Çağdaş Hukukçular Derneği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çağdaş Hukukçular Derneği"

Transkript

1 E Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi Direnen halklar kazanıyor! Kuzey Afrika ve Ortadoğu da ortaya çıkan tablo, dünya genelinde gerek baskı ve zor al nda yaşayan diğer halklar, gerekse kapitalizmin azgın sömürü koşullarına karşı haya a kalma mücadelesini veren işçi sını açısından büyük bir umudu da beraberinde ge rdi Yalnızca Kuzey Afrika ve Ortadoğu halkları değil, ama neo-liberal yeniden yapılandırmalara, işçi-emekçi düşmanı yasal dönüşümlere karşı ortaya konan kitlesel grev ve direnişlerle, Yunanistan, Fransa ve daha birçok ülkenin işçi ve emekçileri de bu umudun bir parçası olarak kabul edilmeli! Tunus ta bir emekçinin kendini yakmasıyla başlayan süreç, işçi-emekçilerin kanı ve canıyla koltuklarına yapışmış onlarca ik darı yakan bir yangına dönüştü Tunus ta insanlar sokaklara, ekmek, iş ve onur için dökülürken, Mısır da onbinler, özgürlük taleplerini hep bir ağızdan haykırdılar Libya da ezilenler, kurşunlara karşı direnirken, Yunanistan da işçi-emekçiler, haklarını koruyabilmek için bütün ülkede günlerce süren üre mi durdurma eylemlerine giriş ler Dünyada birçok başka ülkeye de sıçramış olan bu hareketlilik üzerine yazılmış onlarca habere hemen hepimiz her gün ulaşabiliyoruz Irak, İran, Ürdün, Cezayir, Sudan derken geniş bir coğrafyanın topraklarında insanca yaşamanın savaşının verildiğini görüyoruz! Dünyanın farklı coğrafyalarında süregelen baskıya, zora ve sömürüye karşı direniş gerçekten hemen hepimize çok şey öğre yor, öğretmek zorunda! Bu anlamda, kendi coğrafyamız üzerine düşünmek, Türkiye de işçi ve emekçilerin, Türkiye deki emek örgütlerinin nasıl bir sınavdan geç ğini ve bugün ülkeye hakim olan tablo değişmediği tak rde, gelecek yılları da etkileyecek bir başarısızlıkla sını a kalacağını görmek zorundayız! Türkiye de son yıllarda ik sadi dönüşümler can alıcı bir biçimde kendisini hisse riyor Sağlıkta dönüşüm, meslek alanların yeniden tanımlanması vb derken süreç torba yasanın geçirilmesi ile birlikte önemli bir noktaya kadar tamamlanmış bir durumda Özellikle torba yasanın gündemi söz konusuyken, emek cephesindeki sessizlik -Ortadoğu ve Afrika nın kaynadığı günlerle kesiş ği de düşünülürse- özellikle utanç verici olmuştur Yunanistan da torba yasada işçi ve emekçilere daya lanlardan çok daha azı için, emek güçleri kenetlenerek haya durdurmuşken, burada sürecin dağınık ve etkisiz bir biçimde geçi(ş )rilmiş olması, coğrafyamızdaki emek hareke nin zayıflığının bir göstergesi olarak okunmak zorundadır mek bülteni K alışma aşamı omisyonu Ç Y

2 Açık ki son aylarda dünya ölçeğinde ortaya çıkan tablo, örgütlü mücadelenin, kararlı bir direnişin ik darları değiş- rebilecek, işçi ve emekçiler lehine kazanımlar yaratabilecek bir güce sahip olduğunu layıkıyla kanıtlamış r Dünya halkları bir kez daha insan olma, özgür olma haklarının yanı sıra, direnme haklarına sahip çıkmışlardır ve özünde bütün dünya halklarına, bütün dünyanın işçi ve emekçi kesimlerine de önemli bir çağrıda bulunmuşlardır! Yanıbaşımızdaki komşularımızın çağrısına kulak verelim! Ortadoğu dan ve Afrika dan yükselmiş çığlığa kulak verelim! Direnmek bir hak r! İnsanca yaşam, eşitlik ve özgürlük, ezilenlere al n tepsiyle sunulmuyor! Sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya, özgür ve insanca bir yaşam için örgütlü bir mücadeleden başka bir çıkar yol yoktur! ONTEX İŞÇİLERİ: İŞÇİYİ DESTEKLEYEN, DAHA İYİ BİR SENDİKA İSTEDİĞİMİZ İÇİN İŞTEN ATILDIK ÇHD İstanbul Şubesi olarak, 07/03/2011 tarihinde, işten a ldıktan sonra direnişe geçen ve direnişte 29 günü geride bırakan(15/03/2011 tarihi i bariyle) Ontex işçilerini ziyaret e k ve yazıya bu başlığı atmamızı teşvik eden olayların sürecini işçilerin kendilerinden dinledik İş yükleri artmasına rağmen yıllardır aynı ücretle çalış rılan işçiler, bizzat toplu iş sözleşme sürecine ka lmak için üyesi oldukları Selüloz-İş Sendikası yla görüşürler Diğer yandan da kendilerinin hazırladığı ve toplu iş sözleşmene dâhil edilmesini istedikleri bir takım maddelerin yer aldığı taslağı sendikanın bilgisine sunarlar Ancak, bu tutumları sendikaca destek görmediği gibi, sendika ve işverenin ortak tutumuyla toplu iş sözleşme sürecine dâhil edilmezler 330 a yakın sendikalı çalışanın bulunduğu işyerinde, işçilerin kararlı tutumları sonucu oluşan örgütlülük işvereni kaygılandırmış olacak ki işverence vakit kaybetmeden ikna odaları kurulur İkna odalarında sendika aleyhine propaganda yapılmasına alışık olsak da bu kez, işveren, söz konusu ikna odalarında, sendika lehine, sendikayı olumlayan propagandalar yaparak, işçilerin sendikanın inisiya fi dışına çıkmasına engel olmak ister Toplu ve bireysel ikna odalarında işçilerin tehdit edilmesi ve sendikalarınca yalnız bırakılmaları ne cesinde, yüzlerce işçinin kararlılığıyla başlayan süreç, bir kısım işçilerin sürecin dışında kalması ile sonuçlanır Bu sırada, yüzlerce işçinin iradesini görmezlikten gelen sendika, işverenle anlaşarak 11/02/2011 tarihinde toplu iş sözleşmesini imzalar Aynı zamanda, toplu iş sözleşmesine göstermelik birkaç iyileş rici madde eklenerek süreç noktalanmak istenir Bunun üzerine işçiler a lan imzaya ilişkin sendika yetkilileri ile görüşmek üzere 16/02/2011 tarihinde sendikanın şube binasına giderek şube camından sarkı kları ve Sendikalar işçilerindir Kahrolsun sendika ağaları sloganının yazılı olduğu pankartla, sendika yöne mini protesto ederler Zira, sendikalarına gi klerinde, kendilerine İşten çıkar lırsanız biz bir şey yapamayız denmiş r Bu olaydan bir gün sonra 17/02/2011 tarihinde 17 işçi(deneme süresinde olan bir işçi de dahil) işten a lır İşveren, adeta bir gün önce sendika binasında yaşanan protestoya cevap vermiş- r İşten çıkarılmaları karşısında aynı gün direnişe başlayan işçiler, işe geri alınma, işyeri sendika temsilcilerinin değişmesi ve toplu iş sözleşmesine dahil edilmesini önerdikleri maddelerin kabul edilmesi talepleriyle ve dinmeyen kararlılıklarıyla 22 günü geride bırakarak direnişlerine devam ediyor Yazımızı, 2010 yılında başla kları direniş sonrası, sendikalarıyla Ontex işçilerinin yaşadığı sürecin benzerini yaşayan Akkardan işçilerinin sendikalarla, işçilerle ve basınla paylaş kları açıklamalarının sonuç bölümüyle bi riyoruz: Sendikalar bürokratlara değil biz işçilere ai r ve biz işçilerin mücadele silahıdır Ancak, sendikalarımıza sahip çıkmazsak, kendi elimizle seç ğimiz yöne cileri denetlemezsek, sendikanın biz demek olduğunu, söz ve karar hakkının tabanda olduğunu unutursak sendikalar da mücadele örgütlerimiz olmaktan çıkar Oysa krizin sebep olduğu işsizliğe ve yoksulluğa karşı durabilmek, krizin faturasını patronlara ödetebilmek için mücadeleci sendikalara ih yacımız var Bizler işçi sını nın birer üyesi olarak, bu anlayışla mücadele etmeye devam edeceğiz Ç alışma Y aşamı K omisyonu 2

3 YASASIN 2000 lerdeyiz Onbinlerce dokuma işçisinin sokaklara döküldüğü yılları geride bırakalı 100 yıl oldu! Ancak bugün hala emekçi kadınlar, ev köleliğine mahkum ediliyor, fabrikalarda, aynı işi gördükleri erkek işçilerden düşük ücretle çalıştırılıyorlar Hala kapitalist barbarlık altında, insanlık dışı koşullarda can veriyor, sokak ortasında töre cinayetlerine kurban gidiyorlar! E 8 MART MART 8 Mart, dünya nüfusunun diğer yarısının, kadınların mücadele sahnesine çıkış tarihidir! Bu tarih; yıllarca sahnenin arkasına i lmiş, bir ayağı ile eve, bir ayağından fabrikaların tozlu köşelerine prangalanmış kadınların mücadelenin yarısı olma tarihidir 1857 de Amerika lı dokuma işçisi kadınların aç ğı yoldan bugün milyonlarca kadın, onurla, başları dik ve kararlı yürümekte! 8 Mart, emekçi kadınların çi e sömürüye karşı mücadele günüdür! 8 Mart ın tarihi, kadın işçilerin şanlı direnişinin tarihi olduğu kadar, kapitalizmin vahşi yüzünün de tarihidir 1857 de Amerika da 40 bin dokuma işçisi greve gitmiş r Eşit işe eşit ücret ve insanca çalışma koşulları gibi talepler ile başlayan direniş azgın bir saldırıyla karşılanmış ve 129 dokuma işçisi kadın patronlar tara ndan diri diri yakılarak katledilmiş r, yüzlercesi ise tutuklanmış r Bu tarihten 50 yıl kadar sonra, yine Chicago da, yine dokuma işçisi kadınlar, bu kez daha ileri taleplerle,ve yine 8 Mart günü bir yürüyüş daha düzenlediler Bu yürüyüş de azgın bir saldırı ile karşılandı ve yine bir sürü ölümler ve tutuklamalar yaşandı Bu tarihten 2 yıl sonra, Clara Zetkin in önerisi ile Sosyalist Enternasyonal, 8 Mart ı Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilan e Bu anlamda 8 Mart tarihi, bir mücadele simgesidir Emekçi kadınların, hem ev köleliğine, hem de bu köleliğin üzerine bindirilmiş, katmerlenmiş emek sömürüsüne baş kaldırma mücadelesinin simgesidir Cinsel, ulusal, sınıfsal sömürüye son! 2000 lerdeyiz Onbinlerce dokuma işçisinin sokaklara döküldüğü yılları geride bırakalı 100 yıl oldu! Ancak bugün hala emekçi kadınlar, ev köleliğine mahkum ediliyor, fabrikalarda, aynı işi gördükleri erkek işçilerden düşük ücretle çalış rılıyorlar Hala kapitalist barbarlık al nda, insanlık dışı koşullarda can veriyor, sokak ortasında töre cinayetlerine kurban gidiyorlar! 2000 lerin başında Bursa da bir teks l atölyesi Gece vardiyasında kadın işçiler Ustabaşı işçiler ara vermesinler diyerek, üzerilerine fabrikanın kapılarını kilitleyerek çıkıp gidiyor! Fabrikada patlak veren yangında, 5 işçi diri diri yanarak yaşamlarını yi rdi! Daha yakın bir zamanda İstanbul da sel Pameks fabrikasında çalışan işçiler, servis adı al nda bir eşya taşıma aracının arkasına doluşturulmuş durumdalar Kapılar kilitli Birer eşya gibi fabrikaya götürülüyorlar, üst üste ve sıkış kış Boğularak yaşamlarını yi rdiler! Hemen her gün sokak ortasında bir kadın, namus belasına, töre denilerek katlediliyor Kürt kadınlarımız, sırf anadillerinde konuşmak is yorlar diye, işkencelere, aşağılanmalara, ölümlere mahkum ediliyorlar! Bu anlamda, kadının üzerindeki cinsel, ulusal ve sınıfsal baskı azalmak bir yana, kapitalist düzen sürdükçe her geçen gün artmaktadır Bu gidişa n değişmesi yine ve ancak mücadele ile mümkündür! Kadının kurtuluşu mücadelede! Dünyada ve yurdumuzda, bu yolda yürüyerek, kadınlara kurtuluşun gerçek yolunun mücadeleden geç ğini ispatlayan, geleneği geliş rip bizleri, mücadelemizi daha güçlü kılan Rosa Luksemburglar ı, Aleksandr Kollantailer i, Clara Zetkinler i, Sena Muhaydliler i, Sabahat Karataşlar ı, Zeynep Poyrazlar ı, Zilanlar ı, Zehra Kosovalar ı, Mine Bademciler i, Ayçe İdil Erkmenler i, Nergiz Gülmezler i, Didar Şensoylar ı, Ha ce Yürekliler i, Şengül Boranlar ı saygıyla selamlıyoruz Biliyoruz ki, milyonlarca kadını özgürleş recek olan, mücadeledir Düzenin sınırlarına hapsolmadan, kadının gerçek ve köklü mücadelesini büyüten tüm emekçi kadınlarımız nezninde önce 6 Mart günü Kadıköy de olacağız ve 8 Mart günü saat 1300 de bu mücadelede tutsak düşen kadınlarımızı selamlamak için, Bakırköy Kadın Hapishanesi önünde olacağız! mek bülteni YASASIN 8 MART DÜNYA EMEKÇI KADINLAR GÜNÜ Ç alışma Y aşamı K omisyonu 3

4 Torba Yasa ile Is Kanununda Yapılan Düzenlemeler Bu yazıda, kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen, tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun ile İş Kanununda yapılan değişikliklere kısaca değinilecektir Hemen belirtelim ki, Torba Yasa Tasarısında İş Kanununda yapılmak istenilen bir takım düzenlemeler emek güçlerinin eylemleri nedeni ile yasalaşamamıştır Bu yazıda mecliste kabul edilerek yasalaşan hükümler ile birlikte tasarıda yer alıp da yasalaşmayan hükümler de ele alınacaktır Bilindiği üzere, hükümet ve medya tarafından bu kanun tasarısı sadece bir af düzenlemesi imiş gibi kamuoyuna yansıtılmıştır Oysa ki, çalışma yaşamına ilişkin hükümlerin de bu kanun tasarısı ile birlikte yeniden dizayn(!) edilmek istenildiği ortaya çıkmıştır Siyasi iktidar ve sermaye cephesinin bu tasarı ile İş Kanunda yapılacak değişiklikleri, güvencesiz iş yaşamı koşullarını dayatmaya çalışmıştır Yapılmak istenilen bu düzenlemelere karşı kimi sendika, demokratik kitle örgütleri, dernekler, bazı siyasi partiler kısaca emek güçleri karşı çıkmışlardır Yapılacak değişiklikler ile işçilerin, emekçilerin haklarının gasp edileceği kamuoyuna duyurulmuştur Bu bağlamda, emek güçlerince bir dizi eylem yapılmıştır Tasarının Mecliste görüşüldüğü gün, emek güçleri Meclise yürüyerek eylem yapmıştır Hatırlanılacağı üzere, bu eyleme karşı hükümetin ve polisin tepkisi sert olmuş, birçok emekçi bu eylemde tazyikli su, gaz bombasına maruz kamış, coplanmıştır Ancak, eylem kısmen sonuç vermiş ve özellikle İş Kanununda yapılmak istenilen birçok değişiklik yapılamamıştır Tasarı ile İş Kanununda yapılmak istenilen değişiklikler nelerdi? Tasarı tümüyle Mecliste kabul edilip yasalaşsa idi; esnek çalışma yeni türleri ile bir kez daha İş Kanunu hükmüne dönüşecek, deneme süreleri artacak, denkleştirme süreleri uzatılacak, özürlülerin çalıştırma zorunluluğunun ortadan kalkmasının zemini oluşturulacaktı Daha ayrıntılı belirtecek olursak; Kısmi süreli çalışma türü olan çağrı üzerine çalışma dan sonra, evden çalışma ve uzaktan çalışma türleri de yasalaştırılmak istenilmekte idi Ücretin ise parça başına veya götürü usulle ödenmesi öngörülmekte, yine bu şekildeki çalışmalarda haftalık 20 saat çalıştırılmış kabul edilecekti Yani, tam mesai yapılacak, haftalık 45 saat ve hatta daha fazla çalışılacak ama ücret ve SSK primleri 20 saat üzerinden olacaktı Böylelikle, çalışma dilim ve zamanının bir önemi kalmayacak, işverene sağlanan artı değer kadar ücrete hak kazanılabilecek, emek sömürüsü bariz bir şekilde artacaktı En önemlisi de, yıllık ücretli izin, kıdem ve ihbar tazminatları gibi en temel işçilik haklarına ilişkin düzenlemeler Yönetmelikle belirlenecekti Torba Yasa Tasarısı ile, 25 yaş altındaki işçiler için 2 ay olan deneme süresi 4 aya çıkartılmak istenilmişti Denkleştirme sürelerinde yapılan değişiklik ile de, turizm sektöründe çalışan için denkleştirme süresi 2 aydan 4 aya çıkartılacaktı Bizzat özürlü çalıştırma zorunluluğu kalkacak, yerine başka işyerlerinde veya özürlü çalıştırmak amacıyla kurulan işyerlerinde çalışacak özürlülerin ücretinin ödenmesi yoluyla bu yükümlülüğün yerine getirilmiş olacaktı Bir başka deyişle, bu Tasarı ile, özürlüden yeterli artı değere elde edemeyecek sermayedarların istekleri karşılanacaktı Yukarıda da belirttiğimiz üzere, emek güçlerinin tazyikli su, biber gazı ve coplara maruz kaldığı eylemleri sonucunda, tasarının yukarıda belirtilen güvencesiz iş yaşamını dayatan hükümleri Mecliste kabul edilmemiş, yani yasalaşamamıştır Yasalaşan İş Kanunundaki düzenlemeler nelerdir? Hak ve alacaklarının tespiti için Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanlığı birimlerine müracaat edenler işçilerle ilgili de tasarı hükmü yasalaşmıştır Bu düzenleme ile, artık iş ilişkisi bitmiş işçilerin müracaatlarını bölge çalışma memurları(iş müfettişleri değil) sonuca bağlayacaktır Hazırlanacak rapor ile tutulacak tutanaklar, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli olacaktır Tebliğden itibaren işçiler tarafından 15 gün içinde itiraz edilememesi halinde, bu belgelerin içerikleri doğru kabul edilecektir Bir başka deyişle, bölge müdürlüğü memurlarınca düzenlenen raporlar mahkeme kararı hükmü kazanmıştır Bu düzenleme nedeni ile, haklarının tespiti için Bölge Çalışma Müdürlüğüne başvuran işçilerin ciddi mağduriyetler yaşayabileceklerdir İşçilik alacak hesaplamalarını, iş müfettişler değil, düz memurlar yapacaklardır Yani hesaplar masa başında ve patronların sunacağı belgeler üzerinden yapılacaktır Patronların yanlı veya eksik belge vermesi nedeni ile işçilik alacak ve tazminatları eksik ve yanlış hesaplanabilecektir Çalışma süresi ve saati, fazla mesai, aylık maaş miktarı vb gibi dava ile ispatlanabilecek hususlarda mağduriyetler artacaktır Bu nedenle, Bölge Çalışma Müdürlüğüne dilekçe vererek hak ve alacaklarının tespitini isteyen işçilerin çok dikkatli olmaları gerekmektedir Yine bu memurlarca imzalattırılacak belge ve tutanakları incelemeleri ve muhakkak okumaları gerekmektedir Kabul etmedikleri belgeleri imzalamaktan kaçınmaları veya itirazlarını bu belgelere şerh düşmeleri şarttır Kısaca, bu başvurularda artık çok dikkatli olunmaları gerekmektedir Aksi halde dava hakları ortadan kalkacaktır Tasarı ile yasalaşan diğer bir değişiklik ise, kadın işçilerin doğum izinlerine ilişkin olmuştur Bu hak kırıntısı düzenleme ile, erken doğum halinde doğum öncesinde kullanılamamış olan doğum izni doğum sonrasında kullanılabilecektir Bu yazıda, Torba Yasa Tasarısının İş Kanunu ile ilgili düzenlemelerine, yasalaşan ve yasalaşmayan hükümlerine değinmiş olduk Ancak, işçileri ve emekçileri ilgilendiren tek düzenleme İş Kanunda olmamış, başta Genel Sağlık Sigortası ve Sosyal Sigortalar Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu, Devlet Memurları Kanunu olmak üzere birçok kanunda değişiklikler yapılmıştır İşçilerin, emekçilerin, işsizlerin haklarını gaspeden bu kanunlardaki değişiklikler de sonraki Bültenlerde yayımlanmaya devam edilecektir Çalışma aşamı omisyonu Y K 4

5 Emek Gündeminden Kısa Kısa * İzmir in Konak Belediyesi nde 2 aydır ücretleri ödenmeyen ve primleri yatırılmayan Efekent adlı taşeron şirket bünyesinde çalıştırılan temizlik işçileri, taşeron sistemine karşı direnişe geçti Herhangi bir sendikada örgütlü olmayan 180 temizlik işçisi, kadroya alınana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söylüyor * Ontex işçilerinin başlattıkları direnişle beraber canbebe, canped, helen harper ve ontex in diğer ürünlerini boykot devam ediyor ve işçiler herkesi boykota destek olmaya çağırıyor Diğer yandan, Ontex işçileri işlerine geri dönmek için Yenibosna da fabrika önünde direnişe devam ediyorlar * Ümraniye de bulunan Casper bilgisayar fabrikasında, sendikalı oldukları için işten atılan işçiler 21 Şubat tarihinden bu yana kapı önünde direnişlerini sürdürüyorlar * 27 Aralık 2010 tarihinden itibaren sendikalaşma mücadelesi veren ve direnişte olan Nemtrans işçileri mücadeleyi kazandılar Bursa-Gemlik te bulunan ve İş Bankasına ait olan Nemtrans ta, işçiler Nakliyat-İş sendikasında örgütlenmişlerdi * Limter-İş üyesi olan ve İstanbul Pendik te faliyet gösteren Tepe Klima Denizcilik işçilerinin direnişi kazanımla sonuçlandı 4 aylık ücret alacaklarının ödenmemesinden kaynaklı direnişe geçen işçiler, 46 gün boyunca seslerini çeşitli eylemlerle duyurmaya çalışan işçiler; 21 Şubat günü Tuzla daki fabrika önünde direniş çadırı kurdular ve 24 Şubat günü fabrikayı işgal ettiler Varılan anlaşma göre işçilere direnişte geçen süre de dahil tüm alacakları ödenecek * Deri-İş Sendikası, sendikal özgürlüklere engel olduğu ve sendikalı işçilere ayrımcılık uyguladığı gerekçesiyle DE- SA yı boykot etme çağrısı yaptı DESA; Prada, Mulberry, Marks and Spencer, Aerosoles, DKNY gibi uluslararası tanınmış firmalara üretim yapıyor Firmanın Türkiye de kendi ismiyle 70 e yakın mağazası bulunuyor * Türk Patent Enstitüsü nde 10 yılı aşkın süredir birçok farklı taşeron şirkete bağlı olarak hizmet veren 110 taşeron işçisi, kurumun 8 Mart tarihinde yenilenmesi gereken hizmet sözleşmesini yenilemeyeceği belirtilerek işten çıkarıldı Kurum, bu işçilerden boşalan yeri doldurmak için 4/B li 115 sözleşmeli personel almak için ilana çıktı * Gebze Organize Sanayi Bölgesi yakınında bulunan KDS Pres Döküm AŞ de, işçilerin sendikal faaliyette bulunması üzerine, keyfi gerekçelerle önce 9 işçiyi işten atan KDS patronu, 4 Mart Cuma günü içeride çeşitli bölümlerde çalışan 4 işçiyi daha işten attı Fabrika önündeki bekleyişlerine sabah erken saatlerde başlayan işçiler saat 1800 e kadar fabrika önünden ayrılmıyorlar İşçiler, işe geri alınıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini söylediler * İstanbul Üniversitesi Araştırma Görevlisi Temsilciler Kurulu, Fen Fakültesinde görevli asistanlar Mehmet Bona ve Sırrı Yüzbaşıoğlu nun işten çıkarılmasını protesto etti Eylemciler, üniversite yönetiminden iki asistanın neden işine son verildiğiyle ilgili mantıklı bir gerekçe göstermesini istiyor Yaklaşık 50 kişilik grup 16 Şubat ta İstanbul Üniversitesi Beyazıt Merkez kampüsü içerisinde toplandı ve Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz, Sözleşmeli köle olmayacağız sloganları eşliğinde kampüsün giriş kapısına yürüdü greve gitti D U Y D U N U Z M U? A f ş i n - E l b i s t a n d a İ ş C i n a y e t i Ya ş a n d ı Bir ölüm diğerinden kötü olabilir mi? Şubat ayının başında Afşin-Elbistan dan arka arkaya iş cinayetleri haberleri geldi Zonguldak taki, Tuzla tersanelerindeki işçilerle aynı kaderi paylaşan işçiler, özelleştirmenin, artan kar hırsının, denetimsizliğin faturasını canları ile ödediler Ancak Afşin-Elbistan da yaşanan bu iş cinayeti, diğerlerinin hepsinden daha kötü, daha utanç vericiydi! Bir ölüm diğerinden kötü olabilir mi? Oluyor işte! Çünkü bu ölüm, memleketin ölümleri yadsınabilir coğrafyasında yaşanıyor Çünkü bu ölümün yaşandığı coğrafyada insanlara ölüm hak-reva görülüyor Bütün gazetelerde Ostim sayfa sayfa tartışılırken, daha önce Zonguldak taki göçük bütün kamuoyunun vicdanını paralarken, Afşin-Elbistan da süreklileşen ölümler, göçük altında kalan hayatlar sus-pus izleniyor, satır aralarında kayboluyor Şubat ayı boyunca işçilerden haber alınamıyor, her gün ölüm haberleri geliyor ama kimse duymuyor, sesini çıkarmıyor, tepkisini dile getirmiyor! İşte böyle olunca, diyoruz ki; bir ölüm diğerinden daha kötü olabiliyor! Çünkü egemen vicdanın riyakarlığının, kanıksamışlığının ve istenildiği kadar reddedilsin ama ırkçılığının aynası oluyor! Hem de egemen vicdanın, toplumsal vicdana dahi bulaştığını gözler önüne sererek utancımıza utanç katıyor! * Çorlu da kurulu bulunan Grup Suni Deri de, Deri-İş Sendikası na üye oldukları için işten atılan işçilerin direnişleri üçüncü ayına yaklaşırken, işçiler defalarca yıkılan direniş çadırlarını yeniden kurdu * Batman TPAO da patlama: 3 işçi hayatını kaybetti Patlamayla birlikte dolu ve boş doğalgaz tüpleri metrekarelik alana yayılırken çevre köylerden yaklaşık 2 bin kişi olay yerine gelip, ölenlerin kimliklerinin açıklanmasını bekledi Patlamada ölenlerin cenazelerinin savcının inceleme yapmasının ardından kaldırılacağının açıklanması köylüleri öfkelendirdi Cenazelerin alınmamasına tepki gösteren köylüler ile jandarma arasında zaman zaman arbede yaşandı * ABD nin Wisconsin eyaletinde 70 bini aşkın emekçi, eyaletin Cumhuriyetçi yönetiminin emekçilerin toplu sözleşme yapma hakkını ellerinden almaya dönük yasa tasarısına karşı eylemdeydi Eyleme kamu emekçileri sendikaları üyeleri dışında özel sektörde örgütlü sendika üyeleri, sendikasız işçiler ve öğrencilerin de katıldığı belirtildi * Yunanistan da kamu ve işçi sendikalarıyla özel sektör çalışanları, hükümetin ekonomik önlem paketi ile çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla 24 saatlik genel alışma aşamı omisyonu Ç Y K 5

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Emeğin Örgütlenmesi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Emeğin Örgütlenmesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Emeğin Örgütlenmesi Ertuğrul Bilir Makina Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı (C) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği - Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ÖDENEN BEDELLER İş kazası

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu SUNUŞ İşyeri sendika temsilcileri, işyerinde çalışan işçilerin mevzuattan, toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve çıkarlarını korumakla görevli olan, sendikasının örgütlenmesi ve güçlenmesi için

Detaylı

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 KAMU İSTİHDAM RAPORU (Aralık, 2015) Ø KAMU SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİ SAYISI YÜZDE 3,4! GERİLEDİ. KADROLU İŞÇİ SAYISI İSE YÜZDE 4,6 DÜŞTÜ! Ø BELEDİYELERDE KADROLU İŞÇİ SAYISI

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Cumhuriyet Dönemi 1936 1967 1971 3008 sayılı yasa 931 sayılı yasa anayasa mahkemesi 1475 sayılı kanun İSİG kurulları kuruluyor v ve 16 yaşın altındakiler ağır ve tehlikeli işlerde

Detaylı

İşyeri Temsilcileri Rehberi

İşyeri Temsilcileri Rehberi İşyeri Temsilcileri Rehberi Bir sendika için en önemli kadrolardan birisi işyeri temsilcisidir. İşyeri düzeyinde ise işyeri temsilcisi sendika örgütlenmenin olmazsa olmazıdır. Bir işyerinde işyeri temsilcisinin

Detaylı

TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK

TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK Yrd. Doç. Dr. S. Alp LİMONCUOĞLU İzmir 2010 TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK BİRİNCİ BÖLÜM İŞGÜCÜ PİYASASINDA

Detaylı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! Clara Zetkin haklı olarak Kadının özgürlüğünün, tüm insanoğlunun özgürlüğü gibi, emeğin sermayenin

Detaylı

KISMİ İSTİHDAM SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ

KISMİ İSTİHDAM SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ KISMİ İSTİHDAM SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ I. GENEL BİLGİLER 01.10.2008 tarihine karar yürürlükte bulunan 506 sayılı Yasa da ve bu Yasa nın uygulamasını gösteren Sosyal Sigorta

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİ İSYAN BAYRAĞINI ÇEKTİ http://www.zamanindahaber.com/saglik/dis-hekimleri-isyan-bayragini-cekti-h50455.html 23.12.

DİŞ HEKİMLERİ İSYAN BAYRAĞINI ÇEKTİ http://www.zamanindahaber.com/saglik/dis-hekimleri-isyan-bayragini-cekti-h50455.html 23.12. DİŞ HEKİMLERİ İSYAN BAYRAĞINI ÇEKTİ http://www.zamanindahaber.com/saglik/dis-hekimleri-isyan-bayragini-cekti-h50455.html 23.12.2014 Dişhekimleri, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan randevu bekliyor

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sosyal Taraflar. İçişleri Bakanlığı ÇSGB

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sosyal Taraflar. İçişleri Bakanlığı ÇSGB TURİZM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecek ve çalışanların istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Haftalık çalışma süresi fazla mesai ve denkleştirme yapılması hallerinde 55

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 01.07.2008 Tarihinden İtibaren, İşverenlerin 50 veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İş Yerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör

Detaylı

5953 Sayılı Basın İş Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu. Kanunlar Arasındaki Farklar. Yusuf Yücel

5953 Sayılı Basın İş Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu. Kanunlar Arasındaki Farklar. Yusuf Yücel 5953 Sayılı Basın İş Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu Kanunlar Arasındaki Farklar Yusuf Yücel Deneme Süresi Basın İş Kanunu İş Kanunu Mesleğe ilk intisap eden gazeteciler için tecrübe müddeti en çk üç aydır

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Türkiye Đşçi Sendikaları Konfederasyonu KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Ankara Amaç Türkiye de kayıt dışı istihdam önemli bir sorun olarak gündemdedir. Ülkede son verilere göre istihdam edilenlerin yüzde

Detaylı

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler 1 6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan ve Torba Kanun

Detaylı

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır I- GİRİŞ : 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan

Detaylı

Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulundurulmasını sağladık.

Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulundurulmasını sağladık. E RSİT E ÜNİV 1 12 Eylül 2010 tarihinde halkın onayına sunulan anayasa değişikliği referandum paketine toplu sözleşme hakkının eklenmesini ve pakete verdiğimiz destekle, iş güvencesine dokundurtmadan kamu

Detaylı

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI?

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? Erol GÜNER * I. GİRİŞ; 4857 sayılı İş Yasasının 2. Maddesine göre, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İş ilişkisinin

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Dinar Orman İşletme Müdürlüğü

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Dinar Orman İşletme Müdürlüğü T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Dinar Orman İşletme Müdürlüğü TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI DİNAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MERA ISLAHI, REHABİLİTASYON, ÇEVRE TEMİZLİĞİ ve KÜLTÜR

Detaylı

Sirküler no: 019 İstanbul, 10 Şubat 2009

Sirküler no: 019 İstanbul, 10 Şubat 2009 Sirküler no: 019 İstanbul, 10 Şubat 2009 Konu: Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği uygulaması. Özet: İşsizlik Sigortası Kanunu nun ek 2. maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

SİRKÜLER 2008/19. : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler

SİRKÜLER 2008/19. : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler SİRKÜLER 2008/19 SİRKÜLERİN Tarihi : 28.05.2008 Konusu : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler Mevzuat : 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu (R.G: 08.09.1999/ 23810) 4857 Sayılı İş Kanunu (R.G:10.06.2003/

Detaylı

BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI 16 ŞUBAT 2011 CVK OTEL- İSTANBUL Tarihi günler yaşıyoruz. 10 Şubat-15 Şubat tarihleri arasında

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK

KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK M. Kemal OKTAR * Sosyal Güvenlik Hukuku bakımından kayıt dışı istihdam olgusu; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu ve 2821 sayılı Sendikalar

Detaylı

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 22 OCAK 2015 PERŞEMBE R.G SAYI: 29244 Taşeron firmalar aracılığı ile çalışan

Detaylı

BELEDİYELERDE İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİLERİN EKONOMİK-SOSYAL DURUMLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

BELEDİYELERDE İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİLERİN EKONOMİK-SOSYAL DURUMLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Genel-İş Emek Araştırma Dergisi, 2005/1 105 BELEDİYELERDE İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİLERİN EKONOMİK-SOSYAL DURUMLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Hülya Yeşilgöz Bilindiği gibi, küreselleşme sürecinin bir sonucu olan

Detaylı

YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI

YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI YAPI-YOL SEN YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI ZİYA GÖKALP CADDESİ NO:36/20 06420 YENİŞEHİR/ANKARA. TEL - FAX : 433 46 06-434 39 84-431 73 05 web sayfası: http:/www.yapiyolsen.org

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/2

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/2 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/13846 Karar No. 2011/13653 Tarihi: 09.05.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/2 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN MUVAZAAYA DAYANIP DAYANMADIĞININ

Detaylı

AKOFiS İŞ GÜVENLİĞİ PAKETİ 17 KASIM 2014. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS İŞ GÜVENLİĞİ PAKETİ 17 KASIM 2014. Halkla İlişkiler Başkanlığı İŞ GÜVENLİĞİ PAKETİ 17 KASIM 2014 Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları,

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARINA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ FAALİYETİNE ARACILIK YETKİSİ VERİLMESİ

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARINA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ FAALİYETİNE ARACILIK YETKİSİ VERİLMESİ ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARINA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ FAALİYETİNE ARACILIK YETKİSİ VERİLMESİ TEKLİF EDİLEN DÜZENLEME Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi MADDE 7/A Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi; özel istihdam

Detaylı

KAMU İSTİHDAM BÜLTENİ

KAMU İSTİHDAM BÜLTENİ 18.08.2014 KAMU İSTİHDAM BÜLTENİ Giriş Türkiye işçi sınıfı güvencesiz, esnek ve kuralsız çalışma koşullarının giderek arttığı, taşeronlaşmanın yaygınlaştığı, sendikalaşma olanaklarının giderek azaldığı,

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Günlük Haber Bülteni 13.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Tarih:12.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sabah.com.tr Tarih:12.03.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI NA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI NA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIGI NA 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 7 nci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Gereğini

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (28.02.2009 ve 28.09.2009 tarihli değişikliklerle güncellenmiştir.) Mehmet TURŞUCU Mali Hizmetler

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları. Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi

Alman Federal Mahkeme Kararları. Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi Alman Federal Mahkeme Kararları Çev: Alpay HEKİMLER * Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi Karar Tarihi : 24.03.2015 Sayısı : L 3 U 225/10 İşçiler, öğlen paydosu sırasında, sadece öğlen yemeğini yemek üzere

Detaylı

Türk-İş/Basın-İş e üye ol!

Türk-İş/Basın-İş e üye ol! Alınterimizin karşılığını ne zaman alacağız? Amirlerin baskı ve tehditleri bitmeyecek mi? Emeklilik, yıpranma ve sağlık haklarımızı kullanmak için ne yapmalı, nereye gitmeliyiz? Fazla mesai, hafta tatili,

Detaylı

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

KAMU İSTİHDAM RAPORU. Giriş

KAMU İSTİHDAM RAPORU. Giriş KAMU İSTİHDAM RAPORU Giriş Türkiye işçi sınıfı güvencesiz, esnek ve kuralsız çalışma koşullarının giderek arttığı, taşeronlaşmanın yaygınlaştığı, sendikalaşma olanaklarının giderek azaldığı, çalışma yaşamının

Detaylı

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006 TTB Merkez Konseyi YÖK Başkanı sayın Erdoğan Teziç ile 26 temmuz çarşamba günü görüştü. Görüşmede TTB Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 2006 Raporu sunuldu. Yeni tıp fakülteleri açılması, öğrenci sayıları,

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI BASIN ÇALIġMALARI BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 5 Mayıs 2010 Özelleştirme Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri nin Taksim BEDAŞ önünde gerçekleştiği basın açıklaması yoğun bir katılımla yapıldı. Şubemiz üye ve

Detaylı

BELİRSİZ SÜRELİDEN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE GEÇEN İŞÇİ VE İŞVERENİN YASAL HAKLARI

BELİRSİZ SÜRELİDEN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE GEÇEN İŞÇİ VE İŞVERENİN YASAL HAKLARI BELİRSİZ SÜRELİDEN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE GEÇEN İŞÇİ VE İŞVERENİN YASAL HAKLARI Erol GÜNER* I. GİRİŞ: 10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Yasası nın İKİNCİ BÖLÜM başlığında, İş

Detaylı

PART-TİME (KISMİ SÜRELİ) İŞ SÖZLEŞMESİ

PART-TİME (KISMİ SÜRELİ) İŞ SÖZLEŞMESİ ÖZGEÇMİŞ 1966 yılında Ankara da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü nden 1987 yılında mezun oldu. Çeşitli yayın organlarında (Dergi-Gazete-İnternet Siteleri)

Detaylı

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ VE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ VE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ VE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi

Detaylı

Değerli Üyelerimiz! Kadın Sorunu son yıllarda en çok kullanılan kavramlardan biri oldu.

Değerli Üyelerimiz! Kadın Sorunu son yıllarda en çok kullanılan kavramlardan biri oldu. Değerli Üyelerimiz! Kadın Sorunu son yıllarda en çok kullanılan kavramlardan biri oldu. Türkiye de bir şey çok kullanıldı mı, mutlak en az anlaşılan ve en az bilinen olmuştur. Bu gerçekliğimiz kadın sorununda

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 - CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS

Detaylı

Hukuk Bülteni 23 Eylül 2014

Hukuk Bülteni 23 Eylül 2014 Hukuk Bülteni 23 Eylül 2014 TORBA KANUN İLE GETİRİLEN YENİLİKLER 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Özlük ve Kadro Grup Başkan Vekili. Hacer ÖZDOĞAN

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Özlük ve Kadro Grup Başkan Vekili. Hacer ÖZDOĞAN T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 21-25 MAYIS 2012 TARİHLERİ ARASINDA İŞÇİ VE İŞVEREN İLİŞKİLERİ KONULARINI ESAS ALAN SEMİNER SENDİKAMIZIN DA KATKILARIYLA ANTALYA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16110 Karar No. 2014/94 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 ISLAHIN BİR HAFTALIK KESİN SÜREDE

Detaylı

ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin/Mezitli Gençlik Kolları ile TBMM de bir

Detaylı

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi İÇİNDEKİLER Madde 1 - Taraflar ve Tanımlar...2 Madde 2 - Sendikanın Tanınması...2 Madde 3 - Sözleşmenin Amacı...2 Madde 4 - Sözleşmenin Kapsamı...2 Madde 5 - Yürürlük ve Süre...2 Madde 6 - Uygulama Esasları...2

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

Federal İdare İş Mahkemesi

Federal İdare İş Mahkemesi Federal İdare İş Mahkemesi Karar Tarihi : 15.10.2013 Sayısı : 1 ABR 31/12 Çev: Alpay HEKİMLER * İşçiler, kendileri için işveren tarafından hizmet içi kullanım için tahsis edilmiş olan e-mail adreslerini

Detaylı

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLAE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr

Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr 28 Nisan 2015 İşgücü Piyasasının Fotoğrafını Çekiyoruz! Yılda en az 2 kez, tüm

Detaylı

Oğlum yüzme de bilmezdi...

Oğlum yüzme de bilmezdi... 20.03.2015 1 20.03.2015 2 20.03.2015 3 20.03.2015 4 Oğlum yüzme de bilmezdi... Ermenek ilçesindeki kömür ocağında mahsur kalan 18 işçiden Tezcan Gökçe'nin annesi; Oğlum yüzme de bilmezdi... 20.03.2015

Detaylı

T.C. ÇALİŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA (Personel Daire Başkanlığı)

T.C. ÇALİŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA (Personel Daire Başkanlığı) T.C. ÇALİŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü Sayı :B.13.0.ÇGM.0.12.01.00/103/3202. 06/03/2012 Konu :İhtiyaç fazlası personel hk. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA (Personel Daire Başkanlığı)

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

Çalışma Hukuku. Doç. Dr. Dilek Ekici www.dilekekici.net

Çalışma Hukuku. Doç. Dr. Dilek Ekici www.dilekekici.net Çalışma Hukuku Doç. Dr. Dilek Ekici www.dilekekici.net Çalışma Yaşamı Bağımsız Çalışma Bağımlı Çalışma Çalışan Çalıştıran İşçi Memur Devlet Özel ve Tüzel kişiler Kamu Hukuku İş Hukuku (Resmi Gazete: 22.05.2003)

Detaylı

Başvuru Koşulları: (link oluşturulacaktır)

Başvuru Koşulları: (link oluşturulacaktır) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünce Eylül 2010-Mart 2012 döneminde yürütülmüş olan Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi kapsamında,

Detaylı

Asgari Ücret Artırımın Etkileri Nelerdir?

Asgari Ücret Artırımın Etkileri Nelerdir? Asgari Ücret Artırımın Etkileri Nelerdir? Erhan Tarhan, SMMM Deloitte Vergi Müdür Yardımcısı Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2016 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere Aralık ayında toplanacak.

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Burhanettin KURT Genel Müdür Yardımcısı 23 Aralık 2014 6331 sayılı İş Sağlığı

Detaylı

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞANLARIN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞANLARIN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞANLARIN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI Umut TOPCU * 1- GİRİŞ Günümüzde ortaya çıkan ekonomik ve teknolojik gelişmeler iş hukukunu esnekleşme yönünde zorlamakta, bunun sonucunda

Detaylı

İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM

İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM İMZA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDELİM SÖZLEŞME TÜRÜNE (BELİRLİ - BELİRSİZ SÜRELİ ) SÖZLEŞMEDE YILLIK ÜCRET ZAMMI OLUP OLMADIĞINA ÜCRETE FAZLA MESAİ DAHİLDİR HÜKMÜ OLUP OLMADIĞINA İŞ TANIMINA REKABET YASAĞI

Detaylı

01 OCAK 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ ASGARİ ÜCRET VE SGK PRİM TAVAN VE TABAN TUTARLARI İLE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI

01 OCAK 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ ASGARİ ÜCRET VE SGK PRİM TAVAN VE TABAN TUTARLARI İLE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI 01 OCAK 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ ASGARİ ÜCRET VE SGK PRİM TAVAN VE TABAN TUTARLARI İLE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI 29 Aralık 2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Asgari Ücret

Detaylı

Federal İdare İş Mahkemesi

Federal İdare İş Mahkemesi Federal İdare İş Mahkemesi Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 19.03.2013 Sayısı : 1 C 12.12 Türk işçileri, diğer işçilere oranla ikamet belgeleri için belirgin oranda daha yüksek bir harç ödemek zorunda

Detaylı

Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler.

Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler. İSTANBUL TAYAD lı Aileler Bayram Kahvaltısında Bir Araya Geldiler Bayramın ikinci günü olan 26 Ekim Cuma günü, TAYAD lı Aileler bayramlaşmak için kahvaltıda bir araya geldiler. Kahvaltıdan önce yapılan

Detaylı

ÖĞRENİM SÜRESİNİ AŞAN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK KATKI PAYLARI VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ

ÖĞRENİM SÜRESİNİ AŞAN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK KATKI PAYLARI VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ AŞAN DEN ALINACAK KATKI PAYLARI VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ 25 Şubat 2011 tarih ve 27857 sayılı Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunun 172

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ESNEK GÜVENCE BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENCE Yasemin KARA Ağustos 2009 İÇERİK GİRİŞ TÜRKİYE HOLLANDA SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 2 GİRİŞ 3 Matra Projesinin Temelleri Bu çalışma

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK İLETİŞİM MERKEZİ (ALO 170) Bilgi Notu 03.06.2014 1.

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK İLETİŞİM MERKEZİ (ALO 170) Bilgi Notu 03.06.2014 1. Bilgi Notu T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK İLETİŞİM MERKEZİ (ALO 170) 03.06.2014 1. GENEL BİLGİLER; 15 Kasım 2010 tarihinde 50 kişi ile hizmete başlayan Çalışma ve

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

Genel-İş Sendikası İstanbul 3 Numaralı Şube (Şişli) Başkanı Savaş Doğan Şişli Belediyesi Önünde Oturma Eylemine Başladı

Genel-İş Sendikası İstanbul 3 Numaralı Şube (Şişli) Başkanı Savaş Doğan Şişli Belediyesi Önünde Oturma Eylemine Başladı Genel-İş Sendikası İstanbul 3 Numaralı Şube (Şişli) Başkanı Savaş Doğan Şişli Belediyesi Önünde Oturma Eylemine Başladı Genel-İş Sendikası maalesef sınıf sendikacılığının, işçi sendikacılığının nasıl yapılmayacağının

Detaylı

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 Z ;... Sayı TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Bankacılık Kanunu'nda Değ Yapılması

Detaylı

Şahsım ve Öz Taşıma İş Sendikası adına sizleri saygıyla selamlıyorum.

Şahsım ve Öz Taşıma İş Sendikası adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Mustafa TORUNTAY Genel Başkan 13 Eylül 2015 Ankara /Latanya Otel Öz Taşıma İş Sendikası 2. OLAĞAN GENEL KURUL Sayın TBMM İdare Amiri ve Değerli Eski Genel Başkanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Büyükşehir

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 02 Mart 2011 SİRKÜLER NO: 2011 / 14 Konu: 4447, 4817 ve 4857 sayılı Kanunlarda 6111 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler Torba yasa olarak bilinen, 6111 sayılı Kanunla, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu,

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TEKSTİL VE MODA TASARIM BÖLÜMÜ STAJ FORMU

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TEKSTİL VE MODA TASARIM BÖLÜMÜ STAJ FORMU T.C. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TEKSTİL VE MODA TASARIM BÖLÜMÜ STAJ FORMU EK- 1 Resim Yapıştırınız. Bölümü öğrencilerinin öğrenim süresi sonuna kadar kuruluş ve işletmelerde staj yapma zorunluluğu vardır.

Detaylı

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ 22 Temmuz Uyum Danışmanlığı / Ombudsmanlığı Uluslararası Finans Kurumu / Çok Taraflı Yatırım

Detaylı

KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER...

KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER... KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER D SK/GENEL- SEND KASI Emekçi kadınların sorunları gün be gün artmaktadır. Kapitalizmin yoğun saldırıları ve ataerkil sistem, kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği derinleştirerek,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ!

İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ! İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ! 1 KAMUNUN DÖNÜŞÜMÜ Kamunun ve kamu hizmetlerinin önceden belirlenmiş ekonomik, toplumsal, siyasal hedefler doğrultusunda; amaç ve işlevleri bakımından yeniden

Detaylı

Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı. Sosyal Güvenlik Hukuku

Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı. Sosyal Güvenlik Hukuku Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı Sosyal Güvenlik Hukuku Sosyal Sigortalarda İşyeri ve Sigortalı Bildirimleri ve Bildirimlere Bağlı İdari Para Cezaları SOSYAL SİGORTALARDA

Detaylı

2008 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU NUN İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKA BAŞLIKLI 19

2008 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU NUN İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKA BAŞLIKLI 19 5 Kasım 2008 2008 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU NUN İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKA BAŞLIKLI 19. FASLI İLE EKONOMİK VE SOSYAL HAKLAR BÖLÜMÜNÜN İLGİLİ KISIMLARININ MESS UZMANLARINCA YAPILAN GAYRIRESMİ TERCÜMESİDİR

Detaylı

TÜRKİYE ENERJİ, SU VE GAZ İŞÇİLERİ SENDİKASI

TÜRKİYE ENERJİ, SU VE GAZ İŞÇİLERİ SENDİKASI TÜRKİYE ENERJİ, SU VE GAZ İŞÇİLERİ SENDİKASI TES-İŞ ten 6. okul: Kayseri Veteriner Fakültesi Genel Başkan Kumlu nun acı günü Seydişehir ETİ Alüminyum a Danıştay dan iptal TES-İŞ ten 6 ncı okul: Kayseri

Detaylı

http://www.radikal.com.tr/default.aspx?atype=haberdetay&articleid=900341&date=25.09.2008&c ategoryid=97

http://www.radikal.com.tr/default.aspx?atype=haberdetay&articleid=900341&date=25.09.2008&c ategoryid=97 Basından... 22 28 Eylül 2008 Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Köye dönüş hız kazandı http://yenisafak.com.tr/gundem/?t=22.09.2008&i=141285 Engelleri aşmak için direniyorlar http://www.radikal.com.tr/default.aspx?atype=haberdetay&articleid=900341&date=25.09.2008&c

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06. İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.2011 KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ÜCRET YILLIK İZİN ÜCRETİ HESABINDA

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında. Çalışanların Hakları

Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında. Çalışanların Hakları Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında Çalışanların Hakları İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ...1 I. Konunun Önemi...1 II. Çalışan Kavramının

Detaylı

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini

Detaylı