ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Elektrik Mühendisli!i

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Elektrik Mühendisli!i"

Transkript

1 1- Adı Soyadı : Ali Okatan 2- Do#um Tarihi : 19/09/ Ünvanı : Prof. Dr. 4- Ö#renim Durumu : Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik Mühendisli!i ".T.Ü Zayıf Akım (Elektronik) Y.Lisans Elektrik Mühendisli!i ".T.Ü Zayıf Akım (Elektronik) Doktora Elektik Mühendisli!i Iowa State University, Ames,Iowa,USA Akademik Unvanlar Yardımcı Doçent : "TÜ Doçent : "TÜ, 1982 Profesör : Bahçe#ehir Üniversitesi 6- Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri : 1. Mustafa Kılınç, Selçuk Üniversitesi, Görme Engelliler için NFC Esaslı Ödeme Sistemi Tasarımı ve "malatı, Doktora, devam ediyor. 2. Üst. Osman Ocak, Hava Harp Okulu, Askeri Tesislerde Kablosuz A! Kullanımı ve Yeni Bir $ifreleme Yöntemi, Haziran Üst. $enol Hazar, Beykent Üniversitesi, Yüz Tanıma için Yeni Bir Yöntem, Haziran Hayrettin Demirci, "stanbul Teknik Üniversitesi, Sürekli Kalman Filtresi ve Bir Uygulama, Niyazi Saral, "stanbul Teknik Üniversitesi, Mikrodenetleyici ve Bilgisayar Haberle#mesi, Görkem Çetin, Bahçe#ehir Üniversitesi, Design and Implementation of a Hardware Recognation and Certification System Under Linux, Ça!atay Akpolat, Bahçe#ehir Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisli!i Yüksek Lisansı, $afak Bülbül, Bahçe#ehir Üniversitesi, Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisansı, Enver Çalı#kan, Bahçe#ehir Üniversitesi, Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisansı, Tarkan Aydın, Bahçe#ehir Üniversitesi, Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisansı,

2 11. Serkan Bingöl, Beykent Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisli!i Yüksek Lisansı, 2004 Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisli#i Tezli Yüksek Lisans Programında Yönetilen Tezler 1. Yahya Berk Morkoç, Mü#teri Ürün Takibi, Ya#ar Altunta#, Uçak Kara Kutusundan Alınan Kayıtların Yapay Sinir A!ları "le "ncelenmesi, Atınç Yılmaz, Kamera Kullanılarak Görüntü "#leme Yoluyla Gerçek Zamanlı Güvenlik Uygulaması, Özgür Ertem, "nternet Protokolü Üzerinden Ses Aktarımında Westplan Yakla#ımıyla Trafik Analizi, Orhan Eripek, VMWARE Server ile Enterprise Linux Üzerinde Redhat Oracle RAC Performans Analizi, Melih Çiçek, Araç Plakası Tanınması, "lker Fuat Alsan, SMSC Veri Ambarı Hazırlanması, Taylan Karahasan, Hastane Otomasyon Programı, Aysun Sezer, Yazılım Projelerinde Yapay Sinir A!ı Uygulaması ile Maliyet Tahmini, Serkan Kaba, Yapay Sinir A!ları ile De!erli Ka!ıt Tanıma Sistemi, Semih Tabak, ASP ile Alı#veri# Portalı, O!uz Karan, Design and Implementation of Interpreters, Murat Çatal, Content Managament System, Sabri Serkan Güllüo!lu, Rastlantısal Yapay Sinir A!larının Veri Madencili!inde Kullanılması, Emrah Uysal, Co!rafi Konumsal Analiz Sistemleri, Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Bili$im Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programında Yönetilen Tezler 1. Cem Topkaya, Uygulamalı Yönetimin Süreçlerinin Orta Büyük Ölçekli $irketlerde Uygulaması, Sevim Akdo!an, Yönetim Bilgi Sistemlerinin Bir Yönetim Aracı Olarak "ncelenmesi ve E!itim Kurumları Açısından Önemi, Vesile Mehtap Ba#el Büyükköse, Süreç Yönetimi ve Bir Uygulaması, Yusuf Vural, Kredi Kartı için YSA Uygulaması, Hülya Çelik, Web Servisleri, "lker Çiçek, Ülkemizde Adli Bili#im Laboratuarı Kurulumu ve Bili#im Suçlarıyla Mücadeleye Katkıları, Tevfik Ünal, Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları,

3 8. Mehmet Tunç Onur#anlı, YSA Yöntemi ile Kredbilite Tespiti, Nesrin Nayır, Türkiye Elektrik Sektöründe Bilgi Teknolojileri ve E-Ticaret Kullanımı, Haziran Kadir Ku#tul, Bilgi Teknolojileri E!itiminde Kalite Yönetimi, Haziran Bilal Özcan, Kurumsal Bilgi Güvenli!i ve Bilgi Teknolojileri için Kontrol Hedefleri, Haziran Mehmet Ali Sertta#, "nternet Destekli E!itim ve Bir Uygulama, Haziran 2009 Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Bili$im Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programında Yönetilen Tezler 1. Serkan Baybu!a, Simple Network Management (SNMP) ile Network Yönetimi, Ali Mutlu Korman, PHP ve PHP ile Tasarım, Hasan Hakan Günay, Araç Kiralama Yazılımı, Yusuf Emre Yancar, C Sharp Port Dinleme Uygulaması, Gökhan Atamer, Matbaa için Yeniden Yapılandırma Projesi, Dilaver Özel, E-Ticaret ve ERP Proje Süreçleri, Engin Çokgüngör, Kurumsal Kaynak Planlama (EKP) ve ERP Yazılım Seçimi, A#kın Yıldız, Yönetim Bili#im Sistemleri, Nilgün Güllüo!lu, Bili#im Teknolojilerinin E!itim Kurumlarında Kullanımları ve E!itimcilerin Rolü, Yayınlar : 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler : SCI Dergiler 1. Ch. Haciyev and A. Okatan, Innovation Approach to detect the Faults in multidimensional dynamic systems,kybernetes The International Journal of Systems&Cybernetics, vol.39, N.1-6,2010, Emerald Group Publishing Limited,ISSN: X 2. Okatan A, Mehmet Durdu,Ya#ar Becerikli,H. Engin Demiray, Multidimensional Stock Cutting Problem And A New Solution,International Journal of Innovative Computing, Information and Control, Dec. 2009, Volume: 5, Number:12 (A), pp: , ISSN Okatan A., Karlık B., Ya!mur F. D., Detection of retinopathy diseases using artificial neural network based on discrete cosine transform, Neural Network World, Volume 19, 2009, pp: , ISNN:

4 4. Okatan A, C.Hajiyev,U.Hajiyeva, Fault Detectıon In Sensor Informatıon Fusion Kalman Filter, International Journal Of Electronics And Communications, Germany, ISSN: , Vol.63, pp: , Y.Becerikli, T.M. Karan and A. Okatan, A New Fuzzy Edge Detector for Noisy Images Using Modified WFM, International Journal of Innovative Computing, Information andcontrol, ISSN , Volume:5, No:6, pp: , June 2009 C-SCI Dergiler 1. Nayir, N., Okatan, A., Nayir, A. Revealing the significance of using E-commerce in the organisations of the electric sector in Turkey, Application of Information and Communication Technologies, AICT International Conference on Digital Object Identifier: /ICAICT Publication Year: 2009, Page(s): Yagmur F. D, Karlik B, Okatan A, Automatic Recognition of Retinopathy Diseases by Using Wavelet Based Neural Network, First International Conference On The Applıcatıons Of Dıgıtal Informatıon And WebTechnologies,Vols1And2 Pages: Published: Okatan A, Hajiyev C, Hajiyeva U, Kalman Filter!nnovation Sequence Based Fault Detection in LEO Satellite Attitude Determination And Control System, 3rd International Conference On Recent Advances In Space Technologies, Vols 1 And 2 Pages: Published: Okatan A, Aydemir ME. Design and implementation of a precision accelerometer by recursive filtering for spacecraft instrumentation, 3rd International Conference On Recent Advances In Space Technologies,Vols1 and 2, Pages: Published: Okatan A, Salih A, Akpolat C, et al. Micro-controller based vehicle tracing system via use of GPS and GSM, Rast-2003: Recent Advances In Space Technologies, Proceedings, Pages: 605-Published: Okatan A, State space method for reducing phase fluctuations for the radio waves travelling through the ionosphere at 26 MHz, Rast-2003: Recent Advances In Space Technologies, Proceedings Pages: Published: Okatan A, Hajiyev C, Hajiyeva U, Kalman Filter Innovation Sequence Based Fault Detection!n Leo Satellite Attitude Determination And Control System, 3rd International Conference On Recent Advances In Space Technologies, Vols 1 and 2, Pages: , Published: Okatan A., Alparslan M.Z., 'Arrival Time Detection of P and S waves in a Seismic Waveform By Using Nurbs Approximation Curve, 3 rd International Conference on Earth Sciences and Electronics ICESE-2003, October 23-24,, ISBN: A. Okatan, M. E. Aydemir, An Applied Practical Approach For Determining Altitude From an Analog Pressure Sensor, International Conference On Intelligent Knowledge Systems, IKS-2005,6-8 July 2005, Istanbul, Turkey.pp: , ISBN

5 10. Okatan A., Akpolat Ç., Çalı#kan E., Online Vehicle Tracking by Using GPRS and GPS, Proceedings of the International Conference on Information Technology, ICIT 2004, ISBN Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : 1. Mastaneh Torkamani-Azar, Hakan Ekmekci, Ali Okatan, Comparison of spectral changes in EEG recordings of an epileptic patient before and after the VNS implantation, SiNAPSA Neuroscience Conference, Ljubljana, Slovenia, September 27-29, Nagamalai, D., Ozcan, A. Okatan A., Empirical Study of Security Threats and Countermeasures, ICCSEA-2013, Springer AISC series, vol.1, pp , (2013) 3. Okatan A, Durdu M, Becerikli Y, Demiray E, Multidimensional Stock Cutting Problem And A New Solution Approach, International Symposium on Intelligent Informatics,December 12-13, 2008,Tokai University, Kumamoto, Japan,Extended abstract, p Okatan A, Ezen Ü, Stress Drops in north Anatolian Fault Zone During the , Chapman Conference on Radiated Energy and the Physics of Earthquake Fauting, Portland, Maine, USA, June 13 15, B. Karlık, O. Karan, A. Okatan, Real Time Monitoring Odor Sensing System Using OMX-GR Sensor and Neural Network, Sinyal "#leme ve "leti#im Uygulamaları Kurultayı, Kayseri, Türkiye, Mayıs 16 18, U Konur, A. Okatan,Time Series Prediction using Recurrent Neural Network Architectures and Time Delay Neural Networks, Proceedings of the International Conference on Information Technology, ICIT 2004, ISBN p.5-8, Istanbul 7. M.Beken, A. Okatan, A study of the Phase Transitions of Organic Substances by the method of High Pressure DTA (Differential Thermal Analysis), 6th International Conference of the Balkan Physical Union, Book of Abstracts, August 2006, Istanbul, Turkey.p A Okatan, A Micro-Controller Based Accident Prevention System For the Vehicles Turning the Sharp Curves, German-Turkish University Conference And Project Marketplace on Applied Research and Innovation February 2007, conf. Cat. p.90, Germany 9. Okatan A., C. Haciyev, U. Haciyeva, Fault Detection and Isolation For Sensor Information Fusion Kalman Filter, Proceedings of European Control Conferance 2007, Kos, Greece, July 2-5, Ch. Haciyev, A. Okatan, A. Nayır, Fault Detection in Multidimensional Dynamic Systems via Innovation Approach and its Application to Nonlinear Aircraft Model, 2006 International Conference on Engineering and Mathematics,July 10-11, Bilbao,ISBN , pp:

6 11. A.Okatan, B Karlık, S Eren, Z Erenel, A Real Time Facial Nerve Paralysis Recognition, International Conference On Intelligent Knowledge Systems, IKS- 2005,6-8 July 2005, Istanbul, Turkey. Pp: , ISBN A Okatan, Statistical Analysis Of GSM Delays, ICI 2004,1ST International Conference on Informatics, September 2004, Çe#me, Turkey 13. Okatan A., D. Gökalp, Obstacle Avoidance and Fuzzy Control of a Mobile Robot, ICI 2004, 1 st International Conference on Informatics, September 2004, Çe#me, Turkey 14. Okatan A., Ç.Akpolat, and S. Senyücel, Cosine Transform for Fingerprint Recognition, International Conference on Intelligent Knowledge Systems, IKS- 2004,16-20 August 2004,Assos, Troy, Turkey 15. Okatan A. N. Ayano!lu, and S. Senyücel, Voice Recognition by Cepstrum Method, International Conference on Intelligent Knowledge Systems,IKS- 2004,16-20 August 2004,Assos, Troy, Turkey 16. E. $ekercan and Okatan A., Quality Control System with Image processing, International Conference on, Troy, Turkey Intelligent Knowledge Systems, IKS- 2004,16-20 August 2004, Assos 17. G. Albayrak, Okatan A.,and Ç. Akpolat, Palmprint Verification by Using Cosine Vector, International Conference on Intelligent Knowledge Systems,IKS- 2004,16-20 August 2004, Assos, Troy, Turkey 18. Okatan A., A. Öcal, Ç. Akpolat, $. Bülbül, and S. Uzun, Microcontroller Based Remote Controlled Lottery Machine, International Conference on Intelligent Knowledge Systems, IKS-2004,16-20 August 2004,Assos, Troy, Turkey 19. G. Arslan and Okatan A., Microcontroller and GSM Based Remote Human Body Logger, International Conference on Intelligent Knowledge Systems, IKS-2004, August 2004, Assos, Troy, Turkey 20. A. Bekta# and Okatan A., Error Analysis of Microcontroller Based Ultrasonıc Range Finder, International Conference on Troy, Turkey Intelligent Knowledge Systems, IKS-2004,16-20 August 2004, Assos 21. Okatan A., ''Control of Robot Car Through WEB The 2 nd IFAC TT-WS on Automatic Systems for Building Infrastructure in Developing Countries, May, 2001, Rep. of Macedonia G. M. Dimirovski, A.T. Dinibutun, T.J. Tanevaska, 22. G.M.Dimirovski, A. T. Dinibutun, D. J.Tanevska, A. Okatan, S. Akyokus, ''Intelligent Manufacturing Systems;Intelligent Protocols for Communication within FMS '' 10 th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing INCOM 2001,20-22 September, 2001, Vienna, Austria. 23. Okatan A, Smart Vacuum Cleaner Based on Motorola Flash Microcontroller '', The 2 nd IFAC TT-WS on Automatic Systems for Building Infrastructure in Developing Countries, May, 2001, Rep. of Macedonia, 24. Y. W. Jing, G. M. Dimirovski, J. Zhao, A. Okatan and M. J. Stankovski, 'System Decompization with Similarity Hierarchical Structure'', The 2 nd Int. Conference on Electrical and Electronics Engineering, ELECO 2001, 7-11 November 2001, Bursa, Turkey. pp 213 6

