ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLETMELERİ PROSEDÜRÜ SÜRECİN AMACI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLETMELERİ PROSEDÜRÜ SÜRECİN AMACI"

Transkript

1 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLETMELERİ PROSEDÜRÜ SÜRECİN AMACI Özyeğin üniversitesi öğrencilerinin girişimcilik fikirlerinin değerlendirilmesi ve Üniversite içinde ihtiyaç duyulan mal ve hizmet tedarikine yönelik ihtiyaçların öğrenci işletmeleri tarafından karşılanmasına karar verilen durumlarda, açılacak olan ihaleler için bir başvuruları almak, devamı sürecinde de destek ve inceleme oluşturmak için Üniversite genelinde uygulanacak bir sürecin oluşmasını sağlamak. SÜREÇ KATILIMCILARI Seçim Sürecine Üniversite içinde hayata geçirebilecek fikirlere sahip ve üniversite tarafından açılacak ihalelere katılmaya aday üniversite öğrencileri girişimci adayları olarak katılabilecektir. SÜREÇ DÖNEMİ: Seçim Süreci her Akademik takvim içerisinde yılda 3 defa olacak şekilde gerçekleşecek ve duyuruları ve başvuruları web sitesinden yapılacaktır. Süreç içerisinde oluşacak seçim komitesi de süreç dönemi içerisinde başvuruları değerlendirmek üzere 3 defa toplanacaktır. İhtiyaca göre komite toplantı sayısı arttırılabilir. SEÇİM KRİTERLERİNİN TANIMI Seçim sürecine katılabilecek adaylar aşağıda detaylandırılmış kriterlere göre seçileceklerdir. ÖzÜ Öğrencisi olmak, Özü öğrencileri için üniversiteye karşı tüm mali yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak ve disiplin cezası almamış olmak Daha önce ÖZÜ bünyesinde öğrenci işletmesi işletmemiş olmak ÖĞRENCİ İŞLETMELERİ SEÇİM SÜRECİ & İHALE BAŞLIKLARI 1. Üniversite içinde uygulanabilecek bir iş fikri ve proje önerisinin değerlendirilmesi 2. Üniversitenin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetler için açılacak ihaleler 3. Üniversitede halen kullanılmayan alanların kullanımına yönelik lokasyonları değerlendirmek amaçlı açılacak ihaleler 4. Üniversite içinde faaliyetine devam eden işletmeler için açılacak ihaleler

2 ÖNSEÇİM ve SEÇİM KOMİTESİ Seçim kriterlerine uyan adayların iş fikirleri seçim komitesi tarafından incelenir. Ön seçim Komitesi : Özyeğin Üniversitesi Operasyon, Hukuk ve Girişimcilik departmanları yöneticileri tarafından kendi departmanlarının çalışanlarından en az 1 ( bir ) kişinin görevlendirilmesi ile oluşur. Seçim komitesi: Özyegin Üniversitesi Genel Sekreteri başkanlığında, Profesyonel Gelişim, Hukuk, Girişimcilik ve Operasyon Departmanları yöneticileri tarafından kendi departmanlarının çalışanlarından en az 1 (bir) kişinin görevlendirilmesi ile en az 5 kişilik bir secim komitesinden oluşmaktadır. SEÇİM SÜRECİ 1. ÜNİVERSİTE İÇERİSİNDE UYGULANABİLECEK BİR İŞ FİKRİ VE PROJENİN SEÇİM SÜRECİ Üniversite içerisinde faaliyet gösterebilecek yenilikçi ve uygulanabilir projelerini sunmak için başvurmak isteyen adaylar Üniversitenin Web tabanında ilan edilen dönemlerde web üzerinden başvuru yapabileceklerdir. Başvurular sürecin bitiminden sonra n Üniversitede uygulanabilecek proje ve iş fikirlerinin belirtilen seçim kriterlerine göre ön elemeden geçirilecektir. Ön eleme sonrası Seçilen iş fikirleri ve projeler için, Üniversitemiz tarafından ön görülen bir sunum formatı paylaşılacaktır. Adaylar bu format dâhilinde hazırlayacakları sunumları paylaşacaklardır. İncelenen sunumlar ikinci bir elemeden geçecek ve, uygun bulunanlar, fikir alışverişinde bulunmak ve mentorluk almak için süreç içerisinde 1 hafta boyunca belirlenen ofis saatlerinde girişimcilik merkezinden destek alacaklardır. Tüm bu hazırlıklardan sonra sunumlarını son haline getiren adaylar sunumlarını ön eleme komitesine gerçekleştireceklerdir.sunumlar sonrasında beğenilen fikirler seçim sürecinin son aşaması olan seçim komitesinin değerlendirmesine sunulacaktır. Süreç seçimi komitesi üyelerinin finalistlerin belirlemesi ile son bulacaktır. Seçim komitesi oy çokluğuyla finalisti belirleyecektir. 2.ÜNİVERSİTE TARAFINDAN AÇILACAK OLAN İHALELERİN SEÇİM SÜRECİ a) Üniversite tarafından ihtiyaca ve lokasyona yönelik hizmetler için açılacak olan ihaleler web sayfası üzerinden duyurulacaktır. Bu kapsamda açılacak olan ihalelerin Seçim süreci yeni bir iş fikri ve proje aşamaları ile aynı şekilde olacaktır. Süreç seçim komitesi üyelerinin finalist ve olası durumda değerlendirilmek üzere seçeceği yedek finalistlerin belirlenmesi ile son bulacaktır. Yedek Finalistler asıl adaydan sonra oylama sürecinde en yüksek oyu alana göre sıralanacak ve finalist adayın olası vazgeçmesi ya da şartlara uyum sağlayamaması durumunda değerlendirileceklerdir. a) Üniversite içerisinde halen devam etmekte olan işletmelerin yıllık performans değerlemesi prosedür detaylarında detaylı olarak belirtilmiş kriterlere göre yapılır ve değerleme sonucunda sonunda mevcut işletmenin başka bir girişimci ile devamı yönünde karar alınması durumunda yeni girişimcilerin ihaleye davet edilmesi amaçlı web üzerinden duyuru yapılır. Seçim süreci yeni bir iş, iş fikri ve proje basamakları ile aynı şekilde olacaktır. Süreç seçim komitesi üyelerinin

3 finalist ve yedek finalistlerin belirlemesi ile son bulacaktır. İlgili ihaleye öğrenci ve öğretim üyelerinden başvuru yapılmaması durumunda mevcut işletmenin devamı isteniyor ise üniverstenin satınalama departmanı tarafından satınalma sürecine dâhil edilir ve yürürlükte olan prosedüre göre yeni tedarikçi belirlenir. & UYGULAMA SÜRECİ 1.a İhale sonuçlandıktan bir ay içinde yeni girişimci ile sözleşme imzalanacaktır. Sözleşme imzalanmadan önce şirket kuruluş işlemleri tamamlayacaktır. Şirket Kuruluş İşlemleri Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yapılacak işin gerekleri dikkate alınarak kurulacaktır. Kurulan sermaye şirketi olacak ise katılımcı öğrenci % 55 hisseye sahip ve şirketi tek başına temsile yetkili olacaktır. 1.b Hali hazırda devam eden işletmenin devir alınması gereken durumlarda; İşletmeci Öğrencinin sözleşmesinin öğrencilik vasfının sona ermesi, sözleşmenin fesh edilmesi gibi durumlar olarak belirlenmiştir. Devir alınması gereken durumlarda çalışmakta olan şirketin sözleşmesinin bitiminden bir ay önce yeni girişimci ile sözleşme imzalanacaktır. Sözleşme imzalanmadan önce şirket kuruluş işlemleri buna göre tamamlanacaktır. 1.c Üniversitede verilecek hizmetin ya da iş fikrinin üniversite içinde yer, mekan, güvenlik, faaliyet alanlarına ve alt yapıya uygunluğuna ve YÖK kurallarına uygunluğuna göre değerlendirme yapılacaktır. Sözleşme süresi bitecek olan işletmelerde yeni girişimci olarak seçilen aday iki ay boyunca işi gözlemlemek amacıyla çalışma hakkına sahiptir. Yeni öğrenci bu süre içinde hiçbir gelir elde edemez. İşletmenin çalışmaya başlaması için gerekli olan tüm ihtiyaçlar yeni girişimci tarafından bir ay içinde tamamlanacaktır. Yeni işletmenin Faaliyete geçmesini müteakip ilk 30 günden itibaren sözleşmede yer alan gerekli raporlar ; Yasal Muhasebesel ve Girişimcilik Merkezinin istediği aylık raporlar KDV tahakkuk fişi, Mali müşavir onaylı gelir gider tablosu Belgeleri, mali işler, idari işler ve girişimcilik departmanlarına teslim edilecektir. Sözleşme süresi içinde aylık raporlar ilgili departmanlarca paylaşılacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde departmanlar daha fazla bilgi isteme hakkına sahiptir.

