5. ULUSLARARASI MARDİN ÇOCUK VE GENÇLİK TİYATRO FESTİVALİ 5 TH INTERNATIONAL MARDIN THEATER FESTIVAL FOR CHILDREN AND YOUTH

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5. ULUSLARARASI MARDİN ÇOCUK VE GENÇLİK TİYATRO FESTİVALİ 5 TH INTERNATIONAL MARDIN THEATER FESTIVAL FOR CHILDREN AND YOUTH"

Transkript

1 5. ULUSLARARASI MARDİN ÇOCUK VE GENÇLİK TİYATRO FESTİVALİ 5 TH INTERNATIONAL MARDIN THEATER FESTIVAL FOR CHILDREN AND YOUTH

2

3

4 drased 4

5 Festival Yönetmeni / Festival Director Nurhan ÖKTEM Danışma Kurulu / Consultative Committee Üstün AKMEN (TEB Başkanı) Prof. Dr. Özdemir NUTKU Prof. Dr. Hülya NUTKU Gülşen KARAKADIOĞLU Festival Oyun Değerlendirme Kurulu / Evaluation & Selection Committee Cengiz ÖZEK Nalân ÖZÜBEK Yrd. Doç. Dr. Zerrin YANIKKAYA Doç. Dr. Selen KORAD BİRKİYE Festival Yürütme Kurulu / Festival Executive Council Nurhan ÖKTEM, Muazzez KURTAY, Vahap ERDOĞAN, Nalân ÖZÜBEK, Türkay ÖZGEN, Mustafa AYDIN, Lütfi KAVAK Emin DURAK, Rıdvan BAYAT, Önder ÇAKIR, Gabriel Oktay ÇİLLİ, Myrtille JACQUET DUYAN, Hakan ÖZMEN Festival Ekibi / Festival Team Müge ATALA, Ekrem AKKAYA, Mehmet BOZ, Hüseyin ÇİFTSÜREN, Soner KUŞÇU, Zuhal BAYRAM, Mehmet ÇELİK, Mervan BİLİK, Şenol BİLMEDİ, Yusuf GEZEN, Hakan KAŞBAŞ, Muharrem TURAN, Marya GÖNÜL, Savaş ÇELİK, Aydın ÜSTÜN Midyat, Hüseyin KÖZ Midyat, Ahmet ÖZBEK Savur, Büşra GAMZE Savur, Ahmet ALTINKILIÇ Kızıltepe Grafik ve Web Uygulama / Graphics and Web Application Nalân ÖZÜBEK, Ömer CİHANGİR Katkıda bulunan tüm kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür ederiz. 5

6 Irmaklar arasındaki ülke anlamına gelen Mezopotamya da yer alan ve insanda iz bırakan den merhaba. İz bırakan dedim çünkü tüm şehirler insanla başlar. Şehirleri insanlar ve toplumlar inşa eder ama kimi şehirler de taşıdıkları tarih ve kültür ümranıyla üzerinde yaşayan insanı ve toplumu kendileri inşa eder. İşte de bu bahsettiğim şehirlerden birisidir. İlimizde düzenlenen Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali, gelenekselleşerek dünyayla kurduğu bağ sayesinde in hoşgörü ikliminde insanı nasıl inşa ettiğini her defasında bir kez daha ilan edecektir. Sevgili Çocuklar ve Gençler; sizlere duyduğumuz güven ve inanca layık olduğunuz şüphesizdir. Hayatınızın her aşamasında bu sorumluluğu hissetmeli, ülkemiz ve milletimizin huzuru ve refahı için çalışmalısınız. Sizlere düşen en büyük görev; bilime ve gelişen teknolojiye açık, okuyan, sorgulayan, araştıran ve düşündüklerini düzgün bir şekilde ifade edebilen, dürüst, çalışkan ve başarılı bireyler olabilmektir. Ancak bu şekilde ecdadımızın destanlar yazarak elde ettiği Türkiye Cumhuriyetini gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde taşıyabilirsiniz. 5. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali için ilimize gelerek katkı sağlayan değerli sanatçılarımıza, tüm emeği geçenlere ve ilgilerinden dolayı li hemşerilerime teşekkür ediyorum muhabbetlerimle l l l Hi from which takes place in Mesopotamia that means The country among the rivers, and leaves a permanent marks on man. I said permanent marks because all cities start with man. Cities are built by the man and societies, but some cities themselves build people and society who live on with a common history and culture. That is which is one of the cities I have been talking about. The Children and Youth Theatre Festival which is coordinated in our province, thanks to its relationship with the world, becoming a traditional, it will declare every time once again how to raise the man in prosperity atmosphere of. Dear children and youth; there is no doubt that you are worthy of our trust and faith. You should feel this responsibility in every part of your life, you should work for the peace and prosperity of our country and nation. The most important duty; that you will do is to be accessible to science and developing technology, to be individuals who reads, criticizes, searches and expresses their thought properly, honest, hardworking and successful. Only in this way you can powerfully transfer The Republic of Turkey that our ancestors gained by writing epics about, to next generations. For The 5th International Children and Youth of Theatre Festival, thank you very much, precious artists who contribute by coming to our city, all who contributed and the citizens in for their interests... Sincerely, 6 Mustafa TAŞKESEN Valisi/ Governor

7 imiz her zaman kültürün, ilmin, medeniyetin, sanatın ve insanlığın bir arada yaşamasının en güzel örneğidir. Dünyanın bu kültür merkezinde insanlar birbirinin dinine mabedine daima saygı duymuştur. Hoşgörü, saygı hep egemen olmuştur. Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali aracılığıyla bu duyguların daha da pekişeceğini biliyoruz. İnsan varlığını her yönüyle yansıtan tiyatro, bedeniyle ruhuyla dili ve duygularıyla yüzü ve yaşantısıyla insanın ta kendisidir. Sahne gerçek varlığımızın büyülü bir sanatı, en gerçekçi aynasıdır. Başka sanatlar gibi tiyatro da bir barış havarisi. Toplumu ve eğitimi güçlendiren en soylu sanattır. Ulusal ve dünya barışı için her yerde tiyatroyu güçlendirmek hepimizin görevidir. Tiyatronun daha da canlanması, halkla bütünleşmesi dinamik, azimli, enerjik düzenlemelerle gerçekleşebilir. Herkesin özellikle de yönetenlerin tiyatronun güçlenmesi, yaygınlaşması için ne yaptık, bundan sonra neler yapabiliriz sorusunu kendine sorması gerekir. Bu noktada hepimiz elbirliğiyle gönül birliğiyle çalışmalıyız. in bu hoşgörü ve barış ruhunu tiyatro aracılığıyla herkese duyuran sanatçılara, katılımcılara, halkımıza, sevgili çocuklarımıza ve gençlerimize teşekkür ederiz. l l l Our is always the most beautiful sample of culture, science, civilization, art and the humanity which live together. The people who live in this culture centre have always respected to each others religion and place of worships. Respect and toleration have always dominated. We know that by way of Children and Youth Theatre Festival, these emotions will strengthen. The theatre which reflects the existence of human being in every aspects, it is the human itself with its body, soul, language and emotional, face and daily experience. Stage is the magical art and the most realistic mirror of the real existence. Like the other arts, the theatre is an apostle of peace, too. The theatre is the most noble art that strengthens society and education. For the peace of national and world, it s the duty for us to strengthen the theatre everywhere. To revive the theatre and to be integrated with people can be made real with dynamic, determined, energetic organizations. Everybody, especially the governors need to ask themselves for theatre what we did and what we can do to strengthen and make common. At this point we all must work in cooperation and with all our hearts. Thank you to artists, participants, our people, dear children and youth who announce s toleration and peace soul by way of theatre to everyone. 7 Ahmet Türk Büyükşehir Belediye Başkanı Metropolitan Municipality Mayor

8 Sevgili çocuklar, gençler ve tiyatroseverler, Hepimizin bildiği gibi; İnsanlık tarihinin ilk yerleşik alanlarına ev sahipliği yapmış bu topraklar başlangıcından bugüne yaşanmışlıkların tanığı ve anlatıcısıdır. Uğrunda nice medeniyetlerin yok olduğu ve üzerinde nice yeni medeniyetlerin yükseldiği bu kadim topraklarda tiyatro yapılarının olmayışının nedeni, son yüzyıla kadar bölgede yaşayan halkın büyük çoğunluğunun göçebe olmasından mı kaynaklandığı veya yıkımların ve savaşların böyle bir kültürün çıkmasına izin vermeyecek kadar yoğun yaşanmasından mı kaynaklanmaktadır bilinmez. Belki her ikisi de ama gerçek olan bir şey varsa; o da bu toplumun tiyatro sanatına karşı inanılmaz ve yoğun ilgisinin varlığıdır. Yakın tarihte ilk olarak 2009 yılında gerçekleşen Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali ile salonların, oyunların dolup taşmasıyla beklenmedik bir şekilde açığa çıkmış ve sonraki süreçte de bu durum devam etmiştir. Bu yılların biriktirdiği tiyatroya duyulan açlık mıydı yoksa zaten kıyıda köşede kışlık odalarda, mevsimlik odalarda, köy odalarında, aşiret ağalarının odalarında hikaye anlatıcılarının anlatımlarında, birçok kültürün ve dinin bir arada yaşamasından birçok dilin konuşulmasından kaynaklanan bitmeyen hikayeler, efsaneler ve yaşantılar zenginliğinin vermiş olduğu içten gelen bir coşku, kopuş ve kendiliğinden yolunu bulup akış mıydı? Bu her neyse güzel, her neyse insani, çoğalan, büyüyen, büyüten, zenginleştiren ve yücelten bir kopuş ve haykırıştır. İyi seyirler diliyorum. Sevgilerimle, l l l Dear children, youth and theatre goers, as we all know, these places playing host to the first built-in fields in the history of mankind are witnesses and narrators of lives from the beginning till the end. That s why, there is no theatre buildings are founded in these ancient lands that, for the sake of many civilizations were destroyed and many of new civilizations settled down is about the people who live here were nomads till a few centuries or intensity of wars and demolitions couldn t let to build a cultural formation is unknown. May be, both of them. But that is a certain truth; this society has an unbelievable and intensive interest about theatre art. Recently, by the first Children and Youth Theatre Festival that has occurred in 2009 showed as the plays has unbelievable attention and then this interest still goes on. Was that hunger during the years for theatre or already the story tellers performances was holded lots of unending stories, myths and wealth of experiences about many kind of cultures, religions and languages at the corner shore, winter rooms, village rooms, tribal chiefs rooms gave the enthusiasm, break and spontaneously happening? Whatever it is, lovely, wherever humanistic, growing, expanding, augmentative, enriching and glorifying a break and bawling. I wish you a good time. Yours affectionately... 8 Nurhan ÖKTEM Festival Yönetmeni/Festival Director

9 Anlama Anlatma Anlaşılabilme süreci içinde tiyatroyu empatik iletişim yaratacak bir disiplin olarak gördüğümüzü vurgulamak istiyoruz. Tiyatro soyut, anlaşılmaz, eğlencelik bir şey değil, aksine, bireyin kimlik değişimine empati kurabilme becerisine, kendini doğru ifade edebilme becerisine katkıda bulunan, yaşadığımız olay ve durumlarla ilgili sebep-sonuç ilişkisi kurabilmeye, çözümleme yapabilmeye olanak veren somut bir şeydir. Tiyatro, anlatmak istediğini didaktik olmayan bir yolla, eğlenceli bir metodla anlatır ve benimsetir. We ld like to highlight to that we seem theatre as a field which create empatic communication in the process of comprehension, narration, intelligibility. Contrary to popular belief that theatre is abstract and incomprehensible, it is a concrete thing that contributes to the ability of expressing oneself, enables to think and analyse the causal connection. Theatre shows and takes up seriously its message, not in a didactic but in a joyful method. 9

10 GÜLRIZ SURURI Annesi: İlk Türk primadonnası Suzan Lûtfullah Sururi Babası: İlk operet kurucularımızdan Lûtfullah Sururi Amcaları: Yusuf, Celal, Ali Sururi. İlk operet tiyatrosu oyuncu ve yazarları Önce annesinin karnında sahneye çıktı, sonra Muhsin Ertuğrul un isteğiyle 12 yaşında Çocuk Tiyatrosu nda Muhsin Ertuğrul, onu yetenekli bulup konservatuara seçti. Orada dönemin önemli hocalarından tiyatro, şan, bale dersleri aldı. Bu arada Şehir Tiyatrosu nda ufak tefek roller oynamaya başladı. Küçük yaşta hayatını kazanmak zorunda kaldı. Konservatuarı bitiremeden bazı özel topluluklarda kendini başroller oynarken buldu. Büyük ustaların yanında çıraklık etti. Kendisi bu döneme çok değer veriyor; Tiyatroyu Muhsin Ertuğrul dan öğrendim, sahne rahatlığını Muammer Karaca dan, şöhreti Haldun Dormen de buldum, Engin Cezzar çok yönlü oyunculuğumu ortaya çıkardı, Haldun Taner ve Güngör Dilmen in seçkin bir oyuncu olmamda rolleri büyük, diyor de eşi Engin Cezzar ile birlikte kurduğu Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu nda dünya tiyatro literatürünün önemli oyunlarına yer verdiği gibi; aralarında Teneke, Kurban, Midas ın Kulakları, Zilli Zarife, Canlı Maymun Lokantası, Ferhat ile Şirin in de bulunduğu yerli tiyatro eserlerini ilk kez sahneleyerek Türk tiyatro tarihine damgasını vurdu. Tiyatrodaki ününü Sokak Kızı İrma, Kabare, Hair, Keşanlı Ali Destanı, Kaldırım Serçesi, Direklerarası, kendi yazdığı Söyleyeceklerim Var gibi müzikallerle pekiştirdi. Tiyatroda olduğu kadar, yazdığı kitaplarla da ünlendi. Kıldan İnce Kılıçtan Keskince (Anı), Bir An Gelir (Anı), Seni Seviyorum (Roman), Girmediğim Sokaklarda (Öykü); Biz Kadınlar (Gazete yazıları) adlı kitaplarının yanı sıra üç yemek kitabı, Tiyatrocu, Söyleyeceklerim Var ve Ayşe Opereti adlı sahnelenmiş oyunları bulunuyor de yazdığı Fosforlu Cevriye ise dördüncü oyunu Henüz sahnelenmemiş oyunları arasında aynı isimli romanından yola çıkarak yazdığı Seni Seviyorum müzikali ve Aynen Film Gibi, Aktör, Lotus Çiçeği, Nilüfer Hanım ın Misafiri, Sen Kimsin, Oyun, Tarlabaşı Cinayeti gibi tek perdelik oyunları bulunmaktadır. Kariyeri boyunca aldığı pek çok ödülün dışında son birkaç yılda aldığı bazı ödüller: Çağdaş Türk tiyatrosuna katkılarından ötürü 2008 Uluslar arası İstanbul Kültür Sanat Vakfı Onur Ödülü 4 Şubat 2009 Kocaeli 2. Altın Çınar Sanat Ödülü Yıldız Kenter ile paylaştığı Muğla Üniversitesi 2010 Altın Kariyer Ödülü 2011 Birleşik Hukukçular Kulübü Ceride-i Kantar Ödülü / Yılın Tiyatro Oyunu Fosforlu Cevriye 2011 Adana Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali nde Türk tiyatrosu için yaptıklarından ötürü Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Onur Ödülü Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2012 Tiyatronun Meleği Ödülü Cumhuriyetin temel değerlerinin korunmasına, evrensel sanata ve topluma katkıları için 2012 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Cumhuriyet Ödülü Tiyatro yaşamlarında oyuncu, yönetmen, eğitmen olarak tavizsiz çalışmaları; yaşamlarının neredeyse her anını tiyatroya adamalarıyla ödüle değer görülen Gülriz Sururi-Engin Cezzar çiftine verilen 2013 Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Onur Ödülü Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından bu sene başlatılan 2014 Aydınlanma Ödülü 10

11 GÜLRİZ SURURİ Her mother s name is Suzan Lûtfullah Sururi, the first Turkish primadonna... Her father s name is Lûtfullah Sururi, one of the first founders of Turkish operetta... Her uncles, Yusuf, Celal, Ali Sururi... Actors and writers of the first operetta. First time she was on the stage when she was in mother s womb and then at children s theatre when she was 12 years old as per Muhsin Ertuğrul s wish. Muhsin Ertuğrul has found her talented enough and accepted her to conservatoire. In the conservatoire, she took theater, glory and ballet lessons from teachers who were personages of that era. At the same time, she has started to acting supporter roles in state theatre. She had to earn her living while she was really young so she played leading role in some private groups. She has worked as an apprentice with masters. She gives importance to that age; I learned about theatre from Muhsin Ertuğrul, about stage comfort from Muammer Karaca, found fame at Haldun Dormen and my versatile acting has found out by Engin Cezzar. Haldun Taner and Güngör Dilmen has big influence on me when I was becoming braw actress, she says. Not only the world s theatre literature s well- known performances has took place in Gülriz Sururi - Engin Cezzar Theatre which founded by her and her husband, Engin Cezzar. She also left a mark in history when she lead for playing to the gandstand some national performances first time, as; Teneke Tinplate, Kurban Sacrifice, Midas ın Kulakları Ear of Midas, Zilli Zarife Shrewish Zarife, Canlı Maymun Lokantası Restaurant of Lifelik Monkey, Ferhat ile Şirin Ferhat and Şirin. She consolidated her reputation in theatre with some musicals like Sokak Kızı İrma Street Girl, Irma, Kabare Cabaret, Hair, Keşanlı Ali Destanı Epic of Ali from Keşan, Kaldırım Serçesi Sparrow of Pavement, Direklerarası Among the Poles, Söyleyeceklerim Var I Have Something To Say (written by herself) She also has become famous for her books as in theatre. Plus her books, Kıldan İnce Kılıçtan Keskince Thiner than hair, Sharper than sword (Memoir), Bir An Gelir When a moment comes (Memoir), Seni Seviyorum I love you (Novel), Girmediğim Sokaklarda In the streets I have never been in (storybook); Biz Kadınlar We, women (newspaper articles), she also has three cook books and she has drames which is not staged as Tiyatrocu Theater Owner, Söyleyeceklerim Var I Have Something To Say and Ayşe Opereti Ayşe s Operetta. Fosforlu Cevriye, written in 2008, is her fourth play She has some other theatre plays not staged yet as; Seni Seviyorum I Love You musical and Aynen Film Gibi Like A Movie, Aktör Actor, Lotus Çiçeği Lotos Blossom, Nilüfer Hanım ın Misafiri Guest of Ms. Nilufer, Sen Kimsin Who are you?, Oyun - Play, Tarlabaşı Cinayeti The murder of Tarlabaşı one act plays. 11

12 DILEK TÜRKER yılları arasında aralıksız 13 yıl İstanbul Şehir Tiyatroları nda çalışan, birçok oyunda başrol oynayan Dilek Türker, Almanya da Goethe Enstitüsü nü bitirdi. Almanya da yaşadığı 12 yıl içinde birbirinden başarılı projelere imza attı yılında Türkiye ye dönen Türker, Tiyatro Ayna yı kurdu yılından bu yana Dilek Türker - Tiyatro Ayna olarak, Türk tiyatrosuna yeni oyunlar kazandırdı; yurt içinde ve dışında turneler gerçekleştirdi yılında Devlet Sanatçısı unvanı verildi yılında Mahmut Gökgöz ün yazdığı Pir Sultan Abdal ı sergileyen Dilek Türker, 40. Sanat yılında Çağdaş Eğitim Vakfı tarafından Onur Ödülü ne, 21. Yüzyıl Eğitim Vakfı tarafından En İyi Sanatçı ödülüne, 2006 yılında Sadri Alışık Tiyatro Onur Ödülüne ve 2014 yılında ise Afife Jale Tiyatro Ödüllerinde, Nisa Serezli Aşkıner ödülüne layık bulundu. Geçtiğimiz sezonlarda, Türkan Işık Yolcusu, Kırmızı Halı, Nakşıdil Sultan adlı oyunları ile büyük beğeni toplayan Dilek Türker, 50. sanat yılında da sahnede seyircisiyle kucaklaşmaktadır. DILEK TÜRKER Dilek Türker who worked in Istanbul City Theathers 13 years between and played a leading role in lots of plays, graduated from the Goethe Institute in Germany. During her stay in Germany, she revealed a lot of successful projects. In 1990 she returned to Turkey back and she founded Tiyatro Ayna. Since 1990, Dilek Türker - Tiyatro Ayna has added a lot of new plays to Turkish theather and has arranged lots of touring in Turkey and abroad. In 1999, she was awarded the title of State Artist. In 2005, she played on stage Pir Sultan Abdal which is written by Mahmut Gökgöz, in her 40th Art Year she was awarded Honorary Award by Contemporary Education Foundation, Best Actress Award by 21st Century Education Foundation, in 2006, Sadri Alışık Theatre Honor Award and Afife Jale Theatre Award. Dilek Türker whose plays like, Türkan Işık Yolcusu, Kırmızı Halı, Nakşıdil Sultan acclaim, is still on stage in her 50th Art Year. 12

13 ÇİĞDEM ERKEN Küçük yaşlarda müzikle tanışan Çiğdem Erken, 7 yaşında piyano çalmaya başladı. Ankara Devlet Konservatuarı nın ardından Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde Master ve Sanatta Yeterlik Programlarını bitirdi. Ayşegül Sarıca dan piyanist olabilmek, Yücel Erten den tiyatroda müzik yapabilmek adına çok şey öğrendi yılları arasında Ankara Devlet Operası nda korepetitör ve orkestra sanatçısı olarak görev yaptı yılları arasında konservatuar ve üniversitelerde piyano, oda müziği, tiyatro müziği ve müzikaller üzerine dersler verdi. Yücel Erten in yönettiği Savaş İkinci Perde de Çıkacak adlı oyuna yaptığı müziklerle; İBBŞT de sahnelenen Binali ile Temir adlı oyuna yaptığı; yine İBBŞT de sahnelenen Zengin Mutfağı oyununa yapdığı müziklerle pek çok ödül kazandı Haziran ayında aşk hafızam dediği çoğunluğu re minör tonunda yazılmış şarkılarından oluşan Kız Kafası adlı albümünü yayımladı. İki yıl aranın ardından ikinci albümü İstanbul Kızı nı dinleyicisinin beğenisine sunan sanatçı, tiyatro müziği ve konser çalışmalarını iç içe sürdürmektedir. ÇİĞDEM ERKEN Çiğdem Erken, who met music in her early ages, began playing the piano at age 7. She was graduated from Ankara State Conservatory and then she did her master degree in Bilkent University the Faculty of Music and Performing Arts and completed the Qualifying in Art Program. She learned a lot of things from Ayşegül Sarıca to be a good pianist and from Yücel Erten to make theatre music. She served as a korrepetit in Ankara State Opera from 1994 to She gave lectures on piano, chamber music, theater music and musicals in universities and conservatories between By her music that she made for Yücel Erten s play Savaş İkinci Perde de Çıkacak ; Binali ile Temir on stage of Istanbul City Theatre and Zengin Mutfağı she was awarded several times. In 2011 June, she released an album called Kız Kafası which she calls it as my memory and includes mostly R-minor songs. After two years, she released her album called İstanbul Kızı and nowadays she has been working both on concerts and theatre music. 13

14 PROGRAM PROGRAM 7 ARALIK 2014 PAZAR ATÖLYE ATÖLYE LİDERİ YAŞ GRUBU SAAT YER İçimize Yolculuk Kemal Başar 15 yaş üstü 14:00-17:00 Müzesi Ek Bina 12 ARALIK 2014 CUMA ATÖLYE ATÖLYE LİDERİ YAŞ GRUBU SAAT YER Tahta Bacak-Mim- TBP -Teatr Biuro Podrozy 15 yaş üstü Müzesi Dans Arkeo Park Alanı İçimize Yolculuk Kemal Başar 15 yaş üstü Müzesi Ek Bina 13 ARALIK 2014 CUMARTESİ ATÖLYE ATÖLYE LİDERİ YAŞ GRUBU SAAT YER Tahta Bacak-Mim- TBP -Teatr Biuro Podrozy 15 yaş üstü Müzesi Dans Arkeo Park Alanı 14

15 PROGRAM PROGRAM 7 DECEMBER 2014 SUNDAY WORKSHOP WORKSHOP LEADER AGE GROUP TIME PLACE Journey to the Inside Kemal Başar Above the age of Museum Outbuilding 12 DECEMBER 2014 FRIDAY WORKSHOP WORKSHOP LEADER AGE GROUP TIME PLACE Wooden leg-mime- Dance TBP -Teatr Biuro Podrozy Above the age of Museum Arkeo Park Area Journey to the Inside Kemal Başar Above the age of Museum Outbuilding 13 DECEMBER 2014 SATURDAY WORKSHOP WORKSHOP LEADER AGE GROUP TIME PLACE Wooden leg-mime- Dance TBP -Teatr Biuro Podrozy Above the age of Museum Arkeo Park Area 15

16 PROGRAM PROGRAM 07 ARALIK 2014 PAZAR ÜLKE/GRUP OYUN ADI KATILIMCI SAAT YER Türkiye/Onur Konuğu ve Tiyatro Keyfi Ekibi Şhakespeare in Bütün Eserleri Hafif Kısaltılmış Gençler ve Yetişkinler AKM Büyük Salon 08 ARALIK 2014 PAZARTESİ ÜLKE/GRUP OYUN ADI KATILIMCI SAAT YER Türkiye/Mersin Devlet Opera ve Balesi Değirmendeki Hazine 3-11 yaş AKM Büyük Salon Türkiye/İzmir Gösteri Sanatları Karagöz ve Kukla Evi Cazular Ömerli Mehmet Kavak Lisesi İran/Theatre Ayna Robinson & Crusoe Kızıltepe-Endüstri Meslek Lisesi Türkiye/ Fen Lisesi Tiyatro Kulübü Hastalık Hastası Midyat Kocatepe Orta Okulu Türkiye/Mersin Devlet Opera ve Balesi Değirmendeki Hazine 3-11 yaş AKM Büyük Salon Türkiye/İzmir Gösteri Sanatları Karagöz ve Kukla Evi Yazıcı Her Yaş Camlı Köşk Kıraathanesi 09 ARALIK 2014 SALI ÜLKE/GRUP OYUN ADI KATILIMCI SAAT YER Türkiye/- Daradan Derlenmiş Bir Hikaye Leylekler A.K.M. Küçük Salon Türkiye/ Fen Lisesi Tiyatro Kulübü Hastalık Hastası Midyat Kocatepe Orta Okulu 16

17 PROGRAM PROGRAM 09 ARALIK 2014 SALI ÜLKE/GRUP OYUN ADI KATILIMCI SAAT YER Türkiye/-Dara dan Derlenmiş Bir Hikaye Türkiye/ Geçiş Tiyatro Kumpanyası Polonya/TBP-Teatr Biuro Podrozy Türkiye/İzmir Gösteri Sanatları Karagöz ve Kukla Evi Leylekler Geçiş SANAT KERVANI (Kortej) Carmen Funebre Karagöz Delirdi Her Yaş Her Yaş A.K.M. Küçük Salon İran/Theatre Ayna Robinson & Crusoe Her Yaş AKM Büyük Salon Nusaybin-Mitani Kültür Merkezi Sabancı Müzesi Önü Cumhuriyet Meydanı Cumhuriyet Meydanı Midyat Köşk Meydanı Kıraathanesi 10 ARALIK ÇARŞAMBA ÜLKE/GRUP OYUN ADI KATILIMCI SAAT YER Türkiye/İstanbul Devlet Tiyatrosu Türkiye/ Geçiş Tiyatro Kumpanyası Türkiye/İzmir Gösteri Sanatları Karagöz ve Kukla Evi İran/Tebriz Theatre Ayna Türkiye/İstanbul Devlet Tiyatrosu Küçük Kara Balık Geçiş Cazular Robinson & Crusoe Küçük Kara Balık 3-11 yaş yaş AKM Büyük Salon Kızıltepe Endüstiri Meslek Lisesi Tiyatro Salonu Savur Kültür Merkezi Nusaybin Mitani Kültür Merkezi AKM Büyük Salon 17

18 PROGRAM PROGRAM 10 ARALIK ÇARŞAMBA ÜLKE/GRUP OYUN ADI KATILIMCI SAAT YER Polonya/TBP-Teatr Biuro Podrozy Carmen Funebre Her Yaş Kızıltepe (Özgürlük Meydanı) Türkiye/İzmir Gösteri Sanatları Karagöz ve Kukla Evi Yazıcı Her Yaş Savur Durak Kıraathanesi 11 ARALIK 2014 PERŞEMBE ÜLKE/GRUP OYUN ADI KATILIMCI SAAT YER Türkiye/İstanbul Devlet Tiyatrosu Küçük Kara Balık 3-11 yaş AKM Büyük Salon İran/Theatre Ayna Robinson & Crusoe Midyat Kocatepe Orta Okulu Türkiye/ Geçiş Tiyatro Kumpanyası Polonya/TBP-Teatr Biuro Podrozy Türkiye/İzmir Gösteri Sanatları Karagöz ve Kukla Evi Geçiş AKM Büyük Salon Carmen Funebre Her yaş Midyat Köşk Meydanı açık alan Karagöz Delirdi Her Yaş Kızıltepe Çiçek Kıraathanesi 12 ARALIK 2014 CUMA ÜLKE/GRUP OYUN ADI KATILIMCI SAAT YER Türkiye/ Geçiş Tiyatro Kumpanyası Türkiye/ Fen Lisesi Tiyatro Kulübü Geçiş Midyat Kocatepe Orta Okulu Hastalık Hastası Kızıltepe Endüstri Meslek Lisesi Tiyatro Salonu 18

19 PROGRAM PROGRAM 12 ARALIK 2014 CUMA ÜLKE/GRUP OYUN ADI KATILIMCI SAAT YER Türkiye/İzmir Gösteri Sanatları Karagöz ve Kukla Evi Türkiye/İzmir Gösteri Sanatları Karagöz ve Kukla Evi Yazıcı Yazıcı Her Yaş Her Yaş E tipi Kapalı Ceza Evi E tipi Kapalı Ceza Evi İran/Theatre Ayna Robinson & Crusoe AKM Büyük Salon Türkiye/ Geçiş Tiyatro Kumpanyası Geçiş Kızıltepe Endüstri Meslek Lisesi Tiyatro Salonu 13 ARALIK 2014 CUMARTESİ ÜLKE/GRUP OYUN ADI KATILIMCI SAAT YER Türkiye/ Fen Lisesi Tiyatro Kulübü İran/Theatre Ayna Hastalık Hastası Robinson & Crusoe Nusaybin Mitani Kültür Merkezi Kızıltepe Endüstiri Meslek Lisesi Tiyatro Salonu 19

20 PROGRAM PROGRAM 07 DECEMBER 2014 SUNDAY COUNTRY/GROUP NAME OF THE AGE TIME PLACE PERFORMANCE GROUP Opening of the Festival (Guest of Honour ) and Turkey/ The group Tiyatro Keyfi All Works of Shakespeare- slighly abridgement The youngs and adults AKM Büyük Salon 08 DECEMBER 2014 MONDAY COUNTRY/GROUP NAME OF THE AGE TIME PLACE PERFORMANCE GROUP Turkey/Mersin State Opera and Ballet Turkey/İzmir Performing Ars Karagöz and Puppet House Treasure in The Mill The Witches Age group AKM Büyük Salon Ömerli Mehmet Kavak Lisesi Iran/Theatre Mirror Robinson & Crusoe Kızıltepe-Endüstri Meslek Lisesi Turkey/ High School of Science Theatre Club The Imaginary Invalid Midyat Kocatepe Orta Okulu Turkey/Mersin State Opera and Ballet Treasure in The Mill Age group AKM Büyük Salon Turkey/İzmir Performing Arts Karagöz and Puppet House Transcripter All age groups Camlı Köşk Kıraathanesi 20

21 PROGRAM PROGRAM 09 DECEMBER 2014 TUESDAY COUNTRY/GROUP NAME OF THE AGE TIME PLACE PERFORMANCE GROUP Turkey/-A story collected from Dara Storks A.K.M. Küçük Salon Turkey/ High School of Science Theatre Club The Imaginary Invalid Midyat Kocatepe Orta Okulu Turkey/-A story collected from Dara Storks A.K.M. Küçük Salon Iran/Theatre Mirror Robinson & Crusoe All age groups Turkey/ Passing Theatre Company Poland/TBP-Teatr Biuro Podrozy Turkey/İzmir Performing Arts Karagöz and Puppet House Passing ART CARAVAN (Cortege) Carmen Funebre Karagöz Went Mad 14+ All age groups All age groups AKM Büyük Salon Nusaybin-Mitani Kültür Merkezi Sabancı Müzesi Önü Cumhuriyet Meydanı Cumhuriyet Meydanı Midyat Köşk Meydanı Kıraathanesi 10 DECEMBER WEDNESDAY COUNTRY/GROUP NAME OF THE AGE TIME PLACE PERFORMANCE GROUP Turkey/İstanbul State Theatre Turkey/ Passing Theatre Company The Little Black Fish Passing Age group AKM Büyük Salon Kızıltepe Endüstiri Meslek Lisesi Tiyatro Salonu 21

22 PROGRAM PROGRAM 10 DECEMBER WEDNESDAY COUNTRY/GROUP NAME OF THE AGE TIME PLACE PERFORMANCE GROUP Turkey/İzmir Performing Arts Karagöz and Puppet House Iran/Theatre Mirror Turkey/İstanbul State Theatre Poland/TBP-Teatr Biuro Podrozy Turkey/İzmir Performing Arts Karagöz and Puppet House 11 DECEMBER 2014 THURSDAY Turkey/İstanbul State Theatre The Little Black Fish Age group AKM Büyük Salon Iran/Theatre Mirror Robinson & Crusoe Midyat Kocatepe Orta Okulu Turkey/ Passing Theatre Company Poland/TBP-Teatr Biuro Podrozy Turkey/İzmir Performing Arts Karagöz and Puppet House The witches Robinson & Crusoe The Litte Black Fish Carmen Funebre Transcripter Passing AKM Büyük Salon Carmen Funebre Karagöz Went Mad Age group 3-11 All age groups All age groups All age groups All age groups Kızıltepe (Özgürlük Meydanı) Savur Durak Kıraathanesi COUNTRY/GROUP NAME OF THE AGE TIME PLACE PERFORMANCE GROUP Savur Kültür Merkezi Nusaybin Mitani Kültür Merkezi AKM Büyük Salon Midyat Köşk Meydanı açık alan Kızıltepe Çiçek Kıraathanesi 22

23 PROGRAM PROGRAM 12 DECEMBER 2014 FRIDAY COUNTRY/GROUP NAME OF THE AGE TIME PLACE PERFORMANCE GROUP Turkey/ Passing Theatre Company Turkey/ High School of Science Theatre Club Passing Midyat Kocatepe Orta Okulu The Imaginary Invalid Kızıltepe Endüstri Meslek Lisesi Tiyatro Salonu Turkey/İzmir Performing Arts Karagöz and Puppet House Transcripter All age groups E tipi Kapalı Ceza Evi Turkey/İzmir Performing Arts Karagöz and Puppet House Transcripter All age groups E tipi Kapalı Ceza Evi Iran/Theatre Mirror Robinson & Crusoe AKM Büyük Salon Turkey/ Passing Theatre Company Passing Kızıltepe Endüstri Meslek Lisesi Tiyatro Salonu 13 DECEMBER SATURDAY COUNTRY/GROUP NAME OF THE AGE TIME PLACE PERFORMANCE GROUP Turkey/ High School of Science Theatre Club The Imaginary Invalid Nusaybin Mitani Kültür Merkezi Iran/Theatre Mirror Robinson & Crusoe Kızıltepe Endüstiri Meslek Lisesi Tiyatro Salonu 23

24 KEMAL BAŞAR TÜRKİYE TURKEY İÇİMİZE YOLCULUK JOURNEY TO OUR INNER WORLD Tasarım, Uygulama ve Yönetim Design and Regie KEMAL BAŞAR Oyunculuğun felsefi tarafına yönelik olan bu çalışma, genç oyuncu adaylarının kendini, duygularını, olaylar karşısındaki tepkilerini keşfetmelerine olanak yaratmaktadır. Atölye 10 katılımla sınırlıdır. l l l The workshop related to the philosophical side of the acting; ıt allows the young actor/actress canditates to explore themselves,their feelings and the reactions to the happenings. The number of the participants: 10 young performers / / Müzesi Ek Bina/+15 24