Çağdaş Hukukçular Derneği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çağdaş Hukukçular Derneği"

Transkript

1 E Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi Direnen halklar kazanıyor! Kuzey Afrika ve Ortadoğu da ortaya çıkan tablo, dünya genelinde gerek baskı ve zor al nda yaşayan diğer halklar, gerekse kapitalizmin azgın sömürü koşullarına karşı haya a kalma mücadelesini veren işçi sını açısından büyük bir umudu da beraberinde ge rdi Yalnızca Kuzey Afrika ve Ortadoğu halkları değil, ama neo-liberal yeniden yapılandırmalara, işçi-emekçi düşmanı yasal dönüşümlere karşı ortaya konan kitlesel grev ve direnişlerle, Yunanistan, Fransa ve daha birçok ülkenin işçi ve emekçileri de bu umudun bir parçası olarak kabul edilmeli! Tunus ta bir emekçinin kendini yakmasıyla başlayan süreç, işçi-emekçilerin kanı ve canıyla koltuklarına yapışmış onlarca ik darı yakan bir yangına dönüştü Tunus ta insanlar sokaklara, ekmek, iş ve onur için dökülürken, Mısır da onbinler, özgürlük taleplerini hep bir ağızdan haykırdılar Libya da ezilenler, kurşunlara karşı direnirken, Yunanistan da işçi-emekçiler, haklarını koruyabilmek için bütün ülkede günlerce süren üre mi durdurma eylemlerine giriş ler Dünyada birçok başka ülkeye de sıçramış olan bu hareketlilik üzerine yazılmış onlarca habere hemen hepimiz her gün ulaşabiliyoruz Irak, İran, Ürdün, Cezayir, Sudan derken geniş bir coğrafyanın topraklarında insanca yaşamanın savaşının verildiğini görüyoruz! Dünyanın farklı coğrafyalarında süregelen baskıya, zora ve sömürüye karşı direniş gerçekten hemen hepimize çok şey öğre yor, öğretmek zorunda! Bu anlamda, kendi coğrafyamız üzerine düşünmek, Türkiye de işçi ve emekçilerin, Türkiye deki emek örgütlerinin nasıl bir sınavdan geç ğini ve bugün ülkeye hakim olan tablo değişmediği tak rde, gelecek yılları da etkileyecek bir başarısızlıkla sını a kalacağını görmek zorundayız! Türkiye de son yıllarda ik sadi dönüşümler can alıcı bir biçimde kendisini hisse riyor Sağlıkta dönüşüm, meslek alanların yeniden tanımlanması vb derken süreç torba yasanın geçirilmesi ile birlikte önemli bir noktaya kadar tamamlanmış bir durumda Özellikle torba yasanın gündemi söz konusuyken, emek cephesindeki sessizlik -Ortadoğu ve Afrika nın kaynadığı günlerle kesiş ği de düşünülürse- özellikle utanç verici olmuştur Yunanistan da torba yasada işçi ve emekçilere daya lanlardan çok daha azı için, emek güçleri kenetlenerek haya durdurmuşken, burada sürecin dağınık ve etkisiz bir biçimde geçi(ş )rilmiş olması, coğrafyamızdaki emek hareke nin zayıflığının bir göstergesi olarak okunmak zorundadır mek bülteni K alışma aşamı omisyonu Ç Y

