AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRASYA ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcısı(ları) Genel Tanıtım Koordinatörler Yrd.Doç.Dr. H.Emre ENGİN Günümüzde gelişen ve değişen teknolojilere, sosyal ve ekonomik yaşama bağlı olarak tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de iç mimarlık eğitimi ayrı bir disiplin olarak bilimsel ve uygulama alanında yerini almıştır. Bu amaca paralel olarak üniversitemizde de Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ne bağlı olarak İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü kurulmuştur. Bölümü tercih edecek adayların; analitik düşünebilen, çevresine duyarlı, yaratıcı, ve gözlemci olmasının yanı sıra insan ve çevreyi kendine konu edinen diğer alanlarla da ilgili olması gerekmektedir. 4 yıllık lisans eğitiminin verildiği bölümde mezuniyet sonrası öğrenciler İçmimar olarak mezun olurlar. 1. Uluslararası İlişkiler Bölüm Koordinatörü: 2. Erasmus Bölüm Koordinatörü: 3. Bologna Bölüm Koordinatörü: 4. Farabi Bölüm Koordinatörü: 5. Mevlana Bölüm Koordinatörü: 6. Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) İkinci Örgün Öğretim ( ) Uzaktan Öğretim( ) Telefon Faks Posta Adresi Avrasya Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Yomra /Trabzon/TÜRKİYE Web Sayfası. Bölümün Tarihçesi Eğitim ve Öğretim Yılında Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ne bağlı olarak eğitime başlamıştır. Misyon Vizyon Bölümün Amacı Çağın gereksinimlerine uygun ve öğrenci odaklı bir eğitim-öğretim yaklaşımının benimsendiği Avrasya Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü nde; nitelikli, çağın gereksinimlerini iyi bilen, gelişmeleri takip eden, sorumluluk sahibi, zamanı doğru kullanma alışkanlığı geliştiren, araştırmacı, bilimsel ve teknolojik olduğu kadar sanatsal ve düşünsel boyutları meslek pratiğine dönüştürecek bilgi ve becerileri kazanan öğrenciler yetiştirmek hedeflenmektedir. Eğitim öğretim sistemi hakkında genel bilgiler Programlar arası değişim ve geçiş koşulları Türk Yüksek Öğretim Kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Avrasya Üniversitesi'nin tüm 1 / 8

