Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri"

Transkript

1 Türk Toraks Derneği 1. Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Kursu Mayıs tarihleri arasında İzmir İsmira Oteli nde gerçekleştirildi. Toplam 61 kursiyer, 17 öğretim üyesi, 7 araştırma görevlisi ve 1 yüksek hemşire teorik ve uygulamalı (laboratuar ve klinik gözlem) eğitime katıldılar. Eğitim programı Göğüs Hastalıkları disiplininin belli başlı tüm alanlarında öncelikle uzmanlık derneğinin konuşmacıları sonra da hemşirelik öğretim üyeleri tarafından sunulan derslerden oluşturulmuştu (KOAH, Astım, Akciğer kanseri, Tüberküloz, Pnömoni vb). Konuşmacılar sürelerine uyum açısından genel olarak başarılı performanslar gösterdiler. Tüm oturumlar katılımcılar tarafından oturum değerlendirme formlarıyla değerlendirildi. Bu formların analiz raporlarıyla birlikte Genel Merkeze gönderilmesi planlandı. Katılımcılar özellikle Solunum Problemi Olan Hastada Tedaviye Uyumun Sağlanması ve Hastayla İletişim gibi hemşire-hasta ilişkisini doğrudan işleyen dersleri özel bir ilgiyle dinlediler. Kursiyerler laboratuar uygulamalarından yararlanırken, klinik gözlem programıyla kendi iş alanları ile Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastaneleri ni karşılaştırma olanağı buldular. Laboratuar uygulamaları oturumunda 6 istasyon oluşturuldu. İstasyonlarda hasta maketleri, aspiratörler, CPAP, BİPAP ekipmanı, nebülizatörler, inhalasyon gereçleri ve ilaçlarının tanıtımı ve uygulamaları yapıldı. Çok sayıda meslektaşlarının kurslardan yararlanmasını, kurs süresinin daha uzun olmasını talep eden katılımcılar kurstan olumlu duygu ve düşüncelerle ayrıldılar. Katılımcılar böyle bir kursun daha önceden yapılması gerektiğini, bugüne değin geç bile kalındığını söylediler. Tüm katılımcılar kurs başlangıcında ve bitiminde teste tabi tutuldular. İlk testte 61 katılımcının puan ortalaması 51 idi (31-71). Kurs başkanı, sekreteri, koordinatörleri ve bilimsel kurulunda yer alan ekip üyeleri olarak bundan sonra Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Kursları nın süreklilik göstermesinin çok yararlı ve gerekli olduğunu önemle vurguluyoruz. Saygılarımızla.. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri

2 GÖ ÜS HASTALIKLARI HEMfi REL KURSU MAYIS 2007 DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES HEMfi REL K YÜKSEK OKULU ZM R Organizasyon Komitesi Tevfik ÖZLÜ: TTD Okulu Baflkan Ak n KAYA: TTD Okulu Sekreteri Serir AKTO U ÖZKAN: Kurs Baflkan Peri ARBAK: Kurs Sekreteri Çiçek FADILO LU: Kurs Koordinatörü Sevgi KIZILCI: Kurs Koordinatörü Aynur ESEN: Kurs Koordinatörü Hatice MERT: Kurs Koordinatörü Genel Organizasyon Eyüp Sabri UÇAN: TTD Baflkan Ça lar ÇUHADARO LU: TTD Genel Sekreteri Türk Toraks Derne i Genel Merkezi Turan Günefl Bulvar, Koyunlu Sitesi No: 175/19 Oran/ANKARA Tel: (0312) Faks: (0312) e-posta: letiflim Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ: Turan Günefl Bulvar, Koyunlu Sitesi No: 175/19 Oran/Ankara Tel: (0312) Faks: (0312) Not: Son baflvuru kurs tarihinden 45 gün önce dolmaktad r. Bilimsel Kurul Asiye Durmaz AKYOL Aynur ESEN Besti ÜSTÜN Çiçek FADILO LU Eyüp Sabri UÇAN Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Hastal klar, ANKARA Füsun fienuzun Atatürk Sa l k Yüksek Okulu Hatice MERT Münevver ERD NÇ Ege Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Hastal klar Onur Fevzi ERER zmir Gö üs Hastal klar ve Cerrahisi E itim ve Araflt rma Hastanesi Oya T L Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Hastal klar Peri ARBAK Abant zzet Baysal Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Serir AKTO U ÖZKAN zmir Gö üs Hastal klar ve Cerrahisi E itim ve Araflt rma Hastanesi Sevgi KIZILCI Sevgi ÖZALEVL Dokuz Eylül Üniversitesi, Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksek Okulu Tevfik ÖZLÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Tuncay GÖKSEL Ege Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Hastal klar Yasemin TOKEM Ege Üniversitesi Hemflirelik Yüksek Okulu Türk Toraks Derne i Okulu

3 Kursun Amac : Gö üs Hastal klar nda bak m yönetimini iyilefltirmek, hemflirelikte sürekli profesyonel geliflime katk sa lamak, bu alanda standardizasyona gidebilmeye katk sa lamak. Hedef Grup : Gö üs Hastal klar e itim hastanelerinde (III. Basamak) çal flan hemflireler (bölüm sorumlular, baflhemflir e l e r), T p Fakülteleri Gö üs Hastal klar kliniklerinin sorumlu hemflireleri. Kursiyerlerin konaklama ve kurs ücretleri dernek taraf ndan karfl lanacakt r (Ulafl m ücreti kursiyere aittir). Kurs Kontenjan : 30 hemflire. Kursun Süresi : 2 gün teorik, 1 gün pratik. Pratik E itim Verilecek Merkez:, zmir, Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar, z m i r Aç l fl Konuflmalar Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ, Doç. Dr. Serir Akto u ÖZKAN, Prof. Dr. Çiçek FADILO LU, Yrd. Doç. Dr. Sevgi KIZILCI Türkiye de Akci er Sa l Prof. Dr. Eyüp Sabri UÇAN Ön test Kahve Aras Oturum-1: Hemflirenin E itici Rolü Oturum Baflkan : Prof. Dr. Eyüp Sabri UÇAN Hizmetiçi E itimi Prof. Dr. Çiçek Fad lo lu Hasta E itimi Yrd. Doç. Sevgi KIZILCI Ö le yeme i Otrurum-2: Solunum Sistemine ait temel Bilgiler Oturum Baflkan : Prof. Dr. Çiçek FADILO LU Solunum Sistemi Anatomi ve Fizyolojisi Prof. Dr. Oya T L Solunum Sistemi Problemi Olan Hastay Tan lama Dr. Yasemin TOKEM Solunum Problemi Olan Hastada Tedaviye Uyumun Sa lanmas Prof. Dr. Besti ÜSTÜN Kahve Aras Konferans: Hasta ile iletiflim Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ Oturum-3: KOAH ve Hemflirelik Oturum Baflkan : Prof. Dr. Aynur ESEN KOAH ve Ast m-fizyopatoloji ve Tedavi Prof. Dr. Münevver ERD NÇ KOAH l Olguya Hemflirelik Yaklafl m Yrd. Doç. Dr. Sevgi KIZILCI 28 MAYIS Türk Toraks Derne i Okulu 2007

4 Dün neler ö rendik? Moderatör: Prof. Dr. Aynur ESEN Tüberküloz Dr. Onur F. ERER Oturum-1: Tüberküloz ve Hemflirelik Oturum Baflkan : Doç. Dr. Serir Akto u ÖZKAN Tüberküloz ve hemflirelik sorumlulu u Prof. Dr. Aynur ESEN Kahve Aras Oturum-2: Pnömoni ve Hemflirelik Oturum Baflkan : Doç. Dr. Peri ARBAK Pnömoni Doç. Dr. Peri ARBAK Pnömonili Hastaya Hemflirelik Yaklafl m Yrd. Doç. Dr. Asiye Durmaz AKYOL Akci er Kanseri Doç. Dr. Tuncay GÖKSEL Akci er Kanserinde Hemflirelik Yaklafl m Doç. Dr. Füsun fienuzun Yemek Aras Oturum-3: Palyatif Bak m ve Rehabilitasyon Oturum Baflkan : Doç. Dr. Füsun fienuzun Akci er Hastal klar nda Palyatif Bak m Prof. Dr. Çiçek FADILO LU Solunum Rehabilitasyonu Dr. Sevgi ÖZALEVL Kahve Aras Oturum-4: Uygulamal Laboratuar 29 MAYIS 2007 Yer: Dokuz Eylü Üniversitesi Hemflirelik Yüksek Okulu, Beceri Laboratuvar Hava Yolu Uygulamalar ve Hemflirelik Yaklafl mlar Laboratuar Koordinatörleri: Yrd. Doç. Dr. Hatice MERT, Dr. Yasemin KUZEYL, Ö r. Gör. Nurten ALAN Laboratuar Ekibi: Ar. Gör. Serap ÖZER, Ar. Gör. Dilek BÜYÜKKAYA BESEN, Ar Gör. Elif ÜNSAL, Ar. Gör. Medet KORKMAZ, Ar. Gör Yasemin YILDIRIM Türk Toraks Derne i Okulu

5 30 MAYIS Klinik Gözlem Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Klini i, Ege Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Klini i Klinik Sorumlular : Ege Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Klini i Ar. Gör. Medet KORKMAZ, Ar. Gör Yasemin YILDIRIM Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar Klini i Ar. Gör. Dilek Büyükkaya Besen, Ar Gör. Elif Ünsal Ö le Yeme i Son Test Kahve Aras Geri Bildirim, Kursun De erlendirilmesi, Kapan fl 4 Türk Toraks Derne i Okulu 2007

ULUSLARARASI AKCIGER VE PLEVRA MALIGNITELERI SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI AKCIGER VE PLEVRA MALIGNITELERI SEMPOZYUMU TÜRK TORAKS DERNE AKC ER VE PLEVRA MAL GN TELER ÇALISMA GRUBU ULUSLARARASI AKCIGER VE PLEVRA MALIGNITELERI SEMPOZYUMU DUYURU Kurumsal flbirli i le International Association for the Study of Lung Cancer

Detaylı

Sağlıklı bir nefes için... Değerli Meslektaşlarımız,

Sağlıklı bir nefes için... Değerli Meslektaşlarımız, Sağlıklı bir nefes için... TÜRK TORAKS DERNEĞİ Değerli Meslektaşlarımız, Ülkemizin 3600 üyesi ile Göğüs Hastalıkları alanındaki en büyük ailesi olan Türk Toraks Derneği nin 2-6 Nisan 2014 tarihleri arasında

Detaylı

Çocuk ve Tüberküloz (Verem)

Çocuk ve Tüberküloz (Verem) TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Çocuk ve Tüberküloz (Verem) Pediyatrik Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S Türk Toraks Derne i yay n d r Türk Toraks Derne

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ IV. TOPLANTISI

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ IV. TOPLANTISI TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ IV. TOPLANTISI TİRE DEVLET HASTANESİ 17 Haziran 2013 Prof. Dr. Behzat ÖZKAN İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri

Detaylı

www.turkgoguscerrahisidernegi.org

www.turkgoguscerrahisidernegi.org 2. DUYURU Sempozyum Baflkanlar Prof. Dr. fievval EREN Prof. Dr. Ak n ERASLAN BALCI www.turkgoguscerrahisidernegi.org Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Sempozyumu Akci erin Cerrahi Enfeksiyon Hastal klar 17-20

Detaylı

XXV. 18-20 Eylül 2008 ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖ ÜS HASTALIKLARI KONGRES. Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İSTANBUL. www.tuberkuloz2008.

XXV. 18-20 Eylül 2008 ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖ ÜS HASTALIKLARI KONGRES. Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İSTANBUL. www.tuberkuloz2008. Türkiye Ulusal Verem Savafl Dernekleri Federasyonu XXV. ULUSAL TÜBERKÜLOZ VE GÖ ÜS HASTALIKLARI KONGRES 18-20 Eylül 2008 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İSTANBUL www.tuberkuloz2008.org davet Değerli

Detaylı

KURS RAPORU KURSUN. Adı: TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYON KONTROLÜ (TB EK) KURSU. Amacı:

KURS RAPORU KURSUN. Adı: TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYON KONTROLÜ (TB EK) KURSU. Amacı: KURS RAPORU KURSUN Adı: Amacı: TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYON KONTROLÜ (TB EK) KURSU Eğitim kursunun amacı, Türkiye de TB kontrolünde çalışan hekimlerin ve paydaşların TB EK nü nasıl yapacakları ve bu konuyu ulusal

Detaylı

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır. Dr. Mecit Süerdem

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır. Dr. Mecit Süerdem SOLUNUM AKTUEL 6 9/9/11 12:21 Page 1 solunum aktüel Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır A ustos 2011 www.solunum.org.tr YIL 2 / SAYI 6 / SSN: 1309-5285 TÜSAD da Yeni Dönem BAfiKAN IN

Detaylı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı Türk Toraks Derneği Tablet projesi için yaratılacak kongre mobil uygulaması ile katılımcılara bir çok kolaylık sunulacaktır. Proje sayesinde kongrelerde kullanılan tüm kağıt malzemeler ortadan kalkacak

Detaylı

aylık bülten Haziran 2014 Web Sitemiz Güncellendi Türk Toraks Derneği 12. Genel Kurulu Haziran Bülteni Çıktı 10:00-15:00

aylık bülten Haziran 2014 Web Sitemiz Güncellendi Türk Toraks Derneği 12. Genel Kurulu Haziran Bülteni Çıktı 10:00-15:00 Bülteni Çıktı Web Sitemiz Güncellendi ISSN 2146-3069 omnis f inis est novum principium her son yeni bir başlangıçtır Hukuksal Açıdan Biber Gazı Turgut Kazan Feyza Erkan İyi Bir Takım Olmak Başarı ve coşku

Detaylı

SOLUNUM S STEM VE HASTALIKLARI

SOLUNUM S STEM VE HASTALIKLARI SOLUNUM S STEM VE HASTALIKLARI Tevfik ÖZLÜ Muzaffer MET NTAfi Mehmet KARADA Ak n KAYA İSTANBUL TIP KİTABEVİ 2010 İstanbul Medikal Yayıncılık BİLİMSEL ESERLER dizisi SOLUNUM SİSTEMİ VE HASTALIKLARI Prof.

Detaylı

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Gözlem Çal flmalar Türk Farmakoloji Derne i Genetik Araflt rmalarada Kullan lan Yöntemlerin Farmakaloji de Uygulamalar Bafll

Detaylı

Yeni yılı karşılayan YENİ PROJELERİYLE. TÜSAD TÜSAD Başkanı Dr. Filiz Koşar 2015 te gerçekleşecek projeler hakkında bilgi verdi.

Yeni yılı karşılayan YENİ PROJELERİYLE. TÜSAD TÜSAD Başkanı Dr. Filiz Koşar 2015 te gerçekleşecek projeler hakkında bilgi verdi. Solunum Aktüel YIL: 5 SAYI: 16 www.solunum.org.tr ISSN: 1309-5285 Yeni yılı karşılayan YENİ PROJELERİYLE TÜSAD TÜSAD Başkanı Dr. Filiz Koşar 2015 te gerçekleşecek projeler hakkında bilgi verdi. 2014 yılını

Detaylı

Saygılarımla, Or. Dr. Düzgün Korkmaz WALS Türkiye Başkanı. Değerli Meslektaşlarımız,

Saygılarımla, Or. Dr. Düzgün Korkmaz WALS Türkiye Başkanı. Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Meslektaşlarımız, Endoskopik yaklaşım dünya genelinde her geçen gün artan sayıda deneyimli kadın doğum uzmanı tarafından kist eksizyonu, ektopik gebelik, tüp ligasyonu gibi uygulamalarda tercih

Detaylı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı Türk Toraks Derneği Tablet projesi için geliştirilen kongre mobil uygulaması ile katılımcılara bir çok kolaylık sunulacaktır. Proje sayesinde kongrelerde kağıt kullanımında belirgin/anlamlı azalma sağlanacaktır.

Detaylı

Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur?

Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur? TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur? Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu ve Pediatrik Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu TORAKS DERNE E T

Detaylı

Çalışan Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Sempozyumu

Çalışan Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Sempozyumu Çalışan Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Sempozyumu Mesleki Akciğer Hastalıkları 12-14 Haziran 2015 Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi, Dr. Rıdvan Ege Konferans

Detaylı

aylık bülten Ekim 2014

aylık bülten Ekim 2014 Duyurular aylık bülten Türk Toraks Derneği Değerli Üyelerine, 18. Yıllık Kongremizin hazırlıkları tüm hızıyla sürmektedir. Bir süredir planlaması yapılan bu kongremizin çevreci olmasını ve aynı zamanda

Detaylı

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37 Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Ba dat Cad. Kumbarac lar Ç kmaz Birlik Apt. B Blk. No:16/24 Feneryolu 34724 Kad köy / stanbul Tel: (0216) 414 44 17 (pbx) Faks: (0216) 414 44 19 Web: www.kmtd.org.tr

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ DİYABET HEMŞİRELİĞİ TEMEL EĞİTİMİ KURSU RAPORU

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ DİYABET HEMŞİRELİĞİ TEMEL EĞİTİMİ KURSU RAPORU TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ DİYABET HEMŞİRELİĞİ TEMEL EĞİTİMİ KURSU RAPORU Prof. Dr. Behzat ÖZKAN İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Hazırlayan:

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİNDE KLİNİK VE İLETİŞİM BECERİ EĞİTİMLERİ KONGRESİ

SAĞLIK BİLİMLERİNDE KLİNİK VE İLETİŞİM BECERİ EĞİTİMLERİ KONGRESİ SAĞLIK BİLİMLERİNDE KLİNİK VE İLETİŞİM BECERİ EĞİTİMLERİ KONGRESİ KONGRE ONURSAL KURULU Prof.Dr. Uğur ERDENER Prof.Dr. Halit Tanju BESLER Prof.Dr. Lütfiye Ömür DEMİREZER Prof.Dr. Sarp SARAÇ Prof.Dr. Celal

Detaylı

Onkoloji Hemflireli inde Kan ta Dayal Semptom Yönetimi KONSENSUS 07

Onkoloji Hemflireli inde Kan ta Dayal Semptom Yönetimi KONSENSUS 07 Onkoloji Hemflireli inde Kan ta Dayal Semptom Yönetimi KONSENSUS 07 2008 3P Pharma Publication Planning ISBN: 978-9944-318-42-6 Editörler: Yard. Doç. Dr. Gülbeyaz Can stanbul Üniversitesi, Florence Nightingale

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013 9-13 Kasım 2013 Titanic Kongre Merkezi Belek, Antalya Değerli Meslektaşlarımız, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, sizlerin isteğiyle ve kuruluşu için

Detaylı

İçindekiler. SKS Işığında Sağlıkta Kalite. 1. Cilt. 2. Cilt. 3. Cilt. 1. Cilt

İçindekiler. SKS Işığında Sağlıkta Kalite. 1. Cilt. 2. Cilt. 3. Cilt. 1. Cilt 3. Cilt 2. Cilt 1. Cilt İçindekiler SKS Işığında Sağlıkta Kalite 1. Cilt Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Hastanelerde Kalite Yönetimi SKS Doküman Yönetim Sistemi Etkili Sunum ve Dinleme Teknikleri Öz

Detaylı

Performans-Kalite ve Hasta Güvenliği

Performans-Kalite ve Hasta Güvenliği Performans-Kalite ve Hasta Güvenliği Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı EKİM 2014 - OCAK 2015 / SAYI: 12 Kongre Özel Sayısı Değerli Okurlar, Sağlıkta

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S. Tüberküloz

TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S. Tüberküloz TÜRK TORAKS DERNE E T M K TAPLARI SER S Tüberküloz Türk Toraks Derne i Tüberküloz Çal flma Grubu TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Türk Toraks Derneği Yayınıdır Türk Toraks Derne i E itim Kitaplar

Detaylı

II. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi

II. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi AKAD Akci er Kanserleri Derne i II. Ulusal 22-25 Haziran 2006 Sheraton Çeflme Hotel final program ve bildiri özetleri www.torasikonkoloji2006.org w w w. a k a d. o r g. t r De erli Meslektafllar m z, Ülkemizde

Detaylı

Başlangıcı yakın geçmişe dayanan hekime şiddet eğrisi, maalesef her geçen gün daha da yükselmeye devam ediyor. Sayfa 8

Başlangıcı yakın geçmişe dayanan hekime şiddet eğrisi, maalesef her geçen gün daha da yükselmeye devam ediyor. Sayfa 8 Solunum Aktüel YIL: 6 SAYI: 18 www.solunum.org.tr ISSN: 1309-5285 17-18 Nisan 2015 de Harbiye Askeri Müzesi nde üçüncüsü gerçekleşen COPD İstanbul toplantısına dünyaca ünlü konuşmacılar katıldı. Sayfa

Detaylı

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2014

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2014 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı 2014 1 MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI 2014 ULUSAL ÇEP 2014 Yayına Hazırlayanlar: Dr. Mehmet Ali GÜLPINAR Dr. Erol

Detaylı