BOSAD ÇALIŞMA DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ÖZET DEĞERLENDİRME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOSAD 2011-2012 ÇALIŞMA DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ÖZET DEĞERLENDİRME"

Transkript

1 BOSAD ÇALIŞMA DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ÖZET DEĞERLENDİRME Bosad ın VI. Olağan Genel Kurulu nun Değerli Üyeleri Kıymetli misafirlerimiz Boya ve hammadde sanayimizin Tek kurumsal Meslek Örgütü Bosad olarak, VI. Olağan Genel Kurulumuzu sizlerin değerli katılımlarıyla gerçekleştirmekteyiz. Değerli sektör kuruluş temsilcilerimiz olarak Yönetim Kurulumuz adına katılımınızdan dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyoruz. Sektör Örgütümüz Bosad (Boya Sanayicileri Derneği), üyelerimizin maddi ve manevi her türlü desteği ile bu dönem 10 çalışma yılını geride bırakarak, Türk boya ve hammadde sanayinin ulusal ve uluslararası platformdaki tek uzman temsilcisi özelliği ile çalışmalarını geniş ölçekli olarak sürdürmektedir yılının Temmuz ayında kuruluş sürecini tamamlayan sektör kuruluşumuzun bu yıl 10. Çalışma yılını yapacağımız anlamlı bir toplantıyla sizlerle beraber paylaşacağız. 10 yıllık bir çalışma dönemi Boya ve Hammadde sektörümüzün çok yönlü gelişim süreciyle beraber ele alındığında bugün Boya ve Hammadde sanayimiz beklentilerin üzerinde bir gelişim sürecini yaşamakta ve kimya sektörümüz içinde gelişmeye açık anlamlı bir alt sektör olarak ayrıcalıklı bir konuma taşınmış bulunmaktadır. Bosad ın dönemi çalışmalarını sizlere özet olarak sunarken, önümüzdeki çalışma döneminde de oluşturduğumuz işbirliği zemini ve anlayışı içinde sektörel başarılarımızın devamını dilemekteyiz. Bosad, geride bıraktığımız son 2 yıllık çalışma dönemi içinde, kuruluşundan bu yana mesleki ve sektörel bazlı en aktif dönemlerinden birini yaşamıştır. Değerli üyelerimizin de katkıları ile sektörümüzün her alandaki gelişmesine önemli kazanımlar sağlandığı görülmektedir. Türkiye ekonomisi ve sanayisi içinde giderek artan önemli bir potansiyele sahip olan Boya ve Hammadde sanayimiz, özellikle son dönemde yapılan mesleki çalışmalar sonucunda ekonomik ve ticari gelişimini önemli ölçüde arttırarak Ana Kimya Sanayi içinde ayrıcalıklı bir sektörel konuma gelmiş bulunmaktadır. Türk Boya ve Hammadde sektörünün Tek Meslek Örgütü olarak 2003 yılında kurulmuş olan Bosad, kuruluş sürecinin bu yıl 10. Yılını tamamlamış olacaktır. Bugün ulaştığı 90 a yakın sektör üyesiyle, boya ve hammadde sanayimizin kayıtlı ekonomik alanı içinde %85 gibi çok büyük bir mesleki temsil gücüne sahip olmuştur. Kısa bir çalışma dönemi içinde sağlanan bu başarıda siz değerli üyelerimizin katkısı tartışılmaz boyuttadır. Geride bıraktığımız çalışma döneminde, Meslek Örgütümüz Bosad, ulusal ve uluslararası alanlarda Türkiye de, kendi alanındaki en büyük STK (Sivil Toplum Kuruluşu) olarak sektörümüzün güncel ve yapısal sorunlarına çözüm bulma çalışmalarını etkinlikle sürdürmüştür. Bu alanda ayrıca, Türk boya ve hammadde sektörünün tek temsilcisi olarak,

2 Avrupa Boyacılar Birliği (CEPE) de de Gözlemci Üyesi olarak 2007 yılından bu yana Avrupa Birliği ölçeğinde mesleki temsilini sürdürmektedir. Bosad sektörümüzün bugün mevcut yapısı ile temel mesleki sorunlarına çözüm bulmak amacı ile bünyesinde oluşturduğu etkin organizasyon yapısıyla, eşdeğer sektör kuruluşlarına örnek olma özelliğini de taşımaktadır. Bosad mesleki organizasyon yapısı, üyelerimizin çok yönlü teknik bilgi ve katkıları ile demokratik bir temsil ve icra gücüyle oluşmuş bulunmaktadır. Bu alanda son iki yıllık çalışma döneminde, boya ve hammadde sektörümüzün başta kamu kurum ve kuruluşları ile olan bürokratik sorun çözümlerinde son derece etkili çalışmalar yapılmış ve elde ettiği kazanımlarla da Bosad üyelerinin kamusal alanlardaki mesleki etkinliğini ve sektörel temsil değerini önemli ölçüde arttırmıştır. Bugünkü mevcut organizasyon yapımız içinde, çok çeşitli alanlarda üyelerimizin ve sektörümüzün sorunlarını çözmek amacıyla 20 i aşkın teknik ve mesleki çerçevede, sektörel talepler ile oluşturulmuş Çalışma Gruplarımız ile çok yönlü sektörel ve mesleki aktif çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bosad, mesleki ve sektörel alanlarda yaptığı çalışmalar ile boya ve hammadde sektörümüzde ortak sektör görüşü oluşturma ve ilgili yetkili alanlara sunmada, dönemsel etkinlik açısından, her kesimin kabul ettiği bir başarı ölçüsünü ortaya koymuş bulunmaktadır. Bosad genel çalışma gruplarımızda siz değerli üyelerimizin her sektörel alandaki teknik uzmanlarının katkıları ve bu çerçevede 150 kişiyi aşan katılımları, her türlü takdirin ötesinde bir çalışma başarısıdır. Boya ve hammadde sektörümüzün ekonomik ve ticari büyüklüğünün giderek ekonomik yapımız içinde artması ve önem kazanması dikkate alınarak, Bosad a üye olan kuruluşların sayısal ve ekonomik temsil gücünü, siz değerli üyelerimizin de katkılarıyla çok daha yüksek bir seviyeye getirmek hedefini, sizlerle beraber paylaşmak istiyoruz. Bosad ın geride bıraktığımız son 2 yıllık çalışma döneminde mesleki organizasyon yapımız altında 400 e yakın sektörel tabanlı toplantı düzenlenmiş olup, bu toplantıların her birine ortalama 20 e yakın teknik ve mesleki uzmanlarımızın katılımları sağlanmıştır. Bu alandaki çalışmalarda toplamda son iki yılda Bosad organizasyonu altında mesleki teknik uzmanlarımızın sayısal katılımları kişiyi aşmıştır. İlgili sektörel toplantıların önemli bir kısmı sorunlarımız ve çözümleri alanlarında gerçekleşirken, mesleki proje yoğunluklu çalışmalar da genel faaliyetlerimiz içinde önemli bir alan oluşturmaktadır. Bosad sektörel çalışmaları çerçevesinde ayrıca ortak sektörel tabanlı toplantılara teknik alanlarda da geniş ölçekli Bosad uzman katılımı sağlanmış ve diğer sektörel STK ile mesleki işbirliği sürecine destek verilmiş bulunmaktadır. Bosad VI. Olağan Genel Kurul unun değerli üyeleri; sektörümüzün yaşadığı mesleki sorunlara duyarlı ve çözüm oluşturucu bir STK olarak her zaman katkıda bulunmak temel çalışma prensibimizdir. Geçen iki yıllık çalışma döneminde ayrıca oluşturulan sektörel projeler ile boya ve hammadde sektörümüzün ulusal tanıtımı, sosyal sorumluluğu ve bölgesel

3 temsil gücünü ortaya çıkaran çok yönlü proje ve girişimler, sizlerin de bildiği üzere, Bosad çalışmalarının içinde önemli yer almıştır. Geride bıraktığımız son iki yıllık çalışma döneminde sektörümüzün ulusal ve uluslararası tanıtım alanları başta olmak üzere ulusal boya bilinci ve tüketimi arttırmaya yönelik çeşitli çalışmalar devam etmiş, sektörümüzün ekonomik ve ticari yapısını içeren sektörel verilerimizin oluşturulmasında önemli çalışmalar, gerçekleştirilmiştir. Bosad ın genel çalışmalarının kamuoyunda yer alması bazında yapılan PR ve tanıtım çalışmaları ise geçen dönemimiz içinde sürdürülmüş, Türk boya ve hammadde sanayinin sektörel gücü ve önemi, toplumsal ve sosyal açıdan ilgili alanlara yansıtılmıştır. Bosad ın VI. Olağan Genel Kurulu nun değerli üyelerine sunduğumuz bu kısa özet çalışmalar, Boya ve Hammadde Sanayimizin son dönemdeki gelişimine katkı sağlayarak, sektörümüzün ekonomik ve ticari büyüklüğünün ulusal ve uluslararası bazda arttırılmasına, bölgesel bazlı bir Boya ve Hammadde sanayi ve dış ticareti oluşumuna destek vermek amacıyla yapılan mesleki çalışmaları içermektedir. Değerli üyelerimiz, önümüzdeki; yeni çalışma dönemi, sektörümüz ve Bosad açısından çok daha önem taşıyan gelişmeleri içeren bir çalışma dönemi olma özelliğini taşıyacaktır. Bu dönemde AB entegrasyonu yanında, ulusal mevzuatın giderek artan önemi ve yükümlülükleri sektör kuruluşlarımızı ve bu bağlamda üretim yapısını önemli oranda etkileyecektir. Ayrıca çevre ve insan sağlığı kriterleri dikkate alınarak üretim ve dış ticaret bağlantılı uluslararası yaptırımlar başta olmak üzere, sektörel entegrasyonumuzu ve gelişimini etkileyecek yapısal ve teknik yeni gelişmeler ile karşı karşıya kalacağımızı, sizlere önemle belirtmek isteriz. Bu açıdan Bosad ın sektörel konumu ve görevi giderek artmakta ve önem kazanmaktadır. Sektör üyelerimiz olarak bu yeni dönemi ve gelişmeleri mesleki açıdan değerlendirmek ve belli ölçekte yönetmek temel çalışma önceliklerimizden olacaktır yeni çalışma döneminde Bosad olarak siz değerli üyelerimizin de katkıları ile sektörel yapılanma ve değişim sürecini, en doğru ve en az maliyet ile gerçekleştirmek yükümlülüğünde olduğumuzu sizlere bir kere daha hatırlatmak isteriz. Bosad ın VI. Olağan Genel Kurul üyelerine, değerli misafirlerimize, Bosad ın mesleki ve kurumsal yapısına verdiğiniz her türlü destek için en içten teşekkürlerimizi sunmayı görev bilmekteyiz. Saygılarımızla. Boya Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu

4 BOSAD DÖNEMİ GENEL ÇALIŞMALARI BOSAD IN BÜROKRATİK KESİM İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI Bosad, boya ve hammadde sektörümüzün uzun yıllardır eksikliğini duyduğu, geniş boyutta sektöre yönelik yapılan bürokratik faaliyetlerinde, etkin ve verimli sonuçlar aldığımız çalışma dönemini geride bırakmış bulunmaktadır. Bosad ın bürokratik alandaki dönemsel yoğunluktaki temasları, başta Yönetim Kurulu üyelerimiz olmak üzere Genel Sekreterlik koordinasyonunda her alandaki teknik uzmanlarımızın geniş katılımı ve katkısı ile sürdürülmüştür. Boya ve Hammadde sanayimizin yaşadığı güncel ve yapısal sorunlara yönelik sektörel/ mesleki girişimlerimiz bu çalışma döneminde de yoğunlukla devam etmiştir. Sektörümüzün bünyesinde gelişen temel sorunlarımızın çözümüne yönelik kamu kurum ve kuruluşları nezdinde yapılan çok yönlü girişim ve temaslar, düzenlenen Bosad Teknik Çalışma Heyetleri vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan temaslar sektörümüzün sorunlarının oluştuğu ve acil çözüm bekleyen konularda üst düzey devlet kurum ve kuruluşları ile geniş boyutlu olarak bürokratik kesimler ile bu çalışma dönemi içinde sürdürülmüştür. Bosad ın bürokratik temas alanları; T.C. Başbakanlık ve ilgili birimleri, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, o İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ve ilgili birimleri, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumu ilgili birimleri, o İkim Değişikliği ve Hava Yönetimi Daire Başkanlığı o Kimyasallar Yönetimi Daire Başkanlığı o Atık Yönetimi Daire Başkanlığı o Su ve Toprak Yönetimi Daire Başkanlığı o Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, o Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı, o Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı T.C. Ekonomi Bakanlığı ve ilgili birimleri, o İhracat Genel Müdürlüğü o İthalat Genel Müdürlüğü o Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü o Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü, o Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili birimleri, o Gümrükler Genel Müdürlüğü

5 T.C. Maliye Bakanlığı ilgili birimleri, o Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı o Vergi Konseyi o Gelir İdaresi Başkanlığı o Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı / Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve ilgili birimleri, o İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü o Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü o Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı o Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Başkanlığı T.C. Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili birimleri, o Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü o Sanayi Genel Müdürlüğü o Strateji Geliştirme Başkanlığı o Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve ilgili birimleri o Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. Kalkınma Bakanlığı, EPDK ve ilgili birimleri, Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı ve ilgili birimleri o Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı o Uluslararası Standartlar Müdürlüğü o TSE-Kimya İhtisas Grubu o Boyalar ve Vernikler Ayna Komitesi dönemini kapsayan Bosad bürokratik çalışmalarında, Meslek Örgütümüzde oluşturulan çalışma gruplarının etkin girişim ve faaliyetleri sonucunda, sektörümüzün birçok bürokratik ve yapısal alanlarındaki güncel ve yapısal sorunlarına Mesleki ve Sektörel Çözümler getirilmektedir. Bu sektörel çözümlerin başında; Sektörel bazlı temel ürün ithalatının serbestleşmesi ve diğer yasal izin ile düzenlemelerin Bosad önerileri ile gerçekleştirilmesi, Gümrüklerde hammadde ithalatına yönelik yaşanan çok çeşitli teknik sorunların çözümü, T.C. Maliye Bakanlığı ile yapılan çalışmalar dahilinde sektörümüzde KDV ve ÖTV indirim talepleri ve sağlanan kazançlar, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/Yüksek Fen Kurulu ile Birim Fiyat Poz No belirleme çalışmaları,

6 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T.C. Sağlık Bakanlıkları bünyesinde /Piyasa Gözetim ve Denetim uygulamalarına yönelik destek çalışmaları, Boya ve hammadde sanayimizin üretim ve teknolojik yapısıyla ilgili bürokratik alandaki sorunların çözümleri, Mesleki teknik eğitim proje ve çalışmaları ile sektörel işgücümüzün iyileştirilmesi, düzenlenmesi, Bosad ın ilgili Çalışma Grubu uzmanlarının desteği ile Karayollarının ihale sistemi içinde Teknik Şartnamelerin revizeleri ve hazırlanması, TSE Standartlarına yönelik teknik çalışmaların Aynı Grubu vasıtası ile sürdürülmesi, mevcut standartların revize edilmeleri, yeni standartlar hakkında sektörel görüş oluşturulması, Sektörümüzün dış ticaret yapısına yönelik sağlanan destek ve kazanımlar konusunda T.C. Ekonomi Bakanlığı ve İKMİB kaynaklı etkin çalışmalar, v.b. bu alanda yer almaktadır. DİĞER BÜROKRATİK TEMAS VE ÇALIŞMALAR; T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı uzmanları tarafından ana kimya ve boya sektörünü yakından ilgilendiren Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik dahilinde; üretilen, ithal edilen kimyasalların envantere girişlerine yönelik bilgilendirme ve uygulama çerçevesindeki çalışmalara Bosad teknik uzmanlarıyla destek vermiştir. Bosad ve REC (Bölgesel Çevre Merkezi) Projesi T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın temel faydalanıcısı olduğu, Bölgesel Çevre Merkezi Türkiye Ofisi (REC Türkiye) tarafından yürütülen Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi kapsamındaki çalışmalardan biri olan AB uyum sürecinde değişecek mevzuatın; aküpil, otomotiv ve boya sektörlerine etkilerinin ve muhtemel maliyetlerinin incelendiği Sektörel Etki Analizi (SEA) çalışmasının boya sektörü alanında gelinen son noktası ve çıktıların ilgili Bakanlık ve bürokratik kesim ile paylaşılması sağlanmıştır. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Kimyasallar Yönetimi, Atık Yönetimi, Hava Yönetimi, Atıksu Yönetimi ve Toprak Yönetimi konularında Çevre uzmanları tarafından, kimya ve boya sektörünü ilgilendiren ulusal mevzuatlar hakkında genel bilgilerin verildiği teknik seminerler düzenlenmiştir. T.C. Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Bosad ın yaptığı sektörel görüşmeler sonucunda Bakanlık ve ilgili birimlerce yayımlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği çerçevesinde, Boya ve Hammadde sektörünü de ilgilendiren yönetmeliğin uygulanması alanında, Bosad önerilerinin hayata geçirilmesi geniş ölçüde sağlanmıştır. İlgili çerçevede İstanbul Üniversitesi/ Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı ile Bosad arasında yapılan Protokol le deniz boyaları (AF boyalar) alanında raft testlerine yönelik çalışmalar sektörel kapsamda devam etmektedir.

7 Sektörümüzün teknik yapılanmasına yönelik son dönemde düzenlenen ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nca yayınlanan G-Tebliği ve yeni Yapı Malzemeleri Yönetmeliği çerçevesinde ortaya çıkan uygulamalar ve teknik sorunlar, sektörümüze yönelik önemli ekonomik yükler getirmiş bulunmaktadır. Bu bağlamda ilgili bürokratik yapının değişimine yönelik Bosad bünyesinde kurulan teknik çalışma grubu ile, ilgili Bakanlık ve TSE nezdinde ortak girişimler yapılmıştır. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mart 2012 döneminde Antalya da Piyasa Gözetimi ve Denetimi alanında denetimden sorumlu personel için İleri Seviyede PGD Eğitim Seminerini gerçekleştirdi. Seminerde Bakanlığımızın talebi üzerine yapılacak denetimlere yönelik boya ve hammadde sektörü kapsamında genel bilgilendirme yapılarak denetim elemanlarının teknik denetimlerde karşılaştıkları sorunlarda ortak değerlendirmelerde bulunuldu. İlgili toplantıda Bosad teknik uzmanları bilgilendirme sürecine yaptıkları sunumlar ile destek vermiştir. T.C. Ekonomi Bakanlığı ile Bosad ın ortak çalışmaları sonucu sektörümüzün temel girdilerinden olan titanyum dioksitin ithalatında alınan gümrük vergisinin 1 yıl süre ile (2012 yılı) askıya alınması ile sektörel ithalatımıza yönelik temin ve maliyet desteği sağlanmıştır yılında ayrıca butil akrilat ithalatında yapılan yeni düzenleme ile AB üyesi ülkelerden yapılan sektörel ithalatımızda faydalar sağlanmıştır. İhracata dönük üretim stratejisi çerçevesinde T.C. Ekonomi Bakanlığı ile Bosad ın ortak Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) projesi dahilinde tüm tedarik zincirinde daha fazla katma değerin Türkiye de bırakılması, ara malı ithalat bağımlılığının azaltılması, tedarik sürekliliği ve güvenliği ile ihracatta sürdürülebilir küresel rekabet gücü artışının sağlanması amacıyla doğal ve sentetik demir oksit pigmenti üretim teknolojisi, maliyet kalemleri, hammadde /girdi gereksinimleri Bakanlığımızın da komşu ve çevre ülkelerdeki talebi belirlemesi noktasında hem uluslararası veri tabanları hem de müşavirlikler kanalıyla bilgi toplayarak hazırlanacak rapora katkı sağlanmıştır. ( Türkiye de demir oksit pigmenti üretimi hakkında) T.C. Kalkınma Bakanlığı/ Kimya Çalışma Grubu nezdinde 10. Kalkınma planı Boya Sektör Raporu çalışmaları Bosad Genel Sekreterliğince hazırlanmıştır. 10. Kalkınma Planı dönemi sonunda boya ve hammadde ihracatının 2,5 milyar dolara yaklaşacağı ve boya sanayinin yıllık büyüme hızının ülkemizin genel büyüme oranından daha hızlı artması ile kişi başı boya tüketiminin yaklaşık 20 kg dolaylarına ulaşacağı öngörülmektedir. 10. Kalkınma Planı hedefleri içinde ise ihracatın giderek önem kazanarak toplam üretimin %15-20 oranına ulaşması amaçlanmaktadır. İlgili Plan döneminde sektörün AB uyum sürecini tamamlaması ve teknolojik alt yapısının giderek güçlendiği bölgesel rekabetçi bir sektör olarak yer alması beklenmektedir. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Europe Aid kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Endüstriyel Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Teknik Destek projesi Uçucu Organik Bileşiklere ilişkin AB direktifleri kapsamına dahil olan tesislerin envanterini ve ilgili hava kirliliği kontrolüne yönelik direktiflerin (94/63/EC, 99/13/EC ve 2004/42/EC ) uyumlaştırılması için gereken uygulama ölçülerinin maliyet değerlendirmelerini de ele alındığı teknik destek bileşenli çalışmalara destek sağlanmıştır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve Ankara Ünv. ortak çalışmaları ile Antalya'da organize edilen II. Ulusal Biyosidal Kongresine Genel Sekreterliğimiz koordinasyonunda Bosad üyelerimizin sponsorluk desteği sağlanarak, yabancı uzmanlarımızın da teknik sunumları çerçevesinde kongre katılımı gerçekleştirilmiştir.

