2. SALIKTA YAAM KALTES SONGRES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. SALIKTA YAAM KALTES SONGRES"

Transkript

1

2 2. SALIKTA YAAM KALTES SONGRES (ULUSLARARASI KATILIMLI) Klinik Uygulamalarda Salıkla lgili Yaam Kalitesi 5-7 Nisan 2007 Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi ZMR KONGRE ÖZET KTABI ZMR 2007

3 ii! Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri 87 sok. No.4/4 Bornova zmir, 2007

4 ! iii SAYKAD ADINA ÖNSÖZ Deerli meslektalarım, Ülkemizde ilk kez Salıkla lgili Yaam Kalitesi ni bilimsel bir ortamda paylatıımız 2004 yılı birinci toplantımıza yazdıımız önsözde Medline veri tabanında MeSH (konu balıkları) listesine 1977 yılında alınan yaam kalitesi (quality of life) nin bu güne dek 60 bine yakın bilimsel dokümanın herhangi bir yerinde yer aldıını belirtmitik. lk toplantımızdan bu güze dek geçen 3 yıllık sürede bu çalımalara 28 bin yeni yayın eklenmitir. Salıkla lgili Yaam Kalitesinin ne denli büyüyen bir alan olduundan hiç üphemiz yok artık. Ülkemiz salık bilimleri ortamında da Yaam Kalitesi artık giderek daha fazla konuulur, kullanılır oldu. Hasta merkezli yaklaımın gelimesi dorultusunda algılanan salık ve yaam kalitesi araçları, gerek klinik gerekse toplum düzeyinde rutin deerlendirme araçları arasında yerini almaya baladı. Yine de -öznel salık algısı da diyebileceimiz- yaam kalitesinin, bazı tıp disiplinlerinde ülkemizde henüz daha istenilen öneme kavuamadıını gözlüyoruz. Salıkta Yaam Kalitesi Dernei ülkemizdeki klinik uygulama ortamında bu kavramın tanıtılması ve rutin uygulamaya sokulabilmesi amacıyla bu kongrenin konusunu Klinik Uygulamalarda Yaam Kalitesi olarak belirledi. lk kez bu toplantıda bazı tıp dalları belki de ilke kez bu kavramla yakınlama fırsatı bulacaklar. 19 farklı tıp disiplini kendi alanlarında Salıkla lgili Yaam Kalitesini tartıacaklar bu toplantıda. Bunun yanında genel oturumlarda gerek yurt içinden gerekse yurt dıından birçou kendi olanaklarını zorlayarak katılan deerli bilim insanları genç aratırmacılara ıık tutacaklar. Bu kongrede yine herkes bir eyler örenecek birbirinden. Bu yıl ilk kez Dünya Yaam Kalitesi topluluunun dernei sayılabilecek International Society of Quality of Life (ISOQOL) ün deerli (yeni ve eski) bakanları bilim insanı kimlikleriyle toplantımıza katılacaklardır. Yine ülkemizin deerli bilim kuruluu TUBITAK ın da desteini arkamızda hissetmek yolumuzda daha bir heyecanla ilerlememizi salıyor. Çada Türk tıbbının her alanda olduu gibi Yaam Kalitesi alanında da baarılı olacaına olan inancımızla, bu hayal ile birlikte yola çıktıımız deerli bilim insanı, derneimiz kurucu bakanı sayın Prof. Dr. Hüray Fidaner (Hüray ablamız) i bir kez daha özlemle anarken, kongremizin gerçek bir bilimsel ortamda ve içerikte sürdürülmesine katkısı olan tüm konumacı ve aratırmacıları, düzenleme kurulu üyesi, dal sorumlusu arkadalarımı ve deerli DALYATUR ailesini kutluyorum. Saygılarımla. Prof. Dr. Erhan Eser SAYKAD Yönetim KuruluBakanı

5 iv! KURULLAR BAKAN Prof. Dr. Erhan ESER KONGRE SEKRETERLER Prof. Dr. Ömer AYDEMR Yrd. Doç. Dr. Tümer PALA DÜZENLEME KURULU Uz. Dr. Beyhan Cengiz ÖZYURT Doç. Dr. Bilgin ÖZMEN Doç. Dr. Caner FDANER Doç. Dr. Cengiz KIRMAZ Gül SAATLI, MPH Hakan BAYDUR, MPH Doç. Dr. Hasan YÜKSEL Prof. Dr. Köksal ALPTEKN Prof. Dr. Rukiye PINAR Prof. Dr. Serap ÖZTÜRKCAN Dr. Sultan ESER, PhD Doç. Dr. Talha MÜEZZNOLU Doç. Dr. Tuncay DURUÖZ Doç. Dr. Verda TOPRAK BLMSEL DANIMA KURULU METODOLOJ: Prof. Dr. Ömer Aydemir, Prof. Dr. Aye Küçükdeveci, Prof. Dr. Erhan Eser Yrd. Doç. Dr. Simten Malhan, Güldal Büyükdamlacı PhD, Doç. Dr. Tuncay Duruöz ALERJ: Doç. Dr. Cengiz KIRMAZ ANESTEZ: Doç. Dr. Verda TOPRAK ASTIM-KOAH: Prof. Dr. Arzu Yorgancıolu DERMATOLOJ: Doç. Dr. Aylin Türel Ermertcan, Prof. Dr. Serap ÖZTÜRKCAN ENDOKRNOLOJ: Doç. Dr. Bilgin ÖZMEN ENF. HST. VE KLNK MKROBYOLOJ: Prof. Dr. Süheyla Sürücüolu Doç. Dr. Özlem Tünger FTR-ROMATOLOJ: Doç. Dr. Tuncay DURUÖZ GASTROENTEROLOJ: Doç. Dr. Ender Ellidokuz GÖZ HASTALIKLARI: Doç. Dr Barı Toprak HALK SALII: Prof. Dr. Erhan Eser, Doç. Dr. Caner FDANER SALII: Yrd. Doç. Dr. Yücel Demiral JNEKOLOJ: Doç. Dr. Ümit Sungurtekin nceboz KARDYOLOJ: Prof. Dr. Filiz Özerkan, Doç. Dr. Cevat eküri KRONK HASTALIKLAR VE HEMRELK HZMETLER: Prof. Dr. Rukiye PINAR NEFROLOJ: Prof. Dr. Fehmi Akçiçek NÖROLOJ: Prof. Dr. Hatice Maviolu ONKOLOJ: Dr. Sultan Eser, PhD, Prof. Dr. Murat Tuncer, Doç. Dr. Tuncay Göksel Doç. Dr. Aye Nur Demiral PEDATRK ALERJ: Doç. Dr. Hasan Yüksel PLASTK CERRAH: Doç. Dr. Levent Yoleri PSKYATR: Doç. Dr. Yıldız Akvardar PSKOONKOLOJ: Prof. Dr. Hayriye Elbi SALIK EKONOMS: Dr. Fidan Doan ÜROLOJ: Doç Dr. Talha Müezzinolu

6 ! v ÇNDEKLER Önsöz Kurullar çindekiler Bilimsel program Dal sempozyumları programı Bildiri tartıma programı Kongre öncesi kurslar Sayfa No iii iv v ix xiv xxii xxvii KONFERANS / PANEL SUNULARI Klinik uygulamada yaam kalitesi ölçeklerinin kullanılması 1 Hekimlerin yaam kalitesine yaklaımları 3 Quality of life in older adults 5 Interpretation of HRQOL 6 Health-related quality of life in cancer clinical trials and patient management 7 Kronik hastalıklarda yaam kalitesi ve hemirelik 9 Arı ve yaam kalitesi 12 Anestezi uygulamaları ve yaam kalitesi 14 Obstrüktif akcier hastalıklarında yaam kalitesi ve salıkla ilgili yaam kalitesi anketleri 16 Klinik uygulamada diyabette salıkla ilgili yaam kalitesi 25 Diyabetli hastalarda yaam kalitesi üzerine fiziksel aktivitenin etkisi 27 Diyabette salıklı yaam ve beslenme 30 Yaam kalitesi ölçeklerinin kullanımında uluslararası düzenlemeler 36 AIDS ve yaam kalitesi 37 Viral hepatitler ve yaam kalitesi 39 Psikiyatride yaam kalitesinin yeri 42 Alkol baımlılarında yaam kalitesi 43 Prostat kanserinde yaam kalitesi 44 Dermatolojide yaam kalitesi 50 Akne ve yaam kalitesi 51 Yaam kalitesi ve plastik cerrahi 54 Plastik cerrahi ve salıkta yaam kalitesi 59 Meme rekonstrüksiyonunda yaam kalitesi 62 Plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi ve salıkla ilgili yaam kalitesi 63 Mesane kanseri ve yaam kalitesi 65 POSTER BLDRLER Türkçe McGill standart arı ölçei: kültürel adaptasyon, geçerlilik ve güvenilirlilik çalıması 70 Türk hasta populasyonunda anestezide derlenme kalitesi skorunun (dk-40) geçerlilik ve güvenirliinin test edilmesi 71 Alerjik rinitli çocuklarda serum ve nazal lavaj sıvısındaki ecp nin klinik parametreler ve yaam kalitesi ile ilikisi 72 Allerjik rinitte yaam kalitesi 73 Farklı allerjen duyarlılıı olan astımlı çocuklarda yaam kalitesi 74 Astımlı çocuklar ile salıklı çocukların ve ailelerinin yaam kalitesinin karılatırılması ve yaam kalitesini etkileyen faktörlerin incelenmesi 75

7 vi! ÇNDEKLER Sayfa No Çocuklar için yeniden düzenlenmi kistik fibrozis anketinin (cfq-r)türkçeye çevirisi ve validasyonu 76 Periferik arter hastalıı olan bireylerin yaam kalitesi ve ilikili faktörlerin belirlenmesi 77 Miyokart infarktüsü geçiren hastalarda umut, moral ve sosyal destek düzeylerinin yaam kalitesine etkisi 78 Miyokard infarktüsü geçiren hastalarda seksüel disfonksiyonun yaam kalitesine etkisi 79 Koroner kalp hastalıı riski ve koroner kalp hastalıının bireylerin salık algıları üzerine etkisi 80 Koroner arter baypas graft cerrahisinde atan kalp ve kardiyopulmoner baypas yönteminin hastaların yaam kalitelerine etkisi 81 Erken evre meme kanseri hastaları için çözümlemeli karar modeli: lumpektomiye karı mastektomi 82 Kanserli hastalarda yaam kalitesi 83 Kemoterapi alan hastaların yaam kalitesi düzeylerinin belirlenmesi 84 Akcier kanseri semptom skalası geçerlik güvenirlik çalıması 85 Kanser hastalarıyla uraan hekimlerin yaam kalitesine yönelik inanç ve tutumları: karılatırmalı bir çalıma 86 Sf-36 nın Türk kanser hastalarında güvenirlik ve yapı geçerliinin sınanması 87 Kanser hastalarının yaam kalitelerinin SF-36 ölçei ile deerlendirilmesi 88 Çok boyutlu yaam kalitesi skalası nın kanserli hastalarda güvenirlik ve geçerlii nin incelenmesi 89 Ba-boyun kanserli hastalarda tedavi sonrası yaam kalitesini etkileyen faktörler 90 Dünya salık örgütü - Avrupa yalanma tutumu anketi Türkçe sürümünün psikometrik çözümlemesi 91 Erikin bireylerde kolesterol düzeyi ve yaam kalitesinin incelenmesi 92 Geriatrik bireylerde düme korkusu ve düme korkusunun yaam kalitesine etkisinin deerlendirilmesi 93 Manisa Muradiye salık ocaı bölgesindeki 65 ya üstü yalıların yaam kalitesinin deerlendirilmesi ve yaam kalitesini etkileyen faktörlerin incelenmesi 94 Yalılarda yaam kalitesi: toplum ve huzurevi karılatırması 95 Ankara da yaayan 60 ya üstü bireylerin salık durumu algılamaları 96 Eskiehir kırsal kesim yalılarında yaam kalitesi ve günlük yaam aktiviteleri 97 Rekreatif aktivitelerin kas hastalarının solunum kapasitelerine ve yaam kalitelerine etkileri 98 Parkinson hastalıında yaam kalitesini etkileyen faktörler 99 Epilepsi hastalarının bildirdii antiepileptik ilaç yan etkilerinin yaam kalitesi üzerine etkisi 100 Multiple skleroz lu hasta ve ailesinin yaam kalitesi 101 Akcier kanserli hastaların hastalıkları ile ilgili tutumları 102 KOAH lı hastalarda subjektif dispne algısının objektif dispne göstergeleri ve yaam kalitesi ile ilikisi 103 KOAH lı hastalarda yaam kalitesinin hastalık spesifik ve genel ölçek ile deerlendirilmesi 104 Aktif ve inaktif tüberküloz olgularında yaam kalitesi ve durumluk sürekli kaygı düzeyleri ile ilikisi 105

