TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI REJİMİNİN AVRUPALILAŞMASI: Gökçe YİĞİT YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA/ 2013

2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI REJİMİNİN AVRUPALILAŞMASI: Gökçe YİĞİT DANIŞMAN: Prof. Dr. Harun ARIKAN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA / 2013

3 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne, Bu çalışma, jürimiz tarafından Uluslararası İlişkiler Anabilim dalında YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Başkan: Prof. Dr. Harun ARIKAN (Danışman) Üye: Yrd. Doç. Dr. Sevgi BALKAN Üye: Yrd. Doç. Dr. Aslı BİLGİN ONAY Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim elemanlarına ait olduklarını onaylarım. / /2013 Prof. Dr. Azmi YALÇIN Enstitü Müdürü Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirilerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ndaki hükümlere tabidir.

4 i ÖZET TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI REJİMİNİN AVRUPALILAŞMASI: Gökçe YİĞİT Yüksek Lisans Tezi, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Harun ARIKAN Haziran 2013, 121 sayfa İkinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası örgütlerin sayısının hızla artması ve özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde bu örgütlerle devletler arasındaki etkileşimin yoğunlaşması ile birlikte uluslararası örgütlerin etkinliğinin arttığı görülmektedir. Aynı doğrultuda, Avrupa temelli örgütlerin bölge içindeki ve dışındaki ülkelerle daha kapsamlı bir işbirliği geliştirdiği dikkati çekmektedir. Bu süreç içerisinde Avrupa bütünleşme sürecinde yaşanan değişikliklerin klasik bütünleşme kuramları tarafından yeterince açıklanamaması sonucunda yeni bir kavramsallaştırmaya ihtiyaç duyulduğu ve böylelikle Avrupalılaşma kavramsallaştırılmasının son zamanlarda literatürde önemli yer edindiği gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda bu çalışmanın kavramsal çerçevesini Avrupalılaşma kavramı oluşturmaktadır. Türkiye nin Avrupalılaşmasına ilişkin literatür, çoğunlukla bu kavramsallaştırmayı tek bir örgüte, Avrupa Birliği ne, indirgeyerek açıklamaya çalışmaktadır. Bu çalışma ise Türkiye nin insan hakları alanında Avrupalılaşmasını incelerken pan-avrupa insan hakları rejimini bir bütün olarak ele almakta ve Türkiye nin bu pan- Avrupa örgütleriyle etkileşimini araştırmaktadır. Bu bağlamda, çalışmada Avrupa insan hakları rejimi içerisindeki örgütlerin Türkiye nin insan hakları rejimini şekillendirmede normatif anlamda etkili olduğu ancak real politik bağlamında Avrupalılaşma etkisinin yeterince etkili olmadığı varsayımı ileri sürülmektedir. Anahtar Kelimeler: Avrupalılaşma, Türkiye, İnsan Hakları

5 ii ABSTRACT THE EUROPEANIZATION OF HUMAN RIGHTS REGIME IN TURKEY: Gökçe YİĞİT Master Thesis, Department of International Relations Supervisor: Prof. Dr. Harun ARIKAN June 2013, 126 pages The rapid increase in the number of international organizations after the World War II and the intensification of the interaction between these organizations especially in the post- Cold War period have increased the effectiveness of international organizations. In the same way, the European- based organizations have strengthened a more comprehensive cooperation with both countries in and outside of the region. In this process, classical integration theories could not explain the changes in the European integration process, as a result, new conceptualization is needed. Thus, conceptualization of Europeanization has recently acquired an important place in the literature. In this context, the concept of Europeanization is the conceptual framework of this study. The literature on Europeanization of Turkey mostly tries to explain the conception by reducing it to only one organization, the European Union. This study, on the other hand, addresses pan-european human rights regime as a whole and explores the interaction between Turkey and pan-european organizations. In this sense, the study puts forward that the organizations in the European human rights regime are effective in shaping Turkey s human rights regime in the normative sense, but in the context of real politik, Europeanization is not effective enough. Keywords: Europeanization, Turkey, Human Rights

6 iii ÖNSÖZ Bu tez çalışmasını gerçekleştirirken ve yüksek lisans eğitimim süresince desteğini ve yardımını benden esirgemeyen değerli hocalarıma ve tez danışmanım Prof. Dr. Harun ARIKAN a teşekkürlerimi sunarım. Bana daima yol gösteren, güven veren ve maddi, manevi desteğini esirgemeyen, her zaman yanımda olduğunu hissettiğim sevgili hocam Yrd. Doç. Dr. Fulya MEMİŞOĞLU na; her ihtiyacım olduğunda ve en zor anlarımda yanımda olan arkadaşım Ahmet BORAZAN a; bu süreçte tüm sıkıntılarımı her zaman benimle paylaşan ve bu süreci bitirmemde en büyük destekçim olan sevgili arkadaşım Belde AKA ya teşekkürlerimi sunarım. Bu süreçte bütün sıkıntılarımı paylaşan, her zaman yanımda olan ve varlıklarıyla bana güven veren aileme teşekkür ederim. Gökçe YİĞİT Adana-2013 Not: Bu araştırma, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir (İİBF2010YL17).

7 iv İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET... i ABSTRACT... ii ÖNSÖZ... iii KISALTMALAR LİSTESİ... vi TABLOLAR LİSTESİ... vii ŞEKİLLER LİSTESİ... viii BÖLÜM I GİRİŞ 1.1. Çalışmanın Önemi ve Amacı Çalışmanın Yöntemi Çalışmanın Planı... 2 BÖLÜM II KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: AVRUPALILAŞMA 2.1. Bütünleşme Teriminin Kavramsallaştırılması Avrupalılaşma Teriminin Kavramsallaştırılması Bir Kavram Olarak Avrupalılaşma Tanımları Avrupalılaşma- Küreselleşme Tartışması Avrupalılaşma Kavramı ile İlgili Genel Değerlendirme ve İnsan Haklarının Avrupalılaşması BÖLÜM III İNSAN HAKLARI REJİMİ 3.1. Pan- Avrupa İnsan Hakları Rejimi Avrupa Konseyi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi... 23

