Wheek. FSC-KAL-01 Version: 06

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Wheek. FSC-KAL-01 Version: 06"

Transkript

1 Wheek FSC-KAL-01 Version: 06 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 1

2 [01] x 4 (1980 x 100 x 24mm) [02] x 4 (1980 x 75 x 24mm) [03] x 4 [04] x 4 [05] x 4 [06] x 1 [07] x 4 [08] x 4 [09] x 4 [10] x 4 [11] x 1 [12] x 4 [13] x 8 [14] x 108 1:1 [19] x 8 (M6 x 60mm) [20] x 12 (M6 x 60mm) [15] x 40 [16] x 28 [21] x 16 (M6 x 40mm) [22] x 16 (M6 x 35mm) [17] x 1 [18] x 8 [23] x 16 (M6 x 30mm) [24] x 8 (M6 x 15mm) Wheek Gazebo by Blooma FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 2

3 Wheek Wheek Gazebo 05 FR Wheek Tonnelle 11 PL Wheek Altana 17 Wheek Бeceдка 23 TR Wheek Çardak 29 Assembly Assemblage Montaż Cбopкa Kurulum 33 3 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 3

4 Preston Gazebo by Blooma 4 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 4

5 GB IE Let's get started... Getting started... Before you start 06 Safety 07 In more detail... Care and maintenance 08 Assembly 33 5 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 5

6 GB IE Wheek Gazebo by Blooma Before you start You will need Getting started... 6 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 6

7 Wheek Gazebo by Blooma Check that you have noted all the following instructions: Safety GB IE Always use on firm level ground. Periodic structural checks of this product should be undertaken, do not use if you have any doubts about its fitness for purpose. Do not let children play with this product. For domestic use only. Never stay under this product in thunderstorms. Do not hang any objects from the ribs and frame of this product. This product is designed for occasional use only. This is not to be used as a permanent structure and must be protected from adverse weather conditions such as high winds, heavy rain and snow. Do not use in such conditions. Dismantle and store safely to prevent any damage occurring. Getting started... IMPORTANT - RETAIN THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY 7 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 7

8 GB IE Wheek Gazebo by Blooma Care and maintenance The 4 golden rules for care In more detail... Use warm water with a mild detergent and a soft damp cloth to clean the surface of the product and to remove any stains or mildew. Wipe dry with a clean cloth. Never use any solvents, scourers, abrasives, bleach, acids, strong detergents, aggressive chemical cleaners or solvent-type cleaning solutions on the product. Do not use a high-pressure washer for cleaning of this product. Please refer to the sewn in label for fabric care instructions. At the beginning of the season > > Check to ensure that all components and fixings of this product are secure, do not use if you have any doubts about its fitness for purpose. At the end of the season > > This product should be stored under cover during prolonged spells of adverse weather (wet or cold) and also during the winter (ideally in a garden shed or garage). > > Always clean and dry thoroughly before storage. 8 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 8

9 9 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 9

10 Wheek Gazebo par Blooma 10 Réf: FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 10

11 FR C est parti... Pour bien commencer Avant de commencer 12 Sécurité 13 Et dans le détail... Entretien et maintenance 14 Assemblage FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 11

12 FR Wheek Gazebo par Blooma Avant de commencer Pour bien commencer... Vous aurez besoin de 12 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 12

13 Wheek Gazebo par Blooma Sécurité FR Vérifiez que vous avez intégré toutes les consignes cidessous. Positionnez le produit de manière stable sur un sol plan. Vérifiez régulièrement ce produit. En cas de doute, ne l'utilisez pas. Ne laissez pas les enfants manipuler les produits. Utilisation domestique uniquement. Tenir éloigné d une flamme. Ne pas rester sous ce produit en cas d orage. Ne suspendez aucun objet à l armature de ce produit. Ce produit est destiné pour être utilisé occasionnellement. Il ne doit pas être utilisé comme structure permanente et doit être protégé des mauvaises conditions météorologiques telles que les grands vents, les pluies fortes et la neige. N'utilisez pas ce produit dans les conditions susmentionnées. Démontez-le et rangez-le en sécurité pour éviter tout dommage éventuel. A monter soi même. Pour bien commencer... IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE SOIGNEUSEMENT 13 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 13

14 GB FR IE Wheek Gazebo par Blooma Entretien et maintenance Les 4 règles d'or pour l'entretien Et dans le détail... Utilisez un mélange d''eau chaude et de détergent doux et un chiffon doux et humide pour nettoyer la surface du produit et retirer toute tache et moisissure. Séchez à l'aide d'un chiffon propre. N'utilisez jamais de solvants, de produits à récurer, d'abrasifs, de javel, d'acides, de détergents puissants, de détergents chimiques agressifs ou de détergents à base de solvant sur le produit. Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression sur ce produit. Pour procéder au nettoyage du tissu, veuillez vous référer à l'étiquette cousue à l'intérieur. En début de saison > > Vérifiez que tous les composants et fixations de ce produit sont fermement serrés ; en cas de doute concernant son aptitude à l'emploi prévu, ne l'utilisez pas. En fin de saison > > TL hiver ou en cas d intempéries prolongées, il est recommandé de ranger ce produit dans un garage ou une pièce aérée sans chauffage. Ne le couvrez pas. > > Nettoyez et séchez toujours le produit complètement avant de procéder à son rangement.. 14 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 14

15 15 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 15

16 Wheek Gazebo par Blooma według Blooma 16 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 16

17 PL Wprowadzenie... Pierwsze kroki... Przed rozpoczęciem użytkowania 18 Bezpieczeństwo 19 Więcej szczegółów... Czyszczenie i konserwacja 20 Montaż FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 17

18 PL Wheek Gazebo par Blooma według Blooma Przed rozpoczęciem użytkowania Potrzeba Pierwsze kroki FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 18

19 Wheek Gazebo par Blooma według Blooma Bezpieczeństwo PL Użytkownik powinien sprawdzić, czy zapoznał się z wszystkimi poniższymi instrukcjami: Zawsze umieszczaj produkt na stabilnej, równej powierzchni. Należy okresowo sprawdzać stan produktu. Nie używaj go, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości na temat przydatności produktu do użycia. Nie pozwól, aby produktem bawiły się dzieci. Meble przeznaczone do użytkowania prywatnego: domowego. Trzymaj z dala od płomieni i bezpośrednich źródeł ciepła, takich jak ogrzewaczy gazowych i grillów. Nigdy nie stój pod niniejszym meblem podczas burzy. Nie zawieszaj żadnych przedmiotów na żebrach lub ramach produktu. Niniejszy produkt jest wyłącznie przeznaczony do okazjonalnego użycia. Nie powinien być używany jako permanentna konstrukcja i musi być chroniony przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak silny wiatr lub obfite opady deszczu i śniegu. Nie używaj w takich warunkach. Rozmontuj i przechowuj w sposób bezpieczny, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Pierwsze kroki... WAŻNE - NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE INFORMACJE I ZACHOWAĆ JE W BEZPIECZNYM MIEJSCU 19 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 19

20 GB PL IE Wheek Gazebo par Blooma według Blooma Czyszczenie i konserwacja 4 głównych zasad stałego użytkowania Więcej szczegółów... Użyj ciepłej wody z łagodnym detergentem i suchej szmatki do czyszczenia powierzchni produktu, w celu usunięcia plam lub pleśni. Wytrzyj do sucha czystą szmatką. Nigdy nie używaj rozpuszczalników, druciaków, ostrych myjek, wybielaczy, kwasów, silnych detergentów, agresywnych chemicznych środków czyszczących lub środków czyszczących zawierających rozpuszczalnik do czyszczenia produktu. Do czyszczenia produktu nie używaj myjek wysokociśnieniowych. Informacje na temat czyszczenia tkaniny znajdują się na przyszytej metce. Na początku sezonu > > Przed użyciem proszę upewnić się, że wszystkie części i elementy montażowe zostały prawidłowo przymocowane. Nie używaj, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości na temat ich przydatności do użycia. Na końcu sezonu > > Niniejszy produkt powinien być przykryty pokrowcem podczas jego przechowywania, jeśli nie zamierzone jest jego użycie przez dłuższy okres czasu lub podczas złych warunków atmosferycznych (opady deszczu lub niska temperatura otoczenia) oraz podczas zimy (najlepiej przechowywać w schowku lub w garażu). > > Zawsze wyczyść i osusz przed przechowywaniem. 20 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 20

21 21 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 21

22 Wheek Gazebo по Blooma 22 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 22

23 RUS Давайте начнем... Начало... Безопасность 25 Безопасность 26 Подробнее... Уход и обслуживание 27 Сборка FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 23

24 RUS Wheek Gazebo по Blooma Перед началом Вам потребуется Начало FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 24

25 Wheek Gazebo по Blooma Безопасность RUS Убедитесь, что Вы обратили внимание на все следующие инструкции: Всегда используйте на твердой ровной земле. Необходимо периодически проверять состояние продукции. Не используйте продукцию, если у вас есть сомнения в пригодности к использованию. Не позволяйте детям играть с этой продукцией. Только для использования дома. Берегите от открытого огня и прямых источников тепла, таких как обогреватели и барбекю. Не находитесь под продукцией во время грозы. Не вешайте предметы на ребра и рамку продукции. Начало... Продукция предназначена только для периодического использования. Она не должна использоваться в качестве постоянной структуры, и ее нужно защищать от неблагоприятной погоды, такой как сильный ветер, ливень или снегопад. Не используйте в таких условиях. Разберите и храните в безопасном месте, чтобы не было повреждений. ВАЖНО - СОХРАНИТЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО 25 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 25

26 RUS GB IE Wheek Gazebo по Blooma Уход и обслуживание 4 золотых правила для постоянного использования Подробнее... Используйте теплую воду с мягким моющим средством и мягкую влажную ткань для чистки поверхности продукции и удаления пятен и плесени. После этого насухо вытрите чистой тканью. Никогда не используйте растворители, жесткие мочалки, абразивные материалы, отбеливатели, кислоту, сильные моющие средства, агрессивные химические очистители или чистящие растворы на основе растворителей при чистке продукции. Не используйте высоконапорные промыватели для чистки этой продукции. Инструкции по чистке ткани указаны на этикетке. В начале сезона > > Проверьте надежность всех компонентов и креплений продукции, не используйте продукцию, если у вас есть сомнения в пригодности к использованию. В конце сезона > > Эту продукцию нужно хранить накрытой во время длительных периодов неблагоприятной погоды (влажной или холодной), а также зимой ( лучше всего в садовом сарае или гараже). > > Всегда тщательно очищайте и высушивайте перед хранением. 26 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 26

27 27 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 27

28 Wheek Gazebo Blooma ya göre 28 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 28

29 TR Başlayalım... Başlarken... Siz başlamadan önce 30 Güvenlik 31 Daha detaylı olarak... Bakım 32 Kuruluma FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 29

30 TR Wheek Gazebo Blooma ya göre Siz başlamadan önce İhtiyacınız olacak Başlarken FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 30

31 Wheek Gazebo Blooma ya göre Güvenlik TR Aşağıdaki tüm talimatlara uyduğunuzu kontrol edin: Her zaman sağlam bir zemin üzerinde kullanın. Bu ürünün periyodik yapısal kontrolleri gerçekleştirilmeli, amaca uygun kullanımı ile ilgili şüphe olması durumunda kullanılmamalıdır. Çocukların bu mobilya ile oynamalarına izin vermeyin. Sadece ev kullanımı içindir. Açık alevler ile ev tipi ısıtıcı ve barbekü gibi doğrudan ısı kaynaklarından uzak tutun. Gök gürültülü sağanak yağışlarda bu ürünün altında asla durmayın. Bu ürünün iskeletine veya çerçevesine herhangi bir nesne asmayın. Bu ürün sadece geçici kullanım için tasarlanmıştır. Kalıcı bir yapı olarak kullanılmamalı ve kuvvetli rüzgar, şiddetli yağmur, kar gibi elverişsiz hava koşullarından korunmalıdır. Bu koşullar altında kullanmayın. Herhangi bir hasara meydan vermemek için ürünü demonte edin ve güvenli bir şekilde saklayın. Bu ürünün bağlanti veya montaji tüketi ci ye ai tti r. Montaj hi zmeti veya bu ad altinda alinan montaj bedeli ürünün satiş bedeli ne dahi l deği ldi r. Başlarken... ÖNEMLİ BU BİLGİLERİ DAHA SONRA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYIN: DİKKATLE OKUYUN 31 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 31

