Fotovoltaik-Rüzgâr Hibrid Güç Sistemi Uygulaması. Mehmet Azmi Aktacir, Bülent Yeşilata ve Yusuf Işıker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fotovoltaik-Rüzgâr Hibrid Güç Sistemi Uygulaması. Mehmet Azmi Aktacir, Bülent Yeşilata ve Yusuf Işıker"

Transkript

1 Fotovoltaik-Rüzgâr Hibrid Güç Sistemi Uygulaması Mehmet Azmi Aktacir, Bülent Yeşilata ve Yusuf Işıker Harran Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa Özet Günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı artırmak için yapılan en önemli uygulamalardan biri de enerji kaynaklarının birlikte kullanıldığı hibrid sistemlerdir. Hibrid uygulamalarda en fazla tercih edilen enerji kaynakları rüzgâr ve güneş enerjisidir. Her ikisi de yenilenebilir bir enerji kaynağı olmasına karşın, etkin çalışma saatleri genellikle farklı olan rüzgâr ve güneş enerjilerinin birlikte kullanılması fikri hızla yayılmaktadır. Bu düşünceden hareketle; Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi nde saha aydınlatması amacıyla prototip bir rüzgar-güneş hibrid sistemi kurulmuştur. Bu çalışmada, söz konusu hibrid sistem bileşenleri tanıtılmakta ve sistem tasarımı ile performansını etkileyen parametreler tartışılmaktadır. Hibrid sistemin, özellikle aydınlatma gibi sabit güç tüketen uygulamalar için, gerekli elektrik enerjisini kesintisiz ve güvenilir bir şekilde sağlayabildiği gözlemlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji, Rüzgar Jeneratörü, Fotovoltaik Panel, Hibrid sistem. A Photovoltaic-Wind Hybrid System Application Abstract Hybrid systems are one of the most important application examples to increase utilization of renewable energy sources. Wind and solar energy combination as hybrid system application is widely preferred since their effective operation times are complementarily different. A prototype wind-solar hybrid system is consequently installed at the Osmanbey Campus of Harran University for field lighting. Components and design parameters effective on performance of this prototype hybrid system are described here. The observation made show that the wind-solar hybrid system is able to supply continuous and reliable electricity for the applications consuming nearly constant electrical power per time, such as lighting application. Keywords: Renewable Energy, Wind Generator, Photovoltaic Panel, Hibrid Power system 1

2 1. GİRİŞ Günümüzün vazgeçilmez tüketim araçlarından olan enerjinin; temiz, verimli ve ekonomik kullanımı, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren en önemli göstergedir. Bugüne kadar dünyanın enerji ihtiyacı çoğunlukla (yaklaşık %90) fosil yakıtlardan karşılanmasından dolayı, bu yakıta ülkelerin büyük bir bağımlılığı söz konusudur. Yakın bir gelecekte tükenme olasılığı, çevreye kirliliği oluşturması ve giderek fiyatlarının artması gibi çeşitli faktörler fosil yakıtlar için önemli dezavantajlardır. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve enerji kaynaklarını çeşitlendirerek fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmak için en büyük tüketici konumunda olan gelişmiş ülkelerde dışa bağımsız ve çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarına hızlı bir yöneliş vardır. Genel olarak yenilenebilir enerji kaynakları; güneş (PV ve termal) ve rüzgâr enerjileri başta olmak üzere biokütle (odun, katı atıklar, etanol vb.), jeotermal, hidrolik, gel git gibi fosil olmayan enerji kaynaklarını kapsamaktadır. AB ye tam üyelik sürecinde Türkiye, ekonomik ve sosyal hayatın bütün alanlarında olduğu gibi, enerji konusunda da Avrupa Birliği ne uyum sağlamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle enerji yol haritalarının oluşturulduğu dünyadaki yapısal değişimin, ülkemizi coğrafi/stratejik konumu gereği çok yakından etkileyeceği ve Türkiye için çizilen, Avrupa Birliği müzakere süreci ile birlikte giderek netleşen; küreselleşme politikalarına tam uyum ve bunun devlet politikası haline gelmesi yönünde olacağına şüphe yoktur [1]. Amerika dan sonra en büyük tüketici konumundaki AB nin enerji politikasındaki hedefleri arasında yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artırılması vardır. AB uygulamalarında, 2010 yılında toplam enerjinin %12 sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması, toplam elektrik tüketiminin ise %22 sinin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayandırılması hedeflenmektedir [1]. TUBİTAK tarafından yürütülen Vizyon 2023 projesinde belirlenen sosyoekonomik hedefler bağlamında odaklanılması gereken teknolojik hedefler arasında, rüzgâr, güneş ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik teknolojileri geliştirmek ve enerji üretiminde bu kaynaklara, ekonomiklikleri oranında yer verilmesi gerektiği ifade edilmektedir [2]. Ülkemizin elektrik enerjisi üretimini 2005 yılında 162 TWh olup 2006 yılında %8.7 artışla 176 TWh e yükselmiştir [3]. Tablo 1 de kullanılan elektrik enerjisi üretimi enerji kaynaklarına göre yıllarındaki dağılımları verilmiştir yılı verilerine göre elektrik üretiminin %75 i fosil kaynaklı yakıtlardan, %24 ü hidrolik güçten geri kalan %1 lik kısım rüzgar başta olmak üzere jeotermal ve biokütleden elde edilmiştir [4]. 2

3 Tablo 1. Enerji kaynaklarına göre elektrik enerjisi üretimi (10 6 kwh) [TÜİK] Enerji Kaynağı Taşkömürü Linyit Fuel oil Motorin Doğal gaz Hidrolik Rüzgar Diğer* Toplam Üretim *Jeotermal, sıvı kükürt, ağaç kabuğu vb. Önemli miktarda yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip olan Türkiye'nin yenilenebilir enerji üretiminde en büyük payı, hidroelektrik ve biokütle almaktadır. Rüzgâr ve güneş enerjisinin payları henüz çok küçük seviyede olmasına karşın, zamanla bu payların artması beklenmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2006 yılı verilerine göre, ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen toplam enerji miktarının 5.38 milyon ton eşdeğer petrol (TEP) olduğu belirtilmektedir. Bu miktarın, 3.89 milyon TEP'i hidroelektrik-jeotermal kaynaklarından, 2 bin TEP'i bioyakıttan, 11 bin TEP'i rüzgardan, 1.81 milyon TEP'i ısıl olarak jeotermal kaynaklardan, 403 bin TEP'i de ısıl olarak güneşten olmuştur [5]. Ülkemiz rüzgâr ve güneş enerjisi potansiyeli yönünden oldukça iyi bir durumda olmasına rağmen, bu potansiyel yeterince değerlendirilmemektedir. Ancak, 2005 yılında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun un [6] yasalaştırılması ile özel sektör yatırımları enerji alanına doğru yönlendirilmiştir. Bu kapsamda özel sektör tarafından kurulan rüzgâr santrallerinin sayıları giderek artmaktadır (Tablo 2) [7]. Tablo 2 den görüleceği gibi, Türkiye de işletmeye alınan rüzgar santrallerinin toplam kapasitesi MW, inşaa halinde olanların MW ve gelecekte kurulması planlanan santrallerin kapasitesi MW dir. Dünya Rüzgar Enerjisi Kurumu nun (WWEA) 2006 yılı verilerine göre, dünyadaki kurulu rüzgar santralleri toplam kapasitesi MW olup en büyük kapasiteye sahip 5 ülke sırasıyla Almanya (20622 MW), İspanya (11615 MW) ABD (11603 MW), Hindistan (6270 MW) ve Danimarka (3136 MW) dir. Büyük artış gösteren rüzgar enerji santrallerinin 2010 yılında 160 GW kapasiteye ulaşması beklenmektedir [8]. Ülkemizdeki güneş enerjisi kullanımı ağırlıklı olarak ısıl uygulamalar için olmaktadır. Güneş enerjisinden doğrudan elektrik üreten fotovoltaik (PV) uygulamalar ise 3

