Veri Yapıları 2010 Java Programlama Diline Giriş. Doç. Dr. Aybars UĞUR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Veri Yapıları 2010 Java Programlama Diline Giriş. Doç. Dr. Aybars UĞUR"

Transkript

1 Veri Yapıları 2010 Java Programlama Diline Giriş Doç. Dr. Aybars UĞUR

2 Bölüm 1 GİRİŞ

3 Java Java, ilk olarak Sun Microsystems tarafından geliştirilen nesne yönelimli programlama dilidir yılında piyasaya sürülmüştür. James Gosling, Haziran 1991 de Oak adıyla geliştirmiştir. Platform bağımsızlığı (programı bir kere yaz, derle ve her platformda çalıştır), tasarım amaçlarındandır. Birçok donanım, işletim sistemi ve platformda çalışabilmektedir. 3

4 Önemli Java Gerçekleştirimleri Sürüm Ad Açıklama JDK 1.1 (1995) Java 1.0 İlk sürüm J2SE 1.2(1998) J2SE 5.0(2004) J2SE Java 2 J2SE Tiger J2SE (Java 2 Platform, Standard Edition) J2EE (Java 2 Platform, Enterprise Edition) J2ME (Java 2 Platform, Micro Edition). Generic yapılar, Autoboxing/Unboxing Gelişmiş for döngüsü, Varargs (Değişken sayıda argüman) J2SE 6 (2006 sonu) : Mustang J2SE 7 (Ağustos ) : Dolphin Son gelişmeler için : 4

5 JVM ve Bytecode JVM (Java Virtual Machine) veya Java Sanal Makinesi: Java nın özgün sanal makine modelini gerçekleştiren bilgisayar programları ve yapılarından oluşan bir bütündür. Java Bytecode adı verilen, bilgisayar ara dilini kabul eder. Bir programın bytecode u, Java dili derleyicileri tarafından üretilir. 5

6 İlk Java Programı Prog1 adlı java programı : class Prog1 { public static void main(string args[]) { System.out.println("Merhaba"); } } ekrana merhaba yazdırmaktadır. 6

7 Java Uygulaması Java programlarında // Satırın geri kalan kısmının açıklama satırı olduğunu gösterir. Geleneksel /* Açıklama */ işaretleri de özellikle çok satıra yayılan açıklamalarda kullanılır. Deyimler ; ile sonlandırılmalıdır. Her java programı en az bir sınıf tanımı içermelidir. 7

8 Java Programının Çalıştırılması JVM i (Java Virtual Machine) açmak üzere Java komutu kullanıldığında işletilen bilgisayar programına Java uygulaması (application) denilir. Kaynak Kod Prog1.java DERLEME javac derleyicisi Byte Kod Prog1.class class Prog1 { public static void main(string args[]) { System.out.println("Merhaba"); } } > javac Prog1.java Byte Kod Prog1.class a ÇALIŞTIRMA java yorumlayıcısı > java Prog a JVM tarafından yorumlanabilir. > Merhaba 8

9 Entegre Geliştirme Ortamları Programların IDE (Integrated Development Environment) kullanılarak yazılması, işletilmesi, test edilmesi ve hatalardan arındırılması kolay olduğu için, bu şekilde uygulama yazılması işlemine RAD (Rapid Application Development) adı verilmektedir. Eclipse (http://www.eclipse.org/) NetBeans (http://www.netbeans.org/products/platform/) JDeveloper (from Oracle) IntelliJ (JetBrains) JCreator (http://www.jcreator.com/) 9

10 Bölüm 2 JAVA da VERİ TİPLERİ

11 Veri Tipleri Java da iki tür veri tipi vardır: Temel Referans İki tür veri tipi arasındaki fark atama işlemi sırasında ortaya çıkar. Temel tipteki bir değişkenin diğer bir değişkene ataması sırasında veri kopyalanır. Referans değişkeninin diğer bir değişkene ataması sırasında ise, her iki değişken de aynı veriyi gösterir. Referanslar, C/C++ işaretçilerine (pointer) benzerler. Diziler ve Nesnelerin tümü referans veri tipindedir. 11

12 Java da Temel Veri Tipleri Type Size in bits Values boolean 1 true or false byte to +127 char 16 Unicode short 16 integer int 32 integer long 64 integer float 32 float double 64 double 12

13 Temel Veri Tiplerinin Sınırları Tamsayıların Sınırları Ondalıklı Sayıların Sınırları 13

14 Java nın 8 Temel Veri Tipi Type Size in bits Values Standard boolean 8 true or false char 16 \u0000 to \uffff (ISO Unicode character set) byte to +127 short 16 32,768 to +32,767 int 32 2,147,483,648 to +2,147,483,647 long 64 9,223,372,036,854,775,808 to +9,223,372,036,854,775,807 float E+38 to E+38 double E+308 to E+308 (IEEE 754 floating point) (IEEE 754 floating point) Sarmalayıcı (Wrapper) Sınıflar java.lang.byte java.lang.short java.lang.integer java.lang.long java.lang.float java.lang.double java.lang.character java.lang.boolean 14

15 ASCII ve UNICODE Karakter Setleri ASCII, 8 bit kodlama düzenindedir ve en yaygın karakter setidir. 256 karakterle sınırlıdır. Unicode, 16 bitlik kodlama düzenindedir ve karakterlik sahası vardır. Java programlama dili Unicode u kullanır. 15

16 İkiye Tümleyen (Two s Complement) İkiye tümleyen, negatif sayıları İkili sayılar içerisinde göstermek için kullanılan bir yöntemdir. İlave bir + ve sembolüne ihtiyaç duyulmaz. İkili (binary) bir sayının ikiye tümleyeni (two s complement), sayının ikinin üssünden çıkartılması ile elde edilir (n bitlik ikinin tümleyeni için, 2 N den çıkarılır). Negatif sayıların ikili kodlanması esnasında ikiye tümleme metodu kullanılmadığı taktirde, sayının işareti için ayrı bir bit harcanması gerekir. Birbirinden farklı işarete sahip birden fazla 0 sayısının oluşmasına sebep olur. Bitlerin değerlerini ve anlamlarını değerlendirecek bir yönetimdenetim mekanizması kullanılması gerekir. 16

17 8 Bitlik İkinin Tümleyeni Tamsayılar A two's-complement system or two's-complement arithmetic is a system in which negative numbers are represented by the two's complement of the absolute value. Pozitif Sayılar doğal şekildedir: this system is the most common method of representing signed integers on computers. In such a system, a number is negated (converted from positive to negative or vice versa) by computing its two's complement. Sınırları : [-2 N-1 2 N-1-1] 17

18 Java Byte Data Type Decimal 8 bit Binary Invert add 1 for Twos Complement Decimal

19 IEEE 754 Standard for Floating-Point Arithmetic IEEE Kayan Nokta Aritmetiği Standardı, kayan noktalı sayıların gösteriminde en çok kullanılan standarttır. IEEE 754 standardına göre sayılar tek duyarlı (32 bit) ve çift duyarlı(64 bit) şekilde gösterilebilirler. 19

20 IEEE 754 : Tek Duyarlı Gösterim Tek duyarlı gösterimde sayı 32 bitle ifade edilir. Bu bitlerden biri işaret, 8'i üs 23 tanesi ise anlamlı kısmın gösterimi için kullanılır. Tek duyarlı gösterimde üs için kaydırma değeri = 127 olarak hesaplanır. 1 bit 8 bit 23 bit İşaret sign Üs exponent Anlamlı Kısım fraction 20

21 IEEE 754 : Tek Duyarlı Gösterim Tek duyarlı gösterimde 6,375 sayısını temsil etmek istersek : 6 (110) 2 0,375 2 = 0,75 0,75 2 = 1,5 0,5 2 = 1,0 0,375 = (0,011) 2 6,375 = (110,011) 2 Sayıyı olağan duruma getirirsek : 110,011 = 1,10011x2 2 Sayı > 0 olduğundan işaret biti : 0 Sayının üst değerinin saptırılmış hali : = = Anlamlı kısım : Sayı son olarak : şeklinde ifade edilir. 21

22 IEEE Tek Duyarlı Gösterimdeki Bir Sayının Onluk Düzendeki Değerinin Bulunması v = s 2 e m where s = +1 (positive numbers and +0) when the sign bit is 0 s = 1 (negative numbers and 0) when the sign bit is 1 e = exponent 127 (in other words the exponent is stored with 127 added to it, also called "biased with 127") m = 1.fraction in binary (that is, the significand is the binary number 1 followed by the radix point followed by the binary bits of the fraction). Therefore, 1 m < 2. (1+fraction) v = +1 * 2 2 * (1,10011) 2 = 6, ,5+ 0, ,03125 = 1,

23 IEEE 754 : Çift Duyarlı Gösterim Çift duyarlı gösterimde sayı 64 bitle ifade edilir. Bu bitlerden biri işaret, 11'i üs ve 52 tanesi de anlamlı kısmı ifade etmek için kullanılır. Bu gösterimde üs için sapma değeri = 1023 olarak hesaplanır. 1 bit 11 bit 52 bit İşaret sign Üs exponent Anlamlı Kısım fraction 23

24 Değişkenler - I Tip değişken ismi int sayi1; // int veri tipidir. /* sayi1 değişkeninin tamsayı tipinde olduğunu belirtir */... sayi1=5; float sayi=5.7f; 24

25 Değişkenler - II Değişkenler, tanımlandıkları gibi değer alırlar: int a = -5; double b = 10.3; Aynı satırda birden çok değişken tanımı yapılabilir. C++ programlama Dilinde olduğu gibi değişkenler, herhangi bir yerde tanımlanabilir. Metodun en üstünde tanımlanma zorunluluğu yoktur. Değişkenlerin, gerekli olduğu yerde tanımlanması uygundur. Java Dilinde değişkenlerin kullanılmadan önce değerleri olması gerekir. Değişkenler sadece tanımlandıkları blokta kullanılabilirler. 25

26 Veri Tipi Dönüştürme (Casting) Daha geniş bir tipi, daha dar bir veri tipine dönüştürürken casting yapmak gerekir. double sayi1=5; // float sayi2 = sayi1; // Yanlış float sayi2 = (float)sayi1; // Doğru double sayi3 = sayi2; /* Geniş tip olduğundan problem yok */ 26

27 Yazdırma Komutu System.out.print ve System.out.println System.out.print( Merhaba ); System.out.println( Java Dili ); Merhaba Java Dili System.out.println( \nortalama="+57); System.out.println(5); int sayi = 5; System.out.println("Sayi\tKaresi"); System.out.println(sayi+"\t"+(sayi*sayi)); Sayi Karesi 5 25 System.out.printf (J2SE 5.0 ın yeni özelliklerindendir) String str = "Java"; double versiyon = 5.0; System.out.printf("Merhaba %s %f ", str, versiyon); 27

28 Java da Klavyeden Okuma import java.util.scanner; class Dene { public static void main(string args[]) { Scanner str = new Scanner(System.in); int i = str.nextint(); } } System.out.println(""+(i*i)); Ayrıntılar için : 28

29 OPERATÖRLER - I Hesaplamalarda kullanılan operatörler : Aritmetik : +, -, *, /, % (Mod, kalan), ++, -- Mantıksal : &&,,!, &,,... İlişkisel : == (eşittir)!= (eşit değildir) >, <, >=, <= 29

30 OPERATÖRLER - II Atama Operatörü : değişken = deyim; int x = 5; double sayi = -3.5; int a, b, c; a=b=c=100; // Atama zinciri Bileşik Atamalar : +=, -=, *=, /=,... x-=10; // x = x - 10 ile eşdeğer 30

31 Operatörler ve Öncelik Sırası Gruplama Operatorler Postfix []. (params) exp++ exp-- Unary ++exp --exp +exp -exp ~! Creation, cast new (type)exp Multiplicative * / % Additive + - Shift << >> >>> Relational < > <= >= instanceof Equality ==!= Bitwise AND & Bitwise EXOR ^ Bitwise OR Logical AND && Logical OR Conditional?: Assignment = *= /= %= += -= >>= <<= >>>= &= ^= = 31

32 Bölüm 3 YAPISAL PROGRAMLAMA ve DENETİM YAPILARI

33 YAPISAL PROGRAMLAMA Yapısal Programlamada üç tür denetim yeterlidir: Sıra (Sequence) Seçim (Selection) Tekrar (Repetition) Sıralı işletim? 33

34 PROGRAM DENETİM YAPILARI SEÇİM YAPILARI if if/else switch TEKRAR YAPILARI (Döngüler) while do/while for 34

35 SEÇİM YAPILARI : IF if (koşul) ifade if(notu>=60) System.out.println("Geçti"); Koşul : boolean veri tipindedir. true veya false olabilir. int notu=65, sayac=0; if(notu>=60) // İfade bloğu { System.out.println("Gecti"); sayac++; }; 35

36 SEÇİM YAPILARI : IF/ELSE if (koşul) ifade; else ifade; if(notu>=60) System.out.println("Gecti"); else System.out.println("Kaldı"); 36

37 CONDITIONAL OPERATOR (?:) System.out.println(notu>=60? "Geçti":"Kaldı"); Eşdeğer ifade : if (notu>=60) System.out.println("Geçti"); else System.out.println("Kaldı"); 37

38 IF-ELSE-IF MERDİVENİ (CASCADING IF) if(koşul) ifade else if (koşul) ifade else if (koşul) ifade... else ifade; if (notu>=90) str = A ; else if (notu>=80) str = B ; else if (notu>=70) str = C ; else if (notu>=60) str = D ; else str = E ; System.out.println(str); 38

39 SEÇİM YAPILARI : SWITCH Çoklu Seçim switch (deyim) { case sabit1: ifade1; break; case sabit2: ifade2; break;... default : ifade; break; } int sayi = 4; switch(sayi) { case 0 : System.out.println(" Sayı 0"); break; case 1 : System.out.println(" Sayı 1"); break; case 2 : System.out.println(" Sayı 2"); break; default : System.out.println("X"); break; 39

40 DÖNGÜLER : FOR sayac : kontrol değişkeni olmak üzere, for(int sayac=0; sayac<10; ++sayac) ifade for(başlangıç; devam koşulu; kontrol değişkeni değişimi) ifade for(int sayac=0; sayac<10; ++sayac) { } ifadeler 40

41 DÖNGÜLER : WHILE ve DO-WHILE while(koşul) ifade do { ifadeler } while (koşul); int sayac=1, toplam=0; while(sayac<10) { toplam+=sayac; sayac++; }; 41

42 DÖNGÜDEN ÇIKMAK : BREAK for(int x=1; x<10; ++x) { } toplam+=x; if (x==5) break; System.out.println("1 ile 5 arasındaki sayıların toplamı = "+toplam); break sadece en içteki döngüden çıkar. 42

43 DÖNGÜDE ERKEN TEKRAR : CONTINUE 1 ile 100 arasındaki tek sayıları yazan program : for(int i=0; i<100; ++i) { if ( (i%2)!=1) continue; System.out.println(i); } 43

44 Mantıksal Operatörler VE : Conditional AND && VEYA : Conditional OR if ( (yas>50) && (boy>170) ) ; Conditional ve/veya, kısa devre hesaplaması yapabilir. VE : Boolean Logical AND & VEYA : Boolean Logical OR if ( (yas>50) && (boy>170) ) ; Boolean mantıksal ve/veya, tüm operand ları hesaplar. 44

45 Bölüm 4 DİZİLER

46 DİZİLER - I Dizi (array), aynı tipteki değişkenler topluluğudur. int[] arr = new int[10]; int[] dizi = {5,7,12,2,9,8,14,21,-6,5}; double[] sayilar; sayilar = new double[5];

47 Diziler - II Diziler, temel veri tipi listesi veya referans listesi içerebilirler. Diziler, köşeli parantezlerle ifade edilirler : [] Köşeli parantezler veri tipinden sonraya yerleştirildiğinde, tüm değişkenleri dizi olarak tanımlar: int[] sayilar, numaralar; Köşeli parantezlerin değişkenden sonraya yerleştirilmesi sadece o değişkeni dizi yapar: int sayilar[], sayac; 47

48 Diziler - III Diğer referans tipleri (nesneler) gibi diziler de, ya bazı verileri gösteriyordur veya hiçbir yere işaret etmiyordur. Hiçbir yeri göstermiyorsa, int sayilar[] = null; şeklinde olduğu gibi tanımlanmalıdır. Bellekten 15 tamsayılık yer ayırmak için : sayilar = new int[15]; şeklinde kullanılabilir. new operatöründen sonraki veri tipi, tanımlı değişkenin veri tipi ile aynı olmalıdır. Java dizinin her elemanına default olarak 0 değerini atar. 48

49 DİZİ KULLANIM ÖRNEKLERİ dizi[2]++; dizi[3]=dizi[1]+dizi[2]; System.out.println(dizi[5]); Dizi elemanlarının toplamını bulduran programı yazınız : dizi.length kullanınız! 49

50 İKİ BOYUTLU DİZİLER (MATRİSLER) M x N M satır, N sütun M=4 tablo N=3 Oluşturulması : int[][] tablo = new int[4][3]; Kullanımı : tablo[0][2] 50

51 ÇOK BOYUTLU DİZİLER Tip [] [] isim = new tip[büyüklük1]...[büyüklükn] Tip isim[] [] = new tip[büyüklük1]...[büyüklükn] Örnek : float cbdizi[][][][]; // 4 boyutlu dizi cbdizi = new float[3][4][2][6]; 51

52 STRING LER ve KARAKTER DİZİLERİ Karakter dizisi : Karakterlerden oluşan dizidir. char harfdizi[] = { T', 'e', s', t' }; for(int i=0; i<harfdizi.length;++i) System.out.println(harfDizi[i]); String : Karakter dizisinden farklıdır. Çok sayıda metot içerir. Java nın String sınıfı kullanılır. String str = "Merhaba"; System.out.println(str); str = new String(harfDizi); System.out.println(str); 52

53 Dizilerden Oluşan Diziler int[][] list = new int[10][]; list[0] = new int[5]; list[1] = new int[10]; list[1][6] = 23; list[0][6] = 23; /* Hata! Exception in thread "main" java.lang.arrayindexoutofboundsexception: 6 at Ornek3.main(Ornek3.java:34) */ 53

54 Bölüm 5 METOTLAR

55 BÖL ve ÇÖZ (Divide and Conquer) Yazılım Mühendisliği deneyimleri, büyük programlar geliştirmenin en iyi yolunun küçük program parçaları (modül) yazıp onları birleştirmek olduğunu göstermiştir. Böl ve Çöz olarak bilinen bu yöntem aynı zamanda, hatalardan arındırmayı, programı gelişen şartlara göre büyütmeyi, değişiklikler yapmayı kolaylaştırmak ve anlaşılırlığı artırmak gibi birçok avantajı da beraberinde getirmektedir. Java da temel modüller, sınıf (class) ve metotlardır (method). Metotlar yazılım içinde yeniden kullanılarak kodu ve yazılım geliştirme süresini kısaltmaktadır. 55

56 METOTLAR (METHOD) Bir işlemin yapılması için bir veya daha fazla ifade kullanmak gerekir. Verilen bir matrisi ekrana yazdırmak gibi. İlgili kodu yazdir() adını verdiğimiz bir metot içine yazarak istediğimiz zaman, ismi ile çağırabiliriz. Java, matematik hesaplamalarını, string, karakter, girdi/çıktı işlemlerini ve diğerlerini yapmak için hazır sınıflar ve metotlar içermektedir. Ayrıca değişik alanlarda hazırlanmış veya kendimizin daha önceden hazırladığı metotları da kullanmak mümkündür. Hazır veya kullanıcı tanımlı paketleri, import java.util.random; import java.util.*; biçimlerinde görüldüğü gibi import kullanılarak yüklenirler. 56

57 Java Paketleri Hazır Java paketleri içerisinde, birçok sınıf mevcuttur. java.applet java.awt java.awt.event java.io Java.lang Java.net Java.text Java.util Java.swing Java.swing.event Java.lang paketi, Java da çok kullanılan sınıfları içerir. Bu paketteki java.lang.math sınıfı içerisinde bulunan bazı sahalar ve metotlar sonraki slaytlarda gösterilmiştir. (Sadece lang paketine özgü olarak, kullanıcının getirme import zorunluluğu yoktur) 57

58 Field Summary static double E static double PI Method Summary static double abs(double a) Returns the absolute value of a double value. static float abs(float a) Returns the absolute value of a float value. static int static long abs(int a) Returns the absolute value of an int value. abs(long a) Returns the absolute value of a long value. static double acos(double a) Returns the arc cosine of a value; the returned angle is in the range 0.0 through pi. static double asin(double a) Returns the arc sine of a value; the returned angle is in the range -pi/2 through pi/2. static double atan(double a) Returns the arc tangent of a value; the returned angle is in the range - pi/2 through pi/2. static double atan2(double y, double x) Returns the angle theta from the conversion of rectangular coordinates (x, y) to polar coordinates (r, theta). static double ceil(double a) Returns the smallest (closest to negative infinity) double value that is greater than or equal to the argument and is equal to a mathematical integer. static double cos(double a) Returns the trigonometric cosine of an angle. static double exp(double a) Returns Euler's number e raised to the power of a double value. static double floor(double a) Returns the largest (closest to positive infinity) double value that is less than or equal to the argument and is equal to a mathematical integer. 58

59 Hazır java.lang.math sınıfının bazı metotları static double log(double a) Returns the natural logarithm (base e) of a double value. static double log10(double a) Returns the base 10 logarithm of a double value. static double max(double a, double b) Returns the greater of two double values. static double min(double a, double b) Returns the smaller of two double values. static double pow(double a, double b) Returns the value of the first argument raised to the power of the second argument. static long round(double a) Returns the closest long to the argument. static double sin(double a) Returns the trigonometric sine of an angle. static double sqrt(double a) Returns the correctly rounded positive square root of a double value. static double tan(double a) Returns the trigonometric tangent of an angle. static double todegrees(double angrad) Converts an angle measured in radians to an approximately equivalent angle measured in degrees. static double toradians(double angdeg) Converts an angle measured in degrees to an approximately equivalent angle measured in radians. 59

60 METOTLARIN GENEL BİÇİMİ erişim dönüş_tipi isim(parametre listesi) { metodun gövdesi } Erişim : public, private gibi Dönüş_tipi : metodun döndürdüğü veri tipi. Değer döndürmüyorsa void. Parametre listesi :, lerle ayrılmış tip ve parametre ismi. 60

61 Değer Döndürmeyen Metotlar void metotları public void yazdir() { System.out.println("Merhaba"); } Çağrılması : yazdir(); 61

62 Değer Döndüren Metotlar public int topla(int a, int b) { return (a+b); } Çağrılması : int y=topla(5,6); Metodun iki de parametresi var. 62

63 Parametre, Argüman, Return Argüman : Metoda aktarılan değer Parametre : Argümanı kabul eden değişken Return : Metottan çıkmak veya geri dönmek 63

64 Değişkenlerin Kapsama Alanı { int x = 5; if(sayi>5) { int y = 12; } // y tanımlı değil // x tanımlı } y değişkeninin tanımlı olduğu bölge for(int i=0; i<5; ++i) System.out.println(i); i=10; // Hatalı! 64

65 Metotlar Örnek 1 int dizi[] = { 5,6,7,8 }; veya benzer şekilde verilen bir tamsayı dizisinin elemanlarının toplamını bulan metodu içeren java programını yazınız. class DiziTopla { public static void main(string args[]) { int dizi[] = { 5,6,7,8 }; System.out.println(topla(dizi)); } public static int topla(int dizi[]) { int toplam = 0; for(int i=0; i<dizi.length; ++i) toplam+=dizi[i]; return toplam; } } 65

66 Metotlar Örnek 2 class Ornek2 { public static void main(string args[]) { String str = "test"; nyazdir(str,10); } } public static void nyazdir(string str, int n) { for(int i=0; i<n; ++i) System.out.println(str); } 66

67 Metotlar Örnek 3 Faktöriyel class Ornek3 { public static String f(int n) { int carpim = 1; if (n<0) return "Invalid Input For Function"; else } } for(int i=1; i<=n;++i) carpim*=i; return ""+carpim; public static void main(string args[]) { int sayi = 5; System.out.println(f(sayi)); } Sayı döndüren faktöriyel fonksiyonunu yazınız. 67

68 Geliştirilmiş for (enhanced for) Java 5.0 ile gelen bir özelliktir. For ( parameter : arrayname) Statement İki parçadan oluşur : Type and identifier : int sayi gibi arrayname : dolaşılacak (iterate) dizi Ayrıca, diziler dışında koleksiyonların da dolaşılmasını sağlar. 68

69 Varargs Varargs (Variable arguments), bir metodun değişken sayıda parametre alabilmesidir. Java 5.0'ın sunduğu kolaylıklardan biridir. Aynı amaçla dizi de kullanılabilir ama elemanları diziye yerleştirmekten kurtarır. Değerler metot içine dizi olarak gelir. Bir metotta sadece 1 varargs bulunabilir. class DegSayParametre { public static void merhabalar(string... names) { for (String name : names) { System.out.println("Merhaba " + name); } } public static void main(string[] args) { merhabalar("ali", "Veli", "Ayse"); } } Merhaba Ali Merhaba Veli Merhaba Ayse 69

BÖLÜM 1 JAVA NEDİR? . Platform bağımsız olması: Bir kere yaz her yerde çalıştır!

BÖLÜM 1 JAVA NEDİR? . Platform bağımsız olması: Bir kere yaz her yerde çalıştır! BÖLÜM 1 JAVA NEDİR? Java platformu bilgisayar ağının varlığı da göz önüne alınarak uygulamaların/programların farklı iģletim sistemleri üzerinde çalıģtırılabilmesi düģüncesiyle geliģtirilmiģ yeni bir teknolojidir.

Detaylı

BU DÖKÜMAN KAAN ASLAN TARAFINDAN C VE SİSTEM PROGRAMCILARI DERNEĞİNDE VERİLEN C# İLE NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA KURSUNDAKİ DERS İÇERİSİNDE TUTULAN

BU DÖKÜMAN KAAN ASLAN TARAFINDAN C VE SİSTEM PROGRAMCILARI DERNEĞİNDE VERİLEN C# İLE NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA KURSUNDAKİ DERS İÇERİSİNDE TUTULAN BU DÖKÜMAN KAAN ASLAN TARAFINDAN C VE SİSTEM PROGRAMCILARI DERNEĞİNDE VERİLEN C# İLE NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA KURSUNDAKİ DERS İÇERİSİNDE TUTULAN NOTLARDAN OLUŞMAKTADIR. NOTLAR ÜZERİNDE HİÇBİR DÜZELTME

Detaylı

Bilgisayar Programlama. Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ

Bilgisayar Programlama. Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ Bilgisayar Programlama Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ I Temel Tipleri Bildirimi Program, belli bir komut ve söz dizimi yapısını uygun olarak, sadece belirtilen işlemlerin yerine getirilmesini belirten komut

Detaylı

http://alikoker.name.tr JAVA NEDİR?

http://alikoker.name.tr JAVA NEDİR? Java ve Yazılım Tasarımı ; Bölüm- 1 JAVA NEDİR? Java platformu bilgisayar ağının varlığı da göz önüne alınarak uygulamaların/programların farklı işletim sistemleri üzerinde çalıştırılabilmesi düşüncesiyle

Detaylı

Görsel Programlama. Temel Veri Tipleri, Değişkenler, Operatörler, Akış Kontrolü, Sınıflar, Metotlar, Paketler ve JavaDoc

Görsel Programlama. Temel Veri Tipleri, Değişkenler, Operatörler, Akış Kontrolü, Sınıflar, Metotlar, Paketler ve JavaDoc Görsel Programlama Temel Veri Tipleri, Değişkenler, Operatörler, Akış Kontrolü, Sınıflar, Metotlar, Paketler ve JavaDoc Sözcüksel Kurallar Java programları aşağıdaki bileşenlerin bir kolleksiyonudur: Boşluk

Detaylı

PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com Her Yönüyle ilk C# Programımız C# dili ortaya çıkalı daha hiç birşey yapmayan varsa ya da birşeyler yapıp da ne yaptığından emin olmayan varsa işte bu yazı tam size göre. Bu yazımızda klasik Merhaba Dünya

Detaylı

Bölüm 1 Giri ve Temel Kavramlar 1.1 Bir C Programının Olu turulması... 1-3 1.2 C Atomları... 1-5 Bölüm Sonu... 1-6

Bölüm 1 Giri ve Temel Kavramlar 1.1 Bir C Programının Olu turulması... 1-3 1.2 C Atomları... 1-5 Bölüm Sonu... 1-6 çindekiler Bölüm 1 Giri ve Temel Kavramlar 1.1 Bir C Programının Olu turulması... 1-3 1.2 C Atomları... 1-5 Bölüm Sonu... 1-6 Bölüm 2 Tipler, Operatörler ve fadeler 2.1 De i ken simleri... 2-3 2.2 Veri

Detaylı

C++ PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM

C++ PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM C++ PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM BİLGİSAYAR hardware Bilgisayarın fiziksel parçaları Printer, Monitör, Klavye, anakart vs software Bilgisayar tarafından kullanılan programlar Word, Excel, Turbo

Detaylı

C++ ve Nesneye Dayalı Programlama

C++ ve Nesneye Dayalı Programlama C++ ve Nesneye Dayalı Programlama Binnur KURT kurt@cs.itu.edu.tr BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ Bilişim Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı C++ ve NESNEYE DAYALI PROGRAMLAMA 1 PROGRAM 1. Giriş Nesneye dayalı

Detaylı

JAVA Eğitim Notları JAVA ile Programlama Giriş Bu eğitimde iyi bir java programcısı olmak için gerekli olan tüm bilgileri yoğun uygulamalar çerçevesinde inceleyeceğiz. Bu bilgileri öğrenirken aslında bilgisayar

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KONTROL DEYİMLERİ 482BK0124 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ I

PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ I PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ I Algoritma: Bir problemin çözümü için izlenecek yol anlamına gelmektedir. Problemi çözebilmek için geliştirilmiş açık, yürütülebilir, sıralı, basit tekrar edebilen adımlardan oluşan

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Programlama Dilleri. Onur Tolga Şehitoğlu April 6, 2007

Programlama Dilleri. Onur Tolga Şehitoğlu April 6, 2007 Programlama Dilleri Onur Tolga Şehitoğlu April 6, 2007 Contents 1 Giriş 3 1.1 Dersin Amaçları........................................... 3 1.2 Programlama Dilleri ile Doğal Diller................................

Detaylı

Java'nın Özellikleri

Java'nın Özellikleri Önsöz Kitap Hakkında Bu kitap Java'ya yeni başlayanlar veya az bilenler için yazılmıştır. Java'da şu veya bu şekilde kod yazabilen, fakat dilin temel yapısını henüz tam olarak anlamadığını düşünenler için

Detaylı

C Programlama Dili'ne Giriş

C Programlama Dili'ne Giriş Ders 1: Giriş Giriş C Programlama Dili'ne Giriş Bu ilk derste, bir C programın nasıl derlenip çalıştırılacağı ve Internet'te bulabileceğiz derleyicilerden bahsedilecektir. En basit C programının derleyip

Detaylı

Arzu Erdem FORTRAN 2010-2011 BAHAR DÖNEMİ. 2010-2011 Bahar Dönemi Matematik Bölümü ders notları. Koceali Üniversitesi erdem.arzu@gmail.

Arzu Erdem FORTRAN 2010-2011 BAHAR DÖNEMİ. 2010-2011 Bahar Dönemi Matematik Bölümü ders notları. Koceali Üniversitesi erdem.arzu@gmail. FORTRAN Arzu Erdem 2010-2011 BAHAR DÖNEMİ 2010-2011 Bahar Dönemi Matematik Bölümü ders notları Koceali Üniversitesi erdem.arzu@gmail.com GİRİŞ AMAÇ: Problem çözme kavramını geliştirmek ve incelemek Problem

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 1.1. GİRİŞ Bilgi dünyasında yoğun bir şekilde kullandığımız bilgisayarlar ile ortaya çıkan programlar günlük hayatta biz insanların işlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar.

Detaylı

Java diğer programlama dilleri gibi başlı başına bir ürün değildir.

Java diğer programlama dilleri gibi başlı başına bir ürün değildir. Java Nedir? Java platformu, ağ(network) ın önemi hesaba katılarak ve aynı yazılımın birçok değişik bilgisayar ortamında veya değişik tür makinalarda çalışması fikri ile geliştirilmiş yeni bir teknolojidir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ PROGRAMLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ PROGRAMLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ PROGRAMLAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

JAVA nın Tarihçesinden

JAVA nın Tarihçesinden 1 JAVA nın Tarihçesinden Java, genel amaçlı nesneye yönelik bir programlama dilidir. Sözdizimi C ve C++ a çok benzer. Balangıçta Java, küçük sistemleri tüketici aygıtlarına gömme yoluyla yazılımın kurulmasında

Detaylı

C Programlama Ders Notları

C Programlama Ders Notları C Programlama Ders Notları Revizyon ve Baskı Bilgisi 21/13.02.2012 13:15:00 İçindekiler İçindekiler... 2 Önsöz... 5 Yaralanılabilecek Diğer Kaynaklar... 5 Program Nedir... 6 Programlama Dili Nedir?...

Detaylı

JAVA PLATFORMU. Dil ve Platform 3 Temel Özellikler 7 Uygulama Alanları 20 Temel Araçlar 24 JDK Kurulum ve Kullanılması 26

JAVA PLATFORMU. Dil ve Platform 3 Temel Özellikler 7 Uygulama Alanları 20 Temel Araçlar 24 JDK Kurulum ve Kullanılması 26 JAVA PLATFORMU Dil ve Platform 3 Temel Özellikler 7 Uygulama Alanları 20 Temel Araçlar 24 JDK Kurulum ve Kullanılması 26 Dil ve Platform Programlama Dili Java bir programlama dilidir. En basit tanımıyla

Detaylı

Kural olarak JavaScript kodları, HTML in içinde etiketlerinin arasına gömülür. örnek33b.html

Kural olarak JavaScript kodları, HTML in içinde <SCRIPT> </SCRIPT> etiketlerinin arasına gömülür. örnek33b.html JavaScript nedir? JavaScript Hafta 4 Javascript, HTML in bir parçasıdır ve içinde bulunduğu HTML ile birlikte Web Browser programı tarafından yorumlanır. Javascript programı yazmak demek, bir Web sayfası

Detaylı

Java Programlama Dili nin Bilgisayar Destekli Öğretimi

Java Programlama Dili nin Bilgisayar Destekli Öğretimi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 2, SAYI: 1, OCAK 2009 1 Java Programlama Dili nin Bilgisayar Destekli Öğretimi Cahide ÜNAL 1, Ömer Faruk BAY 2* 1 Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, M.E. B. Ankara,

Detaylı

C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ

C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ C PROGRAMLAMA DİLİNE GİRİŞ C Dilinin Tarihçesi 1972 de Dennis Ritchie tarafından AT&T Bell Laboratuarlarında B dilinden geliştirildi. C dili konusundaki ilk kitap 1978 de Dennis Ritchie ve Brain Kernighan

Detaylı

İLERİ MİKRODENETLEYİCİLER VE UYGULAMALARI

İLERİ MİKRODENETLEYİCİLER VE UYGULAMALARI İLERİ MİKRODENETLEYİCİLER VE UYGULAMALARI "Mustafa Engin" EGE ÜNIVERSITESI EGE MESLEK YÜKSEKOKULU Mekatronik Programı İçindekiler C Dili İle Mikrodenetleyici Programlama... 4

Detaylı

Kod Kavramı Sub End Sub Olay (Event) Kavramı

Kod Kavramı Sub End Sub  Olay (Event) Kavramı Kod Kavramı Kodlar, programa ne yapmasını istediğinizi belirten deyim ve fonksiyonlardır. Visual Basic in nesneye dayalı bir programlama dili olması, kodların nesnelere bağlı olarak yazılması anlamına

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI - 2 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRIYEL OTOMASYON TEKNOLOJILERI

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRIYEL OTOMASYON TEKNOLOJILERI T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRIYEL OTOMASYON TEKNOLOJILERI TEMEL PROGRAMLAMA- 3 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı