İÇİNDEKİLER/ CONTENTS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER/ CONTENTS"

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER/CONTENTS KATILIMCILAR/PARTICIPANTS 10 TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN HARİTALANMASINDA JEOİSTATİSTİKSEL TEKNİKLERİN KULLANIMI 13 USING GEOSTATISTICAL TECHNIQUES IN MAPPING SOIL PROPERTIES 13 ZONGULDAK ORMANLIK ALANLARINDAKİ KAÇAK YAPILAŞMANIN UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN YARI OTOMATİK NESNE ÇIKARIMI 15 ANALYSIS OF ILLEGAL CONSTRUCTIONS IN ZONGULDAK FOREST REGIONS USING AUTOMATIC FEATURE EXTRACTION AND GIS FROM SATELLITE IMAGES 15 İZMİR İLİ DEPREM SENARYOLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TABANLI ANALİZİ VE ACİL AFET YÖNETİM SİSTEMİ 16 IZMIR PROVINCE EARTHQUAKE SCENARIOS USAGE FOR A GIS-BASED ANALYSIS AND AN EMERGENCY DISASTER MANAGEMENT SYSTEM 16 COĞRAFİ PROFİLLEME 18 GEOGRAPHIC PROFILING 18 ARAZİ KULLANIM KABİLİYET SINIFI BİLGİLERİNİN TOPOĞRAFYA BİLGİLERİYLE BİRLİKTE ANALİZİ: KOCAELİ İLİ UYGULAMASI 19 JOINT ANALYSIS OF LAND USE CAPABILITY CLASS DATA WITH TOPOGRAPHY: THE KOCAELI PROVINCE CASE STUDY 20 TÜBİTAK-MAM YDBAE DE UÇAKLA DİJİTAL FOTOĞRAF ÇEKİMİ ÇALIŞMALARI 21 DIGITAL AERIAL PHOTOGRAPHY RESEARCH AT TUBITAK-MRC EARTH AND MARINE SCIENCES RESEARCH INSTITUTE 22 MARMARA DEPREMİ REHABİLİTASYON PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE TUBITAK- MAM IN YALOVA BELEDİYESİ CBS ÇALIŞMALARI 23 TUBITAK-MRC S GIS STUDIES FOR THE YALOVA MUNICIPALITY WITHIN THE FRAMEWORK OF MARMARA EARTHQUAKE REHABILITATION PROGRAM (MERP 24 YALOVA İLİ KIYI YERLEŞİMİNDEKİ DEĞİŞİMİNİN UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN İZLENMESİ 25 CHANGE ANALYSIS ON THE YALOVA PROVINCE S COASTAL SETTLEMENT FROM SATELLITE IMAGES 26 E-BELEDİYECİLİKTE TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ 27 HISTORICAL AND CULTURAL WEALTH IN E-MUNICIPALITY 27 ÇAMLIHEMŞİN İLÇESİNDE ARAZİ KULLANIMI BAKIMINDAN UYGUN TARIM ALANLARININ BELİRLENMESİ 28 2

3 IN RESPECT OF LAND-USE IDENTIFYING SUITABLE AGRICULTURAL LANDS IN ÇAMLIHEMŞİN DISTRICT 29 AKADEMİK FAALİYETLERİN TAKİBİNE YÖNELİK WEB TABANLI BİLGİ SİSTEMİ 30 WEB BASED INFORMATION SYSTEM FOR ACADEMIC ACTIVITIES 30 E-DEVLET OLMA YOLUNDA MERKEZİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ÜZERİNE ÖNERİLER 31 PROPOSALS ON CENTRAL GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS TOWARDS E-GOVERNMENT ESTABLISHMENT 31 CBS YAZILIMIYLA MAHALLE BİLGİ SİSTEMİNİN YAPILMASI 33 BUILDING UP THE GEOGRAPHICAL INFORMATIONS SYSTEM SOFTWARE AND QUARTER INFORMATION SYSTEM 33 ŞEHİR PLANLAMADA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA ÇALIŞMALARI 35 THE REMOTE SENSING & GIS STUDIES IN URBAN PLANNING: A CASE STUDY IN URLA AND BALÇOVA 35 ZAMANSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (ZCBS)- NÜFUS NÜFUS SAYIM VERİLERİNE İLİŞKİN VEKTÖR TABANLI BİR TEMATİK ZCBS UYGULAMASI 36 TEMPORAL GIS: A CASE STUDY USING CENSUS DATA 36 CBS DE MEKANSAL ANALİZ ÇALIŞMALARINA BİR ÖRNEK: 38 PAZAR KÖYÜ- KIZILCAHAMAM 38 SPATIAL ANALYSIS USING GIS; A CASE STUDY IN THE VILLAGE OF PAZAR38 EDUCATIONAL ASPECTS OF GIS IMPLEMENTATION (CASE STUDY OF BULGARIA) 40 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ YARDIMIYLA FENİLKETONÜRİ HASTALIĞININ İZLENMESİ: KONYA ÖRNEĞİ 41 MONITORING OF FENILKETONURI ILLNESS BY GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM (GIS) FOR KONYA 41 TÜRKİYE DE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ÇALIŞMALARINDA KURUMSAL POLİTİKALAR VE BİR ÖNERİ 43 INSTITUTIONAL POLICIES ON GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM (GIS) STUDIES IN TURKEY AND A PROPOSAL 43 TURİZM-TANITIM FAALİYETLERİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANIMI: AFYON ÖRNEĞİ 45 THE USE OF GIS IN TOURISM- ADVERTISING ACTIVITIES: A MODEL FOR AFYON 45 PARAMETRE KENT BİLGİ SİSTEMİ 47 3

4 PARAMETRE URBAN INFORMATION SYSTEM 47 KAMUDA KARAR DESTEK SİSTEMİ OLARAK COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDEN YARARLANMA: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRNEĞİ 48 UTILIZING GIS AS A DECISION SUPPORT SYSTEM IN THE PUBLIC SECTOR: A CASE STUDY OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION 48 KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜNDE CBS KULLANILARAK SU KALİTESİ ANALİZİ VE ARAZİ KULLANIMININ ETKILERI 50 THE EFFECTS OF LANDUSE PATTERNS AND WATER QUALITY ANALYSIS IN KÜÇÜKÇEKMECE LAKE, BY USING GIS 50 TÜRKİYE İÇİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TABANLI SU KALİTESİ VERİ ANALİZ SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ 52 DEVELOPMENT OF A GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM FOR WATER QUALITY DATA ANALYSIS SYSTEM IN TURKEY 52 KARTOGRAFYA VE CBS UYGULAMALARI İÇİN TOPOGRAFİK VERİ SETLERİNDEN ARAZİ KARAKTERİSTİK ÇİZGİLERİNİN ÇİZİLMESİ 54 THE EXRACTION OF TERRAIN SKELETON LINES FROM TOPOGRAPHIC DATASETS FOR CARTOGRAPHIC AND GIS APPLICATIONS 54 TÜRKİYE NİN YÜZEY SULARI VERİ TABANI OLUŞTURMA PROJESİ 56 CREATING A SURFACE WATER DATABASE FOR TURKEY 56 BATI ANADOLU DA CBS YÖNTEMİYLE (ZEYTİN ÖRNEĞİNDE) DOĞAL ORTAM ANALİZİ 58 NATURAL ENVIRONMENT ANALYSIS IN WEST ANATOLIA BY USING GIS METHOD (IN OLIVE EXAMPLE) 58 KENT HARİTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNOLOJİSİ İLE İNTERNET ÜZERİNDEN SUNUMU 60 INTERNET BASED APPLICATIONS FOR CITY MAPS 60 INFORMATION MODELING OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT MANAGEMENT OF THE BULGARIAN FORESTS. 61 ULUSAL AFET ARŞİV SİSTEMİ 62 NATIONAL DISASTER ARCHIEVE SYSTEM 63 İL AFET BİLGİ SİSTEMİ (KASTAMONU) 64 PROVINCE DISASTER INFORMATION SYSTEM (KASTAMONU) 64 PEYZAJ TASARIMINDA 3D GÖRÜNTÜLER VE COĞRFİ BİLGİ SİSEMLERİNİN KULLANIMI 66 LANDSCAPE DESIGN IN 3D VISIONS AND USE OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS 66 4

5 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE HATA KAYNAKLARI 68 GIS AND SOURCES OF ERRORS 68 YAKIN MESAFE UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİNİN KULLANILARAK YÜZEY SULARININ İNCELENMESİ 70 INVESTIGATION OF SURFACE WATER USING REMOTE SENSING NEIGHBORHOOD DISTANCE TECHNIQUES 70 AEROSOL ÖRNEKLERİNDE ÖLÇÜLEN GROSS-ALFA VE GROSS-BETA DEĞERLERİNİN POTANSİYEL KAYNAK ETKİ FONKSİYONLARI 72 DETERMINATION OF POTENTIAL SOURCE CONTRIBUTION FUNCTION OF MEASURED GROSS-A AND GROSS-B VALUES IN AEROSOL SAMPLES AND SIMULATIONS USING MAPS 72 COĞRAFYA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 74 ARASINDAKİ İLİŞKİ 74 THE RELATIONSHIP BETWEEN GEOGRAPHY & GIS 74 ORTAÖĞRETİMDE COĞAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANARAK PROJE YÖNETİMİ 76 THE PROJECT MANAGEMENT IN HIGH SCHOOL BY USING GIS 76 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) TEKNOLOJİSİNİN BEŞERİ COĞRAFYADA KULLANIMI VE LİSELER İÇİN ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ 77 THE USAGE OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS) TECHNOLOGY IN HUMAN GEOGRAPHY; THE CASE STUDIES FOR HIGH SCHOOL 77 KOCAELİ İLİ GÖLCÜK İLÇESİ MİKRO ZEMİN PARAMETRE HARİTALARININ OLUŞTURULMASI 79 CREATING MICRO GROUND PARAMETER MAPS FOR GÖLCÜK, KOCAELI 79 ELEKTRONİK TAPU SİCİLİ UYGULAMASI VE HUKUKİ ALTYAPI 81 ELECTRONIC CADASTRE APPLICATIONS AND THE LAW 81 YEREL YÖNETİMLERDE GELENEKSEL VE ELEKTRONİK HİZMETLER TEMEL HİZMETLER VE İNTERNET 83 E-MUNICIPALITY AND INTERNET TECHNOLOGIES 83 YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNTERNET ÜZERİNDE UYGULAMALARI 85 APPLICATIONS OF GIS IN E-MUNICIPALITIES AND WEB-GIS IN INTERNET 85 İGDAŞ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ (İGABİS) PROJESİ 87 İGDAS INFRASTRUCTURE INFORMATION SYSTEM PROJECT 87 TÜRKİYEDE KENT BİLGİ SİSTEMİ PROJELERİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER 88 5

6 OBSTACLES IN THE FUTURE OF CITY INFORMATION SYSTEM PROJECTS IN TURKEY 88 TAPU KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ PİLOT PROJESİNİN SONUÇARI VE ÖNERİLER 89 FINDINGS FROM CADASTRAL INFORMATION SYSTEM PILOT PROJECTS 89 CBS DE DİSİPLİNLERARASI PROGRAMLAR 90 INTERDISCIPLINARY PROGRAMS IN GEOGRAPHIC INFORMATION SCIENCE90 ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNDE CBS NİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE KULLANICI ADAPTASYONU 91 GIS USABILITY AND USER ADAPTABILITY IN UNIVERSITY EDUCATION 91 CBS İÇİN KONUMSAL VERİLERİN ELDE EDİLMESİNDE GZK GPS İN DOĞRULUK VE MALİYET ANALİZİ 93 COST AND ACCURACY ANALYSIS OF RTK GPS IN ACQUISITION OF SPATIAL DATA FOR GIS 93 KONYA KENTİ YOL TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ SEVİYELERİ NİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE GÖRÜNTÜLENMESİ 95 VISUALIZATION OF ROAD TRAFFIC NOISE LEVELS USING GIS IN THE CITY OF KONYA 95 THE PAPER IS AIMED AT EVALUATION AND DESIGN OF THE USABILITY OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS). FOR THIS PURPOSE, A USABILITY EVALUATION APPROACH IS PROPOSED. IT IS BASED ON A USABILITY CHECKLIST AND THE ADAPTIVE NEURO-FUZZY APPROACH ANFIS. THE ANFIS APPROACH IS IMPLEMENTED AS A MATLAB -PROGRAM. A CASE STUDY OF USING ARCVIE W GIS WAS PERFORMED. THE GIS USABILITY IN INSPECTING THE DESIGN OF A MANUFACTURING SITE WAS MEASURED AND EVALUATED. A COMPARISON OF ANFIS APPROACH WITH CONVENTIONAL WEIGHTED MEAN EVALUATION APPROACH WAS PERFORMED. THE ANFIS APPROACH SHOWED SIGNIFICANT BETTER ACCURACY THAN THE WEIGHTED MEAN APPROACH. ANOTHER ADVANTAGE OF ANFIS APPROACH IS ITS APPLICABILITY TO A SMALL SAMPLE SIZE. MANY USABILITY PROBLEMS WERE ALLOCATED AND DETAILED. RELEVANT DESIGN RECOMMENDATIONS FOR GIS WERE PROPOSED.EGE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ 97 EGE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ 98 EGE UNIVERSITY CAMPUS INFORMATION SYSTEM 98 METEOROLOJİ İSTASYONLARI DAĞILIMLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE ANALİZİ 100 ANALYSING OF METEOROLOGICAL STATIONS DISTIRBUTION WITH GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS FOR TURKISH STATE METEOROLOGICAL SERVICE 100 6

