Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 ÖNSÖZ Kurucumuz Muharrem KÜÇÜK Altn Çpa 191 ylnda Ekspres Döküm sanayi olarak, Ayvansaray da hizmete baþlamþtr. 19 ylnda ÝMES Sanayi Sitesine geçmesi ile birlikte Alter Döküm adn almþtr ylnda Altn Çpa Metal Sanayi ad altnda; faaliyetlerine devam etmektedir. Ürünlerimiz, siz Sayn müþterilerimize yükselen kalite anlayþmz, artan üretim hacmimiz ve uzman teknik ekibimizle, kalite standartlar sertifikalarna uygun olarak sunulmaktadr. Bronz, kzl burç ve Alüminyum dökümlerin yan sra, Çinko ve Alüminyum anotlar da, çeþitli sektörler için, modelli döküm olarak, bünyemizde üretilmektedir. Ayn zamanda, makine sanayi ve benzeri sektörlere hitaben, pirinç, bakr ve endüstriyel plastikler de tarafmzdan tedarik edilmektedir. Bu vesile ile, bu günkü kaliteye ulaþmamz saðlayan müþteri ve çalþanlarmza, bilhassa teþekkür ederiz. Altn Çpa Yönetimi

4 KALÝTE VE LABORATUVAR ALTIN ÇIPA, DÖKÜMDE ÖZENLÝ VE UZMAN, KALÝTEDE ÝDDALI OPTiK EMiSYON SPEKTROMETRE ile METAL KiMYASAL ANALiZi Ürünlerimizin kimyasal analizi ve hassas alaþm oranlar, spektrometre ile tespit edilerek raporuyla birlikte müþteriye teslim edilir. METAL ÜRÜNLER, ENDÜSTRÝYEL PLASTÝKLER, STANDART VE ÖZEL ALAÞIMLI, MODELLÝ DÖKÜM ÜRÜNLER KALÝTE SERTÝFÝKALI ÜRÜNLER, GÜVENLE VE DAÝMA ALTIN ÇIPA DA

5 ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa - Bronz (Kzl) Fosfor Bronz Sayfa 11 Pirinç (Sar) ve Bakr Baðlant Elemanlar Sayfa -1 Bakr Sayfa 1-1 Pirinç Sayfa 1-17 Alüminyum Sayfa 1-1 Krom (Paslanmaz), Krom Kapl Miller Sayfa Çelik Sayfa Cva Çeliði Sayfa - Krom (Paslanmaz) Galvaniz, örgülü Elek ve Filtre Telleri Sayfa Galvaniz-Paslanmaz Puntal Teller Sayfa 7 DKP ve Alüminyum Geniþletilmiþ ve Delikli Saclar Sayfa -9 Teflon Sayfa Delrin Sayfa 1 Polypropilen Sayfa - PVC Sayfa Döküm Polyamid Sayfa Polyamid Sayfa -7 Polietilen Sayfa Fiber Sayfa 9 Epoksi Sayfa -1 Pleksiglass Sayfa Solid Polikarbon Sayfa Amyant - Lastik Levha-Silikon Sayfa Poliuretan- Vulkollan Sayfa Poliuretan Kalp Yaylar Sayfa Kurþun Sayfa 7 Saf Madenler Sayfa -9 Kaynak Telleri Sayfa -1 Lehim Sayfa Rezistans Telleri Teknik Deðerler Sayfa CNC Router Sayfa - Gemi ve Yat Tutyalar Sayfa Maðazalar Sayfa 7 Sertifikalar Sayfa -9 Endüstriyel Plastiklerin Kimyasal Dirençleri

6 BRONZ (KIZIL) MAMÜLLER Sürekli Döküm Teknolojisi Sürekli Döküm Teknolojisi ile üretilen bronz, grafit pota, kalp ve uygun bir gaz atmosferi ortamnda boþluksuz, gözeneksiz ve sk dokulu olarak, diðer döküm teknikleri ile elde edilen bronzlardan çok daha kalitelidir. Sürekli Dökümlerdeki Ebatlar Maksimum 1 çap ve,000 boyda yatay sürekli döküm (dolu ve delikli olarak) Maksimum 0 geniþlik, kalnlk ve,000 boyda yatay sürekli döküm (plaka olarak) Çekme bronz Çekme bronz Savurma Döküm Teknolojisi Savurma döküm teknolojisi ile üretilen parçalar, homojen küçük tane yapsna sahiptir. Tüm bu özellikler ergimiþ maddenin yüksek hzda dönen kalba, merkezkaç kuvveti ile savrulmas sonucu elde edilir. Sonuçta mikro yap ve mekanik özellikler açsndan uzun ömürlü ve performans yüksek parçalar elde edilir. Bu teknoloji sayesinde üretilen parçalarda gözenek, gaz boþluðu ve çatlaklara rastlanmaz. Savurma Dökümlerdeki Ebatlar Maksimum 0 çap ve 0 boyda yatay savurma döküm Maksimum 1,0 çap ve boyda yatay savurma döküm Bronz Çubuk / Boru Modelli Bronz Döküm Bronz Lama Döküm

7 BRONZ (KIZIL) (Özgül Aðrlð:,9) 7 Özel ölçülerde de sipariþ kabul edilir. BRONZ MAMÜLLERIN YAKLAÞIK AÐIRLIKLARI ÇUBUK Kg/m BRONZ BORU BRONZ BORU Ø Dþ Çap Ø Ýç Çap Kg/m ,71, 11, 9,71 1,7 1,0 11,17 1,7,7,7,7 1, 1,97,11,9 1, 1,9 7,9,0 1,7,9,71,11 1,1,, 7,7 19,, 9, 1,9,7,99,71,1,11 7,0 9,, 9,,19 7,,7, ,19 1,19,0 117,7 1,, 11,9 19,77 1,9 11, 1,77,91 19, 1, 17,7 11,7 1,11 11,77 9,9 19,9 17, 11, 1,,,, 7,99 1,0 171,19 1, 9,,, 7,1,07 1,11 1,9 19,9 1,7 99,71,09,9 1,1, ,,79,1,7,, 11,17 1,1 17, 1,1,11 9,1, 9,99,71,91 9,,7, 11,07 1,9 17,19 17, 1,9,,1 79,,,17 9,,, 7,7 9,1 7,7 7,, Kg/m Ø Dþ Çap Ø Ýç Çap Kg/m Ø Dþ Çap Ø Ýç Çap Ø Çap Kg/m Ø Dþ Çap Ø Ýç Çap ,01, 9,9, 7, 1,1,7 111,7, 9,, 7,0,0,9 1,, 7,1 1,1 1,11,,99 9,1 17, , 1,71 17,7,7 17, 1,17,1,7,, 0,1 17,0,791,1,01 1, 99,71 79, 7,,7,9 1,

8 BRONZ (KIZIL) ve ÇEÞÝTLERÝ Yüksek Kalayl Bronz (Bakr - Kalay) DIN 1 veya 19 Alaþm Aralð Kod Kimyasal kompozisyon % Özellikleri ve Kullanm Yerleri Cu Sn 1 A-1 Cu,0 -,0 Sn 1,0-1,0 Deniz suyuna dayankl segman ve mil yataklar, kaymal düz yatak ve basnç altnda çalþan kzaklar. Cu Sn A- Cu,0 -, Sn 11,0-1,0 Deniz suyuna ve aþnmaya karþ dayankl sonsuz vida ve diþliler, düþük hz ve aðr yük altnda çalþan yataklar. Cu Sn Ni A- A Cu,0-7,0 Sn 11,0-1,0 Ni 1, -, Asansör diþlileri, somunlar ve senkronize bilezikler. Cu Sn Pb A- B Cu,0-7,0 Sn 11,0-1,0 Pb 1,0 -,0 Yataklar, burçlar, pompa pervaneleri, piston ve szdrmazlk bilezikleri, buhar vanalar, diþliler ve vana aksamlar. Cu Sn A- Cu,0 -,0 Sn 9,0-11,0 Pompa, türbin pervaneleri, aðr yük düþük dönme hznda çalþan yataklar, sonsuz ve salyangoz vidalar, sonsuz diþli ve kaymal yataklar. Kzl Bronz (Bakr - Kalay - Çinko) DIN 1 veya EN 19 Alaþm Aralð Kod Kimyasal kompozisyon % Özellikleri ve Kullanm Yerleri Cu Sn Zn Pb (Rg - ) A- Cu,0-9,0 Sn 9,0-11,0 Zn 1,0 -,0 Yataklar, deniz suyuna dayankl pompalar, pompa pervaneleri, piston bilezikleri, vana parçalar, buhar vanas baðlant elemanlar ve diþliler. Cu Sn 7 Zn Pb (Rg - 7) A- Cu 1,0 -,0 Sn,0 -,0 Zn,0 -,0 Pb,0-7,0 Deniz suyuna ve aþnmaya dayankl yataklar, orta yük ve orta hz altnda çalþan burçlar, aþnma plakalar, pompa ve vana parçalar. Cu Sn Zn Pb (Rg - ) A- Cu,0 -,0 Sn,0 -,0 Zn,0 -,0 Pb,0 -,0 Su pompas gövde ve pervaneleri, deniz suyuna dayankl pompa ve baðlant parçalar, küçük diþliler, flanþlar, düþük basnç vanalar, boru baðlant elemanlar.

9 BRONZ (KIZIL) ve ÇEÞÝTLERÝ Alüminyum Bronz (Bakr - Alüminyum) DIN 17 veya EN 1 /17//1/1/1 Alaþm Aralð Sembol Kimyasal kompozisyon % Özellikleri ve Kullanm Yerleri Cu Al 9 A-11 Al - Cu bal. Kimya ve gda sanayinde kullanlan parçalar, deniz suyuna ve aþnmaya dayankl parçalar. Cu Al Fe A- Cu min.,0 Al,0-11,0 Fe,0 -,0 Yataklar, burçlar, helezon diþliler, aþnma plakalar, vana yataklar, kaldrma kancalar, aside dayankl armatürler. Cu Al 9 Ni A-1 Cu min.,0 Al, -,0 Ni 1, -,0 Fe 1,0 -,0 Deniz suyuna ve aþnmaya dayankl makina parçalar, pervane kanat ve göbekleri, diþliler, vana kollar ve kaydrma plakalar. Cu Al Ni A-1 Cu min. 7,0 Al, - 11,0 Ni,0 -, Fe, -, Deniz suyuna ve aþnmaya dayankl yatak ve burçlar, pervane göbekleri, deniz suyu ile temasta olan parçalar. Cu Al 11 Ni A-1 Cu min. 7,0 Al 9,0 -, Ni,0-7, Fe,0-7,0 Aside, deniz suyuna ve aþnmaya dayankl sert yataklar, burçlar, darbelere dayankl kaymal yataklar, sonsuz diþli ve kaldraç yataklar. Cu Al Mn A-1 Cu min.,0 Al 7,0-9,0 Mn,0 -, Ni 1,0 -,0 Deniz suyuna, korozyona ve aþnmaya dayankl sert yataklar, gemi, makina ve kimya sanayinde kullanlan yatak, burç ve diþliler gemi pervaneleri. Yüksek Kurþunlu Kalay Bronzu (Bakr - Kalay-Kurþun) DIN 1 veya EN 19 Alaþm Aralð Kod Kimyasal kompozisyon % Özellikleri ve Kullanm Yerleri Cu Pb Sn A-7 Cu,0-7,0 Pb,0 -,0 Sn 9,0-11,0 Burçlar, yüksek hz, az yük ve az basnç altnda çalþan yataklar. Cu Pb Sn A- Cu 7,0 -,0 Pb,0-11,0 Sn 9,0-11,0 Yüksek hz ve aðr yük altnda çalþan yataklar, pompalar, pervaneler, paslanmaya dayankl parçalar, basnca dayankl ve az yaðlanan parçalar. Cu Pb 1 Sn A-9 Cu 7,0-79,0 Pb 1,0-17,0 Sn 7,0-9,0 Normal yük altnda çalþan genel bakm yataklar, asitli ortamda çalþan pompa pervane ve gövdeleri. Cu Pb Sn Cu 9,0-7,0 A- Pb 1,0 -,0 Az yük ve yüksek hzda çalþan yataklar. Sn,0 -,0 9

10 FOSFOR BRONZ (Özgül Aðrlð:,9) Kullanldð Alanlar: Bakr alaþml olan fosfor bronz teller, makine parçalar, yaylar ve elektrik baðlant elemanlar olarak kullanlmaktadrlar. Yüksek yüzey gerilimine sahip fosfor bronz teller, iyi bir elektrik iletkenliðine ve korozyon direncine sahip sert tellerdir. Özellikle otomotiv, beyaz eþya ve kahverengi eþya sektöründe, elektrik kontak eleman olarak geniþ bir sektörel kullanm alanna sahiptir. Konnektörler, kontakt yaylar, pompa elemanlar, kaynak telleri ve elektrotlar gibi özel kullanm alanlarna da mevcuttur. Bronz Burç Levha Ebat Kalnlk Çubuk Ebat Boy : : : : x,000 0,-1 x 1,000 Bronz Þerit Bronz Levha Fosfor Bronz (Bakr - Kalay) DIN 17 veya EN Alaþm Aralð Kod Kimyasal kompozisyon % Özellikleri ve Kullanm Yerleri Cu Sn A- A Sn,0 -,0 P 0,01-0, Cu bal. Elektrik motorlar, jeneratörler, korozyona dayankl kaðt ve tekstil sanayi ürünleri. Cu Sn Pb Zn A- B Sn, -, Pb, -, Zn, -, P 0,01-0, Deniz suyuna ve C ye dayankl parçalar, kilit pimleri. Cu Sn A- C Sn 7, -, P 0,01-0, Cu bal. Deniz suyuna ve aþnmaya dayankl yataklar, burçlar, sürücü þaftlar, pompa ve vana aksamlar, yüksek performansl motor valf parçalar. Cu Sn P A- D Sn 7, -, P 0, - 0, Cu bal. Yatak, kaymal elemanlar, ince cidarl kaymal burçlar, kaymal bçaklar, CuSn dan daha fazla aþnma ve korozyona dayankl parçalar.

11 PÝRÝNÇ (SARI) VE BAKIR BAÐLANTI ELEMANLARI Hortum rakoru, vana, kör tapa, otomatik hortum ucu, T rakor, nipel redüksiyon, manþon, yüksük, dirsek, somun, U dirsek, S dirsek ve baðlant yan ürünleri. 11

12 BAKIR MAMÜLLER Çeþitlerimiz Elektrolitik bakrlar Puntalk bakrlar (Zirkonyumlu ve Berilyumlu) Topraklama çubuklar Düz ve kangal borular, profiller Çat kaplama bakrlar Tesisat borular Bakr krom karþm borular (Bafon) Bakr fittingsler Ýzoleli kangal bakr borular Bakr levhalar ve rulolar Standart dþ bakr ölçüleri dövme yoluyla elde edilir. Levha Ebatlar Kalnlk: 0, - En / Boy x,000 1,000x,000 0x0 1,000x1,000 Rulo Ebatlar En: - Boy: Ýstenilen ölçülerde Bakr tel Bakr Boru Bakr Çubuk Bakr Lama Bakr Kangal Boru Bakr Levha Fleksible Baralar Bakr Rulo

13 BAKIR (Özgül Aðrlð:,9) 1 BAKIR MAMÜLLERÝN YAKLAÞIK AÐIRLIKLARI 0, 0,9 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,9 0,7 0,77 0,17 0,9 0,1 0,9 0,9 1,07 1,09 1,111 1,1 1,19 1,7 1,79 1, 1, 1, 1, 1, 1,1 0,77 0,7 0, 0,9 0,91 0,9 1,00 1,0 1,11 1,17 1, 1, 1,1 1, 1,9 1, 1,1 1,77 1,7 1,79 1, 1,0,0, Kg/m LAMA ÇUBUK Kalnlk Kg/m BORU Kg/m ,17 0, 0,7 0,99 1,00 1,7 1,79,,79,1,7,, 11,17 1,1 17, 1,1,11 9,1, 9,99,71,91 9,,7, 11,07 1,9 17,19 17, 1,9,,1 79,,,17 9,,, 7,7 9,1 7,7 7,, ,1 0,1 0,1 0,19 0, 0, 0,79 0,7 0, 0, 0,91 0,19 0,7 0,7 0, 0,1 0,9 0,7,1 0, 0,71 0,99 0,77 0,7 0,7 0, 0, 0, 0,9 0,9 0,9 0,97 1,0 1,0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x1 x x x x x x x x x x x 1x1 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 0,0 0,7 0, 0,1 1,0 1, 1, 1,9,1,, 0, 0, 0, 1, 1,7,,,11,,00, 0, 1, 1,7,,,11,,,, 7,1,0,0,00,,00,,7,0 9,,,01 1,,, 7,1,0,, 1, 1,0 17,0,,7,0 11,1 1, 1,7 17,0,0,,0, 1, 1,0 1, 1,,0,0 1, 17,0 1,,9,,0,0,,0,,9 7,0 9,000 Ø Çap Et 1 Kg/m Et 1, Kg/m Et Kg/m Ø Çap Kalnlk 1x 1x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x LEVHA Kg/m Kalnlk 0, 0, 1 1,, 1,0 7,0 9,000 1,0 1,000,0 7,000,000,000,000 7,000,000 1,000 1,000,000,000,000,000

14 PÝRÝNÇ (SARI) MAMÜLLER Çeþitlerimiz Ms - Ms - Ms Kaynak telleri Altköþe, lama ve çubuklar Levha ve þerit rulolar Ýnce teller Boru ve profiller Erozyon telleri Ayrca, tarafamzdan, kum ve kokil kalba, modelli, silindirik pirinç döküm de yaplr. Özellikleri Aðrlkl olarak bakr ve çinkonun karþmndan oluþur. Ýçine az miktarda kurþun v.s. katlarak alaþmlandrlabilir. Ekstrüzyon çekme mamüllerdir. Kalibre ve pres çeþitleri mevcuttur. Levha Ebatlar Kalnlk 0, - En / Boy x,000 / 1,000x,000 Rulo Ebatlar En: - Boy: Ýstenilen miktarlarda ErozyonTeli Pirinç Altköþe Pirinç Þerit Rulo Pirinç Köþebent Pirinç Lama/Çubuk/Levha Pirinç Levha 1

15 1 PÝRÝNÇ (SARI) (Özgül Aðrlð:,) Köþe Kg/m PÝRÝNÇ ÇUBUK BORU Ø Çap Kg/m Köþe Kg/m Et 1 Kg/m Ø Çap LAMA LAMA LEVHA ,0 0,7 0,17 0, 0,7 0,7 0,1 0, 0, 0,91 1,1 1, 1,0 1,7 1,9,1,,,,,1,0,,,0,,1 9,,0 1,0 1,0,0,000,0,7 9,,0,000,0,0 9, 1,7 1,0 1, 0,0 0,117 0,1 0, 0,1 0,71 0,9 0,7 0,91 1,0 1, 1, 1,0 1,,1,,,9,,,0,9,,7, 7, 9,0, 11,7 1, 1,0,0,7 0,07 0,1 0, 0, 0,1 0, 0, 0, 1,0 1, 1,7 1, 1,9,1,,7,0,0,1,0,0,7,0,0 7,,0,, 1,0 17, 1,,0, x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x1 x x x x x x x x x x x 1x1 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 0,07 0, 0, 0,7 1,0 1,7 1, 1,7,0,9, 0, 0, 0, 1,7 1,0,1,,97,0,, 0, 1,7 1,0,1,,97,0,,,9,0 7,,0 1,9,,,,7 7,,9,0 11,7 1x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x,7,0,,0,0,0,000 1,0 1,0 17,000,0,0,0,0,0 1,0 17,000 19,0 1, 7,0,0,0 1,0 17,0,0,000,0 1,0 17,000,0,0 7,0,0,000 1,,0 1,,0 9,000,000 0,1 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0, 0,1 0,71 0,9 0,9 0,91 1,1 1, 1, 1, 1, 1,7 1,9,1,,,7,1,,9 0, 0,7 0,7 0,1 0, 0,7 0,1 0,9 0,7 0,1 0, 0, 0,91 1, 1, 1, 1,0 1,0 1,0 1,7,0,0,,,097,,,1,0, ,1 0,1 0,1 0,17 0,1 0, 0,7 0,9 0, 0,7 0,7 0,0 0,7 0, 0,1 0,7 0, 0, 0,7 0,7 0,0 0, 0,9 1,0 1,1 1, 1, 1,7 1,9 1,,,, 0, 0,1 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 1, 1,, 0, 1,7 1,0,1,,97,0,,,9,0 7,,0,0,7 17,000 1,,0,000,0 1,000,000,000 Kg/m Kalnlk Kg/m Kg/m Et 1. Kg/m Et Kg/m Kalnlk Kalnlk PÝRÝNÇ (SARI) MAMÜLLERÝN YAKLAÞIK AÐIRLIKLARI

16 ALÜMÝNYUM MAMÜLLER Çeþitlerimiz 7,, 1,, 7,, 1, ve Hotokol serisi lama, levha, çubuk alüminyumlar, Gofrajl ve Çetalar (Baklava ve Gözyaþ deseni) Sigma profiller Standart dþ - 7 çubuk ve boru üretimi de yaplmaktadr. Özellikleri Çelikten kat fazla sl iletkenliðine sahiptir. Çeliðe nazaran 1/ hafiftir. Kolay taþnr, hzl talaþ kaldrlr. Bu özellikleri daha ekonomik olmasn saðlar. Deniz suyunda korozyona dayankldr. () Levha Ebatlar Kalnlk 0, - 0 En x boy 1,000x,000 1,x,0 1,0x,000 1,0x,000 Gemi sektörü için :,000x,000 Sigma Profiller Alüminyum Çubuk Alüminyum Boru Alüminyum Köþebent Alüminyum Profil Alüminyum Levha Alüminyum Folyo Gözyaþ damlas Beþ cizgi Baklava Gofrajl 1

17 ALÜMÝNYUM (Özgül Aðrlð:,7) 17 xx1,0 1xx,0 1x1x1,0 xx1,0 xx, xx1, xx0,9 xx1, xx,0 x1x,0 xx1, xx1,0 xx1, xx,0 xx,0 xx1, xx1, xx1,0 xx1, xx1, xx,0 xx1, xx,0 xx,0 xx,0 xx, xx,0 xx1, xx,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0, 0,0 0, 0,1 0,1 0,1 0,1 0, 0, 0,17 0,1 0,1 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,7 1, 0,1 0, Kg/m Kalnlk Kg/m x1 x1 9x1 x1 11x1 x1 x1, 1x1 1x1 1x1 1x 1x1 x1 x1,7 x1 x1 x x, x1 x1 x x, x x1 x, x1, x, x1, x, x, x x, x, x, x 7x, 7x, x, x, x, 9x, x, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,09 0,1 0, 0,11 0,1 0, 0,1 0,1 0,7 0,1 0, 0, 0, 0, 0, 0,7 0, 0,7 0, 0,7 0, 0, 0, 0,9 1,0 1,19 1,1 1, 1, 1,1 1,,7 1, 1,7 1,9 1,9,1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x1 x1 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x1 x x x x x x x x1 x1 x x x x x x x x 0,1 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,7 0, 1,0 1, 0, 0, 1,0 1, 1,,1,0,,0 1,1 1,,0,,,0, 1,0 1,,1,0,,0,0,0,,0,0,0,0,,,0, 0, 0,1 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1,00 1, 1,,00,,00,00,00,00,00,0 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0, 0,0 0, 0,7 0, 1,0 1, 1, 1,,1,,0,,0,0,7,,0 1,0 1,0 1,0 7,0 7,0 1 9, ,079 0,1 0, 0, 0,17 0, 0, 0,9 0,1 1,09 1, 1,9,17,1,,9,, 7,, 1,0 17, 1,0,0,0,0 1,0 7,0,0 1,,0 7,0,000,000,0 1,0 1,000 1,0 17,0 1,0 Ø Çap LEVHA ÇUBUK BORU LAMA KÖÞEBENT Kg/m Ø Çap Kalnlk Kg/m Kalnlk Kg/m ALÜMÝNYUM MAMÜLLERÝN YAKLAÞIK AÐIRLIKLARI

18 PASLANMAZ (KROM) MAMÜLLER PASLANMAZ (KROM) MAMÜLLER Farkl kimyasal, fiziksel ve mekanik özelliklerde üretilebilen paslanmaz çelikler, yüksek korozyona karþ dayankllð, düþük veya yüksek scaklklarda kullanlabilmesi, mekanik mukavemeti, imalat kolaylð, estetik yüzey görünümü, hijyenik ve uzun ömürlü olma gibi üstün özelliklere sahiptir. Paslanmaz çelik çubuklar, soðuk - scak þekillendirmede, inþaat sektöründe, makinelerde, talaþl imalatlarda, tbbi alet ve ekipmanlarn üretiminde, solenoit valf üretimlerinde haadde olarak kullanlrlar. AISI, AISI, AISI 1, AISI S, AISI1, AISI, AISI, AISIF, AISI 1L ve AISI L standart kalitelerde lama, çubuk, levha, boru, kutu profil, köþebent, paslanmaz filtre ve elek telleri, desenli paslanmaz rulolar halinde mevcutturlar. Paslanmaz Profil Paslanmaz Boru Paslanmaz Þerit Rulo Paslanmaz Çubuk Paslanmaz Lama Paslanmaz Tel Paslanmaz Özel Ýmalat 1

19 PASLANMAZ (KROM) (Özgül Aðrlð: ) PASLANMAZ (KROM) MAMÜLLERÝN BAZI FÝZÝKSEL ÖZELLÝKLERÝ AZAMÝ ÇALIÞMA ISISI C AISI TÝP NO ERGÝME NOKTASI C ARALIKLI ÇALIÞMADA SÜREKLÝ ÇALIÞMADA KULLANIM ALANLARI -1 9 Ýnþaat, gda, sanayi buzdolaplar L -1 9 Kimya sanayi C ye kadar fittingsler 9S -1 1 Petrol rafinerileri donanm Istma frnlar S -1 1 Petrol rafinerileri donanm Sülfrik ve fosforik asitlerin kullanldð meyve ve dokuma 1L Suni gübre ve diðer kimyasallar Kaynak ve sya dayankl elemanlar, kimya sanayi Asansör ve otomat, evye, çatal, bçak PASLANMAZ (KROM) MAMÜLLERÝN YAKLAÞIK AÐIRLIKLARI LEVHA ÇUBUK BORU Kalnlk 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 1, 1,, Kg/m 1, 1,9,,7,1,9,7,, 7,9 9, 11,9 1,0 19,, 1,0 9,7 7,0,, 71, 79,0 9,0 119, 19 19,7,0 7, 1 97,0 Ø Çap Yuvarlak Kg/m 0,099 0,1 0, 0, 0,9 0,17 0, 1, 1, 1,,,,,9,,,1,,, 7, 9,, 1, 1,,0,0,, 9, 9,9 1,0 7,0,0 1 Ø Çap Yuvarlak Kg/m Köþe Kg/m 0,9 0,1 0, 0, 0, 0, 0,9 1, 1, 1,7,0,,7,,9,,0,,1,,,0 1, Ø Dþ Çap ,7,, 7, , Et Kalnlð , 1 1, 1, 1, 1 1, 1, 1,,, Kg/m 0,1 0,17 0, 0,7 0, 0,7 0, 0, 0, 0,9 0,7 0,0 0,99 0,99 1,071 1,,0 1, 1, 1, 1, 1,97,,00,17,97,0,0,9,9,, 9,77, 11,0 19

20 KROM KAPLI ve ENDÜKSÝYONLU MAMÜLLER (Özgül Aðrlð:7,) KROM MÝLÝ ÝMALATI VE REVÝZYONU Sert krom kaplamada, kromun dayankllðn arttrmak için kolon milleri üzerine endüksiyon sertleþtirme iþlemi uygulanr. Sert krom kapl miller, hidrolik ve pnömatik silindirlerde rot mili olarak, yataklamalarda kolon mili olarak kullanlmak üzere üretilmektedir. Sert krom kapl miller, ile çaplar arasnda ve m boyunda standart ölçülerdedir. SERT KROM KAPLI MÝLLERÝN ve HONLANMIÞ BORULARIN KULLANIM ALANLARI Kayc rulman dþnda ve darbelere karþ mukavemet isteyen yataklama sistemlerinde, iþ makinalarnn piston millerinde, enjeksiyon makinalarnn kolon millerinde kullanlr. Honlanmþ Borular Krom Kapl ve Taþlanmþ Miller Honlanmþ Borular

21 KROM KAPLI MÝLLER SERT KROM KAPLI MÝLLER Teknik Özellikler Çelik kalitesi Ck Sert krom kaplama kalnlð noktada mikron (±) Krom sertliði: - 11 vickers Yüzey Pürüzlülüðü: Ra maks. 0, mikron Üretim boyu: - 7 metre Çap tolerans: ISO f7 Doðrusallk: 0, : Talep üzerine Cr Mo malzemelerinde, üretim yaplabilir. Malzemeler polietilen ile kapldr. KROM KAPLI MÝLLERÝN ve HONLANMIÞ BORU STANDART ÇAPLARI Ø Çap ,, KROM KAPLI MÝLLER Kg/m 0, 0, 0, 1, 1, 1,,,,,9,,9,,0, 7, 7,0 9,000 9,0,0 1,0 1,0 19,0 Ø Çap, Kg/m 19,0,0,0,0,7,0,0,000,0,0,0 7,0,7 9,,0 1, 1,7 17, 17,1 199,7,, 9,0 Ø Dþ Çap HONLANMIÞ BORULAR Ø Ýç Çap Ø Dþ Çap 0 0 Ø Ýç Çap

22 ÇELÝK MALZEMELER Soðuk Ýþ Takm Çelikleri Nitrasyon Çelikleri 1. Plastik Kalp Çelikleri Ýmalat Çelikleri St 7 St Ck Scak Ýþ Takm Çelikleri Yüksek Hz Çelikleri Islah Çelikleri 1 1 Sementasyon Çelikleri 711 Rulman çeliði CR-CRMN Susuz Gurubu CK (CE), CK (CS), CK (CS), CK 7 (C7S), CK 7 (C7S), CrV (1CrV) Sulu Gurubu CK 7 ( C7S) Kalite. Sulu grubunda iki farkl yüzey bulunmaktadr; Meneviþli ve Beyaz polisajl. Paslanmaz Yaylk Bant 1. Kalite ( XCrNi1- yada XCrNi177) Kalite paslanmaz bant / Contalk malzeme.

23 CIVA ÇELÝÐÝ (Özgül Aðrlð:7,) DIN 10 YA GÖRE : 11 Cr V KÝMYASAL ANALÝZÝ : % C 1,1 - Cr 0, - V 0. KULLANIM ALANLARI Cva çelikleri, helezon ve diþ matkaplar, klavuzlar, raybalar, havþalar, punta matkaplar, raspalar, delik zmbalar, metal testereler, çekme zmbas, her türlü zmba, trnak gibi takmlarn yapmna elveriþli su ile sertleþtirilebilen bir çelik türüdür. SICAK ÞEKÝL VERME VE ISIL ÝÞLEM Dövme Tav : 0-1,0 C Yumuþatma Tav : 0-7 C Tav Sertliði : Azami HB Gerilim Giderici Tavlama : 0 C Sertleþme için ön s : C Sertleþtirme (su verme) : ya kadar 7-0 C yaðda - ye kadar 7-7 C suda - ye kadar 7-0 C suda - ye kadar 0- C suda Meneviþ : 1-0 C - 1 saat /. Ø Çap,,,, 7 7,, 9 CIVA ÇELÝKLERÝNÝN YAKLAÞIK AÐIRLIKLARI Kg/m 0,0 0,0 0,07 0, 0,1 0,1 0,17 0, 0,1 0, 0, 0,9 0, 0,0 Ø Çap 9,, 11 11,, 1 1, 1 1, Kg/m 0, 0,17 0, 0,7 0,1 0, 0,9 1,00 1, 1, 1,9 1,7 1,7 1,7 Ø Çap Kg/m 1,99,,,719,9,,,,1,9,,,1 7, 9,

24 KROM (PASLANMAZ) ELEK VE FÝLTRE TELLERÝ KROM ELEK VE FÝLTRE TELLERÝ Krom (paslanmaz) elek telleri, AISI kalite olarak üretilmektedir. Krom tellerin en yaygn tüketileni kalite olup, paslanmaz çeliðin temel türüdür. C ye kadar dayankldr. Bünyesindeki nikel dolaysyla korozyon direnci ve dayankllð yüksektir. Kullanm alanlar gemi sanayi, filtre sanayi, granit ve kuartz ocaklar, tarm sanayi, ilaç sanayi, kimya sanayi, mutfak eþyalar ve benzerleridir. Rulo geniþliði: cm Rulo uzunluðu: m Mesh KROM (PASLANMAZ) ELEK VE FÝLTRE TELLERÝ Tel Kalnlð , 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0, 0, 0, 0, 0, 0,1 Göz Aralð,,0,,, 1,9 1, 1, 1, 0,9 0,9 0,7 0, 0, 0, 0, Mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron Mesh Tel Kalnlð 0, 0, 0,1 0,1 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Göz Aralð 0, 0,9 0, 0, 0, 0, 0,1 0,1 0, 0,0 0,077 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 Mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron

25 PASLANMAZ VE GALVANÝZ ÖRGÜLÜ ELEK TELLERÝ PASLANMAZ VE GALVANÝZ ÖRGÜLÜ ELEK TELLERÝ Paslanmaz AISI kalite teller ile scak daldrma galvaniz tellerden özel üretim yaplr. Kullanm Yerleri: Kafesler, ince - kaba kum elekleri, kümesler, gemi sanayi inþaat sanayi, trafolar ve koruma gerektiren yerler. Rulo geniþliði : -1 cm aras Rulo uzunluðu: m Örgülü elek telleri ÖRGÜLÜ ELEK TELLERÝ Göz Aralð x x x 1x1 x x x x x Tel Kalnlð aras 0. - aras 1- aras 1- aras - aras

26 GALVANÝZ PASLANMAZ PUNTALI TELLER Puntal kafes telleri, scak daldrma galvanizleme yöntemiyle imal edilir. Bu malzemenin kullanm çok amaçl olup hem sanayi sektöründe, hem de dekoratif amaçlar için kullanlmaktadrlar. GALVANÝZ PASLANMAZ PUNTALI TELLER Delik Çap x x x x x 1 x 1 1 x 1 19 x x 19 x x x x x x x Tel Kalnlð 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1,0 1,,0,00,00,00,00,00,00 Geniþlik cm Uzunluk m m m m m m m m m m 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm

27 DKP - ALÜMÝNYUM - PASLANMAZ GENÝÞLETÝLMÝÞ ve DELÝKLÝ SACLAR Genel Kullanm Alanlar Filtre ve havalandrma sanayi, inþaat ve gemi inþaat sanayilerinde, yürüyüþ platformu, dekorasyon ve mutfak eþya imalatlarnda yaygn olarak kullanlmakta olup, DKP ve Alüminyum gibi paslanmaz metallerden imal edilmektedir. DELÝKLÝ SACLAR Ýþlenebilir sac kalnlklar Bakr (0, - ) Pirinç (0, - ) Galvanizli Sac (0, - ) MDF ( - ) CrNi (0, - ) Alüminyum (0, - ) Plastik (0, - ) Sunta ( - ) 7

28 TEFLON - PTFE MAMÜLLER TEFLON Diðer plastiklere nazaran, çok yüksek ve çok düþük scaklk gerektiren uygulamalarda tercih edilmesi gereken malzemelerden biridir. Yumuþak bir malzemedir. Çentik, darbeye karþ ve mekanik dayankllk deðerleri düþüktür. Kopma uzamas yüksektir. Sürtünme katsays çok düþüktür. Bu özellikleri malzemeye kayganlk ve esneklik vermektedir. En çok tercih edilen szdrmazlk eleman malzemelerinden biridir. Aþnmaya karþ dayankllð, çalþtð metal yüzeyin pürüzsüzlüðü ile doðru orantldr. Elektriksel özellikleri de çok iyidir. Malzemenin moleküler yaps sebebi ile boyutsal ölçü stabilitesi iyi deðildir. Ýþleme esnasnda toleranslara dikkat edilmelidir. Mekanik deðerlerinin deðiþtirilmesi amacyla çeþitli alaþmlar üretilebilmektedir. Kayganlk, sertlik, aþnma mukavemeti gibi deðerleri nispeten arttrmak için karbon, cam elyaf, bronz ve benzeri maddeler ile alaþm yaplabilir. Özellikler Nem ve su çekmez. Çok kaygandr. Ýyi elektiriksel özellikleri vardr. Kimyasal dayankllð çok iyidir. Yapþmama özelliðine sahiptir. Gda temasna uygundur. Kullanm Alanlar Pompalar ve vanalar Gda endüstrisi Yatak, burç Szdrmazlk contalar Elektrik endüstrisi Medikal malzemeler Teflon kapl cam kumaþ ile konveyör bantlar. Teflon Boru Teflon Çubuk Teflon Levha Teflon Rulo Teflon Kumaþ Teflon Salmastra

29 TEFLON - PTFE (Özgül Aðrlð:,) TEFLONLARIN TEKNÝK VERÝ TABLOSU ÖZELLÝKLER TEST METODU BÝRÝM SAF TEFLON %1 CAM % CAM % BRONZLU ELYAFLI TEFLON KARBONLUTEFLON TEFLON ÖZGÜL AÐIRLIK (JEL) ERÝME SICAKLIÐI KULLANMA SICAKLIÐI SERTLÝK SU EMME KOPMA UZAMASI ÇEKME DAYANIKLILIÐI DIN 79 ISO DIN DIN 9 DIN DIN gr / cm C C SHORE D & & Kg / cm.1 -. / - / > / 0. / - / > / / - / > 1 / / - / - -- >1 1 / 1 TEFLON MAMÜLLERÝN YAKLAÞIK AÐIRLIKLARI TEFLON ÇUBUK Kg/m ÝÇÝ BOÞ TAKOZ / Kg Ø Çap Aðrlk kg/m 0,0 Ø Çap Aðrlk kg/m, Ø Dþ Çap Ø Ýç Çap 1 Boy 0 kg/ 0, LEVHA Kg / m Kalnlk Kg/m,0 0,07, 0,0,0 0,0 7, 0,7,0 7 0,09,0 0,9 11,000 0, ,0 1,1 1,0 9 0,1 11, 0,0 7 1,0 0,1 1, 1,0 17,0 0, 1,0 0,9, , 9 1, 1,01 1, , 17,7 1,7, , 1 1,0 1,0, , 1,0 1,7, , 1, ,0, ,0 1,0,7 1, , 1 1,000 1,0,000 0,7 1,000 1,0 1,000 0, 1 1,000 1,0 17,000 0,0 0 7,000 1,0 19,000 1, 1,0,000 1,0 1,0,1,,, 9

30 DELRÝN - POM (Özgül Aðrlð:1,) DELRÝN Yüksek mekanik dayanma gücüne sahip, düþük sürtünme katsayl, kaygan bir malzemedir. Polyamid grubuna göre daha yüksek scaklklara dayankldr. Rijit ve sert olmas sebebi ile özellikle küçük diþli uygulamalarnda kullanlr. Boyutsal ölçü stabilitesi, polyamid grubuna göre iyidir. Uygun iþleme tekniði ile pürüzsüz yüzey kalitesine ulaþlabilir. Solventler ve yaðlara karþ dayankldr. Ancak asit ve bazlara karþ dayankllð oldukça düþüktür. Deðiþik ortam þartlarnda ölçülerini koruma özelliði vardr. Çalþma scaklklar 1 C ile - C aras Özellikler Mükeel talaþl iþleme özelliði Yüksek ölçü stabilitesi Yüksek mukavemet ve rijitlik Kaygan ve sert yüzey Kullanm Alanlar Diþliler ve makine parçalar Yataklama elemanlar Mobilya makaralar Tekstil endüstrisi Gda endüstrisi Delrin Çubuk Delrin Levha Delrin Boru DELRÝN MAMÜLLERÝN YAKLAÞIK AÐIRLIKLARI DELRÝN ÇUBUK Ø Çap Aðrlk kg/m 0,0 0,0 0,1 0,1 0, 0, 0,0 0, 0, 0,7 Ø Çap 7 Aðrlk kg/m 1,0 1, 1,9,,9,0,0,0,0, Ø Çap Aðrlk kg/m 7,, 9,,7 11,9 1,0 17, 17,7,0 1,7 Ø Çap Aðrlk kg/m,,9,,0,7,7, 7, 71,0 Kalnlk 0, 1 DELRÝN LEVHA Kg/m 0,7 1,,9,, 7,, 11, 1,0 17,0 Kalnlk 1 Kg/m 1,0,0,0,0 9,0,0 71,,0 99,0 11,0

31 POLÝPROPÝLEN - PP (Özgül aðrlð: 1) POLÝPROPÝLEN Birçok kimyasala karþ üstün dayankllk özellikleri gösterir. Polipropilen (PP) yüksek mekanik ve gerilme dayankllð göstermektedir. Ancak, çentik ve darbe dayankllð göreceli olarak düþüktür. PP yapsal özelliði gereði kaynaklanabilir. Elektiriksel dayankllk özellikleri çok iyidir. Düþük yoðunluðu oluþu, onu ekonomik yapar. Çalþma scaklklar C ile - C aras PP-C Özellikler Yüksek kimyasal dayankllk Ýyi darbe dayankllð Düþük yoðunluk. Kullanm Alanlar Kimyasal Tanklar Kimyasal vana ve pompa parçalar Kesim plakalar Standart Renkler RAL - NATUREL PP Çubuk PP Levha POLÝPROPÝLEN MAMÜLLERÝN YAKLAÞIK AÐIRLIKLARI PP ÇUBUK PP LEVHA Ø Çap Aðrlk kg/m 0, 0,0 0,0 1 1,0 1,0,,0,0,,0 Ø Çap Aðrlk kg/m 7,0 9,0 11,0 1,0 1, 17,0,0 1 7,9 9, Kalnlk 1 1 Kg/m 1 1 Kalnlk Kg/m 1

32 PVC MAMÜLLER PVC Yumuþak Rulo PVC Yumuþak Þerit PVC Levha PVC Çubuk

33 PVC (Özgül Aðrlð:1,) PVC Baþta kuvvetli asitler olmak üzere bir çok kimyasallara dayankl olmas, bu tür uygulamalarda tercih edilen bir malzeme haline gelmesini saðlamþtr. PVC, yapsal özelliði gereði kaynaklanabilir ve yapþtrlabilir malzemeler arasndadr. Alev almama özelliði vardr. (Aleve tutulup çekildiðinde tutuþmaz) Elektriksel ark dayankllð iyidir. Darbe dayanm iyi deðildir. Daha yüksek scaklk ( C) ve kimyasal dayankllk gerektiren durumlarda (Örnek; kromik asit uygulamalar) özel bir türü olan CPVC kullanlmaktadr. Çalþma Scaklklar C ile - 1 C aras Özellikler Yüksek kimyasal dayankllk Kolay kaynaklama ve yapþtrma Alev almama. Kullanm Alanlar Kimyasal tanklar (Galvano) Ekeltriksel ekipman üretimi Su artma tesis havuzlar Pompa ve vana gövdeleri Borular PVC kaynak elektrotlar mevcuttur. PVC MAMÜLLERÝN YAKLAÞIK AÐIRLIKLARI PVC ÇUBUK PVC LEVHA Ø Çap Aðrlk kg/m Ø Çap Aðrlk kg/m Kalnlk Kg/m ,0 0,0 0, 0,17 0,7 0,1 0, 0,7 0, 0,7 0,9 1,0 1,17 1, 1,9 1,99,,9,9,,79, , 7,,0 9, 11, 1, 17,00,00,00,,00,00 7,00,00 7, 1,,00 7, 9,00,00 1,00 1,00,,00 7,,00,00 7,00,00,00 1,00 1,00 1,00

34 DÖKÜM POLYAMÝD MAMÜLLER-PA (KESTAMÝT) (Özgül Aðrlð: 1,) KESTAMÝT Polyamid grubundan bir malzemedir. Sert ve rijit bir malzemedir. Döküm yolu ile imal edilir. Mekanik ve aþnmaya karþ dayankllð yüksektir. Metallerle sürtünen uygulamalarda bile mukavemeti yüksektir. Tüm teknik deðerleri polyamitten daha iyidir. Baz teknik özelliklerinin geliþtirilmesi için katk maddeleri (sv yað, kat yað, Molibren Sülfür MOS, vb.) katlarak özel türleri üretilmektedir. Çalþma scaklklar C ile - C aras Özellikler Sert, rijit ve kaygan yüzey Ýyi mekanik ve sl dayankllk Belli asit ve bazlara dayankllk Çok yüksek çekme ve basnca dayankllk Kullanm alanlar Makinelerde kullanlan diþliler Endüstriyel makaralar Aþnma plakalar Yataklama burçlar Kaðt endüstrisi. Standart Renkler Natural (Fildiþi), Siyah, Sar Kestamit Levha Kestamit Çubuk DÖKME POLYAMÝD MAMÜLLERÝN YAKLAÞIK AÐIRLIKLARI Ø Çap DÖKÜM POLYAMÝD ÇUBUK 1 7 Aðrlk kg/m 0, 0,0 0, 0,99 1, 1,,000,0,000,0,,,0, 7,000 Ø Çap Aðrlk kg/m 7,0,0 9,0 11,0 1,000 1,000 1,0 1,0,0 7,0,0,000,000 DÖKÜM POLYAMÝD LEVHA Kalnlk 1 Kg/m 1, 1 7 Kalnlk Kg/m

35 POLYAMÝD-PA (Özgül Aðrlð: 1,1) POLYAMÝD Tüm polyamid türleri, NAYLON kimyasal tanm altnda anlr. Mekanik dayankllð çok iyi bir malzemedir. Kimyasal dayankllð çok kuvvetli deðildir. Baz asit ve bazlara dayankllð vardr. Bünyesine su ve nem alma oran oldukça yüksektir. Bu yüzden boyutsal ölçü deðiþimine uðrar. Hassas toleranslarda dikkat edilmesi gerekir. Nem ee özelliði nedeniyle anlk darbe ve titreþimlere karþ dayankldr. Böylece dinamik gerilmeler, bünyede yok edilir. Çalþma Scaklklar C ile - C aras Özellikler Esnek, rijit ve kaygan yüzey Ýyi mekanik ve sl dayankllk Belli asit ve bazlara dayankllk UV dayankllð (Siyah Renkte) Kullanm Alanlar Makina imalat Endüstriyel tekerlek Makaralar Yataklama burçlar. Standart Renkler Naturel (Beyaz), Siyah Polyamid Çubuk Polyamid Levha DÖKME POLYAMÝD MAMÜLLERÝN YAKLAÞIK AÐIRLIKLARI Ø Çap 1 7 POLYAMÝD ÇUBUK Aðrlk kg/m 0, 0, 0,0 0,0 1, 1, 1,0,,0,0,0,0 7, Ø Çap Aðrlk kg/m,0,7,0 1,0 17,,0,0,7,,,0,0 POLYAMÝD LEVHA Kalnlk 1 Kg/m 11, 17,0,0,0,1 9,0,0 1,0,7, 79,,0 11,0

hakan çelik L A Z E R K E S İ M

hakan çelik L A Z E R K E S İ M hakançelik L A Z E R K E S İ M 2 www.hakanceliklazer.com Lazer Kesim Yüksek verimlilik ile kusursuz kesim kalitesi, ihtiyacınıza yönelik düşünülmüş ergonomik detayları ve yüksek hız kapasitesi ile hizmet

Detaylı

Sudan hafif, Çelikten dayanıklı. Mühendislik Plastiklerinde Bir Polikim Klasiği ULPOLEN UHMWPE. Ulpolen Polikim in tescilli markasıdır.

Sudan hafif, Çelikten dayanıklı. Mühendislik Plastiklerinde Bir Polikim Klasiği ULPOLEN UHMWPE. Ulpolen Polikim in tescilli markasıdır. Sudan hafif, Çelikten dayanıklı Mühendislik Plastiklerinde Bir Polikim Klasiği ULPOLEN UHMWPE Ulpolen Polikim in tescilli markasıdır. Genel Özellikler ULPOLEN, ortalama molekül ağırlığı 4 milyonun üstünde

Detaylı

Balıkesir Kimya Sanayi www.balikesirkimya.com 0 (266) 243 40 24

Balıkesir Kimya Sanayi www.balikesirkimya.com 0 (266) 243 40 24 Ürün kodu Malzeme adı Ambalaj Tipi Amb.Şekli TK.200700.01000 Aktif Karbon HDPE Kavanoz 1 kg TK.200700.05000 Aktif Karbon PP Kova 5 kg TK.200700.10000 Aktif Karbon PP Kova 10 kg TK.200710.01000 Aluminyum

Detaylı

PÝLSA PE 100 BORULARI

PÝLSA PE 100 BORULARI PÝLSA PE BORULARI Plastik teknolojisinin hýzlý geliþimi hammadde üretiminde de önemli geliþmelerin yaþanmasýný saðlamýþtýr. PE 32, 40 ve 63 ten imal borular yüksek basýnç gerektirmeyen sistemlerde baþarý

Detaylı

STANDART KALİTE PASLANMAZ ÇELİKLERİN KULLANIM ÖZELLİKLERİ

STANDART KALİTE PASLANMAZ ÇELİKLERİN KULLANIM ÖZELLİKLERİ STANDART KALİTE PASLANMAZ ÇELİKLERİN KULLANIM ÖZELLİKLERİ KALİTE ODA SICAKLIĞINDA 800 C'ye kadarki yüksek sıcaklık oksidasyonuna dayanıklılığı iyidir. Oksitleyici ortamda kloride karșı hassastır. Düșük

Detaylı

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN MALZEME VE METALURJİ MÜHENDİSLERİNDEN BEKLENTİLERİ

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN MALZEME VE METALURJİ MÜHENDİSLERİNDEN BEKLENTİLERİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN MALZEME VE METALURJİ MÜHENDİSLERİNDEN BEKLENTİLERİ Hazırlayan: Volkan ÇABUK OYAK RENAULT Malzeme Laboratuvarı Sorumlusu CONFIDENTIEL C EĞİTİMİN AMACI Malzeme mühendisi otomotiv endüstrisinde;

Detaylı

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar hava Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 Metal Pigment Kaplamalar Metal Pigment Kaplamalar metal yüzeylerde korozyon olarak r. Bunun ötesinde

Detaylı

MUHENDISLIK PLASTIKLERI ENGINEERING P L A S T I C S

MUHENDISLIK PLASTIKLERI ENGINEERING P L A S T I C S MUHENDISLIK P L A S T I C S www.megapolimer.com MEGA POLİMER 2004 yılında mühendislik plastikleri imalatı amacıyla kurulan Mega Polimer ve Teknik Plastik San. Tic. Ltd. Şti. birkaç yıl içinde kaliteli

Detaylı

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010 www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. ÞTÝ. ÞTÝ. 19 yýlýndan günümüze kadar kauçuk ve plastik

Detaylı

Çelik Hasır Kaynak Elektrotları

Çelik Hasır Kaynak Elektrotları CUPRAL 5M CUPRAL 12M Çelik Hasır Kaynak Elektrotları Malzeme Adı, EN Malzeme Numarası, EN Malzeme Numarası, DIN Malzeme Numarası,ASTM Cr Zr Co Ni Be Al Sİ Fe Mn Diğerleri Cu Sertlik (HB) Çekme Dayanımı

Detaylı

TEFLON KAPLAMA ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI

TEFLON KAPLAMA ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI 1 HAKKIMIZDA AG Kauçuk, AGmet Metal olarak uzun yıllardır makine, kalıp ve aparat üretimi üzerine yaptığımız çalışmalardan edindiğimiz tecrübe ile piyasanın değişik alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

S¹ra No ـrün kodu Malzeme ad¹ Ambalaj Tipi Amb.ھekli

S¹ra No ـrün kodu Malzeme ad¹ Ambalaj Tipi Amb.ھekli S¹ra No ـrün kodu Malzeme ad¹ Ambalaj Tipi Amb.ھekli 1 TK.200700.01000 Aktif Karbon hdpe kavanoz 1 kg 2 TK.200700.05000 Aktif Karbon plastik kova 5 kg 3 TK.200700.10000 Aktif Karbon plastik kova 10 kg

Detaylı

www.enkasanayi.com POLİÜRETAN POLİÜRETAN SÜPERFLEX ŞEFFAF FLEX KLİMAFLEX İskonto oranları için lütfen firmamızla irtibata geçiniz.

www.enkasanayi.com POLİÜRETAN POLİÜRETAN SÜPERFLEX ŞEFFAF FLEX KLİMAFLEX İskonto oranları için lütfen firmamızla irtibata geçiniz. POLİÜRETAN POLİÜRETAN SÜPERFLEX ŞEFFAF FLEX KLİMAFLEX (PU 70) (PU 100) (GENİŞ HATVE) (DAR HATVE) EURO / MT EURO / MT EURO / MT EURO / MT EURO / MT 40 mm 2" 52 mm 60 mm 2 1/2" 63 mm 70 mm 3" 76 mm 80 mm

Detaylı

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION)

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) Püskürtme şekillendirme (PŞ) yöntemi ilk olarak Osprey Ltd. şirketi tarafından 1960 lı yıllarda geliştirilmiştir. Günümüzde püskürtme şekillendirme

Detaylı

EFALON. Geliştirilmiş PTFE. EFALON un sizin için değiştirebileceğimiz özelliklerini keşfedin. Harika bir mühendislik malzemesi

EFALON. Geliştirilmiş PTFE. EFALON un sizin için değiştirebileceğimiz özelliklerini keşfedin. Harika bir mühendislik malzemesi EFALON un sizin için değiştirebileceğimiz özelliklerini keşfedin Harika bir mühendislik malzemesi EFALON Geliştirilmiş PTFE Efalon Polikim in tescilli markasıdır. Genel Özellikler Politetrafluoroetilen,

Detaylı

DOĞAL KURŞUN METALİK KURŞUN PLAKALAR

DOĞAL KURŞUN METALİK KURŞUN PLAKALAR KURŞUN ve ALAŞIMLARI DOĞAL KURŞUN METALİK KURŞUN PLAKALAR 1 KURŞUN ve ALAŞIMLARI Romalılar kurşun boruları banyolarda kullanmıştır. 2 KURŞUN ve ALAŞIMLARI Kurşuna oda sıcaklığında bile çok düşük bir gerilim

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU BM TEKNİK

ÜRÜN KATALOĞU BM TEKNİK TR ÜRÜN KATALOĞU BM TEKNİK HAKKIMIZDA Bm Lazer olarak sektörde edindiğimiz tecrübe ile siz değerli müşterilerimize daha kaliteli, güvenilir ve sürdürülebilir hizmet ulaştırmayı hedefliyoruz. 2009 yılından

Detaylı

ALÜMİNYUM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... DIN 53151 ... Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Cr 0,45 0,02 0,03 0,50

ALÜMİNYUM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... DIN 53151 ... Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Cr 0,45 0,02 0,03 0,50 ALÜMİNYUM Alüminyum hafifliği ve doğa şartlarına uygunluğu ile hiçbir bakım gerektirmeksizin uzun yıllar dayanabilme özelliği ile çağımızın en önemli metalidir. Sistemimizde kullandığımız alüminyumun teknik

Detaylı

BRT Makine Destek Ayakları. Düz Naylon Taban

BRT Makine Destek Ayakları. Düz Naylon Taban BRT 1692 1 Haddeleme yöntemiyle yekpare altıgen çubuktan üretilmiş saplama hem kesinlik, hem de diş gücü sağlar Naylon taban yüksek yük kapasitesi, kimyasal direnç ve ısı değişikliklerinde denge sağlar

Detaylı

2015 FİYAT LİSTESİ ÇÖZÜME ULAŞMANIN BAŞLANGIÇ NOKTASI

2015 FİYAT LİSTESİ ÇÖZÜME ULAŞMANIN BAŞLANGIÇ NOKTASI 2015 LİSTESİ ÇÖZÜME ULAŞMANIN BAŞLANGIÇ NOKTASI İŞ GÜVENLİĞİ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI HIRDAVAT SIZDIRMAZLIK SANAYİ MALZEMELERİ SALMASTRA ve ŞERİTLER I (4 x 4 mm.) I (6 x 6 mm.) I (8 x 8-40 mm.) Beyaz

Detaylı

WD9 Vida Sürümlü Kelepçeler Kompakt vida ve yuva tasarımı ile hafif ürün, montaj kolaylığı ve alan tasarrufu Mekanik kilitli ve tek parçadan oluşan yuva tasarımı ile daha dayanıklı ve kuvvetli Çapaksız

Detaylı

KULLANIM ALANLARI. nternet Sitesi

KULLANIM ALANLARI. nternet Sitesi KULLANIM ALANLARI Kimya endüstrisi Metal endüstrisi Otomotiv endüstrisi Su ar tma tesisleri laç endüstrisi Enerji, akaryak t istasyonlar Üniversiteler Araflt rma laboratuvarlar da, meflrubat endüstrileri

Detaylı

ankaralazerkesim.com PLEKSİ UYGULAMA YÖNLENDİRME LAZER KESİM CNC KESİM ÖZEL KESİMLER

ankaralazerkesim.com PLEKSİ UYGULAMA YÖNLENDİRME LAZER KESİM CNC KESİM ÖZEL KESİMLER ankaralazerkesim.com PLEKSİ UYGULAMA YÖNLENDİRME LAZER KESİM CNC KESİM ÖZEL KESİMLER Hizmette kalite ve güven... Morgül Pleksi Tasarım & Cnc. 2008 yılında Ankara da kurulmuş olup, reklam sektöründe faaliyet

Detaylı

BORU BAĞLANTI PARÇALARI (FİTTİNGS)

BORU BAĞLANTI PARÇALARI (FİTTİNGS) BORU BAĞLANTI PARÇALARI (FİTTİNGS) / MECH Marka (ISO 9001, TSE ve DOĞALGAZ Onay Belgeli) 90 DİRSEK Koli / Siyah Fiyat ( ) 1/ 3/ 1 1/ 1 1/ 2 1/ 3 1 90 25 10 0.9 1.63 2.9.52 6.93 9.57 19.35.61.55 1.10 1.9

Detaylı

TEKK M Kimyasallar na güveninizden dolay teflekkür ederiz.

TEKK M Kimyasallar na güveninizden dolay teflekkür ederiz. 1970 li y llarda kurulmufl olan ve bugüne kadar kalitesinden hiçbir zaman ödün vermeyen teknik kimyasal konusunda faaliyet gösteren Akkimya 200 y l n n Aral k ay nda TEKK M ile flirket evlili ini gerçeklefltirmifltir.

Detaylı

Teflon TEFLON - PTFE YOĞUNLUK 2.2

Teflon TEFLON - PTFE YOĞUNLUK 2.2 Teflon TEFLON - PTFE YOĞUNLUK 2.2 Bir sanayi plastiği olan POLİTEF ( PT.F.E.-Teflon),fluoratomlarıyla doymuş uzun ve lineer bir karbon zincirinden oluşan monekül yapısı ve karbon ile fluor atomları arasındaki

Detaylı

10.836 m2 toplam alana kurulu FAF Vana Sanayi Fabrikası Kazan / ANKARA

10.836 m2 toplam alana kurulu FAF Vana Sanayi Fabrikası Kazan / ANKARA ÜRÜN KATALOĞU 10.836 m2 toplam alana kurulu FAF Vana Sanayi Fabrikası Kazan / ANKARA www.fafvana.com.tr satis@fafvana.com.tr CE BELGESİ ISO 9001 : 2000 KALİTE BELGESİ GOST RUSYA KALİTE BELGESİ UKR SEPRO

Detaylı

KROMTEL A.Ş. FİRMA TANITIMI

KROMTEL A.Ş. FİRMA TANITIMI KROMTEL A.Ş. FİRMA TANITIMI Kasım 2012 GİRİŞ 1989 yılında, İstanbul da faaliyetlerine başladı Türkiye nin önde gelen tel, bant ve yay makineleri tedarikçisidir. Paslanmaz Tel alanında Türkiye nin en büyük

Detaylı

ÇİNKO ALAŞIMLARI :34 1

ÇİNKO ALAŞIMLARI :34 1 09.11.2012 09:34 1 Çinko oda sıcaklıklarında bile deformasyon sertleşmesine uğrayan birkaç metalden biridir. Oda sıcaklıklarında düşük gerilimler çinkonun yapısında kalıcı bozunum yaratabilir. Bu nedenle

Detaylı

Mühendislik Makina ve Metalurji San. Tic. Ltd. Şti. Standart Elemanlar. www.ozyigit.com

Mühendislik Makina ve Metalurji San. Tic. Ltd. Şti. Standart Elemanlar. www.ozyigit.com Mühendislik Makina ve Metalurji San. Tic. Ltd. Şti. Standart Elemanlar www.ozyigit.com GRAFİTLİ KAYDIRMA ELEMANLARI Grafitli kaydırma elemanları: Taşıyıcı ana yapısı genlikle yüksek dayanımlı bronz olan,

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2. 3. 4. 5. 6.

İÇİNDEKİLER 2. 3. 4. 5. 6. İstiklal Mah. Barış Manço Cad. 5. Sok No:8 34522 Esenyurt / İSTANBUL TÜRKİYE Tel.: 0212 679 69 79 Faks: 0212 679 69 81 E-posta: info@gozdempaslanmaz.com 44 44 881 1 İÇİNDEKİLER 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 1 HAKKIMIZDA

Detaylı

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph

KİRLİLİK KATSAYISI. 4 KOİ, AKM, Yağ-Gres, ph SEKTÖR GIDA SANAYİ ALT SEKTÖR KİRLİLİK KATSAYISI KİRLİLİK PARAMETRELERİ Nişasta,Un ve Makarna Üretimi 4 KOİ, AKM, ph Maya Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres, Top-N, Top-P, ph Sitrik Asit Üretimi KOİ, AKM, Yağ-Gres,

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Al Aluminium 13 Aluminyum 2 İnşaat ve Yapı Ulaşım ve Taşımacılık; Otomotiv Ulaşım ve Taşımacılık;

Detaylı

Sentes-BIR Hakkında. Sentes-BIR metallerin birleştirmeleri ve kaplamaları konusunda çözümler üreten malzeme teknolojileri firmasıdır.

Sentes-BIR Hakkında. Sentes-BIR metallerin birleştirmeleri ve kaplamaları konusunda çözümler üreten malzeme teknolojileri firmasıdır. Sentes-BIR Hakkında Sentes-BIR metallerin birleştirmeleri ve kaplamaları konusunda çözümler üreten malzeme teknolojileri firmasıdır. Çalışan sayısı 80 İhracat > %50 Üretim Programı Sert Lehimleme Alaşımları

Detaylı

304-304L - 321-316 - 316L - - 309S

304-304L - 321-316 - 316L - - 309S www.ainoks.com HAKKIMIZDA Ainoks Paslanmaz, zengin iş hacmi ve profesyonel ekibi ile paslanmaz sektörüne hızlı bir giriş yaparak, çok kısa zamanda bir çok başarıya imza atmıştır. Yaptığı ithalat ve ihracatlarla

Detaylı

SK 50. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler;

SK 50. MİMARİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri. Teknik Özellikler; MİMAİ KATALOG Alüminyum Pencere, Kapı ve Giydirme Cephe Sistemleri Teknik Özellikler; Doğal ışığı kullanarak aydınlık mekanlar yaratmak amacıyla dizayn edilmiştir. Kondens kanallı ve kanalsız olarak uygulanabilir.

Detaylı

MENZEL HYPERDESMO -D. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Tek Komponentli, Poliüretan Esaslı Boya Malzemesi. Sayfa 1/5 ÜRÜN TANIMI SINIRLAMALAR

MENZEL HYPERDESMO -D. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Tek Komponentli, Poliüretan Esaslı Boya Malzemesi. Sayfa 1/5 ÜRÜN TANIMI SINIRLAMALAR Sayfa 1/5 Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Tek Komponentli, Poliüretan Esaslı Boya Malzemesi ÜRÜN TANIMI İç borular, havadaki nemle kürlenen tek komponentli, poliüretan esaslı likit bir malzemedir.

Detaylı

Panel tellerin 250x200 cm ebatlarında üretimi yapılmaktadır. Direkler 50/50/1,5 mm boyalı direktir.

Panel tellerin 250x200 cm ebatlarında üretimi yapılmaktadır. Direkler 50/50/1,5 mm boyalı direktir. Tel Çit Panel tellerin 250x200 cm ebatlarında üretimi yapılmaktadır. Direkler 50/50/1,5 mm boyalı direktir. Panel tel çit uygulamasında direklerin toprak zemin ve beton zemine montajı şekildeki gibidir.

Detaylı

Temizlik ve Bakým Cozumleri

Temizlik ve Bakým Cozumleri Temizlik ve Bakým Cozumleri KÜF TEMÝZLEYÝCÝ HÝJYENÝK EV KULLANIMI anýnda etki beyazlatýr aktif klor etkisi KÜF TEMÝZLEYÝCÝ Güçlü ve kalýcý bir þekilde her çeþit küfün giderilmesinde kullanýlýr. Kalýcý

Detaylı

MEKANİK SALMASTRALAR GENEL TANIM. Tekli Mekanik Salmastra Balanssız, Dönüş yönüne Bağımlı, Kronik Yaylı PARÇA TANIM

MEKANİK SALMASTRALAR GENEL TANIM. Tekli Mekanik Salmastra Balanssız, Dönüş yönüne Bağımlı, Kronik Yaylı PARÇA TANIM MEKANİK SALMASTRALAR B6 Tekli Mekanik Salmastra Balanssız, Dönüş yönüne Bağımlı, Kronik Yaylı PARÇA TANIM 1 KOVAN 1.1 KONİK YAY 1.2 O-RİNG 1.3 O-RİNG 1.4 DÖNER YÜZEY 2 SABİT YÜZEY 2.1 O-RİNG ÇALIŞMA LİMİTLERİ

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 5 Metaller, Bakır ve Magnezyum. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 5 Metaller, Bakır ve Magnezyum. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 5 Metaller, Bakır ve Magnezyum Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Cu Copper 29 Bakır 2 Dünyada madenden bakır üretimi, Milyon ton Yıl Dünyada madenden bakır

Detaylı

TEMAİR ERKEK GÖVDE TF 026 TEMAİR ERKEK UÇ TF 026 TEMAİR İKİLİ ÇATAL TAKIM ÖLÇÜ FİYAT ÖLÇÜ FİYAT ÖLÇÜ FİYAT 1/4" 1/4" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2"

TEMAİR ERKEK GÖVDE TF 026 TEMAİR ERKEK UÇ TF 026 TEMAİR İKİLİ ÇATAL TAKIM ÖLÇÜ FİYAT ÖLÇÜ FİYAT ÖLÇÜ FİYAT 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2 TEMAIR COUPLING T-F 026 - OTOMATİK RAKOR, UÇLAR VE DAĞITICI ÇATALLAR - 2 - TEMAİR ERKEK GÖVDE TF 026 TEMAİR ERKEK UÇ TF 026 TEMAİR İKİLİ ÇATAL TAKIM 1/4" 1/4" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" TEMAİR DİŞİ

Detaylı

Kare barkodu Tarayınız! Kolay Hızlı Ekonomi BİNA İÇİ DOĞALGAZ TESİSATLARI İÇİN ESNEK ÇÖZÜMLER. Nasıl Çalıştığını öğrenmek için:

Kare barkodu Tarayınız! Kolay Hızlı Ekonomi BİNA İÇİ DOĞALGAZ TESİSATLARI İÇİN ESNEK ÇÖZÜMLER. Nasıl Çalıştığını öğrenmek için: Kolay Hızlı k Ekonomi BİNA İÇİ DOĞALGAZ TESİSATLARI İÇİN ESNEK ÇÖZÜMLER Kare barkodu Tarayınız! AT&T Nasıl Çalıştığını öğrenmek için: ayvaz.com/karebarkod EURO-QUALIFLEX (AEQ) üyesidir. BİNA İÇİ DOĞALGAZ

Detaylı

info@fnss.com.tr www.fnss.com.tr FNSS 2009

info@fnss.com.tr www.fnss.com.tr FNSS 2009 HİZMETE ÖZEL 1 Faaliyet Alanları Tasarım, Geliştirme ve Üretim Paletli Zırhlı Muharebe Araçları Lastik Tekerlekli Zırhlı Araçlar Silah Sistemleri Zırhlı Araç Modernizasyonu, Bakımı ve Onarımı Entegre Lojistik

Detaylı

Flanş Profili 20 mm x 4 mt - 0,60 mm 2,500 /mt 25 mm x 4 mt - 0,60 mm 3,000 /mt 30 mm x 4 mt - 0,70 mm 3,700 /mt 20 mm x 4 mt - Paslanmaz 25 mm x 4 mt - Paslanmaz Köşe Elemanı 20 mm Köşe Elemanı 0,250

Detaylı

Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program

Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program Tip Kitapçõğõ./- G HPK Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program Kullanõm Alanlarõ Standart dizayn HPK pompalarõ, sõcak su veya kõzgõn õsõ transfer yağlarõnõn boru veya tank sistemleri ile transferinin

Detaylı

2016 FİYAT LİSTESİ DAMLA İKLİMLENDİRME İZOLASYON HAV. EKİP. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ

2016 FİYAT LİSTESİ DAMLA İKLİMLENDİRME İZOLASYON HAV. EKİP. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ 2016 LİSTESİ DAMLA İKLİMLENDİRME İZOLASYON HAV. EKİP. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ 1201/4 SK. NO: 3 YENİŞEHİR KONAK / İZMİR TEL / FAX: 0 232 459 59 28 info@damlaizolasyon.com.tr www.damlaizolasyon.com.tr Elastomerik

Detaylı

ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI US - 97 SEKTÖR NO ÜRÜN TANIMLAMASI

ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI US - 97 SEKTÖR NO ÜRÜN TANIMLAMASI ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI US - 97 SEKTÖR NO KOD ÜRÜN TANIMLAMASI 20 DEMİR - ÇELİK DIŞINDAKİ ANA METAL SANAYİİ 20.1 DEĞERLİ METALLERİN ÜRETİMİ 20.1.01 Gümüş (işlenmemiş, yarı işlenmiş veya toz

Detaylı

Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı Ödülü 2012-02 FİYAT LİSTESİ

Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı Ödülü 2012-02 FİYAT LİSTESİ 11 Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı Ödülü 02 FİYAT LİSTESİ Elastomerik Kauçuk Köpük Yüksek buhar difüzyon değerine sahip olan elastomerik kauçuk köpük malzemeler, tesisatlarda iyi bir ısı

Detaylı

ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI US - 97

ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI US - 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI US - 97 SEKTÖR NO KOD ÜRÜN TANIMLAMASI 27 2720 DEMİR - ÇELİK DIŞINDAKİ ANA METAL SANAYİİ 27 2720.1 DEĞERLİ METALLERİN ÜRETİMİ 27 2720.1.01 Gümüş (işlenmemiş, yarı işlenmiş

Detaylı

TİCARETTEKİ DOSTUNUZ... ÖZTÜRK HIRDAVAT 2015 FİYAT LİSTESİ. www.ozturkhirdavat.com.tr

TİCARETTEKİ DOSTUNUZ... ÖZTÜRK HIRDAVAT 2015 FİYAT LİSTESİ. www.ozturkhirdavat.com.tr TİCARETTEKİ DOSTUNUZ... ÖZTÜRK HIRDAVAT 2015 FİYAT LİSTESİ ÖZTÜRK HIRDAVAT TİNER Grubu Selülozik Tinerler (K.D.V. Dahil) Sentetik Tinerler (K.D.V. Dahil) 1/1 12 9. 00 Galon 6 19. 00 10 lt. Teneke 55. 00

Detaylı

ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK

ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK Dersin Amacı Çelik yapı sistemlerini, malzemelerini ve elemanlarını tanıtarak, çelik yapı hesaplarını kavratmak. Dersin İçeriği Çelik yapı sistemleri, kullanım

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 6 Nikel, Titanyum ve Kobalt alaşımları. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2012-20123Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 6 Nikel, Titanyum ve Kobalt alaşımları. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2012-20123Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 6 Nikel, Titanyum ve Kobalt alaşımları Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2012-20123Güz Yarıyılı Nikel ve Alaşımları: Ticari Saf Nikel Nikel-Bakır Alaşımları (Monel) Nikel-Krom Alaşımları

Detaylı

T:C: UŞAK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T:C: UŞAK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T:C: UŞAK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü için aşağıda belirtilen malzemelerin alınması düşünülmektedir. Firmanız tarafından

Detaylı

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler 2 Ocak/2011 Döner Flanşlı Kompansatörler Döner Flanşlı Kompansatörler *Dizayn Değeri : 10/16 bar, 450 o, 1000 cycle. *Ondülasyon Malzemesi : AISI 304 *Flanş Malzemesi : TS EN 1092-1, PN10/16 Standart

Detaylı

HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES CORP. PASLANMAZ ÇELİK BORU. Kaliteyi Biz Üretelim, Sizler İle Paylaşalım...

HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES CORP. PASLANMAZ ÇELİK BORU. Kaliteyi Biz Üretelim, Sizler İle Paylaşalım... HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES CORP. BORU Kaliteyi Biz Üretelim, Sizler İle Paylaşalım... Şirketimiz yan sanayi olarak hizmet verdiği sektörlere ilave olarak boru üretimi ve p r o f e s y o n e l k aynak

Detaylı

Dekoratif Radyatörler

Dekoratif Radyatörler Isındığınız Her Yerde mastas.com Isındığınız Her Yerde mastas.com Klasik Panel Radyatörler Radyatörler merkezi ısıtma sistemlerinin en önemli araçlarından biridir. Mastaş radyatörler bulundukları alanı

Detaylı

Proco Plastik San.Ve Dış Tic.Ltd.Şti.

Proco Plastik San.Ve Dış Tic.Ltd.Şti. POLİETİLEN BORU - FOLYOLU BORU & FİTİL FİYAT LİSTESİ PROFLEX İZOLE BORU BİRİM FİYATLARI ( ) BORU DIŞ ÇAPI/KALINLIK 10mm 15mm 20mm İZOLE ÇAPI ÇELİK PLASTİK BORU BORU 22mm 1 / 2 " 20 240 0,350 160 0,650

Detaylı

ENDÜSTRİYEL SEKSİYONEL KAPI SİSTEMLERİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ GARAJLARINIZ SERVİS KAPILARINIZ HANGAR VE DEPO KAPILARINIZ İÇİN İDEAL ÇÖZÜM...

ENDÜSTRİYEL SEKSİYONEL KAPI SİSTEMLERİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ GARAJLARINIZ SERVİS KAPILARINIZ HANGAR VE DEPO KAPILARINIZ İÇİN İDEAL ÇÖZÜM... ENDÜSTRİYEL SEKSİYONEL KAPI SİSTEMLERİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ GARAJLARINIZ SERVİS KAPILARINIZ HANGAR VE DEPO KAPILARINIZ İÇİN İDEAL ÇÖZÜM... Endüstriyel seksiyonel kapısı sistemleri PANEL YAPISI PANEL ÇEŞİTLERİ

Detaylı

Eczacıbaşı - Lincoln Electric ASKAYNAK. Düşük Alaşımlı Yüksek Dayanımlı Çelikler İçin MIG/TIG Kaynak Telleri

Eczacıbaşı - Lincoln Electric ASKAYNAK. Düşük Alaşımlı Yüksek Dayanımlı Çelikler İçin MIG/TIG Kaynak Telleri Eczacıbaşı - Lincoln Electric ASKAYNAK Düşük Alaşımlı Yüksek Dayanımlı Çelikler İçin MIG/TIG Kaynak Telleri Düşük Alaşımlı Yüksek Dayanımlı Kaynak Teli Ürün Ailesi Genel Ürün Özellikleri Kararlı ark ve

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

Saygılarımızla, Özeniş Plastik

Saygılarımızla, Özeniş Plastik 30.08.2017 Türkiye de plastik sektörünün ilk fabrikalarından biri olan Özeniş Plastik, 1959 yılında üretime geçmiştir. Kuruluşunun ilk yıllarında alçak yoğunluklu polietilen kangal borular, sanayi ve bahçe

Detaylı

MENZEL HYPERDESMO -D-2K

MENZEL HYPERDESMO -D-2K Sayfa 1/5 Zemin ve Diğer Uygulamalara Yönelik Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş İki Komponentli, Solventsiz, Orta Düzeyde Elastik, Poliüretan Esaslı Boya Malzemesi ÜRÜN TANIMI, iki komponentli,

Detaylı

ÖZENİŞ PLASTİK HAKKINDA

ÖZENİŞ PLASTİK HAKKINDA 15.06.2015 OZENIS-FK-TR/15.06.2015 Türkiye de plastik sektörünün ilk fabrikalarından biri olan Özeniş Plastik, 1959 yılında üretime geçmiştir. Kuruluşunun ilk yıllarında alçak yoğunluklu polietilen kangal

Detaylı

Kelebek Vanalarda Endüstriyel Çözümler

Kelebek Vanalarda Endüstriyel Çözümler KELEBEK VanaLAR Kelebek Vanalarda Endüstriyel Çözümler Kalınlığı ve destek noktaları artırılmış tek parçalı rijit gövdesi, daha iyi kimyasal dayanım sağlayan PP klapesi ve AISI304 paslanmaz çelik mili,

Detaylı

BORU İŞLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİ

BORU İŞLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİ 1 AKIŞKANIN CİNSİ : BUHAR : ÇELİK BORU ANMA CAPI : DN 15 - DN 100 mm UYGUN STANDARD : TS 301/4 ÇALIŞMA BASINCI : 10 BAR TEST BASINCI : 15 BAR ÇALIŞMA SICAKLIĞI : 185ºC DN 65 - DN400 mm ANMA ÇAPINDA, DN17100

Detaylı

TS EN ISO SNT. Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX SNT 01 04-10

TS EN ISO SNT. Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX SNT 01 04-10 TS EN ISO 9905 Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX 01 04- Genel Bilgiler Basýlabilen Sývýlar pompalar aþýndýrýcý olmayan, içinde katý parçacýklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif

Detaylı

simplan www.standartizolasyon.com

simplan www.standartizolasyon.com simplan www.standartizolasyon.com Kalite Politikamız Kalite ve başarının temelini, doğru proje, doğru altyapı, doğru ürün ile doğru uygulamanın oluşturduğuna inanan ve bu doğrultuda sektörüne alternatif

Detaylı

Plastra bir Asya Trafik A.Ş. markasıdır. Katalogda yer alan ürünler Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiştir. www.asyatrafik.com.

Plastra bir Asya Trafik A.Ş. markasıdır. Katalogda yer alan ürünler Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiştir. www.asyatrafik.com. Plastra bir Asya Trafik A.Ş. markasıdır. Katalogda yer alan ürünler Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiştir. 20 2016 www.asyatrafik.com.tr ÜRÜN KATALOĞU 2016 Hakkımızda Plastra markalı yol güvenliği

Detaylı

2014 Yılı Fiyat Listesi MADE IN TURKEY

2014 Yılı Fiyat Listesi MADE IN TURKEY 2014 Yılı Fiyat Listesi MADE IN TURKEY 1974 yılında kurulan firmamız, İstanbul Büyükçekmece de 7000 m 2 üretim 1000 m 2 idari bölümlerden oluşan fabrikamızda üretim yapılmaktadır. Fabrikamız Kalıp imal,

Detaylı

HSS alanında etkinlik

HSS alanında etkinlik New Haziran 2017 Talaşlı imalat da yenilikler HSS alanında etkinlik Yeni HSS-E-PM UNI matkabı, HSS ile VHM arasındaki boşluğu dolduruyor TOTAL TOOLING=KALITE x SERVIS 2 WNT Önasya Kesici Takımlar San.

Detaylı

Master Panel 1000 R5M Çatı

Master Panel 1000 R5M Çatı Master Panel 1000 R5M Çatı Ürün Tanımı Teras çatı kaplamalarında kullanılır. Panelin alt yüzey metal (boyalı galvanizli sac), üst yüzeyi ise PVC membranlı veya TPO membranlı olarak üretilir. Böylece şantiyede

Detaylı

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER Farklı malzemelerin üstün özelliklerini aynı malzemede toplamak amacıyla iki veya daha fazla ana malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilmesi ile elde

Detaylı

Kalesinterflex Panel & Seramik Ev

Kalesinterflex Panel & Seramik Ev Kalesinterflex Panel & Seramik Ev A Kale Kalesinterflex Panel & Seramik Ev 1 İçindekiler 04 06 08 10 12 13 14 16 Kale den Seramik Ev Seramik Ev in Özellikleri Fuar Model Evi Seramik Ev Tipleri Fuar Model

Detaylı

100 TL/adet ISO TL/adet Metalik Malzemelerde. Standard Specification. 200 TL/adet 99. Elyaf takviyeli plâstik.

100 TL/adet ISO TL/adet Metalik Malzemelerde. Standard Specification. 200 TL/adet 99. Elyaf takviyeli plâstik. Güncelleme: 06.07.2014 Deney Adı Metod / Standart Standart Adı Fiyatı Kapsam / Kapasite Eğme TS 205-1 EN ISO 7438 Eğme deneyi Metalik Malzemelerde 5173 2010 Kaynak Dikişleri A1 2011 Üzerinde Tahribatlı

Detaylı

TORNAVİDALAR VE ALTIKÖŞE ANAHTARLAR

TORNAVİDALAR VE ALTIKÖŞE ANAHTARLAR TORNAVİDALAR VE ALTIKÖŞE ANAHTARLAR 121 TORNAVİDALAR VE ALTİKÖŞE ANAHTARLAR güçlü - kararlı - kesin - aşınmaya dayanıklı... mükemmel bir güç aktarımı ile Bunlar EDORE'nin yeni tornavida serisi Power-rip

Detaylı

PNÖMATİK VE ELEKTRİKLİ VANALAR PN16 / PN25 / PN40 / ANSI 150 / ANSI 300

PNÖMATİK VE ELEKTRİKLİ VANALAR PN16 / PN25 / PN40 / ANSI 150 / ANSI 300 PNÖMATİK VE ELEKTRİKLİ VANALAR PN16 / PN25 / PN40 / ANSI 150 / ANSI 300 ecoflo-as serisi pnömatik ve elektrikli vanalar, DN15 (1/2 ) ile DN80 (3 ) arası 8 değişik çapta sıvılar, gazlar ve buhar için tasarlanmış

Detaylı

Plastra bir Asya Trafik A.Ş. markasıdır. Katalogda yer alan ürünler Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiştir. www.asyatrafik.com.

Plastra bir Asya Trafik A.Ş. markasıdır. Katalogda yer alan ürünler Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiştir. www.asyatrafik.com. Plastra bir Asya Trafik A.Ş. markasıdır. Katalogda yer alan ürünler Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiştir. 20 2015 www.asyatrafik.com.tr ÜRÜN KATALOĞU 2015 Hakkımızda Plastra markalı yol güvenliği

Detaylı

MELKUÇLAR MAKİNE LTD. ŞTİ.

MELKUÇLAR MAKİNE LTD. ŞTİ. MELKUÇLAR MAKİNE LTD. ŞTİ. ZIMPARA ÜRÜN GURUBU Çamlıtepe caddesi 158/b siteler ANKARA Tel: 0 312-351 73 73 faks: 0 312 351 73 33 GENİŞ BANT ZIMPARALAR KALİBRE ZIMPARALAR Zımpara yüzeyinin dolmasını geciktiren

Detaylı

NEDEN HONEYCOMB? Altıgen petek hücre yapısı sayesinde panellere uygulanan kuvvet veya enerjilerin homojen dağılımını sağlar.

NEDEN HONEYCOMB? Altıgen petek hücre yapısı sayesinde panellere uygulanan kuvvet veya enerjilerin homojen dağılımını sağlar. www.panelium.com.tr KULLANIM ALANLARI NEDEN HONEYCOMB? Altıgen petek hücre yapısı sayesinde panellere uygulanan kuvvet veya enerjilerin homojen dağılımını sağlar. matris malzemelerinin arasına yerleştirilen

Detaylı

KAMERUN A SATILABİLECEKLER

KAMERUN A SATILABİLECEKLER KAMERUN A SATILABİLECEKLER GIDA SEKTÖRÜ: - Makarna - Un - Bisküvi - Şekerleme - Maya ve kabartma tozları - Unlu mamul katkı malzemeleri - Konserveler - Salça ve turşular - Margarin ve sıvı yağlar - Yoğurt

Detaylı

Plastra bir Asya Trafik A.Ş. markasıdır. Katalogda yer alan ürünler Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiştir.

Plastra bir Asya Trafik A.Ş. markasıdır. Katalogda yer alan ürünler Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiştir. Plastra bir Asya Trafik A.Ş. markasıdır. Katalogda yer alan ürünler Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenmiştir. 202017 www.asyatrafik.com.tr ÜRÜN KATALOĞU 2017 Hakkımızda Plastra markalı yol güvenliği

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ ÖLFLEX HEAT 260 SC. Bilgi Mükemmel kimyasal, termal ve elektriksel performans Az yer kaplayan ve ağırlık tasarrufu sağlayan

ÜRÜN BİLGİSİ ÖLFLEX HEAT 260 SC. Bilgi Mükemmel kimyasal, termal ve elektriksel performans Az yer kaplayan ve ağırlık tasarrufu sağlayan En zorlu koşullarda kullanım için - makinelerde ve tesis inşasında kullanım için sağlam, kimyasal dirençli ve az yer kaplayan PTFE tek damarlı kablo, uygun sıcaklıklar: -190 C ila +260 C Bilgi Mükemmel

Detaylı

BISON TORNA AYNALARININ ÝÞ BAÐLAMA HASSASÝYETÝNÝN DIN STANDARTLARI ÝLE KARÞILAÞTIRMA TABLOSU

BISON TORNA AYNALARININ ÝÞ BAÐLAMA HASSASÝYETÝNÝN DIN STANDARTLARI ÝLE KARÞILAÞTIRMA TABLOSU BISON TORNA AYNALARININ ÝÞ BAÐLAMA HASSASÝYETÝNÝN DIN STANDARTLARI ÝLE KARÞILAÞTIRMA TABLOSU GÖVDE Tip 3200 ve 3600 serisi: Yüksek kaliteli dökümden imal edilmiştir. Tüm aynaların gövdelerinin üzerinde

Detaylı

Küresel Vanalarda Küresel Kalite!

Küresel Vanalarda Küresel Kalite! Küresel VanaLAR Küresel Vanalarda Küresel Kalite! CaCO3 (Kalsit) ilavesiz saf hammaddeden üretilmiş, güneş ışınlarına karşı UV koruyucu toz ilaveli, U-PVC, C-PVC, ŞEFFAF-PVC, PP-H VE PVDF malzeme seçeneklerinde,

Detaylı

www.gunmak.com.tr Robot & Robotik Sistemler Montaj Otomasyonu Dozaj Sistemleri Püskürtme Sistemleri Bağlantı Elemanları Endüstriyel Aletletler

www.gunmak.com.tr Robot & Robotik Sistemler Montaj Otomasyonu Dozaj Sistemleri Püskürtme Sistemleri Bağlantı Elemanları Endüstriyel Aletletler www.gunmak.com.tr Robot & Robotik Sistemler Montaj Otomasyonu Dozaj Sistemleri Pompalar Püskürtme Sistemleri Bağlantı Elemanları Endüstriyel Aletletler Müşteri ihtiyaçlarını yakından takip eden ve ihtiyaca

Detaylı

Panel yüzeyinde sertleşmiş bulunan ultraviyole lak tabakası sayesinde, aşınmaya, darbeye ve çizilmelere karşı yüksek dayanıklılık gösterir.

Panel yüzeyinde sertleşmiş bulunan ultraviyole lak tabakası sayesinde, aşınmaya, darbeye ve çizilmelere karşı yüksek dayanıklılık gösterir. YÜZEY TEKNOLOJİLERİ A.Ş Doküman kodu : Yayın tarihi : 01.03.2015 Revizyon numarası : 00 Revizyon tarihi :,, Sayfa numarası : 1/2 ŞİRKET BİLGİLERİ 5K Yüzey Teknolojileri A.Ş. Güzel Hisar Mah. Yıldırım Beyazıt

Detaylı

SPİRAL KAYNAKLI ÇELİK BORULAR

SPİRAL KAYNAKLI ÇELİK BORULAR SPİRAL KAYNAKLI ÇELİK BORULAR SPİRAL KAYNAKLI ÇELİK BORULAR Spiral Kaynaklı Çelik borular toz altı kaynak yöntemiyle 8 ile 96 arasındaki çaplarda, 3 mm den başlayıp 16 mm ye varan et kalınlıklarında, çaplarda

Detaylı

Dökme Demirlerin Korozyonu Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

Dökme Demirlerin Korozyonu Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER Dökme Demirlerin Korozyonu DÖKME DEMİR %2,06-%6,67 oranında karbon içeren Fe-C alaşımıdır. Gevrektirler. İstenilen parça üretimi sadece döküm ve talaşlı şekillendirme ile gerçekleştirilir. Dayanım yükseltici

Detaylı

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ KAYNAK KABİLİYETİ Günümüz kaynak teknolojisinin kaydettiği inanılmaz gelişmeler sayesinde pek çok malzemenin birleştirilmesi artık mümkün hale gelmiştir. *Demir esaslı metalik malzemeler *Demirdışı metalik

Detaylı

FIBERCEMENT. 1. Fibercement Nedir? 2. Kullanım Alanları Nelerdir?

FIBERCEMENT. 1. Fibercement Nedir? 2. Kullanım Alanları Nelerdir? FIBERCEMENT 1. Fibercement Nedir? Yapıların her türlü iç ve dış cephe kaplamalarında kullanılan, otoklavda sertleştirilmiş, düz veya ahşap desenli yüzey görünümüne sahip doğal lifli çimento esaslı levhalardır.

Detaylı

HSS Matkaplar. Delme. Matkap ucu Tip UNI TiN, DIN 340 uzun 24. Diş. Tornalama. Frezeleme. Tutucu sistemler. Delme. Sayfa

HSS Matkaplar. Delme. Matkap ucu Tip UNI TiN, DIN 340 uzun 24. Diş. Tornalama. Frezeleme. Tutucu sistemler. Delme. Sayfa Delme Matkaplar Matkap ucu Tip UI, DI 340 uzun 24 Diş 10xD ye kadar olan deliklerin matkapla delinmesinde ilk tercih, Üniversal, -E kaplamalı ve kendinden merkezlemeli matkap ucu. Mükemmel fiyat-performance

Detaylı

ECO SNL HAT TİPİ (IN-LINE) POMPALAR

ECO SNL HAT TİPİ (IN-LINE) POMPALAR HAT TİPİ (IN-LINE) POMPALAR Basılabilen Sıvılar İçinde katı parçacıklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif kirli, düşük viskoziteli sıvılar. Teknik Bilgiler Basma Flanşı DN 40...DN 150 mm Debi Basma

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

Master Panel 1000 R7M Çatı

Master Panel 1000 R7M Çatı GROUP ENERJİ SANDVİÇ PANEL 0216 340 2538-39 FAKS:0216 340 2534 Email:info@groupenerji.com Master Panel 1000 R7M Çatı Ürün Tanımı Teras çatı kaplamalarında kullanılır. Panelin alt yüzey metal (boyalı galvanizli

Detaylı

PENSELER DIN ISO 5746 TS 60/2. ! L mm 51, , DIN ISO 5749 TS 60/11. L mm L / ,

PENSELER DIN ISO 5746 TS 60/2. ! L mm 51, , DIN ISO 5749 TS 60/11. L mm L / , PENSELER PENSELER Altaş ve Carolus penseleri uygun fiyat performans oranıyla sizi etkiler ve birçok bir uygulama alanı için uygundur. Uzun ömürlülük anahtar kelimedir ve profesyonel kullanım ile Altaş

Detaylı

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ Köşe leri 9002 köşe bitiş profilidir. Hareketli tavan ve duvar bitişlerinde kullanılır. Tek taraflı uygulanır. 9077 Farklı kanat genişliklerinde üretilen alüminyum

Detaylı

DEMİR DIŞI METALLER Prof. Dr. İrfan AY. Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 0

DEMİR DIŞI METALLER Prof. Dr. İrfan AY. Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 0 DEMİR DIŞI METALLER Prof. Dr. İrfan AY Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 0 1. ALUMİNYUM VE ALAŞIMLARI Doç. Dr. İRFAN AY / Arş. Gör. T.KEREM DEMİRCİOĞLU 1 ALİMİNYUM VE ALAŞIMLARI * Aluminyum

Detaylı

STANDARTLAR ÜRETİM STANDARDI TSE ISO EN ASME JIS BAĞLANTI PARÇALARI. ½...16 Asme B 16.9 Nw15...Nw Mss Sp 75 Nw450...

STANDARTLAR ÜRETİM STANDARDI TSE ISO EN ASME JIS BAĞLANTI PARÇALARI. ½...16 Asme B 16.9 Nw15...Nw Mss Sp 75 Nw450... STANDARTLAR ÜRETİM STANDARDI TSE ISO EN ASME JIS BAĞLANTI PARÇALARI ½...16 Asme B 16.9 Nw15...Nw400 18...48 Mss Sp 75 Nw450...Nw1200 FLANŞLAR ½...24 Asme B 16.5 Nw15...Nw600 26...60 Mss Sp 44 Nw650...Nw1500

Detaylı

ODE R-FLEX PRM/STD LEVHA

ODE R-FLEX PRM/STD LEVHA (HVAC) 4 ODE RFLEX PRM/STD LEVHA ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ YALITIM LEVHALARI Isı İletkenlik Katsayısı (λ λ) (W/mK) (0 C) Yangın Sınıfı (TS EN 11) Yangın Sınıfı (BS 47) Sıcaklık Dayanımı ( C) Kimyasallara

Detaylı