8 ! vii ÇNDEKLER Sayfa No Salıklı bireylerde sigara tüketimi ve yaam kalitesine etkisi 106 Tüberkülozlu hastalarda salıkla ilgili yaam kalitesinin deerlendirilmesi 107 Astımlı olgularda yaam kalitesi ile astım kontrol testi ve astım iddet skalası arasındaki ilikinin deerlendirilmesi 108 Kronik öksürüü olan olgularda leicester öksürük anketinin kullanımı ve yaam kalitesinin deerlendirilmesi 109 KOAH lı olgularda yaam kalitesi, performans durumu, anksiyete ve depresyon arasındaki ilikinin deerlendirilmesi 110 Lomber spondiloza balı bel arısının yaam kalitesi ve depresyon üzerine etkisinin deerlendirilmesi 111 Diz osteoartritli bayanlarda, çok bileenli egzersizin yaam kalitesine etkisi 112 Oral ülserli hastalarda faktör analizi ile oral salıkla ilikili yaam kalitesinin deerlendirilmesi ve klinik etkinliinin incelenmesi 113 Sjogren sendromlu hastalarda oral salık ile ilikili yaam kalitesi düzeyi tükürük akım miktarı ve dental salıktan etkilenmektedir 114 Mikrodiskektomi sonrası uygulanan dinamik lomber stabilizasyon egzersizlerinin etkinlii 115 Miyofasiyal arı sendromlu hastalarda disabilite ve yaam kalitesi arasındaki ilikinin incelenmesi 116 Bel arısı olan hastalarda klinik karakteristiklerle yaam kalitesi arasındaki iliki 117 Kas-iskelet sisteminden kaynaklanan arı iddetinin genel salıkla ilgili yaam kalitesi ve egzersiz kapasitesine etkisi 118 Diyabet tedavi memnuniyeti anketi DTSQ(s) Türkçe sürümünün psikometrik özellikleri ya grubunda kilo fazlalıı ve yaam kalitesi arasındaki ilikinin incelenmesi 120 Metabolik sendrom ve yaam kalitesi 121 Obez bireylerde hemire tarafından verilen kilo kontrolü eitiminin metabolik, psikolojik parametreler ve yaam kalitesine etkisi 122 Diyabetli hastalarda yaam kalitesi ve yaam kalitesini etkileyen faktörler 123 Hipertiroidi ve hipotiroidi olgularının yaam kalitesi ve etkileyen etmenlerin incelenmesi 124 Akut diz osteoartritinde kesikli ve sürekli souk tedavilerinin klinik tablo üzerine etkisi 125 Evde kalan üniversite örencilerinde yaam doyumu ve etki eden faktörlerin incelenmesi 126 Yurtta kalan üniversite örencilerinde yaam doyumu ve etki eden faktörlerin incelenmesi 127 Ondokuz mayıs üniversitesi samsun salık yüksek okulu örencilerinin sigara içme durumu ve etkileyen faktörler 128 Çalıan genç erkeklerin bazı sosyodemografik özelliklerinin ve yaam kalitelerinin belirlenmesi 129 Kiddo-KINDL ölçei ile adolesanlarda yaam kalitesinin deerlendirilmesi 130 Bedensel ve zihinsel engellilerine sunulan salık hizmetinin kalitesi ve yaam kalitesi (dıs-qol) projesi Türkiye merkezi odak grup sonuçları 131 Çalıan çocuklarda oral salıkla ilikili yaam kalitesini etkileyen faktörler 132 Kindl 8-16 ya yaam kalitesi ölçei aile formu geçerlilik ve güvenilirlik çalıması 133

9 viii! ÇNDEKLER Sayfa No Kiddy-KINDL 4-7 ya yaam kalitesi ölçei geçerlilik ve güvenilirlik çalıması 134 Ondokuz mayıs üniversitesi tıp fakültesi örencilerinde sigara kullanımı ve yaam kalitesine etkisi 135 sveç te göçmen olarak yaayan Türklerin yaam kalitesinin deerlendirilmesi 136 Gazi üniversitesi salık hizmetleri meslek yüksek okulu örencilerinin yaam tarzlarına göre yaam kalitelerinin deerlendirilmesi 137 Gazi üniversitesi salık hizmetleri meslek yüksek okulu örencilerinin bazı sosyoekonomik özelliklerine göre yaam kalitelerinin deerlendirilmesi 138 Euro-qol (EQ-5D) indeksinin toplum standartları ve psikometrik özellikleri: Manisa kent toplumunu örneklemi 139 Celal Bayar Üniversitesi tıp fakültesi aratırma ve uygulama hastanesinde çalıan hemirelerin yaam kalitesi ve bunu etkileyen sosyo-demografik faktörler 140 Sigara fabrikası çalıanlarının yaam kalitesi 141 Menopozal semptomların ve evlilik uyumunun yaam kalitesi üzerine etkisi 142 Türkçe SF-6 boyut ölçeinin geçerlilik ve güvenilirlii 143 izofrenide yaam kalitesi ve psikososyal beceri eitimi 144 Lise örencilerinin premenstrual dönemde yaam kaliteleri 145 izofreni hastalarında düünce bozukluunun yaam kalitesine etkisi 146 Major depresif bozuklukta yaam kalitesi: kesitsel bir çalıma 147 Konstipasyon risk deerlendirme ölçei nin Türkçe geçerlilii 148 Salık personeli ve örencilerde irritabıl barsak sendromunun yaam kalitesi üzerine etkileri 149 Hormon dirençli prostat kanserli hastalarda docetaxel in psa ve yaam kalitesi üzerine etkileri 150 Benign prostat hiperplazi hastalıına özgü yaam kalitesi ölçütü gelitirilmesi 151 Kadınlarda üriner inkontinans ve yaam kalitesi 152 drar kaçıran bayanlarda ICIQ kısa formundaki günlük yaamı etkilenme skalası hayat kalitesini ne kadar gösteriyor?( I-QoL formu ile karılatırma) 153 Vazektominin hayat kalitesi ve erektil fonksiyon üzerine olan etkisinin erken dönem sonuçları 154 Çocuk dermatoloji yaam kalitesi indeksinin (CDLQI ) Türkçeye uyarlaması ve Türkçe sürümün geçerlilii 155 Behçet hastalarında yaam kalitesinin hastalık aktivitesi ile ilikisi 156 Saç ve saçlı deri hastalıklarının yaam kalitesi ve psikosomatik durum üzerine etkileri 157 Kronik ekzemada tedavinin yaam kalitesi üzerine etkileri 158 Akne vulgaris hastalarında uygulanan tedavinin yaam kalitesi üzerine etkileri 159 Fototerapinin dermatolojik hastalıklarda yaam kalitesi üzerine etkisi 160 Hemodiyaliz ve periton diyalizi hastalarında beslenme durumunun yaam kalitesine etkisi 161 Hemodiyalize giren son dönem böbrek yetmezlii olan hastalarda vücut aırlıı ile beslenme durumlarının yaam kalite düzeyleri üzerine etkisi 162 Kronik hemodiyaliz hastalarının yaam kalitesi: hasta ve hasta yakınları tarafından algılanan yaam kalitesi nin karılatırılması 163 Uluda üniversitesi tıp fakültesinde çalıan hemire ve salık teknisyenlerinin yaam kalitesinin deerlendirilmesi 164 Youn bakım ünitesinde yata hastaların taburculuk sonrası yaam kalitesi (KONFERANS / PANEL SUNUSU) 165 Evde ve huzurevinde yaayan yalılarda yaam kalitesinin deerlendirilmesi 167

10 ! ix BLMSEL PROGRAM 5 Nisan/April 2007 Saat Salon Oturum Konumacı Fuaye Kayıt Ana Salon Ana Salon Açılı töreni Konferans: Klinik uygulamada Yaam Kalitesi Ölçeklerinin kullanılması ve sonuçların yorumlanması Çay-Kahve Molası Ana Salon Sunum Dili: ngilizce (English) Konferans: Yalılık ve Yaam Kalitesi (Quality of Life and Elderly) Posterlerin asılması ve Ölen yemei Ana Salon Çay kahve molası (coffee break): Çay kahve molası (coffee break): Sunum Dili: ngilizce (English) Salon 2 Sunum Dili: ngilizce (English) Paralel Workshop 1: Comparison of different approaches for developing new HRQL instruments: qualitative; traditional psychometric; and modern item-response theory (IRT)-based methods Parale Workshop II: Interpretation of HRQOL Kongre Bakanı - SAYKAD Yönetici: Prof. Dr. Serap Öztürkcan Celal Bayar ÜTF, Dermatoloji. AD Konumacılar: Prof. Dr. Erhan Eser, Celal Bayar ÜTF, Halk Salıı. AD Prof. Dr. Ömer Aydemir, Celal Bayar ÜTF, Psikiyatri AD Yönetici: Prof. Dr. Rukiye Pınar Marmara Üniversitesi, Hemirelik YO.ç Hastalıkları Hemirelii AD. Konumacı: Ramona Lucas, MD, PhD Institut Català de l Envelliment. UAB. Barcelona, Spain, Barselona, spanya. Yönetici: Prof. Dr. Hayriye Elbi Mete, Ege ÜTF, Psikiyatri AD Sunucu : Prof. Dr. Peter Fayers University of Aberdeen, UK Yönetici: Prof. Dr. Gül Ergör Dokuz Eylül ÜTF, Halk Salıı. AD Sunucu : Madeleine King PhD ISOQOL Bakanı Centre for Health Economics, Research & Evaluation, University of Technology, Sidney, Avustralya

11 x! 6 Nisan /April 2007 Saat Salon Oturum Konumacı Ana Salon Konferans: Rash Analizi Çay-Kahve Molası Ana Salon ngilizce (English) ngilizce (English) Ana Salon Panel: Onkolojide Yaam Kalitesi HRQOL in Cancer Patients Psikoonkoloji ve Yaam Kalitesi Assessment of pain, cognitive functioning and HRQoL in palliative care Konferans: Salık ekonomisinde sonuç göstergeleri (DALY, QALY) Foyer Ölen yemei Ana Salon ve A,B,C,D Ana Salon Salon A Salon B Salon C Salon D Yönetici: Prof. Dr. Aye Küçükdeveci Ankara Üniversitesi Tıp Fak. FTR AD. Konumacılar: Prof. Dr. Aye Küçükdeveci Doç. Dr. Tuncay Duruöz Celal Bayar ÜTF FTR AD. Yönetici: Doç.D r. Aye Demiral Dokuz Eylül ÜTF Radyasyon Onkolojisi AD. Konumacılar: Madeleine King PhD,ISOQOL Bakanı University of Technology, Sidney Avustralya. Prof. Dr. Hayriye Elbi Mete EgeÜniv. Tıp Fak. Psikiyatri AD Bk Prof. Dr. Peter Fayers Univ. Of Aberdeen, UK Yönetici: Yrd. Doç. Dr. Simten Malhan Bakent Üniversitesi Konumacı:Prof. Dr. Adnan Kısa, Bakent Üniversitesi Paralel Sempozyumlar ve Tematik Poster oturumları (I) (Ayrıntı için Dal Sempozyumları Programına bakınız) Hemirelik açısından Kronik Hastalıklı birey ve yaam kalitesi Sempozyumu Anestezi ve Reanimasyon ve Yaam Kalitesi Sempozyumu Allerjik hastalıklarda Yaam Kalitesi Sempozyumu Kalp Hastalıklarında Yaam Kalitesi Sempozyumu Kanser ve Yaam Kalitesi Bildiri oturumu Yönetici: Prof. Dr. Rukiye Pınar Marmara Üniversitesi Hemirelik Yüksekokulu, ç Hastalıkları Hemirelii AD Yönetici: Doç. Dr. Verda Toprak Denizli Özel Ege Hastanesi Yöneticiler: Doç.. Dr. Hasan Yuksel Celal Bayar ÜTF, Çocuk Salıı ve Hast. AD, Allerji BD Doç. Dr. Cengiz Kırmaz Celal Bayar ÜTF, ç Hast. AD, Allerji BD Yöneticiler: Prof. Dr. Filiz Özerkan Ege ÜTF Kardiyoloji AD Doç. Dr. Cevad Seküri, Kent Hastanesi Bildiri yöneticisi: Doç. Dr. Aye Demiral Dokuz Eylül ÜTF Radyasyon Onkolojisi AD

12 ! xi 6 Nisan /April 2007 (devam) Saat Salon Oturum Konumacı Çay-Kahve Molası Ana Salon Salon A Salon B Salon C Salon D Yalılık ve Yaam Kalitesi Bildiri oturumu Nöroloji ve Yaam Kalitesi Sempozyumu Göüs Hastalıklarında Yaam Kalitesi Sempozyumu Romatoloji ve Yaam Kalitesi Sempozyumu Endokrinoloji /Metabolizma ve Yaam Kalitesi Sempozyumu Bildiri yöneticisi: Prof. Dr. Rukiye Pınar Marmara Üniversitesi Hemirelik YO, ç Hastalıkları Hemirelii AD Yönetici: Prof. Dr. Hatice Maviolu Celal Bayar ÜTF Nöroloji AD. Yöneticiler: Prof. Dr. Arzu Yorgancıolu Celal Bayar ÜTF Göüs Hast. AD. Prof. Dr. Süheyle Sürücüolu Celal Bayar ÜTF Klinik Mikrobiyoloji AD. Yöneticiler: Prof. Dr. Lale Cerraholu Prof Dr. Serap Alper Celal Bayar ÜTF, FTR AD Yöneticiler: Prof. Dr. lhan Satman stanbul Tıp Fak. ç Hast. AD Endokrinoloji ve Metabolizma Hast. Bilim Dalı Diyabet Servisi Doç. Dr. Bilgin Özmen, Celal Bayar ÜTF ç Hast. AD Endokrinoloji ve Metabolizma Hast BD.

13 xii! 7 Nisan/April 2007 Saat Salon Oturum Konumacı Ana Salon Ana Salon Konferans: Quality of life assessment in children with chronic conditions Konferans: Yaam Kalitesi Ölçeklerinin Kullanımında Uluslararası Düzenlemeler Foyer Çay-Kahve Molası Ana Salon Sunum Dili: ngilizce (in English) Salon A Salon B Salon C Salon D Konferans: Philosophical perspectives on person centeredness-what does it really means? Serbest tartıma: Klinikte Kullanımda ortaya çıkan sorunlar Serbest tartıma :: Genel SYK Ölçeklerinin kullanımı (SF, WHOQOL, Nottingham) Serbest tartıma: SYK ölçeklerinin Kültüre uyarlanması Ortopedi ve Yaam Kalitesi Sempozyumu Foyer Ölen yemei Ana Salon ve Salon A,B,C,D Ana Salon Salon A Salon B Salon C Salon D Yönetici: Doç. Dr. Caner Fidaner, zmir l Salık Müdürlüü Konumacı: Silke Schmidt PhD, Disabkid Group University Medical Centre of Hamburg, Almanya Yönetici: Güldal Büyükdamgacı PhD TÜBITAK, Ankara Konumacılar: Doan Fidan MD PhD Avensis, Paris, Fransa Yönetici Doç. Dr. Barı Toprak, Özel Ege Hastanesi,Denizli Konumacr: Alain Leplege MD, PhD, Senior Lecturer at the University of Amiens, Institute of History and Philosophy of Sciences and Techniques Sorbonne, Fransa Yönlendiriciler: Prof. Dr. Hatice Maviolu Doç. Dr. Hasan Yüksel Doç. Dr Talha Müezzinolu Yönlendiriciler: Prof. Dr. Ömer Aydemir Prof. Dr. Aye Küçükdeveci Sultan Yalçın Eser Yönlendiriciler: Yrd. Doç. Dr Simten Malhan, Bakent Üniversitesi Yrd. Doç. Dr Tümer Pala Yönetici: Doç. Dr. Devrim Akseki Celal BayarÜTF OrtopediAD. Paralel Sempozyumlar ve Tematik Poster oturumları (II) (Ayrıntı için Dal Sempozyumları Programına bakınız) Halk Salıı ve Salıında SYK Sempozyumu Enfeksiyon Hastalıkları ve Yaam Kalitesi Sempozyumu Süregen Psikiyatrik Sorunlar ve Yaam Kalitesi Sempozyumu (Prof. Dr. Hürey Fidaner Anısına) Gastroenteroloji ve Yaam Kalitesi Sempozyumu Üroloji ve Yaam Kalitesi Sempozyumu Yöneticiler: Doç. Dr. Caner Fidaner zmir l Salık Müdürlüü Yrd. Doç. Dr. Yücel Demiral Dokuz Eylül ÜTF Halk Salıı AD. Yönetici: Doç. Dr Özlem Tünger Celal Bayar ÜTF Enfeksiyon Hast.AD. Yönetici: Doç. Dr Yıldız Akvardar, Dokuz Eylül ÜTF Psikiyatri AD Yönetici: Doç. Dr Ender Ellidokuz Celal Bayar ÜTF ç HAst AD: Gastroenteroloji BD Yöneticiler: Prof. Dr. Murat Lekili Yrd. Doç. Dr. Talha Muezzinolu Celal Bayar ÜTF Üroloji AD.

14 ! xiii 7 Nisan/April 2007 (devam) Saat Salon Oturum Konumacı Çay-Kahve Molası Ana Salon Salon A Salon B Salon C Halk Salıı ve Salıında SYK Sempozyumu (devam) Dermatoloji ve Yaam Kalitesi Sempozyumu Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahide Yaam Kalitesi Sempozyumu Nefrolojide Yaam Kalitesi Sempozyumu Ana Salon Kapanı töreni SAYKAD Yöneticiler: Doç. Dr Caner Fidaner zmir l Salık Müdürlüü Yrd. Doç. Dr. Yücel Demiral, Dokuz Eylül ÜTF Halk Salıı AD. Yöneticiler: Prof. Dr. Serap Özturkcan Celal Bayar ÜTF Dermatoloji AD. Prof.Dr.Neslihan endur Pamukkale ÜTF Dermatoloji AD. Yönetici: Prof. Dr. Levent Yoleri Celal Bayar ÜTF Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi AD. Yöneticiler: Prof. Dr. Fehmi Akçiçek, Ege ÜTF ç Hastalıkları AD. Prof.Dr. Ali Baçı, Ege ÜTF Nefroloji BD Doç.Dr. Ali Çelik, Dokuz Eylül ÜTF Nefroloji BD

15 xiv! DAL SEMPOZYUMLARI PROGRAMI 6 Nisan 2007 Zaman Salon Sempozyumun Konusu Sempozyumun Bilimsel çerii Oturum ve bildiri yöneticisi: Prof. Dr. Rukiye Pınar Marmara Üniversitesi Hemirelik YO, ç Hastalıkları Hemirelii AD Ana Salon Hemirelik açısından Kronik Hastalıklı birey ve Yaam kalitesi Sempozyumu Sunumlar: Salıkla likili Yaam Kalitesi'nin Hemirelikte Kullanımı Doç. Dr. Mukadder Mollaolu Cumhuriyet Üniversitesi, Hemirelik YO Uzman Hemire Havva Sert Marmara Üniversitesi Hemirelik YO Oturum ve bildiri yöneticisi: Doç. Dr. Verda Toprak Denizli Özel Ege Hastanesi Salon A Salon B Anestezi ve Reanimasyon ve Yaam Kalitesi Sempozyumu Allerjik hastalıklarda Yaam Kalitesi Sempozyumu Sunumlar: Arı ve Yaam Kalitesi Doç. Dr. Emin Alp Yentur Celal Bayar ÜTF Anestezioloji ve Reanimasyon AD. Youn Bakım ve Yaam Kalitesi Doç. Dr. Seda Banu Akıncı Hacettepe ÜTF Anestezioloji ve Reanimasyon AD. Anestezi Uygulamaları ve Yaam Kalitesi Doç. Dr. Elif Akpek Bakent ÜTF Anestezioloji ve Reanimasyon AD. Oturum ve Bildiri Yöneticileri: Doç. Dr. Hasan Yüksel,Celal Bayar ÜTF, Çocuk Salıı ve Hast. AD, Allerji BD Doç. Dr. Cengiz Kırmaz, Celal Bayar ÜTF, ç Hast. AD, Allerji BD Sunumlar: Astım ve Yaam Kalitesi Prof. Dr. Füsun Kalpaklıolu Kırıkkalae ÜTF, Göüs Hast. AD, Allerji BD Erikin Allerji ve Yaam Kalitesi Doç. Dr. Cengiz Kırmaz Çocuk Allerji ve Yaam Kalitesi Doç. Dr. Hasan Yüksel

16 ! xv 6 Nisan 2007 (devam) Zaman Salon Sempozyumun Konusu Sempozyumun Bilimsel çerii Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Filiz Özerkan Ege ÜTF Kardiyoloji AD Salon C Kalp Hastalıklarında Yaam Kalitesi Sempozyumu Sunumlar: Kalp ve Damar Hastalıklarında Yaam Kalitesi Doç. Dr. Abdi Sacan Özel Kent Hastanesi- zmir Ya sigara ya salıklı damar Prof. Dr. Metin Özenci Ankara ÜTF. Kardiyoloji AD Salon D Kanser ve Yaam Kalitesi Bildiri oturumu Çay-Kahve Molası Ana Salon Yalılık ve Yaam Kalitesi Bildiri oturumu Bildiri yöneticisi: Doç. Dr. Cevad Seküri Özel Kent Hastanesi- zmir Yönetici: Doç. Dr. Aye Demiral Dokuz Eylül ÜTF Radyasyon Onkolojisi AD Oturum ve bildiri yöneticisi: Prof. Dr. Rukiye Pınar Marmara Üniversitesi Hemirelik YO, ç Hastalıkları Hemirelii AD Oturum ve bildiri yöneticisi: Prof. Dr. Hatice Maviolu Celal Bayar ÜTF Nöroloji AD Salon A Nöroloji ve Yaam Kalitesi Sempozyumu Sunumlar: Baarısında yaam kalitesi Prof. Dr.Deniz Selçuki Celal Bayar ÜTF Nöroloji AD. Epilepside yaam kalitesi Prof. Dr. brahim Aydodu Ege ÜTF Nöroloji AD. Parkinson hastalıında yaam kalitesi Prof.Dr.Raif Çakmur Dokuz Eylül ÜTF Nöroloji AD. Demansda yaam kalitesi Prof.Dr.Türker ahiner Pamukkale ÜTF Nöroloji AD. Nöromusküler Hastalıklarda Yaam Kalitesi Prof.Dr.Cokun Özdemir stanbul ÜTF Nöroloji AD.

17 xvi! 6 Nisan 2007 (devam) Zaman Salon Sempozyumun Konusu Sempozyumun Bilimsel çerii Oturum ve Bildiri Yöneticileri: Prof. Dr. Arzu Yorgancıolu Celal Bayar ÜTF Göüs Hast. AD. Prof. Dr. Süheyla Sürücüolu Celal Bayar ÜTF Klinik Mikrobiyoloji AD Salon B Salon C Göüs Hastalıklarında Yaam Kalitesi Sempozyumu Romatoloji ve Yaam Kalitesi Sempozyumu Sunumlar: Obstrüktif Akcier Hastalıklarında (Astım ve KOAH) Salıkla lgili Yaam Kalitesi Prof. Dr. Arzu Yorgancıolu Celal Bayar ÜTF Göüs Hast. AD. Akcier Kanserinde Salıkla lgili Yaam Kalitesi Doç. Dr. Tuncay Göksel Ege ÜTF Göüs Hast. AD Tüberkülozda Salıkla lgili Yaam Kalitesi Doç. Dr. Serir Aktou Özkan Tepecik Suat Seren zmir Göüs Hast. ve Cerrahi Eitim Hastanesi Oturum ve Bildiri Yöneticileri: Prof. Dr. Lale Cerraholu,Celal Bayar ÜTF, FTR AD Prof Dr. Serap Alper, Dokuz Eylül ÜTF, FTR AD Sunumlar: Romatizmal Hastalıklarda SYK Prof. Dr. Aye Küçükdeveci, Ankara ÜTF, FTR AD Nörolojik Rehabilitasyon ve SYK Prof. Dr. Halil Ünalan, stanbul Ü. Cerrahpaa TF, FTR AD Romatizmal Hastalıklarda Ölçek Gelitirme Doç. Dr. Tuncay Duruöz, Celal Bayar ÜTF, FTR AD

18 ! xvii 6 Nisan 2007 (devam) Zaman Salon Sempozyumun Konusu Sempozyumun Bilimsel çerii Oturum ve Bildiri Yöneticileri: Prof. Dr. lhan Satman stanbul Tıp Fak. ç Hast. AD Endokrinoloji ve Metabolizma Hast. Bilim Dalı Diyabet Servisi Doç. Dr. Bilgin Özmen Celal Bayar ÜTF ç Hast. AD Endokrinoloji ve Metabolizma Hast BD. Sunumlar: Diyabetin Risk Faktörleri ve Korunma Prof.Dr.lhan Satman Salon D Endokrinoloji /Metabolizma ve Yaam Kalitesi Sempozyumu Klinik uygulamada Diyabette Salıkla lgili Yaam Kalitesinin deerlendirilmesi Doç.Dr. Emel Özer stanbul Tıp Fak. ç Hast. AD Endokrinoloji ve Metabolizma Hast. Bilim Dalı Diyabet Servisi Diyabetli hastalarda yaam kalitesi üzerine fiziksel aktivitenin etkisi Prof. Dr. Safinaz Yıldız stanbul Üniversitesi Sporcu Salıı Merkezi Müdürü Yaam kalitesi açısından diyabette salıklı beslenmenin önemi Dyt.Hale Aslanta, Celal Bayar ÜTF Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Birimi.

19 xviii! 7 Nisan 2007 Zaman Salon Sempozyumun Konusu Sempozyumun Bilimsel çerii Oturum ve Bildiri Yöneticisi: Doç. Dr. Devrim Akseki Celal Bayar ÜTF Ortopedi AD. Sunumlar: Salon D Ana Salon Salon A Salon B Ortopedi ve Yaam Kalitesi Sempozyumu Halk Salıı ve Salıında SYK Sempozyumu Enfeksiyon Hastalıkları ve Yaam Kalitesi Sempozyumu Süreen Psikiyatrik Sorunlar ve Yaam Kalitesi Sempozyumu (Prof. Dr. Hüray Fidaner Anısına) Geriatrik Kalça Kırıklarında Yaam Kalitesi Prof. Dr. Uur Öziç Celal Bayar ÜTF Ortopedi AD Ortopedi ve Travmatolojide Yaam Kalitesi Deerlendirme Skalalarının Kültüre Adaptasyonunun önemi Doç. Dr. Ahmet Alanay HacettepeÜTF Ortopedi AD Oturum ve bildiri yöneticileri: Doç. Dr. Caner Fidaner zmir l Salık Müdürlüü Yrd. Doç. Dr. Yücel Demiral Dokuz Eylül ÜTF Halk Salıı AD. Oturum ve bildiri yöneticisi: Doç. Dr. Özlem Tünger Celal Bayar ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sunumlar: AIDS ve Yaam Kalitesi Prof. Dr. Deniz Gökengin Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Viral Hepatitler ve Yaam Kalitesi Uz. Dr. Ziya Kuruüzüm Dokuz Eylül ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Oturum ve bildiri yöneticisi: Doç. Dr Yıldız Akvardar Dokuz Eylül ÜTF Psikiyatri AD, Sunucular: Psikiyatride yaam kalitesinin yeri Doç. Dr. Yıldız Akvardar Alkol baımlılıı ve yaam kalitesi Uz Dr. Arzu Kiti zmir Atatürk Eitim ve Aratırma Hastanesi Psikiyatri Klinii izofreni hastalarının yaam kalitesine düünce bozukluunun etkisi Dr. Halis Ula Dokuz Eylül ÜTF Psikiyatri AD Parkinson hastalarında depresyon ve yaam kalitesi Yrd. Doç. Dr. Elif Onur Dokuz Eylül ÜTF Psikiyatri AD

20 ! xix 7 Nisan 2007 (devam) Zaman Salon Sempozyumun Konusu Sempozyumun Bilimsel çerii Oturum ve bildiri yöneticisi: Doç. Dr. Ender Ellidokuz Celal Bayar ÜTF ç Hast AD: Gastroenteroloji BD Salon C Gastroenteroloji ve Yaam Kalitesi Sempozyumu Sunucu: ltihabi Barsak Hastalıkları ve IBFde Yaam Kalitesi Prof. Dr. Hale Akpınar Dokuz Eylül ÜTF ç Hast AD, Gastroenteroloji BD. Oturum yöneticileri: Prof. Dr. Murat Lekili Doç. Talha Muezzinoglu Celal Bayar ÜTF Üroloji AD. Sunumlar: nkontinansta Yaam Kalitesi Prof.Dr.Bedrettin Seçkin GATA Üroloji AD. Androlojide Yaam Kalitesi Doç.Dr.M.Faruk Usta Akdeniz ÜTF Üroloji AD Salon D Üroloji ve Yaam Kalitesi Sempozyumu Üroonkolojide Yaam Kalitesi Paneli Prof.Dr.Murat Lekili Celal Bayar ÜTF Üroloji AD. BPH da Yaam Kalitesi Doç.Dr.Ferruh Zorlu SB Tepecik Eitim Aratırma Hastanesi Üroloji Klinii Prostat Kanserinde Yaam Kalitesi Doç.Dr.Hakan Gemalmaz Adnan Menderes ÜTF Üroloji AD. Mesane Kanserinde Yaam Kalitesi Doç.Dr.Gökhan Tokta S.B. stanbul Eitim ve Aratırma Hastanesi Üroloji Klinii Çay-Kahve Molası Ana Salon Halk Salıı ve Salıında SYK Sempozyumu (Devam) Bildiri oturumu yöneticileri : Prof.Dr.Ömer Aydemir Celal Bayar ÜTF PsikiyatriAD. Doç.Dr.Kamil Çam Kocaeli ÜTF Üroloji AD. Oturum ve bildiri yöneticileri: Doç. Dr. Caner Fidaner zmir l Salık Müdürlüü Yrd. Doç. Dr. Yücel Demiral Dokuz Eylül ÜTF Halk Salıı AD.

KOMİTELER Kongre Eş Başkanları Prof.Dr. Okay Başak Prof.Dr. Cahit Özer

KOMİTELER Kongre Eş Başkanları Prof.Dr. Okay Başak Prof.Dr. Cahit Özer 1 KOMİTELER Kongre Eş Başkanları Prof.Dr. Okay Başak Prof.Dr. Cahit Özer Yönetim Kurulu Düzenleme Kurulu Prof.Dr. Dilek Güldal Prof.Dr. Nafiz Bozdemir Prof.Dr. Okay Başak Prof.Dr. Cahit Özer Prof.Dr. Vildan

Detaylı

Kongre Eş Başkanları. Yönetim Kurulu. Düzenleme Kurulu

Kongre Eş Başkanları. Yönetim Kurulu. Düzenleme Kurulu Kongre Eş Başkanları Prof. Dr. Nafiz Bozdemir Prof. Dr. Rengin Erdal Yönetim Kurulu Prof. Dr. Okay Başak Prof. Dr. Nafiz Bozdemir Prof. Dr. Güzel Dişçigil Prof. Dr. Recep Erol Sezer Doç. Dr. Serap Çifçili

Detaylı

Onursal Başkan. Prof. Dr. Selma Çivi. Başkanlar. Yönetim Kurulu. Düzenleme Kurulu. Bilimsel Kurul

Onursal Başkan. Prof. Dr. Selma Çivi. Başkanlar. Yönetim Kurulu. Düzenleme Kurulu. Bilimsel Kurul Onursal Başkan Prof. Dr. Selma Çivi Başkanlar Prof. Dr. Dilek Güldal Doç. Dr. Erkan Melih Şahin Yönetim Kurulu Prof. Dr. Okay Başak Prof. Dr. Güzel Dişçigil Doç. Dr. Serap Çifçili Prof. Dr. Nafiz Bozdemir

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY SCHOOL OF NURSING

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY SCHOOL OF NURSING EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY SCHOOL OF NURSING Cilt/Volume: 26 Sayı/Number: Ek Yıl/Year: 2010 DİKKAT! Dergi yazım kurallarındaki değişikliklere özen gösteriniz.

Detaylı

IV.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katılımlı) ÖZET KİTABI

IV.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katılımlı) ÖZET KİTABI IV.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Ortak Dil Oluşturmak KİTABI 24-26 Haziran 2010 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi SAMSUN Psikiyatri Hemşireleri

Detaylı

24-28 Eylül 2014. Titanic Deluxe Hotel Antalya KONGRE KİTABI. www.guzokulu2014.org

24-28 Eylül 2014. Titanic Deluxe Hotel Antalya KONGRE KİTABI. www.guzokulu2014.org 24-28 Eylül 2014 Titanic Deluxe Hotel Antalya KONGRE KİTABI İÇİNDEKİLER DÜZENLEME KURULU 5 OTURUM BAŞKANI VE KONUŞMACILAR 6 KONFERANSLAR 12 PANELLER 13 UZMANA DANIŞ TOPLANTILARI 14 KURSLAR 15 BİLİMSEL

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY NURSING FACULTY

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY NURSING FACULTY EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY NURSING FACULTY Cilt/Volume: 28 Sayı/Number: 1 Yıl/Year: 2012 AÇIKLAMALAR Bu dergi 22 Ekim 1984 gün ve 18553 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU 27-28 HAZİRAN 14 TÜBA - KANSER ÇALIŞMA GRUBU Yürütücü Prof. Dr. Taner DEMİRER Çalışma Grubu Üyeleri Prof. Dr. Yusuf BARAN Prof. Dr. Celaletdin CAMCI Prof.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III. ULUSLARARASI SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE KONGRESİ POSTER BİLDİRİLER KİTABI Editörler Umut BEYLİK Özlem ÖNDER Dr. Hasan GÜLER Dr. Abdullah

Detaylı

UYKU KAYNAKÇASI. (1139 referans) Bülent Ağaoğlu

UYKU KAYNAKÇASI. (1139 referans) Bülent Ağaoğlu UYKU KAYNAKÇASI (1139 referans) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 19 Aralık 2011 İÇİNDEKİLER PROJELER... 3 MAKALELER... 3 PİYASADA SATILAN KİTAPLAR... 38 MİLLİ KÜTÜPHANE DE MEVCUT KİTAPLAR... 40 TEZLER... 43 Taranan

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM. Niteliksel Araştırmalar Niceliksel Araştırmalar Uygulamalı SPSS Sunum Teknikleri. Prof.Dr. Cahit Özer Prof.Dr.

BİLİMSEL PROGRAM. Niteliksel Araştırmalar Niceliksel Araştırmalar Uygulamalı SPSS Sunum Teknikleri. Prof.Dr. Cahit Özer Prof.Dr. BİLİMSEL PROGRAM 2 Nisan 2015, Perşembe 13:00-18:00 Kurslar Niteliksel Araştırmalar Niceliksel Araştırmalar Uygulamalı SPSS Sunum Teknikleri 3 Nisan 2015, Cuma 09:00-11:00 Kurslar Tüm kurslar bir önceki

Detaylı

Kanıta Dayalı Tıp Dönem III Poster Özetleri

Kanıta Dayalı Tıp Dönem III Poster Özetleri Kanıta Dayalı Tıp Dönem III Poster Özetleri EPİLEPSİ HASTALARINDA EVLENME DURUMU Esen Akbel, Tuba Arpağ, Şahide Eda Artuç, Hatice Damla Atalay, Özlem Kurtkaya. AMAÇ: Epilepsi doğumdan itibaren hayatın

Detaylı

TMMOB ELEKTR K MÜHEND SLER ODASI STANBUL UBES 35.

TMMOB ELEKTR K MÜHEND SLER ODASI STANBUL UBES 35. TMMOB ELEKTRKMÜHENDSLERODASI STANBULUBES 35. DÖNEM ÇALIMARAPORU 20062008 TMMOB ElektrikMühendisleriOdası stanbulubesi 35.DönemÇalımaRaporu 20062008 ISBN:9789944895071 EMOYayınNo:GY/2008/3 Adres: DikilitaMah.ErenSok.No:30

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DİYABET ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2011-2014)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DİYABET ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2011-2014) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DİYABET ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2011-2014) ANKARA - 2011 Bu yayının tüm hakları Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri

Detaylı

Bilimsel Program 5. Sözlü Sunumlar 13. Poster Sunumlar 27. Yazar Dizini 69

Bilimsel Program 5. Sözlü Sunumlar 13. Poster Sunumlar 27. Yazar Dizini 69 BİLDİRİ KİTABI İÇİNDEKİLER Bilimsel Program 5 Sözlü Sunumlar 3 Poster Sunumlar 7 Yazar Dizini 69 6-9 Nisan 05 Xanadu Otel, Antalya 3 BİLİMSEL SEKRETERYA Kongre Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Akif Karan Prof.

Detaylı

BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI

BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI Oktay SARI, N. Çağlar TEMİZ, Mehmet GÖLCÜR 2, Ümit AYDOĞAN, Alpaslan TANOĞLU 3, Özkan TEHLİ 2, Gatf Aile Hekimliği, 2 Gatf Beyin Ve Sinir Cerrahisi,

Detaylı

2013-2018 ULUSAL KANSER KONTROL PLANI

2013-2018 ULUSAL KANSER KONTROL PLANI 2013-2018 ULUSAL KANSER KONTROL PLANI ULUSAL KANSER KONTROL PLANI 2013-2018 Editörler Prof. Dr. Seçil Özkan Uz. Dr. Bekir Keskinkılıç Doç. Dr. Murat Gültekin Doç. Dr. Ahmet Serdar Karaca Uz. Dr. Cansu

Detaylı

25-29 Mayıs 2011 Cornelia Diamond Hotel, Belek / Antalya

25-29 Mayıs 2011 Cornelia Diamond Hotel, Belek / Antalya Observer Member 2011 AKADEMİK GERİATRİ 25-29 Mayıs 2011 Cornelia Diamond Hotel, Belek / Antalya KONGRE KİTABI KONGRE EŞ BAŞKANLARI Prof. Dr. Servet ARIOĞUL Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

Sağlıkta Kalite Standartları Hastane

Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı SKS-Hastane (Versiyon-5; Revizyon-00) 1.Baskı: Ankara, Temmuz 2015 ISBN: 978-975-590-558-7

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ Cilt: 21 Sayı: 1 2005 V ISSN 1300 3046 Cilt 21, Sayı 1 2005 Yayın Sahibi Prof. Dr. Zeynep CONK Hemşirelik Yüksek Okulu Adına Sorumlu Müdür Prof. Dr. Ahsen

Detaylı

REKTÖRÜN MESAJI. Sevgili Öğrenciler,

REKTÖRÜN MESAJI. Sevgili Öğrenciler, TIP FAKÜLTESİ 2 REKTÖRÜN MESAJI Sevgili Öğrenciler, İnsan ve medeniyet odaklı yeni nesil devlet üniversitesi olan İstanbul Medeniyet Üniversitesinin rektörü sıfatıyla hepinizi sevgi ile selamlıyorum. Çağımızda,

Detaylı

Europep Aile Hekimliği Memnuniyeti Ölçeğine Göre GümüĢhane Aile Hekimliği Memnuniyet AraĢtırması (AraĢtırma Makalesi) Sedat BOSTAN, Kamil HAVVATOĞLU

Europep Aile Hekimliği Memnuniyeti Ölçeğine Göre GümüĢhane Aile Hekimliği Memnuniyet AraĢtırması (AraĢtırma Makalesi) Sedat BOSTAN, Kamil HAVVATOĞLU ĠÇĠNDEKĠLER YetiĢkinlerin Çocuklar Ġçin Oyuncak Seçimine Yönelik DavranıĢlarının Ġncelenmesi ( AraĢtırma Makalesi) Bahire BOLIŞIK, Hatice BAL YILMAZ, Betül YAVUZ, Esra TURAL BÜYÜK 7-11 YaĢ Arası Çocuklarda

Detaylı

12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi

12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi Değerli Meslektaşlarımız, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Derneği, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Konsültasyon

Detaylı

- KONGRE KİTAPÇIĞI -

- KONGRE KİTAPÇIĞI - - KONGRE KİTAPÇIĞI - Kongre Başkanı İsmail Talha Özdoğan (İngilizce 2. Sınıf), talhaozdogan@hotmail.com Kongre Sekreteri Özge Gündoğdu (İngilizce 3. Sınıf), beyzag91@hotmail.com Onursal Kurul Prof. Dr.

Detaylı

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI ! "#$#%$#%&$#' #$$ YURTDIIDA DÖE TÜRK ÖRECLER UYUM DÜZEYLER VE BELK ALGILARI ADAPTATIO LEVELS AD SELF PERCEPTIOS OF THE TURKISH STUDETS WHO HAD COME FROM FOREIG COUTRY F. Gül AKBALIK Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

Kabul edilen poster bildiriler içinde EKSİK olarak belirtilen bilgilerin tamamlanarak Bildiri Kitapçığında yer alması planlanmaktadır.

Kabul edilen poster bildiriler içinde EKSİK olarak belirtilen bilgilerin tamamlanarak Bildiri Kitapçığında yer alması planlanmaktadır. Kabul edilen poster bildiriler içinde olarak belirtilen bilgilerin tamamlanarak Bildiri Kitapçığında yer alması planlanmaktadır. Doğu 23.04.2015 1 Akdeniz Bilimleri Yrd.Doç.Dr.Gülte n Sucu Dağ Serdar Aydın,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2013-2017) ANKARA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2013-2017) ANKARA 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI () ANKARA, 2013 2 1. Basım : Şubat 2010, Ankara, 3500 adet 2. Basım: Mart 2011, Ankara, 1000 adet

Detaylı

Performans-Kalite ve Hasta Güvenliği

Performans-Kalite ve Hasta Güvenliği Performans-Kalite ve Hasta Güvenliği Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı EKİM 2014 - OCAK 2015 / SAYI: 12 Kongre Özel Sayısı Değerli Okurlar, Sağlıkta

Detaylı

1.KARABÜK HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU

1.KARABÜK HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU 1 1.KARABÜK HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU 15 Mayıs 2015 Cuma Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Bektaş Açıkgöz Konferans Salonu KARABÜK Özet Kitabı 2 ONURSAL BAŞKANLAR Prof.Dr.Refik POLAT Karabük Üniversitesi Rektörü

Detaylı