Bilgisayar ve bilgi teknolojileri birçok alanda hayatımızı değiştirmeye devam etmekte.

Detaylı

BIM iş dönüşümünü uygulamaya koymak için bir çerçeve

BIM iş dönüşümünü uygulamaya koymak için bir çerçeve BIM iş dönüşümünü uygulamaya koymak için bir çerçeve Büyük bir kurumda radikal bir değişiklik uygulamak gibi kurumsal liderlik çabasını test eden birkaç deneyim vardır. İş dönüşümleri endüstri için yeni

Detaylı

Sürdürülebilir Tasarım ile Büyümeyi ve Yenilikçiliği Destekleyin

Sürdürülebilir Tasarım ile Büyümeyi ve Yenilikçiliği Destekleyin B Ü L T E N Sürdürülebilir Tasarım ile Büyümeyi ve Yenilikçiliği Destekleyin Genel bakış Sürdürülebilir tasarım uygulamalarını etkili bir biçimde benimseyen üreticiler, daha çevreci ürünlere yönelik artan

Detaylı

BIM e Geçiş El Kitabı Satıcı Rehberi

BIM e Geçiş El Kitabı Satıcı Rehberi BIM e Geçiş El Kitabı Satıcı Rehberi Organizasyonel BIM e Geçiş Planı BIM e Geçiş Proje Planı İçindekiler Organizasyonel BIM e Geçiş Planı 6 Organizasyonel vizyonla uyum 7 BIM Hedefleri 8 Geçerli yazarlık

Detaylı

ORTADOĞU GROUP VAKA ÇALIŞMASI

ORTADOĞU GROUP VAKA ÇALIŞMASI BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİNA BİLGİ MODELLEME DERSİ DERS YÜRÜTÜCÜSÜ: Prof. Dr. Salih OFLUOĞLU ORTADOĞU GROUP VAKA ÇALIŞMASI HAZIRLAYANLAR: SEDAT KAYA MEHMET KEŞOĞLU EMRULLAH EROL 1

Detaylı

Ömer Giran Accepted: January 2012. ISSN : 1308-7231 muratanbarci@gmail.com 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey

Ömer Giran Accepted: January 2012. ISSN : 1308-7231 muratanbarci@gmail.com 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 1, Article Number: 1A0309 NWSA-ENGINEERING SCIENCES Murat Anbarcı Received: August 2011 Ömer Giran Accepted: January 2012

Detaylı

Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)

Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) YTÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Esenler, İstanbul dakkaya@yildiz.edu.tr, mbasaran@yildiz.edu.tr Özet: Günümüzde

Detaylı

The Effects of Life Cycle Assessment and Its Applications on Environmental Quality Management

The Effects of Life Cycle Assessment and Its Applications on Environmental Quality Management Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Uygulamalarının Çevre Kalitesi Yönetimine Etkileri * Habibe Elif Gülşen, Gamze Koyuncu Türkay, Ezgi Bezirhan Arıkan Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

Detaylı