Wheek. FSC-KAL-01 Version: 06

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Wheek. FSC-KAL-01 Version: 06"

Transkript

1 Wheek FSC-KAL-01 Version: 06 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 1

2 [01] x 4 (1980 x 100 x 24mm) [02] x 4 (1980 x 75 x 24mm) [03] x 4 [04] x 4 [05] x 4 [06] x 1 [07] x 4 [08] x 4 [09] x 4 [10] x 4 [11] x 1 [12] x 4 [13] x 8 [14] x 108 1:1 [19] x 8 (M6 x 60mm) [20] x 12 (M6 x 60mm) [15] x 40 [16] x 28 [21] x 16 (M6 x 40mm) [22] x 16 (M6 x 35mm) [17] x 1 [18] x 8 [23] x 16 (M6 x 30mm) [24] x 8 (M6 x 15mm) Wheek Gazebo by Blooma FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 2

3 Wheek Wheek Gazebo 05 FR Wheek Tonnelle 11 PL Wheek Altana 17 Wheek Бeceдка 23 TR Wheek Çardak 29 Assembly Assemblage Montaż Cбopкa Kurulum 33 3 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 3

4 Preston Gazebo by Blooma 4 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 4

5 GB IE Let's get started... Getting started... Before you start 06 Safety 07 In more detail... Care and maintenance 08 Assembly 33 5 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 5

6 GB IE Wheek Gazebo by Blooma Before you start You will need Getting started... 6 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 6

7 Wheek Gazebo by Blooma Check that you have noted all the following instructions: Safety GB IE Always use on firm level ground. Periodic structural checks of this product should be undertaken, do not use if you have any doubts about its fitness for purpose. Do not let children play with this product. For domestic use only. Never stay under this product in thunderstorms. Do not hang any objects from the ribs and frame of this product. This product is designed for occasional use only. This is not to be used as a permanent structure and must be protected from adverse weather conditions such as high winds, heavy rain and snow. Do not use in such conditions. Dismantle and store safely to prevent any damage occurring. Getting started... IMPORTANT - RETAIN THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY 7 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 7

8 GB IE Wheek Gazebo by Blooma Care and maintenance The 4 golden rules for care In more detail... Use warm water with a mild detergent and a soft damp cloth to clean the surface of the product and to remove any stains or mildew. Wipe dry with a clean cloth. Never use any solvents, scourers, abrasives, bleach, acids, strong detergents, aggressive chemical cleaners or solvent-type cleaning solutions on the product. Do not use a high-pressure washer for cleaning of this product. Please refer to the sewn in label for fabric care instructions. At the beginning of the season > > Check to ensure that all components and fixings of this product are secure, do not use if you have any doubts about its fitness for purpose. At the end of the season > > This product should be stored under cover during prolonged spells of adverse weather (wet or cold) and also during the winter (ideally in a garden shed or garage). > > Always clean and dry thoroughly before storage. 8 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 8

9 9 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 9

10 Wheek Gazebo par Blooma 10 Réf: FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 10

11 FR C est parti... Pour bien commencer Avant de commencer 12 Sécurité 13 Et dans le détail... Entretien et maintenance 14 Assemblage FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 11

12 FR Wheek Gazebo par Blooma Avant de commencer Pour bien commencer... Vous aurez besoin de 12 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 12

13 Wheek Gazebo par Blooma Sécurité FR Vérifiez que vous avez intégré toutes les consignes cidessous. Positionnez le produit de manière stable sur un sol plan. Vérifiez régulièrement ce produit. En cas de doute, ne l'utilisez pas. Ne laissez pas les enfants manipuler les produits. Utilisation domestique uniquement. Tenir éloigné d une flamme. Ne pas rester sous ce produit en cas d orage. Ne suspendez aucun objet à l armature de ce produit. Ce produit est destiné pour être utilisé occasionnellement. Il ne doit pas être utilisé comme structure permanente et doit être protégé des mauvaises conditions météorologiques telles que les grands vents, les pluies fortes et la neige. N'utilisez pas ce produit dans les conditions susmentionnées. Démontez-le et rangez-le en sécurité pour éviter tout dommage éventuel. A monter soi même. Pour bien commencer... IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE SOIGNEUSEMENT 13 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 13

14 GB FR IE Wheek Gazebo par Blooma Entretien et maintenance Les 4 règles d'or pour l'entretien Et dans le détail... Utilisez un mélange d''eau chaude et de détergent doux et un chiffon doux et humide pour nettoyer la surface du produit et retirer toute tache et moisissure. Séchez à l'aide d'un chiffon propre. N'utilisez jamais de solvants, de produits à récurer, d'abrasifs, de javel, d'acides, de détergents puissants, de détergents chimiques agressifs ou de détergents à base de solvant sur le produit. Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression sur ce produit. Pour procéder au nettoyage du tissu, veuillez vous référer à l'étiquette cousue à l'intérieur. En début de saison > > Vérifiez que tous les composants et fixations de ce produit sont fermement serrés ; en cas de doute concernant son aptitude à l'emploi prévu, ne l'utilisez pas. En fin de saison > > TL hiver ou en cas d intempéries prolongées, il est recommandé de ranger ce produit dans un garage ou une pièce aérée sans chauffage. Ne le couvrez pas. > > Nettoyez et séchez toujours le produit complètement avant de procéder à son rangement.. 14 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 14

15 15 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 15

16 Wheek Gazebo par Blooma według Blooma 16 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 16

17 PL Wprowadzenie... Pierwsze kroki... Przed rozpoczęciem użytkowania 18 Bezpieczeństwo 19 Więcej szczegółów... Czyszczenie i konserwacja 20 Montaż FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 17

18 PL Wheek Gazebo par Blooma według Blooma Przed rozpoczęciem użytkowania Potrzeba Pierwsze kroki FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 18

19 Wheek Gazebo par Blooma według Blooma Bezpieczeństwo PL Użytkownik powinien sprawdzić, czy zapoznał się z wszystkimi poniższymi instrukcjami: Zawsze umieszczaj produkt na stabilnej, równej powierzchni. Należy okresowo sprawdzać stan produktu. Nie używaj go, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości na temat przydatności produktu do użycia. Nie pozwól, aby produktem bawiły się dzieci. Meble przeznaczone do użytkowania prywatnego: domowego. Trzymaj z dala od płomieni i bezpośrednich źródeł ciepła, takich jak ogrzewaczy gazowych i grillów. Nigdy nie stój pod niniejszym meblem podczas burzy. Nie zawieszaj żadnych przedmiotów na żebrach lub ramach produktu. Niniejszy produkt jest wyłącznie przeznaczony do okazjonalnego użycia. Nie powinien być używany jako permanentna konstrukcja i musi być chroniony przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak silny wiatr lub obfite opady deszczu i śniegu. Nie używaj w takich warunkach. Rozmontuj i przechowuj w sposób bezpieczny, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Pierwsze kroki... WAŻNE - NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE INFORMACJE I ZACHOWAĆ JE W BEZPIECZNYM MIEJSCU 19 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 19

20 GB PL IE Wheek Gazebo par Blooma według Blooma Czyszczenie i konserwacja 4 głównych zasad stałego użytkowania Więcej szczegółów... Użyj ciepłej wody z łagodnym detergentem i suchej szmatki do czyszczenia powierzchni produktu, w celu usunięcia plam lub pleśni. Wytrzyj do sucha czystą szmatką. Nigdy nie używaj rozpuszczalników, druciaków, ostrych myjek, wybielaczy, kwasów, silnych detergentów, agresywnych chemicznych środków czyszczących lub środków czyszczących zawierających rozpuszczalnik do czyszczenia produktu. Do czyszczenia produktu nie używaj myjek wysokociśnieniowych. Informacje na temat czyszczenia tkaniny znajdują się na przyszytej metce. Na początku sezonu > > Przed użyciem proszę upewnić się, że wszystkie części i elementy montażowe zostały prawidłowo przymocowane. Nie używaj, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości na temat ich przydatności do użycia. Na końcu sezonu > > Niniejszy produkt powinien być przykryty pokrowcem podczas jego przechowywania, jeśli nie zamierzone jest jego użycie przez dłuższy okres czasu lub podczas złych warunków atmosferycznych (opady deszczu lub niska temperatura otoczenia) oraz podczas zimy (najlepiej przechowywać w schowku lub w garażu). > > Zawsze wyczyść i osusz przed przechowywaniem. 20 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 20

21 21 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 21

22 Wheek Gazebo по Blooma 22 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 22

23 RUS Давайте начнем... Начало... Безопасность 25 Безопасность 26 Подробнее... Уход и обслуживание 27 Сборка FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 23

24 RUS Wheek Gazebo по Blooma Перед началом Вам потребуется Начало FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 24

25 Wheek Gazebo по Blooma Безопасность RUS Убедитесь, что Вы обратили внимание на все следующие инструкции: Всегда используйте на твердой ровной земле. Необходимо периодически проверять состояние продукции. Не используйте продукцию, если у вас есть сомнения в пригодности к использованию. Не позволяйте детям играть с этой продукцией. Только для использования дома. Берегите от открытого огня и прямых источников тепла, таких как обогреватели и барбекю. Не находитесь под продукцией во время грозы. Не вешайте предметы на ребра и рамку продукции. Начало... Продукция предназначена только для периодического использования. Она не должна использоваться в качестве постоянной структуры, и ее нужно защищать от неблагоприятной погоды, такой как сильный ветер, ливень или снегопад. Не используйте в таких условиях. Разберите и храните в безопасном месте, чтобы не было повреждений. ВАЖНО - СОХРАНИТЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО 25 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 25

26 RUS GB IE Wheek Gazebo по Blooma Уход и обслуживание 4 золотых правила для постоянного использования Подробнее... Используйте теплую воду с мягким моющим средством и мягкую влажную ткань для чистки поверхности продукции и удаления пятен и плесени. После этого насухо вытрите чистой тканью. Никогда не используйте растворители, жесткие мочалки, абразивные материалы, отбеливатели, кислоту, сильные моющие средства, агрессивные химические очистители или чистящие растворы на основе растворителей при чистке продукции. Не используйте высоконапорные промыватели для чистки этой продукции. Инструкции по чистке ткани указаны на этикетке. В начале сезона > > Проверьте надежность всех компонентов и креплений продукции, не используйте продукцию, если у вас есть сомнения в пригодности к использованию. В конце сезона > > Эту продукцию нужно хранить накрытой во время длительных периодов неблагоприятной погоды (влажной или холодной), а также зимой ( лучше всего в садовом сарае или гараже). > > Всегда тщательно очищайте и высушивайте перед хранением. 26 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 26

27 27 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 27

28 Wheek Gazebo Blooma ya göre 28 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 28

29 TR Başlayalım... Başlarken... Siz başlamadan önce 30 Güvenlik 31 Daha detaylı olarak... Bakım 32 Kuruluma FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 29

30 TR Wheek Gazebo Blooma ya göre Siz başlamadan önce İhtiyacınız olacak Başlarken FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 30

31 Wheek Gazebo Blooma ya göre Güvenlik TR Aşağıdaki tüm talimatlara uyduğunuzu kontrol edin: Her zaman sağlam bir zemin üzerinde kullanın. Bu ürünün periyodik yapısal kontrolleri gerçekleştirilmeli, amaca uygun kullanımı ile ilgili şüphe olması durumunda kullanılmamalıdır. Çocukların bu mobilya ile oynamalarına izin vermeyin. Sadece ev kullanımı içindir. Açık alevler ile ev tipi ısıtıcı ve barbekü gibi doğrudan ısı kaynaklarından uzak tutun. Gök gürültülü sağanak yağışlarda bu ürünün altında asla durmayın. Bu ürünün iskeletine veya çerçevesine herhangi bir nesne asmayın. Bu ürün sadece geçici kullanım için tasarlanmıştır. Kalıcı bir yapı olarak kullanılmamalı ve kuvvetli rüzgar, şiddetli yağmur, kar gibi elverişsiz hava koşullarından korunmalıdır. Bu koşullar altında kullanmayın. Herhangi bir hasara meydan vermemek için ürünü demonte edin ve güvenli bir şekilde saklayın. Bu ürünün bağlanti veya montaji tüketi ci ye ai tti r. Montaj hi zmeti veya bu ad altinda alinan montaj bedeli ürünün satiş bedeli ne dahi l deği ldi r. Başlarken... ÖNEMLİ BU BİLGİLERİ DAHA SONRA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYIN: DİKKATLE OKUYUN 31 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 31

32 GB TR IE Wheek Gazebo Blooma ya göre Bakım Kullanım halindeyken 4 altın kural Daha detaylı olarak Ürünün yüzeyini temizlemek ve leke veya pasları çıkarmak için hafif deterjanlı ılık su ve yumuşak nemli bir bez kullanın. Temiz bir bezle kurulayın. Ürün üzerinde asla çözücü, aşındırıcı, beyazlatıcı maddeler, asitler, güçlü deterjanlar, eritici kimyasal temizleyiciler veya çözücü tip temizleme solüsyonları kullanmayın. Bu ürünün temizlenmesi için yüksek basınçlı bir yıkama makinesi kullanmayın. Kumaşın temizlenmesi için lütfen dikili etikete bakın. Sezon başlarken > > Bu ürünün tüm parçaları ve donanımlarının güvenli olduğundan emin olun, amaca uygun kullanımı ile ilgili şüphe olması durumunda kullanmayın. Sezon biterken > > Bu ürün, uzun süreli kötü hava şartlarında (yağmur veya soğuk) ve kış boyunca üzerine örtü örtülerek muhafaza edilmelidir (ideal olarak bahçedeki bir baraka veya garajda). > > Muhafaza etmeden önce daima temizleyin ve iyice kurulayın. 32 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 32

33 Assembly Assemblage Montaż Cбopкa Kurulum 01 [01] [23] [02] [23] B [10] [14] [10] [14] [15] A [14] [15] [16] [20] [15] B B B [16] A [17] [20] [02] [01] 02 [23] [03] [04] [04] [16] [16] [21] C C [21] [03] 33 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 33

34 03 [08] D [14] [15] D [15] [14] [08] [17] [14] [22] [22] 04 [09] [15] [14] [09] [14] [15] [23] [14] [14] E [15] [17] E E [14] [19] [14] [24] [19] [23] [24] 34 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 34

35 05 [05] [18] F [18] [11] [05] [05] [18] [18] F [05] [18] G [05] F [11] G [18] [05] [18] 06 [12] J H J H I [12] I 35 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 35

36 07 [06] [06] 08 [07] K L [13] [07] L K L [13] 36 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 36

37 37 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 37

38 38 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 38

39 39 FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 39

40 GB-IE B&Q plc, Chandlers Ford, Hampshire, SO53 3YX FR BP Templemars PL RUS Importer/Producent: Castorama sp. zo.o. ul. Krakowiaków Warszawa Castorama Russia, , Москва, Дербеневская набережная, дом 7, стр. 8, 3-й этаж +7 (495) TR Müşteri Hattı: (0212/0216) İthalatçı Firma: Koçtaş Yapı Marketleri Tic. A.Ş. Adres: Taşdelen Şile Otobanı 11. Km Alemdar Sapağı Sırrı Çelik Bulvarı Ümraniye İstanbul Türkiye Tel: Faks: FSC-KAL-01-Blooma-IM-06.indb 40

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Türk Patent Enstitüsü Tasarım Tescilli 5 Dakikada Kurulum Alman TÜV Rheinland Tarafından Güvenlik Onaylı Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Ürünün kurulum ve kullanımından önce kılavuzu

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SCF676, SCF675 EN Introduction The Philips AVENT Glass bottle sleeve is designed to specifically fit the Philips AVENT Natural Glass feeding

Detaylı

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE www.odabu.com.tr UYARI MONTAJ VE KULLANIM ÖNCESİ KILAVUZ İÇİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ KILAVUZU İHTİYAÇ DURUMUNDA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ Güvenlik

Detaylı

TR Mika ısıtıcı 03 02

TR Mika ısıtıcı 03 02 Mika ısıtıcı TR Mika ısıtıcı 03 02 03 Ref : 2000014460 (beyaz) 2000014463 (siyah) TR Haydi başlayalım... Bu talimatlar güvenliğiniz içindir. Lütfen kullanımdan önce bunları iyice okuyunuz ve ileride başvurmak

Detaylı

EN 1130-1:1996 standartlarına uygundur. Bu ürün Primi Sogni s.r.l. firması tarafından Kraft markası için özel olarak İtalya da üretilmiştir.

EN 1130-1:1996 standartlarına uygundur. Bu ürün Primi Sogni s.r.l. firması tarafından Kraft markası için özel olarak İtalya da üretilmiştir. Ithalatçı Firma: ATAK DIŞ TICARET A.Ş Maya Akar Center Kat 20 Esentepe / İstanbul TURKEY BABY BEAR ORANGE BABY BEAR GREEN DOG BLUE DOG GREEN ISTRUZIONI D USO NOTICE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTIONS

Detaylı

LEATHER DECORATION TAKDİM INTRODUCTION

LEATHER DECORATION TAKDİM INTRODUCTION TAKDİM INTRODUCTION AREL DERİ 1960 yılında başladığı mobilya dekorasyon üretimini 48 yıldır başarı ile devam ettirmektedir. Değişen zamanın yenilik ve gelişimini takip eden firmamız 2000 yılında deri ile

Detaylı

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide IP8172/72P Fixed Network Camera Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska 5MP Full HD Focus Assist Kurulum Öncesi Uyarılar

Detaylı

CADILLAC AIR. Travel Sistem Bebek Arabası Kurulum ve Kullanma Kılavuzu. Avrupa Güvenlik Standartlarına Uygundur.

CADILLAC AIR. Travel Sistem Bebek Arabası Kurulum ve Kullanma Kılavuzu. Avrupa Güvenlik Standartlarına Uygundur. CADILLAC AIR Travel Sistem Bebek Arabası Kurulum ve Kullanma Kılavuzu Avrupa Güvenlik Standartlarına Uygundur. Çocuğunuzun güvenliği için açıklamaları dikkatlice okuyup kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Cher client, Nous vous félicitons pour l achat de ce produit CONFORAMA; Avant d'utiliser le produit, prenez le temps de lire attentivement le mode d emploi suivant. ATTENTION! Cette chaise est prévue pour

Detaylı

INSTALLATION INSTRUCTIONS. York Prelude Part #: Read carefully. Wear protective gloves

INSTALLATION INSTRUCTIONS. York Prelude Part #: Read carefully. Wear protective gloves INSTALLATION INSTRUCTIONS York Prelude Part #: 1720 Confidence from start to finish. Read carefully Wear protective gloves JACLO.COM PG 1 PARTS 1. Wall support 2. Screws and expansion bolts 3. Cover 4.

Detaylı

FORMULA YÜRÜTEÇ Kurulum ve Kullanma Kılavuzu

FORMULA YÜRÜTEÇ Kurulum ve Kullanma Kılavuzu FORMULA YÜRÜTEÇ Kurulum ve Kullanma Kılavuzu TV EN273:2005 e uygundur. ASTM F977-2 Standartlarına uygundur. Çocuğunuzun güvenliği için açıklamaları dikkatlice okuyup kullanım kılavuzunu saklayınız. For

Detaylı

BAZA - BAŞLIK Garanti Belgesi ve Kullanım Kılavuzu User s Guide Gebrauchsanweisung Guide De L utilisateur

BAZA - BAŞLIK Garanti Belgesi ve Kullanım Kılavuzu User s Guide Gebrauchsanweisung Guide De L utilisateur k a l i t e i l e t i ş i m lütfen saklayınız! please keep it! bitte bewahren sie! s e r v i s memnuniyet BAZA - BAŞLIK Garanti Belgesi ve Kullanım Kılavuzu User s Guide Gebrauchsanweisung Guide De L utilisateur

Detaylı

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIZLI PVC KAPI MONTAJ KLAVUZU MODEL FUD 2015.01 MONTAJ KLAVUZU/INSTALLATION BOOK INTRODUCTION The information contained in this manual will allow you to install your

Detaylı

WEM500 BOTTLE WARMER CHAUFFE - BIBERON BİBERON ISITICISI USER MANUAL MODE D EMPLOI KULLANIM KILAVUZU

WEM500 BOTTLE WARMER CHAUFFE - BIBERON BİBERON ISITICISI USER MANUAL MODE D EMPLOI KULLANIM KILAVUZU WEM500 BOTTLE WARMER CHAUFFE - BIBERON BİBERON ISITICISI USER MANUAL MODE D EMPLOI KULLANIM KILAVUZU EN FR TR Contents User Manual... 3 Composition... 3 Important information... 3 Getting started... 4

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

Mezun ( ) Sınav Salon Numarası GENEL AÇIKLAMA (GENERAL INSTRUCTIONS) In the test,

Mezun ( ) Sınav Salon Numarası GENEL AÇIKLAMA (GENERAL INSTRUCTIONS) In the test, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (KTÜYÖS) Karadeniz Technical University The Examination for Foreign Students A TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ / THE BASIC LEARNING SKILLS TEST

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION

KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION STAR MİNİPRO MERDİVEN TEMİZLEME MAKİNASI STAR MINIPRO STAIR CLEANING MACHINE STAR MINIPRO MINI MONOBROSSE KULLANIM KLAVUZU USER MANUAL MANUEL D UTILISATION STAR MİNİPRO 1 Plastik Kapak 2 Fırça Motoru:

Detaylı

Indoor wireless headphones

Indoor wireless headphones Register your product and get support at www.philips.com/welcome Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 TR Kullanım kılavuzu SHC8535 SHC8535 A a b B a c d b e f c C D E F a G b H I 1 Kutuda neler var

Detaylı

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be FR Notice d'utilisation 2 TR Kullanma Kılavuzu 11 Réfrigérateur/congélateur Buzdolabı ZRT23100WA Sommaire Instructions de sécurité 2 Avant la première utilisation 4 Utilisation quotidienne 5 Conseils 5

Detaylı

Sayfa 1 / 5

Sayfa 1 / 5 1 ÖNEMLİ BİLGİLER Kullanmadan önce bu talimatları okuyunuz: İleride de kullanabilmek için bu kullanma kılavuzunu güvenli bir yerde saklayınız. İmalatçı Bilgileri MESPA SAĞLIK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

TR7210 ASUS Transformer Pad QSG. 2. Hazneyi yuvasından çıkartın. SIM kartı hazneye takın. 3. SIM kart haznesini yuvasına tam olarak sokun.

TR7210 ASUS Transformer Pad QSG. 2. Hazneyi yuvasından çıkartın. SIM kartı hazneye takın. 3. SIM kart haznesini yuvasına tam olarak sokun. TR7210 ASUS Transformer Pad QSG TF300TG 3G Bağlan a an Yöneticisi ne s SIM kar n tak mas 1. SIM kart haznesi çıkartma düğmesine basmak için düzleştirilmiş bir ataç kullanın. 2. Hazneyi yuvasından çıkartın.

Detaylı

WEM500 BOTTLE WARMER CHAUFFE - BIBERON BİBERON ISITICISI BİBERON ISITICILARI USER MANUAL MODE D EMPLOI KULLANIM KILAVUZU

WEM500 BOTTLE WARMER CHAUFFE - BIBERON BİBERON ISITICISI BİBERON ISITICILARI USER MANUAL MODE D EMPLOI KULLANIM KILAVUZU WEM500 BOTTLE WARMER CHAUFFE - BIBERON BİBERON ISITICISI BİBERON ISITICILARI USER MANUAL MODE D EMPLOI KULLANIM KILAVUZU EN FR TR Contents User Manual... 3 Composition... 3 Important information... 3 Getting

Detaylı

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1 H48.33b H48.33b.54.1 Introduction Filter drier shells are important equipments for refrigeration and air conditioning systems. They are designed to be used in the suction line and liquid line. Filter drier

Detaylı

Etiketi Okuyun! Evdeki Deterjan ve Temizlik Ürünlerinin Güvenli Kullanımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Etiketi Okuyun! Evdeki Deterjan ve Temizlik Ürünlerinin Güvenli Kullanımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler Etiketi Okuyun! Evdeki Deterjan ve Temizlik Ürünlerinin Güvenli Kullanımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler Ev tipi temizlik ürünlerinin üzerinde yeni uyarı işaretleri görebilirsiniz. Görmeye alışık olduğunuz

Detaylı

Lesson 11 Weather and Seasons Hava Durumu ve Mevsimler

Lesson 11 Weather and Seasons Hava Durumu ve Mevsimler This lesson will introduce you to: - Vocabulary related to weather, seasons, and climate - How to ask for and give temperatures - How to understand weather reports - How to discuss the weather and climate

Detaylı

Yeni Nesil Dekoratif Laminat

Yeni Nesil Dekoratif Laminat Yeni Nesil Dekoratif Laminat 1001 Silver GL Gümüş Ayna 1101 Silver Mat Gümüş Mat 1201 Silver Brushed Gümüş Fırça 2001 5x15 Kare İçi Boş Silver 8x30 Yuvarlak İçi Boş Silver 10x40 Kare İçi Boş Gümüş 2051

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Fransızca-Hintçe

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Fransızca-Hintçe Dilekler : Evlilik Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. त म ह र श द क अवसर पर बध ई ह. म र आश र व द ह क त म सद स ख रह. Yeni evli bir çifti Félicitations et meilleurs

Detaylı

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Detaylı

Sayfa 1 / 5

Sayfa 1 / 5 1 ÖNEMLİ BİLGİLER Kullanmadan önce bu talimatları okuyunuz: İleride de kullanabilmek için bu kullanma kılavuzunu güvenli bir yerde saklayınız. İmalatçı Bilgileri MESPA SAĞLIK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych

Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych LAGAN PL TR HGC3K POLSKI Pełny wykaz punktów serwisowych współpracujących z firmą IKEA wraz z numerami telefonów w poszczególnych krajach znajduje się na ostatniej stronie niniejszej instrukcji. TÜRKÇE

Detaylı

Sayfa 1 / 6

Sayfa 1 / 6 1 ÖNEMLĐ BĐLGĐLER Kullanmadan önce bu talimatları okuyunuz: Đleride de kullanabilmek için bu kullanma kılavuzunu güvenli bir yerde saklayınız. Đmalatçı Bilgileri MESPA SAĞLIK MALZEMELERĐ SANAYĐ VE TĐCARET

Detaylı

Kişisel Mektup. Mektup - Adres. Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş. Kadife sokak no: , Bostancı, Kadıköy, İstanbul

Kişisel Mektup. Mektup - Adres. Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş. Kadife sokak no: , Bostancı, Kadıköy, İstanbul - Adres Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş. Kadife sokak no:17 34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul adres formatı:, şirket ismi sokak / cadde ismi + numarası posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il Jeremy

Detaylı

Seyahat Konaklama. Konaklama - Bulma. Konaklama - Rezervasyon. Nereden bulabilirim? Où puis-je trouver? Konaklama için yön sorma

Seyahat Konaklama. Konaklama - Bulma. Konaklama - Rezervasyon. Nereden bulabilirim? Où puis-je trouver? Konaklama için yön sorma - Bulma Nereden bulabilirim? Où puis-je trouver? için yön sorma kiralamak için... oda?... une chambre à louer? türü... bir hostel?... une auberge de jeunesse? türü... bir otel?... un hôtel? türü... bir

Detaylı

ASSIST. Kullanım Kılavuzu Doğrayıcı. Instruction Manual Chopper

ASSIST. Kullanım Kılavuzu Doğrayıcı. Instruction Manual Chopper ASSIST TR GB Kullanım Kılavuzu Doğrayıcı Instruction Manual Chopper Cam Hazne / Glass Bowl Plastik Hazne / Plastic Bowl TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Kullanma talimatları hakkında bilgi...3 Sorumluluk...3 Güvenlik

Detaylı

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU 1 5 2 4 3 6 7 8 1. Kilit Düzenekli Kapak 2. Şeffaf Su Seviye Göstergesi 3. Alt Elektrik Tabanı 4. Açma / Kapama Anahtarı 5. Gösterge Lambası 6. Su Filtresi 7. Açık

Detaylı

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır.

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır. Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla uyduğundan

Detaylı

KVC kullanım kılavuzu instruction manual. aspirateur 2 en 1 2 in 1 vacuum cleaner

KVC kullanım kılavuzu instruction manual. aspirateur 2 en 1 2 in 1 vacuum cleaner KVC 4103 kullanım kılavuzu instruction manual EN FR AR TR aspirateur 2 en 1 2 in 1 vacuum cleaner Bu cihaz ev kullanımı için tasarlanıp, üretilmiştir. Ticari veya sanayi amaçlı kullanıma uygun değildir.

Detaylı

Netbook mouse SPM TR Kullanım kılavuzu. Register your product and get support at

Netbook mouse SPM TR Kullanım kılavuzu. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Netbook mouse SPM6800 TR Kullanım kılavuzu Philips Consumer Lifestyle AQ95-56F-1240KR 2010...... (Report No. / Numéro du Rapport) (Year

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

POWERSHRED. H-8C/H-8Cd. Quality Office Products Since 1917

POWERSHRED. H-8C/H-8Cd. Quality Office Products Since 1917 POWERSHRED H-8C/H-8Cd Please read these instructions before use. Do not discard: keep for future reference. Lire ces instructions avant utilisation. Ne pas jeter : conserver pour référence ultérieure.

Detaylı

1150 W TRIPPER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG T U T M A S A P I

1150 W TRIPPER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG T U T M A S A P I TRIPPER AR 690 SEYAHAT ÜTÜSÜ AR 690 TRAVEL IRON AR 690 REİSE BÜGELEİSEN KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1150 W KATLANABİLİR T U T M A S A P I SEYAHATLER İÇİN EN 1- Ceramıc coated

Detaylı

Sayfa 1 / 7

Sayfa 1 / 7 1 ÖNEMLİ BİLGİLER Kullanmadan önce bu talimatları okuyunuz: İleride de kullanabilmek için bu kullanma kılavuzunu güvenli bir yerde saklayınız. İmalatçı Bilgileri MESPA SAĞLIK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

Uyarı Su ısıtıcısını sadece su ısıtmak için kullanın.

Uyarı Su ısıtıcısını sadece su ısıtmak için kullanın. GARANTİ 2 YIL Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla

Detaylı

Sayın Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Sayın Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adres Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikan adres formatı: sokak numarası+sokak ismi ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu Mr. Adam Smith Smith's

Detaylı

Sayfa 1 / 6

Sayfa 1 / 6 1 ÖNEMLİ BİLGİLER Kullanmadan önce bu talimatları okuyunuz: İleride de kullanabilmek için bu kullanma kılavuzunu güvenli bir yerde saklayınız. İmalatçı Bilgileri MESPA SAĞLIK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Meira Mini Robot Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Meira mini robotu sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

user manual mode d'emploi kullanım kılavuzu KK 3310 kablosuz su ısıtıcı cordless kettle bouillore

user manual mode d'emploi kullanım kılavuzu KK 3310 kablosuz su ısıtıcı cordless kettle bouillore user manual mode d'emploi kullanım kılavuzu EN FR KK 3310 kablosuz su ısıtıcı cordless kettle bouillore Bu cihaz ev kullanımı için tasarlanıp, üretilmiştir. Ticari veya sanayi amaçlı kullanıma uygun değildir.

Detaylı

Sayfa 1 / 9

Sayfa 1 / 9 1 ÖNEMLİ BİLGİLER Kullanmadan önce bu talimatları okuyunuz: İleride de kullanabilmek için bu kullanma kılavuzunu güvenli bir yerde saklayınız. İmalatçı Bilgileri MESPA SAĞLIK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

RİO 2000 AR 679 SERAMİK

RİO 2000 AR 679 SERAMİK L Ö T N B 100 gr / dak ŞOK BUHAR RİO 2000 AR 679 SERAMİK T A B A N L I Ü T Ü KULLANMA KILAVUZU S E R A M İ K A E Z A 2000 W RİO 2000 AR 679 CERAMIC SOLEPLATE IRON 2 1- Ceramic soleplate 2- Water spray

Detaylı

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm TECHNICAL DATA Model Reference Calibre Power reserve J01513xxxx Jaquet Droz 5L60 68 hours Number of jewels 30 Case Watch glasses Display Water-resistant 18-carat white or red gold or platinum Diameter:

Detaylı

Voyage Sortir Manger. Sortir Manger - À l'entrée. Sortir Manger - Commander à manger

Voyage Sortir Manger. Sortir Manger - À l'entrée. Sortir Manger - Commander à manger - À l'entrée _[zaman]_de _[kişi sayısı]_ için masa ayırtmak istiyorum. Faire une réservation _[kişi sayısı]_ için bir masa lütfen. Demander une table Kredi kartı kabul ediyor musunuz? Demander à payer

Detaylı

AS 1072 NT CARBON. Kullanım Kılavuzu Islak-Kuru Şarjlı El Süpürgesi. Instruction Manual Wet/Dry Rechargeable Vacuum Cleaner

AS 1072 NT CARBON. Kullanım Kılavuzu Islak-Kuru Şarjlı El Süpürgesi. Instruction Manual Wet/Dry Rechargeable Vacuum Cleaner AS 1072 NT CARBON TR GB Kullanım Kılavuzu Islak-Kuru Şarjlı El Süpürgesi Instruction Manual Wet/Dry Rechargeable Vacuum Cleaner TR İÇİNDEKİLER Genel...3 Sorumluluk...3 Güvenlik önemlidir...3 Kullanma talimatları

Detaylı

Уважаемый пользователь, RU Благодарим Вас за то, что вы выбрали продукцию фирмы «Simfer». Нашей целью является обеспечение высокоэффективного использования настоящей продукции, произведенной соответствии

Detaylı

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi Model No: K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi MAIN PARTS 1 3 4 2 5 6 7 1. Brush 2. Brush Rotary on/off switch

Detaylı

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE FR Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

Lesson 29: "It" in Various Usages. Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları

Lesson 29: It in Various Usages. Ders 29: It Zamirinin Farklı Kullanımları Lesson 29: "It" in Various Usages Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları Reading (Okuma) What time is it now? It s eight thirty. (Şu an saat kaç? Sekiz buçuk.) What day of the week is it today? It

Detaylı

user manual instruction manuel kullanma kılavuzu KKS 1151 digital kitchen scale balance de cuisine numérique dijital mutfak terazisi

user manual instruction manuel kullanma kılavuzu KKS 1151 digital kitchen scale balance de cuisine numérique dijital mutfak terazisi user manual instruction manuel kullanma kılavuzu EN FR TR KKS 1151 digital kitchen scale balance de cuisine numérique dijital mutfak terazisi Cihazla Oynamamalarını Güvenceye Almak İçin Çocuklar Gözetim

Detaylı

Kişisel Mektup. Mektup - Adres. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Kişisel Mektup. Mektup - Adres. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adres Mr. N. Summerbee Tyres of Manhattan. 335 Main Street New York NY 92926 Türkçe adres formatı:, şirket ismi sokak / cadde ismi + numarası posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il Jeremy Rhodes 212

Detaylı

Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych

Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych MÖJLIG PL TR POLSKI 4 TÜRKÇE 22 POLSKI 4 Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa 4 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 6 Opis urządzenia 9 Codzienna eksploatacja 10 Wskazówki i porady 13 Konserwacja

Detaylı

DIGITAL PACIFIER THERMOMETER THERMOMETRE TETINE NUMERIQUE DİJİTAL EMZİK TERMOMETRE USER MANUAL

DIGITAL PACIFIER THERMOMETER THERMOMETRE TETINE NUMERIQUE DİJİTAL EMZİK TERMOMETRE USER MANUAL WTP401 DIGITAL PACIFIER THERMOMETER THERMOMETRE TETINE NUMERIQUE DİJİTAL EMZİK TERMOMETRE USER MANUAL MODE D EMPLOI EN FR KULLANIM KILAVUZU TR CONTENTS DIGITAL PACIFIER THERMOMETER... 3 IMPORTANT SAFETY

Detaylı

VESTEL V-COOK SERİSİ 2000 BEYAZ MİKSER KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ

VESTEL V-COOK SERİSİ 2000 BEYAZ MİKSER KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ VESTEL V-COOK SERİSİ 2000 BEYAZ MİKSER KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Turbo 1 2 6 2 Cihazınızın Açıklanması 1. Ana Gövde 6. Kaydırmaz taban 2. Tutma Sapı 7. Hamur karıştırıcı (büyük

Detaylı

Sayfa 1 / 7

Sayfa 1 / 7 1 ÖNEMLİ BİLGİLER Kullanmadan önce bu talimatları okuyunuz: İleride de kullanabilmek için bu kullanma kılavuzunu güvenli bir yerde saklayınız. İmalatçı Bilgileri MESPA SAĞLIK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

Kullanım kılavuzu. testo 810

Kullanım kılavuzu. testo 810 Kullanım kılavuzu testo 810 2 Ürünün kullanılması testo kısa kullanım kılavuzu 810 1. Koruma kapağı: Durma pozisyonu 2. Kızılötesi sensör 3. Hava/sıcaklık sensörü 4. Ekran 5. Kontrol tuşları 6. Batarya

Detaylı

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 INOX EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 INOX EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 INOX EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kullanım talimatlarının tamamını dikkatlice okuyun.

Detaylı

MS 1560 MONİTÖR SEHPASI

MS 1560 MONİTÖR SEHPASI MS 1560 MONİTÖR SEHPASI KULLANIM KILAVUZU & TEKNİK ÖZELLİKLER www.mespa.com.tr Sayfa 1 / 7 Sayın Kullanıcı, MESPA ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Elinizdeki bu kılavuz MS 1560 için kullanım

Detaylı

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU Ürün Adý: Bilgi Formu Numarasý: 909001 3. 0. 2 Madde/Preparat Kullanýmý: Pool / spa treatment - Potable water treatment Ürün Parça Numarasý: 909001-909006 (see product label for all

Detaylı

ATR 7005 Kulak & Burun Kılı Düzeltme Seti Ear & Nose Hair Trimmer Set. kullanma kılavuzu user manual

ATR 7005 Kulak & Burun Kılı Düzeltme Seti Ear & Nose Hair Trimmer Set. kullanma kılavuzu user manual EN FR TR ATR 7005 Kulak & Burun Kılı Düzeltme Seti Ear & Nose Hair Trimmer Set kullanma kılavuzu user manual Bu cihaz ev kullanımı için tasarlanıp, üretilmiştir. Ticari veya sanayi amaçlı kullanıma uygun

Detaylı

WSB140 Steam Bottle Sterilizer Stérilisateur Biberon Electrique Sterilizatör USER MANUAL MODE D EMPLOI KULLANIM KILAVUZU

WSB140 Steam Bottle Sterilizer Stérilisateur Biberon Electrique Sterilizatör USER MANUAL MODE D EMPLOI KULLANIM KILAVUZU WSB140 Steam Bottle Sterilizer Stérilisateur Biberon Electrique Sterilizatör USER MANUAL MODE D EMPLOI KULLANIM KILAVUZU EN FR TR Contents Safety Precautions...3 Connection to the Mains Supply...3 Content

Detaylı

2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. 2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

Detaylı

beatsbydre.com facebook.com/beatsbydre @beatsbydre @beatsbydre +beatsbydre

beatsbydre.com facebook.com/beatsbydre @beatsbydre @beatsbydre +beatsbydre beatsbydre.com facebook.com/beatsbydre @beatsbydre @beatsbydre +beatsbydre GETTING STARTED EN Insert earbud into the ear canal and adjust by twisting into position if the fit is not right. RU Вставьте

Detaylı

AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler

AMOR. Hair styling set Saç flekillendirme seti. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair straightener. Hair curler AMOR Hair straightener Hair styling set Saç flekillendirme seti Hair curler Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Amor Saç fiekillendirme

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar)

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakultesi Bahçe Bitkileri Bolumu Selçuklu/KONYA (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 40-45 Araştırma Makalesi Research Article Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Sayfa 1 / 6

Sayfa 1 / 6 1 ÖNEMLİ BİLGİLER Kullanmadan önce bu talimatları okuyunuz: İleride de kullanabilmek için bu kullanma kılavuzunu güvenli bir yerde saklayınız. İmalatçı Bilgileri MESPA SAĞLIK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 INOX ÇAY MAKiNESi

VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 INOX ÇAY MAKiNESi VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 INOX ÇAY MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL Talimatlar Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatları tamamen

Detaylı

Şimdi de kesin bir zorunluluğun bulunmadığını ifade eden cümlelere örnekler verelim:

Şimdi de kesin bir zorunluluğun bulunmadığını ifade eden cümlelere örnekler verelim: 1 You mustn't smoke here. It's dangerous. (Burada sigara içmeniz yasaktır. Tehlikelidir.) 2 We mustn't park our car here. There's no-parking sign. (Arabanızı buraya park etmemiz yasak. Park edilmez işareti

Detaylı

MİLANO. Çift Yönlü Bebek Arabası Kurulum ve Kullanma Kılavuzu. Avrupa Güvenlik Standartlarına Uygundur.

MİLANO. Çift Yönlü Bebek Arabası Kurulum ve Kullanma Kılavuzu. Avrupa Güvenlik Standartlarına Uygundur. MİLANO Çift Yönlü Bebek Arabası Kurulum ve Kullanma Kılavuzu Avrupa Güvenlik Standartlarına Uygundur. Çocuğunuzun güvenliği için açıklamaları dikkatlice okuyup kullanım kılavuzunu saklayınız. For the safety

Detaylı

V-Brunc serisi.pdf :03 VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 M BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI KULLANIM KILAVUZU CMY GARANTİ 2 YIL

V-Brunc serisi.pdf :03 VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 M BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI KULLANIM KILAVUZU CMY GARANTİ 2 YIL V-Brunc serisi.pdf 2 15.02.2011 10:03 VESTEL C V-BRUNCH SERİSİ 1000 M Y CM MY BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI CY CMY K KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Cihazınızın elektrik bağlantısını

Detaylı

Sayfa 1 / 7

Sayfa 1 / 7 1 ÖNEMLİ BİLGİLER Kullanmadan önce bu talimatları okuyunuz: İleride de kullanabilmek için bu kullanma kılavuzunu güvenli bir yerde saklayınız. İmalatçı Bilgileri MESPA SAĞLIK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom

Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom - Ouverture turc anglais Sayın Başkan, Dear Mr. President, Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom Sayın yetkili, Formel, destinataire masculin,

Detaylı

Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych

Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych PL BARMHÄRTIG TR POLSKI 4 TÜRKÇE 21 POLSKI 4 Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa 4 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 6 Opis urządzenia 9 Codzienna eksploatacja 10 Wskazówki i porady 12 Konserwacja

Detaylı

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual Café Prestige Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual 2 Kapak Su Seviyesi Göstergesi Açma/Kapama Dü mesi Plastik Kulp Cam Hazne G R fi Size uzun y llar güvenle hizmet verecek

Detaylı

1650 W 800 W EHLİKEYİF DELUX KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG U L L PASLANMAZ ÇELİK K A P A K K A T L A N A B İ Lİ R S A P

1650 W 800 W EHLİKEYİF DELUX KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG U L L PASLANMAZ ÇELİK K A P A K K A T L A N A B İ Lİ R S A P EHLİKEYİF DELUX AR 3008 ÇAY VE KAHVE MAKİNESİ SETİ AR3008 TEA MAKER AND TURKISH COFFEE MAKER SET AR 3008 TEEKANNE UND TURKISCH KAFFEE SET KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1650 W

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tezgah Üstü Beyaz Lavabolar 5. Tezgah Üstü Siyah Lavabolar 27. Tezgah Üstü Altın Lavabolar 29. Tezgah Üstü Gümüş Lavabolar 38

İÇİNDEKİLER. Tezgah Üstü Beyaz Lavabolar 5. Tezgah Üstü Siyah Lavabolar 27. Tezgah Üstü Altın Lavabolar 29. Tezgah Üstü Gümüş Lavabolar 38 İÇİNDEKİLER Tezgah Üstü Beyaz Lavabolar 5 Tezgah Üstü Siyah Lavabolar 27 Tezgah Üstü Altın Lavabolar 29 Tezgah Üstü Gümüş Lavabolar 38 Tezgah Üstü Özel Seri Lavabolar 43 Tezgah Üstü Lavabolar 59 Tezgah

Detaylı

63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS. connectors

63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS. connectors 63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS connectors 38 63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS connectors Mermer ocakları ve maden ocakları, limanlar

Detaylı

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün Açıklaması Alarm, LED Ekran Aç/kapa tuşu, Ölçüm değerleri Alarm değerlerini gösterir, fonksiyonlar ayarlanır Pil bölümü Daldırma probu 1 2. Genel Bilgi

Detaylı

Hairdryer. Register your product and get support at HP4996/22. Kullanım kılavuzu

Hairdryer.  Register your product and get support at HP4996/22. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4996/22 TR Kullanım kılavuzu d c b e f g h a i Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Notebook mouse SPM6910 SPM6910X TR Kullanım kılavuzu 1 2 a b c d e f g İçindekiler 1 Önemli 4 Sağlıkla İlgili Uyarı 4 Elektrik, Manyetik

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS SHC8525

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS SHC8525 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS SHC8525 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS SHC8525 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

PROMAX 600 CM2 KULLANMA KILAVUZU. Halı Yıkama & Islak-Kuru Çelik Gövdeli Profesyonel Elektrikli Süpürge TİP PR-P

PROMAX 600 CM2 KULLANMA KILAVUZU. Halı Yıkama & Islak-Kuru Çelik Gövdeli Profesyonel Elektrikli Süpürge TİP PR-P PROMAX 600 CM2 Halı Yıkama & Islak-Kuru Çelik Gövdeli Profesyonel Elektrikli Süpürge TİP PR-P KULLANMA KILAVUZU 6 TR 2 MAKİNENİN BÖLÜMLERİ / PARTS OF THE DEVICE 1 3 4 5 7 8 1- İtme Sapı Moving Handle 2-

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce, cihazın kurulumu, kullanımı ve bakımı sırasındaki açıklamaları ve güvenliğiniz ile ilgili bilgileri içeren bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride yararlanmak

Detaylı

J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu

J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Ürün Şeması:

Detaylı

COFFEE MILL CM 3260 TÜRKÇE

COFFEE MILL CM 3260 TÜRKÇE COFFEE MILL CM 3260 TÜRKÇE A B C D E 3 GÜVENLİK VE KURULUM Lütfen cihazı kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu tam olarak okuyun! Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarları önlemek için tüm güvenlik talimatlarına

Detaylı

HAIR DRYER IONIC HD 6080 TÜRKÇE

HAIR DRYER IONIC HD 6080 TÜRKÇE HAIR DRYER IONIC HD 6080 TÜRKÇE TR A B C D E F 3 TÜRKÇE 18-23 4 GÜVENLİK Cihazı kullanırken lütfen aşağıdaki talimatlara dikkat edin: 7 Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır. 7 Cihazı banyoda,

Detaylı

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adres Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikan adres formatı: sokak numarası+sokak ismi ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu Mr. Adam Smith Smith's

Detaylı

Lesson 64: Modal verbs Ders 64: Yardımcı fiiler

Lesson 64: Modal verbs Ders 64: Yardımcı fiiler Lesson 64: Modal verbs Ders 64: Yardımcı fiiler Reading (Okuma) He can cook almost any dish. (Neredeyse her yemeği pişirebilir.) You must solve your problems. (Sorunlarını çözmen gerekir.) He could be

Detaylı

SDF 3830 FR TÖZ FR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14-1 - SINBO SDF 3830 FRITEUSE MODE D EMPLOI FRANÇAIS Cher, chère client; Nous vous remercions d avoir acheté ce produit de haute qualité. Lire attentivement

Detaylı

Elektrikli Cihazlarla İlgili Genel Güvenlik Talimatları

Elektrikli Cihazlarla İlgili Genel Güvenlik Talimatları Güvenlik Talimatları Bu cihaz sadece ev tipi kullanımlar içindir. Bu cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen güvenlik önerilerini ve kullanım talimatlarını

Detaylı

instruction manual mode d'emploi kullanım kılavuzu EN FR TR kahve makinesi cafetière électrique coffee machine kcm-7540

instruction manual mode d'emploi kullanım kılavuzu EN FR TR kahve makinesi cafetière électrique coffee machine kcm-7540 instruction manual mode d'emploi kullanım kılavuzu EN FR TR kahve makinesi cafetière électrique coffee machine kcm-7540 Bu cihaz ev kullanımı için tasarlanıp, üretilmiştir. Ticari veya sanayi amaçlı kullanıma

Detaylı

Güvenliğiniz İçin. Dikkat:

Güvenliğiniz İçin. Dikkat: Dikkat: Güvenliğiniz için, lütfen bu cihazı kullanmadan önce aşağıda açıklanan kullanım talimatlarının tümünü okuyun. Bu kullanım kılavuzu cihazınızın bir parçasıdır. Bu kullanım kılavuzunu gelecekte başvurmak

Detaylı