ANKARA ler ve Ötesinden. Beriye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA. 1920 ler ve Ötesinden. Beriye"

Transkript

1 ANKARA 1920 ler ve Ötesinden Beriye... o sıralar elektrik gelmişti; o Kandil, oturdukları Hacı Bayram Mahallesi ndeki caminin minaresinde lambalar yanıyordu. Yıl 1928 di ve çocuk gözleri ilk kez elektrikle tanışmıştı.. ** ** ** Okuyacaklarınız, Cumhuriyet in kurulduğu yıllar ve hemen sonrasındaki Ankara yla ilgili her şey değildir ama en başı nı yaşamıştan, bizzat tanık olmuştan bir Türk İstikbalinin Evladı ndan: Avukat Halil Hulusi Makaracı dan; yani birinci ağız dan, yani son anlatabilen den, yani son eli öpülebilen den derlediğim geleceğin Ankaralılarına aktarılması gereken pek çok şey dir... BABASI ZĠYA (MAKARACI) EFENDĠ NĠN ANLATTIKLARI: düş hekimi yalçın ergir eylül Ankara ** ** **

2 ANKARA SEMALARINDA ĠKĠ YUNAN UÇAĞI & TEMENNAH 1921 Ankara; bir yıl önce, 23 Nisan 1920 de toz - toprak içindeki TaĢhan Meydanı nda ilk meclis kurulmuģtu. Meydan adını 1888 de Vali Abidin PaĢa nın zamanında yapılmıģ olan TaĢ Han dan alıyordu. Önce Hakimiyeti Milliye, 1930 lardan sonra da Ulus adını alacak meydanın Ģu anda Ulus ÇarĢısı olan köģesinden Ankara Kalesi yönüne doğru Karaoğlan ÇarĢısı yer almaktaydı. Ziya Efendi nin çarģıda bir aktar dükkanı vardı. Yunan ordusu, EskiĢehir Ovası ndan Ankara ya doğru, Sivrihisar, Polatlı üzerinden de Haymana köylerine yaklaģmaktaydı. Top sesleri Ankara dan bile iģitilmekteydi, bu yüzden Ankara halkı büyük bir heyecan içerisindeydi. GüneĢli bir gün, batıdaki Sincan tarafından iki tane uçak (tayyare) geldiği görüldü. Alüminyum ve bezden tek kanatlı, halkın pırpır dediği uçaklar önce istasyona, sonra da Meclis in üzerinden Hakimiyeti Milliye Meydanı, TaĢ Han, Zencirli (Zincirli) Cami ve Vilayet Binası na gelmiģlerdi. Karaoğlan ÇarĢısı, Tahtakale (eski Hal in bulunduğu alan), Balıkpazarı (Çıkrıkçılar YokuĢu), At Pazarı, Samanpazarı, Hacı Bayram Mahallesi ve diğer yerlerde bulunan bütün esnaf ve ahali iģ yerlerinden, evlerinden çıkmıģ, pilot mahallinin üstü açık, önü mikalı, mitralyözlü bu iki Yunan uçağını izliyorlardı. ġehrin korunması için tayyare dafi topları (uçaksavar ) mevcut değildi. ġehre en yakın Kalaba Köyü nün üzerindeki platoda Harbiye Binası nın etrafındaki siperlerde birkaç obüsün mevzilendirilmesi dıģında, düģman casusları uzaktan top gibi görüp, Ģehir müdafaa ediliyor sansın diye boyanmıģ soba boruları ve saclardan kalkanlar dikilmiģti. Daha sonra uçaklar iki tur atarak istasyona yönelmiģti. Bir alçak turdan sonra pilotlar üstü açık pilot mahallinden beraberinde getirdikleri bombaları elleriyle Mustafa Kemal in ve Erkanıharp lerinin bulunduğu, KurtuluĢ SavaĢı harekat planlarının yapıldığı (Ģimdi müze olan) Direksiyon Binası na atmıģlar, ancak bombalar binaya isabet etmeyip istasyondaki vagonların üzerine düģmüģtü. Vagonlar yanarken, iki uçak, arkalarında kara bir duman, tekrar Karaoğlan ÇarĢısı ve Hacı Bayram Mahallesi üzerine gelmiģlerdi. Kendilerine ateģ açılamayacağını anladıkları için çok alçaktan uçan pilotların meģin baģlıkları, gözlerindeki lastikli gözlükler, sırtlarındaki meģin ceket gayet net görülebiliyordu. Pilotlar aģadakilere defalarca el sallayarak selam vermiģler ve Ģehre ilk geldikleri yöndeki Akköprü (Ankara Çayı) üzerinden gözden kaybolmuģlardı. Bu olay Ankaralılarca Temennah (eli baģa götürerek verilen selam) olarak adlandırılmıģtı. ** ** ** Ziya Efendi, bir gün Ankaralıların Pank-i Osmani dedikleri Bank-i Osmani binasında KurtuluĢ SavaĢı için Sovyetler Birliği nden, Ġnebolu - Kastamonu - Çankırı - Kalecik üzerinden yardım olarak gönderilmiģ altınların sayılıp, el terazileriyle okka dirhem hesabı tartılmasına tanık olmuģtu. Bank-i Osmani, Ģimdiki Anadolu Medeniyetleri Müzesi nin yanından Kale Kapısı na doğru çıkan tarihi Bedesten in olduğu Gözcü Sokak yokuģundaki taģ binadaydı. KurtuluĢ SavaĢı sırasında Kuvayı Milliye nin silahları Mavzer (Mauser), Filinta ve Karabina ydı. Kuvayı Milliye nin halktan toplanan paralarla peģin olarak Amerika BirleĢik Devletleri nden silah ve beģ milyon mermi satın alma talebini A.B.D. reddetmiģti. Ziya Efendi nin eģi Hatice Hanım, Milli Mücadele yıllarında uzun mekikli Singer dikiģ makinası ile Hacı Bayram Mahallesi ndeki evlerinde Kuvayı Milliye ye yüzlerce uçkurlu asker donu,

3 kaput bezinden göynek (gömlek) dikmiģ bir Ankaralıydı. Hatice Hanım, hayatı boyunca mahalle ebesinden baģka ne bir sağlıkçı, ne de bir tıp doktoru görmüģtü. ** ** ** 29 TeĢrinievvel (Ekim) 1923; Türkiye Cumhuriyeti, Hacı Bayram Mahallesi nde Ahi Zafer Sokağı ndaki avlulu, asmalı evlerinden çıkıp azıcık aģağıya yürüdükleri yerde TaĢ Han ın karģısındaki binada kuruluyordu. Bu küçük Anadolu Ģehri henüz on altı gün önce, Gazi Mustafa Kemal in isteği doğrultusunda Ġsmet (Ġnönü) PaĢa nın verdiği kanun teklifinin (bir milletvekilinin itirazına karģılık) kabul edilmesiyle Makarrı Ġdare, yani baģkent olmuģtu. Bolu Mebusu Ġsmet (Eken) Bey in baģkan olduğu oturumda kürsü konuģması yapan Abdurrahman ġeref Bey: - Çocuk doğmuģtur, doğan çocuğun adı da Cumhuriyet tir diyordu. Artık Hakimiyet, bilâkaydüģart (kayıtsız ve Ģartsız) milletin di. Kısa bir süre öncesine kadar Mehmetçik'lerin cepheye gitmek üzere aģağıdaki istasyon binasına yürürken: "Ankara'nın taşına bak Gözlerimin yaşına bak Ankara'nın dardır yolu Yunan almış sağı-solu Gelsin Kemal Paşa Kolu Korku nedir içimizde bilinmez Kanlı yazı alnımızda silinmez Biz var iken, Ankara'ya girilmez." diye marģ söyleyerek önünden geçtikleri binada 20:30 da Cumhuriyet ilan edilmiģ; hemen akabinde Gazi Mustafa Kemal 159 mebusun 158 inin oyuyla CumhurbaĢkanı seçilmiģ, tek oyu da kendisi Ġsmet PaĢa ya vermiģti. O gece Kale den yüz bir pare top atılmıģ, kapılarında kilit olmayan, sadece kapı çıtlak larını halkalara takıp meclis önüne gelmiģ Ankaralılar coģkuyla birbirlerine sarılmıģlardı. Daha

4 sonra af ilan edildi. Zaten pek hırsızlık olmadığından hapishaneler boģ sayılırdı. O zamanlar Kadınlar Hapishanesi, Zencirli Cami nin arkasında, yıkılıp yerine pembe Mahzeni Evrak binası yapılan yerdeydi. O yoksulluktaki bu onurlu ilana Amerikalılar, Ġngilizler gelmemiģ, Lenin in Sovyetler Birliği ise daveti reddetmemiģti. Ġngilizler, Fransızlar, Ġtalyanlar, baģkentin Ġstanbul olmasında ısrarlıydılar ve büyükelçi göndermeye yanaģmıyorlardı. Ancak Gazi nin kararlı tutumu neticesinde 1927,1928 lere gelindiğinde dirençleri kırılmıģ, büyükelçileri Ankara ya göndermek zorunda kalmıģlardı.... ve HALĠL MAKARACI NIN ANLATTIKLARI: HEYKEL 1927 Ankara; küçücük bir Cumhuriyet çocuğunun, tamamı Ankara da geçen yaģam çizgisinde ilk kendi anıları bir baģka yüzyılda heyecanla anlatacakları oluģmaya baģlamıģtı. Artık Arnavut kaldırımı döģenmiģ olan Hakimiyeti Milliye Meydanı nda annesinin elini tutmuģ, TaĢ Han ve Karaoğlan ÇarĢısı arasında kocaman bir heykelin inģaatını izliyordu. Küçük Halil ilgiyle taģların sürüklenerek yerlerine taģınıģını izlerken, az ötedeki Meclis binasında Cumhuriyet Halk Fırkası 2. kongresinde, Genel BaĢkan Gazi Mustafa Kemal 15 -

5 22 Ekim 1927 tarihleri arasındaki toplam 36 saat 31 dakika süren büyük nutkunu veriyor ve Türk Cumhuriyeti ni, Ġstiklali ni gençliğe emanet ediyordu. 1 Kasım 1927 de Gazi ikinci defa CumhurbaĢkanı seçiliyordu. 24 Kasım 1927 PerĢembe günü, Hükümet Caddesi nde basılan Yeni Gün Gazetesi nin sahibi Muğla Mebusu Yunus Nadi (Abalıoğlu) Bey in de giriģimleriyle, Heinrich Krippel ın yaptığı Gazi nin Sakarya isimli aygırın üzerinde yer aldığı - Zafer Abidesi coģkulu bir törenle açılıyordu. Ortalık ana baba günüydü; heykel hazineden para alınmadan, halktan toplanan paralar, yüzüklerle yapılmıģtı. O sıralarda Ankara nın nüfusu di. Gazi Mustafa Kemal, heykelin yönünün batıya dönük, meclis binalarına bakacak Ģekilde olmasını istemiģti. Ve bu abide o kadar etkilemiģti ki küçük Halil i, bir ömür boyu heykelin detaylarını incelemiģ, birikimlerini bambaģka bir yüzyılda, heykelin dibinde iki gözü iki çeģme, bana ve oradaki meraklılara anlatmıģtı: Taş Han ile Karaoğlan Çarşısı arasındaki atlı heykelin çevresinde iki Mehmetçik, bir de top mermisi taşıyan (Kuvayı Milliye deyimiyle) Kara Fatma var. Mehmetçik'lerden Taş Han tarafındaki elini güneşe siper etmiş, Polatlı tarafindan gelebilecek düşmanı kolluyor

6 O kadar keskin ki gözleri elli metreden ateş böceğini görebilir. Ayağında sekiz delikten bağlı, ökçesi nalçalı, altı kabaralı Bursa postalı, tozluk yerine sekiz defa sarılmış dolak, elinde 7.9 mm lik Mavzer (Mauser), üzerinde kışlık kaput var. Yani 9-11 Ocak 1921 deki 1. İnönü ve onu takip eden 23 Mart-1 Nisan 1921 deki 2. İnönü savaşlarındaki kıyafeti. Mavzerin ucuna kasatura (süngü) takılmış, çünkü göğüs göğüse çarpışma çok yakın. Başında Alman ordusuyla yapılan alışverişten 1. Dünya Savaşı ndan kalma miğfer, göğsünde ise el bombası var. Kara Fatma, kağnının artık gidemediği yerden itibaren top mermisini kendisi taşımaya başlamış. Ayağında şaplı çarık (süt danası, koç ya da keçi derisinden yapılan gön ), örme çorap, altında Kocatepe nin kayaları var. Şalvarı, belinde kuşağı, başında yemeni, üzerinde göynek. Kolları sıvalı, yakasının dört düğmesi kapalı altı düğmesi açık çünkü tepesinde Ağustos sıcağı, omuzunda Büyük Taarruz a yetişmesi gereken bir ağır sahra obüs mermisi var.

7 Öteki Mehmetçik ise kıtlık şartlarından dolayı zayıf ama Mehmet Akif in dizelerindeki; Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın! Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın... der gibi göğsünü açmış, eliyle Namazgah Tepesi ndekileri çağırır gibi. Namazgah Tepesi şimdiki Numune Hastanesi ve Etnoğrafya Müzesi nin bulunduğu yerde, sığır kuyruğu, deve dikeni, ebegümeci, madımak bitkileriyle örtülü bir kırsaldı. Savaşa giderken askerler, bayramlarda, güneşli cumalarda ahali topluca namaz kılar; bazen de yağmur duaları yapılırdı.

8 Sakarya nın ağzında gem değil, kantarma var. At hırslı; burun deliklerinden, kulaklarının istikametinden ve ağzındaki kantarmayı terazilemesinden belli - Gazi den komut bekliyor. Ancak bir kantarma dizginleyebilir böyle komut bekleyen kuvvetli aygırı. Atta alabacak var; yani ön iki ayakta tırnaktan dize, arka tek ayakta ise tırnaktan dirseğe kadar olan kısım beyaz. Bir de alnın şakı denen alanda buruna kadar beyazlık var; yani at aynalı, ya da akıtmalı. Mustafa Kemal in ayağında ise, Canonica nın Zafer Meydanı na yaptığı Mareşal üniformalı heykelinden farklı olarak kapaklı getir değil, çizme var. ** ** ** AçılıĢa Gazi de gelmiģti. Yanında sefirler, açılıģı ve Gazi yi görmeye gelmiģ halk vardı. Heykelin TaĢ Han a bakan yüzünde top mermisi taģıyan kağnılı, dedeli, neneli, kucağındaki bebesiyle analı rölyefe bakarak sormuģtu: - Bu çocuk neden çıplak, o üģümez mi? Bebeğin çulunu, kundağını, yağıģtan ve havanın rutubetinden etkilenmesin diye arkadaki kağnının içindeki top mermilerinin kapsüllerinin üzerine örtmüģlerdi zaten bir yavru için en sıcak yer de anasının kucağıydı. Gazi nin gözleri dolmuģtu. Daha sonra 1932 de Recep Peker in Himaye-i Etfal (Çocuk Esirgeme) Kurumu na bağlı olarak Keçiören Bağları nın Kızlarpınarı ve Keçiören Köy Gazinosu nun bulunduğu çevrede açtığı kreģe Ana Kucağı adı verilecekti.

9 Heykelin, Darülmuallimin Binası cephesinde, yani Anadolu ya erkek öğretmen yetiģtiren, birinci meclis zamanında Ankara dıģından gelen mebusların konakladığı, daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı olarak kullanılan ve her nedense Kasım 1947 de bir gece tamamen yanan mektep binası tarafında iki rölyef vardı. Belinde Browning tabancasıyla Gazi nin 1 Eylül 1922 de Ġsmet PaĢa lı, Fevzi PaĢa lı komutanlara ilk hedef Akdeniz i iģaretleyen ve 9 Eylül 1922 de iģgalcilerin yakıp yıktıkları Ġzmir de denize dökülüģlerinin rölyefleri. KurtuluĢ SavaĢı mızın ilk Ģehidi Hasan Tahsin dir. Ġkinci ama ilk asker Ģehidi ise Hasan Tahsin in Ģehit edildiği 15 Mayıs 1919 günü rıhtımda Zito (YaĢa) Venizelos diye bağırtılamadığı için defalarca süngülenerek Ģehit edilen Miralay (Albay) Süleyman Fethi dir. ĠĢte rölyefteki denize dökülme yeri, Miralay Süleyman Fethi nin Ģehit edildiği rıhtımdır. Krippel in yaptığı, bu abide, uzun ve detaylı bir araģtırmanın ürünüdür. Samani renkteki taģları Marmara Adası ndan önce gemilerle HaydarpaĢa ya, sonra da vagonlarla Ankara ya getirilmiģtir. Bulunduğu yerde yapılan heykelin tüm yazıları harf devrimi ( 1 Kasım 1928) henüz yapılmamıģ olduğundan eski Türkçe, yani Arap harfleriyle kazınmıģtır. Heykel açıldıktan sonra, belli aralıklarla Ankara Ġtfaiye TeĢkilatı nın önden kurmalı Fiat marka arazözleriyle getirilen sularla baģtan aģağıya yıkanır, çamaģır sodası ve arap sabunlu doğal süngerlerle kuģların pisliklerinden, tozdan temizlenirdi. Ankaralılar heykelin çevresine ne bir izmarit, ne de bir yemiģ kabuğu atarlardı. Ulus Meydanı da yazın, günde iki defa arazözlerle sulanırdı.

10 Meydandaki Greenwich e göre ayarlı ĠĢ Bankası nın kumbara Ģeklindeki Longines saati dakika baģı tık tık diye hep bir ileriye atlayacak ve yirmi dokuz sene sonra Halil Bey, bu sefer annesinin elini tutmuģ bir çocuk olarak değil, eli tutulmuģ bir avukat baba olarak yine Zafer Abidesi nin taģlarının taģınmasına tanık olacaktı. Abide 1956 yılında Nallıhan lı avukat arkadaģı eski Ankara Belediye BaĢkanı (içiģleri bakanlığı da yapmıģtır) Orhan Eren zamanında, Ulus Meydanı düzenlenirken ve Ģimdiki Ulus ĠĢhanı yapılırken, on metre kadar Kızılay yönüne doğru taģınacaktı. Bu taģınmada heykel aslına sadık kalınmayarak, biraz daha yükseltilmiģti. OKUL O sıralar elektrik gelmiģti; o kandil, oturdukları Hacı Bayram Mahallesi ndeki caminin minaresinde lambalar yanıyordu. Yıl 1928 di ve çocuk gözleri ilk kez elektrikle tanıģmıģtı. Aslında Ankara ya ilk elektrik 1925 te üretilmiģti. Havagazının gelmesine daha bir sene vardı. Evlerine elektrik daha da sonra geldi. 17 Mayıs 1928 de ikinci Meclis in karģısında, mimarı değiģince projesi bulunamadığı için yapılması unutulan giriģ merdivenleri de tamamlanmıģ, Ankara Palas açılmıģtı. 19 Mayıs 1928 de Afgan Kralı Emanullah Han ve refikası Kraliçe Süreyya, Ankara Palas ın ilk konukları oldular. Ankara Palas ın yüz on kaloriferli odası, her birinde de Ericsson marka geyik boynuzuna benzeyen telefonlar vardı. 1 Kasım 1928 de Harf Devrimi yapılmıģ, Latin harflerine geçilmiģti. Yediden yetmiģe herkes yeni harfleri sökmeye çalıģırken 1929 da küçük Halil i ilkokula göndermeye karar vermiģlerdi. Ancak henüz beģ yaģında olduğu için okullar onu kabul etmiyordu. Samanpazarı - Denizciler Caddesi ve 2. Anafartalar Caddesi arasında kalan üçgende Ankara nın Musevi vatandaģlarının ağırlıklı olarak oturdukları Musevi Mahallesi vardı. Halil i bu mahallede, Sinagog un bulunduğu daracık Birlik Sokak ın devamındaki Esen Sokak ta, babasının ahbabı maarifci Hüseyin Avni (Çubukgil) Bey in Hususi Bizim Mektep ine gönderdiler. Kayıt için fotoğraf çektirmeleri gerekiyordu. Kendini körüklü fotoğraf makinasının karģısında bulmuģtu; civciv çıkacak kuģ çıkacak derken siyah örtünün altına saklanmıģ fotoğrafçı elinde bir tabaka fotoğrafla çıktı. Alaminut yani seyyar fotoğrafçı, makasla altı küçük fotoğrafı birbirinden ayırdı, Halil in mendilinin her bir katına kuruması için yerleģtirdi gerektiğinde bir daha yapılabilmesi için arabını da (negatifi) verdi ve okul yolu tutuldu.

11 BeĢ yaģındaki bir çocuk her sabah kendi baģına Hacı Bayram daki evinden çıkıyor, yürüye yürüye Anafartalar Caddesi nin sonundan sağa - aģağıya inerek Sakalar Mahallesi ndeki okuluna gidiyor, Türkiye Cumhuriyeti nin ilk Latin harfli eğitimini alıyordu. Bırakın bir okul servisini, kimsede kol saati bile yoktu. Zil elle sallanarak çalınca okuldan çıkar, yürüyerek evine dönerdi. Okul öğretmeni Bedia Hanım ın ödevlerindeki baģarısından dolayı kendisine verdiği cicili bicili kartları yetmiģ beģ sene sonra yılında, hala çantasında taģıyordu. Denizciler (Bahriyeliler) Caddesi, adını ilk hükümet zamanında o caddeye taģınan Denizcilik MüsteĢarlığı ndan dolayı almıģtı. Yıllar içerisinde, Musevi Mahallesi nde, belki biraz 1942 deki Varlık Vergisi, belki de Ġstanbul da 1955 te yaģanan 6-7 Eylül olayları nedeniyle göçler olacak kalan son Musevi vatandaģ yaģlı Sarah ın 1994 te, Sinagog görevlisinin de 2004 Ağustos unda ölmesiyle hiç Musevi vatandaģ kalmayacaktı. Denizciler Caddesi nde Marmara Hamamı nın çapraz karģısında Ġstiklal Ġlk Mektebi, Ģimdiki Posta Caddesi nde ise etrafı borularla çevrili Ġnkilap Ġlkokulu vardı. Daha sonra adı Devrim Ġlkokulu olarak değiģtirilien bu okul 1950 li yılların ikinci yarısında yıkılarak yerine yürüyen merdivenli Modern ÇarĢı yapılacak, yıkılmıģ bir okul üzerine kurulan bu çarģı da 24 Aralık 2003 te tamamen yanacaktı.

12 Yeni Cumhuriyet in yeni baģkentine akın akın memurlar geliyordu. Bu yüzden had safhada konut ihtiyacı vardı. Derken babası birinci sınıfın sonunda Hacı Bayram daki evi Beypazarlı terzi Cemal e sattı ve Etlik Bağları na taģındılar. Artık ilkokula Etlik te gitmeye baģlamıģtı. 23 Aralık 1930 da gericiler Menemen de ayaklanarak ihtiyat zabiti (yedek subay) öğretmen Kubilay ı, bekçi Hasan ve ġevki Efendi leri Ģehit etmiģlerdi. Bir sene önce Menemen Savcısı olan eniģtesi Emin Halim (Ergun) Bey i ziyarete gitmiģlerdi. Gerçi eniģtesi artık Ankara da avukatlığa baģlamıģtı ama Menemen artık bildiği bir yer olduğundan Menemen de bir öğretmeni kestiler i duyduğunda çok etkilenmiģ, çok sorular sormuģtu kendi kendine; o infiali hiç unutamayacaktı. Ulus tan, Keçiören e, Etlik Bağları na Ģasi ve motoru ithal edilen, karöseri ağaçtan Bursa da yapılan gri renkte, beģ, altı ya da sekiz kiģilik Kaptıkaçtı lar yolcu taģımaktaydı. Bir de Ġmalat-ı Harbiye nin (Makina Kimya Endüstrisi) çalıģtırdığı on iki, on dört kiģilik üstü açık sarı, altı yeģil, yüksek iki basamakla çıkılan, motoru önden kurmalı olarak çalıģtırılan, yolcuları tamamen dolduktan sonra kalkan, halkın EMAYEN dediği Almanya dan getirilmiģ M.A.N. otobüsler vardı. Sovyetler Birliği nden buğday karģılığı yüz adet alınan ve bilet ücretleri, tam: 15 kuruģ, öğrenci: 7,5 kuruģ olan ZIS marka otobüsler daha sonraları, 1935 te gelecekti.

13 Zis marka otobüslerin karoserlerinin üzerine Uray Otobüsleri diye yazılmıģtı. Uray: Belediye demekti. Uray halk tarafından hiç tutulmamıģ, kullanılmadığı için zamanla unutulup gitmiģti. Uray gibi halk tarafından benimsenmeyip unutulan baģka sözcükler de vardı: Kamutay: Meclis Ġlbay: Vali Ġlçebay: Kaymakam Zis lerin arkasında Emayen lerde olmayan yolcu indirme - bindirme kapısı vardı. Sibirya nın eksi kırk derece soğunda bile tıkır tıkır iģlediği söylenirdi. Otobüslerin garajı da Sıhhiye de, bugünkü Abdi Ġpekçi Parkı nın olduğu yerdi. Bu garaj 1946 da tamamen yanmıģtı. Yollarda, Körük (tek atlı), Fayton (çift atlı), iki kiģilik Landon (Kupa) at arabalarının dıģında, halkın aynen Dodge, Ford ve ġevrole diye okuduğu, lastik ebüüüve (fosford) kornalı araçlar vardı. ġehir içinde korna çalmak yasaktı. Ġkinci Meclis Binası nın önünde Gazi nin Lincoln arabası beklerdi. Az sayıdaki taksinin numarası (plakası) baģında daha 06 olmadan sadece T ile baģlıyor, hususi araçlarınki ise H ile baģlıyordu. Ulus Meydanı nda hep park etmiģ iki hususi araç görülürdü. Bir tanesi Vehbi Koç Apartmanı nın önündeki tel tekerlekli bir Ford, öteki de ĠĢ Bankası Genel Müdürü nün otomobiliydi. Hacı Bayram da babasının arkadaģı (ıspanağın oğlu) Dr. Hüseyin Ertuğrul un tenteli, tel tekerlekli 1927 model Ford u, Etlik yıllarından da Bursa Mebusu Muhittin Baha (Pars) Bey in tel tekerlekli, tek kapılı otomobili zihninde yer etmiģti. Benzin satıģı 1928 den itibaren ĠĢ Bankası ve Meydan Palas ın yanında, kollu tulumba ile çekilen iki galonluk cam ĢiĢelerle vasıtalara satılırdı. Asfalt 1933 yılına kadar sadece BaĢ Vekalet önünde (eski Maliye Bakanlığı), o da binanın uzunluğu kadar vardı. Ankara Kale sinin kapısında Ģimdi kaderine terkedilmiģ, viran bir saat kulesi vardır. O saat kulesi Abidin PaĢa dan ( ) önceki Vali Sırrı PaĢa zamanında yapılmıģtı. Strazburg yapımı saatin bir metre çapındaki dövme zili vurduğu zaman sesi Etlik ten de, Çankaya Bağları ndan da duyulurdu. Ramazan topu da Kale den atılır, Ankaralılar iftarlarını açarlardı.

14 Saat Kulesi nin istasyon tarafına bakan yüzüne Ankara nın AĢağı Yüzü, Hüseyin Gazi ve Ġdris Dağı na bakan yüzüne ise Ankara nın Yukarı Yüzü denirdi. Saat Kulesi nin dibindeki At Pazarı na, daha aģağılardaki Koyun Pazarı na ve Samanpazarı na çevre köylüler alıģ veriģe geliyordu. Atlarını, eģeklerini Ģimdi otomobilleri otoparklara bırakır gibi Pilavoğlu Hanı na, Çukurhan a, Çengel Han a bırakıyorlar, bir yandan alıģveriģlerini yaparlarken hayvanlarının bakımları yapılıyordu. Kimbilir belki de Ģimdi kullandığımız değnekçi lafı o zamanlardan kalmaydı. Develer, kömüģler, inekler, öküzler, camuzlar da han ve civar sokakların gelip geçenleri arasındaydı. ġu anda restore edilmekte olan Çengel Han ın içinde, Koçzadeler in ilk dükkanları yer almaktaydı. Saat beģe gelirken evli evine, köylü köyüne giderdi. SU Ankara susuzluğuyla meģhur bir Ģehirdi, sokaklarında su taģıyan sakalar dolanırdı. Ankaralılar suyu sokak çeģmelerinden ya da kuyulardan sağlardı. Dut ve kavak suyun iģaretiydi ve kuyular genellikle bu ağaçların olduğu bölgelerde bulunuyordu.

15 Ġmkanı olanlar, Ayvalı da Hayat Suyu, Yalçınkaya Suyu, Dutlu Suyu ve TaĢyaran Suyu membağlarından çinko kapaklı tenekelerle, varilli arabalarla su temin ediyor, Ġstanbul dan ĢiĢelerle TaĢdelen Suyu, Ġzmit ten de Çene Suyu geliyordu. Gazi Mustafa Kemal in asıl adı Cankaya olan ama Çankaya olarak tanımlanan bağlardaki evi Can Membağı nın yakınındaydı. Bu membağın suyu aģağılara, Ģimdiki Sheraton Oteli nin karģısındaki vadiden akardı; kıģın ve yağıģlı havalarda Kavaklıdere de oluģan dere yatağından Ġncesu ya karıģırdı. Evlerdeki çeģmelere su 1936 da geldi. Nafia Vekili (Bayındırlık Bakanı) Ali Çetinkaya zamanında, Türkiye Cumhuriyeti nin ilk barajı, altı milyon lira harcanarak Aydos Yaylası ndan gelen Çubuk Çayı üzerine kurulmuģtu. Halil Makaracı, kırk metre yüksekliğindeki baraj bendinin betonunun iki tepe arasına çekilmiģ teleferikle dökülüģüne 1934 te tanık olmuģtu. Tepelerin tekine nedense Alman Tepesi dendiğini de hatırlıyordu. Ankara ya yılları arasında hem belediye baģkanı, hem de vali olarak çok büyük hizmetlerde bulunmuģ olan Nevzat Tandoğan, Çubuk Barajı ndan Ģehre borularla su gelmesini sağlamıģ, bir damla suya muhtaç Ankaralıları suya kavuģturmuģtu. 10. YIL Cumhuriyet in 10. Yılı nda büyük bir coģku havası hakimdi. On yılda her savaģtan açık alınla çıkılmıģtı. Ankaralılar henüz Hipodrom yapılmadığından ikinci TBMM nin önüne yapılacak tören için toplanmıģlardı. Hipodrom, ana giriģinde bugün de asılı olan mermer tabelada yazdığı gibi Ankara Vilayeti Hususi Ġdaresi tarafından yıllarında yaptırılacaktı. 19 Mayıs Stadyumu ise 15 Aralık 1936 da hizmete girecekti. 29 Ekim 1933 te ikinci TBMM binasının hemen önüne seyyar tribünler yapılmıģ, tüm Ankaralılar coģkuyla Ankara Palas ın önüne toplanmıģtı. Ulus tan istasyona doğru akın akın öğrenciler, askerler, izciler, hukuk mektebi talebeleri, onluk toplar, süvariler, trampetliler, efeler, askeri birlikler, piyadeler, topçular ve o günkü levazım birlikleri Gazi ye selam vererek geçit yapıyor ve küçük Halil hayatında ilk defa uzaktan Gazi yi görüyordu. Gazi yakasında beyaz mendili, siyah smokini ile kürsüden coģkuyla sesleniyordu:... KurtuluĢ SavaĢı na baģladığımızın on beģinci yılındayız. Bugün Cumhuriyet imizin onuncu yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun!...

16 Küçük Halil bir daha Gazi yi, 10 Haziran 1934 te, istasyonda Ġran ġahı Rıza Pehlevi yi karģılarken görecekti. Kutlamalar sırasında Ankara Palas, Ulus Meydanı üzerindeki semada Vecihi (HürkuĢ) Bey baģında meģin baģlık, gözünde gözlük, tek kanatlı (satıhlı) uçağıyla takla atarak gösteri yapıyor ve eliyle aģağıya vecizeler yazılı biletler atıyordu. O alkıģlar, o gözyaģları, o güzelim 10. Yıl MarĢı, o güzelim 10. Yıl Kutlamaları bir ömür boyu unutulamayacaktı. ORTAOKUL Ortaokula KurtuluĢ ta baģlamıģtı. Okula gelebilmek her sabah, sefertasında pekmez eksik olmayan arkadaģı Mehmet Tek le birlikte Etlik ten Ulus ta iniyor, Ulus ta kaptıkaçtıyı kaçırırsa, Ġbadullah Cami - Tacettin Sultan a kadar yürüyüp derse yetiģiyordu. ġimdiki Dikimevi nin olduğu yerde Gedikli ErbaĢ Okulu, az ilerisinde de Musiki Muallim Mektebi vardı. Bir yıl sonra okulunu değiģtirdi. O yıllarda Anadolu da muazzam bir öğretmen açığı vardı. Çok seri Ģekilde Anadolu ya koģacak öğretmenler yetiģtirilmeliydi yılında Konya da kurulmuģ olan iki yıllık Orta Muallim Mektebi 1929 da Ankara ya, Ģimdiki Gazi Üniversitesi Rektörlüğü nün olduğu yere taģınmıģ. Mimar Kemalettin Bey in eseri yeni binada Gazi Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü adı altında, lise ile birlikte eğitim vermeye baģlamıģtı. Daha sonra lise kısmı Gazi Muallim Mektebi nden ayrılarak Galatasaray Lisesi ayarında olabilmesi arzusuyla Gazi Lisesi olarak 1936 da Hergelen (Hergele ya da Ġtfaiye) Meydanı ndaki yeni binasına taģınacaktı. Muallim Mektebi ise Gazi Orta Öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü adı ile yerinde eğitime devam edecekti. Bu arada 21 Haziran 1934 te 2525 numaralı Soyadı Kanunu çıkmıģtı. 24 Kasım da Gazi Mustafa Kemal e Atatürk soyadı TBMM tarafından takdim edilmiģti. KurtuluĢ taki ortaokulundan gelen artık Makaracı soyadını taģıyan küçük Halil, Gazi yi meclis binasındaki toplantıdan (inikat) çıkarken görebilmek umuduyla Ankara Palas ın altı buçuk basamaklı merdivenine çıkmıģ bekliyordu. Derken hava kararmaya baģladığı için, Gazi yi göremeden Etlik e dönmek zorunda kalmıģtı. Orhan Veli, Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat, Gazi Lisesi nin yeni binasına taģınmadan önceki öğrencilerindendi. Halil Makaracı, üç numara traģı aynı Gazi gibi körüklü bağlanmıģ kravatıyla Gazi Lisesi nin yeni binasının ilk öğrencilerindendi. Ġsmet Ġnönü nün oğlu Ömer de aynı okulda orta 2 ye, Erdal Ġnönü ise orta 1 e gidiyordu.

17 Bugün, Yüksek Ġhtisas Hastanesi nin bulunduğu yerde, babası Ziya Makaracı nın 1902 de mezun olduğu TaĢ Mektep (Ankara Erkek Lisesi) bulunuyordu. TaĢ Mektep in batısındaki gayri müslim mezarlığı MaĢatlık ın yerine 1936 da Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi kurulmuģtu. TaĢ Mektep in ismi 1938 de Atatürk Lisesi olarak değiģecek, 1940 lı yıllarda da yeni binasına taģınacaktı. Halil Makaracı, 31 Mayıs 1937 de Gazi yi, 30 Ocak 1937 de açılmıģ olan yeni Ankara Garı nda, bu sefer Ürdün Emiri Abdullah ı karģılarken, hem de çok yakından görmüģtü. Gazi yi bir daha ve son defa 29 Ekim 1937 tarihinde resmi geçit için Hipodrom a gelirken ve tribündeki yerini alırken görecekti. Ondan dört gün önce Celal Bayar baģbakan olmuģtu geldiğinde Gazi hasta, hem de çok hastaydı. 23 Nisan törenlerinde Atatürk Orman Çiftliği ne götürülen öğrencilerden Hatice Kıratlı dan yıllar sonra dinliyordum: Sağır Dilsizler Okulu öğrencileri mavi formaları ile akordeon çalıyorlardı. Derken Atatürk manevi kızı Ülkü ile belirmişti. Ülkü beyaz elbisesiyle tavşanları seviyordu. Bütün öğrenciler el çarpıp, - Çok yaşa Atatürk diye bağırıyorlardı. Hayatı boyunca bir daha böyle güzel mavi göz göremeyecekti küçük Hatice. Ata nın gözlerinde öyle bir ıģık vardı ki; camgöbeği gibi, buğulu maviydi. Ama sapsarıydı benzi. O sarılığı da hiç unutamayacaktı. Atatürk ü görebildiği için bir ömür boyu kendisini hep çok Ģanslı hissedecekti Hatice Hanım. Halil Makaracı 1938 sonbaharında her sabah Gazi Lisesi ne giderken Ulus Gazetesi alıyor, sınıf arkadaģlarına Ata nın sağlık durumu ile ilgili son geliģmeleri, günlük tıp raporunu, nabız, kan, idrar değerlerini okuyordu. Ata nın karın boģluğundan asidoza bağlı devamlı su alınıyordu. Hastalığının son dönemlerinde karnından alınan su miktarı otuz iki litreyi bulmuģtu. 10 Kasım 1938 günü öğleye doğru kara haber geldi; Ata ölmüģtü... Bütün öğrenciler Ulus taki heykele koģtular; hep bir ağızdan ATAM ĠZĠNDEYĠZ diye bağırıyorlardı. Babasını, Ata sını, büyük önderini kaybetmiģ bir ulus hep birlikte (bu satırları yazarken benim de olduğum gibi) iki gözü iki çeģme ağlıyordu. BĠR EDEBĠYAT SINAVI 1941 de Gazi Lisesi ndeyken bir yıl önce Köy Enstitüleri ni kuran Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel, üzerinde kruvaze ceket, kırmızı 9 plakalı Cadillac Lasalle makam aracıyla Gazi Lisesi ne gelmiģti. Sınıflarındaydı; edebiyat hocaları kemençe üstadı, daha sonra Ankara Radyosu Müdürlüğü de yapacak olan RuĢen Ferit Kam dı. Hasan Ali Yücel, yanında Hıfzı Rahman RaĢit Öymen, ReĢat Tardu ile birlikteydi. Gür sesiyle öğretmenlerine seslendi: - RuĢen Beyyyy; hangi öğrenciyi isterseniz kaldırabilirsiniz! Halil Makaracı yı öğretmenleri çok severlerdi. Kuvayı Milliyeci coğrafyacı Edip Öymen ne zaman harita yırtılsa onu çağırır, o da zamkıarabi ile haritayı yapıģtırırdı.

18 RuĢen Bey de sınıfa döndü: Halil Makaracı; kalk ayağa! diye seslendi. Rappppp... Halil Makaracı, saçlar yine üç numara, kravat 2004 yılında da aynı Ģekilde bağlayacağı gibi yine körüklü, ayakta hazır ol daydı. Hasan Ali Yücel, ġair-i Azam Abdülhak Hamit i soruyor, Halil in cevapları divan edebiyatı, tanzimat edebiyatı, serveti fünun, fecri ati den baģlayıp, Abdülhak Hamit in Belçikalı eģi Lucienne e kadar gidiyordu. Bakan elini sıktı, çok hoģuna gitmiģti; Siyah Cadillac ının lastikleri bahçede ve Halil in belleğinde silinmez izler bırakarak Gazi Lisesi nden ayrıldı. Ġkinci Dünya SavaĢı kapımızı çalarken bütün okullar 10 Nisan 1941 de erkenden tatil edildi; neler olacağı kestirilemiyordu. HUKUK FAKÜLTESĠ Derken Hukuk Fakültesi yılları geldi. Mektebi Hukuki ilk olarak 5 Kasım 1925 te Hükümet Meydanı ndaki eski Telgrafhane binasında Gazi Mustafa Kemal in: - Cumhuriyetin müeyyidesi olacak bu müessesenin küģadında hissettiğim saadeti hiç bir teģebbüsümde duymadım sözleriyle açılmıģtı. Eski Telgrafhane binası 1890'larda Abidin PaĢa zamanında inģa edilmiģ ve KurtuluĢ SavaĢı sırasında bütün civar vilayetlerle ve diğer bölgelerle iletiģimi sağlayarak çok önemli bir rol oynamıģtı. Mektebi Hukuki nin 1925 teki müderrislerinden (profesörlerinden) Münir (Ertegün) Bey in cenazesi yirmi bir sene sonra Washington Büyükelçisi olduğu Amerika BirleĢik Devletleri nden, Japonya nın kayıtsız Ģartsız teslimiyeti imzaladığı, nice Kamikaze nin çakılıp batıramadığı dev Missouri gemisiyle Türkiye ye gönderilecekti. Aslında Missouri nin geliģi Joseph Stalin e bir gözdağıydı. KarĢılama için gönderilen Hukuk Fakültesi öğrencilerinden birisi de, geminin karton kibrit kutusunu elli sekiz senedir saklayan son sınıf öğrencisi Halil Makaracı olacaktı ta Opera nın karģısındaki Ġller Bankası nın yanında bulunan çıkmaz sokaktaki binaya taģınmıģ, 1941 den itibaren de Ģu anda bulunduğu Cebeci deki binasında eğitime devam etmiģti. Halil Makaracı fakülteye 1942 de yeni binanın ikinci senesinde baģlamıģ, kendisini ordinaryüs profesörlerin karģısında dizinin üzerindeki defterlere notlar tutarken bulmuģtu. BoĢ zamanlarında küçüklük arkadaģı Muzaffer Akdağ ve Setter cinsi köpeği Can ile avlanmak için, Kurt Ġni (Ģimdiki Yenimahalle verici antenlerinin Ayvalı ya doğru uzantısı), Kurt Ġni nin son tepesi Cin Kalesi, Memlik, Ġvedik, Pamuklar Çiftliği, Yakacık, Kumludere, Damlamaz, Ovacık (KarĢıyaka Mezarlığı sırtları) Meteoroloji nin olduğu KarakuĢ Dağı na ya da Uğur Mumcu nun dedesi Ethem Efendi nin Ayvalı daki bağına gidiyorlardı. Bazen de Tıp Fakültesi nden arkadaģı Oktay Uygur la Borsalino Ģapka ve en Ģık giysileriyle Ulus ta turluyorlardı.

19 O sıralar Ġkinci Dünya SavaĢı devam ediyordu. Geceleri karartma uygulanıyordu. Ekmek karneyleydi; memurlara Ģeker, basma veriliyordu. Milli Korunma Kanunu yürürlükteydi ve malların fiyatları sabit kalmak zorundaydı. Liseli erkek öğrenciler okullar tatil olduğunda kıģlalarda akģam olunca evlerine gönderildikleri yirmi günlük bir askeri eğitimden geçiyorlar; yüksek okul öğrencileri ise bu yirmi günlük eğitimi bazen kıģlalarda, bazen de çadırlarda yatarak tamamlıyorlardı. ĠĢte böyle bir ortamda Hindenburg un zamanında baģbakanlık yapmıģ Von Papen, Kavaklıdere deki Nazi Bayrağı dalgalanan Alman Sefareti nde Hitler in büyükelçisi olarak bulunuyordu de Von Papen bombalı bir suikastten kurtulmuģtu. Makaracı, Emin YoldaĢ ın hakim olduğu, Pavlov ve Kornikof isimli sanıkların yargılandığı suikast davasını izleyen genç bir Hukuk Fakültesi öğrencisiydi. Aslında çocukken 7 Mart 1927 de kapatılmıģ Ġstiklal Mahkemesi nin önünden az mı geçmiģti. Ġstiklal Mahkemesi, Anafartalar Caddesi nin KurĢunlu Cami ve Samanpazarı na yakın kısmında, Ģu anda 95 numara ile hala yerinde, bakıma muhtaç bir ikametgah olarak kullanılan eski Ankara evindeydi. Ġstiklal Mahkemesi savcı ve üyelerinin çoğunun adının "Ali" olmasından dolayı "Dört Ali ler Mahkemesi" olarak da anılırdı (Ali Çetinkaya, Kılıç Ali, Necip Ali Küçüka, Rize Mebusu Ali). Mahkemede Dr. ReĢit Galip gibi Meclis ten de üye bulunurdu.

20 Ağır Ceza mahkemelerinde verilen idam cezaları açıkta infaz edilirdi te henüz dokuz yaģındayken babasının Karaoğlan Caddesi ndeki aktar dükkanına geldiğinde, Hükümet Caddesi ndeki Kuyulu Kahve nin çapraz köģesinde, Ģimdi Ulus Oteli olan, o zamanki Anafartalar Karakolu nun önüne kurulan darağacına asılmıģ üç mahkümu, babasından gizli görmeye gitmiģ güler yüzlü bir polisin: - Yeğenim çok baktın, sonra gece uykuna girer... uyarısıyla gıcır gıcır gıcırdayan sehpaların yanından uzaklaģmıģtı. Nazım Hikmet in Kuvayı Milliye Destanı nın Dördüncü Bap ında ihtiyat zabiti olarak cepheye gitmek üzere olan öğretmen Nurettin EĢfak'ın mektup yazdığı Kuyulu Kahve, 1940 ta yıkılacak, yerine yıllar sonra üzerine uçak düģecek Ticaret Han yapılacaktı. Hukuk Fakültesi yıllarında Ankara daki bir önemli değiģiklik de Ulus ile YeniĢehir (Tosbağa Yatağı) arasındaki sivrisinek yuvası Boklu Bostan olarak tanımlanan alana yapılan Gençlik Parkı ydı. Boklu Bostan da, kokaryakıt olarak tanımlanan tezek de kurutulurdu.

ÖDEV- 4. TÜRK BAYRAĞI VE ĠSTĠKLAL MARġI

ÖDEV- 4. TÜRK BAYRAĞI VE ĠSTĠKLAL MARġI ÖDEV- 4 ADI SOYADI:.. HAYAT BĠLGĠSĠ TÜRK BAYRAĞI VE ĠSTĠKLAL MARġI Uluslar, bağımsızlıklarını temsil edecek millî marģ, bayrak gibi semboller yaratmıģlardır. Ġstiklal MarĢı, Türk ulusunun bağımsızlığını

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU A-KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK YAPIMI HİZMETLERİ : 1- Ġlçemize bağlı Kalabak mahallesi 61.65.71.117.125.136.140

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU

2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH GÜNEġLĠ PARK GARDENYA SĠTESĠ 2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE SİTE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Bağcılar Ġlçesi, Bağlar Mahallesi Mimar Sinan

Detaylı

2015 ANADOLU LİSELERİ % LİK SIRALAMA

2015 ANADOLU LİSELERİ % LİK SIRALAMA 2015 ANADOLU LİSELERİ % LİK SIRALAMA Tercih Kodu 66770 Okul Adı YENİMAHALLE / Atatürk 70365 YENİMAHALLE / Gazi 71565 71545 ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege 65624 ÇANKAYA

Detaylı

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir.

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir. YAZIM KURALLARI BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI *Bitmiş cümleler büyük harfle başlar. İnanmak, başarmanın yarısıdır. * Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ TÜRKÇE SINAVI T105004 ADI SOYADI NOSU UYRUĞU SINAV TARİHİ ÖĞRENCİNİN BÖLÜM Okuma Dinleme Yazma Karşılıklı Konuşma Sözlü Anlatım TOPLAM

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ YÜZDELİK DİLİMİ 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 102 24,65. Pansiyon Durumu Yabancı Dili

TÜRKİYE GENELİ YÜZDELİK DİLİMİ 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 102 24,65. Pansiyon Durumu Yabancı Dili Tercih Kodu 59364 56380 60103 59431 Okul Adı AKYURT / Akyurt ALTINDAĞ / Altındağ Gazi ALTINDAĞ / Altındağ M. Ali Hasan Çoşkun ALTINDAĞ / Altındağ Mehmet Akif Ersoy Okul Türü ALTINDAĞ / Ankara 59547 ALTINDAĞ

Detaylı

.com. Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır.

.com. Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır. .com Haftanın Diğer Çalışmaları En Kısa Zamanda Yayınlanacaktır. ilkok 2/... Sınıfı Türkçe Dersi Değerlendirme Sınavı Adı-Soyadı:... Yaşayabilmek için oksijene ihtiyaç vardır. Oksijen sayesinde karadaki

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

2014 TEOG ANKARA ANADOLU LİSELERİ KONTENJAN VE YÜZDELİK DİLİM TABLOSU

2014 TEOG ANKARA ANADOLU LİSELERİ KONTENJAN VE YÜZDELİK DİLİM TABLOSU 2014 TEOG ANKARA ANADOLU LİSELERİ KONTENJAN VE YÜZDELİK DİLİM TABLOSU Tercih Kodu Okul Adı Öğretim Süresi Öğretim Şekli Pansiyon Durumu Yabancı Dili Kontenjanı YÜZDELİK DİLİMİ 40937 AKYURT / Akyurt Anadolu

Detaylı

Ankara Anadolu Liseleri Taban Puanları

Ankara Anadolu Liseleri Taban Puanları 2012-2013 Ankara Anadolu Liseleri Taban Puanları 2012-2013 yılı Ankara ilinde bulunan Anadolu Liseleri kontenjanları ve Ankara ili Anadolu Liseleri taban ve tavan puanları. İl Adı İlçe Adı Okul Adı Kont.

Detaylı

TÜRKÇE PAMUK DEDE soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 1) Aşağıdakilerden hangisi Pamuk dede nin yaptığı işlerden birisi değildir?

TÜRKÇE PAMUK DEDE soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 1) Aşağıdakilerden hangisi Pamuk dede nin yaptığı işlerden birisi değildir? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok TÜRKÇE PAMUK DEDE Pamuk dede hiç durmadan çalışıyordu. Çünkü o çalışmayı çok seviyordu. Her

Detaylı

RUTIN OLAN / OLMAYAN PROBLEMLER. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi

RUTIN OLAN / OLMAYAN PROBLEMLER. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi RUTIN OLAN / OLMAYAN PROBLEMLER Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr RUTIN PROBLEMLER Günlük hayatın içinden Dört islem problemleri Hareket, kar-

Detaylı

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ Yarım Gün Yemeksiz Sabah Turu Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları nın yönetildiği, Tarihi Yarımada nın kalbi olan Sultanahmet Meydanı. İmparator Justinian tarafından 6. yüzyılda

Detaylı

İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi

İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi Hale TOSUN* Balkan SavaĢları sırasında profesyonel anlamda yetiģmiģ hemģirelere olan ihtiyaç kaçınılmaz olarak kendini

Detaylı

KANDİLLİ KAMPUSU NA ULAŞIM

KANDİLLİ KAMPUSU NA ULAŞIM KANDİLLİ KAMPUSU NA ULAŞIM 25.3.2009, v2.0 1. İETT ile ULAŞIM 14R Kadıköy Rasathane (60dk 115dk) Kadıköy Rıhtım, Askeri Hastahane (Üsküdar), Marmara Üniversitesi (Kadıköy), Zeynep Kamil Hst. (Üsküdar),

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

4-GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KONUKEVİ Tel: 309 21 00 Adres: 19 Mayıs Stadyumu karşısı, Boks Eğitim Merkezi, Ulus

4-GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KONUKEVİ Tel: 309 21 00 Adres: 19 Mayıs Stadyumu karşısı, Boks Eğitim Merkezi, Ulus 3-DSİ MİSAFİRHANESİ Telefon: 287 93 45 Adres: Eskişehir Yolu, 8. km., ODTÜ nün karşısı 3-DSİ MİSAFİRHANESİ KIZILAY Telefon: 418 85 01 Adres: Menekşe-2 Sk. No:22 Kızılay 4-GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KONUKEVİ

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı?

AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı? AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı? Ve orada kötü kalpli olarak gösterilen Pers İmparatoru Darius u Diğer ismiyle Dara yı Tarih 300 lü yılları gösteriyor. Ama İsa henüz doğmamış.

Detaylı

Bilmem daha önce adını duymuģ muydunuz : Dr. DerviĢ Özer, hem tıp doktoru, hem de heykeltıraģ Hikayesi de Ģöyle (Google dan alıntıdır):

Bilmem daha önce adını duymuģ muydunuz : Dr. DerviĢ Özer, hem tıp doktoru, hem de heykeltıraģ Hikayesi de Ģöyle (Google dan alıntıdır): Değerli Dostlar, Sizlere, karlı ve güzel kıģ manzaraları çekmek için yola çıkmıģtım. Mola vermek için uğradığım Kızılcahamam dan ileriye gidemedim. Nedenini bu resimlerde göreceksiniz Bir kasabanın, basit

Detaylı

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü KARAR TARİHİ : 31.10.2013 KARAR NO : 03 İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevresel Gürültünün

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

Fatih Ortaokulu. Brifing Dosyası

Fatih Ortaokulu. Brifing Dosyası Fatih Ortaokulu Brifing Dosyası 2012 2013 1. Bölüm OKULUN ADI : Fatih Ortaokulu Müdürlüğü ADRESĠ : Merkez Mahallesi Ġstiklal Caddesi No: 81 AkkuĢ/ORDU WEB SĠTESĠ : www.akkusfatih.k12.tr POSTA : 743298@meb.gov.tr

Detaylı

2. İDARİ FAALİYETLER. Asansörlere blok kat daire planları yazıları yaptırılmıģ ve yerlerine konulmuģtur. MART 2017 AYI FAALİYET RAPORU

2. İDARİ FAALİYETLER. Asansörlere blok kat daire planları yazıları yaptırılmıģ ve yerlerine konulmuģtur. MART 2017 AYI FAALİYET RAPORU SAYFA : 1/8 PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 MART 2017-31 MART 2017 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM ORGANİZASYONU VE DOLULUK ORANLARI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet

Detaylı

Hırkatepe Köyü-Beypazarı (30 Kasım 2008) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı

Hırkatepe Köyü-Beypazarı (30 Kasım 2008) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı Hırkatepe Köyü-Beypazarı (30 Kasım 2008) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı 30 Kasım 2008 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu nun organize ettiği Beypazarı Köyleri fotoğraf

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

FEN LİSELERİ + ANADOLU LİSELERİ + SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ

FEN LİSELERİ + ANADOLU LİSELERİ + SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ FEN LİSELERİ + ANADOLU LİSELERİ + SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ 2015 YILI I. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE YÜZDELİK DİLİMLER Tercih Kodu 66209 66770 66416 70365 71565 72484 71545 65624 67609 65926 70576 70032

Detaylı

ÖĞRETĠM YILI 5.SINIF 1. SEVĠYE TESPĠT VE BURS SIRALAMA SINAVI. Sınıf :... Tarih: 09/01/ OTURUM SORU KĠTAPÇIĞI MATEMATĠK - ĠNGĠLĠZCE

ÖĞRETĠM YILI 5.SINIF 1. SEVĠYE TESPĠT VE BURS SIRALAMA SINAVI. Sınıf :... Tarih: 09/01/ OTURUM SORU KĠTAPÇIĞI MATEMATĠK - ĠNGĠLĠZCE Kitapçığı 2014-2015 ÖĞRETĠM YILI 5.SINIF 1. SEVĠYE TESPĠT VE BURS SIRALAMA SINAVI Adı Soyadı:... Not:... Sınıf :... Tarih: 09/01/2015 Süre: 90dk 2.OTURUM SORU KĠTAPÇIĞI MATEMATĠK - ĠNGĠLĠZCE GENEL AÇIKLAMA

Detaylı

Atabek Koleji 5.Sınıflar 1.Matematik Olimpiyatı 17 Nisan 2011

Atabek Koleji 5.Sınıflar 1.Matematik Olimpiyatı 17 Nisan 2011 1) tabek Koleji 5.Sınıflar E H D ġekilde[h]= [H] ve kenarı E kenarının 4 katıdır. D = D, ED Üçgenin alanı 12 cm 2 ve H = 8cm olduğuna göre kenarı kaç cm olur? 3) Çevresi 33 cm olan ikizkenar üçgenin tabanı

Detaylı

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN MUTLU HAFTALAR Emrah&Elvan PEKŞEN ilkok BÜYÜK HARFLERIN KULLANIMI Emir Defne Özel isimlerin ilk harfleri büyük yazılır. Cesur Yumak Nevşehir Japon Azerbaycan Ağrı Dağı Anıtkabir Cümleler her zaman büyük

Detaylı

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN

MUTLU HAFTALAR. Emrah&Elvan PEKŞEN MUTLU HAFTALAR Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok BÜYÜK HARFLERIN KULLANIMI Emir Defne Özel isimlerin ilk harfleri

Detaylı

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır.

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. / /20 YAZI ARKASINDA SİZİN FOTOĞRAFINIZ KULLANILMAKTADIR En Kıymetlim, Sonsuz AĢkım Gözlerinde sevdayı bulduğum, ellerinde

Detaylı

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ DÜŞÜNEN ÇOCUKLAR EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ DÜŞÜNEN ÇOCUKLAR EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ DÜŞÜNEN ÇOCUKLAR EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ GÜNLER EYLÜL-2017 EKİM-2017 KASIM-2017 ARALIK-2017 Pazartesi 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18

Detaylı

BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 02/01/2014 2014-01 Belediye Meclisinin 02/01/2014

BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 02/01/2014 2014-01 Belediye Meclisinin 02/01/2014 BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI BELEDİYE TRAFİK KOMİSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 02/01/2014 2014-01 Belediye Meclisinin 02/01/2014 tarihli toplantısında Trafik Komisyonuna havale edilen

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ ANADOLU LİSELERİ 2015 YILI I. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE YÜZDELİK DİLİMLER Tercih Kodu 65706 66623 67380 69757 70040 67741 Okul Adı Okul Türü KEÇİÖREN İBN-İ SİNA PURSAKLAR / PURSAKLAR YAHYA KEMAL VE

Detaylı

Bir küçücük aslancık varmış

Bir küçücük aslancık varmış Hopla Topla Geldik bir oyunun sonuna Bak çok dağılmış oda Oyun bitince etrafı Toparlamak lazım sonra Bebekler rafa haydi Arabalar kutuya haydi Tüm oyuncaklar dolaplara Hadi hop hop Hadi hopla topla Odanı

Detaylı

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΓΡΤΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΓΙΝΩΝ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΕΛΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΓΡΑΠΣΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 Μάθημα: Σοσρκικά

Detaylı

Seyir Defteri 10. YIL ÖZEL SAYISI. 1999 akyurt vakfı YAŞAMEVLERİ. Akyurt Vakfı tarafından 4 ayda bir yayımlanır. Aralık 2009 Sayı: 15

Seyir Defteri 10. YIL ÖZEL SAYISI. 1999 akyurt vakfı YAŞAMEVLERİ. Akyurt Vakfı tarafından 4 ayda bir yayımlanır. Aralık 2009 Sayı: 15 1999 akyurt vakfı YAŞAMEVLERİ Seyir Defteri Akyurt Vakfı tarafından 4 ayda bir yayımlanır. Aralık 2009 Sayı: 15 10. YIL ÖZEL SAYISI 1999 akyurt vakfı YAŞAMEVLERİ GÖNÜL DOSTLARIMIZ SUMMA A.Ş. AKIN GÖKYAY

Detaylı

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN

.com. Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN .com Faydalı Olması Dileklerimizle... Emrah&Elvan PEKŞEN ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok benim kahraman dedem Kelimeleri zıt

Detaylı

2015 MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ % LİK SIRALAMA

2015 MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ % LİK SIRALAMA Tercih Kodu 65706 66623 67380 69757 70040 67741 65460 68115 Okul Adı KEÇİÖREN / KEÇİÖREN İBN-İ SİNA PURSAKLAR / PURSAKLAR YAHYA KEMAL VE M.SÖNMEZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU YENİMAHALLE / HALİDE EDİP MAMAK

Detaylı

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Sohbetler *Kendimi tanıyorum (İlgi ve yeteneklerim, hoşlandıklarım, hoşlanmadıklarım) *Arkadaşlarımı tanıyorum *Okulumu tanıyorum

Detaylı

2017 ANADOLU LİSELERİ

2017 ANADOLU LİSELERİ 2017 ANADOLU LİSELERİ 2016 YILI I. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE YÜZDELİK DİLİMLER Tercih Kodu 76299 Okul Adı Atatürk Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Pansiyon Durumu Yabancı Dili Kontenjanı YÜZDELİK

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığına Genel Ġdari Hizmetleri sınıfından münhal

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığına Genel Ġdari Hizmetleri sınıfından münhal Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığına Genel Ġdari Hizmetleri sınıfından münhal 7 ve 8. dereceli

Detaylı

2-ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI MĠSAFĠRHANESĠ

2-ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI MĠSAFĠRHANESĠ ANKARADAKĠ MĠSAFĠRHANELER 1-ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ KONUKEVĠ Tel: 446 96 32-436 63 21 Adres: Nenehatun Caddesi, No:122, Gazi Osman PaĢa. 2-ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI MĠSAFĠRHANESĠ Tel: 468 28 48

Detaylı

Ilgaz (14 Şubat 2010) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Ilgaz (14 Şubat 2010) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Ilgaz (14 Şubat 2010) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 14 Şubat 2010 Pazar günü, Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK) organizasyonluğunda 26 kişilik bir grupla günübirliğine Ilgaz a gidiyoruz.

Detaylı

3 YAŞ EKİM AYI TEMASI

3 YAŞ EKİM AYI TEMASI 3 YAŞ EKİM AYI TEMASI Mevsimlerden sonbaharı öğreniyoruz. Çiftlikte yaşayan hayvanları öğreniyoruz. Sebze ve meyvelerin bize faydalarını öğreniyoruz. Cumhuriyet nedir? Öğreniyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 (ΔΞΙ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 6 (ΔΞΙ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: A ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar No : Konu : 2014 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı 2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine istinaden Eylül Ayı

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT.

DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT. DOSTLAR beni tanıdınız değil mi? Ben HACĐVAT. Seninle bu hafta yani 1 Ağustos 7 Ağustos arasında beraberiz. Sana hangi günler hangi dersleri yapacağını ben söyleyeceğim. Benim söylediğim tarihlerde ödevini

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Remzi RuĢen AYAN Tahir SARIOĞLU Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Remzi RuĢen AYAN Tahir SARIOĞLU Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Karar Tarihi : 02/04/2012 Standart Dosya No 301.05 Karar No : 13 BaĢkan çoğunluğun mevcut olduğunu açıklayarak, 2012 Yılı Döneminin 4.Toplantısının 4.BirleĢiminin 1.Oturumunu açtığını üyelere duyurdu.

Detaylı

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH OTOPORT OTOMOBĠL AVM 01 MAYIS 2017 31 MAYIS 2017 FAALĠYET 1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi,Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ19. KELÂM ANABĠLĠM DALLARI KORDĠSNASYON TOPLANTISIVE ĠNANÇ VE AHLÂK SEMPOZYUMU 16-17 Mayıs 2014

ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ19. KELÂM ANABĠLĠM DALLARI KORDĠSNASYON TOPLANTISIVE ĠNANÇ VE AHLÂK SEMPOZYUMU 16-17 Mayıs 2014 BİRİNCİ DUYURU ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ19. KELÂM ANABĠLĠM DALLARI KORDĠSNASYON TOPLANTISIVE ĠNANÇ VE AHLÂK SEMPOZYUMU 16-17 Mayıs 2014 Tertip Heyeti: Prof. Dr. ġaban Ali DÜZGÜN Prof. Dr.

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

ATATÜRK ün Balmumu Heykelleri

ATATÜRK ün Balmumu Heykelleri ATATÜRK ün Balmumu Heykelleri Balmumu heykellerinin en önemli özelliği; Atamızın ölümünde yüzünden alınan masktan bire bir çalışılmış olup 2008 yılından itibaren müzemizde sergilenmeye başlanmıştır. Sağ

Detaylı

Bölge Uzmanı Nihai Form

Bölge Uzmanı Nihai Form Bölge Uzmanı Nihai Form KİŞİSEL BİLGİLER Ad: AHMET ENES Soyad: BAŞKAYA TC Kimlik No: 65950093052 Uyruk: TÜRK Cinsiyet: Erkek Doğum Yeri: İSTANBUL Doğum Tarihi: 10/04/1995 Telefon: 5346552122 Eposta Adresi:

Detaylı

yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam

yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam VARLIKLARIN ÖZELLİKLERİNİ BELİRTEN KELİMELER yuvarlak masa yeşil erik üç kalem ihtiyar adam şu otobüs birkaç portakal Yuvarlak masa : Yuvarlak sözcüğü varlığın biçimini bildiriyor. Yeşil erik : Yeşil sözcüğü

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16.07.1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar

Detaylı

Özel Gebze Eğitim Kurumları Öz-Ge 2-6 Yaş Kreş ve Gündüz Bakımevi

Özel Gebze Eğitim Kurumları Öz-Ge 2-6 Yaş Kreş ve Gündüz Bakımevi Özel Gebze Eğitim Kurumları Öz-Ge 2-6 Yaş Kreş ve Gündüz Bakımevi GÜLEN YÜZLER EKĠM 2016 EĞİTİM BÜLTENİ ATATÜRK ÖLMEDI Atatürk ölmedi yüreğimde yaģıyor. Uygarlık savaģında bayrağı o taģıyor. Her gücü o

Detaylı

HEM DÜŞÜNECEĞİZ, HEM ÖĞRENECEĞİZ HEM DE SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLACAĞIZ.

HEM DÜŞÜNECEĞİZ, HEM ÖĞRENECEĞİZ HEM DE SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLACAĞIZ. HEM DÜŞÜNECEĞİZ, HEM ÖĞRENECEĞİZ HEM DE SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANMA ŞANSINA SAHİP OLACAĞIZ. Sorular her ay panolara asılacak ve hafta sonuna kadar panolarda kalacak. Öğrenciler çizgisiz A5 kâğıdına önce

Detaylı

-DERS PLANI- Görsel Sanatlar Dersi. Müze Bilinci (Atatürk Anıtları) 2 Ders Saati (40+40dk)

-DERS PLANI- Görsel Sanatlar Dersi. Müze Bilinci (Atatürk Anıtları) 2 Ders Saati (40+40dk) DERS SINIF KONU SÜRE AMAÇLAR HEDEF VE DAVRANIŞLAR DERS İÇERİĞİ VE SÜREÇ Görsel Sanatlar Dersi 10. Sınıf -DERS PLANI- Müze Bilinci (Atatürk Anıtları) 2 Ders Saati (40+40dk) 1. Anıt ve Heykel Bilincine Kavuşması.

Detaylı

ilkokulu E-DERGi si 23 Nisan ın Önemi Sorumluluk Okulumuzda 23 Nisan Hedef Siir: Egemenlik Ulusundur 2017 Nisan Sayısı Bu Sayımızda:

ilkokulu E-DERGi si 23 Nisan ın Önemi Sorumluluk Okulumuzda 23 Nisan Hedef Siir: Egemenlik Ulusundur 2017 Nisan Sayısı Bu Sayımızda: ilkokulu E-DERGi si 2017 Nisan Sayısı Bu Sayımızda: 23 Nisan ın Önemi Sorumluluk Siir: Dünya Çocuk Bayramı Hikaye: Sagır Kaplumbaga Okulumuzda 23 Nisan Hedef Siir: Egemenlik Ulusundur Siir: 23 Nisan Söylediklerimiz

Detaylı

Makine Mühendisi- Doğalgaz, (iç tesisat, endüstriyel), Isıtmasoğutma, , ĠĢ güvenliği uzmanı vb. Ziraat Mühendisi-Zootekni Bölümü

Makine Mühendisi- Doğalgaz, (iç tesisat, endüstriyel), Isıtmasoğutma, , ĠĢ güvenliği uzmanı vb. Ziraat Mühendisi-Zootekni Bölümü T.C. MANİSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI KARAR NO:2014/898 BAŞKAN : Taner ATALAY - Ağır Ceza Mahkemesi BaĢkanı ÜYE : Durdu KAVAK - Cumhuriyet BaĢsavcısı ÜYE YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Detaylı

Zeytinburnu Belediyesi

Zeytinburnu Belediyesi Zeytinburnu Belediyesi Açılış ve Temel Atma Töreni Yapılacak Hizmetlerimiz Toplam 748.151.280 TL Yatırım zeytinburnu.istanbul 444 1984 Sayın Abdulkerim TAŞ T.C. Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Projelerimizin

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 133 134 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI

Detaylı

CityLED açıkhavaya ıģık tutuyor...

CityLED açıkhavaya ıģık tutuyor... CityLED açıkhavaya ıģık tutuyor... Anadolu da açıkhava kabuk değiģtiriyor. Markanıza ıģık tutacak, her yeni fikrin hayata geçirileceği bir mecrada; Anadolu nun dört bir yanında son teknoloji ile reklamlarınızın

Detaylı

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması Hazırlayan Özel Eğitim Öğretmeni gökkubbede hoş bir seda bırakmak adına ÖNSÖZ İşitme engelli öğrencilerin kelime dağarcıklarının yetersizliği

Detaylı

BARIŞ BIÇAKÇI Aramızdaki En Kısa Mesafe

BARIŞ BIÇAKÇI Aramızdaki En Kısa Mesafe BARIŞ BIÇAKÇI Aramızdaki En Kısa Mesafe BARIŞ BIÇAKÇI 1966 da Adana da doğdu. Hüseyin Kıyar ve Yavuz Sarıalioğlu ile birlikte Ocak 1994 ve Ekim 1997 de iki şiir kitabı yayımladı. İletişim Yayınları nca

Detaylı

TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1-31 EKİM 2015 MEME KANSERİ BİLİNÇLENDİRME AYI ETKİNLİKLERİ DETAYLI FAALİYET RAPORU

TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1-31 EKİM 2015 MEME KANSERİ BİLİNÇLENDİRME AYI ETKİNLİKLERİ DETAYLI FAALİYET RAPORU TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1-31 EKİM 2015 MEME KANSERİ BİLİNÇLENDİRME AYI ETKİNLİKLERİ DETAYLI FAALİYET RAPORU 1 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı kapsamında müdürlüğümüz koordinatörlüğünde

Detaylı

Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür.

Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür. İsimler (Adlar) Canlı ve cansız varlıklara, çeşitli somut ve soyut kavramlara ad olan sözcük türüdür. Özel İsimler Özel adlar, benzerleri bulunmayan, yaratılışta tek olan varlıklara verilen adlardır. Kişi

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atatürk Kültür Merkezi Alanı Atatürk Kültür Merkezi Alanı nın bağlı bulunduğu mevzuat, tarihsel bağlam, kimlik değerleri, kent içindeki özgün

Detaylı

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLĠFE CĠTY KONUTLARI YÖNETĠCĠLĠĞĠ 01 NĠSAN 2017-30 NĠSAN 2017 FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 91 92 Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS

Detaylı

PENDİK MERKEZ İLKOKULU 1-D SINIFI HAFTA SONU ÇALIŞMALARI

PENDİK MERKEZ İLKOKULU 1-D SINIFI HAFTA SONU ÇALIŞMALARI Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların kutusuna D yanlış olanların kutucuğuna Y yazınız. ( ) Köpekbalığı köpek kulübesinde yaşar. ( ) Tavşan havuç, lahana yiyebilir. ( ) Koyun. kuzu, keçi, oğlak otla beslenen

Detaylı

ÖZEL DÜNYA ÇOCUK EVĠ ANAOKULU EĞĠTĠM YILI YILDIZ GRUBU AKADEMĠK TAKVĠMĠ EYLÜL KURBAN BAYRAMI

ÖZEL DÜNYA ÇOCUK EVĠ ANAOKULU EĞĠTĠM YILI YILDIZ GRUBU AKADEMĠK TAKVĠMĠ EYLÜL KURBAN BAYRAMI 12-13-14-15 EYLÜL KURBAN BAYRAMI 19 EYLÜL Bütün çocuklarımız okulda, uyum ve gözlem sürecimiz baģlıyor. 22 EYLÜL TANIġMA TOPLANTISI 23 EYLÜL Eğlence merkezine gidiyoruz 26 EYLÜL Sosyal derslerimize baģlıyor

Detaylı

Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. K. Atatürk VAKİT ÇİZELGESİ ÇELENK SUNMA TÖRENİ Tarih:10.11.2013 Yer :Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı Atatürk

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 07/09/2009

Meclisin tasviplerine arz olunur. 07/09/2009 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 07/09/2009 2009/112 (2009/112: Belediye Meclisinin 01/09/2009 tarih ve 465 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; 2. Belediye Şehir

Detaylı

"medya benim ayağımın altına muz kabuğunu biraz zor koyar" vari açıklamalarda bulunuyordu ki Olanlar oldu

medya benim ayağımın altına muz kabuğunu biraz zor koyar vari açıklamalarda bulunuyordu ki Olanlar oldu - Aman ormancı, yaman ormancı Bıraktın bizde derin bir acı - Dua ile bisiklet gider mi?... - Özbek Paşa'dan AKP falı... Ve - Bush'tan "beni kimse sevmiyor" sendromu RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI HÜRRİYET İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 1 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI Sayın Müdürüm, Saygı Değer Öğretmenlerim,Kıymetli

Detaylı

Anne Ben Yapabilirim Resimleyen: Reha Barış

Anne Ben Yapabilirim Resimleyen: Reha Barış Anne Ben Yapabilirim Resimleyen: Reha Barış MERAKLI KİTAPLAR 3. B A S I M Çocuklarla İlgili Her Türlü Faaliyette, Çocuğun Temel Yararı, Önceliklidir! 2 Süleyman Bulut Anne Ben Yapabilirim 4 Süleyman

Detaylı

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu T.C. Sağlıklı Kentler Birliği 2008 Faaliyet Raporu SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ FAALİYETLERİ MECLĠS TOPLANTILARI EĞĠTĠM ÇALIġMALARI KONFERANSLAR DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA SAĞLIKLI ġehġrler ULUSAL AĞLARI ÇALIġMALARI

Detaylı

REVIZYON: 0 SAYFA : 1

REVIZYON: 0 SAYFA : 1 SAYFA : 1 PROJE ADI KONU ve TARİH OTOPORT OTOMOBĠL AVM 01 MART 2017 31 MART 2017 FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi,Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak No: 46 adresinde bulunan ve Esenyurt

Detaylı

Bölge Uzmanı Nihai Form

Bölge Uzmanı Nihai Form Bölge Uzmanı Nihai Form KİŞİSEL BİLGİLER Ad: Süleyman Soyad: YUMUŞAK TC Kimlik No: 49615818068 Uyruk: TÜRK Cinsiyet: Erkek Doğum Yeri: AKSARAY Doğum Tarihi: 09.10.1994 Telefon: 05414628199 Eposta Adresi:

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORUDUR

DENETLEME KURULU RAPORUDUR DENETLEME KURULU RAPORUDUR RAPOR TARİHİ : 01.07.2009 RAPOR NO : 2009/3 Denetleme Kurulumuz Ankara Barosu' nun mali işlerini denetlemek üzere 01.07.2009 tarihinde toplanarak Avukatlık Yasasının Yönetmeliğinin

Detaylı

27 ŞUBAT 03 MART OKULDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR

27 ŞUBAT 03 MART OKULDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR MART 2017 BÜLTENĠ 27 ŞUBAT 03 MART OKULDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR OKULDA YAPACAĞIMIZ ÇALIġMALAR OKULA GETĠRECEKLERĠMĠZ PAZARTESĠ Sabah sporumuzu yapalım. Hikaye zamanı Puzzle tamamlıyoruz. Afiyet olsun

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

ASLI DEGİRMEN NİN SIRASI BOŞ SINIFINDA HÜZÜN

ASLI DEGİRMEN NİN SIRASI BOŞ SINIFINDA HÜZÜN ASLI DEGİRMEN NİN SIRASI BOŞ SINIFINDA HÜZÜN Bodrum da, okula giderken trafik kazası sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Aslı Değirmen in sınıf arkadaşları sırasını çiçeklerle donattı. Bodrum da dün

Detaylı

53.ULUSAL 27.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

53.ULUSAL 27.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 53.ULUSAL 27.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 15-17 AĞUSTOS 2016 HACIBEKTAŞ 16 AĞUSTOS 2016 SALI AÇILIŞ ŞMALARI VE ÖDÜL TÖRENLERİ SAAT : 11.00 13.00 SUNUCULAR

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORUDUR

DENETLEME KURULU RAPORUDUR DENETLEME KURULU RAPORUDUR RAPOR TARİHİ : 02.11.2009 RAPOR NO : 2009/5 Denetleme Kurulumuz Ankara Barosu' nun mali işlerini denetlemek üzere 02.11.2009 tarihinde toplanarak Avukatlık Yasasının Yönetmeliğinin

Detaylı