7 TAŞINMAZ DEĞERLEME AMAÇLI BİR MODELLEME ÖRNEĞİ VE CBS İLE ENTEGRASYONU 102 A MODELING EXAMPLE WHICH IS AIMED REAL ESTATE VALUATION AND ENTEGRATION WITH GIS 102 E-HARİTA: İNTERNET ÜZERİNDE GIS UYGULAMALARI 104 E-MAP : INTERNET BASED GIS APPLICATIONS 104 BURDUR GÖLÜ SEVİYE DEĞİŞİMLERİNİN MULTİTEMPORAL UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE İZLENMESİ 105 INVESTIGATION OF BURDUR LAKE LEVEL EXCHANGES WITH MULTITEMPORAL SATELLITE IMAGE 106 GÜNÜMÜZDE YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA CBS EĞİTİMİNİN DURUMU VE FARKLI CBS EĞİTİM METOTLARI 107 STATUS OF GIS EDUCATION AT COLLEGES AND UNIVERSITIES 107 TÜRKİYE DE İDEAL KENT BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURMA KISTASLARI VE YAPILMAKTA OLAN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 108 IDEAL URBAN INFORMATION SYSTEM FORMATION CRITERIONS IN TURKEY AND AN EVALUATION FOR PRESENT STUDIES 109 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ: BÖLGESEL PLANLAMADA ETKİN BİR BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ 110 GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM: AN EFFECTIVE INFORMATION TECHNOLOGY IN REGIONAL PLANNING 110 GIS - TECHNOLOGIES FOR COMPLEX TERRITORIAL MANAGEMENT. (CASE STUDY OF THE MULTI-FUNCTIONAL USE OF THE BULGARIAN FORESTS) 112 BİYOKLİMATİK KONFORA SAHİP ALANLARIN BELİRLENMESİNDE CBS DEN YARARLANMA OLANAKLARI: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ 113 BİYOKLİMATİK KONFORA SAHİP ALANLARIN BELİRLENMESİNDE CBS DEN YARARLANMA OLANAKLARI: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ 113 THE POSSIBILITIES TO BENEFIT GIS IN DETERMINING BIOCLIMATIC COMFORT AREAS; A CASE STUDY OF MUĞLA PROVINCE 113 UZAKTAN ALGILAMA TEKNİĞİ VE CBS KULLANILARAK BARTIN ÇEVRESİNDEKİ DOĞAL OLMAYAN DEĞİŞİKLİKLERİN BELİRLENMESİ 115 DETERMINING OF NON-NATURAL CHANGES IN BARTIN PROVINCE USING REMOTE SENSING TECHNIQUE AND GIS 115 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANILARAK TRAFİK KAZA KARA NOKTALARININ TESPİTİ: ISPARTA ÖRNEĞİ 117 DETERMINING TRAFFIC ACCIDENT BLACK SPOTS LOCATIONS BY USING GIS: A CASE STUDY IN ISPARTA CITY 118 7

8 LANDSAT 7 TM UYDU VERİLERİ KULLANILARAK DEDEGÖL DAĞI VE ÇEVRESİNİN (YENİŞARBADEMLİ ISPARTA ) ÇİZGİSELLİK VE JEOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 120 INVESTIGATION OF LINEAMENT AND GEOLOGICAL PROPERTIES OF DEDEGÖL DAĞI AND ITS ENVIRONS (YENIŞARBADEMLI, ISPARTA) USING LANDSAT 7 TM SATELLITE DATA 120 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN ŞEHİR PLANLAMA EĞİTİMİNDEKİ ROLÜ122 THE ROLE OF GIS IN THE CITY PLANNING EDUCATION 123 DİJİTAL TÜRKİYE ATLASI 124 THE DIGITAL ATLAS OF TURKEY 124 KENTSEL PLANLAMADA BİLGİNİN TEMSİL PROBLEMİ: COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İÇİN TEORİK BİR ÇERÇEVE 126 KNOWLEDGE REPRESENTATON IN URBAN PLANNING: THEORETICAL FRAMEWORK FOR GEOGRAPHIC INFORMATION SYSYEMS (GIS) 127 CBS İLE GELECEĞİ HAYAL ETMEK 128 IMAGINE THE FUTURE WITH GIS 128 KUZEY KIBRIS'TA ARAZİ KULLANIMI AÇISINDAN UYGUN BUĞDAY ALANLARININ MEKANSAL ANALİZİ 129 ANALYSIS OF SUITABLE AREAS FOR WHEAT AGRICULTURE IN NORTH CYPRUS129 MEKANSAL VERİLERİN 3 BOYUTLU GÖRSELLEŞTİRİLMESİ YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ UYGULAMASI 131 3D VISUALIZATION OF SPATIAL DATA: A CASE STUDY OF YTU DAVUTPAŞA CAMPUS 131 AFYON KARAHİSAR KENT BİLGİ SİSTEMİ 133 URBAN INFORMATION SYSTEM OF AFYON KARAHISAR 133 UZAKTAN ALGILAMA DESTEKLİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANARAK FIRAT ÜNİVERSİTESİ KAMPUS BİLGİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI 135 ÜÇ BOYUTLU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEM(LER)İ (3B CBS) - İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KAMPÜSÜNÜN 3B MODELLENMESİ VE GÖRSELLEŞTİRİLMESİ 137 THREE-DIMENSIONAL GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM(S) (3D GIS) 3D MODELING AND VISUALIZATION OF THE CAMPUS OF IZMIR INSTITUTE OF TECHNOLOGY 137 TRABZON KENTİ NDE KATI ATIK TOPLAMA İŞLEMİ GÜZERGAH OPTİMİZASYONU 139 ROUTE OPTIMIZATION FOR SOLID WASTE COLLECTION IN TRABZON CITY 139 8

9 CBS KULLANARAK KEMALPAŞA DAĞI'NDAKİ ORMAN YANGIN GÖZETLEME KULELERİNİN GÖRÜNÜRLÜK ANALİZLERİNİN YAPILMASI VE ALTERNATİF GÖZLEM NOKTALARININ SAPTANMASI 141 VISIBILITY ANALYSES FOR OBSERVATION FIRE TOWERS IN KEMALPAŞA MOUNTAIN AND DETERMINING ALTERNATIVE OBSERVATION POINTS 141 TÜRKİYE'DE NÜFUS DEĞİŞİMİ 142 THE POPULATION CHANGE IN TURKEY 142 ÜLKEMİZ KOŞULLARINDA UZAKTAN ALGILAMADA GÖRÜNTÜ İŞLEMEYİ KISITLAYAN ETMENLER 144 THE FACTORS RESTRICTING THE IMAGE PROCESSING IN REMOTE SENSING IN OUR COUNTRY S CONDITIONS 144 ZEMİN ETÜT BİLGİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASININ ÖNEMİ: YONCALI (KÜTAHYA) ÖRNEĞİ 146 THE IMPORTANCE OF CREATING GROUND SURVEY INFORMATION SYSTEMS: A CASE STUDY OF YONCALI, KÜTAHYA 147 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS BİLGİ SİSTEMİ 148 CAMPUS INFORMATION SYSTEM OF AFYON KOCATEPE UNIVERSITY 148 ŞEHİRSEL DÖNÜŞÜME BİR ÖRNEK YUKARI DİKMEN VADİSİ 150 AN EXAMPLE FOR URBAN TRANSFORMATION: UPPER DIKMEN VALLEY 150 TİCARİ CBS DE HARİTA KULLANIMI VE MEKANSAL ANALİZLER: BİREYSEL BANKACILIK ÖRNEĞİ 152 MAP USAGE AND SPATIAL ANALYSES IN BUSINESS GIS: A CASE STUDY OF PERSONAL BANKING 152 9

10 10 KATILIMCILAR/PARTICIPANTS -A- Acar, Aysel 67, 69 Afacan, Ayşe Gül 122 Akbaş, Fevzi 11, Akçın, Hakan 13 Akgöz, Reşat 29 Aksaraylı, Mehmet 14 Aksoy, Hakan 16 Akyürek, Zühal 48 Alagha, Ömer 61, 65 Alagöz, Reşat 31 Alparslan, Erhan 17, 19, 21, 23 Altepe, Recep 25 Altın Erdem, Nuriye 56 Apaydın, Ömer 124 Arıkan, Mahmut 90 Aşkın, Yılmaz 125 Ateşoğlu, Ayhan 104 Atmaca, Mustafa 60 Aydöner, Cihangir 17, 19, 21 Aygün, Ahmet 85 Ayyıldız, Mehmet 119 -B- Babacan, Şevki 128 Balkanay, Özgün 116 Başaraner, Melih 34, 122 Bayar, Rüya 26 Baz, İbrahim 28 Bekdik, Okan 91 Berktay, Ali 85 Birmeç, Rasiha 126 Boyalı, Atilla Oğuz -C- Canan, Süleyman 19 Cengiz, Oya 108 Ceylan, Ayhan 84 Cinsdikici, Muhammed 88 -Ç- Çabuk Saye, Nihan 29 Çabuk, Alper 29 Çaçtaş, E. 33 Çamlı, Ahmet 31 Çelik, Murat 33 Çetin, Harun 134 -D- Daban, Yahya 130 Dağarslan, Emin Sırrı 44 Dal, F. 33 Dal, Şahide 34 Danchev, Alexi 37, 55, 101 Davraz, Ayşe 94 Dede, Sevda 35 Deliiska, B. 37, 55, Demirci, Ali 46, 82 Döker, Mehmet Fatih 112 Dönertaş, Aslı S. 19, 21, 23, Durak, Alper 11, Durduran, S. Savaş 38, 40 Durduran, Yasemin 38 -E- Elbas, Aziz 25 Erdi, Ali 38, 40, 91 Erdoğan, Saffet 42, 132 Ergin, Selim 44 Erkan, Bora 19, 21 Ertan, Muammer 80 Ertuğrul, Tuba 85 Ertürk, Ferruh 65 Erul, Neslihan 46 -G- Geymen, Abdurrahman 28 Girgin, Serkan 48 Gönüllü, M. Talha 124

11 Görgeç, Leyla 70 Gülgen, Fatih 50 Gümrükçüoğlu, Mahnaz 52 Günay Ergün, Semra 45 Günay, Emel 33 Gündüzoğlu, Gökhan 53 Günek, Halil 120 Güney, Kenan 46 Gürbüz, Mustafa Güvenal, Burhan 29 Güvenkaya, Bediz 54 -H- Hadjidimitrov, N 55 Hamzaçebi, Gülşah 56, 58 Haşimoğlu, Ahmet 130 -I- Ilgar, Rüştü 128 Işık, Yasin 44 -İ- İkiz, Fikret 88 İlker, Mustafa 81 İnceoğlu, M. Murat 88 İsmailov, Tevfik 94 -K- Kafarov, Reşat 19, 21 Kaplan, Kayhan 60 Kara, Fatih 38 Karabulut, Murat 62, 64 Karaca, Ferhat 65, 87 Karaca, Hatice 44 Karakış, Serkan 13 Karakuyu, Mehmet 46, 67, 69, 70 Karaş, İsmail Rakıp 28 Karaşahin, Mustafa 106 Karavul, Can 72 Kılıç, Mehmet 74 Kınacı, Onur 33 Kıncal, Cem 99 Kısa, Akın 76, 78 Kıyak, Alper 72 Koç, Nurcan 56, 58, Kurşun, Hüseyin 79, 80 Kuterdem, Kerem Küçükpehlivan, Alim -M- Marangoz, Murat Aycan 13 Mataracı, Orhan 81 McAdams, Michael A. 82, 83, 87 Mert, Ahmet 108 Mihova, Katinko 101 Mutluoğlu, Ömer 84 -N- Nas, Bilgehan 85 Nikov, Alexander 83, 87 Nurlu, Murat 58 -Ö- Ölgen, M. Kirami 88 Öz, Şükriye 90 Özcan, Tuba 72 Özdemir, Mehmet Ali 112 Özger, Kutlay 81 Özkan, Gülgün 40, 91 Özmen, Bülent 58 Özsusuzlu, Kerime 126 -S- Sat, N. Aydan 110 Saygın, Ömür 33 Selçuk, Mehmet 34, 118, 122 Serim, Arda 93 Sert, Tunç 81 Süer, Ayşe 33 Sünbül, Fatih 72 -Ş- Şahin, Hakan 13 Şener, Erhan 94 11

12 Şengün, M. Taner 120 -T- Tanyeli, Abdullah Tarhan, Çiğdem 97 Taş, Halil İbrahim 96 Taşkın, Halim 65 Tecim, Vahap 14, 97, 99 Temiz, Ahmet 58 Tiryakioğlu, İbrahim 42, 132 Todorov, Viladis 37, 101, Tonbul, Saadettin 120 Topay, Mehmet 102 Tunay, Metin 104 Tuncer, Nazif 79 Tuncuk, Meltem 106 Tüzel, Bekir Yüce, Hilal 19, 21, 23 Yücel, Mehmet Ali 118 -Z- Zeyneloğlu, Sinan 135 Zorluer, İsmail 119 -U- Usul, Nurunnisa 48 -Ü- Ünal, Murat 130 Ünsal, Abdullah 108 Üstündağ, Önder 120 -V- Vardar, Bayram 25 Varol, Çiğdem 110 Velioğlu, Özlem 56 -Y- Yalçın, Volkan 134 Yalçıner Ercoşkun, Özge 110 Yalpır, Şükran 91 Yıldırım, Ünal 112 Yıldız, Hakan 11 Yılmaz, Bülent 102 Yılmaz, Gülşen 114 Yılmaz, Musa 116 Yılmaz, Mustafa 79 Yılmazer, Zafer 31 Yorgancı, Aylin

13 TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN HARİTALANMASINDA JEOİSTATİSTİKSEL TEKNİKLERİN KULLANIMI Fevzi Akbaş, Alper Durak Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, Tokat Hakan Yıldız Tarım Bakanlığı Uzaktan Algılama ve CBS Merkezi Ankara Doğal toprak oluşumu ve insan aktivitelerinin farklı mekansal ve zamansal etkilerinin bir sonucu topraklar değişkenlik gösterirler. Bu değişkenlik toprak etüt ve haritalama çalışmaları ile üretilen farklı ölçeklerdeki haritalar ile yansıtılmaktadır. Farklı ölçeklerde üretilen toprak haritalarından çok farklı disiplinlerdeki kullanıcılar yararlanmaktadır. Toprak haritalarındaki veriler Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile haritalama birimlerinin ilişkisel tablosunda tutulabilmekte ve her türlü mekansal analize imkan sağlamaktadır. Bu çalışma ile daha önce detaylı temel toprak haritası hazırlanmış bir arazide seçilen test alanında (400x800 m) yüzey toprağın bazı özelliklerinin değişiminin jeoistatistiksel teknikler (kriging enterpolasyonu) yardımıyla haritalanması amaçlanmıştır. Çalışma alanına ait temel toprak haritası sayısallaştırılıp bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Araziden 25x25 m alınan örnekler ve temel toprak haritası IKONOS uydu görüntüleri yardımıyla rektifiye edilmiştir. Toprak özellikleri değişimi kriging tahmin metodu ile haritalanmış ve toprak sınırları ile çakıştırılmıştır. Haritalanan özelliklerin temel toprak haritası ile benzerlikleri ve bu haritalama tekniğinin ve toprak haritalarının CBS çalışmalarındaki kullanımda etkiliğinin tartışılmıştır. Ayrıca toprak haritası hazırlanmamış bölgelerde istenilen değişkenlere ait jeoistatistik yöntemlerle ile haritalar üretilebileceğine bir örnek teşkil etmektedir. Anahtar kelimeler: Temel toprak haritası, Kriging, CBS USING GEOSTATISTICAL TECHNIQUES IN MAPPING SOIL PROPERTIES Soils show variations as a result of natural soil forming processes and human activities reflected in different spatial and temporal scales. These variations were prepared soil maps having different scales. These soil maps were used by specialists in very different disciplines. Data extracted from soil map can be attached to attribute tables of soil mapping units in Geographical Information Systems (GIS) studies and this makes possible 13

14 every kind of spatial analysis. With this study, it is aimed to map variability in some properties of surface soil with the help of geostatistical techniques (kriging interpolation) and compare resulting maps with the soil map. For this research, a test area (400x800 meter) selected in a field detailed soil map prepared previously. Detailed soil maps belong to the study area digitized and transferred to computer environment. Soil samples collected 25x25 m grid sample design were rectified with help of detailed soil map and ICONOS satellite images. Variability of soil properties mapped using kriging enterpolation methods and borders of soil series overlaid these maps. Although some maps prepared using geostatistical techniques are similar to the detailed soil map, they are superior to soil maps by showing variability within map units. Soil maps prepared with geostatistical techniques are ready to use in the GIS environment. Areas which detailed soil map has not been prepared, geostatistical techniques can be used to produce maps. Intensive sampling (data collecting), more complicated technical knowledge and special software requirement are disadvantages of these techniques. Key Words: Soil Map, Geostatistics, Kriging, GIS 14

15 ZONGULDAK ORMANLIK ALANLARINDAKİ KAÇAK YAPILAŞMANIN UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN YARI OTOMATİK NESNE ÇIKARIMI Hakan Akçın, Aycan Murat Marangoz, Serkan Karakış, Hakan Şahin Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü, Zonguldak Batı Karadeniz Bölgesi ormanlık alanları, Türkiyenin en büyük ve en çok ağaç türünü barındıran ormanlarıdır. Ancak bölgenin topoğrafik yapısının bozukluğu, kentlerin deniz ve orman arasındaki çok dar alanlarda kurulu oluşu ve fazlaca genişleme olanaklarına sahip olmaması dolayısıyla, ormanlık alanlar içerisinde kaçak yapılaşma oluşmaktadır. Zonguldak Metropolitan Alanı da hem sanayileşme hem de bir üniversite kenti olması dolayısıyla son yıllarda büyük oranlarda bu sıkıntıyla karşı karşıya kalmaktadır. Çalışmada; bölgedeki kaçak yapılaşmanın LandsatTM, KVR 1000 ve Ikonos gibi farklı çözünülürlükteki uydu görüntüleri üzerinden yarı otomatik ve otomatik nesne çıkarımı yapılarak ve mülkiyet yapıları incelenerek CBS tabanlı takibi PCI Geomatica V9.1, ecognation 4.0 ve MapINFO7.0 yazılımları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar zamansal olarak iredelenmiştir. Anahtar kelimeler: Zonguldak, Kaçak yapılaşma, Otomatik nesne çıkarma, Yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri, Zamansal CBS ANALYSIS OF ILLEGAL CONSTRUCTIONS IN ZONGULDAK FOREST REGIONS USING AUTOMATIC FEATURE EXTRACTION AND GIS FROM SATELLITE IMAGES Forest areas in the Zonguldak region includes a wide variety of animal and plant species. The Zonguldak Metropolitan Area located in the region has experienced many problems related to urbanization due to the activities caused by the mining industry. This also gave rise to illegal housing (geçekondos) in the region. In this study, damages and openings existed in the forest areas have been localized by automatic feature extraction produce and fuzzy-logic classification techniques by means of Landsat, Ikonos and KVR-1000 sattellite images. Finally, temporal monitoring of illegal constructions in this pilot area has been realized by GIS-based analysis. Key Words: Zonguldak, automatic feature extraction, Landsat 5 TM, Ikonos, KVR1000, sattellite images 15

16 İZMİR İLİ DEPREM SENARYOLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TABANLI ANALİZİ VE ACİL AFET YÖNETİM SİSTEMİ Mehmet Aksaraylı, Vahap Tecim Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, İzmir Türkiye de afetler için yeterince hazırlık yapılmadığı ve bunun maliyetinin oldukça büyük boyutlarda olduğu görülmektedir. Yerel yönetimler, etkin, hızlı ve güvenli bir biçimde krize müdahale etmesini sağlayacak bir çerçeve oluşturmalıdırlar. Bu nedenle felaketlere karşın hazırlık çalışmaları içerisinde bilişim teknolojilerinde değişik boyutlarda yararlanmak mümkündür. Bunu mümkün kılmak için, coğrafi ve kentsel verilerin çok hızlı ve rahat kullanılabildiği veri tabanı mantığında, görsel özellikte veri yapılarının oluşturulması ve bu verilerin sürekli güncellendiği bir sistem kurulmalıdır. Son yıllarda çok fazla kullanım alanı ve kullanıcı bulan Coğrafi Bilgi Sistemleri böylesi bir sistem olarak tasarlanabilir. Yapılan çalışmada Coğrafi Bilgi Siteminin Acil Afet Yönetim Sistemi odaklı kullanımının gerekliliği vurgulanmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemleri destekli Acil Afet Yönetim Sistemi ile afet yönetiminin klasik yönetim anlayışından daha farklı olduğu ve bu farkın büyük avantajlar sağladığı ifade edilmektedir. İzmir ili için CBS tabanlı Acil Afet Yönetim Sistemi tasarlanmıştır. İzmir de olabilecek afetler incelenmiş olabilecek afetlerin başında depremin geldiği görülmüştür. İzmir ili için sayısal altlık tasarlanmıştır. Elde edilen altlılar yardımı ile İzmir ili sayısal haritalar oluşturulmuş ve deterministik deprem senaryoları altında acil afet yönetimi için gerekli analiz ve çalışmalar yapılmıştır. Çalışmada, muhtemel deprem sonrası zararı en aza indirebilecek kritik yönetimsel kararlar tartışılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Acil Afet Yönetimi, Deprem Senaryoları, Coğrafi Bilgi Sitemi. IZMIR PROVINCE EARTHQUAKE SCENARIOS USAGE FOR A GIS- BASED ANALYSIS AND AN EMERGENCY DISASTER MANAGEMENT SYSTEM It is obvious that there is not enough preparation for disasters and also it has a great cost in Turkey. Municipalities should form an effective, fast and safe structure for intervention. Because of this, preparation studies could be used information technologies at different levels. In order to be performed this possibility; a strong database should be formed for spatial and urban data, and visual data structures. And these forms should be updated regularly. Especially, nowadays, Geographical Information 16

17 System (GIS), which has a lot of usage area and users, could be structured as a system mentioned above. In this study, it is stressed that a GIS based emergency disaster management system is necessary. Also, it is emphasized that the classical emergency disaster management system is completely different from GIS based emergency disaster management system. This study contains a GIS based emergency disaster management system for İzmir Province. Possible disasters are examined for İzmir and it is seen that earthquakes is the most likely disaster for İzmir. Because of this, a digital base is planned. With the help of these bases, digital İzmir maps are prepared and analysis are performed which are necessary for emergency disaster management. It is also discussed that possible management decisions which are helpfull for minimizing the eartquake damage. Key words: emergency disaster management, eartquake scenarios, Geographical Information System 17

18 COĞRAFİ PROFİLLEME Hakan Aksoy Bursa Emniyet Müdürlüğü Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Fomara/BURSA Türk Emniyet Teşkilatında ilk defa Bursa Emniyet Müdürlüğü 1999 yılında gerçekleştirdiği BEMTAP-2000 (Bursa Emniyet Müdürlüğü Teknolojik Adaptasyon Projesi) ile Coğrafi Bilgi Sistemini etkin bir şekilde kullanmaya başlamıştır. BEMTAP-2000, Bursa Emniyet Müdürlüğüne çeşitli alt projeler oluşturma imkanı sağlamıştır. Alt proje gruplarından bir tanesi de Coğrafi Profilleme çalışmasıdır. Projeyle beraber kentin sayısal haritasından faydalanarak olay yerine hızlı erişim, suç veri tabanı, suç haritaları, suç analizi, alarm sistemleri, GPS li polis ekiplerinin izlenmesi, kent ve afet veri tabanı gibi geniş bir alanda çalışma yapılmıştır. Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi Sistemi ile Polis Bilgi Sisteminin başarılı bir şekilde birleşmesiyle kamu için sağlanan güvenlik hizmetlerinde kayda değer bir başarı sağlanmıştır. Bursa Emniyet Müdürlüğü olarak projenin tüm faydaları açıklandığı zaman, bu bildirinin, benzer yeni projeler ve Coğrafi Bilgi Sisteminin kullanımı konusunda Türkiye deki Emniyet Müdürlükleri arasında daha çok yayılacağına inanıyoruz. Anahtar Kelimeler: Bursa Emniyet Müdürlüğü, BEMTAP-2000, Coğrafi Profilleme, Suç Haritaları, Güvenlik Hizmetleri GEOGRAPHIC PROFILING The Bursa Police Department started using Geographical Information System effectively in Bursa. The first such to do so in all of Turkey. It was based on BEMTAP-2000 (Technological Adaptation Project of Bursa Police Department) which was previously established in the same year. BEMTAP enabled the Bursa Police Department to create various sub-projects. One of them is Geographic Profiling. With the help of digital city map, by applying this project, the Department was able to facilitate such processes as fast arrival to crime scene, crime databases, crime maps, crime analysis, alarm systems, car tracing-tracking with GPS equipments and emergency plans in case of natural disasters. By combining The Bursa Metropolitian Municipality Information System and the Police Information System a significant success has been achieved in security services which are provided for the public. As The Bursa Police Department, we believe that this presentation will initiate similar new projects and the use of Geografical Information System will spread through Police Departments in Turkey when all the benefits of this project explain. 18

