TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI REJİMİNİN AVRUPALILAŞMASI: Gökçe YİĞİT YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA/ 2013

2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI REJİMİNİN AVRUPALILAŞMASI: Gökçe YİĞİT DANIŞMAN: Prof. Dr. Harun ARIKAN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA / 2013

3 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne, Bu çalışma, jürimiz tarafından Uluslararası İlişkiler Anabilim dalında YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Başkan: Prof. Dr. Harun ARIKAN (Danışman) Üye: Yrd. Doç. Dr. Sevgi BALKAN Üye: Yrd. Doç. Dr. Aslı BİLGİN ONAY Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim elemanlarına ait olduklarını onaylarım. / /2013 Prof. Dr. Azmi YALÇIN Enstitü Müdürü Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirilerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ndaki hükümlere tabidir.

4 i ÖZET TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI REJİMİNİN AVRUPALILAŞMASI: Gökçe YİĞİT Yüksek Lisans Tezi, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Harun ARIKAN Haziran 2013, 121 sayfa İkinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası örgütlerin sayısının hızla artması ve özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde bu örgütlerle devletler arasındaki etkileşimin yoğunlaşması ile birlikte uluslararası örgütlerin etkinliğinin arttığı görülmektedir. Aynı doğrultuda, Avrupa temelli örgütlerin bölge içindeki ve dışındaki ülkelerle daha kapsamlı bir işbirliği geliştirdiği dikkati çekmektedir. Bu süreç içerisinde Avrupa bütünleşme sürecinde yaşanan değişikliklerin klasik bütünleşme kuramları tarafından yeterince açıklanamaması sonucunda yeni bir kavramsallaştırmaya ihtiyaç duyulduğu ve böylelikle Avrupalılaşma kavramsallaştırılmasının son zamanlarda literatürde önemli yer edindiği gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda bu çalışmanın kavramsal çerçevesini Avrupalılaşma kavramı oluşturmaktadır. Türkiye nin Avrupalılaşmasına ilişkin literatür, çoğunlukla bu kavramsallaştırmayı tek bir örgüte, Avrupa Birliği ne, indirgeyerek açıklamaya çalışmaktadır. Bu çalışma ise Türkiye nin insan hakları alanında Avrupalılaşmasını incelerken pan-avrupa insan hakları rejimini bir bütün olarak ele almakta ve Türkiye nin bu pan- Avrupa örgütleriyle etkileşimini araştırmaktadır. Bu bağlamda, çalışmada Avrupa insan hakları rejimi içerisindeki örgütlerin Türkiye nin insan hakları rejimini şekillendirmede normatif anlamda etkili olduğu ancak real politik bağlamında Avrupalılaşma etkisinin yeterince etkili olmadığı varsayımı ileri sürülmektedir. Anahtar Kelimeler: Avrupalılaşma, Türkiye, İnsan Hakları

5 ii ABSTRACT THE EUROPEANIZATION OF HUMAN RIGHTS REGIME IN TURKEY: Gökçe YİĞİT Master Thesis, Department of International Relations Supervisor: Prof. Dr. Harun ARIKAN June 2013, 126 pages The rapid increase in the number of international organizations after the World War II and the intensification of the interaction between these organizations especially in the post- Cold War period have increased the effectiveness of international organizations. In the same way, the European- based organizations have strengthened a more comprehensive cooperation with both countries in and outside of the region. In this process, classical integration theories could not explain the changes in the European integration process, as a result, new conceptualization is needed. Thus, conceptualization of Europeanization has recently acquired an important place in the literature. In this context, the concept of Europeanization is the conceptual framework of this study. The literature on Europeanization of Turkey mostly tries to explain the conception by reducing it to only one organization, the European Union. This study, on the other hand, addresses pan-european human rights regime as a whole and explores the interaction between Turkey and pan-european organizations. In this sense, the study puts forward that the organizations in the European human rights regime are effective in shaping Turkey s human rights regime in the normative sense, but in the context of real politik, Europeanization is not effective enough. Keywords: Europeanization, Turkey, Human Rights

6 iii ÖNSÖZ Bu tez çalışmasını gerçekleştirirken ve yüksek lisans eğitimim süresince desteğini ve yardımını benden esirgemeyen değerli hocalarıma ve tez danışmanım Prof. Dr. Harun ARIKAN a teşekkürlerimi sunarım. Bana daima yol gösteren, güven veren ve maddi, manevi desteğini esirgemeyen, her zaman yanımda olduğunu hissettiğim sevgili hocam Yrd. Doç. Dr. Fulya MEMİŞOĞLU na; her ihtiyacım olduğunda ve en zor anlarımda yanımda olan arkadaşım Ahmet BORAZAN a; bu süreçte tüm sıkıntılarımı her zaman benimle paylaşan ve bu süreci bitirmemde en büyük destekçim olan sevgili arkadaşım Belde AKA ya teşekkürlerimi sunarım. Bu süreçte bütün sıkıntılarımı paylaşan, her zaman yanımda olan ve varlıklarıyla bana güven veren aileme teşekkür ederim. Gökçe YİĞİT Adana-2013 Not: Bu araştırma, Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir (İİBF2010YL17).

7 iv İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET... i ABSTRACT... ii ÖNSÖZ... iii KISALTMALAR LİSTESİ... vi TABLOLAR LİSTESİ... vii ŞEKİLLER LİSTESİ... viii BÖLÜM I GİRİŞ 1.1. Çalışmanın Önemi ve Amacı Çalışmanın Yöntemi Çalışmanın Planı... 2 BÖLÜM II KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: AVRUPALILAŞMA 2.1. Bütünleşme Teriminin Kavramsallaştırılması Avrupalılaşma Teriminin Kavramsallaştırılması Bir Kavram Olarak Avrupalılaşma Tanımları Avrupalılaşma- Küreselleşme Tartışması Avrupalılaşma Kavramı ile İlgili Genel Değerlendirme ve İnsan Haklarının Avrupalılaşması BÖLÜM III İNSAN HAKLARI REJİMİ 3.1. Pan- Avrupa İnsan Hakları Rejimi Avrupa Konseyi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi... 23

8 v Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu İnsan Hakları Merkezli Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri Avrupa Birliği Pan- Avrupa İnsan Hakları Rejimine İlişkin Genel Değerlendirme BÖLÜM IV TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARININ AVRUPALILAŞMASI Öncesi Dönem Genel Değerlendirme Süreci Türkiye de İnsan Haklarının Avrupalılaşmasında Avrupa Birliği Etkisi Dönemi Dönemi Türkiye de İnsan Haklarının Avrupalılaşmasında Avrupa Konseyi Etkisi Türkiye de İnsan Haklarının Avrupalılaşmasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Etkisi Türkiye de İnsan Haklarının Avrupalılaşmasında İnsan Hakları Merkezli Uluslararası Sivil Toplum Örgütlerinin Etkisi Dönemi Genel Değerlendirme BÖLÜM V SONUÇ 101 KAYNAKÇA ÖZGEÇMİŞ

