İSTİŞARİ TOPLANTILARDA TEKLİF EDİLEN ARAŞTIRMA KONU BAŞLIKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTİŞARİ TOPLANTILARDA TEKLİF EDİLEN ARAŞTIRMA KONU BAŞLIKLARI"

Transkript

1 İSTİŞARİ TOPLANTILARDA TEKLİF EDİLEN ARAŞTIRMA KONU BAŞLIKLARI 1. Osmanlı da Gayr-ı Müslimler 2. Batıda ve İslam Dünyasında Din ve Mezhebler Arasındaki Ayırımcılık 3. Miladi 2000 yılından Son Peygamber Hz. Muhammed e Bakış 3a) Miladi 2000 Yılından Kur an a Bakış 4. Kur an daki Dört Kitab ve Peygamberleri 5. Kur an ın İktisad Düzeni 6. İslam ın Protestanlığa (Lüteryenlik) Tesiri 7. Cumhuriyet Döneminde Din-Devlet İlişkileri (İrtica da konuya dahil edilmelidir.) 8. Cumhuriyet Dönemi Devlet-Ferd Münasebetleri 9. Kültürel Etkileşim ve Etkilenimin Doğurduğu Çağdaş Problemler, Çözüm Yolları 10. İslam Ülkelerindeki Eğitim Sistemlerinin Değerlendirilmesi, Vakıa ve Çözüm Yolları Kuruluş Yılında Osmanlı Devleti nin Dinlere Mesafesi ve Cumhuriyete Bırakılan Miras Yüzyılda İslam ve Toplum (Toplumun mutasavver Problemleri ve bunlara bulunacak çözümler: Çevre, Yoksulluk ve imkanların hakça paylaşımı, Nüfus, Kadınların Hayata Katılımı, Devlet Yönetiminde Yeni Anlayışlar, Küreselleşme vs) 13. Osmanlı Eğitim Sistemi (Milli bir araştırma için) 14. Tarihte ve Günümüzde İslam Dünyasında Gelenek ve Modernleşme 15. Osmanlı Devleti nde Din ve Vicdan Hürriyeti, Organizatör: Prof. Dr. Azmi ÖZCAN. Topl. Yapıldı. 16. Dinin Yaşanması ve Siyasallaşması 17. İlahi Dinlerin Birlikte Yaşama Birikimi 18. Mezhepler, Dini ve sosyal hayattaki yeri 18. İLAHİ DİNLERİN TARİHTE BİRLİKTE YAŞAMA TECRÜBESİ, GÜNÜMÜZE VE GELECEĞE YANSIMASI a) İslam b) Hıristiyanlık c) Yahudilik d) Tarihsel Tecrübe e) Hal-i Hazır Problemler f) Gelecek Tasarımı İlk Üç noktadan ikinci üç boyutta tartışılabilir. Organizatör Prof. Dr. Ömer Faruk Harman olabilir. 19. Dünyada Yükselen Değerler ve Felsefi Temelleri 20. Devlet-Vatan-Vatandaşlık (İslami Perspektif) 21. Hürriyet Kavramı ve Önündeki Engeller 22. Kur an ın Güncel Yorumu 23. İslam Tebliğinin Evrensel Planda Çağdaş Problemleri ve Çözüm Yolları Asra Girerken Dünyada İslam Anlayış ve Uygulamaları TARTIŞMALI İLMÎ TOPLANTI KONULARI 1. Osmanlı da Gayr-ı Müslimler; İlahi Dinlerin Birlikte Yaşama Tecrübesi, Günümüze ve Geleceğe Yansıması 2. Batı da ve İslam Dünyası nda Din ve Mezhepler Arasındaki Ayırımcılık 3. Asrımızdan Son Peygamber Hz. Muhammed e ve Kur an a Bakış 4. Kur an da Geçen Dört Kitap ve Peygamberler 5. Cumhuriyet Dönemi Din-Devlet ; Devlet-Fert Münasebetleri 6. Kültürel Etkileşim ve Bu Etkileşimin Doğurduğu Çağdaş Problemler ve Çözüm Yolları 7. Osmanlı Eğitim Sistemi ile İslam Ülkelerindeki Eğitim Sistemleri: Vakıa ve Çözüm Yolları 8. Osmanlı Devleti nin Dinlere Mesafesi ve Cumhuriyete Bırakılan Miras 9. Dinin Yaşanması ve Siyasallaşması 10. Dünyada Yükselen Değerler ve Felsefi Temelleri 11. Devlet-Vatan-Vatandaşlık (İslami Perspektif) 12. Hürriyet Kavramı ve Önündeki Engeller 13. İslam Tebliğinin Evrensel Planda Çağdaş Problemleri ve Çözüm Yolları 14. XXI. Asra Girerken Dünyada İslam Anlayış ve Uygulamaları 15. XX1. Yüzyılda İslam ve Toplum 18. Batılılaşma, Küreselleşme ve Avrupa Birliği 19, İslami İlimlerde Metodoloji-M. Akif AYDIN 20, Çeşitli Sosyal Kesimlerin İslam ı Algılama Biçimleri ve Problemleri 21. TASAVVUF Dini, Siyasi ve Sosyal Hayattaki Yeri 22. MEZHEPLER Dini ve Sosyal Hayattaki Yeri

2 23. Oryantalizm ve Etkileri 24. Yirmibirinci Asırda Avrupa Birliği, Sosyo-kültürel, Siyasal ve Ekonomik Boyutları(T.Küçükcan-M. Yel) 25. İkibinli Yıllarda Globalleşmenin Türk ve İslam Dünyasına Getireceği Ekonomik, Sosyal, Siyasal ve Kültürel Sorunlar ve Fırsatlar 26. İslam da Girişimcilik ve Girişim Kültürü- Çarşının Yolunu Öğrenmede Abdurrahman b. Avf Örneği 27. Din-Devlet ve Din-Siyaset Münasebetleri 28. Yetişkinlerin Eğitimi ve Problemleri 29. Ailede Din Eğitimi 30. TASAVVUF ve İSLAM 31. Ruh ve Beden Sağlığı 32. İslam da Çalışma Hayatı ve İktisadi Müesseseler 33. Aile Planlaması 34. İslam da İbadet Vakitleri 35. Zekatla İlgili bazı Sosyal Problemler 36. İslami İşletmecilik 37. İslam Ülkelerinin İktisadi ve kültürel Meseleleri 38. İslam da ve günümüzde kredi kaynakları 39. İslam da şehircilik ve çevre problemleri 40. İslam ülkelerinde görülen idari aksaklıkların sebepleri 41. İslami edebiyat 42. İslam a göre devlet ve vatandaşlık 43. İslam Ülkelerinde Eğitim 44. İslam Açısından Sivil Toplum Kuruluşlarına Bakış ve Vakıfların İslamî Statüsü 45. Laikliğin Türkiye ve Dünyada Uygulaması 46. İslam Alemi ve Türkiye de Eğitim Meselesi 47. Avrupa da, Amerika da ve Türkiye de Din Eğitimi 48. İslam Dünyasında Zihniyet Değişimi 49. Sünnilik Nedir? 50. Din ve Laiklik 51. İslam ve İnsan Hakları 52. İslam da fikir, düşünce ve vicdan hürriyeti TARİHLİ TOPLANTIDA TEKLİF EDİLEN ARAŞTIRMA KONULARI Prof. Dr. Bedreddin ÇETİNER: İslami İlimlerin belirli disiplinlerinde çalışacak heyetler kurulmalı İslam hukukuyla ilgili sempozyumlar dizisi için bir heyet kurulmalı Prof. Dr. Ömer DİNÇER: Devlet, vatandaşlık, birey gibi kavramlar yeniden tartışılmalı İslama göre devlet ve vatandaşlık Prof. Dr. Ahmet TABAKOĞLU Her sene değişen oranlar dikkate alınarak Zekat oranları ne olmalı? Gündelik tüketim baz alınarak fitrenin tesbiti Değişik yönleriyle İslam Ahlakı Prof. Dr. Halis AYHAN İslam Ülkelerinde Eğitim Prof. Dr. Ahmet Turan ASLAN Arap Dilinin Öğretimi Prof. Dr. Mehmet YAZICI İslam da İbadet Vakitleri Artan Varlık Vergisi Zekat İslam ın faize Bakış İslam ın Alkollü İçkiye Bakışı Doç. Dr. Raşit KÜÇÜK

3 İslam Açısından Sivil Toplum Kuruluşlarına Bakış Vakıfların İslamî Statüsü Vakıf Bülteninin çıkarılması Dr. Murat SÜLÜN Müslümanlarla batılıların birbirlerini anlamalarındaki engeller Meal Standardının getirilmesi Dr. Zülfikar TÜCCAR Laikliğin Türkiye ve Dünyada Uygulaması Dr. Ahmet KAVAS İslam Dünyasının ve Türk Milletinin tanıtımı için rehber hazırlanması Dr. Tahsin GÖRGÜN Mal Kavramı ve Malla ilgili konularla ilgili proje çalışmalarının yapılması İslam Alemi ve Türkiye de Eğitim Meselesi Din ilimlerinin araştırılması Dr. Adnan ASLAN Avrupa da, Amerika da ve Türkiye de Din Eğitimi Türkiye ve Batıda Modern Devlet Kavramı Nedir? Dr. Mustafa SİNANOĞLU Batıda Din Eğitimi Dr. İbrahim HATİPOĞUL İslam Dünyasında Zihniyet Değişimi Ali Rıza TEMEL Talak, Recim, İrtidad, Tesettür ve buna benzer konuların araştırılması için bir komisyon kurulması Ferit AYDIN Sünnilik Nedir? Fırkay-ı Naciye midir? Arap Sünniliği, Türk Sünniliği Nedir? Prof. Dr. M. Faruk BAYRAKTAR Prof. Dr. Mahmut ÇAMDİBİ Yetişkin Eğitimi Nasıl Olmalı Mevlüt KARACA Yeni Müslüman Olan kimseye hitap edecek bir kitabın hazırlanması Dr. Şükrü ÖZEN Geçmiş kültürlerle nasıl irtibat kurulmalı İstanbul un fethinin 550. Yılının kutlanması ve fethin anlamı TARİHLİ TOPLANTIDA TEKLİF EDİLEN ARAŞTIRMA KONULARI Mustafa ÖZ İslam Dünyasındaki bir çok dinî akımların, cereyanların tesbitinin yapılması; bunların temsilcilerinin davet edilmesi ve 20 tebliğ hazırlanması; böylece derli toplu bir materyale ulaşılması Adnan ASLAN Akademik problemleri akademisyenler arasında tartışmalı; toplumu ilgilendiren din alanı ile ilgili problemler toplantılara konu edilmeli. Modern eğitim çeşitli boyutlarıyla ele alınmalı: Modern eğitimin temel problemleriyle ilgili Zihniyet, Din ve Ahlâk konulu bir toplantı yapılmalı, Üniversite kavramı, mahiyeti ve işlemi yeniden bir toplantıda ele alınmalı.

4 Tahsin GÖRGÜN Türkiye deki üniversite sistemi Alman modelidir. Pozitivisttir. Bu sistemde İlahiyat Fakülteleri meşruiyet problemi yaşamaktadır. Eğitim ve Üniversite/ Türk Ünv. Nasıl olmalı? Konulu bir toplantı yapılmalı. İlyas ÇELEBİ Türkiye de İlahiyat Fakülteleri konulu bir toplantı yapılmalı, Sivil toplum kuruluşları, AB ye giriş çerçevesinde hazırlanmalı Fahreddin ATAR Modern Eğitim ve Temel Problemleri konulu bir toplantı yapılmalı. Arif AYTEKİN Kur an da Hak ve Hürriyetler konulu bir toplantı yapılmalı. Alpaslan AÇIKGENÇ Bu konulardan biri İSAV ın araştırma projesi olabilir. Saim YEPREM Malumata dayalı zihnî, fikrî tebliğler hazırlanmalı. Bilinenler tekrar edilmemeli. Celal YENİÇERİ Çevre / İletişim ve İletişim Ahlakı konulu ayrı iki toplantı yapılmalı Ö. Faruk HARMAN İslâm ve Uyum / Kültürler Arası İlişkiler konusunda toplantı yapılmalı. Akif AYDIN AB sürecinde dinî,sosyal ve kültürel hayatımız ne ölçüde etkilenecek? Değerlerimiz nasıl korunacak? Bu konuda bir toplandı yapılmalı. Zeki ARSLANTÜRK Türkiye nin veya bir şehrin veyahut bir semtin İnanç Coğrafyası çıkartılmalı Türkiye nin Etnik Coğrafyası çıkartılmalı. Problemler tesbit edilip çareler aranmalı TARİHLİ İSTİŞARİ TOPLANTI NOTLARI Aile yapısı konusunda bir toplantı yapılması teklif edildi. Toplantının milletlerarası seviyede olup olmaması tartışıldı, Mustafa UZUN: Önce kendi aile yapımıza göre milli seviyede yapılmalı dedi Hayreddin KARAMAN: Türkiye artık dünyadır milli olmaktan çıkmıştır. Saim YEPREM: İdeal aile yapısı- ree aile yapısı nedir? Bunun gerçekçi bir tesbitinin yapılması gerekir. Mevcudu tesbitten hareketle olması lazım gelir. Mahmut KAYA: Aile kurumu araştırmaları var. Problemler tesbit edilmiş, bu konunun milletlerarası bir toplantıda ele alınması gerekir. H. KARAMAN: Saim YEPREM Beyin teklifi ancak bir enstitü tarafından yapılmalıdır veya aile kurumu gibi birimler araştırabilir. M. KAYA: Ailede aşınmalar var. İstanbul da Londra da kişi yalnız yaşıyor. Çözülme neticesinde alkol ve gayr-i meşru münasebetler başlamıştır. Tahsin GÖRGÜN: Konu milletlerarası seviyede ele alınmalıdır. Kendi dinamiklerimizi ortaya çıkarmalıyız. Ailenin maddi ve manevi yönleri var. Aile içi eğitim ele alınmalı. Batı aile yapısından ders alabiliriz. Batı da aile çözüldü ve Avrupa çekirdek aileye dönüştü. Batının buna karşı aldığı tedbirler var buna ibret gözüyle bakabiliriz. TEBLİĞ BAŞLIKLARI İlyas ÇELEBİ: Ailede dini düşünce ve dini hayat Ailede eğitim ve öğretim terbiye Aile içinde medya ve eğlencenin rolü Kimsesizler ana-baba ve yaşlılar

5 Ailesizler Ailenin ekonomik yapısı, aile ekonomi ilişkisi Saim YEPREM Türk toplumunda ailenin konumu Aile yapısında dinin durumu Çocukların yetişmesinde ailenin rolü Ailede çocukların din eğitimi Sait ÖZERVARLI Geleneksel aile Modernleşme ve aile Aile sorunları Ailenin geleceği ile ilgili teoriler Dini ve ahlaki kurumların aileyi korumayı yönelik projeleri Dini ve ahlaki konuların aileye etkisi GENEL DEĞERLENDİRME Dünya ve geleneğimizde aile Batılılaşma ve modernleşme karşısında aile yapısı Aile yapısındaki değişmelerin tesbiti: Boşanma, dağılma ve kimsesizler TEKLİFLER Tahsin GÖRGÜN Teorik bölüm: Tarihte aile yapımız (Fıkhî açıdan) Günümüzde aile yapımız (Hukukî açıdan) Batı ve Türk aile yapısının mukayesesi Modernleşmede aile yapısının arka planı Ailenin karşı karşıya kaldığı problemler Ailenin eğitilmesi Aile eğitiminde kurumlara düşen görevler Klasik geleneğimizde hakemlik Boşanmanın sosyo-kültürel nedenleri İbrahim Kafi DÖNMEZ Aile konusu çok genel Aile ile ilgili toplantılar yapıldı bunların tespiti gerekir, sonra eksi kalan yönleri araştırmaları Aile din ilişkisi gibi spesifik konular ele alınmalı ön çalışma yapılmalı Hayreddin KARAMAN Aynı konu farklı kurumlarca ele alınmış olabilir buna da ihtiyaç vardır. Mevcudu tesbit ettikten sonra farklı şeyler aranmalıdır. Saim YEPREM Çok başlıklı konu zaman açısından sıkıntı veriyor. Bunun için dört-beş başlıkta ele alalım. Hüsnü ÇİFTÇİ Konuyu eğitimciler, ilahiyatçılar ve sosyologlar ele almalı Fiziki ve manevi aile yapısı incelenmeli. Kadının iş hayatına girmesi ve özgürlük kavramı (özellikle kadınların maddi bağımsızlık tutkusu) Çok eşlilik kurumunun incelenmesi ve bu konudaki istatistikî raporların değerlendirilmesi Kadının ailede eğitimci olma özelliği M. SUNGUR Temel olmadan aile olmaz Ahlak vahye dayanmadan hayat bulamaz

6 Din dersi mecburiyeti etkili kılınmalı Ruh olmadan beden bir cesetten ibarettir. AİLEDE DİNİ EĞİTİMİN ÖNEMİ Başlığı ile toplantı yapılabilir Mustafa UZUN Önce çerçeve sonra Problemler tespit edilmeli H. KARAMAN Fırtınada çadır kurmaya çalışıyoruz. Bunun için fırtınanın şiddeti gerekir. BAYINDIR Türkiye de zina suç olmaktan çıkarıldı, bu ise ailenin temeline dinamit koymaktadır. BİRLİKTE YAŞAMA HUKUKU İncelenmeli. Bu konuda örnek çalışma yapılmalı. Zinayı önleyici bir formül bulunmalı M. KAYA DÜNYEVİLEŞME, AHLAKİ ÇÖKÜNTÜ Başlığıyla konu ele alınabilir. Ali ÖZEK Bu konuyu ele almamızın sebebi, içinde bulunduğumuz durumdur. Aile kurumu çöküyor, Aile münasebetleri zayıflıyor. Çocuklar aile terbiyesinden mahrum yetişiyor. Aile kurumu iyi korunmalıdır. Dinin ve Hukukun amacı, aklı, nesli, malı korumaktır. İDEAL BİR AİLE NASIL OLMALIDIR, ALINACAK TETBİRLER NELERDİR YILI TARTIŞMALI İLMİ TOPLANTI TEKLİFLERİ TARİH KONU ve KONUŞMACI 28 Eylül 2001 İŞ GÜVENLİĞİ VE DİYET Tahsin SINAV (Mehmet ERDOĞAN, A. BAYINDIR, A. BARDAKOĞLU, A. AYDIN, F. ATAR, F. BEŞER) 26 Ekim 2001 KREDİNİN EKONOMİYE ETKİLERİ Prof. Dr. Sabri ORMAN 30 Kasım 2001 KUR AN DA HUKUK Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU 28 Aralık 2001 FAİZİ YASAKLAYAN AYETLERLE ALTI MADDENİN SATIŞINI DÜZENLEYEN HADİSLER ARASINDAKİ UYUM Doç. Dr. Abdülaziz BAYINDIR 25 Ocak 2002 TASAVVUF VE TARİKATLERİN DİNİ, SİYASİ VE SOSYAL HAYATTAKİ YERİ Prof. Dr. Mustafa KARA 22 Şubat 2002 MEZHEBLERİN DİNİ, SİYASİ VE SOSYAL HAYATTAKİ YERİ Prof. Dr. Mustafa ÖZ 29 Mart 2002 MÜSLÜMANLARIN KAYBETTİĞİ DEĞERLER VE GERİ KAZANMA YOLLARI Prof. Dr. İbrahim CANAN (kendisiyle İstişare edilecek) 26 Nisan 2002 DÜNYADA YÜKSELEN DEĞERLER VE FELSEFİ TEMELLERİ Prof. Dr. Mahmut KAYA veya Prof. Dr. Teoman DURALI 24 Mayıs 2002 GÜNÜMÜZ SİGORTA UYGULAMALARI VE MÜSLÜMANLARIN KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR Prof. Dr. Hayreddin KARAMAN 14 Haziran 2002 DİNLER ARASI DİYALOG FAALİYETLERİ Prof. Dr. Ö. Faruk HARMAN

7 İFTAR TOPLANTISINDA TEKLİF EDİLEN ARAŞTIRMA KONULARI KONU TEKLİF EDEN Yılı İSAV ın 40. Kuruluş Yılı Münasebetiyle bir toplantı Prof. Dr. Ali ÖZEK 2 Vakfın 40. yılı münasebetiyle bir muhasebe toplantısı 40. Yılında İSAV Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ 3 Vakfın 40. yılı hakkında bir sempozyum Prof. Dr. Ömer AYDIN Kur an-ı Kerim in nuzülü ve Hz. Muhammed in peygamberliği konuları mezcedilerek tek konu haline getirilmesi Prof. Dr. Halis AYHAN 4 5 Kur an-ı Kerim in indirilişinin yılı vesilesiyle uluslar arası bir toplantı Prof. Dr. Mevlüt GÜNGÖR 6 Hz. Muhammed in peygamber oluşunun yılı Prof. Dr. Mahmut KAYA 7 Vahyin yılı, Vahyin doğru anlaşılması Prof. Dr. Muhammet EROĞLU Oryantalizmin (şarkıyat araştırmaları) doğuşu, gelişmesi, dünü, bugünü ve tenkidi Prof. Dr. Servet ARMAĞAN 8 9 Sekülerleşme Sorunu Doç. Dr. Adnan ASLAN 10 Dil meselesi veya Din Dili meselesi Doç. Dr. Adnan ASLAN 11 İslam Vahyinin yılında Dini Hayatımız Prof. Dr. Hüseyin SARIOĞLU Yılında İslami Tebliğ problemleri Doç. Dr. Sıtkı GÜLLE Vakfımızın daha önceki yaptığı tebliğ metodu ile ilgili çalışması da birleştirilerek bir uluslar arası toplantı olabilir İstanbul un İslam dünyasında önemli bir yeri var. İstanbulun dini hayatı 14 konusunda bir toplantı 2010 Yılı Dünya Başkenti İstanbul un Dini Hayatı gibi Peygamber Efendimiz Batıda özellikle yanlış tanıtılıyor. Batıya cevap sadedinde Vahyin Yılında Hz. Peygamber gibi bir toplantı 15 Prof. Dr. Bedreddin ÇETİNER Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ Doç. Dr. Murat SÜLÜN 16 Dindarlaşma Problemlemleri Devlet- millet -ümmet Doç. Dr. Süleyman DOĞAN Sonrası Türkiye de dini Düşüncenin gelişimi Dr. Necip YILMAZ 18 İslam ın temel meselelerinin İslami Cemaatlara ve kitlelere ulaştırma yolu Sıbgatullah AYDIN

Tanıtım ve Değerlendirme

Tanıtım ve Değerlendirme Günümüz İngiltere sinde Din Eğitimi, Recep Kaymakcan, İstanbul: Dem Yayınları, 2004, 227 s., ISBN: 9756324007 Bilindiği gibi çağımızın en önemli özelliklerinden biri, bilgi ve iletişim alanındaki gelişmeler

Detaylı

İSAV 2012 YILI FAALİYET RAPORU

İSAV 2012 YILI FAALİYET RAPORU İSLÂMÎ İLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI'NIN YAYINLAMIŞ OLDUĞU ESERLER: 1. İSLÂM HUKUKUNA GÖRE ALIŞ-VERİŞTE VADE FARKI VE KÂR HADDİ 2. İSLÂM DA KILIK-KIYAFET VE ÖRTÜNME 3. İKTİSADÎ KALKINMA VE İSLÂM 4. PARA, FAİZ

Detaylı

Ana ilkeleri öncelikle Kur an dan alarak, yazılış tarihi itibariyle en eski kaynakları önceleyerek, ekol gözetmeksizinyerli

Ana ilkeleri öncelikle Kur an dan alarak, yazılış tarihi itibariyle en eski kaynakları önceleyerek, ekol gözetmeksizinyerli Amacımız, Kur an ı, günümüz insanının zihin ve ruh dünyasına seslenen yeni bir anlayışın temeli haline getirmek ve onun mesajını çağımızın insanı için referans kaynağı kılmak... KURAMER KU RAN ARAŞTIRMALARI

Detaylı

2008 İSAM Bahar Seminerleri Başladı

2008 İSAM Bahar Seminerleri Başladı YIL: 5 / SAYI: 22 - İSAM Bahar Seminerleri Başladı Bahar ve güz dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa düzenlenen İSAM seminerleri, 3 Mart ile 31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. On dört ayrı bilim

Detaylı

genc akademisyenler buluşması

genc akademisyenler buluşması genc akademisyenler buluşması 17-19 haziran 2011 özet kitapçığı İSAGEM İSM İLİMLER VE SANATLAR MERKEZİ bilgi ve toplum özet kitapçık Genç Akademisyenler Buluşması, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitimler

Detaylı

FETVA SORULARINA YANSIYAN KADIN PROBLEMLERİ (KONYA-İSTANBUL ÖRNEĞİ)

FETVA SORULARINA YANSIYAN KADIN PROBLEMLERİ (KONYA-İSTANBUL ÖRNEĞİ) T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI DİN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FETVA SORULARINA YANSIYAN KADIN PROBLEMLERİ (KONYA-İSTANBUL ÖRNEĞİ) YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman

Detaylı

Yeni Bir Dünya İçin, Din Eğitimi ve Öğretiminde Yeni Vizyon

Yeni Bir Dünya İçin, Din Eğitimi ve Öğretiminde Yeni Vizyon Yeni Bir Dünya İçin, Din Eğitimi ve Öğretiminde Yeni Vizyon Ahmet GÜNDOĞDU Eğitim-Bir-Sen ve Memur Sen Genel Başkanı Din eğitimi ve öğretiminin; insanı, hayatı ve evreni anlamada, toplumların gelişiminde,

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı A DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Kızılcahamam / ANKARA 2008 h Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları:.. İlmi Eserler:. GÜNCEL DİNÎ MESELELER İSTİŞARE TOPLANTISI II Redaksiyon:

Detaylı

KUR AN-I KERİM ve MEALLER KAYNAK ESERLER İLMİ ESERLER MESLEKİ KİTAPLAR EDEBİ ESERLER SANAT ESERLERİ CEP KİTAPLARI ÇOCUK KİTAPLARI HALK KİTAPLARI TÜRK

KUR AN-I KERİM ve MEALLER KAYNAK ESERLER İLMİ ESERLER MESLEKİ KİTAPLAR EDEBİ ESERLER SANAT ESERLERİ CEP KİTAPLARI ÇOCUK KİTAPLARI HALK KİTAPLARI TÜRK 02 10 20 34 36 38 42 48 64 86 88 92 94 KUR AN-I KERİM ve MEALLER KAYNAK ESERLER İLMİ ESERLER MESLEKİ KİTAPLAR EDEBİ ESERLER SANAT ESERLERİ CEP KİTAPLARI ÇOCUK KİTAPLARI HALK KİTAPLARI TÜRK ve İSLAM BÜYÜKLERİ

Detaylı

ilmi etüdler derneği

ilmi etüdler derneği İLMİ ETÜDLER DERNEĞİ (İLEM) 2002 yılında kurulan İlmi Etüdler Derneği, nitelikli ilim adamı yetiştirmek, ilmî anlayışı İslam medeniyetinin köklerinden hareketle yeniden yorumlamak ve yeni bir hayat nizamı

Detaylı

Sabahattin Zaim islam VE EKONOMi SEMPOZYUMU II-III

Sabahattin Zaim islam VE EKONOMi SEMPOZYUMU II-III Sabahattin Zaim islam VE EKONOMi SEMPOZYUMU II-III SABAHATTİN ZAİM İSLAM VE EKONOMİ SEMPOZYUMU - II / İNSAN 19 Aralık 2009 - İstanbul SABAHATTİN ZAİM İSLAM VE EKONOMİ SEMPOZYUMU - III / İSLAM, EKONOMİ

Detaylı

TÜRKĐYE DE SĐYER ÇALIŞMALARI: ELEŞTĐREL BĐR DEĞERLENDĐRME

TÜRKĐYE DE SĐYER ÇALIŞMALARI: ELEŞTĐREL BĐR DEĞERLENDĐRME TÜRKĐYE DE SĐYER ÇALIŞMALARI: ELEŞTĐREL BĐR DEĞERLENDĐRME Nurullah Ardıç (Dr., Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü) Siyer Atölyesi 2009 a katılacak tebliğ sahipleri için hazırlanmıştır. Atıf için kullanılamaz

Detaylı

DÜNYA VAKIFLAR KONFERANSI İZLEME RAPORU EKİM 2013 ANKARA

DÜNYA VAKIFLAR KONFERANSI İZLEME RAPORU EKİM 2013 ANKARA DÜNYA VAKIFLAR KONFERANSI İZLEME RAPORU EKİM 2013 ANKARA GİRİŞ Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak vakıf ve benzeri kavramların farklılık ve benzerliklerinin ele alındığı, vakıflarla ilgili teorik

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanlığı

Diyanet İşleri Başkanlığı Sosyo Ekonomik Politikalar Bağlamında Diyanet İşleri Başkanlığı Kamuoyunun Diyanet e Bakışı Tartışmalar ve Öneriler Helsinki Yurttaşlar Derneği Sosyo-ekonomik Politikalar Bağlamında Diyanet İşleri Başkanlığı

Detaylı

Yeşertmek ve Büyütmek Elimizde

Yeşertmek ve Büyütmek Elimizde editörden Yeşertmek ve Büyütmek Elimizde Değerli Dostlar, Küçük adımlar sıklıkla devam ettiğinde büyük başarıları beraberinde getirecektir. Biz bir küçük adım atarak işe başladık, uzun uğraşlardan sonra

Detaylı

YAYGIN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ. YENİ EĞİTİM SİSTEMİNDE SEÇMELİ DİN DERSLERİ İmkânlar, Fırsatlar, Aktörler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

YAYGIN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ. YENİ EĞİTİM SİSTEMİNDE SEÇMELİ DİN DERSLERİ İmkânlar, Fırsatlar, Aktörler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri YAYGIN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ YENİ EĞİTİM SİSTEMİNDE SEÇMELİ DİN DERSLERİ İmkânlar, Fırsatlar, Aktörler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri İstanbul, 2013 Yeni Eğitim Sisteminde Seçmeli Din Dersleri Raporu

Detaylı

DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KADIN ve AİLEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 2007-2009 DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Koordinatörler: Prof. Dr. İzzet ER Mehmet BEKAROĞLU Dr. Ahmet ÇEKİN Hazırlayan ve Derleyen:

Detaylı

GELECEĞİN EĞİTİMİ DERGİSİ

GELECEĞİN EĞİTİMİ DERGİSİ GELECEĞİN EĞİTİMİ DERGİSİ Değerli Okuyucular, Nimet Baş GED Kurucu Başkanı İstanbul Milletvekili Milli Eğitim Eski Bakanı Bildiğiniz üzere ekonomik, siyasi, toplumsal ve kültürel alanlarda yaşanan hızlı

Detaylı

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU?

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? S. Alp Lİmoncuoğlu* Türkiye nin son 25 yılına damgasını vuran tartışmalardan biri türban sorunu dur. Çözümün yasama organına odaklanmış

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI İNGİLTERE'DE DEVLET OKULLARINDA OKUTULAN DİN EĞİTİMİ (RE) DERSİ İLE TÜRKİYE DE DEVLET OKULLARINDA

Detaylı

Din ve İktisadi Hayat. İsmail EKİNCİ ANKARA GİRİŞ

Din ve İktisadi Hayat. İsmail EKİNCİ ANKARA GİRİŞ Din ve İktisadi Hayat İsmail EKİNCİ ANKARA 2005 GİRİŞ İnsanoğlu yaşamını idame ettirebilmek amacıyla kendisine bir dünya kurmuş ve bu dünyasını ihtiyaçları çerçevesinde şekillendirmiştir. Birey, oluşturduğu

Detaylı

İLEM İHTİSAS PROGRAMI

İLEM İHTİSAS PROGRAMI İLEM İHTİSAS PROGRAMI 2014 GÜZ DERSLER OKUMA GRUPLARI ATÖLYELER SON BAŞVURU 12 EKİM 2014 Bilgi ve Başvuru: basvuru.ilem.org.tr/ihtisas ihtisas@ilmietudler.org 0216 310 43 18 ilmi etüdler derneği ilem.org.tr

Detaylı

ZİYA GÖKALP İN TÜRK DİN SOSYOLOJİSİ GELENEĞİNE KATKILARI. A. Faruk KILIÇ

ZİYA GÖKALP İN TÜRK DİN SOSYOLOJİSİ GELENEĞİNE KATKILARI. A. Faruk KILIÇ sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 16 / 2007, s. 123-141 din sosyolojisi ZİYA GÖKALP İN TÜRK DİN SOSYOLOJİSİ GELENEĞİNE KATKILARI A. Faruk KILIÇ ZİYA GÖKALP S CONTRIBUTIONS TO THE TURKIHS

Detaylı

İSLAM İKTİSADINI YENİDEN DÜŞÜNMEK

İSLAM İKTİSADINI YENİDEN DÜŞÜNMEK İSLAM İKTİSADINI YENİDEN DÜŞÜNMEK İGİAD YAYINLARI: 16 İslam İktisadı Kitaplığı: 1 Dizi Editörü: Taha Eğri İGİAD Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği İslam İktisadını Yeniden Düşünmek Editörler:

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ Harf Eğitim Yayıncılığı: 52 Akademik: 6 * Editörler (alfabetik sırayla) Semih AKTEKİN Penelope HARNETT Mustafa ÖZTÜRK Dean SMART * Birinci

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 1, Sayı: 1, Bahar 2014 KARADENİZ TECHNICAL UNIVERSITY JOURNAL OF THE FACULTY OF DIVINITY Volume: 1, Issue: 1, Spring 2014 KARADENİZ TEKNİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. SINIF PROGRAMI ANKARA 2006 TC İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROGRAM GELİŞTİRME

Detaylı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2014-2015 Akademik Yılı Programları Lisans Programları Edebiyat Fakültesi (İngilizce Hazırlık Sınıfı) Arapça Mütercim Tercümanlık Programı Felsefe Programı İngilizce Mütercim

Detaylı

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETĠM) 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 0310420004

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME SÜRECİNDE TÜRK AİLESİ

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME SÜRECİNDE TÜRK AİLESİ T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME SÜRECİNDE TÜRK AİLESİ ANKARA Aralık 1992 Proje ve Yayın Sorumlusu Ezel Erverdi Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız (vefatı-23.10.1992)

Detaylı