Çağdaş Hukukçular Derneği

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çağdaş Hukukçular Derneği"

Transkript

1 E Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi Direnen halklar kazanıyor! Kuzey Afrika ve Ortadoğu da ortaya çıkan tablo, dünya genelinde gerek baskı ve zor al nda yaşayan diğer halklar, gerekse kapitalizmin azgın sömürü koşullarına karşı haya a kalma mücadelesini veren işçi sını açısından büyük bir umudu da beraberinde ge rdi Yalnızca Kuzey Afrika ve Ortadoğu halkları değil, ama neo-liberal yeniden yapılandırmalara, işçi-emekçi düşmanı yasal dönüşümlere karşı ortaya konan kitlesel grev ve direnişlerle, Yunanistan, Fransa ve daha birçok ülkenin işçi ve emekçileri de bu umudun bir parçası olarak kabul edilmeli! Tunus ta bir emekçinin kendini yakmasıyla başlayan süreç, işçi-emekçilerin kanı ve canıyla koltuklarına yapışmış onlarca ik darı yakan bir yangına dönüştü Tunus ta insanlar sokaklara, ekmek, iş ve onur için dökülürken, Mısır da onbinler, özgürlük taleplerini hep bir ağızdan haykırdılar Libya da ezilenler, kurşunlara karşı direnirken, Yunanistan da işçi-emekçiler, haklarını koruyabilmek için bütün ülkede günlerce süren üre mi durdurma eylemlerine giriş ler Dünyada birçok başka ülkeye de sıçramış olan bu hareketlilik üzerine yazılmış onlarca habere hemen hepimiz her gün ulaşabiliyoruz Irak, İran, Ürdün, Cezayir, Sudan derken geniş bir coğrafyanın topraklarında insanca yaşamanın savaşının verildiğini görüyoruz! Dünyanın farklı coğrafyalarında süregelen baskıya, zora ve sömürüye karşı direniş gerçekten hemen hepimize çok şey öğre yor, öğretmek zorunda! Bu anlamda, kendi coğrafyamız üzerine düşünmek, Türkiye de işçi ve emekçilerin, Türkiye deki emek örgütlerinin nasıl bir sınavdan geç ğini ve bugün ülkeye hakim olan tablo değişmediği tak rde, gelecek yılları da etkileyecek bir başarısızlıkla sını a kalacağını görmek zorundayız! Türkiye de son yıllarda ik sadi dönüşümler can alıcı bir biçimde kendisini hisse riyor Sağlıkta dönüşüm, meslek alanların yeniden tanımlanması vb derken süreç torba yasanın geçirilmesi ile birlikte önemli bir noktaya kadar tamamlanmış bir durumda Özellikle torba yasanın gündemi söz konusuyken, emek cephesindeki sessizlik -Ortadoğu ve Afrika nın kaynadığı günlerle kesiş ği de düşünülürse- özellikle utanç verici olmuştur Yunanistan da torba yasada işçi ve emekçilere daya lanlardan çok daha azı için, emek güçleri kenetlenerek haya durdurmuşken, burada sürecin dağınık ve etkisiz bir biçimde geçi(ş )rilmiş olması, coğrafyamızdaki emek hareke nin zayıflığının bir göstergesi olarak okunmak zorundadır mek bülteni K alışma aşamı omisyonu Ç Y

2 Açık ki son aylarda dünya ölçeğinde ortaya çıkan tablo, örgütlü mücadelenin, kararlı bir direnişin ik darları değiş- rebilecek, işçi ve emekçiler lehine kazanımlar yaratabilecek bir güce sahip olduğunu layıkıyla kanıtlamış r Dünya halkları bir kez daha insan olma, özgür olma haklarının yanı sıra, direnme haklarına sahip çıkmışlardır ve özünde bütün dünya halklarına, bütün dünyanın işçi ve emekçi kesimlerine de önemli bir çağrıda bulunmuşlardır! Yanıbaşımızdaki komşularımızın çağrısına kulak verelim! Ortadoğu dan ve Afrika dan yükselmiş çığlığa kulak verelim! Direnmek bir hak r! İnsanca yaşam, eşitlik ve özgürlük, ezilenlere al n tepsiyle sunulmuyor! Sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya, özgür ve insanca bir yaşam için örgütlü bir mücadeleden başka bir çıkar yol yoktur! ONTEX İŞÇİLERİ: İŞÇİYİ DESTEKLEYEN, DAHA İYİ BİR SENDİKA İSTEDİĞİMİZ İÇİN İŞTEN ATILDIK ÇHD İstanbul Şubesi olarak, 07/03/2011 tarihinde, işten a ldıktan sonra direnişe geçen ve direnişte 29 günü geride bırakan(15/03/2011 tarihi i bariyle) Ontex işçilerini ziyaret e k ve yazıya bu başlığı atmamızı teşvik eden olayların sürecini işçilerin kendilerinden dinledik İş yükleri artmasına rağmen yıllardır aynı ücretle çalış rılan işçiler, bizzat toplu iş sözleşme sürecine ka lmak için üyesi oldukları Selüloz-İş Sendikası yla görüşürler Diğer yandan da kendilerinin hazırladığı ve toplu iş sözleşmene dâhil edilmesini istedikleri bir takım maddelerin yer aldığı taslağı sendikanın bilgisine sunarlar Ancak, bu tutumları sendikaca destek görmediği gibi, sendika ve işverenin ortak tutumuyla toplu iş sözleşme sürecine dâhil edilmezler 330 a yakın sendikalı çalışanın bulunduğu işyerinde, işçilerin kararlı tutumları sonucu oluşan örgütlülük işvereni kaygılandırmış olacak ki işverence vakit kaybetmeden ikna odaları kurulur İkna odalarında sendika aleyhine propaganda yapılmasına alışık olsak da bu kez, işveren, söz konusu ikna odalarında, sendika lehine, sendikayı olumlayan propagandalar yaparak, işçilerin sendikanın inisiya fi dışına çıkmasına engel olmak ister Toplu ve bireysel ikna odalarında işçilerin tehdit edilmesi ve sendikalarınca yalnız bırakılmaları ne cesinde, yüzlerce işçinin kararlılığıyla başlayan süreç, bir kısım işçilerin sürecin dışında kalması ile sonuçlanır Bu sırada, yüzlerce işçinin iradesini görmezlikten gelen sendika, işverenle anlaşarak 11/02/2011 tarihinde toplu iş sözleşmesini imzalar Aynı zamanda, toplu iş sözleşmesine göstermelik birkaç iyileş rici madde eklenerek süreç noktalanmak istenir Bunun üzerine işçiler a lan imzaya ilişkin sendika yetkilileri ile görüşmek üzere 16/02/2011 tarihinde sendikanın şube binasına giderek şube camından sarkı kları ve Sendikalar işçilerindir Kahrolsun sendika ağaları sloganının yazılı olduğu pankartla, sendika yöne mini protesto ederler Zira, sendikalarına gi klerinde, kendilerine İşten çıkar lırsanız biz bir şey yapamayız denmiş r Bu olaydan bir gün sonra 17/02/2011 tarihinde 17 işçi(deneme süresinde olan bir işçi de dahil) işten a lır İşveren, adeta bir gün önce sendika binasında yaşanan protestoya cevap vermiş- r İşten çıkarılmaları karşısında aynı gün direnişe başlayan işçiler, işe geri alınma, işyeri sendika temsilcilerinin değişmesi ve toplu iş sözleşmesine dahil edilmesini önerdikleri maddelerin kabul edilmesi talepleriyle ve dinmeyen kararlılıklarıyla 22 günü geride bırakarak direnişlerine devam ediyor Yazımızı, 2010 yılında başla kları direniş sonrası, sendikalarıyla Ontex işçilerinin yaşadığı sürecin benzerini yaşayan Akkardan işçilerinin sendikalarla, işçilerle ve basınla paylaş kları açıklamalarının sonuç bölümüyle bi riyoruz: Sendikalar bürokratlara değil biz işçilere ai r ve biz işçilerin mücadele silahıdır Ancak, sendikalarımıza sahip çıkmazsak, kendi elimizle seç ğimiz yöne cileri denetlemezsek, sendikanın biz demek olduğunu, söz ve karar hakkının tabanda olduğunu unutursak sendikalar da mücadele örgütlerimiz olmaktan çıkar Oysa krizin sebep olduğu işsizliğe ve yoksulluğa karşı durabilmek, krizin faturasını patronlara ödetebilmek için mücadeleci sendikalara ih yacımız var Bizler işçi sını nın birer üyesi olarak, bu anlayışla mücadele etmeye devam edeceğiz Ç alışma Y aşamı K omisyonu 2

3 YASASIN 2000 lerdeyiz Onbinlerce dokuma işçisinin sokaklara döküldüğü yılları geride bırakalı 100 yıl oldu! Ancak bugün hala emekçi kadınlar, ev köleliğine mahkum ediliyor, fabrikalarda, aynı işi gördükleri erkek işçilerden düşük ücretle çalıştırılıyorlar Hala kapitalist barbarlık altında, insanlık dışı koşullarda can veriyor, sokak ortasında töre cinayetlerine kurban gidiyorlar! E 8 MART MART 8 Mart, dünya nüfusunun diğer yarısının, kadınların mücadele sahnesine çıkış tarihidir! Bu tarih; yıllarca sahnenin arkasına i lmiş, bir ayağı ile eve, bir ayağından fabrikaların tozlu köşelerine prangalanmış kadınların mücadelenin yarısı olma tarihidir 1857 de Amerika lı dokuma işçisi kadınların aç ğı yoldan bugün milyonlarca kadın, onurla, başları dik ve kararlı yürümekte! 8 Mart, emekçi kadınların çi e sömürüye karşı mücadele günüdür! 8 Mart ın tarihi, kadın işçilerin şanlı direnişinin tarihi olduğu kadar, kapitalizmin vahşi yüzünün de tarihidir 1857 de Amerika da 40 bin dokuma işçisi greve gitmiş r Eşit işe eşit ücret ve insanca çalışma koşulları gibi talepler ile başlayan direniş azgın bir saldırıyla karşılanmış ve 129 dokuma işçisi kadın patronlar tara ndan diri diri yakılarak katledilmiş r, yüzlercesi ise tutuklanmış r Bu tarihten 50 yıl kadar sonra, yine Chicago da, yine dokuma işçisi kadınlar, bu kez daha ileri taleplerle,ve yine 8 Mart günü bir yürüyüş daha düzenlediler Bu yürüyüş de azgın bir saldırı ile karşılandı ve yine bir sürü ölümler ve tutuklamalar yaşandı Bu tarihten 2 yıl sonra, Clara Zetkin in önerisi ile Sosyalist Enternasyonal, 8 Mart ı Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilan e Bu anlamda 8 Mart tarihi, bir mücadele simgesidir Emekçi kadınların, hem ev köleliğine, hem de bu köleliğin üzerine bindirilmiş, katmerlenmiş emek sömürüsüne baş kaldırma mücadelesinin simgesidir Cinsel, ulusal, sınıfsal sömürüye son! 2000 lerdeyiz Onbinlerce dokuma işçisinin sokaklara döküldüğü yılları geride bırakalı 100 yıl oldu! Ancak bugün hala emekçi kadınlar, ev köleliğine mahkum ediliyor, fabrikalarda, aynı işi gördükleri erkek işçilerden düşük ücretle çalış rılıyorlar Hala kapitalist barbarlık al nda, insanlık dışı koşullarda can veriyor, sokak ortasında töre cinayetlerine kurban gidiyorlar! 2000 lerin başında Bursa da bir teks l atölyesi Gece vardiyasında kadın işçiler Ustabaşı işçiler ara vermesinler diyerek, üzerilerine fabrikanın kapılarını kilitleyerek çıkıp gidiyor! Fabrikada patlak veren yangında, 5 işçi diri diri yanarak yaşamlarını yi rdi! Daha yakın bir zamanda İstanbul da sel Pameks fabrikasında çalışan işçiler, servis adı al nda bir eşya taşıma aracının arkasına doluşturulmuş durumdalar Kapılar kilitli Birer eşya gibi fabrikaya götürülüyorlar, üst üste ve sıkış kış Boğularak yaşamlarını yi rdiler! Hemen her gün sokak ortasında bir kadın, namus belasına, töre denilerek katlediliyor Kürt kadınlarımız, sırf anadillerinde konuşmak is yorlar diye, işkencelere, aşağılanmalara, ölümlere mahkum ediliyorlar! Bu anlamda, kadının üzerindeki cinsel, ulusal ve sınıfsal baskı azalmak bir yana, kapitalist düzen sürdükçe her geçen gün artmaktadır Bu gidişa n değişmesi yine ve ancak mücadele ile mümkündür! Kadının kurtuluşu mücadelede! Dünyada ve yurdumuzda, bu yolda yürüyerek, kadınlara kurtuluşun gerçek yolunun mücadeleden geç ğini ispatlayan, geleneği geliş rip bizleri, mücadelemizi daha güçlü kılan Rosa Luksemburglar ı, Aleksandr Kollantailer i, Clara Zetkinler i, Sena Muhaydliler i, Sabahat Karataşlar ı, Zeynep Poyrazlar ı, Zilanlar ı, Zehra Kosovalar ı, Mine Bademciler i, Ayçe İdil Erkmenler i, Nergiz Gülmezler i, Didar Şensoylar ı, Ha ce Yürekliler i, Şengül Boranlar ı saygıyla selamlıyoruz Biliyoruz ki, milyonlarca kadını özgürleş recek olan, mücadeledir Düzenin sınırlarına hapsolmadan, kadının gerçek ve köklü mücadelesini büyüten tüm emekçi kadınlarımız nezninde önce 6 Mart günü Kadıköy de olacağız ve 8 Mart günü saat 1300 de bu mücadelede tutsak düşen kadınlarımızı selamlamak için, Bakırköy Kadın Hapishanesi önünde olacağız! mek bülteni YASASIN 8 MART DÜNYA EMEKÇI KADINLAR GÜNÜ Ç alışma Y aşamı K omisyonu 3

4 Torba Yasa ile Is Kanununda Yapılan Düzenlemeler Bu yazıda, kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen, tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun ile İş Kanununda yapılan değişikliklere kısaca değinilecektir Hemen belirtelim ki, Torba Yasa Tasarısında İş Kanununda yapılmak istenilen bir takım düzenlemeler emek güçlerinin eylemleri nedeni ile yasalaşamamıştır Bu yazıda mecliste kabul edilerek yasalaşan hükümler ile birlikte tasarıda yer alıp da yasalaşmayan hükümler de ele alınacaktır Bilindiği üzere, hükümet ve medya tarafından bu kanun tasarısı sadece bir af düzenlemesi imiş gibi kamuoyuna yansıtılmıştır Oysa ki, çalışma yaşamına ilişkin hükümlerin de bu kanun tasarısı ile birlikte yeniden dizayn(!) edilmek istenildiği ortaya çıkmıştır Siyasi iktidar ve sermaye cephesinin bu tasarı ile İş Kanunda yapılacak değişiklikleri, güvencesiz iş yaşamı koşullarını dayatmaya çalışmıştır Yapılmak istenilen bu düzenlemelere karşı kimi sendika, demokratik kitle örgütleri, dernekler, bazı siyasi partiler kısaca emek güçleri karşı çıkmışlardır Yapılacak değişiklikler ile işçilerin, emekçilerin haklarının gasp edileceği kamuoyuna duyurulmuştur Bu bağlamda, emek güçlerince bir dizi eylem yapılmıştır Tasarının Mecliste görüşüldüğü gün, emek güçleri Meclise yürüyerek eylem yapmıştır Hatırlanılacağı üzere, bu eyleme karşı hükümetin ve polisin tepkisi sert olmuş, birçok emekçi bu eylemde tazyikli su, gaz bombasına maruz kamış, coplanmıştır Ancak, eylem kısmen sonuç vermiş ve özellikle İş Kanununda yapılmak istenilen birçok değişiklik yapılamamıştır Tasarı ile İş Kanununda yapılmak istenilen değişiklikler nelerdi? Tasarı tümüyle Mecliste kabul edilip yasalaşsa idi; esnek çalışma yeni türleri ile bir kez daha İş Kanunu hükmüne dönüşecek, deneme süreleri artacak, denkleştirme süreleri uzatılacak, özürlülerin çalıştırma zorunluluğunun ortadan kalkmasının zemini oluşturulacaktı Daha ayrıntılı belirtecek olursak; Kısmi süreli çalışma türü olan çağrı üzerine çalışma dan sonra, evden çalışma ve uzaktan çalışma türleri de yasalaştırılmak istenilmekte idi Ücretin ise parça başına veya götürü usulle ödenmesi öngörülmekte, yine bu şekildeki çalışmalarda haftalık 20 saat çalıştırılmış kabul edilecekti Yani, tam mesai yapılacak, haftalık 45 saat ve hatta daha fazla çalışılacak ama ücret ve SSK primleri 20 saat üzerinden olacaktı Böylelikle, çalışma dilim ve zamanının bir önemi kalmayacak, işverene sağlanan artı değer kadar ücrete hak kazanılabilecek, emek sömürüsü bariz bir şekilde artacaktı En önemlisi de, yıllık ücretli izin, kıdem ve ihbar tazminatları gibi en temel işçilik haklarına ilişkin düzenlemeler Yönetmelikle belirlenecekti Torba Yasa Tasarısı ile, 25 yaş altındaki işçiler için 2 ay olan deneme süresi 4 aya çıkartılmak istenilmişti Denkleştirme sürelerinde yapılan değişiklik ile de, turizm sektöründe çalışan için denkleştirme süresi 2 aydan 4 aya çıkartılacaktı Bizzat özürlü çalıştırma zorunluluğu kalkacak, yerine başka işyerlerinde veya özürlü çalıştırmak amacıyla kurulan işyerlerinde çalışacak özürlülerin ücretinin ödenmesi yoluyla bu yükümlülüğün yerine getirilmiş olacaktı Bir başka deyişle, bu Tasarı ile, özürlüden yeterli artı değere elde edemeyecek sermayedarların istekleri karşılanacaktı Yukarıda da belirttiğimiz üzere, emek güçlerinin tazyikli su, biber gazı ve coplara maruz kaldığı eylemleri sonucunda, tasarının yukarıda belirtilen güvencesiz iş yaşamını dayatan hükümleri Mecliste kabul edilmemiş, yani yasalaşamamıştır Yasalaşan İş Kanunundaki düzenlemeler nelerdir? Hak ve alacaklarının tespiti için Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanlığı birimlerine müracaat edenler işçilerle ilgili de tasarı hükmü yasalaşmıştır Bu düzenleme ile, artık iş ilişkisi bitmiş işçilerin müracaatlarını bölge çalışma memurları(iş müfettişleri değil) sonuca bağlayacaktır Hazırlanacak rapor ile tutulacak tutanaklar, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli olacaktır Tebliğden itibaren işçiler tarafından 15 gün içinde itiraz edilememesi halinde, bu belgelerin içerikleri doğru kabul edilecektir Bir başka deyişle, bölge müdürlüğü memurlarınca düzenlenen raporlar mahkeme kararı hükmü kazanmıştır Bu düzenleme nedeni ile, haklarının tespiti için Bölge Çalışma Müdürlüğüne başvuran işçilerin ciddi mağduriyetler yaşayabileceklerdir İşçilik alacak hesaplamalarını, iş müfettişler değil, düz memurlar yapacaklardır Yani hesaplar masa başında ve patronların sunacağı belgeler üzerinden yapılacaktır Patronların yanlı veya eksik belge vermesi nedeni ile işçilik alacak ve tazminatları eksik ve yanlış hesaplanabilecektir Çalışma süresi ve saati, fazla mesai, aylık maaş miktarı vb gibi dava ile ispatlanabilecek hususlarda mağduriyetler artacaktır Bu nedenle, Bölge Çalışma Müdürlüğüne dilekçe vererek hak ve alacaklarının tespitini isteyen işçilerin çok dikkatli olmaları gerekmektedir Yine bu memurlarca imzalattırılacak belge ve tutanakları incelemeleri ve muhakkak okumaları gerekmektedir Kabul etmedikleri belgeleri imzalamaktan kaçınmaları veya itirazlarını bu belgelere şerh düşmeleri şarttır Kısaca, bu başvurularda artık çok dikkatli olunmaları gerekmektedir Aksi halde dava hakları ortadan kalkacaktır Tasarı ile yasalaşan diğer bir değişiklik ise, kadın işçilerin doğum izinlerine ilişkin olmuştur Bu hak kırıntısı düzenleme ile, erken doğum halinde doğum öncesinde kullanılamamış olan doğum izni doğum sonrasında kullanılabilecektir Bu yazıda, Torba Yasa Tasarısının İş Kanunu ile ilgili düzenlemelerine, yasalaşan ve yasalaşmayan hükümlerine değinmiş olduk Ancak, işçileri ve emekçileri ilgilendiren tek düzenleme İş Kanunda olmamış, başta Genel Sağlık Sigortası ve Sosyal Sigortalar Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu, Devlet Memurları Kanunu olmak üzere birçok kanunda değişiklikler yapılmıştır İşçilerin, emekçilerin, işsizlerin haklarını gaspeden bu kanunlardaki değişiklikler de sonraki Bültenlerde yayımlanmaya devam edilecektir Çalışma aşamı omisyonu Y K 4

5 Emek Gündeminden Kısa Kısa * İzmir in Konak Belediyesi nde 2 aydır ücretleri ödenmeyen ve primleri yatırılmayan Efekent adlı taşeron şirket bünyesinde çalıştırılan temizlik işçileri, taşeron sistemine karşı direnişe geçti Herhangi bir sendikada örgütlü olmayan 180 temizlik işçisi, kadroya alınana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söylüyor * Ontex işçilerinin başlattıkları direnişle beraber canbebe, canped, helen harper ve ontex in diğer ürünlerini boykot devam ediyor ve işçiler herkesi boykota destek olmaya çağırıyor Diğer yandan, Ontex işçileri işlerine geri dönmek için Yenibosna da fabrika önünde direnişe devam ediyorlar * Ümraniye de bulunan Casper bilgisayar fabrikasında, sendikalı oldukları için işten atılan işçiler 21 Şubat tarihinden bu yana kapı önünde direnişlerini sürdürüyorlar * 27 Aralık 2010 tarihinden itibaren sendikalaşma mücadelesi veren ve direnişte olan Nemtrans işçileri mücadeleyi kazandılar Bursa-Gemlik te bulunan ve İş Bankasına ait olan Nemtrans ta, işçiler Nakliyat-İş sendikasında örgütlenmişlerdi * Limter-İş üyesi olan ve İstanbul Pendik te faliyet gösteren Tepe Klima Denizcilik işçilerinin direnişi kazanımla sonuçlandı 4 aylık ücret alacaklarının ödenmemesinden kaynaklı direnişe geçen işçiler, 46 gün boyunca seslerini çeşitli eylemlerle duyurmaya çalışan işçiler; 21 Şubat günü Tuzla daki fabrika önünde direniş çadırı kurdular ve 24 Şubat günü fabrikayı işgal ettiler Varılan anlaşma göre işçilere direnişte geçen süre de dahil tüm alacakları ödenecek * Deri-İş Sendikası, sendikal özgürlüklere engel olduğu ve sendikalı işçilere ayrımcılık uyguladığı gerekçesiyle DE- SA yı boykot etme çağrısı yaptı DESA; Prada, Mulberry, Marks and Spencer, Aerosoles, DKNY gibi uluslararası tanınmış firmalara üretim yapıyor Firmanın Türkiye de kendi ismiyle 70 e yakın mağazası bulunuyor * Türk Patent Enstitüsü nde 10 yılı aşkın süredir birçok farklı taşeron şirkete bağlı olarak hizmet veren 110 taşeron işçisi, kurumun 8 Mart tarihinde yenilenmesi gereken hizmet sözleşmesini yenilemeyeceği belirtilerek işten çıkarıldı Kurum, bu işçilerden boşalan yeri doldurmak için 4/B li 115 sözleşmeli personel almak için ilana çıktı * Gebze Organize Sanayi Bölgesi yakınında bulunan KDS Pres Döküm AŞ de, işçilerin sendikal faaliyette bulunması üzerine, keyfi gerekçelerle önce 9 işçiyi işten atan KDS patronu, 4 Mart Cuma günü içeride çeşitli bölümlerde çalışan 4 işçiyi daha işten attı Fabrika önündeki bekleyişlerine sabah erken saatlerde başlayan işçiler saat 1800 e kadar fabrika önünden ayrılmıyorlar İşçiler, işe geri alınıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini söylediler * İstanbul Üniversitesi Araştırma Görevlisi Temsilciler Kurulu, Fen Fakültesinde görevli asistanlar Mehmet Bona ve Sırrı Yüzbaşıoğlu nun işten çıkarılmasını protesto etti Eylemciler, üniversite yönetiminden iki asistanın neden işine son verildiğiyle ilgili mantıklı bir gerekçe göstermesini istiyor Yaklaşık 50 kişilik grup 16 Şubat ta İstanbul Üniversitesi Beyazıt Merkez kampüsü içerisinde toplandı ve Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz, Sözleşmeli köle olmayacağız sloganları eşliğinde kampüsün giriş kapısına yürüdü greve gitti D U Y D U N U Z M U? A f ş i n - E l b i s t a n d a İ ş C i n a y e t i Ya ş a n d ı Bir ölüm diğerinden kötü olabilir mi? Şubat ayının başında Afşin-Elbistan dan arka arkaya iş cinayetleri haberleri geldi Zonguldak taki, Tuzla tersanelerindeki işçilerle aynı kaderi paylaşan işçiler, özelleştirmenin, artan kar hırsının, denetimsizliğin faturasını canları ile ödediler Ancak Afşin-Elbistan da yaşanan bu iş cinayeti, diğerlerinin hepsinden daha kötü, daha utanç vericiydi! Bir ölüm diğerinden kötü olabilir mi? Oluyor işte! Çünkü bu ölüm, memleketin ölümleri yadsınabilir coğrafyasında yaşanıyor Çünkü bu ölümün yaşandığı coğrafyada insanlara ölüm hak-reva görülüyor Bütün gazetelerde Ostim sayfa sayfa tartışılırken, daha önce Zonguldak taki göçük bütün kamuoyunun vicdanını paralarken, Afşin-Elbistan da süreklileşen ölümler, göçük altında kalan hayatlar sus-pus izleniyor, satır aralarında kayboluyor Şubat ayı boyunca işçilerden haber alınamıyor, her gün ölüm haberleri geliyor ama kimse duymuyor, sesini çıkarmıyor, tepkisini dile getirmiyor! İşte böyle olunca, diyoruz ki; bir ölüm diğerinden daha kötü olabiliyor! Çünkü egemen vicdanın riyakarlığının, kanıksamışlığının ve istenildiği kadar reddedilsin ama ırkçılığının aynası oluyor! Hem de egemen vicdanın, toplumsal vicdana dahi bulaştığını gözler önüne sererek utancımıza utanç katıyor! * Çorlu da kurulu bulunan Grup Suni Deri de, Deri-İş Sendikası na üye oldukları için işten atılan işçilerin direnişleri üçüncü ayına yaklaşırken, işçiler defalarca yıkılan direniş çadırlarını yeniden kurdu * Batman TPAO da patlama: 3 işçi hayatını kaybetti Patlamayla birlikte dolu ve boş doğalgaz tüpleri metrekarelik alana yayılırken çevre köylerden yaklaşık 2 bin kişi olay yerine gelip, ölenlerin kimliklerinin açıklanmasını bekledi Patlamada ölenlerin cenazelerinin savcının inceleme yapmasının ardından kaldırılacağının açıklanması köylüleri öfkelendirdi Cenazelerin alınmamasına tepki gösteren köylüler ile jandarma arasında zaman zaman arbede yaşandı * ABD nin Wisconsin eyaletinde 70 bini aşkın emekçi, eyaletin Cumhuriyetçi yönetiminin emekçilerin toplu sözleşme yapma hakkını ellerinden almaya dönük yasa tasarısına karşı eylemdeydi Eyleme kamu emekçileri sendikaları üyeleri dışında özel sektörde örgütlü sendika üyeleri, sendikasız işçiler ve öğrencilerin de katıldığı belirtildi * Yunanistan da kamu ve işçi sendikalarıyla özel sektör çalışanları, hükümetin ekonomik önlem paketi ile çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla 24 saatlik genel alışma aşamı omisyonu Ç Y K 5

Koç Üniversitesi nde neler oluyor?

Koç Üniversitesi nde neler oluyor? Koç Üniversitesi nde neler oluyor? 27 Mart 2015 tarihinde, Koç Üniversitesi temizlik işçileri, öğrencileri, öğretim görevlileri, asistanları ve büro emekçileri bir araya geldiler ve bir forum gerçekleştirdiler.

Detaylı

1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA!

1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA! 1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA! İşçilerin burjuvaziye ve egemen sınıfa karşı mücadelesi sürdükçe, bütün talepleri karşılanana dek 1 Mayıs, bu taleplerin her yıl dile getirildiği gün olacaktır.

Detaylı

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ 19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 19.09.2014 Bugün 19 Eylül. Bugün bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü TMMOB nin mücadele dolu tarihi açısından

Detaylı

Direnişteki Trakya Otocam işçileriyle söyleşi

Direnişteki Trakya Otocam işçileriyle söyleşi Direnişteki Trakya Otocam işçileriyle söyleşi 24. Toplu İş Sözleşmesi sürecinde işverenle sendika arasında anlaşma sağlanamaması üzerine Şişecam işçileri 10 fabrikada 5800 işçiyle greve gitme kararı almıştı.

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Emeğin Örgütlenmesi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Emeğin Örgütlenmesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Emeğin Örgütlenmesi Ertuğrul Bilir Makina Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı (C) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği - Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ÖDENEN BEDELLER İş kazası

Detaylı

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR!

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! TEMMUZ 2016 İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! Taşeron işçilere kayıtsız şartsız kadro! Kıdem tazminatıma dokunma! Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi ne hayır! TAŞERON İŞÇİLERE KAYITSIZ ŞARTSIZ KADRO! AKP hükümeti

Detaylı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı Çalışma hayatında barış egemen olmalı Ocak 19, 2012-3:31:16 olduğunu belirtti. olduğunu belirterek, ''Bu bakış açısı çerçevesinde diyalog merkezli çalışmalarımızı özellikle son 7 aydır yoğun bir şekilde

Detaylı

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 KAMU İSTİHDAM RAPORU (Aralık, 2015) Ø KAMU SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİ SAYISI YÜZDE 3,4! GERİLEDİ. KADROLU İŞÇİ SAYISI İSE YÜZDE 4,6 DÜŞTÜ! Ø BELEDİYELERDE KADROLU İŞÇİ SAYISI

Detaylı

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz İstanbul YDK: 1 Mayıs itibariyle başlamış olan Eme(K)adın kampanyamız kapsamında güvencesiz, görünmeyen ve yok sayılan kadın emeği üzerine araştırmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu kez bu konuda sendikal

Detaylı

ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ. Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme. Mücadele Et!

ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ. Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme. Mücadele Et! ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme Mücadele Et! Boyun Eğme Mücadele Et! Patronlar meslek lisesi öğrencilerini sömürülecek işçi olarak görüyorlar!

Detaylı

Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek

Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek Aralık 08, 2011-4:57:28 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Büyük Anadolu Otel'de düzenlenen Türk-İş 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Çalışma

Detaylı

GÜVENCESİZ ÇALIŞMA NEDİR?

GÜVENCESİZ ÇALIŞMA NEDİR? GÜVENCESİZ ÇALIŞMA NEDİR? ESNEK ÇALIŞMADIR Yapacağın işin, çalışacağın saatlerin, alacağın ücretin esnek olduğu bir çalışma sistemidir. 2 PERFORMANS SİSTEMİDİR Emekçiler arasında dayanışmanın, birlik ruhunun

Detaylı

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu SUNUŞ İşyeri sendika temsilcileri, işyerinde çalışan işçilerin mevzuattan, toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve çıkarlarını korumakla görevli olan, sendikasının örgütlenmesi ve güçlenmesi için

Detaylı

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

HAK-İŞ KONFEDERASYONU HAK-İŞ KONFEDERASYONU RAPORU Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı 18 Nisan 2013 Ankara 1 HAK-İŞ KONFEDERASYONU TAŞERON ÇALIŞMAYA İLIŞKIN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER RAPORU Örgütsüzlüğü, güvencesiz çalışmayı, kayıtdışını,

Detaylı

ASIL KRİZ İŞSİZLİKTE! Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı 7 Milyona Yaklaştı

ASIL KRİZ İŞSİZLİKTE! Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı 7 Milyona Yaklaştı İşsizlik ve İstihdam Raporu- 2017 15 2017, İstanbul ASIL KRİZ İŞSİZLİKTE! Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı 7 Milyona Yaklaştı Bir yılda 670 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 872 bine yükseldi İşsizlik

Detaylı

Asgari ücret 1900 net! DİSK ten basın açıklaması

Asgari ücret 1900 net! DİSK ten basın açıklaması Asgari ücret 1900 net! DİSK ten basın açıklaması 8 Aralık öğlen saat 12 de Mecidiyeköy de toplanan DİSK yönetimi ve işçiler asgari değil insanca yaşam, asgari ücret, bin dokuz yüz net taleplerini dile

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? GERÇEK BİR TOPLU SÖZLEŞME İÇİN

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? GERÇEK BİR TOPLU SÖZLEŞME İÇİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? Toplu İş Sözleşmesi (TİS), çok genel anlamı ile emekçilerin temsilcisi sendika ile işveren temsilcilerinin, ekonomik, özlük ve çalışma koşullarını birlikte belirlemeleridir.

Detaylı

İşyeri Temsilcileri Rehberi

İşyeri Temsilcileri Rehberi İşyeri Temsilcileri Rehberi Bir sendika için en önemli kadrolardan birisi işyeri temsilcisidir. İşyeri düzeyinde ise işyeri temsilcisi sendika örgütlenmenin olmazsa olmazıdır. Bir işyerinde işyeri temsilcisinin

Detaylı

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir. ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi : 30/12/2014 Karar No : 2014/1 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016/090 30.12.2016 Konu: 2017 Yılı İçin Asgari Ücret Belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararında, 2017 yılında uygulanacak asgari ücret brüt tutarı aylık 1.777,50 TL olarak belirlenmiştir. Buna

Detaylı

Kazova: Patronsuz üretim devam ediyor; herkes mutlu, herkes çalışmak istiyor.

Kazova: Patronsuz üretim devam ediyor; herkes mutlu, herkes çalışmak istiyor. Kazova: Patronsuz üretim devam ediyor; herkes mutlu, herkes çalışmak istiyor. İşçi Cephesi: Direnişiniz nasıl başladı? Kazova dan bir işçi: Bizim direnişimiz ilk önce 4 aylık maaşımızı, kıdem ve tazminat

Detaylı

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 1 Av.Dr. M. SEZGİN TANRIKULU İSTANBUL MİLLETVEKİLİ GİRİŞ 2015 yılı Ağustos ayından itibaren tekrar başlayan çatışmalar Türkiye tarihinde eşi az görülmüş bir yıkıma, sayısız

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Cumhuriyet Dönemi 1936 1967 1971 3008 sayılı yasa 931 sayılı yasa anayasa mahkemesi 1475 sayılı kanun İSİG kurulları kuruluyor v ve 16 yaşın altındakiler ağır ve tehlikeli işlerde

Detaylı

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI Ali KARACA* 42 * GİRİŞ 10.06.2003 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve halen de uygulanmakta

Detaylı

Erkek egemenliğine, sömürüye, şiddete ve cinsel ayrımcılığa hayır demek için

Erkek egemenliğine, sömürüye, şiddete ve cinsel ayrımcılığa hayır demek için Erkek egemenliğine, sömürüye, şiddete ve cinsel ayrımcılığa hayır demek için 8 MART TA ALANLARA! 8 Mart, kadın işçilerin daha iyi çalışma koşulları için verdikleri mücadeleyi yaşamlarıyla ödedikleri bir

Detaylı

BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU

BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU Bato aktüel yayında batoaktuel yapılan basın toplantısında BASIN ARACILIĞI İLE BALIKESİR KAMUOYUNA TANITILDI. Değerli basın mensupları, Sevgili meslektaşlarım,

Detaylı

İşçi Haberleri Cumartesi, 06 Haziran :55 -

İşçi Haberleri Cumartesi, 06 Haziran :55 - İşçi hareketi ayağa kalkıyor Türkiye'nin bir dört bir yanından haksızlığa, sömürüye, sendikasızlaştırmaya, işten çıkarmalara karşı direniş haberleri geliyor. Türk-İş üyesi işçiler ayakta. Eğitim-Sen Ankara'ya

Detaylı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! Clara Zetkin haklı olarak Kadının özgürlüğünün, tüm insanoğlunun özgürlüğü gibi, emeğin sermayenin

Detaylı

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 1 MAYIS 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA ETKİNLİĞİ SANATSAL ETKİNLİKLER

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 1 MAYIS 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA ETKİNLİĞİ SANATSAL ETKİNLİKLER 9TOPLUMSAL ETKİNLİKLER 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 1 MAYIS 10 KASIM ATATÜRK Ü ANMA ETKİNLİĞİ SANATSAL ETKİNLİKLER 11111 260 01 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 11111 262 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR

Detaylı

Hava-İş: İşten atılanlar işe alınana kadar mücadeleyi bırakmayacağız!

Hava-İş: İşten atılanlar işe alınana kadar mücadeleyi bırakmayacağız! Hava-İş: İşten atılanlar işe alınana kadar mücadeleyi bırakmayacağız! Havacılık sektörüne grev yasağı getiren yasa tasarısı mecliste onaylandı. Hava-İş Sendikası, yasa mecliste görüşülmeye başlanmadan

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Merkezi. Facebook sesgm1996 1

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Merkezi.  Facebook sesgm1996 1 Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Merkezi www.ses.org.tr Twitter @sesgenelmerkezi Facebook sesgm1996 1 Güvencesizleştirme Nasıl Başladı? 1970 li yıllarda yaşanan ekonomik krizden çıkış

Detaylı

Bölüm 18. Demokrasi Mücadelesinde Odamız

Bölüm 18. Demokrasi Mücadelesinde Odamız Bölüm 18 Demokrasi Mücadelesinde Odamız 268 M M O 40. Dönem Çalışma Raporu M M O 40. Dönem Çalışma Raporu 269 TMMOB Makina Mühendisleri Odası bugüne dek olduğu gibi bu dönemde de kendi meslek alanları

Detaylı

Maden kazası değil, bu bir cinayettir ve sorumlulardan hesap sorulmalıdır

Maden kazası değil, bu bir cinayettir ve sorumlulardan hesap sorulmalıdır Maden kazası değil, bu bir cinayettir ve sorumlulardan hesap sorulmalıdır Zonguldak taki Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında bir patlama meydana geldi. Gelen son bilgilere

Detaylı

KISMİ İSTİHDAM SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ

KISMİ İSTİHDAM SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ KISMİ İSTİHDAM SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ I. GENEL BİLGİLER 01.10.2008 tarihine karar yürürlükte bulunan 506 sayılı Yasa da ve bu Yasa nın uygulamasını gösteren Sosyal Sigorta

Detaylı

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Editörler Yrd. Doç. Dr. İbrahim Görücü & Işıl Tüzün Arpacıoğlu İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Abdulvahap Akıncı Yrd.Doç.Dr.Ali Konak Dr. Meltem Arat Kifayet Erdem Ömer Nabi Baykal Şahin

Detaylı

TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK

TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK Yrd. Doç. Dr. S. Alp LİMONCUOĞLU İzmir 2010 TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK BİRİNCİ BÖLÜM İŞGÜCÜ PİYASASINDA

Detaylı

BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI 16 ŞUBAT 2011 CVK OTEL- İSTANBUL Tarihi günler yaşıyoruz. 10 Şubat-15 Şubat tarihleri arasında

Detaylı

İşsizlik İstikrarlı Biçimde Yükseliyor! Son 10 Yılın En Yüksek İşsiz Sayısı

İşsizlik İstikrarlı Biçimde Yükseliyor! Son 10 Yılın En Yüksek İşsiz Sayısı İşsizlik ve İstihdam Raporu-Şubat 2017 15 Şubat 2017, İstanbul İşsizlik İstikrarlı Biçimde Yükseliyor! Son 10 Yılın En Yüksek İşsiz Sayısı Bir yılda 590 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 715 bine

Detaylı

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ 1 İş Sözleşmesi (MADDE 8) İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin

Detaylı

Taşeron işçilere kadro çalışması hakkında her şey

Taşeron işçilere kadro çalışması hakkında her şey On5yirmi5.com Taşeron işçilere kadro çalışması hakkında her şey Taşeron işçilere kadro müjdesinin ardından, konuyla ilgili merak edilen sorulara AK Parti Ekonomi işleri Başkanlığı, Ekonomi Bülteni'nde

Detaylı

İşsizlik Dikiş Tutmuyor İşsizlikte Kriz Günlerine Dönüş

İşsizlik Dikiş Tutmuyor İşsizlikte Kriz Günlerine Dönüş İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ocak 2017 16 Ocak 2017, İstanbul İşsizlik Dikiş Tutmuyor İşsizlikte Kriz Günlerine Dönüş Bir yılda 500 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 647 bine yükseldi Geniş Tanımlı

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİ İSYAN BAYRAĞINI ÇEKTİ http://www.zamanindahaber.com/saglik/dis-hekimleri-isyan-bayragini-cekti-h50455.html 23.12.

DİŞ HEKİMLERİ İSYAN BAYRAĞINI ÇEKTİ http://www.zamanindahaber.com/saglik/dis-hekimleri-isyan-bayragini-cekti-h50455.html 23.12. DİŞ HEKİMLERİ İSYAN BAYRAĞINI ÇEKTİ http://www.zamanindahaber.com/saglik/dis-hekimleri-isyan-bayragini-cekti-h50455.html 23.12.2014 Dişhekimleri, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan randevu bekliyor

Detaylı

EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİ SENDİKASI

EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİ SENDİKASI TOPLUSÖZLEŞMEDE KİM KAZANDI? KİM KAYBETTİ? EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİ SENDİKASI TOPLUSÖZLEŞMEDE KİM KAZANDI, KİM KAYBETTİ? 2014-2015 yıllarını kapsayan toplusözleşme süreci, hükümet ve Memur Sen arasında

Detaylı

TARİHİ REKOR İŞSİZ SAYISI 7 MİLYONU AŞTI! HALKIN DERDİ BAŞKANLIK DEĞİL İŞSİZLİK!

TARİHİ REKOR İŞSİZ SAYISI 7 MİLYONU AŞTI! HALKIN DERDİ BAŞKANLIK DEĞİL İŞSİZLİK! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Nisan 2017 18 Nisan 2017, İstanbul TARİHİ REKOR İŞSİZ SAYISI 7 MİLYONU AŞTI! HALKIN DERDİ BAŞKANLIK DEĞİL İŞSİZLİK! Bir yılda 700 bin kişi işsizler ordusuna katıldı Geniş tanımlı

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sosyal Taraflar. İçişleri Bakanlığı ÇSGB

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sosyal Taraflar. İçişleri Bakanlığı ÇSGB TURİZM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecek ve çalışanların istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Haftalık çalışma süresi fazla mesai ve denkleştirme yapılması hallerinde 55

Detaylı

5953 Sayılı Basın İş Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu. Kanunlar Arasındaki Farklar. Yusuf Yücel

5953 Sayılı Basın İş Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu. Kanunlar Arasındaki Farklar. Yusuf Yücel 5953 Sayılı Basın İş Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu Kanunlar Arasındaki Farklar Yusuf Yücel Deneme Süresi Basın İş Kanunu İş Kanunu Mesleğe ilk intisap eden gazeteciler için tecrübe müddeti en çk üç aydır

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ağustos 2016 Geniş tanımlı işsiz 5 milyon 660 bin İstihdam artışında kamu lokomotif! Tarım dışı genç kadın işsizliği yüzde 24,8! Özet 15 Ağustos 2016, İstanbul Türkiye Devrimci

Detaylı

MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ?

MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ? MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ? Bilindiği gibi Dr. Ersin Aslan ın, bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin birinci yılı yaklaşıyor.

Detaylı

Bilgi. Ankara 2 Nolu Şube. İşkolunda Gelişmeler. Konfederasyonlar, Sendikalar. Yargı Kararları. İşkolu Tespit Kararları.

Bilgi. Ankara 2 Nolu Şube. İşkolunda Gelişmeler. Konfederasyonlar, Sendikalar. Yargı Kararları. İşkolu Tespit Kararları. Ankara 2 Nolu Şube Bilgi İşkolunda Gelişmeler Konfederasyonlar, Sendikalar Yargı Kararları İşkolu Tespit Kararları Kamu Atamaları Mevzuat Değişiklikleri Ekonomik Göstergeler Haberler Bilgi Sayısı : 1 Bilgi

Detaylı

KADIN İŞÇİLERİN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

KADIN İŞÇİLERİN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR KADIN İŞÇİLERİN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Erol GÜNER 80 I. GİRİŞ Çalışma hayatında işçilerin özelikle bazı işlerde gece çalıştırılmaları, bir gereklilik olarak ortaya

Detaylı

Arka Plan: Mücadeleleri Birleştirelim!

Arka Plan: Mücadeleleri Birleştirelim! Arka Plan: Mücadeleleri Birleştirelim! Krize, İşsizliğe, Yoksulluğa, Sömürüye Karşı Mücadeleci İşçi Komitelerinde Örgütlenelim! Kapitalist sistem yeni bir ekonomik krizle daha karşı karşıya Krizle birlikte

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Karanlığa Hayır! 8 Mart ın Aydınlığında Buluşuyoruz! HER YERDEYİZ!

Karanlığa Hayır! 8 Mart ın Aydınlığında Buluşuyoruz! HER YERDEYİZ! Karanlığa Hayır! 8 Mart ın Aydınlığında Buluşuyoruz! HER YERDEYİZ! 2 3 Dünya kadınlarının kapitalist erkek egemen sisteme başkaldırışının direniş tarihidir 8 Mart. 1857 yılının 8 Mart ında Amerika nın

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 7-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2010 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları belirlendi. A- 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET

Detaylı

AKOFiS İŞ GÜVENLİĞİ PAKETİ 17 KASIM 2014. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS İŞ GÜVENLİĞİ PAKETİ 17 KASIM 2014. Halkla İlişkiler Başkanlığı İŞ GÜVENLİĞİ PAKETİ 17 KASIM 2014 Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları,

Detaylı

ASGARİ ÜCRETE DEVLET DESTEĞİNİN, AYLIK SGK BİLDİRGESİNDE NASIL GÖSTERİLECEĞİ HAKKINDA SGK dan DUYURU ( )

ASGARİ ÜCRETE DEVLET DESTEĞİNİN, AYLIK SGK BİLDİRGESİNDE NASIL GÖSTERİLECEĞİ HAKKINDA SGK dan DUYURU ( ) Asgari ücret teşvikinde bunlara dikkat! 2016 yılında yaşanan yüksek asgari ücret artışını dengelemek amacıyla 1 Ocak tan itibaren geçerli olmak üzere 2016 yılı için asgari ücret prim teşviki geldi. Buna

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

Genel Başkanımız Haydar Arslan ın okuduğu basın açıklaması metni aşağıdadır. KGM Önünde Basın Açıklaması Yaptık

Genel Başkanımız Haydar Arslan ın okuduğu basın açıklaması metni aşağıdadır. KGM Önünde Basın Açıklaması Yaptık Sendikamız Yapı-Yol Sen 12 Nisan 2012 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü önünde ve eşzamanlı olarak tüm şube binaları önünde, Otoyol ve Köprülerin özelleştirilmesi, görevde yükselme ve unvan değişikliği

Detaylı

CHP EMEK BÜROLARI EMEK BÜLTENİ

CHP EMEK BÜROLARI EMEK BÜLTENİ CHP EMEK BÜROLARI EMEK BÜLTENİ I. İşten Çıkarmalar No.4 EYLÜL AYI İstanbul Bayrampaşa da bulunan Zara fabrikasında çalışan 151 işçi, üç aylık ücretleri, kıdem ve ihbar tazminatları ödenmeden işten atıldıkları

Detaylı

İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI

İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI İşsizlik ve İstihdam Raporu-Haziran 2017 15 Haziran 2017, İstanbul İŞSİZLİK HIZLA ARTARKEN İSTİHDAM ARTIŞI YETERSİZ KALDI Bir yılda 619 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 642 bine yükseldi Geniş

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ALMANYA DA 2012 ŞUBAT AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası

ALMANYA DA 2012 ŞUBAT AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası ALMANYA DA 2012 ŞUBAT AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Federal İstatistik Dairesi nin verilerine göre, çalışanların sayısı Ocak 2012

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. Ancak, 5510 sayılı Yasanın 4/c maddesinde belirtilen kamu görevlileri için herhangi bir tavan bulunmamaktadır.

ASGARİ ÜCRET. Ancak, 5510 sayılı Yasanın 4/c maddesinde belirtilen kamu görevlileri için herhangi bir tavan bulunmamaktadır. ASGARİ ÜCRET Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek

Detaylı

EVDE BAKIM PARASI ALANLARA SİGORTA GELİYOR

EVDE BAKIM PARASI ALANLARA SİGORTA GELİYOR Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, evde bakıma muhtaç yakını olup da evinde bu malül kişilere bakanlara evde bakım parası adı altında her ay net asgari ücret düzeyi kadar para vermektedir. Bu paranın

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK

KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK KAYIT DIŞI İSTİHDAM VE SOSYAL GÜVENLİK M. Kemal OKTAR * Sosyal Güvenlik Hukuku bakımından kayıt dışı istihdam olgusu; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu ve 2821 sayılı Sendikalar

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

2016 YILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

2016 YILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2016 YILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO- 23 OCAK 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ YAŞAM HAKKI İHLALLERİ ÖLÜ YARALI YARGISIZ İNFAZ (Keyfi Öldürme,

Detaylı

tarafından yazıldı. Çarşamba, 08 Haziran :44 - Son Güncelleme Perşembe, 09 Haziran :24

tarafından yazıldı. Çarşamba, 08 Haziran :44 - Son Güncelleme Perşembe, 09 Haziran :24 4/B'Lİ SÖZLEŞMELİ PERSONELİ KADROYA ALMAK ÇÖZÜM DEĞİLDİR. EĞER AKP SAMİMİ İSE, ESNEK İSTİHDAMA VE GÜVENCESİZ ÇALIŞTIRMAYA YÖNELİK TÜM DÜZENLEMELERİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMALIDIR. TÜM ÇALIŞANLARA GÜVENCELİ

Detaylı

Gelir Testi Yaptırmayanlar Dikkat!

Gelir Testi Yaptırmayanlar Dikkat! Gelir testi yaptırmadığı için aylık primi 2012 den beri 288 liradan hesaplanan 5 milyonu aşkın sigortalıya biriken borçtan kurtulmak için verilen 6 ay ek süre 31 Mart ta doluyor 2015 yılı, sosyal güvenlik

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HİZMET İCİ EĞİTİM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HİZMET İCİ EĞİTİM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HİZMET İCİ EĞİTİM TAŞERON İŞÇİ HAKLARI AYŞE KÖME AKPULAT İÇİNDEKİLER 4857 S. İş Kanunu nda İşçi, İşveren ve Altişveren (Taşeron) Kavramları Asıl Alt İşveren İlişkisinin Koşulları

Detaylı

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI?

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? Erol GÜNER * I. GİRİŞ; 4857 sayılı İş Yasasının 2. Maddesine göre, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İş ilişkisinin

Detaylı

İŞSİZLİKTE PATLAMA!: AKP İşsizlikle Mücadelede Başarısız!

İŞSİZLİKTE PATLAMA!: AKP İşsizlikle Mücadelede Başarısız! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Kasım 2016 15 Kasım 2016, İstanbul İŞSİZLİKTE PATLAMA!: AKP İşsizlikle Mücadelede Başarısız! İşsizlik son beş yıldır düzenli olarak artıyor! Son bir yılda 435 bin yeni işsiz!

Detaylı

2016 Ocak Ayı / İşçi Aileleri Nasıl Geçiniyor? İSİG Meclisi

2016 Ocak Ayı / İşçi Aileleri Nasıl Geçiniyor? İSİG Meclisi 2016 Ocak Ayı / İşçi Aileleri Nasıl Geçiniyor? İSİG Meclisi Ön Not: Raporlarımız gerçek hayat hikâyelerine dayanmakta, yalnız işçilerin kişisel bilgileri -koruma amaçlı- olarak değiştirilmektedir 1 ASGARİ

Detaylı

Geçici İş İlişkisi Uygulama Rehberi

Geçici İş İlişkisi Uygulama Rehberi Geçici İş İlişkisi Çalışma hayatında iş hukukuna dair uygulamaları açıklayan rehberlerimiz ile siz müvekkillerimize etkin hukuki bilgilendirme yapmayı amaçlıyoruz. Değişken iş hukuku mevzuatının doğru

Detaylı

Sirküler no: 019 İstanbul, 10 Şubat 2009

Sirküler no: 019 İstanbul, 10 Şubat 2009 Sirküler no: 019 İstanbul, 10 Şubat 2009 Konu: Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği uygulaması. Özet: İşsizlik Sigortası Kanunu nun ek 2. maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

KAMU İSTİHDAM RAPORU. Giriş

KAMU İSTİHDAM RAPORU. Giriş KAMU İSTİHDAM RAPORU Giriş Türkiye işçi sınıfı güvencesiz, esnek ve kuralsız çalışma koşullarının giderek arttığı, taşeronlaşmanın yaygınlaştığı, sendikalaşma olanaklarının giderek azaldığı, çalışma yaşamının

Detaylı

Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr

Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr 28 Nisan 2015 İşgücü Piyasasının Fotoğrafını Çekiyoruz! Yılda en az 2 kez, tüm

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

KAMU İSTİHDAM BÜLTENİ

KAMU İSTİHDAM BÜLTENİ 18.08.2014 KAMU İSTİHDAM BÜLTENİ Giriş Türkiye işçi sınıfı güvencesiz, esnek ve kuralsız çalışma koşullarının giderek arttığı, taşeronlaşmanın yaygınlaştığı, sendikalaşma olanaklarının giderek azaldığı,

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 01.07.2008 Tarihinden İtibaren, İşverenlerin 50 veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İş Yerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör

Detaylı

GENEL YETKİLİ SENDİKA. Hizmet Sendikacılığımızın 2009 Kazanımları

GENEL YETKİLİ SENDİKA. Hizmet Sendikacılığımızın 2009 Kazanımları GENEL YETKİLİ SENDİKA Hizmet Sendikacılığımızın 2009 Kazanımları Sendikamızın 2009 Toplu Görüşmelerindeki sağlık çalışanları açısından en önemli kazanımı ek ödemelerde aylık mahsuplaşma talebinin kabul

Detaylı

YILLIK İZİNDE EN SON NELER DEĞİŞTİ? TAŞERON İŞÇİLERİN YILLIK İZİN HAKLARI

YILLIK İZİNDE EN SON NELER DEĞİŞTİ? TAŞERON İŞÇİLERİN YILLIK İZİN HAKLARI YILLIK İZİNDE EN SON NELER DEĞİŞTİ? TAŞERON İŞÇİLERİN YILLIK İZİN HAKLARI Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ Yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte, çalışanlar yıllık ücretli izinlerini daha

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Türkiye Đşçi Sendikaları Konfederasyonu KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Ankara Amaç Türkiye de kayıt dışı istihdam önemli bir sorun olarak gündemdedir. Ülkede son verilere göre istihdam edilenlerin yüzde

Detaylı

ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin/Mezitli Gençlik Kolları ile TBMM de bir

Detaylı

BELEDİYELERDE İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİLERİN EKONOMİK-SOSYAL DURUMLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

BELEDİYELERDE İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİLERİN EKONOMİK-SOSYAL DURUMLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Genel-İş Emek Araştırma Dergisi, 2005/1 105 BELEDİYELERDE İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİLERİN EKONOMİK-SOSYAL DURUMLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Hülya Yeşilgöz Bilindiği gibi, küreselleşme sürecinin bir sonucu olan

Detaylı

İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır?

İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır? On5yirmi5.com İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır? Kimler işsizlik sigortasından yararlanabilir, işsizlik sigortası hangi süre ile verilir, hangi durumlarda kesilir? Yayın Tarihi : 2 Temmuz 2014 Çarşamba

Detaylı

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler 1 6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan ve Torba Kanun

Detaylı

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI 2016 YARIM GÜN ÇALIŞMA SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI Değerli Meslek Mensubumuz 6663 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna 10/2/2016 tarihinden itibaren eklenen ek 5 inci madde

Detaylı

Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulundurulmasını sağladık.

Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulundurulmasını sağladık. E RSİT E ÜNİV 1 12 Eylül 2010 tarihinde halkın onayına sunulan anayasa değişikliği referandum paketine toplu sözleşme hakkının eklenmesini ve pakete verdiğimiz destekle, iş güvencesine dokundurtmadan kamu

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Dinar Orman İşletme Müdürlüğü

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Dinar Orman İşletme Müdürlüğü T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Dinar Orman İşletme Müdürlüğü TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI DİNAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MERA ISLAHI, REHABİLİTASYON, ÇEVRE TEMİZLİĞİ ve KÜLTÜR

Detaylı