4 son zamanlarda yaygınlaşmaya başlamıştır. PV uygulamalar; sokak aydınlatması, trafik sinyalizasyonu, baz istasyonu, yerleşim yerlerinden uzak alanlardaki elektrik ihtiyacının karşılanması gibi ağırlıklı olarak şebekeden bağımsız küçük sistemler olarak göze çarpmaktadır. Gerek güneş enerjisinin, gerekse rüzgâr enerjisinin sürekli bir enerji kaynağı olmaması, günün tüm anlarında etkin çalışmaması en büyük dezavantajlarıdır. Bu olumsuzluğu gidermek ve kullanımı artırmak için, en önemli uygulamalardan biri; enerji kaynaklarının birlikte kullanıldığı hibrid sistemlerdir. Hibrid uygulamalarda, sürekli bir enerji kaynağı olmayan rüzgar ve güneş enerjileri birlikte kullanılarak, günün büyük bir bölümünde kesintisiz enerji elde edilmesi hedeflenmektedir. Son yıllarda bu nedenle, hibrid sistemlerin optimizasyonu, performans analizi ve entegrasyonu konularında yoğun araştırmalar söz konusudur [9-12]. Tablo 2. Rüzgâr santralleri [EPDK] Mevkii Şirket Üretime Kurulu Türbin Türbin Adet ve Geçiş Tarihi Güç İmalatçısı Kapasitesi İzmir-Çeşme Alize A.Ş MW Enercon 3 adet 500 kw İzmir-Çeşme Güçbirliği A.Ş MW Vestas 12 adet 600 kw Çanakkale-Bozcaada Bores A.Ş MW Enercon 17 adet 600 kw İstanbul-Hadımköy Sunjüt A.Ş MW Enercon 2 adet 600 kw Balıkesir-Bandırma Bares A.Ş. I/ MW GE 20 adet kw İstanbul-Silivri Ertürk A.Ş. II/ MW Vestas 1 adet 850 kw İzmir-Çeşme Mare A.Ş. I/ MW Enercon 49 adet 800 kw Manisa-Akhisar Deniz A.Ş. I/ MW Vestas 6 adet kw Çanakkale-İntepe Anemon A.Ş. I/ MW Enercon 38 adet 800 kw Çanakkale-Gelibolu Doğal A.Ş. II/ MW Enercon 13 adet 800 kw +5 adet 900 kw İşletmedeki Kapasite Toplamı MW Hatay-Samandağ Deniz A.Ş. II/ MW Vestas 15 adet kw Manisa-Sayalar Doğal A.Ş. II/ MW Enercon 38 adet 800 kw İstanbul-G.Osmanpaşa Lodos A.Ş. I/ MW Enercon 12 adet kw İstanbul-Çatalca Ertürk A.Ş. I/ MW Vestas 20 adet kw İzmir-Aliağa İnnores A.Ş. I/ MW Nordex 17 adet kw Balıkesir-Şamlı Baki A.Ş. I/ MW Vestas 30 adet kw İnşa Halindeki Kapasite Toplamı MW Muğla-Datça Dares A.Ş. I/ MW Enercon 36 adet 800 kw Aydın-Çine Sabaş A.Ş. I/ MW Vensys 13 adet kw Bilecik Sagap A.Ş. II/ MW Conergy AG 74 adet 900 kw Hatay-Samandağ Ezse Ltd. Şti. II/ MW Fuhrländer 900 kw Hatay-Samandağ Ezse Ltd. Şti. II/ MW Fuhrländer kw Osmaniye-Bahçe Rotor A.Ş. I/ MW GE 54 adet kw Manisa-Soma Soma A.Ş: I/ MW Enercon 176 adet 800 kw Balıkesir-Kepsut Poyraz A.Ş. I/ MW Enercon 61 adet 900 kw İzmir-Aliağa Doruk A.Ş. I/ MW Enercon 15 adet kw Türbin Tedarik Sözleşmesi İmzalı Proje Toplamı MW Bu çalışmada Harran Üniversitesinde uygulama ve araştırma-geliştirme çalışmalarının eş-zamanlı yürütülen Temiz Enerjili Kampus Projesi kapsamında; 4

5 tamamen bölgesel gereklilik ve uygulanabilirlik göz önüne alınarak seçilen prototip bir rüzgar-güneş hibrid güç sistemi tanıtılmaktadır. Bölgesel güneş enerjisi potansiyelinin yüksekliği nedeniyle, güneş enerjisi teknolojilerinin etkin kullanımının bir adımı olan hibrid sistem uygulaması, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından desteklenen proje kapsamı içerisindedir. 2. RÜZGÂR-GÜNEŞ ENERJİSİ Rüzgâr enerjisinden elektrik enerjisi üretiminde rüzgâr jeneratörleri kullanılmaktadır. Rüzgâr jeneratörü kanadı ile aldığı enerjiyi, jeneratörde doğrudan alternatif akım (AC) olarak elektrik enerjisine dönüştürür. AC olarak üretilen enerji doğru akıma (DC) kontrol cihazında düzenlenerek dönüştürülür. Elde edilen enerji bataryada depo edilir. Bu yolla DC yükü doğrudan kullanılabilindiği gibi invertör ile AC ye (220V/50Hz lik veya 110V/60Hz lik AC) dönüştürülerek de kullanılabilir. Rüzgar jeneratörü ile elde edilebilecek enerji miktarı (E), 1 E = QV 2 2 eşitliği ile hesaplanır. Eşitlikte Q ve V sırasıyla rüzgarın debisini ve hızını göstermektedir. Rüzgar debisi ise; ρ havanın yoğunluğunu ve A ise hız doğrultusuna dik yüzeyi göstermek kaydıyla, süreklilik denklemi kullanılarak, Q = ρav eşitliği ile bulunur. Eşitlik (1) yeniden düzenlendiğinde, rüzgar enerjisi ile rüzgar hızının küpü arasındaki 1 E = ρav 2 3 bağıntısına ulaşılır. Bu bağıntıya göre; sistem tasarımında en önemli parametre rüzgar hızı olduğundan, rüzgâr enerjisi üretiminde yer seçimi, iklim ve jeolojik yapı oldukça önemlidir. Güneş enerjisinden doğrudan elektrik enerjisi üretmek için fotovoltaik (PV) olarak adlandırılan güneş panelleri kullanılmaktadır. Yarı iletken levhalardan oluşan fotovoltaikler, güneş ışığındaki elektromanyetik dalgalar, elektronları yarı iletken plakanın bir katmanından bir diğer katmanına hareket ettirerek elektrik akımı oluşturma prensibine dayanır. Küçük hücre olarak elde edilen fotovoltaik hücreler istenilen güç ve voltaj aralığında birbirine paralel ya da seri bağlanarak farklı gerilim ve kapasitede fotovoltaik paneller elde edilir. Fotovoltaik hücre üretiminde, yarıiletken özellik gösteren silisyum, (1) (2) (3) 5

6 galyum arsenit, kadmiyum tellür gibi maddeler farklı kaplama teknikleriyle üretilmektedir. Değişen iklim koşullarının etkisiyle güneş panellerinde güç çıktısı farklı miktarlarda olmaktadır. Bu panel yüzeyine gelen enerji, panel yapısına bağlı olarak %10 ile %30 arasında bir verimle elektrik enerjisine çevrilebilir. Ticari olarak piyasaya sürülen PV panellerde nominal çalışma verimi yaklaşık olarak %15 civarındadır. Bir fotovoltaik panel tarafından üretilen elektrik enerjisinin hesabında, V + IRs P = IV = I L I0 exp 1 V (4) A denklemi kullanılmaktadır [13]. Denklenmedeki I L yüzeye ışınım düştüğünde üretilen akımı, I 0 karanlık devre akımı, R s seri direnci, A termal voltajı, I ve V sırasıyla çalışma akımını ve voltajını göstermektedir. (4) denklemi ile güç hesabının yapılabilmesi için, PV panel üretici firma kataloglarında, standart test şartları (1000 W/m 2 ışınım şiddeti ve 25 0 C çevre sıcaklığı) için belirtilmiş bazı verilerden yararlanmak gereklidir. Hesap aşamaları Fıratoğlu ve Yeşilata (2004) tarafından detaylı olarak açıklanmıştır. 3. RÜZGAR-GÜNEŞ ENERJİLİ HİBRİD SİSTEM Harran Üniversitesi Osmanbey yerleşkesinde yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılarak elektrik şebekesinden bağımsız elektrik enerjisi üretimi için, rüzgâr-güneş enerjili hibrid güç sistemi kurulmuştur. Osmanbey yerleşkesi, Şanlıurfa nın doğusunda ve merkeze 22 km uzaklıkta dönüm arazi üzerine kurulmuştur. 1.1 kwh kapasitesindeki bileşik sistem yerden yaklaşık 15 m yükseklikteki Mühendislik Fakültesi binası çatısına yerleştirilmiştir (Şekil 1). Yerel elektrik şebeke hattından bağımsız olarak çalışan hibrid sistemde üretilen enerji, fakülte binasının çeşitli bölümlerinin aydınlatılmasında kullanılmaktadır. 6

7 Rüzgar Türbini Fotovoltaik Panel Şekil 1. Rüzgâr-güneş hibrid güç sistemi yerleşim planı 3.1. Sistem Bileşenleri Bu sistemin akış şeması şekil 2 de verilmiştir. Şekilden görüleceği gibi, 1 ve 2 noktalarında, yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgâr ve güneş enerjisinden faydalanmak için rüzgâr jeneratörü ve fotovoltaik güneş pilleri kullanılmaktadır. PV Panel Batarya Grubu - Invertör Kontrol Sistemi KaranlikSensörü 1 7 AC Yük Rüzgar Jeneratörü Şekil 2. Rüzgâr-güneş hibrid güç sistemi akış şeması Rüzgâr jeneratöründe alternatif akım ve PV panellerde doğru akım olarak elde edilen elektrik enerjisi, 3 noktasındaki hibrid kontrol cihazına aktarılır. Burada düzenlenen elektrik enerjisi, DC olarak 4 noktasında bulunan batarya grubunun şarjında kullanılır. Bataryalarda DC olarak depolanan enerji, aydınlatmaya ihtiyaç duyulduğu zamanlarda 5 7

