Farklı Kimyasal Yapıdaki Kür Malzemelerinin Su Kaybını Önleme ve Yapışma Davranışlarının İncelenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Farklı Kimyasal Yapıdaki Kür Malzemelerinin Su Kaybını Önleme ve Yapışma Davranışlarının İncelenmesi"

Transkript

1 Farklı Kimyasal Yapıdaki Kür Malzemelerinin Su Kaybını Önleme ve Yapışma Davranışlarının İncelenmesi Barış Özer, Nazmiye Parlak, A.Raif Sağlam Sika Yapı Kimyasalları, İstanbul M.Hulusi Özkul İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi İstanbul ÖZ Betonun buharlaşma yolu ile karma suyunu kaybederek bağıl neminin %80 in altına düşmesi dayanım ve dayanıklılığının gelişimini sağlayan çimento ve su arasındaki hidratasyon reaksiyonlarının durmasına neden olur. Bu sorun betona kaybettiği suyun telafisini sağlayacak ıslak kür ile ya da betonun suyunu başlangıçta kaybetmesini engelleyecek mekanizmalar yardımıyla aşılabilir. Su kürü doğru uygulandığında uygun bir çözüm olmakla birlikte yüzeyin ıslanma-kuruma çevrimlerine maruz kalmayacak şekilde sürekli ve homojen olarak nemli tutulabilmesi pratikte oldukça güçtür. Betonun suyunu kaybetmesini engelleme prensibine dayanan kür malzemeleri uygulama kolaylıkları ile bu noktada öne çıkmaktadır. Öte yandan, kür malzemeleri beton üzerine yapılacak boya ve sıva gibi işlemler için ayırıcı bir tabaka oluşturabileceğinden uygun bir tipin seçilmesi çok önemlidir. Bu çalışmada farklı kimyasal esaslı kür malzemeleri, uygulandıkları betonlarda birincil işlevleri olan su kaybını önleme etkinlikleri ve bunun yanında üzerlerine herhangi bir kaplama uygulandığında yapışma özellikleri yönünden incelenmiştir. Anahtar sözcükler: Kür maddeleri, Su kaybını önleme, Yapışma dayanımı, Parafin, Akrilik, Hidrokarbon reçine GİRİŞ Beton ve harcın kürü, yerleştirme işleminin hemen sonrasında çimentonun hidratasyonunun optimum şekilde gelişmesine olanak verecek uygun nem ve sıcaklık koşullarının sağlanması sürecidir. Bu nem ve sıcaklık koşullarının sağlanması kritik önemdedir; çünkü tüm çimento esaslı malzemelerde hidratasyon ancak uygun nem koşullarının var olması ile ilerleyebilir. Normal olarak taze betondaki nem miktarı, çimento hidratasyonu için gerekenden fazladır, ancak ortamdaki su buharlaşır ve bağıl nem %80 in altına düşerse çimento hidratasyonu durabilir (Neville, 1997)[1]. Çimentonun hidratasyonu ilerledikçe dayanım artar ve geçirimlilik azalır. Hidratasyon durduğunda dayanım ve dayanıklılık gelişimi de durur (Whiting, Snyder, 2003)[2]. 43

2 Sıcak, düşük nemli ve rüzgarlı havalarda beton dökümü, beton neminin korunması anlamında daha da büyük önem kazanır, çünkü bu hava koşullarında beton yüzeyinden buharlaşan nem miktarı artacaktır. Bilindiği gibi beton yüzeyinden suyun buharlaşma hızı beton suyunun terleme hızını aşarsa, beton yüzeylerinde plastik rötre çatlakları oluşur. Bu ise betonun geçirimli olmasına, dolayısıyla dürabilitesinin düşmesine neden olur. Betona ideal kür uygulama metodu, 7 gün ve tercihen 14 gün sürekli nemli tutulmasının sağlanmasıdır. Çimentonun hidratasyon gelişimi inceliğine, karmaşık bileşenlerinin oranlarına ve puzolan içerip içermediğine bağlı olmakla birlikte ilk 7 günde hidratasyonun %60-80 ini tamamladığı söylenebilir; bu nedenle özellikle ilk günlerde kür önemlidir. Farklı Kür Yöntemleri Betona dışarıdan su verme (ıslak kür) ve betondaki karma suyunun kaybını önlemek gibi iki temel prensip üzerine kurulu olan kür işlemleri farklı şekillerde uygulanabilir. Islak Kür Yöntemleri Su Püskürtme Beton yüzeyine sürekli su püskürtme ya da yüzeyin göllendirilmesi ile gerçekleştirilir. Ancak betonun yıkanmaması ve su basıncı nedeniyle zarar görmemesi sağlanmalıdır. Kullanılan kür suyu ile beton sıcaklığı arasındaki farkın ısıl şoka veya betonda büyük sıcaklık farklarına neden olmaması için 11 C nin altında kalması sağlanmalıdır. Aslında, betona kesintili su kürü uygulandığında yüzeyin ıslanma-kuruma çevrimlerine maruz kalması nedeni ile başka problemlere yol açacağı unutulmamalıdır. Ancak su/çimento oranı çok düşük karışımlarda (s/ç << 0,4) iç kurumanın (self-desiccation) önlenmesi için ıslak küre ihtiyaç duyulacağı unutulmamalıdır (Whiting, Snyder, 2003)[2]. Islak Kaplama Tabakası Oluşturmak Islak telis çuvalı yanında ıslak kum, saman ya da ahşap talaş ile kaplama gibi metotlar uygulanabilir (Neville, 1997) [1]. Bu yöntemler etkin bir kür sağlamakla birlikte işçilik, maliyet ve zaman gibi nedenlerden ötürü çoğu zaman tercih edilmezler (Wang, 2007) [3]. Kullanılan malzemenin homojen yayıldığından, sürekli nemli tutulduğundan ve beton yüzeyine yapışmadığından emin olunmalıdır. Karma Suyunun Kaybını Önleyen Yöntemler Plastik Örtüler Betonun mevcut suyunun kaybının engellenmesi polietilen ve polivinil esaslı plastik kür örtüleri ile sağlanabilir (Neville, 1997) [1]. Plastik örtüler ve özel kağıtlar kullanılarak yüzeyin kaplanması ile yapılan kür işleminin gerek işçilik maliyeti gerekse rüzgarlı havalarda kullanılamama gibi dezavantajları vardır. 44

