BAZI AVRUPA ÜLKELERİNDE AVUKATLARIN UZMANLAŞMASINA, REKABET VE REKLAM YASAĞINA VE ORTAKLIKLARA İLİŞKİN UYGULAMALAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAZI AVRUPA ÜLKELERİNDE AVUKATLARIN UZMANLAŞMASINA, REKABET VE REKLAM YASAĞINA VE ORTAKLIKLARA İLİŞKİN UYGULAMALAR"

Transkript

1 BAZI AVRUPA ÜLKELERİNDE AVUKATLARIN UZMANLAŞMASINA, REKABET VE REKLAM YASAĞINA VE ORTAKLIKLARA İLİŞKİN UYGULAMALAR I. UZMANLIK Bu çalışma da Avrupa ülkelerinde avukatların uzmanlaşmasına ilişkin düzenlemeler ışığında bir değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır. Hemen belirtelim ki, bu konu Avrupa ülkelerinde dahi istenilen düzeyde yaygınlaşmamıştır. Bilineceği gibi, bir avukatın sunduğu hizmetlerle ilgili olarak vereceği bilgilerin gerçek ve doğru olması hem etik hem de yasal açıdan bir zorunluluktur. Ancak, yapılan değerlendirmeler doğrultusunda uzmanlaşma konusunun farklı ülkelerde farklı bir şekilde algılandığı saptanmış bulunmaktadır. Diğer taraftan, uzmanlık konusu tamamen ulusal düzenleme ile belirlenmekte ve boyutu da ulusal olmaktadır. Konuya ilişkin farklılıklar da yasal düzenleme ile belirlenmektedir. Bazı ülkelerin düzenlemeleri, avukatların uzmanlığını kabul etmediği gibi bu sıfatın kullanılmasına da izin vermemektedir. Bu bağlamda, bazı ülkeler düzenlemelerinde uzmanlık konusu hiç yer almamakta, bazı ülke düzenlemelerinde yasaklanmakta diğer bazı ülkelerde ise konuya ilişkin düzenleme ve standart bulunmamaktadır. Hemen belirtelim ki Avrupa ülkelerinde uzmanlık sisteminin uygulandığı ülkelerde avukatlar için sürekli eğitim sistemi de mevcut bulunmaktadır. Avukatlıkta uzmanlığın düzenlendiği sistemlerde uzmanlık üç şekilde elde edilmektedir: sınavla, başvuru ve değerlendirmeyle, sınav ve pratik deneyimin ispatıyla. Bu kısa açıklama ışığı altında bazı kıta Avrupa sı ülkelerinde avukatların uzmanlığına ilişkin uygulamalara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır. ALMANYA Almanya da avukatlık mesleğinde uzmanlık sistemi uygulanmaktadır. Almanya da uzunca bir süre üç kategoride reklam yapabilmek mümkündü. Bunlar; ilgi alanları (Interessengebeite), ilgimerkezi (Taetigkeitsschwerpunke) ve uzman avukatlar(fachanwalt) olarak belirlenmişti. Ancak, tüketici açısından ortaya çıkan karmaşa nedeniyle günümüzde sadece Fachanwalt (uzman avukat) kullanılmaktadır. Uzman avukat olabilmek için teorik ve pratik bilgi kanıtlanmalıdır. Diğer bir ifade ile uzman avukat o konuda 120 saat teorik eğitim almalıdır. Pratik yeterlik için ise yeterli sayıda dava takip etmiş olması gerekmektedir. Avukatlıkta uzmanlık söz konusu avukatın belli bir alanda sahip olduğu dava dosyası sayısı ile belirlenmektedir. Bu doğrultuda, iş davalarında uzmanlık için 100 davaya, aile hukuku davalarında uzmanlık için 120 davaya, trafikle ilgili davalarda uzmanlık için 160 davaya bakmak gerekmektedir. Buna ilaveten, avukatın uzmanlık için başvuracağı baroda en az 3 yıldır kayıtlı ve uzmanlık istediği alanda en az 6 yıllık deneyimi olması aranmaktadır. Resmi 1

2 verilere göre 2007 itibariyle Almanya da avukattan kayıtlı uzman avukat faaliyet göstermektedir. Bu sayı, toplam avukatların %20 sini oluşturmaktadır. Uzmanlık ın muhafaza edilmesi için yılda 10 saat sürekli eğitim alınması gerekmektedir. Diğer taraftan, Uzmanlığa ilişkin yasal düzenleme(fachanwaltsordnung) nin 3. Maddesine göre; bir avukatın uzmanlık unvanı için başvurabilmesi için bağlı bulunduğu yerel baroda en az üç yıldır kayıtlı bulunması ve uzmanlık konusu alanında en az 6 yıldır çalışıyor olması gerekmektedir. BELÇİKA Belçika da avukatlar için uzmanlık rejimi bulunmaktadır. ÇEK CUMHURİYETİ Çek avukatları bir uzmanlık rejimine tabi bulunmamaktadırlar. Bununla beraber, avukatlar kendilerini, çoğunlukla aldıkları davalar kapsamında uzman sayabilmektedir. DANİMARKA Avukatlıkta uzmanlık uygulaması bulunmamaktadır. Danimarka Barosu, avukatların uzmanlığı konusunu pek çok defa gündeme getirmiş ve konuya ilişkin tartışma açmıştır. Ancak, Baronun bu girişimi kabul görmediği gibi, uzmanlık rejiminin baro tarafından takip edilmemesine karar verilmiştir. Bununla beraber, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren zorunlu staj döneminin bir yıllık bölümünde 20 günlük kursun alınması gerekmektedir. Bu kurlar; 3 gün dava açma ve takibi(davanın hazırlanması), 2 gün müvekkil ilişkileri ve hukuk metodu, 3 gün iletişim, 3 gün avukatın görev ve yetkileri, 2 gün duruşma tekniği, 2 gün mali analiz, 3 gün müzakere, müvekkil hesapları, defter tutma, kara para aklamanın önlenmesi olmak üzere 20 gündür. ESTONYA Estonya da avukatlık uzmanlığına ilişkin tek düzenleme Estonya Barosu Yönetim Kurulu nun avukatlık sınavına ilişkin kararıdır. Uzmanlık konusu avukatlık sınavı esnasında değerlendirilmektedir. Bu konu yasal düzenleme ile değil Baro Yönetim Kurulu kararı ile düzenlenmiş bulunmaktadır. Avukatın uzmanlık alanı konusunda bir şikayet söz konusu olduğu zaman; Baro söz konusu avukatın sınavda uzman olduğunu söylediği alanda başarı gösterdiğini ileri sürebilmektedir. Baro sınavında uzmanlaşmanın saptanmasının amacı bir kolaylık olarak yapılmaktadır. Zira, aday sadece uzman olduğunu iddia ettiği konuda çalışarak sınava girmektedir. Sınav sözlü ve yazılı olarak yapılmaktadır. Konuya ilişkin düzenlemeye göre, avukatlık sınavına girecek olanlar sınav konularını ilgili listede yer alan konular arasından seçmek zorundadır. 2

3 FRANSA Fransa da avukatların uzmanlık sahibi olmalarına olanak sağlayan bir sistem mevcut bulunmaktadır. Fransa da 2005 yılında yapılan mevzuat değişikliği ile baroya kayıtlı tüm avukatların meslek içi eğitim almaları zorunlu kılınmıştır. İki yıl için toplam 40 saat olarak ön görülen meslek içi eğitim alma zorunluluğu; doğrudan Bölgesel Staj Eğitim Merkezlerinin düzenlediği derslere katılma ve/veya bilimsel makale yayınlama ve/veya eğitim verme şeklinde tamamlanabilir yılından bu yana uygulanan sistem genç avukatlarda büyük başarı ile sürdürülmektedir. 40 saatlik mesleki eğitimin tamamlanmaması halinde avukatların baro kayıtlarının silinebilmesi mümkün olmasına rağmen meslekte deneyimli avukatların eğitimlere rağbet etmediği görülmektedir. Meslek içi eğitim desteklenebilmesi amacıyla 40 saatlik mesleki eğitim süresinin en az % 50 sinin uzmanlaşmak istenilen konuda alınması durumunda uzman avukat unvanı kullanılabilmektedir. Ancak unvanın kullanılması için her iki senede bir en az 20 saat uzmanlık konusuna ilişkin ders alınmalı veya yukarıda da bahsedilen denk faaliyetler gerçekleştirilmelidir. FİNLANDİYA Finlandiyalı avukatlar uzmanlık rejimine tabi bulunmamaktadırlar. Avukatların uzmanlığını kontrol edecek bir mekanizma olmadığı için, uzmanlık sisteminin ne günümüzde ne de yakın gelecekte uygulanma olasılığının olmadığı belirtilmektedir. Bununla beraber, avukatlar ne kendi ülkelerinde nede sınır ötesi faaliyetlerinde uzman olmamaları nedeniyle, herhangi bir sorunla karşılaşmamaktadırlar. HIRVATİSTAN Hırvatistan Barolar Birliği avukatlar için uzmanlık uygulaması bulunmaktadır. Hırvatistan Avukatlık Kanunu ve Kanunu na göre; anayasa, ceza, medeni ve aile, idare, iş, deniz, demiryolu taşımacılığı, sigorta, gümrük, vergi, banka, telif hakkı, fikri haklar, ticaret hukuku, iflas, uluslar arası, AB, sosyal sigorta, uluslar arası ödemeler hukuku alanlarında uzmanlık sertifikası verilebilir. HOLLANDA Pek çok AB üyesi ülkede olduğu gibi, Hollanda da da resmi olarak uygulanan bir uzmanlık programı veya rejimi mevcut değildir. Ancak, farklı alanlarda 25 uzmanlık birliği mevcuttur. Bunların, eğitim ve deneyim bakımından, kendi belirledikleri üyelik koşulları mevcuttur. 3

4 İNGİLTERE İngiltere de avukatlar için uzmanlık rejimi bulunmaktadır. İngiltere de duruşmaya girmeyen avukatlar (solicitor) için akreditasyon sistemi uygulanmaktadır. Pek çok alanda akreditasyon sistemi bulunmaktadır. Bu sistemlerden Çocuk Paneli, Ceza Muhakemeleri Akreditasyon Programı gibi programlara üye olunması zorunlu bulunmaktadır. Bu bağlamda mesleki akreditasyon programları sistemini üyesi olan avukatlar; bu alanda yeterlik, deneyim ve başarıları ile tanınırlar, imtiyazlı bir kayıtlı marka olmaya hak kazanırlar, Baronun bir avukat bul sitesinde belli bir konuyla ilgili kimlik kazanırlar, konularıyla ilgili bir yeterlik brövesi alırlar. Her programa üyelik 3 ila 5 yıldır. Üyelikler yenilenebilir, diğer bir ifade ile avukatlar yeniden akredite olabilirler. Tüm avukatlar Süregelen Mesleki Gelişme programının kurallarına uymakla yükümlü bulunmaktadır. İSKOÇYA Avukatlar için uzmanlaşma uygulaması vardır. İngiltere uygulaması benzeri akreditasyon uygulaması İskoçya da da uygulanmaktadır. İSVEÇ Yasal düzenleme kapsamında, İsveçte avukatların uzmanlığını öngören bir rejim ve sertifika sistemi bulunmamaktadır. Ancak, pratikte avukatlar belli bir konuda uzmanlaşmaktadırlar. Uzmanlaşma özellikle ticari davalarda görülmekte olup uzmanlık yabancı avukatlarla rekabet için gerekli bulunmaktadır. Bu bağlamda, İsveç Barolar Birliği bu konuda düzenleme yapmak için çalışmalar yapmıştır. 1 Ocak 2009 tarihi itibariyle İsveçli avukatların mesleki eğitim ve yeterlilikleri etik bir yükümlülük olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu bağlamda, her avukat mesleki bilgi ve yeterliliğini sürdürmek ve geliştirmek için mesleki eğitim almakla yükümlü bulunmaktadır. Diğer bir deyişle, bir avukat meslek hayatı süresince sürekli mesleki eğitim almakla yükümlü bulunmaktadır. İSVİÇRE İsviçre de avukatlar için uzmanlık rejimi ve buna ilişkin düzenleme bulunmaktadır. Uzmanlık için öngörülen kursların tarihi çok eski olmayıp, uygulama 2006 yılında başlamış bulunmaktadır. Eldeki verilere göre avukatlar arasında 5 ayrı alanda 150 sertifika sahibi uzman avukat bulunmaktadır. Uzman olabilmek için 1 yıl içinde 120 saatlik kurs görmek gerekmektedir. Kurslar sonunda yazılı ve sözlü sınav yapılmaktadır. İTALYA Bu gün itibariyle, İtalya da avukatlar için bir uzmanlık zorunluluğu ve programı bulunmamaktadır. Ancak, uzmanlığa ilişkin bir sistemin geliştirilmesi çalışmaları 4

5 yapılmaktadır. Bununla beraber, İtalyan avukatlarının uzmanlık sistemine tabi olmaması, sınır ötesi faaliyetlerini engeller nitelikte değildir. İtalya da Avukatlık Meslek Kurallarının 17. Maddesi mesleki uzmanlık ve unvan konularında reklamı yasaklamakta idi. Ancak, İtalyan Barolar Birliği(Consiglio Nazionale Forense)(CNF) 16 Ekim 1999 tarihinde aldığı bir kararla anılan 17. Maddeyi yumuşatmıştır. Şöyle ki; avukatlar bundan böyle potansiyel müvekkillerine; doğruluk, adalet, mesleki onur gibi ilkeleri göz önüne alarak, mesleki icraat alanlarına ilişkin bilgi verebilecektir. Buna ilaveten, 16 Aralık 2006 tarihinde 17. Maddede yapılan bir değişiklikle avukatların yüksek lisans uzmanlıklarını belirtmelerine olanak sağlanmıştır. KIBRIS Kıbrıs ta Avukatlık Kanunu uzmanlık sistemini öngörmemektedir. Baroya kayıtlı her avukat istediği alanda avukatlık hizmeti sunabilir. Kıbrıs Barolar Birliği yetkili organları bu konuda bir düzenleme yapmayı düşünmemektedir. KUZEY İRLANDA Kuzey İrlanda da avukatlar için bir uzmanlık rejimi ve programı mevcut değildir. Bununla beraber, avukatların faaliyet alanını göstermelerine izin veren bir Kayıt sistemi mevcuttur. LİHTENŞTAYN Lihtenştayn da uzmanlık sistemi mevcut değildir. MACARİSTAN Kurumsal olarak uzmanlığa ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, avukatlar sürekli takip ettikleri dava ve işler nedeni ile uzmanlık kazanmaktadırlar. Bu doğrultuda edinilen uzmanlıklar avukatların antetli kağıtlarında veya kart vizitlerinde yer alabilmektedir. Bununla beraber, Avukatlık Kanununda gerekli değişiklikler için çalışmalar yapılmaktadır. Buna göre, uzmanlıkla ilgili bir madde eklenmesi düşünülmektedir. NORVEÇ Norveç te avukatların tabi olduğu bir uzmanlık programı ve rejimi bulunmamaktadır. Konu, Norveç Barolar Birliği tarafından pek çok kez gündeme getirilmiş ancak kabul görmemiştir. POLONYA Avukatların uzmanlıklarına ilişkin düzenleme Meslek Kurallarında yer almaktadır. Bir avukat mesleki faaliyet alanı, akademik unvanı veya düzeyi, bildiği diller konusunda bilgi verebilir. Ancak, uzmanlığın kontrolü konusunda bir sistem bulunmamaktadır. Ortaklıklar limitet şirket şeklinde kurulabilir, anonim şirket kurulmasına izin verilmemektedir. 5

6 PORTEKİZ Portekiz de avukatların uzmanlığına ilişkin uygulama, Avukatlık Kanunu doğrultusunda Baro tarafından çıkarılan bir Yönetmelikle düzenlenmiş bulunmaktadır tarihli bu Yönetmeliğe göre; avukatlar idare hukuku, vergi hukuku ve iş hukuku alanlarında uzmanlık sahibi olabiliyordu. Baro nun 5 Nisan 2004 tarihinde aldığı bir Karar ile uzmanlık alanları artırılmış ve finans hukuku, AB ve rekabet hukuku, fikri haklar ve anayasa hukuku uzmanlık alanları olarak ilave edilmiştir tarihinde yapılan bir değişiklikle uzmanlık için on yıllık deneyime ilave olarak yazılı ve sözlü sınav gerekmektedir. ROMANYA Romanya da halihazırda avukatların uzmanlığını zorunlu kılan bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, yakın gelecekte Almanya da uygulanan uzmanlık sistemi benzeri bir uygulama yapılmasının mümkün olduğu belirtilmektedir. Bununla beraber, avukatların niteliklerini artırmaları bakımından Romanya Barolar Birliği Konseyi 2007 tarihinde bir karar almıştır. Bu karar doğrultusunda; 1 Ocak Ocak 2011 arasında her avukat 2 yıllık dönemler içinde en az 3 mesleki etkinliğe (konferans, seminer, toplantı) katılmakla yükümlü bulunmaktadır. Bu tür etkinliklere katılım avukatın unvanına katkı yapan bir sertifika olarak kabul edilmektedir. Bu sertifika her iki yılda bir yenilenir. SLOVAKYA Slovak Barosuna kayıtlı avukatlar için uzmanlık zorunlu değildir. Baro ya kayıt olabilmek girilen sınav tüm alanları kapsadığı gibi staj döneminde de stajyer avukatın bütün alanlarda eğitim alması zorunlu bulunmaktadır. Bununla beraber, kaliteli hizmet vermek isteyen bir avukat, kendisini istediği alanda eğitebilmektedir. SLOVENYA Avukatlık Kanunu nun 33. Maddesi uyarınca; uzmanlık unvanı veya belli bir hukuk dalında mastır derecesi alan avukatın talebi halinde ve kayıtlı olduğu baroda en az beş yıl avukatlık yapmış olması halinde verilmektedir. Diğer taraftan; hukuk fakültesinde asistan, doçent ve profesör olunması halinde, beş yıl aynı yerde avukatlık yapıp yapmamasına bakılmaksızın o kişiye uzmanlık unvanı verilmektedir. Slovenya da faaliyet gösteren 1,200 avukattan 16 sı uzman olarak kayıtlıdır. Slovenya Barolar Birliği uzman avukatların kaydını tutmaktadır. YUNANİSTAN Yunanistan da uzmanlık sistemi bulunmamaktadır. Böyle bir uygulama düşünülmemektedir. 6

7 II. REKABET ve REKLAM YASAĞI Rekabet hukuku alanında Avrupa genelinde avukatlık mesleğine uygulanmakta olan kısıtlayıcı kurallar bulunmaktadır. Bu kuralların en belirgini ücret tespitinin yasaklanmasıdır. Diğer taraftan, reklamı ve ücretlerin düşürülmesi gibi konular bakımından getirilen sınırlamaları haklı göstermek mümkün bulunmamaktadır. Bununla beraber, günümüzde reklam ve ücret belirleme konularındaki yasakların kaldırıldığı gözlenmektedir. OECD; mesleğe giriş, reklam yasağı ve ücretlerin serbestçe tespitinin kısıtlanması hallerini rekabet yasakları olarak değerlendirmektedir. CCBE tarafından yayımlanan; Avrupalı Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kuralları nın 2.6. maddesi Kişisel reklamı düzenlemekte olup; Bir avukat, verdiği bilgilerin yanlış ve aldatıcı olmaması, sır saklama yükümlülüğüne ve sair temel değerlerine aykırı olmamak kaydıyla, sunduğu hizmetlerle ilgili olarak kamuyu bilgilendirme hakkına sahiptir. Bir avukatın yukarıda sayılanlara uygun olmak koşulu ile yazılı basın, radyo, televizyon, elektronik ticari iletişim araçları ve diğer vasıtalarla kişisel reklam yapmasına izin verilir. Hükmünü içermektedir. ÇEK CUMHURİYETİ Çek Barolar Birliği bütün üyeleri için bağlayıcı olan meslek kurallarını düzenlemektedir. Meslek(Etik) Kuralları; avukatların uymakla yükümlü bulunduğu mesleki etik ve rekabete ilişkin kuralları düzenlemektedir. Bu düzenlemeye göre; avukatlar diğer avukatlarla adil rekabet kuralları doğrultusunda ilişki kurmakla yükümlü bulunmaktadır. Bu bağlamda bir avukat bilerek yanlış/sahte ve yanıltıcı bilgiler vermemelidir. Ayrıca, diğer bir avukatla ilgili olarak da küçültücü ifadeler kullanması yasaklanmıştır. Yalan veya sahte bilgi şüpheye ve sonuç olarak şikayete mahal verecek veya yüksek beklenti ve vaatler içeren bilgi anlamına gelmektedir. Bir avukat rekabet konusunda Ticaret Kanunu nun İktisadi Rekabetin Korunması na ilişkin kurallara tabi bulunmaktadır. Söz konusu düzenleme, reklam konusuna kısaca değinmektedir. BU düzenlemeye göre bir avukat; mahremiyet ilkelerini ve diğer temel ilkeleri göz önüne almak suretiyle, yanıltıcı olmamak kaydı ve doğru olması koşulu ile verdiği hizmetlere ilişkin bilgiyi kamuya duyurabilir. Benzer şekilde, değinilen kurallara uyulması koşuluyla avukatın medya, basın, radyo, televizyon, elektronik ticari iletişim ve diğer medya aracılığı ile kişisel reklam yapması mümkün bulunmaktadır. Diğer taraftan, avukatların ücretleri, Barolar Birliği nin görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından, bir kararname(ücret tarifi) ile belirlenmektedir. 7

8 DANİMARKA Danimarkalı avukatlar ücretlerini, adil ve makul olmak kaydıyla, serbestçe belirleyebilmektedirler. Yargının Yönetimi Kanunu nun 126.bölümünün (2) maddesine göre bir avukatın talep edeceği ücretin tavanı adil ve makul ücreti aşamayacaktır. Avukatların reklam yapmasına izin verilmektedir. Ancak, avukatlar reklam konusunda Danimarka Pazarlama Kanunu hükümlerine tabi bulunmaktadır. Bu bağlamda avukatlar sundukları hizmetlerin reklamını yapabilmektedirler. Anılan Kanun reklam konusunda herhangi bir sınırlama getirmemektedir. Örneğin; uzmanlık alanı, ücret düzeyi, diğer meslekler ve yabancı avukatlarla yapılan işbirliği de reklamlarda belirtilebilir. Bununla beraber, reklam içeriğinin yalan, yanlış, yanıltıcı, hatalı beyanlara izin verilmemektedir. HOLLANDA Hollanda da avukatlar ücretlerini belirlemekle serbesttir. Barolar Birliği nin ücretler konusunda bir kuralları veya önerdiği ücret tarifesi bulunmamaktadır. Ancak, ücretsiz hizmet sunmak yasaktır. Diğer taraftan, avukatların reklamlarına bazı yasaklar getirilmiştir. İTALYA İtalyan avukatları ücretlerini, davanın sonucuna göre, serbestçe belirleyebilmektedirler. Yeni kurallar asgari ücret uygulamasını ve şarta veya geleceğe bağlı ücret uygulamasına son vermiş bulunmaktadır. Bununla beraber talep edilen ücretlerin verilen hizmetle orantılı olması gerektiğine ilişkin hükümler mevcuttur yılında Meslek Kurallarında yapılan değişiklik doğrultusunda avukatların reklam yapmaları konusuna esneklik getirilmiştir. Bunlar; bina dışına tabela, broşür, internet siteleri, hukuki yayınlar, bir dava ile ilgili olarak(gizli olmadığı sürece) basın ve medyaya görüş vermek şeklinde sıralanabilmektedir. Diğer taraftan, avukatlar verdikleri hizmetlere ilişkin her türlü bilgiyi verebilmektedirler. Hemen belirtelim ki verilen bilgilerin açık ve doğru olma koşulu vardır. Barolar Birliği bu konularda denetim yapma hakkına sahip bulunmaktadır. Özet olarak, Meslek Kurallarında yapılan değişiklik doğrultusunda, yapılan hizmetlere ilişkin bilgi vermeye yönelik reklamlar serbesttir. İSPANYA Ücret konusunda avukat iş sahibi ile serbest bir şekilde anlaşabilmektedir. Bununla beraber, meslek kuruluşları ücretlere ilişkin göstergeler belirleyebilir. Barolar Birliği reklam vs. konularındaki uygulamayı Genel Reklam Yasası ve Haksız Rekabet Kanunu ile uyumlaştırmak için çalışmalarını sürdürmektedir. 8

9 İSVİÇRE İsviçre de Kantonlar arasında farklı uygulamalar olmakla beraber Avukatlık Kanunu na göre avukatlar reklamlarında toplumun gereksinimlerine uymak, gerçekleri yansıtmak, sır saklama yükümlülüğüne ve avukatlık yükümlülüklerine riayet etmek zorunda bulunmaktadır. Bu bağlamda, ücretler, uzmanlık konusu gibi konularda reklam yasağı bulunmamaktadır. Diğer taraftan, yeni büro açılması veya nakli gibi konularda gazete ilanı verilmesi mümkün bulunmaktadır. Geçmişte Kantonal Baro Birliği ücret tarifesi yayımlamakta idi. Zürih ve Cenevre Kantonlarında ücret tarifesi uygulaması tamamen terk edilmiştir. Avukatların sabit ücret sözleşmesi yapmaları mümkünüdür. Ancak, dava sonucuna göre şartlı ücret sözleşmesi veya davanın kazanılmaması halinde ücret alınmayacağına ilişkin sözleşmeler geçersiz bulunmaktadır. LİTVANYA Avukatlar verdikleri hukuki hizmet karşılığı alacakları ücreti serbestçe belirleyebilmektedir. Diğer bir deyişle asgari, azami veya sabit ücret gibi uygulamalar bulunmamaktadır. Bununla beraber, Avukatlık Kanunu davanın karmaşıklığı, avukatın deneyimi, müvekkilin mali durumu gibi kriterlerin ve davanın sonunda alınacak neticenin de ücret belirlemede göz önüne alınacağını düzenlemektedir. Diğer taraftan, Adalet Bakanlığı hukuk mahkemelerinde görülen davalarda alınacak tavan ücreti belirlemiştir. Litvanya da avukatlara reklam yasağı uygulanmaktadır. MACARİSTAN Macaristan Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlar ücretlerini serbestçe belirleyebilmektedir. Macaristan Barolar Birliği mecburi veya önerilen ücretler e ilişkin düzenleme getirmeye yetkili bulunmamaktadır. Kanunda herhangi bir açıklama olmamakla beraber Macaristan Barolar Birliği Avukatlık Meslek Kuralları ile avukatlara reklam yasağı getirmiştir. Kanunda böyle bir yasaklama olmadığı için Macar Rekabet Kurulu Meslek Kuralları nı incelemeye almıştır. Rekabet Kanunu doğrultusunda yapılan bu inceleme doğrultusunda, reklam yasağına ilişkin düzenleme kaldırıldığı gibi Macaristan Barolar Birliği ne EURO para cezası vermiştir. POLONYA Avukatlar veya hukuk müşavirleri ücret konusunda müvekkilleriyle serbestçe uzlaşabilirler. Rekabet Hukukuna aykırı olduğu için Barolar ücret konusunda bir düzenleme 9

