FOTOĞRAF YARIŞMASI BOŞLUK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FOTOĞRAF YARIŞMASI BOŞLUK"

Transkript

1 FOTOĞRAF YARIŞMASI BOŞLUK KATILIM ŞARTNAMESİ 1. Düzenleyen Kurum: TMMOB Mimarlar Odası Kcaeli Şubesi 2. Amaç: 1950 li yıllardan itibaren yaşanan hızlı ve plansız kentleşme; kentsel dku, tarihi miras, dğal çevre üzerinde lumsuz etkiler bırakmış ve ulaşım, kirlilik, gürültü, yeşil alan yetersizliği, nefes alacak bşluk bırakmayan yapılaşmalar vb. günümüz kent srunlarını yaratmıştır. Günümüzde kentler, kimliksiz biçimlenmekte, giderek birbirine benzemekte ve kentleşme hızına yetişemeyen tplumsal yaşam ile birlikte içinden çıkılmaz bir kas rtamına dğru hızla sürüklenmektedir. Bu yarışma ile kentlerin bu karmaşasında başka bir yaşam alanına dikkat çekmek istiyruz: Kent Bşlukları. Kente ve tplumsal yapıya lumlu katkı veren bu bşluklar; bazen bir meydan larak karşımıza çıkar, bazen de binalar arası bir iç bahçe larak veya sürpriz bir avlu ya da küçük bir park Günümüz kentlerinde; kamusal kullanım alanı dediğimiz bu bşlukların yeniden dikkate alınmasını, mevcut kent bşluklarının işlevsel hale getirilmesini, karşılaşma ve buluşmalara lanak tanıyabilecek bu bşlukların planlı luşturulmasını, aynı zamanda da bu alanların kentle entegrasynunu önemli bulmaktayız. Diğer açıdan da mimarinin bşlukla ilişkisi yeniden srgulanmalıdır. Çünkü kentsel mekâna ilişkin tasarımlarda genellikle dluluklar ele alınmakta, binalar arasındaki bşluklar ise çğunlukla düşünülmemekte ve kendiliğinden luşmaktadır. Bu bağlamda bu yarışma ile; Kcaeli kentinin mevcut bşluklarını tespit ederek, bu alanların aktif hale getirilmesi ve yenilerinin eklemlenmesi için başta planlama, mimarlık disiplinleri ile yetkili idareler lmak üzere ilgili disiplinleri harekete geçirmeyi hedeflemekteyiz. TMMOB Mimarlar Odası Kcaeli Şubesi, kent bşluklarını belgelemek üzere 10 Temmuz-22 Eylül tarihleri arasında bir ftğraf yarışması düzenlemektedir. 3. Knu: Yaşam alanlarımızın tek yapı ölçeğinde tasarlanması, yaşam çevrelerimizin sadece plan düzleminde düşünülmesi, mekan denildiğinde ise kapalı alanın akla gelmesi vb. yanlış algılamalar ve uygulamalar ile kentsel bşluklar yıllarca göz ardı edilmiştir. Skaklar, büyük kentsel alanlar, yeşil alanlar, meydanlar, bahçeler, binalar arası bş alanlar vb aklımıza gelebilecek her tür kent bşluğu aslında bir yaşam alanıdır. Bu bşluklar, insanların turma, dinlenme, tplanma, gezinme gereksinimlerini karşılarken, tpark, çcuk yun alanı gibi bazı teknik servislere de lanak sağlayan açık/yarı açık, özel veya kamusal mekânlardır. TMMOB Mimarlar Odası Kcaeli Şubesi larak; ulaşım, çarpık yapılaşma, afetler, kent riskleri vb. Kcaeli ne dair srunların çözümünde, bu yarışmanın ürünleri ile dikkati kent bşluklarına da çekmek ve yeterli lup lmadıklarını tartışmak ve çözüm üretmek istemekteyiz. 1

