FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 3. SINIF EKSTRAKTİF METALURJİ DERSİ VİZE SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 3. SINIF EKSTRAKTİF METALURJİ DERSİ VİZE SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI"

Transkript

1 FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 3. SINIF EKSTRAKTİF METALURJİ DERSİ VİZE SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI Boşluk Doldurma Soru Ve Cevapları ) Teknik anlamda metalürji konusu itibari ile endüstri ve teknikte malzeme olarak kullanılan metalik maddeleri kapsar. 2) Ekstraktif metalurji; metallerin doğal hammaddeden, cevherden, filizden ve metalik artıklardan(hurdadan) üretimiyle ilgilenen bilim dalıdır. 3) Metaller alaşım halinde de üretilmektedir. Alaşım halinde üretilen metallerin çoğu yüksek sıcaklıklarda karbür oluşumuna yakın metaller ve bunları oluşturduğu çelik alaşımlarıdır. 4) Üretimde metalürjik çalışma basamakları metalin doğal yatağından alınması yani madencilik ile başlar. 5) Zengin oksidik filizler kayaç ise doğrudan toz halinde zinterlenerek reaktöre gönderilir. 6) Metallerin oksit veya sülfürden temizlenmesi işlemine redükleme veya reaksiyon adı verilir. 7) Metalurjide uygulanan işlemler ana hatlarıyla iki grupta toplanırlar; 1) Hiçbir kimyasal reaksiyonun vukuu bulmadığı fiziksel reaksiyonlar 2) Hiçbir fiziksel değişim olsun veya olmasın vukuu bulan kimyasal değişimler 8) Reaksiyon, ancak atom ve moleküllerin yeterli derecede bir harekete sahip olmalarıyla mümkün olabilir. 9) Artan reaksiyon hızı, artan aksiyon hızıyla doğru orantılıdır. 10) Metal filizleri ya oksit ya da sülfür durumunda bulunurlar. 11) Metale enerji verilerek yapılan ayrıştırma metoduna düşkünlük(anfinite) denir. 12) Termik ayrıştırma yönteminde atomlar arası çekim kuvveti ve kimyasal bağlar artar. Sıcaklıkla hızlanan atom ve molekül hareketleri gittikçe zayıfladığından kuramsal olarak metalleri bileşiklerinden, dışarıdan ısı vererek ayrıştırmak mümkündür. 13) Herhangi bir metale bağlı O ya da S elementlerinin bu elemente oranla daha büyük bir düşkünlük gösteren başka bir gaz tarafından ayrılması ve metalin kimyasal açıdan indirgenerek yüksüz hale geçmesine redüksiyon denir. 14) (DC) doğru akım teknolojisi özellikle Al, Mg ve Be elementlerinin üretimi elektrolizle yapılmaktadır. 15) Elektrik enerjisi kullanılarak yapılan üretim çalışmalarına elektro metalürjik işlemler denir. 16) Elektrik enerjisinin elektrolitik veya kimyasal bir etki yapmadan kullanıldığı ve enerjinin yalnızca ısı alarak kullanıldığı üretim yöntemine elektroterm denir. 17) bir reaksiyona ısı vererek çalışıyorsa ekzoterm, ısı alarak çalışıyorsa endoterm reaksiyonudur. 18) Seramikler genellikle yalıtkan ve dielektrik malzemelerdir. 19) Kavurma, sülfürlü ve arsenikli bileşiklerin oksitlere, sülfatlara ve klorürlere dönüştürülmesi için metal bileşiklerin özellikle sülfürlerin kimyasal içyapılarının değiştirildiği işleme denir.