3 Kür bileşikleri (malzemeleri) Kür malzemeleri kolay kullanımları, uygulanmalarından sonra işçilik gerektirmemeleri gibi avantajlara sahiptir (Wang, 2007) [3]. Tipik olarak bir reçine ve çözücüden oluşan kür malzemeleri uygulanma sonrası çözücünün yüzeyden uzaklaşarak geride kalan reçinenin yüzeyde geçirimsiz bir film tabakası oluşturması prensibine dayanır. Ancak bu kür malzemelerinin betondaki etkinliği, oluşan filmin kalitesine, kalınlığına ve uygulanmış yüzeydeki homojenliğine bağlıdır. Yüzeyine kür malzemesi uygulanmamış beton yollarda yüzey özellikleri ile iç tabakaların özelliklerinin birbirinden farklı olduğu, ancak kür malzemesi uygulanmış betonlarda iç ve dış özelliklerin uniformluk gösterdiği belirtilmiştir (Wang, 2006) [4]. Laboratuvar ve saha gözlemleri dört hafta boyunca muhafaza edilen etkin bir film tabakasının 14 günlük sürekli nem kürüne eş sonuç verdiğini göstermiştir (Murdock, 1991) [5]. Kür malzemelerinin uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar vardır: - Malzemenin yüzeye üniform biçimde ve süreksizlik içermeyecek şekilde uygulanması gerekir. - Uygulama zamanının doğru seçilmesi önemlidir. Membran oluşturan kür malzemesinin etkinliği, kür malzemesininin uygulama zamanı ve cinsine bağlı olduğu belirtilmiştir (Wang, 1994) [6]. Terlemenin durduğu, yüzeyde serbest su kalmadığı ve yüzeyin parlaklığını kaybettiği an optimum uygulama zamanı olarak kabul edilir. Tamamen kurumuş yüzeye uygulanmış kür malzemesi yüzey tarafından emileceğinden dış tabakanın hidratasyonuna engel olacak, yüzeyde de suyu tutmaya yarayan geçirimsiz tabaka oluşmamış olacaktır (Neville, 1997) [1]. Diğer taraftan kür malzemesi henüz terlemesi devam eden betona uygulanır ise beton yüzeyine yakın bölgede su/çimento oranı artacak ve devam eden terleme ile geçirimsiz tabaka zarar görecek ve işlevini kaybedecektir (Wang, 2007) [3]. Kür malzemeleri kimyasal yapılarına bağlı olarak beton yüzeyine yapılacak kaplamaların aderansını olumsuz etkileyebilirler. Bu nedenle bu tür aderansı olumsuz etkileyen kür malzemelerinin kaplama yapılmadan önce yüzeyden uzaklaştırılması gerekir. Parafin Emülsiyonu Esaslı Yaygın Olarak Kullanılan Kür Malzemesi Tipleri Parafinin uygun bir emülgatörle su içinde dağıtılmış versiyonudur. Türkiye de kullanımı en yaygın kür malzemelerinden biridir. Emülsiyonun içindeki suyun yüzeyden buharlaşması ile oluşan film tabakası, daha sonraki uygulamalar için ayırıcı bir tabaka oluşturur. Yüzeye yapılacak sonraki sıva, şap, ikinci beton tabakası gibi uygulamaların aderansını olumsuz etkileyebilir. Aynı zamanda, kaydırıcı etkisi nedeni ile havaalanı iniş ve kalkış pistlerinde kullanımı sorun yaratabileceğinden, bazı şartnamelerde önerilmemektedir. 45