8 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 1. Bileşen 2008 Programlaması kapsamında yürütülen Türkiye de Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin (IPPC-2008/01/EC) Uygulanmasının Desteklenmesi Projesinin Teknik Yardım Bileşeni kapsamında, Entegre Çevre İznine tabi olacak tesislerin (Endüstriyel Emisyonlar Direktifi, Ek-1) envanterinin hazırlanması çalışmaları çerçevesinde, Bakanlık gelinen aşama ve sektörümüze ait envanter hakkında görüş alış verişinde bulunmak, kapsama girecek ve girmeyecek tesislerin belirlenmesi... vb. konularında toplantısını Genel Sekreterimiz ile teknik uzmanlarımızın ortak katılımlarıyla Ankara'da gerçekleştirmiştir. BOSAD IN SEKTÖREL KONUMLU ÇALIŞMALARI Bosad ın sektörel hedefleriyle uyumlu diğer mesleki kuruluşlarla farklı boyutta ve ölçekte yaptığı sektörel çalışmalarla, çalışma döneminde de mesleki alandaki çalışmaları sürdürülmüştür. Kimya ve boya sektörü ile ilgili her çeşit mesleki çalışmalarda Bosad, sektörümüzü temsilen yer almış, yazılı/sözlü öngörü ve değerlendirmeleri ile diğer kuruluşlara nazaran farklı boyutta ve sonuçta mesleki başarı sağlamıştır. Bu alandaki çalışmalar yoğun şekilde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri önderliğiyle, Teknik Çalışma Gruplarımızın uzmanları ve Genel Sekreterliğimizin katılımlarıyla sürdürülmüştür. Bu süreçte başta İKMİB, KİPLAS, TİSK, TOBB, TİM, İZODER, İMSAD TKSD ile beraber önemli bölgesel Sanayi ve Ticaret Odaları nezdinde ortak çalışmalar gerçekleştirilmiştir. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı na sunulan "Kimya Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı ( ) (KSP) Kimya Sektör Platformu'nun çabaları ile hazırlanmıştır. Sanayide sektörlerin rekabet gücünün arttırılmasına yönelik olarak hazırlanan Kimya Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı ( ) ilk aşamalarında sektörün mevcut durumu, GZFT analizleri ve hedeflerin belirlenmesi çerçevesinde öngörülmüştür. Stratejilerin hazırlanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi ilgili plan dahilinde sağlanacak olup, Kimya Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı nın hazırlanmasında tüm Sivil Toplum Örgütleri ve değerli sektör mensupları katkıda bulunmuştur. Mesleki işbirliği yapılan bu kuruluşlarla çeşitli sektörel alanlarda, ortak zeminli ve teknik bazlı çalışmalar yapılmakta ve düzenlenen organizasyonlarda etkin rol alınmaktadır. Bu bağlamda, oluşturulan Kimya Sektör Platformu (KSP) ile birlikte Ankara da gerçekleşen VII. Kimya Şuralarına katkı ve katılım sağlanmış olup, Haziran 2013 döneminde gerçekleştirilecek VIII. Kimya Şurasına da Başkanlık düzeyinde ve Genel Sekreterliğimizle katılım ve destek sağlanacaktır Grubunda- Boya, Vernik ve Reçine İmalatı Kriteri/ Kapasite Raporu konusunda Bosad üyeleri çerçevesinde oluşturulan teknik çalışma grubu ile revize çalışma tamamlanmış ve sektörümüzle bağlantılı iller genelinde Sanayi/ Ticaret Odaları ile sektörel görüşlerimiz paylaşılarak, ilgili merci olan TOBB bünyesindeki teknik kurullara iletilmiştir. Revize çalışmanın bu yılsonu (2013) yayımlanması beklenmektedir.

9 İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri nin (AKİB) ortaklaşa olarak, kimya sektörünün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, gerçekleştirilen ihracatın sürdürülebilir kılınması ve dünya pazarlarında rekabet avantajı sağlayacak ortamın oluşmasını hedefleyen Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe AR-GE Proje Pazarı isimli etkinlikte Danışma Kurulu üyeliğini Bosad Genel Sekreterliği üstlenmiştir. Akademisyen ve araştırmacılar ile sanayici ve ihracatçıların ortak projeler yapabilmelerini amaçlayan etkinlik beş farklı alt kategoride gerçekleştirilmiştir. (İlaç ve Eczacılık Ürünleri, Boyalar ve Yapıştırıcılar, Plastik ve Kauçuk, Kozmetik, Sabun ve Temizlik Ürünleri ve Diğer) Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe AR-GE Proje Pazarı 1 ve 2. si düzenlenmiştir. Ayrıca T.C. Ekonomi Bakanlığı, İKMİB ve Bosad ın sektörel katkılarıyla Boya ve Hammadde sektörü için yapılan Gelecek Araştırması Çalıştay ına, sektörün 2023 hedeflerine ulaşması çerçevesinde izlenmesi gereken yolların tespiti ve değerlendirmelerde bulunmak üzere katkı sağlanmıştır. Türkiye nin ihracat atılımına yönelik olarak belirlenen hedefler doğrultusunda bütünsel bir eylem planı oluşturmak ve ihracatın sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla T.C. Ekonomi Bakanlığı, TİM ve İKMİB ile ortaklaşa yürütülen 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı, teknoloji, inovasyon Ar-Ge ve girişimcilik üzerine odaklanmış olup, strateji kapsamında dünya ticareti, dünya ticaretini etkileyen ekonomik değişkenler, Pazar payları analiz edilmiş ve Türkiye nin ihracat vizyonu 3 aşamada 4 er yıllık vizyonlar ile Atılım-Yatırım-Liderlik şeklinde dönemlere ayrılmıştır Türkiye ihracat stratejisi, 19 stratejik hedef, 72 eylem ve ölçüt planı ile devlet projesi haline gelmiştir. Mesleki işbirliği yapılan örnek bir Bosad çalışması ise T.C. Ekonomi Bakanlığı /İKMİB ile birlikte ortaklaşa sürdürülmüştür. İKMİB nezdinde boya sektörü ihracatçısı firmaların yeni pazarlara girişini kolaylaştırmak için boya sektör temsilcisi Bosad üyelerinin katılımlarıyla " Boya Sektörü Yurtdışı Pazarlama Takımı Projesi" çerçevesinde yurtdışı gezilerine heyet olarak katılımlar sağlanmıştır. İran, Suriye, Cezayir ve Fas ziyaretleri gerçekleştirilmiş, boya ve hammadde ihracatımızın gelişimi için çalışmalarda bulunulmuştur. T.C. Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında, İKMİB ve Bosad ortak işbirliği süreci içinde Yeşil Üretim Temiz Gelecek isimli proje yürütülmektedir. Boya, Kozmetik, Sabun, Plastik, Organik/İnorganik Sektör Ürünlerine Yönelik Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) yapılarak seçilen ürünlerin, üretim ve kullanım aşamalarında kirliliğe neden olan, yüksek enerji, su ve hammadde gereksinimi süreçleri tespit edilecek ve iyileştirme önerileri hazırlanacaktır. T.C Ekonomi Bakanlığı- İhracat Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (UR-GE) Projesiyle kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak, işbirliği kuruluşlarının önderliğinde ihracat seferberliği başlatmak üzere geliştirilen çalışmalar çerçevesinde Almanya nın Köln kendinde gerçekleştirilen Farbe 2013 Fuarında Turkish Paints Cluster başlığı altında İKMİB ve Bosad desteği ile yer alınmıştır.

10 SEKTÖREL ORTAK KATILIMLI PROJELERİ paintistanbul 2012 Boya Sanayi, Hammadde ve Yardımcı Maddeler Kongre ve Fuarı Türkiye Boya ve Hammadde Sanayisinin bölgesel ve stratejik gelişimine yönelik; yeni üretim ve yatırım hedefleri doğrultusunda, mesleki ve sektörel çalışmalarını sürdürmekte olan Bosad (Boya Sanayicileri Derneği) ulusal ve uluslararası sektörel kuruluşların katkılarıyla Eylül 2012 tarihleri arasında CNR EXPO Fuar Merkezi nin 1 ve 3 numaralı salonlarında paintistanbul 2012 Boya Sanayi, Hammadde ve Yardımcı Maddeler Kongre ve Fuarı ı CNR Ekspo Fuarcılık A.Ş. ve uluslararası proje partnerimiz olan Vincentz Network GmbH & Co. KG ve NürnbergMesse GmbH nin iş birliği sürecinde gerçekleştirilmiştir. Ekonomik ve ticari cazibe merkezi olan İstanbul da boya üreticileri, hammadde tedarikçileri, ekipman üreticileri, servis sağlayıcıları, üniversite ve akademik kurumların önde gelen temsilcileri ilgili proje ile bir araya gelmiştir. paintistanbul 2012 projemizle yenilikçi ve alternatif ürün ve hizmetlerin geniş kitlelere tanıtılması ve sektörün yeni, bir vizyon kazanması ayrıca hedeflenmiştir. paintistanbul 2012 de düzenlenen ve İstanbul WOW Convention Center deki uluslararası katılımlı kongre kapsamına boya, vernik, mürekkep, yapıştırıcılar, yeni hammaddeler ve yeni yardımcı maddeler, yeni boya türleri; yapıştırıcılar, izolasyon malzemeleri ve yapı kimyasalları; teknolojik gelişmeler, yasal düzenlemeler, test ve analiz yöntemleri ile boyanın sanayide uygulama yöntemleri gibi sektörel konular yer almıştır. paintistanbul 2012 projemizin devamında paintistanbul 2014 Boya Sanayi, Hammadde ve Yardımcı Maddeler Fuar ve Kongresinin Ekim 2014 tarihlerinde CNR Ekspo Fuar Merkezi, 1 ve 3 numaralı salonlarında gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. İBB / Bosad Tarafından Düzenlenen Rengin Ahengi İstanbul Projesi; Boya kültürü ve tüketimine yönelik geniş ölçekli sosyal ve kamusal duyarlılık yaratmak adına ilki 2009 yılı III. çeyreğinde başlamış ve 2010 yılı Ekim döneminde İstanbul İli genelinde 7 İlçede (Kâğıthane, Ümraniye, Üsküdar, Bahçelievler, Çekmeköy, Esenler ve Kartal) gerçekleştirilmiş projemizin II. ayağı kapsamında çalışmalar yeni dönemimizde de sürdürülmektedir.

11 ATEX Sektörel Platformu Sektör temsilcisi STK'ların ortak katılımlarıyla ATEX ( Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik) sektörel platformu kuruluş çalışmaları Bosad Genel Sekreterliği öncülüğünde oluşturulmuştur. ATEX Sektörel Platformu Nisan 2013 itibarı ile kuruluşunu tamamlayarak resmiyet kazanmış olup, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde ilgili çalışmalar kabul görmüştür. İlgili Bakanlık kapsamında ATEX Teknik Komitesi kurulması için bürokratik girişimler devam etmektedir. Sektörel Pazar Araştırma / Sektörel Veri Projeleri dönemi içinde Bosad tarafından sürdürülen Sektörel Pazar Araştırma / Veri Projemiz inşaat boyaları alanında devam etmekte olup, sektörümüzün diğer alt üretim dalları alanında da genişletilerek devam edilecektir. Bosad / Kiplas İşbirliği ile Meslek Standartları Projesine Yönelik Sınav ve Belgelendirme Merkezi Kurulumu Projesi Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayi İşverenleri Sendikası (KİPLAS) nın başvuru sahibi olduğu ve Bosad ın sektör katılımcısı olarak yer aldığı, Voc-Test Merkezleri Hibe Programı kapsamında Merkezi Finans ve İhale Birimi'ne sunulan, Voc-Test-10 referans numaralı ve Kimya Sektörü Sınav ve Belgelendirme Merkezi Kurulumu Projesi ne Kurumumuz Bosad ı temsilen, Sn. Ahmet Faik Bitlis (Bosad Yönetim Kurulu Başkanı) ve Sn. Feridun Uzunyol un (Bosad Yönetim Kurulu Başkan Vekili) yetkili katılımları ile, ilgili proje Genel Sekreterlik desteğinde sürdürülmektedir. TAIEX Ortak Çalışmaları AB Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Biriminin Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX), tarafından T.C. Ekonomi Bakanlığı ve İKMİB ortak destekleri ile düzenlenen CLP Uygulamaları, Reach Kimyasallar Projesi kapsamında Reach Genel Eğitimi, yine Reach mevzuatı çerçevesinde Tedarik Zinciri için Reach ve Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında uyumlaştırma çalışmaları dahilindeki Biyosidal Ürünler Tüzüğü çalıştaylarına sektörel katılım sağlanmıştır. BOSAD IN DİĞER MESLEKİ ÇALIŞMALARI Bosad dönemi içinde etkin bir çalışma temposu ile sektörel sorunlarımıza yönelik, Bosad bünyesinde ortak çalışma grupları oluşturarak teknik çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Bu Mesleki Çalışmalar, Bosad Yönetim Kurulu üyelerinin desteği ile sürdürülmektedir. Bosad Çalışma Grupları, boya ve hammadde sektörümüzün, oluşan güncel ve yapısal sorunlarına yönelik düzenlenmekte ve bu dönem içinde 20 yi aşan Çalışma Grubu dahilinde devam etmektedir. Bosad Çalışma Gruplarına, üyelerimizin teknik uzmanlarının da

12 katılım desteği sürmekte olup, bu alanlarda 150 ye yakın teknik uzmanımız ilgili faaliyetlerde geniş ölçüde katkı sağlamaktadır. Bosad ın Üyelere Yönelik Sosyal İçerikli Toplantıları; Bosad ın sektörel sosyal içerikli çalışmaları içinde Moda Deniz Kulübünde Bahçeşehir Ünv. Öğretim Üyesi Sn. Prof.Dr. Deniz Gökçe'nin de katılımlarıyla " Küresel Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye" konulu sektörel katılımlı toplantımız gerçekleştirilmiş olup, aynı toplantı dahilinde paintistanbul 2012 kongre ve fuar projemizin yurtdışı destekçileri olan NürnbergMesse ve Vincentz Network yetkilileri de katılmıştır. Ankara/ ATO merkezinde Mayıs 2011 döneminde KOBİ ölçekli boya üreticileri ile ortak sektörel taleplerin ele alınıp değerlendirildiği Sn. Mustafa Deryal katkıları ile düzenlenen geniş katılımlı toplantı gerçekleştirilmiştir. Bosad ın dönemini kapsayacak sektörel ve mesleki hedeflerini belirlemek ve sektör paydaşlarımızın katkılarıyla bu hedeflere ulaşmayı değerlendirmek amacıyla Kasım 2012 tarihlerinde Bosad Arama Konferansı ( Çalıştay ) düzenlenmiştir. Gerçekleştirilen Çalıştay da sektörümüzün temel stratejik hedeflerinin belirlenmesi yanında Bosad ın organizasyonu ile etkinliklerinin belirlenmesi de ele alınmıştır. Bu kapsamda belirlenen sektörel ve mesleki, Vizyon ve Misyonumuzun değerlendirildiği Çalıştay da Bosad üyelerinin ve teknik uzmanlarının değerli katılımlarıyla bir yol haritası belirleme yolunda çalışılmıştır. Bosad Sektörel Çalıştay ının ve elde edilen sonuçlarının geniş kapsamlı olarak ele alındığı ve önemli bir sektörel rapor olduğunu düşündüğümüz Çalıştay Raporumuz aynı zamanda boya ve hammaddeleri sektörümüzün gelecekteki temel hedeflerini içeren stratejik bir plan niteliğindedir. 20 Şubat 2013 tarihinde The Green Park Otel-Pendik'de T.C. Maliye Bak./ Gelir İdaresi Başkanlığı Başkan ve ekibinin ÖTV çerçevesinde katılımlarıyla sektörel ortak toplantımız ilgili alanlardaki sorunlarımıza çözüm oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi. Bosad merkezinde T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İş Başmüfettişi Sn. Özlem Özkılıç'ın katılımlarıyla SEVESO ve 6331 sayılı ISG kanunu çerçevesinde boya ve hammaddeleri sektörümüzde yaşanan sorunlar alanında üyelerimiz ve teknik uzmanların katılımlarıyla bilgilendirme semineri gerçekleştirilmiştir. Bosad ın sosyal içerikli mesleki faaliyetleri içinde yer alan diğer bir etkinliği ise sektörümüze teknik işgücü sağlayan Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksek Okulu nun eğitim tabanına verdiğimiz desteğimizin devam etmesidir.

2015 Yılı Çalışma Programı

2015 Yılı Çalışma Programı T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2015 Yılı Çalışma Programı İÇİNDEKİLER TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER... 1 SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2014-2023 TRAKYA BÖLGE PLANI VİZYON VE GELİŞME

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01.2011 31.12.2011 2011 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 9 3.1. Kurumsal Gelişim

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 8 3. MEVCUT DURUM... 9 3.1. Ülkemizde Otomotiv Sektörünün Gelişimi...

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI Sunuş Stratejik planlar; kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek

Detaylı

Ankara Sanayi Odası 2014 Yılı Çalışma Programı

Ankara Sanayi Odası 2014 Yılı Çalışma Programı Ankara Sanayi Odası 2014 Yılı Çalışma Programı Vizyonumuz Başkenti sanayi ve teknolojide lider yapmak. Misyonumuz Ankara sanayicisinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkı

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 2. KURUMSAL BİLGİLER 2.1. TEŞKİLAT YAPISI 2.2. FİZİKSEL YAPI 2.3. İNSAN KAYNAKLARI 2.4. BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 2.5. SUNULAN HİZMETLER 2.6. YÖNETİM ve

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İzmir İktisat Kongresini Açış Konuşmasından (17 Şubat - 04 Mart 1923)

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İzmir İktisat Kongresini Açış Konuşmasından (17 Şubat - 04 Mart 1923) I EFENDİLER! Tarihimizi dolduran bunca muvaffakiyetler, zaferler veyahut mağlubiyetler yıkılış ve felaketler bunların kaffesi vukua geldikleri devirlerdeki ekonomik durumumuzla münasebatdar ve alakadardır.

Detaylı

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ile Röportaj Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU ile Röportaj Sanayimizin Yol Haritası:

Detaylı

STRATEJİK PLAN T.C. BAŞBAKANLIK. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7

STRATEJİK PLAN T.C. BAŞBAKANLIK. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı Yayın ve Basım Şube Müdürlüğü ANKARA-2009 DPT YAYINLARI

Detaylı

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ... iv SUNUŞ... vi 1. GİRİŞ... 7 1.1 Mevcut Yapı... 7 1.2 Geçmiş Faaliyetler ve Kazanımlar...

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU HAZİRAN 2013 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI BRİFİNG RAPORU 2013 HAZİRAN 2013 Yönetici Özeti Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI

DİCLE KALKINMA AJANSI DİCLE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU (Ocak-Haziran) Sunuş Ajans, 2014-2018 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün

Detaylı

Ankara Sanayi Odası Yayınları

Ankara Sanayi Odası Yayınları Tasarım SSB Ajans (0312) 468 01 56 www.ssbajans.com Ankara - Aralık 2014 Ankara Sanayi Odası Yayınları Atatürk Bulvarı No: 193 (06680) Kavaklıdere/ANKARA Tel: (0312) 417 12 00 Faks: (0312) 417 52 05 e-mail:

Detaylı

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI Bakan Sunuşu Dünyada son yıllarda ulaşım, haberleşme ve bilişim alanlarında yaşanan gelişmelere paralel olarak küresel

Detaylı

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ 2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ Bilgi, Tasarım ve Yenilik Ü reten, Akdeniz'in Çekim Merkezi İ zmir Kasım 2013 İzmir 2013, İZKA Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir. İzmir

Detaylı

UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ DERNEĞİ 15.11.2012-20.11.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ DERNEĞİ 15.11.2012-20.11.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ DERNEĞİ 15.11.2012-20.11.2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER: Giriş I. Yönetim - Denetim Kurulları / Görev Dağılımı II. Kurumsal İlişkiler a) Paydaşlarla İlişkiler b) TÜRKAK

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014 2017 Dönemi KSO Stratejik Planlama ve Denetleme Kurulu Konya Aralık 2014 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL PROFİL... 5 1- KSO nın Kısaca Tarihi... 5 2- KSO nın

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti BÖLGESEL REKABET EDEBĐLĐRLĐK OPERASYONEL PROGRAMI Ankara Ekim 2007 1 ĐÇĐNDEKĐLER Yönetici Özeti SAYFA 1. Kapsam, Danışma ve Koordinasyon 1.1 Ulusal Politika ve Sosyo-Ekonomik Çerçeve

Detaylı

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM...

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM... TÜRKİYE KİMYA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2015 (TASLAK) HAZİRAN 2010 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1.

Detaylı

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2005 TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Yatırım Danışma

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

İMSAD Faaliyet Raporu

İMSAD Faaliyet Raporu 10 İMSAD Faaliyet Raporu İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU 2010 YILI FAALİYETLERİ 2 2010 YILI FAALİYETLERİ Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 5 1.1. KURULUŞ SÜRECİ... 5 1.2. ORGANİZASYON YAPISI... 6 1.3. PERSONEL SAYISI VE DAĞILIMI... 7 1.4. ÖNCEKİ YIL YÜRÜTÜLEN TEMEL FAALİYETLER... 8 1.5.

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

www.verimlilikkongresi.gov.tr www.verimlilikkongresi.gov.tr

www.verimlilikkongresi.gov.tr www.verimlilikkongresi.gov.tr Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Rahmi ÇETİN in Değerlendirmesi Verimlilik Genel Müdürü Anıl YILMAZ ile

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Kasım 2013 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ.3 II. 2014 YILI ÖNCELİKLERİ... 4 III. 2014 YILI FAALİYETLERİ... 7 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM... 7 İnsan Kaynakları...

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 01.01.2012 31.12.2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ...

Detaylı