EPS ISI YALITIM LEVHALARININ ISIL İLETKENLİK ÖZELİĞİ ÜZERİNE ÜRETİM PARAMETRELERİNİN ETKİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EPS ISI YALITIM LEVHALARININ ISIL İLETKENLİK ÖZELİĞİ ÜZERİNE ÜRETİM PARAMETRELERİNİN ETKİSİ"

Transkript

1 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (İATS 09), Mayıs 2009, Karabük, Türkiye EPS ISI YALITIM LEVHALARININ ISIL İLETKENLİK ÖZELİĞİ ÜZERİNE ÜRETİM PARAMETRELERİNİN ETKİSİ THE EFFECT OF PRODUCTION PARAMETERS OF EPS INSULATION BOARDS ON THERMAL CONDUCTIVITY PROPERTY Esma Mıhlayanlar a Şükran Dilmaç b Abdurrahman Güner c a* Trakya Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü, Edirne, Türkiye, b Emekli Öğretim Üyesi, c Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu Mühendislik Fak., İnş. Müh. Bölümü, Tekirdağ, Özet Piyasalarda Genleştirilmiş Polistiren Köpük (EPS) ısı yalıtım levhaları yoğunluklarıyla anılmalarına rağmen standardlarda yoğunluktan bağımsız sınıflandırılmaktadır. Ürün özelikleri üzerine yoğunluk ve üretim parametrelerinin etki derecesi tartışılan bir konu olmakla beraber özellikle Türkiye deki yayınlarda bu konu ile ilgili deneysel çalışmaya rastlanmamaktadır. Bu çalışmada EPS ısı yalıtım levhalarının üretim parametrelerinin ısıl iletkenlik üzerindeki etkisi deneysel olarak araştırıldı. Öncelikle genleştirilmiş polistiren köpüğün üretim sürecindeki üretim parametreleri tespit edildi. Bu amaçla, önce üretim aşamalarında meydana gelen fiziksel olaylar tanımlandı ve ilgili özeliği etkileyecek içyapı fiziksel özelikleri belirlendi. Daha sonra, bu içyapı fiziksel özeliklerini etkileyebilecek üretim sürecindeki fiziksel olaylar ve etki dereceleri yorumlandı. Bu yorumlar çerçevesinde üretim parametrelerinin önem sırası belirlendi ve hangi büyüklüklerin öncelikle incelenmesi gerekeceği ve değerlerinin hangi aralıkta değiştirilmesinin uygun olacağı irdelendi. Daha sonra üretim parametrelerinin etkisini belirleyecek şekilde deney planı yapıldı ve numune boyutları belirlendi. Numuneler üretici birliği PÜD (Polistiren Üreticileri Derneği) tarafından deneyler için özel olarak üretildi. Yapılan deneyler ve istatistiksel değerlendirmeler Genleştirilmiş Polistiren Köpük ısı yalıtım levhalarında yoğunluğun ısıl iletkenlik üzerinde yaklaşık olarak %90 oranında etkili olduğunu, üretim parametrelerinin etkisinin ise, %10 mertebesinde kaldığını göstermektedir. Ayrıca üretim parametrelerinin değerlerinin yoğunluklara bağlı olarak değiştirilmesi gerektiği görüldüğünden üretim parametrelerinin değişmesi için sınır yoğunluklar önerilmektedir. Anahtar kelimeler: Genleştirilmiş polistiren köpük (EPS), EPS ısı yalıtım levhaları, Isıl iletkenlik, EPS'in üretim parametreleri Abstract Although Expanded Polystrene Foam (EPS) thermal insulation boards are known with their density in the markets, they are classified as being independent of density in standards. The effect of its density and production parameters on product properties is the core of discussion; however no experimental work has been found among the studies carried out in Turkey. In this study, therefore, the effect of production parameters of EPS thermal insulation boards on thermal conductivity was examined experimentally. As the initial phase, the production parameters of expanded polystyrene foam in its production process were defined. For this purpose, the physical events which occur during production processes are initially defined, and then the physical characteristics of the internal structure which affect the relevant characteristic are determined. After that, the physical events and the levels of their effects, which might affect the physical characteristics of the internal structure, were described. Based on these comments, the production parameters were listed regarding their importance and size, which need to be investigated primarily. In addition, the modification ranges of the values were determined. After all, the experiment plan was designed to determine the level of effects of production parameters. The sizes of the samples were determined. The samples were produced by Polystyrene Manufacturers Union PUD (Turkish Polystrene Manufacturers Association) The experiments and statistical evaluations reveal that the density of Expanded Polystrene foam (EPS) thermal insulation boards on the thermal conductivity approximately is about 90%; however, the effects of production process parameters are found out to be about 10%. Depending on the research findings, it can be suggested that the values of production parameters need to be modified regarding different densities. In addition, limit densities are proposed for the production parameters Keywords: Expanded Polystrene foam (EPS), EPS thermal insulation boards, thermal conductivity, production parameters of EPS 1. Giriş EPS ısı yalıtım levhaları, hem ucuz olması hem de özelliklerinin geniş bir aralıkta istenilen düzeyde ayarlanabilmesi sebebiyle binalarda geniş kullanım alanına sahiptir. EPS ısı yalıtım levhaları bloktan kesilerek veya tek tek levhalar kalıp içinde şekillendirilerek üretilebilen IATS 09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

2 malzemelerdir. Ancak günümüzde ısı yalıtım levhaları üretimi esas olarak bloktan kesilerek elde edilmektedir. Bloktan kesilerek üretim; ön şişirme, olgunlaşma ve kalıplamadan oluşan üç temel aşamada gerçekleşmektedir [1]. EPS ürün standardı olarak 17 Nisan 2002 tarihli TSE Teknik kurulunda EN ün tercümesi olan TS EN Isı Yalıtım Mamulleri-Binalar İçin-Fabrikasyon Olarak İmal Edilen -Genleştirilmiş Polistiren Köpük - Özellikler kabul edilmiştir [2]. Fabrika kalite kontrol mekanizması gerektiren ve ürünün değerlerine uygunluğunun sorumluluğunu üreticiye bırakan bu standarda uygunluk için, üreticilerin üretim teknolojilerini, araştırma sonuçlarından ve güncel bilgilerden faydalanarak kontrol etmeleri gerekmektedir. Aynı zamanda, ürününü mümkün olan en düşük maliyetle ve en yüksek nitelik ile üretebilmek her zaman önemlidir. Bunun sağlanabilmesi için, ürün özeliklerini etkileyen mekanizmaların kapsamlı bir şekilde tanımlanmış olması gerekir. Yakın zamana kadar EPS ısı yalıtım levhalarının ürün özelikleri üzerinde yoğunluğun etkisinin baskın olduğu bilinmekte idi. Günümüzde ise, yoğunluğun etkisinin dışında, üretim parametreleri üzerinde değişiklikler yaparak EPS ısı yalıtım levhalarının ürün özeliklerinin değiştirilebileceği belirtilmektedir. Bu çalışmada yoğunluğun ve üretim parametrelerinin etki derecelerinin mertebeleri değerlendirildi. Ayrıca deney sonuçlarını etkileyebilmesi açısından numune boyutlarının ve deney şartlarının etkisini de görebilmek amacıyla, farklı kalınlık ve alana sahip numuneler üzerinde de deneyler yapıldı. Bu amaçla ilgili derneğe başvuruldu ve Tablo 1 de verilen değerlerle bu araştırma için özel ürünler hazırlamaları talep edildi. Bu talep kabul edildi ve bu numuneler üzerinde deneysel çalışmalar yapıldı [3]. Farklı seriler harflerle kodlandırıldı (Tablo 1). Tablo 1 Farklı üretim şartları oluşturmak amacıyla, üretim parametrelerinde yapılan değişiklikler Parametreler A Serisi B Serisi C Serisi Ön şişirme aşamasında Buhar sıcaklığı Giriş sıcaklığı Çıkış sıcaklığı 125 C 80 C 100 C 100 C 180 C 160 C Ön şişirme aşamasında buhar basıncı bar 0.3 bar bar Ön şişirme aşamasında hammaddenin tank içinde kalma süresi 3 dakika 5 dakika 1 dakika Ön şişirme tankından çıkan taneciklerinin kurutulması için üflenen hava sıcaklığı 20 C 40 C 60 C 2. Deneysel Çalışma 2.1. Isıl iletkenlik Bu çalışmada ısıl iletkenlik ile ilgili deneyler TURKAK tarafından akredite edilmiş laboratuarda EN ve ISO 8301 de belirlenen şartlara ve hata sınırına uygun olarak yapan NETZSCH Marka HFM 436/3/1 model heat flow meter (ısı akışı ölçer) ile gerçekleştirildi ve [2, 4]. Isıl iletkenlik deneyinde kullanılan numunelerin özelikleri Tablo 2 de verilmektedir. Köpük malzemelerde yaklaşık 40 kg/m 3 yoğunluğa kadar, yoğunluk ile ısıl iletkenlik arasında ters orantı vardır. Yoğunluk arttıkça ısıl iletkenlik azalmaktadır. Düşük yoğunluklardaki köpük malzemelerin yapıları gereği hâkim ısı iletim mekanizması radyasyonla ısı iletimi olduğu için, bu sonuç beklenen bir durumdur [5]. TS EN e göre anma kalınlığına göre edilecek ısı iletkenliği hesaplanmasında kalınlık etkisi dönüşüm faktörü kullanılarak deney numunelerinde kalınlık düzeltmesi istenmektedir [2]. Tüm seriler için anma yoğunlukları ve TS EN e göre kalınlık düzeltmesi yapılmış ısı iletkenlik değerleri toplu olarak Şekil 1 de gösterilmektedir. Şekil 1 de kalınlık düzeltmesi yapılmış ısıl iletkenliklerinin yoğunlukla doğrusal olmayan bir azalma gösterdiği görülmektedir. Standard da Beyan edilen ısıl iletkenlik W/mK ne eşit veya daha az olan 50 mm veya daha ince levhalar için kalınlık etkisi ihmal edilir denilmekle beraber bu çalışmada tüm numuneler için kalınlık düzeltmesi uygulandı [3].

3 Tablo 2 Isıl iletkenlik deneyinde kullanılan numune özelikleri Üretim Yoğunluk Alan Kalınlık Sayı Üretim Yoğunluk Alan Kalınlık Sayı kodu kg/m 3 mm 2 mm adet kodu kg/m 3 mm 2 mm adet B A C D B Tüm serilere ait ısıl iletkenliklerin karşılaştırılabilmesi için sonuçlarına göre belirlenen değerleri ile kalınlık düzeltmesi yapıldıktan sonra belirlenen değerlerinin en küçük, en büyük, ortalama değerleri ile standard sapmaları Tablo 3 de görülmektedir. D serisi, piyasadan alınmış numunelerdir. Çalışmada ürün özeliklerinin üzerinde yoğunluğun ve üretim parametrelerinin etkilerinin sayısal bir değerlendirilmesinin yapılması amacıyla; tüm veriler kullanılarak yoğunlukla ısı iletkenliğinin değişimi için en küçük kareler yöntemi ile doğrular geçirildi [3]. Bu doğruların denklemlerinden faydalanarak belirli yoğunluklar için incelenen özelik değerleri tüm seriler için ve her seri için ayrı ayrı hesaplandıktan sonra; her seri için hesaplanan değerin tüm seri için hesaplanan değerden sapma miktarları belirlendi (Tablo 4) [3]. IATS 09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

4 Tüm seriler Kalınlık düz. yapıl. ısı iletkenliği, W/mK A serisi B serisi C serisi D serisi 0,046 0,045 0,044 0,043 0,042 0,041 0,040 0,039 0,038 0,037 0,036 0,035 0,034 0,033 0,032 0, Anma yoğunluğu, kg/m 3 Şekil 1. Tüm serilerin kalınlık düzeltmesi yapılmış ısıl iletkenliklerinin anma yoğunluğu ile değişimi (numune sayısı=276) Tablo 3 Isıl iletkenlik ile ilgili değerlerinin karşılaştırılması Anma yoğunluğu Tüm serilerde ısıl iletkenlik ( W/mK) en küçük en büyük ortalama standard sapma kalınlık kalınlık kalınlık kal.dü düz. düz. düz. Seri (kg/m 3 ) Numune sayısı A B C D

5 Tablo 4 Kalınlık düzeltilmesi yapılmış ısıl iletkenlik sonuçlarında yoğunluk ve üretim parametrelerinin etkilerinin değerlendirilmesi ( mm alanlı numunelerde) [3] Anma yoğunluğu (kg/m 3 ) Denklemlere göre hesaplanan ısı iletkenliği değerleri (W/(mK)) ve farklı serilerin sonuçlarının tüm seri sonuçlarından sapması (W/(mK), %) İlet.. W/(m K) Tüm seriler A serisi B serisi D serisi Sapma İlet.. W/(m K) % W/(m K) Sapma W/(m K) % İlet. W(m K) Sapma W/(m K) % İlet.. W/(m K) Sapma W/(m K) % ve 30 kg/m 3 yoğunluklarda hesaplanan ısı iletkenliği farkları (W/(mK)) ve her seriye ait farkların tüm seri sonuçları için hesaplanan farktan sapması (%) Fark Sapma Ortalama ve Standard sapma değerleri (W/(m K)) ve her seriye ait değerlerin tüm seri sonuçları için hesaplanan değerden sapması (%) Ortalama Sapma Standard sapma Sapma Kalınlık düzeltilmesi yapılmış ısı iletkenliği sonuçlarında serilerin tüm verilere ait değerlerden sapmaları %0.0 ile %11.0 arasında değişmektedir. A ve D serisinde sapma 15 kg/m 3 de sıfırlanırken 25 ve 30 kg/m 3 yoğunluklarda en yüksek değerine erişmektedir. B serisinde ise sapmalar tüm yoğunluklarda yüksektir ve 25 kg/m 3 yoğunlukta %11 ile en yüksek değerine ulaşmaktadır. Ortalama değerlerdeki sapmalar küçüktür. A serisinde sıfırlanırken en büyük değer %5.4 ile D serisinde görülmektedir. Buna karşılık standard sapma değerlerinde ve 15 ile 40 kg/m 3 yoğunluklar arasındaki farklarda görülen sapmalar oldukça büyük olabilmektedir. Isıl iletkenlik açısından hangi serinin üretim parametrelerinin daha uygun sonuçlar verdiği Tablo 5 de görülmektedir. Kalınlık düzeltmesi yapılmış ısıl iletkenlik değerleri açısından A serisinde 20, 25, 30 kg/m 3 yoğunluklarda, B serisinde 15, 16, 17, 26 kg/m 3 yoğunluklarda ve D serisinde 26 kg/m 3 yoğunlukta iyileştirilmesi gereken değerler görülmektedir. Tablo 5 Kalınlık düzeltmesi yapılmış ısıl iletkenlik değerlerine anma yoğunluğunun ve üretim parametrelerin etkilerinin değerlendirilmesi [3] SERİLER Numune Alanı A B C D mm 2 Yoğunluk kg/m Kalınlık düz. Yap.ısıl iletkenlik En büyük Ortalama En küçük

6 Tablo 6 Farklı serilerdeki standard sapmaların yoğunlukla değişimi Ürün Özeliği KALINLIK DÜZ. YAP. BEYAN ISI İLETKENLİK SERİLER Alan (en boy), mm 2 A B C D 25 yoğunluk 16 yoğunluk 26 yoğunluk * Standard sapmaların en büyük olduğu yoğunluktan en küçük olduğu yoğunluğa sıralanmıştır. Isıl iletkenlik standard sapmalarının değerlendirmelerini yapabilmek için Tablo 6 hazırlandı. Bu tabloda standard sapmalar büyükten küçüğe ve standard sapmalardaki en yüksek en düşük değerler arasındaki farklara göre sıralandı. Ürün özeliklerine göre ısı iletkenliğinde en yüksek standard sapmalar A serisinde 25 kg/m 3 yoğunluk, B serisinde 16 kg/m 3 yoğunluk, D serisinde 26 kg/m 3 yoğunluk değerlerinde görülmektedir. 3. Sonuçlar Genleştirilmiş polistiren köpük (EPS) ısı yalıtım levhalarının ürün özeliği üzerinde hâkim olan değişken yoğunluktur. Ancak bu çalışma kapsamında incelenen üretim parametrelerinin de incelenen ısıl iletkenlik özelliği üzerinde %10 u aşmamakla birlikte etkisi söz konusudur. Genleştirilmiş Polistiren Köpük (EPS) ısı yalıtım levhalarının kalınlık düzeltmesi yapılmış ısıl iletkenliği üzerinde üretim parametrelerinin etkisinin %10 mertebesinde olduğu söylenebilir. Bu çalışmanın sonuçlarından, üretim parametrelerinin değiştirilmesi ile çok sıra dışı değerler elde edilmesi mümkün görülmemektedir. Bununla birlikte, ürün özeliklerindeki dağılımın azaltılması ve küçük oranlarda da olsa, üretim parametrelerinin değiştirilerek daha iyi sonuçlar elde edilmesi, hem üreticinin ve hem de tüketicinin yararınadır ve üzerinde çalışılmaya değerdir. Kaynaklar [1] Dilmaç, Ş., Genleştirilmiş Polistiren El Kitabı, Polistiren Üreticileri Derneği, İstanbul, [2] TS EN 13163, Isı Yalıtım Mamulleri - Binalar İçin - Fabrikasyon Olarak İmal Edilen - Genleştirilmiş Polistiren Köpük - Özellikler, Türk Standardları Enstitüsü, Ankara, [3] Mıhlayanlar, E., Genleştirilmiş Polistiren Köpük (EPS) Yalıtım levhalarının Ürün Özelliklerini Etkileyen Üretim Parametrelerinin İrdelenmesi, Trakya Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Edirne, [4] ISO 8301, Thermal insulation - determination of steady state thermal resistance and related properties - heat flow meter apparatus, ISO- International Organization of Standization, Geneva, [5] Skochdopole, R.E., Thermal conductivity of foamed plastics, Foamed Organics,1961. Diğer yandan, üretim parametrelerinin değerleri yoğunluklarla değişmelidir. Her yoğunlukta aynı parametrelerle üretim doğru değildir kg/m 3 yoğunluklar üretim parametrelerinin değişmesi için eşik yoğunlukları oluşturmaktadır. Numune boyutlarının ürün özelikleri üzerinde anlamlı (sistematik) etkisi yoktur. Ama deney sonuçları açısından önemlidir. Teşekkür Çalışmanın deneysel aşamalarında numunelerin hazırlanması ve deneylerin gerçekleştirilmesi konularında Polistiren Üreticileri Derneği ne (PÜD) ve laboratuar çalışanlarına yapmış oldukları yardımlardan dolayı teşekkür ederiz. IATS 09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

MANUFACTURE OF VACUUM GUARDED HOT PLATE APPARATUS AND EXPERIMENTAL INVESTIGATE OF WORKING CHARACTERISTICS

MANUFACTURE OF VACUUM GUARDED HOT PLATE APPARATUS AND EXPERIMENTAL INVESTIGATE OF WORKING CHARACTERISTICS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye VAKUM KORUMALI SICAK PLAKA CİHAZI İMALATI VE ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ MANUFACTURE OF

Detaylı

GAZBETONUN SU KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI

GAZBETONUN SU KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI GAZBETONUN SU KARŞISINDAKİ DAVRANIŞI SEMİHA KARTAL 1, ŞÜKRAN DİLMAÇ 2 ÖZET Gazbeton ülkemiz inşaat sektöründe önemli bir pazar payına sahiptir. Bu bildiride ülkemizde üretilen gazbetonların su karşısındaki

Detaylı

SANDVİÇ VE GAZBETON DUVAR UYGULAMALARININ ORTALAMA ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI VE ISI KAYBI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. U.

SANDVİÇ VE GAZBETON DUVAR UYGULAMALARININ ORTALAMA ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI VE ISI KAYBI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. U. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 277-290 (2008) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 SANDVİÇ VE GAZBETON DUVAR UYGULAMALARININ ORTALAMA ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI VE ISI

Detaylı

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ TEKNİKLERİ İLE KÖMÜR KALİTESİNDEKİ DEĞİŞKENLİĞİN BELİRLENMESİ

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ TEKNİKLERİ İLE KÖMÜR KALİTESİNDEKİ DEĞİŞKENLİĞİN BELİRLENMESİ MADENCİLİK, Cilt 45, Sayı 3, Sayfa 19-6, Eylül 006 Vol.45, No.3, pp 19-6, September 006 İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ TEKNİKLERİ İLE KÖMÜR KALİTESİNDEKİ DEĞİŞKENLİĞİN BELİRLENMESİ Determination of Variation