7 25. A. Okatan, A. Salih, K. Çelik Micro-Controller Based Vehicle Tracking System vis use of GPS and GSM, Int. Logistic Congress, June 30- July 1, 2003, Istanbul, Turkey.pp Okatan and $. Bülbül, Optical Size Control System of Exruded Products The 3 rd Int. Con. On Electrical and Electronics Engineering, ELECO-03, 3-7 December 2003, Bursa-Turkey. 27. A. Okatan and O. Bay, ''Home and Factory Automation The 3 rd Int. Con. On Electrical andelectronics Engineering, ELECO-03, 3-7 December 2003, Bursa- Turkey. 28. A. Okatan, ''Statistical Analysis of Internet delays ICSP 2003, International Conferance on Signal Processing, September 2003, Çanakkale,Türkiye 29. Okatan A., M. Z. Alparslan, ''Arrival Time Detection of P and S waves in a Seismic Waveform ICSP 2003, International Conferance on Signal Processing, September, 2003, Çanakkale, Türkiye. 30. Okatan A., S. Arıku#u, 'Image Processing for the Cerebral Facial Palsy ICSP 2003, International Conferance on Signal Processing, September, 2003, Çanakkale, Türkiye 31. Okatan A., Dimirovski G., Fuzzy Navigation and Control of A Non-Holonomic Vacuum Cleaner, 10 th Mediterranean Conference on Control and Automation MED 2002, Lisbon, Portugal, July 9-12, Okatan A., Motion Control via Telecommunication Networks: random Time Delays and A Simple Stability Design, 3 rd IFAC Workshop on Automatic Systems for Building the Infrastructure in Developing Countries (DECOM-TT3) 2003, Istanbul 33. A. Okatan, Spectrum and statistical properties of the ionospheric phase scintillations at 26 MHz,National Radio Science Meeting by USNC/URSI,6-9 November 1978, Boulder, Colorado 7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : 1. A. Okatan, International Conference On Intelligent Knowledge Systems, IKS- 2005, 6-8 July 2005, Istanbul, Turkey. Editör 2. A. Okatan, Proceedings of the International Conference on Information Technology, ICIT 2004, ISBN , Editör 3. A. Okatan, Proceedings of the International Conference on Signal Processing, ICSP 2004, ISBN , Editör 4. A. Okatan, Proceedings of the International Conference on Computational Intelligence, ICCI 2004, ISBN , Editor 5. A. Okatan and G. M. Dimirovski, Motion control via telecommunication networks: Random delays and simple stability design., In: Automatic Systems for Building the Infrastructure in Developing Countries (G. M. Dimirovski and Y. Istefanopulos (Eds)), pp Elsevier Science Ltd, Oxford, UK, (ISBN ) 7

8 6. M. Dimirovski, A.T. Dinibutun, T.J. Tanevaska, A. Okatan, S. Akyokus ''Intelligent Manufacturing Systems;Intelligent Protocols for Communication within FMS '', Information Control Problems in Manufacturing, Pergamon Elsevier Science Book : Edited by P. Kopacek, G. Morel, M.B. Zaremba, ISBN: , Year: A. Okatan, ''Control of a Robot Car Through Web, Systems for Building Infrastructure in Developing Countries, Pergamon Elsevier Science, publication date May 2004, Oxford, Book, ISBN : , pp: , A. Okatan and J. P. Basart, ''Reduction of Phase Noise in Interferometry with State Space Analysis, Image Formation from Coherent Functions in Astronomy Proceedings of IAU Colloqium No.49 on the Formation of Images from Spatial Coherance Functions in Astronomy, D. Reidel Pub. Company, Dordrecht, Holland, Vol: 76, pp: , Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler : 1. Okatan A. Akıllı Binalar, Journal of Energy Technologies and H.V.A.C. Systems, June 2006, pp: , ISSN Okatan A. Smart Vacuum Cleaner Base on Motorola Flash Micro-Controller, Istanbul Üniversitesi Elektrik-Elektronik Dergisi Sayı:3, Okatan A., Deprem Kestirimi için WEB Tabanlı Çoklu Bilgi!leti"im Sistemi, Istanbul Üniversitesi Elektrik-Elektronik Dergisi Sayı:3, Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler : 1. Rifat Çölkesen Ali Okatan, Disklerde Kullanılmak Uzere Bir Yeni Nesil FAT Sistemi AB 2009 Bili#im Konferansı, $ubat 2009, Harran Üniversitesi, Urfa, Türkiye 2. Rifat Çölkesen Ali Okatan, Hulusi Ö!ütçüler, BirAdaletliSınav Yerle stirimalgoritması Tasarımı, AB 2009 Bili#im Konferansı, $ubat 2009, Harran Üniversitesi, Urfa, Türkiye 3. Volkan Adıgüzel, Ali Okatan, Ali Volkan Atlı, Medikal Tabletler Üzerindeki Kırılmaların Bilgisayarla Görü ve Yapay Sinir A!ları "le Tespit Edilmesi, S"U "lker Çiçek, Ali Okatan, Ülkemizde Adli Bili#im Laboratuarı Kurulumu ve Bili#im Suçlarıyla Mücadeleye Katkıları, A! ve Bilgi Güvenli!i Sempozyumu Mayıs 2008, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti / Girne 5. Ali Okatan, Ça!atay Akpolat, Kemal Yıldırım, Co!rafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Entegre Do!algaz Bilgi Yönetim Sistemi Analizi, 2. Bili#im Kongresi 2008, "stanbul Ahmet Nayır, Ali Okatan, Proje Merkezli Mühendislik E!itimi, Elektrik- Elektronik ve Bilgisayar Mühendislikleri E!itimi 2. Ulusal Sempozyumu, Samsun, Türkiye, Mayıs 25 27,

9 7. Umut Konur, Ali Okatan, Yinelenen Sinir A!ı Mimarileri Ve Zaman Gecikmeli Sinir A!lari Kullanarak Zaman Serisi Öngörüsü, Eleco 2004 Elektrik-Elektronik- Bilgisayar Mühendisli!i Sempozyumu,Bildiri kitabı, ISBN , pp A.Okatan, T.Yılmaz, Kasım 2002 Seçimleri Öncesi ve Sonrasında Türkiye Ekonomisinde Borsa Endeksi ve Döviz Kuru Arasındaki Dinamikler: Çift De!i#kenli Nedensellik Ara#tırması, 11. Ulusal Finans Sempozyumu, Ekim 2007 Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye, ISBN: V.Adıgüzel, A. Okatan, A.V.Atlı, Vektör Kuantalama Yöntemi ve Farklı "mgelerde Sonuçları, EMO "leti#im Teknolojileri Ulusal Sempozyumu, Ekim 2007, Çukurova Üniversitesi p: A.Okatan, Ça!atay Akpolat Mikrodenetleyici Tabanlı Uzaktan (GSM, GPS ) Hasta Takip Sistemi ASYU-INISTA, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, pp: , Haziran 2004 "stanbul 7.6 Di#er Yayınlar : Ulusal Kitaplar 1. Ali Okatan, Editör, Elektronik Mühendisli#ine Giri", Papatya Yayınevi, 2009, ISBN: Ali Okatan, Bölüm yazarlı!ı, Bilgisayar Mühendisli#ine Giri", Papatya Yayınevi, 2007, ISBN: Ali Okatan, Bölüm Yazarlı!ı, Introduction to Computer Engineering, March 2013, PapatyaYayıncılık, ISBN: Ali Okatan, Computer Hardware, Pusula Yayıncılık, "stanbul, 2004, ISBN: Raporlar 1. Ayse Kiper, Ali Okatan, Altay Güvenir, Ali Yazici, Behçet Envarli, Esref Adali, Fuat Ince, Levent Akin, Ümit Karakas, Tuncer Üney,Vedat Coskun, Sebnem Baydere, Bilisim Lisans Programlari Çalismasi 2005, Bilgisayar Mühendisligi Bölüm Baskanlari Toplantisi, Nisan 2005, Dogu Akdeniz Üniversitesi, Gazimagosa, Kibris, Bilgisayar Mühendisligi Bölüm Baskanlari Toplantisi, Kasim 2005, Haliç Üniversitesi, Istanbul, Editör: Ali Okatan Di#er Dergilerde Yayınlanan Makaleler 1. Okatan A, Yeni Bir Kaza Önleme Sistemi, Polis Dergisi, Cumhuriyet in 80. Yılına Arma!an, "stanbul Sayı: 36.pp 644. Temmuz A!ustos-Eylül Çiçek "., Okatan A., Ülkemizde Adli Bili"im Laboratuarı Kurulumu ve Bili"im Suçlarıyla Mücadeleye Katkıları, Ankara Barosu Bili#im ve Hukuk Dergisi, Sayı:6, pp:

10 8- Projeler: 1. SANTEZ, STZ , Beton Test Makinası Tasarımı ve!malatı, Bitti. 2. SANTEZ, STZ , 1800 Tonluk Yatay Hidrolik Ekstrüzyon Presinin Tasarımı ve Geli"tirilmesi, devam ediyor 3. TUBITAK-TEYDEB, 28056, Bor Nitrür Bazlı Nano Kompozit Malzemelerin Sentezi, Polimerle"tirilmesi ve Yüzey Kaplamalarında Kullanılması, , Danı"man, ba#vuruldu. 4. NNT A.$. ve Karatay Üniversitesi Ortak Projesi, 4. Hekzagonal BN(Boron Nitrade) kristalleri Kullanılarak Üretilen Akrilik Malzemenin Elektromanyetik Dalga Geçirgenli#inin!ncelenmesi, BTK (Bili#im Teknolojileri Kurumu) Test Raporları alındı, 2012, Bitti. Üniversite Projeleri 1. Kara kutu ve Araç Takip Projesi, 2003, Bahçe#ehir Üniversitesi 2. Uzaktan Sa#lık!zleme Projesi, 2003, Bahçe#ehir Üniversitesi 3. Resim!"leme ile Kalite Kontrolü Projesi, 2004, Bahçe#ehir Üniversitesi 4. HP-DTA (High Pressure Differential Termal Analysis), 2006, Ali Okatan, Murat Beken, Haliç Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi 5. Viraj Hızı Algılama Sistemi, 2007, Haliç Üniversitesi Projelerle ilgili bildiri ve makaleler yukarıda verilmi"tir. 9-!dari Görevler : 1. KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kurucu Dekanı, KTO Karatay Üniversitesi Rektör Danı#manı, Haliç Üniversitesi Bilgisayar Mühedisli!i Bölüm Ba#kanlı!ı, Haliç Üniversitesi Dekan Yardımcılı!ı, Haliç Üniversitesi Sürekli E!itim Merkezi (HÜSEM)Müdürlü!ü, Haliç Üniversitesi Sürekli E!itim Merkezi (HÜSEM) Müdür Yardımcılı!ı, Bahçe#ehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli!i Bölüm Ba#kanı, Bahçe#ehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli!i ve Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programları Koordinatörü, Bahçe#ehir Üniversitesi Laboratuvarlar Koordinatörü, 2 yıl 10

11 10- Bilimsel Kurulu$lara Üyelikler : 1. CERN-ALICE Kolaborasyonu Üyeli!i, 2. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 3. IEEE International Electrical- Electronics Engineering Society 4. %& North American Scientific Society 11- Ödüller : 1. M.E.B. Yurtdı#ı Doktora Bursu (A.B.D) 2. Motorola Embedded Design Ödülü 12- Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler Akademik Yıl Dönem Dersin Adı (Lisans ve Lisansüstü) Haftalık saat Teorik Uygulama Ö#renci Sayısı Güz Differential Equations !lkbahar Control Engineering Computer Networks Calculus Güz Electromagnetic Waves !lkbahar Computer Graphics Electrical Power Distribution Konferans Düzenleme Ve Bilim Kurulu Üyelikleri 1. Third International Conference on Computational Science, Engineering and Information Technology (CCSEIT-2013), Konya, Turkey, The International Conference on Information and Communications Systems (ICICS2009), Amman, Jordan 3. Rast 2008, International Conference On Recent Advances In Space Technologies, 4. A! ve Bilgi Güvenli!i Sempozyumu Mayıs 2008, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Girne 5. International Conference on Informatics, September 2004, Çe#me, Turkey 6. International Conference on Intelligent Knowledge Systems,IKS-2004,16-20 August 2004, Assos, Troy, Turkey 7. Rast 2003, International Conference On Recent Advances In Space Technologies, 8. Rast 2004, International Conference On Recent Advances In Space Technologies, 11

12 9. Rast 2005, International Conference On Recent Advances In Space Technologies, 10. Rast 2006, International Conference On Recent Advances In Space Technologies, 11. Rast 2007, International Conference On Recent Advances In Space Technologies, 12. International Workshop on Small Satellites, New Missions and New Technologies SSW 2008, 13. Rast 2008, International Conference On Recent Advances In Space Technologies, 14. ICIT 2004, International Conference on Information Technology,Turkey 15. ICSP 2004, International Conference on Signal Processing, Turkey 16. ICCI 2004, International Conference on Computational Intelligence, Turkey 17. IKS-2005, International Conference On Intelligent Knowledge Systems, 6-8 July 2005, Istanbul, Turkey 14- Jüri Üyelikleri Doktora University of Karachi: 4 Adet "TÜ : 4 adet Kocaeli Üniversitesi: 3 adet Selçuk Üniversitesi: 1 adet Yüksek Lisans "TÜ, Bahçe#ehir Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, Beykent Üniversitesi nde çoksayıda jüri üyeli!i Önemli sayıda Doçentlik ve Profesörlük Jüri Üyelikleri 15- Dergi Hakemli#i 1- Physica A 2- Istanbul Üniversitesi Elektrik-Elektronik Dergisi 3- Turkish Journal of Electrical and Electrical Engineering (TUB"TAK) 4- Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri dergisi 5- Beykent Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 6- Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Dergisi 12

13 16- Medeni Durum Evli ve iki çocuk babasıdır 17-!leti$im Bilgileri Ev Adres: Enver Pa#a Cad. Açelya Evleri E31 Blok D. 3, Esenkent, Esenyurt, "stanbul Ev Tel: Faks: Cep Tel: E-Posta: 13

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 09/09/2015 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Halis ALTUN Doğum Tarihi : 04 Şubat 1968 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektronik ve Haberleşme Yıldız Üniversitesi 1991

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. 1983 Computer Science

Derece Alan Üniversite Yıl. 1983 Computer Science 1. Adı Soyadı : Refik SAMET 2. Doğum Tarihi : 18 Nisan 1960 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Lisans Y.Lisans birleşik CV Derece Alan Üniversite Yıl Informatics and 1983 Computer Science National

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Hasan DİNÇER 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı : Prof. Dr 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Hasan DİNÇER 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı : Prof. Dr 4. Öğrenim Durumu : 1. Adı Soyadı : Hasan DİNÇER 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı : Prof. Dr 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektronik ve Hab Müh. İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 Y. Lisans Elektronik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : H. İbrahim OKUMUŞ 2. Doğum Tarihi : 25 Kasım 1963 3. Doğum Yeri : Çayeli / RİZE 4. Unvanı : Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : H. İbrahim OKUMUŞ 2. Doğum Tarihi : 25 Kasım 1963 3. Doğum Yeri : Çayeli / RİZE 4. Unvanı : Yardımcı Doçent 1. Adı Soyadı : H. İbrahim OKUMUŞ 2. Doğum Tarihi : 25 Kasım 1963 3. Doğum Yeri : Çayeli / RİZE 4. Unvanı : Yardımcı Doçent 5. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektronik

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Yılmaz Çamurcu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : @fsm.edu.tr 2. Doğum - Tarihi :

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 29.10.2009 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Halis ALTUN Doğum Tarihi : 04 Şubat 1968 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektronik ve Haberleşme Yıldız Üniversitesi 1991

Detaylı

Doç. Dr. Sezai TAŞKIN

Doç. Dr. Sezai TAŞKIN Doç. Dr. Sezai TAŞKIN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Marmara Üniversitesi Elektrik Eğitimi / Enerji Tesisleri Dalı 99-999 Y. Lisans Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora 1. Adı Soyadı: Yıldıray YALMAN ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 1982 3. Unvanı: Doç. Dr. Tel: (312) 551 5437 yyalman@turgutozal.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Elektronik ve Bilgisayar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Elektronik-Bilgisayar Sist.Eğt. Gazi Üniversitesi 1996. Yüksek Lisans Bilgisayar Sistemleri Abd Gazi Üniversitesi FBE 1999

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Elektronik-Bilgisayar Sist.Eğt. Gazi Üniversitesi 1996. Yüksek Lisans Bilgisayar Sistemleri Abd Gazi Üniversitesi FBE 1999 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Baha ŞEN 2. Doğum Tarihi : 20.05.1974 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektronik-Bilgisayar Sist.Eğt. Gazi Üniversitesi 1996 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Müh. ABD

ÖZGEÇMİŞ. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Müh. ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefer KURNAZ 2. Doğum Tarihi : 19 Nisan 1956 3. Ünvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektronik Mühendisliği Hava Harp Okulu 1978 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. ABDÜL HALİM ZAİM

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. ABDÜL HALİM ZAİM ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. ABDÜL HALİM ZAİM EĞİTİM BİLGİLERİ Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Öğrenim Alanı Derece Mezuniyet Yılı North Carolina Electrical and Computer ABD Electrical Engineering Doktora 2001 State

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Elektronik-Bilgisayar Sist. Abd Gazi Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Elektronik-Bilgisayar Sist. Abd Gazi Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Baha ŞEN 2. Doğum Tarihi : 20.05.1974 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektronik-Bilgisayar Sist. Abd Gazi Üniversitesi 1996 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan ASĠLTÜRK Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Erciyes Üniversitesi 1997 Y. Lisans Makine Mühendisliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Banu (Öntürk) DİRİ Doğum Tarihi: 11 Şubat 1966 e-mail : banu@ce.yildiz.edu.tr Medeni Hali : Evli Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Ümit Güz Doğum Tarihi : 17 06 1971 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora/S.Yeterlik/ İstanbul Üniversitesi Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Çalıştığı Kurumlar ve Akademik Unvanlar:

ÖZGEÇMİŞ. 5. Çalıştığı Kurumlar ve Akademik Unvanlar: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet BAYRAK ( Prof. Dr.) 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Konya, 23.02.1942 3. Medeni Hali : Evli, İki çocuk babası 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektronik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: OKAN ÖZGÖNENEL Doğum Tarihi: 28 KASIM 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik Eğitimi Marmara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

4.4. ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Elektrik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi 2000. Y. Lisans Elektrik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi 2004

4.4. ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Elektrik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi 2000. Y. Lisans Elektrik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi 2004 4.4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mevlüt KARAÇOR 2. Doğum Tarihi: 26.10.1977 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi 2000 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Prof. Dr. Servet BAYRAM E-Mail: servet.bayram@yeditepe.edu.tr Kişisel Web: www.servetbayram.com 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kablosuz Haberleşme Sezim ve Kestirim Bilişim Kuramı İstatistiksel İşaret İşleme Uyarlanır İşaret İşleme Bilişsel Radyo

ÖZGEÇMİŞ. Kablosuz Haberleşme Sezim ve Kestirim Bilişim Kuramı İstatistiksel İşaret İşleme Uyarlanır İşaret İşleme Bilişsel Radyo 1. Adı Soyadı : Ali ÖZEN ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kuzey Çevre Yolu Kocasinan

Detaylı

Intelligent Agents based Simulation using JACK Development Environment. Yazılım Kusur Kestirimi Probleminde Yapay Bağışıklık Sistemlerinin Uygulanması

Intelligent Agents based Simulation using JACK Development Environment. Yazılım Kusur Kestirimi Probleminde Yapay Bağışıklık Sistemlerinin Uygulanması ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Çağatay ÇATAL Doğum Tarihi: 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar Mühendisliği ĐTÜ (Đstanbul Teknik Üniversitesi) 2002 Y. Lisans Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Arş.Gör. Elektrik Elektronik Mühendisliği Bilkent Üniversitesi 1990 1992. Arş.Gör. Department of Biomedical University of Southern 1992 1998

ÖZGEÇMİŞ. Arş.Gör. Elektrik Elektronik Mühendisliği Bilkent Üniversitesi 1990 1992. Arş.Gör. Department of Biomedical University of Southern 1992 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Musa Hakan ASYALI 2. Doğum Tarihi : 10 Şubat 1969 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik Elektronik Mühendisliği Bilkent Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Metin KESLER Unvanı: Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ Eposta: Telefon: 0 228 214 15 57 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim Fak. / Elektrik Kocaeli Üniversitesi 2000 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Diller Okuma Konuşma Yazma İngilizce iyi iyi iyi

ÖZGEÇMİŞ. Diller Okuma Konuşma Yazma İngilizce iyi iyi iyi 1/13 ÖZGEÇMİŞ 1. Soyadı : BÜLBÜL 2. Adı : Halil İbrahim 3. Milliyeti : T.C. 4. Eğitim : Tarih (Ay/Yıl) Kurum Alınan Derce Şubat 2014 -- Gazi Eğitim Fakültesi Profesörlük Ekim 2008 -- Üniversitelerarası

Detaylı

Doç.Dr. Ahmet TEKE ÇALIŞMA ALANLARI

Doç.Dr. Ahmet TEKE ÇALIŞMA ALANLARI Doç.Dr. Ahmet TEKE Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Balcalı-Sarıçam/ADANA E-posta: ahmetteke@cu.edu.tr Telefon: +90 322 3386868, Faks: +90 322

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Çetin KURNAZ Doğum Tarihi: 1 Ekim 1978 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1999

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997).

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997). ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Demet BAYRAKTAR 2. İletişim Bilgileri Adres E.posta : Süleyman Şah Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü 34864 Kartal-İSTANBUL : dbayraktar@ssu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Mete Eminağaoğlu 2. Doğum Tarihi: Aralık 1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hüseyin CANBOLAT Doğum Tarihi: 12 Aralık 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektronik Müh. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı