Bizler yabancı değiliz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bizler yabancı değiliz"

Transkript

1 Hüzünlü buluşma... Geçmişte değişik nedenlerle Türkiye den göç edip Suriye ye yerleşen Süryaniler tekrar eski topraklarına yerleştiriliyorlar. YIL 1 SAYI 12 ŞUBAT 2013 Bizler yabancı değiliz Halklar Suriye de yaşanan savaştan kaçan ve Türkiye ye gelen Süryaniler, Süryani Dernekler Federasyonu (SÜDEF) in çalışmaları sonucu Turabdin (Mardin ve çevresi) e yerleştirilmeleri konusunda ilerleme kaydedildi. S. 11 beraber yürüdü Binlerce yıldır bu topraklarda yaşan Süryani halkının yaşadığı sorunların çözümünü, Türkiye nin Avrupa Birliği ne girişi ile ilişkilendirmek yanlıştır. Qadmoyutho Suriye de Süryani Savaşçılar Suriye de Esad rejimi halkların kanını dökmeye devam ederken, halklar da canlarını ve onurlarını korumak için rejime karşı büyük bir fedakârlıkla direnişlerini sürdürmekte ve özgürlükleri için savaşmaktadırlar. Süryani halkı da Suriye deki koşulların ortaya çıkardığı savunma ihtiyacı temelinde örgütlenmektedir. Süryani-Asuri-Keldani halkı siyasal alanda verdiği mücadelesini askeri bir oluşumla farklı ve hatta birçok çevreyi düşündüren bir aşamaya taşımıştır. 8.Ocak 2013 tarihinde kurulan ve daha sonraki günlerde dünya kamuoyuna ilan edilen Süryani Askeri Konseyi Suriye için yeni bir adımdır. Bu adım savaş koşullarında Süryanileri savunmaya yönelik bir güçtür. Ayrıca bu güç, savaş koşullarında Süryanileri bir ganimet gibi gören birçok saldırgan gurubu da caydırma niteliğine sahip olacak. Devamı Say. 4 Yıllardır bu türden yaklaşımlar yüzünden halkımız, dünyanın dört bir köşesine göç etti. Artık bizi yabancı gören bu yaklaşımların son bulmasını bekliyoruz S. 4 Biz de Suriye de oluşturulan bu Askeri Konseyin sorumlularıyla görüşüp, gelişmeler hakkında bilgi aldık. S. 2 BİZ KİMİZ? Tuma ÇELİK Sayfa 3 Yabancılaştırma, ötekileştirme anlayışının... Yavuz ÖNEN Sayfa 5 SUÇUMUZ NEDİR Kİ, BİZİ... Mihayel RABO Sayfa 7 Son 2 ay içerisinde Samatya da 5 yaşlı Ermeni kadına yönelik birbiri ardına yapılan saldırılar protesto edildi. Marissa KÜÇÜK ün öldüğü, iki kadının da yaralandığı saldırılar; Alevi, Gürcü, Çerkes, Kürt, Pomak, Hemşin, Boşnak, Laz, Pontos, Rum, Türkmen, Yörük, Roman, Çingene, Tatar, Azeri, Süryani, Ezidi, Arap, Zaza ve bu topraklarda yaşayan daha birçok halkı biraraya getirdi. Halkların Demokratik Kongresi, İnsan Hakları Derneği ve Halkların Anayasası tarafından organize edilen yürüyüş Koca Mustafa Paşa da başlayıp, daha çok azınlıkların oturduğu yollardan geçerek Samatya meydanına ulaştı. S. 10 Amacımız, halkımızın güvenliğini sağlamak Suriye de yaşanan savaş gün geçtikçe genişlemeye devam ediyor. Suriye de rejiminin değişmesi konusunda çaba sarfeden taraflardan Süryaniler olan Süryaniler de silahlandılar. Geçtiğimiz günlerde değişik yerlerde yaptıkları açıklamalar, medyaya gönderdikleri video görüntüleri ve yazılı bildirilerle askeri bir konsey oluşturduklarını kamuoyuna duyurdular. Süryaniler, Süryani Askeri Konseyi adıyla kurduklarını ilan ettikleri askeri yapılanmalarıyla, kendilerini savunmaya çalışacaklarını ve rejimin değişmesi konusunda çaba sarf edeceklerini söylüyorlar. ÇÖZÜM SÜRECİ KAYGILIDIR Suphi AKSOY Sayfa 9 CHP nasıl kurtulur Baskın ORAN Sayfa 11 Kol Kırılır Yen İçinde Kalır Okuyuculardan Sayfa 13

2 2 Sayı 12 Şubat 2013 Amacımız, halkımızın güvenliğini sağlamak Konseyimiz, Süryaniler için bugüne kadar mücadele veren değişik kurumların ortaklaşarak oluşturduğu bir konseydir. İçinde halkımızın bütün kesimlerini temsil eden renkler (isim, mezhep, bölge, kurum) yer almaktadır. Bize biraz kendinizden ve SMC içerisindeki konumunuzdan bahseder misiniz? Merhaba, Arkadaşlar beni Ashur Yusuf diye çağırırlar. Değişik dönemlerde olmak üzere 8 yıl askeri eğitim aldım. Kuruluşunu ilan ettiğimiz Süryani Askeri Konseyi nin ün üst yönetim organı olan yürütme konseyinde yer alıyorum. Konseyimiz beş kişiden oluşmakta ve içinde asker kökenli bireyler yer almaktadır. SMC ne için, ne zaman ve kimler tarafından kuruldu? Süryaniler, binyıllardır bu topraklarda yaşayan Ortadoğu nun en eski halklardan birisidir. Tarihimiz boyunca insanlığa büyük hizmetler sunmuş, insanlığın beşiğini oluşturan coğrafyada yaşamımızı sürdürdük. Asur-Babil uygarlıklarının devamı olarak bu coğrafyada insanlığa değer katarak yaşam mücadelesi veren bir halkız. Hıristiyanlığı kabul ettikten sonra da, coğrafyamızda yaşayan diğer halk ve topluluklarla barışçıl bir şekilde yaşamaya ve temelde ilişkilerimizi devam ettirmeye çalıştık. Ancak halkımız, hep geride bırakılmak istenmiş, kimliği yok sayılarak unutturulmaya çalışılmıştır. Günümüzde bu yaklaşım Suriye de ve dünyanın birçok yerinde devam ediyor. Süryani Askeri konseyi, bu tarihi yaklaşımların neticesinde ve Suriye'de yaşanan değişimde aktif rol alabilmek için, Süryani halkının yaşadığı bütün bölgelerde, tarihinde kurulduğunu ilan etmiştir. Konseyimiz, Süryaniler için bugüne kadar mücadele veren değişik kurumların ortaklaşarak oluşturduğu bir konseydir. İçinde halkımızın bütün kesimlerini temsil eden renkler (isim, mezhep, bölge, kurum) yer almaktadır. Çalışmalarımızı başta; Haseke, Halep, Humus, Tartus, Şam ve Lazkiye, olmak üzere Süryani Hıristiyanların yaşadığı her alanda yapacağız. Bildiğimiz kadarıyla Suriye deki Süryani Kurumları, muhalefetin başladığı ilk dönemden beri mücadele ortamında yer alıyordu. Ancak SMC yeni kurulan bir kurum. sizi böyle bir adım atmaya iten sebepler nelerdir? Evet, Suriye de muhalefetin mücadeleye başladığı ilk dönemden itibaren Süryaniler bu muhalefetin içinde yer aldı. Suriye de ve Suriye dışında yapılan bütün çalışmalara katıldı. Hatta Avrupa da Belçika da, İsveç te kendi başına özgün etkinlikler de geliştirdi. Buna rağmen bizler, hem Suriye de hem de Suriye dışında halkımızın gerektiği gibi dikkate alınmadığını düşünüyoruz. Daha da önemlisi, Suriye de yaşayan halkımızın savunulması temelinde sorunların yaşandığını tespit ettik. Kendi aramızda bunu tartıştığımızda Suriye'de halkımızın dikkate alınmamasının temel sebeplerinden birisinin askeri çalışmalarda özgün bir örgütlenmeye sahip olmaması olarak ortaya çıktığını gördük. Dediğim gibi, halkımızın savunulması ve taleplerinin daha ciddi bir temelde alınması için böyle bir oluşumu gerekli gördük. Neler yapmayı hedefliyorsunuz? Biliyorsunuz günümüzde Suriye de çok ciddi bir savaş var. Üstelik bu savaş da düzenli ve tarafları belli olan bir savaş değil. Eline silahı alan, bir bahane bulup, yıllardır yan yana yaşadığı, beklide kadar arkadaşlığı yaptığı komşusunu bir kırpıda öldürüyor. Böyle bir ortamda elbette ki ilk amacımız, halkımızın güvenliğini sağlamak, bu savaş ortamında, dışarıdan gelecek saldırılara cevap vermektir. Maalesef silahların konuşulduğu ortamlarda insan sesleri duyulmuyor. Bu yüzden de maalesef sesimiz duyulmuyor ve taleplerimiz gerektiği gibi dikkate alınmıyor. Suriye'de sadece Araplar ve Kürtler yaşamıyor. Sadece alevi ve Sünni yok, Süryaniler de mevcut. Dünyanın en eski Hıristiyanlığı ve Hıristiyanları ver. Bu anlamda Süryanileri temsil gücüne kavuşturup, inkâr edilmeleri için çalışma yürüteceğiz ve halkımızın siyasal temsilcileri tarafından ortaya konulan taleplerinin elde edilmesini sağlamaya çalışacağız. Suriye deki Süryani parti ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir oraklığınız var mı? Biz, Süryani-Hıristiyan halkının bütün kesimlerini içine alan ve askeri çalışmalar yürüten bir yapıyız. Elbette bu yapının içerisinde direkt veya dolaylı olarak halkımızın bütün kurumları bir şekilde yer alıyor. Kimileri bu çalışmalarımızı doğrudan ve yüksek bir sesle savunurken, gerekli desteği sunarken, kimileri sessiz bir şekilde destek sunuyor, kimisi de hiç kimsenin duyup görmeyeceği bir şekilde bizleri desteklemektedir. Şu anda Suriye de bulunan Süryani parti ve sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilerimiz var ve devam edecek. Biz Süryani halkının yaşadığı alanları sunmak ve haklarını talep etmenin her Süryani bireyinin görevi olduğunu düşünüyoruz. Suriye deki diğer silahlı gruplarla ilişkileriniz nasıl olacak? Biz konsey olarak hiçbir halka karşı düşmanlık yaratmak ya da herhangi bir halkı hedef almak için kurulmadık. Tam tersine diğer halklarla barış ve demokratik bir ortamda yaşamak için kendi irademizi ortaya koyma amacındayız. Çünkü, Suriye'de gelişen durum bir bütün olarak, Suriye halkını doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla, ortaya çıkacak, çıkarılacak çözümlerin de bütün Suriye ye yönelik olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu temelde Süryaniler olarak süreçte yerimizi almak ve üzerimize düşeni yerine getirmeye çalışacağız. Yani ortak çalışmalar içerisinde bulunacağız Peki, neden bugüne kadar böyle bir çalışmanız olmadı? Ya da ne değişti de şimdi böyle bir çalışmayı başlattınız? Biz Suriye deki değişimin bu şekilde olmasını istemiyorduk. Hiçbir insanın burnu bile kanamadan, barışçıl bir değişimin olmasını istiyorduk. Bu yüzden de çalışmalarımızı daha çok siyasal platformlarda yürütmeye çalıştık. Ama ortaya çıkan sonuç maalesef bizim istediğimiz şekilde gelişmedi. Dışarıdan birçok müdahale oldu ve gün geçtikçe halklar arasında düşmanlık geliştirildi. Bugün gelinen aşamada Suriye de çok ciddi bir savaş var ve her halk olduğu gibi Süryaniler de bu savaştan etkileniyor. Sonuç olarak geldiğimiz aşamada maalesef silahlar her şeyden daha fazla konuşuyor. Böyle bir ortamda Suriye de ve SABRO (UMUT) AYLIK BAĞIMSIZ SIYASI GAZETE Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Tuma ÇELİK Süryanice Sorumlusu: Yuhanun VERGİLİ Yönetim Yeri: Akçakaya Mah. Cumhuriyet Cad. No 40 Midyat-Mardin Basıldığı Yer: Anadolu Ofset, Davutpaşa Cad. Kazım Dinçol San. Sit. No: 81/87 Topkapı İstanbul Basım Tarihi: Şubat 2013 İlişki Adresleri: Midyat: Tel: Mardin: Gabi YERLİ Tel: Tel: İstanbul: Edip ARSLAN Tel: Zeki AYDIN Tel: İsviçre: Habib RIMMO Tel: Amerika: Nuran TAŞÇI Genel Kurallar: Gazetede yayınlanan yazılardan, altında imzası olan yazarlar sorumludur. Gazetenin imzasıyla yayınlanan yazılardan ise Genel yayın yönetmeni sorumludur. Kaynak göstermek kaydıyla, gazetede yayınlanan yazılar başkaları tarafından kullanılabilir. Gazeteye gönderilen yazılar, kullanılsın veya kullanılmasın, gazetenin malı sayılır ve başka bir dönemde kullanılabilir. Abone ve Reklam Fiatları: Fiatı: 3,50 TL, 2,00 (Yurtdışı) Abone: 1 Yıl; 35,00 TL, 25,00 (Yurtdışı) 6 Ay; 20,00 TL, 15,00 (Yurtdışı) 3 Ay; 10,00 TL, 10,00 (Yurtdışı) Reklam: Yıllık; 750,- (1/2), 500,- (1/4), 350,- (1/8), 250,-(1/16) 6 Ay; 500,- (1/2), 350,- (1/4), 250,- (1/8), 175,-(1/16) 3 Ay; 350,- (1/2), 250,- (1/4), 175,- (1/8), 125,-(1/16) Gazetemiz; Herkesin bireysel haklarına saygı gösterme konusunda ilke kararına sahiptir. Banka Bilgileri: Ziraat Bankası, İstanbul/Beyazıt Şubesi Hesap Sahibi: Tuma ÇELİK Hesap No: IBAN: TR SWİFT: TCZBTR2A Abone olmak isteyen okuyucularımızın, abonelik ücretlerini banka hesap numaramıza yatırmalarını ve adreslerini elektronik veya normal posta yoluyla tarafımıza ulaştırmaları sonrasında gazeteyi ellerine ulaştıracağız.