4 ÖDEME: Kira bedeli işin niteliği ve lokasyona göre GENEL SEKRETERLİK tarafından belirlenecektir. MEVCUT ve FAALİYET GÖSTERECEK İŞLETMELER İÇİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Üniversite içinde faaliyet gösteren işletmeler yılda üç kez seçim komitesi tarafından değerlendirilir. Değerlendirme kriterleri; iş etiğine uygun davranış, raporlarının zamanında ve doğru teslimi, idari işlerin ve öğrencilerin taleplerine hızlı ve yapıcı dönüş, kapsamında olacaktır. Yapılan değerlendirmeler de; tüketiciler arasından yapılan memnuniyet anket sonuçları ve üniversite tarafından dönem içinde yapılan uyarılar da göz önüne alınacaktır. Bu değerlendirmeler sonucu performans açısından uygun bulunmayan işletmelerin sözleşmesi fesh edilecek ve ihale duyurusuyla ihaleye çıkılacaktır. Seçilen yeni işletme adayı, bir önceki işletme ile beraber sözleşmenin bitmesine İKİ AY kala çalışmaya başlayıp. Bitiminden itibaren sözleşme imzalayarak bil fiil çalışmaya başlayacaktır.

5 A SEÇİM SÜREÇLERİ ŞEMASI ÜNİVERSİTE İÇİNDE UYGULANABİLECEK İŞ FİKİRLERİ İÇİN GEREKLİ BAŞVURU KRİTERLERİ VE SEÇİM SÜRECİNİN DUYURULMASI WEB ÜZERİNDEN BAŞVURULARIN U BAŞVURU FORMU ÜZERİNDEN KRİTERLERE GÖRE İLK DEĞERLENDİRME ÖN ELEMEYİ GEÇENLER İLE SUNUM FORMATININ PAYLAŞIMI SUNUMLARIN İNCELENMESİ VE ELEME ÖN SEÇİM KOMİTESİ SEÇİM KOMİTESİ ÜNİVERSiTE İÇERİSİNDE FİKRİN UYGULAMA U

6 MEVCUT ŞİRKETLERİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ BAŞARILI İŞLETME ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK İHALEYE ÇIKILACAK İŞLETME İÇİN GEREKLİ BAŞVURU KRİTERLERİ VE SEÇİM SÜRECİNİN DUYURULMASI WEB ÜZERİNDEN BAŞVURULARIN U BAŞVURU FORMU ÜZERİNDEN KRİTERLERE GÖRE İLK DEĞERLENDİRME ÖN ELEMEYİ GEÇENLER İLE SUNUM FORMATININ PAYLAŞIMI SEÇİM KOMİTESİ İŞLETMENİN YENİ İŞLETİCİSİNİN BELİRLENMESİ ESKİ İŞLETMENİN YENİ İŞLETME İLE İKİ AY ÇALIŞMASI

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ AMAÇ : MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde Bilimsel Araştırma Proje ödeneğinden

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA Amaç USUL VE ESASLARI MADDE 1 (1) Bu Esasların amacı, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu ile TOBB İl

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Kontrol Eylem Planı hazırlığı tüm birimlere ve tüm personele duyurulacaktır.

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Kontrol Eylem Planı hazırlığı tüm birimlere ve tüm personele duyurulacaktır. KOS 1 1. Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS 1.1 İç genelge yayımlandı. KOS 1.1.1

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik YÖNETMELĐK Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN UYGULAMA VE DENETĐM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı; bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle üniversite

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu Usul ve Esasların amacı, Harran Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, yükseköğretim kurumlarına Öğretim Üyesi

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. ÖZEL PAZAR YÖNERGESİ

BORSA İSTANBUL A.Ş. ÖZEL PAZAR YÖNERGESİ BORSA İSTANBUL A.Ş. ÖZEL PAZAR YÖNERGESİ İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER... 2 Madde 1 Amaç... 2 Madde 2 - Kapsam... 2 Madde 3 - Tanımlar... 2 Üyeler arasındaki pay devri, pay iştirak, opsiyon,

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Karadeniz Teknik

Detaylı

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği 2014 Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı * Bu el kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri;

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri; ŞARKIŞLA-GEMEREK- ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı : Madde-1 : Birliğin adı: ŞARKIŞLA, GEMEREK, ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ dir. Ve birliğin kısa adı GAŞ tır Birliğin Merkezi : Madde-2

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KAYNAK KULLANDIRMA TALİMATI

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KAYNAK KULLANDIRMA TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KAYNAK KULLANDIRMA TALİMATI Temmuz 2009 KAYNAK KULLANDIRMA TALİMATI İÇİNDEKİLER I. GENEL HÜKÜMLER. 2 MADDE 1 - AMAÇ... 2 MADDE 2 - TANIMLAR.. 2 MADDE 3 - KAYNAK KULLANDIRMA İLKELERİ..

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, KÜLTÜR VE SANAT KULÜBÜ TÜZÜĞÜ 1. KURULUŞ GEREKÇESİ Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Bilim-Kültür-Sanat Kulübü ismi ile anılır. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I. SATIN ALMANIN KONUSU Madde 1 - TARAFLAR Bu Şartnamede teklif isteyen taraf Elektrik Elektronik

Detaylı