T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMU MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMU MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI"

Transkript

1 T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ME PERSONEL GENEL MÜÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMU MÜÜR YRIMILIĞI SINVI 31 EKİM 2009 Saat:10.00 dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.. Kimlik No) : İKKT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlularına başvurunuz. 2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. EVP KÂĞII İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. evap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz. 3. evaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KOLM: SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLM 1. Soru kitapçığında 100 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 110 dakikadır. 2. Her sorunun dört seçeneği vardır. ört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 3. evaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) u kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim akanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. ŞLYINIZ ENİLMEEN SORU KİTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 MÜÜR YRIMILIĞI 1. irçok kimse bozuk, yanlış, anlaşılmaz bir Türkçe ile yazıyor. unlar ilim adamı iseler, edebiyatçı olmadıklarını ileri sürerek mazur görülmelerini de istiyorlar. ma bu mazeret olamaz. Çünkü bizim onlardan beklediğimiz şey edebî eser değildir. üşündüklerini ya da bilimsel yazılarını yanlış ve çapraşık olmayan bir dille yazmalarıdır. unun için de sanatçı olmaya lüzum yoktur. Tahsil görmüş kimselerin maksatlarını doğru cümlelerle ve anlaşılır şekilde yazmamaları ayıptır. unların almış olmaları gereken genel kültürün başında dil bilgisi gelir. na diliyle doğru dürüst yazamayan ilim adamının bilgisinden de şüphe edilir. u parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? ) üşüncelerini doğru ifade edemeyenlerin hoş görülemeyeceği ) na dil eğitimi almış her kişinin yanlışsız yazması gerektiği ) ilini iyi bilmeyen, kullanamayan insanların kendi uzmanlık alanlarında da yeterli sayılamayacağı ) Edebiyatla uğraşanların dili daha doğru kullanması gerektiği Ne çare ki biz bir asırdan beri ikisine de alıştık. 2- Âdeta bir salgının, artık yaşayanların kaldırmaya gücünün yetmediği ölüleri gibi oldukları yerde uzanmış yatıyorlar. 3- ir ağacın ölümü, büyük bir mimari eserin kaybı gibi bir şeydir. 4- Gözümüzün önünde şaheserler birbiri ardınca suya düşmüş kaya tuzu gibi eriyor; kül, toprak yığını oluyor. nlamlı bir paragraf oluşturmak için numaralandırılmış cümleler nasıl sıralanmalıdır? ) ) ) ) şağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış kullanılmış bir noktalama işareti vardır? ) Şimdi, arkadaşlar, müsaade ederseniz, size bir soru sorayım. ) üyük bir sürü - on sekiz inekle elli altı koyunköye giren geniş yolun ağzında durdu. ) Türkçe nin daha özenli kullanılmasından başka bir isteği yok gibiydi. ) nadolu kentlerini, köylerini gezsek bile görmek için değil, kendimizi göstermek için geziyoruz. 4. şağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır? ) Son aylarda Kurum, yazım konusunda yoğun bir çalışma içine girmiştir. ) Ödül töreni Öğretmenler gününde yapılacaktı. ) Yere dökülen ntep fıstığı kabuklarını topladım. ) Okullar genellikle eylülün ikinci haftasında eğitime başlar. 5. şağıdaki altı çizili kelimelerin hangisi yanlış yazılmıştır? ) nlattığı fıkralarla yaptığı espirilere kendi asla gülmezdi. ) Türkiye deki en büyük krater gölü Nemrut ağı üzerindedir. ) ğaçlara, elektrik direklerine işaretler koyardı. ) Üç günlük tıraşıyla hasta yatıyordu. 6. şağıdakilerden hangisi anlam bakımından olumsuz cümledir? ) Sanatın aynası da bundan başka bir şey değildir. ) Hiçbir şey lisan kadar bir ağaca benzer değildir. ) Vatan al bayrağın dalgalandığı yer değil midir? ) Sevdiklerini kaybetmekten korkmayan yoktur. 7. şağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? ) edava eğlence gibi görünen televizyonun ucuza patlamadığını artık öğrenmeliyiz. ) Özleşme ve sadeleşmenin dilimizi fakirleştirdiği şöyle dursun, tam tersine zenginleştirmektedir. ) Kuzu eti, tam sağlıklı ve yaşlı olmayan kişilerce yenmelidir. ) İstanbul fatihi, büyük hükümdarlığını böyle bir babanın oğlu oluşuna borçludur. 8. (I) Türkiye de gazete ve kitap okumayan milyonlarca insan vardır. (II) Okur-yazarlar arasında bu meziyetlerini bir kültür vasıtası olarak kullanan vatandaşlarımızın sayısı maalesef çok değildir. (III) Memleketimizde okuma-yazma bilenler gazete ve kitap okuma alışkanlığına sahip olsalardı gazete ve kitap satışının çok olması icap ederdi. (IV) Halbuki bu konudaki istatistiklerin gösterdiği rakamlar çok azdır. Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir koşula bağlılık söz konusudur? ) I ) II ) III ) IV 2

