Baþlarken. Kardelen Çocuk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baþlarken. Kardelen Çocuk"

Transkript

1 N S A N S A Y I : 5

2 İ Ç İ N D E K İ L E R B a : l a r k e n 2-3 A t a t ü r k v e Ç o c u k S e v g i s i 4 G e z e g e n e v i v e Ç o c u k 6 T r a v m a v e Ç o c u k O k u l Ö n c e s i n d e n İ l k o k u l a, O k u m a Y a z m a F a r k ı n d a l ı ğ ı O k u l Ö n c e s i Ç o c u k l a r d a C i n s e l E ğ i t i m F a r k Y a r a t m a k i ç i n E ğ i t i m d e D ö n ü : ü m 8 H a y a t B a : a r ı s ı n a G i d e n Y o l d a A i l e v e Ö ğ r e t m e n i n Ö n e m i M o d e r n D ü n y a d a Ö ğ r e t m e n D u r u : u : İ n s a n M ü h e n d i s l i ğ i S a n a t T e r a p i s i 2 4 O k u l Ö n c e s i Ç o c u k l a r d a H i k a y e v e M a s a l l a r d a 2 6 D o ğ r u D a v r a n ı : Y e r l e : t i r m e F a r k Y a r a t a n Ç o c u k l a r d a K a p a s i t e G e l i : t i r m e T e k n i k l e r i 2 8 S p o r v e Ç o c u k 3 0 S a n a t v e Ç o c u k 3 2 B i l i m v e Ç o c u k 3 4 İ T K A n a o k u l l a r ı n d a n 3 6 Ç o c u ğ u n D ü n y a s ı n a B a k ı : : O y u n T e r a p i s i 1 4 H a y a t B a : a r ı s ı n ı n A n a h t a r ı : Ö z g ü v e n 1 6 A n a o k u l l a r ı m ı z d a n H a b e r l e r 3 8 İ T K A n a o k u l u 9 e n l i k l e r i 3 9

3

4 Baþlarken çocuğun gelişim süreçlerini yakından takip etmek de eğitimcinin görevidir. Ancak bu şekil de bir öğretmen, öğrencisini felsefi düşünceye yönelterek onu kapasitesinin çok daha üzerinde bir seviyeye çıkartabilir. Unutulmamalıdır ki; merak eden,araştıran sorgulayan bir çocuk doğru bilgiye ulaşabilir.çocuğun ilgisi ve ihtiyacından yola çıkarak eğitimcinin bunun rehberliğini aktif şeki lde gerçekleştirmesi,modern dünyada lider öğretmenin öncelikli misyonudur. Değerli Anne Babalar, küreselleşme kavramının hayatımıza girmesiyle 20. yüzyıldan 21. yüzyıla yaşam biçimlerimizde, sosyal ilişkilerimizde, temel evrensel değerlerimizde devasa bir geçiş yaşandığına artık hepimiz, hem tanık hem de dahil oluyoruz. Teknolojik gelişmeler, ekolojik olgusunun bir sorun olarak gündeme gelmesi, nüfus yapısındaki değişim ve göçler, temel evrensel değerlerdeki de ği ş i m l e r, s o s y al m ed y a kav r am ı n ı n hayatlarımızın bir parçası olması,bizler için hem tehdit hem de avantaj oluşturmaktadır. Eğitimin hem evrensel değerleri hem de milli değerleri güçlendirecek şekilde yapılandırılması,öncelikli biz eğitimcilerin sorumluluğundadır. Çok kanallı ve hızlı bilgi akışının 21. yüzyılın avantajı haline dönüşmesi için eğitimcinin, bilgi kirliliğine karşı, geleceğe dönük plan yapabilme yetisini; araştırmacı ve alan tarayıcısı olma niteliğini birleştirmesi gerekmektedir. Gerçeğe ancak özgür düşünce ve tartışma yolu ile ulaşılır. Her şey değişirken bizim değişimi reddetme şansımız yoktur. Modern dünyada olmak, geleceğe yön veriyor olmaktır. Eğitimin asıl amacı, çocuğun yapabildiklerini daha yukarı çekmek olduğuna göre, çok yönlü çalışıp zamanı doğru yöneterek; Erken çocukluk dönemindeki hızlı gelişim ve değişim yadsınamaz. Bu n edenl e y apı lacak programl arı n, derinlemesine, kapsamlı ve çok yönlü düşünme üzerine kurulmuş olması; hızlı bilgi transferinin yol açtığı belirsizlikleri de ortadan kaldırarak çocuk için eğitimde güven ortamı oluşmasını sağlar. Bilmek değil davranışa dönüştürmeyi önceliğimiz kabul ederek çocuklarımızı vizyon sahibi bireyler olarak yetiştirmeliyiz. Bu doğrultuda, 21. yüzyıl değerleri ve eğitim anlayışından yola çıkarak bu becerilere sahip çıkan 600 katılımcı, modern dünyada lider öğretmen önderliğinde vizyon sahibi çocukların yetiştirilmesi konusunda bilgilerini bizlerle paylaşan ve bizlere yepyeni ufuklar açan çok değerli konuşmacılarımızın verdiği bilgiler ışığında İTK 5. Anaokulları Sempozyumu'nda ağırladık. Tüm konuşmacılarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. İTK 5. Anaokulları Sempozyumuna katılan ve her biri alanında uzman, birbirinden değerli konuşmacılarımızın değerli fikirlerini siz anne ve babalarla paylaşmak için konuşmacılarımızın yazılarından derlenen Kardelen Çocuk Dergisi'nin de hepinize çocukların eğitiminde yol gösterici olmasını dilerim. Saygılarımla, BURÇİN KIZAK İTK ANAOKULLARI DİREKTÖRÜ 2

5 Baþlarken Sayın Veliler ve Değerli Öğrenciler, Anaokulları olarak ne yapmalıyız? sorusuna vurgu yapmak için yaptığım araştırmalarda fütürizm ve fütüristler hakkında bir web sitesi ile karşılaştım. Bilimsel analiz ve kavramları kullanarak geleceğin nasıl oluşacağı hakkında varsayımlar yapan fütüristlere göre bir fütüristte olması gereken özellikler şöyle sıralanmış; Farklı olma cesaretine sahiplerdir Kendisi ve tüm insanlık için olumlu, ilerici, yenilikçi vizyon geliştirir. Kişi, kurum ve toplumların yararlı, etkin yol haritası oluşturmalarına yardımcı olur. İnsanlıktan sorumlu olduğunu bilir. Geleceğin seyircisi değil, tasarımcısı olması gerektiğinin farkındadır. Çağdaşlık sözcüğünün günü yaşamakla sınırlı olmadığını bilir ve davranışlarıyla bunu yansıtır. Geleceği uzgörür. Dünyayı kendine, kendini dünyaya ait hisseder. Bu özellikler aslında, geleceğin büyüklerini yetiştiren tüm eğitimcilerde olması gereken özellikler. Çünkü; eğitimciler sadece öngörmekle sorumlu değildir, eğitimciler geleceği yaratır. Bugün sınıfımızdaki çocuklar yarınki bilim adamları, sanatçıları, eğitimcileri ve politikacıları olabilir. Bugün yarının bilim adamlarını yetiştirmek istiyorsak, o zaman ilk önce yarınları görebilmeli ve hayal edebilmeliyiz. Sizlerinde bildiği gibi bütün araştırmalar, bir çocuğun kişilik gelişiminin çok önemli bir bölümünü okul öncesinde tamamladığını gösteriyor. Bizlerin görevi bu çocuklarımıza en iyi eğitimi vermek ve onları kalıplara sokmadan 21. yüzyılda ihtiyaçları olacak tüm becerilerini geliştirmeleri sağlamak. Çocuklar çok enteresan sorular sorar. İlk başlarda bu soruları şirin bulur, güleriz. Ama biraz analiz edince ve biraz daha dikkatli düşününce fark ediyorsunuz ki, bu sorunların bize farklı gelmesinin nedeni bizleriz. Çünkü bizler kalıplarla düşünüyoruz. Oysaki çocukların sınırları yoktur ve sınırları olmadığı içinde olaylara daha farklı bakarlar. Bu nedenle eğitimciler olarak önce biz, sonrada siz değerli anne ve babalar çocukların mental ve duygusal zenginliklerine zarar vermeden daha da geliştirmelerini sağlayacak eğitim öğretim metodları üzerine odaklanmalıyız. Biz İzmir Özel Türk Koleji olarak 63 yıldır orta eğitimde,20 yıldan fazla süredir de okul öncesinde hizmet veren bir eğitim kurumuyuz. Geçmiş birikimlerimizi geleceğe taşımak ve çocuklara daha iyi bir eğitim sunmak için her geçen gün kendimizi bahsettiğim konulara odaklanmaya zorluyoruz. Çünkü biliyoruz ki çocuklar hem en büyük zenginliği hem de geleceğimiz. Saygılarımla, YİĞİT TATIŞ İTK GENEL MÜDÜRÜ 3

