Geleceğe Enerjiniz Kalsın

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geleceğe Enerjiniz Kalsın"

Transkript

1 Geleceğe Enerjiniz Kalsın

2 Günümüzün dinamik pazar koşullarında işletmeler her geçen gün rekabet güçlerini artırmaya yönelik ilerlemeler gerçekleştirmekte, bunu ise genel olarak hizmet kalitelerini artırarak ya da giderleri azaltarak başarabilmektedirler. Bu rekabet ortamında şirketlerin rakiplerinden kendilerini farklı konuma getirecek yeni bir hizmet arayışı içerisine girmeleri veya kârlılıklarını artıracak yeni iş modellerine başvurmaları kaçınılmaz hale gelmektedir. Tres Enerji işte tam da bu noktada şirketinizin kârlılığını ve rekabet gücünü kendi Yap-İşlet iş modeli ile size hiçbir ilave yatırım veya işletme sorumluluğu yüklemeden artırmayı hedeflemektedir. Tres Enerji hedefe, şirketinizin önemli gider kalemlerinden biri olan enerji faturalarında kayda değer tasarruf sağlayarak ulaştırır. Tres Enerji, dünyanın çeşitli ülkelerinde başarıyla uygulanmakta olan birleşik ısı ve güç santrallerine dayalı enerji üretim ve yönetimi odaklı çözüm ve hizmetler sunmakta, işletmelerin elektrik, ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarını tümüyle karşılamaktadır. Tüm sistem yatırımlarının yanı sıra, uygulama ve işletme bütçelerini de bütünüyle finanse eden Tres Enerji, kojenerasyon ve trijenerasyon sistemlerini anahtar teslimi olarak tasarlar, uygular; işletme ve bakım hizmetlerini ise uzun vadeli olarak gerçekleştirir. Tres Enerji, Global Yatırım Holding ve Doyap Grup ortaklığıdır.

3 Tres Enerji olarak, yap-işlet iş modeli kapsamında tüm yatırım maliyetlerini ve diğer bedelleri karşılayıp teknik sorumlulukları üstlenerek; NELER KAZANDIRIYORUZ? Analiz İşletmenizin enerjiye ilişkin verilerinin detaylı analizini gerçekleştirip uygun kapasite ve teknoloji tasarımını yapmayı, İşletmeniz için en uygun kojenerasyon veya trijenerasyon sistemini kurmayı, Sistemi uzun vadeli olarak işletmeyi, Sisteme ilişkin tüm bakım ve onarım işlemlerini uzun vadeli olarak gerçekleştirmeyi, Enerji yapınızı en verimli şekilde yönetmeyi öneriyoruz. Bu süreç boyunca ise işletmenizin; Sistem Kurulumu İşletme Enerji faturalarında önemli tasarruflar elde ederek karlılığının artmasını, Elektrik ve ısının birlikte kullanılması ile enerji çeşitliliği ve verimliliğinin en üst seviyelere çıkmasını, Güvenli ve kesintisiz enerji üretimi ile iş ve kalite kayıplarını en aza indirerek operasyonel verimliliğinin yükselmesini, Şebeke kaynaklı elektrik kesintisi, frekans ve voltaj düzensizliklerinin etkisinin ortadan kalkmasını, Bakım ve Onarım Verimlilik Esaslı Yönetim Sonuç olarak işletmenizin ucuz, sürekli, güvenilir ve temiz bir enerji kaynağına sahip olmasını sağlıyoruz. 4 5

4 ELEKTRİK SOĞUTMA Gaz Türbinli BiRLEŞiK Buhar Türbinli Motorlu (Otto ve Dizel) Kombine Çevrimli (Gaz + Buhar Türbinli) Yakıt Hücreli KOJENERASYON ve TRİJENERASYON SİSTEMLERİ ISITMA Kojenerasyon sistemleri başta doğalgaz olmak üzere diğer yakıtların bir motor veya türbinde yakılarak elektrik ve ısının birlikte üretildiği birleşik enerji sistemleridir. Diğer bir ifadeyle kojenerasyon, enerjinin aynı sistemden eş zamanlı olarak hem elektrik hem de ısı biçimlerinde beraberce üretilmesi ve işletmelerin kullanımına sunulmasıdır. Bu birliktelik, iki enerji biçiminin bağımsız şekilde ve ayrı süreçlerde üretilmesinden daha ekonomik sonuçlar vermektedir. Bu sistemlerde atık ısı değerlendirilmek suretiyle enerji verimliliği artırılır ve diğer geleneksel üretim sistemlerine göre enerjiden daha fazla yararlanılması sağlanır. Kojenerasyon sistemlerinde türbin veya motor elektrik üretmek üzere jeneratörü çalıştırırken, diğer yandan egzoz gazları ve motor soğutma suyu vasıtasıyla önemli miktarda ısı üretilmektedir. Üretilen ısının ise atık ısı kazanı veya eşanjörler kullanılarak buhar, sıcak su, kızgın su, kızgın yağ veya sıcak havaya dönüşümü sağlanır. Trijenerasyon sistemlerinde ise enerji; elektrik, ısıtma ve soğutma olarak üç farklı biçimde eş zamanlı olarak işletmelerin kullanımına sunulabilmektedir. 6 Trijenerasyonun kojenerasyondan farkı ise sisteme dahil edilen soğutma sistemi sayesinde, üretilen ısının dönüştürülerek soğutma ihtiyaçları için de kullanılabilmesidir. Trijenerasyon sistemleri mevsimsel veya sürekli soğutma ihtiyacı olan işletmelere uygulanarak tasarruf ve verimlilik elde edilmektedir. İşletmeler kojenerasyon sistemleri sayesinde %90 lara varan yüksek enerji verimi ile elektrik ve ısı elde ederken, diğer yandan enerjinin tüketim yerinde üretilmesi sonucunda iletim veya dağıtım şebekesine bağımlılık en aza indirilir. Bu sayede işletmeler şebeke kesintilerinden veya dalgalanmalarından dolayı karşılaşmakta oldukları üretim kayıplarının ve kalite problemlerinin de önüne geçerler; kesintisiz bir enerji sayesinde kesintisiz bir hizmet ve üretim gerçekleştirirler. Kojenerasyon ve trijenerasyon sistemlerinin yüksek enerji verimliliği, teknik kazanımlar ve ekonomik avantajlar yanında diğer önemli bir faydası ise temiz bir enerji üretim yöntemi olmasıdır. Bu sistemler sayesinde doğaya salınan karbon emisyonlarında kayda değer bir azalma sağlanmakta ve işletmelerin üretimlerini doğaya saygılı bir biçimde sürdürmelerinin yolu açılmaktadır. Birleşik enerji sistemleri kullanılan yakıt, kapasite ve sistem kriterleri yanında tüketici tercihlerine göre değişik şekillerde tasarlanıp uygulanabilir. 7

5 KOJENERASYON VE TRİJENERASYONUN FAYDALARI Herhangi bir yatırım veya işletme bedeline katlanmadan enerji maliyetlerinde uzun dönemli olarak önemli tasarruflar sağlarlar. Tek kaynaktan elektrik, ısıtma ve soğutma olmak üzere değişik formlarda enerji elde eder ve Yüksek Verim Kesintisiz Kaliteli Temiz Enerji Enerji Tasarrufu toplamda %90 a varan yüksek enerji verimliliğine ulaşırlar. İhtiyaç duyulan enerji türlerini istenildiği zaman ve miktarda elde ederler. Enerjinin tüketim yerinde üretilmesi sonucunda iletim ve dağıtım şebekesinde oluşan enerji kayıplarını ortadan kaldırırlar; şebekeye ilave yatırım gerekliliğinin önüne geçerler. Şebekeye bağımlılığı en aza indirirler ve şebekedeki kesinti ve düzensizliklerden en düşük düzeyde etkilenerek operasyonel verimliliklerini artırırlar. Düşük karbon emisyonu ile temiz ve doğaya saygılı bir enerji üretimi gerçekleştirirler. Enerjinin Yeni Formülü 8 9

6 Sistem Analizi Saha keşfinin yapılması, İşletmenin tüm tüketim verilerinin toplanması ve analiz edilmesi, İşletmenin tüketim kriterlerine uygun teknolojinin ve sistem kapasitesinin seçilmesi, tasarımının yapılması, İşletmeye uygun sistem ile elde edilecek tasarruf analiz raporunun hazırlanması, Tüm detay mühendislik süreçlerinin gerçekleştirilmesi. NELER SUNUYORUZ? İzin Süreçleri İşletmenin gerekli resmi izin dosyalarının işletme adına hazırlanması, Resmi izin başvurularının takibi ve tamamlanması, Kurulumu müteakip sistemin resmi kabul işlemlerinin işletme adına gerçekleştirilmesi. Sistem Kurulumu Sistem tedariğinin ve montajının gerçekleştirilmesi, Elektrik ve mekanik entegrasyonlarının gerçekleştirilmesi, Sistem test ve onaylarının yapılması, Sistemin devreye alınıp işletmeye hazır hale getirilmesi. İşletme ve Bakım Sözleşme süresince sistemin eksiksiz ve çalışır durumda olmasının sağlanması, İşletmeye yönelik sorumlulukların üstlenilmesi ve sistemin işletmesinin gerçekleştirilmesi, Bakım, onarım ve periyodik parça değişimlerinin yapılması, Sistemin 7/24 anlık üretim, tüketim, tasarruf verilerinin izlenmesi ve depolanması. İşletmenize ait sistem analizleri, sistemin kurulumu, işletme ve bakım maliyetleri Tres Enerji tarafından karşılanmaktadır

7 NERELERDE UYGULUYORUZ? SANAYİ TESİSLERİ HASTANELER ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ OTELLER DENİZ LİMANLARI HAVA LİMANLARI OFİSLER TOPLU KONUTLAR 12 13

8 ÜRETİM MODELİ DEĞERLENDİRMESİ SİSTEM ÇIKTILARI AYRI ÜRETİM KAYIPLAR %44 % 100 YAKIT ELEKTRİK ÜRETİMİ ISI ÜRETİMİ %56 ÇEVRİM TOPLAMI EGZOZ GAZI 450 O C Buhar Sıcak Su Soğutma AFTER COOLER O C Ilık Su BİRLEŞİK ÜRETİM (KOJENERASYON) KAYIPLAR %10 BLOK SUYU O C Sıcak Su Soğutma ELEKTRİK AG-OG %100 YAKIT ELEKTRİK ÜRETİMİ ISI ÜRETİMİ %90 ÇEVRİM TOPLAMI Isıl Çıktı Toplam Verimlilik Elektriksel Çıktı -%50 ~%90 ~%40 Birleşik üretim sistemleri kayıpları en aza indirerek enerji verimliliğini ayrı üretim sistemlerine göre %60 oranında arttırmaktadır

9 LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ NEDİR? Ülkemizde enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin arttırılmasına yönelik yapılan yasal düzenlemeler çerçevesinde, gerçek veya tüzel kişilerin kendi enerjilerini üretebilme hakkı tanınmıştır. Kendi enerjilerini üretme hakkına sahip gerçek veya tüzel kişiler, bu kapsamda herhangi bir lisans alma veya farklı bir şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulmuşlardır. Ayrıca yürürlükte olan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği nin 22.Maddesi uyarınca; Yeni yapılacak olan ve yirmi bin metrekarenin üzerinde olan binalarda ısıtma, soğutma, havalandırma, sıcak su, elektrik ve aydınlatma enerjisi ihtiyaçlarının tamamen veya kısmen karşılanması amacıyla, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı yanında kojenerasyon gibi sistem çözümleri projelendirme aşamasında analiz edilmelidir. Ayrıca yönetmeliğe göre söz konusu sistemlerin uygulanması binanın toplam maliyetinin %10 una karşılık gelecek şekilde zorunlu kılınmıştır. Tres Enerji, işletmelerin lisanssız elektrik üretimi kapsamında kendi enerjilerini elde etmelerine olanak sağlamaktadır. İş modelimizde tüm sistem yatırımı ve işletmesi Tres Enerji tarafından üstlenilir. Bununla beraber işletmeler hem güvenli ve kesintisiz bir üretime kavuşurlar, hem de enerji faturalarında önemli kazançlar sağlarlar

10 YÜKSEK KALİTELİ MODELİ VERİMLİLİĞİ maksimum GELECEĞE NİZ KALSIN GÜVENLİ VE KESİNTİSİZ ÜRETİMİ AZALAN GİDERLERİ BİRLEŞİK SIFIR KAYBI ISI MAKSİMUM DÜŞÜK K A R B O LİSANSSIZ ELEKTRİK YÜKSEK N ÜRETİMİ E M İ S Y O N U SIFIR K A Y B I VERİMLİLİĞİ GÜVENLİ VE KESİNTİSİZ ÜRETİMİ SIFIR KAYBI VE GÜÇ SİSTEMLERİ DÜŞÜK KARBON EMİSYONU GELECEĞE NİZ KALSIN DÜŞÜK KARBON EMİSYONU ÇEVRE DOSTU MAKSİMUM GÜVENİLİR TRİJENERASYON GÜVENİLİR YÜKSEK TASARRUFU VERİMLİLİĞİ GELECEĞE YÜKSEK AZALAN GİDERLERİ GÜVENLİ VE KESİNTİSİZ ÜRETİMİ ÇEŞİTLİLİĞİ YAP İŞLET ÇEVRE DOSTU Geleceğe Enerjiniz Kalsın NİZ KALSIN SIFIR KAYBI AZALAN GİDERLERİ ISITMA MÜŞTERİYE YAP İŞLET MODELİ YÜKSEK MÜŞTERİYE SIFIR İŞLETME VE YATIRIM MAALİYETİ YÜKSEK SIFIR İŞLETME VE YATIRIM MAALİYETİ SOĞUTMA YAP-İŞLET MODELİ AZALAN GİDERLERİ LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ ISITMA SOĞUTMA ELEKTRİK YAP İŞLET MODELİ GÜVENİLİR SİSTEMLERİ MAKSİMUM LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ YAP İŞLET MODELİ TRİJENERASYON KOJENERASYON Geleceğe Enerjiniz Kalsın

11 TRES HİZMETLERİ SAN. ve TİC. A.Ş. Adres: Rıhtım Cad. No:51 Karaköy / İSTANBUL Tel: Faks:

Geleceğe Enerjiniz Kalsın

Geleceğe Enerjiniz Kalsın Geleceğe Enerjiniz Kalsın GİRİŞ Günümüzün dinamik pazar koģullarında iģletmeler her geçen gün rekabet güçlerini artırmaya yönelik ilerlemeler gerçekleģtirme, bunu ise genel olarak hizmet kalitelerini artırarak

Detaylı

Birleşik Isı ve Güç Sistemleri KOJENERASYON TRİJENERASYON. COŞKUN ÖZALP İLTEKNO www.iltekno.com

Birleşik Isı ve Güç Sistemleri KOJENERASYON TRİJENERASYON. COŞKUN ÖZALP İLTEKNO www.iltekno.com Birleşik Isı ve Güç Sistemleri KOJENERASYON TRİJENERASYON COŞKUN ÖZALP İLTEKNO www.iltekno.com Kojenerasyon Nedir? Kojenerasyon, enerjinin hem elektrik hem de ısı formlarında aynı sistemden beraberce üretilmesidir.

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ TANITIM KATALOĞU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ TANITIM KATALOĞU ENERJİ VERİMLİLİĞİ TANITIM KATALOĞU Daha Yaşanılır Bir Dünya İçin, ENERJİ VERİMLİLİĞİ Enerji verimliliği; tüketilen enerji miktarının, üretimdeki miktar ve kaliteyi düşürmeden, ekonomik kalkınmayı ve sosyal

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU KASIM 2014 KÜNYE BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU GENEL KOORDİNATÖR Aygen Erkal HAZIRLAYAN

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Yenilenebilir enerji, doğal çevreden sürekli veya tekrarlamalı olarak ulaşılan kaynaklardan elde edilen enerjidir. Yenilenebilir enerji; doğal kaynaklardan elde edilen ve

Detaylı

Hakan Pulsever. 1 Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright 2014 Pulsever Enerji

Hakan Pulsever. 1 Her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve amacı dışında kullanılamaz. Copyright 2014 Pulsever Enerji Bayi Kitabı Elektrik Enerjisi, sadece çevremizdeki işletmelerin değil, aynı zamanda doğan her bir bireyin tıpkı ismi, lakabı, gölgesi veya kaderi gibi ilk nefesiyle üstüne bindirilmiş bir maliyettir. Bu

Detaylı

HASTANE & OTEL & ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE KOJENERASYON UYGULAMALARI / KAPASİTE SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON

HASTANE & OTEL & ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE KOJENERASYON UYGULAMALARI / KAPASİTE SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON HASTANE & OTEL & ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE KOJENERASYON UYGULAMALARI / KAPASİTE SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON 22 Kasım 2014 / İSTANBUL Özay KAS Makina Yük. Müh. TÜRKOTED Yön. Kur. Üyesi KOJENERASYON

Detaylı

Global Enerji Elektrik Üretimi Anonim Şirketi nden

Global Enerji Elektrik Üretimi Anonim Şirketi nden Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:I, No:40 Tebliği nin 17. maddesi uyarınca yayımlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan izahnamenin onayı başvurusunun incelenmekte

Detaylı

EnergySTEP. Enerji verimliliği uzmanlarımız sayesinde enerji verimli çözümler ayağınıza geliyor. Enerjinizle daha fazlası sm

EnergySTEP. Enerji verimliliği uzmanlarımız sayesinde enerji verimli çözümler ayağınıza geliyor. Enerjinizle daha fazlası sm Enerji verimliliği hizmetleri EnergySTEP Enerji verimliliği uzmanlarımız sayesinde enerji verimli çözümler ayağınıza geliyor Enerjinizle daha fazlası sm Enerji verimliliği hizmetleri Enerji değerlendirmesi

Detaylı

Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji WWF-Türkiye

Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji WWF-Türkiye Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji WWF-Türkiye Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji 1 Metin: Ceren Ayas, WWF-Türkiye Editörler: Deniz Öztok, Nilay Dirim, WWF-Türkiye Çeviri: Özge Kayakutlu Tasarım:

Detaylı

Katı Atık ve Su Yönetiminde Kuvvetli Bir Hizmet Ortağı

Katı Atık ve Su Yönetiminde Kuvvetli Bir Hizmet Ortağı Katı Atık ve Su Yönetiminde Kuvvetli Bir Hizmet Ortağı > Çevre Hizmetleri > www.remondissistemyapi.com > Ortak girişim Sistem Yapı nın tamamladığı tesisler ile atıksular çevreye zararsız hale getirilmektedir.

Detaylı

Mühendislik Sunum. YAVER GmbH & Co. KG

Mühendislik Sunum. YAVER GmbH & Co. KG Mühendislik Sunum YAVER GmbH & Co. KG YAVER Dünya çapında başarılarını kanıtlamış şirketlerin; geleceğe yön veren teknolojileri ve çözümlerinin arkasında; YAVER Mühendisliğin yadsınamaz bilgi birikimi

Detaylı

Aken Elektrik Enerji sektörün ileri gelen markaları ile işbirliği içerisinde Elektrik, Enerji, Endüstriyel 0tomasyon pazarında faaliyet gösteren,

Aken Elektrik Enerji sektörün ileri gelen markaları ile işbirliği içerisinde Elektrik, Enerji, Endüstriyel 0tomasyon pazarında faaliyet gösteren, 1 Aken Elektrik Enerji sektörün ileri gelen markaları ile işbirliği içerisinde Elektrik, Enerji, Endüstriyel 0tomasyon pazarında faaliyet gösteren, müşterilerinin ihtiyaçlarına güvenilir, hızlı ve kaliteli

Detaylı

Yardımcı işletmelerde akış ölçümü Basınçlı hava, gaz, buhar ve su için özel enerji yönetimi çözümleri

Yardımcı işletmelerde akış ölçümü Basınçlı hava, gaz, buhar ve su için özel enerji yönetimi çözümleri Products Solutions Services Yardımcı işletmelerde akış ölçümü Basınçlı hava, gaz, buhar ve su için özel enerji yönetimi çözümleri Akış 2 Yardımcı işletmelerde akış ölçümü Proses takibi giderek yaygınlaşmakta

Detaylı

Turkey Sustainable Energy Financing Facility. Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı DEVELOPED BY:

Turkey Sustainable Energy Financing Facility. Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı DEVELOPED BY: Turkey Sustainable Energy Financing Facility Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı DEVELOPED BY: Katılımcı Bankalar: 2 İçindekiler 5 6 8 9 16 EBRD nin Sürdürülebilir Enerji Girişimi TURSEFF,

Detaylı

Mekanik Tesisat. İklimlendirme Sistemleri. Bakım Onarım. www.dog-tek.com.tr

Mekanik Tesisat. İklimlendirme Sistemleri. Bakım Onarım. www.dog-tek.com.tr Mekanik Tesisat İklimlendirme Sistemleri Bakım Onarım www.dog-tek.com.tr www.dog-tek.com.tr Biz Kimiz? 1990 lı yıllarda başladığımız sektörde, edindiğimiz bilgi birikim ve deneyimleri 2000 yılından beri

Detaylı

Aktif Enerji Yönetim Mimarisi; Enerji Santralinden evdeki prize

Aktif Enerji Yönetim Mimarisi; Enerji Santralinden evdeki prize Aktif Enerji Yönetim Mimarisi; Enerji Santralinden evdeki prize Veri Merkezleri Endüstriyel Tesisler Binalar Enerji ve Altyapı www.schneider-electric.com 1 Şirket genelinde %30'a varan enerji tasarrufu

Detaylı

BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU BÜROSİT 2014 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİMİN MESAJI... 3 RAPOR HAKKINDA... 4 KURUMSAL PROFİL... 5 MARKALAR, ÜRÜNLER VE HİZMETLER... 6 HİZMET VERİLEN PAZARLAR... 6 OPERASYONEL

Detaylı

AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu

AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 Faaliyet Raporu AKENERJİ Elektrik Üretim A.Ş. 2004 YILI BİLANÇO, GELİR TABLOSU FAALİYET VE DENETÇİLER RAPORU İdare Merkezi : Nispetiye Cad. Akmerkez TELEFON : (0-212)

Detaylı

İçindekiler. Raporumuz Hakkında 7. Paydaşlarımıza Mesajımız 8. Kurumsal Profilimiz 12. Rakamlarla Zorlu Enerji Grubu 13

İçindekiler. Raporumuz Hakkında 7. Paydaşlarımıza Mesajımız 8. Kurumsal Profilimiz 12. Rakamlarla Zorlu Enerji Grubu 13 1 2 İçindekiler Raporumuz Hakkında 7 Paydaşlarımıza Mesajımız 8 Kurumsal Profilimiz 12 Rakamlarla Zorlu Enerji Grubu 13 Grup Şirketlerimiz ve Faaliyet Alanları 14 Stratejimiz ve Yönetim Yaklaşımımız 16

Detaylı

TR72 BÖLGESİ (KAYSERİ, SİVAS, YOZGAT) ENERJİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK İMALAT SANAYİ RAPORU

TR72 BÖLGESİ (KAYSERİ, SİVAS, YOZGAT) ENERJİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK İMALAT SANAYİ RAPORU Ağustos 2013 ANKARA i TR72 BÖLGESİ (KAYSERİ, SİVAS, YOZGAT) ENERJİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK İMALAT SANAYİ RAPORU Ağustos 2013 Ankara ii iii Hazırlayanlar: Fulya BAYRAKTAR Kıdemli Uzman Mehmet Ali KAFALI Kıdemli

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN T E İ A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN S T R A T E J İ K P L A N 2 T E İ A Ş on y s a k fi tri k e a l c E ı l k ş a a c B i c aya i l t p e l a r K e İl ı keti

Detaylı

Enerji verimliliği ve çevreci teknoloji. Yeni standartlar. Biyolojik arıtma

Enerji verimliliği ve çevreci teknoloji. Yeni standartlar. Biyolojik arıtma Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araşt rmalar dergisi l Mayıs 2011 www.siemens.com.tr Yeni standartlar Üretilen enerjinin yüzde 70 inin kullanıldığı sanayide verim, yüksek verimli motorlarla artacak.

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Enerji Yatırımlarında Yararlanılabilecek Finansal Kaynaklar

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Enerji Yatırımlarında Yararlanılabilecek Finansal Kaynaklar Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Enerji Yatırımlarında Yararlanılabilecek Finansal Kaynaklar Trakya Kalkınma Ajansı Dokümanda Yer Alan Enerji Yatırımlarında Yararlanılacak Finansal Desteklere

Detaylı

Enerji Verimliliği Çözüm Kataloğu

Enerji Verimliliği Çözüm Kataloğu Enerji Verimliliği Çözüm Kataloğu 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr 3 İçerik Enerji verimliliği ile ilgili engeller ve fırsatlar 6 Dünya çapında hazırlanan yönetmelikler enerji verimliliğini bir

Detaylı

Enerji Verimli Sanayi

Enerji Verimli Sanayi Enerji Verimli Sanayi Türkiye, doğusundan batısına Cumhuriyet tarihinin en güzel günlerini yaşıyor. Dünya ekonomik krizlerle boğuşurken Türk ekonomisi her gün büyüyor. Ülkemizde dünyanın sayılı projelerinin

Detaylı

Artık hepsine birden sahip olabilirsiniz - daha fazla yenilik, güç ve verimlilik.

Artık hepsine birden sahip olabilirsiniz - daha fazla yenilik, güç ve verimlilik. Artık hepsine birden sahip olabilirsiniz - daha fazla yenilik, güç ve verimlilik. 10 MW sınıfında yeni şaşırtıcı Jenbacher gaz motoru ile uzun ömürlü enerji. Daha Az Yakıt Tüketimi ve CO 2 Emisyonu ile

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TERMİK SANTRALLERDE ELEKTRİK ENERJİSİ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI- E.Ü.A.Ş. SEYİTÖMER TERMİK SANTRALİ ÖRNEĞİ Mümin TAŞKINOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektrik-Elektronik

Detaylı

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2787 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1745 ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI Yazarlar Dr. Soner AKSOY (Ünite 1) Erdal ÇALIKOĞLU (Ünite 2) Prof.Dr. Haydar ARAS (Ünite

Detaylı

2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. İÇİNDEKİLER 2 RAPOR HAKKINDA 4 YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI 6 KURUMSAL PROFİL 8 Başlıca Finansal Göstergeler 10 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YÖNETİŞİM

Detaylı