Ç E K E R O C A K T EK N İK ŞAR TN AM ESİ (1 1. GENEL ŞARTLAR:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç E K E R O C A K T EK N İK ŞAR TN AM ESİ (1 1. GENEL ŞARTLAR:"

Transkript

1 ÇEKER OCAK TEKNİK ŞARTNAMESİ (1 adet) 1. GENEL ŞARTLAR: İstekliler ve isteklilerin teklif ettiği ürünlerin TITUBB kayıt / bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır. Teklif veren istekliler teklif edilen ürünler / cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) tarafından onaylanmış bulunan ürün numarasını ihale sıra numarası belirtilerek yazılı olarak teklifleriyle birlikte vereceklerdir. TITUBB tarafından onaylanmayan ürünlerin alımı yapılmayacaktır. Ancak, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler veya cihazlar için TİTUBB kayıt veya bildirim i aranmayacaktır. 2. TEKNİK ÖZELLİK LER: 2.1. Çeker Ocak 120x80x150 cm (genişlik x derinlik x yükseklik) ±%20 ölçülerinde olmalıdır Çeker ocak en az 1,5 mm kalınlıkta paslanmaz çelikten yapılmalı ve üzeri asit buharına dayanıklı, elektrostatik veya epoksi vb. fırınlanmış boya ile kaplanmalıdır. Asit püskürtme vb. korozyon testlerine, organik çözgen püskürtm e işlemlerine dayanmalıdır Kabin tezgah üstünde çalışma sırasında oluşabilecek aerosolleri ve kötü kokuları hemen uzaklaştırabilecek yapıda ve kapasitede olmalıdır Ön sterilizasyon için kabin içinde UV lamba bulunmalıdır Kabin hafif ve ağır gaz ayar sistemli olmalıdır Hava emiş motoru en az 1200 m3/saat kapasiteli olmalıdır. Emiş hızı sağlayan fan asit, baz ve çözgen buharlarına dayanıklı olmalıdır Kabin aydınlatma floresan lamba ile sağlanmalı, çeker ocak içine kurulan düzeneklerin oluşturacağı kimyasal buharlardan etkilenmemeli, kabin içi mekanda kabarıklık yapm ayacak şekilde gömm e olmalıdır Çeker ocak çalışması sırasında gürültü kirliliği yapmamalı, ses seviyesi 60 db den küçük olmalıdır Tezgah altı kumanda kısmında en az 2 adet 10 A 220V topraklı priz ve prizler, olası su taşkınlarına karşı korunaklı ve sıva altı olmalıdır. Her prizin ayrı W otomat sigortası ile tüm çeker ocağa ait W otomat ana sigortası olmalıdır. Tüm vana, düğme vb. kontrol birimleri laboratuvar önlüklerine takılm ayacak şekilde gömülü olmalıdır Tezgah (banko) çalışma zemini paslanmaz çelik üzerine anti asit malzemeden yapılmalı ve su taşm a derinliği olmalıdır Kabin ön camı çerçeveli giyotin tip ve seviye kontrollü olmalıdır Kabin içinde su musluğu olmalıdır. Musluğun ucunda 5-10 mm çaplı hortumların takılmasına olanak sağlayacak şekilde vida dişli adaptör bulunmalıdır. Musluğun altında 17x18x1 lcm veya daha küçük ebatta, banko içine gömülmüş paslanmaz çelikten imal edilmiş lavabo olmalıdır. Suyun banko üzerinde birikmemesi için lavabo kenarları banko üzerine gelm eyecek şekilde gömme olmalıdır Çeker ocak tesisatında kullanılacak her türlü malzeme kimyasal maddelere dayanıklı olmalıdır Emme işlemi çeker ocak tavanından indirekt olmalıdır. Davlumbaz sistemi çeker ocak kabininde müm kün olan en küçük alanı kaplamalıdır Döşenecek tesisatın planları, baca sistemi de dahil olmak üzere yüklenici firma tarafından teklifle birlikte hazırlanıp idaremize teslim edilecektir Ön cam tamamen kapalı durumdayken sistem ekonomi ve by pass hava modunda çalışabilmelidir.

2 2.17. Cihazın kontrol paneli dijital olmalıdır. Kontrol panelinde cihazın güvenli çalışmaya hazır olup olmadığını uyarısı bulunmalı, toplam cihaz çalışma süresi ve floresan lamba çalışma süreleri kayıtları gözlemlenebilmelidir Cihazın sesli ve ışıklı alarm sistemi olmalıdır. Alarmlar kullanıcı istediğinde geçici olarak iptal edilebilmelidir Ön cam istenen konumda olmadığında ve hava hızı/debisi uygun olmadığında alarm vermelidir Çeker ocak alt taşıyıcı masası kimyasal depolama alanı olarak kullanılabilmeli ve bu alan cihazla entegre havalandırm alı özelliğe sahip olmalıdır Cihaz, laboratuvardaki yerine kurulmalı ve çalışır vaziyette teslim edilmelidir Cihaz kullanıcıyı ve çalışma ortamını ASHRAE110 ve EN14175 önerileri ve standartları doğrultusunda toksik gazlardan koruyabilecek şekilde tasarlanm ış olmalıdır Cihazın Ashrae 110 Tracer Gas Containment standardına göre kontaminasyon limiti en fazla 0,1 ppm olm alıdır ve belgelendirilmelidir Cihaz, 220 V/ 50Hz şebeke gerilimine uygun olacakve şebeke gerilimindeki değişm elerin en az ±% 10 kompanse edilebilecek düzeneğe sahip olmalıdır Teklif edilen cihaz veya sistemin ulusal veya uluslarası geçerli olan (TSE, TSEK, ISO, VDE, FDA. IEC, TÜV, UL, DİN, CE vb.) standartlardan ve/veya normlardan en az ikisine uygunluk belgesi olmalı ve firma teklifinde belgelenmelidir. 3. SARF VE YEDEK PARÇA LİSTESİ: 3.1. Cihazla birlikte orijinal standart aksesuarları ve cihaza müdahalede kullanılacak spesifik aparatlar eksiksiz olarak verilecektir 3.2. Su ve gider bağlantıları ve elektrik bağlantıları için gerekli (kablo,hortum v.s.) tüm sarflar firma tarafından sağlanacaktır. 4. EĞİTİM: 4.1. İhaleyi kazanan firma, (bedelsiz olarak) cihazı kullanacak laboratuvar personeli ile Kurumun teknik elemanlarına;cihazın teknik özelliklerini,çalışma prensiplerini,bakım,onarım ve kalibrasyon konularını içeren 5 iş günü yerinde eğitim verilmelidir. Verilecek eğitim bütün olacağı gibi parça parçada olabilir. Katılan personele eğitim sertifikası verilmelidir. 5. TEKNİK SERVİS VE GARANTİ: 5.1 Cihazlarda 2 yıl tam garanti, 10 yıl yedek parça garantisi olacaktır. Garanti belgeleri satıcı ve imalatçı / İthalatçı tarafından ayrı ayrı cihazın teslimi esnasında Muayene ve Kabul K om isyonuna teslim edilecektir. 5.2 Firmalar; garanti sonrasında; bakım ve onarım hizmetlerinin hangi şartlarda (parça dahil, parça hariç, vb.) ve ihale fiyatına göre hangi oranda olacağı ile periyodik olarak gerçekleştirilecek kalite kontrol testleri ve gerektiğinde yapılacak kalibrasyonların fiyat tekliflerinin, ihale dosyasına giren evraklar içerisinde yazılı olarak bulunduracaklardır. 5.3 Bakım sözleşmesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın en geç 48 saat içerisinde arızalara cevap verilmeli ve sorun giderilmelidir.

3 6.TEKLİFLERİN H AZIRLANM ASI: 6.1. Firmalar şartnam e m addelerine Türkçe olarak,ayrı ayrı ve şartnam edeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar... m aka...m odel... cihazı teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi " başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı bırakılacaktır Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan firm aların teklifleri red edilecektir Satın Alm a ve İhale Komisyonu gerekli gördüğü hallerde dem onstrasyonisteyebilir. Firmalar dem onstrasyonu nasıl sağlayacaklarını bildireceklerdir. Dem onstrasyon yapmayan veya demonstrasyon sonucu cihazı uygun görülmeyen firmaların teklifleri red edilecektir Cihaz ile ilgili tüm teknik doküm anlar teklif ile birlikte verilecektir Teklif edilen cihaz için üretici veya distribütör firma tarafından satıcı firmaya verilen yetki belgesi olacaktır. 7. MUAYENE KABUL: 7.1.Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazın veya ürünlerin kullanma kılavuzu ve etiket bilgileri Yönetmeliklere uygun olarak Türkçe olacaktır. Türkçe kullanım kılavuzu bulunmayan tıbbi cihazın muayene ve kabul işlemleri yapılmayacaktır Firma yetkilileri, muayene sırasında hazır bulunmadıkları takdirde muayenenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler Bu şartnamede belirtilm eyen hüküm ler konusunda idari şartname hüküm leri geçerlidir. İş bu şartnam e (7) ana başlık altında üç (3) sayfadan ibarettir. Hilal ÇELİKKALELİ Uzman Kimyager Faruk ŞAHİN E lif AYDIN

4 ULTRASAF SU CİHAZI TEKNİK ŞARTNAM ESİ (1 Adet) 1. Cihazdan direkt çeşme suyu bağlantısıyla ultra saf su elde edilebilmelidir. Üretilen su kromatografik, spektroskopık, izokritik ve gradient çözelti hazırlamada, numune seyreltmede, tampon ve hücre kültürü ortamı hazırlamada, iyon koromatografıde ve mikrobiyolojik analizlerde kimyasal çözeltilerin hazırlanmasında kullanıma uygun olmalıdır. 2. Besleme suyu sırasıyla reverse osmos membrandan, UV lambadan ve deiyonizasyon kartuşundan geçmelidir. 3. Cihazın reverse osmos üretim hızı saatte en az 10 litre olmalı ve cihazdan alınan ultra saf suyun akış hızı dakikada en az 2 litre olmalıdır. 4. Cihazdan alınacak suyun rezistivitesi 25 C da 18.2 M egaü.cm olmalıdır. Elde edilen sudaki I.(J.C düzeyi tipik olarak <5 ppb olmalıdır. 5. Cihazda Bakteri ve TOC düzeyini minimuma indirmek için 1 adet 185 nm ve 254 nnrde UV toto oksıdasyon sağlayan Ultraviole lambası bulunmalıdır. 6. Cihazda son kullanma filtrasyonu için 0.2nm final filtre veya biofiltre kullanılabilmelidir. Biofiltre kullanıldığında alınan sudaki bakteri seviyesi en fazla 1 cfu/10 mi endotoksin seviyesi EU/ml, DNase 20 pg/ml ve RNase ng/ml olmalıdır 7. Üretilen su cihaz üzerinde bulunan en az 7 litrelik tankta depolanmalıdır, tank cihazdan ayrı olmayıp cihazla entegre yapıda olmalı böylece az yer kaplamalıdır. Tank üzerinde bakteri ve parti küllerden korunmak amacıyla komposit bir hava filtresi olmalıdır. Tankta depolanan su bir sirkülasyon pompası aracılığı ile deiyonizasyon kartuşu ve UV lambadan geçerek sirküle edilmeli ve cihaz üzerinde bulunan hareketli koldan ultra saf su alınabilmelidir 8. Cihazın sanıtızasyon işlemi için özel bir kartuşu olmalıdır. Sanitizasyon işlemi bu kartuş ile son derece kolay bir şekilde yapılabilmeli işlem esnasında kesinlikle dışarıya atık verilmemelidir. Tuırı sanıtızasyon atıkları sanitizasyon kartuşu içinde toplanarak işlem sonunda sanıtızasyon kartuşu cihazdan çıkartılmalıdır. Reverse osmos membran haricinde sistem içindeki hortumlar ve saf su ile temas eden tüm bağlantılar da sanitize edilmeli bu sayede üretilen suyun güvenilirliği ve optimizasyonu sağlanmalıdır. 9" olmalıdır HaCme SU almak mümkün olmalldır- 50 ml den 7.5 litreye kadar ayarlanabilir 10. Cihazdan kolay su alınması amacı ile yüksekliği ayarlanabilen hareketli bir kolu olmalıdır. u sayede aboratuarda kullanılan değişik hacimlerdeki kaplara rahatlıkla su alınabilmelidir olmahdır ÜZerİ'lde rahatl'kla okunabile" renk i ekranlı bir dağıtım mekanizması 12. Dağıtım mekanizmasının ekranından üretilen suyun direnci, zaman, sıcaklık, alınacak su hacmi ve tank doluluk oranı görülebilmelidir. 13' t? M İ Ür eri, ' î bap nt,sı olmalıdır. Bu bağlantı ile cihaza seyyar hafıza (memory stick) ' 4' direııci' sıcakl',rn TOC a,m'rken bel'rl' Zaman arahklarında tarih, saat, alınan suyun t ü i-i.!, ^ sevıyesı ve gınş suyunun (besleme suyunun) direnci seyyar hafızaya kaydedılebılmelıdır. Depolanan bu bilgiler istenirse bir bilgisayara aktararak Exceî formatında çıktıları alınabilmelidir. naran cxceı ÖZe'" 8i buiu,,mal' S al'" mat" 6, Zama" lard bdirii P-iyotrarda su 15. Cihazda uyku modu olm alı, kullanıcı islediği taktirde cihazı istediği saatler arasında uyku dtnmemdir Za' a" Periy d SO" nda Cİ' Z 0t0 tik olarak "'»''una l 6 ' su^alabdmehdir ayak Pe<la" aksesuan ba«la" a b ilm d i' -MeHni kullanmadan

5 17. Cihaz UV lamba ve kartuş değişimi zamanı geldiğinde kullanıcıyı uyarmalıdır. 18. Cihaz en az 2000.ıS/cm iletkenlik, 0.5 ppm serbest klor, 0.05 ppm demir, 30 ppm karbon dioksit değerinde besleme suyu ile çalışabilmelidir. Sistem 4-40 C sıcaklıkta su ile beslendiğinde çalışabilmelidir. 19. Cihazla birlikte yedek olarak bağlantı hortumları, ön arıtma kartuşu, reverse osmos membram, UV lamba, deiyonizasyon kartuşu ve tank üzerindeki filtrelerden birer adet verilmelidir. 20. Cihazı temin edecek firma (bedelsiz olarak) cihazı kullanacak laboratuvar personeli ile teknik elemanlarına; cihazın teknik özelliklerini, çalışma prensiplerini içeren bir eğitimi cihazın kurulduğu yerde vermelidir. 21. Cihaz 220V, 50 Hz de çalışmalıdır. 22. Cihazın CE belgesi olmalıdır. 23. Distribütör firmanın Türkiye temsilcisi olduğunu gösteren temsilcilik belgesi ve ISO Kalite Yönetim Sistem Belgesini vermelidir. 24. Teklif veren firma Sanayi Bakanlığından alınan cihaza ait garanti belgesini vermelidir. 25. Distribütör firmanın TSE den onaylı Teknik Servis Hizmet Yeterliliği ve Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeri Yeterliliği Belgesini vermelidir. 26. Teklif veren firma teklif etmiş olduğu cihazlarda 2 yıl süreyle garanti kapsamında ücretsiz yedek parça, 10 yıl süreyle de ücreti karşılığında yedek parça ve servis vermeyi garanti (taahhüt) etmelidir. 27. Teklif veren firmanın distribütör firmadan alınmış Yetkili Satıcı Belgesi olmalıdır. Faruk ŞAHIN / / Hilal ÇELIKKALELI Uzman Kimyager

6 ETÜV TEKNİK ŞARTNAM ESİ (2 Adet) 1. Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak, masa üstü tip olmalıdır. 2. Cihazın hücre hacmi en az 120 litre olmalıdır. 3. Cihaz PID mikroişlem ci kontrol sistem ine sahip olmalıdır. 4. Cihaz ortam sıcaklığı +5 C ile 80 C arasında olmalıdır ermostatın çalışma ve ayarlanma hassasiyeti 0.1 C olacak ve termostat elektronik, gösterge ise rakamsal olmalıdır. 6. Kullanılır hacim içerisinde m uhtelif yerlerde ölçülen sıcaklıkların arasındaki fark 40 C ye kadar ±0.5 C, 40 C ile 80 C arasında ise ± l C yi geçmemelidir. 7. Cihazda 1 dakika ile 99.9 saat arasında ayarlanabilen zamanlayıcı olacaktır. Ayrıca zamanlayıcının süresiz pozisyonu da bulunmalıdır. 8. Yapılan programı 1 dakika ile 99.9 saat arasında istenilen zamanda başlatmayı erteleme programına ayarlanabilmelidir. 9. Cihazın termostat okum a aralığı 0-80 C arasında olmalıdır. 10. Cihazda programlanan değerler çalışma anında kullanıcı tarafından istenildiğinde izlenebilmelidir. 11. Cihazda ayarlanan program değerleri cihazın kapalı olması halinde hafızadan silinmemelidir. 2. Cihazda sıcaklık ve zam an göstergeleri ayrı ayrı ve rakamsal tip olmalıdır. 13. Cihazda ısıtma ve alarm ikaz lambaları olmalıdır. 14. Zamanlayıcı, ayarlanan zamanın ileri doğru sayma işlemini, ayarlanan sıcaklık değerine vem elid i 0611 başiatacak Ve SÜre bitiminde ısıtma işlemini durdurup sesli ve görsel sinyal 15. Kullanılır hacım eloksal kaplanmış alüminyum malzemeden yapılmış olmalıdır. Cihazın dış yüzeylerim oluşturan m alzem e paslanmaya karşı elektrostatik toz boyalı olm alıdır 16. Kullanılır hacim içerisinde yüksekliği 40 (±10) mm kademeler ile ayarlanabilen, tabii hava sirkülasyonunu engellemeyen, 2/3 ü dışarıya çıkarıldığında devrilmeyen paslanmaz çelik malzemeden yapılm ış iki adet tel rafı olmalıdır. 17 o lm a h d T " * 11 İÇeriSİn 8ÖZe" emeyc imkan veren cam kap 'sl «' ra kapıyı koruyan meta] kap,sı 18' ^ a ^ î a l, d, f,rmazilg' Silik " esasi' COn,a meta' kap' sızd azl'» manyetik eonta ile 19. Taze hava sirkülasyonu için ayarlanabilir bir sistemi olm alıdır 20' olmamahdır111^ hacmin ^ y Zeyle den 1S' tmah lacak' kulian,hr hac i s i n d e ısıtıcı 21. Kontrol termostatının anza ihtimaline karşı emniyet termostat, bulunacakt.r. Emniyet termostatının ayarı cihaz dışından yapılabilir olm alıdır 22. Emniyet term ostat, 30 "C -90»C arasında ayarlanabilir olm al.dır 23. Is,tma kontrolünde kullan,lan röle SSR (solid State relay) tipte olm alıd.r, 24. Cihaz 230 V, 50 Hz. şebeke gerilimi ile çalışmalıdır. 25. Cihazla birlikte Türkçe yazılm ış kullanım kılavuzu ve garanti belgesi vermelidir praca lovıl " a tekhf e,m i? oldf u cihazlarda 2 yıl süreyle garanti kapsamında ücretsiz yedek etm elidir ' kar5lll«mda y ^ e k parça ve servis vermeyi garanti (taahhüt)

7 27. Teklif veren firmanın distribütör firmadan alınmış Yetkili Satıcı Belgesi olmalıdır. 28. ihaleyi kazanan firma, (bedelsiz olarak) cihazı kullanacak laboratuvar personeli ile kurumun teknik elem anlarına;cihazın teknik özelliklerini, çalışm a prensiplerini, bakım,onarım ve kalıbrasyon konularını içeren 2 ış günü yerinde eğitim verilmelidir. Verilecek eğitim bütün olacağı gibi parça parçada olabilir. 29. Bakım sözleşmesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın en geç 48 saat içerisinde arızalara cevap verilmeli ve sorun giderilm elidir F 3. imalatçı fim an.n ISO 9001, TS belgesi,iso Kalite Belgesi, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalıdır. 31. Cihaz CE belgesine sahip olmalıdır. 32. Cihaz ile ilgili tüm teknik doküm anlar teklif ile birlikte verilmelidir. Hilal ÇELİKKALELİ Uzman Kimyager Faruk ŞAHİN Kimyager

T.C. SA Ğ LIK BA K A N LIĞ I Türkiye Halk Sağlığı K urum u Başkanlığı

T.C. SA Ğ LIK BA K A N LIĞ I Türkiye Halk Sağlığı K urum u Başkanlığı T.C. SA Ğ LIK BA K A N LIĞ I Türkiye Halk Sağlığı K urum u Başkanlığı 1 lifsciyiy K&& K U M iıü Sayı : Konu: K ati T ek lif venneye davet (2015/155) K urum um uz ihtiyacı olan 1 K alem m alzem e 4734 sayılı

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 29.04.2015 Çeker Ocak Teknik Şartnamesi

İlk Yayın Tarihi 29.04.2015 Çeker Ocak Teknik Şartnamesi ŞRT.02 Çeker Ocak Teknik Şartnamesi 1 / 2 1. Çeker ocak kullanıcıyı ve laboratuvar çalışma ortamını EN14175 standartlarını sağlayacak şekilde toksik gazlardan koruyabilecek özellikte 2. Cihaz ortamdan

Detaylı

SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığına bağlı İstanbul 3 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarında kullanılmak üzere

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 29.04.2015 Ultra Derin Dondurucu Teknik Şartnamesi

İlk Yayın Tarihi 29.04.2015 Ultra Derin Dondurucu Teknik Şartnamesi ŞRT.04 29.04.2015 Ultra Derin Dondurucu Teknik Şartnamesi /01 1. Cihaz -86 C sıcaklıkta çalışabilmelidir. 2. Cihazın kabinin yan duvarları en az 1 inç kalınlığında vakum panel ve köpük dolgu ile izole

Detaylı

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 1. Cihaz portatif olup aydınlatmayı geniş alanlı, 0 görüntüleme açısıyla yapabilmelidir. 2. Cihazın dedektörü 6 adet silikon fotosel ve ışık kaynağı atımlı ksenon lamba

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 06/01/2012 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2012149 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 12/01/2012 TARİHİ,

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemize ait ihtiyaçlar için aşağıda verilen Mal alım ile ilgili 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesi ile satın

Detaylı

ICP-MS (İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA KÜTLE SPEKTROMETRESİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

ICP-MS (İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA KÜTLE SPEKTROMETRESİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ GİRİŞ ICP-MS (İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA KÜTLE SPEKTROMETRESİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ Cihaz çevre, jeokimyasal, nükleer, klinik ve gıda numunelerinde eser element tayininde kullanılacak masaüstü ICP-MS sistemi

Detaylı

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI KAN SAKLAMA DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI KAN SAKLAMA DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI 2014 YILI KAN SAKLAMA DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ. 3,4 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR.. 4 3. CİHAZLARIN

Detaylı

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR....4 3. TESLİMAT...4,5

Detaylı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Doç. Dr. Cüneyt ÖZAKIN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 1. İhtiyacın ortaya çıkması 2. Satın alma bilgisinin oluşturulması

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Genel Sekreterliği

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Genel Sekreterliği 2015-84 Sayı : B-10-4-ISM-4-35-65-39/Satınalma Tarih: 22.05.2015 Konu : Birim Fiyat Bu mektup

Detaylı

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU T.C. S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U İZM İR K U Z E Y KA M U H A S T A N E LER İ B İR L İĞ İ G E N E L S E K R E T E R L İĞ İ Bergama Dr.Faruk İlker Devlet

Detaylı

Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumlarında diyaliz hizmetlerinin istenilen düzeyde verilebilmesi amacıyla;

Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumlarında diyaliz hizmetlerinin istenilen düzeyde verilebilmesi amacıyla; Hemodiyaliz Cihazları Hakkında Genelge Tarihi:26.02.2004 Sayısı:3184 Genelge No: 2004/26 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0100003 26.02.2004 3184 KONU : Hemodiyaliz

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK KOAGÜLASYON TEST KİTLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. KOAGÜLASYON CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 4 3. İHALE AŞAMASINDA

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı)

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı) T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı) SAYI :B.30.2.ERC.0.05.02.00/ 321 KAYSERİ KONU: Fiyat Teklifi Hk 22.10.2007 Sayın:... Ekli Teknik Şartnamede özellikleri

Detaylı

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname 2012 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI T.C. Maliye Bakanlığı Dikmen Kampüsü N Blok 06100 Çankaya, ANKARA ĠÇĠNDEKĠLER 1 GİRİŞ... 5 2 TANIM ve

Detaylı

PERİAPİKAL RÖNTGEN CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

PERİAPİKAL RÖNTGEN CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ PERİAPİKAL RÖNTGEN CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Aııod voltajı 65-70 KV gücünde olmalıdır. 2. Anod akımı 7 ına-9 ına arasında olmalıdır. 3. Cihaz voltajı 220 V (+% 10, -% 14) ve 50/60 HzM ile çalışmalıdır.

Detaylı

Teknik Şartname Yazımı

Teknik Şartname Yazımı Teknik Şartname Yazımı Doç. Dr. Gönül ŞENGÖZ 22 haziran 2013 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı neler yapar? Poliklinik hizmeti verir Yataklı servise bakar EHU konsültasyonlarını yapar

Detaylı

21.000 ADET YENİDOGAN ve PEDİATRİ HASTALAR İçİN COMPOUNDER CİHAZI İLE TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYON (TPN) HAZıRLAMA İşİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

21.000 ADET YENİDOGAN ve PEDİATRİ HASTALAR İçİN COMPOUNDER CİHAZI İLE TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYON (TPN) HAZıRLAMA İşİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 21.000 ADET YENİDOGAN ve PEDİATRİ HASTALAR İçİN COMPOUNDER CİHAZI İLE TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYON (TPN) HAZıRLAMA İşİ HİzMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İşİN KO USU 1.1. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

TO LİMANİ BAR Kordonboyu - GIRNE

TO LİMANİ BAR Kordonboyu - GIRNE SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI TO LİMANİ BAR Kordonboyu - GIRNE Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında

Detaylı

YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Santrifüj soğutmalı ve yer tipi olmalıdır. 2. Cihaz mikroprosesör kontrollü, dijital kontrol panelli ve araştırma laboratuvarlarında

Detaylı

KEMOTERAPOTIK ILAC HAZIRLAMA SETI (YARI OTOMATIK)(IKI ILAC ICIN)

KEMOTERAPOTIK ILAC HAZIRLAMA SETI (YARI OTOMATIK)(IKI ILAC ICIN) FR-YLY-04 İlk Yay.Tarihi : 27 Ekim 28 1 / 24 Malzeme Kodu : JENS05605 KEMOTERAPOTIK ILAC HAZIRLAMA SETI (YARI OTOMATIK)(IKI ILAC ICIN) SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (* Þartname Kodu : 43850 MERKEZİ İLAÇ

Detaylı

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER: 1- KABLOLAMA ALT YAPISI UTP CAT5E DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH CORDLAR PRİZLER UTP CAT6 DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH

Detaylı

TÜRK KIZILAYI TAM OTOMATİK EKSTRAKTÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI TAM OTOMATİK EKSTRAKTÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI TAM OTOMATİK EKSTRAKTÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 2 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 3 3. GARANTİ

Detaylı

S.N. Malzemenin Adı/Özellikleri Miktar Cinsi 1 Programlanabilir Robot 5 Adet 2 Quadrokopter 4 motorlu Hava Aracı 1 Adet 3 Beagle Board 3 Adet 4

S.N. Malzemenin Adı/Özellikleri Miktar Cinsi 1 Programlanabilir Robot 5 Adet 2 Quadrokopter 4 motorlu Hava Aracı 1 Adet 3 Beagle Board 3 Adet 4 S.N. Malzemenin Adı/Özellikleri Miktar Cinsi 1 Programlanabilir Robot 5 Adet 2 Quadrokopter 4 motorlu Hava Aracı 3 Beagle Board 3 Adet 4 Eğilme deney seti aparatları: 5 Sayısal Çıkışlı Kuvvetli Yer Hareketi

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE KAN MERKEZLERİ SICAKLIK TAKİP SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. İHALESİ YAPILAN İŞ... 1 2. İŞİN İNCELENMESİ... 1 3. ŞARTNAMELERDE DEĞİŞİKLİK...

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR 1. Teknik şartnamede yer alacak hükümler ve talep edilecek her husus; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAME BEÜ - 2015 1 AMAÇ: Bu teknik şartname, Bitlis Eren Üniversitesi kurum binalarında kampüs güvenlik ve kontrollü

Detaylı