Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 ÖNSÖZ Kurucumuz Muharrem KÜÇÜK Altn Çpa 191 ylnda Ekspres Döküm sanayi olarak, Ayvansaray da hizmete baþlamþtr. 19 ylnda ÝMES Sanayi Sitesine geçmesi ile birlikte Alter Döküm adn almþtr ylnda Altn Çpa Metal Sanayi ad altnda; faaliyetlerine devam etmektedir. Ürünlerimiz, siz Sayn müþterilerimize yükselen kalite anlayþmz, artan üretim hacmimiz ve uzman teknik ekibimizle, kalite standartlar sertifikalarna uygun olarak sunulmaktadr. Bronz, kzl burç ve Alüminyum dökümlerin yan sra, Çinko ve Alüminyum anotlar da, çeþitli sektörler için, modelli döküm olarak, bünyemizde üretilmektedir. Ayn zamanda, makine sanayi ve benzeri sektörlere hitaben, pirinç, bakr ve endüstriyel plastikler de tarafmzdan tedarik edilmektedir. Bu vesile ile, bu günkü kaliteye ulaþmamz saðlayan müþteri ve çalþanlarmza, bilhassa teþekkür ederiz. Altn Çpa Yönetimi

4 KALÝTE VE LABORATUVAR ALTIN ÇIPA, DÖKÜMDE ÖZENLÝ VE UZMAN, KALÝTEDE ÝDDALI OPTiK EMiSYON SPEKTROMETRE ile METAL KiMYASAL ANALiZi Ürünlerimizin kimyasal analizi ve hassas alaþm oranlar, spektrometre ile tespit edilerek raporuyla birlikte müþteriye teslim edilir. METAL ÜRÜNLER, ENDÜSTRÝYEL PLASTÝKLER, STANDART VE ÖZEL ALAÞIMLI, MODELLÝ DÖKÜM ÜRÜNLER KALÝTE SERTÝFÝKALI ÜRÜNLER, GÜVENLE VE DAÝMA ALTIN ÇIPA DA

5 ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa - Bronz (Kzl) Fosfor Bronz Sayfa 11 Pirinç (Sar) ve Bakr Baðlant Elemanlar Sayfa -1 Bakr Sayfa 1-1 Pirinç Sayfa 1-17 Alüminyum Sayfa 1-1 Krom (Paslanmaz), Krom Kapl Miller Sayfa Çelik Sayfa Cva Çeliði Sayfa - Krom (Paslanmaz) Galvaniz, örgülü Elek ve Filtre Telleri Sayfa Galvaniz-Paslanmaz Puntal Teller Sayfa 7 DKP ve Alüminyum Geniþletilmiþ ve Delikli Saclar Sayfa -9 Teflon Sayfa Delrin Sayfa 1 Polypropilen Sayfa - PVC Sayfa Döküm Polyamid Sayfa Polyamid Sayfa -7 Polietilen Sayfa Fiber Sayfa 9 Epoksi Sayfa -1 Pleksiglass Sayfa Solid Polikarbon Sayfa Amyant - Lastik Levha-Silikon Sayfa Poliuretan- Vulkollan Sayfa Poliuretan Kalp Yaylar Sayfa Kurþun Sayfa 7 Saf Madenler Sayfa -9 Kaynak Telleri Sayfa -1 Lehim Sayfa Rezistans Telleri Teknik Deðerler Sayfa CNC Router Sayfa - Gemi ve Yat Tutyalar Sayfa Maðazalar Sayfa 7 Sertifikalar Sayfa -9 Endüstriyel Plastiklerin Kimyasal Dirençleri

6 BRONZ (KIZIL) MAMÜLLER Sürekli Döküm Teknolojisi Sürekli Döküm Teknolojisi ile üretilen bronz, grafit pota, kalp ve uygun bir gaz atmosferi ortamnda boþluksuz, gözeneksiz ve sk dokulu olarak, diðer döküm teknikleri ile elde edilen bronzlardan çok daha kalitelidir. Sürekli Dökümlerdeki Ebatlar Maksimum 1 çap ve,000 boyda yatay sürekli döküm (dolu ve delikli olarak) Maksimum 0 geniþlik, kalnlk ve,000 boyda yatay sürekli döküm (plaka olarak) Çekme bronz Çekme bronz Savurma Döküm Teknolojisi Savurma döküm teknolojisi ile üretilen parçalar, homojen küçük tane yapsna sahiptir. Tüm bu özellikler ergimiþ maddenin yüksek hzda dönen kalba, merkezkaç kuvveti ile savrulmas sonucu elde edilir. Sonuçta mikro yap ve mekanik özellikler açsndan uzun ömürlü ve performans yüksek parçalar elde edilir. Bu teknoloji sayesinde üretilen parçalarda gözenek, gaz boþluðu ve çatlaklara rastlanmaz. Savurma Dökümlerdeki Ebatlar Maksimum 0 çap ve 0 boyda yatay savurma döküm Maksimum 1,0 çap ve boyda yatay savurma döküm Bronz Çubuk / Boru Modelli Bronz Döküm Bronz Lama Döküm

7 BRONZ (KIZIL) (Özgül Aðrlð:,9) 7 Özel ölçülerde de sipariþ kabul edilir. BRONZ MAMÜLLERIN YAKLAÞIK AÐIRLIKLARI ÇUBUK Kg/m BRONZ BORU BRONZ BORU Ø Dþ Çap Ø Ýç Çap Kg/m ,71, 11, 9,71 1,7 1,0 11,17 1,7,7,7,7 1, 1,97,11,9 1, 1,9 7,9,0 1,7,9,71,11 1,1,, 7,7 19,, 9, 1,9,7,99,71,1,11 7,0 9,, 9,,19 7,,7, ,19 1,19,0 117,7 1,, 11,9 19,77 1,9 11, 1,77,91 19, 1, 17,7 11,7 1,11 11,77 9,9 19,9 17, 11, 1,,,, 7,99 1,0 171,19 1, 9,,, 7,1,07 1,11 1,9 19,9 1,7 99,71,09,9 1,1, ,,79,1,7,, 11,17 1,1 17, 1,1,11 9,1, 9,99,71,91 9,,7, 11,07 1,9 17,19 17, 1,9,,1 79,,,17 9,,, 7,7 9,1 7,7 7,, Kg/m Ø Dþ Çap Ø Ýç Çap Kg/m Ø Dþ Çap Ø Ýç Çap Ø Çap Kg/m Ø Dþ Çap Ø Ýç Çap ,01, 9,9, 7, 1,1,7 111,7, 9,, 7,0,0,9 1,, 7,1 1,1 1,11,,99 9,1 17, , 1,71 17,7,7 17, 1,17,1,7,, 0,1 17,0,791,1,01 1, 99,71 79, 7,,7,9 1,

