Toplantı Katılım Sonuç Raporu*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Toplantı Katılım Sonuç Raporu*"

Transkript

1 Sayfa : 1 / 9 Konu: Yer/ Tarih: Türü: Toplantı Organizasyonu Adı/Kapsamı: Görevli Personel: Katılımcılar: Adı/Soyadı AHMET MERT GÜNGÖR (MESLEK KOMİTESİ BAŞKANI) 5 NOLU MESLEK KOMİTESİ OLAĞAN TOPLANTISI BODTO TOPLANTI SALONU/ SAAT: TOPLANTI 5 NOLU MESLEK KOMİTESİ OLAĞAN TOPLANTISI EVRAK VE KARAR MEMURU FATMA ÖZKOCA İmza DURSUN YİĞİT (MESLEK KOMİTESİ BAŞKAN YRD) MAHMUT SERDAR KOCADON MEHMET AYAZ TOROS DEMİRDÖVEN ERAY YAŞYERLİ ALİŞİR ŞAHİN Toplantı Gündemi : 1. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT e Odamız tarafından katılımın görüşülmesi 2.Bodrum Belediyesi Sınırları İçinde Yapı İşlerinde Uyulacak Kurallar ve Güvenlik Tedbirlerinin incelenmesi, Sonuç: MADDE 1 : Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT e Odamız tarafından katılım görüşüldü; Her yıl Odamızın destekleri ile katılım gerçekleşmekte olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, önümüzdeki yıl Ocak 2015 tarihleri arasında 19 uncusu düzenleneceğinden büyük ilgi görmekte olan fuar standımızın yetersiz kalması nedeni ile 70 m2 lik standımızın 100 m2 lik standa genişletilmesi hususunda Yönetim Kuruluna teklif kararı olarak sunulmasına oy birliği ile karar verildi. MADDE 2 : Bodrum Belediyesi Sınırları İçinde Yapı İşlerinde Uyulacak Kurallar ve Güvenlik Tedbirleri incelendi.2 Nolu Meslek Komitesinin İnşaat Yasakları ile ilgili taslak çalışması incelenerek, Komitemizin önerilerinin aşağıdaki gibi 2 Nolu Meslek Komitesine ve Yönetim Kurulumuza sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

2 Sayfa : 2 / 9 Bodrum Belediyesi Sınırları İçinde Yapı işlerinde Uyulacak Kurallar ve Güvenlik Tedbirleri Madde 1 AMAÇ Bu Yönetmeliğin amacı; BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar a) Bodrum Belediyesi sınırları içinde yapılmakta olan inşaat faaliyetleri ve her türlü yapı malzemesi üretimi ve dağıtımı işleri ile ilgili olarak oluşan görüntü, ses, çevre kirliliğinin ve trafik yoğunluğunun, turizm faaliyetlerine vereceği zararların önlenmesi için alınacak tedbirleri belirlemek Madde 2 KAPSAM Bu Yönetmelik, Bodrum Belediyesi sınırları içinde özel sektör ve kamu tarafından yapılan, yaptırılıan her türlü yapı işlerinde uygulanır. Madde 3 DAYANAK Bu Yönetmelik, Kültür ve Turizm Bakanlığının, İnşaat Faaliyetleri konulu Genelgesi, Muğla Valiliği tarafından yayımlanan Turizm Sezonu İnşaat Yasakları yönergesi, İlçe Turizm Koordinasyon Kurulunun aldığı kararlar ve ilgili yasal mevzuat dayanak alınarak hazırlanmıştır. Madde 4 TANIMLAR Bu Yönetmelikte geçen; a) Valilik Muğla Valiliği b) Yapı İşleri Madde-7 de tanımlanan işler ve benzeri diğer işleri, c) Yapı Alanı Yapı işlerinin yürütüldüğü alanı, e) İşveren Projeyi üstlenen ve işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi, f)işveren Temsilcisi Bu yönetmeliğin uygulanmasında sorumlu ve yetkili olacak İşveren tarafından atanmış gerçek veya tüzel kişileri, g) Belediye Bodrum Belediyesini ifade eder.

3 Sayfa : 3 / 9 İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 5 UYGULAMA KOORDİNATÖRÜNÜN ATANMASI ve İŞ ve İŞYERİ PLANI BİLDİRİMİ Uygulama Koordinatörünün atanması, İş planı ve Şantiye Planının bildirimi ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir: a) Uygulama Koordinatörü, iş bu Yönetmeliğin uygulanmasında İş sahibi adına hareket edecek, iş sahibi ile birlikte sorumlu ve yetkili kişidir. b) İşveren, yapı işlerine başlamadan, Belediyeye, Uygulama Koordinatörünü, kimlik bilgileri, adresi, telefon numarası bilgileri ile bildirir. Uygulama koordinatörünün bildiriminden evvel yapı işlerine başlayan işyerlerinde İşveren, Uygulama Koordinatörü olarak atanmış sayılır. Aynı yapı alanında bir veya daha fazla işveren veya alt işverenin iş yaptığı durumda, işveren birden fazla koordinatör atayabilir. c) Uygulama Koordinatörü atanması gerekmeyen, İş Planı ve Şantiye Planı hazırlanmasını gerektirmeyen Yapı işleri Ek-4 de tarif edilmiştir. d) Uygulama Koordinatörünün değişmesi halinde, işveren yeni koordinatörü en geç 3 gün içinde Belediyeye bildirir. Madde 6 UYGULAMA KOORDİNATÖRÜ GÖREVLERİ a) Uygulama Koordinatörü, yapı işine başlamadan önce, Madde 10 da tarif edilen İş ve İşyeri Planını Şantiye Planını hazırlayıp/hazırlatıp Belediyeye teslim edip, onaylattırılması. b) Yapı işlerinin yürütülmesine bağlı olarak, ancak Yapı alanı dışında kamu alanlarında ya da başkasına ait alanlarda yapılması gereken, yol kazısı, trafo bağlantısı, vinç kullanmak suretiyle yapılacak indirme bindirme ve montaj işleri, su, kanalizasyon bağlantısı işleri, yol kapatmayı gerektiren diğer yapı ve nakliye işlerinin önceden belediyeye bildirilip izin alınması. c) Yapı alanına ilgili olmayan kişilerin girmesini önleyecek önlemlerin alınması. d) Yapı işlerinde çalıştırılan elemanların, mesai saatleri dışında, yapı alanı dışına çıktıklarında uymaları gereken giyim kuşam, temizlik, turist ile ilişkiler, kamu plajlarında ve yeme içme mekânlarında uyulacak kurallar konusunda eğitimlerinin sağlanması ve bu hususların çalışanlar tarafından uygulanıp uygulanmadığının takip edilmesi gerektiğinde idari işlemlerin yapılması (5 No lu Komite Önerisi: Bu hususta eğitim yapılamaz ve engellenemez olduğu görüşü verilmiştir.) f) Yapı alanının düzenli tutulması ve yeterli temizlikte olması, atık ve artıkların depolanması ve gerektiğinden Belediyenin göstereceği yere atılması işlerinin takibi j) Bu yönetmelik emirlerinin uygulanması, bunun için alınan her türlü önlem ve yasaklama konusunda çalışanların kolay anlaşılır şekilde bilgilendirilmelerinin sağlanması

4 Sayfa : 4 / 9 Madde 7- YAPI İŞLERİNİN TANIMLARI Yapı işleri esas olarak aşağıdaki gruplar içinde tanımlanırlar. Bu tanımlar Belediye Meclisi tarafından her yıl gözden geçirilir ve listede yer almayan benzer işlerin bu Yönetmelik kapsamına girip girmeyeceğine karar vermeye ve bu listeye eklemeler yapmaya Belediye yetkilidir.. a)- Kazı, Dolgu ve Yıkım İşleri Ekskavatör, Loder ve benzeri iş makinesi gerektiren kazı işleri, makine ile düzeltme gerektiren her türlü dolgu işleri veya makine ile düzeltme gerektirmeyen büyük dolgu işleri, makine veya elle yapılacak bina yıkım ve kırım işleri b) Nakliye İşleri Tır, Mikser, Kamyon, kamyonet, traktör ile her türlü yapı malzemesi, inşaat artığı, makine, donanım ve sair nakliye işleri c) Kaba İnşaat İşleri Kalıp yapılması, betonarme döşeme için beton dökülmesi, her çeşit duvar malzemesi ile duvar örülmesi, taş duvar imalatı, hazır malzeme ile veya geleneksel dış sıva yapılması işleri d) Prefabrike elemanların montajı ve sökümü Her türlü taşıyıcı prefabrik eleman montajı işleri, Elektrik, telefon vb iletim hattı imalatı işleri, büyük reklâm panoları, bilgi veya işaret levhaları montaj ve de-montaj işleri, yüksek yapı yüzeylerindeki elemanların değiştirilmesi veya sökümü işleri e) Tadilatlar ve yenileme işleri Bina dış cephesinden görülen her türlü ilave veya onarıma yönelik yapı işleri, ahşap imalat montajları, demir imalat montajları, iskele veya vinç gerektiren tesisat veya donanım yenileme, ekleme veya söküm işleri f) Bakım, boyama ve temizleme işleri Bina içlerinde yapılacak kırma gerektirmeyen her türlü bakım ve boya işleri, bina dışında malzeme stok edilmesini gerektirmeyen her türlü kaplama malzemesi döşenmesi işleri, iskele gerektirmeyen dış boya, ve içte yapılacak boya işleri, kırma gerektirmeyen tesisat bakım ve yenileme işleri, dışarıdan stok edilecek malzeme getirmeyi gerektirmeyen her türlü bahçe bakımı ve ekimi ve benzeri peyzaj işleri, g) İnce İnşaat İşleri İç sıva, iç boya işleri ve iskele gerektirmeyen dış boya işleri, döşeme kaplaması işleri, tesisat ve montajı işleri, doğrama ve mobilya montajı işleri, ahşap ve demir gölgelik montajı işleri.

5 Sayfa : 5 / 9 h) Yapı Malzemesi Üretimi, Depolanması ve Dağıtımı İşleri Briket, hazır beton elaman üretimi, duvar taşı üretimi, depolanması ve satışı, kum ve mıcır depolanması ve satışı, dolgu ve peyzaj toprağı depolama ve satışı, hurda malzeme depolama ve satışı ve benzeri diğer açıkta depolanan ve satışı yapılan yapı malzemelerinin üretimi, depolanması ve satışı işleri Madde 8- ALAN TANIMLARI Aşağıda tanımlanan alanlar Belediye Meclisi tarafından her yılın Ekim ayı içinde, tespit edilir, 1/ ve 1/5000 imar planı üzerinde işaretlenmiş olarak ilan olunur. Yapılmasında kamu yararı gözlenen ancak bu yönetmelik gereği yapımı yasaklanmış yapı işlerinin yapılması için Belediye müracaatı ve Kaymakamlık onayı gerekir. Tanım içinde bulunmayan alanların sınıflandırılması yıl içinde Belediye encümeni tarafından yapılır. a)turizm alanları Belediye Meclisi tarafından harita üzerinde belirlenmiş olan alanların dışında her türlü konaklama tesisine 100 metre mesafede olan alanlar, plajlar ve bunların 100 mt yakınındaki alanlar, arkeolojik alanlar ve ziyarete açık ören yerleri ve bunların 100 mt komşuluğundaki alanlar turizm alanları sayılır. (5 No lu Komite Önerisi: Mesafenin yeterli olmadığı düşünüldüğünden 100 metrenin 450 metre olarak düzeltilmesi önerilmiştir.) b) Şehir merkezleri Kentin ana ulaşım yollarından beslenen alanlar, alışveriş merkezlerinin bulunduğu alanlar, yeme içme mekânlarının bulunduğu alanlar, Beldeler arası ana ulaşım yolları üzerinde bulunan alanlar, kamunun sık kullandığı her türlü ortak alanlar ve sınırları belediyece belirlenecek yakın komşuluklarında Turizm tesisi bulunan alanlar, c) Merkezdeki konut alanları Etrafında turizm tesisi bulunmayan ancak kent merkezine komşu olan konut alanlar d) Merkez dışındaki konut alanları Kent merkezlerinden uzakta bulunan 2. konut alanları Madde 9- İNŞAAT YASAKLARI İnşaat yasaklarını belirleyen esaslar her yıl, Belediye Meclislerinin Alan tanımlarını yeniden yapmalarından sonra, İlçe Turizm Koordinasyon Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Bu yasakların yürütülmesinden ve belediyeler ve kaymakamlık sorumludur. Bölge tanımlarına yapılacak itirazlar ilgili Belediye tarafından değerlendirilir.

6 Sayfa : 6 / 9 a) Turizm alanlarında uygulanacak inşaat yasakları 1- Turizm alanlarında uygulanacak yasaklar 15 Mayıs tan başlar ve 15 Ekim de sona erer. (5 No lu Komite Önerisi: Genel inşaat yasağının 1 Mayıs ta başlayarak, ince işlerin ve inşaatın son toparlanma işlemlerinin15 Mayıs ta kesin yasak tarihi olarak belirlenmesi, bitiş süresinin de 15 Ekim olmasının uygun olduğu belirtilmiştir.) 2- Turizm alanlarında, yasaklı dönem içinde her türlü inşaat faaliyeti yapılamaz. Ancak, işyerine en yakın, sınır ve sokak komşuluğundaki birinci binalardaki sakinlerin rıza göstermeleri halinde, 1 Temmuz 1 Ekim tarihleri arasında olmamak kaydı ile Pazar günleri hariç, diğer günlerde saat 10:00 ila 17:00 arasında, Tadilatlar ve yenileme işleri, Bakım, boyama ve temizleme işleri ve İnce İnşaat İşleri yapa bilinir. Bu dönemde yapılmasına müsaade edilen işlere yönelik Komşu şikâyetinin olması halinde derhal, Komşu olmayanların şikâyetçi olması halinde ise Zabıta tespitinden sonra gerekli görülür ise, yapılacak tebligattan sonraki 3 gün içinde durdurulur. 3- Turizm alanlarında her türlü yapı alanları yasaklı dönem içinde görüntü kirliliği oluşturmayacak şekilde korumaya alınır, malzemeler düzenli hale getirilir, yapı sahası etrafı ahşap, metal ya da uygun bir malzeme ile çevrilir. Çalışılmayan yapı alanlarında mutlaka bir güvenlik elemanı bulundurulur ve çevresi aydınlatılır. (5 No lu Komite Önerisi: Bu konunun tüm yarımada genelinde değerlendirilmesi önerilmiştir.) b) Şehir Merkezlerinde uygulanacak inşaat yasakları 1- Şehir merkezlerinde uygulanacak inşaat yasakları dönemi 15 Mayıs dan başlar ve 15 Ekim de sona erer. (5 No lu Komite Önerisi: Genel inşaat yasağının 1 Mayıs ta başlayarak, ince işlerin ve inşaatın son toparlanma işlemlerinin15 Mayıs ta kesin yasak tarihi olarak belirlenmesi, bitiş süresinin de 15 Ekim olmasının uygun olduğu belirtilmiştir.) 2- Şehir merkezlerinde Kazı, Dolgu ve Yıkım İşleri, Nakliye İşleri, Kaba İnşaat İşleri, Prefabrike elemanların montajı ve sökümü işleri ve Tadilatlar ve yenileme işleri, yasaklı dönem içinde yapılamaz. 3- Şehir merkezlerinde, 01 Temmuz ve 01 Eylül tarihleri arsında olmamak kaydı ile, görüntü kirliliğine karşı önlem almak, Pazar günleri çalışmamak ve diğer günler saat 10:00 ila 17:00 arasında,, Bakım, boyama ve temizleme işleri ve İnce İnşaat İşleri yapılabilinir. Bu hususu istismar edenler 1 Ekim tarihine kadar her türlü çalışmadan men edilir. (5 No lu Komite Önerisi: Şehir merkezlerinde, yasaklı dönemde yapılması zorunlu olan Nakliye İşleri için Belediye den alınan ihtiyaç yazısı Kaymakamlık makamından onaylattırılarak izin alınır. ) 4- Şehir merkezlerinde, 01 Temmuz ve 01 Eylül tarihleri arsında, görüntü kirliliğine karşı önlem almak, Pazar günleri çalışmamak ve diğer günler saat 10:00 ila 17:00 arasında,, Bakım, boyama ve temizleme işleri ve İnce İnşaat İşleri yapılabilinir. Bu dönemde yapılmasına müsaade edilen işlere yönelik Komşu şikâyetinin olması halinde derhal, Komşu olmayanların şikâyetçi olması halinde ise Zabıta tespitinden sonra gerekli görülür ise, yapılacak tebligattan sonraki 1 gün içinde durdurulur. (5 No lu Komite Önerisi: Şehir merkezlerinde, yasaklı dönemde yapılması zorunlu olan Nakliye İşleri için Belediye den alınan ihtiyaç yazısı Kaymakamlık makamından onaylattırılarak izin alınır. ) 5- Şehir merkezlerindeki, her türlü yapı alanları yasaklı dönem içinde, görüntü kirliliği oluşturmayacak şekilde korumaya alınır, malzemeler düzenli hale getirilir, yapı sahası etrafı ahşap, metal ya da uygun bir malzeme ile çevrilir. Çalışılmayan yapı alanlarında mutlaka bir güvenlik elemanı bulundurulur ve çevresi aydınlatılır. 6- Şehir merkezlerinde, yasaklı dönemde yapılması zorunlu olan Nakliye İşleri için Belediye den alınan ihtiyaç yazısı Kaymakamlık makamından onaylattırılarak izin alınır. (5 No lu Komite Önerisi: Bu maddenin kaldırılarak, 3. Ve 4 maddelere ilave edilmesi önerilmiştir.

7 Sayfa : 7 / 9 Not: Merkez ve şehir merkezlerinin hangi alanları kapsadığının açıklanması talep edilmiştir.) c) Merkezdeki Konut Alanlarında uygulanacak inşaat yasakları 1- Merkezdeki Konut Alanlarında uygulanacak inşaat yasakları 01 Temmuz dan başlar ve 15 Eylül de sona erer. 2- Bu alanlarda, yasaklı dönem içinde Kazı, Dolgu ve Yıkım İşleri, Nakliye İşleri, Prefabrike elemanların montajı ve sökümü işleri ve Kaba İnşaat İşleri yapılamaz. 3- Bu alanlarda, görüntü ve gürültü kirliliğine karşı önlem almak, Pazar günleri çalışmamak ve diğer günler saat 10:00 ila 18:00 arasında, Bakım, boyama ve temizleme işleri ve İnce İnşaat İşleri yapılabilinir. Bu hususu istismar edenler 1 Ekim tarihine kadar her türlü çalışmadan men edilir. (5 No lu Komite Önerisi: c bendinin b bendi ile olan benzerliğinden ve aynı içerikte olması nedeniyle tamamen iptal edilmesi önerilmiştir.) d) Merkez Dışındaki Konut alanlarında uygulanacak inşaat yasakları 1- Bu alanlarda uygulanacak inşaat yasakları 01 Temmuz dan başlar ve 15 Eylül de sona erer. 2- Bu alanlarda Kazı, Dolgu ve Yıkım İşleri, Nakliye İşleri ve Kaba İnşaat İşleri, Prefabrike elemanların montajı ve sökümü işleri, Pazar günleri çalışmamak ve diğer günler saat 10:00 ila 18:00 arasında olmak kaydı ile yapılabilinir. Bu hususu istismar edenler 1 Ekim tarihine kadar her türlü çalışmadan men edilir. 3- Bu alanlarda Pazar günü çalışılmamak kaydı ile, diğer günler ise saat 10:00 ila 18:00 arasında, Bakım, boyama ve temizleme işleri ve İnce İnşaat İşleri yapılabilinir. 4- Site alanlarındaki uygulama esasları, bu yönetmelikteki diğer düzenlemelere aykırı olmamak kaydı ile site yönetimine bırakılır. (5 No lu Komite Önerisi: Merkez ve konut bölgelerinin belirlenerek d bendinde gerekli değişikliklerin yapılması öneirlmiştir.) Madde 10- İŞ ve İŞYERİ PLANI HAZIRLAMA a) İşveren ya da Uygulama Koordinatörü tarafından hazırlanarak belediyeye verilecek bildirimde aşağıdaki hususlar belirtilir. Bildirim tarihi, İnşaatın tam adresi, Yüklenicilerin ve/veya alt yüklenicilerin ad ve adresi, çalıştıracakları azami kişi sayısı ve yapı alanında aynı anda çalıştırılacak işçi sayısı Proje tipi İşverenin adı ve adresi, Uygulama Koordinatörlerinin adı ve adresi İşin planlanan başlama tarihi, Yapılacak işler ve Yasaklı dönemde yapılacak işler

8 Sayfa : 8 / 9 b) İşyeri Planında, Yapı alanının giriş, çıkışları ve malzeme naklinin hangi güzergâhtan yapılacağı, yönetim binası, işçi koğuşları, yemekhane, WC-banyo üniteleri, depo binaları veya depolama alanları vaziyet planında işaretlenir. MADDE 11- YAPI MALZEMESİ ÜRETİMİ, DEPOLANMASI ve DAĞITIMI İŞİ YAPAN İŞYERLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR Bu tür işyerleri ilgili diğer mevzuata uymak zorunlulukları yanı sıra, yol güzergâhları üzerinde olmaları durumunda görüntü kirliliği, toz ve ses kirliliği, trafik güvenliği hususlarında gerekli önlemleri almak zorundadırlar. a) Ana yol güzergâhları üzerinde, inşaat artığı, kazıdan çıkan taş veya tüvanan malzeme, toprak, moloz, hurda veya görsel kirlilik oluşturan malzemeler stok edilemez. b) Yol güzergâhı üzerinde bulunan; açıkta inşaat malzemesi satan işyerleri, mermer atölyeleri, marangozhaneler, iş makineleri park yerleri, yapı malzemesi stok alanları ve sair işyerleri, ofis binaları dışındaki alanları ana yoldan gözükmeyecek şekilde sıvalı duvar, taş duvar veya hazır paravanlar ile çevirmek zorundadırlar. Mümkün ise ana yol ile depo-çalışma alanı arası ağaçlandırılır. c) İş yerlerinin veya depolama alanlarının ana yola giriş ve çıkışları gerekli işaretlemeler ve uyarı levhaları konularak ve ancak bir noktadan sağlanacaktır.

9 Sayfa : 9 / SAYIN 5 NOLU MESLEK KOMİTESİ ÜYESİ Oda 5 Nolu Meslek Komitesi toplantısı Perşembe da Oda salonunda yapılacaktır. Aşağıda gündemde yazılı maddelerin tetkik ve müzakeresi için mezkur gün ve saatte Oda Salonuna teşrifleriniz ehemmiyetle rica ve tebliğ olunur. 5 Nolu Meslek Komitesi Başkanı AHMET MERT GÜNGÖR 1. DURSUN YİĞİT 2. MAHMUT SERDAR KOCADON 3. MEHMET AYAZ 4. TOROS DEMİRDÖVEN 5. ERAY YAŞYERLİ 6. ALİŞİR ŞAHİN GÜNDEM : Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT e Odamız tarafından katılımın görüşülmesi 2.Bodrum Belediyesi Sınırları İçinde Yapı İşlerinde Uyulacak Kurallar ve Güvenlik Tedbirlerinin incelenmesi,

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) YÖNETMELİĞİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) YÖNETMELİĞİ TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) YÖNETMELİĞİ Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Trabzon

Detaylı

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23 Aralık 2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

Detaylı

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23 Aralık 2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, yapı

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER 1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 1 Amaç Kapsam Dayanak

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işçilerin mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu ortaya

Detaylı

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (Bu Yönetmelik, 10.8.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının

Detaylı

5 Ekim 2013 Resmî Gazete Sayı : 28786 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

5 Ekim 2013 Resmî Gazete Sayı : 28786 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ 5 Ekim 2013 Resmî Gazete Sayı : 28786 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM

Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, İlkeler HUKUKİ DAYANAK Madde 1 Bu Yönetmelik, Anayasanın 124. Maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 3. Maddesine

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Büyükşehir Belediyesi bünyesinde

Detaylı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete; Tarih:10 Ağustos 2005 Çarşamba, Sayı: 25902 Karar Sayısı : 2005/9207 Ekli İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik in

Detaylı

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği. Resmi Gazete: 05.10.2013 28786

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği. Resmi Gazete: 05.10.2013 28786 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Resmi Gazete: 05.10.2013 28786 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 0001: Amaç (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinde alınacak asgari

Detaylı

37-İNŞAAT İŞYERLERİNDE GÜVENLİK-1

37-İNŞAAT İŞYERLERİNDE GÜVENLİK-1 37-İNŞAAT İŞYERLERİNDE GÜVENLİK-1 Ülkemizin İş Güvenliği Konusunda Yeri Türkiye de her iş saatinde 32 iş kazası gerçekleşmektedir. Her 80 dakikada bir işçi sürekli iş göremez duruma gelmektedir. Her 2

Detaylı

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ MADDE 1 - YÖNERGENĠN AMACI Yönerge'nin amacı, Kiracıların ve Yönetici Şirketin birbirlerine ve ilgili yasal mercilere karşı olan yükümlülüklerini

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü Karar Tarihi : 04.12.2003 Karar No : 72-18 I. BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 : Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 5 Ekim 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28786 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ AYDINLATMA PROJESİ LİSANS TEZİ Şahin GÜZÜNKE Onur PARLAR Mühendislik Mimarlik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Tez Danışmanı : Prof.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde alınacak asgari

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI RUHSATI İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER 2014 (Makine İhtisas OSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA VE USULLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA VE USULLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA VE USULLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ KISIM I GENEL HÜKÜMLER HUKUKİ DAYANAK Madde 1 : Bu yönerge, 10.07.2004 tarihli ve 5216

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM 1/23 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Birinci Bölüm Amaç MADDE 1 -

Detaylı

MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ

MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ Recep DEMİR İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Giriş 3213 sayılı Maden Kanunu ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 19 Eylül 04 Ekim 2010 Yayımlandığı Tarih 05 Ekim 2010 Sayı 460 İÇİNDEKİLER

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Koç Üniversitesi nde İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarının sağlanması amacıyla uyulması

Detaylı

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 19 Haziran 2002 Sayı : 24790 RESMİ GAZETE Sayfa : 183 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

22.Çalışma Döneminde Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular konusunda Odamızca hazırlanan Rapor Formatları aşağıda verilmektedir.

22.Çalışma Döneminde Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular konusunda Odamızca hazırlanan Rapor Formatları aşağıda verilmektedir. 12.1.4- RAPOR FORMATLARI : Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular komisyonumuz ile üniversite, özel sektör ve kamu kurumlarında bu konuda görev yapan meslektaşımızın katılımı ile 5-6 Aralık 2009

Detaylı

MADEN KANUNUNUN I (A) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

MADEN KANUNUNUN I (A) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Kırmızı renk:eklenmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: MADEN KANUNUNUN I (A) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI MADDE 1 03/02/2005

Detaylı