5. ULUSLARARASI MARDİN ÇOCUK VE GENÇLİK TİYATRO FESTİVALİ 5 TH INTERNATIONAL MARDIN THEATER FESTIVAL FOR CHILDREN AND YOUTH

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5. ULUSLARARASI MARDİN ÇOCUK VE GENÇLİK TİYATRO FESTİVALİ 5 TH INTERNATIONAL MARDIN THEATER FESTIVAL FOR CHILDREN AND YOUTH"

Transkript

1 5. ULUSLARARASI MARDİN ÇOCUK VE GENÇLİK TİYATRO FESTİVALİ 5 TH INTERNATIONAL MARDIN THEATER FESTIVAL FOR CHILDREN AND YOUTH

2

3

4 drased 4

5 Festival Yönetmeni / Festival Director Nurhan ÖKTEM Danışma Kurulu / Consultative Committee Üstün AKMEN (TEB Başkanı) Prof. Dr. Özdemir NUTKU Prof. Dr. Hülya NUTKU Gülşen KARAKADIOĞLU Festival Oyun Değerlendirme Kurulu / Evaluation & Selection Committee Cengiz ÖZEK Nalân ÖZÜBEK Yrd. Doç. Dr. Zerrin YANIKKAYA Doç. Dr. Selen KORAD BİRKİYE Festival Yürütme Kurulu / Festival Executive Council Nurhan ÖKTEM, Muazzez KURTAY, Vahap ERDOĞAN, Nalân ÖZÜBEK, Türkay ÖZGEN, Mustafa AYDIN, Lütfi KAVAK Emin DURAK, Rıdvan BAYAT, Önder ÇAKIR, Gabriel Oktay ÇİLLİ, Myrtille JACQUET DUYAN, Hakan ÖZMEN Festival Ekibi / Festival Team Müge ATALA, Ekrem AKKAYA, Mehmet BOZ, Hüseyin ÇİFTSÜREN, Soner KUŞÇU, Zuhal BAYRAM, Mehmet ÇELİK, Mervan BİLİK, Şenol BİLMEDİ, Yusuf GEZEN, Hakan KAŞBAŞ, Muharrem TURAN, Marya GÖNÜL, Savaş ÇELİK, Aydın ÜSTÜN Midyat, Hüseyin KÖZ Midyat, Ahmet ÖZBEK Savur, Büşra GAMZE Savur, Ahmet ALTINKILIÇ Kızıltepe Grafik ve Web Uygulama / Graphics and Web Application Nalân ÖZÜBEK, Ömer CİHANGİR Katkıda bulunan tüm kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür ederiz. 5

6 Irmaklar arasındaki ülke anlamına gelen Mezopotamya da yer alan ve insanda iz bırakan den merhaba. İz bırakan dedim çünkü tüm şehirler insanla başlar. Şehirleri insanlar ve toplumlar inşa eder ama kimi şehirler de taşıdıkları tarih ve kültür ümranıyla üzerinde yaşayan insanı ve toplumu kendileri inşa eder. İşte de bu bahsettiğim şehirlerden birisidir. İlimizde düzenlenen Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali, gelenekselleşerek dünyayla kurduğu bağ sayesinde in hoşgörü ikliminde insanı nasıl inşa ettiğini her defasında bir kez daha ilan edecektir. Sevgili Çocuklar ve Gençler; sizlere duyduğumuz güven ve inanca layık olduğunuz şüphesizdir. Hayatınızın her aşamasında bu sorumluluğu hissetmeli, ülkemiz ve milletimizin huzuru ve refahı için çalışmalısınız. Sizlere düşen en büyük görev; bilime ve gelişen teknolojiye açık, okuyan, sorgulayan, araştıran ve düşündüklerini düzgün bir şekilde ifade edebilen, dürüst, çalışkan ve başarılı bireyler olabilmektir. Ancak bu şekilde ecdadımızın destanlar yazarak elde ettiği Türkiye Cumhuriyetini gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde taşıyabilirsiniz. 5. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali için ilimize gelerek katkı sağlayan değerli sanatçılarımıza, tüm emeği geçenlere ve ilgilerinden dolayı li hemşerilerime teşekkür ediyorum muhabbetlerimle l l l Hi from which takes place in Mesopotamia that means The country among the rivers, and leaves a permanent marks on man. I said permanent marks because all cities start with man. Cities are built by the man and societies, but some cities themselves build people and society who live on with a common history and culture. That is which is one of the cities I have been talking about. The Children and Youth Theatre Festival which is coordinated in our province, thanks to its relationship with the world, becoming a traditional, it will declare every time once again how to raise the man in prosperity atmosphere of. Dear children and youth; there is no doubt that you are worthy of our trust and faith. You should feel this responsibility in every part of your life, you should work for the peace and prosperity of our country and nation. The most important duty; that you will do is to be accessible to science and developing technology, to be individuals who reads, criticizes, searches and expresses their thought properly, honest, hardworking and successful. Only in this way you can powerfully transfer The Republic of Turkey that our ancestors gained by writing epics about, to next generations. For The 5th International Children and Youth of Theatre Festival, thank you very much, precious artists who contribute by coming to our city, all who contributed and the citizens in for their interests... Sincerely, 6 Mustafa TAŞKESEN Valisi/ Governor

7 imiz her zaman kültürün, ilmin, medeniyetin, sanatın ve insanlığın bir arada yaşamasının en güzel örneğidir. Dünyanın bu kültür merkezinde insanlar birbirinin dinine mabedine daima saygı duymuştur. Hoşgörü, saygı hep egemen olmuştur. Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali aracılığıyla bu duyguların daha da pekişeceğini biliyoruz. İnsan varlığını her yönüyle yansıtan tiyatro, bedeniyle ruhuyla dili ve duygularıyla yüzü ve yaşantısıyla insanın ta kendisidir. Sahne gerçek varlığımızın büyülü bir sanatı, en gerçekçi aynasıdır. Başka sanatlar gibi tiyatro da bir barış havarisi. Toplumu ve eğitimi güçlendiren en soylu sanattır. Ulusal ve dünya barışı için her yerde tiyatroyu güçlendirmek hepimizin görevidir. Tiyatronun daha da canlanması, halkla bütünleşmesi dinamik, azimli, enerjik düzenlemelerle gerçekleşebilir. Herkesin özellikle de yönetenlerin tiyatronun güçlenmesi, yaygınlaşması için ne yaptık, bundan sonra neler yapabiliriz sorusunu kendine sorması gerekir. Bu noktada hepimiz elbirliğiyle gönül birliğiyle çalışmalıyız. in bu hoşgörü ve barış ruhunu tiyatro aracılığıyla herkese duyuran sanatçılara, katılımcılara, halkımıza, sevgili çocuklarımıza ve gençlerimize teşekkür ederiz. l l l Our is always the most beautiful sample of culture, science, civilization, art and the humanity which live together. The people who live in this culture centre have always respected to each others religion and place of worships. Respect and toleration have always dominated. We know that by way of Children and Youth Theatre Festival, these emotions will strengthen. The theatre which reflects the existence of human being in every aspects, it is the human itself with its body, soul, language and emotional, face and daily experience. Stage is the magical art and the most realistic mirror of the real existence. Like the other arts, the theatre is an apostle of peace, too. The theatre is the most noble art that strengthens society and education. For the peace of national and world, it s the duty for us to strengthen the theatre everywhere. To revive the theatre and to be integrated with people can be made real with dynamic, determined, energetic organizations. Everybody, especially the governors need to ask themselves for theatre what we did and what we can do to strengthen and make common. At this point we all must work in cooperation and with all our hearts. Thank you to artists, participants, our people, dear children and youth who announce s toleration and peace soul by way of theatre to everyone. 7 Ahmet Türk Büyükşehir Belediye Başkanı Metropolitan Municipality Mayor

8 Sevgili çocuklar, gençler ve tiyatroseverler, Hepimizin bildiği gibi; İnsanlık tarihinin ilk yerleşik alanlarına ev sahipliği yapmış bu topraklar başlangıcından bugüne yaşanmışlıkların tanığı ve anlatıcısıdır. Uğrunda nice medeniyetlerin yok olduğu ve üzerinde nice yeni medeniyetlerin yükseldiği bu kadim topraklarda tiyatro yapılarının olmayışının nedeni, son yüzyıla kadar bölgede yaşayan halkın büyük çoğunluğunun göçebe olmasından mı kaynaklandığı veya yıkımların ve savaşların böyle bir kültürün çıkmasına izin vermeyecek kadar yoğun yaşanmasından mı kaynaklanmaktadır bilinmez. Belki her ikisi de ama gerçek olan bir şey varsa; o da bu toplumun tiyatro sanatına karşı inanılmaz ve yoğun ilgisinin varlığıdır. Yakın tarihte ilk olarak 2009 yılında gerçekleşen Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali ile salonların, oyunların dolup taşmasıyla beklenmedik bir şekilde açığa çıkmış ve sonraki süreçte de bu durum devam etmiştir. Bu yılların biriktirdiği tiyatroya duyulan açlık mıydı yoksa zaten kıyıda köşede kışlık odalarda, mevsimlik odalarda, köy odalarında, aşiret ağalarının odalarında hikaye anlatıcılarının anlatımlarında, birçok kültürün ve dinin bir arada yaşamasından birçok dilin konuşulmasından kaynaklanan bitmeyen hikayeler, efsaneler ve yaşantılar zenginliğinin vermiş olduğu içten gelen bir coşku, kopuş ve kendiliğinden yolunu bulup akış mıydı? Bu her neyse güzel, her neyse insani, çoğalan, büyüyen, büyüten, zenginleştiren ve yücelten bir kopuş ve haykırıştır. İyi seyirler diliyorum. Sevgilerimle, l l l Dear children, youth and theatre goers, as we all know, these places playing host to the first built-in fields in the history of mankind are witnesses and narrators of lives from the beginning till the end. That s why, there is no theatre buildings are founded in these ancient lands that, for the sake of many civilizations were destroyed and many of new civilizations settled down is about the people who live here were nomads till a few centuries or intensity of wars and demolitions couldn t let to build a cultural formation is unknown. May be, both of them. But that is a certain truth; this society has an unbelievable and intensive interest about theatre art. Recently, by the first Children and Youth Theatre Festival that has occurred in 2009 showed as the plays has unbelievable attention and then this interest still goes on. Was that hunger during the years for theatre or already the story tellers performances was holded lots of unending stories, myths and wealth of experiences about many kind of cultures, religions and languages at the corner shore, winter rooms, village rooms, tribal chiefs rooms gave the enthusiasm, break and spontaneously happening? Whatever it is, lovely, wherever humanistic, growing, expanding, augmentative, enriching and glorifying a break and bawling. I wish you a good time. Yours affectionately... 8 Nurhan ÖKTEM Festival Yönetmeni/Festival Director

9 Anlama Anlatma Anlaşılabilme süreci içinde tiyatroyu empatik iletişim yaratacak bir disiplin olarak gördüğümüzü vurgulamak istiyoruz. Tiyatro soyut, anlaşılmaz, eğlencelik bir şey değil, aksine, bireyin kimlik değişimine empati kurabilme becerisine, kendini doğru ifade edebilme becerisine katkıda bulunan, yaşadığımız olay ve durumlarla ilgili sebep-sonuç ilişkisi kurabilmeye, çözümleme yapabilmeye olanak veren somut bir şeydir. Tiyatro, anlatmak istediğini didaktik olmayan bir yolla, eğlenceli bir metodla anlatır ve benimsetir. We ld like to highlight to that we seem theatre as a field which create empatic communication in the process of comprehension, narration, intelligibility. Contrary to popular belief that theatre is abstract and incomprehensible, it is a concrete thing that contributes to the ability of expressing oneself, enables to think and analyse the causal connection. Theatre shows and takes up seriously its message, not in a didactic but in a joyful method. 9

10 GÜLRIZ SURURI Annesi: İlk Türk primadonnası Suzan Lûtfullah Sururi Babası: İlk operet kurucularımızdan Lûtfullah Sururi Amcaları: Yusuf, Celal, Ali Sururi. İlk operet tiyatrosu oyuncu ve yazarları Önce annesinin karnında sahneye çıktı, sonra Muhsin Ertuğrul un isteğiyle 12 yaşında Çocuk Tiyatrosu nda Muhsin Ertuğrul, onu yetenekli bulup konservatuara seçti. Orada dönemin önemli hocalarından tiyatro, şan, bale dersleri aldı. Bu arada Şehir Tiyatrosu nda ufak tefek roller oynamaya başladı. Küçük yaşta hayatını kazanmak zorunda kaldı. Konservatuarı bitiremeden bazı özel topluluklarda kendini başroller oynarken buldu. Büyük ustaların yanında çıraklık etti. Kendisi bu döneme çok değer veriyor; Tiyatroyu Muhsin Ertuğrul dan öğrendim, sahne rahatlığını Muammer Karaca dan, şöhreti Haldun Dormen de buldum, Engin Cezzar çok yönlü oyunculuğumu ortaya çıkardı, Haldun Taner ve Güngör Dilmen in seçkin bir oyuncu olmamda rolleri büyük, diyor de eşi Engin Cezzar ile birlikte kurduğu Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu nda dünya tiyatro literatürünün önemli oyunlarına yer verdiği gibi; aralarında Teneke, Kurban, Midas ın Kulakları, Zilli Zarife, Canlı Maymun Lokantası, Ferhat ile Şirin in de bulunduğu yerli tiyatro eserlerini ilk kez sahneleyerek Türk tiyatro tarihine damgasını vurdu. Tiyatrodaki ününü Sokak Kızı İrma, Kabare, Hair, Keşanlı Ali Destanı, Kaldırım Serçesi, Direklerarası, kendi yazdığı Söyleyeceklerim Var gibi müzikallerle pekiştirdi. Tiyatroda olduğu kadar, yazdığı kitaplarla da ünlendi. Kıldan İnce Kılıçtan Keskince (Anı), Bir An Gelir (Anı), Seni Seviyorum (Roman), Girmediğim Sokaklarda (Öykü); Biz Kadınlar (Gazete yazıları) adlı kitaplarının yanı sıra üç yemek kitabı, Tiyatrocu, Söyleyeceklerim Var ve Ayşe Opereti adlı sahnelenmiş oyunları bulunuyor de yazdığı Fosforlu Cevriye ise dördüncü oyunu Henüz sahnelenmemiş oyunları arasında aynı isimli romanından yola çıkarak yazdığı Seni Seviyorum müzikali ve Aynen Film Gibi, Aktör, Lotus Çiçeği, Nilüfer Hanım ın Misafiri, Sen Kimsin, Oyun, Tarlabaşı Cinayeti gibi tek perdelik oyunları bulunmaktadır. Kariyeri boyunca aldığı pek çok ödülün dışında son birkaç yılda aldığı bazı ödüller: Çağdaş Türk tiyatrosuna katkılarından ötürü 2008 Uluslar arası İstanbul Kültür Sanat Vakfı Onur Ödülü 4 Şubat 2009 Kocaeli 2. Altın Çınar Sanat Ödülü Yıldız Kenter ile paylaştığı Muğla Üniversitesi 2010 Altın Kariyer Ödülü 2011 Birleşik Hukukçular Kulübü Ceride-i Kantar Ödülü / Yılın Tiyatro Oyunu Fosforlu Cevriye 2011 Adana Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali nde Türk tiyatrosu için yaptıklarından ötürü Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Onur Ödülü Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2012 Tiyatronun Meleği Ödülü Cumhuriyetin temel değerlerinin korunmasına, evrensel sanata ve topluma katkıları için 2012 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Cumhuriyet Ödülü Tiyatro yaşamlarında oyuncu, yönetmen, eğitmen olarak tavizsiz çalışmaları; yaşamlarının neredeyse her anını tiyatroya adamalarıyla ödüle değer görülen Gülriz Sururi-Engin Cezzar çiftine verilen 2013 Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Onur Ödülü Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından bu sene başlatılan 2014 Aydınlanma Ödülü 10

11 GÜLRİZ SURURİ Her mother s name is Suzan Lûtfullah Sururi, the first Turkish primadonna... Her father s name is Lûtfullah Sururi, one of the first founders of Turkish operetta... Her uncles, Yusuf, Celal, Ali Sururi... Actors and writers of the first operetta. First time she was on the stage when she was in mother s womb and then at children s theatre when she was 12 years old as per Muhsin Ertuğrul s wish. Muhsin Ertuğrul has found her talented enough and accepted her to conservatoire. In the conservatoire, she took theater, glory and ballet lessons from teachers who were personages of that era. At the same time, she has started to acting supporter roles in state theatre. She had to earn her living while she was really young so she played leading role in some private groups. She has worked as an apprentice with masters. She gives importance to that age; I learned about theatre from Muhsin Ertuğrul, about stage comfort from Muammer Karaca, found fame at Haldun Dormen and my versatile acting has found out by Engin Cezzar. Haldun Taner and Güngör Dilmen has big influence on me when I was becoming braw actress, she says. Not only the world s theatre literature s well- known performances has took place in Gülriz Sururi - Engin Cezzar Theatre which founded by her and her husband, Engin Cezzar. She also left a mark in history when she lead for playing to the gandstand some national performances first time, as; Teneke Tinplate, Kurban Sacrifice, Midas ın Kulakları Ear of Midas, Zilli Zarife Shrewish Zarife, Canlı Maymun Lokantası Restaurant of Lifelik Monkey, Ferhat ile Şirin Ferhat and Şirin. She consolidated her reputation in theatre with some musicals like Sokak Kızı İrma Street Girl, Irma, Kabare Cabaret, Hair, Keşanlı Ali Destanı Epic of Ali from Keşan, Kaldırım Serçesi Sparrow of Pavement, Direklerarası Among the Poles, Söyleyeceklerim Var I Have Something To Say (written by herself) She also has become famous for her books as in theatre. Plus her books, Kıldan İnce Kılıçtan Keskince Thiner than hair, Sharper than sword (Memoir), Bir An Gelir When a moment comes (Memoir), Seni Seviyorum I love you (Novel), Girmediğim Sokaklarda In the streets I have never been in (storybook); Biz Kadınlar We, women (newspaper articles), she also has three cook books and she has drames which is not staged as Tiyatrocu Theater Owner, Söyleyeceklerim Var I Have Something To Say and Ayşe Opereti Ayşe s Operetta. Fosforlu Cevriye, written in 2008, is her fourth play She has some other theatre plays not staged yet as; Seni Seviyorum I Love You musical and Aynen Film Gibi Like A Movie, Aktör Actor, Lotus Çiçeği Lotos Blossom, Nilüfer Hanım ın Misafiri Guest of Ms. Nilufer, Sen Kimsin Who are you?, Oyun - Play, Tarlabaşı Cinayeti The murder of Tarlabaşı one act plays. 11

12 DILEK TÜRKER yılları arasında aralıksız 13 yıl İstanbul Şehir Tiyatroları nda çalışan, birçok oyunda başrol oynayan Dilek Türker, Almanya da Goethe Enstitüsü nü bitirdi. Almanya da yaşadığı 12 yıl içinde birbirinden başarılı projelere imza attı yılında Türkiye ye dönen Türker, Tiyatro Ayna yı kurdu yılından bu yana Dilek Türker - Tiyatro Ayna olarak, Türk tiyatrosuna yeni oyunlar kazandırdı; yurt içinde ve dışında turneler gerçekleştirdi yılında Devlet Sanatçısı unvanı verildi yılında Mahmut Gökgöz ün yazdığı Pir Sultan Abdal ı sergileyen Dilek Türker, 40. Sanat yılında Çağdaş Eğitim Vakfı tarafından Onur Ödülü ne, 21. Yüzyıl Eğitim Vakfı tarafından En İyi Sanatçı ödülüne, 2006 yılında Sadri Alışık Tiyatro Onur Ödülüne ve 2014 yılında ise Afife Jale Tiyatro Ödüllerinde, Nisa Serezli Aşkıner ödülüne layık bulundu. Geçtiğimiz sezonlarda, Türkan Işık Yolcusu, Kırmızı Halı, Nakşıdil Sultan adlı oyunları ile büyük beğeni toplayan Dilek Türker, 50. sanat yılında da sahnede seyircisiyle kucaklaşmaktadır. DILEK TÜRKER Dilek Türker who worked in Istanbul City Theathers 13 years between and played a leading role in lots of plays, graduated from the Goethe Institute in Germany. During her stay in Germany, she revealed a lot of successful projects. In 1990 she returned to Turkey back and she founded Tiyatro Ayna. Since 1990, Dilek Türker - Tiyatro Ayna has added a lot of new plays to Turkish theather and has arranged lots of touring in Turkey and abroad. In 1999, she was awarded the title of State Artist. In 2005, she played on stage Pir Sultan Abdal which is written by Mahmut Gökgöz, in her 40th Art Year she was awarded Honorary Award by Contemporary Education Foundation, Best Actress Award by 21st Century Education Foundation, in 2006, Sadri Alışık Theatre Honor Award and Afife Jale Theatre Award. Dilek Türker whose plays like, Türkan Işık Yolcusu, Kırmızı Halı, Nakşıdil Sultan acclaim, is still on stage in her 50th Art Year. 12

13 ÇİĞDEM ERKEN Küçük yaşlarda müzikle tanışan Çiğdem Erken, 7 yaşında piyano çalmaya başladı. Ankara Devlet Konservatuarı nın ardından Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde Master ve Sanatta Yeterlik Programlarını bitirdi. Ayşegül Sarıca dan piyanist olabilmek, Yücel Erten den tiyatroda müzik yapabilmek adına çok şey öğrendi yılları arasında Ankara Devlet Operası nda korepetitör ve orkestra sanatçısı olarak görev yaptı yılları arasında konservatuar ve üniversitelerde piyano, oda müziği, tiyatro müziği ve müzikaller üzerine dersler verdi. Yücel Erten in yönettiği Savaş İkinci Perde de Çıkacak adlı oyuna yaptığı müziklerle; İBBŞT de sahnelenen Binali ile Temir adlı oyuna yaptığı; yine İBBŞT de sahnelenen Zengin Mutfağı oyununa yapdığı müziklerle pek çok ödül kazandı Haziran ayında aşk hafızam dediği çoğunluğu re minör tonunda yazılmış şarkılarından oluşan Kız Kafası adlı albümünü yayımladı. İki yıl aranın ardından ikinci albümü İstanbul Kızı nı dinleyicisinin beğenisine sunan sanatçı, tiyatro müziği ve konser çalışmalarını iç içe sürdürmektedir. ÇİĞDEM ERKEN Çiğdem Erken, who met music in her early ages, began playing the piano at age 7. She was graduated from Ankara State Conservatory and then she did her master degree in Bilkent University the Faculty of Music and Performing Arts and completed the Qualifying in Art Program. She learned a lot of things from Ayşegül Sarıca to be a good pianist and from Yücel Erten to make theatre music. She served as a korrepetit in Ankara State Opera from 1994 to She gave lectures on piano, chamber music, theater music and musicals in universities and conservatories between By her music that she made for Yücel Erten s play Savaş İkinci Perde de Çıkacak ; Binali ile Temir on stage of Istanbul City Theatre and Zengin Mutfağı she was awarded several times. In 2011 June, she released an album called Kız Kafası which she calls it as my memory and includes mostly R-minor songs. After two years, she released her album called İstanbul Kızı and nowadays she has been working both on concerts and theatre music. 13

14 PROGRAM PROGRAM 7 ARALIK 2014 PAZAR ATÖLYE ATÖLYE LİDERİ YAŞ GRUBU SAAT YER İçimize Yolculuk Kemal Başar 15 yaş üstü 14:00-17:00 Müzesi Ek Bina 12 ARALIK 2014 CUMA ATÖLYE ATÖLYE LİDERİ YAŞ GRUBU SAAT YER Tahta Bacak-Mim- TBP -Teatr Biuro Podrozy 15 yaş üstü Müzesi Dans Arkeo Park Alanı İçimize Yolculuk Kemal Başar 15 yaş üstü Müzesi Ek Bina 13 ARALIK 2014 CUMARTESİ ATÖLYE ATÖLYE LİDERİ YAŞ GRUBU SAAT YER Tahta Bacak-Mim- TBP -Teatr Biuro Podrozy 15 yaş üstü Müzesi Dans Arkeo Park Alanı 14

15 PROGRAM PROGRAM 7 DECEMBER 2014 SUNDAY WORKSHOP WORKSHOP LEADER AGE GROUP TIME PLACE Journey to the Inside Kemal Başar Above the age of Museum Outbuilding 12 DECEMBER 2014 FRIDAY WORKSHOP WORKSHOP LEADER AGE GROUP TIME PLACE Wooden leg-mime- Dance TBP -Teatr Biuro Podrozy Above the age of Museum Arkeo Park Area Journey to the Inside Kemal Başar Above the age of Museum Outbuilding 13 DECEMBER 2014 SATURDAY WORKSHOP WORKSHOP LEADER AGE GROUP TIME PLACE Wooden leg-mime- Dance TBP -Teatr Biuro Podrozy Above the age of Museum Arkeo Park Area 15

16 PROGRAM PROGRAM 07 ARALIK 2014 PAZAR ÜLKE/GRUP OYUN ADI KATILIMCI SAAT YER Türkiye/Onur Konuğu ve Tiyatro Keyfi Ekibi Şhakespeare in Bütün Eserleri Hafif Kısaltılmış Gençler ve Yetişkinler AKM Büyük Salon 08 ARALIK 2014 PAZARTESİ ÜLKE/GRUP OYUN ADI KATILIMCI SAAT YER Türkiye/Mersin Devlet Opera ve Balesi Değirmendeki Hazine 3-11 yaş AKM Büyük Salon Türkiye/İzmir Gösteri Sanatları Karagöz ve Kukla Evi Cazular Ömerli Mehmet Kavak Lisesi İran/Theatre Ayna Robinson & Crusoe Kızıltepe-Endüstri Meslek Lisesi Türkiye/ Fen Lisesi Tiyatro Kulübü Hastalık Hastası Midyat Kocatepe Orta Okulu Türkiye/Mersin Devlet Opera ve Balesi Değirmendeki Hazine 3-11 yaş AKM Büyük Salon Türkiye/İzmir Gösteri Sanatları Karagöz ve Kukla Evi Yazıcı Her Yaş Camlı Köşk Kıraathanesi 09 ARALIK 2014 SALI ÜLKE/GRUP OYUN ADI KATILIMCI SAAT YER Türkiye/- Daradan Derlenmiş Bir Hikaye Leylekler A.K.M. Küçük Salon Türkiye/ Fen Lisesi Tiyatro Kulübü Hastalık Hastası Midyat Kocatepe Orta Okulu 16

17 PROGRAM PROGRAM 09 ARALIK 2014 SALI ÜLKE/GRUP OYUN ADI KATILIMCI SAAT YER Türkiye/-Dara dan Derlenmiş Bir Hikaye Türkiye/ Geçiş Tiyatro Kumpanyası Polonya/TBP-Teatr Biuro Podrozy Türkiye/İzmir Gösteri Sanatları Karagöz ve Kukla Evi Leylekler Geçiş SANAT KERVANI (Kortej) Carmen Funebre Karagöz Delirdi Her Yaş Her Yaş A.K.M. Küçük Salon İran/Theatre Ayna Robinson & Crusoe Her Yaş AKM Büyük Salon Nusaybin-Mitani Kültür Merkezi Sabancı Müzesi Önü Cumhuriyet Meydanı Cumhuriyet Meydanı Midyat Köşk Meydanı Kıraathanesi 10 ARALIK ÇARŞAMBA ÜLKE/GRUP OYUN ADI KATILIMCI SAAT YER Türkiye/İstanbul Devlet Tiyatrosu Türkiye/ Geçiş Tiyatro Kumpanyası Türkiye/İzmir Gösteri Sanatları Karagöz ve Kukla Evi İran/Tebriz Theatre Ayna Türkiye/İstanbul Devlet Tiyatrosu Küçük Kara Balık Geçiş Cazular Robinson & Crusoe Küçük Kara Balık 3-11 yaş yaş AKM Büyük Salon Kızıltepe Endüstiri Meslek Lisesi Tiyatro Salonu Savur Kültür Merkezi Nusaybin Mitani Kültür Merkezi AKM Büyük Salon 17

18 PROGRAM PROGRAM 10 ARALIK ÇARŞAMBA ÜLKE/GRUP OYUN ADI KATILIMCI SAAT YER Polonya/TBP-Teatr Biuro Podrozy Carmen Funebre Her Yaş Kızıltepe (Özgürlük Meydanı) Türkiye/İzmir Gösteri Sanatları Karagöz ve Kukla Evi Yazıcı Her Yaş Savur Durak Kıraathanesi 11 ARALIK 2014 PERŞEMBE ÜLKE/GRUP OYUN ADI KATILIMCI SAAT YER Türkiye/İstanbul Devlet Tiyatrosu Küçük Kara Balık 3-11 yaş AKM Büyük Salon İran/Theatre Ayna Robinson & Crusoe Midyat Kocatepe Orta Okulu Türkiye/ Geçiş Tiyatro Kumpanyası Polonya/TBP-Teatr Biuro Podrozy Türkiye/İzmir Gösteri Sanatları Karagöz ve Kukla Evi Geçiş AKM Büyük Salon Carmen Funebre Her yaş Midyat Köşk Meydanı açık alan Karagöz Delirdi Her Yaş Kızıltepe Çiçek Kıraathanesi 12 ARALIK 2014 CUMA ÜLKE/GRUP OYUN ADI KATILIMCI SAAT YER Türkiye/ Geçiş Tiyatro Kumpanyası Türkiye/ Fen Lisesi Tiyatro Kulübü Geçiş Midyat Kocatepe Orta Okulu Hastalık Hastası Kızıltepe Endüstri Meslek Lisesi Tiyatro Salonu 18

19 PROGRAM PROGRAM 12 ARALIK 2014 CUMA ÜLKE/GRUP OYUN ADI KATILIMCI SAAT YER Türkiye/İzmir Gösteri Sanatları Karagöz ve Kukla Evi Türkiye/İzmir Gösteri Sanatları Karagöz ve Kukla Evi Yazıcı Yazıcı Her Yaş Her Yaş E tipi Kapalı Ceza Evi E tipi Kapalı Ceza Evi İran/Theatre Ayna Robinson & Crusoe AKM Büyük Salon Türkiye/ Geçiş Tiyatro Kumpanyası Geçiş Kızıltepe Endüstri Meslek Lisesi Tiyatro Salonu 13 ARALIK 2014 CUMARTESİ ÜLKE/GRUP OYUN ADI KATILIMCI SAAT YER Türkiye/ Fen Lisesi Tiyatro Kulübü İran/Theatre Ayna Hastalık Hastası Robinson & Crusoe Nusaybin Mitani Kültür Merkezi Kızıltepe Endüstiri Meslek Lisesi Tiyatro Salonu 19

20 PROGRAM PROGRAM 07 DECEMBER 2014 SUNDAY COUNTRY/GROUP NAME OF THE AGE TIME PLACE PERFORMANCE GROUP Opening of the Festival (Guest of Honour ) and Turkey/ The group Tiyatro Keyfi All Works of Shakespeare- slighly abridgement The youngs and adults AKM Büyük Salon 08 DECEMBER 2014 MONDAY COUNTRY/GROUP NAME OF THE AGE TIME PLACE PERFORMANCE GROUP Turkey/Mersin State Opera and Ballet Turkey/İzmir Performing Ars Karagöz and Puppet House Treasure in The Mill The Witches Age group AKM Büyük Salon Ömerli Mehmet Kavak Lisesi Iran/Theatre Mirror Robinson & Crusoe Kızıltepe-Endüstri Meslek Lisesi Turkey/ High School of Science Theatre Club The Imaginary Invalid Midyat Kocatepe Orta Okulu Turkey/Mersin State Opera and Ballet Treasure in The Mill Age group AKM Büyük Salon Turkey/İzmir Performing Arts Karagöz and Puppet House Transcripter All age groups Camlı Köşk Kıraathanesi 20

21 PROGRAM PROGRAM 09 DECEMBER 2014 TUESDAY COUNTRY/GROUP NAME OF THE AGE TIME PLACE PERFORMANCE GROUP Turkey/-A story collected from Dara Storks A.K.M. Küçük Salon Turkey/ High School of Science Theatre Club The Imaginary Invalid Midyat Kocatepe Orta Okulu Turkey/-A story collected from Dara Storks A.K.M. Küçük Salon Iran/Theatre Mirror Robinson & Crusoe All age groups Turkey/ Passing Theatre Company Poland/TBP-Teatr Biuro Podrozy Turkey/İzmir Performing Arts Karagöz and Puppet House Passing ART CARAVAN (Cortege) Carmen Funebre Karagöz Went Mad 14+ All age groups All age groups AKM Büyük Salon Nusaybin-Mitani Kültür Merkezi Sabancı Müzesi Önü Cumhuriyet Meydanı Cumhuriyet Meydanı Midyat Köşk Meydanı Kıraathanesi 10 DECEMBER WEDNESDAY COUNTRY/GROUP NAME OF THE AGE TIME PLACE PERFORMANCE GROUP Turkey/İstanbul State Theatre Turkey/ Passing Theatre Company The Little Black Fish Passing Age group AKM Büyük Salon Kızıltepe Endüstiri Meslek Lisesi Tiyatro Salonu 21

22 PROGRAM PROGRAM 10 DECEMBER WEDNESDAY COUNTRY/GROUP NAME OF THE AGE TIME PLACE PERFORMANCE GROUP Turkey/İzmir Performing Arts Karagöz and Puppet House Iran/Theatre Mirror Turkey/İstanbul State Theatre Poland/TBP-Teatr Biuro Podrozy Turkey/İzmir Performing Arts Karagöz and Puppet House 11 DECEMBER 2014 THURSDAY Turkey/İstanbul State Theatre The Little Black Fish Age group AKM Büyük Salon Iran/Theatre Mirror Robinson & Crusoe Midyat Kocatepe Orta Okulu Turkey/ Passing Theatre Company Poland/TBP-Teatr Biuro Podrozy Turkey/İzmir Performing Arts Karagöz and Puppet House The witches Robinson & Crusoe The Litte Black Fish Carmen Funebre Transcripter Passing AKM Büyük Salon Carmen Funebre Karagöz Went Mad Age group 3-11 All age groups All age groups All age groups All age groups Kızıltepe (Özgürlük Meydanı) Savur Durak Kıraathanesi COUNTRY/GROUP NAME OF THE AGE TIME PLACE PERFORMANCE GROUP Savur Kültür Merkezi Nusaybin Mitani Kültür Merkezi AKM Büyük Salon Midyat Köşk Meydanı açık alan Kızıltepe Çiçek Kıraathanesi 22

23 PROGRAM PROGRAM 12 DECEMBER 2014 FRIDAY COUNTRY/GROUP NAME OF THE AGE TIME PLACE PERFORMANCE GROUP Turkey/ Passing Theatre Company Turkey/ High School of Science Theatre Club Passing Midyat Kocatepe Orta Okulu The Imaginary Invalid Kızıltepe Endüstri Meslek Lisesi Tiyatro Salonu Turkey/İzmir Performing Arts Karagöz and Puppet House Transcripter All age groups E tipi Kapalı Ceza Evi Turkey/İzmir Performing Arts Karagöz and Puppet House Transcripter All age groups E tipi Kapalı Ceza Evi Iran/Theatre Mirror Robinson & Crusoe AKM Büyük Salon Turkey/ Passing Theatre Company Passing Kızıltepe Endüstri Meslek Lisesi Tiyatro Salonu 13 DECEMBER SATURDAY COUNTRY/GROUP NAME OF THE AGE TIME PLACE PERFORMANCE GROUP Turkey/ High School of Science Theatre Club The Imaginary Invalid Nusaybin Mitani Kültür Merkezi Iran/Theatre Mirror Robinson & Crusoe Kızıltepe Endüstiri Meslek Lisesi Tiyatro Salonu 23

24 KEMAL BAŞAR TÜRKİYE TURKEY İÇİMİZE YOLCULUK JOURNEY TO OUR INNER WORLD Tasarım, Uygulama ve Yönetim Design and Regie KEMAL BAŞAR Oyunculuğun felsefi tarafına yönelik olan bu çalışma, genç oyuncu adaylarının kendini, duygularını, olaylar karşısındaki tepkilerini keşfetmelerine olanak yaratmaktadır. Atölye 10 katılımla sınırlıdır. l l l The workshop related to the philosophical side of the acting; ıt allows the young actor/actress canditates to explore themselves,their feelings and the reactions to the happenings. The number of the participants: 10 young performers / / Müzesi Ek Bina/+15 24

Sinema filmi yapmak istiyorum

Sinema filmi yapmak istiyorum On5yirmi5.com Sinema filmi yapmak istiyorum Türk tiyatrosunun en önemli artistlerinden biri olan Gülriz Sururi ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Yayın Tarihi : 7 Mart 2012 Çarşamba (oluşturma :

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Relative Clauses 1-3

Relative Clauses 1-3 Relative Clauses 1-3 a man who has powerful friends things I like the world which I created the kind of person we need a place that I know something you should know a place where life is simple somebody

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

NEYZEN ERCAN IRMAK. 1956 yılında Eskişehir de doğdu. He was born in 1956, in Eskişehir.

NEYZEN ERCAN IRMAK. 1956 yılında Eskişehir de doğdu. He was born in 1956, in Eskişehir. 1 NEYZEN ERCAN IRMAK 1956 yılında Eskişehir de doğdu. He was born in 1956, in Eskişehir. 2 Müzik tutkusu, çocukluk yıllarında kaval çalarak başladı. Bu tutku onun önce Bursa ya, sonra İstanbul a yerleşmesine

Detaylı

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak Lesson 24: Prepositions of Time (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları Zaman Edatlarını Kullanmak Reading (Okuma) I was born in 2000. ( 2000 de doğdum) We work in the garden in

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE Does he go to the theater? O tiyatroya gider mi? ÖRNEK CÜMLELER VE KALIPLAR Yes, he goes to the theater. Evet, o tiyatroya gider. Do you like swimming? Yüzmeyi sever misin?

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim Lesson 21: Who Ders 21: Kim Reading (Okuma) Who are your friends? (Arkadaşların kimler?) Who is your new boss? (Yeni patronun kim?) Who is your English teacher? (İngilizce öğretmenin kim?) Who was the

Detaylı

Emre İlker emreilker@me.com emreilker.com. Turkish 05.06.1989 Kadıköy, İstanbul, Türkiye Male. 1995-2003 Özel Irmak İlköğretim Okulu

Emre İlker emreilker@me.com emreilker.com. Turkish 05.06.1989 Kadıköy, İstanbul, Türkiye Male. 1995-2003 Özel Irmak İlköğretim Okulu Personal Information GIVEN NAME EMAIL WEBSITE Emre İlker emreilker@me.com emreilker.com NATIONALITY OF BIRTH PLACE OF BIRTH GENDER Turkish 05.06.1989 Kadıköy, İstanbul, Türkiye Male Education 1995-2003

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a at İngilizcede zaman edatı olarak saatlerle birlikte kullanılır. - I will see you at 4:15. Seninle saat 4:15'de görüşeceğim. - The plane leaves at six. Uçak saat 6'da

Detaylı

Students can get almost everything they need near the university campus. Student: Öğrenci Can: -ebilmek get: almak, sahip olmak, erişmek

Students can get almost everything they need near the university campus. Student: Öğrenci Can: -ebilmek get: almak, sahip olmak, erişmek MESLEKİ İNGİLİZCE I DERSİ - 1. HAFTA ÇEVİRİ METİNLERİ 1. NEW YORK UNIVERSITY New York University is in Greenwich Village. in: içinde, -de/da Village: köy, kasaba New York Üniversitesi Greenwich kasabasındadır.

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

HIGH SCHOOL BASKETBALL

HIGH SCHOOL BASKETBALL SCHOOLS Bulletin No: 7 (08 December 21 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL MIDDLESCHOOL STREETBALL 8B has won the match that it played against 8C and got 3rd place with a a score of 10-9. 8D became the champion

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? TEST - 1 (2011-2012) 6., 7. ve 8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What time D) What 4. A) It's one o'clock.

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 UNIT 2 SINIF İÇİ TARAMA TESTİ Diyalogu tamamlayan ifade hangisidir? Henry: That's my money.i don t want to give it to you. Martin:...! Don t be so stingy. Diyalogda boşluğu en iyi tamamlayan

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

FESTİVAL PROGRAMI FESTIVAL SCHEDULE

FESTİVAL PROGRAMI FESTIVAL SCHEDULE FESTİVAL PROGRAMI FESTIVAL SCHEDULE Festival Programı / Festival Schedule 1 Mayıs /May1th 2012 10:00 Açılış Töreni / Opening Ceremony Muhsin Ertuğrul Sahnesi SDÜ Akademik / Oda Orkestrası Dinletisi Muhsin

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

9. ULUSLARARASI PENDİK ÇOCUK FESTİVALİ

9. ULUSLARARASI PENDİK ÇOCUK FESTİVALİ www.pendik.bel.tr 444 81 80 2634 2 Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz; geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Little ladies and gentlemen!

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Festival Programı / Festival Schedule

Festival Programı / Festival Schedule Festival Programı / Festival Schedule 1 Mayıs /May1th 2012 10:00 Açılış Töreni / Opening Ceremony Muhsin Ertuğrul Sahnesi SDÜ Akademik / Oda Orkestrası Dinletisi Açılış Konuşmaları Opening Speeches SDÜ

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman Lesson 20: Where, when Ders 20: Nerede, ne zaman Reading (Okuma) Where is the City Hall? (Belediye binası nerede?) Where are you now? (Şu an neredesin?) Where is he working? (Nerede çalışıyor?) Where did

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

18- UNİTE 1 1- 11- 12- 19- 13- 20- 21- 14- 15- 22- 16- 23- 24- 17- 10-

18- UNİTE 1 1- 11- 12- 19- 13- 20- 21- 14- 15- 22- 16- 23- 24- 17- 10- UNİTE 1 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- 21-22- 23-24- 40-41- 42-43- 44-45- 46-25- 26-27- 28-29- 30-31- 32-33- 34-35- 36-37- 38-39- 47-48- 49-50- 51-52- 53-54- 55-56- 57-58-

Detaylı

Erken Rezervasyonlarımız Başlamıştır. Early Reservation Started. For Previleged Life

Erken Rezervasyonlarımız Başlamıştır. Early Reservation Started. For Previleged Life Erken Rezervasyonlarımız Başlamıştır. Early Reservation Started. For Previleged Life M ağusa nın en gözde bölgesinin en işlek caddesinde yepyeni, özgün ve ayrıcalıklı bir yaşam alanı yaratıldı. Tamamen

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, TAVCAM, çok değerli siz müşterilerimizin bildiği gibi bir Aile kuruluşu olup 1979 yılından beri müşterilerimize sektörümüze ve ülkemize hizmet edebilmenin memnuniyeti ile yoluna

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce Dilekler : Evlilik Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Yeni evli bir çifti Congratulations

Detaylı

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım.

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Let s, Shall we, why don t Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Yes, let s. Evet haydi oynayalım. No, let s not. Hayır, oynamayalım.

Detaylı

It aims "to help young people and educational staff better understand the range of European cultures, languages and values".

It aims to help young people and educational staff better understand the range of European cultures, languages and values. The Comenius programme is a European Union educational project. It concerns schoollevel education, and is part of the EU's Lifelong Learning Programme 2007 2013. It aims "to help young people and educational

Detaylı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 14 Mart Tıp Bayramı ve Beyaz Önlük Giydirme Tören Programı Eastern Mediterranean University Dr. Fazıl Küçük Faculty of Medicine 14 th March Medicine

Detaylı

LITTLE STAR-YOUNG CROSS TEAMS

LITTLE STAR-YOUNG CROSS TEAMS SCHOOLS Bulletin No: 8 ( 22 December 2014 11 January 2015 ) Page 1 TRACK&FIELD We organized District Atatürk Cross Races on Wednesday, 24 December. Primary school, middle and high school attended this

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Reading (Okuma) Walk on this road. (Bu yoldan yürü.) Write an email to me. (Bana bir e-posta yaz.) Dance on the stage! (Sahnede dans et!) Good night,

Detaylı

İKRAMETTİN KARAMAN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER

İKRAMETTİN KARAMAN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER İKRAMETTİN KARAMAN Erzurum doğumlu. İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Resim iş Bölümü mezunu. Eskişehir Anadolu üniversitesinde Lisans tamamladı. 1985-1993 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli

Detaylı

İSTEK ÖZEL SEMİHA ŞAKİR KAMPUSÜ HAFTALIK ÇALIŞMA BÜLTENİ-WEEKLY BULLETIN FİLM GÖSTERİMİ NIETZSCHE GÜNLÜĞÜ FILM - WHEN NIETZSCHE WEPT

İSTEK ÖZEL SEMİHA ŞAKİR KAMPUSÜ HAFTALIK ÇALIŞMA BÜLTENİ-WEEKLY BULLETIN FİLM GÖSTERİMİ NIETZSCHE GÜNLÜĞÜ FILM - WHEN NIETZSCHE WEPT İSTEK ÖZEL SEMİHA ŞAKİR KAMPUSÜ HAFTALIK ÇALIŞMA BÜLTENİ-WEEKLY BULLETIN 15.02.2010 GÖREVLİ PERSONEL- 11.10-12.30 FİLM GÖSTERİMİ NIETZSCHE GÜNLÜĞÜ FILM - WHEN NIETZSCHE WEPT 10.SINIFLAR GRADES 10 AYŞE

Detaylı

4. S n f. Bu konuflman n geçti i resim afla - dakilerden hangisidir? name is Engin. Konuflmay resme göre tamamlayan ifade afla dakilerden hangisidir?

4. S n f. Bu konuflman n geçti i resim afla - dakilerden hangisidir? name is Engin. Konuflmay resme göre tamamlayan ifade afla dakilerden hangisidir? NG L ZCE 4. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... TALKING ABOUT CLASSROOM RULES, GREETINGS, SUBJECT PRONOUNS Test 1 1. 5. Good night Ahmet. Good night Mehmet. Bu konuflman n geçti i resim afla

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 7. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 7. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 İNGİLİZCE Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

Lesson 28: Other Prepositions (by, about, like, of, with, without) Ders 28: Diğer Edatlar Diğer Edatların Kullanımı.

Lesson 28: Other Prepositions (by, about, like, of, with, without) Ders 28: Diğer Edatlar Diğer Edatların Kullanımı. Lesson 28: Other Prepositions (by, about, like, of, with, without) Ders 28: Diğer Edatlar Diğer Edatların Kullanımı. Reading (Okuma) I go to school by bus. ( Okula otobüs ile giderim. ) We came by car.

Detaylı

Fıstıkçı Şahap d t c ç

Fıstıkçı Şahap d t c ç To and from We have already seen the suffıx used for expressing the location of an object whether it s in, on or at something else: de. This suffix indicates that there is no movement and that the object

Detaylı

ÖZET KONSTANTİN STANİSLAVSKİ NİN SİSTEM VE METODUNA GÖRE OYUNCUNUN ROLE HAZIRLIK SÜRECİ

ÖZET KONSTANTİN STANİSLAVSKİ NİN SİSTEM VE METODUNA GÖRE OYUNCUNUN ROLE HAZIRLIK SÜRECİ iii ÖZET KONSTANTİN STANİSLAVSKİ NİN SİSTEM VE METODUNA GÖRE OYUNCUNUN ROLE HAZIRLIK SÜRECİ 19. yüzyılda gerçekçilik akımının etkisi ile ortaya çıkan Stanislavski nin sistem ve metod oyunculuğu realist-

Detaylı

Today...Bugün..Today..Bugün..Today..Bugün..Today..Bugün..Today...

Today...Bugün..Today..Bugün..Today..Bugün..Today..Bugün..Today... Haftanın Koçluk Sorusu: Hayatında tamamen mutlu ve özel bir anı düşün. Ne oluyordu? Bu anı özel yapan neydi? Coaching Question of the week: Think about a very happy and special moment of yours. Can you

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz; geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz; geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz; geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Little ladies and gentlemen! You are all a single rose, star of

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

ANAVARZA BAL ÇOCUK TİYATROSU

ANAVARZA BAL ÇOCUK TİYATROSU ANAVARZA BAL ÇOCUK TİYATROSU BASIN DAVETİ ÖRNEĞİ 2 3 ANAVARZA BAL HAKKINDA 1979 yılında Süleyman Sezen'in kurduğu Sezen Gıda Ltd. Sti., 1995 yılında Anavarza Bal markasıyla bal sektörüne giriş yaptı. Adana'nın

Detaylı

1996 Şubatında Kudüs te düzenlenen Kudüs Dinî Müzikler Festivali ne Necdet Yaşar, Sadreddin Özçimi ve Derya Türkan la birlikte katıldı.

1996 Şubatında Kudüs te düzenlenen Kudüs Dinî Müzikler Festivali ne Necdet Yaşar, Sadreddin Özçimi ve Derya Türkan la birlikte katıldı. NEYZEN AHMED ŞAHİN 1964 te İstanbul da doğdu. Nüfusu Isparta, Yalvaç ilçesi Sücüllü kasabasındadır. Ailesinin Konya ya yerleşmesi münasebetiyle ilk, orta ve lise tahsilini Konya da yaptı.1982 de Konya

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

Start Streamin. now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers

Start Streamin. now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers Start Streamin now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers Streamin PodSpeakers True stereo great design P3-4 P5-6 P7-8 MicroPod Bluetooth Great sounding stereo streamed from your Bluetooth device SmallPod

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

Prepositions of place and direction. Yer ve yön gösteren edatlar. (ilgeçler) Where is Mary? Mary nerede? She is in the kitchen. O mutfakta.

Prepositions of place and direction. Yer ve yön gösteren edatlar. (ilgeçler) Where is Mary? Mary nerede? She is in the kitchen. O mutfakta. Prepositions of place and direction. Yer ve yön gösteren edatlar. (ilgeçler) Where is Mary? Mary nerede? She is in the kitchen. O mutfakta. She is at work. O iş yerinde. Konum belirten edatlar in : içinde

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ MAYIS 2015 ETKİNLİK PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ MAYIS 2015 ETKİNLİK PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ MAYIS 2015 ETKİNLİK PROGRAMI 01,02,09,16,23,30 MOZART AKADEMİ MAYIS.2015 Çocuk Korosu ve Orf Eğitimleri YER : Seminer D Salonu 02,09,16,23,30 MAVİ SANAT MAYIS.2015

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com DENEME SINAVLARI Tüm hakkı saklıdır. 5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası Hükümleri gereğince yayıncının yazılı izni olmaksızın bu kitabın tamamı veya bir kısmı elektronik ortam dahil kopya

Detaylı

1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989

1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989 BUBİ He was born in İstanbul. He studied psychology. 1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989 1989 He established Lâmi Art Gallery together with Hüsamettin

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, Dear Colleagues, TAVCAM, siz dostlarımızın bildiği gibi, bir aile kuruluşu olup 1979 yılından beri aydınlatma sektöründe size ve ülkemize hizmet etmenin huzuru içinde yoluna devam

Detaylı

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES Türkiye de işletmelerde beceri eğitimi uygulaması 3308 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu ile yapılmaktadır. The skills training program offered in turkey are

Detaylı

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities January February March 2013 IYLA Trainings and Activities In the months of January February March 2013, various local trainings on 5 different subjects were conducted. In total, our trainers conducted

Detaylı

MISSION VISION STRENGTHS

MISSION VISION STRENGTHS MİSYON Güzel sanatlar, tasarım, müzik ve sahne sanatları alanında; üst düzeyde sanatçıların yetişmesine yönelik eğitim-öğretim etkinliklerinde bulunmak MISSION Our mission is to offer the graduate degrees

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much QUANTIFIERS (2) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İÇİNDEKİLER Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much HEDEFLER YABANCI DİL I Bu ünitede amaçlanan kazanımlar;

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

İNGİLİZCE AİLE VE AKRABA BİREYLERİ, SOY AĞACI (FAMILY AND RELATIVE INVIDUALS, FAMILY TREE)

İNGİLİZCE AİLE VE AKRABA BİREYLERİ, SOY AĞACI (FAMILY AND RELATIVE INVIDUALS, FAMILY TREE) İNGİLİZCE AİLE VE AKRABA BİREYLERİ, SOY AĞACI (FAMILY AND RELATIVE INVIDUALS, FAMILY TREE) İngilizcede aile ve akraba bireylerinin tanıtımı ve soy ağacı konu anlatımı örneklerini öğreneceğiz. Ayrıca ailenizi

Detaylı

Lesson 17: can, cannot, can..? Ders 17: yapabilmek, yapamamak,?

Lesson 17: can, cannot, can..? Ders 17: yapabilmek, yapamamak,? Lesson 17: can, cannot, can..? Ders 17: yapabilmek, yapamamak,? Reading (Okuma) I can walk. (Yürüyebilirim.) He can write an email. (Bir e-posta yazabilir.) You can dance. (Dans edebilirsin.) They can

Detaylı

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri)

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) We use it to express a future decision, intention, or plan made before the moment of speaking (Konuşma anından daha önce düşünülmüş kararlar,

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz; geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz; geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz; geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Little ladies and gentlemen! You are all a single rose, star of

Detaylı

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Reading (Okuma) His job is driving a bus. ( Onun hobisi otobüs sürmek. ) Thank you for choosing my lesson. ( Benim dersimi seçtiğiniz için teşekkür ederim. ) Her

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d.

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. 1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. for 1. I am taking some books. a. hers b. her c. to her d. she 1. bottle

Detaylı

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved 5 4 Usta-Çırak Usta sen ol bu sefer çırağın ben. Yaklaşa yaklaşa mesafe kalmadı. Dünden hazırız ama cesaret olmalı Sen bana aşık ben sana aşık Ne duruyoruz ki başlasak artık? Seni çözmek için alt yazı

Detaylı

Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School

Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi Kutahya Social Science High School "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr)

Detaylı

EYLÜL ÜNİTELERİ SEPTEMBER UNITS AGE 3-4. www.englishkidsacademy.com

EYLÜL ÜNİTELERİ SEPTEMBER UNITS AGE 3-4. www.englishkidsacademy.com EYLÜL ÜNİTELERİ SEPTEMBER UNITS AGE 3-4 Ailem My Family Bebek-Baby Baba-Father Anne-Mother Abi-Brother Kızkardeş-Sister Kız-Girl Erkek Çocuk-Boy Çocuğunuza Sorun: Türkçe-İngilizce Bebek ne demek? What

Detaylı

11 Nisan 2015, Cumartesi 11.00. 10. İstanbul Lale Festivali Açılışı. 11 Nisan 2015 / 3 Mayıs 2015 11.00 / 20.00. Emirgan Korusu Etkinlikleri

11 Nisan 2015, Cumartesi 11.00. 10. İstanbul Lale Festivali Açılışı. 11 Nisan 2015 / 3 Mayıs 2015 11.00 / 20.00. Emirgan Korusu Etkinlikleri Etkinlik Adı Tarih Saat 10. İstanbul Lale Festivali Açılışı 11 Nisan 2015, Cumartesi 11.00 Emirgan Korusu Etkinlikleri 11 Nisan 2015 / 3 Mayıs 2015 11.00 / 20.00 Kadıköy Göztepe 60. Yıl Parkı Etkinlikleri

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi 1990

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Önder PAKER 2. Doğum Tarihi: 27.05.1960 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tiyatro Dokuz Eylül Üniversitesi 1982 Yüksek Lisans

Detaylı