Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ"

Transkript

1 Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) Faks : (04) E-posta : Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı Kampüs ANTALYA Öğrenim Durumu LİSANS Akademik Birim : ahiyat Fakültesi Mezuniyet ı : 998 YÜKSEK LİSANS DOKTORA Enstitü : Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Başlığı : Debûsî de Naslar Dışındaki Şer î Deliller Tez Danışmanı : Prof. Dr. İbrahim Kâfi DÖNMEZ Mezuniyet ı : 000 Enstitü : Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Başlığı : Fıkhî Açıdan Günümüz Para Mübadelesi İşlemleri Tez Danışmanı : Prof. Dr. Mehmet ERKAL Mezuniyet ı : 008 Çalıştığı Kurumlar, Görev ve Unvanları Görev / Unvan Kurum Tarih Aralığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığı / Kars-İstanbul Ar-Ge/Danışman Kuveyt Türk Katılım Bankası / İstanbul Yrd. Doç. Dr. Şırnak Üniversitesi ahiyat Fakültesi / Şırnak Yrd. Doç. Dr. Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi / Antalya

2 İdari Görevler Kurum Görev Tanımı Tarih Aralığı Şırnak Üniversitesi ahiyat Fak. Senatör Şırnak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi. 0.0 Şırnak Üniversitesi ahiyat Fak. İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Uzmanlık ve Çalışma Alanları İslam Muamelat Hukuku Faizsiz Finans ve Bankacılık İslam Hukuk Metodolojisi Kitaplar Kitap yazarlığı : Fıkhî Açıdan Günümüz Para Mübadelesi İşlemleri : İsam Yayınları, İstanbul : k Dönem Hanefî Usulcülerden Debûsi'ye Göre Naslar Dışındaki Şer'î Deliller : Erkam Matbaası, İstanbul Ansiklopedi vb. yayınlarda madde yazarlığı Ansiklopedi : Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA) Madde Adı : Vade Cilt ve sayfa : Kitap çevirisi : Dilin Âfetlerinden Korunmak (İmam Gazâlî'nin İhyau Ulûmi'd-Dîn Adlı Eserinden Bir Bölüm) 006 (. Baskı) : Polen Yayınları, İstanbul : Muhtasar Fethu l-bârî (İbn Hacer el-askalânî), el-adevî (Muhtelif ciltlerde 584 s.) 006 : Polen Yayınları, İstanbul : el-mebsût, Serahsî (Muhtelif ciltlerde 565 s.) : Gümüşev Yayınları, İstanbul 008 Makaleler Uluslararası SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan makaleler Durmuş, A., Döviz Opsiyon İşlemi ve Fıkhî Değerlendirmesi, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy., Nisan.

3 4 Durmuş, A., Fıkıhta Karz (Ödünç) Sözleşmesinde Vade Şartının Bağlayıcılığı Meselesi, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, İslam İktisadı Özel Sayısı, sy. 6, Ekim 00. Durmuş, A., Modern Bir Finansal Araç Olarak Sukûk ve Fıkhî Açıdan Tahlîli, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, İslam İktisadı Özel Sayısı, sy. 6, Ekim 00. Durmuş, A., Günümüz Tüccarının İktisadi Meselelerle gili Fıkıh Algısı ve Bazı Problemleri, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, İslam İktisadı Özel Sayısı, sy. 6, Ekim 00. Durmuş, A., Çeşitli Yönleriyle Prof. Dr. Sabahattin Zaim Konulu Pane l, Panel 5 Tanıtımı, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss , sy., Nisan. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler Durmuş, A., el-mesâdiru l-kadîme li l-iktisâd ve l-mâliyye el-islâmiyye ve Müvâzenetühâ fîmâ Beynehâ (Yazar: Mehmet Erkal), Kitap Tanıtımı, Marmara Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 6, /. Ulusal diğer dergilerde yayımlanan makaleler Bildiriler Durmuş, A., Finans Ahlâkı, İGİAD Bülten, sy., Aralık 00, İktisadî Girişim ve İş Ahlakı Derneği. Durmuş, A., İslam Hukuku Açısından Günümüz Kredi ve Finansman Yöntemleri, (İsav a sunulan bildirinin tıpkı yayımı), Çerçeve Müsiad Ekonomi ve Düşünce Yayını, Mart 0. Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiriler Durmuş, A., Global Finansal Krizde Önemli Bir Etken Olan Dövize Dayalı Türev Ürünlerin İslam Hukuk Bilimi Açısından Değerlendirilmesi, Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi, 4 Mayıs 00, İstanbul, Düzenleyen: İ.Ü. İktisat Fak. ve İstanbul İktisatçılar Derneği, İstanbul. Durmuş, A., Şemsüddin Muhammed Bin Yusuf el-cezeri ve Mi râcü l-minhâc Adlı Eseri, 5 Mayıs 00, Şırnak, Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu. Ankara. Şırnak ta Karşılaşılan Başlıca Ticari Fıkhî Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri, 5 Mayıs 00, Şırnak, Uluslar arası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu. Ankara. Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiriler Durmuş, A., İslam Hukuku Açısından Günümüz Kredi ve Finansman Yöntemleri, 8-9 Mayıs 00, İstanbul, Tartışmalı mi Toplantılar Dizisi, İslami imler Araştırma Vakfı (İSAV). İstanbul. Durmuş, A., İnternet Aracılığıyla Satış, Forex İşlemler, Network Marketing, Borsada Hisse Senedi Alım Satımı, Likit Fonlar ve Dini Hükümleri, 0- Aralık 00 Afyon, Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı. III. Durmuş, A., Altın Yatırım Fonu, NEÜ-İslami imler Araştırma Vakfı İşbirliğiyle Yapılan Ulusal Sempozyum. Konya, 7-8 Nisan

4 Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri Son iki yılda verdiği Lisans dersleri Tarih Aralığı İslam İbadet Esasları (Şırnak Üniv. ahiyat Fak.) İslam Hukukuna Giriş (Şırnak Üniv. ahiyat Fak.) Arapça Metin I-II (Şırnak Üniv. ahiyat Fak.) İslam Hukukuna Giriş (Şırnak Üniv. ahiyat Fak.) Son iki yılda verdiği Yüksek lisans dersleri Mukayeseli İslam Hukuku I (Şırnak Üni. Sosyal Bil. Enst.) Klasik Fıkıh Metinleri I (Şırnak Üni. Sosyal Bil. Enst.) İslam Ekonomisi I (Şırnak Üni. Sosyal Bil. Enst.) Klasik Fıkıh Metinleri II (Şırnak Üni. Sosyal Bil. Enst.) İslam Ekonomisi II (Şırnak Üni. Sosyal Bil. Enst.) Klasik Fıkıh Metinleri I (Şırnak Üni. Sosyal Bil. Enst.) İslam Ekonomisi I (Şırnak Üni. Sosyal Bil. Enst.) Klasik Fıkıh Metinleri II (Şırnak Üni. Sosyal Bil. Enst.) İslam Ekonomisi II (Şırnak Üni. Sosyal Bil. Enst.) Bilimsel Hakemlik, Araştırma Projesi Yürütücülüğü Hakemlik / Üyelik / Proje Yürütücülüğü Dergi / Yayın Hakemlik Şırnak Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dergisi (Hakemli Dergi) Tarih Aralığı İnsan Hakları Kurulu Üyeliği Şırnak Valiliği İnsan Hakları Kurulu Proje Yürütücülüğü Diğer Akademik Etkinlikler Fıkhî ve İktisadi Yönleriyle Şirket, İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay düzenlenmesi gibi etkinliklerde alınan görevler (Düzenleme Kurulu Üyeliği) Uluslararası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu, 08-0 Mayıs 00, Ş.Ü. Şırnak (Bilim Kurulu Üyeliği ) Uluslararası Geçmişten Günümüze İdil Sempozyumu 0 Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açıkoturum, TV programı ve söyleşi gibi etkinliklere konuşmacı olarak katılımlar Ahîlik Teşkilatında Geçerli Olan Ticarî-Fıkhî keler, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası, Şırnak. İslam Muamelat Hukuku Seminerleri, ahiyat Araştırmaları Derneği, Üsküdar, İstanbul Fıkıh Usûlü Seminerleri, ahiyat Araştırmaları Derneği, Üsküdar, İstanbul. 006-

5 4 Faizsiz Bankacılık keleri, Katılım Bankaları Birliği, İstanbul Faizsiz Bankacılıkta Fon Toplama ve Kullandırma Yöntemleri, Katılım Bankaları Birliği, İstanbul. Fıkıh Mezheplerinin Birikiminden İstifade, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Görevlilerinin Vaaz Becerilerini Geliştirme Semineri, 07 Nisan 0 Kemer, Antalya. 0 Günümüz Fıkıh Problemleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Görevlilerinin Vaaz Becerilerini Geliştirme Semineri, 07 Nisan 0 Kemer, Antalya. 0

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLK VE YENİDEN ATAMA VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 247 Sayılı Kanun un 23,2 ve 26. Maddesi gereğince hazırlanmış olup, yardımcı doçentlik, doçentlik ve

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ 1. Bu Kriterler 247 sayılı Kanunun, 28.06.08 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 772 sayılı Kanunla değiştirilen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK

Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK KISA ÖZGEÇMİŞ 25. 04. 1964 yılında Kayseri nin Yeşilhisar ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri de yaptı. 1980 senesinde Kayseri Lisesi nden mezun oldu. 1982 yılında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan

ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan EK-3 ÖZCEÇMiş ı. Adı Soyadı: Rıza Ayhan 2. Doğum Tarihi: 1953 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1971-1975 Doktora Hukuk Gazi Üniversitesi,

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST.

ÖZGEÇMĠġ. : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu. Anadolu Hisarı Kampüsü.Beykoz-ĠST. ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Adı Soyadı Ünvanı/Mesleği : Mehmet Hanifi AYBOĞA : Prof. Dr. Öğretim Üyesi Doğum Yeri ve Tarihi : Mersin 21.12. 1961 Adres : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimle Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 1- ADI SOYADI : AHMET CANER YENİDÜNYA 2- DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 19 NİSAN 1973-Üsküdar 3- UNVANI : Doçent Dr. 4- ÖĞRENİM DURUMU : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Adı-Soyadı: Unvan: KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN Prof. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Oltu Erzurum / 1965 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0 (312) 466 75 33/ 3402 E-Posta: icaliskan@ybu.edu.tr; icaliskan25@gmail.com

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2012 2016) İçindekiler

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2012 2016) İçindekiler KAFKAS İLAHİYAT FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2012 2016) T.C. KAFKAS İLAHİYAT FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2012 2016) İçindekiler İçindekiler... 1 1. DURUM ANALİZİ... 3 1.1. Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER

YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi E-posta: ozlemtuzuner@gmail.com Eğitim: Galatasaray Üniversitesi-Özel Hukuk Doktora,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ EK:2 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu Kanuna bağlı yönetmeliklerin hükümlerine ek olarak Düzce Üniversitesi nde öğretim üyeliğine

Detaylı

Derece Bölüm Üniversite Yıl

Derece Bölüm Üniversite Yıl 1.1. Adı Soyadı : M. Fatih UŞAN 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 20.09.1968 1.3. Bildiği Yabancı Diller : İngilizce 1.4. Özgeçmiş : 20.09.1968 tarihinde Ankara da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2003 Doktora/ Doktora Araştırması

Derece Alan Üniversite Yıl Dokuz Eylül Üniversitesi. Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2003 Doktora/ Doktora Araştırması 1. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 1999 Y. Lisans İşletme Erciyes Üniversitesi 2003 Doktora/ Doktora Araştırması Muhasebe ve Finans Finans Erciyes Üniversitesi

Detaylı

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Berrin Avcı 2. Doğum Tarihi: 22.11.1965 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sinema_Tv Anadolu Üniversitesi 1987 Y.Lisans Sinema-Tv

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003 Adı ve Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi 11.09.1962 Unvanı Prof. Dr. Adres Behçet Kemal YEŞİLBURSA Bursa ÖZGEÇMİŞ Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer-BURSA.

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. AKADEMİK YÜKSELTİLME ve ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. AKADEMİK YÜKSELTİLME ve ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME ve ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME ve ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ SUNUŞ Değerli Gazililer, Kurallar ve kriterlerin yönettiği, kurumsallaşmış bir

Detaylı