2 4. Yarışma Takvimi: Sn teslim tarihi : 22 Eylül 2010 (17:00) Seçici kurul değerlendirmesi : 24 Eylül 2010 Snuçların açıklanması : 27 Eylül 2010 Ödül töreni : 04 Ekim 2010 (Mimarlar Odası Kcaeli Şubesi 17:00) 5. Yarışma Şartnamesi Katılım ücretsizdir. Yarışmaya, seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları dışında amatör ve prfesynel tüm ftğraf severler katılabilir. Ftğraflar, JPEG frmatta, dijital rtamda CD ye kayıtlı larak teslim edilecektir. Bilgisayar rtamında açılamayan, kunamayan CD ler, yarışma kşullarına uymadığı belirlenen ftğraflar, yarışma dışı bırakılacaktır. Ftğraflar renkli veya siyah beyaz labilir. Ftğrafın yapısı değiştirilmemiş lmalıdır. Birden fazla ftğrafın mntajıyla yaratılan ftğraflar, ftğrafın rijinalinde lmayan herhangi bir bjenin eklenmiş veya var lan bjelerden herhangi birisinin çıkarıldığı, HDR (High Dynamic Range) ftğraf kabul edilmez. Bir yarışmacı her kategriye en fazla 5 (beş) ftğrafla katılabilir. Daha önce başka bir yarışmada ödül almış ftğraflar yarışmaya katılamaz. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait lduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Yarışmaya gönderdiği ftğraf üzerinde, yapıt kendisine ait lmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan, Ödül almış ftğrafların katılımının kısıtlandığı yarışmalarda böyle bir ftğrafla ya da bu ftğrafın ana unsur larak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar. Katılımcılar anlatım biçiminde özgürdür. Yarışmaya gönderilen ftğraflar belge niteliği taşıyacağından katılım frmuna ftğrafın çekildiği yer (cadde, skak, mahalle vb.) yazılmalıdır. Yarışmaya katılacak ftğrafların en geç 22 Eylül 2010 saat e kadar Mimarlar Odası Kcaeli Şubesi ne teslim edilmeleri gerekmektedir. 6. Yapıt Byutları 2

3 Ftğraflar, JPEG frmatta, en az 300 DPI çözünürlükte ve uzun kenarı 45 cm lacak şekilde dijital rtamda, CD ye kayıtlı larak teslim edilecektir. Ftğraf baskıları kabul edilmeyecektir. 7. Ftğrafların Ulaştırılması Yapıtlar psta veya karg sırasında, CD zarar görmeyecek şekilde paketlenerek yarışma sekretaryasının adresine gönderilecek veya elden iletilecektir. Mimarlar Odası Kcaeli Şubesi, psta veya karg sırasında luşabilecek hasarlardan, kayıplardan ve/ya gecikmelerden dlayı srumlu tutulamaz. E-psta ile gönderilen ftğraflar kesinlikle kabul edilmeyecektir. 8. Ftğrafların İşaretlendirilmesi Katılımcılar dijital rtamdaki ftğraflarının isimlerini kendi belirleyecekleri 5 rakamdan luşan bir rumuzla adlandırmalı ve ayrıca tüm ftğraflara sıra numarası vermelidirler (Örneğin rumuzunuz: ve ftğrafınızın sıra numarası:1 ise: gibi). Daha snra tüm ftğraflarını bir CD ye kaydetmeli ve CD nin üzerine sadece (ftğraflarına isim larak vermiş ldukları) rumuzlarını yazmalıdırlar. Bu bilgilerin nksan lması, eserin değerlendirilmeye alınmaması anlamına gelir. 9. Ftğrafların Zarflanması Eksiksiz larak dldurulmuş ve imzalanmış katılım frmu bir zarfın içine kyulmalı, zarfın üzerine yine sadece rumuz yazılmalı ve zarfın ağzı kapatılmalıdır. CD ve katılım frmu zarfı ayrıca hazırlanan gönderim zarfına-ambalajına knarak birlikte gönderilmelidir. 10. Değerlendirme Snuçlarının Duyurulması ve Ödül Töreni Snuçlar seçici kurul değerlendirmesi snuçlandıktan snra Mimarlar Odası Kcaeli Şubesi internet sitesi ve basın aracılığı ile kamuyuna duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılara ödül ve plaketleri, sergi açılışı esnasında verilecektir. 11. Ftğrafların Kullanımı Ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan ftğraflar Mimarlar Odası Kcaeli Şubesi tarafından baskı yaptırılarak arşivlenecek ve ftğrafçının adı belirtilmek suretiyle Mimarlık Haftası etkinlikleri çerçevesinde farklı yerlerde sergilenecek, internet sitesi gibi benzeri dijital rtamlarda tanıtım amaçlı kullanılabilecektir. Bunun için ayrıca bir telif ödenmeyecektir. 3

