2. SALIKTA YAAM KALTES SONGRES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. SALIKTA YAAM KALTES SONGRES"

Transkript

1

2 2. SALIKTA YAAM KALTES SONGRES (ULUSLARARASI KATILIMLI) Klinik Uygulamalarda Salıkla lgili Yaam Kalitesi 5-7 Nisan 2007 Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi ZMR KONGRE ÖZET KTABI ZMR 2007

3 ii! Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri 87 sok. No.4/4 Bornova zmir, 2007

4 ! iii SAYKAD ADINA ÖNSÖZ Deerli meslektalarım, Ülkemizde ilk kez Salıkla lgili Yaam Kalitesi ni bilimsel bir ortamda paylatıımız 2004 yılı birinci toplantımıza yazdıımız önsözde Medline veri tabanında MeSH (konu balıkları) listesine 1977 yılında alınan yaam kalitesi (quality of life) nin bu güne dek 60 bine yakın bilimsel dokümanın herhangi bir yerinde yer aldıını belirtmitik. lk toplantımızdan bu güze dek geçen 3 yıllık sürede bu çalımalara 28 bin yeni yayın eklenmitir. Salıkla lgili Yaam Kalitesinin ne denli büyüyen bir alan olduundan hiç üphemiz yok artık. Ülkemiz salık bilimleri ortamında da Yaam Kalitesi artık giderek daha fazla konuulur, kullanılır oldu. Hasta merkezli yaklaımın gelimesi dorultusunda algılanan salık ve yaam kalitesi araçları, gerek klinik gerekse toplum düzeyinde rutin deerlendirme araçları arasında yerini almaya baladı. Yine de -öznel salık algısı da diyebileceimiz- yaam kalitesinin, bazı tıp disiplinlerinde ülkemizde henüz daha istenilen öneme kavuamadıını gözlüyoruz. Salıkta Yaam Kalitesi Dernei ülkemizdeki klinik uygulama ortamında bu kavramın tanıtılması ve rutin uygulamaya sokulabilmesi amacıyla bu kongrenin konusunu Klinik Uygulamalarda Yaam Kalitesi olarak belirledi. lk kez bu toplantıda bazı tıp dalları belki de ilke kez bu kavramla yakınlama fırsatı bulacaklar. 19 farklı tıp disiplini kendi alanlarında Salıkla lgili Yaam Kalitesini tartıacaklar bu toplantıda. Bunun yanında genel oturumlarda gerek yurt içinden gerekse yurt dıından birçou kendi olanaklarını zorlayarak katılan deerli bilim insanları genç aratırmacılara ıık tutacaklar. Bu kongrede yine herkes bir eyler örenecek birbirinden. Bu yıl ilk kez Dünya Yaam Kalitesi topluluunun dernei sayılabilecek International Society of Quality of Life (ISOQOL) ün deerli (yeni ve eski) bakanları bilim insanı kimlikleriyle toplantımıza katılacaklardır. Yine ülkemizin deerli bilim kuruluu TUBITAK ın da desteini arkamızda hissetmek yolumuzda daha bir heyecanla ilerlememizi salıyor. Çada Türk tıbbının her alanda olduu gibi Yaam Kalitesi alanında da baarılı olacaına olan inancımızla, bu hayal ile birlikte yola çıktıımız deerli bilim insanı, derneimiz kurucu bakanı sayın Prof. Dr. Hüray Fidaner (Hüray ablamız) i bir kez daha özlemle anarken, kongremizin gerçek bir bilimsel ortamda ve içerikte sürdürülmesine katkısı olan tüm konumacı ve aratırmacıları, düzenleme kurulu üyesi, dal sorumlusu arkadalarımı ve deerli DALYATUR ailesini kutluyorum. Saygılarımla. Prof. Dr. Erhan Eser SAYKAD Yönetim KuruluBakanı

5 iv! KURULLAR BAKAN Prof. Dr. Erhan ESER KONGRE SEKRETERLER Prof. Dr. Ömer AYDEMR Yrd. Doç. Dr. Tümer PALA DÜZENLEME KURULU Uz. Dr. Beyhan Cengiz ÖZYURT Doç. Dr. Bilgin ÖZMEN Doç. Dr. Caner FDANER Doç. Dr. Cengiz KIRMAZ Gül SAATLI, MPH Hakan BAYDUR, MPH Doç. Dr. Hasan YÜKSEL Prof. Dr. Köksal ALPTEKN Prof. Dr. Rukiye PINAR Prof. Dr. Serap ÖZTÜRKCAN Dr. Sultan ESER, PhD Doç. Dr. Talha MÜEZZNOLU Doç. Dr. Tuncay DURUÖZ Doç. Dr. Verda TOPRAK BLMSEL DANIMA KURULU METODOLOJ: Prof. Dr. Ömer Aydemir, Prof. Dr. Aye Küçükdeveci, Prof. Dr. Erhan Eser Yrd. Doç. Dr. Simten Malhan, Güldal Büyükdamlacı PhD, Doç. Dr. Tuncay Duruöz ALERJ: Doç. Dr. Cengiz KIRMAZ ANESTEZ: Doç. Dr. Verda TOPRAK ASTIM-KOAH: Prof. Dr. Arzu Yorgancıolu DERMATOLOJ: Doç. Dr. Aylin Türel Ermertcan, Prof. Dr. Serap ÖZTÜRKCAN ENDOKRNOLOJ: Doç. Dr. Bilgin ÖZMEN ENF. HST. VE KLNK MKROBYOLOJ: Prof. Dr. Süheyla Sürücüolu Doç. Dr. Özlem Tünger FTR-ROMATOLOJ: Doç. Dr. Tuncay DURUÖZ GASTROENTEROLOJ: Doç. Dr. Ender Ellidokuz GÖZ HASTALIKLARI: Doç. Dr Barı Toprak HALK SALII: Prof. Dr. Erhan Eser, Doç. Dr. Caner FDANER SALII: Yrd. Doç. Dr. Yücel Demiral JNEKOLOJ: Doç. Dr. Ümit Sungurtekin nceboz KARDYOLOJ: Prof. Dr. Filiz Özerkan, Doç. Dr. Cevat eküri KRONK HASTALIKLAR VE HEMRELK HZMETLER: Prof. Dr. Rukiye PINAR NEFROLOJ: Prof. Dr. Fehmi Akçiçek NÖROLOJ: Prof. Dr. Hatice Maviolu ONKOLOJ: Dr. Sultan Eser, PhD, Prof. Dr. Murat Tuncer, Doç. Dr. Tuncay Göksel Doç. Dr. Aye Nur Demiral PEDATRK ALERJ: Doç. Dr. Hasan Yüksel PLASTK CERRAH: Doç. Dr. Levent Yoleri PSKYATR: Doç. Dr. Yıldız Akvardar PSKOONKOLOJ: Prof. Dr. Hayriye Elbi SALIK EKONOMS: Dr. Fidan Doan ÜROLOJ: Doç Dr. Talha Müezzinolu

6 ! v ÇNDEKLER Önsöz Kurullar çindekiler Bilimsel program Dal sempozyumları programı Bildiri tartıma programı Kongre öncesi kurslar Sayfa No iii iv v ix xiv xxii xxvii KONFERANS / PANEL SUNULARI Klinik uygulamada yaam kalitesi ölçeklerinin kullanılması 1 Hekimlerin yaam kalitesine yaklaımları 3 Quality of life in older adults 5 Interpretation of HRQOL 6 Health-related quality of life in cancer clinical trials and patient management 7 Kronik hastalıklarda yaam kalitesi ve hemirelik 9 Arı ve yaam kalitesi 12 Anestezi uygulamaları ve yaam kalitesi 14 Obstrüktif akcier hastalıklarında yaam kalitesi ve salıkla ilgili yaam kalitesi anketleri 16 Klinik uygulamada diyabette salıkla ilgili yaam kalitesi 25 Diyabetli hastalarda yaam kalitesi üzerine fiziksel aktivitenin etkisi 27 Diyabette salıklı yaam ve beslenme 30 Yaam kalitesi ölçeklerinin kullanımında uluslararası düzenlemeler 36 AIDS ve yaam kalitesi 37 Viral hepatitler ve yaam kalitesi 39 Psikiyatride yaam kalitesinin yeri 42 Alkol baımlılarında yaam kalitesi 43 Prostat kanserinde yaam kalitesi 44 Dermatolojide yaam kalitesi 50 Akne ve yaam kalitesi 51 Yaam kalitesi ve plastik cerrahi 54 Plastik cerrahi ve salıkta yaam kalitesi 59 Meme rekonstrüksiyonunda yaam kalitesi 62 Plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi ve salıkla ilgili yaam kalitesi 63 Mesane kanseri ve yaam kalitesi 65 POSTER BLDRLER Türkçe McGill standart arı ölçei: kültürel adaptasyon, geçerlilik ve güvenilirlilik çalıması 70 Türk hasta populasyonunda anestezide derlenme kalitesi skorunun (dk-40) geçerlilik ve güvenirliinin test edilmesi 71 Alerjik rinitli çocuklarda serum ve nazal lavaj sıvısındaki ecp nin klinik parametreler ve yaam kalitesi ile ilikisi 72 Allerjik rinitte yaam kalitesi 73 Farklı allerjen duyarlılıı olan astımlı çocuklarda yaam kalitesi 74 Astımlı çocuklar ile salıklı çocukların ve ailelerinin yaam kalitesinin karılatırılması ve yaam kalitesini etkileyen faktörlerin incelenmesi 75

7 vi! ÇNDEKLER Sayfa No Çocuklar için yeniden düzenlenmi kistik fibrozis anketinin (cfq-r)türkçeye çevirisi ve validasyonu 76 Periferik arter hastalıı olan bireylerin yaam kalitesi ve ilikili faktörlerin belirlenmesi 77 Miyokart infarktüsü geçiren hastalarda umut, moral ve sosyal destek düzeylerinin yaam kalitesine etkisi 78 Miyokard infarktüsü geçiren hastalarda seksüel disfonksiyonun yaam kalitesine etkisi 79 Koroner kalp hastalıı riski ve koroner kalp hastalıının bireylerin salık algıları üzerine etkisi 80 Koroner arter baypas graft cerrahisinde atan kalp ve kardiyopulmoner baypas yönteminin hastaların yaam kalitelerine etkisi 81 Erken evre meme kanseri hastaları için çözümlemeli karar modeli: lumpektomiye karı mastektomi 82 Kanserli hastalarda yaam kalitesi 83 Kemoterapi alan hastaların yaam kalitesi düzeylerinin belirlenmesi 84 Akcier kanseri semptom skalası geçerlik güvenirlik çalıması 85 Kanser hastalarıyla uraan hekimlerin yaam kalitesine yönelik inanç ve tutumları: karılatırmalı bir çalıma 86 Sf-36 nın Türk kanser hastalarında güvenirlik ve yapı geçerliinin sınanması 87 Kanser hastalarının yaam kalitelerinin SF-36 ölçei ile deerlendirilmesi 88 Çok boyutlu yaam kalitesi skalası nın kanserli hastalarda güvenirlik ve geçerlii nin incelenmesi 89 Ba-boyun kanserli hastalarda tedavi sonrası yaam kalitesini etkileyen faktörler 90 Dünya salık örgütü - Avrupa yalanma tutumu anketi Türkçe sürümünün psikometrik çözümlemesi 91 Erikin bireylerde kolesterol düzeyi ve yaam kalitesinin incelenmesi 92 Geriatrik bireylerde düme korkusu ve düme korkusunun yaam kalitesine etkisinin deerlendirilmesi 93 Manisa Muradiye salık ocaı bölgesindeki 65 ya üstü yalıların yaam kalitesinin deerlendirilmesi ve yaam kalitesini etkileyen faktörlerin incelenmesi 94 Yalılarda yaam kalitesi: toplum ve huzurevi karılatırması 95 Ankara da yaayan 60 ya üstü bireylerin salık durumu algılamaları 96 Eskiehir kırsal kesim yalılarında yaam kalitesi ve günlük yaam aktiviteleri 97 Rekreatif aktivitelerin kas hastalarının solunum kapasitelerine ve yaam kalitelerine etkileri 98 Parkinson hastalıında yaam kalitesini etkileyen faktörler 99 Epilepsi hastalarının bildirdii antiepileptik ilaç yan etkilerinin yaam kalitesi üzerine etkisi 100 Multiple skleroz lu hasta ve ailesinin yaam kalitesi 101 Akcier kanserli hastaların hastalıkları ile ilgili tutumları 102 KOAH lı hastalarda subjektif dispne algısının objektif dispne göstergeleri ve yaam kalitesi ile ilikisi 103 KOAH lı hastalarda yaam kalitesinin hastalık spesifik ve genel ölçek ile deerlendirilmesi 104 Aktif ve inaktif tüberküloz olgularında yaam kalitesi ve durumluk sürekli kaygı düzeyleri ile ilikisi 105

8 ! vii ÇNDEKLER Sayfa No Salıklı bireylerde sigara tüketimi ve yaam kalitesine etkisi 106 Tüberkülozlu hastalarda salıkla ilgili yaam kalitesinin deerlendirilmesi 107 Astımlı olgularda yaam kalitesi ile astım kontrol testi ve astım iddet skalası arasındaki ilikinin deerlendirilmesi 108 Kronik öksürüü olan olgularda leicester öksürük anketinin kullanımı ve yaam kalitesinin deerlendirilmesi 109 KOAH lı olgularda yaam kalitesi, performans durumu, anksiyete ve depresyon arasındaki ilikinin deerlendirilmesi 110 Lomber spondiloza balı bel arısının yaam kalitesi ve depresyon üzerine etkisinin deerlendirilmesi 111 Diz osteoartritli bayanlarda, çok bileenli egzersizin yaam kalitesine etkisi 112 Oral ülserli hastalarda faktör analizi ile oral salıkla ilikili yaam kalitesinin deerlendirilmesi ve klinik etkinliinin incelenmesi 113 Sjogren sendromlu hastalarda oral salık ile ilikili yaam kalitesi düzeyi tükürük akım miktarı ve dental salıktan etkilenmektedir 114 Mikrodiskektomi sonrası uygulanan dinamik lomber stabilizasyon egzersizlerinin etkinlii 115 Miyofasiyal arı sendromlu hastalarda disabilite ve yaam kalitesi arasındaki ilikinin incelenmesi 116 Bel arısı olan hastalarda klinik karakteristiklerle yaam kalitesi arasındaki iliki 117 Kas-iskelet sisteminden kaynaklanan arı iddetinin genel salıkla ilgili yaam kalitesi ve egzersiz kapasitesine etkisi 118 Diyabet tedavi memnuniyeti anketi DTSQ(s) Türkçe sürümünün psikometrik özellikleri ya grubunda kilo fazlalıı ve yaam kalitesi arasındaki ilikinin incelenmesi 120 Metabolik sendrom ve yaam kalitesi 121 Obez bireylerde hemire tarafından verilen kilo kontrolü eitiminin metabolik, psikolojik parametreler ve yaam kalitesine etkisi 122 Diyabetli hastalarda yaam kalitesi ve yaam kalitesini etkileyen faktörler 123 Hipertiroidi ve hipotiroidi olgularının yaam kalitesi ve etkileyen etmenlerin incelenmesi 124 Akut diz osteoartritinde kesikli ve sürekli souk tedavilerinin klinik tablo üzerine etkisi 125 Evde kalan üniversite örencilerinde yaam doyumu ve etki eden faktörlerin incelenmesi 126 Yurtta kalan üniversite örencilerinde yaam doyumu ve etki eden faktörlerin incelenmesi 127 Ondokuz mayıs üniversitesi samsun salık yüksek okulu örencilerinin sigara içme durumu ve etkileyen faktörler 128 Çalıan genç erkeklerin bazı sosyodemografik özelliklerinin ve yaam kalitelerinin belirlenmesi 129 Kiddo-KINDL ölçei ile adolesanlarda yaam kalitesinin deerlendirilmesi 130 Bedensel ve zihinsel engellilerine sunulan salık hizmetinin kalitesi ve yaam kalitesi (dıs-qol) projesi Türkiye merkezi odak grup sonuçları 131 Çalıan çocuklarda oral salıkla ilikili yaam kalitesini etkileyen faktörler 132 Kindl 8-16 ya yaam kalitesi ölçei aile formu geçerlilik ve güvenilirlik çalıması 133

9 viii! ÇNDEKLER Sayfa No Kiddy-KINDL 4-7 ya yaam kalitesi ölçei geçerlilik ve güvenilirlik çalıması 134 Ondokuz mayıs üniversitesi tıp fakültesi örencilerinde sigara kullanımı ve yaam kalitesine etkisi 135 sveç te göçmen olarak yaayan Türklerin yaam kalitesinin deerlendirilmesi 136 Gazi üniversitesi salık hizmetleri meslek yüksek okulu örencilerinin yaam tarzlarına göre yaam kalitelerinin deerlendirilmesi 137 Gazi üniversitesi salık hizmetleri meslek yüksek okulu örencilerinin bazı sosyoekonomik özelliklerine göre yaam kalitelerinin deerlendirilmesi 138 Euro-qol (EQ-5D) indeksinin toplum standartları ve psikometrik özellikleri: Manisa kent toplumunu örneklemi 139 Celal Bayar Üniversitesi tıp fakültesi aratırma ve uygulama hastanesinde çalıan hemirelerin yaam kalitesi ve bunu etkileyen sosyo-demografik faktörler 140 Sigara fabrikası çalıanlarının yaam kalitesi 141 Menopozal semptomların ve evlilik uyumunun yaam kalitesi üzerine etkisi 142 Türkçe SF-6 boyut ölçeinin geçerlilik ve güvenilirlii 143 izofrenide yaam kalitesi ve psikososyal beceri eitimi 144 Lise örencilerinin premenstrual dönemde yaam kaliteleri 145 izofreni hastalarında düünce bozukluunun yaam kalitesine etkisi 146 Major depresif bozuklukta yaam kalitesi: kesitsel bir çalıma 147 Konstipasyon risk deerlendirme ölçei nin Türkçe geçerlilii 148 Salık personeli ve örencilerde irritabıl barsak sendromunun yaam kalitesi üzerine etkileri 149 Hormon dirençli prostat kanserli hastalarda docetaxel in psa ve yaam kalitesi üzerine etkileri 150 Benign prostat hiperplazi hastalıına özgü yaam kalitesi ölçütü gelitirilmesi 151 Kadınlarda üriner inkontinans ve yaam kalitesi 152 drar kaçıran bayanlarda ICIQ kısa formundaki günlük yaamı etkilenme skalası hayat kalitesini ne kadar gösteriyor?( I-QoL formu ile karılatırma) 153 Vazektominin hayat kalitesi ve erektil fonksiyon üzerine olan etkisinin erken dönem sonuçları 154 Çocuk dermatoloji yaam kalitesi indeksinin (CDLQI ) Türkçeye uyarlaması ve Türkçe sürümün geçerlilii 155 Behçet hastalarında yaam kalitesinin hastalık aktivitesi ile ilikisi 156 Saç ve saçlı deri hastalıklarının yaam kalitesi ve psikosomatik durum üzerine etkileri 157 Kronik ekzemada tedavinin yaam kalitesi üzerine etkileri 158 Akne vulgaris hastalarında uygulanan tedavinin yaam kalitesi üzerine etkileri 159 Fototerapinin dermatolojik hastalıklarda yaam kalitesi üzerine etkisi 160 Hemodiyaliz ve periton diyalizi hastalarında beslenme durumunun yaam kalitesine etkisi 161 Hemodiyalize giren son dönem böbrek yetmezlii olan hastalarda vücut aırlıı ile beslenme durumlarının yaam kalite düzeyleri üzerine etkisi 162 Kronik hemodiyaliz hastalarının yaam kalitesi: hasta ve hasta yakınları tarafından algılanan yaam kalitesi nin karılatırılması 163 Uluda üniversitesi tıp fakültesinde çalıan hemire ve salık teknisyenlerinin yaam kalitesinin deerlendirilmesi 164 Youn bakım ünitesinde yata hastaların taburculuk sonrası yaam kalitesi (KONFERANS / PANEL SUNUSU) 165 Evde ve huzurevinde yaayan yalılarda yaam kalitesinin deerlendirilmesi 167