8 v Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu İnsan Hakları Merkezli Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri Avrupa Birliği Pan- Avrupa İnsan Hakları Rejimine İlişkin Genel Değerlendirme BÖLÜM IV TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARININ AVRUPALILAŞMASI Öncesi Dönem Genel Değerlendirme Süreci Türkiye de İnsan Haklarının Avrupalılaşmasında Avrupa Birliği Etkisi Dönemi Dönemi Türkiye de İnsan Haklarının Avrupalılaşmasında Avrupa Konseyi Etkisi Türkiye de İnsan Haklarının Avrupalılaşmasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Etkisi Türkiye de İnsan Haklarının Avrupalılaşmasında İnsan Hakları Merkezli Uluslararası Sivil Toplum Örgütlerinin Etkisi Dönemi Genel Değerlendirme BÖLÜM V SONUÇ 101 KAYNAKÇA ÖZGEÇMİŞ

9 vi KISALTMALAR LİSTESİ AB AGİT AİHM AİHS AP BM CPT DGM DKİHB ECHR MGK ODIHR : Avrupa Birliği : Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi : Avrupa Parlamentosu : Birleşmiş Milletler : İşkence ve İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele ya da Cezanın Önlenmesi İçin Avrupa Komitesi : Devlet Güvenlik Mahkemeleri : Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu : European Court of Human Rights : Milli Güvenlik Kurulu : Office for Domestic Institutions and Human Rights

10 vii TABLOLAR LİSTESİ Sayfa Tablo 1. Bütünleşme Kuramlarının Aşamaları... 5 Tablo yılları arasında Türkiye de gerçekleştirilen siyasi reformlar... 62

11 viii ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa Şekil yılları arasında AİHM ye yapılan toplam başvuru sayıları Şekil yılları arasında AİHM önünde bekleyen toplam dava sayıları Şekil yıllarında Türkiye de işkence ve siyasi tutukluluk Şekil yıllarında Türkiye de ifade özgürlüğü Şekil yıllarında Türkiye de fiziksel bütünlük Şekil yıllarında Türkiye de toplanma ve örgütlenme özgürlüğü Şekil yılları arasında AİHM nin aldığı karar sayılarının ülkelere göre oranları Şekil yılları arasında AİHM nin nihai kararlarının oranları Şekil yılları arasında Türkiye tarafından en çok ihlal edilen alanlar Şekil yıllarında Türkiye de işkence ve siyasi tutukluluk Şekil yıllarında Türkiye de ifade özgürlüğü Şekil yıllarında Türkiye de toplanma ve örgütlenme özgürlüğü Şekil yıllarında Türkiye de fiziksel bütünlük

12 BÖLÜM I GİRİŞ İnsan hakları, Uluslararası İlişkiler disiplininin önemli bir konusu olmasının yanı sıra Türkiye nin de uzun zamandır karşı karşıya kaldığı kayda değer bir sorundur. Bununla birlikte Avrupalılaşma kavramı ise özellikle 90 lı yıllarla birlikte oldukça sık kullanılmaya başlanan ve Türkiye bağlamında da sıklıkla değerlendirilen bir kavram olmuştur. Olsen in de belirttiği gibi Avrupalılaşma teriminin kavramsallaştırması, genellikle bahsi geçen kitap veya makale ile sınırlı kalsa da ve aynı zamanda bu kavramsallaştırma üzerine farklı değerlendirmeler mevcut olsa da Avrupalılaşma, Claudio Radaelli, Kıvanç Ulusoy, Ziya Öniş gibi çalışmacılar tarafından literatürde çoğunlukla Avrupa Birliği ile ilişkilendirilmekte ve normatif boyutta incelenmektedir. Buna karşın bu çalışmada ise amaçlanan Avrupalılaşmanın sadece AB açısından değil, diğer pan- Avrupa örgütlerinin etkilerini de kapsayacak şekilde değerlendirilmesidir. Sözü edilen amaç doğrultusunda, çalışmanın çerçevesini daha iyi anlatabilmek açısından daha sonraki bölümlerde detaylı bir biçimde ele alınacak olan konular çalışmanın planı çerçevesinde giriş bölümünde kısaca değerlendirilecektir Çalışmanın Önemi ve Amacı Bu çalışmada amaçlanan, Türkiye de insan hakları politikasının Avrupalılaşmasını araştırmaktır. Böyle bir araştırma konusu zaman diliminin genişliği açısından incelenmesi zor olacağından bu çalışmada zaman kısıtlamasına gidilmiştir. Bu bağlamda çalışmanın yılları arasındaki süreci incelemeyi hedeflemesi, bir yandan çalışmanın daha belirgin sonuçlar elde etmesini sağlarken diğer yandan çalışmanın kısıtını oluşturmuştur. Çalışmada 1999 öncesi sürecin kısa bir değerlendirilmesine yer verilmiş olsa da temel amacın sürecindeki değişimleri ele almak olduğu ifade edilmelidir. Bununla birlikte çalışmanın bir diğer amacı, insan haklarının Avrupalılaşmasının kavramsallaştırmasında sadece Avrupa Birliği merkezli açıklamaların eksik bir yaklaşım olduğunu göstermektir. Bu noktada çalışmada insan hakları bağlamında Avrupalılaşma kavramının daha geniş bir perspektifte ele alınması amaçlanmış ve pan- Avrupa insan hakları rejiminin

13 2 oluşmasında söz sahibi olan ulus üstü ve ulus devlet merkezli bölgesel örgütlenmelerin yanı sıra sivil toplum örgütlerinin Türkiye deki insan hakları rejimini nasıl etkilediği sorusu üzerinde durulmuştur. Diğer yönden çalışmada Türkiye de insan haklarının Avrupalılaşması değerlendirilirken Türkiye nin iç dinamiklerinin göz ardı edildiği ve pan- Avrupa örgütlerinin etkileri üzerine odaklanıldığı vurgulanmalıdır Çalışmanın Yöntemi Bu çalışmada kavramsal çerçeve olarak kısaca bütünleşme teorileri ve Avrupalılaşma üzerine literatür araştırması yapılmıştır. Avrupa insan hakları rejimi içerisinde yer alan örgütlerin betimlemesi yapılırken sözü edilen örgütlerin yaptıkları antlaşmalar, sözleşmeler, toplantılar sonrasında aldıkları kararlar incelenmiş; bununla birlikte bu örgütlerin Türkiye üzerindeki etkileri incelenirken özellikle Türkiye ye ilişkin olarak hazırlamış oldukları yıllık raporlar, belirli bir konuya ilişkin özel raporlar ve Türkiye ile ilgili özel olarak alınan kararlar ve tavsiye kararları incelenmiştir. Bu çerçeve içerisinde Türkiye de insan haklarına ilişkin olarak gerçekleştirilen reformları incelemek için metodolojik olarak birincil ve ikincil kaynaklar kullanılmıştır. Bir diğer ifadeyle, Resmi Gazete den, TBMM kanun sorgulama sayfasından ve tutanak dergisinden ve konuyla ilgili literatürden yararlanılmıştır. Buna ek olarak Türkiye de gerçekleştirilen reformların uygulamasını incelemek adına konu ile ilgili bir veri setinden yararlanılmıştır. Cingranelli- Richards (CIRI) olarak adlandırılan bu insan hakları veri seti, uluslararası olarak kabul görmüş 15 farklı insan hakları uygulamasına 195 ülkenin hükümetlerinin saygısına ilişkin standartlara dayalı nicel bilgileri içermektedir 1. Bu çalışmada CIRI veri setinin 15 uygulama alanı içerisinden Türkiye ye ilişkin olarak işkence, ifade özgürlüğü, fiziksel bütünlük hakları ve toplanma ve örgütlenme özgürlüğü konularına değinilmiştir. CIRI veri setinden Türkiye ye ilişkin olarak alınan sayısal bilgiler, bu çalışmada tablolaştırılarak kullanılmıştır Çalışmanın Planı Türkiye de insan haklarının Avrupalılaşmasını dönemi çerçevesinde inceleyen bu çalışmanın giriş bölümünün ardından gelen bölümünde kavramsal ve 1 Sözü edilen veri setine ulaşmak için bakınız:

14 3 kuramsal çerçeveye yer verilmiştir. Bu bölüm içerisinde öncelikle klasik bütünleşme teorileri kısaca ele alınmış ve bu teorilerin Avrupalılaşma kavramsallaştırmasının ortaya çıkışındaki rolüne değinilmiştir. Daha sonra aynı bölüm içerisinde çalışmanın kavramsallaştırmasının temelini oluşturan Avrupalılaşma kavramına yer verilmiştir. Çalışmanın bir sonraki bölümünde ise pan- Avrupa insan hakları rejimi ele alınmıştır. Pan- Avrupa insan hakları rejimi içerisinde yer alan Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, AGİT ve sivil toplum örgütlerinin insan haklarına bakış açıları yansıtılmış ve insan hakları korumak adına gerçekleştirdikleri uygulamalara değinilmiştir. Son olarak çalışmanın dördüncü bölümünde ise öncelikle 1999 öncesi Türkiye de yaşanan süreç insan hakları bağlamında kısaca değerlendirilmiş, akabinde pan- Avrupa örgütlerinin Türkiye de insan haklarının Avrupalılaşması noktasındaki etkileri değerlendirilmiştir.

15 4 BÖLÜM II KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 2.1. Bütünleşme Teriminin Kavramsallaştırılması Bütünleşme kavramı, anlam olarak bağlayıcılık ya da evrensellik kurmaya dayanan bir kavram değil; daha çok tanımsal fikir birliği üzerinde anlaşmaya dayalı bir kavramdır (O Neill, 1996, s.10). Literatürde bu kavram üzerine yapılan tartışmalar incelendiğinde tartışmanın daha çok, bütünleşme bir süreci mi yoksa tamamlanmış bir durumu mu yansıtıyor konusu üzerine odaklandığı görülmektedir (Laursen, 2008, s.4). Bütünleşme kuramlarının aşamalarını, Diez ve Wiener Tablo 1 deki gibi şekillendirmiştir. Diez ve Wiener (2009, s.7), yaptıkları çalışmada bütünleşme teorilerini temel olarak üç aşamada incelemiştir. Bu çalışmada ilk aşama; açıklayıcı, ikinci aşama; analitik, üçüncü aşama ise inşacı olarak betimlenmiştir. Diez ve Wiener in kurduğu bu çerçeve, bütünleşme kuramlarının kısa bir incelemesini yaparken yol gösterici olması açısından bu çalışma için önem arz etmektedir. Avrupa Bütünleşmesi nin ilk aşamasına aşağıdan- yukarıya düşünme tarzının egemen olduğu, Caporaso (2007, s.23) tarafından vurgulanmıştır. Yazar, bu dönem bütünleşme araştırmalarında temel amacın, yerli toplumların uluslararası kuruluşlara yönelişini açıklamak olduğunu ifade etmiştir. Diğer bir deyişle, bu dönemde ulusal düzeyden uluslararası düzeye yönelmenin ve bütünleşmenin nedenleri açıklanmaya çalışılmıştır. İlk aşamanın temsilcilerinden olan ve bütünleşmenin en çok kabul gören tanımlamalarından birini yapan Karl Deutsch (1957, s. 5-6), bütünleşmeyi bir bölge içerisinde kamu vicdanını sağlayabilmek ve toplumun uzun zamandır talep ettiği barışçıl değişimi gerçekleştirebilmek için yeterince güçlü ve yaygın kurumların, uygulamaların elde edilmesi olarak tanımlamıştır (Aktaran Laursen, 2008, s.4). Diğer yönden ikinci aşamanın temsilcilerinden ve yeni işlevselcilerden Ernst Haas (1958, s. 16) a göre ise bütünleşme; birbirinden farklı ulusal konumlardaki politik aktörlerin bağlılıklarını, beklentilerini ve politik faaliyetlerini; mevcut ulus devletler üzerinde yargı yetkisine sahip veya bu yetkiyi talep eden kurumları olan yeni bir merkeze doğru kaydırmaya ikna oldukları bir süreçtir (Aktaran Diez ve Wiener, 2009, s.

16 5 2). Aynı zamanda Haas (1958, s. 16), yeni işlevselciler için ulus- devletler arasındaki işbirliğinin arka planının veya sonucunun önemli olmadığını, önemli olanın siyasi bütünleşme sürecinin kendisi olduğunu da ifade etmiştir (Aktaran Cram, 2001, s. 56). Tablo 1 Bütünleşme Kuramlarının Aşamaları 2 Aşama Zaman Temel konular Temel teorik referans noktaları Bütünleşmeyi 1960 lardan itibaren Bütünleşme sonuçları açıklamak nasıl açıklanabilir? Avrupa bütünleşmesi neden gerçekleşmektedir? Yönetişimi analiz 1980 lerden itibaren AB ne tür bir siyasi etmek sistem? AB içerisindeki siyasi süreçler nasıl açıklanabilir? AB nin düzenleyici politikası nasıl çalışır? AB yi inşa etmek 1990 lardan itibaren Hangi siyasi ve sosyal sonuçlarla ve nasıl bütünleşme gelişir? Bütünleşme ve yönetişim nasıl kavramsallaştırılır? Bu kavramsallaştırmalar nasıl olmalıdır? Liberalizm, neo-liberalizm Yönetişim, karşılaştırmalı politika analizi realizm, siyaset, Sosyal inşacılık, post yapısalcılık, uluslararası politik ekonomi Normatif siyaset teorisi Cinsiyet yaklaşımları Bununla birlikte yeni işlevselciliğin en önemli dayanak noktası, bir alandaki işbirliğinin diğer bir alana yayılması anlamına gelen yayılma etkisi (spill over) kavramıdır ve bu kavram, bütünleşmenin temel taşı olarak görülmektedir (Karacasulu, 2007, s. 87). Sözü geçen kavram, bir üye devletin politika hedefine ulaşma yetisinin diğer bir üye devletin politika hedeflerine ulaşmasına bağlı olabildiği bir durum anlamına gelmekle birlikte Haas tarafından ekonominin bir sektöründe meydana gelen bütünleşmenin diğer ekonomik ve siyasi eylemlerde bütünleşmeye neden olması şeklinde açıklanmıştır (Lindberg, 2006, s.123). Bununla birlikte bu dönemin temsilcilerinden bir diğer tanımlama ise Lindberg (2006, s.119) tarafından yapılmıştır; ona göre bütünleşme, ulusların ortak kararlar alarak ve yeni merkezi organları karar alma süreçlerinde görevlendirerek dış ve yerel politikayı birbirlerinden bağımsız olarak yönetme yetilerinden ve isteklerinden vazgeçmesi süreci ve siyasi aktörlerin birçok 2 Kaynak: Diez ve Wiener in 2009 yılında yayınladıkları European Integration Theory adlı kitabın Introducing the Mosaic of Integration Theory adlı bölümünden çevrilmiştir (s.7).

17 6 farklı gündem belirleme beklentilerini ve siyasi faaliyetlerini yeni bir merkeze aktarmak için razı edildiği bir süreçtir. İkinci aşamaya egemen olan yaklaşımlardan bir diğeri olan hükümetlerarasıcıların tercih ettiği bütünleşme tanımı ise, genel olarak üye devletlerin katıldığı siyasal kurumların oluşumuna odaklanmaktadır. Bu kuramın temsilcilerinden Hoffmann a göre; uluslararası bütünleşme, birimler arasında bütünleşmeyi gerektirmektedir. Yazar, bu birimlerin ulus devletler olması gerekmediğini; aksine henüz bir topluluğun olmadığı yeni bir bağımsız devlette, topluluğu bölen ayrılıkların bütünleşmeye engel olacağını ve yerel bütünleşmenin, uluslararası bütünleşmenin içerdiği fikir ve işlemlerin akışı için bir ön koşul olduğunu ifade etmiştir (Hoffmann, 1966, s.905). Yazar, aynı zamanda bütünleşmenin ulus devletlerin kararları ve hareketlerine dayandığını da eklemiştir. Bununla birlikte bir diğer hükümetlerarasıcı olan Moravcsik ise; ulusal tercihlerin öncelikle ekonomik bağlılık tarafından dayatılan kısıtlamalar ve fırsatlar tarafından belirlendiğini, ayrıca hükümetlerarası görüşmelerin sonuçlarının ise hükümetlerin pazarlık gücüyle belirlendiğini ifade etmiştir (Moravcsik, 1993, s.517). Buna ek olarak yazar, bütünleşmenin sağlanabilmesinin devletlerin çıkarına olduğu zaman mümkün olabildiğini belirtmiştir (Moravcsik, 1991, s.56). Bu noktada Moravcsik (1998, s.18), AB bütünleşmesinin, ulusal liderler tarafından yapılan rasyonel seçimler dizisi olarak en iyi şekilde anlaşılacağını dile getirmiştir. Bu seçimler; güçlü yerel bileşenlerin ekonomik çıkarlarından kaynaklanan fırsatlara ve kısıtlamalara, asimetrik karşılıklı bağımlılık ve devletlerarası taahhütlerin güvenilirliğini güçlendirmede kurumların rolünden kaynaklanan devletlerin göreceli gücüne cevap olmuştur (Aktaran Moravcsik ve Schimmelfennig, 2009, s.69). Diğer yönden Moravcsik, Avrupa bütünleşmesinin tanımını yaparken rejimin coğrafi kapsamı; politikaların değiştirildiği konuların çeşitliliği; ortak karar alma, uygulama ve uygulatma kurumları; sabit yerel politika düzenlemesinin istikameti ve büyüklüğü olmak üzere politika koordinasyonunun dört boyutunu göz önünde bulundurduğunu ifade etmiştir (Moravcsik, 1993, s.479). Bu bağlamda, ikinci aşamaya egemen olan yeni işlevselcilerin ve hükümetlerarasıcıların tanımlarındaki en önemli noktanın, bütünleşmenin süreç boyutuyla ilgilenmeleri olduğu belirtilmektedir (Diez ve Wiener, 2009, s. 3). Üçüncü aşama içerisinde ise genel olarak Avrupa bütünleşmesinin inşası üzerine odaklanılmıştır. Avrupalılaşma literatürü ile ifade edilen üçüncü kuşak Avrupa bütünleşmesi kuramları, AB nin ulusal politika ve yönetişim yapılarındaki etkilerini

18 7 çoğunlukla üye ülkeleri inceleyerek ortaya koymuş; bununla birlikte genişleme sürecinin ivme kazanmasıyla AB nin etkilerini üye olmaya aday Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri özelinde de incelemiştir (Bölükbaşı, Ertugal ve Özçürümez, 2011, s. 81). Diğer yönden Hix ve Goetz (2000, s.3), Avrupa bütünleşmesinin birbiriyle alakalı iki süreçten meydana geldiğini ifade etmiştir: ilk süreç, belirli siyasi sonuçlara erişmek için politik yetkilerin vekaletinin ulus üstü düzeye verilmesi iken ikinci süreç; yasama, yürütme ve yargı güçleriyle birlikte yeni bir politik kurumlar setinin kurulması olarak açıklanmıştır. Bununla birlikte Arıkan (2005, s.18) ise Avrupa bütünleşmesini, içsel ve dışsal faktörlerin tetiklediği, Avrupa da sürekli barışın kurulması doktrinine dayalı, ekonomik, sosyal ve siyasal içerikli bir bölgesel bütünleşme modeli olarak tanımlamıştır. Üçüncü aşamaya ilişkin tartışmalara tezin sonraki bölümünde geniş olarak yer verilecektir. Sonuç olarak, diğer birçok sosyal bilimler terimi gibi bütünleşme kavramının tanımını yapmak ve bu kavram üzerinde ortak noktada buluşmak ne kadar zor olsa da bütünleşme literatürü genel olarak incelendiğinde bütünleşmenin, uygulamada esasen bir Batı Avrupa olgusu olarak güçlendirildiği görülmektedir (Wallace, 1997, s.215). Bununla birlikte Avrupa fikri ise geçmişte, şimdi ve gelecekte, sadece coğrafi veya ekonomik bir bütünlüğü tanımlamak için değil; bir değerler, düşünceler sistemi, bakış açısı, kültür ve yaşam biçimini tanımlamaktadır (Harris, 2010, s.44). Buradan hareketle Avrupa bütünleşme süreci, 21.yy deki en önemli ve başarılı bölgesel bütünleşme modeli olarak ön plana çıkmaktadır. Avrupa bütünleşmesinin başarılı olmasının nedenlerinden en önemlisi, ortak değerler sistemine dayalı Avrupa kimliği üzerine inşa edilmiş olmasıdır. Bir başka ifadeyle Avrupalılaşma, Avrupa bütünleşme sürecinin önemli bir unsuru olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, çalışmanın bundan sonraki bölümünde kavramsal çerçeveyi oluşturan Avrupalılaşma olgusu analiz edilecektir Avrupalılaşma Teriminin Kavramsallaştırılması Sosyal bilimler disiplininde tanımlama yapmak oldukça zordur; zira Avrupalılaşma da diğer pek çok kavram gibi üzerinde ortak görüşe varılamamış bir kavramdır. Kavramların epistemolojisi farklı coğrafya, kültür ve yaşanmışlıkları da içinde barındırdığı için onları tanımlamak, sosyal bilimler disiplininde sübjektivite/ objektivite tartışmasının en önemli konularından biri haline gelmektedir. Bununla birlikte Avrupalılaşma kavramına farklı paradigmalar tarafından farklı anlamlar yüklenmektedir. Diğer bir deyişle, Avrupa çalışmalarıyla ilgilenen birçok yazar,

19 8 Avrupalılaşma kavramını farklı kuramsal/ kavramsal perspektiften tanımlamaya çalışmaktadır. Avrupa Bütünleşmesi alanındaki çalışmaların son yıllarda Avrupalılaşma ve Avrupa kimliği kavramları üzerine yoğunlaşmaya başladığı gözlemlenmektedir (Bulmer, 2007, s. 46). Avrupa bütünleşme süreci içerisinde Avrupalılaşma; 1980 lerin sonundan itibaren Avrupa siyasal işbirliğinin önem kazanması, 1991 Maastricht Anlaşması ndan sonra Ortak Dış ve Güvenlik Politikasının geliştirilmesi ve komünizmin çöküşüne bağlı değişikliklerle, Avrupa kimliği ile birlikte daha sık kullanılan bir kavram haline gelmiştir (Featherstone, 2003, s.10). Bu nedenle çalışmanın bu kısmında Avrupalılaşma literatürüne katkı sağlamış yazarların kavramsallaştırmalarına yer verilecektir Bir Kavram Olarak Avrupalılaşma Tanımları 1990 ların başından itibaren Avrupalılaşma, çoğunlukla ulus-devletin yasal ve idari yöntemlerinin, Avrupa yönetişiminin yeni biçimlerine ve AB üyeliğiyle ilgili baskılara uyum göstermesiyle bağlantılı olmuştur. Bu terim, öncelikle hukuk ve siyaset bilimi alanlarında kullanılmış; ancak son yıllarda antropologlar da tartışmaya girerek Avrupa bütünleşmesi süreçlerinin beraberinde getirdiği toplu ve kişisel kimliklerin yeniden inşasını analiz etmeye başlamışlardır. Bu şekilde Avrupalılaşma, Avrupa nın yakın geçmişi ile şimdisini dönüştüren ve geleceğini de belirleyecek olan değişim süreçlerinin sosyal bilimciler tarafından kavramsallaştırmasıyla temel kavramlardan biri haline gelmiştir. Tüm bu yazın çeşitliliğinin paylaştığı ortak nokta ise Avrupa Birliği nin örgütsel yapısı ve mekansal boyutudur (Hirschhausen ve Patel, 2010, s.1). Radaelli ve Pasquier (2007, s.36) e göre; Avrupalılaşma, siyasal aktörlerin tercihleri doğrultusunda ortaya çıkan bir olgudur. Radaelli, Avrupalılaşmanın AB politika oluşumu ve Avrupa bütünleşmesi kavramlarından daha farklı bir anlama sahip olması gerektiğini söylemekte ve bu noktada Avrupalılaşma kavramını şöyle açıklamaktadır: Resmi ve gayri resmi kuralların, prosedürlerin, politika paradigmalarının, tarzlarının, bir şeyleri yapma yolu nun, ve ilk kez AB politikasında tanımlanıp pekiştirilen ve sonra yerel söylemin, siyasal yapılarının ve kamu politikalarının içine dahil olan ortak

20 9 inançlar ve normların inşası, yayılması ve kurumsallaşmasıdır (Radaelli, 2003, s.29-30). Bu tanımlama, Radaelli ve Bulmer (2004, s.3) tarafından Avrupalılaşmanın 3 özelliğine dikkat çekmesi açısından önemli olarak addedilmiştir: 1. Avrupalılaşma, politika sürecinin inşa, kurumsallaşma ve yayılma aşamalarından türemektedir. 2. Avrupalılaşma, sadece resmi politikalarla ilgili değil, inançlar ve değerler gibi daha az somut yönleri de kapsamaktadır. 3. Avrupalılaşma kavramı, Avrupa politikasının üye ülkeler üzerindeki etkisiyle ilgilidir. Bu etki, AB düzeyinde benimseme ve daha sonra yerel düzeyde birleştirme olmak üzere iki adımdan oluşmaktadır. Bununla birlikte Radaelli ye göre Avrupalılaşma, AB siyaset ve politikalarının yerel düzeyde asimilasyonunu kapsadığından yapılan bu tanımlama, kurumsallaşma süreçlerine değinmektedir. Diğer bir nokta ise bu tanımlamanın sadece örgütleri kastetmemesi, aynı zamanda bireyleri de içermesidir. Yazar, bu tanımlamanın hem AB üyesi ülkelere hem de diğer ülkelere uygulanabileceğini ifade etmektedir (Radaelli, 2002, s.108). Radaelli nin Avrupalılaşmanın kavramsallaştırılması noktasında vurguladığı bir diğer nokta ise nelerin Avrupalılaşmamış olduğuna dikkat çekmesidir. Yazar, sınırlar olmadan Avrupalılaşmayı tanımlamanın imkansız olduğunu belirtmiş ve bu noktada en iyi stratejinin, kavramı çözümlemek, Avrupalılaşma ile diğer terimleri birbirinden ayırmak ve böylece Avrupalılaşmanın ne olmadığını göstermek olduğunu vurgulamıştır (Radaelli, 2002, s.110). Bu bağlamda Radaelli, Avrupalılaşmanın kavramsallaştırmasını yaparken yakınsama, uyum süreci, bütünleşme ve politika düzenleme gibi kavramlarla karıştırılmamasının ve bu kavramlar arasındaki farkı belirtmenin gerekli olduğunu belirtmiştir. Öncelikle yazara göre Avrupalılaşma, bir süreç; yakınsama ise bir sonuçtur. Yakınsama, Avrupalılaşmanın bir sonucu olabilir; ancak Avrupalılaşma aynı zamanda ayrılma da yaratabilmektedir. Diğer yönden Avrupalılaşma, uyum süreci ile kaçınılmaz olarak uyumlu olmak zorunda değildir. Avrupalılaşma, düzenleyici bir rekabetle ve hatta rekabetin çarpıtılmasıyla bile sonuçlanabilirken, uyum süreci eşit şartlar yaratmaktadır. Bununla birlikte, Radaelli ye göre Avrupalılaşma siyasi bütünleşme

21 10 değildir; ancak Avrupalılaşmanın Avrupa Bütünleşmesi olmadan oluşabilmesi de mümkün değildir. Avrupa bütünleşmesi, ülkelerin egemenliklerini birleştirdikleri bir süreç anlayışı olup araştırmanın ontolojik aşamasına ait iken; Avrupalılaşma, AB kurumları bir kere var olduğunda ve etkilerini meydana getirdiğinde ne olacağıyla ilgilendiğinden post-ontolojiktir. Son olarak Radaelli, Avrupalılaşma ile AB politika oluşumunun kavramsal düzeyde ayrı tutulması gerektiğini vurgulamış, ancak gerçek dünyada birbirine bağlı olduklarını da eklemiştir (Radaelli, 2002, s ). Diğer yönden Hirschhausen ve Patel (2010, s.5) e göre; her Avrupalılaşma tanımı, betimlenmesi zor unsurları ve belirsiz sınırlara sahip bir coğrafi alanı içeren dairesel bir tartışmayla sonuçlanmaya eğilimlidir ve Avrupalılaşma, farklı zamanlarda farklı biçimler alan ve değişen tarihsel bir faktör olarak algılanmalıdır. Bununla birlikte Avrupalılaşmanın ne olmadığı üzerine Hirschhausen ve Patel, üç önerme yapmaktadır. Birincisi; Avrupalılaşma, tek tip, tek yönlü ve teleolojik (teleological) bir süreç değildir. Yani Avrupalılaşmanın düzenli bir yükselişi söz konusu değildir. Birbirinden farklı Avrupalılaşma süreçleri aynı anda var olabilir ve olmuştur da; birleşebilir, yarışabilir veya birbirlerini tamamlayabilirler. Dahası, çoğunlukla bu birbirinden farklı Avrupalılaşmaların yoğunlaşma süreçleri çelişkili yan etkilere sahip olabilmekte veya sonradan Avrupa içi bağlantıları zayıflatan çelişkili hareketlere sebep olabilmektedir. Bu yüzden Avrupalılaşma, hem kuvvetlendirmeleri hem de geri çekilmeleri kapsayabilir, aslında zaman zaman bu iki eğilim yoğun bir şekilde iç içe geçebilmektedir. Avrupalılaşmanın bu kavramsallaştırması, Norman Davies in daha farklı bir bağlamda, gel-gitlerin değişen tarihsel şartlara göre çeşitlendiği gel-gitsel Avrupa (tidal Europe) olarak tanımladığı durumu betimlemektedir (Hirschhausen ve Patel, 2010, s. 3-4). Hirschhausen ve Patel in Avrupalılaşmanın ne olmadığı üzerine yaptıkları ikinci önerme, Avrupalılaşmanın sabit coğrafi sınırlarının olmamasıdır. Bu yazarlara göre gel-gitsel Avrupa metaforu sadece zamansal bir boyuta değil, aynı zamanda mekansal boyuta da sahiptir. Bu bağlamda Avrupalılaşma, en belirgin olarak Avrupa nın sınırlarında gerçekleşmektedir ve sadece dışsal olarak tanımlanamayacak olan bu sınırlar, yirminci yüzyıl süresince belirgin bir şekilde ortadan kalkmıştır. Çoğu tarihçi, tarih boyunca durağan veya uzun süren coğrafi olarak tanımlanmış bir Avrupa kavramının olmadığı konusunda hemfikirdir. Aslında, Avrupa nın sınırları fikri ilkçağlardan beri tartışılmaktadır; zira Türkiye nin Avrupa Birliği ne girişi konusunda devam eden tartışma, 21. yüzyılda bile bu konu üzerinde bir fikir birliği sağlanmasının

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Ümit GÜVEYİ Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Teorik Boyutuyla Genel Kavramsal Çerçeve

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ ULUSAL SİSTEMLERİ NİN, SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN YAŞATILMASINA VE GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASINA

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 260 Bahar 4 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 260 Bahar 4 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Avrupa Birliği Politikaları POLS 260 Bahar 4 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

DERS PROFİLİ. Uluslararası Örgütler POLS 308 Bahar 6 3+0+0 3 5. Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane

DERS PROFİLİ. Uluslararası Örgütler POLS 308 Bahar 6 3+0+0 3 5. Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Uluslararası Örgütler POLS 308 Bahar 6 3+0+0 3 5 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI

Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR LİSTESİ... XIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KATILIM ÖNCESİ SÜREÇ ve KATILIM

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI 2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Zorunlu Dersler Uluslararası İlişkilerde Araştırma

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. BÖLÜM İKTİSADİ BÜTÜNLEŞME OLGUSU: KAVRAM VE BÜTÜNLEŞME BİÇİMLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. BÖLÜM İKTİSADİ BÜTÜNLEŞME OLGUSU: KAVRAM VE BÜTÜNLEŞME BİÇİMLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. BÖLÜM İKTİSADİ BÜTÜNLEŞME OLGUSU: KAVRAM VE BÜTÜNLEŞME BİÇİMLERİ 1. İKTİSADİ BÜTÜNLEŞME KAVRAMI...7 2. EKONOMİK BÜTÜNLEŞME BİÇİMLERİ...12 2.1. Coğrafi Ölçek ve İktisadi Bütünleşme

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1 vii İÇİNDEKİLER BAŞLARKEN... 1 Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI I. Azınlık Tanımı... 5 A) Azınlık Tanımı Vermenin Zorluğu... 5 B) Uluslararası Daimi Adalet Divanı nın Azınlık Tanımı... 10 C) Capotorti Tanımı...

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 211 101 105 107 TURK 111 ENG

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Amerikan Dış Politikası POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103 MEF ÜNİVERSİTESİ UK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 201 101 105 107 TURK 101 ENG 101 Roma Hukuku: Genel Hükümler Atatürk

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) 6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU İslam Ülkelerinde Çok Boyutlu Güvenlik İnşası ( 06-08 Mart 2015, Serena Hotel - İslamabad ) Güvenlik kavramı durağan değildir.

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

KADINA ŞİDDETİN KİŞİ ANALİZİ YÖNELİK. www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa

KADINA ŞİDDETİN KİŞİ ANALİZİ YÖNELİK. www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN KİŞİ ANALİZİ www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa PERSPEKTİF STRATEJİ ARAŞTIRMA ANALİZ - HAZİRAN 2015 ANALİZ NO: 6 Araştırma; doğru, nitelikli bilginin

Detaylı

Dr. Zerrin Ayşe Bakan

Dr. Zerrin Ayşe Bakan Dr. Zerrin Ayşe Bakan I. Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Yeni Güvenlik Teorilerine Bir Bakış: Soğuk Savaş'ın bitimiyle değişen Avrupa ve dünya coğrafyası beraberinde pek çok yeni olgu ve sorunların doğmasına

Detaylı

DERS PROFİLİ. Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz

DERS PROFİLİ. Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz 3 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ I. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN DOĞUŞ NEDENLERİ...3 II. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN AMAÇLARI...5 III. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLER VE ULUSLARARASI

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 Yard. Doç. Dr. İsmail SEKİ ÇANAKKALE 2013 1 Çalışma yazarın Bilgi Yönetişimi Bağlamında Üniversitelerin Ekonomideki Rolü

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu?

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMĠR Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 1. GĠRĠġ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar,

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı; Yüksek Yargı Kurumlarının çok değerli Başkanları; Sayın Büyükelçiler; Avrupa Konseyinin çok değerli temsilcileri; Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Siyasal Partiler ve Çıkar Grupları POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliği

Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkisi Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun

Detaylı

The Middle East in International Relations: Power, Politic, and Ideology. Fred Halliday, Cambridge Press, 2006, 374 sayfa,

The Middle East in International Relations: Power, Politic, and Ideology. Fred Halliday, Cambridge Press, 2006, 374 sayfa, The Middle East in International Relations: Power, Politic, and Ideology Fred Halliday, Cambridge Press, 2006, 374 sayfa, Hazırlayan: Muharrem EKŞİ Ortadoğu nun Uluslararası İlişkilerinin; devletlerarası

Detaylı

İÇİNDEKİLER ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ

İÇİNDEKİLER ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR İÇİNDEKİLER v vii xv xvii xxi GİRİŞ 1 Birinci Bölüm ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ 1. ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİNİN TEMELLERİ:

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ 1990 sonrasında peş peşe gelen finansal krizler; bir yandan teorik alanda farklı açılımlara hız kazandırırken bir yandan da, küreselleşme süreci ile birlikte,

Detaylı

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) GAU AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Prof.Dr. Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU Kastamonu 01/08/1962 Profesör 07/12/2010 (DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) İzmir Ekonomi

Detaylı

Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları

Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Oyun Teorisi KAM 425 Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU (16 17 Eylül 2011, Kazan, Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu) Tataristan Cumhuriyeti (RF) Kültür Bakanlığı ve Uluslararası

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

DERS PROFİLİ. Siyaset Sosyolojisi POLS 312 Bahar 6 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Seda Demiralp

DERS PROFİLİ. Siyaset Sosyolojisi POLS 312 Bahar 6 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Seda Demiralp DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Siyaset Sosyolojisi POLS 312 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

SÇD Yasal Çerçevesi Sunumu

SÇD Yasal Çerçevesi Sunumu SÇD Yasal Çerçevesi Sunumu Eğiticinin Eğitimi, 1. Gün 15 Eylül 2014 Sunan: Mojca Hrabar, Eğitmen-Kilit Uzman Esaslar: SÇD yasal çerçevesi SÇD süreci şartları SÇD sürecine rehber yasal çerçeve AB SÇD Direktifi

Detaylı

Doğu Afrika Jeopolitiği ve Türkiye nin Somali Politikası

Doğu Afrika Jeopolitiği ve Türkiye nin Somali Politikası Doğu Afrika Jeopolitiği ve Türkiye nin Somali Politikası Mehmet Özkan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETAV), İstanbul, 2014, 136 Sayfa. Hacı Mehmet BOYRAZ* 1998 yılında ilan edilen Türkiye

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi.

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi. Dr. İbrahim Bozacı Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi GİRİŞİMCİLİK Örnekler ve İş Planı Rehberli İş Fikri Küçük İşletme Pazarlama Aile İşletmeleri İnsan Kaynakları Hedef Kitle

Detaylı

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye 1944 Şikago/ICAO Sivil Havacılık Rejimi Avrupa Birliği Sivil Havacılık Düzenlemeleri - Tek Avrupa Hava Sahası I

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye- Amerika İlişkileri SPRI 401 1 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye- Amerika İlişkileri SPRI 401 1 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkiye- Amerika İlişkileri SPRI 401 1 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ (Taslak Rapor Özeti) Faruk Aydın Hülya Saygılı Mesut Saygılı Gökhan Yılmaz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü

Detaylı

Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi

Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi Sina Baydur UTMK Başkan Vekili Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi Başkanı Komite Başkanı: Sina BAYDUR UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi,

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İnsan Hakları Hukuku SPRI 440 2 3+0 3 5

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İnsan Hakları Hukuku SPRI 440 2 3+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İnsan Hakları Hukuku SPRI 440 2 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

EUROPEAN UNION FOREIGN POLICY IN A CHANGING WORLD DEĞİŞEN DÜNYADA AVRUPA BİRLİĞİ DIŞ POLİTİKASI

EUROPEAN UNION FOREIGN POLICY IN A CHANGING WORLD DEĞİŞEN DÜNYADA AVRUPA BİRLİĞİ DIŞ POLİTİKASI Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (18) 2009, 167-171 EUROPEAN UNION FOREIGN POLICY IN A CHANGING WORLD DEĞİŞEN DÜNYADA AVRUPA BİRLİĞİ DIŞ POLİTİKASI Yazar : Karen E. Smith Basım : Polity Press, Cambridge, 2008

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ Hazırlayan: Berna Özşar Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği AB, Mevzuat ve Projeler Birimi Uzmanı AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ TSRŞB Yayın

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

Yerel Demokrasi, Yerel Hukuk ve Evrensel Değerler

Yerel Demokrasi, Yerel Hukuk ve Evrensel Değerler Yerel Demokrasi, Yerel Hukuk ve Evrensel Değerler 2000 li yıllara gelindiğinde iç dinamikler, Türkiye nin uluslararası hukuk taahhütleri, AB süreci, bölgesel ve küresel gelişmelerin etkisiyle değişim kaçınılmaz

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 Birinci Ayrım: MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ... 3 I. Milletlerarası Örgütlerin Doğuş Nedenleri... 3 II. Uluslararası İlişkiler ve Milletlerarası Örgütler... 5 III. Milletlerarası

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan araştırma

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 346 Bahar 6 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 346 Bahar 6 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Uluslararası Siyasette Orta Doğu POLS 346 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

IV. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI I. GRUP ATÖLYE ÇALIŞMASI İÇ KONTROL REHBERİ TASLAĞI (KONTROL ORTAMI) 03-04 MAYIS 2012 BOLU

IV. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI I. GRUP ATÖLYE ÇALIŞMASI İÇ KONTROL REHBERİ TASLAĞI (KONTROL ORTAMI) 03-04 MAYIS 2012 BOLU IV. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI I. GRUP ATÖLYE ÇALIŞMASI İÇ KONTROL REHBERİ TASLAĞI (KONTROL ORTAMI) 03-04 MAYIS 2012 BOLU Naim ÇOBAN TBMM Strateji Geliştirme Başkanı Tüm bileşenler

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ

KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ KURUMSAL YÖNETİMİN YÖNETİM KURULUNA YANSIMALARI CEM CÜNEYT ARSLANTAŞ Yay n No : 2794 İşletme-Ekonomi : 549 1. Baskı - Kasım 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-816 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24 iv İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... İ ÖZET... İİ ABSTRACT... İİİ İÇİNDEKİLER... İV KISALTMALAR DİZİNİ... X ŞEKİLLER DİZİNİ... Xİ ÇİZELGELER DİZİNİ... Xİİİ GİRİŞ GİRİŞ... 1 ÇALIŞMANIN AMACI... 12 ÇALIŞMANIN

Detaylı

Avrupa Yükseköğretim Alanına Doğru Avrupa da Yükseköğretimden sorumlu Bakanlar Bildirgesi Prag, 19 Mayıs 2001

Avrupa Yükseköğretim Alanına Doğru Avrupa da Yükseköğretimden sorumlu Bakanlar Bildirgesi Prag, 19 Mayıs 2001 Prag Bildirgesi Avrupa Yükseköğretim Alanına Doğru Avrupa da Yükseköğretimden sorumlu Bakanlar Bildirgesi Prag, 19 Mayıs 2001 Bologna Deklarasyonunun imzalanmasından iki yıl, Sorbonne Deklarasyonunun imzalanmasından

Detaylı

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - İtalya İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DIŞ POLİTİKASI SPRI 301 1 3 + 0 3 6. Program Öğrenme Çıktıları 13,14,15 13,14,15

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DIŞ POLİTİKASI SPRI 301 1 3 + 0 3 6. Program Öğrenme Çıktıları 13,14,15 13,14,15 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DIŞ POLİTİKASI SPRI 301 1 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

DERS PROFİLİ. Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep

DERS PROFİLİ. Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

Destek ve sevgilerini eksik etmeyen Ailem ve sevgili yeğenlerim Emre ve Bengisu ya. iii

Destek ve sevgilerini eksik etmeyen Ailem ve sevgili yeğenlerim Emre ve Bengisu ya. iii Destek ve sevgilerini eksik etmeyen Ailem ve sevgili yeğenlerim Emre ve Bengisu ya. iii iv v İçindekiler Sunuş... vii Önsöz... ix 1. Giriş...1 1.1 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası...2 2. Testler ve Test

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı