DÖNEM V STAJLAR VE KREDİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÖNEM V STAJLAR VE KREDİLERİ"

Transkript

1

2 DÖNEM V STAJLAR VE KREDİLERİ Stajın Staj Süresi Teorik Ders Kredisi Kodu Adı (Hafta) (Saat) Lokal AKTS Staj Sorumlusu MED 50 Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Dr. İbrahim Ketenci MED 50 Göz Hastalıkları Dr. Hatice Arda MED 503 Ortopedi Dr. Mithat Öner MED 504 Üroloji Dr. Deniz Demirci MED505 Dermatoloji Dr. Ayten Ferahbaş MED506 Psikiyatri Dr. Ertuğrul Eşel MED507 Nöroloji Dr. Füsun Erdoğan MED508 Nöroşirürji Dr. R. Kemal Koç MED509 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 34 3 Dr. Hüseyin Demir MED50 Göğüs Hastalıkları 4 3 Dr. Ramazan Demir MED5 Göğüs-Kalp-Damar Cerrahisi 6 3 Dr. Mehmet Bilgin MED5 Adli Tıp 8 Dr. Fatih Yağmur MED53 Çocuk Psikiyatri ve Sosyal Pediatri 9 4 Dr. Meda Kondolot MED54 Akılcı İlaç Kullanımı Dr. H. Basri Ulusoy * Seçmeli Staj * 3 TOPLAM * *: Seçmeli stajlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Seçmeli stajlardaki teorik ders süreleri bu toplama dahil edilmemiştir. 0-0 E Ğ İ T İ M Ö Ğ R E T İ M R E H B E R İ / D Ö N E M V

3 DÖNEM V-SEÇMELİ STAJLAR LİSTESİ Staj Kodu Staj Adı Staj Sorumluları ELK50 Tıbbi Genetik Prof. Dr. Mınis Dündar ELK503 Tıbbi Parazitoloji Doç. Dr. Salih Kuk ELK504 Anestezi ve Reanimasyon Prof. Dr. Halit Madenoğlu ELK506 Nükleer Tıp Prof. Dr. Mustafa Kula ELK507 Radyasyon Onkolojisi Prof. Dr. Bünyamin Kaplan ELK508 Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Prof. Dr. İrfan Özyazgan ELK53 Enfeksiyon Hastalıkları Öğr. Gör. Dr. Hayati Demiraslan ELK53 Patoloji Doç. Dr. Hülya Akgün ELK55 Klinik Biyokimya Doç. Dr. Figen Narin AMAÇ: Dönem V öğrencileri bu dönemde aldıkları stajların sonunda; bu branşlarla ilgili hastalıklarda hastaya genel yaklaşımı gerçekleştirebilecek, koruyucu sağlık hizmeti prensiplerini açıklayabilecek, sık görülen hastalıkların tanısını koyabilecek ve birinci basamak düzeyinde tedavisi ile acil müdahalelerini yapabilecek gerekli bilgi ve beceriye sahip olacaklardır. ÖĞRENİM HEDEFLERİ: Dönem V öğrencileri bu dönemin sonunda;. Toplumda sık görülen deri ve cinsel yolla bulaşan deri hastalıklarının fizik muayenesini yapabilecek, tanısını koyabilecek, birinci basamak düzeyinde bu hastaların tedavisini yapabilecek,. Nörolojik muayene yapabilecek, nörolojik hastalıkların birinci basamak düzeyinde tanı ve acil tedavisini yapabilecek, gerekli durumlarda uygun şekilde sevk edebilecek, 3. Kas iskelet sisteminin muayenesini yapabilecek, birinci basamak düzeyinde tanı ve tedavisini yapabilecek, gerekli durumlarda uygun şekilde sevk edebilecek, 4. Çocuk sağlığı izlenimini yapabilecek, çocukların önlenebilir sağlık sorunlarından korunma yollarını açıklayabilecek, 5. Çocuğun psikiyatrik değerlendirmesini yapabilecek, çocuk ve ergenlerde ortaya çıkabilecek ruhsal bozuklukları tanıyabilecek, birinci basamak düzeyinde tedavi 0-0 E Ğ İ T İ M Ö Ğ R E T İ M R E H B E R İ / D Ö N E M V 3

4 edebilecek, korunma yollarını açıklayabilecek ve gerekli durumlarda sevk edebilecek, 6. Hekimlik uygulamaları sırasında uygun şekilde adli rapor yapabilecek, bu konuda yasal düzenlemeleri açıklayabilecek ve adli otopsi uygulamalarında ölüm sebebine yönelik olarak örnek alabilecek, 7. Hastalıkların tedavisinde akılcı tedavi ve akılcı ilaç seçimi yapabilecek, hastaları bilgilendirebilecek, 8. Göz muayenesi yapabilecek, göz acillerine ilk müdahaleyi yapabilecek görme kaybına neden olan göz hastalıklarının önlenmesi için hastaları uygun şekilde sevk edebilecek, 9. Kulak, burun, boğaz muayenesi yapabilecek, toplumda sık görülen KBB hastalıklarına acil müdahaleyi yapıp, gerekli durumlarda uygun şekilde sevk edebilecek, 0. Kas ve iskelet sistemi muayenesi yapabilecek, ortopedik taramalı hastalara uygun şekilde sevk edebilecek,. Ürolojik muayene yapabilecek, özellikle acil tanı ve tedavi gerektiren ürolojik hastalar başta olmak üzere sık görülen ürolojik hastalıkların tanısını koyabilecek, birinci basamak düzeyinde tedavisini yapabilecek ve uygun şekilde sevk edebilecek,. Psikiyatrik muayene yapabilecek, psikopatolojileri tanıyıp, sıklıkla karşılaşabilecekleri psikiyatrik hastaların birinci basamak düzeyinde tedavisini yapabilecek ve uygun şekilde sevk edebilecek, 3. Kardiyovasküler muayene yapabilecek, acil hastalara ilk müdahaleyi yapıp uygun şekilde sevk edebilecek, 4. Tütün ve tütün ürünlerinin zararları konusunda eğitim verebilecek, aynı zamanda bıraktırılması tedavilerini uygulayabilecek, 5. Solunum sistemi muayenesi yapabilecek, toplumda sık görülen solunum sistemi hastalıklarının tanısını koyabilecek, birinci basamak düzeyinde tedavisini yapabilecek, acil solunum sistemi hastalılarına müdahalede bulunup, uygun şekilde sevk edebilecek, 6. Santral sinir sisteminin muayenesini yapabilecek, k0njenitali travmatik, vasküler, tümöral ve hareket bozukluğu hastalıklarının birinci basamak düzeyinde tanısını koyup, acil tedavisini uygulayıp, uygun şekilde sevk edebileceklerdir E Ğ İ T İ M Ö Ğ R E T İ M R E H B E R İ / D Ö N E M V

5 0-0 E Ğ İ T İ M Ö Ğ R E T İ M R E H B E R İ / D Ö N E M V 5

6 6 0-0 E Ğ İ T İ M Ö Ğ R E T İ M R E H B E R İ / D Ö N E M V

7 Dönem V Öğrencileri staj grubuna ayrılır ve Dönem V Eğitim-Öğretim Staj Programı nda gösterilen takvime göre stajları ve sınavları yapılır. Sosyal Pediatri ve Çocuk Psikiyatrisi stajları sınavları eşit ağırlıklı olarak birlikte yapılacaktır. Uygulamaları ilgili Anabilim Dalında gerçekleştirilecektir ve öğrenciye tek bir staj notu verilecektir. Seçmeli stajların süresi hafta olup, Dönem V-Seçmeli Stajlar Listesi nde yer alan anabilim dallarından birinde yapılacaktır. Öğrenciler bu konudaki tercihlerini Dönem V stajları başlamadan önceki bir hafta içinde yazılı olarak Dönem V Koordinatörlüğü ne bildireceklerdir. Staj grupları anabilim dallarının olanakları ve öğrencilerin tercihleri göz önünde bulundurularak dekanlıkça belirlenecektir. Daha önceki dönemlerde seçmeli stajından başarısız olan öğrenciler aynı seçmeli stajı yeniden almak zorundadırlar. Aynı güne denk gelen bütünleme sınavları, Bütünleme Sınav Tarihleri listesinde de belirtildiği şekilde öğleden önce saatleri ve öğleden sonra saatleri arasında yapılacaktır Dönem V stajlarında haftada 4 saat servislerde ve polikliniklerde hasta başı eğitimi, en az 0 saat teorik ders, bir saat klinik-patoloji konferansı, bir saat seminer ve bir saat literatür çalışması uygulanır. Stajların son günü içerisinde sınav yapılır. Bu sınavlar yazılı teorik, sözlü teorik ve pratik (yazılı ve/veya sözlü) olarak yapılır. 0-0 E Ğ İ T İ M Ö Ğ R E T İ M R E H B E R İ / D Ö N E M V 7

8 DÖNEM V STAJLARI DERS KONULARI (Teorik ve pratik) DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI STAJI AMAÇ: Deri ve Zührevi Hastalıklar stajının sonunda dönem V öğrencileri; sık görülen deri ve cinsel yolla bulaşan deri hastalıklarının tanısını koyabilecek ve birinci basamak düzeyinde bu hastalıklarının tedavisini yapabileceklerdir. ÖĞRENİM HEDEFLERİ: Deri ve Zührevi Hastalıklar stajının sonunda dönem V öğrencileri;. Deri, deri ekleri, oral ve genital mukoza muayenesini yapabilecek, lezyonları tanımlayabilecek, sık görülen deri ve mukozanın viral, bakteriyel, paraziter ve mantar enfeksiyonlarının tanısını gerekirse yardımcı tanı yöntemlerini (nativ preparat gibi) uygulayarak koyabilecek, tedavi edebilecek ve komplikasyonlarını açıklayabilecek,. Bulaşıcı deri ve zührevi hastalıklarının bulaşma ve korunma yollarını, risk altındaki kişilere anlatarak eğitim verebilecek 3. Yara bakımı ve pansumanı yapabilecek, 4. Mantar hastalıklarının ayırıcı tanısı için nativ preparat hazırlayıp, değerlendirebilecek, 5. Akut ürtiker, anjiödem gibi acil müdahale gerektiren hastalıklara anında tedavi uygulayabilecek, 6. Alerjik, inflamatuar, prekanseröz, malign, vasküler, bağ doku, istenmeyen ilaç reaksiyonları, Behçet hastalığı, enfeksiyöz deri hastalıkları, otoimmün, kalıtsal deri hastalıklarını tanıyarak, kesin tanı ve tedavinin uygulanabileceği merkezlere yönlendirebileceklerdir E Ğ İ T İ M Ö Ğ R E T İ M R E H B E R İ / D Ö N E M V

9 Süre a) Teorik Ders Konuları Derinin Histolojik Yapısı, Fonksiyonları Dr. E. Aktaş Deri lezyonları ve Fenomenler Dr.S.Utaş Dermatolojide tanı ve tedavi Dr.E. Aktaş Derinin Bakteriyel Hastalıkları Derinin Mantar Hastalıkları Derinin Viral Hastalıkları Dr. S.Utaş Dr. S.Utaş Dr. Ö. Aşçıoğlu Eritemli skuamlı hastalıklar Dr.Ö.Aşçıoğlu Kollajen Doku Hastalıkları, Behçet Hastalığı ve Sarkoidoz Seboreik Hastalıklar (Akne, seboreik dermatit, Rozase) Dr. Ö.Aşçıoğlu Dr. E. Aktaş Ürtiker Anjioödem ve İlaç Erupsiyonları Dr. S. Utaş Deri Tümörleri Dr. A. Ferahbaş Zührevi Hastalıklar Dr.M. Borlu Fiziksel Etkenlere Bağlı Dermatozlar Dr. A. Ferahbaş Güneş ışınları ve korunma yolları Kontakt Dermatit ve Diğer Ekzemalar Dr.M. Borlu Büllöz Deri Hastalıkları Dr. E. Aktaş Epidermal Eklerin (saç, tırnak ve terbezi) Hastalıkları Dr.A. Ferahbaş Lepra, Deri Tüberkülozu ve Derinin Paraziter Hastalıkları Dr. Ö.Aşçıoğlu Atopik Dermatit, Vitiligo, İktiyozis Dr. S. Utaş Süre b) Pratik Ders Konuları Derinin histolojik yapısı, fonksiyonları pratiği Dr.E.Aktaş Deri lezyonları ve fenomenler pratiği Dr.S.Utaş Dermatolojide tanı ve tedavi pratiği Dr.E. Aktaş Derinin bakteriyel hastalıkları pratiği Derinin mantar hastalıkları pratiği Derinin viral hastalıkları pratiği Eritemli skuamlı hastalıklar pratiği Kollajen doku hastalıkları, Behçet hastalığı ve Sarkoidoz pratiği Seboreik Hastalıklar (Akne, seboreik dermatit, Rozase) Dr.S.Utaş Dr. S.Utaş Dr. Ö. Aşçıoğlu Dr Ö. Aşçıoğlu Dr. Ö. Aşçıoğlu Dr. E. Aktaş 0-0 E Ğ İ T İ M Ö Ğ R E T İ M R E H B E R İ / D Ö N E M V 9

10 Ürtiker Anjioödem ve İlaç Erupsiyonları Deri Tümörleri Zührevi Hastalıklar Fiziksel Etkenlere Bağlı Dermatozlar Güneş ışınları ve korunma yolları Kontakt Dermatit ve Diğer Ekzemalar Büllöz Deri Hastalıkları Epidermal Eklerin (saç, tırnak ve terbezi) Hastalıkları Lepra, Deri Tüberkülozu ve Derinin Paraziter Hastalıkları Atopik Dermatit, Vitiligo, İktiyozis Dr. S. Utaş Dr. A. Ferahbaş Dr. M. Borlu Dr. A. Ferahbaş Dr. M. Borlu Dr. E. Aktaş Dr. A. Ferahbaş Dr. Ö. Aşçıoğlu Dr. S. Utaş Not: Anabilim Dalımız Polikliniğinde her gün saat saatleri arasında bir saat öğretim üyesi tarafından poliklinik eğitim verilecektir. Her staj grubunda öğretim üyesi değişecektir. ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ STAJI AMAÇ: Ortopedi ve Travmatoloji stajının sonunda dönem V öğrencileri; ortopedik travmalı olguya uygun şekilde ilkyardım yapabilecek, doğumsal ve edinsel ortopedik hastalıkları tanıyabilecek ve cerrahi tedavi seçiminde genel ilkeleri açıklayabilecek, birinci basamak hekimlikte gerkli olan ortopediye özgü girişimleri (sirküler alçı, alçı atel hazırlanması, alçı açılması, traksiyonlar gibi) yapabileceklerdir. ÖĞRENİM HEDEFLERİ: Ortopedi ve Travmatoloji stajının sonunda dönem V öğrencileri;. Kas-iskelet sistemi hastalıklarını değerlendirebilecek ve toplumda sık görülenleri tedavi edebilecek,. Gelişimsel kalça displazisi (GKD), Doğmalık çarpık ayak gibi anomalileri yeni doğan ve erken bebeklik döneminde tanıyabilecek, GKD oluşumunu önleme yöntemlerini açıklayabilecek, 3. Kas ve iskelet sistemi tümörlerinde erken tanı yöntemleri ve tedavi ilkelerini sayabilecek, 4. El, el bilek, ön kol, dirsek ve brakial pleksusu ilgilendiren hastalıkların muayenesini yapabilecek, hangi durumlarda birici basamak sağlık kuruluşlarında stabilizasyon E Ğ İ T İ M Ö Ğ R E T İ M R E H B E R İ / D Ö N E M V

11 (alçı atel uygulaması) yapılacağını ve acil olgularda uygun şekilde önlem alarak hastayı üst merkezlere sevk edebilecek, 5. Sık karşılaşılan kırık ve çıkıkları tanılayabilme ve gerekli olan görüntüleme yöntemlerini ve ortopedik travmatolojide acil tedavi görüntüleme yöntemlerini ve ortopedik travmatolojide acil tedavi yaklaşımlarını açıklayabilecek, 6. Kırıkların cerrahi tedavi yöntemlerini sayabilecek, 7. Spor yaralanmalarında sık karşılaşılan bağ ve menisküs fizik lezyonlarının tanı yöntemlerini açıklayabilecek, fizik muayenesini yapabilecek, uygun şekilde sevk edebilecek, 8. Eklem bölgesi hastalıklarında tanı ve tedavi yöntemlerini açıklayabilecek, 9. Kalıcı sakatlıklara yol açabilen omurga yaralanmalarında tanı ve tedavi yöntemlerini sayabilecek, 0. Hastaya hastalığı konusunda açıklama yapabileceklerdir. Süre a) Teorik Ders Konuları Ortopedide muayene usulleri teorik (Üst ekstremite) Dr. İ. Kafadar Ortopedide muayene usulleri teorik (Alt ekstremite) Dr. İ. Kafadar Kırıkların tasnif ve sınıflandırılması Dr. İ. Kafadar Kırık iyileşme mekanizmaları Dr. F.Duygulu Üst ekstremite kırıkları Dr. M. Halıcı Alt ekstremite kırıkları Dr. M.Halıcı Pelvis kırıkları Dr. F. Duygulu Crush yaralanmaları Dr. M. Mutlu Vertebra travmaları Dr. M.Argün Elin fonksiyonel anatomisi Dr. C. Y. Türk Akut el yaralanmaları ve el hastalıkları Dr. C.Y.Türk Çocuk kırıkları Dr. F.Duygulu Dislokasyonlar (ekstremite çıkıkları) Dr. M. Mutlu Clup foot ve diğer ayak anomalileri Dr. M.Öner İskelet sisteminin konjenital anomalileri Dr. A. Güney Skolyoz ve diğer postür bozuklukları Dr. M.Argün Poliomyelit Dr. C.Y.Türk Doğuştan kalça çıkığı Dr. M. Öner Akut osteomyelit ve septik artrit Dr. M. Mutlu Bel ağrıları Dr. M. Argün Omuz hastalıkları Dr. A. Güney 0-0 E Ğ İ T İ M Ö Ğ R E T İ M R E H B E R İ / D Ö N E M V 3

12 Tromboemboli ve yağ embolisi Dr. M. Mutlu Cerebral Palsy Dr. C. Y. Türk Diz hastalıkları Dr. F. Duygulu Dejeneratif osteoartrit Dr. M. Halıcı Kemik tümörleri Dr. A. Güney Perthes ve diğer aseptik nekrozlar Kompartman Sendromları b) Pratik Ders Konuları Dr. M. Öner Dr. M. Mutlu Ortopedi atel uygulamaları (üst ekstremite Dr. İ. Kafadar Ortopedi atel uygulamaları (alt ekstremite Dr. İ. Kafadar Ortopedik alçılar (üst extremite) Dr. F. Duygulu Ortopedik alçılar (alt ekstremite) Dr. F. Duygulu Ortopedide muayene usulleri Ortopedide muayene usulleri Dr. A. Güney Dr. M. Mutlu Ortopedide cilt traksiyon uygulamaları Dr. M.Öner Ortopedide iskelet traksiyon uygulamaları Dr. C. Y. Türk Ortopedide yara problemleri ve pansuman Dr. M. Öner Ortopedik cihazlar ve breysler Dr. M. Argün Ortopedik implantlar Dr. M. Halıcı Ortopedide basit sütür teknikleri Dr. A. Güney GÖZ STAJI AMAÇ Göz hastalıkları stajı sonunda dönem V öğrencileri; göz hastalıkları konusunda temel bilgileri öğrenerek, göz acillerine ilk müdahaleyi yapabilecek, görme kaybına neden olan göz hastalıklarının önlenmesi için hastaları doğru şekilde yönlendirebilecek bilgi ve beceriyi kazanacaklardır. ÖĞRENİM HEDEFLERİ: Göz hastalıkları stajı sonunda dönem V öğrencileri;. Temel göz anatomisini açıklayabilecek,. Travma ve göz yüzey yanıkları gibi göz acillerinde ilk müdahaleyi yapabilecek, E Ğ İ T İ M Ö Ğ R E T İ M R E H B E R İ / D Ö N E M V

13 3. Glokom krizi, akut ön üveit, keratit gibi göz ve baş ağrısı yapabilecek hastalıkları teşhis edebilecek, 4. Glokom, göz tembelliği, şaşılık, diabetik retinopati gibi önlenebilir görme kayıplarına karşı hastaları zamanında göz hekimine yönlendirebilecek, 5. Görme seviyesinin tespitini, direkt oftalmoskop ile göz dibi muayenesini, şaşılık muayenesini, kırmızı refle testi ile çocuklarda retinoblastom taramasını yapabilecek, 6. Temel göz hastalıkları konusunda bilgi birikimine sahip olarak hastaların sorularını yanıtlayarak onları gerektiğinde göz hastalıkları uzmanına yönlendirebileceklerdir. Süre a) Teorik Ders Konuları Behçet hastalığı Dr. C. Evereklioğlu Üvea hastalıkları Dr.H. Arda Glokom Dr. G. E.Mirza Göz içi tümörleri Dr. G.E. Mirza Retina dekolmanı Dr. A. Öner Şaşılıklar Dr. H. Doğan Konjonktiva hastalıkları ve trahom Dr. K.Gümüş Optik sinir hastalıkları Dr. H. Doğan Katarakt ve tedavisi Dr. C. Evereklioğlu Orbita hastalıkları ve Tiroid oftalmopati Dr. K.Gümüş Kornea hastalıkları ve keratoplasti Dr. K. Erkılıç Kısa göz anatomisi Dr. K.Gümüş Oftalmolojide muayene yöntemleri Dr. H. Arda Kim. Yar. Ve Göz travmaları Dr. S. Karaküçük Refraksiyon Cerrahisi Dr. K. Erkılıç Diabet ve göz Dr. Ç. Karaca Maküla hast.ve yaşa bağlı maküla dejenerasyonu Dr. A. Öner Refraksiyon kusurları Dr. S. Karaküçük Oftalmik aciller Oküloplastik, Orbital ve Lakrimal Cerrahi Retinanın Vasküler Hastalıkları Prematürite Retinopatisi ve Ted. Dr. H. Arda Dr. C. Evereklioğlu Dr. Ç. Karaca Dr. Ç. Karaca 0-0 E Ğ İ T İ M Ö Ğ R E T İ M R E H B E R İ / D Ö N E M V 33

14 b) Pratik Ders Konuları Katarakt muayene pratiği Dr. G.E.Mirza Dr. H. Doğan Dr. K. Erkılıç Dr. S. Karaküçük Dr. C. Evereklioğlu Dr. A. Öztürk Öner Dr.K. Gümüş Dr. H. Arda Dr.Ç.Karaca Şaşılık muayene pratiği Dr. H. Doğan Dr. C. Evereklioğlu Dr. H. Arda Glokom muayene pratiği Dr. G. E. Mirza Dr. H. Doğan Dr. K. Erkılıç Dr. S. Karaküçük Üvea Behçet Muayene pratiği Dr. G. E. Mirza Dr. H. Doğan Dr. C. Evereklioğlu FFA pratiği Dr. G. E. Mirza Dr. K. Erkılıç Dr. S. Karaküçük Dr. A. Öztürk Öner Dr. Ç. Karaca Nörooftalmoloji pratiği Dr. H. Arda Refraksiyon pratiği Dr. G. E. Mirza Dr. H. Doğan Dr. K. Erkılıç Dr. S. Karaküçük Dr. C. Evereklioğlu Dr. A. Öztürk Öner Dr. K. Gümüş Dr. H. Arda E Ğ İ T İ M Ö Ğ R E T İ M R E H B E R İ / D Ö N E M V

15 Oküloplastik, Orbital ve Lakrimal Pratiği Kornea Muayene Pratiği Kontakt Lens Pratiği Dr. Ç. Karaca Dr. C. Evereklioğlu Dr. K. Erkılıç Dr. K. Gümüş Dr. K. Erkılıç Dr. K. Gümüş Retina Muayene Pratiği Dr. G. E. Mirza Dr. K. Erkılıç Dr. S. Karaküçük Dr. A. Öner Dr. Ç. Karaca Öğrenci viziti Dr. G. E.Mirza Dr. H. Doğan Dr. K. Erkılıç Dr. S. Karaküçük Dr. C. Evereklioğlu Dr. A. Öztürk Öner Dr. K. Gümüş Dr. H. Arda Dr.Ç.Karaca Not: Bu pratik uygulamalar her öğretim üyesi tarafından haftada saat olmak üzere stajyer gruplarına verilmektedir. KULAK BURUN BOĞAZ STAJI 0-0 E Ğ İ T İ M Ö Ğ R E T İ M R E H B E R İ / D Ö N E M V 35

16 AMAÇ: KBB stajının sonunda dönem V öğrencileri; özellikle acil tanı ve tedavi gerektiren KBB hastalıkları başta olmak üzere sık görülen KBB hastalıklarının tanısını koyabilecek ve birinci basamak düzeyinde K.B.B. hastalıklarının tedavisini yapabileceklerdir. ÖĞRENİM HEDEFLERİ: KBB stajının sonunda dönem V öğrencileri;. KBB muayenesini yapabilecek, KBB görüntüleme yöntemlerinin değerlendirebilecek ve akut otit, akut tonsillofarenjit ve akut sinüzit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının tanısını koyup tedavi edebilecek komplikasyonları yorumlayabilecek,. Baş boyun tümörlerinin semptom ve bulgularını sayabilecek, 3. Baş boyun tümörlerinin ayırıcı tanısını yapabilecek, 4. Epistaksisli hastalarda ilk müdaheleyi yapabilecek, 5. Fasial travmalarda ilk müdaheleyi yapabilecek, 6. İntranasal tampon yapabilecek, 7. Non enfeksiyoz baş boyun lezyonlarını tanıyabilecek, 8. Üst solunum yolunun acil obstrüksiyonlannı tanıyıp, müdahele edebilecek, 9. Tüberküloz gibi enfeksiyoz lenf bezi hastalıklarını tanıyabilecek, 0. Baş boyun konjenital anomalilerini tanıyabilecek,. Odyogram sonuçlarını yorumlayabilecek,. Gastroözefagial reflüyü tanıyabilecek, 3. Tükrük bezi hastalıklarını tanıyıp, konservatif tedavisini yapabilecek, 4. İşitme kayıplarının iletim tipi ve sensorinöral ayrımını yapabileceklerdir. Süre a) Teorik Ders Konuları KBB ye giriş ve muayene Dr. İ. Külahlı İşitme denge anatomisi ve fizyolojisi Dr. M. Erkan Baş-boyun onkolojisine giriş ve genel bilgiler Dr. E. Güney Larenks hastalıkları Dr. İ. Yüce Trakeotomi Dr. S. Çağlı Dış kulak hastalıkları Dr. İ. Ketenci Boyun lenfatikleri, kitleler ve boyun diseksiyonları Dr. E. Güney Oral kavite ve farinks hastalıkları Dr. İ. Ketenci Otit komplikasyonları Dr. İ. Külahlı Fasiyal sinir hastalıkları Dr. Y. Ünlü E Ğ İ T İ M Ö Ğ R E T İ M R E H B E R İ / D Ö N E M V

17 Odyovestibüler testler Dr. İ. Külahlı Burun hastalıkları Dr. Y. Ünlü Tükrük bezi hastalıkları Tükrük bezi tümörleri Dr. İ. Yüce Dr. İ. Yüce Epistaksis Dr. İ. Ketenci Horlama ve uyku apnesi Dr. İ. Külahlı Rinosinüzit ve koplikasyonları Dr. Y. Ünlü Burun ve PNS tümörleri Nazofarinks tümörleri Dr. S. Çağlı Dr. S. Çağlı Dudak kanserleri Oral Kavite Tümörleri Dr. S. Çağlı Dr. S. Çağlı Larenks tümörleri Dr. İ. Yüce Derin boyun enfeksiyonları Dr. İ. Yüce Akut otitis media Dr. İ. Ketenci Kronik otitis media Dr. İ. Külahlı İşitme kayıpları, otoskleroz, glomus tümörleri Dr. M. Erkan Vestibuler sistem hastalıkları Meniere hastalığı Dr. M. Erkan Dr. M. Erkan Alerjik rinit ve nazal polipozis Dr. Y. Ünlü Tiroid kanserleri Dr. E. Güney Süre a) Pratik Ders Konuları KBB muayene pratiği Dr. İ. Külahlı Odyolojik testler pratiği Dr. M. Erkan Vestibüler testler pratiği Dr. M. Erkan DKY dan buşon, yabancı cisim çıkarma, kulak lavajı Dr. İ. Ketenci Parasentez kulak ve aspirasyonu, kulak damlası Dr. İ. Ketenci Fasiyal sinir muayene ve test pratiği Dr. Y. Ünlü Burundan yabancı cisim çıkarma, tampon uygulama Dr. İ. Ketenci Epistaksise yaklaşım ve koterizasyon Dr. İ. Külahlı Burun kırığı redüksiyonu Dr. İ. Külahlı Burun endoskopisi pratiği Dr. Y. Ünlü Trakeotomi bakımı ve pratiği Dr. İ. Yüce Biyopsi (punch, iğne, insizyonel ve eksizyonel) Baş boyun kanserli hastaya yaklaşım Dr. E. Güney Dr. E. Güney 0-0 E Ğ İ T İ M Ö Ğ R E T İ M R E H B E R İ / D Ö N E M V 37

18 Cilt kesisi, sütürasyon, flep, greft Boyun muayenesi ve boyun lenfatiklerinin değerlendirilmesi Dr. S. Çağlı Dr. S. Çağlı Apse açma, drenaj pratiği Dr. İ. Yüce NÖROLOJİ STAJI AMAÇ: Nöroloji stajı sonunda dönem V öğrencileri; toplumda sık karşılaşılan nörolojik hastalıkların semptom ve bulgularını tanıyarak, nörolojik muayeneyi uygulayabilecek ve doğru tanıya yaklaşarak gerekli laboratuar incelemelerinin ne olduğu hakkında fikir yürütebilecek, acil nörolojik hastalıkları tanıyabilecek ve gerekli acil tedavi yaklaşımlarında bulunabileceklerdir. ÖĞRENİM HEDEFLERİ: Nöroloji stajı sonunda dönem V öğrencileri,. Hangi yakınmaların nörolojik hastalıklarla ilgili olduğunu anlayabilecek,. Nörolojik hastalıkları değerlendirme ve yaklaşımda en önemli ve ilk adım olan anamnez alabilecek, 3. Toplumda sık karşılaşılan nörolojik hastalıklar hakkında anamnez ve nörolojik muayene bulgularını yorumlayabilecek, ayırıcı tanıya yaklaşabilecek ve ayırıcı tanı için gerekli laboratuar yöntemleri hakkında bilgiye sahip olacak, gerektiğinde hastaları yönlendirebilecek, 4. Nörolojik muayenenin nasıl uygulandığını, nörolojik muayene sırasında dikkat edecekleri önemli noktaları, hangi semptomlarda hangi muayene bulgularının öncelikle değerlendirilmesi gerektiğini açıklayabilecek ve muayene bulgularının yorumlayabilecek, 5. Acil nörolojik hastalıkları anamnez ve nörolojik muayeneyi uygulayarak tanıyabilecek ve bu hastalıklar için gerekli ilk müdahaleleri yapabilecek, 6. Toplumda sık karşılaşılan nörolojik hastalıklarda uygulanan medikal tedavilerin etkilerini ve yan etkilerini sayabileceklerdir E Ğ İ T İ M Ö Ğ R E T İ M R E H B E R İ / D Ö N E M V

19 Süre a) Teorik Ders Konuları Epilepsi Dr. A. Ö. Ersoy Beyin ölümü Dr. A. Ö. Ersoy 3 Nörolojiye giriş, bilinç ve bozuklukları Dr. A. Ö. Ersoy Epileptik sendromlar Dr. A. Ö. Ersoy Status epilepticus Dr. A. Ö. Ersoy 3 Serebrovasküler hastalıklar Dr. A. Ö. Ersoy Kraniyal sinir sistemi ve hastalıkları Dr. S. İsmailoğulları Miyelit ve ansefalitler Nöro-AIDS Duyu sistemi hastalıkları Dr. S. İsmailoğulları Dr. S. İsmailoğulları 3 Multipl skleroz ve diğer deymelinize hastalıkları Dr. M. Mirza Ekstrapiramidal sistem ve parkinsonizm Dr. M. Mirza Serebral, serebellar korteks ve hast. Dr. A. Talaslıoğlu Myotoniler ve Myositler Dr. A. Talaslıoğlu 3 Ağrı ve baş ağrıları Dr. A. Talaslıoğlu Adult ve yaş grubunda dejeneratif hastalıkları Dr. A. Talaslıoğlu 3 Otonom ve nöro endokrin sinir sistemi ve hastalıkları Dr. M. Aksu Nöro-immünoloji Dr. M. Aksu Uyku ve bozuklukları Dr. M. Aksu Demans Dr. E. Köseoğlu Periferik sinir sistemi ve hastalıkları Dr. E. Köseoğlu Nörolojide tanı yöntemleri Dr. E. Köseoğlu Nörolojide acil Myastenia Gravis Dr. E. Köseoğlu Dr. E. Köseoğlu Çocuk nörolojisi ve çocukluk çağı konvülsionları Dr. F. Erdoğan Davranış nörolojisi Dr. F. Erdoğan Süre Çocukluk yaş grubunda dejeneratif hastalıkları Progressive Musküler Distrofiler Generalize Epilepsiler b) Pratik Ders Konuları Nörolojide öykü alma 4 Mental durum değerlendirmesi (konuşma, lisan ve iletişim yetenekleri) 4 Kraniyal sinirlerin muayenesi 4 Motor sinirlerinin muayenesi Koordinasyon muayenesi Yürüyüş ve denge muayenesi Duyu muayenesi 3 Derin tendon refleksleri Dr. F. Erdoğan Dr. F. Erdoğan Dr. F. Erdoğan 0-0 E Ğ İ T İ M Ö Ğ R E T İ M R E H B E R İ / D Ö N E M V 39

20 Yüzeyel refleksleri 3 Patolojik refleksler Bilinç bozukluklarında hastanın muayenesi Hareket bozuklukları (video gösterisi) Epilepsi (video gösterisi) Not: Öğrenci viziti ve nörolojik muayene uygulaması her staj grubunda ayrı ayrı öğretim üyelerince dönüşümlü olarak yapılmaktadır. BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ STAJI AMAÇ: Nöroşirürji stajının sonunda dönem V öğrencileri; santral sinir sisteminin (SSS) konjenital, travmatik, vasküler, tümöral ve hareket bozukluğu hastalıklarının tanısı, ayrıcı tanısı ve tedavisi ile ilgili bilgileri öğreneceklerdir. ÖĞRENİM HADEFLERİ: Nöroşirürji stajını sonunda dönem V öğrencileri;. Santral sinir sisteminin travmatik, nörovasküler, konjenital, hareket bozukluğu ve tümöral hastalıkları nedeni ile başvuran hastaların nörolojik muayenelerini yapabilecek,. Olguların muayene bulguları ile birlikte radyolojik bulgularını yorumlayarak tanı ve ayrıcı tanıyı yapabilecekler, 3. Subdural tap, lomber ponksiyon, ventrikül ponksiyonu gibi küçük invaziv girişimlerin yapılış tekniklerini açıklayabileceklerdir. Süre a) Teorik Ders Konuları Kafa içi basınç artma sendromu ve herniasyonlar Dr. A. Menkü Boyun ağrısı ve servikal disk hernisi Dr. A. Menkü Periferik sinir travmaları Dr. A. Menkü Kronik tuzak nöropatileri Dr. A. Menkü 3 Subrarknoid kanama ve spontan intraserebral hematomlar Dr. A. Kurtsoy Karotid arter darlığı Dr. A. Kurtsoy Kafa içi yer kaplayıcı lezyonlar Dr. A. Kurtsoy E Ğ İ T İ M Ö Ğ R E T İ M R E H B E R İ / D Ö N E M V

21 Kafa içi vasküler malformasyonlar Dr. A. Kurtsoy Bel ağrısı ve lomber disk hernisi Dr. A. Selçuklu 3 Kafa travmaları Dr. A. Selçuklu Koma Dr. A. Selçuklu Hipofiz bozuklukları Dr. A. Selçuklu Hidrosefali Dr. İ. Suat Öktem Nöral tüp defektleri Dr. İ. Suat Öktem Süre Doğuştan anomaliler Benign intrakranial kistler Omurga ve omurilik yaralanmaları Spinal kord bası semptomları ve spinal tümörler Spinal enfeksiyonlar Ağrı cerrahisi ve nevraljiler Stereotaksi ve fonksiyonel nöroşirürji Santral sinir sistemi enfeksiyonları b) Pratik Ders Konuları Kafa içi basınç artma sendromlu-herniasyonlu hastaya yaklaşım Dr. İ. Suat Öktem Dr. İ. Suat Öktem Dr. R. Kemal Koç Dr. R. Kemal Koç Dr. R. Kemal Koç Dr. B. Tucer Dr. B. Tucer Dr. B. Tucer Dr. A. Menkü Periferik sinir travmalı hastanın değerlendirilmesi Dr. A. Menkü Kronik tuzak nöropatili hastanın değerlendirilmesi Dr. A. Menkü Boyun ağrılı hastanın değerlendirilmesi Dr. A. Menkü Kafa içi yer kaplayıcı lezyonu olan hastanın değerlendirilmesi Subarknoid kanama ve spontan intraserebral hematomlu hastanın değerlendirilmesi Dr. A. Kurtsoy Dr. A. Kurtsoy Kafa travmalı hastanın değerlendirilmesi Dr. A. Selçuklu Bel ağrılı hastanın değerlendirilmesi Dr. A. Selçuklu Konjenital anomalili hastalara yaklaşım Dr. İ. Suat Öktem Hidrosefalili hastanın değerlendirilmesi Dr. İ. Suat Öktem Spinal travmalı hastanın değerlendirilmesi Dr. R. Kemal Koç Spinal tümörlü hastanın değerendirilmesi Ağrı ve nevraljili hastanın değerlendirilmesi Santral sinir sistemi enfeksiyonlu hastanın değerlendirilmesi Dr. R. Kemal Koç Dr. B. Tucer Dr. B. Tucer 0-0 E Ğ İ T İ M Ö Ğ R E T İ M R E H B E R İ / D Ö N E M V 4

22 ÜROLOJİ STAJI AMAÇ: Üroloji stajının sonunda dönem V öğrencileri özellikle acil tanı ve tedavi gerektiren ürolojik hastalıklar başta olmak üzere sık görülen ürolojik hastalıkların tanısını koyabilecek ve birinci basamak düzeyinde ürolojik hastalıkların tedavisini yapabileceklerdir. ÖĞRENİM HEDEFLERİ: Üroloji stajının sonunda Dönem V öğrencileri,. Ürolojik muayeneyi yapabilecek,. Ürolojik görüntüleme yöntemlerini değerlendirebilecek, 3. Pyelonefrit, sistit, üretit, orşit gibi üriner enfeksiyonların tanısını koyup tedavi edebilecek, komplikasyonlarını yorumlayabilecek, 4. Ürolojik tümörlerin semptom ve bulgularını sayabilecek, 5. Pıhtılı hematürili hastalara ilk girişimi yapabilecek, 6. Ürogenital sistem travmalarında ilk müdahaleyi yapabilecek, 7. İdrar retansiyonu (glob) olan hastalarda ilk girişimi yapabilecek, 8. Üretral kateterizasyon endikasyonları ve uygulamasını bilecek ve üretral kateterli hastanın bakımını yapabilecek, 9. Üriner kolikli hastayı tedavi edebilecek, 0. Üriner obstrüksiyon tanısı koyabilecek,. İntraskrotal kitleleri sayıp ayırıcı tanısını yapabilecek,. Üregenital tüberkülozun sempton ve bulgularını sayabilecek, 3. İnmemiş testisin tanısını, komplikasyonlarını ve tedavi yaşını açıklayabilecek, 4. Üregenital sistem konjenital anomalilerini tanıyabilecek, 5. Spermiyogram sonuçlarını yorumlayabilecek, 6. İnfertil erkeğin tanımını yapabilecek, 7. Vezikoüreteral reflüyü tanıyabilecek, 8. Üriner sistem taş hastalığının tanısını koyup konservatif tedavisini yapabilecek, 9. Erektil disfonksiyon tanısını koyabilecek, 0. Cinsel yolla bulaşan hastalıkların tanı ve tedavisini yapabilecek,. Nörojenik mesane ve işeme bozukluklarını tanımlayabileceklerdir. Süre a)teorik Ders Konuları Ürolojide semptom ve muay. yöntemleri Dr. A.Demirtaş Ürolojide görüntüleme yöntemleri Dr. A.Demirtaş E Ğ İ T İ M Ö Ğ R E T İ M R E H B E R İ / D Ö N E M V

23 Mesane kanserleri Dr. A. Tatlışen Bobrek tumorleri Dr. A. Tatlışen Ürogenital tüberküloz Dr. A. Tatlışen Obstrüktif üropatiler Dr. A.Demirtaş İntraskrotal kitleler Dr. İ. Gülmez İnmemiş testis Dr. İ. Gülmez İnfertilite Dr. O. Ekmekçioğlu Prostat kanseri Dr. O. Ekmekçioğlu BPH Dr. O. Ekmekçioğlu Üriner infeksiyonlar Dr. O. Ekmekçioğlu Erektil disfonksiyon Dr. O. Ekmekçioğlu Üriner sistem taş hastalığı Dr. D. Demirci Konjenital anomaliler Dr. D. Demirci VUR Dr. D. Demirci Enurezis ve iseme bozuklukları Dr. D. Demirci Ürogenital travmalar Dr. İ. Gülmez Nörojenik mesane Dr. A.Demirtaş Testis tümörleri Dr. D.Demirci Süre b) Pratik Ders Konuları 3 Ürogenital sistem muayenesi 3 Ürogenital sistem radyolojisi Ürolojide kullanılan aletler ve cihazlar Hasta viziti 6 Ameliyathane pratik uygulama Not: Pratikler bölüm her bir öğretim üyelesi tarafından staj grubu küçük gruplara bölünerek aynı saatlerde yapılmaktadır. RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI AMAÇ: Psikiyatri stajının sonunda dönem V öğrencileri; psikiyatrik değerlendirme ve yaklaşımı benimseyecek, genel tıp uygulamasında hastayı bütüncül yaklaşım içinde psikiyatrik yönden değerlendirebilecek, psikopatolojileri tanıyıp sıklıkla karşılaşabilecekleri psikiyatrik hastalıklarda ayırıcı tanı yapabileceklerdir. 0-0 E Ğ İ T İ M Ö Ğ R E T İ M R E H B E R İ / D Ö N E M V 43

TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DÖNEM V DERS PROGRAMI

TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DÖNEM V DERS PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI 265 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DÖNEM -V STAJ PROGRAMI TARİHLER ANABİLİM DALI 11/08-29/08 01/09-19/09 22/09-10/10

Detaylı

2 1 Hafta EPİDEMİYOLOJİ TOPLAM 40 Hafta 60

2 1 Hafta EPİDEMİYOLOJİ TOPLAM 40 Hafta 60 DÖNEM V Dönem V 255 Dönem V 256 DERS KODU STAJLAR 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V STAJ PROGRAMI SÜRE AKTS TIP 5101 ADLİ TIP 3 Hafta 4 TIP 5102 ANESTEZİYOLOJİ ve REANİMASYON 2 Hafta 3 TIP 5103 ÇOCUK

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DÖNEM V PROGRAMI DEKAN Prof. Dr.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK PROGRAM KONULARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK PROGRAM KONULARI İSTANUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK PROGRAM KONULARI İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK MÜFREDAT KONULARI Tıp-Sağlık Eğitim Konseyinin belirlediği Tıp Fakültelerinin, mezuniyet öncesi

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI V. SINIF STAJ PROGRAMLARI

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI V. SINIF STAJ PROGRAMLARI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI V. SINIF STAJ PROGRAMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. Muzaffer ELMAS Rektör TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Ramazan AKDEMİR Dekan Prof. Dr. Mehmet Emin BÜYÜKOKUROĞLU Dekan Yardımcısı

Detaylı

A B C D E E A B D C E A B C D B D C E A D E C A B C E D A B C B D E A C D E A B

A B C D E E A B D C E A B C D B D C E A D E C A B C E D A B C B D E A C D E A B 0.09.4 22.09.4 08.0.4 22.0.4 3..4 27..4.2.4 02.0.5 6.0.5 09.02.5 23.02.5 6.03.5 30.03.5 3.04.5 06.05.5 2.05.5 22.06.5 9.09.4 03.0.4 2.0.4 2..4 26..4 0.2.4 3.2.4 5.0.5 06.02.5 20.02.5 3.03.5 27.03.5 0.04.5

Detaylı

Doğan Hastanesi Doğan Tıp Merkezi Doğan Diyaliz Merkezi Doğan Aile Danışma Merkezi Doğan Görüntüleme Merkezi Doğan Havacılık Tıp Merkezi

Doğan Hastanesi Doğan Tıp Merkezi Doğan Diyaliz Merkezi Doğan Aile Danışma Merkezi Doğan Görüntüleme Merkezi Doğan Havacılık Tıp Merkezi HAYATINIZIN SAĞLIKLI TERCİHİ Doğan Hastanesi Doğan Tıp Merkezi Doğan Diyaliz Merkezi Doğan Aile Danışma Merkezi Doğan Görüntüleme Merkezi Doğan Havacılık Tıp Merkezi DOĞAN HASTANESİ Doğan Hastanesi İstanbul

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS PROGRAMI Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için en hakiki yol gösterici

Detaylı

Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Hastanesi

Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Hastanesi Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Acıbadem Sağlık Grubu nun yeni halkası Acıbadem Fulya, İstanbul un en merkezi noktalarından biri olan Beşiktaş Fulya da hizmete açıldı. Tıbbın her dalında

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Komisyonu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2010 Ankara 1 TUK Çocuk Sağlığı

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. SINIF (2013-2014) VI.SINIF

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. SINIF (2013-2014) VI.SINIF VI.SINIF Dönem 6 Akademik Takvim (İntörn Eğitimi) İç Hastalıkları (29.07.2013-28.08.2013)/ (29.08.2013-28.09.2013) (29.09.2013-28.10.2013)/ (29.10.2013-28.11.2013) (29.11.2013-28.12.2013)/ (29.12.2013-28.01.2014)

Detaylı

EĞİTİM DANIŞMANLARI Ali Çan Atilla Dağdeviren Gamze Çan Serdar Gürel Şebnem İlhan Zehra Dağlı 1/173

EĞİTİM DANIŞMANLARI Ali Çan Atilla Dağdeviren Gamze Çan Serdar Gürel Şebnem İlhan Zehra Dağlı 1/173 Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

KULAK BURUN BOĞAZ STAJ REHBERİ

KULAK BURUN BOĞAZ STAJ REHBERİ KULAK BURUN BOĞAZ STAJ REHBERİ 2010 2011 ÖNSÖZ Sevgili genç meslektaşlarım, 3 hafta boyunca birlikte olacağımız Kulak Burun Boğaz stajına hoşgeldiniz. Kulak ağrısı, boğaz ağrısı, burun kanaması, baş dönmesi

Detaylı

I. Ders Kurulu. II. Ders Kurulu

I. Ders Kurulu. II. Ders Kurulu I. Ders Kurulu II. Ders Kurulu Dönem III Öğrenim Çıktıları Radyasyonu, radyasyon çeşitlerini, radyasyonun biyolojik sistemler üzerine etkilerini, radyasyondan korunma yöntemlerini ve nükleer tıp da sıklıkla

Detaylı

HERKES İÇİN. Dr. Mustafa Emeksiz Yönetim Kurulu Başkanı

HERKES İÇİN. Dr. Mustafa Emeksiz Yönetim Kurulu Başkanı Herkes için 1 HERKES İÇİN Kitlelerin değil bireylerin ön plana çıktığı zamanın içerisindeyiz. Sağlık, insanlık tarihi boyunca her şeyin merkezi olmuş bir kavramdır. Günümüzde ise bireylerin en çok önem

Detaylı

Sağlığınızın Güvencesiyiz.

Sağlığınızın Güvencesiyiz. Sağlığınızın Güvencesiyiz. 1 2 Hakkımızda: Hastanemiz bizi tercih eden hastalarımıza hak ettikleri kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetlerini sunmak, onları sağlıklı ve mutlu bir yaşama kavuşturmak üzere

Detaylı

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ 2011 FAALİYET RAPORU

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ 2011 FAALİYET RAPORU LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ 2011 FAALİYET RAPORU 31.12.2011 1 İÇİNDEKİLER RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN UNVANI VE ORTAKLIK YAPISI,YÖNETİM 3 MERKEZ,ŞUBE,İŞTİRAKLERE

Detaylı

Tıp Fakültesi 2011 2012 Eğitim Yılı Ö ğrenci Rehberi (3.SINIF)

Tıp Fakültesi 2011 2012 Eğitim Yılı Ö ğrenci Rehberi (3.SINIF) Haftalık Ders Saati Yıllık Toplam Saat I.Yarıyıl II.Yarıyıl Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Pratik Teorik Pratik Teorik Pratik Z/S AKTS 1 T 301 4 0 4 0 120 0 Z 9 2 3 4 5 6 7 T 303 Bilimlere Giriş

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ Anatomi (3 0 3) (AKTS: 6) Anatomiye Giriş. Terminoloji. Eksen-Düzlem Bilgisi,

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI 1 Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için en hakiki yol gösterici

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.SINIF 1. YARIYIL AIT 181 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 0 2) Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti

Detaylı

SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM KURSLARI

SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM KURSLARI Değerli Meslektaşlarımız, PRATİSYEN HEKİMLİK DERNEĞİ SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM KURSLARI Pratisyen Hekimler, bir mesleki disiplin olmanın gereği olarak 1998 yılında mesleki bilimsel birliklerini yani Pratisyen

Detaylı

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: 19 Nisan 2011 HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliğinin 7 nci

Detaylı

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 8/3/2010 27515

YÖNETMELİK. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 8/3/2010 27515 19 Nisan 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27910 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 19 Nisan 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27910 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/3/2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ Sağlık hizmetlerinde, bundan tam 30 yıl önce, yola çıkışımız iki katlı bir binada diyaliz çalışmalarıyla başladı. Dönemin koşulları göz önüne alındığında, bitmek

Detaylı

SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. REMEDY HOSPİTAL

SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. REMEDY HOSPİTAL SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. CHECK UP Pendik Sapağı Pendik Sahil Işıklar Pendik İlçe REMEDY HOSPİTAL Check up nedir? SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. SİZİ AVANTAJLI CHECK UP PAKETLERİNDEN YARARLANMANIZ

Detaylı

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. : Prof. Dr. Behice ERCİ

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. : Prof. Dr. Behice ERCİ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Programın yürütücüsü: Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri :Prof. Dr. Behice ERCİ : Prof. Dr. Behice ERCİ Doç. Dr. Rukuye AYLAZ Yrd. Doç. Dr. Meral

Detaylı

Programın Amaçları ve Öğrenme Hedefleri

Programın Amaçları ve Öğrenme Hedefleri Programın Amaçları ve Öğrenme Hedefleri Klinik eğitim programının misyonu nöroşirürjikal (Beyin ve Sinir Cerrahisi) eğitimi ve hasta bakımını mükemmelleştirmektir. Asistanlar (Araştırma Görevlileri) öncelikle

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Gaziantep İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 25 Aralık Devlet Hastanesi HASTANE BİLGİ REHBERİ Hastane Yönetimimiz, deneyimli sağlık personelimiz

Detaylı