9 vi KISALTMALAR LİSTESİ AB AGİT AİHM AİHS AP BM CPT DGM DKİHB ECHR MGK ODIHR : Avrupa Birliği : Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi : Avrupa Parlamentosu : Birleşmiş Milletler : İşkence ve İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele ya da Cezanın Önlenmesi İçin Avrupa Komitesi : Devlet Güvenlik Mahkemeleri : Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu : European Court of Human Rights : Milli Güvenlik Kurulu : Office for Domestic Institutions and Human Rights

10 vii TABLOLAR LİSTESİ Sayfa Tablo 1. Bütünleşme Kuramlarının Aşamaları... 5 Tablo yılları arasında Türkiye de gerçekleştirilen siyasi reformlar... 62

11 viii ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa Şekil yılları arasında AİHM ye yapılan toplam başvuru sayıları Şekil yılları arasında AİHM önünde bekleyen toplam dava sayıları Şekil yıllarında Türkiye de işkence ve siyasi tutukluluk Şekil yıllarında Türkiye de ifade özgürlüğü Şekil yıllarında Türkiye de fiziksel bütünlük Şekil yıllarında Türkiye de toplanma ve örgütlenme özgürlüğü Şekil yılları arasında AİHM nin aldığı karar sayılarının ülkelere göre oranları Şekil yılları arasında AİHM nin nihai kararlarının oranları Şekil yılları arasında Türkiye tarafından en çok ihlal edilen alanlar Şekil yıllarında Türkiye de işkence ve siyasi tutukluluk Şekil yıllarında Türkiye de ifade özgürlüğü Şekil yıllarında Türkiye de toplanma ve örgütlenme özgürlüğü Şekil yıllarında Türkiye de fiziksel bütünlük

12 BÖLÜM I GİRİŞ İnsan hakları, Uluslararası İlişkiler disiplininin önemli bir konusu olmasının yanı sıra Türkiye nin de uzun zamandır karşı karşıya kaldığı kayda değer bir sorundur. Bununla birlikte Avrupalılaşma kavramı ise özellikle 90 lı yıllarla birlikte oldukça sık kullanılmaya başlanan ve Türkiye bağlamında da sıklıkla değerlendirilen bir kavram olmuştur. Olsen in de belirttiği gibi Avrupalılaşma teriminin kavramsallaştırması, genellikle bahsi geçen kitap veya makale ile sınırlı kalsa da ve aynı zamanda bu kavramsallaştırma üzerine farklı değerlendirmeler mevcut olsa da Avrupalılaşma, Claudio Radaelli, Kıvanç Ulusoy, Ziya Öniş gibi çalışmacılar tarafından literatürde çoğunlukla Avrupa Birliği ile ilişkilendirilmekte ve normatif boyutta incelenmektedir. Buna karşın bu çalışmada ise amaçlanan Avrupalılaşmanın sadece AB açısından değil, diğer pan- Avrupa örgütlerinin etkilerini de kapsayacak şekilde değerlendirilmesidir. Sözü edilen amaç doğrultusunda, çalışmanın çerçevesini daha iyi anlatabilmek açısından daha sonraki bölümlerde detaylı bir biçimde ele alınacak olan konular çalışmanın planı çerçevesinde giriş bölümünde kısaca değerlendirilecektir Çalışmanın Önemi ve Amacı Bu çalışmada amaçlanan, Türkiye de insan hakları politikasının Avrupalılaşmasını araştırmaktır. Böyle bir araştırma konusu zaman diliminin genişliği açısından incelenmesi zor olacağından bu çalışmada zaman kısıtlamasına gidilmiştir. Bu bağlamda çalışmanın yılları arasındaki süreci incelemeyi hedeflemesi, bir yandan çalışmanın daha belirgin sonuçlar elde etmesini sağlarken diğer yandan çalışmanın kısıtını oluşturmuştur. Çalışmada 1999 öncesi sürecin kısa bir değerlendirilmesine yer verilmiş olsa da temel amacın sürecindeki değişimleri ele almak olduğu ifade edilmelidir. Bununla birlikte çalışmanın bir diğer amacı, insan haklarının Avrupalılaşmasının kavramsallaştırmasında sadece Avrupa Birliği merkezli açıklamaların eksik bir yaklaşım olduğunu göstermektir. Bu noktada çalışmada insan hakları bağlamında Avrupalılaşma kavramının daha geniş bir perspektifte ele alınması amaçlanmış ve pan- Avrupa insan hakları rejiminin

13 2 oluşmasında söz sahibi olan ulus üstü ve ulus devlet merkezli bölgesel örgütlenmelerin yanı sıra sivil toplum örgütlerinin Türkiye deki insan hakları rejimini nasıl etkilediği sorusu üzerinde durulmuştur. Diğer yönden çalışmada Türkiye de insan haklarının Avrupalılaşması değerlendirilirken Türkiye nin iç dinamiklerinin göz ardı edildiği ve pan- Avrupa örgütlerinin etkileri üzerine odaklanıldığı vurgulanmalıdır Çalışmanın Yöntemi Bu çalışmada kavramsal çerçeve olarak kısaca bütünleşme teorileri ve Avrupalılaşma üzerine literatür araştırması yapılmıştır. Avrupa insan hakları rejimi içerisinde yer alan örgütlerin betimlemesi yapılırken sözü edilen örgütlerin yaptıkları antlaşmalar, sözleşmeler, toplantılar sonrasında aldıkları kararlar incelenmiş; bununla birlikte bu örgütlerin Türkiye üzerindeki etkileri incelenirken özellikle Türkiye ye ilişkin olarak hazırlamış oldukları yıllık raporlar, belirli bir konuya ilişkin özel raporlar ve Türkiye ile ilgili özel olarak alınan kararlar ve tavsiye kararları incelenmiştir. Bu çerçeve içerisinde Türkiye de insan haklarına ilişkin olarak gerçekleştirilen reformları incelemek için metodolojik olarak birincil ve ikincil kaynaklar kullanılmıştır. Bir diğer ifadeyle, Resmi Gazete den, TBMM kanun sorgulama sayfasından ve tutanak dergisinden ve konuyla ilgili literatürden yararlanılmıştır. Buna ek olarak Türkiye de gerçekleştirilen reformların uygulamasını incelemek adına konu ile ilgili bir veri setinden yararlanılmıştır. Cingranelli- Richards (CIRI) olarak adlandırılan bu insan hakları veri seti, uluslararası olarak kabul görmüş 15 farklı insan hakları uygulamasına 195 ülkenin hükümetlerinin saygısına ilişkin standartlara dayalı nicel bilgileri içermektedir 1. Bu çalışmada CIRI veri setinin 15 uygulama alanı içerisinden Türkiye ye ilişkin olarak işkence, ifade özgürlüğü, fiziksel bütünlük hakları ve toplanma ve örgütlenme özgürlüğü konularına değinilmiştir. CIRI veri setinden Türkiye ye ilişkin olarak alınan sayısal bilgiler, bu çalışmada tablolaştırılarak kullanılmıştır Çalışmanın Planı Türkiye de insan haklarının Avrupalılaşmasını dönemi çerçevesinde inceleyen bu çalışmanın giriş bölümünün ardından gelen bölümünde kavramsal ve 1 Sözü edilen veri setine ulaşmak için bakınız:

14 3 kuramsal çerçeveye yer verilmiştir. Bu bölüm içerisinde öncelikle klasik bütünleşme teorileri kısaca ele alınmış ve bu teorilerin Avrupalılaşma kavramsallaştırmasının ortaya çıkışındaki rolüne değinilmiştir. Daha sonra aynı bölüm içerisinde çalışmanın kavramsallaştırmasının temelini oluşturan Avrupalılaşma kavramına yer verilmiştir. Çalışmanın bir sonraki bölümünde ise pan- Avrupa insan hakları rejimi ele alınmıştır. Pan- Avrupa insan hakları rejimi içerisinde yer alan Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, AGİT ve sivil toplum örgütlerinin insan haklarına bakış açıları yansıtılmış ve insan hakları korumak adına gerçekleştirdikleri uygulamalara değinilmiştir. Son olarak çalışmanın dördüncü bölümünde ise öncelikle 1999 öncesi Türkiye de yaşanan süreç insan hakları bağlamında kısaca değerlendirilmiş, akabinde pan- Avrupa örgütlerinin Türkiye de insan haklarının Avrupalılaşması noktasındaki etkileri değerlendirilmiştir.

15 4 BÖLÜM II KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 2.1. Bütünleşme Teriminin Kavramsallaştırılması Bütünleşme kavramı, anlam olarak bağlayıcılık ya da evrensellik kurmaya dayanan bir kavram değil; daha çok tanımsal fikir birliği üzerinde anlaşmaya dayalı bir kavramdır (O Neill, 1996, s.10). Literatürde bu kavram üzerine yapılan tartışmalar incelendiğinde tartışmanın daha çok, bütünleşme bir süreci mi yoksa tamamlanmış bir durumu mu yansıtıyor konusu üzerine odaklandığı görülmektedir (Laursen, 2008, s.4). Bütünleşme kuramlarının aşamalarını, Diez ve Wiener Tablo 1 deki gibi şekillendirmiştir. Diez ve Wiener (2009, s.7), yaptıkları çalışmada bütünleşme teorilerini temel olarak üç aşamada incelemiştir. Bu çalışmada ilk aşama; açıklayıcı, ikinci aşama; analitik, üçüncü aşama ise inşacı olarak betimlenmiştir. Diez ve Wiener in kurduğu bu çerçeve, bütünleşme kuramlarının kısa bir incelemesini yaparken yol gösterici olması açısından bu çalışma için önem arz etmektedir. Avrupa Bütünleşmesi nin ilk aşamasına aşağıdan- yukarıya düşünme tarzının egemen olduğu, Caporaso (2007, s.23) tarafından vurgulanmıştır. Yazar, bu dönem bütünleşme araştırmalarında temel amacın, yerli toplumların uluslararası kuruluşlara yönelişini açıklamak olduğunu ifade etmiştir. Diğer bir deyişle, bu dönemde ulusal düzeyden uluslararası düzeye yönelmenin ve bütünleşmenin nedenleri açıklanmaya çalışılmıştır. İlk aşamanın temsilcilerinden olan ve bütünleşmenin en çok kabul gören tanımlamalarından birini yapan Karl Deutsch (1957, s. 5-6), bütünleşmeyi bir bölge içerisinde kamu vicdanını sağlayabilmek ve toplumun uzun zamandır talep ettiği barışçıl değişimi gerçekleştirebilmek için yeterince güçlü ve yaygın kurumların, uygulamaların elde edilmesi olarak tanımlamıştır (Aktaran Laursen, 2008, s.4). Diğer yönden ikinci aşamanın temsilcilerinden ve yeni işlevselcilerden Ernst Haas (1958, s. 16) a göre ise bütünleşme; birbirinden farklı ulusal konumlardaki politik aktörlerin bağlılıklarını, beklentilerini ve politik faaliyetlerini; mevcut ulus devletler üzerinde yargı yetkisine sahip veya bu yetkiyi talep eden kurumları olan yeni bir merkeze doğru kaydırmaya ikna oldukları bir süreçtir (Aktaran Diez ve Wiener, 2009, s.

16 5 2). Aynı zamanda Haas (1958, s. 16), yeni işlevselciler için ulus- devletler arasındaki işbirliğinin arka planının veya sonucunun önemli olmadığını, önemli olanın siyasi bütünleşme sürecinin kendisi olduğunu da ifade etmiştir (Aktaran Cram, 2001, s. 56). Tablo 1 Bütünleşme Kuramlarının Aşamaları 2 Aşama Zaman Temel konular Temel teorik referans noktaları Bütünleşmeyi 1960 lardan itibaren Bütünleşme sonuçları açıklamak nasıl açıklanabilir? Avrupa bütünleşmesi neden gerçekleşmektedir? Yönetişimi analiz 1980 lerden itibaren AB ne tür bir siyasi etmek sistem? AB içerisindeki siyasi süreçler nasıl açıklanabilir? AB nin düzenleyici politikası nasıl çalışır? AB yi inşa etmek 1990 lardan itibaren Hangi siyasi ve sosyal sonuçlarla ve nasıl bütünleşme gelişir? Bütünleşme ve yönetişim nasıl kavramsallaştırılır? Bu kavramsallaştırmalar nasıl olmalıdır? Liberalizm, neo-liberalizm Yönetişim, karşılaştırmalı politika analizi realizm, siyaset, Sosyal inşacılık, post yapısalcılık, uluslararası politik ekonomi Normatif siyaset teorisi Cinsiyet yaklaşımları Bununla birlikte yeni işlevselciliğin en önemli dayanak noktası, bir alandaki işbirliğinin diğer bir alana yayılması anlamına gelen yayılma etkisi (spill over) kavramıdır ve bu kavram, bütünleşmenin temel taşı olarak görülmektedir (Karacasulu, 2007, s. 87). Sözü geçen kavram, bir üye devletin politika hedefine ulaşma yetisinin diğer bir üye devletin politika hedeflerine ulaşmasına bağlı olabildiği bir durum anlamına gelmekle birlikte Haas tarafından ekonominin bir sektöründe meydana gelen bütünleşmenin diğer ekonomik ve siyasi eylemlerde bütünleşmeye neden olması şeklinde açıklanmıştır (Lindberg, 2006, s.123). Bununla birlikte bu dönemin temsilcilerinden bir diğer tanımlama ise Lindberg (2006, s.119) tarafından yapılmıştır; ona göre bütünleşme, ulusların ortak kararlar alarak ve yeni merkezi organları karar alma süreçlerinde görevlendirerek dış ve yerel politikayı birbirlerinden bağımsız olarak yönetme yetilerinden ve isteklerinden vazgeçmesi süreci ve siyasi aktörlerin birçok 2 Kaynak: Diez ve Wiener in 2009 yılında yayınladıkları European Integration Theory adlı kitabın Introducing the Mosaic of Integration Theory adlı bölümünden çevrilmiştir (s.7).

17 6 farklı gündem belirleme beklentilerini ve siyasi faaliyetlerini yeni bir merkeze aktarmak için razı edildiği bir süreçtir. İkinci aşamaya egemen olan yaklaşımlardan bir diğeri olan hükümetlerarasıcıların tercih ettiği bütünleşme tanımı ise, genel olarak üye devletlerin katıldığı siyasal kurumların oluşumuna odaklanmaktadır. Bu kuramın temsilcilerinden Hoffmann a göre; uluslararası bütünleşme, birimler arasında bütünleşmeyi gerektirmektedir. Yazar, bu birimlerin ulus devletler olması gerekmediğini; aksine henüz bir topluluğun olmadığı yeni bir bağımsız devlette, topluluğu bölen ayrılıkların bütünleşmeye engel olacağını ve yerel bütünleşmenin, uluslararası bütünleşmenin içerdiği fikir ve işlemlerin akışı için bir ön koşul olduğunu ifade etmiştir (Hoffmann, 1966, s.905). Yazar, aynı zamanda bütünleşmenin ulus devletlerin kararları ve hareketlerine dayandığını da eklemiştir. Bununla birlikte bir diğer hükümetlerarasıcı olan Moravcsik ise; ulusal tercihlerin öncelikle ekonomik bağlılık tarafından dayatılan kısıtlamalar ve fırsatlar tarafından belirlendiğini, ayrıca hükümetlerarası görüşmelerin sonuçlarının ise hükümetlerin pazarlık gücüyle belirlendiğini ifade etmiştir (Moravcsik, 1993, s.517). Buna ek olarak yazar, bütünleşmenin sağlanabilmesinin devletlerin çıkarına olduğu zaman mümkün olabildiğini belirtmiştir (Moravcsik, 1991, s.56). Bu noktada Moravcsik (1998, s.18), AB bütünleşmesinin, ulusal liderler tarafından yapılan rasyonel seçimler dizisi olarak en iyi şekilde anlaşılacağını dile getirmiştir. Bu seçimler; güçlü yerel bileşenlerin ekonomik çıkarlarından kaynaklanan fırsatlara ve kısıtlamalara, asimetrik karşılıklı bağımlılık ve devletlerarası taahhütlerin güvenilirliğini güçlendirmede kurumların rolünden kaynaklanan devletlerin göreceli gücüne cevap olmuştur (Aktaran Moravcsik ve Schimmelfennig, 2009, s.69). Diğer yönden Moravcsik, Avrupa bütünleşmesinin tanımını yaparken rejimin coğrafi kapsamı; politikaların değiştirildiği konuların çeşitliliği; ortak karar alma, uygulama ve uygulatma kurumları; sabit yerel politika düzenlemesinin istikameti ve büyüklüğü olmak üzere politika koordinasyonunun dört boyutunu göz önünde bulundurduğunu ifade etmiştir (Moravcsik, 1993, s.479). Bu bağlamda, ikinci aşamaya egemen olan yeni işlevselcilerin ve hükümetlerarasıcıların tanımlarındaki en önemli noktanın, bütünleşmenin süreç boyutuyla ilgilenmeleri olduğu belirtilmektedir (Diez ve Wiener, 2009, s. 3). Üçüncü aşama içerisinde ise genel olarak Avrupa bütünleşmesinin inşası üzerine odaklanılmıştır. Avrupalılaşma literatürü ile ifade edilen üçüncü kuşak Avrupa bütünleşmesi kuramları, AB nin ulusal politika ve yönetişim yapılarındaki etkilerini

18 7 çoğunlukla üye ülkeleri inceleyerek ortaya koymuş; bununla birlikte genişleme sürecinin ivme kazanmasıyla AB nin etkilerini üye olmaya aday Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri özelinde de incelemiştir (Bölükbaşı, Ertugal ve Özçürümez, 2011, s. 81). Diğer yönden Hix ve Goetz (2000, s.3), Avrupa bütünleşmesinin birbiriyle alakalı iki süreçten meydana geldiğini ifade etmiştir: ilk süreç, belirli siyasi sonuçlara erişmek için politik yetkilerin vekaletinin ulus üstü düzeye verilmesi iken ikinci süreç; yasama, yürütme ve yargı güçleriyle birlikte yeni bir politik kurumlar setinin kurulması olarak açıklanmıştır. Bununla birlikte Arıkan (2005, s.18) ise Avrupa bütünleşmesini, içsel ve dışsal faktörlerin tetiklediği, Avrupa da sürekli barışın kurulması doktrinine dayalı, ekonomik, sosyal ve siyasal içerikli bir bölgesel bütünleşme modeli olarak tanımlamıştır. Üçüncü aşamaya ilişkin tartışmalara tezin sonraki bölümünde geniş olarak yer verilecektir. Sonuç olarak, diğer birçok sosyal bilimler terimi gibi bütünleşme kavramının tanımını yapmak ve bu kavram üzerinde ortak noktada buluşmak ne kadar zor olsa da bütünleşme literatürü genel olarak incelendiğinde bütünleşmenin, uygulamada esasen bir Batı Avrupa olgusu olarak güçlendirildiği görülmektedir (Wallace, 1997, s.215). Bununla birlikte Avrupa fikri ise geçmişte, şimdi ve gelecekte, sadece coğrafi veya ekonomik bir bütünlüğü tanımlamak için değil; bir değerler, düşünceler sistemi, bakış açısı, kültür ve yaşam biçimini tanımlamaktadır (Harris, 2010, s.44). Buradan hareketle Avrupa bütünleşme süreci, 21.yy deki en önemli ve başarılı bölgesel bütünleşme modeli olarak ön plana çıkmaktadır. Avrupa bütünleşmesinin başarılı olmasının nedenlerinden en önemlisi, ortak değerler sistemine dayalı Avrupa kimliği üzerine inşa edilmiş olmasıdır. Bir başka ifadeyle Avrupalılaşma, Avrupa bütünleşme sürecinin önemli bir unsuru olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, çalışmanın bundan sonraki bölümünde kavramsal çerçeveyi oluşturan Avrupalılaşma olgusu analiz edilecektir Avrupalılaşma Teriminin Kavramsallaştırılması Sosyal bilimler disiplininde tanımlama yapmak oldukça zordur; zira Avrupalılaşma da diğer pek çok kavram gibi üzerinde ortak görüşe varılamamış bir kavramdır. Kavramların epistemolojisi farklı coğrafya, kültür ve yaşanmışlıkları da içinde barındırdığı için onları tanımlamak, sosyal bilimler disiplininde sübjektivite/ objektivite tartışmasının en önemli konularından biri haline gelmektedir. Bununla birlikte Avrupalılaşma kavramına farklı paradigmalar tarafından farklı anlamlar yüklenmektedir. Diğer bir deyişle, Avrupa çalışmalarıyla ilgilenen birçok yazar,

19 8 Avrupalılaşma kavramını farklı kuramsal/ kavramsal perspektiften tanımlamaya çalışmaktadır. Avrupa Bütünleşmesi alanındaki çalışmaların son yıllarda Avrupalılaşma ve Avrupa kimliği kavramları üzerine yoğunlaşmaya başladığı gözlemlenmektedir (Bulmer, 2007, s. 46). Avrupa bütünleşme süreci içerisinde Avrupalılaşma; 1980 lerin sonundan itibaren Avrupa siyasal işbirliğinin önem kazanması, 1991 Maastricht Anlaşması ndan sonra Ortak Dış ve Güvenlik Politikasının geliştirilmesi ve komünizmin çöküşüne bağlı değişikliklerle, Avrupa kimliği ile birlikte daha sık kullanılan bir kavram haline gelmiştir (Featherstone, 2003, s.10). Bu nedenle çalışmanın bu kısmında Avrupalılaşma literatürüne katkı sağlamış yazarların kavramsallaştırmalarına yer verilecektir Bir Kavram Olarak Avrupalılaşma Tanımları 1990 ların başından itibaren Avrupalılaşma, çoğunlukla ulus-devletin yasal ve idari yöntemlerinin, Avrupa yönetişiminin yeni biçimlerine ve AB üyeliğiyle ilgili baskılara uyum göstermesiyle bağlantılı olmuştur. Bu terim, öncelikle hukuk ve siyaset bilimi alanlarında kullanılmış; ancak son yıllarda antropologlar da tartışmaya girerek Avrupa bütünleşmesi süreçlerinin beraberinde getirdiği toplu ve kişisel kimliklerin yeniden inşasını analiz etmeye başlamışlardır. Bu şekilde Avrupalılaşma, Avrupa nın yakın geçmişi ile şimdisini dönüştüren ve geleceğini de belirleyecek olan değişim süreçlerinin sosyal bilimciler tarafından kavramsallaştırmasıyla temel kavramlardan biri haline gelmiştir. Tüm bu yazın çeşitliliğinin paylaştığı ortak nokta ise Avrupa Birliği nin örgütsel yapısı ve mekansal boyutudur (Hirschhausen ve Patel, 2010, s.1). Radaelli ve Pasquier (2007, s.36) e göre; Avrupalılaşma, siyasal aktörlerin tercihleri doğrultusunda ortaya çıkan bir olgudur. Radaelli, Avrupalılaşmanın AB politika oluşumu ve Avrupa bütünleşmesi kavramlarından daha farklı bir anlama sahip olması gerektiğini söylemekte ve bu noktada Avrupalılaşma kavramını şöyle açıklamaktadır: Resmi ve gayri resmi kuralların, prosedürlerin, politika paradigmalarının, tarzlarının, bir şeyleri yapma yolu nun, ve ilk kez AB politikasında tanımlanıp pekiştirilen ve sonra yerel söylemin, siyasal yapılarının ve kamu politikalarının içine dahil olan ortak

20 9 inançlar ve normların inşası, yayılması ve kurumsallaşmasıdır (Radaelli, 2003, s.29-30). Bu tanımlama, Radaelli ve Bulmer (2004, s.3) tarafından Avrupalılaşmanın 3 özelliğine dikkat çekmesi açısından önemli olarak addedilmiştir: 1. Avrupalılaşma, politika sürecinin inşa, kurumsallaşma ve yayılma aşamalarından türemektedir. 2. Avrupalılaşma, sadece resmi politikalarla ilgili değil, inançlar ve değerler gibi daha az somut yönleri de kapsamaktadır. 3. Avrupalılaşma kavramı, Avrupa politikasının üye ülkeler üzerindeki etkisiyle ilgilidir. Bu etki, AB düzeyinde benimseme ve daha sonra yerel düzeyde birleştirme olmak üzere iki adımdan oluşmaktadır. Bununla birlikte Radaelli ye göre Avrupalılaşma, AB siyaset ve politikalarının yerel düzeyde asimilasyonunu kapsadığından yapılan bu tanımlama, kurumsallaşma süreçlerine değinmektedir. Diğer bir nokta ise bu tanımlamanın sadece örgütleri kastetmemesi, aynı zamanda bireyleri de içermesidir. Yazar, bu tanımlamanın hem AB üyesi ülkelere hem de diğer ülkelere uygulanabileceğini ifade etmektedir (Radaelli, 2002, s.108). Radaelli nin Avrupalılaşmanın kavramsallaştırılması noktasında vurguladığı bir diğer nokta ise nelerin Avrupalılaşmamış olduğuna dikkat çekmesidir. Yazar, sınırlar olmadan Avrupalılaşmayı tanımlamanın imkansız olduğunu belirtmiş ve bu noktada en iyi stratejinin, kavramı çözümlemek, Avrupalılaşma ile diğer terimleri birbirinden ayırmak ve böylece Avrupalılaşmanın ne olmadığını göstermek olduğunu vurgulamıştır (Radaelli, 2002, s.110). Bu bağlamda Radaelli, Avrupalılaşmanın kavramsallaştırmasını yaparken yakınsama, uyum süreci, bütünleşme ve politika düzenleme gibi kavramlarla karıştırılmamasının ve bu kavramlar arasındaki farkı belirtmenin gerekli olduğunu belirtmiştir. Öncelikle yazara göre Avrupalılaşma, bir süreç; yakınsama ise bir sonuçtur. Yakınsama, Avrupalılaşmanın bir sonucu olabilir; ancak Avrupalılaşma aynı zamanda ayrılma da yaratabilmektedir. Diğer yönden Avrupalılaşma, uyum süreci ile kaçınılmaz olarak uyumlu olmak zorunda değildir. Avrupalılaşma, düzenleyici bir rekabetle ve hatta rekabetin çarpıtılmasıyla bile sonuçlanabilirken, uyum süreci eşit şartlar yaratmaktadır. Bununla birlikte, Radaelli ye göre Avrupalılaşma siyasi bütünleşme

21 10 değildir; ancak Avrupalılaşmanın Avrupa Bütünleşmesi olmadan oluşabilmesi de mümkün değildir. Avrupa bütünleşmesi, ülkelerin egemenliklerini birleştirdikleri bir süreç anlayışı olup araştırmanın ontolojik aşamasına ait iken; Avrupalılaşma, AB kurumları bir kere var olduğunda ve etkilerini meydana getirdiğinde ne olacağıyla ilgilendiğinden post-ontolojiktir. Son olarak Radaelli, Avrupalılaşma ile AB politika oluşumunun kavramsal düzeyde ayrı tutulması gerektiğini vurgulamış, ancak gerçek dünyada birbirine bağlı olduklarını da eklemiştir (Radaelli, 2002, s ). Diğer yönden Hirschhausen ve Patel (2010, s.5) e göre; her Avrupalılaşma tanımı, betimlenmesi zor unsurları ve belirsiz sınırlara sahip bir coğrafi alanı içeren dairesel bir tartışmayla sonuçlanmaya eğilimlidir ve Avrupalılaşma, farklı zamanlarda farklı biçimler alan ve değişen tarihsel bir faktör olarak algılanmalıdır. Bununla birlikte Avrupalılaşmanın ne olmadığı üzerine Hirschhausen ve Patel, üç önerme yapmaktadır. Birincisi; Avrupalılaşma, tek tip, tek yönlü ve teleolojik (teleological) bir süreç değildir. Yani Avrupalılaşmanın düzenli bir yükselişi söz konusu değildir. Birbirinden farklı Avrupalılaşma süreçleri aynı anda var olabilir ve olmuştur da; birleşebilir, yarışabilir veya birbirlerini tamamlayabilirler. Dahası, çoğunlukla bu birbirinden farklı Avrupalılaşmaların yoğunlaşma süreçleri çelişkili yan etkilere sahip olabilmekte veya sonradan Avrupa içi bağlantıları zayıflatan çelişkili hareketlere sebep olabilmektedir. Bu yüzden Avrupalılaşma, hem kuvvetlendirmeleri hem de geri çekilmeleri kapsayabilir, aslında zaman zaman bu iki eğilim yoğun bir şekilde iç içe geçebilmektedir. Avrupalılaşmanın bu kavramsallaştırması, Norman Davies in daha farklı bir bağlamda, gel-gitlerin değişen tarihsel şartlara göre çeşitlendiği gel-gitsel Avrupa (tidal Europe) olarak tanımladığı durumu betimlemektedir (Hirschhausen ve Patel, 2010, s. 3-4). Hirschhausen ve Patel in Avrupalılaşmanın ne olmadığı üzerine yaptıkları ikinci önerme, Avrupalılaşmanın sabit coğrafi sınırlarının olmamasıdır. Bu yazarlara göre gel-gitsel Avrupa metaforu sadece zamansal bir boyuta değil, aynı zamanda mekansal boyuta da sahiptir. Bu bağlamda Avrupalılaşma, en belirgin olarak Avrupa nın sınırlarında gerçekleşmektedir ve sadece dışsal olarak tanımlanamayacak olan bu sınırlar, yirminci yüzyıl süresince belirgin bir şekilde ortadan kalkmıştır. Çoğu tarihçi, tarih boyunca durağan veya uzun süren coğrafi olarak tanımlanmış bir Avrupa kavramının olmadığı konusunda hemfikirdir. Aslında, Avrupa nın sınırları fikri ilkçağlardan beri tartışılmaktadır; zira Türkiye nin Avrupa Birliği ne girişi konusunda devam eden tartışma, 21. yüzyılda bile bu konu üzerinde bir fikir birliği sağlanmasının

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

Kitap İnceleme / Book Review

Kitap İnceleme / Book Review Kitap İnceleme / Book Review 135 136 Kitap İnceleme / Book Review Kitabın Adı: İNSAN HAKLARI* Yazarı: Prof. Dr. Fatih Karaosmanoğlu Yayınevi: Seçkin Yayıncılık Basım Yılı: 2012 Figen KESKİN Öğr. Gör.,

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 260 Bahar 4 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 260 Bahar 4 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Avrupa Birliği Politikaları POLS 260 Bahar 4 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

AYIRAN SINIRLAR OLMADAN AVRUPA İÇİN PAYLAŞILAN TARİHLER

AYIRAN SINIRLAR OLMADAN AVRUPA İÇİN PAYLAŞILAN TARİHLER AYIRAN SINIRLAR OLMADAN AVRUPA İÇİN PAYLAŞILAN TARİHLER 33Sanayi Devriminin etkisi 33Eğitimin gelişimi 33Sanat tarihinde yansıtıldığı haliyle insan hakları 3 3 Avrupa ve dünya BİR GEZGİN Tarih öğretimi

Detaylı

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Ümit GÜVEYİ Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Teorik Boyutuyla Genel Kavramsal Çerçeve

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

DERS PROFİLİ. Uluslararası Örgütler POLS 308 Bahar 6 3+0+0 3 5. Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane

DERS PROFİLİ. Uluslararası Örgütler POLS 308 Bahar 6 3+0+0 3 5. Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Uluslararası Örgütler POLS 308 Bahar 6 3+0+0 3 5 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ ULUSAL SİSTEMLERİ NİN, SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN YAŞATILMASINA VE GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASINA

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. ULUSLARARASI İLİŞKİLER I (3.0.3) Uluslar arası sistem/ Temel Kavramlar/ Devlet/ Sivil Toplum Örgütleri/

Detaylı

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması Dr. Selman ÖĞÜT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 21. Yüzyılda Uluslararası Hukuk Çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Türkiye de Gazetecilik Mesleği

Türkiye de Gazetecilik Mesleği ÖN SÖZ Gazetecilik, siyasal gelişmelere bağlı olarak özgürlük ve sorumluluklar bakımından mesleki bir sorunla karşı karşıyadır. Türkiye de gazetecilik alanında, hem bu işi yapanlar açısından hem de görev

Detaylı

Devletin Yükümlülükleri

Devletin Yükümlülükleri Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel Dericiler Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Haklar ve İnsan Hakları Hukuku Çerçevesinde Devletin Yükümlülükleri Refah Devletinin Krizi Ekseninde Bir İnceleme İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI UNESCO NUN 1989 TARİHLİ POPÜLER VE GELENEKSEL KÜLTÜRÜN KORUNMASI TAVSİYE KARARI NIN HALKBİLİMİ ÇALI MALARINA ETKİSİ Hazırlayan

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ(TÜRKÇE) 2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ULU101 Uluslararası İlişkiler (3+0)6 Uluslararası ilişkilerin temel

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI

Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR LİSTESİ... XIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KATILIM ÖNCESİ SÜREÇ ve KATILIM

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1 vii İÇİNDEKİLER BAŞLARKEN... 1 Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI I. Azınlık Tanımı... 5 A) Azınlık Tanımı Vermenin Zorluğu... 5 B) Uluslararası Daimi Adalet Divanı nın Azınlık Tanımı... 10 C) Capotorti Tanımı...

Detaylı

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU Öğrenme Hedeflerimiz CEZA HUKUKUNUN KONUSU SUÇ VE CEZALARIN KANUNÎLİĞİ SUÇ VE CEZALARIN GEÇMİŞE YÜRÜMEZLİĞİ CEZA

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. BÖLÜM İKTİSADİ BÜTÜNLEŞME OLGUSU: KAVRAM VE BÜTÜNLEŞME BİÇİMLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. BÖLÜM İKTİSADİ BÜTÜNLEŞME OLGUSU: KAVRAM VE BÜTÜNLEŞME BİÇİMLERİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. BÖLÜM İKTİSADİ BÜTÜNLEŞME OLGUSU: KAVRAM VE BÜTÜNLEŞME BİÇİMLERİ 1. İKTİSADİ BÜTÜNLEŞME KAVRAMI...7 2. EKONOMİK BÜTÜNLEŞME BİÇİMLERİ...12 2.1. Coğrafi Ölçek ve İktisadi Bütünleşme

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Amerikan Dış Politikası POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

AB de Yerel ve Bölgesel Yönetimler. Ders 2

AB de Yerel ve Bölgesel Yönetimler. Ders 2 AB de Yerel ve Bölgesel Yönetimler Ders 2 White Paper on European Governence Avrupa Yönetişimi Brüksel 25.07.2001 Yönetişim kavramının tanılanması. Gündem 21 Belgesi (1992 Rio Konferansı) Küresel Ortaklık

Detaylı

Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE TÜRK İHALE REJİMİNİN ŞEFFAFLIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE TÜRK İHALE REJİMİNİN ŞEFFAFLIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE TÜRK İHALE REJİMİNİN ŞEFFAFLIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM... v ÖNSÖZ... vii SUNUŞ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xix GİRİŞ...1

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI 2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Zorunlu Dersler Uluslararası İlişkilerde Araştırma

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

Dr. Zerrin Ayşe Bakan

Dr. Zerrin Ayşe Bakan Dr. Zerrin Ayşe Bakan I. Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Yeni Güvenlik Teorilerine Bir Bakış: Soğuk Savaş'ın bitimiyle değişen Avrupa ve dünya coğrafyası beraberinde pek çok yeni olgu ve sorunların doğmasına

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 211 101 105 107 TURK 111 ENG

Detaylı

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr.Önder Kutlu Doç.Dr. Betül Karagöz Doç.Dr. Fazıl Yozgat Doç.Dr. Mustafa Talas Yrd.Doç.Dr. Bülent Kara Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

BÖLÜM 1 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye de Bütçeleme Süreci

BÖLÜM 1 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye de Bütçeleme Süreci İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye de Bütçeleme Süreci Doç. Dr. Serpil Ağcakaya Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü Giriş...1 1. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı

Detaylı

Türk Yönetim Tarihi (KAM 315) Ders Detayları

Türk Yönetim Tarihi (KAM 315) Ders Detayları Türk Yönetim Tarihi (KAM 315) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Yönetim Tarihi KAM 315 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) 6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU İslam Ülkelerinde Çok Boyutlu Güvenlik İnşası ( 06-08 Mart 2015, Serena Hotel - İslamabad ) Güvenlik kavramı durağan değildir.

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103 MEF ÜNİVERSİTESİ UK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 201 101 105 107 TURK 101 ENG 101 Roma Hukuku: Genel Hükümler Atatürk

Detaylı

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Devrim ERTÜRK Araş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. Beden konusu, Klasik

Detaylı

Siyaset Sosyolojisi Araştırma Konusu Nedir Siyaset Nedir Siyasi Olan Devlet Nedir Devlet türleri Devletsiz siyaset olur mu

Siyaset Sosyolojisi Araştırma Konusu Nedir Siyaset Nedir Siyasi Olan Devlet Nedir Devlet türleri Devletsiz siyaset olur mu Siyaset Sosyolojisi Araştırma Konusu Nedir Siyaset Nedir Siyasi Olan Devlet Nedir Devlet türleri Devletsiz siyaset olur mu Siyaset Sosyolojisi Genel sosyolojinin bir alt dalı. İktisat, din, aile, suç vb

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

İçindekiler. 1 Başarılı Okullar İçin Denetim/1. 2 Norm: Geleneksel Okullar Neden Böyle? / Devingen Okullar / 33. Kısım 1 Giriş.

İçindekiler. 1 Başarılı Okullar İçin Denetim/1. 2 Norm: Geleneksel Okullar Neden Böyle? / Devingen Okullar / 33. Kısım 1 Giriş. İçindekiler Kısım 1 Giriş 1 Başarılı Okullar İçin Denetim/1 Denetim (SuperVision): Yeni Bir Paradigma İçin Yeni Bir İsim / 7 Başarı İçin Bir Metafor Olarak Denetimsel Yapıştırıcı / 8 Denetimden Kim Sorumludur?

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI 2010 Eğitim Öğretim Bahar Dönemi ZORUNLU DERSLER Uluslararası Ġlişkilerde Araştırma ve Yazma

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 14.6.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2017-2018 Ders Adı INTERNATIONAL

Detaylı

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU. Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426. Cinsiyetiniz?

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU. Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426. Cinsiyetiniz? ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426 Cinsiyetiniz? Medeni durumunuz? Eğitim durumunuz? Üniversitede her düzeydeki yöneticiler, kurumla ilgili görevlerinde başarılıdır. Yöneticiler,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ ÖZET ABSTRACT... iii... v... vii TABLO LİSTESİ... xiii ŞEKİL LİSTESİ... xv 1. Bölüm: GİRİŞ... 1 2. Bölüm: 21. YÜZYILDA EĞİTİM SİSTEMİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ VE OKUL GELİŞTİRMEYE ETKİLERİ...

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 303 Güz

DERS PROFİLİ. POLS 303 Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Uluslararası İlişkiler Kuramı POLS 303 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017

ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017 ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017 Değişimin temel nedenleri Çevre ve İklim Değişiklikleri Yeni teknolojiler ve dijitalleşme Değişen Çalışma Yaşamı Demografik değişiklikler Bu değişiklikler

Detaylı

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu?

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMĠR Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 1. GĠRĠġ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

DERS PROFİLİ. Asker-Sivil İlişkileri POLS 436 Bahar Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane

DERS PROFİLİ. Asker-Sivil İlişkileri POLS 436 Bahar Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Asker-Sivil İlişkileri POLS 6 Bahar 8 +0+0 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.09.2014 TANIŞMA DERSİ TANIŞMA DERSİ 17.09.2014 22.09.2014

Detaylı

4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu

4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu BAŞKANIN SONUÇ DEKLARASYONU ( TASLAK ) 4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu Ana teması: İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Arasında Ekonomik Entegrasyon: Beklentiler

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ..i. İÇİNDEKİLER.iii. KISALTMALAR..ix GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DEMOKRASİ - VESAYET: TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ..i. İÇİNDEKİLER.iii. KISALTMALAR..ix GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DEMOKRASİ - VESAYET: TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE iii İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ..i İÇİNDEKİLER.iii KISALTMALAR..ix GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DEMOKRASİ - VESAYET: TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1.1. DEMOKRASİ TEORİSİNİN KAVRAMSAL ÇÖZÜMLENMESİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ...9

Detaylı

*4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS. 102 Özel Hükümler Law)

*4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS. 102 Özel Hükümler Law) *4 Yıllık Ders Programı BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS Roma Hukuku: 2 0 2 ECON Hukukçular için 2 0 4 101 Genel Hükümler 116 İktisat (Economics for

Detaylı

DERS PROFİLİ. Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz

DERS PROFİLİ. Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz 3 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

Yeni Anayasa Nasıl Olmalı, Nasıl Yapılmalı?

Yeni Anayasa Nasıl Olmalı, Nasıl Yapılmalı? tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yeni Anayasa Nasıl Olmalı, Nasıl Yapılmalı? 12 Aralık 2011, Ankara Slide 2 Çerçeve TEPAV nedir? Yeni anayasa neden önemlidir? Yeni anayasa sürecinin ana

Detaylı

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ

ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ ZORUNLU GÖÇLER, SÜRGÜNLER VE YOL HİKAYELERİ: ULUPAMİR KIRGIZLARI ÖRNEĞİ Yazar: Dr.Adem Sağır Yayınevi: Nobel Yer/yıl: Ankara/2012 Sayfa Sayısı: 272 Göç insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Bütün dönemler

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ I. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN DOĞUŞ NEDENLERİ...3 II. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN AMAÇLARI...5 III. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLER VE ULUSLARARASI

Detaylı

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya ve Siyaset KAM 429 Her İkisi 3 0 0 3 8 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 17 BİRİNCİ BÖLÜM: TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK I. İSLAMİYET ÖNCESİNDE KURULAN DEVLETLER VE ANAYASAL YAPI 20 A. HUN DEVLETİ (MÖ. IV. yy.-ms 4. yy) 20 B. GÖKTÜRK DEVLETİ

Detaylı

Örgütsel Politika ve Etik Olmayan Davranış Bildirimi

Örgütsel Politika ve Etik Olmayan Davranış Bildirimi Örgütsel Politika ve Etik Olmayan Davranış Bildirimi Dr.Nihal KARTALTEPE BEHRAM İstanbul-2015 Yayın No : 3220 İşletme-Ekonomi Dizisi : 705 1. Baskı Nisan 2015 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-286 - 2 Copyright

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti: Mekanizmalar, Dünya Deneyimi ve Türkiye 30 Eylül - 2 Ekim Armada Hotel - İstanbul

Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti: Mekanizmalar, Dünya Deneyimi ve Türkiye 30 Eylül - 2 Ekim Armada Hotel - İstanbul Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti: Mekanizmalar, Dünya Deneyimi ve Türkiye 30 Eylül - 2 Ekim Armada Hotel - İstanbul Uluslararası terminolojide geçiş dönemi adaleti tanımı hem otoriter

Detaylı

İÇİNDEKİLER ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ

İÇİNDEKİLER ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR İÇİNDEKİLER v vii xv xvii xxi GİRİŞ 1 Birinci Bölüm ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ 1. ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİNİN TEMELLERİ:

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2 HAFTA 2 Bu haftaki ders önü sorularımız: 1. Size göre hak kavramı nedir? Çocukluğunuzu da göz önünde tutarak sahip olduğunuz/olmadığınız veya kullanabildiğiniz haklarınızı tartışınız. 2 Geçmişte çocuklar

Detaylı

The Middle East in International Relations: Power, Politic, and Ideology. Fred Halliday, Cambridge Press, 2006, 374 sayfa,

The Middle East in International Relations: Power, Politic, and Ideology. Fred Halliday, Cambridge Press, 2006, 374 sayfa, The Middle East in International Relations: Power, Politic, and Ideology Fred Halliday, Cambridge Press, 2006, 374 sayfa, Hazırlayan: Muharrem EKŞİ Ortadoğu nun Uluslararası İlişkilerinin; devletlerarası

Detaylı

İşletmelerde Stratejik Yönetim

İşletmelerde Stratejik Yönetim İşletmelerde Stratejik Yönetim Bölüm 1 Stratejik Yönetim İlgili Terim ve Kavramlar Yönetim ve Stratejik Yönetim Örgüt İki veya daha fazla bireyin amaçlarını gerçekleştirmek için bir araya gelerek işbirliği

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS

Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları. Osmanlı Anayasal Gelişmeleri DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat ANAYASA HUKUKU 0102213 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

Anayasa Hukuku (KAM 201) Ders Detayları

Anayasa Hukuku (KAM 201) Ders Detayları Anayasa Hukuku (KAM 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Anayasa Hukuku KAM 201 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye 1944 Şikago/ICAO Sivil Havacılık Rejimi Avrupa Birliği Sivil Havacılık Düzenlemeleri - Tek Avrupa Hava Sahası I

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... Şekiller ve Tablolar Listesi... xii v 1. BÖLÜM ENTEGRASYON VE ENTEGRASYONUN ETKİLERİ 1.EKONOMİK ENTEGRASYONLAR... 1 1.1.Küreselleşme ve Bölgeselleşme... 2 1.1.1. Küreselleşme... 2

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER Prof. Dr. SELAMİ KURAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü AB Hukuku Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Derya AYDIN OKUR İstanbul Kültür

Detaylı

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar,

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı; Yüksek Yargı Kurumlarının çok değerli Başkanları; Sayın Büyükelçiler; Avrupa Konseyinin çok değerli temsilcileri; Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri (KAM 314) Ders Detayları

Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri (KAM 314) Ders Detayları Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri (KAM 314) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyasal Partiler ve Seçim Sistemleri KAM 314 Her İkisi 3 0

Detaylı

ORGANİZASYONLARDA ÇEVREYE UYUM ve DEĞİŞİMLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR

ORGANİZASYONLARDA ÇEVREYE UYUM ve DEĞİŞİMLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR ORGANİZASYONLARDA ÇEVREYE UYUM ve DEĞİŞİMLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR Yönetim düşünce ve yaklaşımlarını üç genel gruplama ve bakış açısı içinde incelemek mümkündür: -Postmodernizm bakış açısının gelişmesi -Yönetim

Detaylı

DERS PROFİLİ. Ulusal Güvenlik POLS 435 Güz

DERS PROFİLİ. Ulusal Güvenlik POLS 435 Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Ulusal Güvenlik POLS 435 Güz 7 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı