İÇİNDEKİLER/ CONTENTS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER/ CONTENTS"

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER/CONTENTS KATILIMCILAR/PARTICIPANTS 10 TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN HARİTALANMASINDA JEOİSTATİSTİKSEL TEKNİKLERİN KULLANIMI 13 USING GEOSTATISTICAL TECHNIQUES IN MAPPING SOIL PROPERTIES 13 ZONGULDAK ORMANLIK ALANLARINDAKİ KAÇAK YAPILAŞMANIN UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN YARI OTOMATİK NESNE ÇIKARIMI 15 ANALYSIS OF ILLEGAL CONSTRUCTIONS IN ZONGULDAK FOREST REGIONS USING AUTOMATIC FEATURE EXTRACTION AND GIS FROM SATELLITE IMAGES 15 İZMİR İLİ DEPREM SENARYOLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TABANLI ANALİZİ VE ACİL AFET YÖNETİM SİSTEMİ 16 IZMIR PROVINCE EARTHQUAKE SCENARIOS USAGE FOR A GIS-BASED ANALYSIS AND AN EMERGENCY DISASTER MANAGEMENT SYSTEM 16 COĞRAFİ PROFİLLEME 18 GEOGRAPHIC PROFILING 18 ARAZİ KULLANIM KABİLİYET SINIFI BİLGİLERİNİN TOPOĞRAFYA BİLGİLERİYLE BİRLİKTE ANALİZİ: KOCAELİ İLİ UYGULAMASI 19 JOINT ANALYSIS OF LAND USE CAPABILITY CLASS DATA WITH TOPOGRAPHY: THE KOCAELI PROVINCE CASE STUDY 20 TÜBİTAK-MAM YDBAE DE UÇAKLA DİJİTAL FOTOĞRAF ÇEKİMİ ÇALIŞMALARI 21 DIGITAL AERIAL PHOTOGRAPHY RESEARCH AT TUBITAK-MRC EARTH AND MARINE SCIENCES RESEARCH INSTITUTE 22 MARMARA DEPREMİ REHABİLİTASYON PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE TUBITAK- MAM IN YALOVA BELEDİYESİ CBS ÇALIŞMALARI 23 TUBITAK-MRC S GIS STUDIES FOR THE YALOVA MUNICIPALITY WITHIN THE FRAMEWORK OF MARMARA EARTHQUAKE REHABILITATION PROGRAM (MERP 24 YALOVA İLİ KIYI YERLEŞİMİNDEKİ DEĞİŞİMİNİN UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN İZLENMESİ 25 CHANGE ANALYSIS ON THE YALOVA PROVINCE S COASTAL SETTLEMENT FROM SATELLITE IMAGES 26 E-BELEDİYECİLİKTE TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ 27 HISTORICAL AND CULTURAL WEALTH IN E-MUNICIPALITY 27 ÇAMLIHEMŞİN İLÇESİNDE ARAZİ KULLANIMI BAKIMINDAN UYGUN TARIM ALANLARININ BELİRLENMESİ 28 2

3 IN RESPECT OF LAND-USE IDENTIFYING SUITABLE AGRICULTURAL LANDS IN ÇAMLIHEMŞİN DISTRICT 29 AKADEMİK FAALİYETLERİN TAKİBİNE YÖNELİK WEB TABANLI BİLGİ SİSTEMİ 30 WEB BASED INFORMATION SYSTEM FOR ACADEMIC ACTIVITIES 30 E-DEVLET OLMA YOLUNDA MERKEZİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ÜZERİNE ÖNERİLER 31 PROPOSALS ON CENTRAL GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS TOWARDS E-GOVERNMENT ESTABLISHMENT 31 CBS YAZILIMIYLA MAHALLE BİLGİ SİSTEMİNİN YAPILMASI 33 BUILDING UP THE GEOGRAPHICAL INFORMATIONS SYSTEM SOFTWARE AND QUARTER INFORMATION SYSTEM 33 ŞEHİR PLANLAMADA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA ÇALIŞMALARI 35 THE REMOTE SENSING & GIS STUDIES IN URBAN PLANNING: A CASE STUDY IN URLA AND BALÇOVA 35 ZAMANSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (ZCBS)- NÜFUS NÜFUS SAYIM VERİLERİNE İLİŞKİN VEKTÖR TABANLI BİR TEMATİK ZCBS UYGULAMASI 36 TEMPORAL GIS: A CASE STUDY USING CENSUS DATA 36 CBS DE MEKANSAL ANALİZ ÇALIŞMALARINA BİR ÖRNEK: 38 PAZAR KÖYÜ- KIZILCAHAMAM 38 SPATIAL ANALYSIS USING GIS; A CASE STUDY IN THE VILLAGE OF PAZAR38 EDUCATIONAL ASPECTS OF GIS IMPLEMENTATION (CASE STUDY OF BULGARIA) 40 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ YARDIMIYLA FENİLKETONÜRİ HASTALIĞININ İZLENMESİ: KONYA ÖRNEĞİ 41 MONITORING OF FENILKETONURI ILLNESS BY GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM (GIS) FOR KONYA 41 TÜRKİYE DE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ÇALIŞMALARINDA KURUMSAL POLİTİKALAR VE BİR ÖNERİ 43 INSTITUTIONAL POLICIES ON GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM (GIS) STUDIES IN TURKEY AND A PROPOSAL 43 TURİZM-TANITIM FAALİYETLERİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANIMI: AFYON ÖRNEĞİ 45 THE USE OF GIS IN TOURISM- ADVERTISING ACTIVITIES: A MODEL FOR AFYON 45 PARAMETRE KENT BİLGİ SİSTEMİ 47 3

4 PARAMETRE URBAN INFORMATION SYSTEM 47 KAMUDA KARAR DESTEK SİSTEMİ OLARAK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDEN YARARLANMA: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRNEĞİ 48 UTILIZING GIS AS A DECISION SUPPORT SYSTEM IN THE PUBLIC SECTOR: A CASE STUDY OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION 48 KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜNDE CBS KULLANILARAK SU KALİTESİ ANALİZİ VE ARAZİ KULLANIMININ ETKILERI 50 THE EFFECTS OF LANDUSE PATTERNS AND WATER QUALITY ANALYSIS IN KÜÇÜKÇEKMECE LAKE, BY USING GIS 50 TÜRKİYE İÇİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TABANLI SU KALİTESİ VERİ ANALİZ SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ 52 DEVELOPMENT OF A GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM FOR WATER QUALITY DATA ANALYSIS SYSTEM IN TURKEY 52 KARTOGRAFYA VE CBS UYGULAMALARI İÇİN TOPOGRAFİK VERİ SETLERİNDEN ARAZİ KARAKTERİSTİK ÇİZGİLERİNİN ÇİZİLMESİ 54 THE EXRACTION OF TERRAIN SKELETON LINES FROM TOPOGRAPHIC DATASETS FOR CARTOGRAPHIC AND GIS APPLICATIONS 54 TÜRKİYE NİN YÜZEY SULARI VERİ TABANI OLUŞTURMA PROJESİ 56 CREATING A SURFACE WATER DATABASE FOR TURKEY 56 BATI ANADOLU DA CBS YÖNTEMİYLE (ZEYTİN ÖRNEĞİNDE) DOĞAL ORTAM ANALİZİ 58 NATURAL ENVIRONMENT ANALYSIS IN WEST ANATOLIA BY USING GIS METHOD (IN OLIVE EXAMPLE) 58 KENT HARİTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNOLOJİSİ İLE İNTERNET ÜZERİNDEN SUNUMU 60 INTERNET BASED APPLICATIONS FOR CITY MAPS 60 INFORMATION MODELING OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT MANAGEMENT OF THE BULGARIAN FORESTS. 61 ULUSAL AFET ARŞİV SİSTEMİ 62 NATIONAL DISASTER ARCHIEVE SYSTEM 63 İL AFET BİLGİ SİSTEMİ (KASTAMONU) 64 PROVINCE DISASTER INFORMATION SYSTEM (KASTAMONU) 64 PEYZAJ TASARIMINDA 3D GÖRÜNTÜLER VE COĞRFİ BİLGİ SİSEMLERİNİN KULLANIMI 66 LANDSCAPE DESIGN IN 3D VISIONS AND USE OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS 66 4

5 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE HATA KAYNAKLARI 68 GIS AND SOURCES OF ERRORS 68 YAKIN MESAFE UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİNİN KULLANILARAK YÜZEY SULARININ İNCELENMESİ 70 INVESTIGATION OF SURFACE WATER USING REMOTE SENSING NEIGHBORHOOD DISTANCE TECHNIQUES 70 AEROSOL ÖRNEKLERİNDE ÖLÇÜLEN GROSS-ALFA VE GROSS-BETA DEĞERLERİNİN POTANSİYEL KAYNAK ETKİ FONKSİYONLARI 72 DETERMINATION OF POTENTIAL SOURCE CONTRIBUTION FUNCTION OF MEASURED GROSS-A AND GROSS-B VALUES IN AEROSOL SAMPLES AND SIMULATIONS USING MAPS 72 COĞRAFYA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 74 ARASINDAKİ İLİŞKİ 74 THE RELATIONSHIP BETWEEN GEOGRAPHY & GIS 74 ORTAÖĞRETİMDE COĞAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANARAK PROJE YÖNETİMİ 76 THE PROJECT MANAGEMENT IN HIGH SCHOOL BY USING GIS 76 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) TEKNOLOJİSİNİN BEŞERİ COĞRAFYADA KULLANIMI VE LİSELER İÇİN ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ 77 THE USAGE OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS) TECHNOLOGY IN HUMAN GEOGRAPHY; THE CASE STUDIES FOR HIGH SCHOOL 77 KOCAELİ İLİ GÖLCÜK İLÇESİ MİKRO ZEMİN PARAMETRE HARİTALARININ OLUŞTURULMASI 79 CREATING MICRO GROUND PARAMETER MAPS FOR GÖLCÜK, KOCAELI 79 ELEKTRONİK TAPU SİCİLİ UYGULAMASI VE HUKUKİ ALTYAPI 81 ELECTRONIC CADASTRE APPLICATIONS AND THE LAW 81 YEREL YÖNETİMLERDE GELENEKSEL VE ELEKTRONİK HİZMETLER TEMEL HİZMETLER VE İNTERNET 83 E-MUNICIPALITY AND INTERNET TECHNOLOGIES 83 YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNTERNET ÜZERİNDE UYGULAMALARI 85 APPLICATIONS OF GIS IN E-MUNICIPALITIES AND WEB-GIS IN INTERNET 85 İGDAŞ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ (İGABİS) PROJESİ 87 İGDAS INFRASTRUCTURE INFORMATION SYSTEM PROJECT 87 TÜRKİYEDE KENT BİLGİ SİSTEMİ PROJELERİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER 88 5

6 OBSTACLES IN THE FUTURE OF CITY INFORMATION SYSTEM PROJECTS IN TURKEY 88 TAPU KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ PİLOT PROJESİNİN SONUÇARI VE ÖNERİLER 89 FINDINGS FROM CADASTRAL INFORMATION SYSTEM PILOT PROJECTS 89 CBS DE DİSİPLİNLERARASI PROGRAMLAR 90 INTERDISCIPLINARY PROGRAMS IN GEOGRAPHIC INFORMATION SCIENCE90 ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNDE CBS NİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE KULLANICI ADAPTASYONU 91 GIS USABILITY AND USER ADAPTABILITY IN UNIVERSITY EDUCATION 91 CBS İÇİN KONUMSAL VERİLERİN ELDE EDİLMESİNDE GZK GPS İN DOĞRULUK VE MALİYET ANALİZİ 93 COST AND ACCURACY ANALYSIS OF RTK GPS IN ACQUISITION OF SPATIAL DATA FOR GIS 93 KONYA KENTİ YOL TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ SEVİYELERİ NİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE GÖRÜNTÜLENMESİ 95 VISUALIZATION OF ROAD TRAFFIC NOISE LEVELS USING GIS IN THE CITY OF KONYA 95 THE PAPER IS AIMED AT EVALUATION AND DESIGN OF THE USABILITY OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS). FOR THIS PURPOSE, A USABILITY EVALUATION APPROACH IS PROPOSED. IT IS BASED ON A USABILITY CHECKLIST AND THE ADAPTIVE NEURO-FUZZY APPROACH ANFIS. THE ANFIS APPROACH IS IMPLEMENTED AS A MATLAB -PROGRAM. A CASE STUDY OF USING ARCVIE W GIS WAS PERFORMED. THE GIS USABILITY IN INSPECTING THE DESIGN OF A MANUFACTURING SITE WAS MEASURED AND EVALUATED. A COMPARISON OF ANFIS APPROACH WITH CONVENTIONAL WEIGHTED MEAN EVALUATION APPROACH WAS PERFORMED. THE ANFIS APPROACH SHOWED SIGNIFICANT BETTER ACCURACY THAN THE WEIGHTED MEAN APPROACH. ANOTHER ADVANTAGE OF ANFIS APPROACH IS ITS APPLICABILITY TO A SMALL SAMPLE SIZE. MANY USABILITY PROBLEMS WERE ALLOCATED AND DETAILED. RELEVANT DESIGN RECOMMENDATIONS FOR GIS WERE PROPOSED.EGE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ 97 EGE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ 98 EGE UNIVERSITY CAMPUS INFORMATION SYSTEM 98 METEOROLOJİ İSTASYONLARI DAĞILIMLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE ANALİZİ 100 ANALYSING OF METEOROLOGICAL STATIONS DISTIRBUTION WITH GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS FOR TURKISH STATE METEOROLOGICAL SERVICE 100 6

7 TAŞINMAZ DEĞERLEME AMAÇLI BİR MODELLEME ÖRNEĞİ VE CBS İLE ENTEGRASYONU 102 A MODELING EXAMPLE WHICH IS AIMED REAL ESTATE VALUATION AND ENTEGRATION WITH GIS 102 E-HARİTA: İNTERNET ÜZERİNDE GIS UYGULAMALARI 104 E-MAP : INTERNET BASED GIS APPLICATIONS 104 BURDUR GÖLÜ SEVİYE DEĞİŞİMLERİNİN MULTİTEMPORAL UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE İZLENMESİ 105 INVESTIGATION OF BURDUR LAKE LEVEL EXCHANGES WITH MULTITEMPORAL SATELLITE IMAGE 106 GÜNÜMÜZDE YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA CBS EĞİTİMİNİN DURUMU VE FARKLI CBS EĞİTİM METOTLARI 107 STATUS OF GIS EDUCATION AT COLLEGES AND UNIVERSITIES 107 TÜRKİYE DE İDEAL KENT BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURMA KISTASLARI VE YAPILMAKTA OLAN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 108 IDEAL URBAN INFORMATION SYSTEM FORMATION CRITERIONS IN TURKEY AND AN EVALUATION FOR PRESENT STUDIES 109 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ: BÖLGESEL PLANLAMADA ETKİN BİR BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ 110 GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM: AN EFFECTIVE INFORMATION TECHNOLOGY IN REGIONAL PLANNING 110 GIS - TECHNOLOGIES FOR COMPLEX TERRITORIAL MANAGEMENT. (CASE STUDY OF THE MULTI-FUNCTIONAL USE OF THE BULGARIAN FORESTS) 112 BİYOKLİMATİK KONFORA SAHİP ALANLARIN BELİRLENMESİNDE CBS DEN YARARLANMA OLANAKLARI: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ 113 BİYOKLİMATİK KONFORA SAHİP ALANLARIN BELİRLENMESİNDE CBS DEN YARARLANMA OLANAKLARI: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ 113 THE POSSIBILITIES TO BENEFIT GIS IN DETERMINING BIOCLIMATIC COMFORT AREAS; A CASE STUDY OF MUĞLA PROVINCE 113 UZAKTAN ALGILAMA TEKNİĞİ VE CBS KULLANILARAK BARTIN ÇEVRESİNDEKİ DOĞAL OLMAYAN DEĞİŞİKLİKLERİN BELİRLENMESİ 115 DETERMINING OF NON-NATURAL CHANGES IN BARTIN PROVINCE USING REMOTE SENSING TECHNIQUE AND GIS 115 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANILARAK TRAFİK KAZA KARA NOKTALARININ TESPİTİ: ISPARTA ÖRNEĞİ 117 DETERMINING TRAFFIC ACCIDENT BLACK SPOTS LOCATIONS BY USING GIS: A CASE STUDY IN ISPARTA CITY 118 7

8 LANDSAT 7 TM UYDU VERİLERİ KULLANILARAK DEDEGÖL DAĞI VE ÇEVRESİNİN (YENİŞARBADEMLİ ISPARTA ) ÇİZGİSELLİK VE JEOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 120 INVESTIGATION OF LINEAMENT AND GEOLOGICAL PROPERTIES OF DEDEGÖL DAĞI AND ITS ENVIRONS (YENIŞARBADEMLI, ISPARTA) USING LANDSAT 7 TM SATELLITE DATA 120 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN ŞEHİR PLANLAMA EĞİTİMİNDEKİ ROLÜ122 THE ROLE OF GIS IN THE CITY PLANNING EDUCATION 123 DİJİTAL TÜRKİYE ATLASI 124 THE DIGITAL ATLAS OF TURKEY 124 KENTSEL PLANLAMADA BİLGİNİN TEMSİL PROBLEMİ: COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İÇİN TEORİK BİR ÇERÇEVE 126 KNOWLEDGE REPRESENTATON IN URBAN PLANNING: THEORETICAL FRAMEWORK FOR GEOGRAPHIC INFORMATION SYSYEMS (GIS) 127 CBS İLE GELECEĞİ HAYAL ETMEK 128 IMAGINE THE FUTURE WITH GIS 128 KUZEY KIBRIS'TA ARAZİ KULLANIMI AÇISINDAN UYGUN BUĞDAY ALANLARININ MEKANSAL ANALİZİ 129 ANALYSIS OF SUITABLE AREAS FOR WHEAT AGRICULTURE IN NORTH CYPRUS129 MEKANSAL VERİLERİN 3 BOYUTLU GÖRSELLEŞTİRİLMESİ YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ UYGULAMASI 131 3D VISUALIZATION OF SPATIAL DATA: A CASE STUDY OF YTU DAVUTPAŞA CAMPUS 131 AFYON KARAHİSAR KENT BİLGİ SİSTEMİ 133 URBAN INFORMATION SYSTEM OF AFYON KARAHISAR 133 UZAKTAN ALGILAMA DESTEKLİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANARAK FIRAT ÜNİVERSİTESİ KAMPUS BİLGİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI 135 ÜÇ BOYUTLU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM(LER)İ (3B CBS) - İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KAMPÜSÜNÜN 3B MODELLENMESİ VE GÖRSELLEŞTİRİLMESİ 137 THREE-DIMENSIONAL GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM(S) (3D GIS) 3D MODELING AND VISUALIZATION OF THE CAMPUS OF IZMIR INSTITUTE OF TECHNOLOGY 137 TRABZON KENTİ NDE KATI ATIK TOPLAMA İŞLEMİ GÜZERGAH OPTİMİZASYONU 139 ROUTE OPTIMIZATION FOR SOLID WASTE COLLECTION IN TRABZON CITY 139 8

9 CBS KULLANARAK KEMALPAŞA DAĞI'NDAKİ ORMAN YANGIN GÖZETLEME KULELERİNİN GÖRÜNÜRLÜK ANALİZLERİNİN YAPILMASI VE ALTERNATİF GÖZLEM NOKTALARININ SAPTANMASI 141 VISIBILITY ANALYSES FOR OBSERVATION FIRE TOWERS IN KEMALPAŞA MOUNTAIN AND DETERMINING ALTERNATIVE OBSERVATION POINTS 141 TÜRKİYE'DE NÜFUS DEĞİŞİMİ 142 THE POPULATION CHANGE IN TURKEY 142 ÜLKEMİZ KOŞULLARINDA UZAKTAN ALGILAMADA GÖRÜNTÜ İŞLEMEYİ KISITLAYAN ETMENLER 144 THE FACTORS RESTRICTING THE IMAGE PROCESSING IN REMOTE SENSING IN OUR COUNTRY S CONDITIONS 144 ZEMİN ETÜT BİLGİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASININ ÖNEMİ: YONCALI (KÜTAHYA) ÖRNEĞİ 146 THE IMPORTANCE OF CREATING GROUND SURVEY INFORMATION SYSTEMS: A CASE STUDY OF YONCALI, KÜTAHYA 147 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS BİLGİ SİSTEMİ 148 CAMPUS INFORMATION SYSTEM OF AFYON KOCATEPE UNIVERSITY 148 ŞEHİRSEL DÖNÜŞÜME BİR ÖRNEK YUKARI DİKMEN VADİSİ 150 AN EXAMPLE FOR URBAN TRANSFORMATION: UPPER DIKMEN VALLEY 150 TİCARİ CBS DE HARİTA KULLANIMI VE MEKANSAL ANALİZLER: BİREYSEL BANKACILIK ÖRNEĞİ 152 MAP USAGE AND SPATIAL ANALYSES IN BUSINESS GIS: A CASE STUDY OF PERSONAL BANKING 152 9

10 10 KATILIMCILAR/PARTICIPANTS -A- Acar, Aysel 67, 69 Afacan, Ayşe Gül 122 Akbaş, Fevzi 11, Akçın, Hakan 13 Akgöz, Reşat 29 Aksaraylı, Mehmet 14 Aksoy, Hakan 16 Akyürek, Zühal 48 Alagha, Ömer 61, 65 Alagöz, Reşat 31 Alparslan, Erhan 17, 19, 21, 23 Altepe, Recep 25 Altın Erdem, Nuriye 56 Apaydın, Ömer 124 Arıkan, Mahmut 90 Aşkın, Yılmaz 125 Ateşoğlu, Ayhan 104 Atmaca, Mustafa 60 Aydöner, Cihangir 17, 19, 21 Aygün, Ahmet 85 Ayyıldız, Mehmet 119 -B- Babacan, Şevki 128 Balkanay, Özgün 116 Başaraner, Melih 34, 122 Bayar, Rüya 26 Baz, İbrahim 28 Bekdik, Okan 91 Berktay, Ali 85 Birmeç, Rasiha 126 Boyalı, Atilla Oğuz -C- Canan, Süleyman 19 Cengiz, Oya 108 Ceylan, Ayhan 84 Cinsdikici, Muhammed 88 -Ç- Çabuk Saye, Nihan 29 Çabuk, Alper 29 Çaçtaş, E. 33 Çamlı, Ahmet 31 Çelik, Murat 33 Çetin, Harun 134 -D- Daban, Yahya 130 Dağarslan, Emin Sırrı 44 Dal, F. 33 Dal, Şahide 34 Danchev, Alexi 37, 55, 101 Davraz, Ayşe 94 Dede, Sevda 35 Deliiska, B. 37, 55, Demirci, Ali 46, 82 Döker, Mehmet Fatih 112 Dönertaş, Aslı S. 19, 21, 23, Durak, Alper 11, Durduran, S. Savaş 38, 40 Durduran, Yasemin 38 -E- Elbas, Aziz 25 Erdi, Ali 38, 40, 91 Erdoğan, Saffet 42, 132 Ergin, Selim 44 Erkan, Bora 19, 21 Ertan, Muammer 80 Ertuğrul, Tuba 85 Ertürk, Ferruh 65 Erul, Neslihan 46 -G- Geymen, Abdurrahman 28 Girgin, Serkan 48 Gönüllü, M. Talha 124

11 Görgeç, Leyla 70 Gülgen, Fatih 50 Gümrükçüoğlu, Mahnaz 52 Günay Ergün, Semra 45 Günay, Emel 33 Gündüzoğlu, Gökhan 53 Günek, Halil 120 Güney, Kenan 46 Gürbüz, Mustafa Güvenal, Burhan 29 Güvenkaya, Bediz 54 -H- Hadjidimitrov, N 55 Hamzaçebi, Gülşah 56, 58 Haşimoğlu, Ahmet 130 -I- Ilgar, Rüştü 128 Işık, Yasin 44 -İ- İkiz, Fikret 88 İlker, Mustafa 81 İnceoğlu, M. Murat 88 İsmailov, Tevfik 94 -K- Kafarov, Reşat 19, 21 Kaplan, Kayhan 60 Kara, Fatih 38 Karabulut, Murat 62, 64 Karaca, Ferhat 65, 87 Karaca, Hatice 44 Karakış, Serkan 13 Karakuyu, Mehmet 46, 67, 69, 70 Karaş, İsmail Rakıp 28 Karaşahin, Mustafa 106 Karavul, Can 72 Kılıç, Mehmet 74 Kınacı, Onur 33 Kıncal, Cem 99 Kısa, Akın 76, 78 Kıyak, Alper 72 Koç, Nurcan 56, 58, Kurşun, Hüseyin 79, 80 Kuterdem, Kerem Küçükpehlivan, Alim -M- Marangoz, Murat Aycan 13 Mataracı, Orhan 81 McAdams, Michael A. 82, 83, 87 Mert, Ahmet 108 Mihova, Katinko 101 Mutluoğlu, Ömer 84 -N- Nas, Bilgehan 85 Nikov, Alexander 83, 87 Nurlu, Murat 58 -Ö- Ölgen, M. Kirami 88 Öz, Şükriye 90 Özcan, Tuba 72 Özdemir, Mehmet Ali 112 Özger, Kutlay 81 Özkan, Gülgün 40, 91 Özmen, Bülent 58 Özsusuzlu, Kerime 126 -S- Sat, N. Aydan 110 Saygın, Ömür 33 Selçuk, Mehmet 34, 118, 122 Serim, Arda 93 Sert, Tunç 81 Süer, Ayşe 33 Sünbül, Fatih 72 -Ş- Şahin, Hakan 13 Şener, Erhan 94 11

12 Şengün, M. Taner 120 -T- Tanyeli, Abdullah Tarhan, Çiğdem 97 Taş, Halil İbrahim 96 Taşkın, Halim 65 Tecim, Vahap 14, 97, 99 Temiz, Ahmet 58 Tiryakioğlu, İbrahim 42, 132 Todorov, Viladis 37, 101, Tonbul, Saadettin 120 Topay, Mehmet 102 Tunay, Metin 104 Tuncer, Nazif 79 Tuncuk, Meltem 106 Tüzel, Bekir Yüce, Hilal 19, 21, 23 Yücel, Mehmet Ali 118 -Z- Zeyneloğlu, Sinan 135 Zorluer, İsmail 119 -U- Usul, Nurunnisa 48 -Ü- Ünal, Murat 130 Ünsal, Abdullah 108 Üstündağ, Önder 120 -V- Vardar, Bayram 25 Varol, Çiğdem 110 Velioğlu, Özlem 56 -Y- Yalçın, Volkan 134 Yalçıner Ercoşkun, Özge 110 Yalpır, Şükran 91 Yıldırım, Ünal 112 Yıldız, Hakan 11 Yılmaz, Bülent 102 Yılmaz, Gülşen 114 Yılmaz, Musa 116 Yılmaz, Mustafa 79 Yılmazer, Zafer 31 Yorgancı, Aylin

13 TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN HARİTALANMASINDA JEOİSTATİSTİKSEL TEKNİKLERİN KULLANIMI Fevzi Akbaş, Alper Durak Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, Tokat Hakan Yıldız Tarım Bakanlığı Uzaktan Algılama ve CBS Merkezi Ankara Doğal toprak oluşumu ve insan aktivitelerinin farklı mekansal ve zamansal etkilerinin bir sonucu topraklar değişkenlik gösterirler. Bu değişkenlik toprak etüt ve haritalama çalışmaları ile üretilen farklı ölçeklerdeki haritalar ile yansıtılmaktadır. Farklı ölçeklerde üretilen toprak haritalarından çok farklı disiplinlerdeki kullanıcılar yararlanmaktadır. Toprak haritalarındaki veriler Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile haritalama birimlerinin ilişkisel tablosunda tutulabilmekte ve her türlü mekansal analize imkan sağlamaktadır. Bu çalışma ile daha önce detaylı temel toprak haritası hazırlanmış bir arazide seçilen test alanında (400x800 m) yüzey toprağın bazı özelliklerinin değişiminin jeoistatistiksel teknikler (kriging enterpolasyonu) yardımıyla haritalanması amaçlanmıştır. Çalışma alanına ait temel toprak haritası sayısallaştırılıp bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Araziden 25x25 m alınan örnekler ve temel toprak haritası IKONOS uydu görüntüleri yardımıyla rektifiye edilmiştir. Toprak özellikleri değişimi kriging tahmin metodu ile haritalanmış ve toprak sınırları ile çakıştırılmıştır. Haritalanan özelliklerin temel toprak haritası ile benzerlikleri ve bu haritalama tekniğinin ve toprak haritalarının CBS çalışmalarındaki kullanımda etkiliğinin tartışılmıştır. Ayrıca toprak haritası hazırlanmamış bölgelerde istenilen değişkenlere ait jeoistatistik yöntemlerle ile haritalar üretilebileceğine bir örnek teşkil etmektedir. Anahtar kelimeler: Temel toprak haritası, Kriging, CBS USING GEOSTATISTICAL TECHNIQUES IN MAPPING SOIL PROPERTIES Soils show variations as a result of natural soil forming processes and human activities reflected in different spatial and temporal scales. These variations were prepared soil maps having different scales. These soil maps were used by specialists in very different disciplines. Data extracted from soil map can be attached to attribute tables of soil mapping units in Geographical Information Systems (GIS) studies and this makes possible 13

14 every kind of spatial analysis. With this study, it is aimed to map variability in some properties of surface soil with the help of geostatistical techniques (kriging interpolation) and compare resulting maps with the soil map. For this research, a test area (400x800 meter) selected in a field detailed soil map prepared previously. Detailed soil maps belong to the study area digitized and transferred to computer environment. Soil samples collected 25x25 m grid sample design were rectified with help of detailed soil map and ICONOS satellite images. Variability of soil properties mapped using kriging enterpolation methods and borders of soil series overlaid these maps. Although some maps prepared using geostatistical techniques are similar to the detailed soil map, they are superior to soil maps by showing variability within map units. Soil maps prepared with geostatistical techniques are ready to use in the GIS environment. Areas which detailed soil map has not been prepared, geostatistical techniques can be used to produce maps. Intensive sampling (data collecting), more complicated technical knowledge and special software requirement are disadvantages of these techniques. Key Words: Soil Map, Geostatistics, Kriging, GIS 14

15 ZONGULDAK ORMANLIK ALANLARINDAKİ KAÇAK YAPILAŞMANIN UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN YARI OTOMATİK NESNE ÇIKARIMI Hakan Akçın, Aycan Murat Marangoz, Serkan Karakış, Hakan Şahin Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü, Zonguldak Batı Karadeniz Bölgesi ormanlık alanları, Türkiyenin en büyük ve en çok ağaç türünü barındıran ormanlarıdır. Ancak bölgenin topoğrafik yapısının bozukluğu, kentlerin deniz ve orman arasındaki çok dar alanlarda kurulu oluşu ve fazlaca genişleme olanaklarına sahip olmaması dolayısıyla, ormanlık alanlar içerisinde kaçak yapılaşma oluşmaktadır. Zonguldak Metropolitan Alanı da hem sanayileşme hem de bir üniversite kenti olması dolayısıyla son yıllarda büyük oranlarda bu sıkıntıyla karşı karşıya kalmaktadır. Çalışmada; bölgedeki kaçak yapılaşmanın LandsatTM, KVR 1000 ve Ikonos gibi farklı çözünülürlükteki uydu görüntüleri üzerinden yarı otomatik ve otomatik nesne çıkarımı yapılarak ve mülkiyet yapıları incelenerek CBS tabanlı takibi PCI Geomatica V9.1, ecognation 4.0 ve MapINFO7.0 yazılımları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar zamansal olarak iredelenmiştir. Anahtar kelimeler: Zonguldak, Kaçak yapılaşma, Otomatik nesne çıkarma, Yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri, Zamansal CBS ANALYSIS OF ILLEGAL CONSTRUCTIONS IN ZONGULDAK FOREST REGIONS USING AUTOMATIC FEATURE EXTRACTION AND GIS FROM SATELLITE IMAGES Forest areas in the Zonguldak region includes a wide variety of animal and plant species. The Zonguldak Metropolitan Area located in the region has experienced many problems related to urbanization due to the activities caused by the mining industry. This also gave rise to illegal housing (geçekondos) in the region. In this study, damages and openings existed in the forest areas have been localized by automatic feature extraction produce and fuzzy-logic classification techniques by means of Landsat, Ikonos and KVR-1000 sattellite images. Finally, temporal monitoring of illegal constructions in this pilot area has been realized by GIS-based analysis. Key Words: Zonguldak, automatic feature extraction, Landsat 5 TM, Ikonos, KVR1000, sattellite images 15

16 İZMİR İLİ DEPREM SENARYOLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TABANLI ANALİZİ VE ACİL AFET YÖNETİM SİSTEMİ Mehmet Aksaraylı, Vahap Tecim Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, İzmir Türkiye de afetler için yeterince hazırlık yapılmadığı ve bunun maliyetinin oldukça büyük boyutlarda olduğu görülmektedir. Yerel yönetimler, etkin, hızlı ve güvenli bir biçimde krize müdahale etmesini sağlayacak bir çerçeve oluşturmalıdırlar. Bu nedenle felaketlere karşın hazırlık çalışmaları içerisinde bilişim teknolojilerinde değişik boyutlarda yararlanmak mümkündür. Bunu mümkün kılmak için, coğrafi ve kentsel verilerin çok hızlı ve rahat kullanılabildiği veri tabanı mantığında, görsel özellikte veri yapılarının oluşturulması ve bu verilerin sürekli güncellendiği bir sistem kurulmalıdır. Son yıllarda çok fazla kullanım alanı ve kullanıcı bulan Coğrafi Bilgi Sistemleri böylesi bir sistem olarak tasarlanabilir. Yapılan çalışmada Coğrafi Bilgi Siteminin Acil Afet Yönetim Sistemi odaklı kullanımının gerekliliği vurgulanmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemleri destekli Acil Afet Yönetim Sistemi ile afet yönetiminin klasik yönetim anlayışından daha farklı olduğu ve bu farkın büyük avantajlar sağladığı ifade edilmektedir. İzmir ili için CBS tabanlı Acil Afet Yönetim Sistemi tasarlanmıştır. İzmir de olabilecek afetler incelenmiş olabilecek afetlerin başında depremin geldiği görülmüştür. İzmir ili için sayısal altlık tasarlanmıştır. Elde edilen altlılar yardımı ile İzmir ili sayısal haritalar oluşturulmuş ve deterministik deprem senaryoları altında acil afet yönetimi için gerekli analiz ve çalışmalar yapılmıştır. Çalışmada, muhtemel deprem sonrası zararı en aza indirebilecek kritik yönetimsel kararlar tartışılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Acil Afet Yönetimi, Deprem Senaryoları, Coğrafi Bilgi Sitemi. IZMIR PROVINCE EARTHQUAKE SCENARIOS USAGE FOR A GIS- BASED ANALYSIS AND AN EMERGENCY DISASTER MANAGEMENT SYSTEM It is obvious that there is not enough preparation for disasters and also it has a great cost in Turkey. Municipalities should form an effective, fast and safe structure for intervention. Because of this, preparation studies could be used information technologies at different levels. In order to be performed this possibility; a strong database should be formed for spatial and urban data, and visual data structures. And these forms should be updated regularly. Especially, nowadays, Geographical Information 16

17 System (GIS), which has a lot of usage area and users, could be structured as a system mentioned above. In this study, it is stressed that a GIS based emergency disaster management system is necessary. Also, it is emphasized that the classical emergency disaster management system is completely different from GIS based emergency disaster management system. This study contains a GIS based emergency disaster management system for İzmir Province. Possible disasters are examined for İzmir and it is seen that earthquakes is the most likely disaster for İzmir. Because of this, a digital base is planned. With the help of these bases, digital İzmir maps are prepared and analysis are performed which are necessary for emergency disaster management. It is also discussed that possible management decisions which are helpfull for minimizing the eartquake damage. Key words: emergency disaster management, eartquake scenarios, Geographical Information System 17

18 COĞRAFİ PROFİLLEME Hakan Aksoy Bursa Emniyet Müdürlüğü Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Fomara/BURSA Türk Emniyet Teşkilatında ilk defa Bursa Emniyet Müdürlüğü 1999 yılında gerçekleştirdiği BEMTAP-2000 (Bursa Emniyet Müdürlüğü Teknolojik Adaptasyon Projesi) ile Coğrafi Bilgi Sistemini etkin bir şekilde kullanmaya başlamıştır. BEMTAP-2000, Bursa Emniyet Müdürlüğüne çeşitli alt projeler oluşturma imkanı sağlamıştır. Alt proje gruplarından bir tanesi de Coğrafi Profilleme çalışmasıdır. Projeyle beraber kentin sayısal haritasından faydalanarak olay yerine hızlı erişim, suç veri tabanı, suç haritaları, suç analizi, alarm sistemleri, GPS li polis ekiplerinin izlenmesi, kent ve afet veri tabanı gibi geniş bir alanda çalışma yapılmıştır. Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi Sistemi ile Polis Bilgi Sisteminin başarılı bir şekilde birleşmesiyle kamu için sağlanan güvenlik hizmetlerinde kayda değer bir başarı sağlanmıştır. Bursa Emniyet Müdürlüğü olarak projenin tüm faydaları açıklandığı zaman, bu bildirinin, benzer yeni projeler ve Coğrafi Bilgi Sisteminin kullanımı konusunda Türkiye deki Emniyet Müdürlükleri arasında daha çok yayılacağına inanıyoruz. Anahtar Kelimeler: Bursa Emniyet Müdürlüğü, BEMTAP-2000, Coğrafi Profilleme, Suç Haritaları, Güvenlik Hizmetleri GEOGRAPHIC PROFILING The Bursa Police Department started using Geographical Information System effectively in Bursa. The first such to do so in all of Turkey. It was based on BEMTAP-2000 (Technological Adaptation Project of Bursa Police Department) which was previously established in the same year. BEMTAP enabled the Bursa Police Department to create various sub-projects. One of them is Geographic Profiling. With the help of digital city map, by applying this project, the Department was able to facilitate such processes as fast arrival to crime scene, crime databases, crime maps, crime analysis, alarm systems, car tracing-tracking with GPS equipments and emergency plans in case of natural disasters. By combining The Bursa Metropolitian Municipality Information System and the Police Information System a significant success has been achieved in security services which are provided for the public. As The Bursa Police Department, we believe that this presentation will initiate similar new projects and the use of Geografical Information System will spread through Police Departments in Turkey when all the benefits of this project explain. 18

19 ARAZi KULLANIM KABİLİYET SINIFI BİLGİLERİNİN TOPOĞRAFYA BİLGİLERİYLE BİRLİKTE ANALİZİ: KOCAELİ İLİ UYGULAMASI Erhan Alparslan, Cihangir Aydöner TUBITAK-Marmara Araştrırma Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüsü, Gebze Arazi kullanım kabiliyeti sınıfı (AKKS) bilgileri Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye nin illeri için hazırlanan toprak haritalarında bulunan önemli bilgilerden birisi olup arazinin tarımsal ürün yetiştirmek için uygunluğunu belirler. Arazi verimlilik durumuna göre çeşitli toprak çokgenleriyle tanımlanır. Her çokgenin ise 1 ile 7 arasında değişen bir AKKS değeri bulunur. Bu değer 1 veya 2 ise tarıma en elverişli arazi, 3 veya 4 ise bazı kısıtlamalarla tarım uygulaması yapılabilen arazi, 6 veya 7 ise tarımsal ürün yetiştirmeye elverişsiz, mera/orman tipi kullanıma veya sanayii/yerleşime aşılması gereken araziyi temsil eder. AKKS değerlerinin yükseklik verileri ile birlikte analizi, tarım için hem AKKS hem de topoğrafya açısından en uygun araziyi göstermesi bakımından yer bilimcilere, ziraat mühendislerine, arazi kullanım planlayıcılarına yorumlamaya ve planlamaya elverişli bir araç sunar. Bu çalışmada, Kocaeli İlinin sayısal yükseklik verileri 1: ölçeğinde sayısal olarak 7.5 dakika x 7.5 dakika boyutlarında Harita Genel Komutanlığından temin edilmiş, paftalar CBS ortamında bütünleştirilerek bütün ilin sayısal arazi yükseklik modeli (SYM) oluşturulmuştur. SYM düzenli/düzensiz aralıklarda bir seri yükseklik ölçümü ile yüzeyi en iyi şekilde taklit etmektedir. SYM nin başlıca uygulamaları arasında, arazi eğimi, bakı, arazi tepe gölgesi, drenaj ağı, havza sınırları, görünürlük analizi, stereo görüntü çiftlerinin yaratılması, yeryüzü yüzeyinin üç boyutlu ağ yapısının yaratılması gelmektedir. SYM sayısal yükseklik verilerinden, düzensiz üçgen ağı (TIN), düzenli aralıklarda yatay/dikey hatlar, eş yükselti eğri ve profillerinden yaratılmıştır. TIN, düzensiz aralıklarda örneklenmiş yüksekliklere uyan bitişik üçgen yüzleriyle verinin değişik aralıklara dağılımını sağlamaktadır. TIN yaratılırken eşit yükseklikli üç köşenin oluşturduğu düz üçgenler belli yükseklik ve koordinat bilgi bulunan ilave ara noktalarla düzeltilmiş, böylece daha yumuşak yapılı bir model oluşmuştur. Yapay renklendirilmiş AKKS görüntüsü, SYM den türetilen tepe gölgesi verisi ile şiddet ton doyum ortamında karılarak renklerini AKKS görüntüsünden, rölyef bilgisini ise tepe gölgesi verilerinden alan ve AKKS nin topoğrafya bilgileriyle birlikte görüntülendiği bir ürün elde edilmiştir. Anahtar Sözcükler: Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfı, Topoğrafya, Veri Karma, Şiddet Ton Doyum Dönüşümü 19

20 JOINT ANALYSIS OF LAND USE CAPABILITY CLASS DATA WITH TOPOGRAPHY: THE KOCAELI PROVINCE CASE STUDY Land use capability class (LUCC) information being one of the most significant information available on soil maps prepared for Turkey s provinces by the Rural Affairs General Directorate of the Prime Ministry indicates the suitability of the land for agricultural crop growth. The land is described by several soil polygons according to land fertility. Each polygon has an LUCC value varying between 1 and 7, 1 and 2 denoting land most suitable for agriculture, 3 and 4 denoting land, where agriculture may be practiced under some restrictions, 6 and 7 denoting land that should be allocated for forestry, settlement or industry type usage. Joint analysis of LUCC with topography offers a precious tool to agricultural engineers, land use planners and earth scientists revealing the most suitable land for agricultural purposes both from LUCC and topography point of view. In this study digital elevation data of the Kocaeli Province was purchased from General Commander of Mapping in digital map sheet format, which were merged in GIS environment to create the digital elevation model (DEM), which simulates the terrain the best by a series of measurements at regular/irregular intervals. Land slope, aspect, hill shade, drainage network, watershed boundaries, visibility analysis, creation of stereo image pairs, creation of a three dimensional network structure of earth surface are among applications of DEM, created from digital elevation data by triangulated irregular network (TIN), vertical/horizontal lines at regular intervals, iso-elevation curves and profiles. TIN has adjacent triangular faces matching elevations sampled at irregular intervals, thus providing data distribution at variable intervals. LUCC map painted in various colors according to the LUCC values was merged by the hill-shade image in the intensity hue saturation domain to create a three dimensional view image having spatial resolution from the hill-shade image and the color information from the LUCC map. Key Words: Land Use Capability Class, Topography, Data Fusion, Intensity Hue Saturation Transformation 20

ARAZi KULLANIM KABİLİYET SINIFI BİLGİLERİNİN TOPOĞRAFYA BİLGİLERİYLE BİRLİKTE ANALİZİ: KOCAELİ İLİ UYGULAMASI

ARAZi KULLANIM KABİLİYET SINIFI BİLGİLERİNİN TOPOĞRAFYA BİLGİLERİYLE BİRLİKTE ANALİZİ: KOCAELİ İLİ UYGULAMASI ARAZi KULLANIM KABİLİYET SINIFI BİLGİLERİNİN TOPOĞRAFYA BİLGİLERİYLE BİRLİKTE ANALİZİ: KOCAELİ İLİ UYGULAMASI JOINT ANALYSIS OF LAND USE CAPABILITY CLASS DATA WITH TOPOGRAPHY: THE KOCAELI PROVINCE CASE

Detaylı

MARMARA DEPREMİ REHABİLİTASYON PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE TUBITAK-MAM IN YALOVA BELEDİYESİ CBS ÇALIŞMALARI

MARMARA DEPREMİ REHABİLİTASYON PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE TUBITAK-MAM IN YALOVA BELEDİYESİ CBS ÇALIŞMALARI MARMARA DEPREMİ REHABİLİTASYON PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE TUBITAK-MAM IN YALOVA BELEDİYESİ CBS ÇALIŞMALARI TUBITAK-MRC S GIS STUDIES FOR THE YALOVA MUNICIPALITY WITHIN THE FRAMEWORK OF MARMARA EARTHQUAKE REHABILITATION

Detaylı

PROGRAM. Prof. Dr. Turgut Balkaş, (Rektör, Fatih Üniversitesi) Prof. Dr. Alpraslan Açıkgenç (Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı, Fatih Üniversitesi)

PROGRAM. Prof. Dr. Turgut Balkaş, (Rektör, Fatih Üniversitesi) Prof. Dr. Alpraslan Açıkgenç (Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı, Fatih Üniversitesi) 6 Ekim 2004 Çarşamba PROGRAM 09:30-10:30 Kayıt 10:30-11:15 Açılış Knuşmaları Hşgeldiniz Knuşmaları: Prf. Dr. Turgut Balkaş, (Rektör, Fatih Üniversitesi) Prf. Dr. Alpraslan Açıkgenç (Fen-Edebiyat Fakültesi

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

ZONGULDAK ORMANLIK ALANLARINDAKİ KAÇAK YAPILAŞMANIN UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN OTOMATİK NESNE ÇIKARIMI YAPILARAK CBS İLE ANALİZİ

ZONGULDAK ORMANLIK ALANLARINDAKİ KAÇAK YAPILAŞMANIN UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN OTOMATİK NESNE ÇIKARIMI YAPILARAK CBS İLE ANALİZİ ZONGULDAK ORMANLIK ALANLARINDAKİ KAÇAK YAPILAŞMANIN UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN OTOMATİK NESNE ÇIKARIMI YAPILARAK CBS İLE ANALİZİ * H. Akçın, A. M. Marangoz, S. Karakış, H. Şahin *Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION by İlke Deniz B.S. Geodesy and Photogrametry Engineering, in Yıldız Technical University, 2004 Submitted

Detaylı

2009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI

2009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI 009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY FİZ 101 FİZİK PHYSICS HM 101 BİLGİSAYAR

Detaylı

TUBITAK-MAM YDBAE DE UÇAKLA DİJİTAL FOTOĞRAF ÇEKİMİ ÇALIŞMALARI

TUBITAK-MAM YDBAE DE UÇAKLA DİJİTAL FOTOĞRAF ÇEKİMİ ÇALIŞMALARI TUBITAK-MAM YDBAE DE UÇAKLA DİJİTAL FOTOĞRAF ÇEKİMİ ÇALIŞMALARI DIGITAL AERIAL PHOTOGRAPHY RESEARCH AT TUBITAK-MRC EARTH AND MARINE SCIENCES RESEARCH INSTITUTE Erhan Alparslan, Cihangir Aydöner, Süleyman

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Araştırma Görevlisi İSMAİL ÇÖLKESEN

Araştırma Görevlisi İSMAİL ÇÖLKESEN Araştırma Görevlisi İSMAİL ÇÖLKESEN ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İSMAİL ÇÖLKESEN Doğum Tarihi : 1981 Ünvanı : Dr. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Lisans Yüksek Lisans Doktora Jeodezi ve Fotogrametri Müh.

Detaylı

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2011 31 Ekim - 04 Kasım 2011, Antalya BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU Eylem Kaya 1, M. Erkan

Detaylı

Orman Yol Ağı Planlarının Sayısal Ortamda Üretilmesi (Antalya-Doyran İşletme Şefliği Örneği)

Orman Yol Ağı Planlarının Sayısal Ortamda Üretilmesi (Antalya-Doyran İşletme Şefliği Örneği) 103 Orman Yol Ağı Planlarının Sayısal Ortamda Üretilmesi (Antalya-Doyran İşletme Şefliği Örneği) Kenan MELEMEZ1*, Ayhan ATEŞOĞLU1, Metin TUNAY1, Celal EMİR2 1 Bartın Üniversitesi, Orman Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Genel

Detaylı

TÜRKİYE DÖNEMSEL PDOP VE GDOP DEĞİŞİM HARİTALARININ OLUŞTURULMASI

TÜRKİYE DÖNEMSEL PDOP VE GDOP DEĞİŞİM HARİTALARININ OLUŞTURULMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 2 6 Nisan 2007, Ankara TÜRKİYE DÖNEMSEL PDOP VE GDOP DEĞİŞİM HARİTALARININ OLUŞTURULMASI İ.Kalaycı 1, Ö.Çorumluoğlu

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/2 Sayý 99 www.hkmo.org.tr Türkiye de Kentsel Teknik Altyapý Tesisleri Uygulamalarýnda Koordinasyonun Önemi ve Altyapý Koordinasyon Merkezleri

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

COMPARING THE PERFORMANCE OF KINEMATIC PPP AND POST PROCESS KINEMATICS METHODS IN RURAL AND URBAN AREAS

COMPARING THE PERFORMANCE OF KINEMATIC PPP AND POST PROCESS KINEMATICS METHODS IN RURAL AND URBAN AREAS KİNEMATİK PPP VE POST PROCESS KİNEMATİK YÖNTEMLERİNİN KIRSAL VE MESKUN ALANLARDAKİ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI A. CEYLAN 1, C.Ö. YİGİT 2, S. ALÇAY 1, B. N. ÖZDEMİR 1 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendsilik

Detaylı

Burcu Özdemir 2. Özet ve zincirleme etkileri. ç, tarihi. dokuyu göz önüne alan optimum. Anahtar Kelime

Burcu Özdemir 2. Özet ve zincirleme etkileri. ç, tarihi. dokuyu göz önüne alan optimum. Anahtar Kelime Burcu Özdemir 2 1 Özet ve zincirleme etkileri dokuyu göz önüne alan optimum ç, tarihi Anahtar Kelime Abstract Analyzing the impacts of disasters and secondary effects in the history of Istanbul, it is

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ 295 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ H.Banu Ilter 1, İbrahim Özkeser 2 SUMMARY Information Technologies offers effective solutions on before, during and after disaster

Detaylı

Research On Using a Mobile Terrestrial Photogrammetric Mapping System For The Determination Of Object Volumes

Research On Using a Mobile Terrestrial Photogrammetric Mapping System For The Determination Of Object Volumes Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 3, 2012 (1-6) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 4, No: 3, 2012 (1-6) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Grup 14 Pazartesi 13:00 16:50 Cad Lab Z-121 Anfi D1-132 Grup 23 Perşembe 17:00 19:50 Cad Lab Z- 119 Anfi D1-132 Ders Düzeni Teori Uygulama Proje Vize sınavları Ders İçeriği Tanımlar CBS Veri Toplama Yöntemleri,

Detaylı

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ 1. Adı Soyadı: Güler YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 21/10/1975 3. Ünvanı: Yrd. Doc. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Jeodezi ve Fotogrametri Müh. A.B.D

Detaylı

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız!

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız! Monthly Magnetic Bulletin March 2014 z BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeofizik/default.htm Magnetic Results

Detaylı

TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS

TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS MASS VALUATION ACTIVITIES CONDUCTED BY GENERAL DIRECTORATE OF LAND REGISTRY AND CADASTRE TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TOPLU DEĞERLEME ÇALIŞMALARI TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS Land

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994

by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994 A PROBABILISTIC ASSESSMENT OF THE SEISMIC HAZARD IN THE CAUCASUS IN TERMS OF SPECTRAL VALUES by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994 Submitted to Kandilli Observatory and Earthquake Research

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU *

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * Statistical Information System as a subsystem of Urban

Detaylı

Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerin Temel Bilgi Teknolojilerini Kullanabilme Düzeylerinin Bölgesel Analizi

Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerin Temel Bilgi Teknolojilerini Kullanabilme Düzeylerinin Bölgesel Analizi Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Ocak - 01 Şubat 2008 Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerin Temel Bilgi Ali Haydar DOĞU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik Bölümü,

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ 3D-SPATİAL ANALİZ ve MODEL BUİLDER

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ 3D-SPATİAL ANALİZ ve MODEL BUİLDER COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ 3D-SPATİAL ANALİZ ve MODEL BUİLDER http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 40 Saat

Detaylı

ZKÜ BARTIN YERLEŞKESİ BİNA BİLGİ SİSTEMİ

ZKÜ BARTIN YERLEŞKESİ BİNA BİLGİ SİSTEMİ ZKÜ BARTIN YERLEŞKESİ BİNA BİLGİ SİSTEMİ Latif Gürkan KAYA, Mehmet TOPAY, Emine İKİZ Pınar DİNÇER, Şebnem ÖNER, Fatih DOĞAN ZKÜ Bartın Orman Fakültesi 74100 BARTIN ÖZET Bina Bilgi Sistemi (BBS), binaların

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ULUSAL BİLGİ SİSTEMİ VERİ TABANI TASARIMI

KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ULUSAL BİLGİ SİSTEMİ VERİ TABANI TASARIMI İçindekiler ÖNSÖZ SUNUŞ GİRİŞ KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI I 1 - GİRİŞ 1 2 - TÜRKİYE SÜRECİ 3 3 - İDARİ YAPILANMA 4 4 - MEVZUAT YAPILANMASI 4 5 - PERSONEL YAPILANMASI 5 6 - KAMU YÖNETİMİNİN

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

CBS Uygulama Alanları

CBS Uygulama Alanları CBS Uygulama Alanları 3 Boyutlu Arazi Modeli Uzaktan Algılama Çevre Yönetimi Haritacılık Jeodezi Coğrafya Haritacılık Alan Çalışmaları Kent Bilgi Sistemi Matematik Modelleme İlişkisel Veri Tabanı Yönetimi

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ

BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ AMAÇ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK-MAM) arasında protokol imzalanmıştır. Projede, Bursa

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Development of Basin Monitoring and Evaluation System Project

Development of Basin Monitoring and Evaluation System Project Development of Basin Monitoring and Evaluation System Project International Integrated Basin Management Workshop, February 2014, İstanbul Hande BİLİR TUBITAK-BILGEM-YTE Spatial Information Technologies

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI Ali Baran AKGÜN Egemen ÇAKIR Melike ERSOY Özlem PALABIYIK Danışman: Y. Doç. Dr. Esin ERGEN 1 İçerik CBS nedir? CBS nin inşaatta kullanım alanları

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 3D&Spatial Analyst ve ModelBuilder Eğitimi

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 3D&Spatial Analyst ve ModelBuilder Eğitimi COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 3D&Spatial Analyst ve ModelBuilder Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 40 Saat COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

Detaylı

BURSA KARAYOLU GÜRÜLTÜ HARİTASI HAZIRLAMA PROJESİ

BURSA KARAYOLU GÜRÜLTÜ HARİTASI HAZIRLAMA PROJESİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara BURSA KARAYOLU GÜRÜLTÜ HARİTASI HAZIRLAMA PROJESİ Tuba Selim 1, Necla Yörüklü 2, Esra

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

URBAN AND REGIONAL PLANNING ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ARCHITECHTURE MİMARLIK ACADEMIC AKADEMİK GRAPHIC DESIGN GRAFİK TASARIM SKETCHES ÇİZİMLER

URBAN AND REGIONAL PLANNING ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ARCHITECHTURE MİMARLIK ACADEMIC AKADEMİK GRAPHIC DESIGN GRAFİK TASARIM SKETCHES ÇİZİMLER URBAN AND REGIONAL PLANNING ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ARCHITECHTURE MİMARLIK ACADEMIC AKADEMİK GRAPHIC DESIGN GRAFİK TASARIM SKETCHES ÇİZİMLER MODEL OF THE CITY OF TAVILDARA TAVİLDARA ŞEHRİN MODELİ (Tavildara

Detaylı

2014/ 15. İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics. Örgün Eğitim Formal Education

2014/ 15. İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics. Örgün Eğitim Formal Education İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics Örgün Eğitim Formal Education 2014/ 15 İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BÖLÜMÜ 2015 OCAK

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 8 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Geographical

Detaylı

YÜKSEK ÇÖZEBİLİRLİKLİ UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN BİLGİ İÇERİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YÜKSEK ÇÖZEBİLİRLİKLİ UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN BİLGİ İÇERİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK ÇÖZEBİLİRLİKLİ UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN BİLGİ İÇERİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ferihan ÖZFİDAN, Hüseyin TOPAN, Hakan ŞAHİN, Serkan KARAKIŞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeodezi

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HARİTA TABANLI PLANLAMA VE YÖNETİM Prof.Dr. Vahap TECİM Dokuz Eylül Üniversitesi HARİTADAN DA ÖTE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ BİLGİ SİSTEMİ Donanım Yazılım Veriler Personel Yeryüzü

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları 18 19 Kasım 2015, ATO Congresium, Ankara MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları Dr. Engin Öncü SÜMER, Dr. Erol TİMUR, Yıldız NURLU, Pemra KUMTEPE ve Dr. Türkan

Detaylı

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Hüseyin Fidan, Vildan Çınarlı, Muhammed Uysal, Kadriye Filiz Balbal, Ali Özdemir 1, Ayşegül Alaybeyoğlu 2 1 Celal Bayar Üniversitesi, Matematik Bölümü, Manisa

Detaylı

MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring

MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring Term Gr.1 ZEYTİNBURNU ODAKLI MİMARİ / KENTSEL YENİLEME

Detaylı

Environmental Noise Directive. Veri Yönetimi Uzmanı Saul DAVIS, Anahtar Uzman 4

Environmental Noise Directive. Veri Yönetimi Uzmanı Saul DAVIS, Anahtar Uzman 4 TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the () Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR TUCBS TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA TÜGEM TAGEM TRGM KKGM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM ANKARA 2010 1 TARIMSAL ÜRETİMİ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMIŞ VEYA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR 1-1/25 000 Ölçekli

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon. www.gislab.ktu.edu.tr

Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon. www.gislab.ktu.edu.tr Planlamada Uygulama Araçları Yrd. Doç. Dr. Volkan YILDIRIM,yvolkan@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr II. Ders_İçerik 6. Planlamada Veri Yönetimi Coğrafi Bilgi

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

CBS KULLANARAK KEMALPAŞA DAĞI'NDAKİ ORMAN YANGIN GÖZETLEME KULELERİNİN GÖRÜNÜRLÜK ANALİZLERİNİN YAPILMASI VE ALTERNATİF GÖZLEM NOKTALARININ SAPTANMASI

CBS KULLANARAK KEMALPAŞA DAĞI'NDAKİ ORMAN YANGIN GÖZETLEME KULELERİNİN GÖRÜNÜRLÜK ANALİZLERİNİN YAPILMASI VE ALTERNATİF GÖZLEM NOKTALARININ SAPTANMASI CBS KULLANARAK KEMALPAŞA DAĞI'NDAKİ ORMAN YANGIN GÖZETLEME KULELERİNİN GÖRÜNÜRLÜK ANALİZLERİNİN YAPILMASI VE ALTERNATİF GÖZLEM NOKTALARININ SAPTANMASI VISIBILITY ANALYSES FOR OBSERVATION FIRE TOWERS IN

Detaylı

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R TECHLOLOGYPARTNER agem.com.tr TECHLOLOGYPARTNER 3 Agem, 2005 yılında kurulan bilişim teknolojileri, yazılım ve hizmetleri şirketidir. Agem olarak, sahip olduğumuz uzman kadromuz, bireysel danışma havuzumuz

Detaylı

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET BİLGİLERİ VE İLETİŞİM COMPANY İNFORMATİON AND COMMUNİCATİON NİTRO TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ. ADRES: ADİL YAŞAR CAD. ZİLAN AP. NO: 2A YENİMAHALLE / SİİRT

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 17. ESRI KULLANICILARI TOPLANTISI ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI Kıvanç ÇALIŞKAN Harita Mühendisi 25 Mayıs 2012 - ANKARA SUNUM İÇERİĞİ GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM MATERYAL,

Detaylı

*Metin AYDOĞDU Şeydagül ÖZDEMİR Fatma DEDEOĞLU Ali MERMER

*Metin AYDOĞDU Şeydagül ÖZDEMİR Fatma DEDEOĞLU Ali MERMER Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 202, 2 (2): 57-64 Araştırma Makalesi (Research Article) Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri Kullanılarak Ankara İli Yenimahalle İlçesindeki

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

TAPU ve KADASTRO BİLGİ SİSTEMİNİN (TAKBİS) GEÇMİŞİ ve GELİŞİM SÜRECİNİN DÜNYA PERSPEKTİFİ BAZINDA İRDELENMESİ

TAPU ve KADASTRO BİLGİ SİSTEMİNİN (TAKBİS) GEÇMİŞİ ve GELİŞİM SÜRECİNİN DÜNYA PERSPEKTİFİ BAZINDA İRDELENMESİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara TAPU ve KADASTRO BİLGİ SİSTEMİNİN (TAKBİS) GEÇMİŞİ ve GELİŞİM SÜRECİNİN DÜNYA PERSPEKTİFİ

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ

UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ ile ARAZİ ÖRTÜSÜ ve ARAZİ KULLANIMININ BELİRLENMESİ Demir DEVECİGİL Alpaslan SAVACI Doç. Dr. D.Murat

Detaylı

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi 17 Ağustos 1999, Mw=7.4 büyüklüğündeki Kocaeli depremi, Marmara Denizi içine uzanan Kuzey Anadolu Fayı nın

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Dairesi Başkanı CBSGM Faaliyetleri Adres Arazi Örtüsü Bina Hidrografya İdari Birim Jeodezik

Detaylı

TÜRKİYE NİN BİTKİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİNİN NOAA UYDU VERİLERİ İLE BELİRLENMESİ*

TÜRKİYE NİN BİTKİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİNİN NOAA UYDU VERİLERİ İLE BELİRLENMESİ* TÜRKİYE NİN BİTKİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİNİN NOAA UYDU VERİLERİ İLE BELİRLENMESİ* Determination the Variation of The Vegetation in Turkey by Using NOAA Satellite Data* Songül GÜNDEŞ Fizik Anabilim Dalı Vedat PEŞTEMALCI

Detaylı

Yüzey Suları Coğrafi Bilgi Sistemi; Tokat İli Örneği. Geographic Information System of Surface Waters; Tokat Province Sample

Yüzey Suları Coğrafi Bilgi Sistemi; Tokat İli Örneği. Geographic Information System of Surface Waters; Tokat Province Sample GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2006, 23 (1), 75-82 Yüzey Suları Coğrafi Bilgi Sistemi; Tokat İli Örneği Tekin Susam 1 Sedat Karaman 2 Tekin Öztekin 2 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ KONYA ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 1 NECMETTİN E İ ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 11 Fakülte 4 Enstitü 2 Yüksekokul 1 Konservatuar 50 yıllık İlahiyat ve Eğitim Fakültesi 30 yıllık Tıp Fakültesi ile yeni bir

Detaylı

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi)

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI-UYGULAMALARI Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) Eskişehir, Ağustos 2011 OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI- UYGULAMALARI Kamuran Özlem

Detaylı

Göksu Deltası nın Tarım, Hayvancılık, Arazi Kullanımı İle İlgili 3 Boyutlu Haritalarının ve CBS nin Oluşturulması

Göksu Deltası nın Tarım, Hayvancılık, Arazi Kullanımı İle İlgili 3 Boyutlu Haritalarının ve CBS nin Oluşturulması Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 3 (2): 175-179, 2010 ISSN: 1308-3961, www.nobel.gen.tr Göksu Deltası nın Tarım, Hayvancılık, Arazi Kullanımı İle İlgili 3 Boyutlu Haritalarının ve CBS nin Oluşturulması

Detaylı

PLANLAMADA UZAKTAN ALGILAMA ESASLI ARAZİ KULLANIM ANALİZİ VE TEMATİK SINIFLAMA

PLANLAMADA UZAKTAN ALGILAMA ESASLI ARAZİ KULLANIM ANALİZİ VE TEMATİK SINIFLAMA PLANLAMADA UZAKTAN ALGILAMA ESASLI ARAZİ KULLANIM ANALİZİ VE TEMATİK SINIFLAMA Tunç Emre TOPTAŞ 1, Şule TÜDEŞ 2 1 Teknik Hizmetler ve Eğitim Müdürü, Netcad, Bilkent, Ankara 1 Öğretim Görevlisi Gazi Üniversitesi,

Detaylı

LAS FORMATLI LİDAR VERİLERİNİN ARCGIS TE OKUTULABILEN ÇOKLU NOKTA ÖZELLİĞİ FORMATINDAN NOKTA ÖZELLİĞİ FORMATINA DÖNÜŞTÜRME MODELİ ÖNERİSİ

LAS FORMATLI LİDAR VERİLERİNİN ARCGIS TE OKUTULABILEN ÇOKLU NOKTA ÖZELLİĞİ FORMATINDAN NOKTA ÖZELLİĞİ FORMATINA DÖNÜŞTÜRME MODELİ ÖNERİSİ LAS FORMATLI LİDAR VERİLERİNİN ARCGIS TE OKUTULABILEN ÇOKLU NOKTA ÖZELLİĞİ FORMATINDAN NOKTA ÖZELLİĞİ FORMATINA DÖNÜŞTÜRME MODELİ ÖNERİSİ C.T. ÇELİK * * Niğde Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE CBS İLE ALİBEYKÖY BARAJI VE YAKIN ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE CBS İLE ALİBEYKÖY BARAJI VE YAKIN ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÇOK ZAMANLI UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE CBS İLE ALİBEYKÖY BARAJI VE YAKIN ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Yasemin Özdemir, İrfan Akar Marmara Üniversitesi Coğrafya Bölümü Marmara Üniversitesi

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA 1 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama İçindekiler

Detaylı

CBS DESTEKLİ TAŞKIN ALANLARININ BELİRLENMESİ: KAVAKÖZÜ DERESİ ÖRNEĞİ GIS AIDED DETERMINATION OF FLOOD AREAS: KAVAKÖZÜ CREEK CASE STUDY

CBS DESTEKLİ TAŞKIN ALANLARININ BELİRLENMESİ: KAVAKÖZÜ DERESİ ÖRNEĞİ GIS AIDED DETERMINATION OF FLOOD AREAS: KAVAKÖZÜ CREEK CASE STUDY CBS DESTEKLİ TAŞKIN ALANLARININ BELİRLENMESİ: KAVAKÖZÜ DERESİ ÖRNEĞİ Ü. TONBUL 1 1 Devlet Su İşleri 5. Bölge Müdürlüğü, Harita Mühendisi, Çorum, umittonbul@dsi.gov.tr Özet Bu çalışmanın amacı, Osmancık

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Afet Yönetiminde Teknoloji Kullanımı, 12, Bilkent Otel, Ankara 1 CBS Genel Müdürlüğü Amaçlarımız ve Görevlerimiz Amacımız; ihtiyaç

Detaylı

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI HARİTA YÜKSEK TEKNİK OKULU KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI HARİTA YÜKSEK TEKNİK OKULU KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI HARİTA YÜKSEK TEKNİK OKULU KOMUTANLIĞI ANKARA ÇİFT STANDART DAİRELİ KONFORM LAMBERT PROJEKSİYONUNDA TÜRKİYE HARİTASININ YAPILMASI Hrt. Tğm. Soner ÖZDEMİR

Detaylı

ARAZİ KULLANIM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİSİ Öğr.Gör. Altay ERBULAK 3

ARAZİ KULLANIM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİSİ Öğr.Gör. Altay ERBULAK 3 ARAZİ KULLANIM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİSİ Öğr.Gör. Altay ERBULAK 3 ÖZET Öğr.Gör. Murat ŞEN 1 Bu çalışmada bölgesel planlamaya esas olacak dataların bilgisayar ortamında

Detaylı

Köy Yerleşim Alanlarının Bazı Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi: Tokat-Zile İlçesi Örneği

Köy Yerleşim Alanlarının Bazı Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi: Tokat-Zile İlçesi Örneği Köy Yerleşim Alanlarının Bazı Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi: Tokat-Zile İlçesi Örneği T. Susam 1 S. Karaman 2 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksek Okulu Harita Kadastro

Detaylı

YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ

YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ Naci YASTIKLI a, Hüseyin BAYRAKTAR b a Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

COLLECTION PREVIEW 2015

COLLECTION PREVIEW 2015 COLLECTION PREVIEW 2015 Cardin Concept Eskişehir de 60000 m2 açık alan üzerine kurulu, 40000 m2 kapalı alana sahip; Türkiye de ve gelişen ihracatıyla dünyada önemli mobilya üretim tesislerinden biridir.

Detaylı

Veri toplama- Yersel Yöntemler Donanım

Veri toplama- Yersel Yöntemler Donanım Veri toplama- Yersel Yöntemler Donanım Data Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN 1 Veri toplama -Yersel Yöntemler Optik kamera ve lazer tarayıcılı ölçme robotu Kameradan gerçek zamanlı veri Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM CBS KULLANIMI

YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM CBS KULLANIMI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM CBS KULLANIMI Ahmet Yıldızhan 1, Emrah Türkyılmaz 2 1 İKÜ,

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

INSAR SYM Referanslığında Farklı Tekniklerle Üretilmiş SYM lerin Doğruluk Analizleri

INSAR SYM Referanslığında Farklı Tekniklerle Üretilmiş SYM lerin Doğruluk Analizleri INSAR Referanslığında Farklı Tekniklerle Üretilmiş lerin Doğruluk Analizleri Umut Güneş SEFERCİK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Zonguldak ugsefercik@hotmail.com

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

Proje No: 105Y283. Tuz Gölü ve Yakın Çevresinin Yer ve Uydu Verileri ile Kuraklık ve Su Kalitesi Bakımından Zamansal Analizi

Proje No: 105Y283. Tuz Gölü ve Yakın Çevresinin Yer ve Uydu Verileri ile Kuraklık ve Su Kalitesi Bakımından Zamansal Analizi Proje No: 105Y283 Tuz Gölü ve Yakın Çevresinin Yer ve Uydu Verileri ile Kuraklık ve Su Kalitesi Bakımından Zamansal Analizi Prof.Dr. Cankut ÖRMECİ Prof.Dr. Doğan KANTARCI Prof.Dr. Cumali KINACI Dr. Süleyman

Detaylı