2 20) Basınca dayanıklı iyi bir pelet üretebilmek için aranılan tane iriliği ortalama 0,06 mm nin altındaki değerlerdir Klasik Sınav Soru Ve Cevapları ) Malzeme nedir? Belirli işlemlerden geçirilerek isteklere cevap verebilecek özelliklere kavuşturulabilen maddelere ve işe yarayan her şeye malzeme denir. 2) Malzemeye malzeme diyebilmemiz için hangi özellikleri barındırması gerekir? Malzemenin mekanik ve kimyasal bir işlemden geçebilmesi İstenilen özelliklere kavuşturulabilmesi Malzemenin işe yaraması 3) Metalurji biliminin yakın olduğu branşlardan 5 tanesini yazınız. Malzeme bilimi Fiziksel metalürji Metal fizik Kimya Fizikokimya Katı hal fiziği Kimyasal teknolojiler Makine motor 4) Metalurji, hangi bilim dallarından oluşmaktadır? Üretim metalürjisi(ekstraktif metalurji) Kaynak metalürjisi Plastik şekil verme tekniği Birleştirme teknikleri Seramik metalürjisi Refrakter metalurjisi Toz metalurjisi Döküm metalurjisi Malzeme bilgisi 5) Metalurjiyi oluşturan bilim dallarında yer alan; a) Döküm metalurjisi ikiye ayrılır. Bunlar nelerdir? b) Malzeme bilgisi bilimini oluşturan özellikler nelerdir? a) 1- Yenilenen kalıplarda döküm 2- Sürekli kalıplarda döküm b) 1- Metalik malzemeler 2- Metal olmayan Malzemeler

3 6) Sülfürlü filizler tesislerde yabancı ve zararlı bileşiklerden ayrıldıktan sonra reaktöre verilmeden uygulanan işlemler nelerdir? Kavurma Briketleme Zinterleme Peletleme 7) Endüstride cevheri tanımlayınız. Ekonomik şekilde üretime yarayan minerallere cevher adı verilir. 8) Tenör nedir? Bir cevher içindeki mevcut metal miktarına denir. 9) Tenörde ekonomiklik hangi sebeplere bağlıdır? Cevher yatağının durumu Cevher yatağının rezervi Pazar yerine mesafe Metalin piyasa değeri Metal üretim masrafları 10) Kavurma kimyasal amaçlarına göre kaç çeşittir? Bunlar nelerdir? 3 çeşittir. Oksitleyici Sülfatlayıcı Klorlayıcı Test Sınav Soru Ve Cevapları ) Metalurjiyi oluşturan bilim dallarında yer alan plastik şekil verme teknikleri, aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir? A) Haddeleme B) Boru çekme C) Damgalama D) Lehim E) Dövme 2) Tabiatta metalik durumda bulunmayan element aşağıdakilerden hangisidir? A) Platin B) Bakır C) Alüminyum D) Gümüş E) Altın 3) İki veya daha fazla metalin ekonomik olarak kazanılabilen cevher gruplarından hangisi yanlıştır? A) Cu-Sn B) Pb-Zn-Cu C) Cu-Au D) Pb-Cu-Ag-Au E) Pb-Zn-Cu-Ag-Au

4 4) Maddenin hal durumuna göre fiziksel dönüşüm olayları aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Katı hal faz dönüşümü B) Katı-sıvı ve sıvı-katı dönüşümü C) Sıvı-gaz ve gaz-sıvı dönüşümü D) Katı-gaz ve gaz-katı dönüşümü E) Katı-katı ve sıvı-sıvı dönüşümü 5) Maddenin reaksiyon tipine göre kimyasal işlemler aşağıdakilerden hangisini içinde barındıramaz? A) Parçalanma reaksiyonları B) Yanma reaksiyonları C) Redüksiyon reaksiyonları D) yer değiştirme reaksiyonları E) Oksidasyon reaksiyonları 6) Aşağıdakilerden hangisi briketlemede bağlayıcı olarak kullanılamaz? A) Zamk B) Zift C) Sönmüş kireç D) H 2SO 4 E) Torna talaşı 7) Pelet iriliklerini 3 ile 40 mm arasını etkileyen faktörler aşağıdakiler hangisi değildir? A) Hammaddenin cinsi B) Peletleme işini yapan cihazlar C) Kullanılan bağlayıcı çeşiti D) Nem durumu E) Kullanım amacı 8) En ucuz çözücü (liç elemanı) aşağıdakilerden hangisidir? A) Kolonya B) Su C) Sirke D) Deniz suyu E) Soda 9) Saf halde bulunan altının erime sıcaklığı aşağıdakilerden hangisidir? A) 1072 B) 1012 C) 1060 D) 1055 E) ) Oksitli halde bulunan Fe 2O 3 ün erime sıcaklığı aşağıdakilerden hangisidir? A) 1550 B) 1512 C) 1500 D) 1563 E) 1570

5

www.tepsanmakinadokum.com

www.tepsanmakinadokum.com ÇELİKLERİN GENEL OLARAK SINIFLANDIRILMASI Çeliklerin incelenmesini kolaylaştırmak ve daha yakından tanımak için bazı ortak özellikler göz önüne alınarak çeşitli sınıflandırmalar yapılır. 1 ) Çeliklerin

Detaylı

Extraction of Metals Metallurgy

Extraction of Metals Metallurgy Doç.Dr. Halil ARIK Kasım-2009 0 Extraction of Metals Metallurgy The compounds of various metals found in nature as ores are mixed with impurities like sand and rock. The various processes involved in the

Detaylı

ÜNİTE 2 MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Recep SADELER HEDEFLER MALZEME BİLGİSİ

ÜNİTE 2 MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Recep SADELER HEDEFLER MALZEME BİLGİSİ MALZEME BİLGİSİ İÇİNDEKİLER Malzeme biliminin kapsamı Temel kavramlar Atomik yapı ile ilgili temel kavramlar Atomlar ve moleküller arası bağlar Teknik alanda kullanılan malzemeler Malzemelerin şekil değişimleri

Detaylı

T.C. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Lisans Programı METAL ÜRETİM SÜREÇLERİ

T.C. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Lisans Programı METAL ÜRETİM SÜREÇLERİ T.C. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Lisans Programı METAL ÜRETİM SÜREÇLERİ Malzeme Mühendisliği Malzemelerin faydalı alet veya yapılara nasıl dönüştürüleceği

Detaylı

Refrakter Harman Karıştırıcı Bıçaklarında, Aşınmaya Dayanıklı Kaplama Katlarının, Bıçak Ömrüne Etkilerinin Araştırılması

Refrakter Harman Karıştırıcı Bıçaklarında, Aşınmaya Dayanıklı Kaplama Katlarının, Bıçak Ömrüne Etkilerinin Araştırılması Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ramazan KÖSE Yardımcı Danışman: Prof. Dr. Serdar SALMAN Doktora Öğrencisi: Barkın MİNEZ Refrakter Harman Karıştırıcı Bıçaklarında, Aşınmaya Dayanıklı Kaplama Katlarının, Bıçak

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞİŞİMİN GELECEĞİ AYMYO YAYINLARI DERS NOTU NO: 00 MALZEME BİLGİSİ

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞİŞİMİN GELECEĞİ AYMYO YAYINLARI DERS NOTU NO: 00 MALZEME BİLGİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞİŞİMİN GELECEĞİ AYMYO YAYINLARI DERS NOTU NO: 00 MALZEME BİLGİSİ Hazırlayan Öğr. Gör. Serap KARAGÖZ Makine Resim Konstrüksiyon Programı Aydın

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1-2-3

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1-2-3 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ. Malzeme Üretim Laboratuarı I Deney Föyü KAYNAK DENEYİ

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ. Malzeme Üretim Laboratuarı I Deney Föyü KAYNAK DENEYİ 1. AMAÇ Bu deneyin amacı, kaynak yolu ile yapılan birleştirmeler hakkında teknolojik bilgi verilmesi ve bu birleştirmeler sonucu malzemelerde meydana gelen bozulmaların metalurjik yönden belirlenmesi,

Detaylı

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI İÇİNDEKİLER MALZEMELER: Yapı, özellik ve performans Giriş Monolitik, Kompozit ve hiyerarşik malzemeler Malzemelerin yapısı Kristal yapılar Metaller Seramikler Camlar Sıvı

Detaylı

KALIPÇILIK VE METAL ŞEKİLLENDİRMEDE FARKLI MALZEMELERİN GERİLME ANALİZİ

KALIPÇILIK VE METAL ŞEKİLLENDİRMEDE FARKLI MALZEMELERİN GERİLME ANALİZİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK VE METAL ŞEKİLLENDİRMEDE FARKLI MALZEMELERİN GERİLME ANALİZİ BİTİRME PROJESİ ALİ SEZER ÖMER FARUK KARAOĞLANLAR

Detaylı

SÜPERALAŞIMLARIN NİTRÜRLENEREK YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

SÜPERALAŞIMLARIN NİTRÜRLENEREK YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SÜPERALAŞIMLARIN NİTRÜRLENEREK YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Fatih KAHRAMAN Ekim, 2008 İZMİR SÜPERALAŞIMLARIN NİTRÜRLENEREK YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Gerilmeli korozyon. Hidrojen gevrekliği. Yorulmalı korozyon. Aşındırmalı korozyon. Erozyon korozyonu. Kavitasyon korozyonu

Gerilmeli korozyon. Hidrojen gevrekliği. Yorulmalı korozyon. Aşındırmalı korozyon. Erozyon korozyonu. Kavitasyon korozyonu DOÇ.DR. SALİM ŞAHİN Gerilmeli korozyon Hidrojen gevrekliği Mekanik zorlamalı korozyon türleri Yorulmalı korozyon Aşındırmalı korozyon Erozyon korozyonu Kavitasyon korozyonu Yorulmalı Korozyon Malzemenin,

Detaylı

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ

Detaylı

MALZEME BİLGB. ve ALAŞIMLARI. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR

MALZEME BİLGB. ve ALAŞIMLARI. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR 8 MALZEME BİLGB LGİSİ MÜHENDİSLİK K METAL ve Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR GİRİŞİŞ MÜHENDİSLİK K METAL ve Mühendislik uygulamalarında çok önemli bir yer tutan metaller ve alaşı

Detaylı

MADDE VE ÖZELLĐKLERĐ. Kimya: Maddelerin iç yapısını özelliklerini ve maddeler arası ilişkileri inceleyip kanunlaştıran pozitif bilim dalıdır.

MADDE VE ÖZELLĐKLERĐ. Kimya: Maddelerin iç yapısını özelliklerini ve maddeler arası ilişkileri inceleyip kanunlaştıran pozitif bilim dalıdır. ÖMER ÇOPUR ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI MADDE VE ÖZELLĐKLERĐ Kimya: Maddelerin iç yapısını özelliklerini ve maddeler arası ilişkileri inceleyip kanunlaştıran pozitif bilim dalıdır. Madde: Kimyanın konusunu

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DEMİR-KOBALT-KROM TOZLARININ ELEKTRİK AKIMSIZ NİKEL KAPLANARAK KOMPOZİT ÜRETİMİ VE MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Eyüp DONAT DANIŞMAN Doç. Dr. Ayhan EROL METAL EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Haziran, 2014

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ VE MUAYENESİ

MALZEME BİLGİSİ VE MUAYENESİ MALZEME BİLGİSİ VE MUAYENESİ Çubuk boyunca farklı soğuma hızları elde edilir. Tamamen soğuyan çelik boylamasına her mm'de sertliği ölçülerek, değerler bir grafiğe dökülür. Aynı tarzda enlemesine sertlik

Detaylı

DEMİR ÇELİK ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GÜZ 2014-2015

DEMİR ÇELİK ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GÜZ 2014-2015 DEMİR ÇELİK ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GÜZ 2014-2015 Demir çelik üretim teknolojisi hammaddeden yarı mamul çelik üretimine kadar uzanan kademeleri içerir. Çeliğin işlenip mamul olarak tüketime sunulması ile ise

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ. DEMİR ve ÇELİK

MALZEME BİLGİSİ. DEMİR ve ÇELİK MALZEME BİLGİSİ Dr.- Ing. Rahmi ÜNAL Konu: DEMİR ve ÇELİK 1 DEMİR ve ÇELİK Demir karbon alaşımları iki sınıfa ayrılabilir; 1. Demir karbon alaşımlarında (alaşımsız çelikler) sadece demir ve karbon bulunur.

Detaylı

DEMİR - ÇELİK ÜRETİMİ

DEMİR - ÇELİK ÜRETİMİ DEMİR - ÇELİK ÜRETİMİ Demir üretiminde, yaklaşık olarak bir ton demir üretmek için yedi ton hammadde gerekmektedir: 2.0 ton demir cevheri 1.0 ton kok 0.5 ton kireç taşı 3.5 ton gaz Temel olarak çelik

Detaylı

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B11

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B11 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Genelde malzemeyle ilgili sorunlar, belirli bir uygulama için uygun kombinasyona sahip malzeme veya malzemelerin seçimi sırasında ortaya çıkar. Bu nedenle karar verme konumunda

Detaylı

Malzeme Seçiminin Önemi

Malzeme Seçiminin Önemi Malzeme Seçiminin Önemi Malzeme Seçiminin Önemi Malzeme seçimi önemli bir konudur. Günümüzde yetmiş bin demir esaslı malzeme (özellikle çelik) olmak üzere yüz binden fazla kullanılan geniş bir malzeme

Detaylı

İMAL USULLERİ PROJESİ

İMAL USULLERİ PROJESİ İMAL USULLERİ PROJESİ KAYNAK 1.1 Kaynak Kabiliyeti 1.2 Gaz Kaynağı 1.3 Ark Kaynağının Esasları 1.4 Elektrik Ark Kaynağı 1.5 Gazaltı Ark Kaynağı 1.6 Tozaltı Kaynağı 1.7 Direnç Kaynağı 1.8 Özel Kaynak Yöntemleri

Detaylı

MADENLERĐN KULLANIM ALANLARI

MADENLERĐN KULLANIM ALANLARI MADENLERĐN KULLANIM ALANLARI Metal Madenlerin Kullanma Alanları Bakır-Kurşun-Çinko-Kadmiyum-Demir-Krom-Boksit-Vanadyum Antimuan- Tungsten- Molibden- Nikel- Kalay- Altın- Gümüş Endüstriyel Hammaddelerin

Detaylı

ÖZEL ÇELİKLER. Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur.

ÖZEL ÇELİKLER. Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur. ÖZEL ÇELİKLER Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur. Çelikler, farklı gereksinimleri karşılamak için gösterdikleri özellikleri nedeniyle gelişmiş malzeme olarak kabul

Detaylı

BİLİM VE MÜHENDİSLİK ALANI OLARAK KOROZYON

BİLİM VE MÜHENDİSLİK ALANI OLARAK KOROZYON BİLİM VE MÜHENDİSLİK ALANI OLARAK KOROZYON Korozyon olayının oluşumu elektrokimyasaldır. Buna göre elektrokimyasal ilkelerin tanımlanması ve uygulanması en temel konudur. Ancak elektrokimyasal yaklaşımda

Detaylı

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ ÜRETİM VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper Cerit Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Birleştirme Yöntemleri Çözülebilir birleştirme yöntemleri Çözülemeyen birleştirme

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Yapı Malzemeleri 2. Yapılarda çelik kullanımı 2.1. Çelik Metalürjisi 2.1.1. Çeliğin avantaj ve dezavantajları 2.1.2. Demir ve çeliğin tarihsel

Detaylı

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması.

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması. 1 1. GİRİŞ ve AMAÇ 1.1. Tanım ve İşlemin Esasları Tel çekme, kalın kesitli olan bir telin çekme matrisi içinden geçirilerek kesitini küçültme işlemidir. Çekme yönteminde malzemeler matris olarak adlandırılan

Detaylı