T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Ocak 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7180 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (1) sayılı Listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 7/1/2015 tarihli ve 96 sayılı yazısı üzerine, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 8/1/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUŞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı B. BOZDAĞ A. İSLAM V. BOZKIR F. IŞIK Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELİK İ. GÜLLÜCE M. ÇAVUŞOĞLU T. YILDIZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı V. T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER N. CANİKLİ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı E. ALA C. YILMAZ Ö. ÇELİK M. ŞİMŞEK İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI İ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı M. MÜEZZİNOĞLU L. ELVAN Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kuruluşu : 7 Ekim İçindekiler 56. Sayfadadır. e-posta:

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 16 Ocak 2015 Sayı : 29238

3 16 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 Karar Sayısı : 2015/7181 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2015 yılında; a) Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 30/1/2015, diğer yarısının 30/6/2015 tarihinde, b) Kanunun 2 nci maddesine göre maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave tediyenin tamanının 25/12/2015 tarihinde, ödenmesi; Maliye Bakanlığının 9/1/2015 tarihli ve 312 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 13/1/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUŞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı B. BOZDAĞ A. İSLAM V. BOZKIR F. IŞIK Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELİK İ. GÜLLÜCE M. ÇAVUŞOĞLU N. ZEYBEKCİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER N. CANİKLİ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı E. ALA C. YILMAZ Ö. ÇELİK M. ŞİMŞEK İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI İ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı M. MÜEZZİNOĞLU L. ELVAN Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 16 Ocak 2015 Sayı : Karar Sayısı : 2015/7182 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 5/1/2015 tarihli ve 72 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 13/1/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. KURTULMUŞ Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı B. BOZDAĞ A. İSLAM V. BOZKIR F. IŞIK Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELİK İ. GÜLLÜCE M. ÇAVUŞOĞLU N. ZEYBEKCİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER N. CANİKLİ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı E. ALA C. YILMAZ Ö. ÇELİK M. ŞİMŞEK İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI İ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı M. MÜEZZİNOĞLU L. ELVAN Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

5 16 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 13/1/2015 TARİHLİ VE 2015/7182 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR MADDE 1 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki madde eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE Aralık 2014 Perşembe günü saat dan başlayarak 24 Aralık 2014 Çarşamba günü saat a kadar Konya-İstanbul (Pendik)-Konya Yüksek Hızlı Tren seferlerinden yararlananlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır. MADDE 2 Bu Karar 18/12/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 12 Ocak CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görüşmelerde bulunmak üzere; 16 Ocak 2015 tarihinde Avusturya ya gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 12 Ocak BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 12/1/2015 tarihli ve sayılı yazınız. Görüşmelerde bulunmak üzere, 16 Ocak 2015 tarihinde Avusturya ya gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM ın vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 16 Ocak 2015 Sayı : T.C. BAŞBAKANLIK 15 Ocak CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görüşmelerde bulunmak üzere; 16 Ocak 2015 tarihinde Avusturya ya gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Ali BABACAN Başbakan V. T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 15 Ocak BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 15/1/2015 tarihli ve sayılı yazınız. Görüşmelerde bulunmak üzere, 16 Ocak 2015 tarihinde Avusturya ya gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ ın vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

7 16 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 T.C. BAŞBAKANLIK 12 Ocak CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA 7. Berlin Tarım Bakanları Zirvesine katılmak üzere; 16 Ocak 2015 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti ne gidecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER in dönüşüne kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 12 Ocak BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 12/1/2015 tarihli ve sayılı yazınız. 7. Berlin Tarım Bakanları Zirvesine katılmak üzere, 16 Ocak 2015 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti ne gidecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER in dönüşüne kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU nun vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 16 Ocak 2015 Sayı : YÖNETMELİKLER Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: NUMARA TAŞINABİLİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 2/7/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Numara Taşınabilirliği Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (1) İşletmeci, tarife şeffaflığına ilişkin Kurum tarafından belirlenen her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. a) 1/1/2016 tarihine kadar, mobil numara taşınabilirliğinde arayan aboneler için ayırt edici olacak şekilde Kurum tarafından belirlenen uyarı tonu verilir. Abonelerden isteyenler, numara taşınabilirliğine ilişkin olarak uyarı tonunu almama hakkına sahiptir. b) 1/1/2016 tarihinden itibaren, mobil numara taşınabilirliğinde arayan abonelerden sadece isteyenler için ayırt edici olacak şekilde Kurum tarafından belirlenen uyarı tonu verilir. c) Coğrafi numara taşınabilirliği ve coğrafi olmayan numara taşınabilirliğinde, arayan tüm aboneler için ayırt edici olacak şekilde Kurum tarafından belirlenen uyarı tonu verilir. ç) Mobil numara taşınabilirliğinde, abonelerin bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri uyarınca uyarı tonu alma konusundaki tercihlerinin alınması ve 1/1/2016 tarihinde uyarı tonu verilmesine ilişkin olarak yapılacak değişiklik konusunda bilgilendirilmesi, Kurum tarafından belirlenen usulle yapılır. MADDE 2 Bu Yönetmelik 16/5/2015 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 2/7/

9 16 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 Ankara Üniversitesinden: ANKARA ÜNİVERSİTESİ MADDE BAĞIMLILIĞINI ÖNLEME ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi Madde Bağımlılığını Önleme Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, etkinlik alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Ankara Üniversitesi Madde Bağımlılığını Önleme Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, etkinliklerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, b) Merkez (MABAM): Ankara Üniversitesi Madde Bağımlılığını Önleme Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini, c) Müdür: Ankara Üniversitesi Madde Bağımlılığını Önleme Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, ç) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü, d) Üniversite: Ankara Üniversitesini, e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Merkezin Amaçları ve Etkinlik Alanları Merkezin amaçları MADDE 5 (1) Merkezin amaçları; İnsan varlığı ve sağlığı açısından toplumsal tehdit ve tehlike oluşturan madde bağımlılığı sorununa yönelik olarak bireysel sağlık, toplumsal sağlık,

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 16 Ocak 2015 Sayı : koruma/önleme, ulusal politika, ulusal nitelikte eylem ve strateji konularında Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dalları ile işbirliği içinde; a) Ulusal ve uluslararası çok bilimli bir anlayış esasında projeler gerçekleştirmek, b) Bütçelendirilmiş projelerin yürütülmesi için teknik destek sağlamak, c) İlgili bilim alanlarında başarılı bilim insanı ve akademisyen yetiştirilmesine destek olmak, ç) Bilimsel çevrelerde ve kamuoyunda madde kullanımı ve madde bağımlılığına yönelik ilgi ve bilgi birikimini arttırmaktır. Merkezin etkinlik alanları MADDE 6 (1) Merkezin etkinlik alanları şunlardır: a) Madde kullanımının bireysel bir davranış olarak ortaya çıkmasında bedensel, ruhsal, toplumsal hazırlayıcı etmenler konusunda gerek alanda gerekse klinik düzeyde araştırmalar yapmak; bu amaçla araştırma klinikleri ve hizmet merkezleri kurmak, yaygınlaştırmak, işletmek. b) Madde arz ve temini konusunda toplumsal projelerin hazırlanmasında, bütçelendirilmiş projelerin uygulamasında yer almak ve bu konuda ulusal ve uluslararası platformlarda Üniversiteyi temsil etmek. c) Üniversite içindeki veya dışındaki araştırmacılara yüksek lisans, tıpta uzmanlık, doktora ve doktora sonrası çalışmaları için teknik ve bilimsel olanaklar sunmak. ç) Merkezin etkinlik alanları ile ilgili konularda halkın eğitilmesini sağlamak, kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak ve bilimsel yayın yapmak. d) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, Merkezin etkinlik alanlarıyla ilgili istem ve gereksinimler yönünde inceleme ve araştırma yapmak; proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek ve veri sağlamak. e) Kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve özel uzmanlık kazandırmaya yönelik alanlarda eğitim programları düzenlemek. f) Merkezin amaçları doğrultusunda Rektör ve yetkili kurullarca verilecek diğer görevleri yapmak. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri Merkezin yönetim organları MADDE 7 (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: a) Müdür. b) Yönetim Kurulu. c) Danışma Kurulu. Müdür MADDE 8 (1) Müdür, Merkezin etkinlik alanlarında çalışmaları olan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle görevlendirilebilir.

11 16 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 (2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarından biri Müdürün katılmadığı toplantılarda Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün görevleri MADDE 9 (1) Müdürün görevleri şunlardır: a) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek. b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun aldığı kararları uygulamak. c) Her yılın sonunda ve istendiğinde Rektöre Merkezin çalışma ve etkinlikleri ile ilgili rapor vermek. ç) Merkezin ödenek ve kadro gereksinimlerini gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, bütçe teklifini ise Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak. d) Merkezin her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak. Yönetim Kurulu MADDE 10 (l) Yönetim Kurulu, Merkezin etkinlik alanlarında çalışmaları olan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla Rektör tarafından görevlendirilen yedi üyeden oluşur. (2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan sürelerini doldurmak üzere yenileri aynı yöntemle görevlendirilir. (3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üç ayda bir olağan ve gerekli hallerde olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulunun görevleri MADDE 11 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim etkinliklerini hazırlamak, gözden geçirmek, çalışmaları değerlendirmek ve ilgili konularda kararlar almak. b) Müdür tarafından hazırlanan program ve bütçeleri, eğitim-öğretim ve etkinlik planlarını incelemek ve karara bağlamak. c) Her yıl, yapılan etkinliklerle ilgili kapsamlı raporu Rektöre sunmak. Danışma Kurulu MADDE 12 (1) Danışma Kurulu, Merkezin etkinlik alanlarında çalışmaları olan en az on beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından da üye seçilebilir. (2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı ile yılda en az iki kez, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 16 Ocak 2015 Sayı : Danışma Kurulunun görevleri MADDE 13 (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri ve eğitim çalışmaları ile ilgili görüş bildirmek. b) Yapılan ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek ve önerilerde bulunmak. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler Yürürlük MADDE 14 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 15 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür. TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLU TESPİT KARARI Karar No : 2015/1 İşyeri : Kocaman Denizcilik Gemi Acenteciliği İnş. Taş. San. Tic. Ltd. Şti. Cumhuriyet Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. Kocaman İş Merkezi No: 47/3 Dilovası/KOCAELİ SGK Sicil No : Tespiti İsteyen : Liman-İş Sendikası İnceleme : Kocaman Denizcilik Gemi Acenteciliği İnş. Taş. San. Tic. Ltd. Şti. nde Bakanlığımızca yapılan incelemede; merkezi Cumhuriyet Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. Kocaman İş Merkezi No: 47/3 Dilovası/KOCAELİ ile Yakuplu Mah. Hürriyet Bulvarı Plaza Yakuplu Sitesi A Blok No: 13l/18 Beylikdüzü/İSTANBUL adreslerinde kurulu bulunan işyerlerinde, muhasebe ve bürokratik işlemlere ilişkin işlerin yapıldığı, bu işlerin asıl işe yardımcı iş niteliği taşıdığı, ayrıca büro işçilerince limanlarda tahmil-tahliye işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliği nin 16 sıra numaralı Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk işkolunda, yer aldığı tespit edilmiştir. Karar: Kocaman Denizcilik Gemi Acenteciliği İnş. Taş. San. Tic. Ltd. Şti. işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliği nin 16 sıra numaralı Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

13 T.C. Resmî Gazete İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 16 Ocak 2015 CUMA İLÂN BÖLÜMÜ YARGI İLÂNLARI Sayı : İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesinden: Esas No: 2012/668 Karar No: 2014/357 İftira suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 22/10/2014 tarihli ilamı ile 267/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Dursun ve Azime kızı, 22/04/1981 doğumlu, Ardahan, Göle, Uğurtaşı mah/köy nüfusuna kayıtlı NİMET DOĞRU tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE, 2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur İstanbul Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: Sanık Adı Soyadı : MUHAMMET AYDIN Suç : VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET Suç Tarihi : Kanun Maddesi : 213 S.Y.359/B Ceza Miktarı : 3 YIL 1 AY 15 HAPİS VE 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS Karar Tarihi : 17/07/2014 Mahkememizce sanık hakkında verilen kararın, adı geçenin adresinde bulunamaması nedeniyle,7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca Resmi Gazete'de ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur Rize 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: HÜKÜM ÖZETİ Esas No : 2011/167 Karar No : 2013/64 Sanık : DAVIT KATAMADZE, TAMAS ve NATALI oğlu, 1983 BATUM doğumlu. Suç : 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet Suç Tarihi : 24/02/2011 Uygulanan Kanun Mad. : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/5-4.cümle Verilen Ceza Miktarı : 5 AY HAPİS (TECİL), 6580 TL ADLİ PARA. Karar Tarihi : 14/02/2013 Yukarıda kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat çıkarılmasına rağmen tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiş olduğundan, 7201 sayılı Tebligat Kanununun Maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden 7 gün sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 16 Ocak 2015 Sayı : Fethiye 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: Esas No : 2014/75 Karar No : 2014/309 Mahkememizin 2014/75 esas 2014/309 karar sayılı ilamı ile; Sanık hakkında basit yaralama suçundan Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılmasına dair verilen kararın itiraza tabii olup; Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması kararı yönünden müştekinin itiraz hakkı bulunması nedeniyle Turan ve Nuriye kızı Terme 20/07/1984 doğumlu Samsun Çarşamba Çay mahallesi nüfusuna kayıtlı müşteki EDA GÜNEY'E tebligatın bütün aramalara rağmen bulunmaması ve adresinin meçhul kalması nedeniyle tebligat yapılamamış olması nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına 7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: Esas No : 2010/384 Karar No : 2014/670 C. Savcılığı Esas No : 2010/29170 Davacı : K.H. Sanık : VOLİD AHAMAD - Hasan ve Khadija oğlu, 1974 FİLİSTİN doğumlu Tutuklama - Tahliye : 25/10/ /12/2010 Suç : Resmi Belgede Sahtecilik Suç Tarihi / Saati : 24/10/2010 Suç Yeri : İSTANBUL/MERKEZ Karar Tarihi : 14/10/2014 Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın eyleminden dolayı TCK 204/1,62 maddeleri uyarıca 1 yıl 8 ay müddetle hapis cezası ile cezalandırılmasını içeren hükmün sanığın kişilik özellikleri ve geçmiş sabıkasızlık hali gözönünde bulundurularak 5271 sayılı CMK.nun 231/5 maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA içeren hükmünün açıklanmasının Cmk 231 Md. Uyarınca GERİ BIRAKILMASINA, Sanığın, 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına, 5 yıl içinde bir suç işlememeleri halinde hakkındaki kamu davasının düşürülmesine, suç işlemesi halinde ise verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASINA, Yapılan tüm aramalara rağmen tebligata açık adresinin tespiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından anılan işbu hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilanın resmi gazetede yayınlanmasından (15) gün sonra tebliğ işlemi yapılmış sayılmasına, ilan masrafının muhakeme masrafı ile birlikte sanıktan tahsiline dair ilan olunur Esas No : 2012/232 Karar No : 2013/456 C. Savcılığı Esas No : 2012/13760 Sanık : KAKHABER DEVADZE - Nıgolos ve Liana oğlu, 1969 GÜRCİSTAN doğumlu, ÇAVÇAVADZE SOK. NO:17 BATUM GÜRCİSTAN adresinde oturur. Suç : Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık Suç Tarihi / Saati : 05/02/ Suç Yeri : İSTANBUL/MERKEZ Karar Tarihi : 21/11/2013 Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın eyleminden dolayı TCK 142/2-b,62 maddeleri uyarıca 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, Yapılan tüm aramalara rağmen tebligata açık adresinin tespiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından anılan işbu hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilanın resmi gazetede yayınlanmasından (15) gün sonra tebliğ işlemi yapılmış sayılmasına, ilan masrafının muhakeme masrafı ile birlikte sanıktan tahsiline dair ilan olunur

15 16 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığından: VAN Esas No :2013/1163 Karar No :2014/148 Hükümlü Kimliği: Mustafa ÖZKAN, Nazmi oğlu, Aynur'dan doğma, 01/09/1990 doğumlu, Kırklareli/Vize ilçesi-develi mahallesi nüfusuna kayıtlı. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası: Ağrı/Patnos 3'üncü Jandarma Alay Komutanlığı emrinde görevliyken terhisli J. Er. Yukarıda açık kimliği yazılı Sanık Ter.J. Er Mustafa ÖZKAN hakkında Van J. Asyş. Kor. K.ığı Askeri Mahkemesinin gün ve 2013/1163 esas, 2014/148 karar sayılı gerekçeli hükmüyle; Mağdur sanık J. Er Mustafa ÖZKAN'ın tarihinde üstü konumundaki J. Uzm. Çvş. İrfan ARSLAN'a karşı "Üste Fiilen Taarruz" suçunu işlediği anlaşıldığından, müsnet suçtan dolayı eylemine uyan As. C. K nun 91/1'nci maddesinin "az vahim hal" cümlesi uyarınca takdiren ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Mağdur sanığın cezasından T.C.K.nun 29'ncu maddesi uyarınca takdiren 3/4 oranında indirim yapılarak sanığın BİR AY ON BEŞ GÜN HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, Türk Ceza Kanununun 62'nci maddesi gereğince, cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak BİR AY YEDİ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Mağdur sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmadığı ve yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varıldığından, C.M.K.'nun 5728 sayılı Kanun ile değişik 231/5'nci maddesi uyarınca, sanık hakkında kurulan mahkumiyet HÜKMÜNÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, Mağdur sanığın C.M.K.'nun 5728 sayılı kanun ile değişik 231'nci maddesinin 8'nci fıkrası gereğince BEŞ YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, bu süre içerisinde takdiren sanık hakkında herhangi bir denetimde serbestlik tedbirinin UYGULANMAMASINA, Mağdur sanığın karar tarihinden itibaren işleyecek beş yıllık denetim süresi içerisinde, kasten yeni bir suç işlemediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak DAVANIN DÜŞMESİNE KARAR VERİLMESİ YÖNÜNDE DEĞERLENDİRME YAPILMASINA, eğer denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde, sanık hakkında verilen mahkûmiyet hükmünün AÇIKLANMASINA, şeklinde talebe uygun itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. Yapılan tüm aramalara rağmen Sanık Mustafa ÖZKAN'ın bulunamayışı nedeniyle hakkında verilen yukarıda belirtilen tarih ve sayısı yazılı karara ilişkin gerekçeli hüküm Sanık Mustafa ÖZKAN'a tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 29., 30. ve 31. maddeleri gereğince işbu ilamın Resmi Gazete'de yayım tarihinden 15 gün sonra Sanık Mustafa ÖZKAN'a tebliğ edilmiş sayılacağı, bu suretle belirlenen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Sanık Mustafa ÖZKAN tarafından 353 sayılı Kanunun 209/1'inci maddesine göre itiraz başvurusu, Askeri Mahkememize gönderilmek üzere en yakın Askeri Mahkemeye veya Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle yapılabileceği, sanık İrfan ARSLAN'ın kendisine yönelik olarak HAGB. kararı aldığı üste fiilen taarruz suçunun mağduru olması nedeniyle sanık İrfan ARSLAN hakkında verilen HAGB. kararına mağdur sıfatıyla 5271 sayılı CMK.'nın 234'üncü maddesi uyarınca Sanık Mustafa ÖZKAN tarafından itiraz edebileceği, ayrıca 353 sayılı Kanunun 197/3'üncü maddesi uyarınca kanun yoluna başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak katibince bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyan ile de olabileceği, Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinde incelenmek üzere itiraz edilebileceği Sanık Mustafa ÖZKAN'a ilanen tebliğ olunur

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 16 Ocak 2015 Sayı : Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığından: VAN Esas No : 2013/973 Karar No : 2014/9 Hükümlü Kimliği: Okan Hasan CANPOLAT, Mehmet oğlu, Nalan'dan doğma, doğumlu, Mersin/Tarsus ilçesi - Ballıca Köyü nüfusuna kayıtlı. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası: Bitlis/Tatvan 10'uncu Motorlu Piyade Tugay Topçu Tabur Komutanlığı emrinde görevliyken terhisli 1992/1 tertip Topçu Er Yukarıda açık kimliği yazılı Sanık Terhisli Topçu Er Okan Hasan CANPOLAT hakkında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin gün ve 2013/973 esas, 2014/9 karar sayılı gerekçeli hükmüyle; Sanık Topçu Er Okan Hasan CANPOLAT'ın (00:00) (16:10) tarihleri arasında İzin tecavüzü suçunu işlediği anlaşıldığından, müsnet suçtan dolayı eylemine uyan As.C.K.'nun 66/1-b maddesi gereğince takdiren BİR SENE HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, T.C.K.nun 62'nci maddesi gereğince, cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak neticeten ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmadığı ve yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varıldığından, C.M.K.'nun 5728 sayılı Kanun ile değişik 231/5'nci maddesi uyarınca, sanık hakkında kurulan mahkumiyet HÜKMÜNÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, Sanığın C.M.K.'nun 5728 sayılı kanun ile değişik 231'nci maddesinin 8'nci fıkrası gereğince BEŞ YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, bu süre içerisinde takdiren sanık hakkında herhangi bir denetimli serbestlik tedbirinin UYGULANMAMASINA, Sanığın karar tarihinden itibaren işleyecek beş yıllık denetim süresi içerisinde, kasten yeni bir suç işlemediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak DAVANIN DÜŞMESİNE KARAR VERİLMESİ YÖNÜNDE DEĞERLENDİRME YAPILMASINA, eğer denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde, sanık hakkında verilen mahkûmiyet hükmünün AÇIKLANMASINA, Hükmedilen hapis cezasının ertelenmesine ve seçenek yaptırımlara çevrilmesine, C.M.K'nun 231/7'inci maddesi uyarınca YER OLMADIĞINA, şeklinde talebe uygun itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. Yapılan tüm aramalara rağmen Sanık Okan Hasan CANPOLAT'ın bulunamayışı nedeniyle hakkında verilen yukarıda belirtilen tarih ve sayısı yazılı karara ilişkin gerekçeli hüküm Sanık Okan Hasan CANPOLAT'a tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanunun 29., 30. ve 31. maddeleri gereğince işbu ilamın Resmi Gazete'de yayım tarihinden 15 gün sonra Sanık Okan Hasan CANPOLAT'a tebliğ edilmiş sayılacağı, bu suretle belirlenen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Sanık Okan Hasan CANPOLAT tarafından 353 sayılı Kanunun 209/1'inci maddesine göre itiraz başvurusu, Askeri Mahkememize gönderilmek üzere en yakın Askeri Mahkemeye veya Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle yapılabileceği, ayrıca 353 sayılı Kanunun 197/3'üncü maddesi uyarınca kanun yoluna başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık tutanak katibince bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyan ile de olabileceği, Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinde incelenmek üzere itiraz edilebileceği Sanık Okan Hasan CANPOLAT'a ilanen tebliğ olunur

17 16 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden: 1 - Satışa esas bedeli en az 13,28-TL. ile en çok ,31-TL arasında değişen; günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,32-TL. en çok ,63-TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Ekmek Fırın Paneli, Deniz Bisikleti, Cep Telefonu, Bıçak, Kimyevi Madde Cinsi Gliserin, Kaset Çalar, Ham Dolomit, Bilyeli Yataklı Şaft Rulmanı, Denge Bileziği, Sigara Dolum Makinası, Tekstil, Katalog-Tükenmez Kalem, Kol Saati, Sigara Tabakası, Geyik Boynuzu, Cep Telefon Aksesuarları, Kablo-Elektronik Parça, Yün Halı, Rulman, Güneş Gözlüğü, Agızlık-Pipo, Elbise-Kablo-Saç Kurutma Makinası-Tirbüşon, Kablolu Telefon, Radyo-Dürbün-Lamba-Kıl Kesme Makinası-Masaj Aleti-Şarj Aleti, İç Çamaşırı, Gözlük Çerçevesi, Deterjan Hammadesi vb. 32 grup eşya; açık artırma suretiyle, Hançerli Mahallesi Sahil Yolu Cad. No.37 Liman İçi Toplantı ve Konferans Salonu İlkadım/SAMSUN adresindeki ihale salonunda tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye internet adresi ile (0) (362) ( ) numaralı telefondan ulaşılabilir. 2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. İlan olunur. 293/ (ONDOKUZ) KİŞİLİK 365 GÜN SÜRELİ KALİFİYE YARDIMCI HİZMET PERSONELİ SATIN ALINACAKTIR TRT Genel Müdürlüğünden: Kurumumuzun İhtiyacı olan 19 kişilik 12 ay süreli Kalifiye Yardımcı Hizmet Personeli 3 (g) İstisna Yönetmeliğimiz kapsamında Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 1 - İhaleyi yapan kurumun: a) Adresi : TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Turan Güneş Bulvarı TRT Sitesi Oran/ANKARA b) Telefon numarası : c) Faks numarası : d) İlgili Personel : Atilla PAMİR 2 - İhale ile ilgili bilgiler: a) İşin tanımı : TRT Genel Müdürlüğünün Ankara da bulunan TRT Reklam Tasarım Tanıtım Dairesi Başkanlığı bünyesinde Vasıflı 15 i Birinci Tip, 4 ü İkinci Tip Olmak Üzere toplam 19 Kalifiye Yardımcı Hizmet Personelinin 365 (Üçyüzaltmışbeş) takvim günü süreli satın alınması işidir. b) İşin yapılacağı adres : TRT Reklam Tasarım Tanıtım Dairesi Başkanlığı Bünyesinde c) İhale tarihi ve saati günü saat d) Tekliflerin verileceği yer : TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Sekreterlik, Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat Oran-Çankaya / ANKARA e) Şartnamenin görülebileceği yer : TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü C Blok kat:3 Oda No: Oran - Çankaya/ANKARA f) Şartname bedeli : KDV dahil TL 305/1-1

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 16 Ocak 2015 Sayı : ŞEKER AMBARI TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: Fabrikamız, Şeker Ambarı Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhale kayıt numarası : 2015/ İdarenin a) Adresi : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii KIRŞEHİR b) Telefon ve faks numarası : / c) Elektronik posta adresi (varsa) : 2- İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız Şeker Ambarı Tahmil Tahliye miktarı ± %20 toleranslı ton olup; Fabrikamız deposu, Bölge depoları ve Kiralık depolarda bulunan Şekerlerin satışa verilmesi, Fabrikamızın 2015/2016 kampanya döneminde üretilen şekerlerin istife alınması veya doğrudan satışa verilmesi, istife alınan kiralık depolardaki şekerlerin istiften satışa verilmesi, başka bir fabrika veya depodan gelen şekerlerin istiflenmesi ve sevk edilmesi, işin konusunu teşkil eder. b) Yapılacağı yer : Kırşehir Şeker Fabrikası İç, Dış ve Kiralık Şeker Ambarları c) İşin süresi : 12 (oniki) aydır. 3 - İhalenin a) Yapılacağı yer : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii KIRŞEHİR b) Tarihi ve saati : Pazartesi Günü Saat 10: İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası belgesi Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

19 16 Ocak 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu, Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat, İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İş deneyim belgeleri: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Kamu Kurumlarında veya Özel Sektörde Bedel İçeren Tek Bir sözleşme Kapsamında Kabul İşlemleri Tamamlanan personel çalıştırılmasına dayalı her türlü tahmil tahliye işleri, benzer iş olarak Kabul Edilecektir. 5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur. 8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii KIRŞEHİR/Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler İhalede, gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 323/1-1

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 16 Ocak 2015 Sayı : MUHTELİF M1 VE N1 ÖTA ARAÇLAR SATILACAKTIR Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: İŞLETMEMİZ SEYMEN VE ALİAĞA HURDA MÜDÜRLÜKLERİMİZE TARİHİNE KADAR GELMESİ TAHMİN EDİLEN MUHTELİF N1, M1 ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇ HURDALARI, KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK İHALE SURETİYLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİHTE SATIŞA ARZ EDİLMİŞTİR. ALİAĞA HURDA MÜDÜRLÜĞÜ SAHASINA GELECEK OLAN KG. MUHTELİF N1, M1 ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇ HURDALARI, SEYMEN HURDA MÜDÜRLÜĞÜ SAHASINA GELECEK OLAN KG. MUHTELİF N1, M1 ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇ HURDALARI, İHALEYE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDAN ATIK KODUNA SAHİP ÖTA GERİ KAZANIM LİSANSI, GEÇİCİ DEPOLAMA LİSANSI VEYA GEÇİCİ FALİYET BELGESİ OLAN FİRMALAR KATILACAKTIR. (ÖTA GEÇİCİ DEPOLAMA LİSANSI VEYA GEÇİCİ FALİYET BELGESİ İHALE TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN FİRMALAR İLE ALİAĞA VE SEYMEN HURDA MÜDÜRLÜKLERİMİZ İÇİN 31 ARALIK 2015 TARİHİ VE DAHA SONRAKİ TARİHLERİ KAPSAYAN LİSANSI OLAN FİRMALAR KATILACAKTIR. ANCAK İHALE TARİHİ İTİBARİYLE LİSANSI BULUNUPTA İŞİN DEVAMINDA (TESLİMAT TAMAMLANMADAN) LİSANSI BİTEN FİRMALAR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDAN LİSANSLARINI UZATTIRAMADIKLARI TAKDİRDE KATİ TEMİNATLARI İRAD KAYDEDİLECEK OLUP, KALAN MALZEMENİN KULLANIM HAKKI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT OLACAKTIR. FİRMAYA LİSANS BİTİM TARİHİNE KADAR TESLİM ALDIĞI MİKTAR KADAR FATURA KESİLECEKTİR.) FİRMALAR BU LİSANSLARINI TEKLİF MEKTUBUNA EKLEYECEKLERDİR ATIK KODUNA SAHİP ÖTA GEÇİCİ DEPOLAMA LİSANSI VEYA GEÇİCİ FALİYET BELGESİ İHALE TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN FİRMALAR ALİAĞA VE SEYMEN HURDA MÜDÜRLÜKLERİMİZ İÇİN 31 ARALIK 2015 TARİHİ VE DAHA SONRAKİ TARİHLERİ KAPSAYAN LİSANSI OLAN FİRMALAR 2 HURDA MÜDÜRLÜĞÜMÜZE GELMESİ TAHMİN EDİLEN M1 VE N1 ÖTA ARAÇLARIN TAMAMINA (TOPLAM TEMİNAT YATIRMAK KAYDIYLA) TEKLİF VERECEKLERİ GİBİ TEMİNATLARINI AYRI ALMAK KAYDIYLA AYRI AYRI HER HURDA MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE BULUNAN M1 VE N1 ÖTA ARAÇLARIN İHALESİNE TEKLİF VEREBİLECEKLERDİR. İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALE YERİ 30 OCAK MERKEZ/ANKARA ŞARTNAMELER, ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ, KIRIKKALE, ALİAĞA/İZMİR VE SEYMEN/İZMİT MKE HURDA MÜDÜRLÜKLERİNDEN TEMİN EDİLEBİLİR. TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR. GEÇİCİ VE KESİN TEMİNATLAR 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA BELİRTİLEN KAPSAM VE ŞEKLE UYGUN OLACAKTIR. İŞLETMEMİZ 2886 SAYILI KANUNA TABİ OLMAYIP, İHALEYİ YAPIP YAPMAMAKTA VEYA DİLEDİĞİNE YAPMAKTA VEYA İHALE MEVZUUNU PARÇALAYIP AYRI AYRI YAPMAKTA SERBESTTİR. DAHA GENİŞ BİLGİ İÇİN AŞAĞIDAKİ TELEFONLARIMIZA MÜRACAAT EDİLEBİLİR. PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : ALİAĞA HUR. MD. : / KIRIKKALE HUR. MD. : SEYMEN HUR. MD. : / /1-1

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Şubat 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 1 Şubat 2014 69471265-305-809

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Nisan 2013 PAZARTESİ Sayı : 28612 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/4409 Ekli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Nisan 2015 ÇARŞAMBA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 29334 KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 30 Haziran 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29046 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6487

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs 2013

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Kasım 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Kasım 2014 69471265-305-10407

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Ocak 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 20 Ocak 2015 69471265-305-625

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Aralık 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden: Sayı : 29213

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Haziran 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28668 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4766 Gebze-Orhangazi-İzmir

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Mart 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29304 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7438 Bazı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Şubat 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 27 Ocak 2014 69471265-305-666

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Ocak 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 19 Ocak 2015 69471265-305-593

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2015 PAZARTESİ Sayı : 29366 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan:

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 18 Kasım 2012 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Mart 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 8 Mart 2013 69471265-305-2409

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 2 Mart 2015 PAZARTESİ Sayı : 29283 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Ağustos 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Boğaziçi Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER Sayı : 29086 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/708

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Ekim 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 4 Ekim 2013 69471265-305-8642

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Nisan 2013 PERŞEMBE Sayı : 28608 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 6 Kasım 2012 SALI Sayı : 28459 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mart 2013 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 7 Mart 2013 69471265-305-2382

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2013 CUMARTESİ Sayı : 28589 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 30 Eylül 2013 PAZARTESİ Sayı : 28781 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Nisan 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29337 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2015/7460 20

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Eylül 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 18 Eylül 2014 69471265-305-8193

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 2 Aralık 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29193 ATAMA KARARI Kalkınma Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/1160

Detaylı