6 Atatürk ve Çocuk Sevgisi Cumhuriyet döneminin bu yeni aile tipini oluşturan anne babalar, çocuk eğitimiyle ilgili geleneksel uygulamaları altüst ediyordu. Gelen ek sel eğ itim in ço cuğ a güvensizlikle bakan anlayış yerini yavaş yavaş çocuğa güvenmeye bırakıyordu. Anne ve babalar çocuk eğitiminde izleyecekleri yolu gösteren bir lidere Atatürk'e sahiptirler. Hem sözleri hem de davranışları ile Cumhuriyet dönemi ailelerine örnek bir davranış sergileyen Atatürk'e göre çocuk eğitimi, ana kucağından en yüksek eğitim ocaklarına kadar her yerde, her zaman üzerinde önemle durulması gereken bir konuydu. Atatürk'ün çocuklara yaklaşımı yaptığı pedagojik araştırma doğrultusunda olmuş, çocukları bir büyük insan olarak kabul etmiştir. Çocuklarla konuşmalarında onlara yaşlarının diliyle hitap ederken aynı zamanda onların his, istek ve düşüncelerini de göz önünde tutmuştur. Çocukların yanında içlerinden Ahmet Gürel İTK Köşk Müdürü geldiği gibi konuşmalarına ve davranmalarına izin veren Atatürk bu davranışını arkadaşlarına şu şekilde ifade etmiştir: Bugün bir hiç gibi gördüğün bu çocuk belki de yarının en büyük kahramanıdır. Onun için her kim olursa olsun, istediği şekilde konuşmakta serbesttir. Çocukları serbestçe konuşmaya, düşündüklerini, duyduklarını olduğu gibi ifade etmeye teşvik etmelidir, böylece hem hatalarını düzeltmeye imkân bulunur, hem de ileride yalancı ve ikiyüzlü olmalarının önüne geçilmiş olur. Kısacası çocuklarımızı artık, düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerine saygı duymaya alıştırmalıyız. Atatürk çocuğu olmamasına rağmen çocukları o kadar çok sevmiştir ki onlara, dünyanın ilk ve tek resmi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını armağan etmiştir yılında bu tarih, Çocuk Haftası'nın da başlangıcı olarak kabul edilmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı; uluslararası kutlanan d ü n y a n ı n t e k ç o c u k bayramıdır. Atatürk, 12 Nisan 1934 akşamı, İzmir'de İzmir Palas salonlarında Hâkimiyeti Milliye O k u l u f a k i r ç o c u k l a r ı menfaatine verilen baloyu şereflendirirler. Öğrencilerden Ali isminde bir çocuk ortaya gelir, fakat heyecandan bocalar, konuşamaz derken küçük Ali c oşar kendin den g eç er. Kollarını ona doğru uzatarak içten gelen bir sesle: 4

7 Senin ismini andıkça, senin resmine baktıkça, seni karşımda görünce damarlarında bir şeylerin kaynadığını duyuyorum. Ah! Seni doya doya öpmek istiyorum! diye haykırır. Atatürk kollarını açar ve; Öyle ise gel öp. der. Ali koşar, boynuna atılır. Diğer çocuklar dururlar mı? Biz de, biz de diye bağrışarak koştururlar. Heyecandan, sevinçten herkes ağlar. Yaverler, Paşalar, Vali, hatta kendisi de. Evet, yaptığı harplerin heyecanı, kazandığı zaferlerin sevinci belki onu ağlatmamıştır. Fakat bir avuç Türk yavrusunun içten gelen coşkunluğu onu sarsmış, heyecanlandırmıştı. Gözlerine dolan yaşları zapt etmek için dudaklarını ısırdı. Sonra heyecandan, titreyen bir sesle yanındakilere dönerek: İşte Benim neslim bunlar demiştir. Atatürk'ün evlat edindiği m anevi çocuklarının sayısı yedidir. Himayesine alarak okumasına olanak sağladığı çocuklarla beraber bunun sayısı artmaktadır. Başta Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Atadan ve Sabiha Gökçen'in anıları olmak üzere yakın arkadaşlarının ifadelerine göre Atatürk'ün manevi çocukları; Afet İnan, Sabiha Gökçen, Rukiye Erkin, Ülkü Adatepe, Zehra Aylin, Nebile, Abdürrahim Tuncağ'dır. Himayesindeki çocukların isimleri ise; Sabriye, İbrahim, Zehra, İhsan, Ömer, Afife, Ayşe, Mahmude'dir. Atatürk'ün vasiyetnamesinde ise manevi çocuklarından Ülkü Adatepe, Sabiha Gökçen ve Afet İnan'ın ismine rastlarız. A t a t ü r k ' ü n m a n ev i ç o c u k l a r ı, Cumhurbaşkanlığı arazisi üstündeki daha küçük bir evde yaşamışlar ve köşkün bahçesi içinde açılmış olan iki sınıflı güzel bir okulda ilk eğitimlerini almışlardır. Atatürk'ün yarının gençleri olarak Cumhuriyeti emanet ettiği Türk çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutluyorum. 5

8 Gezegenevi ve Çocuk Her yaş grubuna yönelik olarak hazırladığı sunumlar ile çevre okullar, dernekler ve bireylere gök bilimi başta olmak üzere sanat, matematik, mitoloji ve daha birçok alanda canlandırmalar yapan ülkemizin ilk halka açık sabit dijital planetaryumu olan ve İTK Büyükçiğli yerleşkesinde yer alan İTK Gezegenevi'nde düzenlenen etkinlikler ile hem büyükler hem de küçükler keyifli zaman geçiriyor. Temel coğrafya, gökbilim, fizik ve uzay gibi bilimlerin uygulamalı olarak öğretildiği, somut bilimsel ger çekler in eğlenceli bir ortamda anlatıldığı mekanlardan biri olan İ TK Gezegenevi, temel bilimler k onu sun da y aptı ğı do ğr u bilgilendirmeler ile ziyaretçileri heyecanlandıran ve onların öğrenme arzusunu da motive eden bir niteliğe sahiptir. Özellikle okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocukların basmakalıp bilgiler yerine, araştırarak, görerek ve deneyimleyerek bilim ile iç içe olduğu İTK Gezegenevi'nde, ziyaretçiler bir kuyruklu yıldızın gözünden Güneş Sistemi'ni dolaşıyor, büyük patlamadan başlayar ak g ökad aların oluşumu ve yıldızlararası tozun sıkışması ile Güneş sistemi nin doğumunu izliyor, Antik Çağ ın 7 harikasından evrenin 7 harika cismine yolculuk ediyor ve Samanyolu'nda ve Güneş sistemimizde suyu arıyor. İ TK Gez eg enev i'n d e düzenlenen etkinliklere katılan çocuklar, minik astronotlar olarak adlandırılıyor ve yapılan gösterimler sonunda her birine Minik Astronot sertifikası veriliyor. İTK Gezegenevi Y önetic isi Alp er Ateş'i n sunumuyla farklı konularda 6

9 hazırlanmış belgeselleri izleyen minik astronotlar, hem yeryüzünde bulunan önemli yapıtların tarihini öğreniyor hem de gökyüzünün bilinmeyen yanlarını keşfetme şansını yakalıyor. İTK Gezegenevi sadece kendi yerleşkesinde düzenlediği etkinliklerle değil, İTK Bahattin Tatış ve İTK B ü y ü k ç i ğ l i K am p ü s l e r i ' n d e düzenlendiği sergi etkinlikleriyle de öğrencileri bilgilendiriyor. Öğrencilerin gök olayları, gökcisimleri ve uzay hakkında bilgi edinmesi açısından önemli olan sergilerde, sergiyi ziyaret eden öğrencilere gökyüzü olaylarının takip edilmesinde yararlanılan teleskoplar da gösteriliyor. İTK Gezegenevi tarafından koordine edilen, Uluslararası Astronomi Birliği ve Türk Astronomi Derneği'nin ortaklaşa çalışması olan En Güzel Astronomi Fotoğrafları sergisi de düzenlenen sergi etkinliklerinden birisi. Dünya'nın en büyük gözlemevlerinde çekilen 30 kadar derin uzay görüntüsünün yer aldığı ve mart ayında ziyaretçilerle buluşan En Güzel Astronomi Fotoğrafları sergisinde, İTK Gezegenevi görevlileri sergiyi ziyaret eden öğr encilere fotoğ raflardaki cisimler, gökcisimlerinin yapıları, evrenin yapıtaşlarını şekillendiren fiziksel kuvvetler hakkında bilgiler verdi. Sergide ayrıca gökadalar, gaz bulutsular, yıldız kümeleri gibi yapıların da ayrıntılı fotoğraf görüntülerinin öğrencilere gösterildiği audio visual görüntülerinden oluşan bir gösterimde yapıldı. 7

10 Fark Yaratmak Ýçin Eðitimde Dönüþüm Fark Yaratmak Eğitim Dönüşüm Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımıza iyi bir gelecek sağlayabilmek ve onlarla iyi bir iletişim kurabilmek için, her eğitimci bu kelimelerin anlamlarını çok iyi özümsemelidir. Günümüzün popüler kelimesi; Farklı Olmak Farklı olmak bu yüzyılın en moda kelimelerinden biri. Kime sorsak herhangi bir nedenden dolayı farklı olduğunu söyler. Ama farklı olmak ya da fark yaratmak kelimelerini gündelik bir kelime gibi kullanmak, farkla ilişkimizi zedeler. Çünkü farklı olmak kutsallık taşıyan, hayranlık içeren bir olgudur. Çocuklara farklı olmaları ya da yeni bir şeyler icat etmeleri için ne kadar eğitim verirsek verelim, çocukların içinden çok azı farklı olacak ve yeni şeyler icat edecektir. Çünkü farklılık ya da diğer bir değişle farklı olmak normal dağılım eğrisinde çok az kişiye verilmiş bir özelliktir. Bizler kitle eğitimi yapıyoruz ve kitle eğitiminin olduğu yerde fark yaratmak zordur. Çünkü durum; yani kitle eğitimi fark yaratmayı sınırlar. Ancak; eğitimci bu durumun sosyolojik ve tutumsal koşullarının farkında olursa fark yaratmak için adım atabilir. Yaratıcılık sipariş ile olmaz Sipariş ile elde edilecek bir şey olmayan yaratıcılık, ne yazık ki Ben yaratıcıyım demekle de olmaz. Yaratıcılık da tıpkı, fark gibidir. Kişiye özgüdür ve herkes de yoktur. Kaldı ki, yaratıcı çocuklar yetiştirmek için her çocuğa aynı eğitimi veriyorsak, o noktada yaratıcılık olgusundan bahsetmek mümkün olmaz. Kitle eğitimin bir şablonu var. Masalar, sandalyeler, kağıtlar, defterler, tenefüsler, ziller ve bunların olduğu bir fiziksel organizasyonda, çocukların zihinsel organizasyonu da sınırlıyor. Oysaki yaratıcılık esneklik isteyen bir şey olarak, itaat kültürü ve zorunluluk kültürünün olduğu bir ortamda büyüyemez. Eğitimciler, yaratıcılığı engellememek için ki taplara bakmak yerine çocuklara bakmalıdır, onları doğru yönlendirmelidir. Eğitim bakış açımızı değiştirmeliyiz. Eğitim hakkındaki düşüncelerimizi, eylemlerimi ve her şeyden önemlisi bakış açımızı değiştirmedikçe yaratıcı bir nesilden ve fark yaratmaktan bahsedemeyiz. Bir 8

11 eğitimcinin bakış açısını değiştirebilmesi için mesleğini yeniden anlamlandırması ve geçmişten bugüne kadar yaptıklarının iyi olup olmadığını gözden geçirmesi gerekir. Eğitimci bir ders saati içinde dakika dakika neler yaptığı hakkında bir başka eğitimciden ziyade herhangi bir meslek grubundaki bir kişi ile konuşmalı, ondan fikir almalıdır. Böylelikle, yeni fikirler ve yeni yaklaşımlar ile tanışabilir. Bu durumda doğal olarak çocukların eğitimine olumlu bir şekilde yansır. Dönüşüm zordur. Ok u l ya d a ö ğ r et m en k en d in i dönüştürecekse; göstermelik kelimeler, moda terimlerden vazgeçmelidir. İçselleşmiş bir dönüşümün peşinde olmalıdır. Veri veya enformasyon aktarmaya dayalı eğitim sistemleri taklide dayalı tekrarlar üreten sistemlerdir. Gerçek bilgi ve buluşlar, bilgelik katmanında ortaya çıkar. Eğitimciler çocuklar ile paylaştıkları bilginin türünü bilgeliğe doğru götürmelidir. Çok yönlü düşündürmelidir. Tek bir soruya takılıp kalmak düşünsel aktiviteleri engeller ve ezberci eğitime doğru yöneltir. Dönüşüm için içselleşmiş bilgi kullanılmalıdır. Bunun için eğitimciler her yaptıkları işte hizalarını kaybet memek adı na; Bu yaptığımın öğrenciye ne faydası var sorusuna cevap v er m e l i d i r. B ö y l e l i k l e d ö n ü ş ü m ü gerçekleştirmek adına olumlu adımlar atabilir. Dönüşüm sıklıkla teknoloji ile birlikte düşünülüyor. Öğretmenlerin birçoğu bilgisayar oyunu oynamazken teknoloji odaklı bir dönüşümden nasıl bahsedebiliriz ki? Çocukların eline tablet bilgisayarlar vererek ya da derslerde teknolojik materyaller kullanarak dönüşümü sağlamak mümkün olmaz. Bu yüzden dönüşüm tek taraflı değil, tüm yönleriyle ele alınmalı, dönüşümün kültürel ve sosyolojik boyutu ihmal edilmemelidir. Prof. Dr. ZİYA SELÇUK Tedmem Direktörü ve TEDÜ Mütevelli Başkan Yardımcısı 9

12 Hayat Baþarýsýna Giden Yolda Aile ve Öðretmenin Önemi Çocuk gelişiminde aile ve öğretmenin rolü bilinenin çok ötesinde önem kazanmaktadır. Aile ve öğretmenlerin çocukların ruhsal ve bedensel gelişimleri yanında zihinsel gelişimleri üzerindeki etkileri onların tüm bir geleceklerini belirlemekte ve onların yaşam yolunu çizmektedir. Çocuklar bizim yaptıklarımıza bakarlar Söylenecek her sözün, atılacak her adımın çok ama çok önemli olduğu unutulmamalıdır. Zaman zaman anneler gelip Çok kızıyorum, iki tane vuruyorum sonra üzülüyorum dediklerinde onlara Siz şimdi vurur sonra üzülürsünüz ama gelecekte vuran fakat üzülmeyen çocuklarınız olur diyerek çocuklarımıza yaklaşımımızın ne k ad ar ö neml i o ldu ğu nu anlatm ay a çalışıyorum. Dövülen çocuk dövmeyi öğrenir, sevilen sevmeyi, aşağılanan ise aşağılamayı Çocuklar bizim söyledi kleri mize bakmazlar, bizim yaptıklarımıza bakarlar. Bu yüzden gerek anne-babalar, gerekse öğretmenlerin onlara her şeyden önce iyi bir rol model olmaları gerekir. Çoc ukların sor duklar ı soruların yanıtını bilsek bile onu beraber öğrenmeye çalışmak ondaki merak duygusunu geliştirecektir. M e r a k d u y g u s u ç o c u k l a r a kazandırabileceğimiz en güzel duygulardan biridir. Merak etmeyi ö ğ r e n i r l e r s e, b i r a z d a h a büyüdüklerinde öğrenme arzusuna o da bir süre sonra akademik başarıya döner. Bu yüzden çocuklarımıza hazır bilgiler yerine, birlikte öğrenme becerilerini kazandırmak onları gelecek hayata çok d aha iyi hazırlayacaktır. Çocuklar da bir bireydir Çocuklarımıza sorumluluk vermek, onların yapabileceklerini yapmaları yönünden cesaretlendirmek, hata yapma korkusunu yenmelerine ve kendilerine güvenli bireyler olmalarına destek olacaktır. Benim çocuğum güvensi z diyen aileler e baktığımda gördüğüm yegane şey her şeyi onların adına yapmaları ve onun hata yapmasına izin vermedikleridir. Aman düşeceksin, öyle taşırsan dökersin, aman böyle yapma şeklindeki müdahaleler onları ürkek ve korkak yetiştirecek, bunun yerine yaptığı hataları desteklemek onlara cesaret kazandıracaktır. Çocukları ufak hatalar yapabilmeler i konusunda cesaretlendirmek gerekir. Ufak hatalar yapmayan çocukların büyük hatalar yapabileceklerini unutmamalıyız. Ya da bunun tam tersi hiçbir şeye elini atmayan, ürkek-korkak çocuklar olacaklardır. 1 0

13 Onlara büyük insan gibi davranmak, fikirlerini almak da onların daha çabuk olgunlaşmasına, kişiliklerini geliştirmesine faydalı olacak ve çok küçük yaşlarda çok daha olgun davranışlar kazanacaklardır. 3 yaşından itibaren büyük bir birey gibi yetiştirdiğimiz çocuğumuz yine çocukluğunu yaşayacak ama her zaman yaşının en üst sınırında olgun davranışlar gösterecektir. Öfke kontrol edilmelidir Sinirli olsak bile sinirimizi yansıtmamak, ona öfkeli davr anışlar yer ine sakin davranabilmek de öfkesini kontrol edebilen bir çocuk olmasını sağlayacaktır. Öyle ki en sinirlendiği anda bile daha rahat ikna olabilecek, olmadık konularda tutturmaktan vazgeçecektir. Ancak bunu yaparken anne ve babanın ortak tutumu önemli olup bir tanesi sakin davranırken öbürünün öfke kontrolünde sorun yaşamasına izin vermemeli, onun yanında tartışmaktan uzak durmalıyız. Çocuklar büyüklerin negatif enerjilerini olduğu gibi alır ve aynı şekilde onlara yansıtırlar. Benim çocuğum neden bu kadar huysuz, her şeye tepki veriyor diye düşünmeden evvel bu tepkilerine yol açan kendi davranışlarımıza bakmalı ve onlara verebileceğimiz en iyi yaşantının huzurlu bir ortam olduğunu unutmamalıyız. Bu durum g erek evd e g er ek ok ul or tam ınd a çocuklarımızın en iyi ve en sağlıklı bireyler olmasını sağlayacak, zaman zaman bu süreç sekteye uğrasa da, sonuçta mutlaka amacına ulaşacaktır. Çocuklarımızın geleceğimiz olduğunu unutmadan onlara sağlıklı bir ortam kazandırmanın en büyük sorumluluğumuz olduğunu hiç unutmamalıyız. Dr. SABRİ YURDAKUL Psikiyatrist 1 1

14 Modern Dünyada Öðretmen Duruþu: Ýnsan Mühendisliði yaptığım çalışmalar ışığında, bende oluşan 21.yüzyıla yakışır bir öğretmen duruşunu MODEL olarak ifade ediyorum. Bir öğretmen MODEL i Mentor Orkestra şefi Duygusal Okuryazar Etki Yaratan Lider 2012 yılında okula başlamış bugünün öğrencilerinin, 2030 lı yıllarda iş hayatına atılacak bireyler olacaklarını düşündü- 21. yüzyılda öğretmen duruşu ile insan yetiştirmek değil, 21. yüzyılda insan duruşu ile öğretmen olmak önemlidir. görüşüne sahip bir eğitimci olarak, yaşadığımız yüzyılın barındırdığı fırsatlar ve tehditler karşısında, öğretmenin MODEL olma özelliğini kendi bakış açım ile başlıklar şeklinde açıklamaya çalıştım. Bir Öğretmen Model i Öğretmen her şeyden önce, kişisel, ilişkisel ve mesleki bütünlük içerisinde olmalıdır. Kişisel alan; kişisel farkındalığı yüksek, duygusal zekasını geliştiren, varoluşun anlamlandıran, değerlerine sahip çıkan anlamındadır. İlişkisel alan; iletişimi güçlü, karşısındakini önemseyen, çözüm odaklı. Mesleki alan; alan bilgisi güçlü, yeniliklere uyumlanabilen, teknolojik donanımları kullanabilen, geleceğe ait öngörüsü olan, meslektaşları ile işbirliği yapan anlamındadır. Bu niteliklere sahip bir öğretmenin elbette, sahip olduklarını ortaya koyuş biçimi çok önemlidir. Uzun yıllardır öğretmenler ile MENTOR mücevher ustası Aklı, bilgisi, yetenekleri, deneyimi, değerleri, yaratıcılığı,yenilikçiliği, yöntem ve teknikleri ile ORKESTRA ŞEFİ çok sesliliğin armonisi Bütünü görme, detayları algılama, farklılıkları yönetebilme, duygusal okuryazar özellikleri ile ETKİ YARATAN Göle atılan çakıl taşı Olumlu bakış açısı iyimserlik, güvenli davranış, çözüm odaklı -rağmen tutumları ile LİDER özü, sözü, davranışı bir olmak. Öğrenmeye lider: Meraklı, araştırmacı, sorgulayan, uygulayan, uygulatan Birey olmaya lider: Kişisel farkındalık yaratan, bireysel farklılıklara saygı gösteren, alan açan. Takım olmaya lider: Ortak hedeflere inanan, iş birliğine yatkın, paylaşımcı. 1 2

15 ğümüzde, hızla gelişen teknolojik olanaklar, tıp alanındaki müthiş bulgular, yepyeni enerji alanları ve çok farklı alanlarda gelişme fırsatları bulabilecekleri bir gerçektir. Bunların yanı sıra, bugünden daha ciddi boyutlarda, karşı karşıya kalacakları ve çözmek zorunda olacakları küresel ısınma, kıtlık, yoksulluk, sağlık ve çevre sorunları, dünya nüfusunun gittikçe daha hızlı bir şekilde artmakta oluşu gibi önemli sorunlar ile tehdit altında olacakları da söz konusudur. Geleceğin inşasında İnsan Mühendisi olarak büyük sorumluluk taşıyan öğretmenlerimizin, taşıdıkları iyi niyetleri ne inanan bir eğitimci olarak, iyi niyetin ancak akıl, sevgi, saygı, emek ve sabır sonucu uygun yöntem ile ortaya konulduğunda fark yarattığını görüyorum. Almanya'da bir lise müdürünün, her eğitim öğretim yılı başında öğretmenlerine gönderdiği bir mektubu sizlerle paylaşmak isterim. B i r t o p l am a k a m p ı n d a n s a ğ kurtulanlardan biriyim. Gözlerim hiçbir insanın görmemesi gereken şeyleri gördü. İyi eğitilmiş ve yetiştirilmiş mühendislerin inşa ettiği gaz odaları, iyi yetiştirilmiş doktorların zehirlediği çocuklar, işini iyi bilen hemşirelerin vurduğu iğnelerle ölen bebekler, lise ve üniversite mezunlarının vurup yaktığı insanlar. Eğitimden bu nedenle kuşku duyuyorum. Sizlerden isteğim şudur: Öğrencilerinizin insan olması için çaba harcayın. Çabalarınız bilgili canavarlar ve becerikli psikopatlar üretmesin. Okuma yazma, matematik, çocuklarınızın daha fazla insan olmasına yardımcı olursa ancak o zaman önem taşır. Aklını bilim, yüreğini sevgi ile donattığınız nice öğrenciler yetiştirmeniz dileklerimle. ESRA SAVAŞ AN Uzman Eğitimci-Öğretmen Akademisi Vakfı 1 3

16 Çocuðun Dünyasýna Bakýþ: Oyun Terapisi Oyun terapisi çocukların oyun ve oyuncakları kullanarak kendilerini ifade etmelerini ve gereksinimlerine odaklanarak değişim sağlayan özel bir süreçtir. Bu süreç özel bir alanda yani oyun odasında ve bu konuda eğitimli bir kişi tarafından desteklenir. Çocuğun doğal aktivitesi olan oyun terapötik bir müdahale aracı haline getirilerek güvenli bir ilişki oluşturulur. Danışmanlık oturumlarımda oyun kullanmamızın en önemli nedeni çocukların somut düşünceli olması, kelimelerin ise soyut kavramlar olmasıdır. Oyun terapisinde, oyun ile soyut düşüncelerle somut deneyimler arasındaki köprüyü kurmaya çalışırız. Duygu ve deneyimler önemlidir Duygu ve deneyimler, bir başkasına konuşma diliyle yaşandığı andaki kadar yoğun ve güçlü aktarılamaz. Oysa bazı durumlarda geçmişte yaşanan deneyimi veya travmayı şimdiki ana getirip çalışmak gerekir. Beyinde kilitli kalmış bir görüntü, ilişkisel bir veri, kaza, kayıp, eksikliğini hissettiğimiz geçmişte tamamlayamadığımız bir duygu veya ihtiyaç hayatımız boyunca bizi rahatsız edecek her hangi bir durum çalışılabilecek olan konu olabilir. İçsel bir ihtiyacı konuşma diliyle anlatmak, deneyimleri paylaşmak biz yetişkinler için bile oldukça zordur. Çocukların bilişsel ve dil gelişimlerini düşündüğümüzde; duygu, düşünce ve deneyimlerini konuşma diliyle anlatmasının ne kadar zorlayıcı olacağını tahmin edersiniz. Üstelik bir çocuk danışanın kendi yeterlilikleri doğrultusunda danışma hizmeti alması demek onun sözcükleriyle, onun diliyle çalışılması anlamına ge li r. O y u n t er a pisi n de; sözcüklerin yerini oyuncaklar, konuşmanın yerini de oyun almıştır. Oyun güçlü bir malzemedir Çocuklar kendi sorunlarının çözümünü ararken düşünür, anlatır, hareket eder. Hangi şekilde kendini daha iyi ifade edebiliyorsa onu yapar. Resimler, oyunlar, masallar, hikayeler bu tamamen onların seçimine bağlıdır. Özellikle küçük yaştaki bir çocuk "bana nasıl olduğunu göster" dediğinizde size inanılmaz bir dramatizyonla yaşadıklarını gösterir. Bir zaman makinesi gibi geçmişteki deneyimi bugüne getirir ve anda tekrar işlenip kaydedilmesi için imkan sunar. Çocuklar, -özellikle somut işlem dönemindeki küçük danışanlarımız- gördükleri rüyaları izledikleri ya da dinledikleri hikayelerdeki gerçek dışı varlıkları gerçekmiş gibi algılayıp korkular geliştirebilir. Oyun terapisi ile çocuk korkularına kaygılarına güvenli bir mesafeden bakma imkanı bulur. Çocuklara oyun odasında 4 önemli ve iyileştirici mesaj veririz; Ben senin için bu radayı m, S eni duyuy or um, S eni anlıyorum, Seni önemsiyorum. Yaptığımız çalışmalarda problemden çok çocuğa, geçmişten çok şimdiki zamana, 1 4

17 davranışlardan çok duygulara, açıklamaktan çok anlamaya, düzeltmekten çok kabul etmeye, çocuğa talimat vermekten çok çocuğun iç kaynaklarına güvenerek onun yönlendirmesine, kendi bilgimizden çok çocuğun bilgilerine onun algılarındaki gerçeğe güvenerek çalışırız. Çocukluktaki en büyük güç spontanlık ve ana odaklı olmaktır. Bazen yetişkinlerin dünyasındaki çalkantılar çocukların iç dünyalarına da sıçrayabilir. Anlamadı, etkilenmedi diye düşündüğümüz pek çok olayı onlar içlerine çekip davranım sorunu olarak tekrar dışarı çıkarırlar. Oyun terapisinde çocuk ; è K e n d i n e s a y g ı duymayı... è Duygularının kabul edilebileceğini... è D u y g u l a r ı n ı s o r u m l u l u k l a k o n t r o l edebileceğini... è Kendi sorumluluğunu üzerine almayı... è Sorunlarla mücadele ederken yaratıcı ve becerikli olmayı... è Kendine hakim olmayı ve kendi kendini yönetmeyi... è Zamanla kendini ve duygularını kabul etmeyi... è Karar vermeyi ve kararlarından sorumlu olmayı öğreniyor. U y u m ve d av r an ı ş sorunları, boşanma öncesi ve sonrası, travma gibi konularda uzun yıllardır yaptığımız çalışmaların yanında son y ı l l a r d a g e l i ş i m danışmanlığında da oyun te r a p i s i u y g u l a m a l ar ı yapmaktadır. Çocukların hayatında benzersiz bir yerinizin olması muhteşem bir iç doyum verir. Oyun terapisinde çocuk terapisti; öğretmen, ebeveyn ya da bir bakıcı olmadığınızdan kendi fenomenal dünyalarına sizi kabul eder. Oyun terapisi ile çocukları gerçekleriyle tanıştırıp düzenleme yapmasına destek olunur. HAYAL DEMİRCİ Psikolojik Danışman 1 5

18 Hayat Baþarýsýnýn Anahtarý: Özgüven özgüvenli insanların özelliklerini çok daha fazla sıralayabiliriz. Ancak buradaki temel nokta, kendini tanıma ve sevme, yaşamı kendi üzerinde yaşayabilmedir. Özgüven iki temel üzerinde oluşur. Bir binan ayakta durmasını sağlayan iki büyük kolon gibi. sevilebilir olma ve yeterli olma. Son yıllarda özgüven sözcüğü oldukça fazla dolaşır oldu dilimizde. Artık araba, deterjan, süt reklamlarında bile bu kelimenin işlenmiş olduğunu görüyoruz. Böylesi bilinçlendik bu konuda ama ne kadar farkındayız özgüven nedir, nasıl gelişir? Özgüven bir yetenektir Özgüven, kişinin kendi değerini bilme, kendisine saygıyla, sevgiyle ve dürüst bir şekilde davranabilme yeteneğidir. Dürüstlük, sorumluluk, şefkat, sevgi ve yeterlilik; bunların tümü, özgüveni yüksek olan insanlarda kolayca ortaya çıkan özelliklerdir. Önemli olduğumuzu, biz var olduğumuz için dünyanın daha iyi bir yer olduğunu hissederiz. Kendi yeterliliğimize güveniriz. Başkalarından çekinmeden yardım isteyebilir, kararlarımızı kendimiz vermekten rahatsızlık duymayız. Hem kendimiz hem de diğerlerini değerli görürüz. Böylece başkalarından taleplerimizde dengeli davranırız. Kendimizdeki her şeyi insanca özellikler olarak kabul ederiz. Bahsettiğimiz Özgüven gelişimi anne karnında başlar. Bebek ile anne arasında kurulan ilişki onun kendini algılama biçimini yaratır. Çocuklar ilk dünyaya geldiklerinde annelerinin bir parçası olduğunu zannederler. Özgüveni ile ilgili bebeğin her hangi bir fikri yoktur. Bebek bunun için başka insanların kendisine davranışlarına ve hareketleriyle verdikleri mesajlara dayanmak zorundadır. Ona b akım veril dik çe, ağ ladığ ınd a kucaklanması, yedirilmesi, temizlenmesi değerli olduğu inancını geliştirmesine yardım eder. her ne yaparsa yapsın kabul edildiğini görür. Bunlar onda sevilebilir olduğu duygusunu yaşatır. Sevildiğini hissettikçe, 1 6

19 kendine ve çevreye güven duymaya başlar. Yeni yeterlilikler kazandıkça çabalamalara başlar. Elini ağzına götürür, kendi yemeğini yer, koşar, merdiven çıkar, dersini yapar, odasını toplar. Bunun gibi davranışları yapmasına olanak tanıdıkça yeterli olduğu duygusunu geliştirir. Çevreye güven duydukça daha çok hareket eder, hareket ettikçe yeteneklerini geliştirir. Yaptıkça, ürettikçe onay alır, sevildiğini hisseder ve böylece seven ve üreten bir insan olur. Hayatta başına gelebilecek her şeyi yaşamın bir parçası olarak algılar ve cevap verir. Ebeveynin ve öğretmenin tutumu önemlidir Çocuğun özgüven kazanmasındaki en temel kişiler anne ve babadır. Ebeveynin çocuk yetiştirme tutumu, çocukların kendini yeterli ve sevilebilir olma duygularını yaşamalarını etkiler. Aşırı korumacı, baskıcı, tavizkar ya da mükemmeliyetçi, eleştirel tutumlar, çocuğun sevilme ve yeterli olma duygusunu yaşamasını elinden alır. Dolayısıyla burada anne babanın özgüven düzeyi, evlilik ilişkisi gibi faktörler etkili olmaktadır. Çünkü kişi sevildiğinden ya da yeterli olduğundan şüphe duyuyorsa çevresindekilerden beklentileri artar. Kendi yapamadıklarını çocuğu üzerinden yaşamaya çalışır. Çocuğun, çekingen, aşırı sessiz, dikkat çekmemeye çalışan, yapışan ya da saldırgan ve zorba davranışları varsa, sevilebilir olduğundan şüphe duyduğunu gösterir. Aşırı kurallara uyma, yeni bir şeye başlamada gerginlik, hata yapmaya tahammülsüzlük, aşırı mükemmeliyetçilik ve sınavların onda sinirlilik yaratması yeterliliğinden kuşku duymasının göstergeleridir. İlk beş altı yıl boyunca, çocuğun özgüveni aile tarafında şekillenir. Çocuk okula başladıktan sonra, diğer etkiler ortaya çıkar. Ama aile de önemli kalmaya devam eder. Özellikle okul öncesi dönemde henüz gelişim aşamasında olduğu için öğretmenin etkisi çok önemlidir. Öğretmen çocuğa hem sevilme hem de yeterli olma duygularını yaşaması yönünde düzenleyici olmalıdır. Sevilebilir olduğunu anlamak için çocuğun, okulun özel bir üyesi olduğunu ve özel bir yeri olduğunu hissetmeye ihtiyacı vardır. Yeterlilik yaşamak için, çocuk, önce fiziksel, sonra sosyal ihtiyaçlarını kendi karşılama ihtiyacı vardır. Yardım etmek çocuğu pasif ve bağımlı kılar. Öğretmen çocuğa nasıl davranmaması gerektiğini deği l, nasıl davranması gerektiğini öğretir. Özetle çocuklarımıza koşulsuz sevgi ortamı ve yapabilecekleri her şeyi kendi yapmaları için fırsatlar tanımak onların özgüvenli olmalarına yardım eder. Bir anne babanın ya da bir öğretmenin çocuğa vereceği en büyük miras özgüvenli olarak büyümesine yardım etmektir. Onlara hanlar hamamlar verebilirsiniz, ama özgüven sorunu yaşıyorsa, geride hiçbir şey kalmaz. Özgüven duygusu verirseniz, hayatta sevmek ve başarmak çocuğa doyum verir. Çocuk da başkalarına doyum alabilecekleri yaşam sunar. ONUR AKKOCA Uzman Psikolojik Danışman 1 7

20 Travma ve Çocuk yani cenaze töreni, ambulan ya d a d u r u m h er n e i s e - bilgilendirin. Olanların nedenini anlatın. Bir çocuk için travma kadar yıkıcı olan ne yapcağını bilmeyen, kafası karışmış bir yetişkinin korunması altında olmasıdır. Etrafta aklı başında ne yaptığını bilen bir yetişkinin ç o c uğ u n s o r um l ul uğ u n u almasını sağlayın. Kendinizi kötü hissediyorsanız ne hissettiğinizi sö y ley in, b u nu n n o r ma l olduğunu vurgulayın. 1 8 Çocuğunuz travmatik bir deneyime şahit olmuş ya da yaşamış olabilir. Travmatik bir olayı çoğu zaman önleyemeyiz. Ancak; sonrasında neler yapabileceğimiz bilirsek, kalıcı etkisini azaltabiliriz. O l a y h a k k ı n da k on u ş ma k t a n çekinmeyin Hiçbir çocuk bir olayı konuşmayarak ya da düşüncelerinden bu olayı atarak yarar sağlayamaz. Eğer ebeveyninin olayla ilgili çok üzgün ya da sinirli olduğunu ve konuşmaktan kaçındığını hissederse konuyu gündeme getirmez. En zor olanı acı veren olayı konuşmak zorunda kalmanızdır. Çocuğunuzu konuşmaya zorlamayın. Çocuğa, konuşma arzunuzu gösterin. Olayın durumuna göre aç ıklama yapmanız, teselli etmeniz, sakinleştirmeniz gerekebilir. Duruma göre hangisi uygunsa onu yapın. Olayın konuşursa daha kötü olacağını düşünmeyin. Bilgilendirici ve tutarlı olun Yaşanan bu olay hakkında bilgisi var mı? Neler biliyor? Bildikleri ne kadar doğru? Her zaman gerçeği konuşun. Yalan sizin ve c o c u k l ar ın ı zı n g ü v e n du y gu s u n u zedeleyebilir. Çocuğu olan biten hakkında - Duruma uygun teselli verirken şevkatli olun Travmatik olayın türü ve şekli çocukları farklı etkiler. Bir yakınının kaybını yaşayan çocukla cinsel istimar yaşamış bir çocuğa yaklaşım ya da trafik kazası yaşamış bir çocuğa yaklaşım farklılık gösterir. Çocuğunuzun o andaki ihtiyacını farkedin. Yaş küçüldükçe sarılmak, fiziksel temas çok önemlidir. Ya tehlikenin geçtiğini artık güvende olduğunu söylüyor olacaksınız ya da kaybın olduğunu, ancak; hayatın devam ettiğini söyleyeceksiniz. Duruma en uygun teselli cümlelerini kurun. Çocuk ne istiyorsa yapın, Sarıl bana diyebilir, Yanımda kal diyebilir. İhtiyacını algılayın ve yerine getirin. Oynaması, arkadaşlarıyla zaman geçirmesi için olanaklar yaratın. Disiplin konusunda dikkatli olun Her ne yaşanırsa yaşansın hayatın kuralları devam eder. Travmatik olay öncesi yaşanan disiplin sorunlarının olaydan sonra devam ettirmeyin. Şevkatli olurken uyması gereken kuralları nezaketle uygulayın. Esnekliğinizi iyi ayarlayın. Gözlemleyin Travmatik olay sonrası akut dönemde çocuklarda bazı belirtiler olur. Tekrarlama

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

TED ATAKENT KOLEJİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ

TED ATAKENT KOLEJİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ TED ATAKENT KOLEJİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ 1. SINIFA HAZIR OLMAK İlkokula başlarken, tüm çocuklar hayatlarında önemli bir adım atmış, yeni bir başlangıç yapmış olurlar. 1. sınıfla birlikte

Detaylı

10-11 YAŞ GRUBUNUN ANNE BABASI OLMAK

10-11 YAŞ GRUBUNUN ANNE BABASI OLMAK 10-11 YAŞ GRUBUNUN ANNE BABASI OLMAK İnsanoğlu yaşam boyu farklı gelişme dönemleri yaşar. Çocukları daha iyi tanımak için onların içinde bulundukları gelişme döneminin özelliklerinin bilinmesi aileyi rahatlatır,

Detaylı

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 3-6 yaş arasını kapsayan ve okul öncesi dönem adını verdiğimiz süreç çocukların gelişimi açısından oldukça önemlidir. Okul öncesi dönem çocukta büyümenin ve gelişimin en hızlı

Detaylı

Okul Dönemi Çocuklarda

Okul Dönemi Çocuklarda Okul Dönemi Çocuklarda Fiziksel ve motor gelişim Bilişsel açıdan gelişim Psikososyal gelişim Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül Hasan Kalyoncu Üniversitesi Okul Dönemi Çocuklarda (7-11 yaş) Gelişimin Görevleri

Detaylı

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu İÇERİK Rehberlik Birimi Tanıtımı Gelişim Dönemleri ve Okula Uyum Süreçleri Öğrencilerimizin; Zihinsel, bedensel, sosyal ve

Detaylı

ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ

ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ Özgüven Nedir? Özgüven en basit tanımıyla kişinin kendisine güvenmesidir. Daha geniş anlatımla, kişinin yapabildikleri ve yapamadıklarıyla, olumlu

Detaylı

AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV)

AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV) AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV) Eylül, 2009 Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi, Ankara Uzm. Seda YILMAZ İNAL AÇEV Ankara Temsilcisi Ailenin Önemi Anne-babalar, ilk eğiticiler olarak çocukların

Detaylı

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Çocukları çocuk bakım evi yolunda olan ebeveynlere Århus Kommune Børn og Unge Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Tyrkisk, Türkçe 2-3 yaşındaki çocuk hakkında durum ve gelişim görüşmesi Çocuk bakım

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

OYUN VE ÇOCUK. -Çocuğun iç dünyasını anlayabilmek. -Çocuğun olayları anlamasına yardım etmek. -Çocuğa olaylarla baş etme becerileri kazandırmak

OYUN VE ÇOCUK. -Çocuğun iç dünyasını anlayabilmek. -Çocuğun olayları anlamasına yardım etmek. -Çocuğa olaylarla baş etme becerileri kazandırmak OYUN VE ÇOCUK Oyun oynamak çocukluk çağına özgü psikolojik, fizyolojik ve sosyal içerikli bir olgudur. Oyun hem zihinsel gelişimin aynası olan hem sosyal becerilerin öğrenildiği hem de duygusal boşalımın

Detaylı

Mavi Pupa Montessori Anaokulu nun Sevgili Anne ve Babaları,

Mavi Pupa Montessori Anaokulu nun Sevgili Anne ve Babaları, Mavi Pupa Montessori Anaokulu nun Sevgili Anne ve Babaları, Hep beraber başladığımız yolculuğun iki haftasını geride bırakmış bulunuyoruz. Zamanın Mavi Pupa içinde bizim için daha ayrıcalıklı aktığını

Detaylı

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Çocukları günlük bakımcıya veya kreşe gidecek olan vede başlamış olan ebeveynlere Århus Kommune Børn og Unge Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Tyrkisk, Türkçe 9-14 aylık çocuklar hakkında durum ve

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

YAYLACIK İLKOKULU 0-18 (7-11 YAŞ MODÜLÜ) AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI YILLIK DERS PLANI(2.GRUP)

YAYLACIK İLKOKULU 0-18 (7-11 YAŞ MODÜLÜ) AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI YILLIK DERS PLANI(2.GRUP) ŞUBAT 24/02/2016 1. Programa ilişkin olumlu görüş geliştirmeye başlar. 2. Programın genel amaç ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur. 3. Programa devam etme konusunda motivasyonu artar. 4. Programdan

Detaylı

Dil Öğrenme ve yazım dili öğrenme

Dil Öğrenme ve yazım dili öğrenme Dil Öğrenme ve yazım dili öğrenme Đyi bir başarı için gerekli olanşartlar Çocuğunu desteklemek isteyen annebabalar için çeşitli tavsiyeler Elisabeth Grammel und Claudia Winklhofer Übersetzung: Abdullah

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

OYUN VE ÇOCUK. Oyunun Aşamaları:

OYUN VE ÇOCUK. Oyunun Aşamaları: OYUN VE ÇOCUK Çocuklar oyunla dünyayı keşfederler, diğer kişilerle kuracakları ilişkileri öğrenirler, kendi yeteneklerini ve güçlerini test ederler, yeni fikirleri denerler ve farklı aktiviteleri deneyecek

Detaylı

Bilgilendirme Toplantısı Boşanma ve Çocuk

Bilgilendirme Toplantısı Boşanma ve Çocuk 11.03.2016 Bilgilendirme Toplantısı Boşanma ve Çocuk Cemre Soysal Uzman Klinik Psikolog Boşanma kararına doğru.. Boşanma çocukların başına gelebilecek en sarsıcı olaylardan biridir. Çocukların değişikliklere

Detaylı

Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu

Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu Başarının Önsöz ü 1 2 Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu 1200 m² kullanım alanı, oyun salonları, çalışma sınıfları, sınıfların dışında açık ve kapalı oyun bahçesi, kum havuzu, bilim atölyesi, spor salonu,

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ Değerli anne babalar; Her insan, yaşamını sürdürmek ve gelişmek için başka insanlara ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaçları karşılamak için arkadaşlık ilişkileri, sosyal alandaki en önemli

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI AİLE İÇİ ŞİDDET

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI AİLE İÇİ ŞİDDET k İl u ok l ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI AİLE İÇİ ŞİDDET PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - NİSAN 2014 AİLE İÇİ ŞİDDET Çocuğun sağlıklı bir gelişim göstermesi ve sağlam bir kişilik kazanması için

Detaylı

Kasım Rehberlik Bülteni VELİ EĞİTİM REHBERİ. Okul Öncesi Dönemde Cinsel Gelişim

Kasım Rehberlik Bülteni VELİ EĞİTİM REHBERİ. Okul Öncesi Dönemde Cinsel Gelişim Kasım 2016 Rehberlik Bülteni VELİ EĞİTİM REHBERİ Okul Öncesi Dönemde Cinsel Gelişim OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE CİNSEL GELİŞİM Küçük çocuklar, kendi bedenleriyle çok ilgilidirler. Okul öncesi çocuk, çevredeki

Detaylı

8-9 YAŞ ÇCUKLARININ YAŞ DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ VE OKUL-ÖDEV ÇALIŞMALARI ÖZEL ANTALYA ENVAR İLKOKULU 8-9 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM DÖNEMLERİ ÖZELLİKLERİ

8-9 YAŞ ÇCUKLARININ YAŞ DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ VE OKUL-ÖDEV ÇALIŞMALARI ÖZEL ANTALYA ENVAR İLKOKULU 8-9 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM DÖNEMLERİ ÖZELLİKLERİ 8-9 YAŞ ÇCUKLARININ YAŞ DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ VE OKUL-ÖDEV ÇALIŞMALARI ÖZEL ANTALYA ENVAR İLKOKULU 8-9 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM DÖNEMLERİ ÖZELLİKLERİ ÇOCUKLARIMIZIN GELİŞİM DÖNEMİ ÖZELLİKLERİNİ BİLMEK NE

Detaylı

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI Bilgisayar ve internet kullanımı teknoloji çağı olarak adlandırabileceğimiz bu dönemde, artık hayatın önemli gereçleri haline gelmiştir. Bilgiye kolay, hızlı, ucuz ve güvenli

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI

ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ MAYIS -2012 ÇOCUK VE KİTAP "EĞİTİM YAŞAM İÇİNDİR" 2 ÇOCUK VE KİTAP Önceleri çocuk için kitap bir oyuncaktır.

Detaylı

Danışman Olarak Hemşire

Danışman Olarak Hemşire ÜNİTE 6 Danışman Olarak Hemşire Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar Danışmanın ne olduğunu, Danışmanın yararlarını, Danışmanın kimlere yapılabileceğini? Danışmanın tekniklerini, öğrenmiş olacaksınız.

Detaylı

Hamileliğe başlangıç koşulları

Hamileliğe başlangıç koşulları Zeka aslında tek bir kavram değildir. Zekayı oluşturan alt yeteneklere bakıldığında bu yeteneklerin doğuştan getirilen yeteneklerin yanı sıra sonradan kazanılmış, gerek çocuğun kendi çabasıyla edindiği,

Detaylı

küçük şeyler Eylül 2007

küçük şeyler Eylül 2007 KÜÇÜK ŞEYLER AKADEMİSİ; ÜSTÜN DÖKMEN YAŞAM BOYU GELİŞİM VE EĞİTİM AKADEMİSİNİN BİR MARKASIDIR. www.ustundanismanlik.com.tr www.küçükşeyler.com.tr www.kucukseyler.k12.com.tr ANKARA: Binsesin Sitesi 107.

Detaylı

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI Okul öncesi dönem genel anlamda tüm gelişim alanları açısından temellerin atıldığı

Detaylı

ANAOKULU 5 YAŞ 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Eğitim - Öğretim Yılı

ANAOKULU 5 YAŞ 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Eğitim - Öğretim Yılı ANAOKULU 5 YAŞ 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ 2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA Kim Olduğumuz Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel,

Detaylı

TANITIM DOSYASI. 1. Bölüm: Dahi Merkezi nin Tarihçesi. 3. Bölüm: Franchise Şartları. 4. Bölüm: Franchisee ye Verilen Hizmetler

TANITIM DOSYASI. 1. Bölüm: Dahi Merkezi nin Tarihçesi. 3. Bölüm: Franchise Şartları. 4. Bölüm: Franchisee ye Verilen Hizmetler TANITIM DOSYASI 1. Bölüm: Dahi Merkezi nin Tarihçesi 2. Bölüm: Dahi Merkezlerinde Verilen Hizmetler 3. Bölüm: Franchise Şartları 4. Bölüm: Franchisee ye Verilen Hizmetler 5. Bölüm: Rakamlarla Dahi Merkezi

Detaylı

CAN KARDEŞ KREŞİ REHBERLİK SERVİSİ

CAN KARDEŞ KREŞİ REHBERLİK SERVİSİ CAN KARDEŞ KREŞİ REHBERLİK SERVİSİ EKİM 2014 AYLIK REHBERLİK BÜLTENİ Çocuğumla Nasıl Oyun Oynayacağım? Oyun nedir? Oyun, çocukların dünyayı algılamalarını, hayal ile gerçek dünya arasında köprü kurmalarını

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

CİNSEL GELİŞİM VE EĞİTİM

CİNSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ÖZEL MAVİ DÜŞLER ANAOKULU 2015-2016 EĞİTİM YILI CİNSEL GELİŞİM VE EĞİTİM Bilgi Bülteni Sayı:7 Toplum olarak sağlıklı nesiller yetiştirmek; bedensel, ruhsal, zihinsel, sosyal ve cinsel yönden kendisi ve

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Aile Bülteni. Çocuk ve Cinsellik

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Aile Bülteni. Çocuk ve Cinsellik Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Aile Bülteni Çocuk ve Cinsellik Cinsel kimlik kişinin ait olduğu cinsi bilme hissidir. Cinsel kimlik gelişimi, doğumla başlayan ve yetişkinliğe kadar devam eden

Detaylı

OKAN EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ

OKAN EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ OKAN EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ AKRAN İLİŞKİLERİ VE AKRAN ZORBALIĞI AKRAN İLİŞKİLERİ Akran etkileşimi doğum itibariyle başlamaktadır. Ancak yaş ilerledikçe akranlarla geçirilen

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI Ayşe BAL DOĞUM TARİHİ 06/08/2003 YAŞI 9 KİMLİK BİLGİLERİ ANNE BABA ADI- SOYADI Sabiha Ali DOĞUM TARİHİ 09/06/1973 12/05/1970 MESLEĞİ Ev hanımı

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ Geleceğe ışık tutan, Başöğretmen Atatürk ün emanetine sahip çıkıp, eserinin üzerine imza atan, bilgiyi öğretmekten

Detaylı

BASKETBOLCU AHMET İLKÖĞRETİM 1. SINIF. Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR

BASKETBOLCU AHMET İLKÖĞRETİM 1. SINIF. Gülşen DEMİR Porsuk İlkokulu /Odunpazarı /ESKİŞEHİR BASKETBOLCU AHMET Ahmet ile babası televizyonda spor haberlerini izliyorlardı. Ahmet, babasına : - Spor ne demek, babacığım? diye sordu. Babası: - Spor, tek başımıza veya birden fazla kişi ile yaptığımız

Detaylı

ÖZEL ÜSKÜDAR SEV İLKÖĞRETİM OKULU

ÖZEL ÜSKÜDAR SEV İLKÖĞRETİM OKULU ÖZEL ÜSKÜDAR SEV İLKÖĞRETİM OKULU AYLIK BÜLTENLER SERİSİ EKİM, 2008 SAYI: 2 KONU: Çocuğunuzun Beceri ve Yeteneklerini Nasıl Geliştirebilirsiniz? Aileler çocuklarının mutlu bireyler olmalarını ve en yüksek

Detaylı

ÇOCUĞUNUZLA BİRLİKTE OYNAMANIN YARARLARI

ÇOCUĞUNUZLA BİRLİKTE OYNAMANIN YARARLARI ÇOCUĞUNUZLA BİRLİKTE OYNAMANIN YARARLARI Çocuğunuzla oyun oynamak anne babalara neler kazandırır? Ondaki değişimleri ve gelişimleri gözlemleyebilir, Oyun yoluyla çocuğundaki sınır ve kuralların oluşmasına

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR 1)ÖZELLİKLERİ 2)KARŞILAŞMA SIKLIĞI 3)TÜRKİYE VE DÜNYADA YAPILAN FAALİYETLER 4)EĞİTİMLERİ 5)AİLEYE VE ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER ÖZELLİKLERİ MOTOR GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ZİHİNSEL GELİŞİM

Detaylı

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ REHBERLİK SERVİSİ NEDİR? Öğrencilerin gelişim süreci içerisinde karşılaştıkları güçlükleri, problem

Detaylı

BURSA ÖZEL BİREY OKULLARI OKULA UYUM SÜRECİ BAHAR İLHAN REHBER ÖĞRETMEN

BURSA ÖZEL BİREY OKULLARI OKULA UYUM SÜRECİ BAHAR İLHAN REHBER ÖĞRETMEN BURSA ÖZEL BİREY OKULLARI OKULA UYUM SÜRECİ BAHAR İLHAN REHBER ÖĞRETMEN OKULA UYUM SÜRECİ BİR ÇOCUK İÇİN OKUL, DAHA ÖNCE HEMEN HEMEN HİÇBİRİNİ TANIMADIĞI ÇOK SAYIDA ÇOCUKLA KARŞILAŞMA ZORUNLULUĞUYLA, UYULMASI

Detaylı

Suriyeli Mülteci Çocuklar ile Dışavurumcu Sanat

Suriyeli Mülteci Çocuklar ile Dışavurumcu Sanat Suriyeli Mülteci Çocuklar ile Dışavurumcu Sanat Ezgi İçöz, MA 24 Haziran 14 Salı Tammam Azam Inside Outside Project: Gazeteci ve fotoğrafçılar ile çalışmak Motivasyon farklılıkları ve etik Çalışma süresi

Detaylı

03.11.2013-Bloomberg Businessweek. BASINDA GeniuSpy. Zihni Birleştirir, Zekâyı Geliştirir 1/6

03.11.2013-Bloomberg Businessweek. BASINDA GeniuSpy. Zihni Birleştirir, Zekâyı Geliştirir 1/6 03.11.2013-Bloomberg Businessweek BASINDA GeniuSpy Zihni Birleştirir, Zekâyı Geliştirir 1/6 Zihni Birleştirir, Zekâyı Geliştirir 2/6 27.08.2013-www.milliyet.com.tr Çocuğunuz dikkatsiz mi emin misiniz?

Detaylı

ÖĞRETMEN ESRA AKKAYA 3-6 YAŞ ÇOCUK GELİŞİM DÖNEMLERİ VELİ EĞİTİMİ NOTLARI. 3 Yaş Çocuğuna Yaklaşım Nasıl Olmalı?

ÖĞRETMEN ESRA AKKAYA 3-6 YAŞ ÇOCUK GELİŞİM DÖNEMLERİ VELİ EĞİTİMİ NOTLARI. 3 Yaş Çocuğuna Yaklaşım Nasıl Olmalı? 3 Yaş Çocuğuna Yaklaşım Nasıl Olmalı? 3 yaşındaki çocuk elinden gelse dünyayı keşfetmeye çalışır. Kırılabilecek şeyleri kırmaya, kalemlerle bir yerleri çiz meye ihtiyacı vardır. Buna göre bir oda veya

Detaylı

MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKÜSH ŞUBESİ ÇOCUK GELİŞİMCİ DAMLA ATAMER

MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKÜSH ŞUBESİ ÇOCUK GELİŞİMCİ DAMLA ATAMER MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKÜSH ŞUBESİ ÇOCUK GELİŞİMCİ DAMLA ATAMER BEBEKLİK DÖNEMİNDE (0 3 YAŞ) ERKEN TANI İÇİN KRİTİK DÖNEMLER Bebeklik dönemi, gelişimin en hızlı ilerlediği dönemdir. Çevrelerine

Detaylı

IŞIK LI ANNE BABA REHBERİ

IŞIK LI ANNE BABA REHBERİ Rehberlik Bilgi Bülteni Ekim 2014 IŞIK LI ANNE BABA REHBERİ İLKOKUL ÇAĞI ÇOCUKLARDA RUHSAL OKUL SÜREÇLERİ KAYGILAR VE SORUMLULUKLAR EYVAH ÖDEVİM VAR! 1 Sevgili Velilerimiz, En değerli varlıklarımız olan

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

Maslow a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Maslow a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi SOSYAL GELİŞİM-2 Maslow a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi Maslow, sağlıklı kişiliğin nasıl oluştuğuyla ilgili derin araştırmalar yapmış ve sağlıklı bir kişiliğin gelişebilmesi için gerekli olan gereksinmelerden

Detaylı

Irmak Neden Farklıdır? >> 20. Eğitim Yılımızı Tamamlarken...

Irmak Neden Farklıdır? >> 20. Eğitim Yılımızı Tamamlarken... > 20. Eğitim Yılımızı Tamamlarken... «IRMAK NEDEN FARKLIDIR?» 20. Eğitim Yılımızı Tamamlarken Değerli Irmak Ailesi; 20. Eğitim yılımızı tamamlarken kurumumuzun geldiği farklı

Detaylı

GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği fiziksel, sosyal, zihinsel, cinsel, duygusal ve ahlaki gö

GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği fiziksel, sosyal, zihinsel, cinsel, duygusal ve ahlaki gö 0-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ KÜÇÜK ADIMLAR ANAOKULU Mehmet Gökay İÇEL. Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği

Detaylı

FK IX OFFER BENLİK İMAJ ENVANTERİ

FK IX OFFER BENLİK İMAJ ENVANTERİ FK IX OFFER BENLİK İMAJ ENVANTERİ 1- Beni çok iyi tanımlıyor 2- Beni iyi tanımlıyor 3- Beni az çok iyi tanımlıyor 4- Beni pek tanımlamıyor 5- Beni zaman zaman hiç tanımlamıyor 6- Beni hiç tanımlamıyor

Detaylı

PENGUEN GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ

PENGUEN GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ PENGUEN GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? ANNELER GÜNÜ TRAFİK VE TAŞITLAR DÜNYA SÜT GÜNÜ MÜZELER HAFTASI 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Taşıtların özelliklerini, benzerlik ve farklılıklarını

Detaylı

ALKEV Ozel. Ilkokulu

ALKEV Ozel. Ilkokulu ALKEV Ozel Ilkokulu 2014-2015 AG-Broschure 1 ve 2. SINIF KULÜPLERİ ÇİZGİLERDEN RESİMLERE YOLCULUK Kulübümüzde aşamalı çizgileri kullanarak çocuklarımıza resim yapmayi öğretmek hem kolay hem de eğlenceli

Detaylı

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU BRANŞ DERSLERİMİZ ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU eğitiminde uygulanan programda Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve öğretim müfredatında yer alan çalışmalar ve bu çalışmalara ek olarak çağın gerekleri

Detaylı

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ Oyun bir çocuğun en önemli işidir. Çocuklar oyun ortamında kendilerini serbestçe ifade edip, yaşantılarını yansıtırlar ve dış dünyaya farketmeden hazırlık yaparlar.

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ-GEREÇLER GEZİ-GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 5.6.7.8. SINIFLAR

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. 2015 2016 Eğitim Öğretim Yılı. Ocak Ayı Bülteni ÜNİTE BAŞLIĞI: Kendimizi İfade Etme Yollarımız (PYP) 4A 4B

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. 2015 2016 Eğitim Öğretim Yılı. Ocak Ayı Bülteni ÜNİTE BAŞLIĞI: Kendimizi İfade Etme Yollarımız (PYP) 4A 4B İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu 2015 2016 Eğitim Öğretim Yılı Ocak Ayı Bülteni ÜNİTE BAŞLIĞI: Kendimizi İfade Etme Yollarımız (PYP) 4A 4B Martılar-Leylekler Sınıfı İSTEK KEMAL ATATÜRK ANAOKULU Aralık

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

Deniz Kantarcıoğlu Anaokulu Rehber Öğretmeni. «Okula Uyum»

Deniz Kantarcıoğlu Anaokulu Rehber Öğretmeni. «Okula Uyum» Deniz Kantarcıoğlu Anaokulu Rehber Öğretmeni «Okula Uyum» Hayatımızda yeni bir sayfa daha açılıyor. Bu başlangıç hem çocuğunuzun hem de sizlerin hayatında yepyeni bir dönemin başlangıcı... Çocuklar, okula

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 Sayın Veli, Bu mektubumuzda, 2015-2016 Eğitim - Öğretim yılı MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu,3. Sınıflar sınıf öğretmenleri zümresi

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (31 Ekim- 16 Aralık 2016 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

10 yaş döneminin gelişim özelliklerine dil-bilişsel, bedensel, motor, duygusal, FATİH HANOĞLU

10 yaş döneminin gelişim özelliklerine dil-bilişsel, bedensel, motor, duygusal, FATİH HANOĞLU Öğrenme, insan davranışında sürekli bir değişimi ifade eder. Olgunlaşmayla birlikte çocuk, kendisinden beklenen davranış şekillerini oluşturur. Bu da çocuğun bu davranış ve becerileri geliştirmesi açısından

Detaylı

Ders Ayrıntıları Yarıyıl Kodu Adı T+U Kredi AKTS Çocuk Hukuku

Ders Ayrıntıları Yarıyıl Kodu Adı T+U Kredi AKTS Çocuk Hukuku 1 --- Çocuk Hukuku 2+0 2 2 Seçmeli okul öncesi öğretmenliği lisans öğrencilerinin Türkiye ve Dünya hukukunda çocuğun ve çocuk haklarının yeri konusunda bilgi sahibi olmaları Çocukluk kavramı ve tarihsel

Detaylı

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu TATİLDE ÇOCUKLA BİRLİKTE OLMAK

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu TATİLDE ÇOCUKLA BİRLİKTE OLMAK PDR BÜLTENİ Bülten Tarihi: Ocak 2017 Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu TATİLDE ÇOCUKLA BİRLİKTE OLMAK Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu Psikolojik

Detaylı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı 2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı Dersin Adı: Türkçe Dil Bilgisi Yaş Grubu: 1-3 yaş Ögretmen: İmge Şahin Email: sahin_imge@hotmail.com Değerli Veliler, Bu yıl okul öncesi (1-3 yaş) sınıfını beraber

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Değerli Velimiz; Meslek seçiminin öneminin anlatıldığı ve siz değerli velilerimize yönelik önerileri

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:05 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:08

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:05 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:08 Söz Dinlemeyen Çocuklara Nasıl Yardımcı Olunmalıdır? Çocuklarda zaman zaman anne-babalarının sözünü dinlememe kendi bildiklerini okuma davranışları görülebiliyor. Bu söz dinlememe durumu ile anne-babalar

Detaylı

KÜÇÜK EŞEK VE YILBAŞI KUTLAMASI

KÜÇÜK EŞEK VE YILBAŞI KUTLAMASI İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK ANAOKULU Aralık Ayı Kütüphane Çalışması Kanaryalar-Güvercinler-Papağanlar-Kırlangıçlar KÜÇÜK EŞEK VE YILBAŞI KUTLAMASI ÇALIŞMA YAŞ GRUBU : 5 yaş KONU: Yeni Yıl KİTABIN YAZARI:

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını EĞİTİCİ OYUNCAKLAR O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştiren en değerli araçlardır.

Detaylı

EĞİTİM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI. 22-23 ve 29-30 KASIM 2014 TARİHLERİNDE CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ NDE

EĞİTİM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI. 22-23 ve 29-30 KASIM 2014 TARİHLERİNDE CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ NDE EĞİTİM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI 22-23 ve 29-30 KASIM 2014 TARİHLERİNDE CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ NDE Eğitim Koçluğu Sertifika programı öğrencilerin okul, aile ve özel yaşamındaki

Detaylı

KONUŞMA VE DİNLEME ADABI

KONUŞMA VE DİNLEME ADABI DEĞERLER EĞİTİMİ MART AYI KONUSU: KONUŞMA VE DİNLEME ADABI ÇANAKKALE VE VATAN SEVGİSİ UYGULAMA KOORDİNATÖR OKULU: K A R TA L E S E N T E P E A N A O K U L U Merhaba ; Her şeyden önce, Ulu Önder Atatürk

Detaylı

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ 2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz MEB kazanımlarına

Detaylı

ODTÜ GVO DANIŞMANLIĞINDA ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU 3 YAŞ B SINIFI EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ

ODTÜ GVO DANIŞMANLIĞINDA ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU 3 YAŞ B SINIFI EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ ODTÜ GVO DANIŞMANLIĞINDA ÖZEL MANİSA ÜLKEM ANAOKULU 3 YAŞ B SINIFI EYLÜL EKİM AYI BÜLTENİ SINIF ETKİNLİKLERİ Eylül Ekim ayı etkinliklerimiz Oyun teması ile başladı. TÜRKÇE DİL Türkçe Dil Etkinliklerimizde

Detaylı

ANAOKULU 4 YAŞ GRUBU 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

ANAOKULU 4 YAŞ GRUBU 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ ANAOKULU 4 YAŞ GRUBU 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ 2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA Kendimizi İfade Etme Yollarımız Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları,

Detaylı

ÇOCUK VE OYUN. Doç. Dr. Ayperi Sığırtmaç. Ç.Ü. Eğitim Fak. İlköğretim Böl. Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı

ÇOCUK VE OYUN. Doç. Dr. Ayperi Sığırtmaç. Ç.Ü. Eğitim Fak. İlköğretim Böl. Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı ÇOCUK VE OYUN Doç. Dr. Ayperi Sığırtmaç Ç.Ü. Eğitim Fak. İlköğretim Böl. Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Çocuk için çok ciddi bir uğraş olan oyun, aynı zamanda bir eğlence ve öğrenme kaynağıdır.

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

CİNSEL KİMLİK GELİŞİMİ

CİNSEL KİMLİK GELİŞİMİ CİNSEL KİMLİK GELİŞİMİ Yaşamımızın her alanında sürekli olarak gelişim ve değişim yaşarız. Yaşanan gelişim, biyolojik kültürel ve bireysel faktörlerin ortak ürünüdür. Gelişimsel değişimin bir parçası olarak

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ REHBERLİK POSTASI 2

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ REHBERLİK POSTASI 2 ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ REHBERLİK POSTASI 2 14 Aralık 2012 Sayın Velimiz, İkinci rehberlik postamızda sizlerle Davranış ve Değerler Eğitimi Programımız kapsamında

Detaylı

Haftalı NİSAN Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun!

Haftalı NİSAN Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun! K A Y I O K U L L A R I Haftalı 17-21 NİSAN 2017 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı coşkuyla kutladık. Yarının aydınlık geleceği olan

Detaylı

ACIBADEM DOĞA KOLEJİ BİLİM OKULU

ACIBADEM DOĞA KOLEJİ BİLİM OKULU Lego ile Yaratıcı Yazarlık Türkçe derslerimizde öğrencilerimizin yaratıcı okuryazarlık alanında gelişimlerini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Yaratıcı yazarlık dersi içerisinde gerçekleştirdiğimiz lego uygulamalarımızda,

Detaylı

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ 2015 MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Taşıtlar konusunda neler bildiğimizi akıl haritasında resimledik. Trafik kurallarını ve işaretlerini öğrendik.

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (28 EKİM -13 ARALIK 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler,

Detaylı

Özgüven Nedir? Özgüven Eksikliği Nedir?

Özgüven Nedir? Özgüven Eksikliği Nedir? Özgüven Nedir? Özgüven; kendimiz ve yeteneklerimiz hakkında pozitif ve gerçekçi bir anlayışa sahip olduğumuz anlamına gelmektedir. Diğer taraftan, özgüven eksikliği ise; kendinden şüphe duymak, pasiflik,

Detaylı

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ KAVRAMLAR *Büyük küçük orta *Sivri-küt *Önünde-arkasında *Alt-üst-orta *Altında-üstünde-ortasında *Arasında *Renk kavramı: Kahverengi, gri *Sayı

Detaylı