ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Elektrik Mühendisli!i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Elektrik Mühendisli!i"

Transkript

1 1- Adı Soyadı : Ali Okatan 2- Do#um Tarihi : 19/09/ Ünvanı : Prof. Dr. 4- Ö#renim Durumu : Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik Mühendisli!i ".T.Ü Zayıf Akım (Elektronik) Y.Lisans Elektrik Mühendisli!i ".T.Ü Zayıf Akım (Elektronik) Doktora Elektik Mühendisli!i Iowa State University, Ames,Iowa,USA Akademik Unvanlar Yardımcı Doçent : "TÜ Doçent : "TÜ, 1982 Profesör : Bahçe#ehir Üniversitesi 6- Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri : 1. Mustafa Kılınç, Selçuk Üniversitesi, Görme Engelliler için NFC Esaslı Ödeme Sistemi Tasarımı ve "malatı, Doktora, devam ediyor. 2. Üst. Osman Ocak, Hava Harp Okulu, Askeri Tesislerde Kablosuz A! Kullanımı ve Yeni Bir $ifreleme Yöntemi, Haziran Üst. $enol Hazar, Beykent Üniversitesi, Yüz Tanıma için Yeni Bir Yöntem, Haziran Hayrettin Demirci, "stanbul Teknik Üniversitesi, Sürekli Kalman Filtresi ve Bir Uygulama, Niyazi Saral, "stanbul Teknik Üniversitesi, Mikrodenetleyici ve Bilgisayar Haberle#mesi, Görkem Çetin, Bahçe#ehir Üniversitesi, Design and Implementation of a Hardware Recognation and Certification System Under Linux, Ça!atay Akpolat, Bahçe#ehir Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisli!i Yüksek Lisansı, $afak Bülbül, Bahçe#ehir Üniversitesi, Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisansı, Enver Çalı#kan, Bahçe#ehir Üniversitesi, Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisansı, Tarkan Aydın, Bahçe#ehir Üniversitesi, Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisansı,

2 11. Serkan Bingöl, Beykent Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisli!i Yüksek Lisansı, 2004 Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisli#i Tezli Yüksek Lisans Programında Yönetilen Tezler 1. Yahya Berk Morkoç, Mü#teri Ürün Takibi, Ya#ar Altunta#, Uçak Kara Kutusundan Alınan Kayıtların Yapay Sinir A!ları "le "ncelenmesi, Atınç Yılmaz, Kamera Kullanılarak Görüntü "#leme Yoluyla Gerçek Zamanlı Güvenlik Uygulaması, Özgür Ertem, "nternet Protokolü Üzerinden Ses Aktarımında Westplan Yakla#ımıyla Trafik Analizi, Orhan Eripek, VMWARE Server ile Enterprise Linux Üzerinde Redhat Oracle RAC Performans Analizi, Melih Çiçek, Araç Plakası Tanınması, "lker Fuat Alsan, SMSC Veri Ambarı Hazırlanması, Taylan Karahasan, Hastane Otomasyon Programı, Aysun Sezer, Yazılım Projelerinde Yapay Sinir A!ı Uygulaması ile Maliyet Tahmini, Serkan Kaba, Yapay Sinir A!ları ile De!erli Ka!ıt Tanıma Sistemi, Semih Tabak, ASP ile Alı#veri# Portalı, O!uz Karan, Design and Implementation of Interpreters, Murat Çatal, Content Managament System, Sabri Serkan Güllüo!lu, Rastlantısal Yapay Sinir A!larının Veri Madencili!inde Kullanılması, Emrah Uysal, Co!rafi Konumsal Analiz Sistemleri, Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Bili$im Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programında Yönetilen Tezler 1. Cem Topkaya, Uygulamalı Yönetimin Süreçlerinin Orta Büyük Ölçekli $irketlerde Uygulaması, Sevim Akdo!an, Yönetim Bilgi Sistemlerinin Bir Yönetim Aracı Olarak "ncelenmesi ve E!itim Kurumları Açısından Önemi, Vesile Mehtap Ba#el Büyükköse, Süreç Yönetimi ve Bir Uygulaması, Yusuf Vural, Kredi Kartı için YSA Uygulaması, Hülya Çelik, Web Servisleri, "lker Çiçek, Ülkemizde Adli Bili#im Laboratuarı Kurulumu ve Bili#im Suçlarıyla Mücadeleye Katkıları, Tevfik Ünal, Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları,

3 8. Mehmet Tunç Onur#anlı, YSA Yöntemi ile Kredbilite Tespiti, Nesrin Nayır, Türkiye Elektrik Sektöründe Bilgi Teknolojileri ve E-Ticaret Kullanımı, Haziran Kadir Ku#tul, Bilgi Teknolojileri E!itiminde Kalite Yönetimi, Haziran Bilal Özcan, Kurumsal Bilgi Güvenli!i ve Bilgi Teknolojileri için Kontrol Hedefleri, Haziran Mehmet Ali Sertta#, "nternet Destekli E!itim ve Bir Uygulama, Haziran 2009 Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Bili$im Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programında Yönetilen Tezler 1. Serkan Baybu!a, Simple Network Management (SNMP) ile Network Yönetimi, Ali Mutlu Korman, PHP ve PHP ile Tasarım, Hasan Hakan Günay, Araç Kiralama Yazılımı, Yusuf Emre Yancar, C Sharp Port Dinleme Uygulaması, Gökhan Atamer, Matbaa için Yeniden Yapılandırma Projesi, Dilaver Özel, E-Ticaret ve ERP Proje Süreçleri, Engin Çokgüngör, Kurumsal Kaynak Planlama (EKP) ve ERP Yazılım Seçimi, A#kın Yıldız, Yönetim Bili#im Sistemleri, Nilgün Güllüo!lu, Bili#im Teknolojilerinin E!itim Kurumlarında Kullanımları ve E!itimcilerin Rolü, Yayınlar : 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler : SCI Dergiler 1. Ch. Haciyev and A. Okatan, Innovation Approach to detect the Faults in multidimensional dynamic systems,kybernetes The International Journal of Systems&Cybernetics, vol.39, N.1-6,2010, Emerald Group Publishing Limited,ISSN: X 2. Okatan A, Mehmet Durdu,Ya#ar Becerikli,H. Engin Demiray, Multidimensional Stock Cutting Problem And A New Solution,International Journal of Innovative Computing, Information and Control, Dec. 2009, Volume: 5, Number:12 (A), pp: , ISSN Okatan A., Karlık B., Ya!mur F. D., Detection of retinopathy diseases using artificial neural network based on discrete cosine transform, Neural Network World, Volume 19, 2009, pp: , ISNN:

4 4. Okatan A, C.Hajiyev,U.Hajiyeva, Fault Detectıon In Sensor Informatıon Fusion Kalman Filter, International Journal Of Electronics And Communications, Germany, ISSN: , Vol.63, pp: , Y.Becerikli, T.M. Karan and A. Okatan, A New Fuzzy Edge Detector for Noisy Images Using Modified WFM, International Journal of Innovative Computing, Information andcontrol, ISSN , Volume:5, No:6, pp: , June 2009 C-SCI Dergiler 1. Nayir, N., Okatan, A., Nayir, A. Revealing the significance of using E-commerce in the organisations of the electric sector in Turkey, Application of Information and Communication Technologies, AICT International Conference on Digital Object Identifier: /ICAICT Publication Year: 2009, Page(s): Yagmur F. D, Karlik B, Okatan A, Automatic Recognition of Retinopathy Diseases by Using Wavelet Based Neural Network, First International Conference On The Applıcatıons Of Dıgıtal Informatıon And WebTechnologies,Vols1And2 Pages: Published: Okatan A, Hajiyev C, Hajiyeva U, Kalman Filter!nnovation Sequence Based Fault Detection in LEO Satellite Attitude Determination And Control System, 3rd International Conference On Recent Advances In Space Technologies, Vols 1 And 2 Pages: Published: Okatan A, Aydemir ME. Design and implementation of a precision accelerometer by recursive filtering for spacecraft instrumentation, 3rd International Conference On Recent Advances In Space Technologies,Vols1 and 2, Pages: Published: Okatan A, Salih A, Akpolat C, et al. Micro-controller based vehicle tracing system via use of GPS and GSM, Rast-2003: Recent Advances In Space Technologies, Proceedings, Pages: 605-Published: Okatan A, State space method for reducing phase fluctuations for the radio waves travelling through the ionosphere at 26 MHz, Rast-2003: Recent Advances In Space Technologies, Proceedings Pages: Published: Okatan A, Hajiyev C, Hajiyeva U, Kalman Filter Innovation Sequence Based Fault Detection!n Leo Satellite Attitude Determination And Control System, 3rd International Conference On Recent Advances In Space Technologies, Vols 1 and 2, Pages: , Published: Okatan A., Alparslan M.Z., 'Arrival Time Detection of P and S waves in a Seismic Waveform By Using Nurbs Approximation Curve, 3 rd International Conference on Earth Sciences and Electronics ICESE-2003, October 23-24,, ISBN: A. Okatan, M. E. Aydemir, An Applied Practical Approach For Determining Altitude From an Analog Pressure Sensor, International Conference On Intelligent Knowledge Systems, IKS-2005,6-8 July 2005, Istanbul, Turkey.pp: , ISBN

5 10. Okatan A., Akpolat Ç., Çalı#kan E., Online Vehicle Tracking by Using GPRS and GPS, Proceedings of the International Conference on Information Technology, ICIT 2004, ISBN Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : 1. Mastaneh Torkamani-Azar, Hakan Ekmekci, Ali Okatan, Comparison of spectral changes in EEG recordings of an epileptic patient before and after the VNS implantation, SiNAPSA Neuroscience Conference, Ljubljana, Slovenia, September 27-29, Nagamalai, D., Ozcan, A. Okatan A., Empirical Study of Security Threats and Countermeasures, ICCSEA-2013, Springer AISC series, vol.1, pp , (2013) 3. Okatan A, Durdu M, Becerikli Y, Demiray E, Multidimensional Stock Cutting Problem And A New Solution Approach, International Symposium on Intelligent Informatics,December 12-13, 2008,Tokai University, Kumamoto, Japan,Extended abstract, p Okatan A, Ezen Ü, Stress Drops in north Anatolian Fault Zone During the , Chapman Conference on Radiated Energy and the Physics of Earthquake Fauting, Portland, Maine, USA, June 13 15, B. Karlık, O. Karan, A. Okatan, Real Time Monitoring Odor Sensing System Using OMX-GR Sensor and Neural Network, Sinyal "#leme ve "leti#im Uygulamaları Kurultayı, Kayseri, Türkiye, Mayıs 16 18, U Konur, A. Okatan,Time Series Prediction using Recurrent Neural Network Architectures and Time Delay Neural Networks, Proceedings of the International Conference on Information Technology, ICIT 2004, ISBN p.5-8, Istanbul 7. M.Beken, A. Okatan, A study of the Phase Transitions of Organic Substances by the method of High Pressure DTA (Differential Thermal Analysis), 6th International Conference of the Balkan Physical Union, Book of Abstracts, August 2006, Istanbul, Turkey.p A Okatan, A Micro-Controller Based Accident Prevention System For the Vehicles Turning the Sharp Curves, German-Turkish University Conference And Project Marketplace on Applied Research and Innovation February 2007, conf. Cat. p.90, Germany 9. Okatan A., C. Haciyev, U. Haciyeva, Fault Detection and Isolation For Sensor Information Fusion Kalman Filter, Proceedings of European Control Conferance 2007, Kos, Greece, July 2-5, Ch. Haciyev, A. Okatan, A. Nayır, Fault Detection in Multidimensional Dynamic Systems via Innovation Approach and its Application to Nonlinear Aircraft Model, 2006 International Conference on Engineering and Mathematics,July 10-11, Bilbao,ISBN , pp:

6 11. A.Okatan, B Karlık, S Eren, Z Erenel, A Real Time Facial Nerve Paralysis Recognition, International Conference On Intelligent Knowledge Systems, IKS- 2005,6-8 July 2005, Istanbul, Turkey. Pp: , ISBN A Okatan, Statistical Analysis Of GSM Delays, ICI 2004,1ST International Conference on Informatics, September 2004, Çe#me, Turkey 13. Okatan A., D. Gökalp, Obstacle Avoidance and Fuzzy Control of a Mobile Robot, ICI 2004, 1 st International Conference on Informatics, September 2004, Çe#me, Turkey 14. Okatan A., Ç.Akpolat, and S. Senyücel, Cosine Transform for Fingerprint Recognition, International Conference on Intelligent Knowledge Systems, IKS- 2004,16-20 August 2004,Assos, Troy, Turkey 15. Okatan A. N. Ayano!lu, and S. Senyücel, Voice Recognition by Cepstrum Method, International Conference on Intelligent Knowledge Systems,IKS- 2004,16-20 August 2004,Assos, Troy, Turkey 16. E. $ekercan and Okatan A., Quality Control System with Image processing, International Conference on, Troy, Turkey Intelligent Knowledge Systems, IKS- 2004,16-20 August 2004, Assos 17. G. Albayrak, Okatan A.,and Ç. Akpolat, Palmprint Verification by Using Cosine Vector, International Conference on Intelligent Knowledge Systems,IKS- 2004,16-20 August 2004, Assos, Troy, Turkey 18. Okatan A., A. Öcal, Ç. Akpolat, $. Bülbül, and S. Uzun, Microcontroller Based Remote Controlled Lottery Machine, International Conference on Intelligent Knowledge Systems, IKS-2004,16-20 August 2004,Assos, Troy, Turkey 19. G. Arslan and Okatan A., Microcontroller and GSM Based Remote Human Body Logger, International Conference on Intelligent Knowledge Systems, IKS-2004, August 2004, Assos, Troy, Turkey 20. A. Bekta# and Okatan A., Error Analysis of Microcontroller Based Ultrasonıc Range Finder, International Conference on Troy, Turkey Intelligent Knowledge Systems, IKS-2004,16-20 August 2004, Assos 21. Okatan A., ''Control of Robot Car Through WEB The 2 nd IFAC TT-WS on Automatic Systems for Building Infrastructure in Developing Countries, May, 2001, Rep. of Macedonia G. M. Dimirovski, A.T. Dinibutun, T.J. Tanevaska, 22. G.M.Dimirovski, A. T. Dinibutun, D. J.Tanevska, A. Okatan, S. Akyokus, ''Intelligent Manufacturing Systems;Intelligent Protocols for Communication within FMS '' 10 th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing INCOM 2001,20-22 September, 2001, Vienna, Austria. 23. Okatan A, Smart Vacuum Cleaner Based on Motorola Flash Microcontroller '', The 2 nd IFAC TT-WS on Automatic Systems for Building Infrastructure in Developing Countries, May, 2001, Rep. of Macedonia, 24. Y. W. Jing, G. M. Dimirovski, J. Zhao, A. Okatan and M. J. Stankovski, 'System Decompization with Similarity Hierarchical Structure'', The 2 nd Int. Conference on Electrical and Electronics Engineering, ELECO 2001, 7-11 November 2001, Bursa, Turkey. pp 213 6

7 25. A. Okatan, A. Salih, K. Çelik Micro-Controller Based Vehicle Tracking System vis use of GPS and GSM, Int. Logistic Congress, June 30- July 1, 2003, Istanbul, Turkey.pp Okatan and $. Bülbül, Optical Size Control System of Exruded Products The 3 rd Int. Con. On Electrical and Electronics Engineering, ELECO-03, 3-7 December 2003, Bursa-Turkey. 27. A. Okatan and O. Bay, ''Home and Factory Automation The 3 rd Int. Con. On Electrical andelectronics Engineering, ELECO-03, 3-7 December 2003, Bursa- Turkey. 28. A. Okatan, ''Statistical Analysis of Internet delays ICSP 2003, International Conferance on Signal Processing, September 2003, Çanakkale,Türkiye 29. Okatan A., M. Z. Alparslan, ''Arrival Time Detection of P and S waves in a Seismic Waveform ICSP 2003, International Conferance on Signal Processing, September, 2003, Çanakkale, Türkiye. 30. Okatan A., S. Arıku#u, 'Image Processing for the Cerebral Facial Palsy ICSP 2003, International Conferance on Signal Processing, September, 2003, Çanakkale, Türkiye 31. Okatan A., Dimirovski G., Fuzzy Navigation and Control of A Non-Holonomic Vacuum Cleaner, 10 th Mediterranean Conference on Control and Automation MED 2002, Lisbon, Portugal, July 9-12, Okatan A., Motion Control via Telecommunication Networks: random Time Delays and A Simple Stability Design, 3 rd IFAC Workshop on Automatic Systems for Building the Infrastructure in Developing Countries (DECOM-TT3) 2003, Istanbul 33. A. Okatan, Spectrum and statistical properties of the ionospheric phase scintillations at 26 MHz,National Radio Science Meeting by USNC/URSI,6-9 November 1978, Boulder, Colorado 7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : 1. A. Okatan, International Conference On Intelligent Knowledge Systems, IKS- 2005, 6-8 July 2005, Istanbul, Turkey. Editör 2. A. Okatan, Proceedings of the International Conference on Information Technology, ICIT 2004, ISBN , Editör 3. A. Okatan, Proceedings of the International Conference on Signal Processing, ICSP 2004, ISBN , Editör 4. A. Okatan, Proceedings of the International Conference on Computational Intelligence, ICCI 2004, ISBN , Editor 5. A. Okatan and G. M. Dimirovski, Motion control via telecommunication networks: Random delays and simple stability design., In: Automatic Systems for Building the Infrastructure in Developing Countries (G. M. Dimirovski and Y. Istefanopulos (Eds)), pp Elsevier Science Ltd, Oxford, UK, (ISBN ) 7

8 6. M. Dimirovski, A.T. Dinibutun, T.J. Tanevaska, A. Okatan, S. Akyokus ''Intelligent Manufacturing Systems;Intelligent Protocols for Communication within FMS '', Information Control Problems in Manufacturing, Pergamon Elsevier Science Book : Edited by P. Kopacek, G. Morel, M.B. Zaremba, ISBN: , Year: A. Okatan, ''Control of a Robot Car Through Web, Systems for Building Infrastructure in Developing Countries, Pergamon Elsevier Science, publication date May 2004, Oxford, Book, ISBN : , pp: , A. Okatan and J. P. Basart, ''Reduction of Phase Noise in Interferometry with State Space Analysis, Image Formation from Coherent Functions in Astronomy Proceedings of IAU Colloqium No.49 on the Formation of Images from Spatial Coherance Functions in Astronomy, D. Reidel Pub. Company, Dordrecht, Holland, Vol: 76, pp: , Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler : 1. Okatan A. Akıllı Binalar, Journal of Energy Technologies and H.V.A.C. Systems, June 2006, pp: , ISSN Okatan A. Smart Vacuum Cleaner Base on Motorola Flash Micro-Controller, Istanbul Üniversitesi Elektrik-Elektronik Dergisi Sayı:3, Okatan A., Deprem Kestirimi için WEB Tabanlı Çoklu Bilgi!leti"im Sistemi, Istanbul Üniversitesi Elektrik-Elektronik Dergisi Sayı:3, Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler : 1. Rifat Çölkesen Ali Okatan, Disklerde Kullanılmak Uzere Bir Yeni Nesil FAT Sistemi AB 2009 Bili#im Konferansı, $ubat 2009, Harran Üniversitesi, Urfa, Türkiye 2. Rifat Çölkesen Ali Okatan, Hulusi Ö!ütçüler, BirAdaletliSınav Yerle stirimalgoritması Tasarımı, AB 2009 Bili#im Konferansı, $ubat 2009, Harran Üniversitesi, Urfa, Türkiye 3. Volkan Adıgüzel, Ali Okatan, Ali Volkan Atlı, Medikal Tabletler Üzerindeki Kırılmaların Bilgisayarla Görü ve Yapay Sinir A!ları "le Tespit Edilmesi, S"U "lker Çiçek, Ali Okatan, Ülkemizde Adli Bili#im Laboratuarı Kurulumu ve Bili#im Suçlarıyla Mücadeleye Katkıları, A! ve Bilgi Güvenli!i Sempozyumu Mayıs 2008, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti / Girne 5. Ali Okatan, Ça!atay Akpolat, Kemal Yıldırım, Co!rafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Entegre Do!algaz Bilgi Yönetim Sistemi Analizi, 2. Bili#im Kongresi 2008, "stanbul Ahmet Nayır, Ali Okatan, Proje Merkezli Mühendislik E!itimi, Elektrik- Elektronik ve Bilgisayar Mühendislikleri E!itimi 2. Ulusal Sempozyumu, Samsun, Türkiye, Mayıs 25 27,

9 7. Umut Konur, Ali Okatan, Yinelenen Sinir A!ı Mimarileri Ve Zaman Gecikmeli Sinir A!lari Kullanarak Zaman Serisi Öngörüsü, Eleco 2004 Elektrik-Elektronik- Bilgisayar Mühendisli!i Sempozyumu,Bildiri kitabı, ISBN , pp A.Okatan, T.Yılmaz, Kasım 2002 Seçimleri Öncesi ve Sonrasında Türkiye Ekonomisinde Borsa Endeksi ve Döviz Kuru Arasındaki Dinamikler: Çift De!i#kenli Nedensellik Ara#tırması, 11. Ulusal Finans Sempozyumu, Ekim 2007 Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye, ISBN: V.Adıgüzel, A. Okatan, A.V.Atlı, Vektör Kuantalama Yöntemi ve Farklı "mgelerde Sonuçları, EMO "leti#im Teknolojileri Ulusal Sempozyumu, Ekim 2007, Çukurova Üniversitesi p: A.Okatan, Ça!atay Akpolat Mikrodenetleyici Tabanlı Uzaktan (GSM, GPS ) Hasta Takip Sistemi ASYU-INISTA, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, pp: , Haziran 2004 "stanbul 7.6 Di#er Yayınlar : Ulusal Kitaplar 1. Ali Okatan, Editör, Elektronik Mühendisli#ine Giri", Papatya Yayınevi, 2009, ISBN: Ali Okatan, Bölüm yazarlı!ı, Bilgisayar Mühendisli#ine Giri", Papatya Yayınevi, 2007, ISBN: Ali Okatan, Bölüm Yazarlı!ı, Introduction to Computer Engineering, March 2013, PapatyaYayıncılık, ISBN: Ali Okatan, Computer Hardware, Pusula Yayıncılık, "stanbul, 2004, ISBN: Raporlar 1. Ayse Kiper, Ali Okatan, Altay Güvenir, Ali Yazici, Behçet Envarli, Esref Adali, Fuat Ince, Levent Akin, Ümit Karakas, Tuncer Üney,Vedat Coskun, Sebnem Baydere, Bilisim Lisans Programlari Çalismasi 2005, Bilgisayar Mühendisligi Bölüm Baskanlari Toplantisi, Nisan 2005, Dogu Akdeniz Üniversitesi, Gazimagosa, Kibris, Bilgisayar Mühendisligi Bölüm Baskanlari Toplantisi, Kasim 2005, Haliç Üniversitesi, Istanbul, Editör: Ali Okatan Di#er Dergilerde Yayınlanan Makaleler 1. Okatan A, Yeni Bir Kaza Önleme Sistemi, Polis Dergisi, Cumhuriyet in 80. Yılına Arma!an, "stanbul Sayı: 36.pp 644. Temmuz A!ustos-Eylül Çiçek "., Okatan A., Ülkemizde Adli Bili"im Laboratuarı Kurulumu ve Bili"im Suçlarıyla Mücadeleye Katkıları, Ankara Barosu Bili#im ve Hukuk Dergisi, Sayı:6, pp:

10 8- Projeler: 1. SANTEZ, STZ , Beton Test Makinası Tasarımı ve!malatı, Bitti. 2. SANTEZ, STZ , 1800 Tonluk Yatay Hidrolik Ekstrüzyon Presinin Tasarımı ve Geli"tirilmesi, devam ediyor 3. TUBITAK-TEYDEB, 28056, Bor Nitrür Bazlı Nano Kompozit Malzemelerin Sentezi, Polimerle"tirilmesi ve Yüzey Kaplamalarında Kullanılması, , Danı"man, ba#vuruldu. 4. NNT A.$. ve Karatay Üniversitesi Ortak Projesi, 4. Hekzagonal BN(Boron Nitrade) kristalleri Kullanılarak Üretilen Akrilik Malzemenin Elektromanyetik Dalga Geçirgenli#inin!ncelenmesi, BTK (Bili#im Teknolojileri Kurumu) Test Raporları alındı, 2012, Bitti. Üniversite Projeleri 1. Kara kutu ve Araç Takip Projesi, 2003, Bahçe#ehir Üniversitesi 2. Uzaktan Sa#lık!zleme Projesi, 2003, Bahçe#ehir Üniversitesi 3. Resim!"leme ile Kalite Kontrolü Projesi, 2004, Bahçe#ehir Üniversitesi 4. HP-DTA (High Pressure Differential Termal Analysis), 2006, Ali Okatan, Murat Beken, Haliç Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi 5. Viraj Hızı Algılama Sistemi, 2007, Haliç Üniversitesi Projelerle ilgili bildiri ve makaleler yukarıda verilmi"tir. 9-!dari Görevler : 1. KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kurucu Dekanı, KTO Karatay Üniversitesi Rektör Danı#manı, Haliç Üniversitesi Bilgisayar Mühedisli!i Bölüm Ba#kanlı!ı, Haliç Üniversitesi Dekan Yardımcılı!ı, Haliç Üniversitesi Sürekli E!itim Merkezi (HÜSEM)Müdürlü!ü, Haliç Üniversitesi Sürekli E!itim Merkezi (HÜSEM) Müdür Yardımcılı!ı, Bahçe#ehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli!i Bölüm Ba#kanı, Bahçe#ehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli!i ve Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programları Koordinatörü, Bahçe#ehir Üniversitesi Laboratuvarlar Koordinatörü, 2 yıl 10

11 10- Bilimsel Kurulu$lara Üyelikler : 1. CERN-ALICE Kolaborasyonu Üyeli!i, 2. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 3. IEEE International Electrical- Electronics Engineering Society 4. %& North American Scientific Society 11- Ödüller : 1. M.E.B. Yurtdı#ı Doktora Bursu (A.B.D) 2. Motorola Embedded Design Ödülü 12- Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler Akademik Yıl Dönem Dersin Adı (Lisans ve Lisansüstü) Haftalık saat Teorik Uygulama Ö#renci Sayısı Güz Differential Equations !lkbahar Control Engineering Computer Networks Calculus Güz Electromagnetic Waves !lkbahar Computer Graphics Electrical Power Distribution Konferans Düzenleme Ve Bilim Kurulu Üyelikleri 1. Third International Conference on Computational Science, Engineering and Information Technology (CCSEIT-2013), Konya, Turkey, The International Conference on Information and Communications Systems (ICICS2009), Amman, Jordan 3. Rast 2008, International Conference On Recent Advances In Space Technologies, 4. A! ve Bilgi Güvenli!i Sempozyumu Mayıs 2008, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Girne 5. International Conference on Informatics, September 2004, Çe#me, Turkey 6. International Conference on Intelligent Knowledge Systems,IKS-2004,16-20 August 2004, Assos, Troy, Turkey 7. Rast 2003, International Conference On Recent Advances In Space Technologies, 8. Rast 2004, International Conference On Recent Advances In Space Technologies, 11

12 9. Rast 2005, International Conference On Recent Advances In Space Technologies, 10. Rast 2006, International Conference On Recent Advances In Space Technologies, 11. Rast 2007, International Conference On Recent Advances In Space Technologies, 12. International Workshop on Small Satellites, New Missions and New Technologies SSW 2008, 13. Rast 2008, International Conference On Recent Advances In Space Technologies, 14. ICIT 2004, International Conference on Information Technology,Turkey 15. ICSP 2004, International Conference on Signal Processing, Turkey 16. ICCI 2004, International Conference on Computational Intelligence, Turkey 17. IKS-2005, International Conference On Intelligent Knowledge Systems, 6-8 July 2005, Istanbul, Turkey 14- Jüri Üyelikleri Doktora University of Karachi: 4 Adet "TÜ : 4 adet Kocaeli Üniversitesi: 3 adet Selçuk Üniversitesi: 1 adet Yüksek Lisans "TÜ, Bahçe#ehir Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, Beykent Üniversitesi nde çoksayıda jüri üyeli!i Önemli sayıda Doçentlik ve Profesörlük Jüri Üyelikleri 15- Dergi Hakemli#i 1- Physica A 2- Istanbul Üniversitesi Elektrik-Elektronik Dergisi 3- Turkish Journal of Electrical and Electrical Engineering (TUB"TAK) 4- Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri dergisi 5- Beykent Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 6- Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Dergisi 12

13 16- Medeni Durum Evli ve iki çocuk babasıdır 17-!leti$im Bilgileri Ev Adres: Enver Pa#a Cad. Açelya Evleri E31 Blok D. 3, Esenkent, Esenyurt, "stanbul Ev Tel: Faks: Cep Tel: E-Posta: 13

Doç.Dr. M. Mengüç Öner Işık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü oner@isikun.edu.tr

Doç.Dr. M. Mengüç Öner Işık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü oner@isikun.edu.tr Doç.Dr. M. Mengüç Öner Işık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü oner@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Mustafa Mengüç ÖNER 2. Doğum Tarihi : 01.02.1977 3. Unvanı : Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖĞRENİM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Tolga YÜKSEL Ünvanı Birimi Doğum Tarihi Yrd. Doç. Dr. Mühendislik Fakültesi/ Elektrik Elektronik Mühendisliği 23.10.1980

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ Doktora Yeterlik Sınavı, başvurunun yapıldığı ve Doktora Yeterlik Komitesi nin başvuruyu onayladığı dönemdeki, dönem sonu sınavlarının

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D.

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Ö Z G E Ç M İ Ş 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Y. Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SANAL ARTIRILMIŞ VE AKILLI TEKNOLOJİLER (SAAT) LABORATUVARI SAAT Laboratuvarı Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Gazi Erkan BOSTANCI SAAT

Detaylı

Görev Unvanı Alan Üniversite Yıl Prof. Dr. Elek.-Eln Müh. Çukurova Üniversitesi Eylül 2014

Görev Unvanı Alan Üniversite Yıl Prof. Dr. Elek.-Eln Müh. Çukurova Üniversitesi Eylül 2014 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : MUSTAFA GÖK 2. Doğum Tarihi: : 1972 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektronik Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1995 Yüksek Lisans Electrical

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :OSMAN AYTEKİN. 2. Doğum Tarihi :01.02.1970. 3. Unvanı :YRD.DOÇ.DR.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :OSMAN AYTEKİN. 2. Doğum Tarihi :01.02.1970. 3. Unvanı :YRD.DOÇ.DR. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :OSMAN AYTEKİN 2. Doğum Tarihi :01.02.1970 3. Unvanı :YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İNŞ. MÜH. GAZİANTEP ÜNİV. 1993 Y. Lisans İNŞ. MÜH. DUMLUPINAR

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ÖZGÜR EGE 2. Doğum Tarihi : 15.06.1987 3. Doğum Yeri : İZMİR 4. Ünvanı : Araştırma Görevlisi Doktor 5. Adres : Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001 ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Serhan GÖKÇAY 2. Doğum Tarihi : 23.05.1979 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

A. SCI ve SCIE Kapsamındaki Yayınlar

A. SCI ve SCIE Kapsamındaki Yayınlar A. SCI ve SCIE Kapsamındaki Yayınlar A.1. Erilli N.A., Yolcu U., Egrioglu E., Aladag C.H., Öner Y., 2011 Determining the most proper number of cluster in fuzzy clustering by using artificial neural networks.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Matematik Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2011. Yüksek Lisans Matematik Kocaeli Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Matematik Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2011. Yüksek Lisans Matematik Kocaeli Üniversitesi 2004 1. Adı Soyadı : Fatma Kanca 2. Doğum Tarihi : 25.03.1980 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Matematik Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2011 Yüksek Lisans

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kerem OK Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü kerem.ok@isikun.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Kerem OK Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü kerem.ok@isikun.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Kerem OK Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü kerem.ok@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Kerem OK 2. Doğum Tarihi : 02.11.1984 3. Unvanı : Yardımcı Doçent

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Çetin KURNAZ Doğum Tarihi: 1 Ekim 1978 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1999

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. KADİR SABANCI

YRD. DOÇ. DR. KADİR SABANCI YRD. DOÇ. DR. KADİR SABANCI Adres : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü, Yunus Emre Yerleşkesi, 70100, Karaman Telefon : +90 338 226 20 00/5160

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy

Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 00 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 00 Doktora Celal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Telefon : 386 280 45 50 Mail : kskula@ahievran.edu.tr

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Büşra ÖZDENİZCİ IŞIK Üniversitesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Büşra ÖZDENİZCİ IŞIK Üniversitesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü Yrd. Doç. Dr. Büşra ÖZDENİZCİ IŞIK Üniversitesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü busra.ozdenizci@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Büşra Özdenizci 2. Doğum Tarihi : 1987 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem P

Detaylı

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik Unvanı Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı İrfan DELİ Doğum Yeri ve Tarihi: Çivril/Denizli -- 06.04.1986 Bölüm: E-Posta Matematik irfandeli20@gmail.com, irfandeli@kilis.edu.tr AKADEMİK GELİŞİM ÜNİVERSİTE YIL Lisans

Detaylı

DOÇ. DR. BANU UZUN Işık Üniversitesi Matematik Bölümü

DOÇ. DR. BANU UZUN Işık Üniversitesi Matematik Bölümü DOÇ. DR. BANU UZUN Işık Üniversitesi Matematik Bölümü buzun@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Banu UZUN 2. Doğum Tarihi : 22.09.1971 3. Ünvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu : ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE ÜNİVERSİTE

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1987-1992 Lisans Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2001-2004 Y. Lisans

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kürşat Mustafa KARAOĞLAN. İletişim Bilgileri :, PK:, / İş Adresi. Telefon. : Mail. 2.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kürşat Mustafa KARAOĞLAN. İletişim Bilgileri :, PK:, / İş Adresi. Telefon. : Mail. 2. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Kürşat Mustafa KARAOĞLAN İletişim Bilgileri İş Adresi, PK, / Telefon Mail.Doğum Tarihi kkaraoglan@karabuk.edu.tr Doğum Yeri GAZİANTEP 3. Ünvanı Öğr.Gör.. ÖĞRENİM DURUMU Derece Mezun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1998-2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : MUSTAFA ÖNDER 2. Doğum Tarihi : 7 Ağustos 1972 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden Mühendisliği Anadolu Üniversitesi 1994 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Yağımlı Doğum Tarihi: 27.06.1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eln-Bil.Eğt./Elektronik Gazi Üniversitesi, Tek.Eğt.Fak.

Detaylı

T U KR ECTS BK DK 151223559 B ADVANCED CALCULUS B 4 0 4,0 7,0 ABDURRAHMAN KARAMANCIOĞLU 151223559 ADVANCED CALCULUS 4 0 4,0 7,0 10 ABDURRAHMAN

T U KR ECTS BK DK 151223559 B ADVANCED CALCULUS B 4 0 4,0 7,0 ABDURRAHMAN KARAMANCIOĞLU 151223559 ADVANCED CALCULUS 4 0 4,0 7,0 10 ABDURRAHMAN T U KR ECTS BK DK 151223559 B ADVANCED CALCULUS B 4 0 4,0 7,0 ABDURRAHMAN KARAMANCIOĞLU 151223559 ADVANCED CALCULUS 4 0 4,0 7,0 10 ABDURRAHMAN KARAMANCIOĞLU 151221201 ATATÜRK İLKE.VE İNK.TARİHİ I 2 0 2,0

Detaylı

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com 1. Adı Soyadı : Orhan KOÇAK 2. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Mezun Olunan Alan Üniversite Yıl. Lisans Bilgisayar Mühendisliği SELÇUK ÜNİVERSİTESİ June 1905

ÖZGEÇMİŞ. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Mezun Olunan Alan Üniversite Yıl. Lisans Bilgisayar Mühendisliği SELÇUK ÜNİVERSİTESİ June 1905 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kürşat Mustafa KARAOĞLAN İletişim Bilgileri İş Adresi : Eskipazar M.Y.O. Telefon : Mail : kursatkaraoglan@gmail.com.doğum Yeri : Gaziantep 3. Ünvanı : Öğr.Gör. 4. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

4.4. ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Elektrik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi 2000. Y. Lisans Elektrik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi 2004

4.4. ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Elektrik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi 2000. Y. Lisans Elektrik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi 2004 4.4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mevlüt KARAÇOR 2. Doğum Tarihi: 26.10.1977 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi 2000 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mehmet YAZICI Doğum Tarihi: 23 Kasım 1973 Ünvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mehmet YAZICI Doğum Tarihi: 23 Kasım 1973 Ünvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mehmet YAZICI Doğum Tarihi: 23 Kasım 1973 Ünvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl İktisat İstanbul Üniversitesi 1995 Y. İşletme Yönetimi Doğuş Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta İletişim Adresileri : Özge CAĞCAĞ YOLCU : ozge.cagcag_yolcu@kcl.ac.uk ozgecagcag@yahoo.com : Giresun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZ GEÇMİŞ FORMUÖDoç. Dr. Mustafa KAHYAOĞLU 1. Adı Soyadı: Aynur AKER 2. Doğum Tarihi: 06.0.1980 3. Unvan: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Lisans Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Fen Edebiyat

Detaylı

Özgeçmi-CV BRAHM ALIKAN. Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Böl. Oda No: 111 ncivez Mah Merkez/Zonguldak

Özgeçmi-CV BRAHM ALIKAN. Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Böl. Oda No: 111 ncivez Mah Merkez/Zonguldak Özgeçmi-CV 19.08.2013 BRAHM ALIKAN Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Böl. Oda No: 111 ncivez Mah Merkez/Zonguldak Tel: : 0372 257 4010/1570 Mobil: 0535 505 7663 ialiskan@beun.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasin ASLAN Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ġngilizce Öğretmenliği ABD Selçuk Üniversitesi 1996-97

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hafize Sevinç AYDAR İletişim Bilgileri Mail : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 11.08.1972 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali UYUMAZ İletişim Bilgileri Adres : Telefon : (0212) 285 34 15 / 3718 Mail : uyumaz@itu.edu.tr 2. Doğum - Tarihi : 04.02.1952 3. Unvanı : Yrd. Doç.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Mehmet Karay 2. Doğum Tarihi : 18 Mart 1979 3. Ünvanı : Assist. Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 4. e-posta : mehmet_karay@hotmail.com mehmet.karay@ufu.university 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Bahaddin SİNSOYSAL 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Bahaddin SİNSOYSAL 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Bahaddin SİNSOYSAL 2. Doğum Tarihi: 02.0.1969. Ünvanı: Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik Karadeniz Teknik Üniversitesi 1991 Y. Lisans Matematik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN 2. Doğum Tarihi: 18.Ağustos Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Mustafa Kemâl ERVAN. Doğum Tarihi: 8.Ağustos.98. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Selçuk Üniversitesi 98 Y. Lisans Mimarlık Gazi Üniversitesi

Detaylı

Öğr. Gör. Demet SARIYER

Öğr. Gör. Demet SARIYER Öğr. Gör. Demet SARIYER ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Afyon Kocatepe Üniversitesi Fizik Bölümü 200-2008 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Fizik / Nükleer Fizik 2008-200 Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Göksel Günlü Doğum Tarihi: 04 12 1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektr. Muh. Gazi Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Osman UNUTULMAZ 2. Doğum Tarihi: 22 Ocak 1950 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden İşletme İstanbul Teknik Üniversitesi Y. Lisans Maden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans. Görev Ünvanı Alan Görev Yeri Yıl Arş. Gör.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans. Görev Ünvanı Alan Görev Yeri Yıl Arş. Gör. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Asım Gökhan YETGİN 2. Doğum Tarihi : 1979-Kütahya 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. E-mail : gokhan.yetgin@dpu.edu.tr 5. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik

Detaylı

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS Department : Computer Engineering 152111001 CALCULUS I 3 2 4 5 152111005 PHYSICS I 3 0 3 3 152111006 PHYSICS I LAB 0 2 1 2 152111007 CHEMISTRY 3 0 3 3 152111008

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl 1- Adı Soyadı : Ali OKATAN 2- Doğum Tarihi : 19/09/1950 3- Ünvanı : Prof. Dr. 4- Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik Mühendisliği İ.T.Ü. 1973 Zayıf Akım (Elektronik)

Detaylı

Coğrafi Veri Üretimi Bakış Açısı İle TÜBİTAK UZAY daki Uzaktan Algılama Araştırmaları

Coğrafi Veri Üretimi Bakış Açısı İle TÜBİTAK UZAY daki Uzaktan Algılama Araştırmaları Coğrafi Veri Üretimi Bakış Açısı İle TÜBİTAK UZAY daki Uzaktan Algılama Araştırmaları Sunan: Dr. Ufuk SAKARYA TÜBİTAK UZAY Katkıda Bulunanlar: Mustafa Teke, Can Demirkesen, Ramazan Küpçü, Hüsne Seda Deveci,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi İşletme (MBA) (Pazarlama Yönetimi ve İşletme Yönetimi)

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi İşletme (MBA) (Pazarlama Yönetimi ve İşletme Yönetimi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Burak KÜÇÜK 2. Doğum Tarihi: 06.11.1981 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi 2003 Y. Lisans İşletme (MBA)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Metin ZEYVELİ 2. DoğumTarihi : 30 Haziran 1971 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 02742652031/4591

Detaylı

GÜR EMRE GÜRAKSIN AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / AFYONKARAHİSAR

GÜR EMRE GÜRAKSIN AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / AFYONKARAHİSAR GÜR EMRE GÜRAKSIN AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / AFYONKARAHİSAR KİŞİSEL BİLGİLER İş: (272) 228 14 23 E-mail: emreguraksin@aku.edu.tr Uyruğu Doğum Yeri

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon:

Detaylı

- Yurtiçinde ULUSLARARASI Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bilimsel Toplantı Kitabında Yayınlanan Bildiriler

- Yurtiçinde ULUSLARARASI Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bilimsel Toplantı Kitabında Yayınlanan Bildiriler 1. Adı Soyadı 2. Doğum Tarihi 3. Unvanı 4. Öğrenim Durumu : Ahmet Faik KAŞLI : 12/0711954 : ProfDr. ÖZGEÇMlş Derece Alan Universite Yıl Lisans Matematik Ege 1977 Y. Lisans Bilgisayar Bilimleri Ege 1979

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN. 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz İstanbul. 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN. 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz İstanbul. 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sumru BAKAN 2. Doğum Tarihi- Doğum Yeri:19 Temmuz 1967- İstanbul 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. 4. Telefon: +90 348 813 9334 /1514 5. Faks: +90 348 813 9336 6. E-Posta: sumrubakan@kilis.edu.tr

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

ÖZGEÇM 1. Adı Soyadı: 2. Do um Tarihi: 3. Ünvanı: 4. Ö renim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora 5. Akademik Ünvanlar:

ÖZGEÇM 1. Adı Soyadı: 2. Do um Tarihi: 3. Ünvanı: 4. Ö renim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora 5. Akademik Ünvanlar: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Firdevs Banu ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 3. Ünvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Süleyman Demirel 2003 Üniversitesi Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Unvan Bölüm Üniversite Yıl Yrd. Doç. Dr. Yazılım Mühendisliği Bahçeşehir Üniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Unvan Bölüm Üniversite Yıl Yrd. Doç. Dr. Yazılım Mühendisliği Bahçeşehir Üniversitesi 2007 1. Adı Soyadı: Mehmet Alper TUNGA 2. Doğum Tarihi: 11/06/1975 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Hasan Karakul Doğum Tarihi : 04.05.1980 Unvanı : Yrd.Doç.Dr Öğrenim Durumu : Doktora (Üniversite) Çalıştığı Kurum :İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Selçuk Üniversitesi, Karaman İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefa USTA 2. Doğum Tarihi : 12/03/1981 3. Ünvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi İnönü Üniversitesi 2003 Y.Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

1st TERM Class Code Class Name T A C. Fizik I Physics I Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java)

1st TERM Class Code Class Name T A C. Fizik I Physics I Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) Curriculum: Students need to take a total of 128 credits of classes to graduate from the Electrical and Electronics Engineering Undergraduate Program. With 8 credits of classes taught in Turkish and 120

Detaylı

Öğr. Gör. Demet SARIYER

Öğr. Gör. Demet SARIYER Öğr. Gör. Demet SARIYER ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Afyon Kocatepe Üniversitesi Fizik Bölümü 2004-2008 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Fizik / Nükleer Fizik 2008-200 Doktora

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi 1994 Y. Lisans Elektronik

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi 1994 Y. Lisans Elektronik ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ramazan ÇOBAN 2. Doğum Tarihi : 17 Mart 1973 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi 1994 Y.

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ/ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR.

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ/ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. MURAT BEKEN E-Posta Adresi : muratbeken@beykent.edu.tr Telefon (İş) : 4441997 Öğrenim Bilgisi Doktora 1996-2002 Yüksek Lisans 1993-1996 Lisans 1989-1993 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FİZİK

Detaylı

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ 1. Adı Soyadı: Güler YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 21/10/1975 3. Ünvanı: Yrd. Doc. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Jeodezi ve Fotogrametri Müh. A.B.D

Detaylı

Arş. Gör Mehmet AYVAZ

Arş. Gör Mehmet AYVAZ Arş. Gör Mehmet AYVAZ ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 00-00 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 00-00 Doktora

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : 0531 860 02 12 : erolyavuz1962@hotmail.com

ÖZGEÇMİŞ. : 0531 860 02 12 : erolyavuz1962@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Erol Yavuz İletişim Bilgileri Adres : Cumhuriyet Mah. Karlıdere Cad. No : 102/3 Üsküdar-İstanbul Telefon Mail : 0531 860 02 12 : erolyavuz1962@hotmail.com 2. Doğum Tarihi : 20.03.1962

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ALAYBEYOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ALAYBEYOĞLU Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ALAYBEYOĞLU ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 00-00 Y. Lisans Doktora Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 00-009

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANI MATH511 İleri Mühendislik Matematiği Advanced Engineering Mathematics -1 Doç. Dr. Fatih KOYUNCU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç Doçent Doktor Bilgisayar Mühendisliği GAÜ 2010- Yrd. Doç Doç. Doktor Bilgisayar Mühendisliği GAÜ 1999-2010

ÖZGEÇMİŞ. Doç Doçent Doktor Bilgisayar Mühendisliği GAÜ 2010- Yrd. Doç Doç. Doktor Bilgisayar Mühendisliği GAÜ 1999-2010 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ali Haydar 2. Doğum Tarihi: 14 Mayıs 1969 3. Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektronik Müh. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1991

Detaylı

6.1. Yüksek Lisans TezleriNevin EŞELİOĞLU-SEZGİLİ; Vasinin Görevleri ve Sorumluluğu, Çağ Üniversitesi, Haziran 2007.

6.1. Yüksek Lisans TezleriNevin EŞELİOĞLU-SEZGİLİ; Vasinin Görevleri ve Sorumluluğu, Çağ Üniversitesi, Haziran 2007. Adı Soyadı: Mustafa TOPALOĞLU Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1963 Ünvanı: Profesör Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1986 Y.Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1988 Doktora/S.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ÖZEL SEBETCİ

Yrd.Doç.Dr. ÖZEL SEBETCİ Yrd.Doç.Dr. ÖZEL SEBETCİ Aydın Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Pr. Eğitim Bilgileri 1991-1997 Lisans Gazi Üniversitesi 1999-2002 Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi

Detaylı

Hazırladığı Tezler Yüksek lisans tezi

Hazırladığı Tezler Yüksek lisans tezi ÖZGEÇMİŞ 1 Adı Soyadı : Dr. Serdar BİROĞUL Doğum Yeri ve Tarihi : İzmit, 10/09/1980 Yabancı Dil : İngilizce İş adresi : Muğla Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektronik-Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Cep

Detaylı

91-03-01-529 SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME (Digital Image Processing)

91-03-01-529 SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME (Digital Image Processing) 91-03-01-529 SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME (Digital Image Processing) Dersi Veren Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aybars UĞUR Ders Web Sayfası : http://yzgrafik.ege.edu.tr/~ugur 1 Amaçlar Öğrencileri Matlab gibi teknik

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) Başkent Üniversitesi/GPA:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) Başkent Üniversitesi/GPA: ÖĞR. GÖR. GİZEM ÖĞÜTÇÜ Eskişehir Yolu 20. km, Bağlıca Kampüsü, 06810, Ankara, Türkiye. Tel: +90 312 246 66 66 / 1725 ogutcu@baskent.edu.tr Doğum Tarihi: 1985 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrencisi Derece Bölüm/Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 Doç. Dr. ÖNDER KAŞKA Doğum Yılı: 1975 Yazışma Adresi : ÖZGEÇMİŞ Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/ Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 e-posta : EĞİTİM BİLGİLERİ onderkaska@osmaniye.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Duygu Çubuk 2. Doğum Tarihi: 18.09.1983 3. Ünvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Marmara Üniversitesi 2006 Yüksek Lisans Doktora 5. Akademik

Detaylı

DOÇ.DR. İSMAİL KARAKURT Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü ikarakurt@isikun.edu.tr

DOÇ.DR. İSMAİL KARAKURT Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü ikarakurt@isikun.edu.tr DOÇ.DR. İSMAİL KARAKURT Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü ikarakurt@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : İsmail KARAKURT 2. Doğum Tarihi : 1970 3. Unvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu : ÖĞRENİM DÖNEMİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Murat Yalçın Beşiktaş 2. Doğum Tarihi : 08.08.1978 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Spor Yöneticiliği Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 Adı Soyadı: Hasan VERGİL Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 İktisat Bölümü Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayten Koç Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi 1988-1992 Y. Lisans Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayten Koç Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Kadir Has Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Kadir Has Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ayşegül Ertuğrul Ayrancı 2. Doğum Tarihi : 19.07.1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Kadir Has Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Orhan Behiç Alankuş Doğum Tarihi: 01 Haziran 1955 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Yeri/Tarihi : KİLİS Merkez / Unvanı : Doktor Araştırma Görevlisi

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Yeri/Tarihi : KİLİS Merkez / Unvanı : Doktor Araştırma Görevlisi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :İPEK ATİK İletişim Bilgileri Adres : Kilis 7 Aralık Ünv. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Böl. Ofis No: B 114 Telefon İş: :0348 814 26 66 /1839 Mail

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BELGESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BELGESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BELGESİ KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ Unvanı Adı Soyadı E posta Doç. Dr. (8 Ekim 2013 tarihinde doçentliğini aldı) Devrim Tarhan dtarhan@gmail.com, devrim.tarhan@dpu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tezi: Nonlinear Dynamical State Feedback Design for Tracking and Chaotification. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tezi: Nonlinear Dynamical State Feedback Design for Tracking and Chaotification. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: SAVAŞ ŞAHİN Öğrenim Durumu: DOKTORA Tel: +90.232.3293535 / 3713 E-posta: phd.savas.sahin@gmail.com savas.sahin@ikc.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektronik

Detaylı

ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program

ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Department of Computer Engineering Undergraduate Curriculum 2015-2016 ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) - 2015 Genel Toplam Ortalama Yarıyıl Ders = [52 / 8 = 6,5] + 3 = 10 T = 126 U = 36 Toplam Saat = 162 Kredi = 260 ECTS = 260 1. YARIYIL

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı