Kent ve Sağlık Sempozyumu 07/09 Haziran 2006 BURSA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kent ve Sağlık Sempozyumu 07/09 Haziran 2006 BURSA"

Transkript

1 Bildiri Özetleri Kitabı

2 ISBN X CMS Kongre Yönetim Sistemleri Uluslararası Organizasyon Yayıncılık Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi Dedekorkut Sokak No: 16/ 4 Çankaya Ankara TURKEY Tel : Fax : Bildiri Özetleri Kitabı

3 Bildiri Özetleri Kitabı

4 Bildiri Özetleri Kitabı

5 Değerli Katılımcılar, Uludağ Üniversitesi ve Nilüfer Belediyesinin işbirliği ile düzenlediğimiz Kent ve Sağlık Sempozyumuna beklenenin çok üzerinde bir katılım oluştu. Sağlığın çok bilinen belirleyicilerinin ötesindeki sosyal belirleyicilerin enine boyuna tartışıldığı oturumlarda ortaya konan gerçekler alana büyük katkılar sağladı. Sağlık hizmetinin, sadece hastalıkların iyileştirilmesi olarak algılanmasının yanlışlığı da belirgin biçimde ortaya çıktı. Kentsel yaşamın yeniden düzenlenmesinin ya da çeşitli düzeltmeler yapılmasının, insanın sağlıklı yaşaması için ne kadar önemli olduğu gerçeği, herkesin üzerinde anlaştığı bir sonuç olarak kabul edildi. Sempozyumumuza bilimsel katkılarından ötürü tüm katılımcılara, ayrıca sempozyumun gerçekleştirilebilmesi için bizi yüreklendiren ve destekleyen Uludağ Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mustafa YURTKURAN a ve Nilüfer Belediye Başkanı Sayın Mustafa BOZBEY e sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Prof. Dr. Hamdi AYTEKİN Düzenleme Kurulu Adına Sempozyum Başkanı Bildiri Özetleri Kitabı Sunuş Yazıları v

6 Bildiri Özetleri Kitabı Sunuş Yazıları vi

7 Bir şehir farklı tür insanlardan oluşur; benzer insanlar bir şehir meydana getiremezler. Aristotales/Politika Kentler, uygarlığın ve demokrasinin kaynağı olmanın yanında, siyasal düşüncelerin geliştiği ve üretimin çeşitlendiği yerleşimlerdir. Kent ve kentsel yaşamın insanlık tarihinde taşıdığı önemin yanında, içinde bulunduğumuz yüzyılda dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun kentlerde yaşadığı düşünüldüğünde, kentsel sorunların çözümlenmesi ve bu sorunların çözümüne yönelik politika arayışları öncelik kazanmaktadır. Kentlerimiz hızla büyüyor, kalabalıklaşıyor. Hizmet ihtiyacı artıyor ve çeşitleniyor. Kentin avantajları özellikle yoksullar için dezavantaja dönüşüyor. Kentsel hizmetlere ulaşımda yaşanan eşitsizlikler farklı sosyal gruplarda yer alan yurttaşlarda ortak kentlilik bilincinin dolayısıyla demokratik kent kültürünün oluşmasını engelliyor. Kentsel koşulların herkes için yaşanabilir düzeye dönüştürülmesi uzmanlardan oluşmuş bir ekibin hazırlayacağı, ama her aşamasında kentli yurttaşların müdahale ve etkisine açık, demokratik bir planlama sürecinin ürünü olan kent planlarının kararlı yerel politik irade tarafından uygulanması ile mümkün olduğunu düşünüyoruz. Sağlığın salt hasta-doktor ilişkisine indirgendiği, sağlık hizmetlerinden sadece daha iyi koşullardaki hastanelerin anlaşıldığı bir kavrayış yerine herkese eşit ve ücretsiz sağlık hakkının temel alındığı politikalar kentlerimizdeki yaşamı değiştirme niteliğine sahiptir. Sağlık hizmetlerinin kent planlamasından, okul sayısına, göçten çevresel risklere doğru değişen bir altyapılar zincirine bağlı olduğu gerçeğini tartışmak, bu noktadaki genel bakış açılarının ve paradigmaların değişmesi açısından yaşamsal bir öneme sahiptir. Kent ve Sağlık Sempozyumu Uludağ Üniversitesi ile Nilüfer Belediyesi nin sağlık alanında sürdürdükleri verimli ve anlamlı işbirliğinin bilimsel alanda ulaştığı noktadır. Sağlıklı bir çevrede yaşamak temasıyla düzenlediğimiz Sempozyumda çağımız kentlerinin sorunları olan, kırdan kente göçü, sağlıkta eşitsizlikleri, sokak çocuklarını ve yoksulluğu, sağlıklı kent planlamayı, hava, su, gürültü, elektromanyetik alan gibi kentlerin çevre sorunlarını, sağlığın sosyal belirleyicilerini ve temel sağlık hizmetlerini, şiddeti ve kentin iç dünyasını konunun uzmanları ve halkımızla tartışmak istiyoruz. Sempozyumun ülkemizde yaşayan tüm insanlar yerel yönetimler ve hekimler açısından önemli sonuçlar ortaya çıkaracağına inanıyoruz. Sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamanın en temel insan hakkı olduğu bilincinden hareketle geleceğin kentlerini yaratma çabamıza ve bu bilimsel çalışmaya katkı koyan herkese sonsuz teşekkürler. Mustafa BOZBEY İnşaat Yüksek Mühendisi Nilüfer Belediye Başkanı Bildiri Özetleri Kitabı Sunuş Yazıları vii

8 Bildiri Özetleri Kitabı Sunuş Yazıları viii

9 Düzenleme Kurulu Bildiri Özetleri Kitabı Düzenleme Kurulu ix

10 Bildiri Özetleri Kitabı Düzenleme Kurulu x

11 Sempozyum Düzenleme Kurulu Nalan AKIŞ / Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ayşe ALPOĞUZ / Nilüfer Belediyesi Seyithan BİNGÖL / Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Michaela KENDALL CANGÜL / Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Nilgün DÜNDAR / Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Evrim EKİZ / Nilüfer Belediyesi Harika GERÇEK / Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mehmet GÜLAY / Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hande GÜLEKLİ / Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Zerrin GÜLEŞ / Nilüfer Belediyesi Hülya GÜVEN / Nilüfer Belediyesi Aylin KIRAL / Nilüfer Belediyesi Özlem KİZEK / Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çiğdem KIZILKAYA / Nilüfer Belediyesi Erdinç OSMAN / Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kayıhan PALA / Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Rukiye ÇETİN SEÇKİN / Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Vahap SINMAZ / Nilüfer Belediyesi Nilüfer ÇAKIR TAVUKÇU / Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Selman TUZCU / Nilüfer Belediyesi Şeref TUZCU / Nilüfer Belediyesi Alpaslan TÜRKKAN / Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Meriç Arzu UTKU / Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İlknur VATAN / Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gökhan ÖLMEZ / CMS Kongre Yönetim Sistemleri Bildiri Özetleri Kitabı Düzenleme Kurulu xi

12 Bildiri Özetleri Kitabı Düzenleme Kurulu xii

13 Sempozyum Programı Bildiri Özetleri Kitabı Sempozyum Programı xiii

14 Bildiri Özetleri Kitabı Sempozyum Programı xiv

15 BİRİNCİ GÜN 07 Haziran 2006 Çarşamba A SALONU 08:00-09:00 KAYIT 09:00-10:00 AÇILIŞ OTURUMU A.1.1 B SALONU KONFERANS Tarihten Günümüze Kent Kavramı 10:00-11:00 Oturum Başkanı : Prof. Dr. Ruşen KELEŞ Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fak. Konuşmacı: Y. Müh. Mim. Cengiz BEKTAŞ Bektaş Mimarlık 11:00-11:15 Çay/Kahve Arası A.1.2 KONFERANS Kent ve Toplumsal Sınıflar 11:15 12:15 Oturum Başkanı: Gürhan AKDOĞAN Nilüfer Kent Konseyi Başkanı 12:15 13:30 Yemek Konuşmacı: Prof. Dr. Korkut BORATAV Ankara Üniversitesi Siyasal Bil. Fak. A.1.3 KONFERANS B.1.3 KONFERANS 13:30 14:30 Eşitsizlikler ve Sağlık Oturum Başkanı: Prof. Dr. Necla AYTEKİN Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD. Konuşmacı: Prof. Richard WILKINSON University of Nottingham Medical School, Division of Epidemiology & Public Health Katı Atıklar ve Tıbbi Atıkların Yönetimi 14:30 14:45 Çay/Kahve Arası Çay/Kahve Arası Konuşmacı: Prof. Dr. Günay KOCASOY Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü 14:45 16:15 A.1.4 PANEL Göç ve Kentlerde Sağlıkta Eşitsizlikler B.1.4 PANEL Kent, Çevre ve Enerji Politikaları Bildiri Özetleri Kitabı Sempozyum Programı xv

16 Konuşmacılar: Prof. Dr. Atilla GÖKTÜRK Muğla Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fak. Kamu Yönetimi Bölümü Doç. Dr. İlker BELEK Akdeniz Üniversitesi Tıp Fak.Halk Sağ. AD. Uz. Dr. Alpaslan TÜRKKAN Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD. Oturum Başkanı: Erdem SAKER Bursa Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Konuşmacılar: Doç. Dr. Tanay Sıdkı UYAR Marmara Üniversitesi Mühendislik Fak. Makine Mühendisliği Bölümü Cihan DÜNDAR Çevre Yüksek Mühendisi Kemal ULUSALER TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Genel Başkanı 16:15 16:30 Çay/Kahve Arası Çay/Kahve Arası 16:30 17:15 A.1.5 KONFERANS Sağlık Etki Değerlendirmesi Oturum Başkanı: Doç. Dr. Kayıhan PALA Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD. Konuşmacı: Erica ISON Specialist Practitioner National Health Service, Public Health Resource Unit, Oxford U.K. B.1.5 DAVETLİ BİLDİRİLER 17:15 17:30 Çay/Kahve Arası Çay/Kahve Arası Yoksul Kesimin Sağlık Sorunları : Ankara ve Diyarbakır Kentlerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma Konuşmacılar: Prof. Dr. Melih ERSOY Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fak. Ş.B.P. Bölümü Kadın ve Şiddet : Kentte Yapılabilecekler Prof. Dr. Gülseren AĞRIDAĞ Çukurova Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD. 17:30-18:30 A.1.6 SÖZEL BİLDİRİLER A2- Kent ve Göç (Gecekondulaşma) 0014 / S1. Türkiye de İç Göçün Sağlık Hizmet Sunumu Kalitesine Etkisi Çubukçu Mert 0018 / S ' lar Sonrası Diyarbakır Kentine Göçle Gelenler ve Sağlıkları Elmacı Nuran, Erkan Rüstem 0054 / S3. Göç ve Şiddet Sarmalı İçinde Kentsel Yerleşimlerin Nöbetleşe Yok Edilişinin Hikayesi: GAP Bölgesi Örneği Sami Kamuran B.1.6 SÖZEL BİLDİRİLER D4- Spor ve Oyun Alanları 0021 / S8. Ankara Şehir Merkezindeki Bir Belediyenin Dokuz Mahallesindeki Çocuk Parklarında Çevre Güvenlik Durumu ve EMA Düzeyi Saptanması Sevencan Funda, Özcebe Hilal, Çilingiroğlu Nesrin, Telatar Gökhan Tahsin, Önder Fatma Gül, Karakaş Gülin Gökçen 0031 / S Yaş Grubu Çocuklarının Gelişiminde Çocuk Oyun Alanları Tasarımının Yeri Arslan Mükerrem, Kiper Tuğba, Erdinç Lerzan Bildiri Özetleri Kitabı Sempozyum Programı xvi

17 0088 / S4. Ötekinin İçindeki Öteki: Çiğdemtepe Gecekondu Mahallesi Örneği Haliloğlu Kahraman Zerrin Ezgi 0138 / S5. Kent, Planlama ve Yerel Yönetimlerin Artan Sorumlulukları Henden Hatice Burçin 0159 / S6. Gecekondulardan Çağdaş Yerleşimlere Doğru Bir Kentsel Dönüşüm Yaklaşımı Uzun Bayram, Yomralıoğlu Tahsin, Nişancı Recep B2- Kentlerin Sağlık Sorunları 0147 / S7. Kentsel Yerleşmelerde Kaybedilen Doğal Değerler: Ankara Atatürk Orman Çiftliği ve Bursa Ovası Örnekleri Atac Ela, Eke Feral C6- Beslenme, Fiziksel Aktivite ve Sağlık 0024 / S10. Bir Grup Üniversite Öğrencisinin Beslenme Alışkanlıkları ve Etkileyen Faktörler (2003) Telatar Tahsin Gökhan, Üner Sarp, Beyhun Nazım Ercüment 0197 / S11. Toplu Beslenme Hizmeti Veren Kurumların ts 8985 E Göre Değerlendirilmesi: Konya İli Örneği Aktaş Nazan, Özdoğan Yahya D7- Sigarasız Kent 0060 / S12. Çevresel Faktörlerin Astım Hastası Çocukların ve Ebeveynlerinin Yaşam Kalitesine Etkisi Yıldırım Ayşegül, Lüleci Emel, Nuhoğlu Çağatay, Ceran Ömer 0096 / S13. Sigarasız Kent Kavramlaştırılması ve Şehir Planlama Terminolojisindeki Anlamı Ergin Şenel, Diktaş Erdal Onur C5- Sağlıklı Yaşlanma 0077 / S14. Yaşlı Sağlığı Örgütlenmesi Model Önerisi Giray Hatice, Meseri Reci, Saatlı Gül, Yücetin Nuray, Aydın Pınar, Uçku Reyhan 18:30 20:00 A.1.7 PANEL Kent, Siyaset, Medya Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Konuşmacılar: İnş. Y. Müh. Mustafa BOZBEY Nilüfer Belediye Başkanı Oktay EKİNCİ Yüksek Mimar Ahmet Emin YILMAZ Gazeteci Yılmaz AKKILIÇ Gazeteci B.1.7 SÖZEL BİLDİRİLER A- Kent ve Toplum 0156 / S15. Kent ve Kentte Bir Kullanıcı Grubu Olarak Gençler Bayraktar Adile Nuray 0167 / S16. Sağlığın Sosyal Belirleyicileri Perspektifinden Türkçe Literatürde Kent ve Sağlık İlişkisine Bir Bakış Arık Hale, Kesgin Coşkun, Kılıç Bülent, Ergör Alp Bildiri Özetleri Kitabı Sempozyum Programı xvii

18 A1- Sağlıkta Eşitsizlikler 0123 / S17. Özürlülerin sağlık hizmetlerine ulaşmadaki zorlukları: Ön çalışma Bakırcı Nadi, Erden Elif Altuntaş, Sülün Serdar, Çalhan Dilda, Öz Ece, Kurt Seray, Çifçi Aylin A4- Kent ve Yoksulluk 0139 / S19. Kent Yoksullarının Yoksullukla Mücadele Stratejisi: Enformel İş Alanları, Isparta-İzmir Çöp Toplayıcılarına Yönelik Bir Alan Araştırması Ergun Cem 0162 / S20. İyi Yaşarken de Çok Kazanabilirsiniz : Değişen Dünya, Dönüşen Kentler Kaya Esra 0172 / S21. İşsizlik-Yoksulluk İlişkisi ve Kent İşsizliği- Kent Yoksulluğu Özsoy Muzaffer A6- Kadına Yönelik Şiddet 0079 / S22. Kadına Yönelik Şiddete Genel Bir Bakış Ekizceleroğlu Rengül, Zeyrekli Sedef 0188 / S23. Kentlerde Yaşayan Kadınların Çalış(a)mama Nedenleri Bilir Güler Seyhan C8- Hasta Hakları 0061 / S24. Hasta Yakınlarının Hakları Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Yıldırım Ayşegül, Gözü Hülya, Sargın Mehmet, Orbay Ekrem A- Kent ve Toplum 0200 / S25. Kentlerde Toplumsal Ruh Sağlığı İçin Yeni Bir Tehdit: Toplumsal Güven(siz)lik ve Şiddet! Aslan Şükrü 20:00 KOKTEYL Bildiri Özetleri Kitabı Sempozyum Programı xviii

19 İKİNCİ GÜN Perşembe 09:00-10:30 A SALONU A.2.1 PANEL Depresyon, Bağımlılık, Bedenselleştirme Süreçleri ve Kişilik: Kentin İç Dünyası Oturum Başkanı: Doç. Dr. Doğan ŞAHİN İstanbul Üniversitesi Tıp Fak. Psikiyatri AD. Konuşmacılar: Kişilik Penceresinden Sokağa Bakmak : Kent ve Kişilik Doç. Dr. Doğan ŞAHİN İstanbul Üniversitesi Tıp Fak. Psikiyatri AD. Kent ve Depresyon Doç. Dr. Timuçin ORAL Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Kent Yaşamının Bedenselleştirme Sürecine Katkıları Yrd. Doç. Dr. Feryal ÇAM ÇELİKEL Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Psikiyatri AD Başkanı B SALONU B.2.1 PANEL Kentlerde Hava Kirliliği Oturum Başkanı: Dr. Michaela KENDALL-CANGUL Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD. Konuşmacılar: Dr. Dagmar GÖMER Institute of Hygiene and Environment, Hamburg, Germany Resident Twinning Advisor, Air Quality Twinning Project, Ministry of Environment and Forestry, Ankara Doç. Dr. Yücel TAŞDEMİR Uludağ Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Çevre Mühendisliği Bölümü Dr. Michaela KENDALL-CANGUL Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD. Prof. Dr. Şeref GÜÇER Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Kimya Bölümü Director TUBITAK-BUTAL, BURSA Kent ve Bağımlılık : Hazzın Acı Yüzü Doç. Dr. Kültegin ÖGEL Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi-ÇEMATEM Kliniği 10:30 10:45 Çay/Kahve Arası Çay/Kahve Arası 10:45 12:15 A.2.2 PANEL Hava Kirliliğinin Sağlık Etkileri Oturum Başkanı: Dr. Michaela KENDALL-CANGUL Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD. B.2.2 SÖZEL BİLDİRİLER B2- Kentlerin Sağlık Sorunları 0011 / S26. Kalabalığın İçindeki Yalnızlık. Kalabalık Kentsel Mekanların,Kullanıcı Psikolojisi ve Davranışlarına Etkisi-Beşiktaş örneği Aktürk Dilek Bildiri Özetleri Kitabı Sempozyum Programı xix

20 Konuşmacılar: Dr. Wolfgong MUELLER Prof. Dr. Nihat SAPAN Uludağ Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Dr. Michaela KENDALL-CANGUL Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD / S27. Sokak Köpeklerinin Rehabilitasyonu Alanında Yürütülen Veterinerlik Hizmetleri Mumcu Evren Fatih 0070 / S28. Toplu Konut Alanlarında Sağlıklı ve Yaşanabilir Kentsel Mekânların Oluşturulması Açısından Teknik Altyapı Planlaması - Örnek: Oyak Sitesi / İzmir Erdin Evren Hilmi 0115 / S29. Katı Atık Depolama Alanları Kent İlişkisi Ve Peyzaj (Doğa) Onarım Süreci: İzmir Harmandalı Örneği Yerli Özgür, Yerli Selin Ece, Uzun Osman 0121 / S30. Siyanobakteriler ve Kent Sağlığı Gerçek Ç. Gökçe, Yeşildal Nuray 0129 / S31. Antalya Kentinin İçme Suyu Sorunlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri Yardımı İle Tespit Edilmesi Yıldırım Mustafa, Topkaya Bülent 0141 / S32. Bursa İli Nilüfer İlçesinde 2005 Yılı (Kasım-Aralık) İçerisinde Gürültü Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi Utku Meriç Arzu, Sınmaz Vahap, Güleş Zerrin, Kıral Aylin, Cingöz Hüseyin, Gerçek Harika 0157 / S33. Elektromanyetik Kirlilik, GSM Baz İstasyonları ve Işınımların Ölçülmesi Hamid Ramiz, Çetintaş Mustafa, Kunter Fulya, Karacadağ Hakan 0181 / S34.Kent Ve Sakat Nüfus Kırımlı Yüksel 0184 / S35. Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinin Halk Sağlığı ve Kentsel Yaşam Kalitesi Açısından Önemi: Malatya Örneği Görer Tamer Nilgün, Özbilen Vedat C5- Sağlıklı Yaşlanma 0095 / S36. Sağlıklı Yaşlanmaya Yönelik Mimari Tasarım İlkelerinin İrdelenmesi Yüksel Şen Bildiri Özetleri Kitabı Sempozyum Programı xx

21 12:15 13:30 Yemek Yemek 13:30 15:00 A.2.3 PANEL Su Kirliliği Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hamdi AYTEKİN Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD. Başkanı Konuşmacılar: Doç. Dr. Ömer Faruk TEKBAŞ Gülhane Askeri Tıp Akademisi Halk Sağlığı AD. Prof. Dr. Bülent TOPKAYA Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fak. Çevre Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Ayşe FİLİBELİ Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fak. Çevre Mühendisliği Bölümü B.2.3 SÖZEL BİLDİRİLER B1- Belediyeler ve Çevre Mevzuatı 0151 / S37. İzmir-Konak İlçesinde Gıda Sicili Belgesi Uygulamasının Değerlendirilmesi Soysal Ahmet, Ergör Alp 0155 / S38. Büyükşehirlerdeki Sosyal Altyapı Tesislerinin Çevre Planlama Sorunları ve Yaşam Kalitesi Çiftçi Çiğdem, Erdem Rahmi 0170 / S39. Konya da Tarihi Çevrede Kirlenme Oktaç Arife Deniz B3- Kent ve Ergonomi 0080 / S40. Erzurum Kent Merkezindeki Donatı Elemanlarının Ergonomilerinin Değerlendirilmesi Bulut Yahya, Atabeyoğlu Ömer, Yeşil Pervin 0081 / S41. Erzurum Kenti Açık-Yeşil Alanların Fiziksel Engelliler Kullanımı Yönünden Yeterliliğinin Belirlenmesi Yılmaz Hasan, Öz Işık, Demircan Neslihan, Atabeyoğlu Ömer, Toy Süleyman 0101 / S42. Ergonomik Kent ve Engelliler Kalaycı Ayşe, Kutay Elif Lütfiye, Kesim Güniz Akıncı 0160 / S43. Kentsel Mekanda Evrensel Tasarım: Tasarımcının Hiç Bir Kesimi Dışlamama Bağlamında Sosyal Sorumluluğu mu? Diktaş Erdal Onur, Ergin Şenel 0169 / S44. Diyarbakır daki Konutlarda Düşme Olguları ve Risk Faktörleri Ceylan Ali, Tatlı Mehmet, Güzel Aslan, Kurt Mehmet Emin, İlçin Ersen Bildiri Özetleri Kitabı Sempozyum Programı xxi

22 0174 / S45. Engelliler Açısından Kentlerin Ergonomisi: Bursa Kenti Örneği Karakurt Tosun Elif D5- Ulaşım 15:00 15:15 Çay/Kahve Arası Çay/Kahve Arası 0072 / S46. Ulaşım ve Kentsel Planlamanın Sağlıklı Yaşam Üzerine Etkisi Eryılmaz Semiha Sultan, Eryılmaz Yaşasın 15:15 16:15 A.2.4 KONFERANS Kent Ergonomisi ve Sağlık Oturum Başkanı: Prof. Dr. Neslihan DOSTOĞLU Uludağ Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Mimarlık Bölümü B.2.4 KONFERANS Kentlerde Gürültü Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin Savaş BAŞKAYA Uludağ Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Konuşmacı: Prof. Dr. Çağatay GÜLER Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD. 16:15 16:30 Çay/Kahve Arası Çay/Kahve Arası A.2.5 Konuşmacı: Prof. Dr. Selma KURRA Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fak. Mimarlık Bölümü B :30-18:00 PANEL Kentlerin Dezavantajlı Gruplara Göre Düzenlenmesi Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hülya KOÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fak. Ş.B.P Bölümü Konuşmacılar: Kentlerin Kadın ve Çocuklara Göre Düzenlenmesi Dr. Ayten ALKAN Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fak. Lamia YILDIZ TOKMAN Şehir Plancısı Özürlüler ve Yaşlılar İçin Ulaşılabilir ve Özgürleştirici Şehirler Y. Mim. Şükrü SÜRMEN İstanbul Teknik Üniversitesi KONFERANS Kentlerde Elektromanyetik Alan Kirliliği ve Sağlık Etkileri Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sedat ÜLKÜ Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fak. Dekanı Konuşmacı: Doç. Dr. Songül VAİZOĞLU Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD. Bildiri Özetleri Kitabı Sempozyum Programı xxii

23 18:00 18:15 Çay/Kahve Arası Çay/Kahve Arası 18:15 19:30 A.2.6 SÖZEL BİLDİRİLER A5- Kimsesizler 0154 / S47. Kent Yaşamında Kimsesizlere Sunulan Hizmetlerin Değerlendirilmesi ve Olası Hizmet Seçeneklerinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Değerlendirme Savaşır Gökçeçiçek, Yörür Neriman, Altınörs Ayşegül 0158 / S48. Kent Yaşamında Yaşlılara Sunulan Yaşlı Bakım Evleri ve Huzurevlerinin Yetersizliği ve Yeni Arayışlar Şenol Pervin, Altınörs Ayşegül, Yörür Neriman C4- Okul Sağlığı 0084 / S49. Türkiye'de Okul Sağlığı Bağlamında İlköğretim Binalarının Değerlendirilmesi Yüksel Şen, Tokay Semra 0107 / S50. Ankara da Bir İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Ve Öğretmenlerinin Ve Konu Uzmanlarının Okul Çevre Algısının Değerlendirilmesi Temel Fehminaz, Sevencan Funda, Boztaş Güledal, Vaizoğlu Songül, Güler Çağatay 0113 / S51. Bursa İli Nilüfer İlçe Merkezinde Yer Alan Okullarda Gıda Satış ve Üretim Yerlerinin Denetimi ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi Seçkin Rukiye Çetin, Pala Kayıhan, Akış Nalan B5- Ekolojik Toplum 0003 / S52. Brüksel Kenti nde Ekolojik Ağın (Yeşil Ağ) Elemenlarını ve Çevre Değerlerini Korumaya Yönelik Eğitim Etkinlikleri-Kamu ve Sivil Toplum Örgütleri Demirel Öner, Pirselimoğlu Zeynep, Sarıkoç Elif, Özdemir Buket B.2.6 SÖZEL BİLDİRİLER D2- Güvenli Kent Yaklaşımı 0008 / S56. Kent Güvenliği Konusunda Dikkate Alınmayan Suç: Vandalizm Erkan Nilgün Çolpan 0069 / S57. Kent Açık- Yeşil Alanlarına Fiziksel Engellilerin Erişimi; Erzurum ve Tokat Kent Örnekleri Yılmaz Hasan, Demir Metin, Yeşil Murat, Irmak Mehmet Akif, Vural Hüccet 0118 / S58. Yaşlılarına Yaşamı Yasaklamayan Kentler Dönümcü Şadiye 0134 / S59. Ankara da Bir İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Yaşadıkları Bölgeyi Değerlendirmesi Sevencan Funda, Boztaş Güledal, Temel Fehminaz, Özcebe Hilal 0150 / S60. İlköğretim Tesisleri Çevresinde Çocuk Güvenliğinin İrdelenmesi: Konya Örneği Özkan Ter Ümmügülsüm, Eryiğit Sedef 0161 / S61. Kentte Güvenliğin Sağlanmasına Yönelik Çözümlerin Değerlendirilmesi ve Kent Planlamanın Rolü Altınörs Ayşegül, Yörür Neriman, Çırak Hüseyin 0163 / S62. Kent ve Güven-lik Bal Eylem 0183 / S63. Kentsel Güvenlik ve Kent Planlaması İlişkisi: "Kent Güvenliği Planlaması" Henden Hatice Burçin, Korkmaz Gürol D6- Sanat ve Sosyal Faaliyetler 0097 / S64. Kentli ve Sağlıklı Olmaya Sanatsal Bir Çözüm:"Sanat Yoluyla İnsana Yardım: Sanat Terapisi " Özgür Sayar Özge Bildiri Özetleri Kitabı Sempozyum Programı xxiii

24 0029 / S53. Çevre Sorunları Farkındalık Düzeyinin İrdelenmesine İlişkin Bir Ön Çalışma: Mersin Örneği Gödelek Ertuğrul B4- Yenilenebilir Enerji Kaynakları 0050 / S54. Çok Katlı Yapılarda Yenilenebilir Enerji Kullanımı Asiltürk Emine Nur 0130 / S55. Yelkenli Rüzgar Çarkları ile Kentlerdeki Küçük Enerji İhtiyaçlarının Karşılanması Yalçındağ Saim, Abdulla Gabil 20:30 SEMPOZYUM YEMEĞİ / FOTOĞRAF YARIŞMASI ÖDÜLLERİ Bildiri Özetleri Kitabı Sempozyum Programı xxiv

25 ÜÇÜNCÜ GÜN Cuma 09:00-10:30 A SALONU A.3.1 PANEL Kentlerde Atık Yönetimi Konuşmacılar: Tehlikeli Atık Yönetimindeki Aksaklıklar, Çözüm Önerileri Hasan KÜÇÜK TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tehlikeli (Radyokatif) Atık Yönetimi Dr. Ümit ŞAHİN Çevre İçin Hekimler Derneği Başkanı B SALONU B.3.1 PANEL Kent ve Ruh Sağlığı Oturum Başkanı: Doç. Dr. Burhanettin KAYA İnönü Üniversitesi Tıp Fak. Psikiyatri AD. Konuşmacılar: Zorunlu Göç Olgusu ve Ruhsal Sonuçları : Kentlerin Eskimeyen Yüzü Uz.Dr. Pınar ÖNEN Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak. Psikiyatri AD. Kent, İş Stresi ve Akıl Sağlığı Dr. Tolga BİNBAY Ege Üniversitesi Tıp Fak. Psikiyatri AD. Psikiyatrik Epidemiyoloji Araştırmalarında Bir Risk Etkeni Olarak Kent Doç. Dr. Burhanettin KAYA İnönü Üniversitesi Tıp Fak. Psikiyatri AD. 10:30-10:45 Çay/Kahve Arası Çay/Kahve Arası 10:45-11:45 A.3. 2 KONFERANS Kentlerde Bulaşıcı Hastalık Tehdidi Oturum Başkanı: Prof. Dr. Reşit MISTIK Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD. Konuşmacı: Prof. Dr. Necati DEDEOĞLU Akdeniz Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD. Başkanı B.3.2 KONFERANS Kültür, Kent ve Sağlık Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fügen BERKAY Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Sosyoloji Bölüm Başkanı Konuşmacı: Prof. Dr. Taylan AKKAYAN İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fak. Antropoloji Bölüm Başkanı 11:45-12:00 Çay/Kahve Arası Çay/Kahve Arası Bildiri Özetleri Kitabı Sempozyum Programı xxv

26 12:00-13:00 A.3.3 KONFERANS Olağandışı Durumlar ve Kentler : New Orleans Örneği Oturum Başkanı: Doç. Dr. Emel İRGİL Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD. Konuşmacı: Prof. Dr. Karen Bollinger DeSALVO Tulane University Health Sciences Center B.3.3 DAVETLİ BİLDİRİLER Kent, İşsizlik, Güvencesiz Çalışma ve Sağlık Hakkı Konuşmacılar: Kent ve İşsizlik Prof. Dr. Kuvvet LORDOĞLU Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fak. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Kent ve Güvencesiz Çalışma Yrd. Doç. Dr. Özgür MÜFTÜOĞLU Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fak. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Kent ve Sağlık Hakkı Dr. Mustafa SÜTLAŞ Sağlık Hakkı Hareketi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 13:00-14:00 Yemek Yemek 14:00-15:30 A.3.4 PANEL Sağlık Reformları Kentte Yaşayanların Sağlığını Nasıl Etkiliyor? Oturum Başkanı: Dr. Eriş BİLALOĞLU Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Konuşmacı: Prof. Dr. Feride SAÇAKLIOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD. Başkanı Prof. Dr. Onur HAMZAOĞLU Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD. Başkanı B.3.4 SÖZEL BİLDİRİLER D- Kent ve Planlama 0012 / S65. Kentsel Mekan Kurgulanması ve Sağlıklı Kent- Birey- Toplum İlişkisi Uslu Aysel, Kiper Tuğba 0015 / S66. Ölüler Kentinden Sağlıklı Kentlere Dönüşümü Sağlayacak Peyzaj Tasarımı Üzerine Düşünceler Uslu Aysel, Hasgüler Ayça 0083 / S67. Küreselleşme Sürecinde Kentlerin Dönüşümü Özgen Levin 0085 / S68. Sağlıklı Kentsel Gelişme ve Kent Planlaması Bağlamında Bir İrdeleme: Akçaabat - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Aydın Türk Yelda Bildiri Özetleri Kitabı Sempozyum Programı xxvi

27 0108 / S69. Kent Sağlık ve Mimarlık Seren Berrak 0110 / S70. Kentsel Planlama ve Peyzaj Mimarlığı İlişkisi: Tekirdağ Örneği Şişman Elif Ebru, Paşalıoğlu Tülin, Korkut Aslı 0126 / S71. Başarılı Kentsel Mekanların Nitelikleri Üzerine Bir Tartışma Öztürk Kurtaslan Banu, Demirel Öner 0128 / S72. Kent Planlama ve Kamu Sağlığı Ecemiş Kılıç Sibel D5- Ulaşım 0082 / S73. Sağlık, Kent Planlama İlişkisi Bağlamında İstanbul Tarihi Yarımada Bölgesinin 19.yy. Kent Planlarının İncelenmesi Gürer Tan Kamil, Tuncer Ezgi 0187 / S74. Kent İçi Ulaşımda Yerel Yönetimlerin Sorumluluğu: Edirne Belediyesi Örneği Güler Mahmut 15:30-15:45 Çay/Kahve Arası Çay/Kahve Arası 15:45 16:45 A.3.5 KONFERANS Kentlerde Çalışanların Sağlığı : Finlandiya Örneğinde İşçi Sağlığı Örgütlenmesi Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gazanfer AKSAKOĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD. Konuşmacı: Dr. Kristiina MUKALA Finnish Institute of Occupational Health B.3.5 KONFERANS Belediyeler ve Çevre Sağlığı Uygulamaları Oturum Başkanı:Vahap SINMAZ TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Konuşmacı: Dr. Ahmet SOYSAL Konak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü 16:45 17:00 Çay/Kahve Arası Çay/Kahve Arası Bildiri Özetleri Kitabı Sempozyum Programı xxvii

28 A.3.6 Sağlıklı Kent Planlama Oturum Başkanı: Erhan DEMİRDİZEN Şehir Plancısı Konuşmacılar: Ömer KIRAL Şehir Plancısı Bülent TANIK Şehir Plancısı Yazar Doç. Dr. Çağatay KESKİNOK Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fak. Ş.B.P. Bölümü B.3.6 SÖZEL BİLDİRİLER C1- Temel Sağlık Hizmetlerine Ulaşılabilirlik 0127 / S75. Sayısal Sağlık Verilerinin e- Planlama Sürecinde Değerlendirilmesi ve Sağlık Tesis Kararlarının Üretiminde Kullanılması Aydoğan Muhammed 0146 / S76. Kentler için Coğrafi Bilgi Sistem Tabanlı Sağlık Bilgi Sistemi Uygulaması: Trabzon Kent Örneği Çolak Ebru Hüsniye, Yıldırım Volkan, Aydınoğlu Arif Çağdaş C9- Kentlerde Sağlık Hizmeti Sunumu 0039 / S77. Sağlık Hizmeti Sunumunda Görünmeyen İki Aktör: Hasta Yakını ve Kent Mekanı Okten Ayşe Nur, Evren Yiğit 17:00 18: / S78. Yaşlılarda 112 Acil Sağlık Hizmeti Kullanımı Dündar Cihad, Sünter Ahmet Tevfik, Canbaz Sevgi, Çetinoğlu Erhan Çetin 0057 / S79. Sağlık Hizmetlerinin İmar Planlarında Oluşturulma Biçimine Yönelik Bir Eleştiri Meşhur Mehmet Çağlar, Sağ Mehmet Akif 0063 / S80. Hastanelerin Dış Mekan Tasarımları ve Erzurum Kenti Örneği Atabeyoğlu Ömer, Bulut Yahya 0075 / S81. Kentlerde Sağlık Yapılarının İç Mekanlarının Sürdürülebilir Tasarım Açısından İncelenmesi Sayıl Onaran Bilge 0148 / S82. Çocuklar İçin İyileştirme Bahçeleri Tasarım İlkeleri Akın Zehra Şebnem, Arslan Mükerrem Bildiri Özetleri Kitabı Sempozyum Programı xxviii

29 D1- Sağlık Gelişim Planı 0068 / S83. Aydın Şehir Sağlığı Gelişim Planı Hazırlık Çalışmaları: Kurumların Halk Sağlığı Sorunlarına Yaklaşımı Evci Emine Didem, Güner Ebru, Çelimli Serkan, Elveren Aysun, Atasoylu Gonca, Gülgün Devrim, Beşer Erdal, Küçükyumuk Mehmet KAPANIŞ Bildiri Ödülleri Sempozyum Sonuç Bildirisi 18:30 19:00 Kapanış Konuşmaları İnş. Y. Müh. Mustafa BOZBEY /Nilüfer Belediye Başkanı Prof. Dr. Hamdi AYTEKİN /Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı AD. Başkanı Bildiri Özetleri Kitabı Sempozyum Programı xxix

30 Bildiri Özetleri Kitabı Sempozyum Programı xxx

31 Sunuş Hamdi AYTEKİN Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Mustafa BOZBEY Nilüfer Belediye Başkanı Düzenleme Kurulu Bilimsel Program v vii ix xiii Davetli Konuşmacılar Geçmişten Günümüze Kent Kavramı BEKTAŞ, C. Kent ve Toplumsal Sınıflar BORATAV, K. The Impact of Inequality: Empirical Evidence WILKINSON,R. Katı Atıklar ve Tıbbi Atıkların Yönetimi KOCASOY, G. Kentlerde Sağlıkta Eşitsizlikler TÜRKKAN, A. Health Impact Assessment: Applying It In An Urban Setting ISON, E. Kentsel Alanlarda Yoksul Kesimin Sağlık Sorunları: Ankara ve Diyarbakır Kentlerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırmanın Gösterdikleri ERSOY, M. Kadın ve Şiddet: Kentte Yapılabilecekler AĞRIDAĞ, G Bildiri Özetleri Kitabı İçindekiler

32 Kent Ve Bağımlılık: Hazzın Acı Yüzü ÖGEL, K. Kent ve Depresyon ORAL, T.E. Kent ve Kişilik ŞAHİN, D. Kent Yaşamının Bedenselleştirme Süreçlerine Katkıları ÇELİKEL, F.Ç. Bursa Atmosferindeki Ağır Metallerin Konsantrasyon ve Kuru Çökelme Akı Seviyeleri KURAL,C., CİNDORUK,S.S., TAŞDEMİR, Y. Introduction into The Twinning Project Air Quality of The European Commission GÖMER,D., SOMUNKIRANOĞLU, F., TOK, E. Clean Energy Use To Reduce Urban Air Pollution In Bursa KENDALL-CANGÜL,M., GÜÇER, Ş. Exceeding of EU - Air Quality Limit Values Starts Clean Air Planning Examples From Germany And Europe MÜLLER, W.J. Air Quality and Health: Current Understanding DEMOKRITOU, P., KENDALL- CANGÜL, M. Effects of Air Pollution On Child Health SAPAN, N. Hava Kirliliğinin Çocuk Sağlığına Etkisi SAPAN, N. Su Kirliliği Epidemiyolojisi, Su Hijyeni ve Toplum Sağlığı TEKBAŞ, Ö.F. Kent Ergonomisi GÜLER, Ç. Kentlerde Gürültü Kirliliği, Gürültünün Etkileri, Kontrolü ve Mevzuat KURRA, S. Kentlerin Dezavantajlı Gruplara Göre Düzenlenmesi Kadın Ve Çocukların Kentli Hakları TOKMAN,L.Y., ALKAN, A. Özürlüler ve Yaşlılar İçin Ulaşılabilir ve Özgürleştirici Şehirler SÜRMEN, Ş Bildiri Özetleri Kitabı İçindekiler

33 Kentlerde Elektromanyetik Alan Kirliliği ve Sağlık Etkileri VAİZOĞLU, S.A., TEKBAŞ, Ö.F. Tehlikeli (ve Radyoaktif) Atık Yönetimi ve İnsan Sağlığı ŞAHİN, Ü. Türkiye de Ülke İçinden Yerinden Edilme, Arka Plan ÖNEN P., AKER, T. İş Stresi ve Akıl Sağlığı Sorunları BİNBAY, T.İ. Psikiyatrik Epidemiyoloji Araştırmalarında Bir Risk Etkeni Olarak Kent KAYA,B. Kentlerde Bulaşıcı Hastalık Tehdidi DEDEOĞLU, N. Kültür, Kent ve Sağlık AKKAYAN, T. Restoring Health Services in the Aftermath of Katrina DeSALVO, K. Kent ve Güvencesiz Çalışma MÜFTÜOĞLU, Ö. Kent ve Sağlık Hakkı SÜTLAŞ, M. Belediyeler ve Çevre Sağlığı Uygulamaları SOYSAL, A Sözel Bildiriler Kent ve Toplum 0156 Kent ve Kentte Bir Kullanıcı Grubu Olarak Gençler BAYRAKTAR, A.D Sağlığın Sosyal Belirleyicileri Perspektifinden Türkçe Literatürde Kent ve Sağlık İlişkisine Bir Bakış ARIK H., KESGİN, C., KILIÇ, B., ERGÖR,.A Bildiri Özetleri Kitabı İçindekiler

12. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL ve TEKNİK KURULTAYI

12. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL ve TEKNİK KURULTAYI 12. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL ve TEKNİK KURULTAYI 11-15 Mayıs 2009 ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ ANKARA İletişim Bilgileri Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Sümer 1 Sokak No: 12/4 06440 Kızılay / ANKARA

Detaylı

Teknik ve Bilimsel Etkinlikler. Teknik ve Bilimsel Etkinlikler - 167 -

Teknik ve Bilimsel Etkinlikler. Teknik ve Bilimsel Etkinlikler - 167 - Teknik ve Bilimsel Etkinlikler Teknik ve Bilimsel Etkinlikler - 167 - 41. Dönem Çalışma Raporu - 168 - Teknik ve Bilimsel Etkinlikler TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi TMMOB adına sekreteryası İnşaat Mühendisleri

Detaylı

22-23 - 24 Eylül 2011 / TEPEBAŞI - ESKİŞEHİR

22-23 - 24 Eylül 2011 / TEPEBAŞI - ESKİŞEHİR 22-23 - 24 Eylül 2011 / TEPEBAŞI - ESKİŞEHİR SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 7. YIL KONFERANSI 2020 SAĞLIK POLİTİKALARI VE YEREL SEVİYEDE SAĞLIĞIN YÖNETİMİ 22 23 24 Eylül 2011 TEPEBAŞI ESKİŞEHİR KONFERANS KİTABI

Detaylı

YAŞLI SAĞLIĞI: SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER. Prof. Dr. Dilek ASLAN Prof. Dr. Melikşah ERTEM. Editörler. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

YAŞLI SAĞLIĞI: SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER. Prof. Dr. Dilek ASLAN Prof. Dr. Melikşah ERTEM. Editörler. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği YAŞLI SAĞLIĞI: SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER Editörler Prof. Dr. Dilek ASLAN Prof. Dr. Melikşah ERTEM Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Temmuz 2012 YAŞLI SAĞLIĞI: SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER HASUDER Yayın No: 2012-1 Bu kitabın

Detaylı

ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE ETKİLERİ SEMPOZYUMU

ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE ETKİLERİ SEMPOZYUMU ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI İÇİN EMANET 2011 ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE ETKİLERİ SEMPOZYUMU 7 8 EKİM 2011 PANELLER VE BİLDİRİLER İSTANBUL BAROSU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBEESİ İSTANBUL TABİP

Detaylı

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM VE YENİ EĞİLİMLER 2-3-4 EKİM 2013 KARŞIYAKA KONFERANS KİTABI

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM VE YENİ EĞİLİMLER 2-3-4 EKİM 2013 KARŞIYAKA KONFERANS KİTABI SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM VE YENİ EĞİLİMLER 2-3-4 EKİM 2013 KARŞIYAKA KONFERANS KİTABI Bursa - 2014 3 SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM

Detaylı

1 MAYIS TA MEYDANLARDAYDIK

1 MAYIS TA MEYDANLARDAYDIK Haber Bülteni 216 ISSN 1300-7300 www.spo.org.tr Mayıs - Haziran 2012 e-posta: spo@spo.org.tr DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 36. KOLOKYUMU BİLDİRİ ÖZETLERİ SON GÖNDERME TARİHİ UZATILDI...............4 1 MAYIS TA

Detaylı

Performans-Kalite ve Hasta Güvenliği

Performans-Kalite ve Hasta Güvenliği Performans-Kalite ve Hasta Güvenliği Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı EKİM 2014 - OCAK 2015 / SAYI: 12 Kongre Özel Sayısı Değerli Okurlar, Sağlıkta

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007-2008. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007-2008. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007-2008 Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Yayın Tarihi Mart 2009 İÇİNDEKİLER 1 RAPOR HAKKINDA 2 BELEDİYE BAŞKANI NIN MESAJI 3 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Detaylı

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU 27-28 HAZİRAN 14 TÜBA - KANSER ÇALIŞMA GRUBU Yürütücü Prof. Dr. Taner DEMİRER Çalışma Grubu Üyeleri Prof. Dr. Yusuf BARAN Prof. Dr. Celaletdin CAMCI Prof.

Detaylı

Kasım 2012. Sağlıklı Kentler Yalova'da buluştu. Sağlıklı Kentler Birliği, Sağlıklı Kentsel Çevrelerde Yaşam gündemiyle Yalova'da biraraya geldi.

Kasım 2012. Sağlıklı Kentler Yalova'da buluştu. Sağlıklı Kentler Birliği, Sağlıklı Kentsel Çevrelerde Yaşam gündemiyle Yalova'da biraraya geldi. Kasım 2012 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2005 dergisi ABANA ADALAR AKÇAY ALTINOVA AMASRA ANTAKYA ANTALYA AVANOS AYDIN BALÇOVA BANDIRMA BUHARKENT BURSA ÇANKAYA DENİZLİ DERİNCE DİDİM GEBZE GÖLCÜK ISPARTA

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 9- NİSAN 205 ADANA KONGRE BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI ISBN:... .ULUSLARARASI ÇUKUROVA KADIN ÇALIŞMALARI KONGRE KİTABI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Detaylı

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te sayı 248 / 1 kasım 2014 Marmara Depreminden Van depremine ülkemizin 1Kasım değişmez 20141 yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te " # "# $ "

Detaylı

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA 2012-2014 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA I YÖNETİM VE YAZIŞMA ADRESİ Meltem Mahallesi 3808 Sok. No: 10 07030 Muratpaşa - ANTALYA Tel: (0242) 237 57 27-3 hat Faks: (0242) 237 57 31 Gsm: (0533) 658 97

Detaylı

Yapı Denetim Komisyonumuz Yapı İşleri Genel Müdürlüğü nü ziyaret etti. Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kurslarının sonuncusu Ankara da yapıldı

Yapı Denetim Komisyonumuz Yapı İşleri Genel Müdürlüğü nü ziyaret etti. Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kurslarının sonuncusu Ankara da yapıldı sayı 249 / 15 kasım 2014 Kıyıların kamusal 15 Kasım değeri 2014 yok 1 ediliyor...2 de TMMOB, Ermenek maden faciası üzerine bölgede incelemede bulundu...4 te &'()*+'+,-../ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Detaylı

II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU. 5-7 Mayıs 2014, Şereflikoçhisar

II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU. 5-7 Mayıs 2014, Şereflikoçhisar II. Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU 5-7 Mayıs 2014, Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu nun Aziz Hatırasına SUNUŞ Günümüzde üniversiteler, çok değişkenli bir yapının etkisinde yeni çağa

Detaylı

11. TÜRKİYE BİLİMSEL HARİTA VE TEKNİK KURULTAYI

11. TÜRKİYE BİLİMSEL HARİTA VE TEKNİK KURULTAYI 11. TÜRKİYE BİLİMSEL HARİTA VE TEKNİK KURULTAYI 2-6 Nisan 2007 ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ ANKARA İletişim Bilgileri Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Sümer 1 Sokak No: 12/4 06440 Kızılay / ANKARA

Detaylı

TÜRK YE B YOET K DERNE VI. TIP ET KONGRES

TÜRK YE B YOET K DERNE VI. TIP ET KONGRES TÜRK YE B YOET K DERNE VI. TIP ET KONGRES Biyoetikte Yeni Ufuklar 25-26 Kas m 2010, stanbul www.biyoetik.org.tr Biyoetikte Yeni Ufuklar TÜRK YE B YOET K DERNE VI. Tıp Etiği Kongresi Biyoetikte Yeni Ufuklar

Detaylı

TMMOB YEREL YÖNETİMLERDE "DÖNÜŞÜM" SEMPOZYUMU. 17-18-19 Ekim 2007 Ankara

TMMOB YEREL YÖNETİMLERDE DÖNÜŞÜM SEMPOZYUMU. 17-18-19 Ekim 2007 Ankara TMMOB YEREL YÖNETİMLERDE "DÖNÜŞÜM" SEMPOZYUMU 17-18-19 Ekim 2007 Ankara 1.Baskı: ISBN: 978-9944-89-535-4 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Selanik Cad. 19/1 Yenişehir / Ankara Tel: (0312) 418 12 75

Detaylı

TC. SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 0 1 0 FAALİYET RAPORU

TC. SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 0 1 0 FAALİYET RAPORU TC. SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 0 1 0 FAALİYET RAPORU 2 SARIYER BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu İnş. Müh. ŞÜKRÜ GENÇ Sarıyer Belediye Başkanı SARIYER BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu 3 TC. SARIYER BELEDİYE

Detaylı

Sağlıklı Şehir Planlaması ve Kentsel Tasarım

Sağlıklı Şehir Planlaması ve Kentsel Tasarım Ocak - Şubat - Mart 2014 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2005 dergisi ABANA ADALAR AKÇAY ALTINOVA AMASRA ANTAKYA ANTALYA AVANOS AYDIN BALÇOVA BANDIRMA BUHARKENT BURDUR BURSA ÇANKAYA DENİZLİ DERİNCE DİDİM

Detaylı

23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şube Karanfil Sokak 19/5 Kızılay Çankaya ANKARA Tel: 0 312 418 20 51 Fax: 0 312 418 16 54 GSM:

Detaylı

Kamusal Alanlar ARALIK2012.SAYI10. KAMUSAL ALAN, KENTLEŞME VE KENTLİLİK BİLİNCİ Ruşen KELEŞ

Kamusal Alanlar ARALIK2012.SAYI10. KAMUSAL ALAN, KENTLEŞME VE KENTLİLİK BİLİNCİ Ruşen KELEŞ Güneymimarlık T M M O B M M A R L A R O D A S I A D A N A Ş U B E S İ ARALIK2012.SAYI10 Kamusal Alanlar KAMUSAL ALAN, KENTLEŞME VE KENTLİLİK BİLİNCİ Ruşen KELEŞ KENT MEYDANLARI: ADANA 5 OCAK MEYDANI ÜZERİNE

Detaylı

2008 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği BM Binası, Birlik Mahallesi, 2. Cadde, No 11, Çankaya, Ankara

2008 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği BM Binası, Birlik Mahallesi, 2. Cadde, No 11, Çankaya, Ankara 2008 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği BM Binası, Birlik Mahallesi, 2. Cadde, No 11, Çankaya, Ankara Bu yapıtın tüm yayın hakları saklıdır. Aynen ya da özet olarak hiçbir bölümü,

Detaylı

Sağlıklı Kentlerde Sağlıklı Yaşlanma

Sağlıklı Kentlerde Sağlıklı Yaşlanma Ağustos 2012 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2005 dergisi ABANA ADALAR AKÇAY ALTINOVA AMASRA ANTALYA AVANOS AYDIN BALÇOVA BANDIRMA BUHARKENT BURSA ÇANKAYA DENİZLİ DERİNCE DİDİM GEBZE GÖLCÜK ISPARTA İSTANBUL

Detaylı

2006-2007 YÖNETİM KURULU

2006-2007 YÖNETİM KURULU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 4. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEM BİRİNCİ GÜN 1.Açılış 2.Başkanlık divanı seçimi ve saygı duruşu, 3.Konuk konuşmacıların dinlenmesi, 4.Şube Yönetim Kurulu Çalışma raporunun

Detaylı

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU Ağustos 2013, Adana Komisyon Üyeleri Adana Büyükşehir Belediyesi, Adnan Karakaya, Başkan Danışmanı Seyhan Belediyesi, Manolya Gümüşay, Bilgi İşlem Müdürü Yüreğir Belediyesi,

Detaylı

SUNUŞ. TMMOB Makina Mühendisleri Odası. Bursa Şubesi Haber Bülteni

SUNUŞ. TMMOB Makina Mühendisleri Odası. Bursa Şubesi Haber Bülteni SUNUŞ TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Haber Bülteni Yerel Süreli Yayın Ayda Bir Yayınlanır. Basım Tarihi : 6 Aralık 2010 Kasım 2010 Sayı : 124 MMO Bursa Şubesi Adına Sahibi İbrahim MART Sorumlu

Detaylı

Nisan - Mayıs - Haziran 2014. Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu kentin sağlık turizmi potansiyelini değerlendirdi.

Nisan - Mayıs - Haziran 2014. Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu kentin sağlık turizmi potansiyelini değerlendirdi. Nisan - Mayıs - Haziran 2014 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2005 dergisi ABANA ADALAR AKÇAY ALTINOVA AMASRA ANTAKYA ANTALYA AVANOS AYDIN BALÇOVA BANDIRMA BUHARKENT BURDUR BURSA ÇANKAYA DENİZLİ DERİNCE

Detaylı

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 1. Ulusal Kongresi

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 1. Ulusal Kongresi 0 1 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI 1. ULUSAL KONGRESİ 26-28 Kasım 1999 - Ankara Katılımcı Örgütler: Türk Tabipleri Birliği Türk Dişhekimleri Birliği Türk Eczacıları Birliği Türk Veteriner Hekimleri Birliği

Detaylı