4 Ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan ftğraflar Mimarlar Odası Kcaeli Şubesi 2011 yılı albüm ajandasında yer alacak ve tüm katılımcılara gönderilecektir. Ödül alan ve satın alınan ftğraflar TMMOB Kcaeli Şubesi tarafından kendi yayınlarında eser sahibinin ismi belirtilerek kullanılabilecektir. Kullanim hakki eser sahibinin ve TMMOB Kcaeli Şubesinin lacaktır. Ödül alan ftğraflar TFSF yayını lan Almanak 2010 kitabında da yer alacaktır. Kullanım hakkı yarışmayı düzenleyen kurumlar ve ftğraf sahibinin lacaktır. Ftğrafların Mimarlar Odası Kcaeli Şubesi dışında üçüncü şahıslarca, izinsiz kullanımı durumunda, sanatçı fikir ve sanat eserleri kanunundan dğan haklarını tek başına kullanabilir. Katılım frmunu imzalayan katılımcılar bu şartnamenin tüm kşullarını kabul etmiş sayılırlar. 12. Ftğrafların Geri Gönderimi Snuç bildiriminden snra, cd ler geri gönderilmeyecek ve TFSF temsilcisi gözetiminde imha edilecektir. 13. Seçici Kurul (Syadı sırasına göre alfabetik) Cengizhan Günesen Kcaeli Ftğraf Sanatı Derneği Başkanı Deniz Günzat Işık TMMOB Mimarlar Odası Kcaeli Şubesi E. Yeşim Özgen Kösten KOÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Süha Kcağlu Kcaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi M. Reşat Sümerkan Mimar- Ftğraf Sanatçısı 14. Yarışma Ödülleri Birinci Ödül İkinci Ödül : TL : TL Üçüncü Ödül : 750 TL 1. Mansiyn Ödülü : 500 TL 2. Mansiyn Ödülü : 500 TL 3. Mansiyn Ödülü : 500 TL Satın Alma(tplam 10 adet) : 100 TL (1 adet için) 15. Yarışma Sekretaryası Ftğraflar elden ya da psta ile aşağıda belirtilen adrese teslim edilecektir. Nilgün Akcan Özcan TMMOB Mimarlar Odası Kcaeli Şubesi, Ömerağa mah. Naci Girginsy Skak TMMOB Binası N:15 Kat:2 Tel : E-psta : Katılımcı Frmu için : Yarışmamız TFSF 2010/39 Numara ile desteklenmektedir. Yarışma süresince TFSF Temsilcisi bulunacaktır. 4

5 2010/39 FOTOĞRAF YARIŞMASI BOŞLUK KATILIMCI FORMU KATILIMCININ ADI SOYADI ADRESİ :.... :.... TEL E-POSTA Rumuz : :.. :.. İMZA : Katılımcının Rumuzu - Ftğraf Sıra N Eser Adı /Eserin Ait Olduğu Yer (cadde, skak, mahalle vb.) Yarışma yönetmeliğini kudum ve kabul ettim. Ftğraf-Ftğraflar bana aittir ve daha önce hiçbir yarışmada yer almamıştır..../.../ 2010 Adı Syadı 5

6 İmza 6

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi ''Önce İş Güvenliği'' konulu Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi ''Önce İş Güvenliği'' konulu Fotoğraf Yarışması Şartnamesi TMMOB Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi ''Önce İş Güvenliği'' konulu Fotoğraf Yarışması Şartnamesi 1. KONU VE AMAÇ: 2010-2012 yılları arasında yaşanan iş kazalarında

Detaylı

5. Altın Baret Ödülleri

5. Altın Baret Ödülleri 5. Altın Baret Ödülleri Ödül Programı Şar tnameleri 5. Altın Baret Fotoğraf Yarışması ÖNLEM, İSG, Yangın Güvenliği, Acil Durum, Çevre ve Risk Yönetimi Dergisi Arme Araştırma Risk Yönetimi Mühendislik Eğitim

Detaylı

ARBELLA 2. ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ARBELLA 2. ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2012/241 L120047 2012/73 ARBELLA 2. ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ YARIŞMANIN AMACI İnsan yaşamının en önemli olgusu sağlık ve sağlıklı beslenebilmektir. Tarladaki hasattan mutlu ailelerin

Detaylı

4. DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

4. DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 4. DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1.YARIŞMANIN AMACI İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve T.C. Eknmi Bakanlığı desteği ile düzenlenen 4. Dğal Taş

Detaylı

SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI 8. FOTO SAFARİ FOTOĞRAF YARIŞMASI 24 26 NİSAN 2015

SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI 8. FOTO SAFARİ FOTOĞRAF YARIŞMASI 24 26 NİSAN 2015 SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI 8. FOTO SAFARİ FOTOĞRAF YARIŞMASI 24 26 NİSAN 2015 1- KONU Sultan Sazlığı Milli Parkı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü adına Kayseri

Detaylı

Amasya Belediyesi 6. Ulusal Cavit Öztürk Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

Amasya Belediyesi 6. Ulusal Cavit Öztürk Fotoğraf Yarışması Şartnamesi Amasya Belediyesi 6. Ulusal Cavit Öztürk Fotoğraf Yarışması Şartnamesi Birinci Bölüm KONU Amasya Belediyesi, Türk Fotoğraf Sanatına katkıda bulunmanın yanı sıra Amasya nın tarihi ve kültürel değerlerini

Detaylı

GÖZ SARI 01 EKİM 2015 ALABİLDİĞİNE 1.000. 3.000 2.000 İkinciye ULUSAL FOTOĞRAF 4.YARIŞMASI SON KATILIM TARİHİ. Birinciye. Üçüncüye

GÖZ SARI 01 EKİM 2015 ALABİLDİĞİNE 1.000. 3.000 2.000 İkinciye ULUSAL FOTOĞRAF 4.YARIŞMASI SON KATILIM TARİHİ. Birinciye. Üçüncüye GÖZ SARI ULUSAL FOTOĞRAF 4.YARIŞMASI SON KATILIM TARİHİ 01 EKİM 2015 Birinciye 3.000 2.000 İkinciye 1.000 Üçüncüye GÖZ 4. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI GÖZ SARI YARIŞMA ŞARTNAMESİ A. Amaç Konu Yaşadığımız

Detaylı

Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler Fotoğraf Yarışması Şartnamesi 2014 Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler Fotoğraf Yarışması Şartnamesi Cem Tayfur Demirsal [Şirket adını yazın] 01.01.2014 ANTALYA ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ KAYBOLMAYA YÜZ TUTAN MESLEKLERLE İLGİLİ

Detaylı

KONU VE AMAÇ KATILIM. Yarışmada yaş sınırı yoktur ve katılım ücretsizdir.

KONU VE AMAÇ KATILIM. Yarışmada yaş sınırı yoktur ve katılım ücretsizdir. KONU VE AMAÇ Yirmi iki yaşında olan yarışmamızın bu yıl ki konusunu "Geleneksel Türkiye" ana başlığı altında "İLKBAHAR VE İNSAN" olarak belirledik. Daha önceki yarışmalarımızda da belirttiğimiz gibi kaybolmaya

Detaylı

SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ KURUMSAL LOGO YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ KURUMSAL LOGO YARIŞMASI ŞARTNAMESİ SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ KURUMSAL LOGO YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. KONUSU VE AMAÇ: Yarışmanın konusu, Söğütlü ilçemizin, her geçen gün gelişen kentleşme potansiyeli, tarım ve tarım sanayisindeki gücünü ve bu özelliklerinin

Detaylı

PEMAT - PEMKON LOGO TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

PEMAT - PEMKON LOGO TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ PEMAT - PEMKON LOGO TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Yarışmanın Adı / Konusu: Düzenleyen / Yarışmayı Açan: PEMAT (Peyzaj Mimarlığı Akademik Topluluğu) ve PEMKON (Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları

Detaylı

T.C. ÇERKEZKÖY TİCARET VE SANAYİ ODASI LOGO TASARIM YARIŞMA ŞARTNAMESİ

T.C. ÇERKEZKÖY TİCARET VE SANAYİ ODASI LOGO TASARIM YARIŞMA ŞARTNAMESİ T.C. ÇERKEZKÖY TİCARET VE SANAYİ ODASI TASARIM YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1) Yarışmanın Adı: Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ödüllü Logo (Logotype) tasarım yarışması 2) Düzenleyen Kurum: Çerkezköy Ticaret ve

Detaylı

Ankara Valiliği Ankara Millî Eğitim Müdürlüğü Ankara da Çocuk Olmak Konulu Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

Ankara Valiliği Ankara Millî Eğitim Müdürlüğü Ankara da Çocuk Olmak Konulu Fotoğraf Yarışması Şartnamesi Ankara Valiliği Ankara Millî Eğitim Müdürlüğü Ankara da Çocuk Olmak Konulu Fotoğraf Yarışması Şartnamesi Ankara Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çocuk Dostu Şehir Birimi tarafından resmî- özel Ortaokul

Detaylı

T.C. KOCAELİ TİCARET ODASI LOGO TASARIM YARIŞMA ŞARTNAMESİ

T.C. KOCAELİ TİCARET ODASI LOGO TASARIM YARIŞMA ŞARTNAMESİ T.C. KOCAELİ TİCARET ODASI LOGO TASARIM YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1) Yarışmanın Adı: Kocaeli Ticaret Odası ödüllü Logo (Logotype) tasarımı yarışması 2) Düzenleyen Kurum: Kocaeli Ticaret Odası 3) Yarışmanın Amacı:

Detaylı

KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI

KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1. YARIŞMANIN AMACI VE KONUSU TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YENİ KURUMSAL LOGOSUNU ARIYOR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YENİ KURUMSAL LOGOSUNU ARIYOR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YENİ KURUMSAL LOGOSUNU ARIYOR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1) Yarışmanın Adı: Akdeniz Üniversitesi ödüllü logo tasarım yarışması, 2) Yarışmanın Konusu: Akdeniz

Detaylı

Fakir Elektrikli Ev Aletleri 80. Yıl Logo Tasarımı Şartnamesi

Fakir Elektrikli Ev Aletleri 80. Yıl Logo Tasarımı Şartnamesi Fakir Elektrikli Ev Aletleri 80. Yıl Logo Tasarımı Şartnamesi Yarışmayı Açan Firma Yarışmanın Konusu Son Başvuru Tarihi Katılımcının Türü Ödüller Seçici Kurul Üyeleri Fakir Elektrikli Ev Aletleri Fakir

Detaylı

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ KURUMSAL LOGO TASARIM YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ KONU Madde 1 : Bu Şartname'nin konusu Türkiye Müteahhitler Birliği ne (Türkiye Müteahhitler Birliği kısaca TMB olarak anılacaktır.)

Detaylı

BERGAMA BELEDİYESİ LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ A) KONU: BERGAMA BELEDİYESİ KURUMSAL LOGOSUNU ARIYOR

BERGAMA BELEDİYESİ LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ A) KONU: BERGAMA BELEDİYESİ KURUMSAL LOGOSUNU ARIYOR BERGAMA BELEDİYESİ LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ A) KONU: BERGAMA BELEDİYESİ KURUMSAL LOGOSUNU ARIYOR Yarışma; Bergama Belediyesi nin kurumsal logosunun, Belediye nin vizyonunu ve misyonunu yansıtacak,

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ LOGO TASARIM YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ LOGO TASARIM YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ LOGO TASARIM YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ KONU İzmir den yenilikçi, küresel ölçekte bilimsel değerler yaratılmasını ve yayılmasını sağlama vizyonuyla 2010 yılında kurulan

Detaylı

İ.Ü. SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ SERPAM IN LOGOSU SİZİN ESERİNİZ OLSUN! SERPAM LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

İ.Ü. SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ SERPAM IN LOGOSU SİZİN ESERİNİZ OLSUN! SERPAM LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ İ.Ü. SERMAYE PİYASALARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ SERPAM IN LOGOSU SİZİN ESERİNİZ OLSUN! SERPAM LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1) Yarışmanın Adı: İ.Ü. SERPAM ödüllü logo tasarım yarışması, 2) Yarışmanın

Detaylı

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB)

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI 2013, İstanbul 1. YARIŞMANIN AMACI İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenecek olan Doğal Taş Tasarım Yarışması

Detaylı

ALIŞVERİŞ, MEKAN ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ALIŞVERİŞ, MEKAN ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ALIŞVERİŞ, MEKAN ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ YARIŞMA HAKKINDA Günümüzde alışveriş mekanları tüketim toplumlarının simgesi olan salt tüketim mekanları gibi algılanıyor.

Detaylı

Konu: Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İçin Logo Tasarımı

Konu: Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İçin Logo Tasarımı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ LOGO TASARIMI YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1. YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI Konu: Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İçin Logo Tasarımı Amaç: Uludağ Üniversitesi Mimarlık

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ YENİ KURUMSAL LOGOSUNU ARIYOR

UŞAK ÜNİVERSİTESİ YENİ KURUMSAL LOGOSUNU ARIYOR UŞAK ÜNİVERSİTESİ YENİ KURUMSAL LOGOSUNU ARIYOR 1) Yarışmanın Adı: Uşak Üniversitesi ödüllü logo tasarım yarışması, 2) Yarışmanın Konusu: Uşak Üniversitesinin ve Uşak ilinin kimliğini ön planda tutacak,

Detaylı

Ayşe SİREL aysesirel@yahoo.com.tr İstanbul Aydın Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Ayşe SİREL aysesirel@yahoo.com.tr İstanbul Aydın Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi, Mimarlık Bölümü DEĞİŞEN ZAMAN VE MEKAN İÇİNDE VAR OLAN ÖZGÜNLÜKLERİN YENİDEN FARKETTİRİLMESİNDE PROJE YARIŞMA KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ: EDİRNE SELİMİYE CAMİİ VE ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI DENEYİMİ THE IMPORTANCE

Detaylı

TAŞI YAŞATAN TASARIMLAR DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

TAŞI YAŞATAN TASARIMLAR DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ TAŞI YAŞATAN TASARIMLAR DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ İstanbul, 2013 1 1. YARIŞMANIN AMACI 3 2. YARIŞMANIN KONUSU 3 3. YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI 4 4. YARIŞMAYA KAYIT YAPILMASI, PROJELERİN TOPLANMASI

Detaylı