10 yapmamaktadır. Bununla beraber Meslek Kuralları davanın sonucuna göre ücret tahsil edilmesi hususunu yasaklamıştır. Reklam konusunda Meslek Kurallarında düzenleme getirilmiş bulunmaktadır. Konuya ilişkin yanıltıcı bilgi verilmesi halinde haksız rekabet kuralları uygulanmaktadır. Hemen belirtelim ki, Polonya da avukat ve hukuk müşaviri ayırımı mevcuttur ve iki grubun kendisine ait yasal düzenlemeleri mevcuttur. Bu bağlamda, reklam konusunda hukuk müşavirlerine daha esnek kurallar uygulanmaktadır. Polonya da rekabet hukuku avukatlar bakımından da uygulanmaktadır. Rekabet Kanununa aykırı hususlar yasaklanmıştır. PORTEKİZ Avukatlar ücretlerini serbestçe belirleyebilmekte olup herhangi bir ücret tarifesi mevcut bulunmamakla beraber bazı kriterler geçerli bulunmaktadır. Ücret belirlenirken göz önüne alınacak olan bu kriterler; konu için harcanan zaman, davanın değeri, saat, avukatın niteliği, davanın niteliği, ve davanın sonucu şeklinde sıralanmaktadır. Bununla beraber sadece davanın sonucuna göre ücret belirlemek yasaklanmıştır. Hemen belirtelim ki Portekiz de de avukat hukuk müşaviri ayırımı bulunmaktadır. Reklam konusunda diğer ticari işlere uygulanan kısıtlama ve kolaylıklar avukatların reklamları konusunda da geçerli bulunmaktadır. Şöyle ki; avukatlar ücretleri ile ilgili reklam veremezler, bununla beraber uzmanlık alanları konusunda reklam serbesttir. ROMANYA 2004 yılına kadar minimum ücret uygulaması mevcuttu. Yapılan değişiklikle avukat ücretini müvekkili ile serbestçe saptamak hakkına sahip bulunmaktadır. Asgari, azami veya sabit ücret konusunda, yetkili organlarca yapılacak düzenlemeler yasaklanmıştır. Ücret; işin hacmi, davanın zorluğu, taraflar, avukatın uzmanlığı ve deneyimi, davanın sonucu, müvekkilim mali konumu gibi kriterler göz önüne alınarak saptanır. Bu bağlamda saatlik, sabit veya başarıya göre ücret belirlemesi yapılabilmektedir. Avukatlar reklam yapamaz. Avukatlar ancak; bürolarının ismini rehbere yazdırmak, konferans davetleri yapmak, broşürler veya davetiye göndermek, web sitesi, kart vizit kullanabilirler. SLOVENYA Avukatların uygulayacakları ücretler Slovenya Barolar Birliği ve tarafından Adalet Bakanlığı ile uyum halinde belirlenebilmektedir. 10

11 III. AVUKATLIK ORTAKLIĞI Bilindiği gibi Avukatlık Kanunu nun 44. Maddesi avukatların aynı büroda birlikte veya avukatlık ortaklığı şeklinde çalışabilecekleri hususunu düzenlemiş bulunmaktadır. Ülkemizdeki durum ve yasal düzenleme bu şekilde olup Avrupa ülkelerinde avukatlar kendi meslektaşları ile ortaklık kurabilecekleri gibi diğer meslek grupları(muhasebeciler gibi) ile de ortaklıklar kurabilmektedir. ALMANYA 1 Temmuz 1995 yılında yürürlüğe giren, Ticari Bir Mesleği İcra Etmeyen Kişilerin Ortaklık Kurarak Mesleklerini Yapmalarına Dair Kanun ile Almanya da avukatlık ortaklıklarının kurulmasına olanak sağlanmıştır. AVUSTURYA Avukatlar şirket şeklinde ortaklık kurabilirler. BELÇİKA Avukatlar şirket şeklinde ortaklık kurabilirler. ÇEK CUMHURİYETİ Avukatlar şirket şeklinde ortaklık kurabilirler. Avukatların yapacağı ortaklıklar birliğe üyelik veya şirket ortaklığı şeklinde oluşturulabilir. Kurulacak avukatlık birliğine üyelik koşulları esas mukavelede belirlenecektir. Diğer taraftan, avukatlar ortaklıklar oluşturabilirler. Çek Avukatlık Kanunu nun 11. Bölümü uyarınca avukatlar konsorsuyum veya şirket şeklinde ortaklıklar oluşturabilmektedirler. Anılan düzenlemenin 14. Bölümüne göre; bir konsorsuyum şeklinde bir araya gelen avukatların Medeni Kanun hükümleri doğrultusunda bir konsorsuyom anlaşması yapmaları gerekmektedir. Hemen belirtelim ki bu konsorsuyom avukatlardan meydana gelebilir. Diğer taraftan, avukatlar; Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda, adi, kollektif, limitet ortaklıklar oluşturabilirler. DANİMARKA Danimarka da avukatlar hukuk firması olarak tek tüzel kişilik altında kendi hesaplarına ya da aynı ofisi paylaşmak suretiyle çalışmaları sürdürebilirler. Diğer bir anlatımla Danimarka da avukatlar halka açık veya kapalı limitet şirket şeklinde ortaklıklar oluşturabilmektedirler. Adalet Bakanlığı avukatlık ortaklıklarına ilişkin kurallar belirlemeye yetkili bulunmaktadır. 11

12 Danimarka Yargının Yönetimi Kanunu uyarınca avukatlar limitet ortaklık veya şahıs şirketi şeklinde ortaklıklar kurabilmektedir. FRANSA Avukatlar bağımsız işbirliği veya maaş karşılığı işbirliği şeklinde ortaklık kurabilmektedir. Fransa da avukatlar ikinci bir büro açabilir. İkinci büro ülke dahilinde veya yurt dışında açılabilir. HOLLANDA Hollanda da avukatlık ortaklıkları kurulabilir. Bu kuruluş ortaklık(şahıs şirketleri) veya anonim şirket şeklinde yapılanabilir. Hollanda da ikinci büro açılmasına olanak tanınmamaktadır. İSPANYA Avukatlık Yönetmeliğinde 10 Temmuz 2001 tarihinde yapılan değişiklikle avukatların avukatlık şirketi kurmalarına izin verilmektedir. İSVEÇ İsveç te avukatlar bireysel veya ortaklık şeklinde çalışırlar. İSVİÇRE Avukatlık Kanunu, avukatların oluşumuna ilişkin bir kısıtlama getirmemektedir. Limitet veya anonim şirket şeklinde ortaklıklara izin verilmektedir. LİTVANYA Avukatlar hükmü şahsiyeti olmayan ortaklıklar ve avukatlar birliği kurabilmektedir. MACARİSTAN Macaristan da avukatlar tek başlarına, tek başlarına hukuk firması kurarak veya ortaklık şeklinde faaliyet gösterebilmektedir. PORTEKİZ Avukatlar ortaklık oluşturabilmektedirler. Avukatların oluşturacağı ortaklıklar limitet şirket veya sınırsız sorumlu/kolektif şirket şeklinde ortaklık kurabilmektedirler. ROMANYA Avukatlar limited şirket veya iki kişilik anonim şirket şeklinde ortaklık kurabilirler. 12

13 SLOVENYA Slovenya Avukatlık Yasasının 35. Maddesi uyarınca avukatlar, Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda, sınırsız sorumlu şirket şeklinde avukatlık ortaklığı oluşturabilmektedirler. 13

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ STAJ YERİ BULMA Öğrenciler, Easmus+ Erasmus Programı Staj Hareketliliği kapsamında Öğrenim hareketliliğinde olduğu gibi Staj hareketliliğinde

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Komşular SUNAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Asgari Ücretin Tanımı Çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını

Detaylı

ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ. Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013

ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ. Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013 ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları İki programdan oluşmaktadır: Hayatboyu Öğrenme Programı Gençlik Programı

Detaylı

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır.

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin 2014-2020 yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. İZÜ ve Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik KA-103 Projesi Personel

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları Başvuru Yöntemi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları 21 Mart 2016 15 Nisan 2016 tarihleri arasında online alınacaktır. http://www.kimoerasmus.com/erzincan/default.aspx?id=1

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

Erzincan Üniversitesi. Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu

Erzincan Üniversitesi. Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu 2016-2017 Erzincan Üniversitesi Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu Başvuru Tarihi ve Yeri; 20 Şubat 2017 10 Mart 2017 Uluslararası İlişkiler Ofisi (üst yazı ile) 1) Ders

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Erasmus+ Personel (Ders Verme ve Eğitim Alma) Hareketliliği Nedir? Bireylerin

Detaylı

Uluslararası Sponsorluk Politikası. 1 Nisan 2015 Amway

Uluslararası Sponsorluk Politikası. 1 Nisan 2015 Amway Uluslararası Sponsorluk Politikası 1 Nisan 2015 Amway Uluslararası Sponsorluk Politikası Bu Politika, 1 Nisan 2015 itibariyle, Amway bağlı kuruluşlarının Amway Satış ve Pazarlama Planı'nı uyguladıkları

Detaylı

AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: MART 2017

AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: MART 2017 2017-2018 AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: 13-28 MART 2017 Staj (yerleştirme), bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 3 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 12,8 artış göstererek 211 bin adet seviyesinde

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015

ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015 ERASMUS PLUS ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ PROGRAMI (STUDENT MOBILITY) 2014-2015 AKADEMİK DÖNEMİ 1 Haziran 2014-30 Eylül 2015 Erasmus plus programı nedir? Nereden bilgi alabilirim? Başvuru tarihleri nedir? Kimler

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU SON BAŞVURU TARİHİ 30 MART 2015 1 Erasmus Stajı Nedir? Staj, bir yararlanıcının programa katılan

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI. Erasmus Bölüm Koordinatörleri Toplantısı 18 Kasım 2016

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI. Erasmus Bölüm Koordinatörleri Toplantısı 18 Kasım 2016 ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI Erasmus Bölüm Koordinatörleri Toplantısı 18 Kasım 2016 1 Değişim hayatınızdaki bir yıl değil, bir yıl içerisindeki hayattır. -Anonim 2 Hareketlilikler ÖĞRENCİ PERSONEL 1.

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 Üniversitemizin 2011-2012 öğretim yılında Erasmus Hareketlilik

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 16 Ekim 2016 Pazar 2016 yılı Ağustos ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 31,2 artış göstererek 157 bin adet seviyesinde

Detaylı

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR ERASMUS + 2015-2016 ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ İLANI (Öğrenim/Staj) SON BAŞVURU TARİHİ: 25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR Erasmus + Programı kapsamında 2015-2016 akademik yılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Akademik Yılı. ERASMUS+ NEW HORIZONS Staj Konsorsiyumu. Öğrenci Staj Hareketliliği

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Akademik Yılı. ERASMUS+ NEW HORIZONS Staj Konsorsiyumu. Öğrenci Staj Hareketliliği DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2017-2018 Akademik Yılı ERASMUS+ NEW HORIZONS Staj Konsorsiyumu Öğrenci Staj Hareketliliği Önemli: New Horizons Staj Konsorsiyumu Hareketliliği kapsamında

Detaylı

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir Staj Staj, öğrencinin, öğrenim gördüğü alanda uygulamalı iş deneyimi elde etmesi sürecidir. Kimler Başvurabilir? Staj hareketliliğine

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI ifade eder. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB:

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran: Türkiye ile AB arasındaki gelir uçurumu azalmadı arttı Tarih : 14.12.2012 2011 DE HIZLI KALKINMA MASALINA ULUSLARARASI YALANLAMA TÜİK, EUROSTAT ve OECD işbirliğiyle

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014-2015 Erasmus+ Personel Hareketliliği Duyurusu 2014-2015 akademik yılında Erasmus+ Personel Hareketliliğinden yararlanmak isteyen personelimiz

Detaylı

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim?

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Hayır. Türkiye de patent başvurusu yapmakla ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Sadece, 1 Kasım 2000 tarihinden itibaren Türkiye nin de dahil olduğu 38 Avrupa ülkesi tarafından kabul edilen ve ayrıca

Detaylı

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 1 Erasmus+ Programı Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını tevsik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği

Detaylı

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi Metodoloji Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 25,0% 2 17,42% Birden fazla cevap 22,20% 15,0% 1 5,0% 12,89% 10,02% 9,07% 7,88% 8,11% 6,21% 5,97% 5,25% 5,49% 5,25% 3,10% 12,17% 10,26% 2,86% 3,58%

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

2016 / 2017 YILI ERASMUS+ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

2016 / 2017 YILI ERASMUS+ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 2016 / 2017 YILI ERASMUS+ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Faaliyetine başvurmak isteyen İDARİ personelin; 05 Haziran 2017 25 Haziran 2017 tarihleri

Detaylı

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nden Yararlanma Süresi: En az 3 ay En fazla 12 ay 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ 1 Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını tevsik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SUNUM PLANI Erasmus artı( +) Programı Nedir? Erasmus artı (+) Programının Amacı? Programa Kapsamındaki Ülkeler Program Kapsamında

Detaylı

ERASMUS + PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi

ERASMUS + PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi ERASMUS + PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2017 2018 Bilgilendirme Sunumu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi PROGRAMI YÜRÜTEN KURULUŞ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI GENÇLİK

Detaylı

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU İLAN TARİHİ 3 Mart 2014 SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 Erasmus Stajı Nedir? Staj (yerleştirme), bir yararlanıcının programa

Detaylı

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI İÇERİK -Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) Nedir? -Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları

Detaylı

01/03/ /03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/03/ /03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/03/2016 31/03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ AKÇAKALE SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Bulgaristan 01 TOPLAMLAR: 01 ÇEŞME SINIR KAPISI Türkiye 15 01 TOPLAMLAR: 15

Detaylı

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! Erasmus+ Okul Okul Eğitimi Programı AMAÇLARI Eğitimde kaliteyi artırmak, Program ülkeleri okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmek Erasmus+ Okul Hedef

Detaylı

2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu

2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu 2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu Öğrenci Seçim Takvimi 20 Şubat 8 Mart 2012: Adayların online başvuru sürecini

Detaylı

En az 8 saat ders vermek şartı ile en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç).

En az 8 saat ders vermek şartı ile en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç). 2016 / 2017 DÖNEMİ ERASMUS+ DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Faaliyetine başvurmak isteyen AKADEMİK personelin; 05 Haziran 2017 25 Haziran 2017

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği: Başvuru Şartları 1. Üniversitemizin kayıtlı öğrencisi ve tam

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi 1 2 Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan «Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik» programı yerine, 2014-2020 yıllarında uygulanacak olan yeni programdır. 3 4 Ana

Detaylı

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU 2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU Değerli Öğretim Elemanlarımız ve İdari Personelimiz, Cumhuriyet Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi ERASMUS+ Kurum Koordinatörlüğü 2014-2015 akademik yılında

Detaylı

Öğrenim Hareketliliği Nedir?

Öğrenim Hareketliliği Nedir? Öğrenim Hareketliliği Nedir? Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir.

Detaylı

01/01/ /01/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/01/ /01/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/01/2016 31/01/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ ÇEŞME SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Türkiye 01 04 TOPLAMLAR: 01 04 CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI Türkiye 582 16 TOPLAMLAR:

Detaylı

- MESLEK HUKUKU- 7.Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunun görevlerinden biri değildir?

- MESLEK HUKUKU- 7.Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunun görevlerinden biri değildir? - MESLEK HUKUKU- 1.Aşağıdakilerden hangisi 3568 sayılı Kanuna göre muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konularından biri (2004/3) A) Muhasebe sistemleri kurmak ve geliştirmek B) Genel kabul görmüş

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2014 Ankara 2014 1. Mayıs Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar Ülkemizin

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 113 Şubat 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜM AB VATANDAŞLARI İÇİN VİZESİZ TÜRKİYE Deniz SERVANTIE İKV Uzman Yardımcısı Deniz SERVANTIE 27 Ekim 2014 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr TÜM AB VATANDAŞLARI

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ. Erasmus Personel Hareketliliği Tanıtım Kitapçığı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ. Erasmus Personel Hareketliliği Tanıtım Kitapçığı ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ Erasmus Personel Hareketliliği Tanıtım Kitapçığı Erasmus Staff Mobility Erasmus Personel Hareketliliği - Teaching Mobility / Ders Verme Hareketliliği - Staff Training Mobility/

Detaylı

AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI

AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI ALİ ÇETİN ASLAN Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usûl Hukuku ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi AVUKATLIK HUKUKUNDA REKLAM YASAĞI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2014 Ankara 2014 1. Temmuz Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar

Detaylı

BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları

BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları 2017 BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGE SİSTEMİNDE ULUSLARARASI ANLAŞMA KODLARININ GÜNCELLENMESİ BİLGE sisteminde tercihli ticaret düzenlemelerine

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ARALIK 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ARALIK 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ARALIK 2014 Ankara 2014 1. Aralık Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar

Detaylı

ÇEVRE ALANINDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ ÇEVRESEL YATIRIMLARIN FİNANSMANI SEMİNERİ

ÇEVRE ALANINDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ ÇEVRESEL YATIRIMLARIN FİNANSMANI SEMİNERİ ÇEVRE ALANINDA KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ ÇEVRESEL YATIRIMLARIN FİNANSMANI SEMİNERİ BELEDİYE ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİNDE TÜRKİYE 81 il 2950 belediye 74.724.269 kişi 31.092.768 ton evsel nitelikli katı

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ HAKKINDA BAŞVURU ÇAĞRISI

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ HAKKINDA BAŞVURU ÇAĞRISI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ HAKKINDA BAŞVURU ÇAĞRISI of Polonya Bahar Technology and Life Scieces of Lodz Polonya Bahar Vytautas

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ ERASMUS+ PROGRAMI ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 2016 2017 Celal Bayar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü 12.10.2016 Gündem... - Erasmus+ Stajı nedir?

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ Kemal Gürüz Atılım Üniversitesi 12 Mart 2012 Yirmi beş yaş üstü nüfus içinde ortaöğrenim görmüş olanların oranı, %. 2007.

Detaylı

01/03/ /03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/03/ /03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/03/2014 31/03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ ÇEŞME SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Türkiye 04 01 TOPLAMLAR: 04 01 CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI Türkiye 1,349 03 TOPLAMLAR:

Detaylı

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 2016-2017 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI Erasmus+ Personel Hareketliliği faaliyetine başvurmak isteyen akademik

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2015 Mayıs 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Mayıs Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EKİM 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EKİM 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EKİM 2014 Ankara 2014 1. Ekim Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar Ülkemizin

Detaylı

Ülkemizdeki ve Yurtdışındaki Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışmaları. ÇEVKO Vakfı

Ülkemizdeki ve Yurtdışındaki Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışmaları. ÇEVKO Vakfı Ülkemizdeki ve Yurtdışındaki Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışmaları ÇEVKO Vakfı ORGANİK KATI ATIKLAR A M B A L A J A T I K L A R I N I N K O N T R O L Ü Y Ö N E T M E L İ Ğ İ AMBALAJ ATIKLARI Ambalaj Direktifi

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 19 ARALIK 2016 SON BAŞVURU TARİHİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 19 ARALIK 2016 SON BAŞVURU TARİHİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU İLAN TARİHİ 19 ARALIK 2016 SON BAŞVURU TARİHİ 31 OCAK 2017 1 Erasmus+ Stajı Nedir? Staj, bir yararlanıcının

Detaylı

ERASMUS PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2016 2017 Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi

ERASMUS PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2016 2017 Bilgilendirme Sunumu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi ERASMUS PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ 2016 2017 Bilgilendirme Sunumu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ofisi PROGRAMI YÜRÜTEN KURULUŞ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB GENÇLİK

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MART 2015 Mart 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Mart Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ŞUBAT 2015 Şubat 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Şubat Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM

SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM SEKİZİNCİ YÖNERGE ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNDE BAĞIMSIZ DENETİM GİRİŞ Ali ÇALIŞKAN Avrupa Birliği, 1932 yılında BENELÜKS ve 1952 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun kurulmasının ardından Avrupa

Detaylı

Dış Ticaretin Gelişimi Bölgesel Yaklaşımlar Anket Sonuçları AVRUPA

Dış Ticaretin Gelişimi Bölgesel Yaklaşımlar Anket Sonuçları AVRUPA Dış Ticaretin Gelişimi Bölgesel Yaklaşımlar Anket Sonuçları AVRUPA I. Ticaret Müşavirleri Konferansı 25-30 Nisan 2011 28 Nisan 2011 TİM Dış Ticaret Kompleksi Fırsatlar Bölgenin potansiyeli en yüksek pazarı

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü

Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü Dış İlişkiler Ofisi Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü Avrupa Komisyonu (ec.europa.eu) Ulusal Ajanslar (www.ua.gov.tr) Ulusal Erasmus + ofisleri (erasmus.beun.edu.tr) Yerleştirildiğin üniversitenin web

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi 2015 2016 AKADEMİK YILI ERASMUS + PROGRAMI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI Erasmus + Programı Öğrenci Öğrenim

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ RG: 21/11/2003-25296 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliğin amacı; bu Yönetmelik kapsamında olanların, iş elde etmek için

Detaylı

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU Erasmus+ Programı dâhilinde, Ankara Ticaret Odası Koordinatörlüğünde 12 Üniversitenin katılımıyla oluşan Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu (YİTAK) Projesi,

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

2014/2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ REHBERİ 1. DEĞERLENDIRME VE SEÇIM SÜRECINE ILIŞKIN TEMEL ILKELER:... 2

2014/2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ REHBERİ 1. DEĞERLENDIRME VE SEÇIM SÜRECINE ILIŞKIN TEMEL ILKELER:... 2 2014/2015 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ REHBERİ İÇİNDEKİLER 1. DEĞERLENDIRME VE SEÇIM SÜRECINE ILIŞKIN TEMEL ILKELER:... 2 1.1. Uygunluk Değerlendirmesi:... 2 1.2. Değerlendirme Kriterleri:...

Detaylı

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi Ambalaj Atıkları Direktifi DEA TOBB Danışma Toplantısı 26 Şubat 2015,

Detaylı

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ Uluslar arası marka tescil maliyetleri şu şekilde hesaplanır: 1) WIPO ücreti: Uluslar arası Fikri Mülkiyet Örgütü merkezi İsviçre'de bulunan, uluslararası marka başvurularının

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 9

HABER BÜLTENİ Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya inşaat sektörü güven endeksi, geçen aya göre yükselmeye devam ediyor: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014 te bir önceki aya göre 1,2 puan yükselerek -3,8

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ Bölüm B Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti etkinlikleri BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ AGH ETKİNLİKLERİNİN AMAÇLARI NELERDİR? Bu eylem, gençlik, kültür ve spor alanında

Detaylı

Hibe ve Destek Programları

Hibe ve Destek Programları Hibe ve Destek Programları Süreçler ve Fırsatlar Ocak, 2011 HİBE VE DESTEK PROGRAMLARI Hibe ve destek programları büyük, orta, küçük; tüm ölçekteki işletmelerin işlerini geliştirmesi için fırsattır. HİBE

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2015 Temmuz 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Temmuz Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU AĞUSTOS 2015 Ağustos 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Ağustos Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri

Detaylı

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış!

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Tarih: 19.05.2013 Sayı: 2013/09 İSMMMO nun Türkiye de Tatil ve Çalışma İstatistikleri raporuna göre Türkiye tatil günü sayısında gerilerde Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Türkiye, 34 OECD ülkesi arasında

Detaylı

ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ FAALİYETİ. Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde 2 alt faaliyete ayrılmaktadır:

ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ FAALİYETİ. Erasmus Personel Hareketliliği faaliyeti kendi içerisinde 2 alt faaliyete ayrılmaktadır: ERASMUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ FAALİYETİ EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının 1 akademik yıl içerisinde en az 5 saat ders vermek şartı ile en çok 6 haftalığına başka bir

Detaylı

AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU

AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU 2016 2017 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU Erasmus+ Programı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde 2016 2017 Akademik Yılında programdan yararlanmak isteyen Hitit Üniversitesi

Detaylı

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya hizmetler sektörü güven endeksi, 4 ayın ardından pozitif değer aldı: Şubat 2014 ten bu yana negatif değer alan Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU AĞUSTOS 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU AĞUSTOS 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU AĞUSTOS 2014 Ankara 2014 1. Ağustos Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EKİM 2016 Ekim 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Ekim Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

Sayı: /823/

Sayı: /823/ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı: 23824201/823/2013.5363.28015 15.8.2013 Konu: Özel Sağlık Kuruluşlarının Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri 1 / 8 VALİLİĞİNE GENELGE 2013/15

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU KASIM 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU KASIM 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU KASIM 2014 Ankara 2014 1. Kasım Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar Ülkemizin

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 13

HABER BÜLTENİ xx Sayı 13 HABER BÜLTENİ xx.11.2014 Sayı 13 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen aya ve geçen yıla göre düştü: Ağustos 2014 te yükselişe geçen Konya hizmetler sektörü güven endeksi, ekim ayında bir önceki

Detaylı