2 Açık ki son aylarda dünya ölçeğinde ortaya çıkan tablo, örgütlü mücadelenin, kararlı bir direnişin ik darları değiş- rebilecek, işçi ve emekçiler lehine kazanımlar yaratabilecek bir güce sahip olduğunu layıkıyla kanıtlamış r Dünya halkları bir kez daha insan olma, özgür olma haklarının yanı sıra, direnme haklarına sahip çıkmışlardır ve özünde bütün dünya halklarına, bütün dünyanın işçi ve emekçi kesimlerine de önemli bir çağrıda bulunmuşlardır! Yanıbaşımızdaki komşularımızın çağrısına kulak verelim! Ortadoğu dan ve Afrika dan yükselmiş çığlığa kulak verelim! Direnmek bir hak r! İnsanca yaşam, eşitlik ve özgürlük, ezilenlere al n tepsiyle sunulmuyor! Sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya, özgür ve insanca bir yaşam için örgütlü bir mücadeleden başka bir çıkar yol yoktur! ONTEX İŞÇİLERİ: İŞÇİYİ DESTEKLEYEN, DAHA İYİ BİR SENDİKA İSTEDİĞİMİZ İÇİN İŞTEN ATILDIK ÇHD İstanbul Şubesi olarak, 07/03/2011 tarihinde, işten a ldıktan sonra direnişe geçen ve direnişte 29 günü geride bırakan(15/03/2011 tarihi i bariyle) Ontex işçilerini ziyaret e k ve yazıya bu başlığı atmamızı teşvik eden olayların sürecini işçilerin kendilerinden dinledik İş yükleri artmasına rağmen yıllardır aynı ücretle çalış rılan işçiler, bizzat toplu iş sözleşme sürecine ka lmak için üyesi oldukları Selüloz-İş Sendikası yla görüşürler Diğer yandan da kendilerinin hazırladığı ve toplu iş sözleşmene dâhil edilmesini istedikleri bir takım maddelerin yer aldığı taslağı sendikanın bilgisine sunarlar Ancak, bu tutumları sendikaca destek görmediği gibi, sendika ve işverenin ortak tutumuyla toplu iş sözleşme sürecine dâhil edilmezler 330 a yakın sendikalı çalışanın bulunduğu işyerinde, işçilerin kararlı tutumları sonucu oluşan örgütlülük işvereni kaygılandırmış olacak ki işverence vakit kaybetmeden ikna odaları kurulur İkna odalarında sendika aleyhine propaganda yapılmasına alışık olsak da bu kez, işveren, söz konusu ikna odalarında, sendika lehine, sendikayı olumlayan propagandalar yaparak, işçilerin sendikanın inisiya fi dışına çıkmasına engel olmak ister Toplu ve bireysel ikna odalarında işçilerin tehdit edilmesi ve sendikalarınca yalnız bırakılmaları ne cesinde, yüzlerce işçinin kararlılığıyla başlayan süreç, bir kısım işçilerin sürecin dışında kalması ile sonuçlanır Bu sırada, yüzlerce işçinin iradesini görmezlikten gelen sendika, işverenle anlaşarak 11/02/2011 tarihinde toplu iş sözleşmesini imzalar Aynı zamanda, toplu iş sözleşmesine göstermelik birkaç iyileş rici madde eklenerek süreç noktalanmak istenir Bunun üzerine işçiler a lan imzaya ilişkin sendika yetkilileri ile görüşmek üzere 16/02/2011 tarihinde sendikanın şube binasına giderek şube camından sarkı kları ve Sendikalar işçilerindir Kahrolsun sendika ağaları sloganının yazılı olduğu pankartla, sendika yöne mini protesto ederler Zira, sendikalarına gi klerinde, kendilerine İşten çıkar lırsanız biz bir şey yapamayız denmiş r Bu olaydan bir gün sonra 17/02/2011 tarihinde 17 işçi(deneme süresinde olan bir işçi de dahil) işten a lır İşveren, adeta bir gün önce sendika binasında yaşanan protestoya cevap vermiş- r İşten çıkarılmaları karşısında aynı gün direnişe başlayan işçiler, işe geri alınma, işyeri sendika temsilcilerinin değişmesi ve toplu iş sözleşmesine dahil edilmesini önerdikleri maddelerin kabul edilmesi talepleriyle ve dinmeyen kararlılıklarıyla 22 günü geride bırakarak direnişlerine devam ediyor Yazımızı, 2010 yılında başla kları direniş sonrası, sendikalarıyla Ontex işçilerinin yaşadığı sürecin benzerini yaşayan Akkardan işçilerinin sendikalarla, işçilerle ve basınla paylaş kları açıklamalarının sonuç bölümüyle bi riyoruz: Sendikalar bürokratlara değil biz işçilere ai r ve biz işçilerin mücadele silahıdır Ancak, sendikalarımıza sahip çıkmazsak, kendi elimizle seç ğimiz yöne cileri denetlemezsek, sendikanın biz demek olduğunu, söz ve karar hakkının tabanda olduğunu unutursak sendikalar da mücadele örgütlerimiz olmaktan çıkar Oysa krizin sebep olduğu işsizliğe ve yoksulluğa karşı durabilmek, krizin faturasını patronlara ödetebilmek için mücadeleci sendikalara ih yacımız var Bizler işçi sını nın birer üyesi olarak, bu anlayışla mücadele etmeye devam edeceğiz Ç alışma Y aşamı K omisyonu 2

3 YASASIN 2000 lerdeyiz Onbinlerce dokuma işçisinin sokaklara döküldüğü yılları geride bırakalı 100 yıl oldu! Ancak bugün hala emekçi kadınlar, ev köleliğine mahkum ediliyor, fabrikalarda, aynı işi gördükleri erkek işçilerden düşük ücretle çalıştırılıyorlar Hala kapitalist barbarlık altında, insanlık dışı koşullarda can veriyor, sokak ortasında töre cinayetlerine kurban gidiyorlar! E 8 MART MART 8 Mart, dünya nüfusunun diğer yarısının, kadınların mücadele sahnesine çıkış tarihidir! Bu tarih; yıllarca sahnenin arkasına i lmiş, bir ayağı ile eve, bir ayağından fabrikaların tozlu köşelerine prangalanmış kadınların mücadelenin yarısı olma tarihidir 1857 de Amerika lı dokuma işçisi kadınların aç ğı yoldan bugün milyonlarca kadın, onurla, başları dik ve kararlı yürümekte! 8 Mart, emekçi kadınların çi e sömürüye karşı mücadele günüdür! 8 Mart ın tarihi, kadın işçilerin şanlı direnişinin tarihi olduğu kadar, kapitalizmin vahşi yüzünün de tarihidir 1857 de Amerika da 40 bin dokuma işçisi greve gitmiş r Eşit işe eşit ücret ve insanca çalışma koşulları gibi talepler ile başlayan direniş azgın bir saldırıyla karşılanmış ve 129 dokuma işçisi kadın patronlar tara ndan diri diri yakılarak katledilmiş r, yüzlercesi ise tutuklanmış r Bu tarihten 50 yıl kadar sonra, yine Chicago da, yine dokuma işçisi kadınlar, bu kez daha ileri taleplerle,ve yine 8 Mart günü bir yürüyüş daha düzenlediler Bu yürüyüş de azgın bir saldırı ile karşılandı ve yine bir sürü ölümler ve tutuklamalar yaşandı Bu tarihten 2 yıl sonra, Clara Zetkin in önerisi ile Sosyalist Enternasyonal, 8 Mart ı Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilan e Bu anlamda 8 Mart tarihi, bir mücadele simgesidir Emekçi kadınların, hem ev köleliğine, hem de bu köleliğin üzerine bindirilmiş, katmerlenmiş emek sömürüsüne baş kaldırma mücadelesinin simgesidir Cinsel, ulusal, sınıfsal sömürüye son! 2000 lerdeyiz Onbinlerce dokuma işçisinin sokaklara döküldüğü yılları geride bırakalı 100 yıl oldu! Ancak bugün hala emekçi kadınlar, ev köleliğine mahkum ediliyor, fabrikalarda, aynı işi gördükleri erkek işçilerden düşük ücretle çalış rılıyorlar Hala kapitalist barbarlık al nda, insanlık dışı koşullarda can veriyor, sokak ortasında töre cinayetlerine kurban gidiyorlar! 2000 lerin başında Bursa da bir teks l atölyesi Gece vardiyasında kadın işçiler Ustabaşı işçiler ara vermesinler diyerek, üzerilerine fabrikanın kapılarını kilitleyerek çıkıp gidiyor! Fabrikada patlak veren yangında, 5 işçi diri diri yanarak yaşamlarını yi rdi! Daha yakın bir zamanda İstanbul da sel Pameks fabrikasında çalışan işçiler, servis adı al nda bir eşya taşıma aracının arkasına doluşturulmuş durumdalar Kapılar kilitli Birer eşya gibi fabrikaya götürülüyorlar, üst üste ve sıkış kış Boğularak yaşamlarını yi rdiler! Hemen her gün sokak ortasında bir kadın, namus belasına, töre denilerek katlediliyor Kürt kadınlarımız, sırf anadillerinde konuşmak is yorlar diye, işkencelere, aşağılanmalara, ölümlere mahkum ediliyorlar! Bu anlamda, kadının üzerindeki cinsel, ulusal ve sınıfsal baskı azalmak bir yana, kapitalist düzen sürdükçe her geçen gün artmaktadır Bu gidişa n değişmesi yine ve ancak mücadele ile mümkündür! Kadının kurtuluşu mücadelede! Dünyada ve yurdumuzda, bu yolda yürüyerek, kadınlara kurtuluşun gerçek yolunun mücadeleden geç ğini ispatlayan, geleneği geliş rip bizleri, mücadelemizi daha güçlü kılan Rosa Luksemburglar ı, Aleksandr Kollantailer i, Clara Zetkinler i, Sena Muhaydliler i, Sabahat Karataşlar ı, Zeynep Poyrazlar ı, Zilanlar ı, Zehra Kosovalar ı, Mine Bademciler i, Ayçe İdil Erkmenler i, Nergiz Gülmezler i, Didar Şensoylar ı, Ha ce Yürekliler i, Şengül Boranlar ı saygıyla selamlıyoruz Biliyoruz ki, milyonlarca kadını özgürleş recek olan, mücadeledir Düzenin sınırlarına hapsolmadan, kadının gerçek ve köklü mücadelesini büyüten tüm emekçi kadınlarımız nezninde önce 6 Mart günü Kadıköy de olacağız ve 8 Mart günü saat 1300 de bu mücadelede tutsak düşen kadınlarımızı selamlamak için, Bakırköy Kadın Hapishanesi önünde olacağız! mek bülteni YASASIN 8 MART DÜNYA EMEKÇI KADINLAR GÜNÜ Ç alışma Y aşamı K omisyonu 3

4 Torba Yasa ile Is Kanununda Yapılan Düzenlemeler Bu yazıda, kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen, tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun ile İş Kanununda yapılan değişikliklere kısaca değinilecektir Hemen belirtelim ki, Torba Yasa Tasarısında İş Kanununda yapılmak istenilen bir takım düzenlemeler emek güçlerinin eylemleri nedeni ile yasalaşamamıştır Bu yazıda mecliste kabul edilerek yasalaşan hükümler ile birlikte tasarıda yer alıp da yasalaşmayan hükümler de ele alınacaktır Bilindiği üzere, hükümet ve medya tarafından bu kanun tasarısı sadece bir af düzenlemesi imiş gibi kamuoyuna yansıtılmıştır Oysa ki, çalışma yaşamına ilişkin hükümlerin de bu kanun tasarısı ile birlikte yeniden dizayn(!) edilmek istenildiği ortaya çıkmıştır Siyasi iktidar ve sermaye cephesinin bu tasarı ile İş Kanunda yapılacak değişiklikleri, güvencesiz iş yaşamı koşullarını dayatmaya çalışmıştır Yapılmak istenilen bu düzenlemelere karşı kimi sendika, demokratik kitle örgütleri, dernekler, bazı siyasi partiler kısaca emek güçleri karşı çıkmışlardır Yapılacak değişiklikler ile işçilerin, emekçilerin haklarının gasp edileceği kamuoyuna duyurulmuştur Bu bağlamda, emek güçlerince bir dizi eylem yapılmıştır Tasarının Mecliste görüşüldüğü gün, emek güçleri Meclise yürüyerek eylem yapmıştır Hatırlanılacağı üzere, bu eyleme karşı hükümetin ve polisin tepkisi sert olmuş, birçok emekçi bu eylemde tazyikli su, gaz bombasına maruz kamış, coplanmıştır Ancak, eylem kısmen sonuç vermiş ve özellikle İş Kanununda yapılmak istenilen birçok değişiklik yapılamamıştır Tasarı ile İş Kanununda yapılmak istenilen değişiklikler nelerdi? Tasarı tümüyle Mecliste kabul edilip yasalaşsa idi; esnek çalışma yeni türleri ile bir kez daha İş Kanunu hükmüne dönüşecek, deneme süreleri artacak, denkleştirme süreleri uzatılacak, özürlülerin çalıştırma zorunluluğunun ortadan kalkmasının zemini oluşturulacaktı Daha ayrıntılı belirtecek olursak; Kısmi süreli çalışma türü olan çağrı üzerine çalışma dan sonra, evden çalışma ve uzaktan çalışma türleri de yasalaştırılmak istenilmekte idi Ücretin ise parça başına veya götürü usulle ödenmesi öngörülmekte, yine bu şekildeki çalışmalarda haftalık 20 saat çalıştırılmış kabul edilecekti Yani, tam mesai yapılacak, haftalık 45 saat ve hatta daha fazla çalışılacak ama ücret ve SSK primleri 20 saat üzerinden olacaktı Böylelikle, çalışma dilim ve zamanının bir önemi kalmayacak, işverene sağlanan artı değer kadar ücrete hak kazanılabilecek, emek sömürüsü bariz bir şekilde artacaktı En önemlisi de, yıllık ücretli izin, kıdem ve ihbar tazminatları gibi en temel işçilik haklarına ilişkin düzenlemeler Yönetmelikle belirlenecekti Torba Yasa Tasarısı ile, 25 yaş altındaki işçiler için 2 ay olan deneme süresi 4 aya çıkartılmak istenilmişti Denkleştirme sürelerinde yapılan değişiklik ile de, turizm sektöründe çalışan için denkleştirme süresi 2 aydan 4 aya çıkartılacaktı Bizzat özürlü çalıştırma zorunluluğu kalkacak, yerine başka işyerlerinde veya özürlü çalıştırmak amacıyla kurulan işyerlerinde çalışacak özürlülerin ücretinin ödenmesi yoluyla bu yükümlülüğün yerine getirilmiş olacaktı Bir başka deyişle, bu Tasarı ile, özürlüden yeterli artı değere elde edemeyecek sermayedarların istekleri karşılanacaktı Yukarıda da belirttiğimiz üzere, emek güçlerinin tazyikli su, biber gazı ve coplara maruz kaldığı eylemleri sonucunda, tasarının yukarıda belirtilen güvencesiz iş yaşamını dayatan hükümleri Mecliste kabul edilmemiş, yani yasalaşamamıştır Yasalaşan İş Kanunundaki düzenlemeler nelerdir? Hak ve alacaklarının tespiti için Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanlığı birimlerine müracaat edenler işçilerle ilgili de tasarı hükmü yasalaşmıştır Bu düzenleme ile, artık iş ilişkisi bitmiş işçilerin müracaatlarını bölge çalışma memurları(iş müfettişleri değil) sonuca bağlayacaktır Hazırlanacak rapor ile tutulacak tutanaklar, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli olacaktır Tebliğden itibaren işçiler tarafından 15 gün içinde itiraz edilememesi halinde, bu belgelerin içerikleri doğru kabul edilecektir Bir başka deyişle, bölge müdürlüğü memurlarınca düzenlenen raporlar mahkeme kararı hükmü kazanmıştır Bu düzenleme nedeni ile, haklarının tespiti için Bölge Çalışma Müdürlüğüne başvuran işçilerin ciddi mağduriyetler yaşayabileceklerdir İşçilik alacak hesaplamalarını, iş müfettişler değil, düz memurlar yapacaklardır Yani hesaplar masa başında ve patronların sunacağı belgeler üzerinden yapılacaktır Patronların yanlı veya eksik belge vermesi nedeni ile işçilik alacak ve tazminatları eksik ve yanlış hesaplanabilecektir Çalışma süresi ve saati, fazla mesai, aylık maaş miktarı vb gibi dava ile ispatlanabilecek hususlarda mağduriyetler artacaktır Bu nedenle, Bölge Çalışma Müdürlüğüne dilekçe vererek hak ve alacaklarının tespitini isteyen işçilerin çok dikkatli olmaları gerekmektedir Yine bu memurlarca imzalattırılacak belge ve tutanakları incelemeleri ve muhakkak okumaları gerekmektedir Kabul etmedikleri belgeleri imzalamaktan kaçınmaları veya itirazlarını bu belgelere şerh düşmeleri şarttır Kısaca, bu başvurularda artık çok dikkatli olunmaları gerekmektedir Aksi halde dava hakları ortadan kalkacaktır Tasarı ile yasalaşan diğer bir değişiklik ise, kadın işçilerin doğum izinlerine ilişkin olmuştur Bu hak kırıntısı düzenleme ile, erken doğum halinde doğum öncesinde kullanılamamış olan doğum izni doğum sonrasında kullanılabilecektir Bu yazıda, Torba Yasa Tasarısının İş Kanunu ile ilgili düzenlemelerine, yasalaşan ve yasalaşmayan hükümlerine değinmiş olduk Ancak, işçileri ve emekçileri ilgilendiren tek düzenleme İş Kanunda olmamış, başta Genel Sağlık Sigortası ve Sosyal Sigortalar Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu, Devlet Memurları Kanunu olmak üzere birçok kanunda değişiklikler yapılmıştır İşçilerin, emekçilerin, işsizlerin haklarını gaspeden bu kanunlardaki değişiklikler de sonraki Bültenlerde yayımlanmaya devam edilecektir Çalışma aşamı omisyonu Y K 4

5 Emek Gündeminden Kısa Kısa * İzmir in Konak Belediyesi nde 2 aydır ücretleri ödenmeyen ve primleri yatırılmayan Efekent adlı taşeron şirket bünyesinde çalıştırılan temizlik işçileri, taşeron sistemine karşı direnişe geçti Herhangi bir sendikada örgütlü olmayan 180 temizlik işçisi, kadroya alınana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söylüyor * Ontex işçilerinin başlattıkları direnişle beraber canbebe, canped, helen harper ve ontex in diğer ürünlerini boykot devam ediyor ve işçiler herkesi boykota destek olmaya çağırıyor Diğer yandan, Ontex işçileri işlerine geri dönmek için Yenibosna da fabrika önünde direnişe devam ediyorlar * Ümraniye de bulunan Casper bilgisayar fabrikasında, sendikalı oldukları için işten atılan işçiler 21 Şubat tarihinden bu yana kapı önünde direnişlerini sürdürüyorlar * 27 Aralık 2010 tarihinden itibaren sendikalaşma mücadelesi veren ve direnişte olan Nemtrans işçileri mücadeleyi kazandılar Bursa-Gemlik te bulunan ve İş Bankasına ait olan Nemtrans ta, işçiler Nakliyat-İş sendikasında örgütlenmişlerdi * Limter-İş üyesi olan ve İstanbul Pendik te faliyet gösteren Tepe Klima Denizcilik işçilerinin direnişi kazanımla sonuçlandı 4 aylık ücret alacaklarının ödenmemesinden kaynaklı direnişe geçen işçiler, 46 gün boyunca seslerini çeşitli eylemlerle duyurmaya çalışan işçiler; 21 Şubat günü Tuzla daki fabrika önünde direniş çadırı kurdular ve 24 Şubat günü fabrikayı işgal ettiler Varılan anlaşma göre işçilere direnişte geçen süre de dahil tüm alacakları ödenecek * Deri-İş Sendikası, sendikal özgürlüklere engel olduğu ve sendikalı işçilere ayrımcılık uyguladığı gerekçesiyle DE- SA yı boykot etme çağrısı yaptı DESA; Prada, Mulberry, Marks and Spencer, Aerosoles, DKNY gibi uluslararası tanınmış firmalara üretim yapıyor Firmanın Türkiye de kendi ismiyle 70 e yakın mağazası bulunuyor * Türk Patent Enstitüsü nde 10 yılı aşkın süredir birçok farklı taşeron şirkete bağlı olarak hizmet veren 110 taşeron işçisi, kurumun 8 Mart tarihinde yenilenmesi gereken hizmet sözleşmesini yenilemeyeceği belirtilerek işten çıkarıldı Kurum, bu işçilerden boşalan yeri doldurmak için 4/B li 115 sözleşmeli personel almak için ilana çıktı * Gebze Organize Sanayi Bölgesi yakınında bulunan KDS Pres Döküm AŞ de, işçilerin sendikal faaliyette bulunması üzerine, keyfi gerekçelerle önce 9 işçiyi işten atan KDS patronu, 4 Mart Cuma günü içeride çeşitli bölümlerde çalışan 4 işçiyi daha işten attı Fabrika önündeki bekleyişlerine sabah erken saatlerde başlayan işçiler saat 1800 e kadar fabrika önünden ayrılmıyorlar İşçiler, işe geri alınıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini söylediler * İstanbul Üniversitesi Araştırma Görevlisi Temsilciler Kurulu, Fen Fakültesinde görevli asistanlar Mehmet Bona ve Sırrı Yüzbaşıoğlu nun işten çıkarılmasını protesto etti Eylemciler, üniversite yönetiminden iki asistanın neden işine son verildiğiyle ilgili mantıklı bir gerekçe göstermesini istiyor Yaklaşık 50 kişilik grup 16 Şubat ta İstanbul Üniversitesi Beyazıt Merkez kampüsü içerisinde toplandı ve Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz, Sözleşmeli köle olmayacağız sloganları eşliğinde kampüsün giriş kapısına yürüdü greve gitti D U Y D U N U Z M U? A f ş i n - E l b i s t a n d a İ ş C i n a y e t i Ya ş a n d ı Bir ölüm diğerinden kötü olabilir mi? Şubat ayının başında Afşin-Elbistan dan arka arkaya iş cinayetleri haberleri geldi Zonguldak taki, Tuzla tersanelerindeki işçilerle aynı kaderi paylaşan işçiler, özelleştirmenin, artan kar hırsının, denetimsizliğin faturasını canları ile ödediler Ancak Afşin-Elbistan da yaşanan bu iş cinayeti, diğerlerinin hepsinden daha kötü, daha utanç vericiydi! Bir ölüm diğerinden kötü olabilir mi? Oluyor işte! Çünkü bu ölüm, memleketin ölümleri yadsınabilir coğrafyasında yaşanıyor Çünkü bu ölümün yaşandığı coğrafyada insanlara ölüm hak-reva görülüyor Bütün gazetelerde Ostim sayfa sayfa tartışılırken, daha önce Zonguldak taki göçük bütün kamuoyunun vicdanını paralarken, Afşin-Elbistan da süreklileşen ölümler, göçük altında kalan hayatlar sus-pus izleniyor, satır aralarında kayboluyor Şubat ayı boyunca işçilerden haber alınamıyor, her gün ölüm haberleri geliyor ama kimse duymuyor, sesini çıkarmıyor, tepkisini dile getirmiyor! İşte böyle olunca, diyoruz ki; bir ölüm diğerinden daha kötü olabiliyor! Çünkü egemen vicdanın riyakarlığının, kanıksamışlığının ve istenildiği kadar reddedilsin ama ırkçılığının aynası oluyor! Hem de egemen vicdanın, toplumsal vicdana dahi bulaştığını gözler önüne sererek utancımıza utanç katıyor! * Çorlu da kurulu bulunan Grup Suni Deri de, Deri-İş Sendikası na üye oldukları için işten atılan işçilerin direnişleri üçüncü ayına yaklaşırken, işçiler defalarca yıkılan direniş çadırlarını yeniden kurdu * Batman TPAO da patlama: 3 işçi hayatını kaybetti Patlamayla birlikte dolu ve boş doğalgaz tüpleri metrekarelik alana yayılırken çevre köylerden yaklaşık 2 bin kişi olay yerine gelip, ölenlerin kimliklerinin açıklanmasını bekledi Patlamada ölenlerin cenazelerinin savcının inceleme yapmasının ardından kaldırılacağının açıklanması köylüleri öfkelendirdi Cenazelerin alınmamasına tepki gösteren köylüler ile jandarma arasında zaman zaman arbede yaşandı * ABD nin Wisconsin eyaletinde 70 bini aşkın emekçi, eyaletin Cumhuriyetçi yönetiminin emekçilerin toplu sözleşme yapma hakkını ellerinden almaya dönük yasa tasarısına karşı eylemdeydi Eyleme kamu emekçileri sendikaları üyeleri dışında özel sektörde örgütlü sendika üyeleri, sendikasız işçiler ve öğrencilerin de katıldığı belirtildi * Yunanistan da kamu ve işçi sendikalarıyla özel sektör çalışanları, hükümetin ekonomik önlem paketi ile çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla 24 saatlik genel alışma aşamı omisyonu Ç Y K 5

Taşeronlaştırmaya ve Kölelik Bürolarına Karşı Birleşelim!

Taşeronlaştırmaya ve Kölelik Bürolarına Karşı Birleşelim! Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Mayıs 2013 No:62 Taşeronlaştırmaya ve Kölelik Bürolarına Karşı Birleşelim! İşçilerin haklarını

Detaylı

İşçilerin Payına Ne Düşüyor?

İşçilerin Payına Ne Düşüyor? Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Ocak 2012 No:46 Bütçe Nereye Gidiyor? İşçilerin Payına Ne Düşüyor? Geride bıraktığımız

Detaylı

Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek!

Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Mart 2013 Fiyatı: 1,00 TL Yeni Sendikalar Yasası ve Kadınlar Gerçek özgürlüğü kazanmanın yolu: erkek egemen kapitalist sistemi yok etmek! 8 Mart Dünya Emekçi Genel Merkeze

Detaylı

METAL İŞÇİLERİ: MESS DAYATMASINA KARŞI MÜCADELEYE

METAL İŞÇİLERİ: MESS DAYATMASINA KARŞI MÜCADELEYE Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Aralık 2014 Fiyatı: 1,00 TL METAL İŞÇİLERİ: MESS DAYATMASINA KARŞI MÜCADELEYE ASGARİ ÜCRET ZAMMINA ÜLKER DE İŞÇİLERDEN TEPKİ İŞÇİ KIYIMI İŞÇİ CİNAYETLERİ FITRAT DA MI VAR?

Detaylı

Şubat ayının başında yeni yıl zamlarımız OSB-İMES İŞÇİLERİ BÜLTENİ. Örgütlü mücadeleyi yükseltelim! Düşük ücret zamlarına ve hak gasplarına karşı;

Şubat ayının başında yeni yıl zamlarımız OSB-İMES İŞÇİLERİ BÜLTENİ. Örgütlü mücadeleyi yükseltelim! Düşük ücret zamlarına ve hak gasplarına karşı; OSB-İMES İŞÇİLERİ BÜLTENİ İşçi Bülteni Özel Sayı 935 - Şubat 2013 Düşük ücret zamlarına ve hak gasplarına karşı; Örgütlü mücadeleyi yükseltelim! Şubat ayının başında yeni yıl zamlarımız belli olacak. Asgari

Detaylı

Emekçilerin Soyulmasına Hayır!

Emekçilerin Soyulmasına Hayır! Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Şubat 2012 No:47 Genel Sağlık Sigortası Adı Altında Emekçilerin Soyulmasına Hayır! İşçilerin,

Detaylı

Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni. Haramilerin Kavgasına

Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni. Haramilerin Kavgasına Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Şubat 2014 No:71 Haramilerin Kavgasına Ortak Olmayalım! Egemen sömürücü sınıfı oluşturan

Detaylı

mücadeleyi büyütmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz.

mücadeleyi büyütmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz. Geçtiğimiz Ağustos ayında başlayan Toplu İş Sözleşmesi sürecinde MESS in tüm dayatmalarına direnen metal işçileri açısından 2015 yılı önemli bir mücadele yılı olacak. Metal işçileri, 12 yıllık iktidarı

Detaylı

TÜMTİS İÇİNDEKİLER. Başyazı: Geleceği Birlikte Kazanacağız! Yenilenen TİS ler. DHL de Zafer Direnen İşçinin Oldu!

TÜMTİS İÇİNDEKİLER. Başyazı: Geleceği Birlikte Kazanacağız! Yenilenen TİS ler. DHL de Zafer Direnen İşçinin Oldu! TÜMTİS Tüm Taşıma İşçileri Sendikası Yayın Organı 2 İÇİNDEKİLER Başyazı: Geleceği Birlikte Kazanacağız! Sahibi: TÜMTİS Adına Genel Başkan Kenan ÖZTÜRK Sorumlu Yazıişleri Müdürü Av. Fevzi Saygılı Yazı işleri

Detaylı

Yeni bir toplumun tarihinin ilk

Yeni bir toplumun tarihinin ilk Yeni bir toplumun tarihinin ilk» 8-9» 3 21. yüzyıla ayaklanmalarla girildi 21.yüzyıla ayaklanmalar ile girilmesine rağmen henüz işçi sınıfı iktidarı kurulamamıştır. Bir kez daha işçi sınıfının önder olmadığı

Detaylı

METAL İŞÇİLERİ NE YAPMALI?

METAL İŞÇİLERİ NE YAPMALI? Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Temmuz 2015 Fiyatı: 1,00 TL METAL İŞÇİLERİ NE YAPMALI? METALDE İŞÇİ KIYIMI! TAPU KADASTRO ÇALIŞANLARI EYLEM YAPTI Tunus Dersleri Güvercin Anıldı 15 16 HAZİRAN BÜYÜK İŞÇİ

Detaylı

Kalmadı, sf. 26 ю Özelleş rmeler İçin Alan Temizliği Yapıldı, sf.28. ю Sendikamızdan, sf.7 ю İşyerlerimizden, sf.47 ю Basında Basın-İş, sf.

Kalmadı, sf. 26 ю Özelleş rmeler İçin Alan Temizliği Yapıldı, sf.28. ю Sendikamızdan, sf.7 ю İşyerlerimizden, sf.47 ю Basında Basın-İş, sf. Basın-İş gündem Türkiye Basın, Yayın, Grafiker ve Ambalaj Sanayii İşçileri Sendikası Yayın Organı (yaz - 2012- Sayı: 41) ю 1 Mayıs Coşkuyla Kutlandı, sf.2 ю Havada Grev Yasağına Grevle Yanıt, sf.9 ю Memurlardan

Detaylı

Sayı: 16 Yaygın süreli 23 Eylül-4 Ekim 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X ZULÜM. Arap sokağında demokrasi dersleri:

Sayı: 16 Yaygın süreli 23 Eylül-4 Ekim 2011 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X ZULÜM. Arap sokağında demokrasi dersleri: Gerze halkı termik santrale karşı nöbet tutuyor Talanın açık adresi olan Anadolu Grubu, Sinop-Gerze nin Yaykıl köyünde devlet desteğinde terör estiriyor. Köylüler kurdukları direniş çadırı ile nöbet tutuyor.

Detaylı

kamu emekçileri bülteni

kamu emekçileri bülteni Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz! kamu emekçileri bülteni e-mail: kamuemekcileri@yahoo.com Aylık bülten * Sayı 40 Mayıs 2011 Mart 2008 H Sayı 25 H 12 Haziran seçimleri yaklaşırken

Detaylı

GÜNDEM Zalimlerin zulmüne boyun eğmeyeceğiz...

GÜNDEM Zalimlerin zulmüne boyun eğmeyeceğiz... Birleşik 2 Metal-İş Temmuz 2012 GÜNDEM Zalimlerin zulmüne boyun eğmeyeceğiz... Tarih, umut ve inancımızı kalpsiz ve karanlık bir çağın içinde sınıyor. Bize yaşanabilecek tek hayat olarak dayatılan kapitalizm

Detaylı

GH VHNW UHO DVJDUL FUHW SDNHWL

GH VHNW UHO DVJDUL FUHW SDNHWL Kamudaki taşeron işçilere dönük düzenlemeler, taşeron işçiler üzerinden tüm kamu işçilerini de bağlayan neoliberal düzenlemelerdir. Kamudaki taşeronluk sistemine son vermek ya da taşeron işçilerin durumunu

Detaylı

Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni. 2013 Bütçesi Kime Gidecek

Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni. 2013 Bütçesi Kime Gidecek Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Aralık 2012 No:57 2013 Bütçesi Kime Gidecek? İşçiye Ne Düşecek Milyonlarca işçi asgari

Detaylı

Bu sömürünün son bulması için bütün işçiler el ele vermeli

Bu sömürünün son bulması için bütün işçiler el ele vermeli İşçi sınıfı Tunus ta bugün sonuçta tarihsel, tarih yapan bir deneyim yaşıyor. Tunus ta iktidar dersinde öldürülen meçhul öğrencileriyle işçi sınıfı ve yoksul emekçiler 21. yüzyılın ilk büyük ayaklanmalarından

Detaylı

SAYI 217 www.birlesikmetal.org EKİM 2014

SAYI 217 www.birlesikmetal.org EKİM 2014 SAYI 217 www.birlesikmetal.org EKİM 2014 Birleşik 2 Metal-İş Ekim 2014 GÜNDEM Mızrak çuvala sığmıyor... 2014-16 MESS Grup TİS dönemi başladı ve ikinci görüşme tamamlandı. Öyle görünüyor ki örgütün tüm

Detaylı

Soma. mücadelesinin. söndürülmesine izin vermeyelim! Sütaş ürünlerini boykot edelim! Siyasetteki boşluğu işçi dolduracak 6-7

Soma. mücadelesinin. söndürülmesine izin vermeyelim! Sütaş ürünlerini boykot edelim! Siyasetteki boşluğu işçi dolduracak 6-7 Sendikalaştıkları için işten çıkartılan işçilerin mücadelesine omuz verelim Sütaş ürünlerini boykot edelim! Şişecam grevine erteleme Coco-werk te, Deva da sınıf mücadeleleri, fabrikalardan haberler...

Detaylı

Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Nisan 2014 No:73

Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Nisan 2014 No:73 Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Nisan 2014 No:73 Uzun İş Saatlerine, Düşük Ücretlere, Taşeronluğa, Anti-Demokratik Uygulamalara

Detaylı

Ayak Takımı Elbet Hesap Soracak!

Ayak Takımı Elbet Hesap Soracak! Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni www.uidder.org Mayıs 2008 No:2 Ayak Takımı Elbet Hesap Soracak! Estirilen devlet teröründen

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İşçi Sınıfı ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri. 15 Temmuz 2014 No:76

İşçi Sınıfı ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri. 15 Temmuz 2014 No:76 Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Temmuz 2014 No:76 Egemenler, devleti nasıl yönetecekleri konusunda anlaşmazlık içindedirler.

Detaylı

İş Saatleri Düşürülsün, Ücretler Yükseltilsin!

İş Saatleri Düşürülsün, Ücretler Yükseltilsin! Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Mart 2012 No:48 İş Saatleri Düşürülsün, Ücretler Yükseltilsin! Türkiye, dünyanın 16. büyük

Detaylı

TBİP. ile mücadeleyi yükseltiyoruz İSCİ KARDESLİĞİ TÜRKİYE BİRLEŞİK İŞÇİ PARTİSİ ...

TBİP. ile mücadeleyi yükseltiyoruz İSCİ KARDESLİĞİ TÜRKİYE BİRLEŞİK İŞÇİ PARTİSİ ... ya işçi - yoksul köylü hükümeti, ya kıyamet! İSCİ KARDESLİĞİ Sayı 44 Mart 2010 1 TL... Türkiye Birleşik İşçi Partisi merkezi gazetesidir mazluma dini, milliyeti sorulmaz! TBİP TÜRKİYE BİRLEŞİK İŞÇİ PARTİSİ

Detaylı

Van'da kardeşini kucakla, ırkçılığı lanetle! sayfa 3 & 16. Liseli Genç'in ilk sayısı çıktı! Kumsuz!

Van'da kardeşini kucakla, ırkçılığı lanetle! sayfa 3 & 16. Liseli Genç'in ilk sayısı çıktı! Kumsuz! Van'da kardeşini kucakla, ırkçılığı lanetle! sayfa 3 & 16 Liseli Genç'in ilk sayısı çıktı! Kasım 2011 / Sayı: 25 Devrimci İşçi Partisi nin merkezi yayın organıdır. www.gercekgazetesi.net Fiyatı: 1 TL Kumsuz!

Detaylı

İstihdam Paketi mi Soygun Paketi mi?

İstihdam Paketi mi Soygun Paketi mi? Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni www.uidder.org Haziran 2008 No:3 İstihdam Paketi mi Soygun Paketi mi? Patronların hizmetkârı

Detaylı

MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR!

MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Aralık 2011 Fiyatı: 1,00 TL MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR! Kıdem Tazminatının Tutuklamalar, baskılar, Anatomisi gözaltılar protesto

Detaylı

Açlığa, Pahalılığa, Yozlaşmaya, Taşeronlaşmaya, Zulme Karşı İşçi Meclisleri nde Örgütlenelim

Açlığa, Pahalılığa, Yozlaşmaya, Taşeronlaşmaya, Zulme Karşı İşçi Meclisleri nde Örgütlenelim Goldaş İşçileri Direnişe Başladı Patronları tarafından oyalanan kandırılan işçilere Goldaş işçileride eklendi. Devrimci İşçi Hareketi ile buluşan işçiler hakları olan, kıdem ve ihbar tazminatı, 10 aylık

Detaylı