KONU-II KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ. Yoğunluk farkından yararlanarak yapılan ayırma işlemleri.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONU-II KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ. Yoğunluk farkından yararlanarak yapılan ayırma işlemleri."

Transkript

1 KONU-II KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ I. Tanecik Büyüklüğünden Yararlanarak Yapılan Ayırma İşlemler: Büyüklükleri farklı maddelerin ayrılmasında kullanılan basit yöntemlerdir. 1. AYIKLAMA: Fındık patozdan geçtikten sonra bile bazı karmış fındıklar hala ayıklanmamıştır. Ayıklama yöntemi çok ibtidai olarak görünse de burada ayıklama yöntemi kullanıla bilecek en makul yoldur. 2. MIKNATISLA AYIRMA: Demir, kobalt, nikel gibi maddeler mıknatıs tarafından çekilirler. Bu tür maddelere ferromanyatik maddeler denir. 3.ELEME: Eleme işlemi de hala oldukça fazla kullanılan ayırma işlemlerinden birisidir. Özellikle inşaat sektöründe önemini hala korumaktadır. 4.SÜZME: Katı-sıvı y a da katı-gaz heterojen karışımları genellikle süzme yoluyla ayrılırlar. Katı-sıvı heterojen karışımların ayrılmasında genelde süzgeç kağıdı. Arabalarda, gaz filitresi Tozlu havalarda takılan gaz maskeleri gibi. SANTRİFÜJLEME: Süzgeç kağıdından geçe bilen katı maddeler ancak santrifüjleme yöntemiyle ayrıştırıla bilirler. Santrifüj merkez kaç kuvveti sayesinde küçücük tözları deney tüpünün çeperlerine yapıştırır. Böylece ayırma işlemi % 100 e vara bilir. DİYALİZ: Özellikle koloidal karışımların ayrıştırılmasında kullanılan bir yöntemdir. Düzenek koloit karışımların diyaliz tüpünün gözeneklerinden geçmesi esasına dayanır. Diyaliz zarı yarı geçirgen bir zar olup küçük molekülleri zardan geçirir. Böylece daha büyük moleküller içerde kalır. Diyaliz makinaları da aynı yöntemle çalışır. II. Yoğunluk farkından yararlanarak yapılan ayırma işlemleri. 1. Katı- Katı heterojen karışımlarını ayırma: SAVURMA: Katı-katı karışımlarında yoğunluğu çok küçük olan maddeler savurma yöntemiyle bir birlerinden ayrılırlar. Özellikle rüzgarlı havalarda yapılan bu işlem çiftçiler için çok önemlidir. 2. Sıvı-sıvı heterojen karışımlarını ayırma: AYIRMA HUNİSİ: Sıvı-sıvı heterojen karışımları ayırma hunisi sayesinde ayrıştırırlar. Burada yoğunluğu büyük olan madde altta yoğunluğu küçük olan madde üste toplanır. 3. Çöktürme İki çözelti bir birine karıştırıldığında, çözeltideki iyonları bir biriyle tepkimeye girerler. Bu tepkimede oluşan ürünler suda kötü çözünen maddelerdense, bu madde çöker(çökelekk). Bu olaya çöktürme tepkimesi denir. 4. Aktarma (Dekantasyon) Katı-sıvı heterojen karışımlarında, katı tamamen çöktükten sonra, üstte kalan sıvının dikkatlice başka bir kaba aktarılması işlemine denir. 5. Yüzdürme (Flotasyon) Katı-katı heterojen karışımlarında, yoğunlukları farklı olan katılardan birisi sıvının yüzeyinde kalır. Diğeri çöker. Sıvının yüzeyinde kalan madde ayrılır. 6. Elektriklenme yoluyla ayırma Katı-katı heterojen karışımlarını ayırmak için kullanılan bir yöntemdir.ebonit çubuk, kumaş parçasına ya da saçımıza sürdüğümüzde elektrik yüküyle yüklenir. Kağıt parçası, kara biber gibi çok hafif maddeler bu elektriklenmiş ebonit çubuk ya da tarak tarafından tutularak ayrılırlar.

2 III. Çözünürlük farkından yararlanarak ayırma 1. Kristallendirme :Katı-sıvı homojen karışımlarda sıvının buharlaştırılarak, katı maddenin elde edilmesine denir. ÖRNEK: Tuz- su karışımından, suyun buharlaştırılarak, tuzun elde edilmesi Ayrımsal Kristallendire: Bir çözeltide bulunan birden fazla tuzun, farklı sıcaklıklarda, katı halde çöktürülmesiyle (Sıcaklıkla çözünürlüğü önemli ölçüde bir birinden ayrılan) yapılan ayırma işlemine denir. V. Erime noktası farkından yararlanarak yapılan ayırma işlemi Katı-katı heterojen karışımları genellikle bu yöntemle ayrılırlar. Ancak bu yöntemin uygulanması için katıların erime noktası farkının fazla olması gerekmektedir. Bu yöntemle bazı alaşımlarda bileşenlerine ayrılabilir. ÖRNEK: KNO 3 ve Cs 2 SO 4 x 8 H 2 O karışımının ayrılması. (Sıcaklık artırıldığında Potasyum Nitratın sudaki çözünürlüğü artarken, sezyum sülfatın sudaki çözünürlüğü azalır.) 2. Ekstraksiyon(Özümleme-Çekme) yöntemiyle ayırma Ekstraksiyon; katı yada sıvı fazda bulunan bir yada birden çok bileşiğin, farklı çözünürlük özellikleri kullanılarak diğer bir sıvı faza alınmasıdır. Sulu bir çözelti ve organik bir çözücüden oluşan iki sıvı fazın kullanıldığı teknik, sıvı-sıvı ekstraksiyon yada kısaca ekstraksiyon olarak bilinir. Ekstraksiyon işlemleri genellikle yuvarlak yada oval ayırma hunisi kullanılarak gerçekleştirilir. Ayırma hunisinin büyüklüğü, toplam hacminin iki katı kadar olmalıdır. IV. Kaynama sıcaklıkları farkından yararlanarak yapılan ayırma işlemi Basit damıtma: Bir sıvının, önce buharlaştırılıp sonra tekrar yoğunlaştırarak yapılan ayırma işlemine denir. ÖRNEK: Alkol- su karışımından, alkolün elde edilmesi. Ayrımsal damıtma: Bir biri içerisinde homojen olarak dağılmış sıvıların, yine kaynama noktalarından yararlanarak, önce buharlaştırıp sonra yoğunlaştırarak yapılan ayırma işlemine denir. ÖRNEK: Petrolün damıtılması

3 UYGULAMA 6 Aşağıda verilen karışımları ayırma yöntemlerini ve bu yöntemlerde faydalanılan ayırt edici özellikleri yazınız. MADDE Yemek tuzu Su Naftalin Su Demir tozu Kum Tuz Şeker Tebeşir tozu Su Benzin Su Ham petrol N 2 O 2 gaz karışımı Kolonya Şeker Su Zeytin yağı Su Nişasta su Pul biber Şeker Buğday Saman Su Mazot Kum Su Alkol - Su Ni tozu Yemek tuzu Kum Talaş Naftalin Kum Talaş su Bakır tozu Kobalt tozu Su Civa Demir tozu kükürt tozu Tebeşir tozu Tuz Hava AYIRMA YÖNTEMİ AYIRT EDİCİ ÖZELLİK UYGULAMA 7 Aşağıda verilen karışımları ayırmada kullanılan yöntemleri uygulama sırasına göre yazınız. MADDE Yemek tuzu Naftalin Naftalin Demir tozu Su Demir tozu Kum Talaş Tuz Şeker Zeytin yağı Su Tebeşir tozu Su Şeker Alkol Benzin Su Kum Talaş Ham petrol Su-Alkol-Demir tozu- Naftalin Şeker Demir tozu Pul Biber Tuz Su Alkol Zeytin yağı Zeytin yağı Su Kum Demir tozu Nişasta Su Talaş Pul biber Şeker Tuz Kükürt tozu Tuz Şeker Su Mazot Kum Talaş Kum Su Ni tozu - Zeytinyağı Alkol Su Şeker Tuz Ni tozu Yemek tuzu Şeker Kum Kum Talaş Şeker Demir tozu Naftalin Kum Çakıl taşı Şeker Talaş Su Benzin Şeker Alkol Bakır tozu Kobalt tozu Yemek Tuzu Su Civa Şeker Demir tozu kükürt tozu Şeker Tebeşir tozu Tuz Şeker Zeytin yağı Su-Kum-Tuz-Odun talaşı-demir talaşı İŞLEM SIRASI 1. Suda çözme 2. Süzme 3. Buharlaştırma

4 TEST 1 1. Aşağıdakilerden hangisi homojen karışımdır? A) Süt B) Kan C) Sis D) Tuzlu su E) Ayran 2. Demir tozu yemek tuzu naftalin karışımını birbirinden ayırmak için; I. Su ilavesi II. Mıknatıslama III. Su buharlaştırma IV. Süzme İşlemlerinin uygulama sırası nasıl olmalıdır? A) II, I, III, IV B) II, I, IV, III C) IV, I, II, III D) III, II, I, IV E) III, I, II, IV 3. Li (k), LiCl (k) ve LiCl (aq) için; I. Üçü de homojendir. II. Üçü de elektrik akımını iletir. III. Üçünün de erime noktası sabittir. verilen bilgilerden hangileri doğrudur? D) I ve III E) I, II ve III 4. Bileşik ve karışımlar için aşağıdakilerden hangisi ortak özelliktir? A) Kimyasal değişim sonucunda oluşurlar. B) Fiziksel yöntemlerle ayrışabilirler. C) Sabit bir erime ve kaynama noktaları vardır. D) Oluştukları maddelerin özelliklerini taşırlar. E) Belirli bir kütle ve hacimleri vardır. 5. I. Çelik : Çözelti II. Naftalin + Su : Süspansiyon III. Zeytinyağı + Su : Emülsiyon Yukarıdaki maddelerden hangisinin sınıfı doğru olarak verilmiştir? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II 6. Kaynama noktaları birbirinden farklı olan saf X, Y ve Z sıvıları birbiri içinde homojen olarak çözünmektedir. X, Y, Z sıvılarını birbirinden ayırmak için aşağıdaki fiziksel ayırma yöntemlerinden hangisi kullanılmalıdır? A) Kristallendirme B) Buharlaştırma C) Süzme D) Ayırma Hunisi E) Ayrımsal damıtma 7. Alkol ile su karıştırıldığında; I. Homojen karışım ( çözelti ) oluşur. II. Kimyasal değişim meydana gelir. III. Fiziksel yöntemlerle ayrıştırılabilirler. yargılarından hangileri doğru olur? D) I ve III E) I, II ve III 8. Aşağıdaki maddelerden hangisi karışım olduğu halde süspansiyon, emülsiyon veya çözelti değildir? A) Hava B) Alkol C) Tuz şeker karışımı D) Zeytinyağı su karışımı E) Nişasta su karışımı 9. Aşağıdakilerden hangisi karışım değildir? A) Alaşım B) Emülsiyon C) Süspansiyon D) Eter E) Çözelti 10. I. Şekerli sudan şekeri ayırmak için, II. Tuz Şeker karışımından tuzu ayırmak için, III. Alkol su karışımından alkolü ayırmak için, Yukarıdaki karışımlardaki istenen maddeleri elde etmek için hangilerinde damıtma uygulanabilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III 11. Aşağıdaki karışımlardan hangisi bir çözelti değildir? A) Alkol ve su içeren karışım B) Şeker içeren su C) Tuz içeren su D) Kum içeren su E) H 2 ve O 2 gaz karışımı

5 12. I. Alkol su II. Naftalin su III. Tuzlu su Yukarıda verilen karışımları bileşenlerine ayırmak için uygulanması gereken yöntemler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? I II III A) Ayrımsal damıtma Süzme Ayırma hunisi B) Ayırma hunisi Damıtma Kristallendirme C) Ayırma hunisi Süzme Ayırma hunisi D) Ayrımsal damıtma Süzme Kristallendirme E) Süzme Ayırma hunisi Damıtma 13. Karışık halde bulunan kum, tuz ve odun talaşını birbirinden ayırmak için aşağıdaki işlemler hangi sıra ile uygulanmalıdır? I. Kaşıkla toplama II. Süzme III. Suda çözme IV. Buharlaştırma A) I, II, II, IV B) IV, II, I, III C) III, I, II, IV D) III, II, I, IV E) III, IV, II, I 14. Zeytinyağı su karışımına ilişkin; I. Heterojendir. II. Emülsiyondur. III. Ayırma hunisi ile ayrıştırılabilir. 16. Aşağıda verilen karışımların sınıflandırılması hangisinde yanlış yapılmıştır? Karışım Türü A) Tuz su Süspansiyon B) Alkol su Çözelti C) Benzin su Emülsiyon D) Nişasta Şeker Adi karışım E) Lehim Alaşım 17. I. Element : Gümüş, Kalay, Fosfor II. Bileşik : Su, Tuz, Grafit III. Karışım : Çelik, Gazoz, Hava Yukarıda maddelerin sınıflandırılmasına verilen örneklerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 18. Birbiri içerisinde çözünmeyen iki sıvının karışımını ayırma hunisi ile bileşenlerine ayırabilmek için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle farklı olmalıdır? A) Öz kütleleri B) Öz hacimleri C) Öz ısıları D) Erime noktaları E) Kaynama noktaları 19. Aşağıdakilerden hangisi bileşik ve karışımlar için ortak özelliktir? Yargılarından hangileri doğrudur? 15. Homojen karışımlar için; I. Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrıştırılırlar. II. Bileşenleri arasında belirli bir oran yoktur. III. Bileşenleri kendi özelliklerini kaybetmezler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) I, II ve III 5 A) Fiziksel yöntemlerle ayrıştırılırlar. B) Belirli bir formülleri vardır. C) Belirli bir kaynama noktaları vardır. D) Oda koşullarında katı, sıvı ya da gaz halde olabilirler. E) Bileşenleri arasında belirli bir oran vardır. 20. I. Sis II. Duman III. Nemli hava Yukarıdakilerden hangileri homojen karışımdır? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III

6 21. Aşağıdaki karışımlardan hangisi öz kütle farkından yararlanılarak ayrıştırılamaz? A) Buğday Saman karışımı B) Zeytinyağı Su karışımı C) Alkol Su karışımı D) Benzin Su karışımı E) Kum Odun talaşı karışımı 22. Demir tozu ile odun talaşından oluşan karışımı bileşenlerine ayırmak için aşağıda verilen yöntemlerden hangileri kullanılamaz? I. Mıknatıslama II. Suda çözüp, süzme III. Ayrımsal damıtma A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II 23. Kaynama noktaları ve yoğunlukları farklı olan X, Y ve Z sıvılarından, Y sıvısı X de çözündüğü halde, Z sıvısı her ikisinde de çözünmemektedir. Buna göre X, Y, Z sıvılarının oluşturduğu karışımdan her bir sıvıyı ayırabilmek için; I. Ayırma hunisi II. Ayrımsal damıtma III. Ayrımsal kristallendirme yukarıdaki ayırma yöntemlerinden hangileri yalnız başına yeterlidir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I ve II 24. Karışımlara ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Homojen ya da heterojen olabilirler. B) Belirli bir sembol ya da formülleri yoktur. C) Bileşenleri arasında sabit bir kütle oranı yoktur. D) Fiziksel ayırma yöntemleri ile ayrıştırılırlar. E) Bileşenleri kendi özelliklerini kaybederler. 25. Elementler sembollerle, bileşikler ise formüllerle gösterilirler. Buna göre; I. Çay şekeri II. Alkol III. Kükürt tozu Yukarıda verilenlerden hangileri formülle gösterilebilirler? 26. Sabit basınç altında katı bir madde gaz hale getirilinceye kadar ısıtılıyor. Bu değişim sırasında maddenin hangi özelliği değişmez? A) Genleşme katsayısı B) Kimyasal formülü C) Öz kütlesi D) Enerjisi E) Öz ısısı 27. Oda koşullarında farklı fiziksel hallerde bulunan X ve Y maddelerinin oluşturduğu karışımla ilgili; I. Emülsiyondur. II. Süspansiyondur. III. Çözeltidir. sınıflandırmalardan hangileri doğru olabilir? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III 28. I. Demir tozu Nikel tozu karışımı II. Demir tozu Karbon alaşımı III. Kükürt tozu Odun talaşı karışımı Yukarıdaki karışımlardan hangileri mıknatıs yardımıyla birbirinden ayrıştırılamaz? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III 6

7 29. Aşağıda bazı madde gruplarına ilişkin verilen örneklerden hangisi yanlıştır? Madde Örnek A) Bileşik Naftalin B) Element Gümüş C) Süspansiyon Yemek tuzu su D) Emülsiyon Benzin su E) Alaşım Lehim 30. Aşağıda verilen maddelerden hangisi homojen değildir? A) Alkol B) Eter C) Tuzlu su D) Ayran E) Civa 31. I. Hava : Yoğunlaştırma II. Petrol : Ayrımsal damıtma III. Benzin su : Ayırma hunisi Yukarıdaki karışımlar karşılarında verilen yöntemler- le bileşenlerine ayrıldıklarında hangilerinde hal değişim olayı gözlenir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 32. Yandaki şekilde verilen grafikle ilgili; I. Saf suyun sabit bir donma noktası vardır. II. Suya tuz eklenirse donma noktası düşer. III. Saf su ve tuzlu su donarken kinetik enerjileri azalır. Sıcaklık verilen bilgilerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III Saf su Tuzlu su Zaman 33. Aşağıdakilerden hangisi karışımlarla bileşiklerin ortak özelliklerindendir? A) Daima homojendirler. B) Bileşenleri arasında belirli ve sabit bir oran vardır. C) Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrıştırılırlar. D) Yoğunlukları sabittir. E) Bileşenlerinden oluşurken kütlenin korunumu yasası geçerlidir. 34. I. Buharlaştırma II. Ayrımsal damıtma III. Süzme Tebeşir tozu yemek tuzu alkol ve su içeren bir karışımı bileşenlerine ayırmak için yukarıda verilen yöntemler hangi sıra ile uygulanmalıdır? A) I, II, III B) III, II, I C) I, III, II D) III, I, II E) II, III, I 35. Etil alkol ile su her oranda karışırlar. Etil alkol su karışımı ile ilgili söylenebilecek en iyi ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) Süspansiyon B) Emülsiyon C) Alaşım D) Heterojen karışım E) Homojen karışım 36. Aşağıdaki karışımlardan hangisi karşısında belirtilen yöntemle bileşenlerine ayrılamaz? A) Alkol su Ayrımsal damıtma B) Şeker su Buharlaştırma C) Kükürt tozu Bakır tozu Mıknatıs D) Tuz Şeker Ayrımsal kristallendirme E) Kum su Süzme 37. Aşağıdakilerden hangisi aynı cins tanecik içermez? A) Su B) Kurşun C) Alkol D) Şekerli su E) Naftalin 7

8 38. * X : Şekerli su çözeltisi * Y : Tuzlu su çözeltisi Yukarıda verilen X ve Y maddeleri ile ilgili; I. Her ikisi de homojendir. II. Y elektrik akımını iletirken X iletmez. III. Her ikisi de süzgeç kâğıdı ile bileşenlerine ayrılır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 42. I. Katı sıvı homojen II. Sıvı sıvı heterojen III. Sıvı sıvı homojen Yukarıda verilen karışımları bileşenlerine ayırmada aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangisi kullanılır? Ayrımsal Ayırma Damıtma Buharlaştırma Hunisi A) II I III B) II III I C) III II I D) III I II E) I III II 39. X : Çözelti Y : Süspansiyon Z : Emülsiyon Yukarıda verilen X, Y ve Z maddeleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Z, ayırma hunisi ile ayrıştırılabilir. B) X in belirli bir erime ve kaynama noktası vardır. C) Y, katı sıvı heterojen karışımdır. D) Y, süzme ile bileşenlerine ayrılabilir. E) Z, zeytinyağı su karışımı olabilir. 40. I. Su Alkol karışımı II. Su Benzin karışımı III. Su Sirke karışımı Yukarıda verilen karışımlardan hangileri heterojendir? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III 41. Katı katı karışımlarını bileşenlerine ayırmada; I. Kaynama noktası farkı II. Çözünürlük farkı III. Tanecik büyüklüğü farkı yukarıdaki özelliklerden hangileri kullanılabilir? 43. X katısı suda iyi çözünürken, Y katısı suda çözünmemektedir. Buna göre Demir tozu X katısı ve Y katısından oluşan karışımdan sadece X katısını ayırmak için; I. Süzme II. Mıknatıslama III. Buharlaştırma IV. Suda Çözme yukarıda verilen işlemlerden en az hangileri, hangi sıra ile uygulanmalıdır? A) I, III, II, IV B) II, I, III C) IV, II, I, III D) II, IV, I, III E) IV, I, III 44. I. Buğday saman karışımının savurma ile ayrılması II. Alkol su karışımının damıtma ile ayrılması III. Benzin su karışımının ayırma hunisi ile ayrılması IV. Kum talaş karışımının su kullanılarak ayrılması Yukarıda verilen karışımların hangilerinin ayrıştırılmasında özkütle farkından yararlanılmıştır? A) I ve II B) I ve III C) II ve IIII D) I, III ve IV E) I, II ve III 8

9 45. Aşağıdaki karışım örneklerinden hangileri karşısında belirtilen ayırma yöntemi ile ayrıştırılamaz? Karışım Ayırma Yöntemi A) Kum su Süzme B) Benzin su Ayırma hunisi C) Tuz su Damıtma D) Naftalin tuz Ayrımsal Kristallendirme E) Petrol Ayrımsal damıtma 46. Nikel tozu, Şeker ve Nişastadan oluşan karışımı bileşenlerine ayırmak için hangi işlemler hangi sıra ile yapılmalıdır? A) Suda çözme Mıknatıslama Süzme Buharlaştırma B) Mıknatıslama Suda çözme Buharlaştırma C) Mıknatıslama Suda çözme Süzme Buharlaştırma D) Suda çözme Süzme Buharlaştırma E) Mıknatıslama Süzme Suda çözme Buharlaştırma 47. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel bir ayırma yöntemi değildir? A) Ayrımsal damıtma B) Ayrımsal kristallendirme C) Elektriklendirme ile ayırma D) Elektroliz ile ayırma E) Buharlaştırma 48. I. Sabun II. Kolonya III. Sirke Yukarıda günlük hayatta karşılaştığımız bazı maddeler verilmiştir. Bunlardan hangileri karışımdır? 49. Homojen bir madde için aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur? A) Saf maddedir. B) Element veya bileşik olabilir. C) Fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamaz. D) Erime ve kaynama noktası sabittir. E) Her bölgesinde aynı özelliği gösterir Karışımları bileşenlerine ayırmada; I. Yoğunlukları farklı sıvı sıvı heterojen karışımlar ayırma hunisi ile ayrılabilirler. II. Kaynama noktaları farklı sıvı sıvı karışımlar ayrımsal damıtma ile ayrılabilirler. III. Suda çözünmeyen katının su ile oluşturduğu karışım süzgeç kâğıdı ile ayrılabilir. yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) II ve III C) I ve III D) I ve II E) I, II ve III 51. I. Na (katı) II. KBr (sıvı) III.LiCl (suda) Yukarıda verilenlerden hangileri homojen olduğu halde arı madde değildir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I ve II 52. Tebeşir tozu, çamaşır sodası, naftalin ve kobalt tozundan oluşan karışıma aşağıdaki işlemler sırasıyla uygulanıyor. I. Suda çözme II. Süzme III. Mıknatıs kullanma Bu işlemler sonunda hangi maddeler karışımdan ayrılabilir? A) Yalnız kobalt tozu B) Yalnız naftalin C) Yalnız çamaşır sodası D) Naftalin ve kobalt tozu E) Çamaşır sodası ve tebeşir tozu 53. I. Homojendirler. II. Farklı tür atomlar içerirler. III. Erime ve kaynama noktaları farklıdır. IV. Bileşenlerinin özelliklerinin gösterirler. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri bileşik ve karışımlar tümü için doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve IV D) II ve III E) I, II ve IV

10 54. Çelik ile ilgili ; I. Çözeltidir. II. Katı katı karışımıdır. III. Homojen özellik gösterir. verilen bilgilerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 55. I. Kum su karışımı II. Benzin su karışımı III. Asetik asit su karışımı Yukarıda verilen karışımların sınıflandırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Çözelti Süspansiyon Emülsiyon A) I II III B) II III I C) II I III D) III I II E) III II I 56. X ve Y sıvılarından oluşan homojen karışım ayrımsal damıtma yöntemiyle bileşenlerine ayrışabilmektedir. Buna göre X ve Y için; I. Yoğunlukları farklıdır. II. Birbiri içinde çözünmezler. III. Kaynama noktaları farklıdır. verilen bilgilerden hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III 57. I. Bronz II. Gazoz III. Kalsiyum klorür hepta hidrat Yukarıdakilerden hangileri karışıma örnektir? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III 58. I. Buharlaştırma II. Suda çözme III. Süzme Naftalin yemek tuzu karışımından yemek tuzunu saf olarak elde edebilmek için yukarıdaki işlemler hangi sıra ile uygulanmalıdır? A) I, II, III B) I, III, II C) II, I, III D) II, III, I E) III, II, I 59. Aşağıdaki madde çiftlerinden hangisi karıştırılırsa heterojen karışım oluşur? A) Azot gazı Oksijen gazı B) Su Etil alkol C) CO 2 gazı su D) Etil alkol yemek tuzu E) Kurşun tozu Kalay tozu 60. Aşağıda verilen fiziksel ayırma yöntemleri ve bu yöntemlerin uygulanmasında faydalanılan ayırt edici özelliklerden hangisi yanlıştır? Ayırma Yöntemi Ayırt Edici Özellik A) Süzme Çözünürlük farkı B) Kaşıkla toplama Yoğunluk farkı C) Ayrımsal kristallendirme Öz kütle farkı D) Ayırma hunisi Yoğunluk farkı E) Ayrımsal damıtma Kaynama noktası farkı 61. Aşağıdaki karışımlardan hangisi kaynama noktası farkından yararlanılarak bileşenlerine ayrılır? A) Kum su B) Nişasta su C) Petrol D) Tuz Şeker E) Zeytinyağı su 62. Çözeltilerle ilgili aşağıda verilenlerden hangileri her zaman doğrudur? I. Homojendirler. II. En az iki farklı cins tanecik içerir. III. Katıların sıvıda çözünmesiyle oluşturulurlar A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III 10

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2

Örneğin; İki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birleşerek hidrojen ve oksijenden tamamen farklı olan su (H 2 On5yirmi5.com Madde ve özellikleri Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan herşey maddedir. Yayın Tarihi : 21 Ocak 2014 Salı (oluşturma : 2/9/2016) Kütle hacim ve eylemsizlik maddenin ortak özelliklerindendir.çevremizde

Detaylı

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler.

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler. SAF MADDE: Aynı cins atom ya da moleküllerden oluşmuş maddelere, saf medde ÖR. Elementler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı cins atomlardan oluşmuşlardır. Bileşikler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı

Detaylı

SEZEN DEMİR MADDE DOĞADA KARIŞIK HALDE BULUNUR

SEZEN DEMİR MADDE DOĞADA KARIŞIK HALDE BULUNUR Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şey maddedir. Buna göre kütle hacim ve eylemsizlik maddenin ortak özelliklerindendir. Çevremizde gördüğümüz, hava, su, toprak v.s gibi her şey maddedir. Maddeler

Detaylı

KARIŞIMLAR. Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen mad-delere karışım denir.

KARIŞIMLAR. Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen mad-delere karışım denir. KARIŞIMLAR Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen mad-delere karışım denir. 1-HETEROJEN KARIŞIMLAR (ADİ KARIŞIMLAR) Karışımı oluşturan maddeler karışımın her

Detaylı

4. SINIF KİMYA KONU ANLATIMI MADDE NEDİR?

4. SINIF KİMYA KONU ANLATIMI MADDE NEDİR? 4. SINIF KİMYA KONU ANLATIMI MADDE NEDİR? Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan herşey maddedir. Buna göre kütle hacim ve eylemsizlik maddenin ortak özelliklerindendir. Çevremizde gördüğümüz, hava, su, toprak

Detaylı

KARIŞIM: İki yada daha fazla maddenin istenilen oranda, fiziksel olarak bir araya getirilmesi sonucu oluşturduğu maddeler topluluğuna denir.

KARIŞIM: İki yada daha fazla maddenin istenilen oranda, fiziksel olarak bir araya getirilmesi sonucu oluşturduğu maddeler topluluğuna denir. KARIŞIM: İki yada daha fazla maddenin istenilen oranda, fiziksel olarak bir araya getirilmesi sonucu oluşturduğu maddeler topluluğuna denir. KARIŞIMLARIN ÖZELLİKLERİ: 1.Yapılarında iki yada daha fazla

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI ÖĞRETĐMDE MATERYAL GELĐŞTĐRME DERSĐ KONU: MADDE KONU ANLATIMLI ÇALIŞMA YAPRAĞI DEĞERLENDĐRME ÇALIŞMA YAPRAĞI ÇÖZÜMLÜ ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

ELEKTRİKLENME YOLUYLA AYIRMA Saç, pul biber gibi bazı maddeler elektrik yüküyle yüklenmiş maddeler tarafından çekilirler.

ELEKTRİKLENME YOLUYLA AYIRMA Saç, pul biber gibi bazı maddeler elektrik yüküyle yüklenmiş maddeler tarafından çekilirler. LALE GÜNDOĞDU ELEKTRİKLENME YOLUYLA AYIRMA Saç, pul biber gibi bazı maddeler elektrik yüküyle yüklenmiş maddeler tarafından çekilirler. DENEYİN YAPILIŞI Şekildeki gibi bir kaba, kuru yemek tuzu ve kuru

Detaylı

Maddelerin Sınıflandırılması. Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU

Maddelerin Sınıflandırılması. Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU Maddelerin Sınıflandırılması Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU Maddelerin Sınıflandırılması Madde Evet Saf Madde Sabit bir bileşimi varmı. Kimyasal formülle belirtilemiliyor mu? Hayır Karışım Element Bileşik

Detaylı

Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler

Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler MADDEDEKİ DEĞİŞMELER: 1. Fiziksel Değişme (Olay): Maddenin dış yapısını (renk, tat, koku, saydamlık, iletkenlik, çözünürlük ) ilgilendiren özelliklerine fiziksel özellikler

Detaylı

A- LABORATUAR MALZEMELERİ

A- LABORATUAR MALZEMELERİ 1- Cam Aktarma ve Ölçüm Kapları: DENEY 1 A- LABORATUAR MALZEMELERİ 2- Porselen Malzemeler 3- Metal Malzemeler B- KARIŞIMLAR - BİLEŞİKLER Nitel Gözlemler, Faz Ayırımları, Isısal Bozunma AMAÇ: Karışım ve

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji

7. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Karışımlar Birden fazla maddenin özelliklerini kaybetmeden oluşturdukları topluluğa karışım denir. İçme suyu, gazoz, limonata, meyve suyu, yemekler, salata, süt, ayran, hava, sis, çamur vb. birer

Detaylı

KARIŞIMLAR. Karışımların Ayrılması

KARIŞIMLAR. Karışımların Ayrılması KARIŞIMLAR Karışımların Ayrılması Günlük yaşamda kullandığımız eşyaların, giydiğimiz kıyafetlerin, yediğimiz yiyeceklerin, içtiğimiz suyun hepsi birer karışımdır. Nehir, göl, baraj sularını doğal haliyle

Detaylı

KARIŞIMLARIN AYRIŞTIRILMASI

KARIŞIMLARIN AYRIŞTIRILMASI KARIŞIMLARIN AYRIŞTIRILMASI Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde istenilen oranda bir araya getirilmesiyle oluşan madde topluluğuna karışım denir. KARIŞIMLARIN AYRIŞTIRILMASI

Detaylı

Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir.

Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir. Anahtar Kavramlar Çözelti çözücü çözünen homojen hetorojen derişik seyreltik Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir. Solduğumuz hava;

Detaylı

KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ Tanecik Boyutu Farkından Yararlanarak Ayırma Yöntemleri

KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ Tanecik Boyutu Farkından Yararlanarak Ayırma Yöntemleri KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİ Tanecik Boyutu Farkından Yararlanarak Ayırma Yöntemleri Ayıklama Eleme Süzme Santrifüjleme 1) Ayıklama Tanecik şekilleri, renkleri veya boyutları farklı olan katı katı karışımları

Detaylı

KARIŞIMLARIN AYRILMASI

KARIŞIMLARIN AYRILMASI KARIŞIMLARIN AYRILMASI A)KARIŞIMDAKİ BİLEŞENLERİN TANECİKLERİNİN BOYUT FARKINDAN YARARLANARAK AYIRMA YÖNTEMLERİ 1)ELEME 2)SÜZME 3)AYIKLAMA 4)DİYALİZ B) KARIŞIMDAKİ BİLEŞENLERİN YOĞUNLUKLARI FARKINDAN YARARLANARAK

Detaylı

MADDE VE ÖZELLĐKLERĐ. Kimya: Maddelerin iç yapısını özelliklerini ve maddeler arası ilişkileri inceleyip kanunlaştıran pozitif bilim dalıdır.

MADDE VE ÖZELLĐKLERĐ. Kimya: Maddelerin iç yapısını özelliklerini ve maddeler arası ilişkileri inceleyip kanunlaştıran pozitif bilim dalıdır. ÖMER ÇOPUR ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI MADDE VE ÖZELLĐKLERĐ Kimya: Maddelerin iç yapısını özelliklerini ve maddeler arası ilişkileri inceleyip kanunlaştıran pozitif bilim dalıdır. Madde: Kimyanın konusunu

Detaylı

4. Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi

4. Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi 4. Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi KİMYA Maddeyi tanıyalım; Maddenin özellikleri Maddenin halleri Maddenin ölçülebilir özellikleri Maddenin değişimi Isı ve sıcaklık Saf madde ve karışımlar Su ve şeker saf

Detaylı

Serüveni. 1.ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ Kimyanın Sembolik Dili #3

Serüveni. 1.ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ Kimyanın Sembolik Dili #3 Serüveni 1.ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ Kimyanın Sembolik Dili #3 MADDE SAF MADDE SAF OLMAYAN MADDE(KARIŞIM) ELEMENT BİLEŞİK HOMOJEN KARIŞIM HETEROJEN KARIŞIM METAL İYONİK BİLEŞİKLER SÜSPANSİYON AMETAL KOVALENT

Detaylı

Karışımların Ayrılması

Karışımların Ayrılması Serüveni Karışımların Ayrılması SORU ÇÖZÜMÜ HETEROJEN KARIŞIMLAR Heterojen Karışımlar: Her noktasında aynı özelliği göstermeyen içindeki taneciklerin ayırt edilebildiği karışımlar. SÜSPANSİYON KATI- SIVI

Detaylı

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ

YouTube:Kimyafull Gülçin Hoca Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ Serüveni DERİŞİM BİRİMLERİ Ppm-ppb SORU ÇÖZÜMLERİ ppm Toplam madde miktarının milyonda 1 birimlik maddesine denir. NOT: 1 kg su = 1 Litre ppm =. 10 6 1 kg çözeltide çözünen maddenin mg olarak kütlesine

Detaylı

Malzeme Bilgisi. Madde ve Özellikleri

Malzeme Bilgisi. Madde ve Özellikleri Malzeme Bilgisi Madde: Boşlukta yer kaplayan, kütlesi ve hacmi olan katı, sıvı veya gaz şeklinde bulunan her şeye madde denir. Ayırt edici özellikler: Bir maddenin diğer maddelerden farklılık gösterenyanları,

Detaylı

KARIŞIM NEDİR? YANDAKİ RESİMDE GÖRÜLEN SALATA KARIŞIM MIDIR?

KARIŞIM NEDİR? YANDAKİ RESİMDE GÖRÜLEN SALATA KARIŞIM MIDIR? KARIŞIMLAR KARIŞIM NEDİR? YANDAKİ RESİMDE GÖRÜLEN SALATA KARIŞIM MIDIR? Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelen maddelere karışım denir. Karışımlar görünümlerine

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI. Hazırlayan: Hale Sümerkan. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME KONU ANLATIMI Hazırlayan: Hale Sümerkan Dersin Sorumlusu: Prof. Dr.Đnci Morgil ANKARA 2008 ÇÖZELTĐLER Çözeltiler, iki ya da daha fazla

Detaylı

MADDE BİLGİSİ MADDE BİLGİSİ

MADDE BİLGİSİ MADDE BİLGİSİ BÖLÜM1 1. Maddenin Yapısı Madde: Kütlesi ve hacmi olan herşeye madde denir. Su, hava, toprak, demir,.. gibi. Tüm maddeler tanecikli yapıdadır. Maddeyi oluşturan tanecikler atom, molekül ya da iyonlardır.

Detaylı

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDE Saf madde Karışımlar Element Bileşik Homojen Karışımlar Heterojen Karışımlar ELEMENT Tek cins atomlardan oluşmuş saf maddeye element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ Elementler

Detaylı

MADDE BİLGİSİ II. Tanecikleri arasındaki çekim kuvveti zayıf olan sıvılar, diğer sıvılara göre daha uçucudur.

MADDE BİLGİSİ II. Tanecikleri arasındaki çekim kuvveti zayıf olan sıvılar, diğer sıvılara göre daha uçucudur. MADDE BİLGİSİ II Sıvılar, sıvı olarak bulundukları basınç ve sıcaklık koşullarında buharlaşır ve buharları yoğunlaşır. Sıvı, kapalı bir kapta bulunuyorsa ve sıcaklık sabit ise sıvı buharı, sıvısı ile dengededir.

Detaylı

MADDENİN HALLERİ VE TANECİKLİ YAPI

MADDENİN HALLERİ VE TANECİKLİ YAPI MADDENİN HALLERİ VE TANECİKLİ YAPI MADDE BİLGİSİ Kütlesi hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddenin şekil almış haline cisim denir. Cam bir madde iken cam bardak bir cisimdir. Maddeler doğada

Detaylı

SAF MADDELER SAFİYE TUT

SAF MADDELER SAFİYE TUT SAF MADDELER Tek çeşit maddeden oluşan varlıklara saf madde adı verilir. Bakır tel daha küçük parçalara ayrıldığında hep bakır özelliği gösterir. Demir bir kütle ufalanıp demir tozu haline getirildiğinde

Detaylı

Maddeyi Oluşturan Tanecikler-Madde Hallerinin Tanecikli Yapısı. Maddeyi Oluşturan Tanecikler- Madde Hallerinin Tanecikli Yapısı

Maddeyi Oluşturan Tanecikler-Madde Hallerinin Tanecikli Yapısı. Maddeyi Oluşturan Tanecikler- Madde Hallerinin Tanecikli Yapısı Maddeyi Oluşturan Tanecikler- Madde Hallerinin Tanecikli Yapısı a) Saf Madde Kendine özgü fiziksel ve kimyasal özellikleri olan, ayırt edici özellikleri bulunan ve bu ayırt edici özellikleri sabit olan

Detaylı

KARIŞIMLAR AYRILABİLİR Mİ? Nazife ALTIN Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

KARIŞIMLAR AYRILABİLİR Mİ? Nazife ALTIN Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi KARIŞIMLAR AYRILABİLİR Mİ? Bayburt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi www.wordpress.com KARIŞIMLAR AYRILABİLİR Mİ? Bir karışımı oluşturan maddeler, kendi özelliklerini kaybetmezler. Bu nedenle karışımdaki

Detaylı

ÖABT SORU BANKASI. FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ KİMYA ÖABT ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ. Tamamı Çözümlü

ÖABT SORU BANKASI. FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ KİMYA ÖABT ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ. Tamamı Çözümlü ÖABT 2015 Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ KİMYA SORU BANKASI Tamamı Çözümlü KOMİSYON ÖABT Fen Bilimleri/ Fen ve

Detaylı

KARIŞIMLAR AYRILABİLİR Mİ?

KARIŞIMLAR AYRILABİLİR Mİ? KARIŞIMLAR AYRILABİLİR Mİ? Karışımların halinde bulunan maddelerin bazılarının kullanılabilmesi için karışımların ayrılması gerekir. Örneğin; canlılar solunum için gerekli oksijeni havadan gaz halinde

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER

Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER Serüveni 4.ÜNİTE MADDENİN HALLERİ ORTAK VE AYIRDEDİCİ ÖZELLİKLER MADDENİN HALLERİ MADDE MİKTARINA BAĞLI ÖZELLİKLER:(ORTAK ÖZELLİKLER) :Madde miktarının ölçüsüdür. :Maddenin boşlukta kapladığı yerdir Eylemsizlik:Maddenin

Detaylı

ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER

ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri a) ELEMENTLER Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş İlköğretim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

GENEL KİMYA. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş İlköğretim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi GENEL KİMYA Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş İlköğretim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Kimya Nedir? Kimya, evrendeki bütün maddelerin doğasını ve davranışını inceleyen ve böylelikle elde edilen

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

KİMYA 1 LİSE DERS KİTABI ÖĞRETMEN KLAVUZU. Faruk KARACA

KİMYA 1 LİSE DERS KİTABI ÖĞRETMEN KLAVUZU. Faruk KARACA LİSE KİMYA 1 2004 Paşa Yayıncılık Ltd. Şti. Bu kitabın tüm yayın hakları Paşa Yayıncılık Ltd. Şti.ʼne aittir. Yayınevinden yazılı izin alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz, hiçbir şekilde kopya

Detaylı

Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Bağlar

Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Bağlar Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Bağlar Elektronların Dizilimi Elektronlar çekirdek çevresindeki yörüngelerde dönerek hareket ederler. Çekirdeğe en yakın yörünge 1 olmak üzere dışa doğru 2, 3,4... olarak

Detaylı

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.

Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir. GENEL KİMYA 1 LABORATUARI ÇALIŞMA NOTLARI DENEY: 8 ÇÖZELTİLER Dr. Bahadır KESKİN, 2011 @ YTÜ Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir. Bir çözeltiyi oluşturan her bir

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME DERSİ

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME DERSİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME DERSİ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 7.SINIF MADDENİN TANECİKLİ YAPISI ÜNİTESİ KARIŞIMLAR KONUSU İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPRAĞI DERS SORUMLUSU: PROF. DR.İNCİ MORGİL HAZIRLAYAN:

Detaylı

Doğada ki maddelerin de hemen hemen hepsi karışım halinde bulunmaktadır. Soluduğumuz hava,içtiğimiz su,toprak,yediğimiz yemek birer karışımdır.karışım birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir

Detaylı

çıkan olay: önce ayranın çalkalanması

çıkan olay: önce ayranın çalkalanması AYRAN ĐÇTĐK K AYRI MI DÜŞTÜK? D Günlük k hayatta karşı şımıza çıkan olay: Ayran içmeden i önce ayranın çalkalanması Kimya konusu: Karışı ışımlar Kimya konusu ile ilişkisi kisi: Heterojen karışı ışımlar

Detaylı

1- ELEMENTLER: 2. BÖLÜM SAF MADDELER. saf madde denir.

1- ELEMENTLER: 2. BÖLÜM SAF MADDELER. saf madde denir. 2. BÖLÜM SAF MADDELER Saf madde: Aynı cins taneciklerden oluşan ( yani aynı cins atomlardan ya da aynı cins moleküllerden oluşan ) maddelere saf madde denir. SAF MADDELER - Elementler - Bileşikler olmak

Detaylı

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j ISI VE SICAKLIK ISI Isı ve sıcaklık farklı şeylerdir. Bir maddeyi oluşturan bütün taneciklerin sahip olduğu kinetik enerjilerin toplamına ISI denir. Isı bir enerji türüdür. Isı birimleri joule ( j ) ve

Detaylı

TEOG Hazırlık Föyü Isı ve Sıcaklık

TEOG Hazırlık Föyü Isı ve Sıcaklık Isı * Bir enerji türüdür. * Kalorimetre kabı ile ölçülür. * Birimi kalori (cal) veya Joule (J) dür. * Bir maddeyi oluşturan taneciklerin toplam hareket enerjisidir. Sıcaklık * Enerji değildir. Hissedilen

Detaylı

KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI HAZIRLAYAN FEHMİ GÜR

KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI HAZIRLAYAN FEHMİ GÜR IN SINIFLANDIRILMASI HAZIRLAYAN FEHMİ GÜR IN SINIFLANDIRILMASI Karışımlar hangi özelliklerine göre sınıflandırılır? Karışımların sınıflandırılmasında belirleyici olan faktörler nelerdir? Farklı maddelerin

Detaylı

Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon

Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon 3. Deney Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon Sentezlerde istenen ürünü yan ürünlerden, fazla miktardaki veya tepkimeye girmemiş başlangıç bileşiklerinden, safsızlıklardan ve çözeltiden ayırmak

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10.SINIF KİMYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10.SINIF KİMYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 2014 2015 10.SINIF KİMYA DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP KİMYA HAFTA DERS SAATİ. Kimya nedir?. Kimya ne işe yarar?. Kimyanın sembolik dili Element-sembol Bileşik-formül. Güvenliğimiz ve Kimya KONU ADI

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

Kütlesi,hacmi,eylemsizliği olan,tanecikli yapıdaki her şeye madde denir. Yer yüzünde gözümüzle görebildiğimiz her şey maddedir.

Kütlesi,hacmi,eylemsizliği olan,tanecikli yapıdaki her şeye madde denir. Yer yüzünde gözümüzle görebildiğimiz her şey maddedir. Madde Tanımı Kütlesi,hacmi,eylemsizliği olan,tanecikli yapıdaki her şeye madde denir. Yer yüzünde gözümüzle görebildiğimiz her şey maddedir. MADDENİN MADDENİN HALLERİ HALLERİ maddenin haller i MADDENİN

Detaylı

SAF MADDE VE KARIŞIMLAR

SAF MADDE VE KARIŞIMLAR Bahri Yılmaz SAF MADDE VE KARIŞIMLAR Saf Madde Bazı maddeler tek çeşit maddeden oluşur, yapısında kendinden başka içermez. Bu tür maddelere saf madde denir. Örneğin, tuzun yapısında sadece tuz maddesi

Detaylı

KARIŞIMLAR. İki ya da daha fazla saf maddenin özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşan maddelere karışım denir.

KARIŞIMLAR. İki ya da daha fazla saf maddenin özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşan maddelere karışım denir. KARIŞIMLAR KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI: İki ya da daha fazla saf maddenin özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşan maddelere karışım denir. Karışımların özellikleri: Saf olmayan maddelerdir.

Detaylı

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐSĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ÇÖZELTĐLER

ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐSĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ÇÖZELTĐLER ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐSĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME ÇÖZELTĐLER Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Đnci MORGĐL HAZIRLAYAN: NAZLI KIRCI ANKARA,2008 KONU ANLATIMI ÇÖZELTĐLER Đki ya da daha fazla kimyasal maddenin herhangi

Detaylı

Madde Nedir? Bu beş madde maddelerin ortak özellikleridir. Maddeleri birbirinden ayırt etmek için kullanılmaz.

Madde Nedir? Bu beş madde maddelerin ortak özellikleridir. Maddeleri birbirinden ayırt etmek için kullanılmaz. Madde ve Özellikleri Madde nedir? Özellikleri nelerdir? Nasıl ve neye göre sınıflandırılır? Ortak ve ayırt edici özellikleri nelerdir? Ayırma yöntemleri nelerdir? Madde Nedir? Madde : Boşlukta (uzayda)

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

ELEMETLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMETLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ Elementler Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Elementler çok sayıda

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDE Madde kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeydir. Maddenin aynı zamanda kütlesi hacmi vardır. Maddenin üç fiziksel hali vardır: Katı, sıvı, gaz. HACİM Her maddenin

Detaylı

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 62 Heterojen Karışımlar 84 Karışımların Ayrılması 93

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 62 Heterojen Karışımlar 84 Karışımların Ayrılması 93 Ünite 2 Karışımlar Homojen Karışımlar 62 Heterojen Karışımlar 84 Karışımların Ayrılması 93 HOMOJEN KARIŞIMLAR 1. Boyutu 10 nm den daha küçük olacak şekilde dağılmış maddelerin oluşturduğu karışıma çözelti

Detaylı

ELEMENTLER

ELEMENTLER ELEMENTLER Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere element denir. Örnekler: Demir, bakır, gümüş, altın, oksijen, hidrojen, iyot ve karbon birer elementtir. Demir elementi demir atomlarından,bakır elementi

Detaylı

ÇÖZÜNME OLGUSU VE ÇÖZELTĐLER SÜRE : 2 DERS SAATĐ

ÇÖZÜNME OLGUSU VE ÇÖZELTĐLER SÜRE : 2 DERS SAATĐ ÇÖZÜNME OLGUSU VE ÇÖZELTĐLER SÜRE : 2 DERS SAATĐ HAZIRLAYANLAR: NAZLI KIRCI ESRA N.ÇECE SUPHĐ SEVDĐ HEDEF VE DAVRANIŞLAR. HEDEF 1 : ÇÖZELTĐ VE ÖZELLĐKLERĐNĐ KAVRAYABĐLME DAVRANIŞLAR : 1. Çözünme kavramını

Detaylı

OKULDA KİMYA KAĞIT. Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur.

OKULDA KİMYA KAĞIT. Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur. OKULDA KİMYA KAĞIT Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur. Selüloz bitkilerin gövde ve yapraklarında bol bulunur, bu nedenle kağıt çoğunlukla ağaç gövdelerinden üretilir. Kağıt üretimi:

Detaylı

Karışım Problemleri. Isınma Hareketleri. a) su oranı = b) şeker oranı = c) 200. un = 2 un = 2k, şeker = 3k. şeker %30 = 300 gr. 500 gr.

Karışım Problemleri. Isınma Hareketleri. a) su oranı = b) şeker oranı = c) 200. un = 2 un = 2k, şeker = 3k. şeker %30 = 300 gr. 500 gr. Isınma Hareketleri 1 Uygun eşleştirmeleri yapınız. I. 15 gr şeker, 0 gr tuz, 5 gr su karıştırılıyor. Şeker oranı II. 70 gr tuz ile 130 gr su karıştırılıyor. Su oranı yüzde a) su oranı = = b) şeker oranı

Detaylı

KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI

KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI IN SINIFLANDIRILMASI Doğadaki maddelerin çoğu saf halde bulunmaz. Çevremizde gördüğümüz maddeler genellikle karışım halindedir. Soluduğumuz hava, yediğimiz çikolata, kek, içtiğimiz meyve suyu, süt hatta

Detaylı

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR?

TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? KĐMYA EĞĐE ĞĐTĐM M SEMĐNER NERĐ PROF. DR. ĐNCĐ MORGĐL TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? HAZIRLAYAN: GÜLÇĐN YALLI KONU: ÇÖZELTĐLER KONU BAŞLIĞI: TURUNCU RENGĐN DANSI NASIL OLUR? ÇÖZELTĐLER Fiziksel özellikleri

Detaylı

MADDE ve ÖZELLİKLERİ

MADDE ve ÖZELLİKLERİ MADDE ve ÖZELLİKLERİ 1 1. Aşağıdaki birimleri arasındaki birim çevirmelerini yapınız. 200 mg =.. cg ; 200 mg =... dg ; 200 mg =...... g 0,4 g =.. kg ; 5 kg =... g ; 5 kg =...... mg t =...... kg ; 8 t =......

Detaylı

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ

MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ Maddeleri birbirinden ayırt etmek için her bir maddenin kendine özgü özelliklerini kullanırız. Örneğin; renk, koku, tat ve sertlik gibi özellikleri ile maddeleri ayırt

Detaylı

BÖLÜM II MADDELER N AYRILMASI

BÖLÜM II MADDELER N AYRILMASI BÖLÜM II MADDELER N AYRILMASI 2.1. G R fi 2.2. KARIfiIMLARIN AYRILMASI a. Elektriklenme ile Ayr lma b. M knat s ile Ay rma c. Öz Kütle Fark ile Ay rma d. Süzme ile Ay rma e. Çözünürlük Fark ile Ay rma

Detaylı

MADDENİN HALLERİ VE ISI ALIŞ-VERİŞİ

MADDENİN HALLERİ VE ISI ALIŞ-VERİŞİ MADDENİN HALLERİ VE ISI ALIŞ-VERİŞİ Maddeler doğada katı - sıvı - gaz olmak üzere 3 halde bulunurlar. Maddenin halini tanecikleri arasındaki çekim kuvveti belirler. Tanecikler arası çekim kuvveti maddeler

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ KİMYA SORU 1: 32 16X element atomundan oluşan 2 X iyonunun; 1.1: Proton sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.2: Nötron sayısını açıklayarak yazınız. (1 PUAN) 1.3: Elektron

Detaylı

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ KİMYASAL TÜR 1. İYONİK BAĞ - - Ametal.- Kök Kök Kök (+) ve (-) yüklü iyonların çekim kuvvetidir..halde

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9 MADDE E ÖZELLİLERİ BÖLÜM 9 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Maddenin özkütlesinin en büyük olduğu al, katı alidir. Y: Maddenin katı alidir. Maddenin acminin en büyük

Detaylı

7. Sınıf Maddenin Tanecikli Yapısı ve Çözünme Kazanım Kontrol Sınavı 3- ELEMENTİN ADI SEMBOLÜ

7. Sınıf Maddenin Tanecikli Yapısı ve Çözünme Kazanım Kontrol Sınavı 3- ELEMENTİN ADI SEMBOLÜ 1- DİL İtalyanca Almanca Türkçe Latince 7. Sınıf Maddenin Tanecikli Yapısı ve Çözünme Kazanım Kontrol Sınavı 3- ELEMENTİN ADI SEMBOLÜ Azoto Stickstoff N Azot Nitrum Çizelgeye göre aşağıdaki yorumlardan

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9 MADDE E ÖZELLİLERİ BÖLÜM 9 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Maddenin özkütlesinin en büyük olduğu al, katı alidir. Y: Maddenin katı alidir. Maddenin acminin en büyük

Detaylı

Maddenin Yapısı ve Özellikleri

Maddenin Yapısı ve Özellikleri Maddenin Yapısı ve Özellikleri Madde ve Özellikleri Kütlesi hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddenin şekil almış haline cisim denir. Cam bir madde iken cam bardak bir cisimdir. Maddeler

Detaylı

SIVILAR YÜZEY GERİLİMİ. Bir sıvı içindeki molekül diğer moleküller tarafından sarılmıştır. Her yöne eşit kuvvetle çekilir.daha düşük enerjilidir.

SIVILAR YÜZEY GERİLİMİ. Bir sıvı içindeki molekül diğer moleküller tarafından sarılmıştır. Her yöne eşit kuvvetle çekilir.daha düşük enerjilidir. SIVILAR YÜZEY GERİLİMİ Bir sıvı içindeki molekül diğer moleküller tarafından sarılmıştır. Her yöne eşit kuvvetle çekilir.daha düşük enerjilidir. Yüzeydeki molekül için durum farklıdır Her yönde çekilmediklerinden

Detaylı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik

Detaylı

MADDELER DOĞADA KARIŞIK HALDEDİR

MADDELER DOĞADA KARIŞIK HALDEDİR MADDELER DOĞADA KARIŞIK HALDEDİR A)Saf Maddeler * Çevremizdeki bazı maddeler saf durumundadır. İçlerinde kendinden başka madde bulunmayan maddelere saf maddeler denir..saf maddeler 2 grupta toplanır. 1)Elementler

Detaylı

(Cevap: D) ÖRNEK 2: Günlük hayatta karşılaştığımız aşağıdaki olayların hangisinde yalnız fiziksel bir değişme olmuştur?

(Cevap: D) ÖRNEK 2: Günlük hayatta karşılaştığımız aşağıdaki olayların hangisinde yalnız fiziksel bir değişme olmuştur? MADDEYLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME SORULARI ÖRNEK 1: Kimyasal bir olay sırasında; 1.Maddenin molekül yapısı değişir. 2.Farklı kimyasal özellikte yeni madde oluşur. 3.Maddenin fiziksel özellikleri değişmez.

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ

SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ SIVILAR VE ÖZELLİKLERİ Sıcaklık düşürüldükçe kinetik enerjileri azalan gaz molekülleri sıvı hale geçer. Sıvı haldeki tanecikler birbirine temas edecek kadar yakın olduğundan aralarındaki çekim kuvvetleri

Detaylı

SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık termometre

SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık termometre SICAKLIK NEDİR? Sıcaklık maddedeki moleküllerin hareket hızları ile ilgilidir. Bu maddeler için aynı veya farklı olabilir. Yani; Sıcaklık ortalama hızda hareket eden bir molekülün hareket (kinetik) enerjisidir.

Detaylı

Maddenin Tanecikli Yapısı

Maddenin Tanecikli Yapısı Maddenin Tanecikli Yapısı MADDENİN TANIMI MADDENİN HALLERİ MADDENİN EN KÜÇÜK BİRİMİ MADDENİN DEĞİŞİMİ YAPISI Maddenin Tanımı Kütlesi olan ve boşlukta yer kaplayan her şeye madde denir. Cisim nedir? Maddenin

Detaylı

Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin

Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin titreşim hızı artar. Tanecikleri bir arada tutan kuvvetler

Detaylı

GÜNLÜK HAYYATTA KULLADIĞIM MADDELERĐN YOĞUNLUKLARINI NASIL BELĐRLERĐZ VE SAFLIKLARI HAKKINDA NASIL YORUM YAPABĐLĐRĐZ

GÜNLÜK HAYYATTA KULLADIĞIM MADDELERĐN YOĞUNLUKLARINI NASIL BELĐRLERĐZ VE SAFLIKLARI HAKKINDA NASIL YORUM YAPABĐLĐRĐZ GÜNLÜK HAYYATTA KULLADIĞIM MADDELERĐN YOĞUNLUKLARINI NASIL BELĐRLERĐZ VE SAFLIKLARI HAKKINDA NASIL YORUM YAPABĐLĐRĐZ ANNEMĐN YÜZÜĞÜ SAF ALTIN MI? BENZĐNĐMDE SU VAR MI? ZEYTĐNYAĞIM SAF MI? BALONUM NEDEN

Detaylı

Yüzey gerilimi. Hidayet TERECİ www.fencebilim.com

Yüzey gerilimi. Hidayet TERECİ www.fencebilim.com Yüzey gerilimi Yüzey gerilimi, fizikokimyada bir sıvının yüzey katmanının esnek bir tabakaya benzer özellikler göstermesinden kaynaklanan etkiye verilen addır. Bu etki bazı böceklerin su üzerinde yürümesine

Detaylı

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri DENEY 3 MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri AMAÇ: Maddelerin üç halinin nitel ve nicel gözlemlerle incelenerek maddenin sıcaklık ile davranımını incelemek. TEORİ Hal değişimi,

Detaylı

5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ KİMYA KONULARI MADDENİN DEĞİŞMESİ VE TANINMASI

5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ KİMYA KONULARI MADDENİN DEĞİŞMESİ VE TANINMASI 5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ KİMYA KONULARI MADDENİN DEĞİŞMESİ VE TANINMASI Yeryüzündeki sular küçük damlacıklar halinde havaya karışır. Bu damlacıklara su buharı diyoruz. Suyun küçük damlacıklar halinde havaya

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET A BASINÇ VE BASINÇ BİRİMLERİ (5 SAAT) Madde ve Özellikleri 2 Kütle 3 Eylemsizlik 4 Tanecikli Yapı 5 Hacim 6 Öz Kütle (Yoğunluk) 7 Ağırlık 8

Detaylı

60 C. Şekil 5.2: Kütlesi aym, sıcaklıkları farklı aym maddeler arasındaki ısı alışverişi

60 C. Şekil 5.2: Kütlesi aym, sıcaklıkları farklı aym maddeler arasındaki ısı alışverişi 5.2 ISI ALIŞ VERİŞİ VE SICAKLIK DEĞİŞİMİ Isı, sıcaklıkları farklı iki maddenin birbirine teması sonucunda, sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olatı maddeye aktarılan enerjidir. Isı aktanm olayında,

Detaylı

MADDENİN ÖZELLİKLERİ Madde : madde

MADDENİN ÖZELLİKLERİ Madde : madde MADDEYİ TANIYALIM 1.Maddenin Özellikleri 2.Maddenin Halleri 3.Maddenin Ölçülebilir Özellikleri 4.Maddenin Değişimi 5.Isı ve Sıcaklık 6.Saf Madde ve Karışımlar MADDENİN ÖZELLİKLERİ Madde : Çevremizde dokunduğumuz,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 2013 - S A M S U N DAMITMA (DİSTİLASYON) Distilasyon, bir sıvının ısıtılması ve buharlaştırılmasından oluşmaktadır ve buhar bir distilat ürünü oluşturmak için

Detaylı

..? Kromozom sayısı nesiller boyu sabit kalmazdı. Tür İçinde Çeşitlilik olamayabilirdi. Farklı kromozom sayısına sahip canlılar ortaya çıkabilirdi.

..? Kromozom sayısı nesiller boyu sabit kalmazdı. Tür İçinde Çeşitlilik olamayabilirdi. Farklı kromozom sayısına sahip canlılar ortaya çıkabilirdi. 1- Bu testte 20 soru vardır. 2- Cevaplama süresi 40 dakikadır. Adı Soyadı :... Sınıfı :. 1 2..? romozom sayısı nesiller boyu sabit kalmazdı. Tür İçinde Çeşitlilik olamayabilirdi. Farklı kromozom sayısına

Detaylı

MADDE ve ÖZELLİKLERİ. Kimya Ders Notu

MADDE ve ÖZELLİKLERİ. Kimya Ders Notu MADDE ve ÖZELLİKLERİ Kimya Ders Notu 1 MADDE ve ÖZELLİKLERİ Kimya: Maddenin özelliklerini, atomal ve moleküler düzeydeki değişimlerini inceleyen bilim dalıdır. Madde: Kütlesi ve hacmi olan herşey madde

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI DENEYİN AMACI: ELEKTRİK ENERJİSİNİ KULLANARAK SUYU KENDİSİNİ OLUŞTURAN SAF MADDELERİNE

Detaylı