gel şt rerek farklılık oluşturan sektöründe l der b r firma olmak. VİZYONUMUZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "gel şt rerek farklılık oluşturan sektöründe l der b r firma olmak. VİZYONUMUZ"

Transkript

1 . Ç E V R D E O S T U.

2 KURUMSAL Türk ye n n ç ve dış pazardak püskürtme gran t ve yapı malzemeler üret c s olan TESAR; nşaat ve yapı malzemeler sektörler ne alternat f çözümler üretmek amacıyla kurulmuştur. Bölgem zde ve yakın coğrafyadak pek çok seçk n kuruluşa kurumsal tedar kç olarak püskürtme gran t taş kaplama malzemes tem n etmektey z. TESAR bugün tam donanımlı teknoloj k üret m tes sler nde püskürtme gran t, dekorat f sıva, ısı yalıtım harcı ve boyanın yanı sıra pek çok ürün çeş d le sektörün öncü firmaları arasına g rmen n gururunu yaşıyor. Ürün çeş tl l ğ m z her gün artarken mevcut ürünler y leşt rme çalışmalarımızda TESAR ar-ge laboratuvarlarında lk günkü heyecan ç nde devam ed yor. TESAR ın araştırma ve gel şt rmeye, yetenekl nsan kaynaklarına, üst düzey teknoloj ye ve otomat k üret m s stemler ne yaptığı yatırım ve verd ğ önem, sektöründe l der konuma gelmes n sağlayan başlıca etkenler olmuştur. TESAR gücünü; ş deoloj s olan en y kurumsal çözüm ortağı olmaktan almaktadır. TESAR alanında profesyonel mühend s, k myager, m mar ve tecrübel üret m kadrosu le üretm ş olduğu ürünler n satış, satış sonrası destek bölümler ve müşter memnun yet odaklı çalışmalarına hızla devam etmekted r.h zmetler m z üret m sonrası satış ve pazarlama, satış sonrası destek, tekn k destek ve loj st k operasyonlarını da kapsamaktadır. MİSYONUMUZ Türk ye de ve dünyada müşter beklent ler n karşılayan, gel ş me odaklı, kal tey sürekl artıran ve üret m yaptığımız sektörde, dünya standartlarında ürünler 1 gel şt rerek farklılık oluşturan sektöründe l der b r firma olmak. VİZYONUMUZ Hedefler m z yüksek tutarak, müşter memnun yet n arttırma faal yet gösterd ğ m z sektörde kal te ve müşter memnun yet n koruyup st krarlı b r pazar yapısı oluşturup hayata farklı b r perspekt ften bakarak yen l kler n ve kal ten n öncüsü olmak. Başarının ve st krarın temel ; dürüstlük, güven ve kal ted r. Prens b yle çalışan TESAR gran t kend n yen lemeye ve her zaman kend ne yen l kç hedefler koymaya devam edecekt r. PÜSKÜRTME GRANİT NEDİR? Gran te Spray Ser s püskürtme taş kaplama malzemes, özel gel şt r lm ş çapraz bağlanab len formülü le doğal gran t parçacıkları çeren, mod fiye ed lm ş akr l k reç ne esaslı, cephe kaplama donatısıdır. İçer ğ nde boya veya herhang b r p gment bulunmaz. Kend özel donanımı le uygulanab len ve reng n tamamen doğal gran t parçacıklarından alan, yen nes l ger dönüşeb len püskürtme gran t, TESAR GRANİTE SPRAY tesc ll ürünüdür.

3 Pigment İçermez! Tesar Püskürtme Granit, tamamen doğal taş parçacıklarından oluşur ve içerisinde herhangi bir renk pigmenti bulundurmaz. Hızlı Uygulama: 2 Sadece bir usta ile günlük 100 m 'ye kadar uygulama yapılabilir. Muadili tüm ürünlerden 10 kata varan hızlı imalatı ve uygulaması ile şantiye ve iş teslim sürelerini azaltır. Suya Dayanıklıdır! Tesar Püskürtme Granit, sahip olduğu özel bileşimi sayesinde su geçirimsiz ve doğal su itici özelliğe sahiptir. Esnek yapısı ile dökülme ve pullanma oluşturmaz. Çevre Dostudur! Ant bakter yeld r Tesar Püskürtme Granit, CO2 salınımı yapmadığından dolayı sera etkisi oluşturmaz. Kanserojen madde içermez. Doğal taşların geri dönüşümü sağlanabildiği için ekonomiye ve doğaya katkı sağlamaktadır. Özel yapısı sayesinde bakteri oluşumunu önlemektedir Ant bakter yeld r. Sıcağa, Soğuğa ve U.V. Işınlarına Dayanıklıdır! 2 Her Yüzeye Uygulanabilir! Kolay Onarım! 3 Tesar Püskürtme Granit, yapılan test sonuçları doğrultusunda Tesar Püskürtme Granit, duvar, ahşap, profil, metal, polistren cephe ürünleri gibi zeminlerden; düz, yuvarlak, eğik, dış bükey, iç bükey gibi bir çok şekildeki yüzeye sorunsuzca uygulanabilmektedir. Yüzeyde oluşabilecek her türlü hasarlar oldukça kolay ve hızlı şekilde onarılabilir. st R e s a n t t o ho t, c ol t t e ol v a r lt u d an O O -60 C ile 80 C 'ye kadar mukavemet gösterebilmektedir. Doğal taş parçacıklarından oluştuğu ve pigment içermediği için UltraViyole ışınlarına karşı dirençlidir. Renk atması ve solması gerçekleşmez. Tamamen Yerli Üretim! Tesar Püskürtme Granit, tamamen yerli sermaye ile yerli üretimde olup, yurtiçi ve yurtdışı bir çok bölgede uygulaması yapılmaktadır. Özgün Tasarım İmkanı! Özel derz araçları sayesinde istenen ebat ve şekillerde doğal taş görünümleri elde edebil rs n z. İstenilen aralıklarda derzlerden oluşan Kompozit Panel görünümünden Tuğla desenine, Kayrak taşından doğal taş görünümüne kadar pek çok uygulama yapılabilmektedir. Ebat ve modelde sınır olmayıp, dilediğinizce özgür tasarım ve uygulamalar yapılabilir. Binaya Yük Yapmaz! Tesar Püskürtme Granit, taş kaplamalardan çok daha hafiftir. 2 Granit Taş uygulamalarında, m 'ye kg. yük binerken, 2 Püskürtme Granit uygulamasında ise 2 mm kalınlığında m 'ye 4-4,5 kg. yük binmektedir. Böylece deprem esnasında, serbest salınım ve yük bindirmesi yapmaz. Nefes Alabilen Yapı! Tesar Püskürtme Granit, partiküler yapısından dolayı yapılara nefes aldırarak sağlıklı mekanlar sunar. Uzun Ömürlü İnorgan k yapısıyla uzun ömürlüdür, b nanızla b rl kte yaşlanır. Ekonomiktir! Mudaili ürünlere kıyasla en az 3 kat daha ekonomiktir. Bu sayede doğal taş görünümü elde ederken paranız da cebinizde kalır! Esnekt r Çatlama Yapmaz! Çapraz bağlanabilen moleküler yapısı sayesinde dökülme ve düşme gerçekleşmez. Elastik bir malzeme olduğu için çatlama yapmaz. Modifiye akrilik reçine esaslı bağlayıcı sebebiyle, gündüz-gece sıcaklık farklarından dolayı oluşacak küçülme ve genleşmeye karşı dayanıklıdır. Alev Yürütmez! Yoğun doğal taş içeriğinden dolayı yangın esnasında alev yürütmez. Ar-Ge ve Kalite: Tesar Granite Spray Ar-Ge Bölümü, aralıksız olarak yeni ürünler ve kombinasyonlar elde edip, Püskürtme Graniti her anlamda daha mükemmel hale getirmek ve daha fazla özellik kazandırabilmek için çalışmalarına devam etmektedir.

4 Dış Cephe - Tuğla Desen Uygulaması 4 5

5 Dış Cephe - Tuğla Desen Uygulaması 6 7

6 Dış Mekan - Metal Kolon Uygulaması 8 9

7 Dış Cephe - Kompoz t Desen Uygulaması 10 11

8 Dış Cephe - Kompoz t Desen Uygulaması 12 13

9 Dış Cephe - Kompoz t Desen Uygulaması 14 15

10 Dış Cephe - Kompoz t Desen Uygulaması 16 17

11 Dış Cephe - Kompoz t Desen Uygulaması 18 19

12 Dış Cephe - Kompoz t Desen Uygulaması 20 21

13 Dış Cephe - Kompoz t Desen Uygulaması 22 23

14 Dış Cephe - Kompoz t Desen Uygulaması 24 25

15 Dış Cephe - Kompoz t Desen Uygulaması 26 27

16 Dış Mekan - Kolon Uygulaması 28 29

17 Dış Cephe - Kompoz t Desen Uygulaması 30 31

18 Dış Cephe - Kompoz t Desen Uygulaması 32 33

19 Dış Cephe - Kompoz t Desen Uygulaması 34 35

20 Dış Cephe - Kompoz t Desen Uygulaması 36 37

21 Dış Mekan - Derzs z Uygulama 38 39

22 İç Mekan - B na G r ş Uygulaması 40 41

23 İç Mekan - Antre Uygulaması 42 43

24 İç Mekan - B na G r ş Uygulaması 44 45

25 Uygulanab l r Desen Örnekler 46 47

26 Prefabr k Konteyner vb. Uygulamalar 48 49

27 Gran t Püskürtme Ürünler le her türlü desende kes lm ş ve şek l ver lm ş, EPS ve XPS den oluşan Den zl kler, Kat S lmeler, Yalı Baskıları, Fugalar, Çıtalar, Payandalar, K l t Taşları, Sütunlar, ekorat f Ürünler, Köşe Elemanları, Kapı ve Pencere Uygulama örnekler ser malatla üret leb lmekted r Dekorat f Pol stren Dış Cephe Ürünler Dekorat f Pol stren Dış Cephe Ürünler

28 52 53 Dekorat f Pol stren Dış Cephe Ürünler Dekorat f Pol stren Dış Cephe Ürünler

29 Özel İ Ser s Özel İ Ser s 54 55

30 Özel İ Ser s Özel İ Ser s 56 57

31 S ngle Ser s S ngle Ser s 58 59

32 S ngle Ser s S ngle Ser s 62 63

33 Double Ser s Tr ple Ser s 60 61

34 64 01 M mar Çalışma Projeler n z m marlarımız tarafından 3D kaplama uygulamaları yapılarak önceden ncelemen z sağlanır. 02 Astar Uygulaması M marlarımız tarafından uygulanan proje onaylandıktan sonra uygulama yapılacak yüzey hazırlanarak astar uygulaması yapılır. 03 St cker Yapıştırılması Astar uygulaması yapılan yüzeye model ve desen oluşturmak ç n m l metr k hesaplamalar yapılarak st ckerler yapıştırılır. 04 Püskürtme Uygulaması St cker uygulaması b tt kten sonra gran t püskürtme şlem yapılır. 05 St ckerler n Çıkarılması Püskürtme uygulanan yüzey şlem tamamlandıktan sonra st ckerler çıkarılır. 06 Denetleme St ckerler çıkarıldıktan sonra uzman ek b m z tarafından son kontroller büyük b r t t zl kle yapılarak proje tesl m ed l r.

35 Büsan Özel Org. San. Sit. 4. Blok Sk. No: 26/N Karatay / KONYA Bayii Bilgileri

Isı Yalıtım Ürünleri

Isı Yalıtım Ürünleri Isı Yalıtım Ürünleri www.stroton.com STROTON 2000 yılında kurulan STROTON; yüksek kalitede ısı yalıtımı sağlayan ürünlerin yanı sıra ülkemizin ilk ve tek ICF konut sistemi üreten modern tesisidir. Yüksek

Detaylı

mimari çözüm atölyesi

mimari çözüm atölyesi mimari çözüm atölyesi ALÜMİNYUM DOĞRAMA VE GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİ www.cepheyapi.com facebook.com/cepheyapisistemleri kurumsal hakkımızda Cephe Yapı; mimari uygulamalara çözümler sunmaktadır. Isı yalıtımlı

Detaylı

Mantolama Sistemleri Kataloğu

Mantolama Sistemleri Kataloğu 2012 Mantolama Sistemleri Kataloğu Kale Mantolama Sistemleri Kataloğu 1 İçindekiler 2 3 4 5 6 7 8 10 11 15 18 23 28 30 36 Kale Grubu Kalekim Binalarda Isı Yalıtımı / Isı Yalıtmının Faydaları Isı Yalıtımı

Detaylı

TUBTARA somun perç nler

TUBTARA somun perç nler TUBTARA somun perç nler güven l r bağlantı elemanınız! Belçika Malı EN 9100 Sertifikalı Somun perç n ned r? Tubtara somun perç n, levha veya prof l çer s nde güçlü b r bağlantı sağlayan, arka yüzeyden

Detaylı

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<<

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<< 25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013

Detaylı

güneş ve rüzgar enerj kaynakları çevreye dostu, enerj tüket m düşük, her koşulda çalışan ve en... serv s h zmet let ş m ve haberleşme teknoloj ler

güneş ve rüzgar enerj kaynakları çevreye dostu, enerj tüket m düşük, her koşulda çalışan ve en... serv s h zmet let ş m ve haberleşme teknoloj ler Dünyada, özell kle son yıllarda doğal enerj kaynaklarına karşı c dd b r yönelme olmuştur. Bunun en büyük neden, mevcut enerj kaynaklarının sınırlı ve pahalı olmasıdır. Tükenmekte olan ve alım gücü yüksek

Detaylı

YÜZEY KORUYUCULAR, ENDÜSTRİYELBOYALAR VE İZOLASYON MALZEMELERİ

YÜZEY KORUYUCULAR, ENDÜSTRİYELBOYALAR VE İZOLASYON MALZEMELERİ YÜZEY KORUYUCULAR, ENDÜSTRİYELBOYALAR VE İZOLASYON MALZEMELERİ www.stenkim.com.tr Sahip oldugu yenilikçi YAKLAŞIM, mükemmeliyetçi gelenek, yüksek üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliği sayesinde; STENKİM

Detaylı

TÜRKiYE NiN YENi NESiL HAFiF YAPI ELEMANI

TÜRKiYE NiN YENi NESiL HAFiF YAPI ELEMANI TÜRKiYE NiN YENi NESiL HAFiF YAPI ELEMANI PonceBloc Dünyası PonceBloc dünyası hızla büyüyor. Dünyanın birçok ülkesinde PonceBloc lar geleceğin şehirlerini imar etmeye devam ediyor. GELECEĞiN DUVAR ÇÖZÜMLERi,

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri Hakkımızda; T HS Mühend sl k 2004 yılında koşulsuz müşter memnun yet n temel lke ed nerek Tes sat, havalandırma,

Detaylı

Kale Boya & Sıva Kataloğu. İçindekiler

Kale Boya & Sıva Kataloğu. İçindekiler Kale Boya & Sıva Kataloğu İçindekiler 09 / İç Cephe Boyaları 21 / Dekoratif Ürünler 31 / Dış Cephe Boya ve Kaplamaları 43 / Dekoratif Dış Cephe Sıvaları 59 / Yüzey Hazırlama Malzemeleri 71 / Renklendirme

Detaylı

ZEMİN KAPLAMA MALZEMELERİ

ZEMİN KAPLAMA MALZEMELERİ ZEMİN KAPLAMA MALZEMELERİ www.stenkim.com.tr Sahip oldugu yenilikçi YAKLAŞIM, mükemmeliyetçi gelenek, yüksek üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliği sayesinde; STENKİM 24 ayrı ülkede büyük ve prestijli

Detaylı

Sorun çatı ise... ÜRÜN KATALO U

Sorun çatı ise... ÜRÜN KATALO U Sorun çatı ise... ÜRÜN KATALO U KALEL, çevreyolundaki yeni yerinde hizmetinizde... Çatı kaplama, mantolama, ısı ve su yalıtımı sorunlarınızda en kaliteli ürünleri, en ekonomik biçimde hizmetinize sunuyoruz.

Detaylı

DYNAFOAM BOARD XPS ISI YALITIM LEVHALARI. RoHS

DYNAFOAM BOARD XPS ISI YALITIM LEVHALARI. RoHS Enerji Tüketimini Azaltır. Isıl Konfor Sağlar. Sağlıklı Yaşam Sunar. İlk Yatırım ve işletme Maliyetlerini Azaltır. Çevrenin Korunmasına Katkı Sağlar. CFC-HCFC FREE RoHS TARİHÇE 20 yıllık tecrübesiyle,

Detaylı

2011 Yapı Malzemeleri

2011 Yapı Malzemeleri 2011 Yapı Malzemeleri www.untas.yapi.com 7000 metrekare kapalı alanı, 40 kişilik uzman ekibiyle üstün hizmet kalitesini sürdüren Üntaş Demir ve Yapı Malzemeleri, estetik ve şıklığın kaliteli sunumunu keşfetmeniz

Detaylı

Magnezyum Oksit Esaslı İç/Dış Cephe Yapı ve Yalıtım Panelleri

Magnezyum Oksit Esaslı İç/Dış Cephe Yapı ve Yalıtım Panelleri Magnezyum Oksit Esaslı İç/Dış Cephe Yapı ve Yalıtım Panelleri NevPanel Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde 15.000 m 2 toplam alan ve 9.250 m 2 kapalı alanda kurulmuş olan 2.250.000 m 2 /yıl üretim kapasitesine

Detaylı

%98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır

%98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır isonaturelle Nedir? isonaturelle, çok amaçlı bir yalıtım malzemesidir. %98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır Soğuğa karşı Sıcağa

Detaylı

Yapı Kimyasalları Kataloğu

Yapı Kimyasalları Kataloğu 2012 Yapı Kimyasalları Kataloğu En iyi ürün. En iyi çözüm. En iyi uygulama. Seramik yapıştırıcısından su izolasyon çözümlerine, endüstriyel zemin çözümlerinden derz dolgu malzemelerine... Yapı kimyasallarında

Detaylı

FAALİYET ALANLARIMIZ. www.dorukpen.com. Doruk Alüminyum ;

FAALİYET ALANLARIMIZ. www.dorukpen.com. Doruk Alüminyum ; Doruk Alüminyum ; 1989 tarihinden bugüne faaliyet gösteren şirketimiz, kurulduğu tarihten itibaren hedeflerini, kalite ve hizmet anlayışını mükemmele ulaşma tutkusu ile özetlemektedir. Kurumsallaşma konusunda

Detaylı

Yapı Kimyasalları. www.stroton.com

Yapı Kimyasalları. www.stroton.com Yapı Kimyasalları www.stroton.com İÇİNDEKİLER 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 016 017 018 022 024 026 028 030 031 032 034 036-039 040-043 046 047 048 050 052 054 056 057 058 059 060

Detaylı

YANMAZ (A1 s n f, TSEN 13501 / ASTM E 119) EKONOM KT R HAF FT R. YÜKSEK ISI VE SES YALITIMI SA LAR 54 Desibel ve üzeri, 0.025 W/M.

YANMAZ (A1 s n f, TSEN 13501 / ASTM E 119) EKONOM KT R HAF FT R. YÜKSEK ISI VE SES YALITIMI SA LAR 54 Desibel ve üzeri, 0.025 W/M. YANMAZ (A1 s n f, TSEN 13501 / ASTM E 119) EKONOM KT R YÜKSEK ISI VE SES YALITIMI SA LAR 54 Desibel ve üzeri, 0.025 W/M.K (TSEN ISO 8990) SU VE NEMDEN ETK LENMEZ (TSEN 520) ÇEVRE DOSTUDUR %100 do al, Ekolojiktir

Detaylı

FER TEKNİK KATALOG 1

FER TEKNİK KATALOG 1 1 FER TEKNİK KATALOG HAKKIMIZDA: FER TEKNİK; 15 yıllık sektörel deneyimle ve tecrübeyle, zamanında istenilen miktarda,en iyi kalitede, doğru fiyatlı ürün ve montaj uygulama idealini kurumsal kültür olarak

Detaylı

%98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır

%98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır isonaturelle Nedir? isonaturelle, çok amaçlı bir yalıtım malzemesidir. %98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır Soğuğa karşı Sıcağa

Detaylı

ST-01 ST-02 ST-03 ST-04 ST-05 ST-06 TAŞ GÖRÜNÜMLÜ PANELLER. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ve UYGULAMASI

ST-01 ST-02 ST-03 ST-04 ST-05 ST-06 TAŞ GÖRÜNÜMLÜ PANELLER. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ ve UYGULAMASI Hakkımızda; 2006 Yılında Konya da kurulan firmamız modern çağın gereklerine uygun olarak demode olmayan renk ve çizgiler ile kişinin istek ve zevklerine uygun yaşam alanları oluşturmaya,gözden kaçmış değersiz

Detaylı

İçindekiler SU YALITIM MALZEMELERİ SU YALITIM UYGULAMA BİLGİLERİ İZOLATEX PLUS İZOLATEX UV ULTRALASTIC İZOLİNE ASTAR İZOPUR TRANS KALEKİM PAH BANDI

İçindekiler SU YALITIM MALZEMELERİ SU YALITIM UYGULAMA BİLGİLERİ İZOLATEX PLUS İZOLATEX UV ULTRALASTIC İZOLİNE ASTAR İZOPUR TRANS KALEKİM PAH BANDI 2013 Kalekim Yapı Kimyasalları Kataloğu 1 İçindekiler 15 YAPIŞTIRICILAR 73 SU YALITIM MALZEMELERİ 119 KATKILAR 16 SERAMİK UYGULAMA BİLGİLERİ 74 SU YALITIM UYGULAMA BİLGİLERİ 120 KALEKİM LATEX 25 KALEKİM

Detaylı

%98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır

%98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır isonaturelle nedir? isonaturelle, çok amaçlı bir yalıtım malzemesidir. %98 i doğal bileşenlerden oluşur Isı, yangın, ses yalıtımı sağlar Nem ve küf oluşumunu engeller Kolay uygulanır Soğuğa karşı Sıcağa

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 FİRMA PROFİLİ ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 www.hemosoft.com e-posta: nfo@hemosoft.com Hemosoft Kimdir? Hemosoft

Detaylı

İNDEKS 04 10 18 32 3

İNDEKS 04 10 18 32 3 İNDEKS 04 10 18 32 3 HAKKIMIZDA Bedük Grup temellerini Pvc sektöründe Egesu Ltd. Şti ile 2000 yılında montaj bayii olarak attı. Genç,dinamik yöneticileri, çalışan personelin azim ve gayretiyle kısa sürede

Detaylı

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL SAYFA 01 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI 30 Eylül 2014 Salı BİST, stratej k ortaklıklarla büyüyor Bölgesel merkez olma yolunda lerleyen q Borsa İstanbul, stratej k ortaklıklarla kend teknoloj s n üreteb l r b

Detaylı

Tepe Betopan Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Bilgi, Detay ve Montaj Kılavuzu

Tepe Betopan Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Bilgi, Detay ve Montaj Kılavuzu Tepe Betopan Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Bilgi, Detay ve Montaj Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş 6 1.1 Dünyada ve Türkiye de Çimentolu Yonga Levhanın Tarihçesi ve Gelişimi 7 1.2 Malzeme Özellikleri

Detaylı

Geleneksel inşaat tekniklerini geride bırakan sistem

Geleneksel inşaat tekniklerini geride bırakan sistem Geleneksel inşaat tekniklerini geride bırakan sistem KNAUF AQUAPANEL Dış Cephe Duvarı KNAUF AQUAPANEL Dış Cephe Duvarı 02/2013 Emin olmak için; AQUAPANEL Geleneksel duvar uygulamalarını geride bırakan

Detaylı