19 ARAZi KULLANIM KABİLİYET SINIFI BİLGİLERİNİN TOPOĞRAFYA BİLGİLERİYLE BİRLİKTE ANALİZİ: KOCAELİ İLİ UYGULAMASI Erhan Alparslan, Cihangir Aydöner TUBITAK-Marmara Araştrırma Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüsü, Gebze Arazi kullanım kabiliyeti sınıfı (AKKS) bilgileri Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye nin illeri için hazırlanan toprak haritalarında bulunan önemli bilgilerden birisi olup arazinin tarımsal ürün yetiştirmek için uygunluğunu belirler. Arazi verimlilik durumuna göre çeşitli toprak çokgenleriyle tanımlanır. Her çokgenin ise 1 ile 7 arasında değişen bir AKKS değeri bulunur. Bu değer 1 veya 2 ise tarıma en elverişli arazi, 3 veya 4 ise bazı kısıtlamalarla tarım uygulaması yapılabilen arazi, 6 veya 7 ise tarımsal ürün yetiştirmeye elverişsiz, mera/orman tipi kullanıma veya sanayii/yerleşime aşılması gereken araziyi temsil eder. AKKS değerlerinin yükseklik verileri ile birlikte analizi, tarım için hem AKKS hem de topoğrafya açısından en uygun araziyi göstermesi bakımından yer bilimcilere, ziraat mühendislerine, arazi kullanım planlayıcılarına yorumlamaya ve planlamaya elverişli bir araç sunar. Bu çalışmada, Kocaeli İlinin sayısal yükseklik verileri 1: ölçeğinde sayısal olarak 7.5 dakika x 7.5 dakika boyutlarında Harita Genel Komutanlığından temin edilmiş, paftalar CBS ortamında bütünleştirilerek bütün ilin sayısal arazi yükseklik modeli (SYM) oluşturulmuştur. SYM düzenli/düzensiz aralıklarda bir seri yükseklik ölçümü ile yüzeyi en iyi şekilde taklit etmektedir. SYM nin başlıca uygulamaları arasında, arazi eğimi, bakı, arazi tepe gölgesi, drenaj ağı, havza sınırları, görünürlük analizi, stereo görüntü çiftlerinin yaratılması, yeryüzü yüzeyinin üç boyutlu ağ yapısının yaratılması gelmektedir. SYM sayısal yükseklik verilerinden, düzensiz üçgen ağı (TIN), düzenli aralıklarda yatay/dikey hatlar, eş yükselti eğri ve profillerinden yaratılmıştır. TIN, düzensiz aralıklarda örneklenmiş yüksekliklere uyan bitişik üçgen yüzleriyle verinin değişik aralıklara dağılımını sağlamaktadır. TIN yaratılırken eşit yükseklikli üç köşenin oluşturduğu düz üçgenler belli yükseklik ve koordinat bilgi bulunan ilave ara noktalarla düzeltilmiş, böylece daha yumuşak yapılı bir model oluşmuştur. Yapay renklendirilmiş AKKS görüntüsü, SYM den türetilen tepe gölgesi verisi ile şiddet ton doyum ortamında karılarak renklerini AKKS görüntüsünden, rölyef bilgisini ise tepe gölgesi verilerinden alan ve AKKS nin topoğrafya bilgileriyle birlikte görüntülendiği bir ürün elde edilmiştir. Anahtar Sözcükler: Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfı, Topoğrafya, Veri Karma, Şiddet Ton Doyum Dönüşümü 19

TUBITAK-MAM YDBAE DE UÇAKLA DİJİTAL FOTOĞRAF ÇEKİMİ ÇALIŞMALARI

TUBITAK-MAM YDBAE DE UÇAKLA DİJİTAL FOTOĞRAF ÇEKİMİ ÇALIŞMALARI TUBITAK-MAM YDBAE DE UÇAKLA DİJİTAL FOTOĞRAF ÇEKİMİ ÇALIŞMALARI DIGITAL AERIAL PHOTOGRAPHY RESEARCH AT TUBITAK-MRC EARTH AND MARINE SCIENCES RESEARCH INSTITUTE Erhan Alparslan, Cihangir Aydöner, Süleyman

Detaylı

IV. UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU ÖZETLER KİTABI. Özetler. 16-19 Ekim 2012 ZONGULDAK

IV. UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU ÖZETLER KİTABI. Özetler. 16-19 Ekim 2012 ZONGULDAK Özetler IV. UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU LER KİTABI Özetler 16-19 Ekim 2012 ZONGULDAK IV. UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU LER KİTABI İLETİŞİM Bülent Ecevit

Detaylı

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi : 965-966, ISBN: 978-975-96260-3-7 Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi The Process of Building a City Brand and a Model Proposal for Branding of Istanbul City

Detaylı

Doktora Tezi Doctor of Philosophy

Doktora Tezi Doctor of Philosophy 930 Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Turizme Dayalı Bölgesel Kalkınma: Zeugma ve Çevresi için Bir Örnek Çalışma Tourism Based Regional Development in Southeastern Anatolia: A Case Study in Zeugma Ece ATEŞ

Detaylı

MUSTAFA GÜRBÜZ KORUCU

MUSTAFA GÜRBÜZ KORUCU LEFKOŞA BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE MİMARİ YAPILANMADAKİ GELİŞMELERİN KENT BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULMASI İLE TAKİP VE ANALİZİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM DALI MUSTAFA

Detaylı

Ümit Günay AKINCI Yönetim Kurulu Başkanı - Chairman

Ümit Günay AKINCI Yönetim Kurulu Başkanı - Chairman Ümit Günay AKINCI Yönetim Kurulu Başkanı - Chairman Değerli Meslektaşlarım ve Dostlarım, Proland Grup, 1989 yılında kurulmuş olup farklı sektörlerde faaliyet göstermektedir. Grubumuz; İnşaat, Medikal,

Detaylı

Köy Yerleşim Alanlarının Bazı Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi: Tokat-Zile İlçesi Örneği

Köy Yerleşim Alanlarının Bazı Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi: Tokat-Zile İlçesi Örneği Köy Yerleşim Alanlarının Bazı Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi: Tokat-Zile İlçesi Örneği T. Susam 1 S. Karaman 2 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksek Okulu Harita Kadastro

Detaylı

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANIMI

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANIMI RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANIMI Alper KEREM 1, Latif Gürkan KAYA 1 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 15030 Burdur, akerem@mehmetakif.edu.tr, lgkaya@gmail.com

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÜLKEMİZDE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE ÜRETİLMİŞ KADASTRAL ALTLIKLARIN BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURMA İÇERİKLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Şadi TÜLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Mehmet İsmail SOLMAZ EĞİMLİ ARAZİLERİN DETAYLI TOPRAK ETÜD VE HARİTALANMASI İÇİN UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNOLOJİLERİNİ

Detaylı

KAR HİDROLOJİSİ KONFERANSI

KAR HİDROLOJİSİ KONFERANSI T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ VIII. Bölge Müdürlüğü 5. DÜNYA SU FORUMU BÖLGESEL HAZIRLIK SÜRECİ DSİ YURTİÇİ BÖLGESEL SU TOPLANTILARI KAR HİDROLOJİSİ KONFERANSI BİLDİRİ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HOTAMIŞ GÖLÜ ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMININ UYDU GÖRÜNTÜLERİ YARDIMIYLA ZAMANSAL ANALİZİ Elif KIRTILOĞLU YÜKSEK LİSANS Şubat-2014 KONYA Her Hakkı Saklıdır

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer

Detaylı

ISSN1301-5265 CİLT: 15 16 - SAYI: 28 30, Aralık ARALIK 2013 2012

ISSN1301-5265 CİLT: 15 16 - SAYI: 28 30, Aralık ARALIK 2013 2012 ISSN1301-5265 CİLT: 15 16 - SAYI: 28 30, Aralık ARALIK 2013 2012 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BALIKESIR UNIVERSITY THE JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES INSTITUTE ISSN1301-5265 Cilt:

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİĞİ VE CBS KULLANILARAK BARTIN ÇEVRESİNDEKİ DOĞAL OLMAYAN DEĞİŞİKLİKLERİN BELİRLENMESİ

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİĞİ VE CBS KULLANILARAK BARTIN ÇEVRESİNDEKİ DOĞAL OLMAYAN DEĞİŞİKLİKLERİN BELİRLENMESİ UZAKTAN ALGILAMA TEKNİĞİ VE CBS KULLANILARAK BARTIN ÇEVRESİNDEKİ DOĞAL OLMAYAN DEĞİŞİKLİKLERİN BELİRLENMESİ DETERMINING OF NONNATURAL CHANGES IN BARTIN PROVINCE USING REMOTE SENSING TECHNIQUE AND GIS Doç.Dr.

Detaylı

Adresi: BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI EK BİNASI, 2179. SOK. NO. 5 SÖĞÜTÖZÜ/ÇANKAYA-ANKARA + 90 312 286 56 53

Adresi: BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI EK BİNASI, 2179. SOK. NO. 5 SÖĞÜTÖZÜ/ÇANKAYA-ANKARA + 90 312 286 56 53 Proje Sahibinin Adı: T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA VE KIRSAL ALANLAR DAİRE BAŞKANLIĞI Adresi: BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI EK BİNASI,

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 34-59 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 34-59 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 34-59 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.com COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ NİN (CBS) COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE KULLANIMININ

Detaylı

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ISSN 2148-4880

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ISSN 2148-4880 INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ISSN 2148-4880 Volume (1) İssue I (1) _April 2014 İÇİNDEKİLER GÜNÜMÜZ YAPILARININ FİZİKSEL AÇIDAN KORUNMALARINDA ISI, NEM VE SESLE İLGİLİ YALITIM

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI CBS-COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ARACILIĞIYLA VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE COĞRAFYA DERSİNDE KULLANILMASI

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNTEMLERİYLE KIYI BÖLGELERDE ARAZİ ÖRTÜSÜ/ARAZİ KULLANIMI DEĞİŞİMİNİN İZLENMESİ VE ANALİZİ: ANTALYA-KEMER

Detaylı

TR33. Bölgesi / 278.273 KAYNAKLARI VE STRATEJİLER. Bölgesi 1.172.686 42,1 486.068 385.720 1.172.686. Göstergelerle 4,6 88.209 21 385.720 4.206.

TR33. Bölgesi / 278.273 KAYNAKLARI VE STRATEJİLER. Bölgesi 1.172.686 42,1 486.068 385.720 1.172.686. Göstergelerle 4,6 88.209 21 385.720 4.206. 4,6.068 % + 4.206.189 x T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI 1.172.686 4,9 TR33 BÖLGESİ 20,1 MEVCUT MADEN rgelerle / 278.273 KAYNAKLARI VE STRATEJİLER Bölgesi 21 385.720 88.209 _ 486.068 42,1 4,6 % Göstergelerle

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ: BÖLGESEL PLANLAMADA ETKİN BİR BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ: BÖLGESEL PLANLAMADA ETKİN BİR BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ: BÖLGESEL PLANLAMADA ETKİN BİR BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM: AN EFFECTIVE INFORMATION TECHNOLOGY IN REGIONAL PLANNING Vahap Tecim Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

T.C SELÇUK UNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C SELÇUK UNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1 T.C SELÇUK UNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNDE VEKTÖR VERİ STANDARTLARI VE VMAP2 ÜRETİMİ Gürsu AYTEKİN YÜKSEK LİSANS TEZİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ ANABİLİMDALI Konya, 2007 1

Detaylı

Oturum Yürütücüleri / Conveners: Vedat Doyuran & Reşat Ulusay

Oturum Yürütücüleri / Conveners: Vedat Doyuran & Reşat Ulusay Geleceğin Kentleri için Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Engineering Geology for Tomorrow s Cities and Geotechnics Mühendislik Jeolojisi Oturumu Engineering Geology Session Oturum Yürütücüleri / Conveners:

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:4, Sayı:12 EYLÜL 2013

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:4, Sayı:12 EYLÜL 2013 SOSYAL BİLGİLER DERSİ COĞRAFYA KONULARINDA GOOGLE EARTH KULLANIMI VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Ufuk KARAKUŞ Yrd. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, ukarakus@gazi.edu.tr Sibel OĞUZ Arş. Gör. Dr.,

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2012/95 Çevre-Toprak-Bitki-Su Kaynakları Veri Değerlendirme Birimi Altyapı Destek Projesi Proje Yöneticisi

Detaylı

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA MOBİL UYGULAMALARIN KULLANILMASI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Mehmet Ali VELİOĞLU, Denizcilik Uzman Yardımcısı

Detaylı

UHMFD. www. hmfdergisi.com

UHMFD. www. hmfdergisi.com UHMFD ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ENGINEERING AND SCIENCES Ocak Şubat Mart 3 Yıl:25 January February MarchApril Spring Semester Volume: 2

Detaylı

UHMFD. www. hmfdergisi.com

UHMFD. www. hmfdergisi.com UHMFD www. hmfdergisi.com ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ENGINEERING AND SCIENCES Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yaz Dönemi Sayı: 4 Yıl:2015

Detaylı