8 noktasındaki karanlık sensörünün devreyi tamamlaması ile 6 noktasındaki invertörde AC ye dönüştürülerek 7 noktasında sisteme bağlı bulunan AC aydınlatma armatürlerinin yanması sağlanır Enerji Bileşenlerin Teknik Özellikleri Mühendislik Fakültesi nde kurulan hibrid sistemde 800 W gücündeki rüzgar jeneratöründe 48 V luk AC elektrik enerji üretmektedir. Rüzgar jeneratörü yakın görünüşü Şekil 3a da sunulmuştur. Hassas enjeksiyon kalıplama tekniği ile yeni ve hafif bir kompozit malzemeden imal edilen bu pervanenin çapı 2 m dir. Mevcut mini rüzgar jeneratörü yaklaşık m/s rüzgar hızı aralığında harekete geçebilmektedir. Sistem enerji üretimine m/s lik rüzgar hızına ulaşıldığında başlamaktadır. 20 m/sn rüzgar hızının üzerinde ise sistem emniyeti açısından enerji üretimini kesmektedir. Rüzgâr jeneratörünün maksimum enerji üretimi, m/s rüzgar hızında olmaktadır. AC jeneratöründe, jeneratörün çekme gücünü (drag torque) azaltan bir rotor manyetik devresi oluşturan özel stator sayesinde rotor ile jeneratör arasında daha iyi bir uyum sağlanmakta ve etkin rüzgâr hızı alanı genişletilmektedir. Böylece yıllık enerji üretimi arttırılmaktadır. Jeneratörün kendi karakteristiğine uyumlu şekilde tasarlanan manyetik fren aleti, yapıyı basitleştirmekte ve çalışma güvenilirliğini artırmaktadır. Sonuç olarak burada kullanılan rüzgâr jeneratörünün; düşük başlangıç rüzgâr hızı, yüksek sistem verimliliği, çalışma esnasında düşük titreme ve alçak ses, bakım ve kurulumunun kolay olması en önemli özellikleridir. Bu cihazda geleneksel küçük rüzgâr enerjisi dönüşüm sisteminde sıklıkla karşılaşılan kablo karışıklığı sorunu da ortadan kaldırılmıştır. Hibrid sisteme, rüzgâr enerjisinin yetersiz olduğu durumlarda sistemin enerji üretiminin devamını sağlamak amacıyla fotovoltaik güneş panelleri ilave edilmiştir. Hibrid sistemde, 4 adet monokristal hücreden oluşan 60W/12V paneller seri bağlanarak 48V DC elektrik enerjisi üretilmiştir. PV panel grubu güneye doğru ve yer düzlemiyle 50 lik bir açıyla yerleştirilmiştir. Şekil 3b de hibrid sisteminde kullanılan PV panel dizisi gösterilmiştir. 8

9 a) Rüzgâr jeneratörü b) Fotovoltaik panel dizisi Şekil 3 Hibrid sistem enerji kaynakları 3.3. Hibrid Sistem Regülâtörü PV ve jeneratörden gelen enerjiler mikro işlemci tabanlı hibrid kontrol cihazında düzenlenir. Şekil 4 te hibrid kontrol cihazı bağlantı şeması sunulmuştur. Cihaz üzerinde 9 soket bulunmaktadır. Rüzgâr jeneratörü için üç, güneş panelleri, batarya grubu ve DC yük için ikişer soket bulunmaktadır. Şekil 4. Hibrid kontrol cihazı bağlantı şeması PV ve jeneratörden kontrol cihazına gelen elektrik enerjisi, güneşli ve rüzgarlı anlarda her ikisinden veya güneş ve rüzgardan birisinin olduğu anda sadece birinden gelebilir. Bu tamamen çalışma anındaki güneş ve rüzgârın durumuna bağlıdır. Şekil 5 te hibrid kontrol cihazının kumanda paneli gösterilmiştir. 9

10 Şekil 5. Hibrid kontrol cihazı kumanda paneli Şekil 5 den görüldüğü gibi, kumanda panelinin üst tarafında bulunan 3 adet gösterge ışığı, PV ve jeneratör devrede olduğunda ve batarya grubu şarj edildiğinde yanmaktadır. Batarya grubu hibrid kontrol cihazından gönderilen enerji ile şarj edilmektedir. Dolayısıyla batarya grubunun voltajı sistemden gelen enerji miktarına göre değişmektedir. Pano üzerinde ikinci sırada bulunan gösterge lambaları, batarya gurubunun voltaj seviyesini düşük, orta ve yüksek olarak 3 farklı seviyede göstermektedir. Batarya grubunun minimum ve maksimum voltaj aralıklarına ulaştığında (44V ve 53V) kontrol panelinde bulunan diğer 2 gösterge lambası ile uyarı vermekte aynı zamanda sesli olarak ta uyarmaktadır. Jeneratörün kendi karakteristiğine uyumlu şekilde tasarlanan yeni manyetik fren tertibatı ile sistemin çalışma güvenliği sağlanmaktadır. Kontrol paneli üzerine fren butonu yerleştirilmiştir. Bu buton açık konumundayken jeneratör çalışır vaziyettedir. Kapalı yani fren konumuna aldığımızda ise jeneratör rotoru dönmemektedir Enerji Depolama Ünitesi (Batarya Bank) Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerji DC olarak doğrudan kullanılabildiği gibi, bataryalarda da depolanarak enerjinin üretilmediği zamanlarda kesintisiz olarak kullanılabilir. Genellikle 12V olarak üretilen bataryalar ile ihtiyaca ve uygulamaya göre seri veya paralel bağlanarak farklı gerilim ve kapasitede batarya grupları oluşturulabilir. Taşıtlarda kullanılan klasik bataryaların en önemli özellikleri kısa sürede yüksek akım ve güç vermeleridir. Sulu sistem olarak bilinen bu tip bataryaların kapalı alanlarda kullanımları çıkardıkları asit salgıları nedeniyle risklidir. Bu tip bir riski 10

11 taşımayan kapalı sistem kuru ve jel tipi bataryalar, PV uygulamalarında tercih edilirler. Bu bataryaların uzun işletme ömürlü olması, daha fazla sayıda şarj-deşarj yapması, depolanan enerjinin büyük kısmının kullanılabilir olması ve bakım gerektirmesi en önemli özellikleridir. Hibrid sistemde 4 adet 12V/55 Ah lik jel tipi batarya seri olarak bağlanarak kullanılmıştır (Şekil 6). Şekil 6. Hibrid sistem batarya bankası 3.5. Enerji Dönüştürücü (İnvertör) AC yük beslenen sistemlerde, DC doğrudan kullanılamadığı için AC yük ile batarya grubu arasında DC yi AC dönüştürmek için invertör olarak adlandırılan dönüştürücüler kullanılır (Şekil 7). Hibrid sistemde kullanılan inventörün özellikleri; Giriş gerilimi: 48V DC, Giriş toleransı: +/- % 20, Verim: >%85, Çıkış gerilimi: 220V AC, Çıkış toleransı: +/- % 1, PWM Frekansı: 10 khz, Çıkış Frekansı: 50 khz, Çıkış gücü: 50VA 100 kva ve aşırı akım, yüksek ısı, yüksek ve düşük gerilime karşı korumalıdır. Şekil 7. İnvertör 3.6. AC Yük (Aydınlatma Projektörleri) Hibrid sistemde elde edilen elektrik enerjisi, örnek bir uygulama olarak, Mühendislik Fakültesi binası yanındaki otopark sahasının aydınlatmasında kullanılmıştır. Hibrid sistem ile aydınlatma armatürleri arasında yaklaşık olarak 50 m lik bir mesafe vardır. Bu sistemde kullanılan aydınlatma armatürleri, Light Emitting Diode kelimelerinin kısaltılmış olan ve Işık Yayan Diyot anlamına gelen LED li projektörlerdir. LED ler 11

12 elektrik enerjisini ışığa dönüştüren yarı iletken devre elemanlarıdır. Klasik lambalara göre daha uzun ömürlü ve az enerji kullanarak yüksek yoğunlukta aydınlatma sağlarlar. Hibrid sistemde 40W gücünde ve 693 adet LED ten oluşturulmuş 2 adet AC armatür kullanılmıştır (Şekil 8). LED armatürlerin ışık ve mekanik parçaları 20 yıla kadar garantilidir. Hibrid sistemde aydınlatma ihtiyacının olduğu zamanlarda aydınlatma sistemin devreye girmesi için karanlık sensörü kullanılmıştır. Bu sensör ile ayarlanan ışık şiddetine göre sistem açılır veya kapatılır. Bir nevi anahtar görevi görmektedir. Karanlık algıladığı anda 0-30 sn bekleme süresinden sonra enerji verilmektedir. Işık algılandığında ise sn bekleme süresinin ardından enerji kesilerek sistemin kontrolü sağlanmaktadır. Farklı aydınlatma şiddeti ve çalışma süresine yönelik kontrol ve ayarlamalar da yapılabilmektedir. Hibrid Sistem Aydinlatma Armatürleri Şekil 8. AC armatürlerin binaya montajı 4. SONUÇ Hibrid sistemin kurulumundan itibaren geçen yaklaşık 3 aylık çalışma döneminde, sistem elemanlarının çalışma karakteristikleri ve toplam enerji bilançosuna yönelik ölçümler yapılmaktadır. Bu sürede Şanlıurfa yerel koşullarında, rüzgar jeneratörü ve PV sistemden üretilen elektrik enerjisinin, batarya grubunu sürekli şarjlı durumda tutabildiği gözlenmiştir. Batarya grubundan beslenen armatürler ile geceleri kesinti olmadan güvenilir aydınlatma temin edilebilmektedir. Hibrid sistemin çalışma performansına yönelik ölçümler sürmekte olup, sayısal değerlerin analizi yaz dönemlerini kapsayacak şekilde genişletilerek rapor edilecektir. 12

13 Bu çalışma; GAP bölgesi açısından büyük önem arz eden Temiz Enerji Kaynaklarının Verimli Kullanımına Yönelik Yeni Teknoloji ve Uygulamaları kapsamında, PV-rüzgar hibrid sisteminin, bölgede etkin olarak kullanılabileceği konusunda ilk deneysel uygulama çalışması olması açısından önemlidir. KAYNAKLAR 1. Kılıç N., Avrupa Birliği Sürecinde Enerji Sektörünün Konumu ve Enerji Yol Haritaları, ARGE Bülteni, Eylül 2006, İzmir Ticaret Odası, İzmir. 2. TUBİTAK Vizyon 2023 Teknoloji Öngörü Projesi, Enerji Ve Doğal Kaynaklar Paneli Raporu, 2003, Ankara. 3. BP Statistical Review of World Energy, June 2007, 4. TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu, 2006 Türkiye İstatistik Yıllığı, 2007, Ankara. 5. ETKB, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2006 Enerji Verileri. 6. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun, Kanun No 5346, Kabul Tarihi: , Resmi Gazete Sayı:25819, Ankara. 7. EPDK, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, /ruzgar projelerinin gelisimi.xls, WWEA, World Wind Energy Association İstatistical, 29 January 2007, 9. Rajendra P.A. ve Natarajan E., Optimization of integrated photovoltaic wind power generation systems with battery storage, Energy 31 (2006) Smiley E.W., Jones J.D., ve Stamenic L., Optimizing Photovoltaic Array Size In A Hybrid Power System, 28th IEEE PV Specialist Conference, Anchorage, Turcotte D., Ross M., ve Sheriff F., Photovoltaic Hybrid System Sizing and Simulation Tools: Status And Needs, PV Horizon: Workshop on PV Systems, Montreal, September 10, Rosenthal A.L., PV Hybrid System Performance, PV Horizon: Workshop on PV Systems, Montreal, September 10, Fıratoğlu, Z.A., Yesilata B. "New approaches on the optimization of directly-coupled photovoltaic water-pumping systems Solar Energy, Vol:77, pp (2004). 13

14 TEŞEKKÜR Bu çalışma, DPT tarafından Harran Üniversitesi Yeni Kampüsünün İleri Güneş Enerjisi Teknolojileri İle Entegrasyonu ve GAP Bölgesinde Uygulanabilir Teknolojilerin Araştırılması başlıklı proje kapsamında gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, hibrid sisteme yönelik teknik yardımlarından dolayı, Harran Üniversitesi Makina Fabrikası nın ilgili çalışanlarına ve İbrahim Ocak a teşekkür ederiz. YAZARLARIN KISA ÖZGEÇMİŞLERİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet Azmi Aktacir 1993 yılında Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl içersinde, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1995'te Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği ABD'nda Yüksek Lisansını, 2005 yılında Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Termodinamik ABD'nda Doktora öğrenimini tamamladı yılında Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Termodinamik ABD'nda, Yrd. Doç. Dr. olarak göreve başladı, halen aynı görevde devam etmektedir. Tesisat mühendisliği ve yenilenebilir enerji kaynakları konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve bir erkek çocuğu vardır. Doç. Dr. Bülent Yeşilata Doktor ünvanını Ocak/1999 da (Lehigh Üniversitesi/ ABD), Doçent ünvanını ise Mart/2004 de almıştır. Ağustos/2002-Ocak/2003 tarihleri arasında Massachusetts Institute of Technology (MIT) de ziyaretçi araştırmacı olarak çalışmıştır. Polimerik malzeme teknolojisi, polimerik akışlarda karasızlıklar ve viskoz ısınma etkisi, uçak türbini malzemelerinde oksidasyon modellemesi, mikro-akışkan sistemler ve fotovoltaik pillerle enerji üretiminde optimizasyon konularında çalışmaları bulunmaktadır. Araş. Gör. Yusuf Işıker 2003 yılında Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünden mezun oldu yılında Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği ABD'nda Yüksek Lisansını tamamladı. Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Polimerik malzeme teknolojisi ve fotovoltaik pillerle enerji üretiminde optimizasyon konularında çalışmaktadır. 14

Rüzgar-Güneş Hibrid Güç Sistemi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Uygulama Örneği

Rüzgar-Güneş Hibrid Güç Sistemi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Uygulama Örneği 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 1618 May 211, Elazığ, Turkey RüzgarGüneş Hibrid Güç Sistemi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Uygulama Örneği B. Yanıktepe 1, C. Özalp 1, M.

Detaylı

www.olcaykincay.net www.olcaykincay.net www.olcaykincay.net www.olcaykincay.net www.olcaykincay.net

www.olcaykincay.net www.olcaykincay.net www.olcaykincay.net www.olcaykincay.net www.olcaykincay.net RÜZGAR ENERJİSİ II. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY Y. Doç. Dr. Zehra YUMURTACI Y. Doç. Dr. Nur BEKİROĞLU İ ç e r i k Türkiye nin Rüzgar Potansiyeli İşletmede olan RES Rüzgar Gücü Hesaplaması RES Birim Elektrik

Detaylı

İZMİR VE RÜZGAR ENERJİSİ. Prof. Dr. M. Barış ÖZERDEM barisozerdem@iyte.edu.tr

İZMİR VE RÜZGAR ENERJİSİ. Prof. Dr. M. Barış ÖZERDEM barisozerdem@iyte.edu.tr 189 İZMİR VE RÜZGAR ENERJİSİ Prof. Dr. M. Barış ÖZERDEM barisozerdem@iyte.edu.tr GİRİŞ Sanayinin olduğu kadar insan yaşamının da vazgeçilmez girdilerinden olan enerjinin yeterli, zamanında, kaliteli, ekonomik,

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ Artan nüfus ile birlikte insanların rahat ve konforlu şartlarda yaşama arzuları enerji talebini sürekli olarak artırmaktadır. Artan enerji talebini, rezervleri sınırlı

Detaylı

Rüzgar Enerjisinin Türkiye deki Durumu ve Çanakkale nin Yeri

Rüzgar Enerjisinin Türkiye deki Durumu ve Çanakkale nin Yeri Rüzgar Enerjisinin Türkiye deki Durumu ve Çanakkale nin Yeri Murat Durak Yönetim Kurulu Başkanı (Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği) 21 Kasım 2009, ÇANAKKALE Giriş Ülkemiz ve Çanakkale rüzgar potansiyeli

Detaylı

Konya Sanayi Odası. Ocak 2013. Enis Behar Form Temiz Enerji enis.behar@formgroup.com twitter/enisbehar

Konya Sanayi Odası. Ocak 2013. Enis Behar Form Temiz Enerji enis.behar@formgroup.com twitter/enisbehar Konya Sanayi Odası Ocak 2013 Enis Behar Form Temiz Enerji enis.behar@formgroup.com twitter/enisbehar FORM TEMİZ ENERJİ FORM ŞİRKETLER GRUBU 6 farklı şirketten oluşmaktadır; İklimlendirme Cihazları Satışı

Detaylı

Enerji Sektörüne İlişkin Yatırım Teşvikleri

Enerji Sektörüne İlişkin Yatırım Teşvikleri Enerji Sektörüne İlişkin Yatırım Teşvikleri 5 Kasım 2015 Ekonomi Bakanlığı 1 Enerji Sektöründe Düzenlenen Teşvik Belgeleri V - 20.06.2012-30.06.2014 Döneminde Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin Kaynaklarına