Detaylı

DENEYSEL BİR KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

DENEYSEL BİR KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 32, 2, 81-88, 2012 J. of Thermal Science and Technology 2012 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 DENEYSEL BİR KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

NO-FROST TİP BİR BUZDOLABININ KARARLI DURUM ALTINDA SAYISAL VE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

NO-FROST TİP BİR BUZDOLABININ KARARLI DURUM ALTINDA SAYISAL VE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ 639 NO-FROST TİP BİR BUZDOLABININ KARARLI DURUM ALTINDA SAYISAL VE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Gürcan DURMAZ Erhan URAS Aytunç EREK ÖZET Bu çalışmada, ev tipi bir buzdolabı çeşidi olan No-Frost tip bir

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 3 s. 27-49 Ekim 2006 KONUT BİNALARININ ÖN TASARIMINDA BİR MALİYET TAHMİN MODELİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 3 s. 27-49 Ekim 2006 KONUT BİNALARININ ÖN TASARIMINDA BİR MALİYET TAHMİN MODELİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 3 s. 27-49 Ekim 2006 KONUT BİNALARININ ÖN TASARIMINDA BİR MALİYET TAHMİN MODELİ (A COST ESTIMATION MODEL IN PRE-DESIGN OF RESIDENTAL BUILDINGS)

Detaylı

Elyaf Sarma Tekniği İle Üretilen Kompozit Borularda Reçine Ve Cam Elyaf Türünün İç Basınç Dayanımına Etkisi

Elyaf Sarma Tekniği İle Üretilen Kompozit Borularda Reçine Ve Cam Elyaf Türünün İç Basınç Dayanımına Etkisi Elyaf Sarma Tekniği İle Üretilen Kompozit Borularda Reçine Ve Cam Elyaf Türünün İç Basınç Dayanımına Etkisi Kaya, D. 1, Subaşı, S. 2* ve Subaşı, A. 3 1 Düzce Üniversitesi, Düzce Meslek Yüksekokulu, İnşaat

Detaylı

FARKLI İNDİRGEN (REDÜKTİF) YIKAMA MADDELERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN BOYARMADDE SÖKÜMÜ İŞLEMİNİN KUMAŞ BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

FARKLI İNDİRGEN (REDÜKTİF) YIKAMA MADDELERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN BOYARMADDE SÖKÜMÜ İŞLEMİNİN KUMAŞ BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ FARKLI İNDİRGEN (REDÜKTİF) YIKAMA MADDELERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN BOYARMADDE SÖKÜMÜ İŞLEMİNİN KUMAŞ BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ RESEARCHING OF EFFECT OF DYESTUFF DISCOLORING MADE BY

Detaylı

Comparison of Test Results of the Different Yarn Harininess Testers

Comparison of Test Results of the Different Yarn Harininess Testers Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10-3 (2006),422-427 Farklı Tüylülüğü Test Cihazlarından Elde Edilen Sonuçların Karşılaştırılması Sennur ALAY, Fatma GÖKTEPE Süleyman Demirel

Detaylı

Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal analizi

Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal analizi Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mühendislik dergisi mühendislikdergisi Dicle ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Cilt: 4, 1, 23-35 3-9 Nisan 2013 Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal

Detaylı

PLAZMA NİTRÜRLEME PARAMETRELERİNİN DEĞİŞEN MALZEME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

PLAZMA NİTRÜRLEME PARAMETRELERİNİN DEĞİŞEN MALZEME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2005 CİLT 2 SAYI (37-45) PLAZMA NİTRÜRLEME PARAMETRELERİNİN DEĞİŞEN MALZEME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ Ufuk ÖZDEMİR Hava Harp Okulu

Detaylı

ARA KAT DÖŞEMELERĐNĐN ISIL DAVRANIŞI ÜZERĐNE ĐKLĐM ŞARTLARININ VE YALITIM SĐSTEMLERĐNĐN ETKĐSĐ

ARA KAT DÖŞEMELERĐNĐN ISIL DAVRANIŞI ÜZERĐNE ĐKLĐM ŞARTLARININ VE YALITIM SĐSTEMLERĐNĐN ETKĐSĐ ARA KAT DÖŞEMELERĐNĐN ISIL DAVRANIŞI ÜZERĐNE ĐKLĐM ŞARTLARININ VE YALITIM SĐSTEMLERĐNĐN ETKĐSĐ Şükran DĐLMAÇ *, Ahmet CAN **, Semiha KARTAL *** *TÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Đnşaat Müh. Böl., **TÜ Mühendislik

Detaylı

Investigation of Diamond Circilar Saw Cutting Performance in Blended Pumice Lightweight Concrete

Investigation of Diamond Circilar Saw Cutting Performance in Blended Pumice Lightweight Concrete Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 15 (2015) 0152 (11-23) AKU J. Sci.Eng.15 (2015) 0152 (11-23) DOI:

Detaylı

Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 4(2): 82-93, 2013 (Journal of Anatolian Natural Sciences)

Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 4(2): 82-93, 2013 (Journal of Anatolian Natural Sciences) Araştırma Makalesi Sulama Suyu Örneklerinde Belirlenen Bazı Makro ve Mikro Elementlerin Çevre Kirliliği Açısından İki Farklı Dönemdeki Değişim Seyri: Kırklareli İli Örneği Korkmaz BELLİTÜRK 1 **, M. Cüneyt

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2024-T4 ALÜMİNYUM SACLARIN ŞEKİLLENDİRME SINIR EĞRİLERİNİN KALINLIĞA GÖRE DEĞİŞİMİ.

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2024-T4 ALÜMİNYUM SACLARIN ŞEKİLLENDİRME SINIR EĞRİLERİNİN KALINLIĞA GÖRE DEĞİŞİMİ. T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2024-T4 ALÜMİNYUM SACLARIN ŞEKİLLENDİRME SINIR EĞRİLERİNİN KALINLIĞA GÖRE DEĞİŞİMİ Murat DİLMEÇ DOKTORA TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Ocak 2012

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BETONARME DÜŞEY YAPI KABUĞUNDA YALITIMIN YERİNİN VE KALINLIĞININ, NEM DENETİMİ AÇISINDAN DENEYSEL VE SAYISAL DEĞERLENDİRMESİ Y. Mimar Filiz UMAROĞULLARI

Detaylı

Lazerle Derin Oyma Tekniğinde EN 7075 Alüminyum Alaşımı için İşlem Parametrelerinin Etkilerinin Taguchi Methodu Kullanılarak İncelenmesi

Lazerle Derin Oyma Tekniğinde EN 7075 Alüminyum Alaşımı için İşlem Parametrelerinin Etkilerinin Taguchi Methodu Kullanılarak İncelenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 2, 2011 (41-54) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 2, 2011 (41-54) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

DELPHİ PROGRAMLAMA DİLİ KULLANILARAK PLASTİK ENJEKSİYON KALIPLARINDA ÜRÜN MALİYET HESABI VE YENİ BİR PAKET PROGRAMIN GELİŞTİRİLMESİ

DELPHİ PROGRAMLAMA DİLİ KULLANILARAK PLASTİK ENJEKSİYON KALIPLARINDA ÜRÜN MALİYET HESABI VE YENİ BİR PAKET PROGRAMIN GELİŞTİRİLMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 3, Article Number: 2A0055 Yahya Hışman Çelik 1 Cebeli Özek 2 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Gürkan Gürgüze 3 Received: July

Detaylı

Yuvarlakada Kavşaklardaki Ağır Araç Etkisinin İncelenmesi *

Yuvarlakada Kavşaklardaki Ağır Araç Etkisinin İncelenmesi * İMO Teknik Dergi, 2013 6479-6504, Yazı 406 Yuvarlakada Kavşaklardaki Ağır Araç Etkisinin İncelenmesi * Serhan TANYEL* S. Pelin ÇALIŞKANELLİ** Metin Mutlu AYDIN*** Seçil Başak UTKU**** ÖZ Trafik akımının

Detaylı

Zeminlerin Likit Limitinin Tek Nokta Koni Batma Yöntemiyle Belirlenmesi

Zeminlerin Likit Limitinin Tek Nokta Koni Batma Yöntemiyle Belirlenmesi Jeoloji Mühendisliği Dergisi 35 (1) 2011 27 Araştırma Makalesi / Research Article Zeminlerin Likit Limitinin Tek Nokta Koni Batma Yöntemiyle Belirlenmesi Determination of Liquid Limit of Soils Using One

Detaylı

NÜFUS SAYIMI VERİLERİ KULLANILARAK SAYIMLAR ARASI HAYATTA KALMA ORANLARINDAN YAŞAM ÜMİDİ DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ VE ÖNGÖRÜSÜ

NÜFUS SAYIMI VERİLERİ KULLANILARAK SAYIMLAR ARASI HAYATTA KALMA ORANLARINDAN YAŞAM ÜMİDİ DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ VE ÖNGÖRÜSÜ Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 5 Sayı: 1 Haziran 2004 NÜFUS SAYIMI VERİLERİ KULLANILARAK SAYIMLAR ARASI HAYATTA KALMA ORANLARINDAN YAŞAM ÜMİDİ DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ VE ÖNGÖRÜSÜ

Detaylı

YAYINCIDAN. Saygılarımızla. Yayın Kurulu. TMMOB GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI adına. Sahibi Hidayet Çetin. Yazı İşleri Müdürü Ahmet Dursun Alkan

YAYINCIDAN. Saygılarımızla. Yayın Kurulu. TMMOB GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI adına. Sahibi Hidayet Çetin. Yazı İşleri Müdürü Ahmet Dursun Alkan YAYINCIDAN TMMOB GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI adına Sahibi Hidayet Çetin Yazı İşleri Müdürü Ahmet Dursun Alkan Yayın Kurulu Ahmet Ergin Hakan Akyıldız Hür Fırtına İhsan Altun Metin Koncavar Osman Kolay Osman

Detaylı

İlköğretim Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Özelliklerin Tam. Sıralama Halinde İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle Ölçeklenmesi

İlköğretim Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Özelliklerin Tam. Sıralama Halinde İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle Ölçeklenmesi 33 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Yaz 2013, 4(1), 33-51 İlköğretim Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Özelliklerin Tam Sıralama Halinde İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle Ölçeklenmesi

Detaylı

Arsa Vasıflı Taşınmazların Değerine Etki Eden Faktörlerin ve Bu Faktörlerin Önem Sıralarının Belirlenmesi

Arsa Vasıflı Taşınmazların Değerine Etki Eden Faktörlerin ve Bu Faktörlerin Önem Sıralarının Belirlenmesi Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 3, 2013 (1-16) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 5, No: 3, 2013 (1-16) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

AÇIK PLANLI BÜROLARDA AKUSTİK SORUNLAR VE DENETİM ÖNLEMLERİ: BİR ÖRNEK ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER

AÇIK PLANLI BÜROLARDA AKUSTİK SORUNLAR VE DENETİM ÖNLEMLERİ: BİR ÖRNEK ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER AÇIK PLANLI BÜROLARDA AKUSTİK SORUNLAR VE DENETİM ÖNLEMLERİ: BİR ÖRNEK ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER Barış ACAR 1, a, Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ b a Fresko Tanıtım Hizmetleri, Şişli/İstanbul, TÜRKİYE baris-acar@hotmail.com

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 10, No: 2, 2013 (73-86) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 10, No: 2, 2013 (73-86) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Vortex, Konvansiyonel Ring ve Kompakt Ring İpliklerin Özellikleri. Properties of Vortex, Conventional Ring and Compact Ring Spun Yarns

Vortex, Konvansiyonel Ring ve Kompakt Ring İpliklerin Özellikleri. Properties of Vortex, Conventional Ring and Compact Ring Spun Yarns Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 2, 2013 (7-15) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 7, No: 2, 2013 (7-15) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:10-Sayı/No: 1 : 67-76 (009) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE EMDİRME SONRASI ISIL İŞLEMLERİN

Detaylı

BİRİNCİ DERECE A SINIFI LOGARİTMİK ORTAM SÜZGECİNİN BLOK MODELLEME İLE TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

BİRİNCİ DERECE A SINIFI LOGARİTMİK ORTAM SÜZGECİNİN BLOK MODELLEME İLE TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2007 : 13 : 2 : 163-172

Detaylı