4 Akrilik Dispersiyon Esaslı Bu malzemeler de, bileşiğin içindeki suyun buharlaşması ile beton yüzeyinde akrilik bir film tabakası oluşmasına dayanır. Bir sonraki uygulamanın aderansını olumsuz etkilemesi beklenmez. Su esaslı olması nedeniyle kapalı alanlarda kullanımı idealdir. Hidrokarbon Reçine Esaslı Uygun solventlerde çözünebilen termoplastik reçinelerdir. Solventin buharlaşması sonucu kırılgan ve zayıf bir film oluşur. Bu film, mekanik etkiler ve UV ışığı altında kısa sürede yüzeyden kalkar. Bu özelliği ile havaalanı pist ve apronlarda kullanımı yaygındır. Kapalı ortamlarda kullanılacak ise, düşük organik uçucu madde (VOC) özelliğine sahip solventlerde çözünmesi tavsiye edilir. Sonradan yüzeye bir uygulama düşünülüyorsa mekanik olarak veya solvent ile silinerek yüzeyden uzaklaştırılması tavsiye edilir. Akrilik Reçineler Bu malzemelerde uygun solventlerde çözünerek uygulanır ve solventin buharlaşması ile güçlü bir film oluşur. Akrilik reçinenin kimyasal yapısına göre, oluşan film eğer yapışma özelliğine sahip değilse, yüzeyden mekanik olarak kaldırılması tavsiye edilir. Bazı akrilik tipleri kullanılan monomer cinsine göre bir sonraki uygulama ile daha iyi aderans sağlayacak özelliğe sahip olabilir. Silikat Esaslı Kür Malzemeleri Kür etkinliği zayıf olmakla beraber, tozumayı engelleme özelliği ile kür maddesi olarak kullanılabilmektedir. ASTM C 309 a Göre Kür Malzemeleri Betonun kürlenme işlemi için likit membran oluşturma prensibine dayalı olarak çalışan kür malzemelerinin tipleri, sınıfları ve sağlamaları gereken genel gereklilikler, ASTM C 309 da şu şekilde verilmektedir [7]. Tanımlanan Tipler ve Sınıflar Tip 1 - Açık veya yarı saydam (boyasız) Tip 1 D - Açık veya şeffaf (uçucu boyalı) Tip 2 - Beyaz Pigmentli Sınıf A - Kısıtlama olmayan genel sınıf Sınıf B Reçine bazlı karışımlar Genel Gereklilikler Üniform bir görüntüye sahip olmalıdır, Yüzeyde süreksizlik içermeyen bir membran oluşturmalıdır, Betonla, betona zarar verecek bir reaksiyona girmemelidir, 46

5 Prizini almış ya da uygulamaya direnç gösterebilecek ölçüde sertleşmiş beton yüzeyine yapışmalıdır, Su kaybı 72 saatte 0,55 kg/m 2 yi aşmamalıdır (ASTM C156), Tip 2 nin günışığı yansıtma kapasitesi %60 tan az olmamalıdır (ASTM E 1347), Kuruma süreleri 4 saati aşmamalıdır. Kür malzemeleri Deneysel Çalışma Bu çalışmada 4 farklı tipte kür malzemesi kullanılmıştır. Bunlar parafin, akrilik dispersiyon, hidrokarbon reçine ve akrilik reçinedir. Bu maddelerin görünüm ve kimyasal yapılarına ait bazı bilgiler sırasıyla Tablolar 1-4 te verilmiştir. Parafin Esaslı Kür Malzemeleri Tablo 1 Parafin esaslı kür malzemelerinin görünüm ve kimyasal yapıları. Özellikler P1 P2 P3 Görünüm Beyaz homojen Beyaz homojen Beyaz homojen Aktif madde (%) Kimyasal Yapısı Parafin u Parafin u Parafin u Akrilik Dispersiyon Esaslı Kür Malzemeleri Su Bazlı Sistem Tablo 2 Akrilik Dispersiyon esaslı kür malzemelerinin görünüm ve kimyasal yapıları. Özellikler A1 A2 A3 A4 A5 A6 Görünüm Beyaz homojen Beyaz homojen Beyaz homojen Beyaz homojen Beyaz homojen Aktif madde (%) Kimyasal Yapısı Akrilik Akrilik dispersiyon Sitren akrilik dispersiyon Akrilik dispersiyon Hidrokarbon Reçine Esaslı Kür Malzemeleri Solvent Bazlı Sistem Akrilik dispersiyon Beyaz homojen Akrilik dispersiyon 47

6 Tablo 3 Hidrokarbon reçine esaslı kür malzemelerinin görünüm ve kimyasal yapıları. Özellikler HR1 HR2 HR3 HR4 HR5 Açık Açık Beyaz Açık kahverengi Açık Kahverengi Kahverengi Kahverengi Viskoz likit likit likit likit Görünüm Aktif Madde (%) 35, Kimyasal Yapısı Hidrokarbon reçine Hidrokarbon reçine ve akrilik reçine karışımı Akrilik Reçine Solvent Esaslı Kür Malzemeleri Hidrokarbon reçine Hidrokarbon reçine Tablo 4 Akrilik Reçine esaslı kür malzemelerinin görünüm ve kimyasal yapıları. Hidrokarbon reçine, pigment ve emulgatör SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 Özellikler Açık Sarımsı Sarımsı Renksiz Renksiz Kahverengi berrak berrak Berrak likit Berrak likit Görünüm likit likit likit Aktif Madde (%) Kimyasal Yapısı Stiren akrilik reçine Su Kaybını Önleme Etkinliğinin Belirlenmesi Akrilik reçine Hidrokarbon ve akrilik reçine karışımı Deneyler ASTM C standardına uygun olarak yapılmıştır [8]. Agrega Stiren akrilik reçine Harç üretiminde tane boyutu dağılımı Tablo 5 te verilen kum kullanılmıştır. Tablo 5 Harç agregası granülometrisi. Stiren akrilik reçine Elek Açıklığı Elek Üzerinde Kalan (%) 1,18 mm mm mm mm 99 Pan 100 Çimento Harç üretiminde CEM I 42,5 R tipi çimento kullanılmıştır. 48

7 Harç Bileşimi ve Hazırlanması Harç 0,40 su/çimento ve 1,25 kum/çimento oranlarında hazırlanmıştır. Harç 20 dm 3 beton mikserinde 6 dakika boyunca karıştırıldıktan sonra 15 x 30 cm boyutlu metal kalıplara iki tabaka halinde 50 kez tokmak ile sıkıştırılarak yerleştirilmiştir. Deneyler üçer adet numune üzerinde gerçekleştirilmiştir. Kür Malzemesinin Uygulanması Kalıplara yerleştirilen harç numuneleri kür kabinine konularak burada yüzey parlaklığını kaybedinceye kadar muhafaza edilmiştir. Yüzeyin suyunu kaybetmesinden hemen sonra harç ve kalıp arası bölge, oluşacak nem kaybını önleyebilmek için parafinle izole edilmiştir. Bu işlemin hemen ardından numuneler tartılarak ilk ağırlıklar belirlenmiş ve yüzeylere kür malzemeleri uygulanmıştır. Kür malzemesi uygulamasının ardından numuneler tekrar kür kabinine yerleştirilmiştir. Kür kabini 37,8±1 C ve % 32±2 bağıl neme ayarlanmıştır. Tartımlar 0,1 g duyarlılıktaki terazide 1, 2, 3, 4, 24, 48, 72. saatlerde yapılmıştır. Yapışma Dayanımı Tayini Kür malzemeleri TS EN 1323 e uygun olarak hazırlanmış alt betonlar üzerine uygulanmıştır [9]. Numuneler 3 hafta boyunca 22±1 C ve %50±10 bağıl neme sahip laboratuvar ortamında muhafaza edilmiştir. Bu süre sonunda, kür malzemesi uygulanmış olan ve referans olarak kullanılmak üzere üzerine herhangi bir uygulama yapılmamış olan iki farklı alt betona iki ayrı tipte kaplama yapılmıştır. Kaplamalardan bir tanesi alçı esaslı sıva ve diğeri de çimento esaslı polimer modifiye bir yüzey düzeltme harcı olarak seçilmiştir. Kaplamalar sırasıyla 10 mm ve 5 mm kalınlıklarında yapılmıştır. 28 gün boyunca 22±1 C ve %50±10 bağıl neme sahip laboratuvar ortamında saklanan numuneler üzerinde çekme (pull-off) testi uygulanarak kür malzemesinin kaplamanın alt yüzeye yapışma dayanımı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Su Kaybını Önleme Etkinliği Deney Sonuçları ve İrdelenmesi Kür malzemelerinin su kaybını önleme etkinlikleri, üzerlerine uygulandıkları harçların ağırlık kayıpları (M K ), kür malzemesi uygulanmamış referans numunede meydana gelen ağırlık kaybına (M R ) kıyaslanarak aşağıdaki formüle göre belirlenmiştir: M R -M K Su Kaybını Önleme Etkinliği (%) = x 100 M R 49

8 Bu oran 100 e yaklaştıkça etkinlik ideal duruma ulaşmaktadır. Parafin Esaslı Kür Malzemeleri Parafin esaslı kür malzemelerinin su kaybını önleme etkinlikleri ve sarfiyat miktarları Tablo 6 da, su kaybını önleme etkinliklerinin zamana bağlı değişimi ise Şekil 1 de verilmiştir. P1 kodlu parafin esaslı kür malzemesinin özellikle 24 saat sonunda en başarılı sonucu verdiği ve 24 saatten sonra ise diğerlerine göre daha fazla buharlaşmaya yol açtığı, bu nedenle başarısız olduğu gözlenmektedir. P1 kodlu uygulamada aktif madde %36 olup P2 den daha azdır; ancak P3 e göre biraz daha fazladır. Tablo 6 Parafin esaslı kür malzemeleri su kaybını önleme etkinlikleri (%). Su Kaybını Önleme Etkinliği (%) Sarfiyat (g/m ) Saat Saat Saat Saat Saat Saat Saat P P P Şekil 1 Parafin esaslı kür malzemelerinin su kaybını önleme etkinliklerinin zamanla değişimi. Akrilik Dispersiyon Esaslı Kür Malzemeleri Akrilik dispersiyon esaslı kür malzemelerinin su kaybını önleme etkinlikleri ve sarfiyat miktarları Tablo 7 de, su kaybını önleme etkinliğinin zamana bağlı değişimi Şekil 2 de verilmiştir. Akrilik dispersiyonu A1 in diğer akriliklerden daha başarılı olduğu, ancak ilk 1 saatte etkinliğe tam olarak ulaşamadığı görülmüştür. 50

9 Tablo 7 Akrilik dispersiyon esaslı kür malzemeleri su kaybını önleme etkinlikleri. Sarfiyat Su Kaybını Önleme Etkinliği (%) (g/m 2 ) 1 Saat 2 Saat 3 Saat 4 Saat 24 saat 48 Saat 72 Saat A A A A A A Su Tutma Etkinliği (%) Saat A1 A2 A3 A4 A5 A6 Şekil 2 Akrilik dispersiyon esaslı kür malzemelerinin su kaybını önleme etkinliklerinin zamana bağlı olarak değişimi. Hidrokarbon Reçine Esaslı Kür Malzemeleri Hidrokarbon reçine esaslı kür malzemelerinin su kaybını önleme etkinlikleri ve sarfiyat miktarları Tablo 8 de, su kaybını önleme etkinliklerinin zamana bağlı değişimi Şekil 3 te verilmiştir. İlk 4 hidrokarbon reçine esaslı kür malzemesinin daha başarılı olduğu, buna karşılık pigment ve emülgatör içeren karışımın (HR5) başarısız sonuç verdiği görülmektedir. Bu durumun emülgatörün oluşturduğu köpükten ileri geldiği düşünülebilir. Tablo 8 Hidrokarbon reçine esaslı kür malzemeleri su kaybını önleme etkinlikleri. Su Kaybını Önleme Etkinliği (%) Sarfiyat (g/m 2 ) Saat Saat Saat Saat Saat Saat Saat HR HR HR HR HR

10 Şekil 3 Hidrokarbon reçine esaslı kür malzemelerinin su kaybını önleme etkinliklerinin zamana bağlı olarak değişimi. Akrilik Reçine Esaslı Kür Malzemeleri Akrilik reçine esaslı kür malzemelerinin su kaybını önleme etkinlikleri ve sarfiyat miktarları Tablo 9 da, su kaybını önleme etkinliklerinin zamana bağlı değişimi Şekil 4 te verilmiştir. Tablo 9 Akrilik reçine esaslı kür malzemeleri su kaybını önleme etkinlikleri. Su Kaybını Önleme Etkinliği (%) Sarfiyat (g/m 2 ) saat 48 Saat 72 Saat Saat Saat Saat Saat SR SR SR SR SR Şekil 4 Akrilik reçine esaslı kür malzemelerinin su kaybını önleme etkinliklerinin zamana bağlı olarak değişimi. SR1, SR4 ve SR5 in özellikle 24 saat sonrasında su kaybını önleme özelliğini belirgin biçimde düşürdüğü, ayrıca bu reçinelerin ilk saatlerde de diğer iki reçineye (SR2 ve 52

11 SR3) göre daha az suyun buharlaşmasını engellediği görülmektedir. Daha başarılı olan SR2 ve SR3 te aktif madde miktarı diğerlerine göre 2 ve 2,5 kat daha fazladır. Ayrıca SR3 hidrokarbon içermektedir. Yapışma Dayanımı Kür malzemesi uygulanmış yüzeylere alçı ve çimento esaslı harç tabakalarının yapışma dayanımları ölçülmüş ve kür maddesi uygulanmamış yüzeyde ölçülen yapışma dayanımları ile oranlanarak rölatif yapışma değerleri hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 10 da gösterilmiştir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde alçının parafinli yüzeylere çimento esaslı harçtan daha iyi yapıştığı anlaşılmaktadır. Hidrokarbon esaslı kür malzemeleri göz önüne alındığında genel olarak alçının daha iyi yapışma gösterdiği, ancak HR2 tipi kür maddesinde her iki kaplama malzemesinin de başarılı sonuç verdiği belirlenmiştir. Akrilik reçine esaslı kür malzemesi uygulanmış yüzeylerde alçı ve çimento esaslı harç kaplamalarının yapışmalarının SR 4-5 dışında genel olarak benzer olduğu ve düzey olarak kürsüz yüzeyin yapışmasının altında kaldığı gözlenmiştir. Öte yandan akrilik dispersiyon esaslı kür maddelerinin hem alçı, hem de çimento esaslı harç uygulamaları için en iyi yapışmayı sağladığı, bazı tiplerinde kür maddesiz yüzeylerden daha iyi davrandığı, bu nedenle bir tür aderans artırıcı özellik gösterdiği sonucuna varılmıştır. Tablo 10 Rölatif yapışma dayanımları. Rölatif Yapışma P1 P2 P3 A1 A2 A3 A4 A5 A6 HR1 HR2 HR3 HR4 HR5 SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 Katkısız Alçı Sıva ** Çimento Esaslı Bitirme Harcı * * Test edilmedi. ** Deney yeterli sayıda çekme numunesi alınamadığından iptal edilmiştir. Sonuçlar 1- Parafin esaslı kür malzemeleri suyun buharlaşmasını önlemek açısından denenen diğer farklı esaslardaki kür malzemelerine göre genel olarak başarılı sonuç vermiştir. 2- Beton kür malzemeleri farklı kaplamalarda genellikle farklı yapışma özellikleri göstermiştir. Parafin esaslı kür malzemelerine alçı kaplamalar iyi yapışma gösterirken, çimento esaslı harçlar başarısız olmuştur. 53

12 3- Akrilik dispersiyon esaslı kür malzemelerinin denenen tipleri birbirine yakın su kaybını önleme özelliği göstermiştir. 4- Akrilik dispersiyon ürünler yapışma açısından aderans artırıcı astar madde gibi davranmış, hem alçı hem de çimento esaslı harç için kür malzemesi uygulanmamış yüzeylere göre daha iyi değerler elde edilmiştir. 5- Hidrokarbon reçine esaslı kür malzemeleri su tutucu özellik göstermiştir. Ancak emülgatör ve pigment ilavesi etkinliği azaltmaktadır. 6- Bazı hidrokarbon reçine esaslı kür malzemeleri uygulanmış yüzeylerde hem alçı hem de çimento esaslı harç ile başarılı sonuçlar alınırken diğer bazı tiplerinin sadece alçıda başarılı olduğu belirlenmiştir. 7- Stiren reçine esaslı akrilik kür malzemeleri etkin madde miktarı belirli bir değerin üzerinde kullanılmak koşulu ile su kaybını önleme etkinliği yönünden başarılı kabul edilebilir. Kaynaklar [1] Neville, A.M. (1996), Properties of Concrete. J. Wiley, New York. [2] (Whiting N.M., Snyder M.B. (2003), A Study of the Effectiveness of Portland Cement Concrete Curing Compounds) [3] Wang, K. ve diğ. (2007), Beton Yol Kür Kimyasallarının Etkinliğinin İncelenmesi. 2. Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyum ve Sergisi, Bildiriler Kitabı, s [4] Wang, K.J. ve diğ. (2006) Evaluation of pavement curing effectiveness and curing effects on concrete properties. J. Materials in Civil Eng., Vol. 18, No.3, pp [5] Murdock, L.J. ve diğ. (1991). Concrete Materials and Practice. Edward Arnold, London. [6] Wang, J., ve diğ. (1994) Membrane Curing of Concrete. Cement and Concrete Research, Vol. 24, No. 8, pp [7] ASTM C , Standard Specification for Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing Concrete [8] ASTM C , Standard Test Method for Water Retention by Liquid-Membrane Forming Curing Compounds for Concrete [9] TS EN 1323, (1997), Yapıştırıcılar- Karo Yapıştırıcıları - Deneylerde Kullanılan Beton Plaka 54

kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu özel tip betonların bazıları çok uzun zamanlardan ve uygulama alanları açısından Special Concretes

kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu özel tip betonların bazıları çok uzun zamanlardan ve uygulama alanları açısından Special Concretes MAKALE ARTICLE Özel Betonlar* Turan Özturan** Özet tip özel betonlar bulunmaktadır. Genelde, portland çimentosu matris fazı ve/veya agrega fazı bir şekilde değişime uğratılarak bazı beton özelliklerin

Detaylı

Tozuma. Beton Dökümünde ve Sonrasında Yaşanan Problemler ve Çözümler. Tozuma. Tozuma. Yüzeyde Kabarcık Oluşumu. Yüzeyde Kabarcık Oluşumu 19.04.

Tozuma. Beton Dökümünde ve Sonrasında Yaşanan Problemler ve Çözümler. Tozuma. Tozuma. Yüzeyde Kabarcık Oluşumu. Yüzeyde Kabarcık Oluşumu 19.04. Tozuma Beton Dökümünde ve Sonrasında Yaşanan Problemler ve Çözümler Türkiye Hazır Beton Birliği Dr. Tümer AKAKIN İnş. Müh. Yasin ENGİN Betonun terlemesi bitmeden yapılan yüzey bitirme işlemleri sonucu

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI 2013 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... 2 GİRİŞ... Error! Bookmark not defined. ÖĞRENME FAALİYETİ 1... 2 1. SU YALITIM MALZEMESİNİ HAZIRLAMAK... 2 1.1. Su Yalıtım Malzemeleri...

Detaylı

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU A. Cüneyt AYDIN*, A. Samet ARSLAN** ve Rüstem GÜL* *Atatürk Üniv., İnşaat Müh. Böl., Erzurum **Gazi Üniv., İnşaat Müh. Böl., Ankara ÖZET

Detaylı

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi 1 Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi Đlhami Demir Đnşaat Mühendisliği Bölümü, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, 71451 Türkiye. Telefon: +90 (318)

Detaylı

SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU

SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU SU YALITIMCISI (SEVİYE 3) DERS NOTU 2012 Hazırlayan Doç. Dr. Tayfun UYGUNOĞLU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... - 2-2. KİŞİSEL GÜVENLİK VE ÇEVRE KAZA RİSKLERİ... - 2-2.1. Su Yalıtımı İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin

Detaylı

TS EN 206 YA GÖRE ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI İÇİN BETON TASARIMI uzun ömür

TS EN 206 YA GÖRE ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI İÇİN BETON TASARIMI uzun ömür TS EN 206 YA GÖRE ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI İÇİN BETON TASARIMI uzun ömür İnş. Müh. İrfan KADİROĞLU BATIBETON İşletme Müdürü 30 EKİM 2014 - İZMİR DURABİLİTE (DAYANIKLILIK) Yapı malzemesi, yapı elemanı ya

Detaylı

ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA KARŞI KORUNMASI

ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA KARŞI KORUNMASI DIŞ MEKANLARDA ÇALIŞAN ELEKTRONİK DEVRELERİN ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA KARŞI KORUNMASI Necdet ÖZYÖNÜM - necdet.ozyonum@c3teknoloji.com Yıllar öncesinde hayat koşulları daha ilkel, teknolojiden beklentiler

Detaylı

Kar ve Buz ile Mücadele Etmek Amacıyla Geliştirilen Daha Etkili ve Ekonomik Yeni Yöntemler

Kar ve Buz ile Mücadele Etmek Amacıyla Geliştirilen Daha Etkili ve Ekonomik Yeni Yöntemler Kar ve Buz ile Mücadele Etmek Amacıyla Geliştirilen Daha Etkili ve Ekonomik Yeni Yöntemler Perviz Ahmedzade, Mesude Yılmaz, Mehmet Yılmaz Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

,$1i$ :.4. ,'llra. a,l

,$1i$ :.4. ,'llra. a,l a,l :.4.,$1i$,'llra.' Türkiye nin İlk Beton Karayolları TÇMB / AR-GE / Y 09.02 Prof. Asım YEĞİNOBALI Ağustos 2010, ANKARA 2. Baskı ISBN 978-975-8136-27-8 TÇMB / AR-GE ENSTİTÜSÜ Yerleşim Adresi: Cyberpark,

Detaylı

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ. Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01. Prof. Asım YEĞİNOBALI. Temmuz 2009, ANKARA

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ. Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01. Prof. Asım YEĞİNOBALI. Temmuz 2009, ANKARA TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01 Prof. Asım YEĞİNOBALI Temmuz 2009, ANKARA 1. BASKI TÇMB / ARGE ENSTİTÜSÜ Yerleşim Adresi: Cyberpark, Cyberplaza C Blok Zemin, Kat

Detaylı

Farklı Agrega Tane Dağılımına Sahip Geçirimli Betonların İncelenmesi *

Farklı Agrega Tane Dağılımına Sahip Geçirimli Betonların İncelenmesi * ARTICLE MAKALE Farklı Agrega Tane Dağılımına Sahip Geçirimli Betonların İncelenmesi * Cenk Kılınç 1, Tümer Akakın 1 Öz Geçirimli betonlar genellikle %15-35 oranında birbirine bağlı boşluk içerirler. Geçirimli

Detaylı

DOĞRU BOYA SİSTEMİ NASIL SEÇİLMELİ Korozyona karşı koruyucu boyalar için ISO 12944 standardına uygun temel esaslar ve sistemler

DOĞRU BOYA SİSTEMİ NASIL SEÇİLMELİ Korozyona karşı koruyucu boyalar için ISO 12944 standardına uygun temel esaslar ve sistemler DOĞRU BOYA SİSTEMİ NASIL SEÇİLMELİ Korozyona karşı koruyucu boyalar için ISO 12944 standardına uygun temel esaslar ve sistemler Giriş Bu çalışmanın amacı yapınızı korozyona karşı korumada en uygun Hempel

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

Baumit Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri. Güvenilir ve Mükemmel Isı Yalıtım Çözümleri. İleriye yönelik fikirler.

Baumit Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri. Güvenilir ve Mükemmel Isı Yalıtım Çözümleri. İleriye yönelik fikirler. Baumit Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri Güvenilir ve Mükemmel Isı Yalıtım Çözümleri İleriye yönelik fikirler. Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri Her Açıdan Avantajlı Yaşam kalitesinin tadına varın Yüksek

Detaylı

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI KISIM 201 201. AĞAÇ KESME, KÖK SÖKME VE TEMİZLEME İŞLERİ 201.01 Tanım Bu kısım; plan ve projelerde tanımlanan, yol yapım sınırları dahilinde yer alan her türlü ağaç, dal, çalı,

Detaylı

Folkart Towers Temel Kütle Betonunda Sıcaklık Kontrolü

Folkart Towers Temel Kütle Betonunda Sıcaklık Kontrolü Folkart Towers Temel Kütle Betonunda Sıcaklık Kontrolü İnş. Y. Müh. A. Atacan ÜTE* Özet İzmir in Bayraklı semtinde yapımı devam eden, ofis ve rezidans olarak yaklaşık 180 m yükseklikte projelendirilen

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 13501-1 Aralık 2003 ICS 13.220.50: 91.100.99 YAPI MAMULLERİ VE YAPI ELEMANLARI YANGIN SINIFLANDIRMASI BÖLÜM 1: YANGIN KARŞISINDAKİ DAVRANIŞ DENEYLERİNDEN ELDE EDİLEN

Detaylı

Alışveriş merkezleri, showroomlar, mağazalar, restoranlar ve konutlardaki yeni, cilalı zeminler.

Alışveriş merkezleri, showroomlar, mağazalar, restoranlar ve konutlardaki yeni, cilalı zeminler. Ultratop CT ÇİMENTO ESASLI ŞAPLAR C40-F10 A9-A2 fl-s1 AVRUPA STANDARTLARINA UYGUNDUR 13813 13813 5 ila 40 mm arası kalınlıklarda aşınma dayanımlı zemin kaplamaları için özel hidrolik bağlayıcı esaslı,

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

7. ÖNEMLİ YAPI MALZEMELERİ

7. ÖNEMLİ YAPI MALZEMELERİ 1 7. ÖNEMLİ YAPI MALZEMELERİ a) Bağlayıcı maddeler (Çimento, alçı, kireç) b) Taşlar c) Metaller d) Harç ve beton e) Toprak Malzemeler f) Ahşap g) Organik polimerler 7.1. Taşlar Yerkabuğunu oluşturan sert

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

ÇİMENTONUN HİDRATASYONU. teknik notlar 3

ÇİMENTONUN HİDRATASYONU. teknik notlar 3 ÇİMENTONUN HİDRATASYONU 3 İLETİŞİM GENEL MÜDÜRLÜK Hüseyin Bağdatlıoğlu İş Merkezi, Kaya Sultan Sok. No:97 Kat:5 Kozyatağı 34742 İstanbul Tel:(0216) 571 30 00 Faks:(0216) 571 30 91 www.akcansa.com.tr Büyükçekmece

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi Mak. Müh. Olcay EKŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi:

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu Gaziantep Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Mart 2010, Gaziantep Her hakkı saklıdır. Yazardan yazılı izin alınmaksızın bu kitaptaki bilgiler

Detaylı

Paslanmaz Çelik Yüzeylerinin Asitlenmesi ve Pasifizasyonu

Paslanmaz Çelik Yüzeylerinin Asitlenmesi ve Pasifizasyonu Paslanmaz Çelik Yüzeylerinin Asitlenmesi ve Pasifizasyonu Malzemeler ve Kullanımları Serisi, 4. Cilt Euro Inox Euro Inox, Paslanmaz Çelik için Avrupa pazarını geliştirme birliğidir. Euro Inox un üyeleri

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI

TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Dr.Hüseyin Aksel EREN TEKSTİL TERBİYE İŞLETMELERİNDE SU KALİTESİ VE HAZIRLANMASI Ö.Gör.Dr. Hüseyin Aksel EREN DERSİN İÇERİĞİ Tekstil terbiyesinde kullanılan suyun özellikleri Tekstil terbiye proses suyundan beklentiler Su kaynaklı problemler Proses suyu hazırlık işlemleri Tekstil atıksuları

Detaylı

GAZBETONUN SU KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI

GAZBETONUN SU KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI GAZBETONUN SU KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI SEMİHA KARTAL 1, ŞÜKRAN DİLMAÇ 2 ÖZET Gazbeton ülkemiz inşaat sektöründe önemli bir pazar payına sahiptir. Bu bildiride ülkemizde üretilen gazbetonların su karşısındaki

Detaylı

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II DERSİN SORUMLUSU ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 ISIL İŞLEMLER I Gıdaların bozulmasına neden olan mikroorganizmaların ısı etkisiyle faaliyetlerini engellemek ve gıdalara sürekli

Detaylı