3 Suriye nin geleceğinde yer almak isteyen halkımıza silahlanmaktan başka bir yol kalmamıştı. Anladığım kadarıyla şu andaki durumda, var olan kurumlar ihtiyaçlara cevap veremiyorlar, öyle mi? Hayır, benim söylemeye çalıştığım şey bu değil. Benim söylemek istediğim şey; Suriye de şu an yaşanan şartlar değişti. Dolayısıyla bizler de ortaya çıkan bu değişime göre kendimizi yeniden konumlandırmamız gerekiyor. Buna bağlı olarak da bundan sonraki çalışmalarımızı, daha önce var olan ve siyasi platformlarda bugüne kadar halkımızı temsil etmeye ve taleplerini ortaya koymaya çalışan kurumlarla birlikte çalışıp birbirimizi tamamlamaya çalışacağız. Suriye ve Suriye dışında yaşayan, yaşamak zorunda kalan Suriyeli Süryanilere ne söylemek istersiniz? Suriye Süryanilerin vatanıdır.insanlar yerleşik hayata başladığı tarihin ilk dönemlerinden bu yana Süryaniler in ataları olan; Aramiler, Asuriler, Keldaniler Suriye de yaşadı ve günümüze kadar da yaşamaya devam ediyor. Dolayısıyla Suriye genelinde var olan, tarihi, kültürel, mimari birçok değer Süryaniler tarafından yaratıldı veya geliştirildi. Yani Suriye ile Süryanileri birbirinden ayırmak aslında mümkün değildir. Evet belki geçmişte yaşadıklarımız, bizi bu topraklarda güçsüzleştirdi, nüfusumuzu azalttı. Ama şunu da unutmamamız gerekiyor., nereye gidersek gidelim, ne yaparsak yapalım Suriye bizim ülkemiz ve eninde sonunda ona sahip çıkmamız gerekiyor. Bu yüzden de ister içerde yani Suriye de isterse de dışarıda olalım, ülkemize sahip çıkma ve daha güzel günlere taşıma konusunda çaba sarf edeli. Komşu halklara? Bizler bu ülkenin en eski halkıyız. Geçmişte şartlar nasıl gelişmiş ve hangi sonuçlar ortaya çıkmış olursa olsun, bugün Suriye deki diğer halklarla birlikte, denizde dalgalara tutulmuş ortak bir gemide yaşıyoruz. Dolayısıyla hep beraber, bu gemiyi karaya çıkarmamız gerekiyor. Yani hepimizin eşit olduğu demokratik bir ülkede yaşamak için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Komşu ülkelere? Suriye, tarihin her döneminde içinde birçok rengi bir arada taşımaya çalıştı. Bu renklerden bazıları size yakın olabilir, hatta kendinizden de sayabilirsiniz. Onlara yardım etmek, onları korumaya çalışmanız doğaldır. Ama lütfen bunu yaparken diğer renklere zarar vermeye çalışmayın. Sonuçta birlikte yaşayacak olan o halklardır. Teşekkür ederiz. Sayı 12 Şubat 2013 BİZ KİMİZ? Devlet Bakanımız AB Başmüzakerecisi Egemen BAĞIŞ, İsveç te Süryani kurumlarının verdiği bir yemeğe katıldı. Yemekte yapılan konuşma-tartışmalar esnasında, Süryaniler in Mor Gabriel, Anadilde eğitim ve kullanamadığımız Azınlık hakları konusundaki sorunlarımızı dile getridiklerinde, Bakan Bey da; AB ye girdiğimizde sorunlarınız hallolur benzeri bir cevap vermiş. Bunu duyduğumda gerçekten ne düşünüp, yapmam gerektiğine karar veremedim. Hele bunu haber yapmak isteyen bir gazeteci arkadaş beni arayıp konu hakkındaki fikrimi sorunca daha fazla şaşırdım ve tek cümleyle; Bakan bey ayıp etmiş dedim. Sonra biraz düşününce, bu sefer neden bu kadar şaşırdığıma anlam veremeyip kendime şaşırdım. Öyleye, Türkiye de bizi bu ülkenin yabancıları olarak görmek yeni bir şey değil ki. Türkiye de adalet dağıtan ve her konuda adaletli yaklaşımlarda bulunması gereken yargıtay bile verdiği kararlarla bizi yabancı görürken, eğitilsin ve iyi yetiştirilsin diye çocuklarımızı emanet ettiğimiz Milli Eğitim Bakanlığı nın hazırladığı kitaplarda bizlerden yabancılarla işbirliği yapan hainler diye bahsedilirken, devletin bir bakanı sorunlarımızı AB ne havale etmiş çok mu? Çok değil elbet. Lakin üzerinde binlerce yıldır yaşadığı topraklarda insanın, kendisinden bir an önce kurtulunulması gereken bir yabancı gibi görülmesi, algılanılması zoruma gidiyor. Kendini akıllı sayan insanların bu konuda dut yemiş bülbül rolu oynaması, işin tuzu-biberi oluyor. Neyse ki Türkiye de Baskın ORAN gibi insanlar var ki yanlızlık duygusu yaşamıyoruz. Her ne kadar görülmesek de.. Ama yine de biz söyleyeceğimizi söyleyelim; Süryaniler binlerce yıldır bu topraklarda kendi yarattıkları değerler üzerinde yaşıyorlar. Üstelik kendini, üzerinde yaşadığımız bu toprakların sahibi sayan herkesten çok daha eskiden beri. Yaşanan katliam, göçertme ve baskılar nedeniyle nufusumuzun büyük bölümünü kaybetmiş olsak da hala varız ve var olmaya da devam edeceğiz. Dolayısıyla Türkiye, Avrupa Birliği ne girse de, girmese de sorunlarımızı çözmek için, bizi yabancı görenlerin başına bela olmaya devam edeceğiz. **** Birileri bizim Süryani olmadığımızı ve Süryanilerin sesini dillendirmediğimizi söylemiş. Bir anlamda doğru söylemişler. Evet, biz aslında bugüne kadar bilinen statukocu, etliye-sütlüye karışmayan, ensesine tokat vurulduğunda ağzındaki lokması alınan pasif Süryaniler den değiliz. Onları temsil etme ve taleplerini ortya koyma iddiasında ise hiç değiliz. Biz, her şeye rağmen bu topraklarda 5000 yıldır yaşayan ve daha da yaşamak için her türlü mücadeleyi veren, ülkesini ve üzerinde büyüdüğü toprakları seven, birlikte yaşadığı halklarla eşit ve barışık olmak isteyen, hiçbir haksızlığa sessiz kalmayan ve bazen farklı olma pahasına geleceğe ilişkin düşünceleri ve talepleri olan Süryanileriz. Gazete olarak da bizler bu Süryanilerin taleplerinin sözcülüğünü yapmak gibi bir iddiamız var. Bu yüzden de birçok çevre nin bizi sevmediğini ve özellikle de bu çevre lerin Süryaniler arasındaki uzantılarının bizim sesimizi kısmak için her türlü çabaya giriştiğini de biliyoruz. Ama taviz vermeyeceğiz. Süryanilerin uğradıkları haksızlıkları dillendirmeye, gasp edilmiş haklarımızı talep etmeye, kendi ülkemizde kendi kimliğimizle onurlu bir şekilde yaşamak için mücadele etmeye ve bütün bunların sesi olmaya devam edeceğiz. Boyun bükmeyeceğiz, el-etek öpmeyeceğiz, kendimizi inkar etmeyeceğiz ve en önemlisi kaçmayacağız. Başaracakmıyız; evet inanıyoruz. Çünkü dünya değişti; yaşamak için mücadele etmek gerekiyor. Günümüz dünyası artık el-etek öperek yaşamayı kendine adet edinenleri taşımıyor. Onun için malum çevrelere bir an önce, kendilerini ve değerlerini inkar etmekten vazgeçmelerini öneriyoruz. Son olarak şunu da söyleyelim; kimin ne olduğu, neyi nasıl ve ne için yaptığını herkes biliyor. Zaten içinde bulunduğumuz şartalar, hiçkimsenin bir şey saklamasına izin vermiyor. Yani Süryanilerin dediği gibi; Gelo tahte di kefo lık foyış. Bu yüzden herkes kendine ben kimim? diye sormalı ve kendini yeniden değerlendirmeye tabi tutmalıdır. 3 Tuma ÇELİK

4 4 Sayı 12 Şubat 2013 Qadmoyutho Süryani halkı kendi savunması için oluşan askeri konseyini desteklediği oranda Suriye siyasetinde de etkileyici bir konuma ulaşacaktır. Çünkü Süryani halkı, Suriye deki temel halklardan birisi olmakla birlikte tarihsel kültürel birikimlere de sahiptir. Ancak diktatörlük rejimi Süryani halkının potansiyel dinamiklerinin ortaya çıkmasına kendi kimliğiyle irade beyanında bulunmasına izin vermemiştir. Her zaman en ağır baskı yöntemleriyle sindirilmiş ve asimilasyon politikalarına tabi tutulmuştur. Artık bu zulüm yönetimi yıkılmaya mahkûmdur. Süryani halkı diğer halklarla birlikte başkaldırmış kimliğine, değerlerine sahip çıkmaya başlamıştır. Söz konusu gerçeklik bütün dünya tarafından dikkate alınmalı ve desteklenmelidir. Ki, adalet yerini bulsun ve Ortadoğu ya demokrasi gelebilsin. Süryani halkı sadece Suriye nin değil, diğer komşu ülkelerin de bir parçası ve gerçekliğidir. Dolayısıyla Süryani halkının mücadelesi dar bir alanla sınırlandıramayız. Dolayısıyla mevcut çıkış bölgesel bir niteliğe ve etkiye sahiptir. Birçok çevre tarafından Süryani halkının hiçbir zaman silahlanamayacağı düşünülüyordu. Demek ki koşullar değişir ve hiç beklenmeyenler de gün gelir gerçekleşebilirmiş. Günümüzde Süryani halkı da kendi ülkesinde ve bölgesinde bir güç olduğunu ve önemli bir rol üstlendiğini, kendi varlığını, rengini ve tarih boyunca geliştirdiği zenginlikleri korumak istediğini bütün dünyaya ilan etmektedir. Bu nedenle hiç kimse halkları küçümsememeli ve taleplerini de hor görmemelidir. Önemli olan adaletin yerine gelmesi ve halkların kendi öz değerleriyle birlikte bir arada dostluk ve barış içinde yaşamasıdır. Mezopotamya da Süryani halkına da yer olduğunu kabul etmek komşu halklar için bir kazanım ve zenginliktir. Süryani halkı yabancı göçmen bir topluluk veya sadece dinsel mezhepsel bir cemaat değildir. Her halk gibi hak ve hukuk sahibi olması gereken bir halktır. Buna da her halkın ve gücün saygı göstermesi gerekir. Suriye de Süryani halkının geliştirdiği mücadele, bütün Süryanilere moral vermekte ve harekete geçirmektedir. İnanıyoruz ki, bu hareketin başarıya ulaşmasıyla da, hem Süryaniler arasında hem de Ortadoğu da genel anlamda yeni bir sayfa açılacaktır. Daha doğrusu, Süryani halkını yeni Suriye yönetiminde güç sahibi yapacak ve özgürlüğünü garanti altına alacak olan, günümüzde verilen bu mücadelenin başarıya ulaşmasıdır. Ki bu da bütün Ortadoğu için yeni bir dönemi ifade ediyor. Çünkü Süryaniler Ortadoğu nun en eski yerli halkı olmalarına rağmen yüz yıllardır her yerde inkar ve imha edilmeye çalışılmaktadır. Bizler yabancı değiliz Binlerce yıldır bu topraklarda yaşan Süryani halkının yaşadığı sorunların çözümünü, Türkiye nin Avrupa Birliği ne girişi ile ilişkilendirmek yanlıştır. Yıllardır bu türden yaklaşımlar yüzünden halkımız, dünyanın dört bir köşesine göç etti. Artık bizi yabancı gören bu yaklaşımların son bulmasını bekliyoruz Daha önce birçok devlet kurumu tarafından değişik biçimlerde gündeme getirilen, azınlıkların yabancı sayıldığı görüş bu sefer kendini İsveç te gösterdi. Devlet Bakanı ve AB Başmüzakerecisi Egemen BAĞIŞ, geçtiğimiz günlerde Süryanilerin yoğun olarak bulundukları İsveç e bir gezi yaptı. Bu gezi esnasında yaptığı birçok görüşme ve ziyaretle birlikte, Süryani kurumlarının Stockholm de verdiği bir yemğe de katıldı. İsveç te bulunan Süryani siyasetçilerin de bulunduğu bu yemek esnasında, Süryani kurum temsilcileri ile Devlet Bakanı Egemen BAGIŞ, Türkiye deki Süryanilerin durumu üzerine sohbet ettiler. Süryaniler, günümüzde Türkiye de yaşadıkları sorunları dile getirdiler. Mor Gabriel ile ilgili davalar, Süryanilerin gasp edilen azınlık hakları, yeni anayasa yapımı ve demokratikleşme çabaları konusunda yaşanan sorunlar konusunda Bakan Egemen BAĞIŞ a sorular yönelttiler. Ancak, Bakan Egemen BAĞIŞ tarafından verilen cevaplar Süryaniler n daha fazla tepkisine neden oldu. Özellikle, Avrupa Birliği ne girdiğimizde sorunlarınız hallolur biçiminde verilen cevap çok büyük tepkilere neden oldu. Bu konuda görüşlerine Avrupa Süryaniler Birliği (ESU) temsilcileri, Devlet Bakanı nın verdiği cevapların gayri ciddi olduğunu söyledikten sonra; Umarız ki bu yaklaşım Sayın Bakan beyin kendi bireysel görüşüdür ve devlet bu şekilde düşünmüyordur dediler. Binlerce yıldır bu topraklarda yaşan Süryani halkının yaşadığı sorunların çözümünü, Türkiye nin Avrupa Birliği ne girişi ile ilişkilendirmenin yanlış olduğunu söyleyen (ESU) yetkilileri; yıllardır bu türden yaklaşımlar yüzünden halkımız, dünyanın dört bir köşesine göç etti. Artık bizi yabancı gören bu yaklaşımların son bulmasını bekliyoruz dediler. Konu hakkında görüşlerine başvurduğumuz CHP İstanbul Milletvekili Ali ÖZGÜNDÜZ ise, Devlet Bakanı nın bu yaklaşımının, Süryanilerin somut sorunlarından habersiz olmasından kaynaklandığına vurgu yaptı. Ülkemizdeki Süryanilerin ve daha önce ülkemizden göç eden Türk vatandaşı Süryanilerin sorunları ülkemizin sorunları olup, çözümü konusunda da Hükümet birinci derecede sorumlu ve yetkili bir makamdır diyen CHP Milletvekili Ali ÖZGÜNDÜZ ayrıca, AB üyeliği olsun ya da olmasın Türkiye de yaşayan tüm yurttaşların her türlü sorununun çözümü Türk Hükümetlerinin sorumluluğu altında olduğunu söyledi. Hükümetin konuya samimi yaklaşımıyla sorunları çözmenin mümkün olduğunu söyleyen İstanbul Milletvekili Ali ÖZGÜNDÜZ; Gerek ülkemizde yaşayan gerekse ülkemizden göç etmiş Süryani vatandaşlarımızın sorunlarının ne olduğu ve nasıl çözülmesi gerektiği konusunda biz CHP olarak Meclis Araştırma Önergesi verdik. Bu konunun tüm milleti

5 temsil eden TBMM tarafından kurulacak bir araştırma komisyonunda Süryani vatandaşların ve uzmanların da katılımıyla sorunların tespit edilip, çözüm yollarının bulunması ve Hükümetin bu sorunları çözmeye dönük adımları atmasından yanayız dedi. Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşundan beri Türkiye Büyük Millet Meclisi ne giren ilk ve tek Süryani Milletvekili olan BDP Mardin Milletvekili Erol DORA ise, verilen bu yanıtın, sorunların çözümü noktasında somut bir öneri sunmaktan ziyade soyut bir yaklaşım olduğunu söyledi. Avrupa Birliği ni Kopenhag Kriterleri ile belirlenen, Demokrasi, Hukukun Üstünlüğü, İnsan Hakları, Azınlık Hakları gibi değerler bütünü olarak gördüklerini dile getiren Mardin Milletvekili Erol DORA; Sözünü ettiğimiz bu evrensel değerler içselleştirilmeli ve Türkiye de de geçerli hale gelmeli. Ancak şu an, Süryanilerin var olan güncel sorunlarını AB üyeliğinden sonraya ertelenmesini uygun görmüyoruz. Süryanilerin sorunları, Türkiye de çözümlenebilecek sorunlardır. AB ye üyelik süreci uzun bir süreçtir ama Süryanilerin sorunları şu anda da çözümlenebilecek kolay sorunlardır dedi. Lozan Antlaşması nın açık hükümlerine rağmen, devletin pratikte Süryanileri, Lozan ın dışında tuttuğunu söyleyen Erol DORA; Lozan Antlaşması, Süryanilere tam olarak uygulanabilse birçok sorunun bertaraf edilebileceğini düşünüyorum. Tabi şimdi genel itibariyle Türkiye nin demokratikleşme ve insan hakları sorunu vardır. Bunlar da, Süryani Halkını etkileyen sorunlardır dedi. Soyut bir yaklaşımla ve sorunların çözümünü AB üyeliğine bağlamayı uygun görmediğine vurgu yapan Mardin Milletvekili Erol DORA; Türkiye nin kendi sorunlarını kendisinin çözmesi gerektiğine inanıyoruz. Velev ki Türkiye nin AB üyeliği gerçekleşmezse Türkiye kendi vatandaşlarının sorunlarını çözmeyecek mi? Önemli olan Türkiye nin kendi vatandaşlarının sorunlarına duyarlı olup sorunları çözmesidir. Esas olması gereken devletin, tüm vatandaşların hizmetinde olduğunu göstermesi ve vatandaşları arasında inanç ayrımı yapmadan çalışmasıdır dedi. Mardin Milletvekili Erol DORA son olarak ta; Gerçekten biz artık yeni bir Türkiye istiyoruz. Yeni bir atmosfer, yeni bir imaj istiyoruz. Tarih vuku bulmuştur. Biz bütün ülkelerin kendi tarihiyle yüzleşmelerini istiyoruz. Çünkü insanların gerçeklerle yüzleştikleri oranda özgür olabileceklerine inanıyoruz. Hem devlet bazında, siyasi partiler bazında, sivil toplum kuruluşları bazında ve birey bazında, herkesin kendisini sorgulaması gerektiğine inanıyoruz. Herkesin empati yaparak, kendisine yapılması istemediği bir şeyi başkasına yapmaması gerektiğine inanıyoruz. Artık 21. Yüzyılda egemen olması gereken konsept şudur: Artık yalnız kendi haklarımız için değil, bu zaten eşyanın tabiatı gereğidir ama önemli olan farklı inançların, farklı halkların, komşumuzun, arkadaşlarımızın yani birlikte yaşadığımız herkesin hak ve özgürlükleri için çaba harcamalıyız. Bu noktada herkese görev ve sorumlulukların düştüğüne inanıyoruz. Evrensel anlamda vatandaşlık hukuku çerçevesinde birlikte yaşamayı temenni ediyorum. Bizim çaba ve mücadelemiz bu noktadır dedi. Görüşlerine başvurduğumuz Süryani Dernekler Federasyonu da, bu tür yaklaşımları doğru görmediklerini söyledikten sonra; evet yaşadığımız birçok sorun nedeniyle ülkemizden göç ettik. Bugün göç ülkelerinde Türkiye de bulunandan çok daha fazla Süryani nüfusu var. Ama bu durum bizlerin bu ülkenin çocukları olmadığımız anlamına gelmiyor gelmemelidir. Elbette yaşadığımız birçok sorun var. Ama bu sorunların çözümü de muhatabı buradadır. Dolayısıyla sorunlarımızı, AB ye katılma veya katılmamayla ilişkilendirmek yanlıştır dedi Sayı 12 Şubat 2013 Yabancılaştırma, ötekileştirme anlayışının bir yansıması Yavuz ÖNEN Süryani ler tarihi ve güncel mağduriyetlerini, mülkiyet ve özgürlükler alanında gasp edilmiş haklarını kapsamlı olarak ve her ortamda dile getiren bir halktır. Bu sorunlar demetinden Hükümetin ve Devletin tüm diğer kurumları da haberdardır. Bu talepler, Lozan Antlaşması başta olmak üzere T ürkiye nin imzaladığı tüm uluslararası sözleşmelerde yazılı hükümler çerçevesinde adil ve eşitlikçi bir yaklaşımla iç hukuk yeniden düzenlenerek çözülmesi gereken ve çözülebilir taleplerdir. Bu kadar açık ve hiç de karmaşık olmayan hatta taraflar arasında görüşme ve müzakere bile gerektirmeyen bir sorunun, A B den sorumlu Bakan Egemen Bağış tarafından, T ürkiye A B ye tam üye olursa sorunlarınız da çözülür, biçiminde ifade edilmiş olması Hükümetin gündeminde bir çözüm programının ve niyetinin ve iradesinin bulunmadığına işarettir yılında AB zirvesinde alınan T ürkiye nin üyelik sürecinin başlatılması kararından itibaren T ürkiye de demokratikleşme Hükümetlerin gündemine girdi. Reform paketleri ile Anayasa da ve yasalarda yapılan iyileştirmeler hep bu sürece endekslendi. T am üyelik süreci kararının alındığı 2004 ve uygulamasının başladığı 2005 yılı başlarından itibaren de bu süreç durdu. Süryani vatandaşların sorunlarını yürümeyen durağan bir sürece bağlamak bir oyalama yaklaşımıdır. TC yurttaşlarını AB himayesinde tanımlamak da, onları yabancılaştırma ötekileştirme anlayışının bir yansımasıdır. Bu yaklaşım resmi bir yaklaşımdır. Bakan, T C Devletinin resmi dilini kullanıyor. Bu alanda adil ve eşitlikçi gerçekten demokratik bir dil kullanmak, özgür bir iradeyi kullanabilme yürekliliğini gerektirir. Yürekliliği konuşuyor olmamız da halen Türkiye deki otoriter siyasi ortam nedeniyledir. Bakan bu konuşmasıyla bu otoriteye biat ettiğini anlatmış oluyor. Doğru yaklaşım T C yurttaşı S üryani lerin taleplerine kulak asmaktır, bu talepleri ciddiye almak ve çözüm üretmektir. Süryani leri bu ülkenin asli unsuru saymaktır. S üryani kültürünü bu topraklar üzerinde üretilmiş tarihi ve güncel bir değer olarak kavramaktır, kavrayabilmektir. Doğru yaklaşım Süryani lerle kucaklaşmaktır, Tarihi de sürekli bir barış ortamının tesisine olanak verecek bir yorumla değerlendirmektir. Kaybedildikten sonra fark edilir değerler, genellikle. Neyi kaybettiğimizin farkına varmanın geç de olsa zamanıdır. Y ok etmeye çalışılan, horlanan, baskılanan, mağdur edilen, göçe zorlanan, göç ettirilen bir konumdan, bir durumdan kurtulmalı Süryaniler. 5 İnsan haklarına dayalı bir hukuk devletinin bir an önce tesis edilmesi- A B içinde ya da dışında- en acil görev olarak programlanmalıdır. Uluslar üstü hukukun da yardımıyla güvenli ve adil bir ortama evrilmemiz kurumsallaşmış hak ihlallerini bir an önce durdurmamız gerekiyor. G öç etmişlerin geriye dönüş güvenini cesaretini yeniden inşa edelim. S üryani değerlerine kendi topraklarında gelişme fırsatı yaratalım. Hükümetten istenilen özet olarak bunlardır.

6 6 Sayı 12 Şubat 2013 Araştırma-Gezi Notları-3 Mardin e dair bir yalan... Cüneyt ELDEM Tezatlar içerisinde boğulup dururum her ziyaretimde Mardin i, Çok yalancı var Mardin de, hem de çok; daha kötüsü yalancıdan çok bu yalanlara inananlar çok, Caddesinde yürürken Mardin in, 1960 li yıllara ait vintage ceketime yediğim Türkçe aksanlı Arapça lafların-küfürlerin sayısını bilmemekle birlikte; ya da pembeye çalan pantolonumla beni yabancı sanan her Mardinlinin aleyhimde söylediği Arapça sözlere verdiğim yine Arapça karşılıklar, bana bu şehrin ne denli yalancı olduğunu da anlatıyor. İnanmak hoşumuza gidiyor oysa, ve tüm bu yalanlarla yasamak. Belediye Meclisi nde katıldığım bir toplantı esnasında, üyelerden birisi çıkıp: Mimar Bey bu pantolon size hiç yakışmıyor demesine; bir diğer akıllı meclis üyesi, ya bu adam yabancıdır, İngiltere den geliyor Sanırım ilk Mardinli İngiliz benim tarihte. halkı temsil eden meclis üyelerimiz, halkın seçtiği kişiler, doğanın renklerine dahi tahammülü olmayan şehirliler, Diller ve dinler kenti Mardin Valilik web sitesinin bir kenarında, büyük övünçle. Cumhurbaşkanı mızın Mardin i ziyaretinde hepimiz onur duyduk, 4 farklı dilde hoş geldin. Marev korosunda 4 farklı dilde musiki tecelli eden samimi hem şehirlilerimiz, çoğunun okuduğu şarkı metnini anlamadığını tüm şarkıların Latin harfleriyle yazılmasından anlamak zor değil. Yaşı büyükler biraz olsa da, gençlerin bir satır dahi anlamadığı 4 farklı dilde şarkılar, Nota okumasını bilmeden, keman çalmak olsa sanırım bu; ya da çalıyor gibi gözükmek. Ada sahillerinin Arapçası diyerek, şarkıyı Türkçe Latin harfleriyle okuruz şarkı Arapçadan Türkçeye çevrilmemiş gibi değil sanki. Ne denli yabancılaştığımızın bir anlamda paralel göstergesi mi demeli. Abdel Halim Hafız ın Meddah el-kamar şarkısı, ada sahillerinin Arapçası olması gibi. Ne okuyan biliyor; ne de okutan. Oysaki bilmenin çok kolay olduğu hiçbir şeyi, hiçbirimiz bilmeyiz, çünkü hepsini yani bütün değerlerimizi kaybetmişiz. Ve dayatmanın bugün adi gönüllü-zorunlu olduğu Türkleşmek üst kimliğinin yalanı, Mardin deki yalanlardan farklı gelmiyor, asla. Biz bu üst kimliğin sevdasına aslında her şeyi kaybettiğimizin farkında değiliz. Ve çoğumuz memnun da olabiliriz, bu da yalana ne denli inandığımızla orantılı. Her rengimizi, her kültürümüzü, her dilimizi ve her dinimizi, kaybettiğimizin delilidir: ve geriye kalan sadece bir yalan. Yapay ve banal bir söylemden öteye geçmeyen büyük bir yalan. Asrin başında Mardin genelinde Gayri-Müslim nüfusun %60 in* üstünde olduğu bu şehir, bugün 85 hane ve övünmekten herkes öyle hoşnut ki; Diller ve dinler kenti; hoşgörü diyarı: Mardin Mevlit kandilini tüm şehre yayın yaparak kutlayan Ulu Cami cemaatini dinlerken, Seyri Mardin kafesinden bir Temmuz akşamı, ayni yayını Kırklar Kilisesi nden bir pazar sabah mass ayinini yayın yaparak kutlasak, acaba Gabriel Beyin akıbeti yüzyılın basında Mardin Ermenilerini katletmek için Hamidiye Alayları kostümüyle Kiki Aşireti nin kovaladıkları Ermeni leri şehrin Bab-ul Misken mevkiinde koruyacak kac tane Kermozade Faris Çelebi çıkar, ya da Sarraçzade Hüseyin Bey bugün? Kaçımız kapımızı açarız, kaçımız göğsümüzü siper ederiz, kaçımız. Ama ben eminim bir başka Sivas olur Mardin tüm ulusal televizyonlarda. Evet, geride bir yığın bina ve bir yığın miras ve hepimiz bundan öylesine çok bihaberiz ki. Yani başında yasadığımız koca bir binanın dahi kime ait olduğunu bilmeden yaşarız. Hafızasını kaybetmiş bir toplumuz bugün, Hafızasını; yani vicdanini Ve Büyük bir yalanla yaşıyoruz ve bu da aynı yalanın bir parçası,

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

içindekiler KÜRT MESELESİ BİR 90 YIL DAHA ASLA! KAVGALARINDAN BARIŞ SOHBETLERİNE Kemal Burkay: - - - - - - - -

içindekiler KÜRT MESELESİ BİR 90 YIL DAHA ASLA! KAVGALARINDAN BARIŞ SOHBETLERİNE Kemal Burkay: - - - - - - - - Genç Barış İnisiyatifi Derneği Adına İmtiyaz Sahibi Emre Akkaş 6 Kemal Burkay: BİR 90 YIL DAHA ASLA! Genel Yayın Yönetmeni Fatih Kafadar Yazı İşleri Müdürü Onur Reha Yıldırım Yayın Kurulu Ahmet Keskin

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

TMMOB HATAY KENT SEMPOZYUMU. Suriye deki Olayların Hatay a Yansıması

TMMOB HATAY KENT SEMPOZYUMU. Suriye deki Olayların Hatay a Yansıması TMMOB HATAY KENT SEMPOZYUMU Suriye deki Olayların Hatay a Yansıması 1 Aralık 2012 ISBN: 978-605-01-0442-4 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Selanik Cad. No:19/1 Yenişehir 06650 ANKARA Tel: (312) 418

Detaylı

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN 24 Nisan 1915 te Büyük Bir Suç İşlediler... olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN 14 NİSAN 2015 Yıl: 1 Sayı: 10 On Beş Günlük Gazete Fiyatı: 1 TL Yurtdışı 1 EUR/1.5 USD 1 MAYIS, 1 MAYIS, İLK DİLEĞİMİZ,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. gençliğin sesi

İÇİNDEKİLER. gençliğin sesi 26 gençliğin sesi Baslarken, Değerli dostlar hak ve özgürlükler partisinin bu yıl 10. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Türk devleti kurulduğu günden günümüze başta Kürt halkına karşı yürütmüş

Detaylı

AÇIK TOPLUM VAKFI NIN İLK BEŞ YILI

AÇIK TOPLUM VAKFI NIN İLK BEŞ YILI 2 0 0 9 2 0 1 3 AÇIK TOPLUM VAKFI NIN İLK BEŞ YILI 2009-2013 Açık Toplum Vakfı nın İlk Beş Yılı 2009-2013 Açık Toplum Vakfı nın İlk Beş Yılı Yayınlayan AÇIK TOPLUM VAKFI Konsept ve Yayına Hazırlayan GöKÇE

Detaylı

ıssn 1303-9113 2012 / 09 sayı 123 2.25 TL(KDV li)

ıssn 1303-9113 2012 / 09 sayı 123 2.25 TL(KDV li) ıssn 1303-9113 2012 / 09 sayı 123 2.25 TL(KDV li) a y l ı k s a n a t d e r g i s i Mer ha ba Sahibi Tavır Yayınları adına Bahar Kurt Genel Yayın Yönetmeni Gamze Keşkek Sorumlu Yazıişleri Müdürü Yeliz

Detaylı

genel seçime daha erkek erkeğe gitmeye ve meclisi erkek dayanışması

genel seçime daha erkek erkeğe gitmeye ve meclisi erkek dayanışması İzmir Atatürk Araştırma ve Eğitim Hastanesi nde tutulan Libyalılarla görüştük. NATO nun Libya ya düzenlediği operasyonlar kapsamında, tıbbi yardım için Mısrata dan İzmir e getirilen Libyalılar, ülkenin

Detaylı

ÜniversİEÜ İletişim Fakültesi

ÜniversİEÜ İletişim Fakültesi Ev sahibi Dubai 27 Kasım da Paris teki OECD binasında yapılan EXPO 2020 nin hangi şehirde düzenleneceği belli oldu. Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurul toplantısına İzmir, Ekaterinburg, Dubai ve Sao

Detaylı

Demokrasi, paketten çıkmayacak. Rojava dan güç al, demokrasi mücadelesini büyüt

Demokrasi, paketten çıkmayacak. Rojava dan güç al, demokrasi mücadelesini büyüt 18 Brumaire 1799'dan bugüne Bonapartizm Waterloo benzeri bir savaşa girmeyi bırakalım, Gezi Parkı ndan tetiklenen bir ayaklanmayla karizması bir anda çizilen Erdoğan ı ve onun iktidarını bonapartis bir

Detaylı

Ülkemizin göz pınarları artık kurumak üzere

Ülkemizin göz pınarları artık kurumak üzere Ülkemizin göz pınarları artık kurumak üzere Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Değerli Üyelerimiz ve Okuyucularımız, Van depremi ve terör nedeniyle kaybettiğimiz insanlarımız

Detaylı

ÖNSÖZ * 2005 eserinin Önsöz üdür. * Ali Güler, Sevr den Kopenhag a Parçalanan Türkiye, Türk Metal Sendikası TÜRK-AR Yayınları, Ankara,

ÖNSÖZ * 2005 eserinin Önsöz üdür. * Ali Güler, Sevr den Kopenhag a Parçalanan Türkiye, Türk Metal Sendikası TÜRK-AR Yayınları, Ankara, ÖNSÖZ * Sevr den Kopenhag a Parçalanmak Đstenen Türkiye isimli bu çalışma, 2000 yılında iki araştırmamız ve Atatürk ün konuyla ilgili bazı sözlerinden oluşan ve aynı isimle Ocak Yayınları nda basılarak

Detaylı

irade den Genel Yayın Yönetmeni Ramazan Kayan Yayın Koordinatörü Mehmet Duman AYLIK ilmi, FiKRi, SiYASi DERGi

irade den Genel Yayın Yönetmeni Ramazan Kayan Yayın Koordinatörü Mehmet Duman AYLIK ilmi, FiKRi, SiYASi DERGi irade den Dergimiz Özgün İrade 12 yaşında. Sessiz sedasız yeni bir yaşa girmenin sevincini yaşıyoruz. 2003 den 2015 e yayılan hiç kesintisiz mütevazı bir yayın hayatı oldu İrade nin; dergimiz yayınlandığı

Detaylı

olmaz deme, bensiz olmaz de...

olmaz deme, bensiz olmaz de... AYLIK SİYASİ GAZETE Karkerên jin û mêr! Ji xeynî zencîrên we tiştekî we yê wendakirinê tune! Hûn dikanin cîhanekê nu wergirin! SAY E I l H JM AR Kadın ve erkek işçiler! Zincirlerinizden başka kaybedecek

Detaylı

HALKLARIN KARDEŞLİĞİ İÇİN OYLAR HDP YE!

HALKLARIN KARDEŞLİĞİ İÇİN OYLAR HDP YE! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Mayıs 2015 Fiyatı: 1,00 TL HALKLARIN KARDEŞLİĞİ İÇİN OYLAR HDP YE! SOMA KATLİAMI DAVASI BAŞLADI... METAL İŞÇİSİ DİRENİŞE GEÇTİ Tunus Dersleri Güvercin Anıldı DANIŞTAY GREV

Detaylı

37. OLAĞAN BÜYÜK KONGRE TUTANAĞI

37. OLAĞAN BÜYÜK KONGRE TUTANAĞI TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 37. OLAĞAN BÜYÜK KONGRE TUTANAĞI 10-13 ARALIK 2009 ANKARA TEB Toplantı Tutanakları Dizisi: 80 Türk Eczacıları Birliği Willy Brandt Sokak No:9 Çankaya/ANKARA Tel : 0 312 409 81 00

Detaylı

ÖCALAN'IN SORUŞTURMA KOMİSYONUNA VERDİĞİ SORGU İFADESİ GEREKÇELİ KARAR-II GEREKÇELİ KARAR (5)

ÖCALAN'IN SORUŞTURMA KOMİSYONUNA VERDİĞİ SORGU İFADESİ GEREKÇELİ KARAR-II GEREKÇELİ KARAR (5) ÖCALAN'IN SORUŞTURMA KOMİSYONUNA VERDİĞİ SORGU İFADESİ GEREKÇELİ KARAR-II GEREKÇELİ KARAR (5) 2- Esas Hakkında Mütalaa Yazılı olarak hazırlanıp 08.06.1999 günlü oturumda, DGM.C.Başsavcısı Cevdet VOLKAN

Detaylı

Basın Toplantıları ve Konferanslar...

Basın Toplantıları ve Konferanslar... ISBN:978-975-8805-59-4 B a s ı n T o p l a n t ı l a r ı v e K o n f e r a n s l a r... C e m i l Ç İ Ç E K Basın Toplantıları ve Konferanslar... Cemil ÇİÇEK TBMM Basımevi - 2015 E G E M E N L İ K K AY

Detaylı

KENT İÇİN KENTLİ HAKLARIMIZ

KENT İÇİN KENTLİ HAKLARIMIZ Biz şimdi alçak sesle konuşuyoruz ya Sessizce birleşip sessizce ayrılıyoruz ya Anamız çay demliyor ya güzel günlere Sevgilimizse çiçekler koyuyor ya bardağa Sabahları işimize gidiyoruz ya sessiz sedasız

Detaylı

ORSAM DA 25 ARALIK 2010 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 11. TÜRKMEN AYDINLARI TOPLANTISI NIN TAM METNİ

ORSAM DA 25 ARALIK 2010 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 11. TÜRKMEN AYDINLARI TOPLANTISI NIN TAM METNİ ORSAM DA 25 ARALIK 2010 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 11. TÜRKMEN AYDINLARI TOPLANTISI NIN TAM METNİ Aralık 2010 Ankara ORSAM. ORG.TR HABİB HÜRMÜZLÜ: Değerli dostlar, bu gün ORSAM ın yapmakta olduğu Türkmen

Detaylı

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler)

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Ankara - 2010 SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA

Detaylı

ORSAM 2010 YILI IRAK SÖYLEŞİLERİ (TÜRKMENLER III) 2010 INTERVIEWS IN IRAQ (TURKMENS III)

ORSAM 2010 YILI IRAK SÖYLEŞİLERİ (TÜRKMENLER III) 2010 INTERVIEWS IN IRAQ (TURKMENS III) ORSAM Rapor No: 174 ORSAM-ORTADOĞU TÜRKMENLERİ Rapor No: 25, Ekim 2013 2010 YILI IRAK SÖYLEŞİLERİ (TÜRKMENLER III) 2010 INTERVIEWS IN IRAQ (TURKMENS III) ORTADOĞU Ortadoğu STRATEJİK Stratejik ARAŞTIRMALAR

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Özlem Örçen...7. Vatandaşlık Halleri Şeyhmus Diken, Şehbal Şenyurt...9

İÇİNDEKİLER. Sunuş Özlem Örçen...7. Vatandaşlık Halleri Şeyhmus Diken, Şehbal Şenyurt...9 İÇİNDEKİLER Sunuş Özlem Örçen...7 Vatandaşlık Halleri Şeyhmus Diken, Şehbal Şenyurt...9 Büyükler Siyaseti Oyun Zannediyor Haydar Darıcı, Nazan Üstündağ...19 Turabdin Süryanileri Sergisi Üzerine Nesim Doru,

Detaylı

Açılış Toplantısı. Tunus, Mısır, Libya, Suriye, İran

Açılış Toplantısı. Tunus, Mısır, Libya, Suriye, İran Aylık Siyasi Gençlik Dergisi *Sayı 162 *Eylül 2011 *Fiyatı: 2 TL *ISSN: 1302-7506 YEKÎTÎ TEKOŞÎN SERKEFTIN! GENÇLİK ÇADIRI DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜN DİNAMİĞİ GENÇLİK Açılış Toplantısı Amed in Sur ilçesinin

Detaylı

.mazluma dini, milliyeti sorulmaz!

.mazluma dini, milliyeti sorulmaz! ya işçi - yoksul köylü hükümeti, ya kıyamet! İŞÇİ KARDEŞLİĞİ PARTİSİ NİN MERKEZİ GAZETESİDİR.. İSCİ KARDESLİĞİ Sayı 51 Şubat 2011 1 TL.mazluma dini, milliyeti sorulmaz! DÜNYA DEVRİMİNİN NABZI TUNUS TA

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Kongre Nedir? Biz Kimiz?

İÇİNDEKİLER. Kongre Nedir? Biz Kimiz? AĞUSTOS 2012 1 3 4 6 8 11 12 14 15 16 18 20 22 23 24 25 26 27 28 İÇİNDEKİLER HDK den: Siyasal Durum Malatya Sivas Olmayacak HDK den Kampanya Ölüm Değil, Çözüm! Çatışma Değil, Müzakere! Roboski yi Unutursak

Detaylı

rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar

rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar Türkiye, Diyarbakır da bir Kürt kızı. Carlos Reyes-Manzo/Andes Haber Ajansı. Teșekkür Bu rapor, Uluslararası Azınlık Hakları Grubu (MRG) ve Diyarbakır Barosu

Detaylı

Birlik ve kardeşlik için buluşalım!

Birlik ve kardeşlik için buluşalım! Sınıfa Karşı Sınıf Kurultayları 6 kentte toplanıyor... Sayı: 2013 / 13 29 Mart 2013 1 TL www.kizilbayrak.net Birlik ve kardeşlik için buluşalım! Sınıfa Karşı Sınıf Kurultayı İşçilerin birliği halkların

Detaylı

Yeşertmek ve Büyütmek Elimizde

Yeşertmek ve Büyütmek Elimizde editörden Yeşertmek ve Büyütmek Elimizde Değerli Dostlar, Küçük adımlar sıklıkla devam ettiğinde büyük başarıları beraberinde getirecektir. Biz bir küçük adım atarak işe başladık, uzun uğraşlardan sonra

Detaylı