Veri Yapıları 2010 Java Programlama Diline Giriş. Doç. Dr. Aybars UĞUR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Veri Yapıları 2010 Java Programlama Diline Giriş. Doç. Dr. Aybars UĞUR"

Transkript

1 Veri Yapıları 2010 Java Programlama Diline Giriş Doç. Dr. Aybars UĞUR

2 Bölüm 1 GİRİŞ

3 Java Java, ilk olarak Sun Microsystems tarafından geliştirilen nesne yönelimli programlama dilidir yılında piyasaya sürülmüştür. James Gosling, Haziran 1991 de Oak adıyla geliştirmiştir. Platform bağımsızlığı (programı bir kere yaz, derle ve her platformda çalıştır), tasarım amaçlarındandır. Birçok donanım, işletim sistemi ve platformda çalışabilmektedir. 3

4 Önemli Java Gerçekleştirimleri Sürüm Ad Açıklama JDK 1.1 (1995) Java 1.0 İlk sürüm J2SE 1.2(1998) J2SE 5.0(2004) J2SE Java 2 J2SE Tiger J2SE (Java 2 Platform, Standard Edition) J2EE (Java 2 Platform, Enterprise Edition) J2ME (Java 2 Platform, Micro Edition). Generic yapılar, Autoboxing/Unboxing Gelişmiş for döngüsü, Varargs (Değişken sayıda argüman) J2SE 6 (2006 sonu) : Mustang J2SE 7 (Ağustos ) : Dolphin Son gelişmeler için : 4

5 JVM ve Bytecode JVM (Java Virtual Machine) veya Java Sanal Makinesi: Java nın özgün sanal makine modelini gerçekleştiren bilgisayar programları ve yapılarından oluşan bir bütündür. Java Bytecode adı verilen, bilgisayar ara dilini kabul eder. Bir programın bytecode u, Java dili derleyicileri tarafından üretilir. 5

6 İlk Java Programı Prog1 adlı java programı : class Prog1 { public static void main(string args[]) { System.out.println("Merhaba"); } } ekrana merhaba yazdırmaktadır. 6

7 Java Uygulaması Java programlarında // Satırın geri kalan kısmının açıklama satırı olduğunu gösterir. Geleneksel /* Açıklama */ işaretleri de özellikle çok satıra yayılan açıklamalarda kullanılır. Deyimler ; ile sonlandırılmalıdır. Her java programı en az bir sınıf tanımı içermelidir. 7

8 Java Programının Çalıştırılması JVM i (Java Virtual Machine) açmak üzere Java komutu kullanıldığında işletilen bilgisayar programına Java uygulaması (application) denilir. Kaynak Kod Prog1.java DERLEME javac derleyicisi Byte Kod Prog1.class class Prog1 { public static void main(string args[]) { System.out.println("Merhaba"); } } > javac Prog1.java Byte Kod Prog1.class a ÇALIŞTIRMA java yorumlayıcısı > java Prog a JVM tarafından yorumlanabilir. > Merhaba 8

9 Entegre Geliştirme Ortamları Programların IDE (Integrated Development Environment) kullanılarak yazılması, işletilmesi, test edilmesi ve hatalardan arındırılması kolay olduğu için, bu şekilde uygulama yazılması işlemine RAD (Rapid Application Development) adı verilmektedir. Eclipse (http://www.eclipse.org/) NetBeans (http://www.netbeans.org/products/platform/) JDeveloper (from Oracle) IntelliJ (JetBrains) JCreator (http://www.jcreator.com/) 9

10 Bölüm 2 JAVA da VERİ TİPLERİ

11 Veri Tipleri Java da iki tür veri tipi vardır: Temel Referans İki tür veri tipi arasındaki fark atama işlemi sırasında ortaya çıkar. Temel tipteki bir değişkenin diğer bir değişkene ataması sırasında veri kopyalanır. Referans değişkeninin diğer bir değişkene ataması sırasında ise, her iki değişken de aynı veriyi gösterir. Referanslar, C/C++ işaretçilerine (pointer) benzerler. Diziler ve Nesnelerin tümü referans veri tipindedir. 11

12 Java da Temel Veri Tipleri Type Size in bits Values boolean 1 true or false byte to +127 char 16 Unicode short 16 integer int 32 integer long 64 integer float 32 float double 64 double 12

13 Temel Veri Tiplerinin Sınırları Tamsayıların Sınırları Ondalıklı Sayıların Sınırları 13

14 Java nın 8 Temel Veri Tipi Type Size in bits Values Standard boolean 8 true or false char 16 \u0000 to \uffff (ISO Unicode character set) byte to +127 short 16 32,768 to +32,767 int 32 2,147,483,648 to +2,147,483,647 long 64 9,223,372,036,854,775,808 to +9,223,372,036,854,775,807 float E+38 to E+38 double E+308 to E+308 (IEEE 754 floating point) (IEEE 754 floating point) Sarmalayıcı (Wrapper) Sınıflar java.lang.byte java.lang.short java.lang.integer java.lang.long java.lang.float java.lang.double java.lang.character java.lang.boolean 14

15 ASCII ve UNICODE Karakter Setleri ASCII, 8 bit kodlama düzenindedir ve en yaygın karakter setidir. 256 karakterle sınırlıdır. Unicode, 16 bitlik kodlama düzenindedir ve karakterlik sahası vardır. Java programlama dili Unicode u kullanır. 15

16 İkiye Tümleyen (Two s Complement) İkiye tümleyen, negatif sayıları İkili sayılar içerisinde göstermek için kullanılan bir yöntemdir. İlave bir + ve sembolüne ihtiyaç duyulmaz. İkili (binary) bir sayının ikiye tümleyeni (two s complement), sayının ikinin üssünden çıkartılması ile elde edilir (n bitlik ikinin tümleyeni için, 2 N den çıkarılır). Negatif sayıların ikili kodlanması esnasında ikiye tümleme metodu kullanılmadığı taktirde, sayının işareti için ayrı bir bit harcanması gerekir. Birbirinden farklı işarete sahip birden fazla 0 sayısının oluşmasına sebep olur. Bitlerin değerlerini ve anlamlarını değerlendirecek bir yönetimdenetim mekanizması kullanılması gerekir. 16

17 8 Bitlik İkinin Tümleyeni Tamsayılar A two's-complement system or two's-complement arithmetic is a system in which negative numbers are represented by the two's complement of the absolute value. Pozitif Sayılar doğal şekildedir: this system is the most common method of representing signed integers on computers. In such a system, a number is negated (converted from positive to negative or vice versa) by computing its two's complement. Sınırları : [-2 N-1 2 N-1-1] 17

18 Java Byte Data Type Decimal 8 bit Binary Invert add 1 for Twos Complement Decimal

19 IEEE 754 Standard for Floating-Point Arithmetic IEEE Kayan Nokta Aritmetiği Standardı, kayan noktalı sayıların gösteriminde en çok kullanılan standarttır. IEEE 754 standardına göre sayılar tek duyarlı (32 bit) ve çift duyarlı(64 bit) şekilde gösterilebilirler. 19

20 IEEE 754 : Tek Duyarlı Gösterim Tek duyarlı gösterimde sayı 32 bitle ifade edilir. Bu bitlerden biri işaret, 8'i üs 23 tanesi ise anlamlı kısmın gösterimi için kullanılır. Tek duyarlı gösterimde üs için kaydırma değeri = 127 olarak hesaplanır. 1 bit 8 bit 23 bit İşaret sign Üs exponent Anlamlı Kısım fraction 20

21 IEEE 754 : Tek Duyarlı Gösterim Tek duyarlı gösterimde 6,375 sayısını temsil etmek istersek : 6 (110) 2 0,375 2 = 0,75 0,75 2 = 1,5 0,5 2 = 1,0 0,375 = (0,011) 2 6,375 = (110,011) 2 Sayıyı olağan duruma getirirsek : 110,011 = 1,10011x2 2 Sayı > 0 olduğundan işaret biti : 0 Sayının üst değerinin saptırılmış hali : = = Anlamlı kısım : Sayı son olarak : şeklinde ifade edilir. 21

22 IEEE Tek Duyarlı Gösterimdeki Bir Sayının Onluk Düzendeki Değerinin Bulunması v = s 2 e m where s = +1 (positive numbers and +0) when the sign bit is 0 s = 1 (negative numbers and 0) when the sign bit is 1 e = exponent 127 (in other words the exponent is stored with 127 added to it, also called "biased with 127") m = 1.fraction in binary (that is, the significand is the binary number 1 followed by the radix point followed by the binary bits of the fraction). Therefore, 1 m < 2. (1+fraction) v = +1 * 2 2 * (1,10011) 2 = 6, ,5+ 0, ,03125 = 1,

23 IEEE 754 : Çift Duyarlı Gösterim Çift duyarlı gösterimde sayı 64 bitle ifade edilir. Bu bitlerden biri işaret, 11'i üs ve 52 tanesi de anlamlı kısmı ifade etmek için kullanılır. Bu gösterimde üs için sapma değeri = 1023 olarak hesaplanır. 1 bit 11 bit 52 bit İşaret sign Üs exponent Anlamlı Kısım fraction 23

24 Değişkenler - I Tip değişken ismi int sayi1; // int veri tipidir. /* sayi1 değişkeninin tamsayı tipinde olduğunu belirtir */... sayi1=5; float sayi=5.7f; 24

25 Değişkenler - II Değişkenler, tanımlandıkları gibi değer alırlar: int a = -5; double b = 10.3; Aynı satırda birden çok değişken tanımı yapılabilir. C++ programlama Dilinde olduğu gibi değişkenler, herhangi bir yerde tanımlanabilir. Metodun en üstünde tanımlanma zorunluluğu yoktur. Değişkenlerin, gerekli olduğu yerde tanımlanması uygundur. Java Dilinde değişkenlerin kullanılmadan önce değerleri olması gerekir. Değişkenler sadece tanımlandıkları blokta kullanılabilirler. 25

26 Veri Tipi Dönüştürme (Casting) Daha geniş bir tipi, daha dar bir veri tipine dönüştürürken casting yapmak gerekir. double sayi1=5; // float sayi2 = sayi1; // Yanlış float sayi2 = (float)sayi1; // Doğru double sayi3 = sayi2; /* Geniş tip olduğundan problem yok */ 26

27 Yazdırma Komutu System.out.print ve System.out.println System.out.print( Merhaba ); System.out.println( Java Dili ); Merhaba Java Dili System.out.println( \nortalama="+57); System.out.println(5); int sayi = 5; System.out.println("Sayi\tKaresi"); System.out.println(sayi+"\t"+(sayi*sayi)); Sayi Karesi 5 25 System.out.printf (J2SE 5.0 ın yeni özelliklerindendir) String str = "Java"; double versiyon = 5.0; System.out.printf("Merhaba %s %f ", str, versiyon); 27

28 Java da Klavyeden Okuma import java.util.scanner; class Dene { public static void main(string args[]) { Scanner str = new Scanner(System.in); int i = str.nextint(); } } System.out.println(""+(i*i)); Ayrıntılar için : 28

29 OPERATÖRLER - I Hesaplamalarda kullanılan operatörler : Aritmetik : +, -, *, /, % (Mod, kalan), ++, -- Mantıksal : &&,,!, &,,... İlişkisel : == (eşittir)!= (eşit değildir) >, <, >=, <= 29

30 OPERATÖRLER - II Atama Operatörü : değişken = deyim; int x = 5; double sayi = -3.5; int a, b, c; a=b=c=100; // Atama zinciri Bileşik Atamalar : +=, -=, *=, /=,... x-=10; // x = x - 10 ile eşdeğer 30

31 Operatörler ve Öncelik Sırası Gruplama Operatorler Postfix []. (params) exp++ exp-- Unary ++exp --exp +exp -exp ~! Creation, cast new (type)exp Multiplicative * / % Additive + - Shift << >> >>> Relational < > <= >= instanceof Equality ==!= Bitwise AND & Bitwise EXOR ^ Bitwise OR Logical AND && Logical OR Conditional?: Assignment = *= /= %= += -= >>= <<= >>>= &= ^= = 31

32 Bölüm 3 YAPISAL PROGRAMLAMA ve DENETİM YAPILARI

33 YAPISAL PROGRAMLAMA Yapısal Programlamada üç tür denetim yeterlidir: Sıra (Sequence) Seçim (Selection) Tekrar (Repetition) Sıralı işletim? 33

34 PROGRAM DENETİM YAPILARI SEÇİM YAPILARI if if/else switch TEKRAR YAPILARI (Döngüler) while do/while for 34

35 SEÇİM YAPILARI : IF if (koşul) ifade if(notu>=60) System.out.println("Geçti"); Koşul : boolean veri tipindedir. true veya false olabilir. int notu=65, sayac=0; if(notu>=60) // İfade bloğu { System.out.println("Gecti"); sayac++; }; 35

36 SEÇİM YAPILARI : IF/ELSE if (koşul) ifade; else ifade; if(notu>=60) System.out.println("Gecti"); else System.out.println("Kaldı"); 36

37 CONDITIONAL OPERATOR (?:) System.out.println(notu>=60? "Geçti":"Kaldı"); Eşdeğer ifade : if (notu>=60) System.out.println("Geçti"); else System.out.println("Kaldı"); 37

38 IF-ELSE-IF MERDİVENİ (CASCADING IF) if(koşul) ifade else if (koşul) ifade else if (koşul) ifade... else ifade; if (notu>=90) str = A ; else if (notu>=80) str = B ; else if (notu>=70) str = C ; else if (notu>=60) str = D ; else str = E ; System.out.println(str); 38

39 SEÇİM YAPILARI : SWITCH Çoklu Seçim switch (deyim) { case sabit1: ifade1; break; case sabit2: ifade2; break;... default : ifade; break; } int sayi = 4; switch(sayi) { case 0 : System.out.println(" Sayı 0"); break; case 1 : System.out.println(" Sayı 1"); break; case 2 : System.out.println(" Sayı 2"); break; default : System.out.println("X"); break; 39

40 DÖNGÜLER : FOR sayac : kontrol değişkeni olmak üzere, for(int sayac=0; sayac<10; ++sayac) ifade for(başlangıç; devam koşulu; kontrol değişkeni değişimi) ifade for(int sayac=0; sayac<10; ++sayac) { } ifadeler 40

41 DÖNGÜLER : WHILE ve DO-WHILE while(koşul) ifade do { ifadeler } while (koşul); int sayac=1, toplam=0; while(sayac<10) { toplam+=sayac; sayac++; }; 41

42 DÖNGÜDEN ÇIKMAK : BREAK for(int x=1; x<10; ++x) { } toplam+=x; if (x==5) break; System.out.println("1 ile 5 arasındaki sayıların toplamı = "+toplam); break sadece en içteki döngüden çıkar. 42

43 DÖNGÜDE ERKEN TEKRAR : CONTINUE 1 ile 100 arasındaki tek sayıları yazan program : for(int i=0; i<100; ++i) { if ( (i%2)!=1) continue; System.out.println(i); } 43

44 Mantıksal Operatörler VE : Conditional AND && VEYA : Conditional OR if ( (yas>50) && (boy>170) ) ; Conditional ve/veya, kısa devre hesaplaması yapabilir. VE : Boolean Logical AND & VEYA : Boolean Logical OR if ( (yas>50) && (boy>170) ) ; Boolean mantıksal ve/veya, tüm operand ları hesaplar. 44

45 Bölüm 4 DİZİLER

46 DİZİLER - I Dizi (array), aynı tipteki değişkenler topluluğudur. int[] arr = new int[10]; int[] dizi = {5,7,12,2,9,8,14,21,-6,5}; double[] sayilar; sayilar = new double[5];

47 Diziler - II Diziler, temel veri tipi listesi veya referans listesi içerebilirler. Diziler, köşeli parantezlerle ifade edilirler : [] Köşeli parantezler veri tipinden sonraya yerleştirildiğinde, tüm değişkenleri dizi olarak tanımlar: int[] sayilar, numaralar; Köşeli parantezlerin değişkenden sonraya yerleştirilmesi sadece o değişkeni dizi yapar: int sayilar[], sayac; 47

48 Diziler - III Diğer referans tipleri (nesneler) gibi diziler de, ya bazı verileri gösteriyordur veya hiçbir yere işaret etmiyordur. Hiçbir yeri göstermiyorsa, int sayilar[] = null; şeklinde olduğu gibi tanımlanmalıdır. Bellekten 15 tamsayılık yer ayırmak için : sayilar = new int[15]; şeklinde kullanılabilir. new operatöründen sonraki veri tipi, tanımlı değişkenin veri tipi ile aynı olmalıdır. Java dizinin her elemanına default olarak 0 değerini atar. 48

49 DİZİ KULLANIM ÖRNEKLERİ dizi[2]++; dizi[3]=dizi[1]+dizi[2]; System.out.println(dizi[5]); Dizi elemanlarının toplamını bulduran programı yazınız : dizi.length kullanınız! 49

50 İKİ BOYUTLU DİZİLER (MATRİSLER) M x N M satır, N sütun M=4 tablo N=3 Oluşturulması : int[][] tablo = new int[4][3]; Kullanımı : tablo[0][2] 50

51 ÇOK BOYUTLU DİZİLER Tip [] [] isim = new tip[büyüklük1]...[büyüklükn] Tip isim[] [] = new tip[büyüklük1]...[büyüklükn] Örnek : float cbdizi[][][][]; // 4 boyutlu dizi cbdizi = new float[3][4][2][6]; 51

52 STRING LER ve KARAKTER DİZİLERİ Karakter dizisi : Karakterlerden oluşan dizidir. char harfdizi[] = { T', 'e', s', t' }; for(int i=0; i<harfdizi.length;++i) System.out.println(harfDizi[i]); String : Karakter dizisinden farklıdır. Çok sayıda metot içerir. Java nın String sınıfı kullanılır. String str = "Merhaba"; System.out.println(str); str = new String(harfDizi); System.out.println(str); 52

53 Dizilerden Oluşan Diziler int[][] list = new int[10][]; list[0] = new int[5]; list[1] = new int[10]; list[1][6] = 23; list[0][6] = 23; /* Hata! Exception in thread "main" java.lang.arrayindexoutofboundsexception: 6 at Ornek3.main(Ornek3.java:34) */ 53

54 Bölüm 5 METOTLAR

55 BÖL ve ÇÖZ (Divide and Conquer) Yazılım Mühendisliği deneyimleri, büyük programlar geliştirmenin en iyi yolunun küçük program parçaları (modül) yazıp onları birleştirmek olduğunu göstermiştir. Böl ve Çöz olarak bilinen bu yöntem aynı zamanda, hatalardan arındırmayı, programı gelişen şartlara göre büyütmeyi, değişiklikler yapmayı kolaylaştırmak ve anlaşılırlığı artırmak gibi birçok avantajı da beraberinde getirmektedir. Java da temel modüller, sınıf (class) ve metotlardır (method). Metotlar yazılım içinde yeniden kullanılarak kodu ve yazılım geliştirme süresini kısaltmaktadır. 55

56 METOTLAR (METHOD) Bir işlemin yapılması için bir veya daha fazla ifade kullanmak gerekir. Verilen bir matrisi ekrana yazdırmak gibi. İlgili kodu yazdir() adını verdiğimiz bir metot içine yazarak istediğimiz zaman, ismi ile çağırabiliriz. Java, matematik hesaplamalarını, string, karakter, girdi/çıktı işlemlerini ve diğerlerini yapmak için hazır sınıflar ve metotlar içermektedir. Ayrıca değişik alanlarda hazırlanmış veya kendimizin daha önceden hazırladığı metotları da kullanmak mümkündür. Hazır veya kullanıcı tanımlı paketleri, import java.util.random; import java.util.*; biçimlerinde görüldüğü gibi import kullanılarak yüklenirler. 56

57 Java Paketleri Hazır Java paketleri içerisinde, birçok sınıf mevcuttur. java.applet java.awt java.awt.event java.io Java.lang Java.net Java.text Java.util Java.swing Java.swing.event Java.lang paketi, Java da çok kullanılan sınıfları içerir. Bu paketteki java.lang.math sınıfı içerisinde bulunan bazı sahalar ve metotlar sonraki slaytlarda gösterilmiştir. (Sadece lang paketine özgü olarak, kullanıcının getirme import zorunluluğu yoktur) 57

58 Field Summary static double E static double PI Method Summary static double abs(double a) Returns the absolute value of a double value. static float abs(float a) Returns the absolute value of a float value. static int static long abs(int a) Returns the absolute value of an int value. abs(long a) Returns the absolute value of a long value. static double acos(double a) Returns the arc cosine of a value; the returned angle is in the range 0.0 through pi. static double asin(double a) Returns the arc sine of a value; the returned angle is in the range -pi/2 through pi/2. static double atan(double a) Returns the arc tangent of a value; the returned angle is in the range - pi/2 through pi/2. static double atan2(double y, double x) Returns the angle theta from the conversion of rectangular coordinates (x, y) to polar coordinates (r, theta). static double ceil(double a) Returns the smallest (closest to negative infinity) double value that is greater than or equal to the argument and is equal to a mathematical integer. static double cos(double a) Returns the trigonometric cosine of an angle. static double exp(double a) Returns Euler's number e raised to the power of a double value. static double floor(double a) Returns the largest (closest to positive infinity) double value that is less than or equal to the argument and is equal to a mathematical integer. 58

59 Hazır java.lang.math sınıfının bazı metotları static double log(double a) Returns the natural logarithm (base e) of a double value. static double log10(double a) Returns the base 10 logarithm of a double value. static double max(double a, double b) Returns the greater of two double values. static double min(double a, double b) Returns the smaller of two double values. static double pow(double a, double b) Returns the value of the first argument raised to the power of the second argument. static long round(double a) Returns the closest long to the argument. static double sin(double a) Returns the trigonometric sine of an angle. static double sqrt(double a) Returns the correctly rounded positive square root of a double value. static double tan(double a) Returns the trigonometric tangent of an angle. static double todegrees(double angrad) Converts an angle measured in radians to an approximately equivalent angle measured in degrees. static double toradians(double angdeg) Converts an angle measured in degrees to an approximately equivalent angle measured in radians. 59

60 METOTLARIN GENEL BİÇİMİ erişim dönüş_tipi isim(parametre listesi) { metodun gövdesi } Erişim : public, private gibi Dönüş_tipi : metodun döndürdüğü veri tipi. Değer döndürmüyorsa void. Parametre listesi :, lerle ayrılmış tip ve parametre ismi. 60

61 Değer Döndürmeyen Metotlar void metotları public void yazdir() { System.out.println("Merhaba"); } Çağrılması : yazdir(); 61

62 Değer Döndüren Metotlar public int topla(int a, int b) { return (a+b); } Çağrılması : int y=topla(5,6); Metodun iki de parametresi var. 62

63 Parametre, Argüman, Return Argüman : Metoda aktarılan değer Parametre : Argümanı kabul eden değişken Return : Metottan çıkmak veya geri dönmek 63

64 Değişkenlerin Kapsama Alanı { int x = 5; if(sayi>5) { int y = 12; } // y tanımlı değil // x tanımlı } y değişkeninin tanımlı olduğu bölge for(int i=0; i<5; ++i) System.out.println(i); i=10; // Hatalı! 64

65 Metotlar Örnek 1 int dizi[] = { 5,6,7,8 }; veya benzer şekilde verilen bir tamsayı dizisinin elemanlarının toplamını bulan metodu içeren java programını yazınız. class DiziTopla { public static void main(string args[]) { int dizi[] = { 5,6,7,8 }; System.out.println(topla(dizi)); } public static int topla(int dizi[]) { int toplam = 0; for(int i=0; i<dizi.length; ++i) toplam+=dizi[i]; return toplam; } } 65

66 Metotlar Örnek 2 class Ornek2 { public static void main(string args[]) { String str = "test"; nyazdir(str,10); } } public static void nyazdir(string str, int n) { for(int i=0; i<n; ++i) System.out.println(str); } 66

67 Metotlar Örnek 3 Faktöriyel class Ornek3 { public static String f(int n) { int carpim = 1; if (n<0) return "Invalid Input For Function"; else } } for(int i=1; i<=n;++i) carpim*=i; return ""+carpim; public static void main(string args[]) { int sayi = 5; System.out.println(f(sayi)); } Sayı döndüren faktöriyel fonksiyonunu yazınız. 67

68 Geliştirilmiş for (enhanced for) Java 5.0 ile gelen bir özelliktir. For ( parameter : arrayname) Statement İki parçadan oluşur : Type and identifier : int sayi gibi arrayname : dolaşılacak (iterate) dizi Ayrıca, diziler dışında koleksiyonların da dolaşılmasını sağlar. 68

69 Varargs Varargs (Variable arguments), bir metodun değişken sayıda parametre alabilmesidir. Java 5.0'ın sunduğu kolaylıklardan biridir. Aynı amaçla dizi de kullanılabilir ama elemanları diziye yerleştirmekten kurtarır. Değerler metot içine dizi olarak gelir. Bir metotta sadece 1 varargs bulunabilir. class DegSayParametre { public static void merhabalar(string... names) { for (String name : names) { System.out.println("Merhaba " + name); } } public static void main(string[] args) { merhabalar("ali", "Veli", "Ayse"); } } Merhaba Ali Merhaba Veli Merhaba Ayse 69

MAT213 Bilgisayar Programlama I. Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Emrah Akyar Sunum #1

MAT213 Bilgisayar Programlama I. Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Emrah Akyar Sunum #1 MAT213 Bilgisayar Programlama I Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Emrah Akyar Sunum #1 Başarı Değerlendirilmesi Sınav Yüzdesi Türü Ders Notu Kullanımı * 1. Ara sınav 20 Klasik Serbest

Detaylı

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1

Görsel Programlama DERS 03. Görsel Programlama - Ders03/ 1 Görsel Programlama DERS 03 Görsel Programlama - Ders03/ 1 Java Dili, Veri Tipleri ve Operatörleri İlkel(primitive) Veri Tipleri İLKEL TİP boolean byte short int long float double char void BOYUTU 1 bit

Detaylı

// hataları işaret eden referans

// hataları işaret eden referans System sınıfı java.lang.object java.lang.system public final class System extends Object System sınıfı, java.lang paketi içindedir. Platformdan bağımsız olarak sistem düzeyindeki eylemleri belirleyen dingin

Detaylı

1. Aşağıdaki program parçacığını çalıştırdığınızda result ve param değişkenlerinin aldığı en son değerleri ve programın çıktısını yazınız.

1. Aşağıdaki program parçacığını çalıştırdığınızda result ve param değişkenlerinin aldığı en son değerleri ve programın çıktısını yazınız. 1. Aşağıdaki program parçacığını çalıştırdığınızda result ve param değişkenlerinin aldığı en son değerleri ve programın çıktısını yazınız. [10 puan] int param = 30; int result = 300; if (param > 45) result

Detaylı

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı. Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN NESNE TABANLI PROGRAMLAMA Java Değişkenler ve Veri Tipleri Operatörler JAVA Java Java SUN bilgisayar şirketince

Detaylı

Java dili, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli denetleyici türlerine sahiptir.

Java dili, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli denetleyici türlerine sahiptir. PART 5 5. Denetleyici Türleri Java dili, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli denetleyici türlerine sahiptir. Java Erişim Kontrol Denetleyicileri (Access Control Modifiers) Erişim Harici Denetleyiciler

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

2 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI

2 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

Eclipse, Nesneler ve Java 2 Java Nereden Çıktı? 2

Eclipse, Nesneler ve Java 2 Java Nereden Çıktı? 2 1 Eclipse, Nesneler ve Java 2 Java Nereden Çıktı? 2 Eclipse Mimarisi 4 Java Teknolojisine Genel Bir Bakış 6 Taşınabilirlik 6 Java Derleyicisi ve Bytecode 6 Java Sanal Makinası (Java Virtual Machine - JVM)

Detaylı

Görsel Programlama. Temel Veri Tipleri, Değişkenler, Operatörler, Akış Kontrolü, Sınıflar, Metotlar, Paketler ve JavaDoc

Görsel Programlama. Temel Veri Tipleri, Değişkenler, Operatörler, Akış Kontrolü, Sınıflar, Metotlar, Paketler ve JavaDoc Görsel Programlama Temel Veri Tipleri, Değişkenler, Operatörler, Akış Kontrolü, Sınıflar, Metotlar, Paketler ve JavaDoc Sözcüksel Kurallar Java programları aşağıdaki bileşenlerin bir kolleksiyonudur: Boşluk

Detaylı

Temel Kavramlar BBS-515 Nesneye Yönelik Programlama

Temel Kavramlar BBS-515 Nesneye Yönelik Programlama Temel Kavramlar BBS-515 Nesneye Yönelik Programlama Ders #2 (2 Kasım 2009) İçerikç Geçen hafta: Nesneye yönelik programlama Ne demektir, nasıl ortaya çıkmıştır? Nesneye yönelik dil olarak JAVA ve ilişkili

Detaylı

İçerik. Temel Kavramlar. Nesne Nedir? 1. Nesne : Örnek. Nesne Nedir? 2. Geçen hafta: Bu hafta: BBS-515 Nesneye Yönelik Programlama

İçerik. Temel Kavramlar. Nesne Nedir? 1. Nesne : Örnek. Nesne Nedir? 2. Geçen hafta: Bu hafta: BBS-515 Nesneye Yönelik Programlama İçerik Temel Kavramlar BBS-515 Nesneye Yönelik Programlama Geçen hafta: Nesneye yönelik programlama Ne demektir, nasıl ortaya çıkmıştır? Nesneye yönelik dil olarak JAVA ve ilişkili kavramlar Bu hafta:

Detaylı

Ders - 7 while döngüsü

Ders - 7 while döngüsü Ders - 7 while döngüsü import java.util.scanner; public class StringKiyaslama { public static void main(string[] args) { Scanner klavye=new Scanner(System.in); Oncelikle Lab icin bir aciklama System.out.println("1.

Detaylı

BĠLGĠSAYAR PROGRAMLAMA II C++ Programlamaya GiriĢ http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/ Published by Juan Soulié

BĠLGĠSAYAR PROGRAMLAMA II C++ Programlamaya GiriĢ http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/ Published by Juan Soulié BĠLGĠSAYAR PROGRAMLAMA II C++ Programlamaya GiriĢ http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/ Published by Juan Soulié DERSİN WEB SİTESİ: http://nucleus.istanbul.edu.tr/~bilprog2/ DeğiĢkenler ve Data Türleri

Detaylı

Mantıksal (Logic) Operatörler

Mantıksal (Logic) Operatörler Mantıksal (Logic) Operatörler Bilgisayar dillerinin hemen hepsinde, program akışını kontrol edebilmek ve yönlendirebilmek için mantıksal operatörler kullanılır. Java dilinde kullanılan mantıksal operatörler

Detaylı

BM102 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II LABORATUVAR UYGULAMALARI. 3Hafta

BM102 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA II LABORATUVAR UYGULAMALARI. 3Hafta Ön bilgi: Özyineli fonksiyon tanımlanabilmeli. Dizilerin fonksiyon parametresi veya geri dönüş değeri olarak kullanımı bilinmeli. 1. Klavyeden girilen sayı n olmak üzere [1..n] aralığındaki sayıların toplamı

Detaylı

Programın Akışının Denetimi. Bir arada yürütülmesi istenen deyimleri içeren bir yapıdır. Söz dizimi şöyledir:

Programın Akışının Denetimi. Bir arada yürütülmesi istenen deyimleri içeren bir yapıdır. Söz dizimi şöyledir: Programın Akışının Denetimi Bir program komutların yazıldığı sırada akar. Ama çoğunlukla, bu akışı yönlendirmek gerekir. Bu iş için denetim yapılarını kullanırız. Bunlar iki gruba ayrılabilir: Yönlendiriciler

Detaylı

1 JAVASCRIPT NEDİR? 1

1 JAVASCRIPT NEDİR? 1 İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 JAVASCRIPT NEDİR? 1 2 TEST ORTAMINI TANIMAK (FİREFOX VE FİREBUG) 5 Firefox 6 Firebug 8 CSS Sekmesi 10 DOM Sekmesi 11 Net ve Çerezler Sekmeleri 11 Script Sekmesi 11 Konsol Sekmesi

Detaylı

MAT213 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I DERSİ Ders 1: Programlamaya Giriş

MAT213 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I DERSİ Ders 1: Programlamaya Giriş MAT213 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I DERSİ Ders 1: Programlamaya Giriş Yard. Doç. Dr. Alper Kürşat Uysal Bilgisayar Mühendisliği Bölümü akuysal@anadolu.edu.tr Ders Web Sayfası: http://ceng.anadolu.edu.tr/ders.aspx?dersid=101

Detaylı

Görsel Programlama DERS 01. Görsel Programlama - Ders01/ 1

Görsel Programlama DERS 01. Görsel Programlama - Ders01/ 1 Görsel Programlama DERS 01 Görsel Programlama - Ders01/ 1 Takdim Planı Nesneye Dayalı Programlama Kavramı Nesne, Sınıf Kavramı Java Programlama Dili Java Programlama Dili Temel Özellikleri Java Sürümleri

Detaylı

Programlama Dilleri. C Dili. Programlama Dilleri-ders02/ 1

Programlama Dilleri. C Dili. Programlama Dilleri-ders02/ 1 Programlama Dilleri C Dili Programlama Dilleri-ders02/ 1 Değişkenler, Sabitler ve Operatörler Değişkenler (variables) bellekte bilginin saklandığı gözlere verilen simgesel isimlerdir. Sabitler (constants)

Detaylı

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 3 Veri Yapıları. Mustafa Kemal Üniversitesi

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 3 Veri Yapıları. Mustafa Kemal Üniversitesi Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 3 Veri Yapıları Veri yapısı, bilginin anlamlı sırada bellekte veya disk, çubuk bellek gibi saklama birimlerinde tutulması veya saklanması şeklini gösterir. Bilgisayar

Detaylı

C Programlama Dilininin Basit Yapıları

C Programlama Dilininin Basit Yapıları Bölüm 2 C Programlama Dilininin Basit Yapıları İçindekiler 2.1 Sabitler ve Değişkenler......................... 13 2.2 Açıklamalar (Expresions)........................ 14 2.3 İfadeler (Statements) ve İfade

Detaylı

Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 fatihay@fatihay.net www.fatihay.net

Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 fatihay@fatihay.net www.fatihay.net Bilgisayar Programlama Ders 6 Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 fatihay@fatihay.net www.fatihay.net Fonksiyon Prototipleri Fonksiyon Prototipleri Derleyici, fonksiyonların ilk hallerini (prototiplerini)

Detaylı

BMÜ-101 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ LABORATUARI

BMÜ-101 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ LABORATUARI BİR BOYUTLU DİZİLER Amaçlar: 1. 1 BOYUTLU DİZİLERİ TANIMLAMAK 2. 1 BOYUTLU DİZİ UYGULAMALARI YAPMAK Örnek 5-1 Aşağıdaki program öğrenci notlarını bularak en iyi notu hesaplar. Harf notu şu şekilde hesaplanır:

Detaylı

Fonksiyonlar (Altprogram)

Fonksiyonlar (Altprogram) Fonksiyonlar (Altprogram) C Programlama Dili fonksiyon olarak adlandırılan alt programların birleştirilmesi kavramına dayanır. Bir C programı bir ya da daha çok fonksiyonun bir araya gelmesi ile oluşur.

Detaylı

PASCAL PROGRAMLAMA DİLİ YAPISI

PASCAL PROGRAMLAMA DİLİ YAPISI BÖLÜM 3 PASCAL PROGRAMLAMA DİLİ YAPISI 3.1. Giriş Bir Pascal programı en genel anlamda üç ayrı kısımdan oluşmuştur. Bu kısımlar bulunmaları gereken sıraya göre aşağıda verilmiştir. Program Başlığı; Tanımlama

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Editör Disk 1)Kaynak kodlar editör aracılığı ile oluşturulur. (.c) Kaynak dosya Önişleyici Disk 2)Önişleyici kodlar içerisindeki ilk işleme işini

Detaylı

KUYRUKLAR QUEUES. Doç. Dr. Aybars UĞUR

KUYRUKLAR QUEUES. Doç. Dr. Aybars UĞUR KUYRUKLAR QUEUES Doç. Dr. Aybars UĞUR Giriş Bu bölümde gerçek yaşamdaki kuyrukların bilgisayardaki gösterimleri üzerinde durulacaktır. Kuyruklar, eleman eklemelerin sondan (rear) ve eleman çıkarmaların

Detaylı

public static int Toplam int x, int y

public static int Toplam int x, int y static Kavramı 1 İçinde bulunduğu sınıftan nesne oluşturulmadan veya hiç bir nesneye referans olmadan kullanılabilen üyeler static olarak nitelendirilir. Metotlar ve alanlar static olarak tanımlanabilir.

Detaylı

Operatörler. 6.1 Operatör Nedir?

Operatörler. 6.1 Operatör Nedir? 6 Operatörler 6.1 Operatör Nedir? Operatör, bir veri tipi üzerinde tanımlı fonsiyondur. En basit örneği sayılar üzerindeki toplama işlemidir. 1 + 2 = 3 işleminde (+) simgesi bir operatördür. 1 ve 2 sayıları

Detaylı

1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 1 Problem Çözme 1 Algoritma 1 Algoritmada Olması Gereken Özellikler 2 Programlama Dilleri 6 Programlama Dillerinin Tarihçesi 6 Fortran (Formula Translator)

Detaylı

NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-1 DERS UYGULAMALARI (22 EYLÜL - 14 KASIM

NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-1 DERS UYGULAMALARI (22 EYLÜL - 14 KASIM NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-1 DERS UYGULAMALARI (22 EYLÜL - 14 KASIM 2014) //Class (Sınıf) // Sınıf (class) soyut veri tipidir. // Nesne (object) sınıfın somutlaşan bir cismidir. // static : nesnesi oluşturulmaz.

Detaylı

C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ

C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ C Dilinin Tarihçesi 1972 de Dennis Ritchie tarafından AT&T Bell Laboratuarlarında B dilinden geliştirildi. C dili konusundaki ilk kitap 1978 de Dennis Ritchie ve Brain Kernighan

Detaylı

Göstericiler (Pointers)

Göstericiler (Pointers) C PROGRAMLAMA Göstericiler (Pointers) C programlama dilinin en güçlü özelliklerinden biridir. Göstericiler, işaretçiler yada pointer adı da verilmektedir. Gösterici (pointer); içerisinde bellek adresi

Detaylı

Sunum İçeriği. Programlamaya Giriş 22.03.2011

Sunum İçeriği. Programlamaya Giriş 22.03.2011 Programlamaya Giriş Nesne Tabanlı Programlamaya Giriş ve FONKSİYONLAR Sunum İçeriği Nesne Tabanlı Programlama Kavramı Fonksiyon tanımlama ve kullanma Formal Parametre nedir? Gerçel Parametre nedir? Fonksiyon

Detaylı

Java C.Thomas Wu 2004b kitabından Türkçeleştirilerek ve örneklendirilerek hazırlanmıştır.

Java C.Thomas Wu 2004b kitabından Türkçeleştirilerek ve örneklendirilerek hazırlanmıştır. Ders İçeriği An introduction to Object-oriented programming with Java Third Edition Update Java C.Thomas Wu 2004b kitabından Türkçeleştirilerek ve örneklendirilerek hazırlanmıştır. Nesneye Yönelik Öğr.

Detaylı

C# Çalışma Örnekleri

C# Çalışma Örnekleri C# Çalışma Örnekleri namespace sabittanimlama class program static void main (String [] agrs ) const String s="merhaba "; Console.WriteLine(s); Console.readLine ; merhaba namespace calisma class program

Detaylı

BİL-142 Bilgisayar Programlama II

BİL-142 Bilgisayar Programlama II BİL-142 Bilgisayar Programlama II (C/C++) Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Giriş Kontrol Yapıları if Seçme Deyimi if... else Seçme Deyimi while Tekrar

Detaylı

10/17/2007 Nesneye Yonelik Programlama 3.1

10/17/2007 Nesneye Yonelik Programlama 3.1 Procedure-Based Programming in C++ Çoğu gerçek dünya problemleri binlerce kod satırı gerektirir ( MS Windows NT 5.0 25 million dan fazla kod satırından oluşmaktadır). Yazılımın tasarımı, kodlanması ve

Detaylı

B02.6 Karar Verme, Eşitlik ve Bağıntı Operatörleri

B02.6 Karar Verme, Eşitlik ve Bağıntı Operatörleri B02.6 Karar Verme, Eşitlik ve Bağıntı Operatörleri 49 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Çalıştırılabilir C ifadeleri ya bir işlem gerçekleştirir ( girilen verilerin toplanması

Detaylı

EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA

EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA 6. HAFTA EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN apaydin@beun.edu.tr EMYO Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu ALGORİTMA ÖRNEK1: İki sayının toplamı

Detaylı

Bigisayar Programlama

Bigisayar Programlama Bigisayar Programlama (GÜZ 2015) DERS-02: C de Programlamaya Giriş Yrd. Doç Dr. Yakup EMÜL Cumhuriyet Üniv., Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü yakupemul@cumhuriyet.edu.tr Ofis Saatleri :

Detaylı

1. HAFTA TEMEL KURULUM İŞLEMLERİ ve NESNE TABANLI PROGRAMLAMA KAVRAMLARI

1. HAFTA TEMEL KURULUM İŞLEMLERİ ve NESNE TABANLI PROGRAMLAMA KAVRAMLARI 1. HAFTA ve NESNE TABANLI PROGRAMLAMA KAVRAMLARI TMYO Bilgsayar Teknolojileri Uzaktan Eğitim Bölümü Nesne Tabanlı Programlama Zafer YAVUZ zaferyavuz@ktu.edu.tr Sunum İçeriği NESNE TABANLI PROGRAMLAMA JAVA

Detaylı

Yazılım Kodlama ve İ simlendirme Standartları v1.0

Yazılım Kodlama ve İ simlendirme Standartları v1.0 Yazılım Kodlama ve İ simlendirme Standartları v1.0 İçerik Yazılım Kodlama ve İsimlendirme Standartları... 2 1. Amaç... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Kapsam... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 3.

Detaylı

Örnek: İki fonksiyondan oluşan bir program. Fonksiyon Tanımı

Örnek: İki fonksiyondan oluşan bir program. Fonksiyon Tanımı Fonksiyonlar Fonksiyon Tanımı Değer Döndürmeyen Fonksiyonlar Değer Döndüren Fonksiyonlar Çok Parametreli Fonksiyonlar Değişken Kapsamları Çok Fonksiyonlu Programlar Fonksiyon Tanımı Karmaşıkveuzunprogramları,

Detaylı

TEMPLATES. Binnur Kurt kurt@cs.itu.edu.tr. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İstanbul Teknik Üniversitesi. C++ ile Nesneye Dayalı Programlama 1

TEMPLATES. Binnur Kurt kurt@cs.itu.edu.tr. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İstanbul Teknik Üniversitesi. C++ ile Nesneye Dayalı Programlama 1 PARAMETRİKÇOKŞEKİLLİLİK: TEMPLATES Binnur Kurt kurt@cs.itu.edu.tr Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İstanbul Teknik Üniversitesi C++ ile Nesneye Dayalı Programlama 1 Sınıf Yapısı Kalıtım Çok Şekillilik Templates

Detaylı

PROGRAMLAMA TEMELLERİ DERSİ ÖZETİ

PROGRAMLAMA TEMELLERİ DERSİ ÖZETİ Değişkenler PROGRAMLAMA TEMELLERİ DERSİ ÖZETİ C# Programlama Dili Giriş Değişkenler bir programlama dilinde verilerin depolanma alanlarını temsil eder. Tanımlanan her değişkene bellek bölgesinden bir alan

Detaylı

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals The European Union s Making the Labour Market more Inclusive III programme For North Cyprus Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals Module

Detaylı

Klavyeden Basit Giriş/Çıkış İşlemleri

Klavyeden Basit Giriş/Çıkış İşlemleri Klavyeden Basit Giriş/Çıkış İşlemleri Klavyeden veri girilmesi, girilen verilere çeşitli işlemler uygulandıktan sonra ekrana yazdırılması ya da herhangi bir yazıcıdan çıktı alınması gibi işlemlerdir. Javada

Detaylı

Program AkıĢ Kontrol Yapıları

Program AkıĢ Kontrol Yapıları C PROGRAMLAMA Program AkıĢ Kontrol Yapıları Normal Ģartlarda C dilinde bir programın çalıģması, komutların yukarıdan aģağıya doğru ve sırasıyla iģletilmesiyle gerçekleģtirilir. Ancak bazen problemin çözümü,

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ. Öğr. Gör. Ayhan KOÇ. Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay.

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ. Öğr. Gör. Ayhan KOÇ. Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay. PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Öğr. Gör. Ayhan KOÇ Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay., 2007 Algoritma ve Programlamaya Giriş, Ebubekir YAŞAR, Murathan Yay., 2011

Detaylı

Yazılım Nedir? 2. Yazılımın Tarihçesi 3. Yazılım Grupları 4 Sistem Yazılımları 4 Kullanıcı Yazılımları 5. Yazılımın Önemi 6

Yazılım Nedir? 2. Yazılımın Tarihçesi 3. Yazılım Grupları 4 Sistem Yazılımları 4 Kullanıcı Yazılımları 5. Yazılımın Önemi 6 ix Yazılım Nedir? 2 Yazılımın Tarihçesi 3 Yazılım Grupları 4 Sistem Yazılımları 4 Kullanıcı Yazılımları 5 Yazılımın Önemi 6 Yazılımcı (Programcı) Kimdir? 8 Yazılımcı Olmak 9 Adım Adım Yazılımcılık 9 Uzman

Detaylı

Yığıtın en üstündeki öğeyi değer olarak alır; ama onu yığıttan almaz, yerinde bırakır.

Yığıtın en üstündeki öğeyi değer olarak alır; ama onu yığıttan almaz, yerinde bırakır. Stack Sınıfı (yığıt) java.util Class Stack java.lang.object java.util.abstractcollection java.util.abstractlist java.util.vector java.util.stack Stack (yığıt) sınıfı nesnelerin LIFO (last-input-first-output)

Detaylı

Java Programlama Örnekleri. Doç. Dr. Aybars UĞUR

Java Programlama Örnekleri. Doç. Dr. Aybars UĞUR Java Programlama Örnekleri Doç. Dr. Aybars UĞUR Basit Bir Java Programı // Ekrana, Merhaba yazdıran Java Programı // Ornek1.java public class Ornek1 System.out.println("Merhaba"); 2 Programın yazılması

Detaylı

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals. Module 2:Server Side Internet Programming

Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals. Module 2:Server Side Internet Programming The European Union s Making the Labour Market more Inclusive III programme For North Cyprus Upgrading Internet Technology skills of Information and Communication Technologies (ICT) Professionals Module

Detaylı

Java diğer programlama dilleri gibi başlı başına bir ürün değildir.

Java diğer programlama dilleri gibi başlı başına bir ürün değildir. Java Nedir? Java platformu, ağ(network) ın önemi hesaba katılarak ve aynı yazılımın birçok değişik bilgisayar ortamında veya değişik tür makinalarda çalışması fikri ile geliştirilmiş yeni bir teknolojidir.

Detaylı

/*Aşağıda ki kodları doğru şekilde anlar ve kullanırsanız java da sınıfları biraz da olsa anlamış olursunuz.*/

/*Aşağıda ki kodları doğru şekilde anlar ve kullanırsanız java da sınıfları biraz da olsa anlamış olursunuz.*/ Ana Main Kodları /*Aşağıda ki kodları doğru şekilde anlar ve kullanırsanız java da sınıfları biraz da olsa anlamış olursunuz.*/ package javaapplication1; public class JavaApplication1 public static void

Detaylı

Bölüm 6. Veri Tipleri ISBN 0-321 49362-1

Bölüm 6. Veri Tipleri ISBN 0-321 49362-1 Bölüm 6 Veri Tipleri ISBN 0-321 49362-1 6. Bölüm konuları Giriş Basit veri tipleri Karakter dizisi tipleri Kullanıcı tanımlı sıralı tipler Dizi tipleri İlişkisel diziler Kayıt (record) tipleri İşaretçi

Detaylı

Değişkenler tanımlanırken onlara ne tür veriler atanabileceği de belirtilir. Temel veri türleri oldukça azdır:

Değişkenler tanımlanırken onlara ne tür veriler atanabileceği de belirtilir. Temel veri türleri oldukça azdır: C VERİ TÜRLERİ BASİT VERİ TÜRLERİ Değişkenler, program içinde üzerinde işlem yapılan, veri saklanan ve durumlarına göre programın akışı sağlanan nesnelerdir. C de bir değişken kullanılmadan önce tanımlanmalıdır.

Detaylı

Java. Mustafa OF. Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksekokulu (Mart 2007)

Java. Mustafa OF. Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksekokulu (Mart 2007) Java Mustafa OF Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksekokulu (Mart 2007) Main Metod'u Java'da yapılabilecek en basit program ekrana yazı yazan bir application'dur. public class selam public static void

Detaylı

Ders 8: Metotlar. barisgokce.com

Ders 8: Metotlar. barisgokce.com Ders 8: Metotlar Hazırlayan : Öğr. Grv.. Barış GÖKÇE Đletişim im : www.barisgokce barisgokce.com Metotlar C# içerisinde bir veya birden fazla kod bulunduran kod bloklarıdır. Bir nesnenin veya sınıfın programı

Detaylı

Her veri tipine yetecek ve ancak o kadar anabellek alanı ayrılır. Programcı, ana bellekte ayrılacak adresin büyüklüğünü bilerek değişkenlerini

Her veri tipine yetecek ve ancak o kadar anabellek alanı ayrılır. Programcı, ana bellekte ayrılacak adresin büyüklüğünü bilerek değişkenlerini 1 Veri Tipleri Bazı diller veri tiplerini önceden ayırır, bazıları ayırmaz. Teknik olarak, veri tipini önceden belirleyen diller, anabelleğe yerleşecek verileri, orada kapsayacakları alanlara göre gruplara

Detaylı

2013-14 GÜZ YY. - MKT103 - GÖRSEL PROGRAMLAMA DERSİ - ARA SINAVI

2013-14 GÜZ YY. - MKT103 - GÖRSEL PROGRAMLAMA DERSİ - ARA SINAVI 2013-14 GÜZ YY. - MKT103 - GÖRSEL PROGRAMLAMA DERSİ - ARA SINAVI KOÜ Mekatronik Mühendisliği Bölümü/MKT-103-Görsel Programlama Dersi - Ara Sınav J-grubu Ad-Soyad:...No:... J GRUBU-süre:70dk 1.) Aşağıdaki

Detaylı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. BLGM 318 Ara Sınavı 2012 2013 Đlkbahar Dönemi 13 Nisan 2013. Ad, Soyad Öğrenci No.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. BLGM 318 Ara Sınavı 2012 2013 Đlkbahar Dönemi 13 Nisan 2013. Ad, Soyad Öğrenci No. Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BLGM 318 Ara Sınavı 2012 2013 Đlkbahar Dönemi 13 Nisan 2013 Ad, Soyad Öğrenci No. : : Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Zeki BAYRAM Süre: 100 dakika Talimatlar:

Detaylı

İST 264 VERİ YAPILARI Bitirme Sınavı A Grubu

İST 264 VERİ YAPILARI Bitirme Sınavı A Grubu İST 264 VERİ YAPILARI Bitirme Sınavı A Grubu SORU 1 Dünyanın en uzun beş nehrini öğeleri olarak kabul eden bir yığıt (stack) yaratınız. Yığıtın üçüncü öğesini bulunuz. Yığıtın üstündeki öğeyi bulunuz ve

Detaylı

C# Programlama Dili. İlk programımız Tür dönüşümü Yorum ekleme Operatörler

C# Programlama Dili. İlk programımız Tür dönüşümü Yorum ekleme Operatörler C# Programlama Dili İlk programımız Tür dönüşümü Yorum ekleme Operatörler 1 İlk Programımız Bu program konsol ekranına Merhaba dünya! yazıp kapanır. Programı geçen derste anlatıldığı gibi derleyin, sonra

Detaylı

Java da Soyutlama ( Abstraction ) ve Çok-biçimlilik ( Polymorphism )

Java da Soyutlama ( Abstraction ) ve Çok-biçimlilik ( Polymorphism ) Java da Soyutlama ( Abstraction ) ve Çok-biçimlilik ( Polymorphism ) BBS-515 Nesneye Yönelik Programlama Ders #9 (16 Aralık 2009) Geçen ders: Java Applet lerde bileşen yerleştirme türleri ( applet layouts

Detaylı

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA II

ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA II ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA II Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ deniz.kilinc@cbu.edu.tr YZM 1102 Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Genel Bakış 2 Hazır Fonksiyonlar Standart Kütüphane

Detaylı

Döngü (Loop) Deyimleri / Veri Belirleyicileri / Matematiksel Fonksiyonlar

Döngü (Loop) Deyimleri / Veri Belirleyicileri / Matematiksel Fonksiyonlar Bölüm 5 Döngü (Loop) Deyimleri / Veri Belirleyicileri / Matematiksel Fonksiyonlar İçindekiler 5.1 Formatlı Yazdırma............................ 34 5.2 Döngü Deyimleri............................. 34 5.2.1

Detaylı

Aynı tipten çok sayıda değişken topluluğudur. X Y Score1 Score2 (0) (1) (2)...

Aynı tipten çok sayıda değişken topluluğudur. X Y Score1 Score2 (0) (1) (2)... Array (Diziler) Array Aynı tipten çok sayıda değişken topluluğudur. Birden fazla aynı tipteki değerle işlem yapmayı kolaylaştırır. X Y Score1 Score2 40 56 Grade 40 56 80 (0) (1) (2)... (13) Array tanımlama:

Detaylı

mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar

mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar Algoritma ve Programlamaya Giriş mustafacosar@hitit.edu.tr http://web.hitit.edu.tr/mustafacosar İçerik Algoritma Akış Diyagramları Programlamada İşlemler o o o Matematiksel Karşılaştırma Mantıksal Programlama

Detaylı

C# ve T-SQL Geliştiriciler için Java ve Oracle. Yalçın Kaya. Editör C. Banu Üçüncüoğlu 19-0

C# ve T-SQL Geliştiriciler için Java ve Oracle. Yalçın Kaya. Editör C. Banu Üçüncüoğlu 19-0 YAZILIM VE VERİTABANI C# ve T-SQL Geliştiriciler için Java ve Oracle Yalçın Kaya Editör C. Banu Üçüncüoğlu 19-0 C# ve T-SQL Geliştiriciler için Java ve Oracle Yalçın Kaya Editör: C. Banu Üçüncüoğlu Kapak

Detaylı

Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler

Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler Algoritma ve Programlama: Karar Yapıları ve Döngüler Bir algoritma, herhangi bir programlama dili (C, C++, Pascal, Visual Basic, Java gibi) ile kodlandığında program haline gelir. Algoritmada yer alan

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com WEB TEKNOLOJİLERİ

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com WEB TEKNOLOJİLERİ WEB TEKNOLOJİLERİ VISUAL STUDIO DA YENİ BİR PROJE OLUŞTURMA Visual Studio (VS) programını çalıştırdığımızda karşımıza boş bir ekran gelir. Yeni bir proje oluştururken File>New>Project yolu kullanılarak

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde PHP kod yazımı doğru olarak verilmiştir? A) B) C).. D) 2) PHP ile hazırlanmış

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1 Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net http://www.serkanaksu.net/ 1 JavaScript JavaScript Nedir? Nestcape firması tarafından C dilinden esinlenerek yazılmış, Netscape Navigator 2.0 ile birlikte

Detaylı

Temel Giriş/Çıkış Fonksiyonları (Devam) Örnek :

Temel Giriş/Çıkış Fonksiyonları (Devam) Örnek : Temel Giriş/Çıkış Fonksiyonları (Devam) Örnek : scanf() Fonksiyonu Birçok programda ekrana verilerin yazdırılması yanısıra klavyeden veri okunması gerekebilir. scanf() fonksiyonu klavyeden veri okumak

Detaylı

Hafta 2 EkLab 1. C ye Giriş. Ozan ŞENYAYLA Çağrı YENİCE

Hafta 2 EkLab 1. C ye Giriş. Ozan ŞENYAYLA Çağrı YENİCE Hafta 2 EkLab 1 C ye Giriş Ozan ŞENYAYLA Çağrı YENİCE http://ozansenyayla.com/programlama.php KAYNAK: Görkem Paçacı / İlker Korkmaz / Kaya Oğuz - İEU BT Hafta 2 GİRİŞ EkLab 1 Programlama, genel olarak,

Detaylı

C#.NET ile PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

C#.NET ile PROGRAMLAMAYA GİRİŞ C#.NET ile Neden C#.NET programlama dili? C, Java ailesinden bir programlama dilidir Platformdan (işletim sistemi-makine) bağımsız yazılım geliştirme Nesne tabanlı (OOP Object Orianted Programming) Consol,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Programlama 2 Dersi Final Sınavı. A Grubu

Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Programlama 2 Dersi Final Sınavı. A Grubu Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Programlama 2 Dersi Final Sınavı A Grubu Ad Soyad: 11.06.2012 Numara: İmza: 1.) Aşağıdaki pointer bildiriminin anlamı hangisidir? int(*(*ptr1)())[2]; A.) ptr

Detaylı

Bilgisayar Programlama MATLAB

Bilgisayar Programlama MATLAB What is a computer??? Bilgisayar Programlama MATLAB Prof. Dr. İrfan KAYMAZ What Konular is a computer??? MATLAB ortamının tanıtımı Matlab sistemi (ara yüzey tanıtımı) a) Geliştirme ortamı b) Komut penceresi

Detaylı

Multiplication/division

Multiplication/division Multiplication/division Oku H&P sections 4.6-4.8 Bir kac integer multiplication algorithm Bir integer division algorithms Floating point math 10/22/2004 Bilgisayar Mimarisi 6.1 10/22/2004 Bilgisayar Mimarisi

Detaylı

BİL-141 Bilgisayar Programlama I (Java)

BİL-141 Bilgisayar Programlama I (Java) 1 BİL-141 Bilgisayar Programlama I (Java) Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Not: Bu dersin sunumları, Java Bilgisayar Programlamaya Giriş, A. Yazıcı, E. Doğdu,

Detaylı

Scanner Sınıfı. Class Scanner. java.util. java.lang.object java.util.scanner. Kılgıladığı Arayüzler: Closeable, AutoCloseable, Iterator

Scanner Sınıfı. Class Scanner. java.util. java.lang.object java.util.scanner. Kılgıladığı Arayüzler: Closeable, AutoCloseable, Iterator<String> Sınıfı java.util Class java.lang.object java.util. Kılgıladığı Arayüzler: Closeable, AutoCloseable, Iterator Bildirimi: public final class extends Object implements Iterator, Closeable

Detaylı

BİL 542 Paralel Hesaplama. Dersi Projesi. MPJ Express Java Paralel Programlama

BİL 542 Paralel Hesaplama. Dersi Projesi. MPJ Express Java Paralel Programlama BİL 542 Paralel Hesaplama Dersi Projesi MPJ Express Java Paralel Programlama Recep Ali YILMAZ 131419106 Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Detaylı

EM205 26/9/2014. Programlamaya giriş Algoritmalar. Amaçlar

EM205 26/9/2014. Programlamaya giriş Algoritmalar. Amaçlar EM205 26/9/2014 Programlamaya giriş Algoritmalar Temel kavramlar Algoritmalar Amaçlar Algoritma kavramını öğrenmek, Algoritmaları ifade edebilmek, Temel matematiksel algoritmaları yazabilmek C programlama

Detaylı

Koşullu Önermeler (if else)

Koşullu Önermeler (if else) Koşullu Önermeler (if ) Koşullu Önermeler Şu ana kadarki önermelerimiz birbiri ardına sıralı bir şekilde çalışıyorlar. Aşağıdaki durumlarda nasıl çalışacaklar peki? bir koşula bağlı olarak bir önermeyi

Detaylı

Döngü Komutları. Komutu. while Komutu Diğer Operatörler Bileşik Komut for Komutu. İçiçe Döngüler break ve continue Komutları

Döngü Komutları. Komutu. while Komutu Diğer Operatörler Bileşik Komut for Komutu. İçiçe Döngüler break ve continue Komutları Döngüler Döngü Komutları while Komutu Diğer Operatörler Bileşik Komut for Komutu do-while Komutu İçiçe Döngüler break ve continue Komutları while Komutu Döngü komutları komutların bir çok kez yeniden yürülmesini

Detaylı

Eln 1001 Bilgisayar Programlama I

Eln 1001 Bilgisayar Programlama I Eln 1001 Bilgisayar Programlama I GiriŞ / ǹk¹Ş Fonksiyonlar¹ Ne ÖĆreneceĆiz? Temel Giriş/Çıkış Yapısı Giriş Fonksiyonları Karakterler için giriş fonksiyonları Scanf fonksiyonu Formatlı giriş Çıkış Fonksiyonları

Detaylı

Bölüm 24. Java Ağ Uygulamaları 24.1 Java Appletleri. Bir Applet in Yaşam Döngüsü:

Bölüm 24. Java Ağ Uygulamaları 24.1 Java Appletleri. Bir Applet in Yaşam Döngüsü: Bölüm 24 Java Ağ Uygulamaları 24.1 Java Appletleri Applet, Web tarayıcısında çalışan bir Java programıdır. Bir applet, Java uygulaması için tamamen fonskiyonel olabilir çünkü bütün Java API ye sahiptir.

Detaylı

WWW.OZTEKHABERLESME.COM

WWW.OZTEKHABERLESME.COM ÖZTEK HABERLEŞME APİ DÖKÜMANI WWW.OZTEKHABERLESME.COM VER:6.1.0 ~ 1 ~ İÇİNDEKİLER BİLMENİZ GEREKENLER... 3 HTTP POST (XML) YÖNTEMİ... 4 TANIMLAR... 4 ÖRNEK XML YAPISI... 4 PHP ÖRNEK KOD... 5 Örnek Sayfayı

Detaylı

Lab7 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI. BTEP212 Java. Uygulama1: package javaapplication58;

Lab7 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI. BTEP212 Java. Uygulama1: package javaapplication58; BTEP212 Java DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI Lab7 bazen bir metodun içinde o metodun ait olduğu sınıftan yaratılacak nesneyi veya o nesnenin bir alt

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama Ara Sınav Çalışma Notları

Temel Bilgisayar Programlama Ara Sınav Çalışma Notları Temel Bilgisayar Programlama Ara Sınav Çalışma Notları Temel Kavramlar (Dr. Övünç ÖZTÜRK, Dr. Tahir Emre KALAYCI) (İnşaat Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği Grupları İçin) Programlamayı bir problemi çözmek

Detaylı

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 9 Ağaç Veri Modeli ve Uygulaması. Mustafa Kemal Üniversitesi

Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 9 Ağaç Veri Modeli ve Uygulaması. Mustafa Kemal Üniversitesi Algoritma Geliştirme ve Veri Yapıları 9 Ağaç Veri Modeli ve Uygulaması Ağaç, verilerin birbirine sanki bir ağaç yapısı oluşturuyormuş gibi sanal olarak bağlanmasıyla elde edilen hiyararşik yapıya sahip

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Yüksel ÇELİK

Yrd.Doç.Dr. Yüksel ÇELİK Yrd.Doç.Dr. Yüksel ÇELİK Java Projesinin Temelleri Bir Java projesinde kaynak kodlarımız src adlı klasörde tutulur. Oluşturacağımız her türlü Java uzantılı dosya (Java sınıfları) bu klasörde saklanır ve

Detaylı

ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE C/ C++ PROGRAMLAMA DİLİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE C/ C++ PROGRAMLAMA DİLİ. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ENF102 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE C/ C++ PROGRAMLAMA DİLİ Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Giriş math Kütüphane Fonksiyonları Çok Parametreyle Fonksiyon

Detaylı

C Dersi Bölüm 1. Bilgisayar Donanımı

C Dersi Bölüm 1. Bilgisayar Donanımı C Dersi Bölüm 1 M Bodur 1 Bilgisayar Donanımı Bilgisayarın yapısını ve çalışma prensiplerini bilmemiz Bir bilgisayar programından neler bekleyebileceğimizi anlamamızı sağlar. Bigisayar dört temel birimden

Detaylı

Bilgisayar Programlama. Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ

Bilgisayar Programlama. Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ Bilgisayar Programlama Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ I Temel Tipleri Bildirimi Program, belli bir komut ve söz dizimi yapısını uygun olarak, sadece belirtilen işlemlerin yerine getirilmesini belirten komut

Detaylı

ORACLE DA KÜRSÖRLER. Gerekli sistem değişkenleri

ORACLE DA KÜRSÖRLER. Gerekli sistem değişkenleri ORACLE DA KÜRSÖRLER Gerekli sistem değişkenleri SQL%ISOPEN : kürsör açıksa değeri true, kapalı ise değeri false SQL%ROWCOUNT : sql ile işlem gören kayıt sayısı bulunur. SQL%FOUND : sql işlemi sonucu, en

Detaylı