NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları... 1 I.1.Giriş... 1 I.2.Sektörlerarası Gelişmeler... 2 I.2.1.Kamu Maliyesi... 2 I.2.2.Hanehalkı I.2.3.Firmalar I Genel Yapı I Firmaların Mali Analizi I.2.4.Dış Alem Gelişimi II. Bankacılık Sektörü ve Diğer Finansal Kuruluşlar II.1.Genel Yapı II.1.1.Bankacılık Sektörü II.1.2.Özel Finans Kurumları II.1.3.Sigorta Şirketleri II.1.4.Tüketici Finansman Şirketleri II.2. Bankacılık Sektörü Riskleri II.2.1.Kredi Riski II Kredilerin Gelişimi II Genel Yapı II Tahsili Gecikmiş Alacakların Gelişimi iii

2 II Gayrinakdi Kredilerin Gelişimi II Kredi Riski Senaryo Analizi II Kredi Riskine İlişkin Sonuç ve Beklentiler II.2.2.Piyasa Riski II Piyasa Riskinin Önemi ve Unsurları II Piyasa Riski Senaryo Analizi II Negatif Yönlü Faiz ve Kur Şoku Senaryoları II Negatif Yönlü Kur Şoku II Negatif Yönlü Faiz Şoku II Pozitif Yönlü Faiz ve Kur Şoku Senaryoları II Pozitif Yönlü Kur Şoku II Pozitif Yönlü Faiz Şoku II Sonuç II.2.3.Likidite Riski II.2.4.Kârlılık ve Sermaye Yeterliliği II Kârlılık II Sermaye Yeterliliği II.2.5.Finansal Sağlamlık Endeksi iv

3 TABLO LİSTESİ Sayfa No Tablo I Bütçe Açığı Tablo I Özel Tüketim Harcamalarının Gelişimi 16 Tablo I Cari İşlemler Dengesi Tablo I Cari İşlemler Dengesini Finanse Eden Kalemler 41 Tablo II Sektörün Bilanço Büyüklüklerinin Seçilmiş AB Ülkeleri ile Karşılaştırması Tablo II AB15 Ülkeleri ile Karşılaştırma Tablo II ÖFK ların Şube ve Personel Sayılarının Gelişimi Tablo II ÖFK ların Seçilmiş Bilanço Kalemlerinin Gelişimi Tablo II ÖFK ların Toplanan Fonlarının Gelişimi. 59 Tablo IV ÖFK ların Özkaynaklarının Gelişimi Tablo II Sigorta, Bireysel Emeklilik ve Reasürans Şirketlerinin Seçilmiş Aktif Kalemleri Tablo II Sigorta, Bireysel Emeklilik ve Reasürans Şirketlerinin Seçilmiş Pasif Kalemleri Tablo II Sigorta, Bireysel Emeklilik ve Reasürans Şirketlerinin Kâr/Zarar Durumu Tablo II Branşların Prim Üretimi İçindeki Paylarının Gelişimi Tablo II Kredilerle İlgili Seçilmiş Bazı Rasyoların Banka Yoğunlaşması v

4 Tablo II Seçilmiş Ülkeler İtibariyle TGA Dönüşüm ve Karşılık/TGA Oranlarının Gelişimi Tablo II Toplam TGA ların Dağılımı Tablo II İlk 10 Banka İçin Piyasa Riski Konsantrasyonu Tablo II Negatif Yönlü Faiz ve Kur Şoklarının Senaryo Değişkenleri Tablo II Negatif Yönlü Şok Durumunda Senaryo Sonuçları Tablo II Negatif Faiz Şoklarında Menkul Kıymetlerin Değer Kayıplarının Senaryo Değişkenleri. 104 Tablo II Pozitif Yönlü Faiz ve Kur Şoklarının Senaryo Değişkenleri Tablo II Pozitif Yönlü Şok Durumunda Senaryo Sonuçları Tablo II Mevduat Bankalarının Solo Sermaye Yeterliliği Rasyosu Tablo II Finansal Sağlamlık Endeksi vi

5 GRAFİK LİSTESİ Sayfa No Grafik I Toplam Kamu Net Borcu ve Kompozisyonu.. 3 Grafik I Kamu Faiz Harcamaları ve Vergi Gelirlerinin Gelişimi... 4 Grafik I Toplam Kamu Harcamaları ve Faiz Dışı Harcamaların Gelişimi... 5 Grafik I Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Mülkiyete Göre Dağılımı... 6 Grafik I İç Borcun Kompozisyonu Grafik I Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Vade Yapısının Gelişimi... 8 Grafik I Faiz Oranları Grafik I Beklenen DİBS Reel Faizleri 10 Grafik I Çeşitli Ülkelerde EMBI+ Endeksinin Gelişimi Grafik I Hanehalkının Tüketim, Tasarruf ve Gelirinin Gelişimi Grafik I Hanehalkı Varlıklarının Kompozisyonu Grafik I Türk Parası Yatırım Araçlarının Yabancı Para Araçlara Oranı Grafik I İstihdam Artış Hızı ile Bireysel Kredilerin Gelişimi Grafik I Brüt Tüketici Kredileri ve Kredi Kartlarının Gelişimi vii

6 Grafik I Brüt Tüketici Kredilerinin Türlerine Göre Gelişimi Grafik I Brüt Tüketici Kredileri ve Brüt Kredi Kartları Endeksi Grafik I Mal ve Hizmet Grubuna Göre Tüketici Kredisi Kullanan Kişi Sayısının Dağılımı Grafik I Banka ve Kredi Kartı Sayısı Grafik I Büyüme Hızı ve Büyümenin Kompozisyonu Grafik I Sektörlerin Büyümeye Katkıları Grafik I Aylık Sanayi Üretim Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı Grafik I Seçilmiş İktisadi Faaliyet Kolları İtibariyle İmalat Sektöründe Çalışan Sayısı ve Kişi Başına Verimlilik Grafik I Karşılıksız Çek Adet ve Protestolu Senet Tutarı Endeksleri Grafik I Açılan, Kapanan Şirket ve Kooperatif Sayıları Grafik I Kârlılık Oranları (ROAve ROE) Grafik I Seçilmiş Finansal Yapı Oranları Grafik I Finansman Giderlerini Karşılama Oranı Grafik I Likidite Oranları Grafik I Kısa Vadeli Dış Borçlar ve Uluslararası Rezervler viii

7 Grafik I Bankacılık Sektörü Sendikasyon ve Seküritizasyon Kredileri Grafik I Firmaların Yurt dışından Borçlanmaları Grafik I Yabancıların Portföy Yatırımları Grafik I Uluslararası Bankaların Seçilmiş Bazı Ülkelerden Net Alacakları Grafik II.1.1. Finans Sektörünün Bilanço Büyüklüğünün Dağılımı Grafik II Bankacılık Sektörü Reel Bilanço Büyüklüğünün ve GSYİH İçindeki Payının Dönemsel Gelişimi Grafik II Türk Bankacılık Sektörünün Bilanço Büyüklüğü/GSYİH Oranının Seçilmiş AB Ülkeleri ile Karşılaştırması Grafik II Bankacılık Sektörü Bilanço Büyüklüğünün Grup Bazında Dağılımı Grafik II Bankacılık Sektöründe Banka ve Personel Sayısının Gelişimi Grafik II Bilanço Büyüklüklerine Göre Bankacılık Sektöründe Yoğunlaşma Grafik II Bankacılık Sektörünün Aktif Yapısı Grafik II Bankacılık Sektörünün Pasif Yapısı Grafik II Tüketici Finansman Şirketlerinin Aktif Yapısı ix

8 Grafik II Tüketici Finansman Şirketlerinin Pasif Yapısı Grafik II Brüt Kredilerin Toplam Aktifler İçerisindeki Payı Grafik II Seçilmiş Ülkeler İtibariyle Kredilerin GSYİH ye Oranı Grafik II Kredi / Mevduat Oranı Gelişimi Grafik II Seçilmiş Ülkelerde Kredi / Mevduat Oranı Gelişimi Grafik II Kullandırılan Nakdi Kredilerin Büyüklüklerine Göre Gelişimi Grafik II Kullandırılan Kredilerin TP-YP Kompozisyonu (TGA Hariç) Grafik II Sabit ve Değişken Faizli Kredilerin Gelişimi (TGA Hariç) Grafik II Bankacılık Sektörünün Toplam Kredilerinin Vade Dağılımı (TGA Hariç) Grafik II Kamu ve Özel Sektöre Kullandırılan Kredilerin Gelişimi Grafik II Kullandırılan Kredilerin Türlerine Göre Gelişimi (TGA Hariç) Grafik II Tüketici Kredileri ve Ticari Faiz Oranlarının Gelişimi x

9 Grafik II Kullandırılan Kredilerin Sektörel Dağılımı ve Sektörlerin Kullandırılan Kredi Büyümesine Katkısı Grafik II Kullandırılan Kredilerin Coğrafi Dağılımı Grafik II Firmaların Banka Kredisi ile Yurt Dışından Sağladıkları Krediler Grafik II Kredilerin TGA ya Dönüşüm Oranı ve Karşılık/TGA Oranı Grafik II Hanehalkı ve Ticari Kredilerin TGA ya Dönüşüm Oranı Grafik II Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları TGA Dönüşüm Oranı Grafik II Tahsili Gecikmiş Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları Endeksi Grafik II Negatif Nitelikli Ferdi Kredi ve Kredi Kartı Sayısı Grafik II Toplam TGA Adet ve Tutarı.. 89 Grafik II Seçilmiş Sektörlerin TGA'ların Dağılımı ve TGA Büyümesine Katkısı Grafik II Gayrinakdi Kredilerin Türlerine Göre Gelişimi Grafik II Kredi Şokları ve Sonuçları Grafik II Bankacılık Sektörünün Piyasa Riski Bileşenlerinin Sermaye Yükümlülüğü İçindeki Payı xi

10 Grafik II Mevduat Bankalarının Piyasa Riski Bileşenlerinin Sermaye Yükümlülüğü İçindeki Payı (%) Grafik II Negatif Faiz Şoklarında İskontolu YTL Menkul Kıymetlerin Değer Kayıplarının Toplam Aktiflere ve Özkaynaklara Oranı Grafik II Likidite Rasyoları Grafik II Kalan Vade Dilimlerine Göre Aktiflerin Pasifleri Karşılama Oranı Grafik II Aktif ve Özkaynak Kârlılığı Grafik II Bankaların Özkaynak Kârlılıklarına Göre Sektör Aktif Toplamı İçindeki Payları Grafik II Ülkeler İtibariyle Aktif Kârlılığı (2004) Grafik II Ülkeler İtibariyle Özkaynak Kârlılığı (2004) Grafik II Faiz ve Faiz Dışı Gelir-Gider Dengesi Grafik II Net Faiz Geliri Grafik II Plasmanların Ortalama Getirisi-Kaynakların Ortalama Maliyeti Grafik II Faiz Dışı Gelirler Grafik II Faaliyet Giderleri Grafik II Sermaye Yeterliliği Rasyosu (Solo) Grafik II Bilanço Büyüklüklerine Göre Bankaların SYR Oranı ve Banka Sayısına Göre Sınıflandırılması xii

11 Grafik II Seçilmiş Ülkeler İtibariyle SYR nin Karşılaştırılması ( itibariyle) Grafik II Özkaynak Bileşenlerinin Gelişimi Grafik II Risk Ağırlıklı Aktifler Grafik II Yasal Sermaye Yükümlülüğünün Kredi ve Piyasa Riskine Göre Dağılımı Grafik II Özkaynak Tutarı ve Serbest Sermaye Grafik II Toplam Özkaynaklar ve Serbest Sermaye/Toplam Aktifler xiii

12 KUTU LİSTESİ Sayfa No Kutu I Devlet İç Borçlanma Senetleri... 5 Kutu I Bankaların Mülkiyetinde Olan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Vade Yapısı... 8 Kutu I Hanehalkı Kutu I Para İkamesi Kutu I Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Tüketici Kredisi ve Kredi Kartlarına İlişkin Maddeleri Kutu I Firmalara İlişkin Veri Setleri Kutu I Sektör Bilançoları Kutu I Sendikasyon ve Seküritizasyon Kredileri. 42 Kutu.II Türk Bankacılık Sektöründe Yabancı Bankaların Payındaki Gelişme Kutu.II Özel Finans Kurumları Kutu II Sigorta, Bireysel Emeklilik ve Reasürans Şirketleri Kutu II Bireysel Emeklilik Şirketleri Kutu II Diğer Mali Kuruluşlar Kutu II Tahsili Gecikmiş Alacaklara (TGA) İlişkin Yasal Düzenleme Kutu II İstanbul Yaklaşımı Kutu II Piyasa Riski xiv

13 Kutu II Kur Riski Kutu II Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın Likidite Yönetimi Kutu II Irak Krizi Sırasında Alınan Önlemler Kutu II Özkaynak Kârlılığı ve Bileşenler Kutu II Enflasyon Muhasebesi Uygulamasının Sona Ermesi ve Etkileri Kutu II Finansal Sağlamlık Göstergeleri xv

14 KISALTMA LİSTESİ AB BDDK BIS BKM DİBS DİE DPT DTH GSMH GSYİH HM IMF İMKB İSO İYA KKDF KOBİ MBRKGE MDDAF ÖFK SPK TBB TCMB TGA TMSF UFRS VOB YPNGP : Avrupa Birliği : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu : Bank for International Settlements : Bankalararası Kredi Kartları Merkezi : Devlet İç Borçlanma Senedi : Devlet İstatistik Enstitüsü : Devlet Planlama Teşkilatı : Döviz Tevdiat Hesabı : Gayrisafi Milli Hasıla : Gayrisafi Yurtiçi Hasıla : T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı : International Monetary Found : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası : İstanbul Sanayi Odası : İktisadi Yönelim Anketi : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu : Küçük ve Orta Boy İşletmeler : Merkez Bankası Reel Kesim Güven Endeksi : Menkul Değerler Değer Artış Fonu : Özel Finans Kurumu : Sermaye Piyasası Kurulu : Türkiye Bankalar Birliği : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası : Tahsili Gecikmiş Alacaklar : Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu : Uluslararası Finansal Raporlama Standartları : Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası : Yabancı Para Net Genel Pozisyon xvi

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online)

ISSN 1305-8584 (Basılı) ISSN 1305-8576 (Online) TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi İstiklal Cad. 1 Ulus, 61 Ankara, Türkiye Telefon : (9 312) 31 3646 (74 Hat) Faks : (9 312) 31 26 Teleks : 4433 mbrt tr; 4431 mbdı tr World Wide Web Home

Detaylı

İçindekiler (Detaylı)

İçindekiler (Detaylı) İçindekiler (Detaylı) Önsöz İçindekiler (Özet) İçindekiler (Detaylı) Tablolar Listesi Grafikler Listesi Şekiller Listesi Ayrım I Genel Çerçeve: Temel Kavramlar ve Kuramlar 1 Bölüm 1. Para 3 1.1. Tanımı

Detaylı

Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015. Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015

Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015. Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015 Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015 Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015 Bütçe Tasarısı 2015-2016 Yönetim Kurulu* Yönetim Kurulu Başkanı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Hüseyin Aydın

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI YATIRIMCI SUNUMU 2013

TÜRKİYE İŞ BANKASI YATIRIMCI SUNUMU 2013 TÜRKİYE İŞ BANKASI YATIRIMCI SUNUMU 2013 Yasal Uyarı Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu,

Detaylı

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU (Temmuz 2005 Dönemi) Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan

Detaylı

ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha)

ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha) ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez;

Detaylı

Ekonomik Gelişmeler Erdem Başçı Başkan 11 Mart 2015 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Ankara

Ekonomik Gelişmeler Erdem Başçı Başkan 11 Mart 2015 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Ankara Ekonomik Gelişmeler Erdem Başçı Başkan 11 Mart 215 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Ankara Sunum Planı 1) Kur Gelişmeleri 2) Dış Ticaret Gelişmeleri 3) Enflasyon ve Faiz 4) Yatırımın Belirleyicileri

Detaylı

Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi

Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi 3 Eylül 21 Çalışma Tebliği (Gözden Geçirilmiş Üçüncü Baskı ) BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ÇALIŞMA TEBLİĞİ (Gözden

Detaylı

SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ

SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ 8 Mayıs 2014 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ (Mart 2014) i İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 5 2. Krediler...

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2015 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Haziran 2015 İçindekiler Sayfa No. Türkiye'de Bankacılık Sistemi

Detaylı

Temel Ekonomik Gelişmeler

Temel Ekonomik Gelişmeler Temel Ekonomik Gelişmeler 6 Temmuz 21 Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Günlük veriler her Perşembe günü (resmi tatil olması durumunda bir önceki iş günü); diğer veriler ise verinin açıklandığı

Detaylı

ASKON EKONOMİ RAPORLARI

ASKON EKONOMİ RAPORLARI ASKON EKONOMİ RAPORLARI 17 ÇÖZÜM BAĞLAMINDA YÜKSELEN İMAJ VE BÜYÜYEN ÜMİTLER 2013 TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİSİ 2012 DEĞERLENDİRMELERİ 2013 BEKLENTİLERİ Bu Araştırma Raporu ASKON, Anadolu Aslanları İşadamları

Detaylı

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 10.000.000.000 toplam

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLER SEKTÖRÜ RAPORU

FİNANSAL HİZMETLER SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı FİNANSAL HİZMETLER SEKTÖRÜ RAPORU DECEMBER EKİM 2010 2009 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 3 2. Sektöre Genel Bakış 4 2.1 Küresel Sektör 4

Detaylı

TÜRKiYE SERMAYE PiYASASI [2010]

TÜRKiYE SERMAYE PiYASASI [2010] TÜRKiYE SERMAYE PiYASASI [2010] Türkiye Sermaye Piyasası 2010 Editör Alparslan Budak Yazarlar Ekin Fıkırkoca Efsun Ayça Değertekin Gökben Altaş Özcan Çikot Katkıda Bulunanlar Sermaye Piyasası Düzenlemeleri:

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 3 Temmuz 2015 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA

Detaylı

BANKACILIĞA GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

BANKACILIĞA GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI I BANKACILIĞA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI Yay n No : 2967 flletme Ekonomi : 610 1. Baskı Kasım 2011 İSTANBUL Tıpkı 2. Baskı Eylül 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-992-6 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

EKONOMİK RAPOR 2014. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği www.tobb.org.tr

EKONOMİK RAPOR 2014. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği www.tobb.org.tr I ISBN: 978-605-137-463-5 TOBB Yayın No: 2015/253 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218 20 00 Faks : (0312) 218 20 64 internet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ

PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ KONSEYİ FİNANSAL İŞ VE İŞLEMLERİN VERGİLENDİRİLMESİ ALT ÇALIŞMA KOMİTESİ İstanbul, Ekim 2004 PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ VERGİ

Detaylı

1. Finansal Hizmetler Sektörü

1. Finansal Hizmetler Sektörü 1. Finansal Hizmetler Sektörü 1. Finansal Hizmetler sektörü; mevduat bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, katılım bankaları, sermaye piyasaları, sigortacılık, finansal kiralama, faktöring ve tüketici

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİNANSMAN BİLİMDALI SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE FİNANSAL PİYASALARI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİNANSMAN BİLİMDALI SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE FİNANSAL PİYASALARI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİNANSMAN BİLİMDALI SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE FİNANSAL PİYASALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Avni KENDİR TEZ DANIŞMANI Prof.

Detaylı

TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI

TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Durmuş YILMAZ Başkan 2 Nisan 29 1 Sunum Planı I. Uluslararası Gelişmeler II. III. IV. Küresel Mali Krizin Türkiye Ekonomisine Etkileri

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA Aralık 2009 2009 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı Yüksek Planlama Kurulunun 2010/1 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010 MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU - - - 0 0 Yönetici Özeti İÇİNDEKİLER A. Küresel Ekonomik Gelişmeler B. Türkiye de Ekonomik Gelişmeler 1. Büyüme ve İstihdam.

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 YILI MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 YILI MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 2006 YILI MAKROEKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER Şubat 2008 İÇİNDEKİLER Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 1. Büyüme Hızı ve GSMH nın Bileşimi 1-4 2. Kaynakların Kullanımı

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 01.10.2013 tarih ve 33/1105 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname Taslak İzahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma başvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 2013 Mayıs 2014 Türkiye Sermaye Piyasası 2013 Editör Alparslan Budak Ekin Fıkırkoca Yazarlar Gökben Altaş Erdem Ünsal Özge Taşkeli Serhat Tahsin İşler Katkıda Bulunanlar Aracı

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2011 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2011 30 Eylül 2011. : www.bankasya.com.

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2011 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2011 30 Eylül 2011. : www.bankasya.com. ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2011 YILI III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2011 30 Eylül 2011 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Asya Katılım Bankası A.Ş. : Saray

Detaylı