2 programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar. Fiziksel ve Teknik Altyapı İç Mimarlık eğitimi üniversitemizin Yomra Yerleşkesindeki binamızda, modern derslik ve çizim atölyelerinde yapılmaktadır. 70 kişilik çizim atölyeleri ve 64 kişilik dersliklerde klasik tahtalara ilaveten akıllı tahta ve projeksiyon ile donatılmıştır. Binamızda aynı zamanda öğrenci ve öğretim üyelerimizin yararlanabileceği kütüphane de mevcuttur. Bölüm Yeterlilikleri 1) iç mimarlık alanındaki sanat tarihi, sanat kültürü, estetik ve malzeme konularını anlayabilecekler. 2) iç mimarlık alanındaki yasal düzenlemeleri ve meslek etiği ve sorumluluklarını kavrayabilecekler. 3) iç mimarlık alanı ile ilişkili ve farklı disiplinler arası etkileşimi kavrayabilecekler. 4) araştırma yapma, tasarım yapma ve sanatsal eleştiride bulunma eylemlerini gerçekleştirmek için izleyecekleri yol ve uygulayacakları teknikleri ifade edebilecekler. 5) mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi kazanabilecekler. 6) gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında, estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçları çerçevesinde toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi kazanabilecekler. 7) tasarladığı mekan ve donatım elemanlarını gerçekleştirmek için gerekli detayları çözümleyebilme becerisi kazanabilecekler. 8) iç mimarlık alanındaki projelerin tasarımından uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, finans ve uygulama konularına dair bilgisayar vb. modern araç, teknik ve teknolojileri seçebilme ve etkin kullanabilme becerisi kazanabilecekler. 9) iç mimarlık alanı ve ilişkili olduğu alt disiplinlerdeki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyip iç mimarlık alanı ile etkileşimini değerlendirerek, kendilerini sürekli yenileme becerisi kazanabilecekler. 10) kendi alanında ya da çok disiplinli alanlarda tek başına / takım halinde uyumlu ve etkin çalışabilme, sorumluluk alabilme ve yürütebilme yetkinliği kazanabilecekler. 11) iç mimarlık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve çözümleyebilme, kendi çalışmalarını sorgulayabilme yetkinliği kazanabilecekler. 12) iç mimarlık alanında hazırlamış olduğu sunum ve raporları, uzman / uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru şekilde aktarabilme yetkinliği kazanabilecekler. 13) iç mimarlık alanı ile ilgili ulusal ve uluslar arası değerlerin farkındalığıyla, soyut ve somut kavramları estetik değerler doğrultusunda yaratıcı düşüncelere, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme yetkinliği kazanabilecekler. Mezun olanların çalışma alanları İçmimarlar, İçmimarlar Odası na kayıt olduktan sonra serbest olarak ya da mimarlık ve iç mimarlık ofislerinde, tasarım büro ve şirketlerinde, çeşitli mobilya tasarlayan ve pazarlayan kuruluşlarda, bankalarda iş olanağı bulabilmektedirler. Aynı zamanda belediyeler, bakanlıklar, üniversiteler vd. kamu kurumlarının içmimar kadrolarına da atanabilmektedirler. İç mimarların hizmet alanları genel anlamda aşağıdaki gibi sıralanabilir. Mekan tasarımının ilk aşamasından, etütlerden ve uygulamaların bitimine kadarki süreci 2 / 8

3 gerçekleştiren ekip içinde yer alır. Mekan-insan-donatı ilişkisini irdeleyecek mekana özgü biçim, ölçü ve kullanımda donatılar tasarlar. Yapımı tamamlanmış veya eski işlevi dışında yeni bir işlev kazandırılacak yapıların iç mekanlarını insanın yaşam ve davranış biçimlerine göre çözümler ve düzenler. Tarihi eser olarak saptanmış eski yapıların iç mekanlarını ve bu mekanlarda yer alan öğeleri (mobilya, yapı elamanları, gibi) saptayarak restorasyonunu yapar. Akademik Kadro Unvan, Adı ve Soyadı Unvan, Adı ve Soyadı Unvan, Adı ve Soyadı Yrd.Doç.Dr. H.Emre ENGİN Yrd. Doç. Dr. Mukaddes ATAMAN Arş.Gör. Elif ÖZTÜRK GÜL 3 / 8

4 Ders Tanıtım Formu Dersin Adı İLGİSİ Öğretim Dili MUTFAK TASARIMI Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( ) Dersin Türü Dersin Alan Kodu Ders Kodu Zorunlu ( ) Seçmeli (X ) ICS 412 Kuramsal Saat Uygulama Saat Toplam Saat Yarıyılı Ulusal Kredi AKTS Kredi Güz 3 4 Dersin Amacı Kullanıcı gereksinmelerine ve işlevsel özelliklerine bağlı olarak konut ve restoran mutfaklarının genel tasarım ilkelerinin öğretilmesi Dersin Özet İçeriği Fiziksel ve psiko-sosyal kullanıcı gereksinmelerine bağlı olarak; Mutfakların konutlardaki önemi, kullanıcı gereksinmeleri kavramı ve sınıflandırılması. Mutfakta yer alan ekipmanlar, eylemler, eylem alanları (çalışma bölgeleri), eylem sırası, çalışma üçgeni, mutfak tipleri ve tasarım ilkeleri. Restoran mutfaklarının genel olarak işlevsel özellikleri ve buna bağlı olarak tasarım ilkeleri, Mutfak tasarımında kullanılan güncel malzemeler ve seçim kriterleri. Mutfak tasarımında önemli. antropometrik boyutlar. Ön Koşul Dersler Önerilen Seçmeli Dersler Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin Koordinatörü Dersin Öğretim Elemanı Dersin Yardımcı Öğretim Elemanı Yok Yok 1. Konut mutfaklarında yer alan ekipmanlar, eylemler, eylem alanları (çalışma bölgeleri), eylem sırası ve çalışma üçgenin doğru kurgulanmasını açıklayabilecekler 2. Konutlarda mutfak tipleri ve tasarım ilkelerini özetleyebilecekler 3. Restoran mutfaklarında gerçekleşen eylemler ve gerekli ekipmanları açıklayabilecekler 4. Restoran mutfaklarının tasarım ilkelerini açıklayabilecekler 5. Mutfak tasarımında gerekli antropometrik boyutları listeleyebilecekler 6. Konut ve restoran mutfaklarında kullanılan güncel malzemeleri ve seçim kriterlerini listeleyebilecekler 7. Farklı tip ve özelliklerde mutfak tasarımı yapabilecekler. Öğretim Yöntemleri (x) Sözel Anlatım ( ) Örnek Olay ( ) Bilgisayar Destekli (x) Tartışma ( ) Drama ( ) Laboratuar ( ) Problem Çözme ( ) Buluş Yoluyla ( ). ( ) Deney ( ) Proje ( ). 4 / 8

5 Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar Yardımcı Ders Kitabı 1. Arcan, E. F., ve Evci, F., 1987, Mimari Tasarıma Yaklaşım 1 Bina Bilgisi Çalışmaları, Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fak., İstanbul 2. Zorlu, T., 1996, Trabzon Kenti Ölçeğinde Kullanıcı Gereksinmelerine Bağlı Olarak Mutfak Mekanı ve Tipleri Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, K. T. Ü. Fen Bilimleri Ens., Trabzon 1. Baytin, N., 1980, Konut Islak Mekanları, Tübitak Y. A. E. Yayın No: 45, Ankara 2. Grandjean E., 1973, Ergonomics of the Home, Taylor-Francis Ltd, London 3. Woodson, E. W., 1981, Human Factors Design Handbook, Mc Graw- Hiıı Book Co., New York 4. Ideas for Great Kitchens, Sunset pub, Menlo park, Joyce, P. Ve Swift, P., 1988, Kitchens, ed. Mike Lawrence New Holland Publischer, London 6. Murrel, R.,1986, Small Kitchens, ad: M. Brezley, London 7. Madden, C. C.,1993, Kitchens, C. Potter, Newyork 8. Pluckenett, J., 1988, Home Design and Decorating, Hamlyn London Başarı Notunu Değerlendirme Sistemi ( ) Doğrudan Dönüşüm Sistemi (x) Bağıl Değerlendirme Yarıyıl içi çalışmaları Sayısı Katkı Payı % Derse Devam Ölçme ve Değerlendirme Laboratuar Sınavı Uygulama Kısa Sınavlar Derse Özgü Staj (Varsa) Ödevler Proje Sunum 1 30 Ara Sınav 1 70 Seminer Toplam 100 Yarıyıl sonu çalışmaları Sayısı Katkı Payı % Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam 100 Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı 40 5 / 8