10 ! ix BLMSEL PROGRAM 5 Nisan/April 2007 Saat Salon Oturum Konumacı Fuaye Kayıt Ana Salon Ana Salon Açılı töreni Konferans: Klinik uygulamada Yaam Kalitesi Ölçeklerinin kullanılması ve sonuçların yorumlanması Çay-Kahve Molası Ana Salon Sunum Dili: ngilizce (English) Konferans: Yalılık ve Yaam Kalitesi (Quality of Life and Elderly) Posterlerin asılması ve Ölen yemei Ana Salon Çay kahve molası (coffee break): Çay kahve molası (coffee break): Sunum Dili: ngilizce (English) Salon 2 Sunum Dili: ngilizce (English) Paralel Workshop 1: Comparison of different approaches for developing new HRQL instruments: qualitative; traditional psychometric; and modern item-response theory (IRT)-based methods Parale Workshop II: Interpretation of HRQOL Kongre Bakanı - SAYKAD Yönetici: Prof. Dr. Serap Öztürkcan Celal Bayar ÜTF, Dermatoloji. AD Konumacılar: Prof. Dr. Erhan Eser, Celal Bayar ÜTF, Halk Salıı. AD Prof. Dr. Ömer Aydemir, Celal Bayar ÜTF, Psikiyatri AD Yönetici: Prof. Dr. Rukiye Pınar Marmara Üniversitesi, Hemirelik YO.ç Hastalıkları Hemirelii AD. Konumacı: Ramona Lucas, MD, PhD Institut Català de l Envelliment. UAB. Barcelona, Spain, Barselona, spanya. Yönetici: Prof. Dr. Hayriye Elbi Mete, Ege ÜTF, Psikiyatri AD Sunucu : Prof. Dr. Peter Fayers University of Aberdeen, UK Yönetici: Prof. Dr. Gül Ergör Dokuz Eylül ÜTF, Halk Salıı. AD Sunucu : Madeleine King PhD ISOQOL Bakanı Centre for Health Economics, Research & Evaluation, University of Technology, Sidney, Avustralya

11 x! 6 Nisan /April 2007 Saat Salon Oturum Konumacı Ana Salon Konferans: Rash Analizi Çay-Kahve Molası Ana Salon ngilizce (English) ngilizce (English) Ana Salon Panel: Onkolojide Yaam Kalitesi HRQOL in Cancer Patients Psikoonkoloji ve Yaam Kalitesi Assessment of pain, cognitive functioning and HRQoL in palliative care Konferans: Salık ekonomisinde sonuç göstergeleri (DALY, QALY) Foyer Ölen yemei Ana Salon ve A,B,C,D Ana Salon Salon A Salon B Salon C Salon D Yönetici: Prof. Dr. Aye Küçükdeveci Ankara Üniversitesi Tıp Fak. FTR AD. Konumacılar: Prof. Dr. Aye Küçükdeveci Doç. Dr. Tuncay Duruöz Celal Bayar ÜTF FTR AD. Yönetici: Doç.D r. Aye Demiral Dokuz Eylül ÜTF Radyasyon Onkolojisi AD. Konumacılar: Madeleine King PhD,ISOQOL Bakanı University of Technology, Sidney Avustralya. Prof. Dr. Hayriye Elbi Mete EgeÜniv. Tıp Fak. Psikiyatri AD Bk Prof. Dr. Peter Fayers Univ. Of Aberdeen, UK Yönetici: Yrd. Doç. Dr. Simten Malhan Bakent Üniversitesi Konumacı:Prof. Dr. Adnan Kısa, Bakent Üniversitesi Paralel Sempozyumlar ve Tematik Poster oturumları (I) (Ayrıntı için Dal Sempozyumları Programına bakınız) Hemirelik açısından Kronik Hastalıklı birey ve yaam kalitesi Sempozyumu Anestezi ve Reanimasyon ve Yaam Kalitesi Sempozyumu Allerjik hastalıklarda Yaam Kalitesi Sempozyumu Kalp Hastalıklarında Yaam Kalitesi Sempozyumu Kanser ve Yaam Kalitesi Bildiri oturumu Yönetici: Prof. Dr. Rukiye Pınar Marmara Üniversitesi Hemirelik Yüksekokulu, ç Hastalıkları Hemirelii AD Yönetici: Doç. Dr. Verda Toprak Denizli Özel Ege Hastanesi Yöneticiler: Doç.. Dr. Hasan Yuksel Celal Bayar ÜTF, Çocuk Salıı ve Hast. AD, Allerji BD Doç. Dr. Cengiz Kırmaz Celal Bayar ÜTF, ç Hast. AD, Allerji BD Yöneticiler: Prof. Dr. Filiz Özerkan Ege ÜTF Kardiyoloji AD Doç. Dr. Cevad Seküri, Kent Hastanesi Bildiri yöneticisi: Doç. Dr. Aye Demiral Dokuz Eylül ÜTF Radyasyon Onkolojisi AD

12 ! xi 6 Nisan /April 2007 (devam) Saat Salon Oturum Konumacı Çay-Kahve Molası Ana Salon Salon A Salon B Salon C Salon D Yalılık ve Yaam Kalitesi Bildiri oturumu Nöroloji ve Yaam Kalitesi Sempozyumu Göüs Hastalıklarında Yaam Kalitesi Sempozyumu Romatoloji ve Yaam Kalitesi Sempozyumu Endokrinoloji /Metabolizma ve Yaam Kalitesi Sempozyumu Bildiri yöneticisi: Prof. Dr. Rukiye Pınar Marmara Üniversitesi Hemirelik YO, ç Hastalıkları Hemirelii AD Yönetici: Prof. Dr. Hatice Maviolu Celal Bayar ÜTF Nöroloji AD. Yöneticiler: Prof. Dr. Arzu Yorgancıolu Celal Bayar ÜTF Göüs Hast. AD. Prof. Dr. Süheyle Sürücüolu Celal Bayar ÜTF Klinik Mikrobiyoloji AD. Yöneticiler: Prof. Dr. Lale Cerraholu Prof Dr. Serap Alper Celal Bayar ÜTF, FTR AD Yöneticiler: Prof. Dr. lhan Satman stanbul Tıp Fak. ç Hast. AD Endokrinoloji ve Metabolizma Hast. Bilim Dalı Diyabet Servisi Doç. Dr. Bilgin Özmen, Celal Bayar ÜTF ç Hast. AD Endokrinoloji ve Metabolizma Hast BD.

13 xii! 7 Nisan/April 2007 Saat Salon Oturum Konumacı Ana Salon Ana Salon Konferans: Quality of life assessment in children with chronic conditions Konferans: Yaam Kalitesi Ölçeklerinin Kullanımında Uluslararası Düzenlemeler Foyer Çay-Kahve Molası Ana Salon Sunum Dili: ngilizce (in English) Salon A Salon B Salon C Salon D Konferans: Philosophical perspectives on person centeredness-what does it really means? Serbest tartıma: Klinikte Kullanımda ortaya çıkan sorunlar Serbest tartıma :: Genel SYK Ölçeklerinin kullanımı (SF, WHOQOL, Nottingham) Serbest tartıma: SYK ölçeklerinin Kültüre uyarlanması Ortopedi ve Yaam Kalitesi Sempozyumu Foyer Ölen yemei Ana Salon ve Salon A,B,C,D Ana Salon Salon A Salon B Salon C Salon D Yönetici: Doç. Dr. Caner Fidaner, zmir l Salık Müdürlüü Konumacı: Silke Schmidt PhD, Disabkid Group University Medical Centre of Hamburg, Almanya Yönetici: Güldal Büyükdamgacı PhD TÜBITAK, Ankara Konumacılar: Doan Fidan MD PhD Avensis, Paris, Fransa Yönetici Doç. Dr. Barı Toprak, Özel Ege Hastanesi,Denizli Konumacr: Alain Leplege MD, PhD, Senior Lecturer at the University of Amiens, Institute of History and Philosophy of Sciences and Techniques Sorbonne, Fransa Yönlendiriciler: Prof. Dr. Hatice Maviolu Doç. Dr. Hasan Yüksel Doç. Dr Talha Müezzinolu Yönlendiriciler: Prof. Dr. Ömer Aydemir Prof. Dr. Aye Küçükdeveci Sultan Yalçın Eser Yönlendiriciler: Yrd. Doç. Dr Simten Malhan, Bakent Üniversitesi Yrd. Doç. Dr Tümer Pala Yönetici: Doç. Dr. Devrim Akseki Celal BayarÜTF OrtopediAD. Paralel Sempozyumlar ve Tematik Poster oturumları (II) (Ayrıntı için Dal Sempozyumları Programına bakınız) Halk Salıı ve Salıında SYK Sempozyumu Enfeksiyon Hastalıkları ve Yaam Kalitesi Sempozyumu Süregen Psikiyatrik Sorunlar ve Yaam Kalitesi Sempozyumu (Prof. Dr. Hürey Fidaner Anısına) Gastroenteroloji ve Yaam Kalitesi Sempozyumu Üroloji ve Yaam Kalitesi Sempozyumu Yöneticiler: Doç. Dr. Caner Fidaner zmir l Salık Müdürlüü Yrd. Doç. Dr. Yücel Demiral Dokuz Eylül ÜTF Halk Salıı AD. Yönetici: Doç. Dr Özlem Tünger Celal Bayar ÜTF Enfeksiyon Hast.AD. Yönetici: Doç. Dr Yıldız Akvardar, Dokuz Eylül ÜTF Psikiyatri AD Yönetici: Doç. Dr Ender Ellidokuz Celal Bayar ÜTF ç HAst AD: Gastroenteroloji BD Yöneticiler: Prof. Dr. Murat Lekili Yrd. Doç. Dr. Talha Muezzinolu Celal Bayar ÜTF Üroloji AD.

14 ! xiii 7 Nisan/April 2007 (devam) Saat Salon Oturum Konumacı Çay-Kahve Molası Ana Salon Salon A Salon B Salon C Halk Salıı ve Salıında SYK Sempozyumu (devam) Dermatoloji ve Yaam Kalitesi Sempozyumu Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahide Yaam Kalitesi Sempozyumu Nefrolojide Yaam Kalitesi Sempozyumu Ana Salon Kapanı töreni SAYKAD Yöneticiler: Doç. Dr Caner Fidaner zmir l Salık Müdürlüü Yrd. Doç. Dr. Yücel Demiral, Dokuz Eylül ÜTF Halk Salıı AD. Yöneticiler: Prof. Dr. Serap Özturkcan Celal Bayar ÜTF Dermatoloji AD. Prof.Dr.Neslihan endur Pamukkale ÜTF Dermatoloji AD. Yönetici: Prof. Dr. Levent Yoleri Celal Bayar ÜTF Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi AD. Yöneticiler: Prof. Dr. Fehmi Akçiçek, Ege ÜTF ç Hastalıkları AD. Prof.Dr. Ali Baçı, Ege ÜTF Nefroloji BD Doç.Dr. Ali Çelik, Dokuz Eylül ÜTF Nefroloji BD

15 xiv! DAL SEMPOZYUMLARI PROGRAMI 6 Nisan 2007 Zaman Salon Sempozyumun Konusu Sempozyumun Bilimsel çerii Oturum ve bildiri yöneticisi: Prof. Dr. Rukiye Pınar Marmara Üniversitesi Hemirelik YO, ç Hastalıkları Hemirelii AD Ana Salon Hemirelik açısından Kronik Hastalıklı birey ve Yaam kalitesi Sempozyumu Sunumlar: Salıkla likili Yaam Kalitesi'nin Hemirelikte Kullanımı Doç. Dr. Mukadder Mollaolu Cumhuriyet Üniversitesi, Hemirelik YO Uzman Hemire Havva Sert Marmara Üniversitesi Hemirelik YO Oturum ve bildiri yöneticisi: Doç. Dr. Verda Toprak Denizli Özel Ege Hastanesi Salon A Salon B Anestezi ve Reanimasyon ve Yaam Kalitesi Sempozyumu Allerjik hastalıklarda Yaam Kalitesi Sempozyumu Sunumlar: Arı ve Yaam Kalitesi Doç. Dr. Emin Alp Yentur Celal Bayar ÜTF Anestezioloji ve Reanimasyon AD. Youn Bakım ve Yaam Kalitesi Doç. Dr. Seda Banu Akıncı Hacettepe ÜTF Anestezioloji ve Reanimasyon AD. Anestezi Uygulamaları ve Yaam Kalitesi Doç. Dr. Elif Akpek Bakent ÜTF Anestezioloji ve Reanimasyon AD. Oturum ve Bildiri Yöneticileri: Doç. Dr. Hasan Yüksel,Celal Bayar ÜTF, Çocuk Salıı ve Hast. AD, Allerji BD Doç. Dr. Cengiz Kırmaz, Celal Bayar ÜTF, ç Hast. AD, Allerji BD Sunumlar: Astım ve Yaam Kalitesi Prof. Dr. Füsun Kalpaklıolu Kırıkkalae ÜTF, Göüs Hast. AD, Allerji BD Erikin Allerji ve Yaam Kalitesi Doç. Dr. Cengiz Kırmaz Çocuk Allerji ve Yaam Kalitesi Doç. Dr. Hasan Yüksel

16 ! xv 6 Nisan 2007 (devam) Zaman Salon Sempozyumun Konusu Sempozyumun Bilimsel çerii Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Filiz Özerkan Ege ÜTF Kardiyoloji AD Salon C Kalp Hastalıklarında Yaam Kalitesi Sempozyumu Sunumlar: Kalp ve Damar Hastalıklarında Yaam Kalitesi Doç. Dr. Abdi Sacan Özel Kent Hastanesi- zmir Ya sigara ya salıklı damar Prof. Dr. Metin Özenci Ankara ÜTF. Kardiyoloji AD Salon D Kanser ve Yaam Kalitesi Bildiri oturumu Çay-Kahve Molası Ana Salon Yalılık ve Yaam Kalitesi Bildiri oturumu Bildiri yöneticisi: Doç. Dr. Cevad Seküri Özel Kent Hastanesi- zmir Yönetici: Doç. Dr. Aye Demiral Dokuz Eylül ÜTF Radyasyon Onkolojisi AD Oturum ve bildiri yöneticisi: Prof. Dr. Rukiye Pınar Marmara Üniversitesi Hemirelik YO, ç Hastalıkları Hemirelii AD Oturum ve bildiri yöneticisi: Prof. Dr. Hatice Maviolu Celal Bayar ÜTF Nöroloji AD Salon A Nöroloji ve Yaam Kalitesi Sempozyumu Sunumlar: Baarısında yaam kalitesi Prof. Dr.Deniz Selçuki Celal Bayar ÜTF Nöroloji AD. Epilepside yaam kalitesi Prof. Dr. brahim Aydodu Ege ÜTF Nöroloji AD. Parkinson hastalıında yaam kalitesi Prof.Dr.Raif Çakmur Dokuz Eylül ÜTF Nöroloji AD. Demansda yaam kalitesi Prof.Dr.Türker ahiner Pamukkale ÜTF Nöroloji AD. Nöromusküler Hastalıklarda Yaam Kalitesi Prof.Dr.Cokun Özdemir stanbul ÜTF Nöroloji AD.

17 xvi! 6 Nisan 2007 (devam) Zaman Salon Sempozyumun Konusu Sempozyumun Bilimsel çerii Oturum ve Bildiri Yöneticileri: Prof. Dr. Arzu Yorgancıolu Celal Bayar ÜTF Göüs Hast. AD. Prof. Dr. Süheyla Sürücüolu Celal Bayar ÜTF Klinik Mikrobiyoloji AD Salon B Salon C Göüs Hastalıklarında Yaam Kalitesi Sempozyumu Romatoloji ve Yaam Kalitesi Sempozyumu Sunumlar: Obstrüktif Akcier Hastalıklarında (Astım ve KOAH) Salıkla lgili Yaam Kalitesi Prof. Dr. Arzu Yorgancıolu Celal Bayar ÜTF Göüs Hast. AD. Akcier Kanserinde Salıkla lgili Yaam Kalitesi Doç. Dr. Tuncay Göksel Ege ÜTF Göüs Hast. AD Tüberkülozda Salıkla lgili Yaam Kalitesi Doç. Dr. Serir Aktou Özkan Tepecik Suat Seren zmir Göüs Hast. ve Cerrahi Eitim Hastanesi Oturum ve Bildiri Yöneticileri: Prof. Dr. Lale Cerraholu,Celal Bayar ÜTF, FTR AD Prof Dr. Serap Alper, Dokuz Eylül ÜTF, FTR AD Sunumlar: Romatizmal Hastalıklarda SYK Prof. Dr. Aye Küçükdeveci, Ankara ÜTF, FTR AD Nörolojik Rehabilitasyon ve SYK Prof. Dr. Halil Ünalan, stanbul Ü. Cerrahpaa TF, FTR AD Romatizmal Hastalıklarda Ölçek Gelitirme Doç. Dr. Tuncay Duruöz, Celal Bayar ÜTF, FTR AD

18 ! xvii 6 Nisan 2007 (devam) Zaman Salon Sempozyumun Konusu Sempozyumun Bilimsel çerii Oturum ve Bildiri Yöneticileri: Prof. Dr. lhan Satman stanbul Tıp Fak. ç Hast. AD Endokrinoloji ve Metabolizma Hast. Bilim Dalı Diyabet Servisi Doç. Dr. Bilgin Özmen Celal Bayar ÜTF ç Hast. AD Endokrinoloji ve Metabolizma Hast BD. Sunumlar: Diyabetin Risk Faktörleri ve Korunma Prof.Dr.lhan Satman Salon D Endokrinoloji /Metabolizma ve Yaam Kalitesi Sempozyumu Klinik uygulamada Diyabette Salıkla lgili Yaam Kalitesinin deerlendirilmesi Doç.Dr. Emel Özer stanbul Tıp Fak. ç Hast. AD Endokrinoloji ve Metabolizma Hast. Bilim Dalı Diyabet Servisi Diyabetli hastalarda yaam kalitesi üzerine fiziksel aktivitenin etkisi Prof. Dr. Safinaz Yıldız stanbul Üniversitesi Sporcu Salıı Merkezi Müdürü Yaam kalitesi açısından diyabette salıklı beslenmenin önemi Dyt.Hale Aslanta, Celal Bayar ÜTF Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Birimi.

19 xviii! 7 Nisan 2007 Zaman Salon Sempozyumun Konusu Sempozyumun Bilimsel çerii Oturum ve Bildiri Yöneticisi: Doç. Dr. Devrim Akseki Celal Bayar ÜTF Ortopedi AD. Sunumlar: Salon D Ana Salon Salon A Salon B Ortopedi ve Yaam Kalitesi Sempozyumu Halk Salıı ve Salıında SYK Sempozyumu Enfeksiyon Hastalıkları ve Yaam Kalitesi Sempozyumu Süreen Psikiyatrik Sorunlar ve Yaam Kalitesi Sempozyumu (Prof. Dr. Hüray Fidaner Anısına) Geriatrik Kalça Kırıklarında Yaam Kalitesi Prof. Dr. Uur Öziç Celal Bayar ÜTF Ortopedi AD Ortopedi ve Travmatolojide Yaam Kalitesi Deerlendirme Skalalarının Kültüre Adaptasyonunun önemi Doç. Dr. Ahmet Alanay HacettepeÜTF Ortopedi AD Oturum ve bildiri yöneticileri: Doç. Dr. Caner Fidaner zmir l Salık Müdürlüü Yrd. Doç. Dr. Yücel Demiral Dokuz Eylül ÜTF Halk Salıı AD. Oturum ve bildiri yöneticisi: Doç. Dr. Özlem Tünger Celal Bayar ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sunumlar: AIDS ve Yaam Kalitesi Prof. Dr. Deniz Gökengin Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Viral Hepatitler ve Yaam Kalitesi Uz. Dr. Ziya Kuruüzüm Dokuz Eylül ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Oturum ve bildiri yöneticisi: Doç. Dr Yıldız Akvardar Dokuz Eylül ÜTF Psikiyatri AD, Sunucular: Psikiyatride yaam kalitesinin yeri Doç. Dr. Yıldız Akvardar Alkol baımlılıı ve yaam kalitesi Uz Dr. Arzu Kiti zmir Atatürk Eitim ve Aratırma Hastanesi Psikiyatri Klinii izofreni hastalarının yaam kalitesine düünce bozukluunun etkisi Dr. Halis Ula Dokuz Eylül ÜTF Psikiyatri AD Parkinson hastalarında depresyon ve yaam kalitesi Yrd. Doç. Dr. Elif Onur Dokuz Eylül ÜTF Psikiyatri AD

20 ! xix 7 Nisan 2007 (devam) Zaman Salon Sempozyumun Konusu Sempozyumun Bilimsel çerii Oturum ve bildiri yöneticisi: Doç. Dr. Ender Ellidokuz Celal Bayar ÜTF ç Hast AD: Gastroenteroloji BD Salon C Gastroenteroloji ve Yaam Kalitesi Sempozyumu Sunucu: ltihabi Barsak Hastalıkları ve IBFde Yaam Kalitesi Prof. Dr. Hale Akpınar Dokuz Eylül ÜTF ç Hast AD, Gastroenteroloji BD. Oturum yöneticileri: Prof. Dr. Murat Lekili Doç. Talha Muezzinoglu Celal Bayar ÜTF Üroloji AD. Sunumlar: nkontinansta Yaam Kalitesi Prof.Dr.Bedrettin Seçkin GATA Üroloji AD. Androlojide Yaam Kalitesi Doç.Dr.M.Faruk Usta Akdeniz ÜTF Üroloji AD Salon D Üroloji ve Yaam Kalitesi Sempozyumu Üroonkolojide Yaam Kalitesi Paneli Prof.Dr.Murat Lekili Celal Bayar ÜTF Üroloji AD. BPH da Yaam Kalitesi Doç.Dr.Ferruh Zorlu SB Tepecik Eitim Aratırma Hastanesi Üroloji Klinii Prostat Kanserinde Yaam Kalitesi Doç.Dr.Hakan Gemalmaz Adnan Menderes ÜTF Üroloji AD. Mesane Kanserinde Yaam Kalitesi Doç.Dr.Gökhan Tokta S.B. stanbul Eitim ve Aratırma Hastanesi Üroloji Klinii Çay-Kahve Molası Ana Salon Halk Salıı ve Salıında SYK Sempozyumu (Devam) Bildiri oturumu yöneticileri : Prof.Dr.Ömer Aydemir Celal Bayar ÜTF PsikiyatriAD. Doç.Dr.Kamil Çam Kocaeli ÜTF Üroloji AD. Oturum ve bildiri yöneticileri: Doç. Dr. Caner Fidaner zmir l Salık Müdürlüü Yrd. Doç. Dr. Yücel Demiral Dokuz Eylül ÜTF Halk Salıı AD.

EK-4 ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

EK-4 ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl 1. Adı Soyadı :Gülümser SERTBA" 2. Do#um Tarihi: 21/11/1950 3. Unvanı: Yrd. Doc. 4. Ö#renim Durumu: Doktora EK-4 ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Klinik Hem$ireli#i Ege Ün.Yük.Hem. Okulu 1974

Detaylı

Sempozyum BaĢkanı Dr. Ahmet Emin ERBAYCU. Organizasyon Komitesi Hem. Gülnur GÜL Dr. Yavuz HAVLUCU Dr. Oya ĠTĠL Hem. Feriha ÖZ Hem.

Sempozyum BaĢkanı Dr. Ahmet Emin ERBAYCU. Organizasyon Komitesi Hem. Gülnur GÜL Dr. Yavuz HAVLUCU Dr. Oya ĠTĠL Hem. Feriha ÖZ Hem. Sempozyum BaĢkanı Dr. Ahmet Emin ERBAYCU Organizasyon Komitesi Hem. Gülnur GÜL Dr. Yavuz HAVLUCU Dr. Oya ĠTĠL Hem. Feriha ÖZ Hem. Mine YILDIZ Sempozyum Koordinatörleri Hem. Pınar BOL Hem. Nesile ÇENGEL

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM III PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM III PROGRAMI T.C. HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ II: NEOPLAZİ VE HEMATOPOETİK SİSTEM DERS KURULU PROGRAMI (19 Eylül 2016-14 Ekim 2016) (4 Hafta) Yardımcıları Teorik Pratik TOPLAM AKTS 24 8 32 22 22 İç Hastalıkları

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ

Detaylı

Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl

Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl. Alan Üniversite Yıl Soyadı: Abdullah Utku Şenol Doğum Tarihi: 24/04/1966 Prof.Dr. Lisans Tıp Hacettepe 1986 Yüksek Lisans Tıp Hacettepe 1988 Tıpta Uzmanlık Radyoloji Akdeniz 1993 Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1998 Doçentlik

Detaylı

UBEK

UBEK UBEK 2016 27- www.ubek2016.gazi.edu.tr i ii ÖNSÖZ ailesinin en önemli bilimsel (UBEK 2016) birincisini mekten timi akademisyenler, ile süresince bildiriler a ler 54 sözlü ve 19 poster bildirileri ile.

Detaylı

KONGRE PROGRAMI 11 EYLÜL 2017 PAZARTESİ. Prof. Dr. Galip AKHAN İzmir Kâtip Çelebi Üniv. Rektörü, Türkiye (Teşrifleri Halinde)

KONGRE PROGRAMI 11 EYLÜL 2017 PAZARTESİ. Prof. Dr. Galip AKHAN İzmir Kâtip Çelebi Üniv. Rektörü, Türkiye (Teşrifleri Halinde) KONGRE PROGRAMI 11 EYLÜL 2017 PAZARTESİ 08.00-09.00 KONGRE KAYIT 09.00-09.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI ANA SALON Prof. Dr. Galip AKHAN İzmir Kâtip Çelebi Üniv. Rektörü, (Teşrifleri Halinde) Prof. Dr. Bumin Nuri

Detaylı

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9

2012-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 1 / 9 2012-YDUS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN VE LAR () 100111034 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ 1 1 0 67,50000 67,50000 100311032 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM III PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM III PROGRAMI HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ II: NEOPLAZİ VE HEMATOPOETİK SİSTEM DERS KURULU PROGRAMI (14 Eylül 2015-13 Ekim 2015) (5 Hafta) Yardımcıları Doç. Dr. İshak Özel Tekin Teorik Pratik TOPLAM AKTS 24 8 32 22

Detaylı

Eğitim Süresi Puan Türü

Eğitim Süresi Puan Türü Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar*

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN HATİCE ÖNKOL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN MELEK KAPLANGÖRAY MÜSLÜME

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Nazime Baki Saatçioğlu

Detaylı

2013-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2013-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 100111061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ 1 1 0 65,00000 65,00000 100111079 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK

Detaylı

2017 YILI BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI

2017 YILI BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI 2017 YILI BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI KURUMSAL YAPI Prof.Dr.Ümit Başar SEMİZ Uzm.Dr.Salih AKKUŞ Özlem İNCİ Uzm.Dr.Oğuz ÇATAL İsmail ARAN Özcan ÇİÇEK KALİTE YÖNETİMİ Gülistan UYAR DOKÜMAN YÖNETİMİ Gülistan

Detaylı

Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesinin Ölçümü ve Yaşam Kalitesi Ölçeklerinin Sınıflandırılması

Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesinin Ölçümü ve Yaşam Kalitesi Ölçeklerinin Sınıflandırılması Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesinin Ölçümü ve Yaşam Kalitesi Ölçeklerinin Sınıflandırılması Doç. Dr. Erhan Eser Celal Bayar Üniversitesi e.eser@bayar.edu.tr Yaşam Kalitesinin Sınıflandırılması Sağlıkla Doğrudan

Detaylı

DEPRESYON SAĞALTIM KILAVUZU KAYNAK KİTABI. Editörler. Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları

DEPRESYON SAĞALTIM KILAVUZU KAYNAK KİTABI. Editörler. Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları DEPRESYON SAĞALTIM KILAVUZU KAYNAK KİTABI Editörler Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları Olcay Yazıcı E. Timuçin Oral Simavi Vahip Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları

Detaylı

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2013-TUS Sonbahar Dönemi Tercih Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2014-TUS İlkbahar Tercih Kılavuzu Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık

Detaylı

KONGRE PROGRAMI 11 EYLÜL 2017 PAZARTESİ AÇILIŞ KONUŞMALARI

KONGRE PROGRAMI 11 EYLÜL 2017 PAZARTESİ AÇILIŞ KONUŞMALARI KONGRE PROGRAMI 11 EYLÜL 2017 PAZARTESİ 08.00-09.00 KONGRE KAYIT 09.00-09.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI Doç. Dr. Esra AKIN KORHAN Kongre Eş Başkanı İzmir Kâtip Çelebi Üniv. Hemşirelik Bölümü Kongre Eş Başkanı

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2015-TUS Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 1 Bahriye IRATCI LABORATUAR TEKNİSYENLERİ Laboratuar Teknisyeni Laboratuvar 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 4 Mustafa KIVRAK Laboratuvar

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN CER.UZM. 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ ORTOPEDİ

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Psikiyatride Tedavi Yöntemleri Semra Yaşar Psikiyatri A.D. 08.01.2013 Hemşireler 4 60 Dk. 240 Dk.

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Psikiyatride Tedavi Yöntemleri Semra Yaşar Psikiyatri A.D. 08.01.2013 Hemşireler 4 60 Dk. 240 Dk. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AYLIK EĞİTİM FAALİYET RAPORU FORMU Doküman Kodu EĞT-F-04 Yayın Tarihi 02.04.2012 Revizyon No 04 Rev.Tarihi 11.03.2013 Sayfa No 1/6 Eğitim Yılı: 2013 Ay: Ocak

Detaylı

PALYATİF BAKIM Yrd. Doç. Dr. Hüseyin CAN

PALYATİF BAKIM Yrd. Doç. Dr. Hüseyin CAN PALYATİF BAKIM Yrd. Doç. Dr. Hüseyin CAN İKÇÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı İKÇÜ Atatürk Eğt ve Arş. Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Kanser Hastalarında Palyatif Bakım ve Destek Servisi Sunum

Detaylı

HAFTALIK HEKİM ÇALIŞMA TAKVİMİ

HAFTALIK HEKİM ÇALIŞMA TAKVİMİ 7.18.11 7.19.11 7.20.11 7.21.11 7.22.11 Branş Hekim İsmi Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ DERMATOLOJİ ENFEKSİYON İNTANİYE FİZİK TEDAVİ GENEL CERRAHİ GÖGÜS CERRAHİSİ GÖGÜS

Detaylı

2015-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) YAN DAL YAN DAL ADI

2015-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) YAN DAL YAN DAL ADI 100311129 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları 1 1 0 84,06250 84,06250 100311138 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Eğitim Yılı Mezunları

Eğitim Yılı Mezunları Mezunlarımız 2005 2006 Eğitim Yılı Mezunları Meltem Yalçın : Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Hüseyin Bayraktar : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Erol Kemir : Anadolu Üniversitesi

Detaylı

Bakanlığımız Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı ve Başasistan Ataması Yapılacak Kadrolar

Bakanlığımız Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı ve Başasistan Ataması Yapılacak Kadrolar Ankara Atatürk Eğt.ve Arş.H. Deri ve Zührevi Hastalıkları 2 Ankara Atatürk Eğt.ve Arş.H. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 1 1 Ankara Atatürk Eğt.ve Arş.H. Göğüs Hastalıkları 1 Ankara Atatürk

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

ÖZ DEĞERLENDİRME TAKVİMİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞHEKİMLİĞİ ÖZ DEĞERLENDİRME TAKVİMİ Dok. Kod:KY.LS.40 Yayın Tarihi:05.04.2017 Revizyon. No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No:5 DEĞERLENDİRME

Detaylı

Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri

Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri Türk Toraks Derneği 1. Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Kursu 28-30 Mayıs tarihleri arasında İzmir İsmira Oteli nde gerçekleştirildi. Toplam 61 kursiyer, 17 öğretim üyesi, 7 araştırma görevlisi ve 1 yüksek

Detaylı

2011 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI(YDUS) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2011 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI(YDUS) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR () 1011147 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ GASTROENTEROLOJİ 1 1 0 54.500 54.500 1011155 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 3 3 0 47,29625 52,38247 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP K 1 1 0 57,95892 57,95892 100111043

Detaylı

Sağlıkta Yaşam Kalitesi Derneği. Turkish Society of Health Related Quality of Life. İletişim: Contact: www.saykad.org. www.saykad.

Sağlıkta Yaşam Kalitesi Derneği. Turkish Society of Health Related Quality of Life. İletişim: Contact: www.saykad.org. www.saykad. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Derneği İletişim: www.saykad.org e.eser@bayar.edu.tr Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD. 45020 Manisa Tel: + 90 236 231 83 73 Faks: + 90 236 232 00 58 Turkish Society

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS SAYI : Öğretmenlik Uygulaması I

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS SAYI : Öğretmenlik Uygulaması I Fakültemiz lisans programı Eğitim-Öğretim Yılı Uygulama Okulunun Mihralibey Ortaokulu Murat GÖKTAŞ Emrah ERTONGA 1.Grup Fakülte No Soyadı 140406002 SEMRA BAŞKUTLU 140406004 YAĞMUR LALE 140406005 MIZGİN

Detaylı

KTÜ FARABİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ 2015 ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI

KTÜ FARABİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ 2015 ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI KTÜ FARABİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ 2015 ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI 1.Dönem DOKÜMAN KODU YAYIN TARİHİ RAVİZYON TARİHİ REVİZYON NO FRB.YÖN.PL 22.06.2015 1. Dönem Öz Değerlendirme Yapılacak Bölüm Planlanan Tarih

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI LİSTESİ KOD: KY. LS.20 YAY. TRH: REV. TRH: REV.

Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI LİSTESİ KOD: KY. LS.20 YAY. TRH: REV. TRH: REV. KURUMSAL HİZMETLER BİRİMİ ADI-SOYADI ÜNVANI ÖMER AYDIN Başhekim Kurumsal Yapı LEMAN ÇEVİK ÇELİK Kalite Yönetim Direktörü Kalite Yönetimi LEMAN ÇEVİK ÇELİK Kalite Yönetim Direktörü ESRA ALTUNER Doküman

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ Adı : Derya Soyadı: : Özcanlı Atik Doğum Yeri : ADANA-Kozan Doğum Tarihi : 01.03.1981 Medeni Hali : Evli Tel: 0534 970 1568 E-posta: deryaatik@osmaniye.edu.tr EĞİTİM DURUMU: Mezun Olduğu Üniversite:

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 1 120301001 ŞEYMA YILMAZ 2 120301003 HATİCE ÇEVİK İLK BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM- YILI BAHAR YARIYILI SI II DERSİ PROGRAMI 3 120301124 NİGAR YILDIRIM 4 120301004 FATMA ATEŞ 5 120301007

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ 2015. Herkes İçin Güvenlik

EGE ÜNİVERSİTESİ CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ 2015. Herkes İçin Güvenlik 20 Mayıs Amfisi Bornova/ İzmir (Ege Üniversitesi Hastanesi İçi) Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği Tıp Fakültesi Hastanesi

Detaylı

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011)

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011) 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 57.524 57.858 1011196 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI K 1 1 0 59.979 59.979

Detaylı

2016 YILI BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI

2016 YILI BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI 2016 YILI BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI KURUMSAL YAPI Prof.Dr.Ümit Başar SEMİZ Uzm.Dr.Salih AKKUŞ Ümran KOZLUK Uzm.Dr.Oğuz ÇATAL İsmail ARAN Özcan ÇİÇEK KALİTE YÖNETİMİ Gülistan UYAR DOKÜMAN YÖNETİMİ Gülistan

Detaylı

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2014-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () 100111016 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP K 2 2 0 48,61183 50,20475 100111025 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ DİYABET YÖNETİMİ KURSU RAPORU

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ DİYABET YÖNETİMİ KURSU RAPORU TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ DİYABET YÖNETİMİ KURSU RAPORU (AİLE HEKİMİ, AİLE SAĞLIĞI ELEMANI, TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HEKİMİ, TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK PERSONELİ) Prof.

Detaylı

Ders Kodu : İOÖ312 Ders Adı Öğretim Elemanı

Ders Kodu : İOÖ312 Ders Adı Öğretim Elemanı Ders Kodu İOÖ312 Ders Adı TOPLUMA HİZMET UYG. Yrd. Doç.Dr. HAKAN İNCE Sınıfı 3 1 11270049 YILDIRIM AYDIN Zorunlu/ 2 11270077 AYTEN ERBAY Zorunlu/ 3 12270001 FIRAT AYGEN Zorunlu/ 4 12270071 MUSTAFA KÖRPE

Detaylı

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU ERKEKLER TABANCA YARISMASI 5 6 3 Abdulkadir TEMURTAS 2 94 98 94 95 94 96 571 15* 2 Furkan DÜZEN 1 93 92 93 96 93 93 560 10*

Detaylı

Özel Medicana International İstanbul Hastanesi

Özel Medicana International İstanbul Hastanesi Özel Medicana International İstanbul Hastanesi TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ DR. YUSUF SAHİP GENEL MÜDÜR SELMA KAYABAŞ GENEL MÜDÜR YRD. ALİ EMRE KODAN GENEL MÜDÜR YRD. DR. RÜYA ŞİŞMAN BAŞHEKİM / KALİTE DİREKTÖRÜ

Detaylı

MİLLİLİK DURUMU GÖĞÜS NO LİSE KODU. Sıra No

MİLLİLİK DURUMU GÖĞÜS NO LİSE KODU. Sıra No Sıra No GÖĞÜS NO ADI SOYADI TC KİMLİK NO LİSE KODU MİLLİLİK DURUMU 1 88 BEHİCE TEKİN 23065920984 2446 YOK 2 135 ZEYNEP ÇAKAR 63088327568 DİĞER YOK 3 64 NECLA HÜLAGU 66964196074 DİĞER YOK 4 87 İLKNUR YILMAZ

Detaylı

DEKANLIK. Dekan Prof. Dr.Yılmaz BÜLBÜL 0(462) Dekan Yardımcısı Doç. Dr.Sevilay HİNTİSTAN 0(462)

DEKANLIK. Dekan Prof. Dr.Yılmaz BÜLBÜL 0(462) Dekan Yardımcısı Doç. Dr.Sevilay HİNTİSTAN 0(462) Adres : Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Üniversite Mah. Farabi Cad. No:88 61080 TRABZON Telefon : 0 (462) 230 04 76 / 0(462) 377 88 63 Faks : 0 (462) 230 04 75 E-Posta : sbf@ktu.edu.tr

Detaylı

DERS / DERS KURULU / STAJ SORUMLULARI DÖNEM I DÖNEM II DÖNEM III

DERS / DERS KURULU / STAJ SORUMLULARI DÖNEM I DÖNEM II DÖNEM III DERS / DERS KURULU / STAJ SORUMLULARI DÖNEM I Temel Bilimler I Ders Kurulu Temel Bilimler II Ders Kurulu Temel Bilimlerine Giriş Ders Kurulu Hücre Bilimleri I Ders Kurulu Hücre Bilimleri II Ders Kurulu

Detaylı

& DEĞERLENDİRME Nisan 2013,Belek ANTALYA

& DEĞERLENDİRME Nisan 2013,Belek ANTALYA 2 0. U L U S A L K A N S E R K O N G R E Sİ - H E MŞİRELİK P R O G R A M I K A P A N IŞ & DEĞERLENDİRME 19-23 Nisan 2013,Belek ANTALYA BİR Y O L U N S O N U M U Y O K S A Y E Nİ BAŞ L A N G I Ç L A R A

Detaylı

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE 1 2013-1-TR1-COM04-47097 Adem TOPRAK İngilizce Öğretmenliği Anadolu Üniversitesi POLONYA 2 2013-1-TR1-COM04-46886 Adem CELEP Mütercim Tercümanlık Anadolu Üniversitesi POLONYA 3 2013-1-TR1-COM04-46419 Adnan

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

SHKS KALITE YÖNETIMI

SHKS KALITE YÖNETIMI SHKS KALITE YÖNETIMI Kaliteden Sorumlu Başhekim Yrd Uz.Dr. Bilge ÖZŞARLAK KARAARSLAN Kalite Yönetim Direktörü Kalite Yönetim Birimi İlknur YALÇINKAYA (Enfeksiyon Hem.) Necla ÖNGÜÇ (HİE.Hem) Hasta Güvenliği

Detaylı

Yayım ve basım Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği nin izniyle Probiz. Ltd. Şti. (2015)

Yayım ve basım Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği nin izniyle Probiz. Ltd. Şti. (2015) 2015 TÜSAD Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Hasta ve Yakınları İçin Astım Editörler: Sami Öztürk, Mecit Süerdem, Filiz Koşar, Arzu Mirici, Levent Dalar, Zeynep Ferhan Özşeker ve Ali Fidan Yayım ve

Detaylı

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ PF09140638 KÜBRA DOĞAN PF09140595 ÖMER YILMAZ PF09140190 RIDVAN BİNBOĞA PF09140810 GAMZE KAMİŞLİ PF09140268 BUŞRA ÇİMEN PF09140467 EDA SÜREN Biyoloji Öğretmenliği Grubu PF24140208

Detaylı

DR. AYDAN ÖZKÜTÜK ( BAŞKAN TIBBI MİK ) ( BAŞKAN YARD. TIBBI MİKRO ) DR. ÖZLEM GİRAY BOZKAYA (ÇOCUK SAĞLIĞI 23667)

DR. AYDAN ÖZKÜTÜK ( BAŞKAN TIBBI MİK ) ( BAŞKAN YARD. TIBBI MİKRO ) DR. ÖZLEM GİRAY BOZKAYA (ÇOCUK SAĞLIĞI 23667) 2016 2017 ÖĞRETİM YILI DÖNEM 2 BLOK 5 (GİS BESLENME - METABOLİZMA) PROGRAM KİTAPCIĞI ÖĞRENCİ İÇİNDİR BLOK BAŞKANI DÖNEM 2 KURULU ÜYELERİ EĞİTİM YÖNLENDİRİCİLERİ PROF.DR. ÇİLER AKISU (PARAZİTOLOJİ AD-24540)

Detaylı

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ACİL TIP 100601171 ÖZLEM KANDEMİR 07/07/2014-18/07/2014 120601020 PELİN ARI 07/07/2014-18/07/2014 120601061 GÖZDE ÖRÇEN 07/07/2014-18/07/2014 120601159 SEDEF DENİZ CEVHEROĞLU 07/07/2014-18/07/2014 110601196

Detaylı

6 EKİM 2016, PERŞEMBE

6 EKİM 2016, PERŞEMBE 6 EKİM 2016, PERŞEMBE GİRİŞ VE KURSLAR 13:30-17:00 DİYABET TEKNOLOJİLERİ KURSU 17:00-17:30 AÇILIŞ KOKTEYLİ 17:30-17:45 AÇILIŞ TÖRENİ 17:45-18:45 AÇILIŞ PANELİ Tip 2 diyabet ve kardiyovasküler risk Oturum

Detaylı

Doç. Dr. Turgay TEKİNAY. GÜDAM Müdürü ARA

Doç. Dr. Turgay TEKİNAY. GÜDAM Müdürü ARA 23 MAYIS 2016 PAZARTESİ 08.30-08.45 Açılış Konuşması Doç. Dr. Turgay TEKİNAY GÜDAM Müdürü 08.45-09.00 Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu nun Amacı, GÜDAM Tanıtımı ve Laboratuvar İşletmesi Doç. Dr.

Detaylı

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

14. Pediatri Günleri. 04-05 Nisan 2013 Sabancı Kültür Merkezi - İZMİR. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi. www.pediatrigunleri2013.

14. Pediatri Günleri. 04-05 Nisan 2013 Sabancı Kültür Merkezi - İZMİR. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi. www.pediatrigunleri2013. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 14. 04-05 Nisan 2013 Sabancı Kültür Merkezi - İZMİR Pediatri Günleri www.pediatrigunleri2013.com Mert Rüstem in koleksiyonundan www.pediatrigunleri2013.com Sayın

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Coğrafya Öğretmenliği Grubu PF09140891 SEVDA ORTAÇ PF09140911 EBRU ŞENER PF09140916 GÜLAY TEKELİ PF09140842 SEYFULLAH YAZICI PF09140168 KÜBRA KARACA

Detaylı

Kimya Grubu Asil Liste DEU. Kimya Grubu Asil Liste DEU Harici

Kimya Grubu Asil Liste DEU. Kimya Grubu Asil Liste DEU Harici Kimya Grubu Asil Liste DEU 1 DUYGU KAMIŞ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN KİMYA 2.96 75.73 14.2.1992 2011 2016 2 NAGİHAN KAYA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN KİMYA 2.89 74.1 17.2.1993 2011 2016 3 ZEKİ TOK DOKUZ

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI 1 PROGRAMIN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN HUSULAR 1) Güz döneminde Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik

Detaylı

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI S. N. ADI SOYADI ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE BÖLÜM 1 OĞUZCAN EREN FATİH ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp (Burslu) 2 ÖMER ÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp

Detaylı

KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI OCAK 2016

KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI OCAK 2016 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINDA 25-26 OCAK 2016 GÜNLERİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YAPILAMAYAN DERSLERDEN DOLAYI DERS PROGRAMI DEĞİŞMİŞTİR. BU NEDENLE, TARİHLERİ ARASINDA AŞAĞIDA VERİLEN

Detaylı

2008 NİSAN DÖNEMİ TUS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : NİSAN 2008)

2008 NİSAN DÖNEMİ TUS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : NİSAN 2008) 10111392 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 3 3 0 056.740 059.925 10112982 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ K 2 2 0 059.229 059.259

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 1994-1998 Lisans İstanbul Üniversitesi Bölümü

Detaylı

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI 2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI Azerbaycanlı Hekimler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Tablo Açıklamaları Tablolar 7 sütun hâlinde

Detaylı

XXVII. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİ

XXVII. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİ XXVII. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİ 9-11 Ocak 2014, Antalya TÜRKİYE ULUSAL VEREM SAVAŞI DERNEKLERİ FEDERASYONU T.C SAĞLIK BAKANLIĞI desteği ve ADANA VEREM SAVAŞI DERNEĞİ ANTALYA VEREM

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (Bk.11)

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (Bk.11) 04-YDUS TERCİH Uzmanlık Adı ı Tablo 5* Uzmanlık Eğitimi Programları ve ları (Bk ) () () () (4) (5) (6) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (Bk.) 0008 00605 00707 00706 00407 007405 00770 0409 0408 0604 060 0540

Detaylı

ATAMA YAPILACAK KLINIK SEFI VE KLINIK SEF YARDIMCISI KADROLARI ILI HASTANE ADI BRANS KADRO UNVANI KADRO ADEDI ADANA NUMUNE EAH ÇOCUK SAGLIGI VE

ATAMA YAPILACAK KLINIK SEFI VE KLINIK SEF YARDIMCISI KADROLARI ILI HASTANE ADI BRANS KADRO UNVANI KADRO ADEDI ADANA NUMUNE EAH ÇOCUK SAGLIGI VE ATAMA YAPILACAK KLINIK SEFI VE KLINIK SEF YARDIMCISI KADROLARI ILI HASTANE ADI BRANS KADRO UNVANI KADRO ADEDI ADANA NUMUNE EAH ÇOCUK SAGLIGI VE HASTALIKLARI SEF 1 ADANA NUMUNE EAH IÇ HASTALIKLARI SEF 1

Detaylı

Not: Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında öğretmen adayları haftada 6 saat uygulama yapmak zorundadır. Uygulama Günü ve Zamanı

Not: Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında öğretmen adayları haftada 6 saat uygulama yapmak zorundadır. Uygulama Günü ve Zamanı 1 2 EDA ÖZALP BETÜL DEMİRYÜREK Niğde Anadolu İmam Hatip Lisesi Niğde Anadolu İmam Hatip Lisesi Zeki Durmaz Zeki Durmaz 3 ÖZGE ORAL A1 / A Niğde Anadolu İmam Hatip Lisesi Zeki Durmaz 4 MELAHAT YÜCEL Niğde

Detaylı

DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GELİR ANALİZİ

DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GELİR ANALİZİ DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GELİR ANALİZİ Dönem: 01.11.2013-28.02.2014 Son 4 aylık fatura tutarları Kesinlikle kliniklerin karlılığı anlamına gelmemektedir. branşa göre toplam

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi :30 Derslik 8 Yrd. Doç. Dr. Suzan BOZKURT

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi :30 Derslik 8 Yrd. Doç. Dr. Suzan BOZKURT T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İKİNCİ ÖĞRETİM) 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BİTİRME TELAFİ SINAV TARİHLERİ AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI I. SINIF

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr.

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ İLK BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI 2016-2017 EĞİTİM YILI GÜZ YARIYILI OKUL DENEYİMİ DERSİ PROGRAMI (RMAL -4/A) S 1 130302001 MEHMET SIDDIK YALÇIN 2 130302002

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158 T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Karar No:2013/606 Evrak No: 2013/1158 LOJMAN TALEBİNDE BULUNAN PERSONELİ GÖSTERİR LİSTE Sıra No Adı - Soyadı Görev Yeri

Detaylı

KONGRE PROGRAMI 2 NİSAN 2003 ÇARŞAMBA 3 NİSAN 2003, PERŞEMBE, BİRİNCİ GÜN

KONGRE PROGRAMI 2 NİSAN 2003 ÇARŞAMBA 3 NİSAN 2003, PERŞEMBE, BİRİNCİ GÜN KONGRE PROGRAMI 2 NİSAN 2003 ÇARŞAMBA Saat 14:00-17:00 Kayıt 18:00-20:00 Kokteyl 20:00-24:00 Akşam Yemeği 3 NİSAN 2003, PERŞEMBE, BİRİNCİ GÜN SAAT AHMET YESEVİ SALONU EĞİTİM FAKÜLTESİ SALONU 9:00-10:30

Detaylı

2014-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-YDUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) GENEL KONT. BOŞ EN KÜÇÜK KONT. PUAN 100111079 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK NÖROLOJİSİ 1 1 0 81,56250 81,56250 100121018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ AFET TIBBI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (HAMER) ACİL VE AFET DURUMLARINDA SAĞLIK YÖNETİMİ KURSU. (09-14, 17-19 Haziran 2013)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ AFET TIBBI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (HAMER) ACİL VE AFET DURUMLARINDA SAĞLIK YÖNETİMİ KURSU. (09-14, 17-19 Haziran 2013) BİRİNCİ GÜN (09 Haziran 2013, Pazar) 13.30-14.20 KAYIT, AÇILIŞ, TANIŞMA 14.30-15.20 ÖN TEST, KATILIMCI ANKETİ 15.30-16.20 Afet Tıbbında Tanımlar ve Terminoloji Prof. Dr. Hakan Altıntaş 1 İKİNCİ GÜN (10

Detaylı

Dersin Adı Sorumlu Öğretim Elemanı Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik. Bilgisayar Ofis Programları Öğr.Gör.Yeşim Atasoy 23.03.

Dersin Adı Sorumlu Öğretim Elemanı Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik. Bilgisayar Ofis Programları Öğr.Gör.Yeşim Atasoy 23.03. T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (ÖRGÜN ÖĞRETİM) 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV TARİHLERİ AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI I. SINIF (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Detaylı

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi Sıra No Öğrencini n Adı Soyadı Bölümü Muaf Olunan Ders Muafiyet Durumu 1 Fuat YILMAZ Beden Eğitimi Öğretmenlik Uygulaması Muaf 2 Murat PEKTAŞ Türk Dili ve Edebiyatı (TDE) Öğretmenlik Uygulaması Muaf 3

Detaylı

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem III Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem III Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER Tıp Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem III Ders Programı BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Vedat GÖRAL DÖNEM III KOORDİNATÖR YARDIMCISI Yrd. Doç. Dr. Önder

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) 2011 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) İLKBAHAR DÖNEMİ TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara Tablo 2 Ünirsitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar Kontenjanları

Detaylı

Dersin Adı Sorumlu Öğretim Elemanı Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik. Bilgisayar Ofis Programları Öğr.Gör.Yeşim Atasoy 18.05.

Dersin Adı Sorumlu Öğretim Elemanı Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik. Bilgisayar Ofis Programları Öğr.Gör.Yeşim Atasoy 18.05. T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (ÖRGÜN ÖĞRETİM) 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BİTİRME SINAV TARİHLERİ AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI I. SINIF (ÖRGÜN

Detaylı

2016 YILI OCAK DÖNEMİ İL İÇİ BİRLİKLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI

2016 YILI OCAK DÖNEMİ İL İÇİ BİRLİKLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI 1 İlkin SARIDİLEK DİŞ HEKİMİ FATİH KHB A.KUZEY KHB UYGUN 2 Emine ÇELİK DİŞ HEKİMİ FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN 3 MELİHA ÖZER EBE FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN 4 REYHAN ÇAVKAÇTI EBE FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN

Detaylı

Dersin Adı Sorumlu Öğretim Elemanı Tarih Saat Derslik. Bilgisayar Ofis Programları Öğr.Gör.Yeşim Atasoy 23.03.2015 17:30 Hemşirelik 6

Dersin Adı Sorumlu Öğretim Elemanı Tarih Saat Derslik. Bilgisayar Ofis Programları Öğr.Gör.Yeşim Atasoy 23.03.2015 17:30 Hemşirelik 6 T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İKİNCİ ÖĞRETİM) 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV TARİHLERİ AMELİYATHANE HİZMETLERİ I. SINIF (İKİNCİ ÖĞRETİM)

Detaylı

2010 TUS SONBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 11 12 Aralık 2010)

2010 TUS SONBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 11 12 Aralık 2010) 1011139 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 1 1 0 055.625 055.625 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 054.520

Detaylı

SONUÇ (ALES X 0,7 + MEZUNİYET NOTU X 0,3) AMELİYATHANE HİZMETLERİ BURCU DİŞLİ 73, ,56 75,915 GİRER

SONUÇ (ALES X 0,7 + MEZUNİYET NOTU X 0,3) AMELİYATHANE HİZMETLERİ BURCU DİŞLİ 73, ,56 75,915 GİRER PROGRAM ADI SOYADI ALES PUANI DİPLOMA NOTU SONUÇ (ALES X 0,7 + MEZUNİYET NOTU X 0,3) AMELİYATHANE HİZMETLERİ BURCU DİŞLİ 73,49589 81,56 75,915 GİRER GİRİŞ SINAVI ANESTEZİ FATMA YÖRÜK EREN 70,52778 72,93

Detaylı

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 1997 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 1997 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 1997 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER Nejat Semerci Anadolu Üniversitesi Resim Nejat Semerci Tansel Diplikaya Anadolu Üniversitesi Çizgi Film Satı Gamze Erdoğan

Detaylı

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Acıbadem Üniversitesi 200111024 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 4 K 1 - - 4, 5 200111121 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 4, 5 Adıyaman Üniversitesi

Detaylı

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU YABANCI UYRUKLU KONTENJANI

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU YABANCI UYRUKLU KONTENJANI 2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU YABANCI UYRUKLU KONTENJANI Tablo Açıklamaları Tablolar 7 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Tabloda, program kodu (1), program adı (2),

Detaylı

CUMA. Not: Okul Deneyimi dersi kapsamında öğretmen adayları haftada en az 4 saat gözlem yapmak zorundadır. UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI

CUMA. Not: Okul Deneyimi dersi kapsamında öğretmen adayları haftada en az 4 saat gözlem yapmak zorundadır. UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI 1 1001001 ERHAN ACAR İLK BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM- YILI BAHAR YARIYILI DERSİ PROGRAMI 2 1001002 KÜBRA HİLAL EKİN 100100 UĞUR AYGÜNEŞ 4 1001004 BÜŞRA YILMAZ 5 1001005 MELEK DİNÇER

Detaylı