8 BRONZ (KIZIL) ve ÇEÞÝTLERÝ Yüksek Kalayl Bronz (Bakr - Kalay) DIN 1 veya 19 Alaþm Aralð Kod Kimyasal kompozisyon % Özellikleri ve Kullanm Yerleri Cu Sn 1 A-1 Cu,0 -,0 Sn 1,0-1,0 Deniz suyuna dayankl segman ve mil yataklar, kaymal düz yatak ve basnç altnda çalþan kzaklar. Cu Sn A- Cu,0 -, Sn 11,0-1,0 Deniz suyuna ve aþnmaya karþ dayankl sonsuz vida ve diþliler, düþük hz ve aðr yük altnda çalþan yataklar. Cu Sn Ni A- A Cu,0-7,0 Sn 11,0-1,0 Ni 1, -, Asansör diþlileri, somunlar ve senkronize bilezikler. Cu Sn Pb A- B Cu,0-7,0 Sn 11,0-1,0 Pb 1,0 -,0 Yataklar, burçlar, pompa pervaneleri, piston ve szdrmazlk bilezikleri, buhar vanalar, diþliler ve vana aksamlar. Cu Sn A- Cu,0 -,0 Sn 9,0-11,0 Pompa, türbin pervaneleri, aðr yük düþük dönme hznda çalþan yataklar, sonsuz ve salyangoz vidalar, sonsuz diþli ve kaymal yataklar. Kzl Bronz (Bakr - Kalay - Çinko) DIN 1 veya EN 19 Alaþm Aralð Kod Kimyasal kompozisyon % Özellikleri ve Kullanm Yerleri Cu Sn Zn Pb (Rg - ) A- Cu,0-9,0 Sn 9,0-11,0 Zn 1,0 -,0 Yataklar, deniz suyuna dayankl pompalar, pompa pervaneleri, piston bilezikleri, vana parçalar, buhar vanas baðlant elemanlar ve diþliler. Cu Sn 7 Zn Pb (Rg - 7) A- Cu 1,0 -,0 Sn,0 -,0 Zn,0 -,0 Pb,0-7,0 Deniz suyuna ve aþnmaya dayankl yataklar, orta yük ve orta hz altnda çalþan burçlar, aþnma plakalar, pompa ve vana parçalar. Cu Sn Zn Pb (Rg - ) A- Cu,0 -,0 Sn,0 -,0 Zn,0 -,0 Pb,0 -,0 Su pompas gövde ve pervaneleri, deniz suyuna dayankl pompa ve baðlant parçalar, küçük diþliler, flanþlar, düþük basnç vanalar, boru baðlant elemanlar.

9 BRONZ (KIZIL) ve ÇEÞÝTLERÝ Alüminyum Bronz (Bakr - Alüminyum) DIN 17 veya EN 1 /17//1/1/1 Alaþm Aralð Sembol Kimyasal kompozisyon % Özellikleri ve Kullanm Yerleri Cu Al 9 A-11 Al - Cu bal. Kimya ve gda sanayinde kullanlan parçalar, deniz suyuna ve aþnmaya dayankl parçalar. Cu Al Fe A- Cu min.,0 Al,0-11,0 Fe,0 -,0 Yataklar, burçlar, helezon diþliler, aþnma plakalar, vana yataklar, kaldrma kancalar, aside dayankl armatürler. Cu Al 9 Ni A-1 Cu min.,0 Al, -,0 Ni 1, -,0 Fe 1,0 -,0 Deniz suyuna ve aþnmaya dayankl makina parçalar, pervane kanat ve göbekleri, diþliler, vana kollar ve kaydrma plakalar. Cu Al Ni A-1 Cu min. 7,0 Al, - 11,0 Ni,0 -, Fe, -, Deniz suyuna ve aþnmaya dayankl yatak ve burçlar, pervane göbekleri, deniz suyu ile temasta olan parçalar. Cu Al 11 Ni A-1 Cu min. 7,0 Al 9,0 -, Ni,0-7, Fe,0-7,0 Aside, deniz suyuna ve aþnmaya dayankl sert yataklar, burçlar, darbelere dayankl kaymal yataklar, sonsuz diþli ve kaldraç yataklar. Cu Al Mn A-1 Cu min.,0 Al 7,0-9,0 Mn,0 -, Ni 1,0 -,0 Deniz suyuna, korozyona ve aþnmaya dayankl sert yataklar, gemi, makina ve kimya sanayinde kullanlan yatak, burç ve diþliler gemi pervaneleri. Yüksek Kurþunlu Kalay Bronzu (Bakr - Kalay-Kurþun) DIN 1 veya EN 19 Alaþm Aralð Kod Kimyasal kompozisyon % Özellikleri ve Kullanm Yerleri Cu Pb Sn A-7 Cu,0-7,0 Pb,0 -,0 Sn 9,0-11,0 Burçlar, yüksek hz, az yük ve az basnç altnda çalþan yataklar. Cu Pb Sn A- Cu 7,0 -,0 Pb,0-11,0 Sn 9,0-11,0 Yüksek hz ve aðr yük altnda çalþan yataklar, pompalar, pervaneler, paslanmaya dayankl parçalar, basnca dayankl ve az yaðlanan parçalar. Cu Pb 1 Sn A-9 Cu 7,0-79,0 Pb 1,0-17,0 Sn 7,0-9,0 Normal yük altnda çalþan genel bakm yataklar, asitli ortamda çalþan pompa pervane ve gövdeleri. Cu Pb Sn Cu 9,0-7,0 A- Pb 1,0 -,0 Az yük ve yüksek hzda çalþan yataklar. Sn,0 -,0 9

10 FOSFOR BRONZ (Özgül Aðrlð:,9) Kullanldð Alanlar: Bakr alaþml olan fosfor bronz teller, makine parçalar, yaylar ve elektrik baðlant elemanlar olarak kullanlmaktadrlar. Yüksek yüzey gerilimine sahip fosfor bronz teller, iyi bir elektrik iletkenliðine ve korozyon direncine sahip sert tellerdir. Özellikle otomotiv, beyaz eþya ve kahverengi eþya sektöründe, elektrik kontak eleman olarak geniþ bir sektörel kullanm alanna sahiptir. Konnektörler, kontakt yaylar, pompa elemanlar, kaynak telleri ve elektrotlar gibi özel kullanm alanlarna da mevcuttur. Bronz Burç Levha Ebat Kalnlk Çubuk Ebat Boy : : : : x,000 0,-1 x 1,000 Bronz Þerit Bronz Levha Fosfor Bronz (Bakr - Kalay) DIN 17 veya EN Alaþm Aralð Kod Kimyasal kompozisyon % Özellikleri ve Kullanm Yerleri Cu Sn A- A Sn,0 -,0 P 0,01-0, Cu bal. Elektrik motorlar, jeneratörler, korozyona dayankl kaðt ve tekstil sanayi ürünleri. Cu Sn Pb Zn A- B Sn, -, Pb, -, Zn, -, P 0,01-0, Deniz suyuna ve C ye dayankl parçalar, kilit pimleri. Cu Sn A- C Sn 7, -, P 0,01-0, Cu bal. Deniz suyuna ve aþnmaya dayankl yataklar, burçlar, sürücü þaftlar, pompa ve vana aksamlar, yüksek performansl motor valf parçalar. Cu Sn P A- D Sn 7, -, P 0, - 0, Cu bal. Yatak, kaymal elemanlar, ince cidarl kaymal burçlar, kaymal bçaklar, CuSn dan daha fazla aþnma ve korozyona dayankl parçalar.

11 PÝRÝNÇ (SARI) VE BAKIR BAÐLANTI ELEMANLARI Hortum rakoru, vana, kör tapa, otomatik hortum ucu, T rakor, nipel redüksiyon, manþon, yüksük, dirsek, somun, U dirsek, S dirsek ve baðlant yan ürünleri. 11

12 BAKIR MAMÜLLER Çeþitlerimiz Elektrolitik bakrlar Puntalk bakrlar (Zirkonyumlu ve Berilyumlu) Topraklama çubuklar Düz ve kangal borular, profiller Çat kaplama bakrlar Tesisat borular Bakr krom karþm borular (Bafon) Bakr fittingsler Ýzoleli kangal bakr borular Bakr levhalar ve rulolar Standart dþ bakr ölçüleri dövme yoluyla elde edilir. Levha Ebatlar Kalnlk: 0, - En / Boy x,000 1,000x,000 0x0 1,000x1,000 Rulo Ebatlar En: - Boy: Ýstenilen ölçülerde Bakr tel Bakr Boru Bakr Çubuk Bakr Lama Bakr Kangal Boru Bakr Levha Fleksible Baralar Bakr Rulo

13 BAKIR (Özgül Aðrlð:,9) 1 BAKIR MAMÜLLERÝN YAKLAÞIK AÐIRLIKLARI 0, 0,9 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,9 0,7 0,77 0,17 0,9 0,1 0,9 0,9 1,07 1,09 1,111 1,1 1,19 1,7 1,79 1, 1, 1, 1, 1, 1,1 0,77 0,7 0, 0,9 0,91 0,9 1,00 1,0 1,11 1,17 1, 1, 1,1 1, 1,9 1, 1,1 1,77 1,7 1,79 1, 1,0,0, Kg/m LAMA ÇUBUK Kalnlk Kg/m BORU Kg/m ,17 0, 0,7 0,99 1,00 1,7 1,79,,79,1,7,, 11,17 1,1 17, 1,1,11 9,1, 9,99,71,91 9,,7, 11,07 1,9 17,19 17, 1,9,,1 79,,,17 9,,, 7,7 9,1 7,7 7,, ,1 0,1 0,1 0,19 0, 0, 0,79 0,7 0, 0, 0,91 0,19 0,7 0,7 0, 0,1 0,9 0,7,1 0, 0,71 0,99 0,77 0,7 0,7 0, 0, 0, 0,9 0,9 0,9 0,97 1,0 1,0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x1 x x x x x x x x x x x 1x1 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 0,0 0,7 0, 0,1 1,0 1, 1, 1,9,1,, 0, 0, 0, 1, 1,7,,,11,,00, 0, 1, 1,7,,,11,,,, 7,1,0,0,00,,00,,7,0 9,,,01 1,,, 7,1,0,, 1, 1,0 17,0,,7,0 11,1 1, 1,7 17,0,0,,0, 1, 1,0 1, 1,,0,0 1, 17,0 1,,9,,0,0,,0,,9 7,0 9,000 Ø Çap Et 1 Kg/m Et 1, Kg/m Et Kg/m Ø Çap Kalnlk 1x 1x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x LEVHA Kg/m Kalnlk 0, 0, 1 1,, 1,0 7,0 9,000 1,0 1,000,0 7,000,000,000,000 7,000,000 1,000 1,000,000,000,000,000

14 PÝRÝNÇ (SARI) MAMÜLLER Çeþitlerimiz Ms - Ms - Ms Kaynak telleri Altköþe, lama ve çubuklar Levha ve þerit rulolar Ýnce teller Boru ve profiller Erozyon telleri Ayrca, tarafamzdan, kum ve kokil kalba, modelli, silindirik pirinç döküm de yaplr. Özellikleri Aðrlkl olarak bakr ve çinkonun karþmndan oluþur. Ýçine az miktarda kurþun v.s. katlarak alaþmlandrlabilir. Ekstrüzyon çekme mamüllerdir. Kalibre ve pres çeþitleri mevcuttur. Levha Ebatlar Kalnlk 0, - En / Boy x,000 / 1,000x,000 Rulo Ebatlar En: - Boy: Ýstenilen miktarlarda ErozyonTeli Pirinç Altköþe Pirinç Þerit Rulo Pirinç Köþebent Pirinç Lama/Çubuk/Levha Pirinç Levha 1

15 1 PÝRÝNÇ (SARI) (Özgül Aðrlð:,) Köþe Kg/m PÝRÝNÇ ÇUBUK BORU Ø Çap Kg/m Köþe Kg/m Et 1 Kg/m Ø Çap LAMA LAMA LEVHA ,0 0,7 0,17 0, 0,7 0,7 0,1 0, 0, 0,91 1,1 1, 1,0 1,7 1,9,1,,,,,1,0,,,0,,1 9,,0 1,0 1,0,0,000,0,7 9,,0,000,0,0 9, 1,7 1,0 1, 0,0 0,117 0,1 0, 0,1 0,71 0,9 0,7 0,91 1,0 1, 1, 1,0 1,,1,,,9,,,0,9,,7, 7, 9,0, 11,7 1, 1,0,0,7 0,07 0,1 0, 0, 0,1 0, 0, 0, 1,0 1, 1,7 1, 1,9,1,,7,0,0,1,0,0,7,0,0 7,,0,, 1,0 17, 1,,0, x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x1 x x x x x x x x x x x 1x1 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 0,07 0, 0, 0,7 1,0 1,7 1, 1,7,0,9, 0, 0, 0, 1,7 1,0,1,,97,0,, 0, 1,7 1,0,1,,97,0,,,9,0 7,,0 1,9,,,,7 7,,9,0 11,7 1x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x,7,0,,0,0,0,000 1,0 1,0 17,000,0,0,0,0,0 1,0 17,000 19,0 1, 7,0,0,0 1,0 17,0,0,000,0 1,0 17,000,0,0 7,0,0,000 1,,0 1,,0 9,000,000 0,1 0, 0, 0,0 0, 0, 0, 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0, 0,1 0,71 0,9 0,9 0,91 1,1 1, 1, 1, 1, 1,7 1,9,1,,,7,1,,9 0, 0,7 0,7 0,1 0, 0,7 0,1 0,9 0,7 0,1 0, 0, 0,91 1, 1, 1, 1,0 1,0 1,0 1,7,0,0,,,097,,,1,0, ,1 0,1 0,1 0,17 0,1 0, 0,7 0,9 0, 0,7 0,7 0,0 0,7 0, 0,1 0,7 0, 0, 0,7 0,7 0,0 0, 0,9 1,0 1,1 1, 1, 1,7 1,9 1,,,, 0, 0,1 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 1, 1,, 0, 1,7 1,0,1,,97,0,,,9,0 7,,0,0,7 17,000 1,,0,000,0 1,000,000,000 Kg/m Kalnlk Kg/m Kg/m Et 1. Kg/m Et Kg/m Kalnlk Kalnlk PÝRÝNÇ (SARI) MAMÜLLERÝN YAKLAÞIK AÐIRLIKLARI

16 ALÜMÝNYUM MAMÜLLER Çeþitlerimiz 7,, 1,, 7,, 1, ve Hotokol serisi lama, levha, çubuk alüminyumlar, Gofrajl ve Çetalar (Baklava ve Gözyaþ deseni) Sigma profiller Standart dþ - 7 çubuk ve boru üretimi de yaplmaktadr. Özellikleri Çelikten kat fazla sl iletkenliðine sahiptir. Çeliðe nazaran 1/ hafiftir. Kolay taþnr, hzl talaþ kaldrlr. Bu özellikleri daha ekonomik olmasn saðlar. Deniz suyunda korozyona dayankldr. () Levha Ebatlar Kalnlk 0, - 0 En x boy 1,000x,000 1,x,0 1,0x,000 1,0x,000 Gemi sektörü için :,000x,000 Sigma Profiller Alüminyum Çubuk Alüminyum Boru Alüminyum Köþebent Alüminyum Profil Alüminyum Levha Alüminyum Folyo Gözyaþ damlas Beþ cizgi Baklava Gofrajl 1

17 ALÜMÝNYUM (Özgül Aðrlð:,7) 17 xx1,0 1xx,0 1x1x1,0 xx1,0 xx, xx1, xx0,9 xx1, xx,0 x1x,0 xx1, xx1,0 xx1, xx,0 xx,0 xx1, xx1, xx1,0 xx1, xx1, xx,0 xx1, xx,0 xx,0 xx,0 xx, xx,0 xx1, xx,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0, 0,0 0, 0,1 0,1 0,1 0,1 0, 0, 0,17 0,1 0,1 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,7 1, 0,1 0, Kg/m Kalnlk Kg/m x1 x1 9x1 x1 11x1 x1 x1, 1x1 1x1 1x1 1x 1x1 x1 x1,7 x1 x1 x x, x1 x1 x x, x x1 x, x1, x, x1, x, x, x x, x, x, x 7x, 7x, x, x, x, 9x, x, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,09 0,1 0, 0,11 0,1 0, 0,1 0,1 0,7 0,1 0, 0, 0, 0, 0, 0,7 0, 0,7 0, 0,7 0, 0, 0, 0,9 1,0 1,19 1,1 1, 1, 1,1 1,,7 1, 1,7 1,9 1,9,1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x1 x1 1x 1x 1x 1x 1x 1x 1x1 x x x x x x x x1 x1 x x x x x x x x 0,1 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,7 0, 1,0 1, 0, 0, 1,0 1, 1,,1,0,,0 1,1 1,,0,,,0, 1,0 1,,1,0,,0,0,0,,0,0,0,0,,,0, 0, 0,1 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1,00 1, 1,,00,,00,00,00,00,00,0 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0, 0,0 0, 0,7 0, 1,0 1, 1, 1,,1,,0,,0,0,7,,0 1,0 1,0 1,0 7,0 7,0 1 9, ,079 0,1 0, 0, 0,17 0, 0, 0,9 0,1 1,09 1, 1,9,17,1,,9,, 7,, 1,0 17, 1,0,0,0,0 1,0 7,0,0 1,,0 7,0,000,000,0 1,0 1,000 1,0 17,0 1,0 Ø Çap LEVHA ÇUBUK BORU LAMA KÖÞEBENT Kg/m Ø Çap Kalnlk Kg/m Kalnlk Kg/m ALÜMÝNYUM MAMÜLLERÝN YAKLAÞIK AÐIRLIKLARI

18 PASLANMAZ (KROM) MAMÜLLER PASLANMAZ (KROM) MAMÜLLER Farkl kimyasal, fiziksel ve mekanik özelliklerde üretilebilen paslanmaz çelikler, yüksek korozyona karþ dayankllð, düþük veya yüksek scaklklarda kullanlabilmesi, mekanik mukavemeti, imalat kolaylð, estetik yüzey görünümü, hijyenik ve uzun ömürlü olma gibi üstün özelliklere sahiptir. Paslanmaz çelik çubuklar, soðuk - scak þekillendirmede, inþaat sektöründe, makinelerde, talaþl imalatlarda, tbbi alet ve ekipmanlarn üretiminde, solenoit valf üretimlerinde haadde olarak kullanlrlar. AISI, AISI, AISI 1, AISI S, AISI1, AISI, AISI, AISIF, AISI 1L ve AISI L standart kalitelerde lama, çubuk, levha, boru, kutu profil, köþebent, paslanmaz filtre ve elek telleri, desenli paslanmaz rulolar halinde mevcutturlar. Paslanmaz Profil Paslanmaz Boru Paslanmaz Þerit Rulo Paslanmaz Çubuk Paslanmaz Lama Paslanmaz Tel Paslanmaz Özel Ýmalat 1

19 PASLANMAZ (KROM) (Özgül Aðrlð: ) PASLANMAZ (KROM) MAMÜLLERÝN BAZI FÝZÝKSEL ÖZELLÝKLERÝ AZAMÝ ÇALIÞMA ISISI C AISI TÝP NO ERGÝME NOKTASI C ARALIKLI ÇALIÞMADA SÜREKLÝ ÇALIÞMADA KULLANIM ALANLARI -1 9 Ýnþaat, gda, sanayi buzdolaplar L -1 9 Kimya sanayi C ye kadar fittingsler 9S -1 1 Petrol rafinerileri donanm Istma frnlar S -1 1 Petrol rafinerileri donanm Sülfrik ve fosforik asitlerin kullanldð meyve ve dokuma 1L Suni gübre ve diðer kimyasallar Kaynak ve sya dayankl elemanlar, kimya sanayi Asansör ve otomat, evye, çatal, bçak PASLANMAZ (KROM) MAMÜLLERÝN YAKLAÞIK AÐIRLIKLARI LEVHA ÇUBUK BORU Kalnlk 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 1, 1,, Kg/m 1, 1,9,,7,1,9,7,, 7,9 9, 11,9 1,0 19,, 1,0 9,7 7,0,, 71, 79,0 9,0 119, 19 19,7,0 7, 1 97,0 Ø Çap Yuvarlak Kg/m 0,099 0,1 0, 0, 0,9 0,17 0, 1, 1, 1,,,,,9,,,1,,, 7, 9,, 1, 1,,0,0,, 9, 9,9 1,0 7,0,0 1 Ø Çap Yuvarlak Kg/m Köþe Kg/m 0,9 0,1 0, 0, 0, 0, 0,9 1, 1, 1,7,0,,7,,9,,0,,1,,,0 1, Ø Dþ Çap ,7,, 7, , Et Kalnlð , 1 1, 1, 1, 1 1, 1, 1,,, Kg/m 0,1 0,17 0, 0,7 0, 0,7 0, 0, 0, 0,9 0,7 0,0 0,99 0,99 1,071 1,,0 1, 1, 1, 1, 1,97,,00,17,97,0,0,9,9,, 9,77, 11,0 19

20 KROM KAPLI ve ENDÜKSÝYONLU MAMÜLLER (Özgül Aðrlð:7,) KROM MÝLÝ ÝMALATI VE REVÝZYONU Sert krom kaplamada, kromun dayankllðn arttrmak için kolon milleri üzerine endüksiyon sertleþtirme iþlemi uygulanr. Sert krom kapl miller, hidrolik ve pnömatik silindirlerde rot mili olarak, yataklamalarda kolon mili olarak kullanlmak üzere üretilmektedir. Sert krom kapl miller, ile çaplar arasnda ve m boyunda standart ölçülerdedir. SERT KROM KAPLI MÝLLERÝN ve HONLANMIÞ BORULARIN KULLANIM ALANLARI Kayc rulman dþnda ve darbelere karþ mukavemet isteyen yataklama sistemlerinde, iþ makinalarnn piston millerinde, enjeksiyon makinalarnn kolon millerinde kullanlr. Honlanmþ Borular Krom Kapl ve Taþlanmþ Miller Honlanmþ Borular

21 KROM KAPLI MÝLLER SERT KROM KAPLI MÝLLER Teknik Özellikler Çelik kalitesi Ck Sert krom kaplama kalnlð noktada mikron (±) Krom sertliði: - 11 vickers Yüzey Pürüzlülüðü: Ra maks. 0, mikron Üretim boyu: - 7 metre Çap tolerans: ISO f7 Doðrusallk: 0, : Talep üzerine Cr Mo malzemelerinde, üretim yaplabilir. Malzemeler polietilen ile kapldr. KROM KAPLI MÝLLERÝN ve HONLANMIÞ BORU STANDART ÇAPLARI Ø Çap ,, KROM KAPLI MÝLLER Kg/m 0, 0, 0, 1, 1, 1,,,,,9,,9,,0, 7, 7,0 9,000 9,0,0 1,0 1,0 19,0 Ø Çap, Kg/m 19,0,0,0,0,7,0,0,000,0,0,0 7,0,7 9,,0 1, 1,7 17, 17,1 199,7,, 9,0 Ø Dþ Çap HONLANMIÞ BORULAR Ø Ýç Çap Ø Dþ Çap 0 0 Ø Ýç Çap

22 ÇELÝK MALZEMELER Soðuk Ýþ Takm Çelikleri Nitrasyon Çelikleri 1. Plastik Kalp Çelikleri Ýmalat Çelikleri St 7 St Ck Scak Ýþ Takm Çelikleri Yüksek Hz Çelikleri Islah Çelikleri 1 1 Sementasyon Çelikleri 711 Rulman çeliði CR-CRMN Susuz Gurubu CK (CE), CK (CS), CK (CS), CK 7 (C7S), CK 7 (C7S), CrV (1CrV) Sulu Gurubu CK 7 ( C7S) Kalite. Sulu grubunda iki farkl yüzey bulunmaktadr; Meneviþli ve Beyaz polisajl. Paslanmaz Yaylk Bant 1. Kalite ( XCrNi1- yada XCrNi177) Kalite paslanmaz bant / Contalk malzeme.

23 CIVA ÇELÝÐÝ (Özgül Aðrlð:7,) DIN 10 YA GÖRE : 11 Cr V KÝMYASAL ANALÝZÝ : % C 1,1 - Cr 0, - V 0. KULLANIM ALANLARI Cva çelikleri, helezon ve diþ matkaplar, klavuzlar, raybalar, havþalar, punta matkaplar, raspalar, delik zmbalar, metal testereler, çekme zmbas, her türlü zmba, trnak gibi takmlarn yapmna elveriþli su ile sertleþtirilebilen bir çelik türüdür. SICAK ÞEKÝL VERME VE ISIL ÝÞLEM Dövme Tav : 0-1,0 C Yumuþatma Tav : 0-7 C Tav Sertliði : Azami HB Gerilim Giderici Tavlama : 0 C Sertleþme için ön s : C Sertleþtirme (su verme) : ya kadar 7-0 C yaðda - ye kadar 7-7 C suda - ye kadar 7-0 C suda - ye kadar 0- C suda Meneviþ : 1-0 C - 1 saat /. Ø Çap,,,, 7 7,, 9 CIVA ÇELÝKLERÝNÝN YAKLAÞIK AÐIRLIKLARI Kg/m 0,0 0,0 0,07 0, 0,1 0,1 0,17 0, 0,1 0, 0, 0,9 0, 0,0 Ø Çap 9,, 11 11,, 1 1, 1 1, Kg/m 0, 0,17 0, 0,7 0,1 0, 0,9 1,00 1, 1, 1,9 1,7 1,7 1,7 Ø Çap Kg/m 1,99,,,719,9,,,,1,9,,,1 7, 9,

24 KROM (PASLANMAZ) ELEK VE FÝLTRE TELLERÝ KROM ELEK VE FÝLTRE TELLERÝ Krom (paslanmaz) elek telleri, AISI kalite olarak üretilmektedir. Krom tellerin en yaygn tüketileni kalite olup, paslanmaz çeliðin temel türüdür. C ye kadar dayankldr. Bünyesindeki nikel dolaysyla korozyon direnci ve dayankllð yüksektir. Kullanm alanlar gemi sanayi, filtre sanayi, granit ve kuartz ocaklar, tarm sanayi, ilaç sanayi, kimya sanayi, mutfak eþyalar ve benzerleridir. Rulo geniþliði: cm Rulo uzunluðu: m Mesh KROM (PASLANMAZ) ELEK VE FÝLTRE TELLERÝ Tel Kalnlð , 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0, 0, 0, 0, 0, 0,1 Göz Aralð,,0,,, 1,9 1, 1, 1, 0,9 0,9 0,7 0, 0, 0, 0, Mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron Mesh Tel Kalnlð 0, 0, 0,1 0,1 0, 0, 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Göz Aralð 0, 0,9 0, 0, 0, 0, 0,1 0,1 0, 0,0 0,077 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 Mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron X 0=mikron

25 PASLANMAZ VE GALVANÝZ ÖRGÜLÜ ELEK TELLERÝ PASLANMAZ VE GALVANÝZ ÖRGÜLÜ ELEK TELLERÝ Paslanmaz AISI kalite teller ile scak daldrma galvaniz tellerden özel üretim yaplr. Kullanm Yerleri: Kafesler, ince - kaba kum elekleri, kümesler, gemi sanayi inþaat sanayi, trafolar ve koruma gerektiren yerler. Rulo geniþliði : -1 cm aras Rulo uzunluðu: m Örgülü elek telleri ÖRGÜLÜ ELEK TELLERÝ Göz Aralð x x x 1x1 x x x x x Tel Kalnlð aras 0. - aras 1- aras 1- aras - aras

26 GALVANÝZ PASLANMAZ PUNTALI TELLER Puntal kafes telleri, scak daldrma galvanizleme yöntemiyle imal edilir. Bu malzemenin kullanm çok amaçl olup hem sanayi sektöründe, hem de dekoratif amaçlar için kullanlmaktadrlar. GALVANÝZ PASLANMAZ PUNTALI TELLER Delik Çap x x x x x 1 x 1 1 x 1 19 x x 19 x x x x x x x Tel Kalnlð 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1,0 1,,0,00,00,00,00,00,00 Geniþlik cm Uzunluk m m m m m m m m m m 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm

27 DKP - ALÜMÝNYUM - PASLANMAZ GENÝÞLETÝLMÝÞ ve DELÝKLÝ SACLAR Genel Kullanm Alanlar Filtre ve havalandrma sanayi, inþaat ve gemi inþaat sanayilerinde, yürüyüþ platformu, dekorasyon ve mutfak eþya imalatlarnda yaygn olarak kullanlmakta olup, DKP ve Alüminyum gibi paslanmaz metallerden imal edilmektedir. DELÝKLÝ SACLAR Ýþlenebilir sac kalnlklar Bakr (0, - ) Pirinç (0, - ) Galvanizli Sac (0, - ) MDF ( - ) CrNi (0, - ) Alüminyum (0, - ) Plastik (0, - ) Sunta ( - ) 7

28 TEFLON - PTFE MAMÜLLER TEFLON Diðer plastiklere nazaran, çok yüksek ve çok düþük scaklk gerektiren uygulamalarda tercih edilmesi gereken malzemelerden biridir. Yumuþak bir malzemedir. Çentik, darbeye karþ ve mekanik dayankllk deðerleri düþüktür. Kopma uzamas yüksektir. Sürtünme katsays çok düþüktür. Bu özellikleri malzemeye kayganlk ve esneklik vermektedir. En çok tercih edilen szdrmazlk eleman malzemelerinden biridir. Aþnmaya karþ dayankllð, çalþtð metal yüzeyin pürüzsüzlüðü ile doðru orantldr. Elektriksel özellikleri de çok iyidir. Malzemenin moleküler yaps sebebi ile boyutsal ölçü stabilitesi iyi deðildir. Ýþleme esnasnda toleranslara dikkat edilmelidir. Mekanik deðerlerinin deðiþtirilmesi amacyla çeþitli alaþmlar üretilebilmektedir. Kayganlk, sertlik, aþnma mukavemeti gibi deðerleri nispeten arttrmak için karbon, cam elyaf, bronz ve benzeri maddeler ile alaþm yaplabilir. Özellikler Nem ve su çekmez. Çok kaygandr. Ýyi elektiriksel özellikleri vardr. Kimyasal dayankllð çok iyidir. Yapþmama özelliðine sahiptir. Gda temasna uygundur. Kullanm Alanlar Pompalar ve vanalar Gda endüstrisi Yatak, burç Szdrmazlk contalar Elektrik endüstrisi Medikal malzemeler Teflon kapl cam kumaþ ile konveyör bantlar. Teflon Boru Teflon Çubuk Teflon Levha Teflon Rulo Teflon Kumaþ Teflon Salmastra

29 TEFLON - PTFE (Özgül Aðrlð:,) TEFLONLARIN TEKNÝK VERÝ TABLOSU ÖZELLÝKLER TEST METODU BÝRÝM SAF TEFLON %1 CAM % CAM % BRONZLU ELYAFLI TEFLON KARBONLUTEFLON TEFLON ÖZGÜL AÐIRLIK (JEL) ERÝME SICAKLIÐI KULLANMA SICAKLIÐI SERTLÝK SU EMME KOPMA UZAMASI ÇEKME DAYANIKLILIÐI DIN 79 ISO DIN DIN 9 DIN DIN gr / cm C C SHORE D & & Kg / cm.1 -. / - / > / 0. / - / > / / - / > 1 / / - / - -- >1 1 / 1 TEFLON MAMÜLLERÝN YAKLAÞIK AÐIRLIKLARI TEFLON ÇUBUK Kg/m ÝÇÝ BOÞ TAKOZ / Kg Ø Çap Aðrlk kg/m 0,0 Ø Çap Aðrlk kg/m, Ø Dþ Çap Ø Ýç Çap 1 Boy 0 kg/ 0, LEVHA Kg / m Kalnlk Kg/m,0 0,07, 0,0,0 0,0 7, 0,7,0 7 0,09,0 0,9 11,000 0, ,0 1,1 1,0 9 0,1 11, 0,0 7 1,0 0,1 1, 1,0 17,0 0, 1,0 0,9, , 9 1, 1,01 1, , 17,7 1,7, , 1 1,0 1,0, , 1,0 1,7, , 1, ,0, ,0 1,0,7 1, , 1 1,000 1,0,000 0,7 1,000 1,0 1,000 0, 1 1,000 1,0 17,000 0,0 0 7,000 1,0 19,000 1, 1,0,000 1,0 1,0,1,,, 9

30 DELRÝN - POM (Özgül Aðrlð:1,) DELRÝN Yüksek mekanik dayanma gücüne sahip, düþük sürtünme katsayl, kaygan bir malzemedir. Polyamid grubuna göre daha yüksek scaklklara dayankldr. Rijit ve sert olmas sebebi ile özellikle küçük diþli uygulamalarnda kullanlr. Boyutsal ölçü stabilitesi, polyamid grubuna göre iyidir. Uygun iþleme tekniði ile pürüzsüz yüzey kalitesine ulaþlabilir. Solventler ve yaðlara karþ dayankldr. Ancak asit ve bazlara karþ dayankllð oldukça düþüktür. Deðiþik ortam þartlarnda ölçülerini koruma özelliði vardr. Çalþma scaklklar 1 C ile - C aras Özellikler Mükeel talaþl iþleme özelliði Yüksek ölçü stabilitesi Yüksek mukavemet ve rijitlik Kaygan ve sert yüzey Kullanm Alanlar Diþliler ve makine parçalar Yataklama elemanlar Mobilya makaralar Tekstil endüstrisi Gda endüstrisi Delrin Çubuk Delrin Levha Delrin Boru DELRÝN MAMÜLLERÝN YAKLAÞIK AÐIRLIKLARI DELRÝN ÇUBUK Ø Çap Aðrlk kg/m 0,0 0,0 0,1 0,1 0, 0, 0,0 0, 0, 0,7 Ø Çap 7 Aðrlk kg/m 1,0 1, 1,9,,9,0,0,0,0, Ø Çap Aðrlk kg/m 7,, 9,,7 11,9 1,0 17, 17,7,0 1,7 Ø Çap Aðrlk kg/m,,9,,0,7,7, 7, 71,0 Kalnlk 0, 1 DELRÝN LEVHA Kg/m 0,7 1,,9,, 7,, 11, 1,0 17,0 Kalnlk 1 Kg/m 1,0,0,0,0 9,0,0 71,,0 99,0 11,0

31 POLÝPROPÝLEN - PP (Özgül aðrlð: 1) POLÝPROPÝLEN Birçok kimyasala karþ üstün dayankllk özellikleri gösterir. Polipropilen (PP) yüksek mekanik ve gerilme dayankllð göstermektedir. Ancak, çentik ve darbe dayankllð göreceli olarak düþüktür. PP yapsal özelliði gereði kaynaklanabilir. Elektiriksel dayankllk özellikleri çok iyidir. Düþük yoðunluðu oluþu, onu ekonomik yapar. Çalþma scaklklar C ile - C aras PP-C Özellikler Yüksek kimyasal dayankllk Ýyi darbe dayankllð Düþük yoðunluk. Kullanm Alanlar Kimyasal Tanklar Kimyasal vana ve pompa parçalar Kesim plakalar Standart Renkler RAL - NATUREL PP Çubuk PP Levha POLÝPROPÝLEN MAMÜLLERÝN YAKLAÞIK AÐIRLIKLARI PP ÇUBUK PP LEVHA Ø Çap Aðrlk kg/m 0, 0,0 0,0 1 1,0 1,0,,0,0,,0 Ø Çap Aðrlk kg/m 7,0 9,0 11,0 1,0 1, 17,0,0 1 7,9 9, Kalnlk 1 1 Kg/m 1 1 Kalnlk Kg/m 1

32 PVC MAMÜLLER PVC Yumuþak Rulo PVC Yumuþak Þerit PVC Levha PVC Çubuk

33 PVC (Özgül Aðrlð:1,) PVC Baþta kuvvetli asitler olmak üzere bir çok kimyasallara dayankl olmas, bu tür uygulamalarda tercih edilen bir malzeme haline gelmesini saðlamþtr. PVC, yapsal özelliði gereði kaynaklanabilir ve yapþtrlabilir malzemeler arasndadr. Alev almama özelliði vardr. (Aleve tutulup çekildiðinde tutuþmaz) Elektriksel ark dayankllð iyidir. Darbe dayanm iyi deðildir. Daha yüksek scaklk ( C) ve kimyasal dayankllk gerektiren durumlarda (Örnek; kromik asit uygulamalar) özel bir türü olan CPVC kullanlmaktadr. Çalþma Scaklklar C ile - 1 C aras Özellikler Yüksek kimyasal dayankllk Kolay kaynaklama ve yapþtrma Alev almama. Kullanm Alanlar Kimyasal tanklar (Galvano) Ekeltriksel ekipman üretimi Su artma tesis havuzlar Pompa ve vana gövdeleri Borular PVC kaynak elektrotlar mevcuttur. PVC MAMÜLLERÝN YAKLAÞIK AÐIRLIKLARI PVC ÇUBUK PVC LEVHA Ø Çap Aðrlk kg/m Ø Çap Aðrlk kg/m Kalnlk Kg/m ,0 0,0 0, 0,17 0,7 0,1 0, 0,7 0, 0,7 0,9 1,0 1,17 1, 1,9 1,99,,9,9,,79, , 7,,0 9, 11, 1, 17,00,00,00,,00,00 7,00,00 7, 1,,00 7, 9,00,00 1,00 1,00,,00 7,,00,00 7,00,00,00 1,00 1,00 1,00

34 DÖKÜM POLYAMÝD MAMÜLLER-PA (KESTAMÝT) (Özgül Aðrlð: 1,) KESTAMÝT Polyamid grubundan bir malzemedir. Sert ve rijit bir malzemedir. Döküm yolu ile imal edilir. Mekanik ve aþnmaya karþ dayankllð yüksektir. Metallerle sürtünen uygulamalarda bile mukavemeti yüksektir. Tüm teknik deðerleri polyamitten daha iyidir. Baz teknik özelliklerinin geliþtirilmesi için katk maddeleri (sv yað, kat yað, Molibren Sülfür MOS, vb.) katlarak özel türleri üretilmektedir. Çalþma scaklklar C ile - C aras Özellikler Sert, rijit ve kaygan yüzey Ýyi mekanik ve sl dayankllk Belli asit ve bazlara dayankllk Çok yüksek çekme ve basnca dayankllk Kullanm alanlar Makinelerde kullanlan diþliler Endüstriyel makaralar Aþnma plakalar Yataklama burçlar Kaðt endüstrisi. Standart Renkler Natural (Fildiþi), Siyah, Sar Kestamit Levha Kestamit Çubuk DÖKME POLYAMÝD MAMÜLLERÝN YAKLAÞIK AÐIRLIKLARI Ø Çap DÖKÜM POLYAMÝD ÇUBUK 1 7 Aðrlk kg/m 0, 0,0 0, 0,99 1, 1,,000,0,000,0,,,0, 7,000 Ø Çap Aðrlk kg/m 7,0,0 9,0 11,0 1,000 1,000 1,0 1,0,0 7,0,0,000,000 DÖKÜM POLYAMÝD LEVHA Kalnlk 1 Kg/m 1, 1 7 Kalnlk Kg/m

35 POLYAMÝD-PA (Özgül Aðrlð: 1,1) POLYAMÝD Tüm polyamid türleri, NAYLON kimyasal tanm altnda anlr. Mekanik dayankllð çok iyi bir malzemedir. Kimyasal dayankllð çok kuvvetli deðildir. Baz asit ve bazlara dayankllð vardr. Bünyesine su ve nem alma oran oldukça yüksektir. Bu yüzden boyutsal ölçü deðiþimine uðrar. Hassas toleranslarda dikkat edilmesi gerekir. Nem ee özelliði nedeniyle anlk darbe ve titreþimlere karþ dayankldr. Böylece dinamik gerilmeler, bünyede yok edilir. Çalþma Scaklklar C ile - C aras Özellikler Esnek, rijit ve kaygan yüzey Ýyi mekanik ve sl dayankllk Belli asit ve bazlara dayankllk UV dayankllð (Siyah Renkte) Kullanm Alanlar Makina imalat Endüstriyel tekerlek Makaralar Yataklama burçlar. Standart Renkler Naturel (Beyaz), Siyah Polyamid Çubuk Polyamid Levha DÖKME POLYAMÝD MAMÜLLERÝN YAKLAÞIK AÐIRLIKLARI Ø Çap 1 7 POLYAMÝD ÇUBUK Aðrlk kg/m 0, 0, 0,0 0,0 1, 1, 1,0,,0,0,0,0 7, Ø Çap Aðrlk kg/m,0,7,0 1,0 17,,0,0,7,,,0,0 POLYAMÝD LEVHA Kalnlk 1 Kg/m 11, 17,0,0,0,1 9,0,0 1,0,7, 79,,0 11,0

çindekiler DELME GRUBU Ç FT TARAFLI BANTLAR AEROSOL VE YÜZEY K MYASALLARI YA LAYICILAR K MYASALLAR YAPIfiTIRICI K MYASALLAR

çindekiler DELME GRUBU Ç FT TARAFLI BANTLAR AEROSOL VE YÜZEY K MYASALLARI YA LAYICILAR K MYASALLAR YAPIfiTIRICI K MYASALLAR Ürün Katalo u çindekiler DELME GRUBU Stein Matkap Uçlar...5-6 Ç FT TARAFLI BANTLAR Stein Acrylic Foam Double Side Tape...8 Stein PE Foam Side Tape...9 Stein Film Double Side Tape...9 Stein Non Women Double

Detaylı

Demirdışı Metal ve Alaşımlarının Korozyonu. 27.04.2009 Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

Demirdışı Metal ve Alaşımlarının Korozyonu. 27.04.2009 Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER Demirdışı Metal ve Alaşımlarının Korozyonu DEMİR DIŞI METAL VE ALAŞIMLARI Endüstride kullanılan en önemli demir dışı metal ve alaşımları şunlardır; Bakır (Cu) ve alaşımları Alüminyum (Al) ve alaşımları

Detaylı

Kompozit Malzemelerle İlgili Genel Bilgiler

Kompozit Malzemelerle İlgili Genel Bilgiler Kompozit Malzemelerle İlgili Genel Bilgiler 1 Prof. Dr. Mehmet Zor Kompozit Malzemelerin Tanımı 2 En az iki farklı malzemenin makro seviyede (birbiri içerisinde çözünmeyecek şekilde) birleştirilmesiyle

Detaylı

edisu Ürün Kataloğu SATIŞ SİRKÜLERİ edisu ılsonu itibariyle cari hesapların sıfırlanması talep edilir. Firmamızın değişen ekonomik şartlar doğrultusunda özel satış şartları, kampanyalar yapabilir, müşteriler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ YARDIMCI EKİPMANLARLA ÜRETİM - 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ YARDIMCI EKİPMANLARLA ÜRETİM - 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ YARDIMCI EKİPMANLARLA ÜRETİM - 2 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Sorun çatı ise... ÜRÜN KATALO U

Sorun çatı ise... ÜRÜN KATALO U Sorun çatı ise... ÜRÜN KATALO U KALEL, çevreyolundaki yeni yerinde hizmetinizde... Çatı kaplama, mantolama, ısı ve su yalıtımı sorunlarınızda en kaliteli ürünleri, en ekonomik biçimde hizmetinize sunuyoruz.

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI

KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI Teknolojik gelişmelerin temelinde malzeme alanındaki ilerlemeler ve yeni buluşları yatmaktadır. Günümüzde malzeme bilimi tek bir mühendislik dalı olmaktan

Detaylı

MADENLERĐN KULLANIM ALANLARI

MADENLERĐN KULLANIM ALANLARI MADENLERĐN KULLANIM ALANLARI Metal Madenlerin Kullanma Alanları Bakır-Kurşun-Çinko-Kadmiyum-Demir-Krom-Boksit-Vanadyum Antimuan- Tungsten- Molibden- Nikel- Kalay- Altın- Gümüş Endüstriyel Hammaddelerin

Detaylı

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar PU Köpükler PU Köpük * Kap ve pencere kasalar n n duvara sabitlenmesinde * Boflluklar n doldurulmas nda * S cak-so uk su borular n n kaplanarak izolasyonunda * Banyo

Detaylı

Üretim, Bakım Onarım. için. özel ürünler. Katalog

Üretim, Bakım Onarım. için. özel ürünler. Katalog w orld wide Üretim, Bakım Onarım için özel ürünler Katalog dünya çapında En zorlu şartlarda da! 1 2 3 4 5 6 7 8 İçindekiler: Sayfa Firma 3 WEICON Plastik-Metal 4-8 WEICON Repair Stick (Tamir Çubukları)

Detaylı

PLASTİKLER DÜNYASI TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI. Genişletilmiş 2. Baskı. Hikmet YAŞAR Kimya Yüksek Mühendisi. Mayıs 2001 Ankara

PLASTİKLER DÜNYASI TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI. Genişletilmiş 2. Baskı. Hikmet YAŞAR Kimya Yüksek Mühendisi. Mayıs 2001 Ankara TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PLASTİKLER DÜNYASI Genişletilmiş 2. Baskı Hikmet YAŞAR Kimya Yüksek Mühendisi Mayıs 2001 Ankara Yayın No : 142/2 Baskı .» t. TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 4 Sümer Sokak

Detaylı

Teknik-Kimyasal Ürünler

Teknik-Kimyasal Ürünler Teknik-Kimyasal Ürünler Araç Kimyasalları Kaporta Kimyasalları Teknik Araç Kimyasalları Araç Temizleme ve Bakım Cam Yapışıtırıcıları ve Aksesuarları Araç Kimyasalları Kaporta Kimyasalları...............................

Detaylı

Teknik Spreyler. Yüzey ve pas koruması Temizleme ve yağdan arındırma Yağlama Çözme ve ayırma Bakım ve koruma

Teknik Spreyler. Yüzey ve pas koruması Temizleme ve yağdan arındırma Yağlama Çözme ve ayırma Bakım ve koruma Teknik Spreyler Yüzey ve pas koruması Temizleme ve yağdan arındırma Yağlama Çözme ve ayırma Bakım ve koruma Teknik Spreyler Aşağıdakiler için problem çözümleri Üretim Onarım Koruma Bakım WEICON Bu isim

Detaylı

BALCIOĞLU. BALCIOĞLU HAKKIMIZDA Balcıoğlu şirketler grubu, 1985 yılında, bugün Balko Felsefesi BALCIOĞLU. www.balcioglu.com.tr

BALCIOĞLU. BALCIOĞLU HAKKIMIZDA Balcıoğlu şirketler grubu, 1985 yılında, bugün Balko Felsefesi BALCIOĞLU. www.balcioglu.com.tr BALCIOĞLU Bugün Plywood ürün grubunun üretiminde dünyada söz sahibi olan Rusya, Finlandiya, Brezilya, Endonezya, Malezya, Çin ve daha birçok ülke ile Balko Plywood Ürün Standardı altında dünyanın hemen

Detaylı

MS POLÝMERLER 2720 MS 2730 MS 2750 MS SuperFix SuperTrans SuperGrip 5075 SÝLÝKONLAR Universal Construction 1200 C ForeverSaniter 1 Hour Shower Aquarium Çekomastik 801 Çekomastik 802 Çekomastik 803 Çekomastik

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Yapı Malzemeleri 4. Yapılarda polimer kullanımı 4.1. Polimer kimyası ve sınıflandırma 4.1.1. Polimer, monomer ve polimerizasyon 4.1.2. Polimerlerin

Detaylı

Al ve Alaşımları. Alüminyum

Al ve Alaşımları. Alüminyum Al ve Alaşımları Alüminyum Alüminyum tabiatta en çok bulunan elementlerden biridir ve mühendislik yapılarında çelikten sonra en çok kullanılan metaldir. Alüminyumun yoğunluğu (2,7 g/cm3),çeliğin yoğunluğunun

Detaylı

YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... www.teknotherm.com.tr www.teknometal.com.tr

YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... www.teknotherm.com.tr www.teknometal.com.tr YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... www.teknotherm.com.tr www.teknometal.com.tr İndeks 02 Yüksek sıcaklık izolasyon malzemeleri ve refrakterler. 10 Elektrikli

Detaylı

Yapı Kimyasalları ve Yapıştırıcılar

Yapı Kimyasalları ve Yapıştırıcılar Profesyoneller için Kalite Yapı Kimyasalları ve Yapıştırıcılar Mart - 2007 Flextec Ürünleri Yap flt r & Yal t (Fix & Seal) * Flextec teknolojisi ile üretilmifltir * Yap flt r c ve mastik özelliklerini

Detaylı

ÜRÜNDE KALİTE HİZMETTE UZMAN BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK. birlesim.com.tr

ÜRÜNDE KALİTE HİZMETTE UZMAN BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK. birlesim.com.tr ÜRÜNDE KALİTE HİZMETTE UZMAN Yapı İnşaa Gemi İnşaa Yangın Pompa ve Eşanjor Endüstriyel Yapı İnş Yangın Pompa ve Eşanjor Endüstriyel Yapı İnşaa Gemi İnşaa Yangın jor Endüstriyel Yapı İnşaa Gemi İnşaa Yangın

Detaylı

DOĞAL GAZ TESİSATINDA KULLANILAN MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ

DOĞAL GAZ TESİSATINDA KULLANILAN MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ T.C UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROJESİ DOĞAL GAZ TESİSATINDA KULLANILAN MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ Öğrencinin Adı ve Soyadı: Yasemin TANK Projeyi Yöneten:

Detaylı

ISIL İŞLEM ve UYGUN MALZEME SEÇİMİ

ISIL İŞLEM ve UYGUN MALZEME SEÇİMİ ÇELİK NEDİR? ÇELİK, bir Demir(Fe) Karbon(C) alaşımıdır. Yapısında C dan başka farklı oranlarda alaşım elementleri ve empürite elementler bulunur. Çeliğe farklı özellikler kazandıran içerdiği elementlerin

Detaylı

Havalı diyafram pompalar

Havalı diyafram pompalar Havalı diyafram pompalar Genel Bilgiler Tapflo güvenilir pompa seçiminiz TAPFLO TÜRKİYE Türkiye satış ofisi - Tapflo Makina Yapı Endüstri Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ünvanı ile Ocak 007 yılında kurulmuştur.

Detaylı

ESBANT SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

ESBANT SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. ESBANT SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. 1986 yılından bu yana aşındırıcı sektörünün içinde bulunan ÇAKILLI ailesinin üyeleri tarafından 1994 yılında İstanbul da kurulmuştur. lduğu günden bugüne kadar daima Avrupa

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTLARI

MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTLARI MM-303 MAKİNE ELEMANLAI-I DES NOTLAI KAYNAK KİTAPLA Akkurt M., Makine Elemanları I-II, Birsen yayınları Babalık.C, Çavdar K., Makine Elemanları ve Konstrüksiyon Örnekleri, Dora yayınları Babalık.C, Çavdar

Detaylı

1. GĠRĠġ. Dersin içeriği:

1. GĠRĠġ. Dersin içeriği: 1. GĠĠġ Dersin amacı: Makine müendisi olacak öğrencilere, makine elemanlarının (dişli, rulman, cıvata, kaynak,keçe) tasarımı için gerekli kailiyetleri kazandırmak, makine elemanlarının irirleriyle olan

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Çeşitli Tarım Makinalarında Değişik Amaçlarla Kullanılan Elektrik Kablolarında Korozyonun İncelenmesi Mücella CİHAN Yüksek Lisans Tezi TARIM MAKİNALARI

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Yapı Malzemeleri 2. Yapılarda çelik kullanımı 2.1. Çelik Metalürjisi 2.1.1. Çeliğin avantaj ve dezavantajları 2.1.2. Demir ve çeliğin tarihsel

Detaylı

Isı Yalıtım Ürünleri

Isı Yalıtım Ürünleri Isı Yalıtım Ürünleri www.stroton.com STROTON 2000 yılında kurulan STROTON; yüksek kalitede ısı yalıtımı sağlayan ürünlerin yanı sıra ülkemizin ilk ve tek ICF konut sistemi üreten modern tesisidir. Yüksek

Detaylı

3 Macun Kaynak (QUICK)

3 Macun Kaynak (QUICK) Yapıştırıcılar Dış Tic. Ltd. Şti. www.duna.com.tr Macun Kaynak (UNIVERSAL WERVENDBAR) KULLANILDIĞI YERLER: Bütün metallerde, ahşap, taş,mermer, seramik, vb. birçok maddelerde kullanabilirsiniz. Ayrıca,

Detaylı