3 MÜÜR YRIMILIĞI 9. şağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlilik açısından diğerlerinden farklıdır? ) ir tren sesi, vapur sesi, uçak sesi, kısacası bir yol sesi duymaya göreyim yüreğim pır pır eder. ) İngiliz yazar Ian Mc Ewan Zamanın İzlerinde isimli son eserinde çocuğunu kaybeden bir babayı anlatıyor. ) Trilye nin yeni yolu gibi, arabalardan bilgisayarlara kadar kentlerde yaşamın hızı sürekli artıyor. ) Richard ack, en karmaşık konuları bile kristal berraklığında ifade eden bir yazar. 10. Öğrenmek sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde Onun bu kararını öğrenince çok sevindi. cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? ) Yağmur yağmaya başladığını öğrenince hemen dışarı çıkmak istedi. ) ugüne kadar hep annesinden öğrendiği tariflerle yemek yapmıştı. ) O günden sonra öğrendiğim çiçek isimlerini bir deftere yazmaya başladım. ) Ebru sanatının inceliklerini öğrenmek onun uzun yıllarını aldı. 11. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik e göre dağıtım ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) EKLER den sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının soluna ĞITIM: yazılır. ) Gereği kısmı dağıtım başlığının üstüne, ilgi kısmı ise ağıtım kısmı ile aynı satıra yazılır. ) ağıtım, yazıların gereği ve bilgi için gönderildiği yerlerin protokol sırası esas alınarak belirtildiği bölümdür. ) Yazının gereğini yerine getirme durumunda olanlar, Gereği kısmına, yazının içeriğinden bilgilendirilmesi istenenler ise ilgi kısmına protokol sırasıyla yazılır. 12. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik e göre onay gerektiren yazılarda aşağıdaki olur örneklerinden hangisi doğrudur? ) ) ) ) OLUR 31/10/2009 (imza) dı Soyadı Genel Müdür (imza) Olur 31/10/2009 dı Soyadı 31/10/2009 Olur (imza) dı Soyadı Genel Müdür Genel Müdür (imza) dı Soyadı Genel Müdür OLUR 31/10/ Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik e göre imza bölümüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Yazı vekâleten imzalandığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, vekâlet bırakanın makamı Vali V. biçiminde ikinci satıra yazılır. ) Yazıyı imzalayacak olan makam, yazının gideceği makama göre kurum/kuruluşun imza yetkileri yönergesi ne veya yetkili makamlarca verilen imza yetkisine uyularak seçilir. ) Yazının ikiden fazla yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası sağda olmak üzere yetkililer makam sırasına göre sağdan sola doğru sıralanır. ) Yazıyı makam sahibi yerine yetki devredilen kişi imzaladığında, imzalayanın ad ve soyadı birinci satıra, yetki devredenin makamı Vali a. biçiminde ikinci satıra, imzalayan makamın unvanı ise üçüncü satıra yazılır. 14. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik e göre ilgi bölümü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) İlgide yer alan bilgiler bir üst satırı geçerse, ilgi kelimesinin altı boş bırakılarak ikinci satıra yazılır. ) İlginin birden fazla olması durumunda, 1, 2, 3 gibi rakamlar yanlarına ayraç işareti ) konularak kullanılır. ) İlgi yan başlığı, gönderilen makam bölümünün iki aralık altına ve yazı alanının soluna küçük harflerle yazılır. ) İlgi, yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu veya bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölümdür. 3

4 MÜÜR YRIMILIĞI 15. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik e göre yazı alanı yazı kâğıdının üst, alt, sol ve sağ kenarından kaç cm boşluk bırakılarak düzenlenir? ) 1,5 ) 2 ) 2,5 ) Millî Güvenlik Kurulu (MGK), 1982 nayasası nın kaçıncı maddesi gereğince kurulmuştur? ) 109 ) 117 ) 118 ) Savaş sırasında saldırı ihtimali var anlamında 3 dakika sürekli düz siren sesi ile verilen ikaz, aşağıdakilerden hangisidir? ) Sarı ikaz ) Kırmızı ikaz ) eyaz ikaz ) Siyah ikaz 18. şağıdakilerden hangisi, aşbakanlık Kriz Yönetim merkezi organlarından biri değildir? ) Sekreterya ) Kriz Koordinasyon Kurulu ) Kriz eğerlendirme ve Takip Kurulu ) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 19. evlet yönetiminde millî egemenliği esas alan ilke aşağıdakilerden hangisidir? ) Milliyetçilik ) Laiklik ) umhuriyetçilik ) evletçilik 20. şağıdakilerden hangisi, Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun uygulanmasıyla sağlanan gelişmelerden biri değildir? ) Öğretim ilkelerinde birlik sağlanması ) Okuma-yazma öğrenilmesinin kolaylaşması ) Eğitimde laik ve millî uygulamalara geçilmesi ) ütün eğitim kurumlarının Millî Eğitim akanlığına bağlanması 21. şağıdakilerden hangisi Menemen Olayı nın bir sonucudur? ) Halifeliğin kaldırılması ) Takrir-i Sükûn Kanunu nun çıkarılması ) Serbest umhuriyet Fırkasının kapatılması ) Mustafa Kemal in çok partili hayata geçiş çalışmalarını durdurması 22. Mustafa Kemal Paşa nın aşkomutan yetkisi ile yönettiği ilk savaş, aşağıdakilerden hangisidir? ) II. İnönü ) Eskişehir-Kütahya ) üyük Taarruz ) Sakarya 23. şağıdakilerden hangisi, TMM nin açılmasında doğrudan etkili olmuştur? ) İstanbul un işgal edilmesi ) Sevr arışı nın imzalanması ) masya Görüşmeleri nin yapılması ) Sakarya Meydan Savaşı nın kazanılması 24. I- Ülkü II- Naciye III- Fatma IV- Makbule V- Latife Verilenlerden hangileri Mustafa Kemal in kız kardeşleridir? ) I - IV - V ) III - IV - V ) I - II - III ) II - III - IV 25. Rum Patrikhanesi tarafından İstanbul da kurulmuş bir azınlık cemiyetidir. emiyetin adı Kara Gün veya Kara aht anlamına gelir. emiyetin ileriye dönük hedefi izans İmparatorluğu nu yeniden canlandırmaktır. Hakkında bilgi verilen cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir? ) Pontus Rum emiyeti ) Etnik-i Eterya emiyeti ) Mavri Mira emiyeti ) Nea Zoi emiyeti 26. T.. nayasası na göre aşağıdakilerden hangisi kanun hükmünde kararnamelerle (istisnai durumlar hariç) düzenlenebilir? ) Mülkiyet hakkı ) Hak arama hürriyeti ) Konut dokunulmazlığı ) Çalışma ve sözleşme hürriyeti 4

5 MÜÜR YRIMILIĞI 27. T.. nayasası na göre aşağıdakilerden hangisi umhurbaşkanının görev ve yetkilerinden değildir? ) anıştay üyelerinin dörtte birini seçmek ) Yüksek Seçim Kurulunun başkan ve üyelerini seçmek ) Türkiye üyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek ) Türkiye üyük Millet Meclisi İçtüzüğü nün, tümünün veya belirli hükümlerinin nayasa ya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile nayasa Mahkemesinde iptal davası açmak 28. T.. nayasası na göre Türkiye üyük Millet Meclisi seçimlerinin geriye bırakılması ve ara seçimlerin yapılması ile ilgili olarak (istisnai durumlar hariç) aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) ra seçim, her seçim döneminde bir defa yapılır ve genel seçimden otuz ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. ) Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görülmezse, Türkiye üyük Millet Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir. ) ir ilin veya seçim çevresinin, Türkiye üyük Millet Meclisinde üyesinin kalmaması hâlinde, boşalmayı takip eden altmış günden sonra ara seçim yapılır. ) Türkiye üyük Millet Meclisinde boşalan üyeliklerin sayısı, üye tam sayısının yüzde beşini bulduğu hâllerde, ara seçimlerinin üç ay içinde yapılmasına karar verilir. 29. T.. nayasası na göre temel hak ve ödevler ve bu temel hak ve ödevlerin ilgili olduğu bölüm aşağıdakilerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir? ) ilekçe hakkı - Siyasi Haklar ve Ödevler ) asın hürriyeti - Kişinin Hakları ve Ödevleri ) Vergi ödevi - Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler ) Kamulaştırma - Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler 30. T.. nayasası na göre dernek kurma hürriyeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) ernek kurma hürriyeti ile ilgili hükümler vakıflarla ilgili olarak da uygulanır. ) Herkes, önceden izin almak şartıyla dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir. ) ernek kurma hürriyeti genel sağlık ve genel ahlak ile başkalarının hürriyetlerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir. ) ernekler, suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hâllerde gecikmede sakınca varsa, kanunla bir merci, derneği faaliyetten men ile yetkilendirilebilir. 31. T.. nayasası na göre düzeltme ve cevap hakkı ile ilgili olarak düzeltme ve cevap yayımlanmazsa, yayımlanmasının gerekip gerekmediğine hâkim tarafından ilgilinin müracaat tarihinden itibaren en geç kaç gün içerisinde karar verilir? ) 7 ) 10 ) 15 ) I- Kanun önünde eşitlik II- Zorla çalıştırma yasağı III- Temel hak ve hürriyetlerin niteliği IV- nayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü Yukarıdakilerden hangileri T.. nayasası nın Genel Esaslar kısmında yer alır? ) I - II ) I - IV ) II - III ) III - IV 33. I- umhurbaşkanı II- aşbakan III- akanlar Kurulu IV- Türkiye üyük Millet Meclisi T.. nayasası na göre yürütme yetkisi ve görevi, yukarıdakilerden hangileri tarafından, nayasa ya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir? ) Yalnız III ) I - III ) I - II - IV ) I - II - III - IV 5

6 MÜÜR YRIMILIĞI kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. T.. nayasası na göre yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ) Egemenliğin ) Yasama yetkisinin ) Yürütme yetkisi ve görevinin ) evletin temel amaç ve görevlerinin 35. şağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? ) Yalnızız - hmet Hamdi Tanpınar ) Eylül - Halide Edip dıvar ) Osmancık - Tarık uğra ) evlet na - Yaşar Kemal 36. Türk dilinin zenginliğini ve güzelliğini göstermek ve özellikle de raplara bu dili öğretmek amacıyla Kaşgarlı Mahmut un yazdığı ilk Türkçe ansiklopedik sözlük ve dil kitabı, aşağıdakilerden hangisidir? ) Siyasetname ) Kutadgu ilig ) ivan-ı Lügati t-türk ) ivan-ı Hikmet 37. Osmanlı evleti nde üyun-ı Umumiye İdaresi, aşağıdaki padişahlardan hangisi zamanında kurulmuştur? ) VI. Mehmet Vahidettin ) IV. Mustafa ) V. Mehmet Reşat ) II. bdülhamit 38. Talas Savaşı ndan kısa bir süre sonra İslamiyeti kabul eden Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir? ) Hazarlar ) Karluklar ) Türgişler ) varlar 39. şağıdakilerden hangisi habitatı ifade eder? ) elirli bir bölgede yaşayan bitki topluluğudur. ) elirli bir bölgede yaşayan hayvan topluluğudur. ) anlıların, canlı ve cansız çevreyle olan ilişkileridir. ) anlıların doğal olarak yaşadığı ve ürediği yerdir. 40. ğustos ayında erlin de yapılan 12. ünya tletizm Şampiyonasında erkekler 100 metre finalinde 9.58 lik derecesiyle dünya rekoru kıran atletin adı nedir? ) arl Lewis ) Tyson Gay ) Usain olt ) safa Powell 41. Millî Eğitim akanlığı Personelinin ylıkla Ödüllendirilmesi Hakkında Yönerge ye göre merkez değerlendirme komisyonları kaç kişiden oluşur? ) 3 ) 4 ) 5 ) Millî Eğitim akanlığı Personelinin ylıkla Ödüllendirilmesi Hakkında Yönerge ye göre öğretmenli okul ve kurumlarda eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personelinden il merkezleri ve ilçelerdeki değerlendirme komisyonlarına aylıkla ödüllendirilme teklifleri yapılacak öğretmen sayısı kaçtır? ) 2 ) 4 ) 6 ) Millî Eğitim akanlığı Personeli İzin Yönergesi ne göre hekim veya sağlık kurullarınca hastalıkları nedeniyle dinlenmeleri gerekli görülen memurlar en geç kaç gün içinde hastalık raporlarını ilgili mercilere vermekle yükümlüdürler? ) 2 ) 3 ) 5 ) Millî Eğitim akanlığı Personeli İzin Yönergesi ne göre memura, isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun evlenmesi hâlinde kaç gün mazeret izni verilir? ) 2 ) 3 ) 5 ) Millî Eğitim akanlığı ayrak Törenleri Yönergesi ne göre aşağıdaki bayramlardan hangisi ulusal bayram şeklinde tanımlanmıştır? ) tatürk ü nma ve Gençlik ve Spor ayramı ) Ulusal Egemenlik ve Çocuk ayramı ) umhuriyet ayramı ) Zafer ayramı 6

7 MÜÜR YRIMILIĞI 46. Millî Eğitim akanlığı ayrak Törenleri Yönergesi ne göre bayrak töreni ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Okul veya kurumlarda bayrak törenleri gün batımından önce yapılır. ) ayrak, İstiklal Marşı eşliğinde görevli öğrenci tarafından, yavaş bir şekilde direğe çekilir. ) inanın cephesine veya tatürk büstüne göre sağ direkteki ayrak sürekli çekili olarak bulundurulur. ) ayrağı çeken öğrenci, çekme işi tamamlandıktan sonra ipi sabitleyip direkten iki adım geriye uzaklaşarak ön cephesi ayrağa dönük hazır ol duruşunda İstiklal Marşına katılır. 47. Ulusal ve Resmî ayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği ne göre umhuriyet ayramı resmî törenlerinde uygulanacak genel esaslarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? ) umhuriyet ayramı tören programının hazırlanması ve törende uygulanacak genel esasların tespiti aşkentte nkara valiliğince yapılır. ) umhuriyet ayramı 28 Ekim günü saat de 21 pare top atışı ile başlar. ) umhuriyet ayramı tören programı aşkent dışında Millî Eğitim akanlığınca hazırlanır. ) umhuriyet ayramında tatürk anıtlarına çelenk koyma törenleri, aşkentte nkara valiliğince düzenlenir. 48. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ne göre zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan bireyin bu özellikleri kaç yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkar ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyar? ) 18 ) 12 ) 9 ) Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ne göre aşağıdakilerden hangisi otistik bireyin tanımıdır? ) ireyin zihinsel yetersizliği yanında başka yetersizlikleri bulunması nedeniyle öz bakım, günlük yaşam ve temel akademik becerileri kazanamaması nedeniyle yaşam boyu bakım ve gözetime ihtiyacı olan bireydir. ) Sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişim, ilgi ve etkinliklerdeki sınırlılığı erken çocukluk döneminde ortaya çıkan ve bu özellikleri nedeniyle özel eğitim ile destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireydir. ) Yaşına uygun olmayan sosyal ve kültürel normlardan farklı duygusal tepki ve davranışlar göstermesi nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireydir. ) irden fazla alanda görülen yetersizlik nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireydir. 50. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ne göre Özel Eğitim Hizmetleri Kurulunun özel eğitim değerlendirme kurul raporu doğrultusunda özel eğitime ihtiyacı olan bireyi yerleştirme kararına karşı, yerleştirme kararı verilen okul veya kurumdaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu, kayıt tarihinden itibaren en fazla kaç iş günü içinde itiraz edebilir? ) 70 ) 60 ) 30 ) I- Okulun veya ikametgâhının değişmesi II- Uzun süreli tedaviyi gerektiren bir hastalık geçirmesi III- Okumaktan vazgeçmesi IV- Okuma hakkını kaybetmesi Okul Servis raçları Hizmet Yönetmeliği ne göre taşımacı, yukarıdaki hangi durumlarda taşınan öğrencinin servisle taşınmaktan vazgeçmesi durumunda varsa geri kalan ayların ücretini iade etmekle yükümlüdür? (Taşımalı eğitimde kullanılan servis hizmetleri hariç) ) I - II - III ) I - III - IV ) II - III - IV ) I - II - III - IV 7

8 MÜÜR YRIMILIĞI 52. Okul Servis raçları Hizmet Yönetmeliği ne göre okul servis araçlarını kullanan şoförlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? ) E Sınıfı Sürücü elgesi için 3 yıllık sürücü belgesine sahip olmak ) Sınıfı Sürücü elgesi için 5 yıllık sürücü belgesine sahip olmak ) Son beş (5) yıl içerisinde; bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak ) Son üç (3) yıl içerisinde alkollü olarak araç kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle, sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak 53. Millî Eğitim akanlığı Rehberlik ve Psikolojik anışma Hizmetleri Yönetmeliği ne göre merkez müdürü, merkezin yıllık çalışma programı ve raporu ile rehberlik ve psikolojik danışma servislerinin yıllık rapor ve programlarının değerlendirilmesine ilişkin raporu, her yıl hangi ayın sonuna kadar bulunduğu il veya ilçenin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölümüne gönderir? ) Ocak ) Haziran ) Eylül ) Ekim 54. Millî Eğitim akanlığı Rehberlik ve Psikolojik anışma Hizmetleri Yönetmeliği ne göre üniversitelerin ilgili bölümlerinden birinde psikolojik ölçme araçları konusunda lisans eğitimi almış rehberlik ve araştırma merkezlerinde tarama, inceleme, tespit, teşhis ve benzeri amaçlarla kullanılacak psikolojik ölçme araçlarını uygulamayı bilen ve gerekli olanları geliştiren personel ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? ) Psikometris ) Özel Eğitimci ) Eğtim Programcısı ) Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi 55. Millî Eğitim akanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ne göre öğretmenlerin nöbet görevi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 56. Millî Eğitim akanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ne göre yeni kayıt olan öğrencilerin kayıtları, ders yılının başlamasını takip eden kaç gün içinde kütük defterine veya elektronik ortama işlenir? ) 7 ) 10 ) 15 ) Millî Eğitim akanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve isiplin Yönetmeliği ne göre Okulun bina, eklenti ve donanımları ile okula ait taşınır veya taşınmaz mallarına zarar vermek aşağıdaki hangi disiplin cezasını gerektirir? ) Kınama ) Örgün eğitim dışına çıkarma ) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma ) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma 58. Millî Eğitim akanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve isiplin Yönetmeliği ne göre aşağıdakilerden hangisi Takdir ve Teşekkür belgesi ile ödüllendirme şartlarından biri değildir? ) avranış puanı yüz olmak ) Tüm derslerden başarılı olmak ) Onur belgesi alma hakkını kazanmış olmak ) önem puanlarının ağırlıklı ortalaması dan aşağı olmamak 59. Millî Eğitim akanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği ne göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak uyulacak aşağıdaki esaslardan hangisi yanlıştır? ) Yazılı sınavlar, haftalık ders saati sayısı bir veya iki olan dersler için üçten az olamaz. ) Klasik türde yapılan yazılı sınavlarda en az beş soruya yer verilir. ) çık uçlu, doğru/yanlış tamamlamalı vb. sınav türlerinde soru sayısının çok olması esastır. ) Zorunlu hâller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz. ) ayan öğretmenlere, doğumuna üç ay kala nöbet görevi verilmez. ) ayan öğretmenlere, doğumdan sonra altı ay nöbet görevi verilmez. ) Nöbet görevi ilk dersten 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 15 dakika sonra biter. ) İkili öğretimin yapıldığı kurumlarda öğretmenler kendi devrelerinde nöbet tutarlar 8

9 MÜÜR YRIMILIĞI 60. Millî Eğitim akanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği ne göre alanların belirlenmesi ve seçimi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Öğrencilerden alana kaynaklık eden derslerin herbirinden başarılı olanlar istediği alana yönlendirilir. ) Öğrencilerden alana kaynaklık eden derslerden başarısız dersi bulunup bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 3.00 olanlar o alana yönlendirilir. ) 10. sınıf sonunda bir üst sınıfa geçen öğrenciler, ders kesiminden itibaren Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavlarının bitimini izleyen 10 iş günü içinde not şartı aranmaksızın alanını değiştirebilir. ) 10. sınıf sonunda sınıf tekrarına kalan öğrenciler, Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavlarının bitimini izleyen 10 iş günü içinde not şartı aranmaksızın aynı sınıfı tekrar etmek şartıyla alanını değiştirebilir. 61. Millî Eğitim akanlığı Okul-ile irliği Yönetmeliği ne göre denetim kurulu kaçar aylık periyotlar hâlinde yönetim kurulunun faaliyetlerini denetler? ) 6 ) 4 ) 3 ) Millî Eğitim akanlığı Okul-ile irliği Yönetmeliği ne göre büyükşehir statüsünde olmayan il merkezlerindeki birliklerde okulların kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerinden sağlanan kira gelirlerinden arz bedeli düşüldükten sonra kalan net işletme gelirinin % kaçı il millî eğitim müdürlüğünün ilgili banka hesabına yatırılır? ) 7 ) 10 ) 15 ) Millî Eğitim akanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ne göre sınıf/şube rehber öğretmenleri, ders öğretmenleri veya danışman öğretmenlerce, herhangi bir ders veya sosyal etkinlik kapsamında yapılacak etkinliklerle ilgili gezi planları, en az kaç gün önce okul müdürlüğüne verilir? ) 3 ) 5 ) 7 ) Millî Eğitim akanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ne göre Sosyal Etkinlikler Kurulu nda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? ) Okul-aile birliğini temsilen iki veli ) Kulüp temsilcilerinin aralarından seçecekleri üç öğrenci ) anışman öğretmenlerin aralarından seçecekleri bir danışman öğretmen ) Okul rehber öğretmenlerinin aralarından seçecekleri bir rehber öğretmen 65. Millî Eğitim akanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ne göre ilköğretim okullarının birinci sınıfına, o yılın 31 ralık tarihinde kaç ayını dolduran çocukların kaydı yapılır? ) 66 ) 72 ) 78 ) Millî Eğitim akanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ne göre ders yılı süresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) İlköğretim okullarında ders yılı süresinin 180 iş gününden az olmaması esastır. ) Öğretim yılının başlaması dönem tatili ve ders kesimi tarihleri valiliklerce belirlenir. ) ers yılı süresinin son iş gününün haftanın ilk üç gününe rastlaması durumunda ders yılının bitim tarihi, bir önceki haftanın son iş gününe alınarak kısaltılabilir. ) ers yılı süresi, derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar okulun açık bulunduğu günler ile öğrencilerin törenlere katıldıkları resmî tatil günleri sayılarak hesaplanır. 67. Millî Eğitim akanlığı day Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik e göre hazırlayıcı eğitimin süresi en az kaç aydır? ) 1 ) 2 ) 3 ) Millî Eğitim akanlığı day Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik e göre aday olarak atanmış olan memurların adaylık süresiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) ir yıldan az, iki yıldan çok olamaz. ) ir yıldan az, üç yıldan çok olamaz. ) İki yıldan az, üç yıldan çok olamaz. ) İki yıldan az, dört yıldan çok olamaz. 9

10 MÜÜR YRIMILIĞI 69. Millî Eğitim akanlığı isiplin mirleri Yönetmeliği ne göre Merkez Teşkilatı Talim ve Terbiye Kurulu aşkanlığı Öğretim Materyallerini Geliştirme, İnceleme Merkezi Müdürlüğünde görevli bir öğretmenin üst disiplin amiri aşağıdakilerden hangisidir? ) Merkez Müdürü ) aire aşkanı ) Talim ve Terbiye Kurulu aşkanı ) İlgili Talim ve Terbiye Kurulu aşkan Yardımcısı 70. Millî Eğitim akanlığı isiplin mirleri Yönetmeliği ne göre Taşra Teşkilatında ilçedeki okul ve merkezlerde görevli bir öğretmenin üst disiplin amiri aşağıdakilerden hangisidir? ) Kaymakam ) Okul müdürü ) İlçe millî eğitim müdürü ) İl millî eğitim müdürü 71. Millî Eğitim akanlığı Sicil mirleri Yönetmeliği ne göre akanlık taşra teşkilatında, ilçedeki okullarda görevli müdür başyardımcısının 3. sicil amiri aşağıdakilerden hangisidir? ) Kaymakam ) Okul müdürü ) İl millî eğitim müdürü ) İlçe millî eğitim müdürü 72. Millî Eğitim akanlığı Sicil mirleri Yönetmeliği ne göre akanlık merkez teşkilatı Teftiş Kurulu aşkanlığında görevli bir şube müdürünün 2. sicil amiri aşağıdakilerden hangisidir? ) Teftiş Kurulu aşkanı ) Müsteşar Yardımcısı ) Müsteşar ) akan 73. Millî Eğitim akanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin ers ve Ek ders saatlerine ilişkin Karar a göre öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde, yüksek öğrenimli olmak koşuluyla; resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada kaç saate kadar ek ders görevi verilebilir? 74. Millî Eğitim akanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin ers ve Ek ders saatlerine ilişkin Karar a göre ek ders görevi ile ilgili olarak genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada kaç saate kadar ek ders görevi verilebilir? ) 15 ) 18 ) 20 ) sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu na göre, şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak aşağıdaki kurumlardan hangisinin amaç ve görevlerindendir? ) İlköğretim ) Orta öğretim ) Okul öncesi eğitim ) Yükseköğretim 76. Türk millî eğitim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği, okul bina ve tesisleri, eğitim araç ve gereçleri ve evletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri aşağıdaki kanunlardan hangisinin kapsamında yer almaktadır? ) Millî Eğitim Temel Kanunu ) İlköğretim ve Eğitim Kanunu ) Millî Eğitim akanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ) İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun 77. I- Hukuk Müşavirliği II- akanlık Müşavirleri III- Teftiş Kurulu aşkanlığı IV- asın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 3797 sayılı Millî Eğitim akanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun a göre yukarıdakilerden hangileri Millî Eğitim akanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimlerindendir? ) I - II - III ) II - III - IV ) I - III - IV ) I - II - III - IV ) 18 ) 20 ) 24 ) 30 10

11 MÜÜR YRIMILIĞI sayılı Millî Eğitim akanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun a göre aşağıdakilerden hangisi Yurt ışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğünün görevlerinden biridir? ) Türk millî kültürünün dış ülkelerde korunması, tanıtılması ve yaygınlaştırılması ile ilgili eğitim ve öğretim hizmetlerini düzenlemek ) İlk ve ortaöğrenim çağında olup yurt dışında bulunan çocuk ve gençlerimizin öğrenimlerini sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmak ) ış ülkelerin genel, mesleki ve teknik öğretim alanlarında eğitim ve öğretim gelişmelerini takip etmek ve ilgili ülkelerle gereken iş birliğini sağlamak ) Ülkemizin eğitim ve bilim faaliyetlerini yurt dışında tanıtmak, yabancı ülkelerin, uluslararası kuruluşların eğitim ve bilim alanındaki faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu na göre birleştirilmiş sınıflarda bir öğretmene düşen öğrenci sayısı kaçtan fazla olamaz? ) 25 ) 30 ) 35 ) sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu na göre mecburi ilköğretim çağı, kaç yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter? ) 14 ) 15 ) 16 ) sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun a göre, muallimler hakkında tatbik edilecek maaş kesimi cezası, fiilin derecesine göre en çok kaç günlüğe kadar kesilir? ) 15 ) 10 ) 7 ) sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun a göre, muallimler hakkında tatbik edilecek cezalarla ilgili olarak amirine karşı harekette bulunmak fiili aşağıdaki cezalardan hangisini gerektirir? ) Maaş kesilmesi ) Kıdem indirilmesi ) erece indirilmesi ) ers ücretlerinin kesilmesi sayılı evlet Memurları Kanunu na göre, amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir? ) Kınama ) ylıktan kesme ) evlet memurluğundan çıkarma ) Kademe ilerlemesinin durdurulması sayılı evlet Memurları Kanunu na göre, memurlara hastalıkları hâlinde, verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın verilecek hastalık izni ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Uzatma durumu hariç) ) On yıldan fazla hizmeti olanlara on iki aya kadar izin verilir. ) On yıla kadar (on yıl dâhil) hizmeti olanlara altı aya kadar izin verilir. ) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara on sekiz aya kadar izin verilir. ) Memurların, hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınmaz sayılı evlet Memurları Kanunu na göre, görevlerinden çekilen evlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu yükümlülüklerini yerine getirmeden görevlerinden çekildikleri takdirde kaç yıl geçmeden evlet memurluğuna alınamazlar? ) 1 ) 2 ) 3 ) sayılı evlet Memurları Kanunu na göre, üstüne haber vermek suretiyle olağanüstü mazeretle evlet memurluğundan çekilen memurlar mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere kaç ay geçmeden evlet memurluğuna alınamazlar? ) ltı ) On iki ) Yirmi dört ) Otuz 11

12 MÜÜR YRIMILIĞI sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, Türkiye üyük Millet Meclisinin hesapları, Türkiye üyük Millet Meclisi adına aşağıdakilerden hangisi tarafından denetlenir? ) Sayıştay ) evlet enetleme Kurulu ) nayasa Mahkemesi ) TMM başkanlık ivanı tarafından oluşturulan komisyon sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini aşağıdakilerden hangisi yürütür? ) Üst yönetici ) Harcama yetkilisi ) Muhasebe yetkilisi ) Gerçekleştirme görevlisi sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, akanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali konularda aşağıdakilerden hangilerine karşı sorumludurlar? ) akanlar Kurulu ve Sayıştay ) aşbakan ve akanlar Kurulu ) aşbakan ve Türkiye üyük Millet Meclisi ) Sayıştay ve Türkiye üyük Millet Meclisi sayılı Memurlar ve iğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun a göre soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur yetkili mercinin kararının tebliğinden itibaren en geç kaç gün içinde itiraz edebilir? ) Yedi ) On ) On beş ) Otuz sayılı Memurlar ve iğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun a göre soruşturma izni verilen aşağıdaki memurlar ve diğer kamu görevlilerinden hangisinin itirazına bölge idare mahkemesi bakar? ) Türkiye üyük Millet Meclisinde görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri ) İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri ) üyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri ) aşbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı kuruluşların merkez teşkilatında görevli olup, ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri sayılı Memurlar ve iğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun a göre merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir? ) İlgili müsteşar ) Kaymakam ) İlgili bakan ) Vali sayılı İl İdaresi Kanunu na göre, ilçe idare kurulu kararları aleyhine aşağıdakilerden hangisine itiraz olunabilir? ) İl idare kurulu ) Kaymakam ) Sayıştay ) anıştay sayılı İl İdaresi Kanunu na göre kaymakamlar aşağıdaki hangi usul ile tayin olunurlar? ) İçişleri akanlığı Müdürler Encümeninin intihabı ve akanın tasvibi üzerine müşterek karar ve umhurbaşkanının tasdiki ) İçişleri akanlığının inhası, akanlar Kurulu Kararı ve umhurbaşkanının tasdiki ) akanlar Kurulu kararı ve umhurbaşkanının tasdiki ) aşbakanın tasvibi ve umhurbaşkanının tasdiki 95. I- Uyarma II- Kınama III- ylıktan kesme 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu na göre, valiler teftiş ve denetleme yetkileriyle ilgili olarak bir memura, usulüne göre savunmasını aldıktan sonra yukarıdaki cezalardan hangilerini verir? ) I - II ) I - III ) II - III ) I - II - III 12

13 MÜÜR YRIMILIĞI 96. I- elli bir konuyu ihtiva etmeyen dilekçeler II- Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olan dilekçeler III- dı- soyadı olmayan dilekçeler 3071 sayılı ilekçe Hakkının Kullanılmasına air Kanun a göre Türkiye üyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen yukarıdaki dilekçelerden hangileri incelenemez? ) Yalnız I ) I - II ) I - III ) I - II - III sayılı ilekçe Hakkının Kullanılmasına air Kanun a göre aşağıdakilerden hangisi yetkili makamlara verilen dilekçelerde bulunması zorunlu şartlardan değildir? 100. I- Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış bilgi veya belgeler II- Kurum ve kuruluşlarca broşür ve ilan yoluyla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler III- Yayımlanmış bilgi veya belgelerin ne şekilde, ne zaman ve nerede yayımlandığına dair bigiler 4982 sayılı ilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri bilgi edinme başvurusuna konu olamaz? ) I - II ) I - III ) II - III ) I - II - III ) Tarih ) İmza ) dı ve soyadı ) İş ve ikametgâh adresi sayılı ilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre kurum ve kuruluşlar, bir önceki yıla ait olmak üzere; kendilerine yapılan bilgi edinme başvurularının sayısını gösterir raporu her yıl hangi ayın sonuna kadar ilgi Edinme eğerlendirme Kurula gönderirler? TEST İTTİ. EVPLRINIZI KONTROL EİNİZ. ) Eylül ) ralık ) Şubat ) Nisan sayılı ilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre özel hayatın gizliliği kapsamında, kamu yararının gerektirdiği hâllerde, kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar tarafından, ilgili kişiye en az kaç gün önceden haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla açıklanabilir? ) eş ) Yedi ) On ) On beş 13

14 İPTL EVP NHTRI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMU MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMU MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ME PERSONEL GENEL MÜÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMU MÜÜR YRIMILIĞI SINVI 31 EKİM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 4. GRUP: İNŞAAT MÜHENDİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 4. GRUP: İNŞAAT MÜHENDİSİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE ELEKTRİK ĞITIM Ş PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ SINVI 4. GRUP: İNŞT

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

T.C. PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

T.C. PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ LET KNLIĞI EZ VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVE YÜKSELME

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Tebliğler Dergisi : Mart 2013/2666 Amaç Madde 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ DIŞİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 1. GRUP: UZMN Soru

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF MATEMATİK 2015 8. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI (GÖRME ENGELLİ) 29 NİSAN 2015 Saat: 10.10 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci

Detaylı

VAN EĞİTİM BİR SEN 1 NOLU ŞUBESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ SORULARI

VAN EĞİTİM BİR SEN 1 NOLU ŞUBESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ SORULARI VAN EĞİTİM BİR SEN 1 NOLU ŞUBESİ HAZIRLAYAN: HARUN YEŞİLOVA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ SORULARI 1-) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ne göre ders süresi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 2. GRUP:MAKİNE MÜHENDİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 2. GRUP:MAKİNE MÜHENDİSİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE ELEKTRİK ĞITIM Ş PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ SINVI 2. GRUP:MKİNE

Detaylı

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV SİSTEMİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ ARALIK 2011 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 07.07.2009 tarih ve 27281

Detaylı

89 ve 102. Maddeler Altında Tüzük

89 ve 102. Maddeler Altında Tüzük ÖĞRETMENLER YASASI (2/198, 33/198, 11/1986, 32/1987, 14/1988 ve 34/1988 Sayılı Yasalar) 89 ve 102. Maddeler Altında Tüzük R.G.20 A.E.81 23.2.1990 Kısa İsim Tefsir Kapsam Amaç Ödüllendirme Teşekkür belgesi

Detaylı

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ DİKKAT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı

Detaylı

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası Tüm Kamu Personeli İçin GYS Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımı + Soru Bankası Memurluk, Şeflik, Uzmanlık, Şube Müdürlüğü ve Diğer Unvanlar Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

A) 3 B) 5 C) 7 D) 14

A) 3 B) 5 C) 7 D) 14 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 1 Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimler ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? A) Hizmet sunucusu

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI KİRAMİ REFİA ALEMDAROĞLU ANADOLU LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2017 SIRA NO TARİH ETKİNLİK SORUMLU BİRİM E Y L Ü L 1 05.09.2017 salı Öğretmenlerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 9. GRUP: MAKİNE TEKNİKERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 9. GRUP: MAKİNE TEKNİKERİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE ELEKTRİK ĞITIM Ş PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ SINVI 9. GRUP: MKİNE

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü görev ve sorumluluğu altında bulunan hizmetlerde,

Detaylı

2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ

2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ 2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 2009 2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİKLERİ ESKİ/YENİ KARŞILAŞTIRMALI SUNU 2013

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİKLERİ ESKİ/YENİ KARŞILAŞTIRMALI SUNU 2013 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİKLERİ ESKİ/YENİ KARŞILAŞTIRMALI SUNU 2013 HAZIRLAYAN GÜLŞAH ELKIRMIŞ PSİKOLOJİK DANIŞMAN/ REHBER ÖĞRETMEN YÜRÜLÜKTEN KALDIRILAN ESKİ YÖNETMELİKLER a) Ortaokul ve Ortaöğretim

Detaylı

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMU MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMU MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlenirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ME PERSONEL GENEL MÜÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMU MÜÜR YRIMILIĞI SINVI 31 EKİM 2009

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 015 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZİ ORTK (MZERET) SINVI 16 MYIS 015 Saat: 10.10 dı

Detaylı

T.C. 20 EYLÜL 2008 Saat:10.00. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav

T.C. 20 EYLÜL 2008 Saat:10.00. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ LET KNLIĞI EZ VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK YÜKSEKOKULU PERSONEL İŞLEMLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI İŞE BAŞLAMA VE İŞ AKIŞ ŞEMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK YÜKSEKOKULU PERSONEL İŞLEMLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI İŞE BAŞLAMA VE İŞ AKIŞ ŞEMASI İŞE BAŞLAMA VE İŞ AKIŞ ŞEMASI MESLEK YÜKSEK OKULUMUZDA PERSONELİN NAKLEN VE AÇIKTAN ATAMA NEDENİYLE GÖREVE BAŞLAMASI PERSONEL KİMLİK BİLGİ FORMU DOLDURULUP FOTOĞRAF YAPIŞTIRILIR MAL BİLDİRİMİ FORMUNUN

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 5 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun a göre aşağıdakilerden hangisi temel ilkelerden değildir? A) Sınıflandırma B) Kariyer C) ) Liyaket D) Tarafsızlık

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayın Tarihi: 28 Şubat 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. 20 EYLÜL 2008 Saat:10.00. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav

T.C. 20 EYLÜL 2008 Saat:10.00. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ LET KNLIĞI EZ VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C. 3. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ

T.C. 3. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ LET KNLIĞI EZ VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ME İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞ YRIMILIĞI YETERLİK SINVI dayın dı ve Soyadı : day

Detaylı

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ME PERSONEL GENEL MÜÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMU MÜÜRLÜĞÜ SINVI 1 KSIM 2009 Saat:10.00

Detaylı

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Yönetim Kurulu Kararı - Tarihi: 12.04.2016, Sayısı: 143 Genel Kurul Kararı - Tarihi: 17.05.2016, Sayısı: 416668568-050.01.04.01.01-2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Malatya

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI YÖNERGESİ ERZİNCAN 2016 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠLERĠ ATAMA VE YER

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠLERĠ ATAMA VE YER 28 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28573 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠLERĠ ATAMA VE YER DEĞĠġTĠRME YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEB MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: ŞEF

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEB MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: ŞEF T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ME MERKEZ VE TŞR TEŞKİLTI PERSONELİNİN GÖREVE YÜKSELME SINVI 1. GRUP:

Detaylı

Resmi Yazışma Kuralları

Resmi Yazışma Kuralları Resmi Yazışma Kuralları KAMU HİZMET STANDARTLARI STANDART DOSYA PLANI KAMU HİZMET ENVANTERİ KURUM KODLARI STANDART DOSYA PLANI NEDİR? (SDP) 2005/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ve Başbakanlık Devlet Arşivleri

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 1 (ÇARPANLAR VE KATLAR ) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

T.C. RİZE VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrencilerin Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. RİZE VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrencilerin Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM T.C. RİZE VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrencilerin Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Türk Millî

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete de yayım tarih ve sayısı: 16 Haziran 2009 27260 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ADAY ÖĞRETMEN Sınavlarına Hazırlık El Kitabı SORU BANKASI

ADAY ÖĞRETMEN Sınavlarına Hazırlık El Kitabı SORU BANKASI MEB 2017 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015-2016 Aday Öğretmenlik Sınavı na Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların 60'ın üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. Millî Eğitim Bakanlığı ADAY

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 4 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BAYRAK TÖRENLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BAYRAK TÖRENLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BAYRAK TÖRENLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki resmî/özel örgün eğitim okul/kurumları

Detaylı

Yedek aday gösterme zorunluluğu grup olaak seçimlere girmenin önünde bir engel olarak anlaşıldığından bu konuda düzenleme yapılmıştır.

Yedek aday gösterme zorunluluğu grup olaak seçimlere girmenin önünde bir engel olarak anlaşıldığından bu konuda düzenleme yapılmıştır. ESKİ METİN YENİ METİN GEREKÇE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ *(Değişik R.G.: 17/09/2007-26646) YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ *(Değişik R.G.: 17/09/2007-26646) Oda Organlarının

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SORULARI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SORULARI 1. I- Uyarma II- Kınama III- Aylıktan Kesme IV- Kademe İlerlemesinin Durdurulması V- Görevinden Çekilmiş Sayılma VI- Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma VII- Kamu Görevinden Çıkarma Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 06.12.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26722 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin mesleki ve teknik yönden yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve

Detaylı

BİLGİ NOTU. : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği

BİLGİ NOTU. : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği BİLGİ NOTU KONU : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği 1- Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği, 23 Kasım 2012 gün 28476 sayılı Resmi

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

son 6 ayda 03 Aralık 2017 Pazar günü saat 14:00 de

son 6 ayda 03 Aralık 2017 Pazar günü saat 14:00 de Üniversitemiz personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12.maddesi

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ Cuma, 23 Kasım 2012 07:32 23 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28476 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZÜRLÜ PERSONEL SINVI dayın dı ve Soyadı

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28360

Resmî Gazete Sayı : 28360 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28360 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 20/3/2012

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : 1-Bursa Büyükşehir Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 11/06/2003 Sayı: 25135 Düzeltme Yapılan Resmi Gazete Tarih: 01/07/2003 Sayı: 25155 (Mükerrer) BİRİNCİ

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 0-06 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ EYLÜL AYI ÇALIŞMANIN ADI/TÜRÜ TARİHİ-SAATİ Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları 0 06 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı;.Öğretmenler

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU 8331 CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2016-2017 SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 MATEMATİK Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan unvanlı kadrolar için Bakanlığımız ile MEB arasında imzalanan protokol

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR)

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI ÖZEL HĐZMET ĐÇĐ EĞĐTĐM MERKEZLERĐ YÖNETMELĐĞĐ

MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI ÖZEL HĐZMET ĐÇĐ EĞĐTĐM MERKEZLERĐ YÖNETMELĐĞĐ MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI ÖZEL HĐZMET ĐÇĐ EĞĐTĐM MERKEZLERĐ YÖNETMELĐĞĐ Resmî Gazete de yayım tarih ve sayısı: 23 Ekim 2009-27385 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI 1) GENEL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TÜRKİYE ELEKTRİK ĞITIM Ş PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ SINVI 8. GRUP: ELEKTRİK

Detaylı

- Aday Öğretmen Sınavına Hazırlık Sitesi Kaliteli Özgün Sorular

- Aday Öğretmen Sınavına Hazırlık Sitesi Kaliteli Özgün Sorular 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre mesleklerine ait öğrenimini bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek,

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE SINIF GEÇME VE DERS BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ PUANLAR VE DERECELERİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE SINIF GEÇME VE DERS BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ PUANLAR VE DERECELERİ 1 BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE SINIF GEÇME VE DERS BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ PUANLAR VE DERECELERİ YAZILI VE UYGULAMALI SINAVLAR Puan 85,00-100,00 Pekiyi 70,00-84,99

Detaylı

T.C. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MİLLÎ SVUNM BKNLIĞI KRYKIT İKML ve NTO POL TESİSLERİ İŞLETME BŞKNLIĞI

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEB MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: ŞEF

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEB MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: ŞEF T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ME MERKEZ VE TŞR TEŞKİLTI PERSONELİNİN GÖREVE YÜKSELME SINVI 1. GRUP:

Detaylı

YAZIŞMA VE DOSYALAMA USULLERİ SORULARI

YAZIŞMA VE DOSYALAMA USULLERİ SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi resmi yazının tanımıdır? a) Resmi yazı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişiler arasında iletişimi sağlamak amacıyla yazılan yazıları ifade eder. b) Resmi yazı, kamu kurum

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026) -2135- TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 20.4.2000 Sayı:24026) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1. - 17.6.1992 tarihli

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

Sİ SINAV Y Ö ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Sİ SINAV Y Ö ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ÜNİV ARA ER NK İM MERKE Z ET N Sİ SINAV Y Ö TE Sİ İ ASYM A ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Detaylı

T.C. 4. GRUP: ELEKTRONİK TEKNİSYENİ

T.C. 4. GRUP: ELEKTRONİK TEKNİSYENİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ LET KNLIĞI EZ VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

Adli Yazışmalar Ders Notları

Adli Yazışmalar Ders Notları Adli Yazışmalar Ders Notları Bu dersin amacı resmi yazışma kurallarını belirlemek ve bilgi-belge alışverişinin sağlıklı, hızlı düzenli ve güvenilir olmasını sağlamaktır. Bu dersin içerdiği kurallar tüm

Detaylı

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ LÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde; 657

Detaylı