6 Notuna Katkısı Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 60 TOPLAM / 8

7 Haftalara Göre Ders Konuları Hafta Teorik Dersler Laboratuar Konut mutfaklarının tarihçesi, Mutfak mekanı tasarımının önemi, Mutfakların konutlardaki 1 diğer mekanlar ile ilişkisi, Kullanıcı gereksinmeleri kavramı. Mutfak mekanında gerçekleşen eylemler, 2 eylem sırası, çalışma bölgeleri ve çalışma üçgeni. Mutfakta yer alan ekipmanlar. Ekipman- 3 Eylem, Ekipman-Kullanıcı İlişkileri. Muffaklarda önemli antropometrik boyutlar. 4 Mutfak Tipleri ve bu tiplere ilişkin tasarım ilkeleri. 5 Mutfaklarda yeni tasarım yaklaşımları. Mutfak tasarımları ile ilgili öğrenci sunumları. 6 Konut mutfaklarında malzeme 7 Mutfak tasarımı ile ilgili uygulama. 8 Mutfak tasarımı ile ilgili uygulama. 9 Arasınav 10 Restoran mutfaklarında eylemler ve ekipmanlar Restoran mutfaklarının tasarım ilkeleri ve malzeme Restoran mutfağı tasarımı ile ilgili uygulama Öğrencilerin önceden tasarımı yaptıkları mutfaklara ilişkin sunumları. 14 Öğrencilerin önceden tasarımı yaptıkları mutfaklara ilişkin sunumları. 15 Öğrencilerin önceden tasarımı yaptıkları mutfaklara ilişkin sunumları. 16 Dönem sonu sınavı DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ Dersin Öğrenme Çıktıları * Program Yeterlilikleri PY 01 PY 02 PY PY 04 4 PY PY 06 4 PY PY 08 PY 09 3 PY 10 7 / 8

8 PY 11 3 PY 12 PY 13 PY 14 PY 15 * 1: Çok düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek AKTS (Öğrenci İş Yükü) Hesabı (Ortalama Saat) Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü Kuramsal Ders Uygulamalı Ders Ödevler Sunum / Seminer Hazırlama Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, Pekiştirme, vb) Dönem Ödevi / Proje Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) Laboratuar Sınavı Kısa Sınavlar Ara Sınav Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam İş Yükü (Saat) 120 Yuvarla [Toplam İş Yükü (Saat) / 30] = Dersin AKTS Kredisi 4 8 / 8

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ D. Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcısı(ları) Genel Tanıtım Koordinatörler Prof. Dr. Recep SONGÜN Yrd. Doç Dr. Ömer AYDOĞDU Programda İngilizce yazma, okuma, anlama ve konuşma

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersin Adı Öğretim Dili Erken Çocukluk Döneminde Program Geliştirme TÜRKÇE Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Spor Tesisleri İşletme ve Yönetimi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X)

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel plastik sanat eğitimi I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sağlığın Geliştirilmesi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı MASA TENİSİ Öğretim Dili Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Dersin Verildiği Düzey E-Ticaret Türkçe Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. TYYÇ - TAY ilişki tablosu için tıklayınız İİBF, İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kuruluş İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Preimplantasyon ve Genetik Tanı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Tıbbi Terminoloji Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer (

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili BİLET SATIŞ (TICKETING) Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğiti Öğreti Siste i Örgü Öğreti X) Uzakta Öğreti Diğer

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ a. Program Hakkında Genel Bilgi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 1972 yılında

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BOLOGNA LİSANS PSİKOLOJİ PROGRAMI BİLGİ PAKETİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BOLOGNA LİSANS PSİKOLOJİ PROGRAMI BİLGİ PAKETİ 2013 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BOLOGNA LİSANS PSİKOLOJİ PROGRAMI BİLGİ PAKETİ Kuruluş: 2004 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde eğitime başlayan Psikoloji Bölümü, kurulduğu yıldan

Detaylı

İKTİSAT LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ

İKTİSAT LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ 1. Program Tanımları İKTİSAT LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ Kuruluş: İktisat Bölümü, Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. Amaç: Programın

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili SİYASİ TARİH Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersin Adı Öğretim Dili Diş Morfolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( ) Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili DIŞ TİCARET FİNANSMANI Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Programın amacı, finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen,

Detaylı

Puan Türüne Göre Programlar

Puan Türüne Göre Programlar Puan Türüne Göre lar www.emu.edu.tr 1 2015 2 DİL1 Mütercim - Tercümanlık... 1 İngilizce Öğretmenliği... 2 MF1 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF3 Moleküler Biyoloji

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ A.Amaçlar Reklam ajanslarında sadece kaliteli mal ve hizmet üretmenin ötesinde tasarıma yönelik kalite anlayışı ve hedef kitleler kurulan

Detaylı

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Endüstri Mühendisliği (II. Öğretim) Kocaeli Üniversitesi

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Endüstri Mühendisliği (II. Öğretim) Kocaeli Üniversitesi MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU Endüstri Mühendisliği (II. Öğretim) Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi, Mühendislik Fakültesi-B Endüstri Mühendisliği Bölümü 41380 İzmit, Kocaeli Temmuz, 2013 MÜDEK Özdeğerlendirme

Detaylı

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Kurucumuz Sayın ÖMER YILDIZ a MYO olarak MİNNETTARIZ.

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Kurucumuz Sayın ÖMER YILDIZ a MYO olarak MİNNETTARIZ. MESLEK YÜKSEKOKULU Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Kurucumuz Sayın ÖMER YILDIZ a MYO olarak MİNNETTARIZ. Avrasya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2013-2014 yılında kurulmuştur. 2013-2014

Detaylı

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tınaztepe

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.selcuk.edu.tr

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.selcuk.edu.tr TANITIM KATALOĞU Ülkemizde işgücü arzı ile talebi arasında ciddi uyumsuzluk mevcuttur. Bunun nedeni olarak mesleki eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programları, bu programlarla yetiştirilen teknik

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ UYUM ÇALIŞMALARI PROGRAM YETERLİLİKLERİ, PROGRAM VE DERS BİLGİ PAKETİ HAZIRLAMA KILAVUZU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ UYUM ÇALIŞMALARI PROGRAM YETERLİLİKLERİ, PROGRAM VE DERS BİLGİ PAKETİ HAZIRLAMA KILAVUZU BARTIN ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ UYUM ÇALIŞMALARI PROGRAM YETERLİLİKLERİ, PROGRAM VE DERS BİLGİ PAKETİ HAZIRLAMA KILAVUZU 2015 GİRİŞ Bologna Süreci kapsamında, yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE 2 0 0 2,0 2 ODAI0002 Z İNKİLAP TARİHİ I

ATATÜRK İLKELERİ VE 2 0 0 2,0 2 ODAI0002 Z İNKİLAP TARİHİ I II.DERS LİSTESİ Diploma Programının Adı: Kodu Ders Türü(S/Z) İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (İKİNCİ ÖĞRETİM) BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kredi Dağılımı Dersin Adı T U L Kredi AKTS Kodu S/Z Dersin

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE 2 0 0 2,0 2 ODAI0002 Z İNKİLAP TARİHİ I

ATATÜRK İLKELERİ VE 2 0 0 2,0 2 ODAI0002 Z İNKİLAP TARİHİ I II.DERS LİSTESİ Diploma Programının Adı: Kodu Ders Türü(S/Z) İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM) BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kredi Dağılımı Dersin Adı T U L Kredi AKTS Kodu S/Z

Detaylı

FEDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Fizik Bölümü. TC İstanbul Kültür Üniversitesi. Ataköy Yerleşkesi, Bakırköy 34156 / İstanbul 29.12.

FEDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Fizik Bölümü. TC İstanbul Kültür Üniversitesi. Ataköy Yerleşkesi, Bakırköy 34156 / İstanbul 29.12. FEDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU Fizik Bölümü TC İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi, Bakırköy 34156 / İstanbul 29.12.2011 2. baskı FEDEK Özdeğerlendirme Raporu Sayfa 1 FEDEK Özdeğerlendirme Raporu

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER (FRANSIZCA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER (FRANSIZCA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER (FRANSIZCA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ 1. Program Tanımları Kuruluş: Uluslararası İlişkiler (Fransızca) Tezli Yüksek Lisans Programı 2014 yılında kurulmuştur. Amaç:

Detaylı