Detaylı

Türkiye de Elektrik Enerjisi Üretimi ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Mevcut Durumu

Türkiye de Elektrik Enerjisi Üretimi ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Mevcut Durumu Türkiye de Elektrik Enerjisi Üretimi ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Mevcut Durumu Türkiye de Elektrik Enerjisi Üretimi Türkiye Elektrik Enerjisi Üretimi üretimdeki paylarına göre sırasıyla doğalgaz,

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI FOTOVOLTAİK PANELLERİN ÇEŞİTLERİ VE ÖLÇÜMLERİ DERSİN ÖĞRETİM

Detaylı

GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) I. BÖLÜM

GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) I. BÖLÜM GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) I. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY Y. Doç. Dr. Nur BEKİROĞLU Y. Doç. Dr. Zehra YUMURTACI İ ç e r i k Genel bilgi ve çalışma ilkesi Güneş pili tipleri Güneş pilinin elektriksel

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ARISOY İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ARISOY İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı Teknolojisinde Yenilenebilir Enerjiler ve Alternatif Sistemler Prof. Dr. Ahmet ARISOY İstanbul Teknik Üniversitesi Çizelge. Türkiye de birincil enerji kaynakları tüketiminin kaynaklara göre dağılımı

Detaylı

FOTOVOLTAİK GÜÇ DESTEKLİ MİKRO SULAMA SİSTEMİ PROJESİ-2: SİMÜLASYON ÇALIŞMASI

FOTOVOLTAİK GÜÇ DESTEKLİ MİKRO SULAMA SİSTEMİ PROJESİ-2: SİMÜLASYON ÇALIŞMASI FOTOVOLTAİK GÜÇ DESTEKLİ MİKRO SULAMA SİSTEMİ PROJESİ-2: SİMÜLASYON ÇALIŞMASI Ümran ATAY 1, Yusuf IŞIKER 2 ve Bülent YEŞİLATA 2 1GAP Toprak Su Kaynakları ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Şanlıurfa

Detaylı

Fotovoltaik Güç ve Harran Üniversitesi Temiz Enerjili Kampüs Entegre Projesi-2: Ön Çalışmalar ve Sonuçları

Fotovoltaik Güç ve Harran Üniversitesi Temiz Enerjili Kampüs Entegre Projesi-2: Ön Çalışmalar ve Sonuçları Fotovoltaik Güç ve Harran Üniversitesi Temiz Enerjili Kampüs Entegre Projesi-2: Ön Çalışmalar ve Sonuçları Bülent Yeşilata 1 İ. Halil Mutlu 2 M. Azmi Aktacir 1 1 Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

Modüler Hibrid Enerji İstasyonu- MOHES

Modüler Hibrid Enerji İstasyonu- MOHES Modüler Hibrid Enerji İstasyonu- MOHES Modüler Hibrit Enerji istasyonu (MOHES) Sivil ve Askeri Endüstrinin bir çok alanında şebeke elektriğinden veya petrol kaynaklı diğer enerji kaynaklarından istifade

Detaylı

FOTOVOLTAIK HÜCRELERIN YAPıSı VE ÇALıŞMA PRENSIPLERI DOĞRUDAN ELEKTRIK ÜRETIMI

FOTOVOLTAIK HÜCRELERIN YAPıSı VE ÇALıŞMA PRENSIPLERI DOĞRUDAN ELEKTRIK ÜRETIMI DOĞRUDAN ELEKTRIK ÜRETIMI DOĞRUDAN ELEKTRIK ÜRETIMI Güneş enerjisinden doğrudan elektrik enerjisi üretmek için güneş hücreleri (fotovoltaik hücreler) kullanılır. Güneş hücreleri yüzeylerine gelen güneş

Detaylı

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GÜNEŞ SANTRALİ UYGULAMASI

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GÜNEŞ SANTRALİ UYGULAMASI İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GÜNEŞ SANTRALİ UYGULAMASI Mustafa Orçun ÖZTÜRK mustafaozturk@kosbi.org.tr ÖZET Günümüzde fosil yakıtlarının sonunun gelecek olması maliyetlerinin fazla olması ve

Detaylı

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkanı Enerji İhtiyacımız Katlanarak Artıyor Enerji ihtiyacımız ABD, Çin ve Hindistan

Detaylı

Onur ELMA TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği

Onur ELMA TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 1 TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI SMART HOME LABORATORY FOR SMART GRID INFRASTRUCTURE IN TURKEY Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Sunan Onur ELMA 2

Detaylı

GÜNE ENERJ PV Sistemleri: PV uygulamaları

GÜNE ENERJ  PV Sistemleri: PV uygulamaları GÜNEŞ ENERJİSİ Güneşin enerjisini üç yolla kullanabiliriz, güneş enerjisi derken bu üçü arasındaki farkı belirtmek önemlidir: 1. Pasif ısı. Güneşten bize doğal olarak ulaşan ısıdır. Bina tasarımında dikkate

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ M E H M E T A Ş K E R, 2 5. 0 9. 2 0 1 3 I S T A N B U L TÜRKİYE'NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARI : Elektrik enerjisi üretmek için yenilenebilir kaynakların kullanımını

Detaylı

Marmara Üniversitesi Yeni Teknolojiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Web: ytam.marmara.edu.tr; E-posta: ytam@marmara.edu.tr

Marmara Üniversitesi Yeni Teknolojiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Web: ytam.marmara.edu.tr; E-posta: ytam@marmara.edu.tr Enerjide Çözüm: Enerjinin Etkin Kullanımı ve %100 Yenilenebilir Enerji Prof. Dr. Tanay Sıdkı UYAR Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı EUROSOLAR Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği Türkiye Bölümü Başkanı WWEA

Detaylı

Eğitim Amaçlı Güneş Pili Sisteminin Kurulması Ve Kayseri Şartlarında Performansının Ölçülmesi

Eğitim Amaçlı Güneş Pili Sisteminin Kurulması Ve Kayseri Şartlarında Performansının Ölçülmesi 188 Eğitim Amaçlı Güneş Pili Sisteminin Kurulması Ve Kayseri Şartlarında Performansının Ölçülmesi Kemal ATİK Erciyes Üniversitesi, Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO, Elektrik ve Enerji Bölümü ÖZET Anahtar Kelimeler:

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE GÜNEŞ ELEKTRİĞİNDE GELİŞMELER

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE GÜNEŞ ELEKTRİĞİNDE GELİŞMELER DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE GÜNEŞ ELEKTRİĞİNDE GELİŞMELER Prof.Dr. Necdet ALTUNTOP GÜNDER-Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü Y.K. Başkanı Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine

Detaylı

2012 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2012 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ POTANSİYEL MEVZUAT VE DESTEK MEKANİZMALARI MEVCUT DURUM SONUÇ Türkiye Enerji

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ TEMEL SEVİYE TEKNİK ÖZELLİKLER

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ TEMEL SEVİYE TEKNİK ÖZELLİKLER YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ TEMEL SEVİYE TEKNİK ÖZELLİKLER Yenilenebilir enerji sistemleri eğitim seti temel olarak rüzgar türbini ve güneş panelleri ile elektrik üretimini uygulamalı eğitime taşımak

Detaylı

TÜRKİYE NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ STRATEJİSİ VE POLİTİKALARI. Ramazan USTA Genel Müdür Yardımcısı

TÜRKİYE NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ STRATEJİSİ VE POLİTİKALARI. Ramazan USTA Genel Müdür Yardımcısı TÜRKİYE NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ STRATEJİSİ VE POLİTİKALARI Ramazan USTA Genel Müdür Yardımcısı 27-03-2015 1 Sunum İçeriği YEGM Sorumlulukları ve Enerji Politikalarımız YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

Akıllı Şebekelerde Enerji Depolama Çözümleri 27.04.2015

Akıllı Şebekelerde Enerji Depolama Çözümleri 27.04.2015 Akıllı Şebekelerde Enerji Depolama Çözümleri 27.04.2015 Prof. Dr. Engin ÖZDEMİR KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLĞİ BÖLÜMÜ E-mail: eozdemir@kocaeli.edu.tr İÇERİK: ENERJİ

Detaylı

YAKIT PİLİ DENEY SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YAKIT PİLİ DENEY SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ LABORATUVARINA ALINACAK DENEY SETLERİ ŞARTNAMELERİ YAKIT PİLİ DENEY SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Genel Açıklamalar Deney setindeki tüm parçaların; en az 2(iki) yıl garantisi ve en az

Detaylı

FOTOVOLTAİK SİSTEMLER ŞEBEKEYE BAĞLI OLDUĞUNDA OLUŞAN SORUNLAR Çiğdem KANDEMİR Doç.Dr.Mehmet BAYRAK

FOTOVOLTAİK SİSTEMLER ŞEBEKEYE BAĞLI OLDUĞUNDA OLUŞAN SORUNLAR Çiğdem KANDEMİR Doç.Dr.Mehmet BAYRAK FOTOVOLTAİK SİSTEMLER ŞEBEKEYE BAĞLI OLDUĞUNDA OLUŞAN SORUNLAR Çiğdem KANDEMİR Doç.Dr.Mehmet BAYRAK YENİLENEBİLİR ENERJİ Elektrik enerjisinin büyük çoğunluğunun fosil esaslı kaynaklardan üretilmesi sonucunda

Detaylı

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE SEKTÖRÜ Türkiye birincil enerji tüketimi 2012 yılında 121 milyon TEP e ulaşmış ve bu rakamın yüzde 82 si ithalat yoluyla karşılanmıştır. Bununla birlikte,

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ Yenilenebilir enerji sistemleri eğitim seti temel olarak rüzgar türbini ve güneş panelleri ile elektrik üretimini uygulamalı eğitime taşımak amacıyla tasarlanmış, kapalı

Detaylı

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr ENERJİ 2011 yılı sonu itibarıyla dünyadaki toplam enerji kaynak tüketimi 12.274,6 milyon ton eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı itibarıyla dünyada enerji tüketiminde en yüksek pay %33,1 ile petrol,

Detaylı

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

Giriş DÜZCE ŞARTLARINDA BİR KONUTUN ENERJİ İHTİYACININ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE KARŞILANMASI İÇİN EN UYGUN SİSTEMİN BELİRLENMESİ VE KURULUMU

Giriş DÜZCE ŞARTLARINDA BİR KONUTUN ENERJİ İHTİYACININ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE KARŞILANMASI İÇİN EN UYGUN SİSTEMİN BELİRLENMESİ VE KURULUMU Proje Başlığı : DÜZCE ŞARTLARINDA BİR KONUTUN ENERJİ İHTİYACININ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE KARŞILANMASI İÇİN EN UYGUN SİSTEMİN BELİRLENMESİ VE KURULUMU Proje No : 2013.06.03.173 Yürütücü Araştırmacı Araştırmacı

Detaylı

Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı

Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı İstanbul, Kasım 2014 Son 10 Yılda Gelinen Nokta(2003-2013) Elektrik tüketimi yaklaşık 2 kat artışla 245 milyar

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ BÖLGESİNDEKİ GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİNİN ELEKTRİKLİ HİBRİT ARABA AKÜSÜ ŞARJ EDİLMESİ İÇİN KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI Zafer DÜLGER 1, Engin ÖZDEMİR 2, Levent İLTER 3 1 Kocaeli

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi Konu Başlıkları Enerjide değişim Enerji sistemleri mühendisliği Rüzgar enerjisi Rüzgar enerjisi eğitim müfredatı Eğitim

Detaylı

GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) II. BÖLÜM

GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) II. BÖLÜM GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) II. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY Y. Doç. Dr. Nur BEKİROĞLU Y. Doç. Dr. Zehra YUMURTACI Elektrik Üretim Sistemleri Elektrik Üretim Sistemleri Elektrik Üretim Sistemleri

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR Alternatör Elektrik elde etmek için bir mıknatısı iletken sargı içinde kendi çevresinde döndürmemiz yeterlidir. Manyetik alanın hareketi ile de elektrik

Detaylı

Ülkemizde Elektrik Enerjisi:

Ülkemizde Elektrik Enerjisi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Bilim Kolu Eğitim Seminerleri Dizisi 6 Mart 8 Mayıs 22 Destekleyen Kuruluşlar: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Küçük ve Mikro Ölçekli Enerji Yatırımları için Hibrit Enerji Modeli

Küçük ve Mikro Ölçekli Enerji Yatırımları için Hibrit Enerji Modeli Küçük ve Mikro Ölçekli Enerji Yatırımları için Hibrit Enerji Modeli Mustafa Yıldız Enerji Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Bitirme Tezi Danışman: Yard. Doç. Dr. Ferhat Bingöl 4. İzmir Rüzgar Sempozyumu

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI. OLGUN SAKARYA / SBF-ANKARA EMO Enerji Birim Koordinatörü 1

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI. OLGUN SAKARYA / SBF-ANKARA EMO Enerji Birim Koordinatörü 1 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI OLGUN SAKARYA 12.05.2016 / SBF-ANKARA EMO Enerji Birim Koordinatörü 1 Türkiye de elektrik üretimi ilk defa 1902 yılında Tarsus'ta bir su değirmeni miline bağlanan

Detaylı

Mehmet Zile. Uygulamalı Teknoloji Yüksekokulu Mersin Üniversitesi mehmetzile@yahoo.com. Özet. 2. Güneş Ve Rüzgar Enerji Sistemleri İle İlgili Bilgiler

Mehmet Zile. Uygulamalı Teknoloji Yüksekokulu Mersin Üniversitesi mehmetzile@yahoo.com. Özet. 2. Güneş Ve Rüzgar Enerji Sistemleri İle İlgili Bilgiler Tarsus İlçesinde Güneş ve Rüzgar Enerji Santrallerinin Akıllı Şebekelere Entegrasyonu Integration of Solar and Wind Power Plants into Smart Grids for Tarsus District Mehmet Zile Uygulamalı Teknoloji Yüksekokulu

Detaylı

Makine MühendisliM ŞANLIURFA 14:35 23 ARALIK 2009-MARDİN

Makine MühendisliM ŞANLIURFA 14:35 23 ARALIK 2009-MARDİN GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ Yrd. Doç.. Dr. M. AZMİ AKTACİR Harran Üniversitesi Mühendislik M Fakültesi Makine MühendisliM hendisliği i BölümüB ŞANLIURFA SUNU PROGRAMI Güneş enerjisi Fotovoltaik

Detaylı

Hibrit Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin Ekonomik Analizi

Hibrit Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin Ekonomik Analizi Hibrit Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin Ekonomik Analizi Emrah DOKUR Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Mehmet KURBAN Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Çağrı ÇAKMAK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Detaylı

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Yrd. Doç. Dr. Vedat GÜN Enerji Piyasası İzleme ve Arz Güvenliği Daire Başkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 28-29-30 Haziran 2007, EMO-İÇEF,

Detaylı

Mikroşebekeler ve Uygulamaları

Mikroşebekeler ve Uygulamaları Ders 1 Güz 2017 1 Dağıtık Enerji Üretimi ve Mikroşebekeler 2 Başlangıçta... Elektriğin üretimi DC Küçük güçte üretim DC şebeke Üretim-tüketim mesafesi yakın Üretim-tüketim dengesi batarya ile sağlanıyor

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi YATLARDA KULLANILAN GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN TASARIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi YATLARDA KULLANILAN GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN TASARIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YATLARDA KULLANILAN GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN TASARIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 1 Onur GÜNAY, 2 Yiğit GÜLMEZ, 3 Oğuz ATİK 1 Araş.Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, İzmir, onur.gunay@deu.edu.tr

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ GÜNEBAKAN PANELLER

ÖZEL EGE LİSESİ GÜNEBAKAN PANELLER ÖZEL EGE LİSESİ GÜNEBAKAN PANELLER HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER: Eren Ege AKAR Atlas Ferhat HACIMUSALAR DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Nilüfer DEMİR İZMİR 2016 İÇİNDEKİLER 1.Projenin amacı...2 2. Giriş...2 3.Sonuçlar...5

Detaylı

OFF-GRID veya STAND-ALONE INVERTER NEDİR?

OFF-GRID veya STAND-ALONE INVERTER NEDİR? ON-GRID veya GRID-TIE INVERTER NEDİR? On-Grid solar fotovoltaik sistem, şebekeye bağlı (paralel) bir sistem anlamına gelir. Güneş enerjisi kullanılabilir olduğu zaman, sistem şebekeye güneş tarafından

Detaylı

TEMİZ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ KURSU. Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa

TEMİZ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ KURSU. Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa TEMİZ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ KURSU Prof. Dr. Hüsamettin BULUT Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa KISA ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Hüsamettin BULUT EĞİTİM

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ DENEY 1 GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ YENİLEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ LABORATUAR YRD. DOÇ. DR. BEDRİ KEKEZOĞLU DENEY 1 GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ 1. GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ Dünyamızın en büyük enerji kaynağı olan

Detaylı

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI Dr. Gülnur GENÇLER ABEŞ Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 06/02/2016 YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? Sürekli devam eden

Detaylı

RÜZGAR TÜRBİNİ KANAT BAĞLANTI NOKTALARINDA ŞEKİL HAFIZALI ALAŞIMLARIN KULLANILMASI

RÜZGAR TÜRBİNİ KANAT BAĞLANTI NOKTALARINDA ŞEKİL HAFIZALI ALAŞIMLARIN KULLANILMASI RÜZGAR TÜRBİNİ KANAT BAĞLANTI NOKTALARINDA ŞEKİL HAFIZALI ALAŞIMLARIN KULLANILMASI Doç Dr. Numan Sabit ÇETİN Yrd. Doç. Dr. Cem EMEKSİZ Yrd. Doç. Dr. Zafer DOĞAN Rüzgar enerjisi eski çağlardan günümüze

Detaylı

Solar Enerji Kataloğu

Solar Enerji Kataloğu R Solar Enerji Kataloğu NEDEN SOLAR ENERJİ? Solar Enerji Sisteminin Faydaları Elektrik Sistem kendini kısa Uzun ömürlü olup faturalarınızı azaltır. sürede amorti eder. 10 yıl garantilidir. Tüketim fazlalığından

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı Günlük Hayatımızda Enerji Tüketimi Fosil Yakıtlar Kömür Petrol Doğalgaz

Detaylı

KOCAELİ BÖLGESİ SOKAK AYDINLATMALARINDA LED ARMATÜR KULLANIMININ ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE MALİYETİNE ETKİSİ

KOCAELİ BÖLGESİ SOKAK AYDINLATMALARINDA LED ARMATÜR KULLANIMININ ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE MALİYETİNE ETKİSİ KOCAELİ BÖLGESİ SOKAK AYDINLATMALARINDA LED ARMATÜR KULLANIMININ ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE MALİYETİNE ETKİSİ E. Mustafa YEĞİN 1, M. Zeki BİLGİN 1 1 Kocaeli Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, Umuttepe

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (YEGM)

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (YEGM) 1 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 03.02.2013 YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (YEGM) E.Emel Dilaver, 22 Ocak 2013 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 2 03.02.2013 TÜRKİYENİN ENERJİ KONUSUNDAKİ

Detaylı

Bizim bu projeyi lego parçalarına indirgeyerek yaptığımız robotumuz ise şu şekildedir:

Bizim bu projeyi lego parçalarına indirgeyerek yaptığımız robotumuz ise şu şekildedir: GİRİŞ Dünya nüfusundaki hızlı artış, sanayileşme, teknolojik araç ve gereçlerin insan yaşamında yoğun bir şekil de yer alması, enerji tüketiminin çok hızlı artmasına sebep olmaktadır. Fabrikalar, atölyeler,

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yenilenebilir Enerji Kaynakları Türkiye Enerji Fırsatları Enerji Kaynakları Genel Görünümü Enerji Kaynaklarına Göre Maliyet Ve Fırsatları Enerji Sektöründeki Büyük Oyuncuların Yeri Türkiye de Enerji Sektörü

Detaylı

Fotovoltaik Teknoloji

Fotovoltaik Teknoloji Fotovoltaik Teknoloji Bölüm 7: Fotovoltaik Sistem Tasarımı Fotovoltaik Sistemler On-Grid Sistemler Off-Grid Sistemler Fotovoltaik Sistem Bileşenleri Modül Batarya Dönüştürücü Dolum Kontrol Cihazı Fotovoltaik

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER... İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...4 1.Yönetici Özeti... 11 2.Giriş... 12 3.Sektörel Analiz... 13 3.1 Birincil Enerji Kaynaklarına Bakış...13 3.1.1 Kömür... 13 3.1.1.1 Dünya da Kömür... 14 3.1.1.1.1 Dünya

Detaylı

BERKAY FOTOVOLTAİK & ISITMA & SOĞUTMA & SİSYEMLERİ BERKAY ISITMA&SOĞUTMA&FOTOVOLTAİK SAĞLIK & KONFOR & EKONOMİ

BERKAY FOTOVOLTAİK & ISITMA & SOĞUTMA & SİSYEMLERİ BERKAY ISITMA&SOĞUTMA&FOTOVOLTAİK SAĞLIK & KONFOR & EKONOMİ BERKAY FOTOVOLTAİK & ISITMA & SOĞUTMA & SİSYEMLERİ BERKAY ISITMA&SOĞUTMA&FOTOVOLTAİK SAĞLIK & KONFOR & EKONOMİ BERKAY ISITMA & SOĞUTMA & FOTOVOLTAİK SİSYEMLERİ Almanya'dan özel güneş enerji paneli Sizlere

Detaylı

SOLAR GÜNEŞ ENERJİSİ

SOLAR GÜNEŞ ENERJİSİ SOLAR GÜNEŞ ENERJİSİ Evinize veya işletmenize kuracağımız üstün Alman teknolojisi güneş enerjisi sistemimiz ile dilediğiniz miktarda elektrik enerjisi sağlayabilirsiniz. İster sadece TV, buzdolabı ve aydınlatma

Detaylı

>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>

>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> LED'ler (Light Emitting Diode), adından da anlaşılabileceği gibi elektriksel enerjiyi ışık enerjisine dönüştüren yarı iletken diyotlardır. LED lere gelen elektrik akımı bildiğimiz ampuller gibi akkor hale

Detaylı

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE RÜZGAR ENERJİSİ

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE RÜZGAR ENERJİSİ DÜNYADA ve TÜRKİYE DE RÜZGAR ENERJİSİ Yrd. Doç. Dr. Önder GÜLER İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü ÖZET Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan fosil yakıtların gelecekte tükenecek olmaları

Detaylı

RÜZGAR ENERJİSİ, KONYA DA RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Yrd. Doç.Dr. Faruk KÖSE Selçuk Ün. Müh. Mim.Fak.Mak. Müh. Böl. Enerji Anabilim Dalı / Konya

RÜZGAR ENERJİSİ, KONYA DA RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Yrd. Doç.Dr. Faruk KÖSE Selçuk Ün. Müh. Mim.Fak.Mak. Müh. Böl. Enerji Anabilim Dalı / Konya RÜZGAR ENERJİSİ, KONYA DA RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Yrd. Doç.Dr. Faruk KÖSE Selçuk Ün. Müh. Mim.Fak.Mak. Müh. Böl. Enerji Anabilim Dalı / Konya GİRİŞ Enerji İhtiyacı Çevre Kirliliği Enerji Teknolojilerindeki

Detaylı

RÜZGAR ENERJİSİ. Cihan DÜNDAR. Tel: Faks :

RÜZGAR ENERJİSİ. Cihan DÜNDAR. Tel: Faks : RÜZGAR ENERJİSİ Cihan DÜNDAR Tel: 312 302 26 88 Faks : 312 361 20 40 e-mail :cdundar@meteor.gov.tr Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü A r a ş t ı r m a Ş u b e M ü d ü r l ü ğ ü Enerji Kullanımının

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI KONULAR 1-Güneş Enerjisi i 2-Rüzgar Enerjisi 4-Jeotermal Enerji 3-Hidrolik Enerji 4-Biyokütle Enerjisi 5-Biyogaz Enerjisi 6-Biyodizel Enerjisi 7-Deniz Kökenli Enerji 8-Hidrojen

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ (GES) BİLGİLENDİRMESİ

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ (GES) BİLGİLENDİRMESİ GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ (GES) BİLGİLENDİRMESİ 1 SUNUM İÇERİĞİ 1. GÜNEŞ ENERJİSİ NEDİR? 2. YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? 3. GÜNEŞ ENERJİSİ HARİTASI 4. GÜNEŞ PANELİ ÇEŞİTLERİ 5. UYGULAMA ŞEKİLLERİ 6. ÖRNEK

Detaylı

Taxim Hill Hotel İstanbul 20 Ocak 2012

Taxim Hill Hotel İstanbul 20 Ocak 2012 GENSED Güneşin Güçbirliği Prof. Dr. Engin TÜRE GENSED Yönetim Kurulu Başkanı Taxim Hill Hotel İstanbul 20 Ocak 2012 Kuruluş Tarihi 01 Ekim 2009 Kuruluş Tarihi 01 Ekim 2009 Kuruluş Amacı Türkiye de güneş

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/ Mayıs 2014 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5 Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 22 Ocak 2015 Dünyada Enerji Görünümü Gelir ve nüfus artışına paralel olarak dünyada birincil enerji talebi hız kazanmaktadır. Özellikle OECD dışı ülkelerdeki artan nüfusun yanı sıra, bu ülkelerde kentleşme

Detaylı

GDF SUEZ de Su Ayak İzi ve Su Risklerinin Yönetimi. Peter Spalding: HSE Manager, GDF SUEZ Energy International April 2015

GDF SUEZ de Su Ayak İzi ve Su Risklerinin Yönetimi. Peter Spalding: HSE Manager, GDF SUEZ Energy International April 2015 GDF SUEZ de Su Ayak İzi ve Su Risklerinin Yönetimi Peter Spalding: HSE Manager, GDF SUEZ Energy International April 2015 GDF SUEZ Önemli Rakamlar 2013 de 81,3 milyar gelir 147,400 dünyada çalışan sayısı

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Milli Rüzgar Türbini Projesi

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Milli Rüzgar Türbini Projesi Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Milli Rüzgar Türbini Projesi PINAR YALMAN KÜME KOORDİNATÖRÜ Enerji Verimliliği Türkiye nin Geleceği 23.01.2013 OSTİM 1967 yılında kurulan Ostim, 1997 yılında OSB statüsü

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili Dünya nüfusunun, kentleşmenin ve sosyal hayattaki refah düzeyinin hızla artması, Sanayileşmenin

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 09 Nisan 2014 Çarşamba Dünyada Enerji Görünümü Dünyada, artan gelir ve nüfus artışına paralel olarak birincil enerji talebindeki yükseliş hız kazanmaktadır. Nüfus artışının özellikle OECD Dışı ülkelerden

Detaylı

RETScreen International ve ALWIN Yazılımları Kullanılarak Rüzgar Enerji Santrali Proje Analizi

RETScreen International ve ALWIN Yazılımları Kullanılarak Rüzgar Enerji Santrali Proje Analizi RETScreen International ve ALWIN Yazılımları Kullanılarak Rüzgar Enerji Santrali Proje Analizi Egemen SULUKAN, Tanay Sıdkı UYAR Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Ana Bilim Dalı Göztepe,

Detaylı

YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ KAYNAKLARININ (RÜZGAR VE GÜNEġ) TÜRKĠYE ġartlarinda UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ VE DÜNYA ÖRNEKLERĠ

YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ KAYNAKLARININ (RÜZGAR VE GÜNEġ) TÜRKĠYE ġartlarinda UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ VE DÜNYA ÖRNEKLERĠ YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ KAYNAKLARININ (RÜZGAR VE GÜNEġ) TÜRKĠYE ġartlarinda UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ VE DÜNYA ÖRNEKLERĠ Doç. Dr. Ahmet Duran ŞAHİN İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji

Detaylı

SİVİL DENİZCİLİK İÇİN ENERJİ ÇÖZÜMLERİ

SİVİL DENİZCİLİK İÇİN ENERJİ ÇÖZÜMLERİ SİVİL DENİZCİLİK İÇİN ENERJİ ÇÖZÜMLERİ Çevre dostu, düşük maliyetli ve güvenli! Bugün, denizcilik endüstrisinin pil için gereksinimleri bunlar. Sıkı düzenlemeler ve artan performans beklentileri, üreticileri

Detaylı

AYDINLATMADA FOTOVOLTAĐK-HĐDROJEN HĐBRĐT ENERJĐ KAYNAĞI KULLANIMI

AYDINLATMADA FOTOVOLTAĐK-HĐDROJEN HĐBRĐT ENERJĐ KAYNAĞI KULLANIMI AYDINLATMADA FOTOVOLTAĐK-HĐDROJEN HĐBRĐT ENERJĐ KAYNAĞI KULLANIMI Engin ÇETĐN 1, Ahmet YILANCI 2, Yusuf ÖNER 3, Harun Kemal ÖZTÜRK 4 1,3 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Pamukkale Üniversitesi,

Detaylı

RÜZGAR ENERJİSİ VE SİVAS ŞARTLARINDA RÜZGAR SANTRALİ TASARIMI

RÜZGAR ENERJİSİ VE SİVAS ŞARTLARINDA RÜZGAR SANTRALİ TASARIMI RÜZGAR ENERJİSİ VE SİVAS ŞARTLARINDA RÜZGAR SANTRALİ TASARIMI Cumhuriyet Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü Sunan Yrd.Doç. Dr. Mustafa HOŞTUT Nisan-2007 1/53 RÜZGAR ENERJİSİ VE SİVAS

Detaylı

Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması

Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması Feridun Ekmekci 1, Mahmut Tenruh 2 1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Meslek Yüksek Okulu, Elektrik ve Enerji

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ 12 RES YAPIM SÜREÇLERİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ 12 RES YAPIM SÜREÇLERİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ 12 RES YAPIM SÜREÇLERİ 15 ŞUBAT 2012 MESUT DAL PROJELER MÜDÜRÜ SUNUM PLANI Türkiye nin Enerji Arz ve Talep Projeksiyonu Türkiye nin Yenilenebilir Enerji

Detaylı

Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması

Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması Feridun Ekmekci 1, Mahmut Tenruh 2 1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Meslek Yüksek Okulu, Elektrik ve Enerji

Detaylı

ENERJİ KANUNU. İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü

ENERJİ KANUNU. İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNU ve MALİ DESTEK İMKANLARI İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNU ve MALİ DESTEK İMKANLARI A. Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi B.

Detaylı

RÜZGÂR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN TÜRKİYE DEKİ GELİŞİMİ

RÜZGÂR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN TÜRKİYE DEKİ GELİŞİMİ Yıl: 2008, Cilt:1, Sayı:2, Sayfa:55-62 TÜBAV BİLİM DERGİSİ RÜZGÂR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN TÜRKİYE DEKİ GELİŞİMİ İlhami ÇOLAK, Mehmet DEMİRTAŞ GEMEC-Gazi Elektrik Makineleri ve Enerji Kontrol Grubu

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ YUSUF BAYRAK TEİAȘ APK Daire Bașkanlığı 1. GİRİȘ 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve sektörün yeniden yapılanmasından

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ AKAN SUYUN ENERJİSİNİN ELEKTRİĞE DÖNÜŞÜMÜ

ÖZEL EGE LİSESİ AKAN SUYUN ENERJİSİNİN ELEKTRİĞE DÖNÜŞÜMÜ ÖZEL EGE LİSESİ AKAN SUYUN ENERJİSİNİN ELEKTRİĞE DÖNÜŞÜMÜ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: Bürge ÖZTÜRK DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Melike GÜZEL İZMİR 2016 İÇİNDEKİLER 1.Proje özeti...2 2.Projenin amacı...2 3. Giriş...3-4 4.Yöntem...4-5

Detaylı

Rüzgar ın Tarihçesi. 1970 lerde Rüzgar enerjisi sektörü ivme kazandı Petrol krizi. Yelkenli gemiler kullanılmaya başlandı.

Rüzgar ın Tarihçesi. 1970 lerde Rüzgar enerjisi sektörü ivme kazandı Petrol krizi. Yelkenli gemiler kullanılmaya başlandı. Rüzgar ın Tarihçesi Yelkenli gemiler kullanılmaya başlandı. İngiliz J. Semeaton rüzgar hızı ve enerji arasında bir bağlantı kurdu. Danimarka'da 10.000 kadar yel değirmeni kuruldu. Amerika'da su pompalamak

Detaylı

Solar PV Paneller Genel Bilgi

Solar PV Paneller Genel Bilgi Solar PV Paneller Genel Bilgi PV paneller güneş enerjisi solar elektrik sistemlerinin en önemli bileşenleridir. Solar PV paneller sayesinde güneş enerjisi DC (doğru akım) elektriğe dönüştürülür. Bir PV

Detaylı

Türkiye ve Dünyada Güneş Enerjisi Mevcut Durum ve Gelecek

Türkiye ve Dünyada Güneş Enerjisi Mevcut Durum ve Gelecek Türkiye ve Dünyada Güneş Enerjisi Mevcut Durum ve Gelecek Sercan KESKİNEL ELSE Enerji İş Geliştirme Yöneticisi sercankeskinel@elseenerji.com Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminde Mevcut Durum, İmkanlar,

Detaylı

Endüstriyel Uygulamalarda Enerji Verimliliği ve Kompanzasyon Çözümleri. Yiğit Özşahin

Endüstriyel Uygulamalarda Enerji Verimliliği ve Kompanzasyon Çözümleri. Yiğit Özşahin Endüstriyel Uygulamalarda Enerji Verimliliği ve Kompanzasyon Çözümleri 2015 Yiğit Özşahin İçerik Entes Elektronik Enerji verimliliği nedir? Neden enerjiyi verimli kullanmalıyız? Enerji verimliliği için

Detaylı

TÜRKİYE DE RÜZGÂR ENERJİSİ VE GELİŞİMİ (WIND POWER AND IMPROVEMENT IN TURKEY)

TÜRKİYE DE RÜZGÂR ENERJİSİ VE GELİŞİMİ (WIND POWER AND IMPROVEMENT IN TURKEY) Özet: TÜRKİYE DE RÜZGÂR ENERJİSİ VE GELİŞİMİ (WIND POWER AND IMPROVEMENT IN TURKEY) Öğr.Gör.Ersan KABALCI*, Öğr.Gör.Serdar ÇİÇEK*, Öğr.Gör.Gökhan KEVEN* Günümüzde, sürdürülebilir üretimi ve günlük ihtiyaçları

Detaylı

Sağlık, Turizm ve Yerleşkelerde Kojenerasyon Uygulamaları

Sağlık, Turizm ve Yerleşkelerde Kojenerasyon Uygulamaları Sağlık, Turizm ve Yerleşkelerde Kojenerasyon Uygulamaları GÖKMEN YILMAZ 04.05.2017 Dünden Bugüne Enerji Üretimi Önceden Merkezi Üretim Günümüzde Temiz ve Yerinde Üretim Solar PV Üretim Tesisi İletim Hattı

Detaylı