32 GB TR IE Wheek Gazebo Blooma ya göre Bakım Kullanım halindeyken 4 altın kural Daha detaylı olarak Ürünün yüzeyini temizlemek ve leke veya pasları çıkarmak için hafif deterjanlı ılık su ve yumuşak nemli bir bez kullanın. Temiz bir bezle kurulayın. Ürün üzerinde asla çözücü, aşındırıcı, beyazlatıcı maddeler, asitler, güçlü deterjanlar, eritici kimyasal temizleyiciler veya çözücü tip temizleme solüsyonları kullanmayın. Bu ürünün temizlenmesi için yüksek basınçlı bir yıkama makinesi kullanmayın. Kumaşın temizlenmesi için lütfen dikili etikete bakın. Sezon başlarken > > Bu ürünün tüm parçaları ve donanımlarının güvenli olduğundan emin olun, amaca uygun kullanımı ile ilgili şüphe olması durumunda kullanmayın. Sezon biterken > > Bu ürün, uzun süreli kötü hava şartlarında (yağmur veya soğuk) ve kış boyunca üzerine örtü örtülerek muhafaza edilmelidir (ideal olarak bahçedeki bir baraka veya garajda). > > Muhafaza etmeden önce daima temizleyin ve iyice kurulayın. 32 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 32

33 Assembly Assemblage Montaż Cбopкa Kurulum 01 [01] [23] [02] [23] B [10] [14] [10] [14] [15] A [14] [15] [16] [20] [15] B B B [16] A [17] [20] [02] [01] 02 [23] [03] [04] [04] [16] [16] [21] C C [21] [03] 33 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 33

34 03 [08] D [14] [15] D [15] [14] [08] [17] [14] [22] [22] 04 [09] [15] [14] [09] [14] [15] [23] [14] [14] E [15] [17] E E [14] [19] [14] [24] [19] [23] [24] 34 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 34

35 05 [05] [18] F [18] [11] [05] [05] [18] [18] F [05] [18] G [05] F [11] G [18] [05] [18] 06 [12] J H J H I [12] I 35 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 35

36 07 [06] [06] 08 [07] K L [13] [07] L K L [13] 36 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 36

37 37 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 37

38 38 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 38

39 39 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 39

40 GB-IE B&Q plc, Chandlers Ford, Hampshire, SO53 3YX FR BP Templemars PL RUS Importer/Producent: Castorama sp. zo.o. ul. Krakowiaków Warszawa Castorama Russia, , Москва, Дербеневская набережная, дом 7, стр. 8, 3-й этаж +7 (495) TR Müşteri Hattı: (0212/0216) İthalatçı Firma: Koçtaş Yapı Marketleri Tic. A.Ş. Adres: Taşdelen Şile Otobanı 11. Km Alemdar Sapağı Sırrı Çelik Bulvarı Ümraniye İstanbul Türkiye Tel: Faks: FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 40

TR Mika ısıtıcı 03 02

TR Mika ısıtıcı 03 02 Mika ısıtıcı TR Mika ısıtıcı 03 02 03 Ref : 2000014460 (beyaz) 2000014463 (siyah) TR Haydi başlayalım... Bu talimatlar güvenliğiniz içindir. Lütfen kullanımdan önce bunları iyice okuyunuz ve ileride başvurmak

Detaylı

EN 1130-1:1996 standartlarına uygundur. Bu ürün Primi Sogni s.r.l. firması tarafından Kraft markası için özel olarak İtalya da üretilmiştir.

EN 1130-1:1996 standartlarına uygundur. Bu ürün Primi Sogni s.r.l. firması tarafından Kraft markası için özel olarak İtalya da üretilmiştir. Ithalatçı Firma: ATAK DIŞ TICARET A.Ş Maya Akar Center Kat 20 Esentepe / İstanbul TURKEY BABY BEAR ORANGE BABY BEAR GREEN DOG BLUE DOG GREEN ISTRUZIONI D USO NOTICE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTIONS

Detaylı

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide IP8172/72P Fixed Network Camera Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska 5MP Full HD Focus Assist Kurulum Öncesi Uyarılar

Detaylı

CADILLAC AIR. Travel Sistem Bebek Arabası Kurulum ve Kullanma Kılavuzu. Avrupa Güvenlik Standartlarına Uygundur.

CADILLAC AIR. Travel Sistem Bebek Arabası Kurulum ve Kullanma Kılavuzu. Avrupa Güvenlik Standartlarına Uygundur. CADILLAC AIR Travel Sistem Bebek Arabası Kurulum ve Kullanma Kılavuzu Avrupa Güvenlik Standartlarına Uygundur. Çocuğunuzun güvenliği için açıklamaları dikkatlice okuyup kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

LEATHER DECORATION TAKDİM INTRODUCTION

LEATHER DECORATION TAKDİM INTRODUCTION TAKDİM INTRODUCTION AREL DERİ 1960 yılında başladığı mobilya dekorasyon üretimini 48 yıldır başarı ile devam ettirmektedir. Değişen zamanın yenilik ve gelişimini takip eden firmamız 2000 yılında deri ile

Detaylı

FORMULA YÜRÜTEÇ Kurulum ve Kullanma Kılavuzu

FORMULA YÜRÜTEÇ Kurulum ve Kullanma Kılavuzu FORMULA YÜRÜTEÇ Kurulum ve Kullanma Kılavuzu TV EN273:2005 e uygundur. ASTM F977-2 Standartlarına uygundur. Çocuğunuzun güvenliği için açıklamaları dikkatlice okuyup kullanım kılavuzunu saklayınız. For

Detaylı

WEM500 BOTTLE WARMER CHAUFFE - BIBERON BİBERON ISITICISI USER MANUAL MODE D EMPLOI KULLANIM KILAVUZU

WEM500 BOTTLE WARMER CHAUFFE - BIBERON BİBERON ISITICISI USER MANUAL MODE D EMPLOI KULLANIM KILAVUZU WEM500 BOTTLE WARMER CHAUFFE - BIBERON BİBERON ISITICISI USER MANUAL MODE D EMPLOI KULLANIM KILAVUZU EN FR TR Contents User Manual... 3 Composition... 3 Important information... 3 Getting started... 4

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIZLI PVC KAPI MONTAJ KLAVUZU MODEL FUD 2015.01 MONTAJ KLAVUZU/INSTALLATION BOOK INTRODUCTION The information contained in this manual will allow you to install your

Detaylı

Mezun ( ) Sınav Salon Numarası GENEL AÇIKLAMA (GENERAL INSTRUCTIONS) In the test,

Mezun ( ) Sınav Salon Numarası GENEL AÇIKLAMA (GENERAL INSTRUCTIONS) In the test, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (KTÜYÖS) Karadeniz Technical University The Examination for Foreign Students A TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ / THE BASIC LEARNING SKILLS TEST

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION

KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION STAR MİNİPRO MERDİVEN TEMİZLEME MAKİNASI STAR MINIPRO STAIR CLEANING MACHINE STAR MINIPRO MINI MONOBROSSE KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION STAR MİNİPRO 1 Plastik Kapak 2 Fırça Motoru:

Detaylı

TR7210 ASUS Transformer Pad QSG. 2. Hazneyi yuvasından çıkartın. SIM kartı hazneye takın. 3. SIM kart haznesini yuvasına tam olarak sokun.

TR7210 ASUS Transformer Pad QSG. 2. Hazneyi yuvasından çıkartın. SIM kartı hazneye takın. 3. SIM kart haznesini yuvasına tam olarak sokun. TR7210 ASUS Transformer Pad QSG TF300TG 3G Bağlan a an Yöneticisi ne s SIM kar n tak mas 1. SIM kart haznesi çıkartma düğmesine basmak için düzleştirilmiş bir ataç kullanın. 2. Hazneyi yuvasından çıkartın.

Detaylı

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be FR Notice d'utilisation 2 TR Kullanma Kılavuzu 11 Réfrigérateur/congélateur Buzdolabı ZRT23100WA Sommaire Instructions de sécurité 2 Avant la première utilisation 4 Utilisation quotidienne 5 Conseils 5

Detaylı

WEM500 BOTTLE WARMER CHAUFFE - BIBERON BİBERON ISITICISI BİBERON ISITICILARI USER MANUAL MODE D EMPLOI KULLANIM KILAVUZU

WEM500 BOTTLE WARMER CHAUFFE - BIBERON BİBERON ISITICISI BİBERON ISITICILARI USER MANUAL MODE D EMPLOI KULLANIM KILAVUZU WEM500 BOTTLE WARMER CHAUFFE - BIBERON BİBERON ISITICISI BİBERON ISITICILARI USER MANUAL MODE D EMPLOI KULLANIM KILAVUZU EN FR TR Contents User Manual... 3 Composition... 3 Important information... 3 Getting

Detaylı

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1 H48.33b H48.33b.54.1 Introduction Filter drier shells are important equipments for refrigeration and air conditioning systems. They are designed to be used in the suction line and liquid line. Filter drier

Detaylı

Etiketi Okuyun! Evdeki Deterjan ve Temizlik Ürünlerinin Güvenli Kullanımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Etiketi Okuyun! Evdeki Deterjan ve Temizlik Ürünlerinin Güvenli Kullanımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler Etiketi Okuyun! Evdeki Deterjan ve Temizlik Ürünlerinin Güvenli Kullanımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler Ev tipi temizlik ürünlerinin üzerinde yeni uyarı işaretleri görebilirsiniz. Görmeye alışık olduğunuz

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Fransızca-Hintçe

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Fransızca-Hintçe Dilekler : Evlilik Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. त म ह र श द क अवसर पर बध ई ह. म र आश र व द ह क त म सद स ख रह. Yeni evli bir çifti Félicitations et meilleurs

Detaylı

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Detaylı

KVC kullanım kılavuzu instruction manual. aspirateur 2 en 1 2 in 1 vacuum cleaner

KVC kullanım kılavuzu instruction manual. aspirateur 2 en 1 2 in 1 vacuum cleaner KVC 4103 kullanım kılavuzu instruction manual EN FR AR TR aspirateur 2 en 1 2 in 1 vacuum cleaner Bu cihaz ev kullanımı için tasarlanıp, üretilmiştir. Ticari veya sanayi amaçlı kullanıma uygun değildir.

Detaylı

POWERSHRED. H-8C/H-8Cd. Quality Office Products Since 1917

POWERSHRED. H-8C/H-8Cd. Quality Office Products Since 1917 POWERSHRED H-8C/H-8Cd Please read these instructions before use. Do not discard: keep for future reference. Lire ces instructions avant utilisation. Ne pas jeter : conserver pour référence ultérieure.

Detaylı

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU 1 5 2 4 3 6 7 8 1. Kilit Düzenekli Kapak 2. Şeffaf Su Seviye Göstergesi 3. Alt Elektrik Tabanı 4. Açma / Kapama Anahtarı 5. Gösterge Lambası 6. Su Filtresi 7. Açık

Detaylı

ASSIST. Kullanım Kılavuzu Doğrayıcı. Instruction Manual Chopper

ASSIST. Kullanım Kılavuzu Doğrayıcı. Instruction Manual Chopper ASSIST TR GB Kullanım Kılavuzu Doğrayıcı Instruction Manual Chopper Cam Hazne / Glass Bowl Plastik Hazne / Plastic Bowl TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma talimatları hakkında bilgi...3 Sorumluluk...3 Güvenlik

Detaylı

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır.

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır. Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla uyduğundan

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Yeni Nesil Dekoratif Laminat

Yeni Nesil Dekoratif Laminat Yeni Nesil Dekoratif Laminat 1001 Silver GL Gümüş Ayna 1101 Silver Mat Gümüş Mat 1201 Silver Brushed Gümüş Fırça 2001 5x15 Kare İçi Boş Silver 8x30 Yuvarlak İçi Boş Silver 10x40 Kare İçi Boş Gümüş 2051

Detaylı

Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych

Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych LAGAN PL TR HGC3K POLSKI Pełny wykaz punktów serwisowych współpracujących z firmą IKEA wraz z numerami telefonów w poszczególnych krajach znajduje się na ostatniej stronie niniejszej instrukcji. TÜRKÇE

Detaylı

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Meira Mini Robot Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Meira mini robotu sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm TECHNICAL DATA Model Reference Calibre Power reserve J01513xxxx Jaquet Droz 5L60 68 hours Number of jewels 30 Case Watch glasses Display Water-resistant 18-carat white or red gold or platinum Diameter:

Detaylı

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE FR Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi Model No: K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi MAIN PARTS 1 3 4 2 5 6 7 1. Brush 2. Brush Rotary on/off switch

Detaylı

Lesson 29: "It" in Various Usages. Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları

Lesson 29: It in Various Usages. Ders 29: It Zamirinin Farklı Kullanımları Lesson 29: "It" in Various Usages Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları Reading (Okuma) What time is it now? It s eight thirty. (Şu an saat kaç? Sekiz buçuk.) What day of the week is it today? It

Detaylı

ATR 7005 Kulak & Burun Kılı Düzeltme Seti Ear & Nose Hair Trimmer Set. kullanma kılavuzu user manual

ATR 7005 Kulak & Burun Kılı Düzeltme Seti Ear & Nose Hair Trimmer Set. kullanma kılavuzu user manual EN FR TR ATR 7005 Kulak & Burun Kılı Düzeltme Seti Ear & Nose Hair Trimmer Set kullanma kılavuzu user manual Bu cihaz ev kullanımı için tasarlanıp, üretilmiştir. Ticari veya sanayi amaçlı kullanıma uygun

Detaylı

Baza / Başlık Garanti Belgesi ve Kullanım Klavuzu. User s Guide. Gebrauchsanweisung. Guide De L utilisateur. Руководство Пользователя

Baza / Başlık Garanti Belgesi ve Kullanım Klavuzu. User s Guide. Gebrauchsanweisung. Guide De L utilisateur. Руководство Пользователя Baza / Başlık Garanti Belgesi ve Kullanım Klavuzu User s Guide Gebrauchsanweisung Guide De L utilisateur Руководство Пользователя KULLANIM KLAVUZU KULLANIM KLAVUZU Değerli Müşterimiz; Yapm ş olduğunuz

Detaylı

Kullanım kılavuzu. testo 810

Kullanım kılavuzu. testo 810 Kullanım kılavuzu testo 810 2 Ürünün kullanılması testo kısa kullanım kılavuzu 810 1. Koruma kapağı: Durma pozisyonu 2. Kızılötesi sensör 3. Hava/sıcaklık sensörü 4. Ekran 5. Kontrol tuşları 6. Batarya

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: 909001 3. 0. 2 Madde/Preparat Kullanýmý: Pool / spa treatment - Potable water treatment Ürün Parça Numarasý: 909001-909006 (see product label for all

Detaylı

WSB140 Steam Bottle Sterilizer Stérilisateur Biberon Electrique Sterilizatör USER MANUAL MODE D EMPLOI KULLANIM KILAVUZU

WSB140 Steam Bottle Sterilizer Stérilisateur Biberon Electrique Sterilizatör USER MANUAL MODE D EMPLOI KULLANIM KILAVUZU WSB140 Steam Bottle Sterilizer Stérilisateur Biberon Electrique Sterilizatör USER MANUAL MODE D EMPLOI KULLANIM KILAVUZU EN FR TR Contents Safety Precautions...3 Connection to the Mains Supply...3 Content

Detaylı

AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler

AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler AMOR Hair straightener Hair styling set Saç flekillendirme seti Hair curler Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Amor Saç fiekillendirme

Detaylı

beatsbydre.com facebook.com/beatsbydre @beatsbydre @beatsbydre +beatsbydre

beatsbydre.com facebook.com/beatsbydre @beatsbydre @beatsbydre +beatsbydre beatsbydre.com facebook.com/beatsbydre @beatsbydre @beatsbydre +beatsbydre GETTING STARTED EN Insert earbud into the ear canal and adjust by twisting into position if the fit is not right. RU Вставьте

Detaylı

WHC729 HUMIDIFIER HUMIDIFICATEUR SOĞUK BUHAR ÜFLEYİCİ USER MANUAL MODE D EMPLOI KULLANIM KILAVUZU

WHC729 HUMIDIFIER HUMIDIFICATEUR SOĞUK BUHAR ÜFLEYİCİ USER MANUAL MODE D EMPLOI KULLANIM KILAVUZU WHC729 HUMIDIFIER HUMIDIFICATEUR SOĞUK BUHAR ÜFLEYİCİ USER MANUAL MODE D EMPLOI KULLANIM KILAVUZU EN FR TR CONTENTS Technical data...2 Features...2 Function...2 Operation Instructions:...2 Security Guide...4

Detaylı

2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. 2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

Detaylı

VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 INOX ÇAY MAKiNESi

VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 INOX ÇAY MAKiNESi VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 INOX ÇAY MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL Talimatlar Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatları tamamen

Detaylı

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual Café Prestige Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual 2 Kapak Su Seviyesi Göstergesi Açma/Kapama Dü mesi Plastik Kulp Cam Hazne G R fi Size uzun y llar güvenle hizmet verecek

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS SHC8525

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS SHC8525 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS SHC8525 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS SHC8525 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün Açıklaması Alarm, LED Ekran Aç/kapa tuşu, Ölçüm değerleri Alarm değerlerini gösterir, fonksiyonlar ayarlanır Pil bölümü Daldırma probu 1 2. Genel Bilgi

Detaylı

63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS. connectors

63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS. connectors 63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS connectors 38 63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS connectors Mermer ocakları ve maden ocakları, limanlar

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

ACİL DURUM LAMBASI / LED-151

ACİL DURUM LAMBASI / LED-151 Özellikler 400 mah kapasiteli, bakım gerektirmeyen ve uzun ömürlü batarya 500 Şarj batarya ömrü Yüksek ışık veren, enerji tasarrufu sağlayan, uzun ömürlü 15+1 LED 15 LED ve 1 LED aydınlatma şeklinde 2

Detaylı

J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu

J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Ürün Şeması:

Detaylı

AHC 5010 Saç Kesme & Bakım Seti Hair Clipper Set. kullanma kılavuzu user manual

AHC 5010 Saç Kesme & Bakım Seti Hair Clipper Set. kullanma kılavuzu user manual EN FR TR AHC 5010 Saç Kesme & Bakım Seti Hair Clipper Set kullanma kılavuzu user manual DİKKAT: Duş veya küvette kullanılmaz. UYARI: Bu cihazı küvet, duş teknesi ve su içeren diğer kaplara yakın yerde

Detaylı

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu CAMILLA Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Camilla Izgara ve Tost Makinesini sat

Detaylı

Elektrikli Cihazlarla İlgili Genel Güvenlik Talimatları

Elektrikli Cihazlarla İlgili Genel Güvenlik Talimatları Güvenlik Talimatları Bu cihaz sadece ev tipi kullanımlar içindir. Bu cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen güvenlik önerilerini ve kullanım talimatlarını

Detaylı

www.cagsanmerdiven.com - bilgi@cagsanmerdiven.com.tr

www.cagsanmerdiven.com - bilgi@cagsanmerdiven.com.tr Kurulum Kılavuzu Introduction Manuel YAY MONTAJ VİDALARI ZİNCİR KİLİT BRAKETİ SPRING ASSEMBLY SCREWS CHAIN LINK CATCH BRACKET AHŞAP ÇATI MERDİVENİ WOODEN LOFT LADDER www.cagsanmerdiven.com - bilgi@cagsanmerdiven.com.tr

Detaylı

KITCHEN SCALES KW Product code

KITCHEN SCALES KW Product code KITCHEN SCALES KW 5040 Product code 1805302 2 C A B D E 3 TÜRKÇE 90-93 4 GÜVENLİK VE KURULUM Lütfen bu cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu baştan sona okuyun! Yanlış kullanım nedeniyle oluşacak

Detaylı

İşe yeni başlarken güvenlik eğitimi

İşe yeni başlarken güvenlik eğitimi İşe yeni başlarken güvenlik eğitimi Téléphonez au : 1 Ici chantier À (commune ou arrondissement).................................................................................... N O.............. Rue......................................................................................................

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun. Bu talimatları ileride yararlanmak

Detaylı

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com 335 TRAKTÖR KOLTUKLARI ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE www.gurexseat.com Certificate Sertifikalarımız Sertifikalarımız Marka Tescil ISO 9001 : 00 HAKKIMIZDA ABOUT US Certificate Marka Tescil Şirket 197

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Cihazınızı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. BU CİHAZ SADECE EV TİPİ KULLANIMLAR İÇİNDİR. ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARILARIN AÇIKLANMASI

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Dematic Steel Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Dematic Steel Otomatik Çay

Detaylı

MIXWELL. Kullanım Kılavuzu El Blenderi. Instruction Manual Hand Blender

MIXWELL. Kullanım Kılavuzu El Blenderi. Instruction Manual Hand Blender MIXWELL TR GB Kullanım Kılavuzu El Blenderi Instruction Manual Hand Blender TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...3 Sorumluluk...3 Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar...3 Güvenlik...4

Detaylı

ALL-600 ALL-600 ALL-600 NLGI 00 (-30 C) - (-10 C) NLGI 0 (-10 C) - (0 C) NLGI 1 (0 C) - (10 C) NLGI 2 (10 C) - (30 C) NLGI 3 (30 C +) ALL-600 ALL-600 S ALL-600 S1 144 cm³ / dk 180 cm³ / dk 216 cm³ / dk

Detaylı

PROOFY IP 65 IP 65. Etanj aydınlatma aygıtları / Waterproof luminaires

PROOFY IP 65 IP 65. Etanj aydınlatma aygıtları / Waterproof luminaires 396 PROOFY LAMP 83 ün endüstriyel mekanları aydınlatmak için geliştirdiği PROOFY etanj serisi, IP koruma seviyesi istenen zorlu şartlarda görev yapacak şekilde tasarlandı. Sıva üstü olarak kullanılan ürünler,

Detaylı

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK

AKOPAK AKOPAK OPAX AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK AKOPAK Temizlik Ürünleri AKOPAK Temizlik ve Hijyen Ürünleri; deterjan ve kozmetik ürünlerinde endüstriyel ve evsel ürün üretiminde faaliyet gösteren bir firmadır. Konya da 1500 m² kapalı, 2000 m² açık alan üzerine

Detaylı

BLOOM IP20 ALÇIPAN MONTAJ KILAVUZU

BLOOM IP20 ALÇIPAN MONTAJ KILAVUZU BLOOM IP20 ALÇIPAN MONTAJ KILAVUZU BLOOM IP20 ALÇIPAN DRYWALL INSTALLATION GUIDE Voltaj / voltage: 220 240 VAC Frekans/Frequency 50-60 HZ Bu armatür ilgili standartlara uygun dizayn edilmiş ve üretilmiştirmontajı

Detaylı

ERY1401AOW. FR Réfrigérateur Notice d'utilisation 2 TR Soğutucu Kullanma Kılavuzu 15

ERY1401AOW. FR Réfrigérateur Notice d'utilisation 2 TR Soğutucu Kullanma Kılavuzu 15 ERY1401AOW FR Réfrigérateur Notice d'utilisation 2 TR Soğutucu Kullanma Kılavuzu 15 2 www.electrolux.com TABLE DES MATIÈRES 1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ... 3 2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ...4 3. FONCTIONNEMENT...6

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Talaş Nem Ölçüm Cihazı PCE-WT1N

Kullanım Kılavuzu Talaş Nem Ölçüm Cihazı PCE-WT1N PCE Teknik Cihazları Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Küçükçekmece / İstanbul Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr.pce-instruments.com/turkish

Detaylı

Içerik. 2 easywalker june omuz taşıma kemeri 2 Omuz taşıma kemeri 3 Bakım 3 Garanti Şartları TR - 1

Içerik. 2 easywalker june omuz taşıma kemeri 2 Omuz taşıma kemeri 3 Bakım 3 Garanti Şartları TR - 1 1 2 3 Içerik 2 easywalker june omuz taşıma kemeri 2 Omuz taşıma kemeri 3 Bakım 3 Garanti Şartları TR - 1 easywalker june omuz taşıma kemeri easywalker june omuz taşıma kemeri satın aldığınız için tebrik

Detaylı

PopCorn K 313. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker. Mısır Patlatma Makinesi.

PopCorn K 313. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker. Mısır Patlatma Makinesi. Model No: K 313 PopCorn Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 313 PopCorn Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker Meaning of the Symbols in These Instructions All

Detaylı

PANDOMO TerrazzoPlus, PANDOMO TerrazzoMicro ve PANDOMO TerrazzoBasic zeminler için Temizleme ve bakım talimatları

PANDOMO TerrazzoPlus, PANDOMO TerrazzoMicro ve PANDOMO TerrazzoBasic zeminler için Temizleme ve bakım talimatları pandomo Genel PANDOMO TerrazzoPlus, PANDOMO TerrazzoMicro ve PANDOMO TerrazzoBasic zeminler için Temizleme ve bakım talimatları Özenli ve düzenli temizleme ve uygun bir koruma ile zımparalanmış veya cilalanmış

Detaylı

PRELEVEMENT ET DON D ORGANES ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ

PRELEVEMENT ET DON D ORGANES ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ PRELEVEMENT ET DON D ORGANES ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ Turkan FILCAN Infirmière / Hemşire CHU Nancy POURQUOI CE SUJET? Vous informer Vous faire réfléchir Vous aidez à prendre position NEDEN BU KONU? Sizi bilgilendirmek

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 610 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 610 Nem ve Sıcaklık Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 610 testo kısa kullanım kılavuzu 610 1. Koruma

Detaylı

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815X-0 ABD de basılmıştır

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815X-0 ABD de basılmıştır rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815X-0 ABD de basılmıştır müşteri hizmet numarası Rexair in Tüketici Bakım Programı uyarınca, her yeni MiniJet Kalite Kontrol güvence testini

Detaylı

Toplantı Masaları Meeting Tables / Les Tables De Reunion

Toplantı Masaları Meeting Tables / Les Tables De Reunion Toplantı Masaları Meeting Tables / Les Tables De Reunion YÖNETİM KURULU TOPLNTI MSLRI BORD MEETING TBLES LES REUNIONS DE GROUPE DE GESTION - Elips Ellipse - Konsept Consept Toplantı Masaları Meeting Tables

Detaylı

ROOM MASTER. Kullanım Kılavuzu Dik Elektrikli Süpürge ve Buharlı Temizleyici. Instruction Manual Vacuum Steam Cleaner

ROOM MASTER. Kullanım Kılavuzu Dik Elektrikli Süpürge ve Buharlı Temizleyici. Instruction Manual Vacuum Steam Cleaner ROOM MASTER TR GB Kullanım Kılavuzu Dik Elektrikli Süpürge ve Buharlı Temizleyici Instruction Manual Vacuum Steam Cleaner TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma talimatları hakkında bilgi...3 Sorumluluk...3

Detaylı

- TESTO 720 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 720 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 720 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün Açıklaması (1) Prob soket(ler)i Ekran Testo 720 Kontrol butonları Pil bölmesi TUŞ FONKSİYONLARI Cihazı Açma Cihazı Kapama (Basılı tutunuz) Cihaz ışığı

Detaylı

Senso Mixx 30. Kullanım Kılavuzu El Blenderi. Instruction Manual Hand Blender

Senso Mixx 30. Kullanım Kılavuzu El Blenderi. Instruction Manual Hand Blender Senso Mixx 30 TR GB Kullanım Kılavuzu El Blenderi Instruction Manual Hand Blender TR İÇİNDEKİLER Genel Kullanma talimatları hakkında bilgi...3 Güvenlik önemlidir...3 Kullanma talimatları hakkında uyarılar...3

Detaylı

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES 2 AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES Günümüzde ahşap işleme ve talaş temizleme işlemleri için çok çeşitli makinalar üretilmekte, ahşaba talep artmakta ve makinalar

Detaylı

K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan

K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan Model No: K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 5018 Hanımeli Elektrikli Pişirici Pizza Pan MAIN PARTS 1 3 4 2 6 5 7 9 8 1. Glass lid 2. Handles 3. Cooking

Detaylı

1 - CANTEK köşe parçasını şekilde gösterildiği gibi yerleştirin;

1 - CANTEK köşe parçasını şekilde gösterildiği gibi yerleştirin; 1 - CANTEK köşe parçasını şekilde gösterildiği gibi yerleştirin; Insert CANTEK Corner Piece as shown.. 2 - CANTEK Köşe parçalarını 4 köşeye yerleştirilerek şekildeki gibi çerçeve elde edin. Kanal kesitinin

Detaylı

SİSTEM İnverter Klimalar

SİSTEM İnverter Klimalar KULLANIM KILAVUZU SİSTEM İnverter Klimalar MODELLER Tavana monteli Kanal tipi FXM40LVE FXMQ40MVE FXMQ40MAVE FXMQ200MAV7 FXM50LVE FXMQ50MVE FXMQ50MAVE FXMQ250MAV7 FXM63LVE FXMQ63MVE FXMQ63MAVE FXM80LVE

Detaylı

- TESTO 545 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 545 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 545 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün Açıklaması 1 2. Tuş Fonksiyonları 2 3 Ölçüm yapacağınız yerin adını cihazın location bölümüne kaydedip çıktısını alabilirsiniz. 4 5 6 7 Bakım, Onarım

Detaylı

ION JET. ION Jet Saç Düzleştirici ION Jet Hair Straightener

ION JET. ION Jet Saç Düzleştirici ION Jet Hair Straightener ION JET TR GB ION Jet Saç Düzleştirici ION Jet Hair Straightener 2 İÇİNDEKİLER TR Kullanma Talimatları Hakkında Bilgi...4 Sorumluluk...4 Kullanma Talimatları Hakkında Uyarılar...4 CE Uygunluk Deklerasyonu...5

Detaylı

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen GARANTİ 2 YIL Talimatlar Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatları tamamen ve dikkatlice okuyun. Bu kılavuz cihazınızın bir parçasıdır. Bu

Detaylı

KT 33. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcısı. Instructions Manual Kettle

KT 33. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcısı. Instructions Manual Kettle KT 33 TR GB Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcısı Instructions Manual Kettle İÇİNDEKİLER TR Genel... Kullanma talimatları hakkında bilgi... Sorumluluk... Kullanma talimatları hakkında uyarılar... Güvenlik...

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzu. Kullanıcı için. VRT 250; VRT 250f. Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH

Kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzu. Kullanıcı için. VRT 250; VRT 250f. Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH Kullanma kılavuzu Kullanıcı için Kullanma kılavuzu VRT 250; VRT 250f TR Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaylı

THALES. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instructions Manual Tea Maker

THALES. Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi. Instructions Manual Tea Maker THALES TR GB Kullanım Kılavuzu Çay Makinesi Instructions Manual Tea Maker İÇİNDEKİLER TR Genel...4 Kullanma talimatları hakkında bilgi...4 Sorumluluk...4 Kullanma talimatları hakkında uyarılar...4 Güvenlik...5

Detaylı

Rousseau, Toplumsal Sözleşme (I, 4): YETKE DOĞAL DEĞİL

Rousseau, Toplumsal Sözleşme (I, 4): YETKE DOĞAL DEĞİL Rousseau, Toplumsal Sözleşme (I, 4): YETKE DOĞAL DEĞİL Hiçbir insanın kendi benzerleri üzerinde doğal bir yetkesi olmadığına göre, ve zor hiçbir hak yaratmadığına göre, insanlar arasındaki tüm meşru yetkenin

Detaylı

VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU GA RA NT İ 2 YIL

VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU GA RA NT İ 2 YIL VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU Vestel Cool Fan MV GA RA NT İ 2 YIL DĠKKAT Cihazınızı güvenli bir Ģekilde kullanmak için lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere

Detaylı

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir, ticari kullanım için uygun değildir. Kullanma kılavuzunu itinalı bir şekilde okuyunuz ve ileride lazım olma ihtimaline karşı saklayınız! Güvenlik Bilgileri Uyarılar

Detaylı

Инструкция по эксплуатации Tермоконтейнер для транспортировки

Инструкция по эксплуатации Tермоконтейнер для транспортировки 300102 Bedienungsanleitung Thermo-Transportbehälter Instruction manual Thermo transport container Mode d emploi Conteneur isotherme pour le transport Manuale di utilizzo Contenitore termico per il trasporto

Detaylı

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ 1. BÜTÜN NOTLARI DİKKATLE OKUYUN. 2. SICAK METAL YÜZEYE DOKUNMAYIN. SAPINDAN TUTMALISINIZ. 3. ELEKTRİK ÇARPMASINI ÖNLEMEK İÇİN,

Detaylı

GALAXY. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı. Instruction Manual Kettle

GALAXY. Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı. Instruction Manual Kettle GALAXY TR GB Kullanım Kılavuzu Su Isıtıcı Instruction Manual Kettle TR İÇİNDEKİLER Genel... Kullanma talimatları hakkında bilgi... Sorumluluk... Kullanma talimatları hakkında uyarılar... Güvenlik... CE

Detaylı

Trima. Kulak-Burun K l Temizleme Cihaz - Kullanma K lavuzu Nose And Ear Hair Trimmer - Instruction Manual

Trima. Kulak-Burun K l Temizleme Cihaz - Kullanma K lavuzu Nose And Ear Hair Trimmer - Instruction Manual Trima Kulak-Burun K l Temizleme Cihaz - Kullanma K lavuzu Nose And Ear Hair Trimmer - Instruction Manual Girifl: Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Trima kulak burun k l temizleme

Detaylı

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions.

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We offer you cost and competing advantages with our professional staff and the experience gained through

Detaylı

COMMERCIAL CATALOGUE JULY 2014

COMMERCIAL CATALOGUE JULY 2014 Market HMY arabalarımız TROLLEYS COMMERCIAL CATALOGUE JULY 2014 Conception : HMY Graphique, Design & Fabrication : Département Marketing HMY Mise en page : Département Marketing HMY Photo : HMY Version

Detaylı

STAJ SORULARI QUESTIONNAIRE

STAJ SORULARI QUESTIONNAIRE GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ UNIVERSITE GALATASARAY FACULTE D'INGENIERIE ET DE TECHNOLOGIE STAJ SORULARI QUESTIONNAIRE DEPARTEMENT DE GENIE INDUSTRIEL QUESTIONNAIRE DU PREMIER

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzu. Kullanıcı için. VRT 35; VRT 35f. Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH

Kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzu. Kullanıcı için. VRT 35; VRT 35f. Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH Kullanma kılavuzu Kullanıcı için Kullanma kılavuzu VRT 35; VRT 35f TR Yayınlayan/üretici Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaylı

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT

ISGIP 3T RISK ASSESSMENT Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (www.isgip.org) This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Improvement of Occupational

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles - 01 / 03 PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE DETAIL DRAWINGS - 04 / 06

Detaylı