BANKA MUAMELELERİ VERGİSİNİN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE REKABETİ BOZUCU ETKİLERİ VE BİR MODEL ÖNERİSİ. Dr. Sezai TANRIVERDİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANKA MUAMELELERİ VERGİSİNİN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE REKABETİ BOZUCU ETKİLERİ VE BİR MODEL ÖNERİSİ. Dr. Sezai TANRIVERDİ"

Transkript

1 BANKA MUAMELELERİ VERGİSİNİN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE REKABETİ BOZUCU ETKİLERİ VE BİR MODEL ÖNERİSİ Dr. Sezai TANRIVERDİ ANKARA 2010

2 BDDK Kitapları No: 7 Banka Muameleleri Vergisinin Bankacılık Sektöründe Rekabeti Bozucu Etkileri ve Bir Model Önerisi Sezai TANRIVERDİ ISBN (Basılı) ISBN (web) Bu kitapta ileri sürülen fikir ve görüşler yazarına aittir; hiçbir şekilde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun görüşlerini yansıtmaz. Bu çalışma 2010 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Ana Bilim Dalına sunulan ve kabul edilen doktora tezinin gözden geçirilmiş halidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Atatürk Bulvarı No: 191/B Kavaklıdere Ankara-Türkiye Tel:(312) Fax: (312) e-posta: BDDK Aroks Doküman Merkezi Ağustos 2010 BDDK Bu eserin tüm telif hakları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na aittir. Kaynak gösterilmeksizin kısmen ya da tamamen alıntı yapılamaz. BDDK nun yazılı izni olmaksızın hiçbir yöntemle kopya edilemez, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

3 Babam Halil Tanrıverdi ye...

4

5 Yazar Hakkında Sezai Tanrıverdi, 1963 yılında Samsun da doğdu. Lise öğrenimini Samsun 19 Mayıs Lisesi nde tamamladıktan sonra; 1984 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü nden lisans, 2005 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Muhasebe ve Denetim Programı ndan yüksek lisans, 2010 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Ana Bilim Dalı ndan doktora derecesi aldı. İş hayatına 1987 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu nda Hesap Uzman Yardımcısı olarak başladı yılında Hesap Uzmanı oldu. Buradaki görevinden 1996 yılında istifa ederek ayrıldı ve Anadolu Grubu nda Mali İşler Koordinatör Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Anadolu Grubu şirketlerinde yıllarında Mali İşler Koordinatör Yardımcısı, Mali İşler Müdürü, Mali Kontrol Müdürü, Mali İşler Direktörü ve Mali İşler Koordinatörü olarak görev yaptı tarihinde Yazıcılar Holding A.Ş. Genel Müdürü olarak görevlendirildi. Hâlen bu görevi sürdürmektedir. Yeminli Mali Müşavirlik Ruhsatı, Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı, Kredi Derecelendirme Uzmanlığı ve Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı sahibidir. Mülkiyeliler Birliği, Maliye Hesap Uzmanları Vakfı, Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği ve Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı üyesidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

6

7 ÖNSÖZ Türkiye büyüme teorisine göre gelişmekte olan ülkeler arasında yer almaktadır. Bu durum ülkenin büyümeye ve refah artışına gelişmiş ülkelerden daha fazla ihtiyaç duyduğuna işaret eder. Yanı sıra gelişmiş ülkelere kıyasen hızlı nüfus artışı, genç nüfusun toplam nüfus içindeki yüksek payı ve neredeyse kronikleşen yüksek işsizlik oranı bu ihtiyacı hem şiddetlendirmekte hem de sürecin olabildiğince çabuk gerçekleşmesini zaruri hale getirmektedir. İstikrarlı, kalıcı ve sürdürülebilir bir büyüme ise sağlam finansman kaynaklarının varlığına bağlıdır. Bu finansman, hane halkı tasarruflarından kaynaklanan iç finansman olabileceği gibi, bunun yanında uluslararası sermaye hareketlerinden beslenen dış finansman da olabilir. Ancak global ekonomik krizlerin artık daha kısa devrelerde yaşanıyor olması, bu krizler sırasında sabit sermaye yatırımı niteliğinde olmayan yabancı yatırımların ve alınan borçların ülkeden kısa sürede ve büyük miktarlar halinde çıkması, yine dış finansman kaynaklarının siyasi belirsizlik ya da krizlerde o ülkelerden çıkmak yönünde davranışlar sergilemesi iç finansman kaynaklarının önemini daha da artırmaktadır. Tasarrufların hane halkından (fon arz edenlerden) işletme ya da yatırım sermayesi olarak kredi kullananlara (fon talep edenlere) aktarılmasında en büyük görev bankacılık sektörüne düşmektedir. Bankacılık sektörünün bu işlevini uluslararası rekabet ortamında etkinlikle yerine getirebilmesi ise, bu sektörü düzenleyen her türlü kurallar manzumesinin uluslararası normlara uygun olmasına büyük ölçüde bağlıdır. Türkiye 2001 yılı ve devamında yaşanan bankacılık krizinin ardından bankacılığın hukuki çerçevesini, düzenlenmesini, sürekli olarak gözetlenmesini ve denetlenmesini uluslararası normlara yakınlaştırmış; hatta bu regülasyonların, ABD nde banka ve finansal kurumların ardı ardına iflasları ve/veya kamu kaynaklarına ihtiyaç duymaları ile başlayan ve ardından tüm Dünya yı etkisi altına alan ekonomik kriz sırasında gösterdiği dayanıklılık sebebiyle Dünya uygulamalarından daha iyi ve sistemi koruyucu olduğu övgüleri ile karşılaşılmıştır. Ancak, düzenleme ve denetlemede sağlanan yüksek standart, aracılık maliyetleri konusunda sağlanamamış; bu konuda hayli eski ve adil rekabeti engelleyici düzenlemeler ile yola devam edilmiştir. Oysa aracılık maliyetleri de en az düzenleme ve denetlemeye yönelik regülasyonlar kadar önemli ve bankaların etkinliği açısından belirleyici olmaktadır. Öyle ki, aracılık maliyetleri bankaların fon yaratma kapasiteleri üzerinde etkili olmakta ve bu da fon talep edenlere aktarılacak fon tutarını ve dolayısıyla büyümenin finansmanını etkilemektedir. İşte bu gerçekten yola çıkan çalışmamızda, aracılık maliyetlerinin tümü üzerinde değilse de en önemlilerinden birisi olan banka muameleleri vergisi üzerinde yoğunlaşılmış; bu verginin halihazırdaki uygulamasının ekonomi ve bankacılık sistemi üzerindeki etkileri ile uygulanmasında karşılaşılan sorunlar sergilenmek yoluna gidilmiş ve ardından Türkiye nin kapısında olduğu, bankacılık ve vergi de dahil müktesebatını kabûl etmek konusunda ira-

8 viii de beyanında bulunduğu AB nin bankacılık işlemlerini ne şekilde vergilendirdiği ortaya konulmuştur. Şüphesiz çalışmanın amacı tüm bunları sergilemek değil, Farklı olarak neler yapılmalıdır? sorusuna öznel de olsa yanıt aramaktır. Tabii, bu yanıtın neden ve nasıl sorularını da karşılıyor olması gerekir. Çalışmamızda önerilen model ile bu yanıtları kısmen de olsa verebildiğimiz kanaatindeyiz. Ancak bunların en iyi ya da mutlak iyi olduklarını iddia etmek kolay olmasa gerekir. Yine de vardığımız sonuçların ve önerdiğimiz modelin bir tartışma kulvarı açacağına, daha iyilerinin önerilmesine ve nihayetinde bu istikamette bir takım düzenlemeler yapılmasına az da olsa vesile olacağına ve katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu çalışmamız sırasında yakın ilgilerini esirgemeyen, yönlendirme, yorum ve önerileri ile her fırsatta katkı sağlayan başta Sn. Prof. Dr. Cemal İBİŞ olmak üzere Sn. Prof. Dr. Tiğinçe OKTAR ve Sn. Yrd. Doç. Dr. Masum TÜRKER e; doktora öğrencisi arkadaşlarım Sn. Abdullah YAVAŞ ve Sn. Aydın ALTINOK a; meslektaşlarım Sn. Hansın DALBAYRAK, Sn. İrfan ÇETİN ve Sn. Ertuğrul CİN e; iş yaşamımın yoğunluğuna karşın bu çalışmanın yapılabilmesi için fırsat sağlayan işyerime ve Sn. S. Metin ECEVİT in şahsında değerli yöneticilerime; kendilerine ayırabildiğim kısıtlı zamandan dahi fedakârlık ederek bu çalışmaya yoğunlaşmam için teşvik eden ve destek olan eşim Günay a, çocuklarım Ekin Yağmur ve Yiğit Taylan a çok teşekkür ederim. Her birisine ayrı ayrı minnettarım. Yanı sıra, çalışmalarından yararlandığım değerli akademisyen, araştırmacı ve yazarlara, kurum ve kuruluşlara da teşekkür borçluyum. Onların taş üstüne taş koyarak oluşturdukları yapıya bir taş da ben ekleyebildiysem, ne mutlu bana! Sezai TANRIVERDİ

9 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii TABLOLAR LİSTESİ... xi ŞEKİLLER LİSTESİ...xiii KISALTMALAR LİSTESİ...xv GİRİŞ...1 BÖLÜM I BANKACILIKTA ARACILIK MALİYETİ Finansal Kurumlar, Finansal İşlemler ve Bankacılık Faaliyeti Aracılık Maliyeti Kavramı ve Bileşenleri Kaynak Maliyeti Kavramı ve Aracılık Maliyetlerinin Kaynak Maliyeti İçindeki Yeri Mevduatın Krediye Dönüşüm Sürecinde Vergi ve Benzerlerinin Yükü Aracılık Maliyetlerinin Rekabet Gücü Üzerindeki Etkileri Aracılık Maliyetlerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri Aracılık Maliyetlerinin Bankacılık Faaliyetleri Üzerindeki Etkileri...45 BÖLÜM II TÜRK VERGİ SİSTEMİ VE İŞLEM (MUAMELE) VERGİLERİ Genel Olarak Vergi ve Vergileme İlkeleri Vergi Hukuku ve Vergi Sistemi Türk Vergi Sistemi Osmanlı dan Cumhuriyet e Ekonomik Yapı Cumhuriyet Dönemi nde Ekonomik Gelişmeler Türk Vergi Sistemi nin Cumhuriyet Dönemi Gelişmeleri İşlem (Gider, Muamele) Vergileri ve Türk Vergi Sistemi İçindeki Yeri Muamele (Gider) Vergilerinin Niteliği, Yapısı ve Temel Terminolojisi Türkiye de Muamele (Gider) Vergiciliği nin Gelişimi Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Genel Olarak BSMV nin Amacı BSMV nin Konusu ve BSMV nde Vergi yi Doğuran Olay İşlemin Tarafları Bir İşlemin Var Olması Nakden ya da Hesaben Tahsilat Yapılması Tahsilatın Bankanın Lehine Olması Döviz Satış İşlemleri nin Özel Durumu BSMV nde Mükellefiyet, Mükellef ve Sorumlu BSMV nde Muaflıklar ve İstisnalar BSMV nin Matrahı BSMV nde Oran Yapısı BSMV nde Beyan, Tarhiyat, Tahakkuk ve Ödeme...154

10 x 2.6. Katma Değer Vergisi Genel Olarak KDV nin Konusu ve KDV nde Vergi yi Doğuran Olay KDV nde Mükellefiyet, Mükellef ve Sorumlu KDV İstisnaları KDV nin Matrahı KDV nde Oran Yapısı KDV nde İndirim Mekanizması KDV nde Kısmi Vergi İndirimi İndirimli KDV Oranına Tabi Mal Teslimi ve Hizmet İfalarında Yüklenilen KDV nin İade Edilmesi KDV nde Beyan, Tarhiyat, Tahakkuk ve Ödeme Avrupa Birliği Vergi Sistemi Genel Olarak Katma Değer Vergisi Finansal İşlemlerin KDV Kapsamında Vergilendirilmesi Finansal İşlemlerin KDV Kapsamında Vergilendirilmesine Eleştiriler BÖLÜM III MODEL ÖNERİSİ: BANKACILIK İŞLEMLERİNİN KDV KAPSAMINDA VERGİLENDİRİLMESİ BSMV nin Kaldırılması Tartışmaları Bankacılık Hizmetlerinin KDV Kapsamına Alınması Tartışmaları Bankacılık İşlemlerinin KDV Kapsamında Vergilendirilmesinde İstisna Modeline Alternatif Yaklaşımlar Nakit Akışı Yaklaşımı ( Cash-Flow Approach ) Vergi Hesaplama Hesaplı Nakit Akış Yöntemi ( Cash-Flow Method with Tax Calculation Account ) Ters Vergilendirme Yoluyla Mevduat Faizi ve Kredi Faizinin Vergilendirilmesi ( Implications of Taxing Deposit and Loan Interest Through Reverse-Charging ) Değiştirilmiş Ters Vergilendirme Yaklaşımı ( Modified Reverse-Charging Approach ) İşletmelere Sıfır Oranlı Vergileme Yöntemi ( Zero-Rating Business-Use of Financial Services ) Avrupa Birliği nde İyileştirme Mahiyetinde Olmak Üzere Tartışılan Yöntemler Türkiye de Bankacılık İşlemlerinin KDV Kapsamında Vergilendirilmesine Yönelik Model Modelin Esasları Gider Vergileri Kanunu nda Yapılması Gereken Değişiklikler sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun Bankacılık Hizmetleri nin KDV Kapsamına Alınması Yönünden Genel Değerlendirmesi ve Yapılması Gereken Düzenlemeler SONUÇ KAYNAKÇA...315

11 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1: Bankacılıkta Kaynak Sağlama ve Kaynak Kullandırmada Yüklenilen Vergi ve Benzerleri Tablo 2: Özel Sermayeli Bankaların Kaynak Maliyetleri...17 Tablo 3: Mevduatın Krediye Dönüşüm Sürecinde Vergi ve Benzerlerinin Yükü Tablo 4: Aracılık Maliyetlerindeki Gelişmeler...20 Tablo 5: BSMV nin Kaldırılmasının TL Kredi Maliyeti Üzerindeki Etkisi (%)...21 Tablo 6: BSMV nin Kaldırılmasının DTH ndan Döviz Üzerinden Kullandırılan Kredi Maliyeti Üzerindeki Etkisi (%) Tablo 7: Mali Yükümlülüklerin Nihai Yüklenicileri (2002)...23 Tablo 8: Mali Yükümlülüklerin Nihai Yüklenicileri (2003)...23 Tablo 9: Mali Yükümlülüklerin Nihai Yüklenicileri (2004)...24 Tablo 10: Kredi Piyasasında Arz Talep Eğrisi...26 Tablo 11: Ekonomik Büyüme İle Mali Gelişmişlik İlişkisi...38 Tablo 12: Krediler-Sanayi Üretimi İlişkisi (Krediler-Sanayi Üretim Endeksi)...39 Tablo 13: Krediler-Özel Sektör Sabit Sermaye Yatırımları nın Milli Gelir İçindeki Payı İlişkisi (Krediler-Özel SSY) Tablo 14: Türk Vergi Sistemi ni Oluşturan Vergiler...74 Tablo 15: Merkezi Yönetim (Konsolide) Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri ( )...75 Tablo 16: Merkezi Yönetim (Konsolide) Bütçe Gelirlerinin Oransal Dağılımı ( )...77 Tablo 17: Vergi Gelirleri (Tahsilatlar) ( )...79 Tablo 18: Vergi Gelirlerinin Oransal Dağılımı ( ) Tablo 19: Dâhilde Alınan İşlem (Muamele) Vergileri Tablo 20: Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan İşlem Vergileri Tablo 21: Dâhilde ve Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan İşlem Vergileri Toplamı Tablo 22: Vergi Gelirlerinin Ana Başlıklar İtibariyle Toplam Vergi Gelirleri İçindeki Payı (2007) Tablo 23: Vergi Gelirlerinin Ana Başlıklar İtibariyleToplam Vergi Gelirleri İçindeki Payı (2007) ( Sosyal Güvenlik Ödemeleri Hariç) Tablo 24: Mal ve Hizmetlerden Alınan Vergilerin (5000) GSYİH İçindeki Payı Tablo 25: Mal ve Hizmetlerden Alınan Vergilerin (5000) Toplam Vergi Gelirleri İçindeki Payı Tablo 26: Tüketim Vergilerinin (5100) GSYİH İçindeki Payı Tablo 27: Tüketim Vergilerinin (5100) Toplam Vergi Gelirleri İçindeki Payı...103

12 xii Tablo 28: Genel Tüketim Vergilerinin (5110) GSYİH İçindeki Payı Tablo 29: Genel Tüketim Vergilerinin (5110) Toplam Vergi Gelirleri İçindeki Payı Tablo 30: Belirli Mal ve Hizmetlerden Alınan Vergilerin (5120) GSYİH İçindeki Payı Tablo 31: Belirli Mal ve Hizmetlerden Alınan Vergilerin (5120) Toplam Vergi Gelirleri İçindeki Payı Tablo 32: Yıllar İtibariyle BSMV Gelirleri Tablo 33: Yıllar İtibariyle BMV Gelirleri Tablo 34: Yıllar İtibariyle KDV Gelirleri Tablo 35: AB Ülkelerinde Uygulanan KDV Oranları Tablo 36: AB Ülkelerinde Finansal Kuruluşların Kısmi Vergi İndirimi Tablo 37: OECD Üyesi Ülkelerde Finansal Hizmetlerin Vergilendirilmesi Tablo 38: AB nde ve Türkiye de Bankacılık İşlemleri Üzerindeki Vergi Yükü Modellemesi Tablo 39: Model Uyarınca Asli ve Tali Bankacılık İşlemlerinin KDV Karşısındaki Durumu ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1: Finansal Sistem İçerisinde Fon Akışları...5 Şekil 2: Finansal Sistemin Unsurları... 6 Şekil 3: Finans Sektörü - Ekonomik Büyüme İlişkisi...33 Şekil 4: Fon Arz Edenlerden Fon Talep Edenlere Fon Akışı...242

13 KISALTMALAR LİSTESİ AAET Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu AB Avrupa Birliği ABD Amerika Birleşik Devletleri AET Avrupa Ekonomik Topluluğu a.g.e. adı geçen eser a.g.m. adı geçen makale a.g.r. adı geçen rapor a.g.s. adı geçen sunum a.g.t. adı geçen tez AKÇT Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu AT Avrupa Topluluğu BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BKK Bakanlar Kurulu Kararı Bkz. Bakınız BMV Banka Muameleleri Vergisi BSMV Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi D. Daire DPT Devlet Plânlama Teşkilatı DTH Döviz Tevdiat Hesabı FKŞ Finansal Kiralama Şirketleri GdVK Gider Vergileri Kanunu GSMH Gayri Safi Milli Hasıla GSYİH Gayri Safi Yur tiçi Hasıla GVK Gelir Vergisi Kanunu H.D. Hukuk Dairesi H.G.K. Hukuk Genel Kurulu IMF Uluslararası Para Fonu İMKB İstanbul Menkul Kıymetler Borsası KDV Katma Değer Vergisi KDVK Katma Değer Vergisi Kanunu KİT Kamu İktisadi Teşebbüsü (Teşebbüsleri) KKDF Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu KMV Kambiyo Muameleleri Vergisi

14 xiv KOBİ Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler KVK Kurumlar Vergisi Kanunu Mad. Madde Mük. Mükerrer NATO Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü OECD Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OEEC Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı ÖTV Özel Tüketim Vergisi s. Sayfa ss. Sayfa aralığı S.K. Sayılı Kanun SMV Sigorta Muameleleri Vergisi TBB Türkiye Bankalar Birliği TCMB Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TEFE Toptan Eşya Fiyatları Endeksi TİSK Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TKBB Türkiye Katılım Bankaları Birliği TL Türk Lirası TMSF Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu TTK Türk Ticaret Kanunu TÜSİAD Türkiye Sanayicileri ve İşadamları Derneği USD Amerikan Doları vd. ve diğerleri V.D.D.G.K. Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu VHH Vergi Hesaplama Hesaplı Nakit Akış Yöntemi VUK Vergi Usul Kanunu VYŞ Varlık Yönetim Şirketi/Şirketleri

15 GİRİŞ Finansal sistem, fon fazlalarını arz eden girişimciler ve hane halkı ile söz konusu fonlara ihtiyacı bulunan girişimciler ve hane halkı arasındaki fon akımını düzenleyen kurumlar, akımı sağlayan yatırım ve finansman araçları ile bunlarla ilgili hukuki düzenlemeler ve idari kurulların bütünüdür. Finansal sistem, belirli kurumların ve pazarların, bir arada ve karşılıklı olarak birbirlerini etkileyen temel fonksiyonlarını gerçekleştirmek amacıyla bir araya gelmeleri sonucunda oluşmakta ve fon fazlaları ve açığı olan ekonomik birimler arasında aracılık görevini görmektedir. Dünya da fon akımlarının yaklaşık %75 i bankacılık kesimi üzerinden gerçekleşmektedir. Türkiye de de finansal sistemdeki kurumların toplam aktiflerinin %90 ına ulaşan aktif büyüklükleri ile bankalar, bu bağlamda, fonların tasarruf sahiplerinden, fon gereksinimi olanlara transferini sağlayan bir işlevi yerine getirmek suretiyle, gerek para, gerekse sermaye piyasalarının önemli bir finansal aracısı konumunu elde etmektedir. Bu işlev, yani aracılık, bankacılık sektörünün en temel işlevidir. Bu işlevin etkin bir şekilde yerine getirilmesi, aracılık sırasında yüklenilen maliyetlerin yüksek olmaması ile yakından ilgilidir. Aracılık maliyetleri ( intermediation cost ) nin yüksek olması bankacılık kesimine olan talebi olumsuz etkilemekte, rekabeti bozucu ( distortionary ) etki yapmakta ve bankacılık sisteminin etkin çalışmasını engellemektedir. Öte yandan, Türkiye de 1980 li yıllarla birlikte büyüme stratejisi önemli bir değişim geçirmiş; kamu yatırımları ve kamudan özel sektöre sağlanan ucuz girdi, teşvik, sübvansiyonlar, dış rekabetin engellenmesi, ücret düzeyi yüksek tutularak iç talebin artırılması ile şekillenen sermaye birikimi modeli, yerini kamu sektörünün sermaye birikimi modelini doğrudan desteklemekten vazgeçerek kendisini piyasa ekonomisinin kurumsallaşması ve fiziki-sosyal altyapının iyileştirilmesi ile sınırlı tuttuğu; üretim faaliyetlerinin itici gücünün iç talep yerine dış talep olması, iç ve dış rekabet baskısının verimlilik artışına yol açması ve böylece para, mal ve sermaye piyasalarının Dünya ölçeğinde entegrasyonunun sonucu olarak gelişmiş ülkelerdeki fon fazlasının fon ihtiyacı olan gelişmekte olan ülkelere yönelmesinin beklendiği yeni bir modele, yeni ekonomik büyüme stratejisine terk etmiştir. Bu stratejide, yurtiçinden ve dışından sağlanan kaynakları reel kesime aktaran bankacılık sektörü kritik bir rol üstlenmektedir. Reel kesim ile bankacılık sektörü arasında sağlıklı bir ilişki kurulabilmesinin önemli bir koşulu aracılık maliyetlerinin düşürülebilmesi-

16 2 dir. Bu sorun yapısal niteliktedir ve Türkiye de uzun dönemli sürdürülebilir büyümenin sağlanmasını geciktiren unsurlardan biri olmuştur. Aracılık maliyetleri, bankaların fon kullandırma ve fon toplama maliyetleri arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. Bu başlık altında toplanabilecek maliyetlerin bir kısmı banka organizasyonuna bağlı genel yönetim giderleri niteliğindeki organizasyonel giderler iken, bir diğer grup vergi ve benzeri kanunlarla (zorla) alınan kamusal yükler ve para politikasının uygulamasından kaynaklanan munzam karşılıklar ve disponibilitedir. Aracılık maliyetleri ve bu bağlamda Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ( BSMV ) ile bankaların rekabet gücü ve ekonomik büyüme arasında negatif bir ilişki bulunmaktadır. Bu sebeple, aracılık maliyetlerinin azaltılması gerek bankaların rekabet gücünün artırılması, gerekse ekonomik büyümenin (ya da daha yüksek büyümenin) sağlanması yönünden önem arz etmektedir. Türkiye de mal ve hizmetler üzerinden alınan işlem vergilerinde Katma Değer Vergisi ( KDV ) tabanlı bir vergileme hâkimdir. Bu vergileme tarzı, kimi finansal işlemlerde de uygulanmakla birlikte, finansal aracılığın en büyük kısmını oluşturan bankacılık işlemlerinde, işlem vergisi olarak BSMV 1 uygulanmaktadır. Bu vergi, KDV nden farklı olarak indirim mekanizmasına sahip olmadığından, çoğunlukla yansıtılamamakta; aracılık fonksiyonunu yerine getiren bankacılık kesimi üzerinde önemli bir aracılık maliyeti olarak kalmaktadır. Öte yandan, fon arz ve talep edenler arasında aracılık fonksiyonunu sağlayan kimi finansal kurumların işlemlerinde KDV uygulanması ve bu verginin yüklenicileri tarafından indirim konusu yapılarak nihai tüketiciye kadar ulaşan zincir içinde yansıtılabilmesi imkânının varlığı, bir başka ve önemli finansal aracı olan bankaların bu kurumlara göre maliyetlerini yükseltmekte ve (bu açıdan) rekabeti bozucu etki yaratmaktadır. Yanı sıra, uluslararası sermaye hareketlerinin mobilizasyonunun giderek arttığı, finansal aracılığın globalleştiği ve uluslararası rekabetin yaşandığı günümüz koşullarında, diğer ülkelerde aracılık maliyeti yaratmayan işlem vergileri cari iken ya da BSMV veya benzeri işlem vergileri uygulanmıyorken, Türkiye de maliyet yaratan/ artıran işlem vergisi BSMV nin varlığı; gerek yurtdışından Türkiye ye yönelik finansal aracılık faaliyetlerinde ve gerekse Türkiye deki bankaların yurtdışına yönelik işlemlerinde ulusal aracılar lehine rekabeti bozucu etki yaratmaktadır. 1 BSMV, tarihli ve 9362 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu nun II. Kısım, 1. Bölüm ünde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre BSMV üç unsurdan oluşmaktadır: (i) Banka Muameleleri Vergisi ( BMV ), (ii) Sigorta Muameleleri Vergisi ( SMV ) ve (iii) Kambiyo Muameleleri Vergisi ( KMV ). Çalışmamızda kimi zaman BSMV kimi zaman da BMV ifadesine yer verilmiştir. Ancak her ikisi ile de aynı unsur anlatılmış olacaktır. Bir başka ifade ile çalışmamızda BSMV denildiğinde, SMV ve/veya KMV değil, sadece BMV anlaşılmalıdır.

17 3 Bu bağlamda, Avrupa Birliği ( AB ) uygulamaları önem kazanmaktadır. AB üyesi ülkelerde BSMV tipi bir işlem vergisi uygulanmamakta; bankacılık işlemleri sebebiyle ya hiç vergi alınmamakta ya da KDV uygulanmaktadır. KDV ise çoğu ülkede ve çok önemli hacim yaratan işlemler için istisna/muaf tutulmakta ya da 0 oran uygulanmaktadır. Türkiye, KDV uygulamasına tarihinde geçmiş, geçiş sürecinde BSMV nin kaldırılarak yerine KDV nin getirilmesi tartışmaları yaşanmıştır. Ancak, gerek fiskal kaygılarla gerekse uygulamada sorunlar doğabileceği tereddüdüyle bu tartışma akim kalmıştır. Bir yandan KDV konusunda geçen yıllar içinde kat edilen mesafeler ve gerek vergi idaresi gerekse mükellefler bazında kazanılan alışkanlıklar, diğer yandan BSMV nin aracılık fonksiyonu üzerindeki olumsuz etkileri artık bankacılık işlemlerinin de KDV ne tabi tutulması gereğini düşündürmektedir. Bu çalışmanın amacı, bu yapısal dönüşümün ekonomik koşullarının oluşup oluşmadığını ortaya koymak; eğer anılan dönüşüm için uygun şartlar mevcut ise, bu dönüşümü sağlayacak düzenlemelerin niteliği ile uygulanabilecek vergileme prensiplerini belirlemektir. Çalışmamızda öncelikle aracılık fonksiyonunun niteliği üzerinde durulmuş, aracılık maliyetlerinin bankaların rekabet gücü ve ekonomik büyüme üzerindeki etkileri irdelenmiştir. Ardından Türkiye deki BSMV uygulamasının temel özellikleri ve vergileme tekniği açısından yaşanan sorunlar ortaya konulmuş; BSMV, etkin ve çağdaş bir vergilemenin temel ilkeleri yönünden irdelenmiştir. İzleyen bölümde muamele vergileri teorisindeki gelişmeler ışığında KDV, teorisi ve Türkiye uygulaması yönünden değerlendirilerek, finansal hizmetlerin bu vergi yapısına dâhil edilmesinin vergi teorisi ve tekniği yönünden olabilirliği üzerinde durulmuştur. Devamında AB uygulamaları sergilenerek, AB nin finansal aracılık hizmetlerini KDV nin kapsamına almasının ve fakat finansal hizmetlerin önemli bir kısmını muaf/istisna kılmasının ve/veya vergi oranını çok düşük ya da 0 olarak tespit etmesinin nedenleri ortaya konulmuştur. Üçüncü Bölüm de, öncelikle Türkiye de uzunca bir süredir uygulamacılar, sektör temsilcileri, mali idare ve akademisyenler arasında yaşanmakta olan BSMV nin kaldırılması talepli tartışmalar sergilenmiş ve yasal değişiklikler için hakim bir irade birliğinin varlığı vurgulanmıştır. Ardından, BSMV nin indirim mekanizması yönünden KDV ile ilişkilendirilmesi temelli, bize göre parsiyel olan görüşler değerlendirilmiştir. Üçüncü Bölüm ün III.3.3. ve III.3.4. alt bölümlerinde ise BSMV ni ikame edecek şekilde finansal hizmetlerin KDV kapsamına alınması yönündeki değerlendirmelerimiz ve Türkiye için model önerimiz yer almaktadır.

18

19 BÖLÜM I BANKACILIKTA ARACILIK MALİYETİ 1.1. Finansal Kurumlar, Finansal İşlemler ve Bankacılık Faaliyeti Finansal Sistem, belirli kurumların ve pazarların, bir arada ve karşılıklı olarak birbirlerini etkileyen temel fonksiyonlarını gerçekleştirmek amacıyla bir araya gelmeleriyle oluşan, temel fonksiyonu 2 fon fazlaları ve açığı olan ekonomik birimler arasında fon akışlarına aracılık etmek olan bir yapıdır 3. Şekil 1: Finansal Sistem İçerisinde Fon Akışları DOLAYLI FÝNANSMAN FÝNANSAL PÝYASALAR (Kredi Verenler - Tasarrufçular) 1. Hane Halký 2. Þirketler 3. Devlet 4. Yabancýlar FONLAR FONLAR FÝNANSAL PÝYASALAR DÝREKT FÝNANSMAN FONLAR (Kredi Kullananlar - Yatýrýmcýlar) 1. Hane Halký 2. Þirketler 3. Devlet 4. Yabancýlar Kaynak: Frederic S. Mishkin, The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Fourth Edition, New York: 1995, s. 21. Aktaran: Atilla Uyanık, Finansal Ürünlerin Vergilendirilmesi ve Yasal Düzenlemeler Açısından Değerlendirilmesi, Ankara: Sermaye Piyasası Kurulu Yayınları, Yayın No: 79, Temmuz 1997, s Finansal kurumlar temel fonksiyon olan aracılık fonksiyonu nun yanı sıra şu fonksiyonları da yerine getirirler: (i) Fon talep edenlerle fon arz edenlerin farklı vade taleplerini finansal araçların vadelerini farklılaştırarak vade ayarlamak, (ii) Arz ve talep edilen farklı büyüklükteki fonları küçük tasarrufları bir araya getirerek ya da büyük tasarrufları parçalayarak miktar ayarlamak, (iii) Fon talep edenlere finansal kurumlar üzerinden borç verilmesini temin ederek fon arz edenlerin riskini azaltmak, (iv) Fon arz ve talep edenlere pazar analizi, portföy yönetimi, finansal aktif değerlemesi vb. hizmetler sunarak finansal danışmanlık yapmak. (İlhan Uludağ ve Erişah Arıcan, Finansal Hizmetler Ekonomisi (Piyasalar-Kurumlar-Araçlar), 2. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları, Kasım 2001, s ) Kanaatimizce, finansal kurumların bu fonksiyonları da aracılık fonksiyonu içinde kalmaktadır. Bu sebeple, belirtilen şekilde bir parçalama anlamlı değildir. Çalışmamızda finansal kurumların -bankaların- söz konusu fonksiyonları da aracılık fonksiyonu içinde değerlendirilmiştir. Bu yaklaşım kimi yazarlarla paralellik göstermektedir. Bkz. Mehmet Hasan Eken, Enflasyonun Bankacılık Üzerine Etkilerinin Risk ve Kârlılık Açısından Değerlendirilmesi, Ankara: Türkiye Bankalar Birliği Yayını, Yayın No:187, 1994, s Uludağ ve Arıcan, Finansal Hizmetler Ekonomisi (Piyasalar-Kurumlar-Araçlar), s. 116.

20 6 Banka Muameleleri Vergisinin Bankacılık Sektöründe Rekabeti Bozucu Etkileri ve Bir Model Önerisi Finansal sistem belirli birtakım unsurların bir araya gelmeleri ile oluşur. Bunlar 4 ; Fon arz edenler (Tasarruf sahipleri; piyasanın ihtiyaç duyduğu fonları arz eden kişi ve kuruluşlar), Fon talep edenler (İhtiyaç sahipleri; fonları arz eden kişi ve kuruluşların karşı ayağında yer alan, bu fonlara ihtiyaç duyan kişi ve kuruluşlar), Yatırım ve finansman araçları (Satın alma gücünün fon arz edenlerden fon talep edenlere aktarılmasında kullanılan araçlar), Yardımcı kuruluşlar (Finansal sistemde biriken fonların, fon arz edenlerden fon talep edenlere aktarılmasına aracılık eden kuruluşlar), Hukuki ve İdari Düzen/Düzenlemeler (Finansal sistemin amaçlandığı biçimde çalışabilmesi için idari açıdan desteklenen -yazılı ya da yazılı olmayan kurallara göre işletilen- hukuki düzen). Bu unsurlar şöyle şematize edilebilirler: Şekil 2: Finansal Sistemin Unsurları FON ARZ EDENLER ARAÇLAR YARDIMCI KURULUŞLAR HUKUKİ VE İDARİ DÜZEN Para (Nakit) Mevduat Banka Parası Kredi Sosyal Güvenlik Fonları Tahviller Hisse Senetleri Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Kamu Kağıtları İpotekli Borç Senedi İpotekli İrat Senedi PARA PİYASASI Bankalar Sigorta Şirketleri Aracı Kurumlar Parafiskal Kurumlar Finansman Şirketleri Factoring Şirketleri Leasing Şirketleri Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Fonları Kooperatifler FON TALEP EDENLER Çalışma İlke ve Kuralları SERMAYE PİYASASI Kaynak: Ahmet Kırman, Finansal Sistemde Vergilendirilme, Ankara: Türkiye Bankalar Birliği, Eğitim ve Tanıtım Grubu Seminer Notları, 1999, s. 6. Görüleceği üzere sistemin unsurlarından birisi, fonların fon arz edenlerden fon talep edenlere aktarılmasına aracılıktır. Finansal (mali) aracılığa ihtiyaç duyulma- 4 Ahmet Kırman, Future, Options, Swap, Leasing İşlemlerinin Hukuki Yapısı ve Vergilendirilmesi, Ankara: Türkiye Bankalar Birliği, Ekim 2000, Bölüm II, s. 4.

21 Bankacılıkta Aracılık Maliyeti 7 sının en temel iki sebebi işlem maliyetleri 5 nin düşüklüğü ve asimetrik bilgi olgusudur. Mali aracıların kaynak aktarımı konusunda uzmanlaşmış olmaları ve ölçek ekonomilerinden yararlanmaları sebebiyle, işlem maliyetleri doğrudan kaynak aktarımına göre önemli ölçüde azalmaktadır. Diğer yandan, fon arz edenlerle fon talep edenler arasında asimetrik bilgi bulunmaktadır. Fon arz edenler, fon talep edenlerin borcu beyanına uygun kullanıp kullanmayacağı, ödeyip ödemeyeceği konusunda fon talep edenler kadar doğru bilgiye sahip değildir. Oysa mali aracılar, asimetrik bilgiden kaynaklanan bu problemleri, yürüttükleri izleme faaliyetleri (monitoring) ile azaltırlar 6. Bu itibarla finansal sektörün varlığı, bilgiyi toplama, bunları değerlendirme ve ilgililerine aktarımının maliyetini düşürür. Bu süreç içinde tasarruf sahipleri (fon arz edenler) ve yatırımcılar (fon talep edenler) etkinlik ve verimlilik sağlarlar; bu da büyümeyi olumlu yönde etkiler 7. Finansal sistemde yer alan kurumlar (mali aracılar) çeşitli biçimlerde tasnif edilebilmekle birlikte, konumuz açısından en kıymetli olanı, para yaratan finansal kurumlar / para yaratmayan finansal kurumlar ayrımıdır. Para yaratan finansal kurumlar, fon fazlası olanlardan (fon arz edenlerden) topladıkları fonları, fon açığı olanlara (fon talep edenlere) plase ederler 8. Para yaratan finansal kurumlar merkez bankaları ve ticari bankalardan oluşur; küçük birikimlerin ekonomi dışında kalmasını önleyerek tasarrufların kullanılabilir hale gelmesini sağladıkları gibi, kaydi para yaratarak yatırılabilir fonları artırırlar 9. Merkez bankaları, bütün modern ekonomilerde en önemli finansal kurumlardan birisidir. Merkez bankaları, esas olarak, finansal sistemin yürütülmesi ve ulusal para arzının kontrolünde kamu politikası fonksiyonuna sahip devlet kurumlarıdır. Doğrudan işletme ve hane halkı ile ilişki içinde olmazlar; daha çok, temel politika yapıcılığı fonksiyonlarını yürütmek üzere ticari bankalar ve menkul değerler alıp satanlarla ilişkilidirler. Ticari bankalar ise, işletmeler ve hane haklarından oluşan fon arz ve talep edenleri bir araya getiren, bu anlamda aracılık faaliyeti yürüten en önemli 10 finansal ku- 5 Çalışmamızda kullanılan aracılık maliyeti kavramı, işlem maliyeti kavramı ile eşdeğerdir. 6 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ), Mali Sektör Politikaları Dairesi Çalışma Raporları 2003 Yılı Özel Sayısı, Türk Bankacılık Sektöründe Aracılık Maliyetlerinin Azaltılması, Kasım 2003, s Ersin Özince, Finansal Sektör: Uluslararası Gelişmeler ve Türkiye Deneyimi, Açılış Bildirisi, 12. Dünya Muhasebe Tarihçileri Kongresi, İstanbul, 20 Temmuz Mikail Altan, Fonksiyonlar ve İşlemler Açısından Bankacılık, İstanbul: Beta Yayınları, 2001, s Serpil Canbaş ve Hatice Doğukanlı, Finansal Pazarlar, Finansal Kurumlar ve Sermaye Pazarı Analizleri, İstanbul: Beta Yayınları, 2001, s Ticari bankaların Amerika Birleşik Devletleri ( ABD ) mali piyasası içindeki payı %27, Fransa da %56, Almanya da %40, Japonya da %45 ler düzeyindedir. (İlker Parasız, Para Banka ve Finansal Piyasalar, VI. Baskı, Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları, Ekim 1997, s ) Türkiye de ise 2009 sonu itibariyle [Tür-

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de 87 Seri No.lı Gider Vergileri Genel Tebliği yayınlanmıştır.

22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de 87 Seri No.lı Gider Vergileri Genel Tebliği yayınlanmıştır. SĐRKÜLER Đstanbul, 01.11.2010 Sayı: 2010/137 Ref:4/137 Konu: 87 SERĐ NO.LI GĐDER VERGĐLERĐ GENEL TEBLĐĞĐ YAYINLANMIŞTIR 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de 87 Seri No.lı Gider Vergileri Genel

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ

2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ 2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ Gelir Türü Faiz / Kar Payı (Vade sonunda) Hazine Bonosu, Devlet Tahvili (Döviz ve

Detaylı

Kanun No: 6325 Kabul Tarihi: 7/6/2012 HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU

Kanun No: 6325 Kabul Tarihi: 7/6/2012 HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU Kanun No: 6325 Kabul Tarihi: 7/6/2012 HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU KAPSAM Yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 25.10.2010 / 121-1 GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 87 seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde 6009 sayılı Yasa ile Gider Vergileri Kanununda

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Sermaye Şirketi

Detaylı

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Tam Mükellef

Detaylı

15. BEYANNAME ÖZETLERİ

15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15.1. Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir

Detaylı

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**)

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Kurum Dar

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 Konu: KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNUNUN 15 VE 30 UNCU MADDELERĐ UYARINCA YAPILACAK VERGĐ KESĐNTĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 15 NO.LI KURUMLAR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**)

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/02

TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/02 TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI 1 İstanbul, 05.01.2004 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2003/6575 ve 2003/6577 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ KANUNU NA GÖRE BAZI KAZANÇ VE ÖDEMELER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT (VERGİ KESİNTİSİ) ORANLARI Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden SONRA

Detaylı

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 1 İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 4 EKİM 2013 2004-1 2004-4 2005-3 2006-2 2007-1 2007-4 2008-3 2009-2 2010-1 2010-4 2011-3 2012-2 2013-1 TÜRKİYE DE GSYH İTHALAT İLİŞKİSİ

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri 1) İMKB de işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki hisse senetlerinin

Detaylı

10 oranında stopaja tabi. - 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetleri stopaja tabi değil.

10 oranında stopaja tabi. - 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetleri stopaja tabi değil. HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri - İvazsız olarak iktisap edilenler, İMKB de işlem görenlerden 3 aydan fazla elde tutulanlar ile İMKB de işlem görmeyenlerden tam mükellef

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 3 MEVDUAT VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR

BANKA MUHASEBESİ 3 MEVDUAT VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR BANKA MUHASEBESİ 3 MEVDUAT VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR Mevduat: Yazılı ya da sözlü olarak veya herhangi bir şekilde halka duyurulmak suretiyle ivazsız veya bir ivaz karşılığında, istendiğinde ya da belli

Detaylı

2 yıldan fazla elde tutulan tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinden elde edilen kazançlar istisnadır.

2 yıldan fazla elde tutulan tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinden elde edilen kazançlar istisnadır. HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri - İvazsız olarak iktisap edilenler, İMKB de işlem görenlerden 3 aydan fazla elde tutulanlar ile İMKB de işlem görmeyenlerden tam mükellef

Detaylı

2014 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2014 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2014 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri ARACI KURULUŞ VARANTLARINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR (BİST te işlem gören) HİSSE SENEDİ

Detaylı

HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden ÖNCE iktisap edilmiş hisse

Detaylı

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Tarih : 25.01.2012 Sayı : 2012/141 Sirküler No : 2012/05 5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında)

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) Vergi Rehberi 2015 (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) TAM - DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ NEDİR? 1- Aşağıda detayları verilen gerçek kişiler tam mükellef sayılırlar

Detaylı

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) VERGİ REHBERİ (2013)

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) VERGİ REHBERİ (2013) Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) VERGİ REHBERİ (2013) İşbu doküman Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören sözleşmelerin alım-satımı sonucunda yürürlükteki mevzuat çerçevesinde

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 9 Maliye Bakanlığından : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirler ile diğer bazı sermaye piyasası faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin

Detaylı

2015 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2015 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2015 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri ARACI KURULUŞ VARANTLARINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR (BİST te işlem gören) HİSSE SENEDİ

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2004/ 4 İst. 2 Ocak 2004 KONU : G.V.K. nun 94. Maddesi ve K.V.K.

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI

BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI Sonuç Hesapları Gelir ve gider hesapları sonuç hesapları olarak adlandırılır ve özkaynaklara aktarılan kar/zarar kanalıyla özkaynakların değerini değiştirir. Gelir tablosu

Detaylı

No: 2011/32 Tarih: 01.07.2011

No: 2011/32 Tarih: 01.07.2011 No: 2011/32 Tarih: 01.07.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĠKĠDĠTE YETERLĠLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

Ek 4. Faaliyet Türleri Formu

Ek 4. Faaliyet Türleri Formu Ek 4 Faaliyet Türleri Formu Sıra Faaliyet Türleri Kurum/Kurulu 1 zin elgesi 2 1 Mevduat kabulü X 2 Katılım fonu kabulü 3 Nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi verme ilemleri X 4 Nakdî ve kaydî ödeme

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7.

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7. GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4. Seçilmiş Bazı Ülkelerde Büyüme Oranları 2 Grafik I.5. Seçilmiş

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez.

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ Hisse Senedi Alım Satım kazancı (Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı hisse senetleri hariç) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Hisse Senedi Alım Satım

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ İlker Şadi İŞLEYEN * I. GİRİŞ Bankalar ve aracı kurumların, menkul kıymetler ve diğer

Detaylı

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4 Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler

Detaylı

Şubat 2013. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi

Şubat 2013. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2013 Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği gayrimenkul, para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı olanlar

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI SINAV ALT KONU BAŞLIKLARI 1. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları (Düzey 1, Konut, Gayrimenkul) 1.1. Sermaye Piyasası Kanunu 1.2. Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve

Detaylı

Şubat 2012 Vergi. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2011 ve 2012 Yılı Vergi Rehberi

Şubat 2012 Vergi. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2011 ve 2012 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2012 Vergi Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2011 ve 2012 Yılı Vergi Rehberi 2 Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği gayrimenkul, para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 23 Kasım 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Bankacılık Sermaye Piyasaları Sigortacılık BankacılıkDüzenlemeve Denetleme Kurulu (BDDK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır.

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır. Sayı: YMM.03.2011-01 Konu: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:227 İZMİR. 5.1.2011 Muhasebe Müdürlüğüne, Bilindiği üzere; Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı dikkate alınarak Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE

Detaylı

Nasıl Olmalı? Finansman Kararı için Vergisel ve Hukuksal Değerlendirmeler

Nasıl Olmalı? Finansman Kararı için Vergisel ve Hukuksal Değerlendirmeler www.pwc.com.tr Nasıl Olmalı? Finansman Kararı için Vergisel ve Hukuksal Değerlendirmeler 14. Çözüm Ortaklığı Platformu Dijital dönüşümü anlamak Ajanda A. Bölüm Finansman Temini Yöntemleri Nelerdir? B.

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Sirküler no: 074 İstanbul, 29 Haziran 2011

Sirküler no: 074 İstanbul, 29 Haziran 2011 Sirküler no: 074 İstanbul, 29 Haziran 2011 Konu: Kira sertifikalarından elde edilen gelirlere uygulanacak stopaj oranları ile bu menkul kıymet işlemlerinden lehe kalan paralara uygulanacak BSMV oranları

Detaylı

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/17 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Döviz Kurları 2 Grafik I.4. ABD 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi 2 Grafik I.5. Gelişmiş

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

2) İMKB de işlem gören diğer hisse. senetlerinin satışından elde edilen kazançlar;

2) İMKB de işlem gören diğer hisse. senetlerinin satışından elde edilen kazançlar; HĠSSE SENEDĠ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri 1) İMKB de işlem gören menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışından elde edilen kurumların (3) elde ettiği (1 yıldan

Detaylı

Türk Bankacılık Sektöründe Aracılık Maliyetlerinin Azaltılması

Türk Bankacılık Sektöründe Aracılık Maliyetlerinin Azaltılması Türk Bankacılık Sektöründe Aracılık Maliyetlerinin Azaltılması Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Mali Sektör Politikaları Dairesi Abant, Bolu 3 Mayıs 2003 Sunuş Planı I) Bankacılık sektörünün aracılık

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS I- Ekonomik kalkınma/1 II- Tasarruf/4 1- İç tasarruf/5 1.1. Bireysel tasarruf/5 1.2. Kurumsal tasarruf7 1.3. Devletin bütçe fazlası/8 2- Dış

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Yrd. Doç. Dr. Figen Esin 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Kısa vade içinde likide çevrilebilme kabiliyeti taşımayan veya kısa vadede

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

2013 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ (*) KAZANCI ÖNCE iktisap edilmiş hisse senetleri KAZANCI SONRA iktisap

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/22 İstanbul, 9 Mart 2007 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI Eğitim programımıza; SPK sınavlarına hazırlananlar; Bankaların Hazine Fon Yönetimi,Risk

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

Editör Yrd.Doç.Dr.Aysel Güney BANKA MUHASEBESİ

Editör Yrd.Doç.Dr.Aysel Güney BANKA MUHASEBESİ Editör Yrd.Doç.Dr.Aysel Güney BANKA MUHASEBESİ Yazarlar Doç. Dr. İhsan Yıldıztekin Yrd.Doç.Dr. Günay Deniz Dursun Dr.Elif Meryem Yurdakul Dr.Murşit Işık Duygu Demet Altun Mehmet Ali Ekinci Reyhan Yıldız

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 61, 2007 Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler (1 Nisan 2007-30 Haziran 2007) I. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 15 Haziran 2007 tarih ve 26553

Detaylı

6802 SAYILI GİDER VERGİLERİ KANUNU REHBERİ

6802 SAYILI GİDER VERGİLERİ KANUNU REHBERİ 6802 SAYILI GİDER VERGİLERİ KANUNU REHBERİ BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ I. VERGİNİN KONUSU II. İSTİSNALAR III. MÜKELLEF IV. MATRAH V. NİSPET VI. TARH VII. BEYAN VE ÖDEME BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ

Detaylı

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ÖRTÜLÜ SERMAYE. PwC

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ÖRTÜLÜ SERMAYE. PwC 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ÖRTÜLÜ SERMAYE PwC Gündem Kurumlar Vergisi Kanununda Örtülü Sermaye Örtülü Sermaye Yaratabilecek Hallerin İrdelenmesi Kanunun Firmalara Etkisi Soru & Cevap 5520 SAYILI

Detaylı

2014 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ

2014 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ 2014 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ (*) KAZANCI ÖNCE iktisap edilmiş hisse senetleri KAZANCI SONRA iktisap

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı