BOSAD ÇALIŞMA DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ÖZET DEĞERLENDİRME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOSAD 2011-2012 ÇALIŞMA DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ÖZET DEĞERLENDİRME"

Transkript

1 BOSAD ÇALIŞMA DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ÖZET DEĞERLENDİRME Bosad ın VI. Olağan Genel Kurulu nun Değerli Üyeleri Kıymetli misafirlerimiz Boya ve hammadde sanayimizin Tek kurumsal Meslek Örgütü Bosad olarak, VI. Olağan Genel Kurulumuzu sizlerin değerli katılımlarıyla gerçekleştirmekteyiz. Değerli sektör kuruluş temsilcilerimiz olarak Yönetim Kurulumuz adına katılımınızdan dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyoruz. Sektör Örgütümüz Bosad (Boya Sanayicileri Derneği), üyelerimizin maddi ve manevi her türlü desteği ile bu dönem 10 çalışma yılını geride bırakarak, Türk boya ve hammadde sanayinin ulusal ve uluslararası platformdaki tek uzman temsilcisi özelliği ile çalışmalarını geniş ölçekli olarak sürdürmektedir yılının Temmuz ayında kuruluş sürecini tamamlayan sektör kuruluşumuzun bu yıl 10. Çalışma yılını yapacağımız anlamlı bir toplantıyla sizlerle beraber paylaşacağız. 10 yıllık bir çalışma dönemi Boya ve Hammadde sektörümüzün çok yönlü gelişim süreciyle beraber ele alındığında bugün Boya ve Hammadde sanayimiz beklentilerin üzerinde bir gelişim sürecini yaşamakta ve kimya sektörümüz içinde gelişmeye açık anlamlı bir alt sektör olarak ayrıcalıklı bir konuma taşınmış bulunmaktadır. Bosad ın dönemi çalışmalarını sizlere özet olarak sunarken, önümüzdeki çalışma döneminde de oluşturduğumuz işbirliği zemini ve anlayışı içinde sektörel başarılarımızın devamını dilemekteyiz. Bosad, geride bıraktığımız son 2 yıllık çalışma dönemi içinde, kuruluşundan bu yana mesleki ve sektörel bazlı en aktif dönemlerinden birini yaşamıştır. Değerli üyelerimizin de katkıları ile sektörümüzün her alandaki gelişmesine önemli kazanımlar sağlandığı görülmektedir. Türkiye ekonomisi ve sanayisi içinde giderek artan önemli bir potansiyele sahip olan Boya ve Hammadde sanayimiz, özellikle son dönemde yapılan mesleki çalışmalar sonucunda ekonomik ve ticari gelişimini önemli ölçüde arttırarak Ana Kimya Sanayi içinde ayrıcalıklı bir sektörel konuma gelmiş bulunmaktadır. Türk Boya ve Hammadde sektörünün Tek Meslek Örgütü olarak 2003 yılında kurulmuş olan Bosad, kuruluş sürecinin bu yıl 10. Yılını tamamlamış olacaktır. Bugün ulaştığı 90 a yakın sektör üyesiyle, boya ve hammadde sanayimizin kayıtlı ekonomik alanı içinde %85 gibi çok büyük bir mesleki temsil gücüne sahip olmuştur. Kısa bir çalışma dönemi içinde sağlanan bu başarıda siz değerli üyelerimizin katkısı tartışılmaz boyuttadır. Geride bıraktığımız çalışma döneminde, Meslek Örgütümüz Bosad, ulusal ve uluslararası alanlarda Türkiye de, kendi alanındaki en büyük STK (Sivil Toplum Kuruluşu) olarak sektörümüzün güncel ve yapısal sorunlarına çözüm bulma çalışmalarını etkinlikle sürdürmüştür. Bu alanda ayrıca, Türk boya ve hammadde sektörünün tek temsilcisi olarak,

2 Avrupa Boyacılar Birliği (CEPE) de de Gözlemci Üyesi olarak 2007 yılından bu yana Avrupa Birliği ölçeğinde mesleki temsilini sürdürmektedir. Bosad sektörümüzün bugün mevcut yapısı ile temel mesleki sorunlarına çözüm bulmak amacı ile bünyesinde oluşturduğu etkin organizasyon yapısıyla, eşdeğer sektör kuruluşlarına örnek olma özelliğini de taşımaktadır. Bosad mesleki organizasyon yapısı, üyelerimizin çok yönlü teknik bilgi ve katkıları ile demokratik bir temsil ve icra gücüyle oluşmuş bulunmaktadır. Bu alanda son iki yıllık çalışma döneminde, boya ve hammadde sektörümüzün başta kamu kurum ve kuruluşları ile olan bürokratik sorun çözümlerinde son derece etkili çalışmalar yapılmış ve elde ettiği kazanımlarla da Bosad üyelerinin kamusal alanlardaki mesleki etkinliğini ve sektörel temsil değerini önemli ölçüde arttırmıştır. Bugünkü mevcut organizasyon yapımız içinde, çok çeşitli alanlarda üyelerimizin ve sektörümüzün sorunlarını çözmek amacıyla 20 i aşkın teknik ve mesleki çerçevede, sektörel talepler ile oluşturulmuş Çalışma Gruplarımız ile çok yönlü sektörel ve mesleki aktif çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bosad, mesleki ve sektörel alanlarda yaptığı çalışmalar ile boya ve hammadde sektörümüzde ortak sektör görüşü oluşturma ve ilgili yetkili alanlara sunmada, dönemsel etkinlik açısından, her kesimin kabul ettiği bir başarı ölçüsünü ortaya koymuş bulunmaktadır. Bosad genel çalışma gruplarımızda siz değerli üyelerimizin her sektörel alandaki teknik uzmanlarının katkıları ve bu çerçevede 150 kişiyi aşan katılımları, her türlü takdirin ötesinde bir çalışma başarısıdır. Boya ve hammadde sektörümüzün ekonomik ve ticari büyüklüğünün giderek ekonomik yapımız içinde artması ve önem kazanması dikkate alınarak, Bosad a üye olan kuruluşların sayısal ve ekonomik temsil gücünü, siz değerli üyelerimizin de katkılarıyla çok daha yüksek bir seviyeye getirmek hedefini, sizlerle beraber paylaşmak istiyoruz. Bosad ın geride bıraktığımız son 2 yıllık çalışma döneminde mesleki organizasyon yapımız altında 400 e yakın sektörel tabanlı toplantı düzenlenmiş olup, bu toplantıların her birine ortalama 20 e yakın teknik ve mesleki uzmanlarımızın katılımları sağlanmıştır. Bu alandaki çalışmalarda toplamda son iki yılda Bosad organizasyonu altında mesleki teknik uzmanlarımızın sayısal katılımları kişiyi aşmıştır. İlgili sektörel toplantıların önemli bir kısmı sorunlarımız ve çözümleri alanlarında gerçekleşirken, mesleki proje yoğunluklu çalışmalar da genel faaliyetlerimiz içinde önemli bir alan oluşturmaktadır. Bosad sektörel çalışmaları çerçevesinde ayrıca ortak sektörel tabanlı toplantılara teknik alanlarda da geniş ölçekli Bosad uzman katılımı sağlanmış ve diğer sektörel STK ile mesleki işbirliği sürecine destek verilmiş bulunmaktadır. Bosad VI. Olağan Genel Kurul unun değerli üyeleri; sektörümüzün yaşadığı mesleki sorunlara duyarlı ve çözüm oluşturucu bir STK olarak her zaman katkıda bulunmak temel çalışma prensibimizdir. Geçen iki yıllık çalışma döneminde ayrıca oluşturulan sektörel projeler ile boya ve hammadde sektörümüzün ulusal tanıtımı, sosyal sorumluluğu ve bölgesel

3 temsil gücünü ortaya çıkaran çok yönlü proje ve girişimler, sizlerin de bildiği üzere, Bosad çalışmalarının içinde önemli yer almıştır. Geride bıraktığımız son iki yıllık çalışma döneminde sektörümüzün ulusal ve uluslararası tanıtım alanları başta olmak üzere ulusal boya bilinci ve tüketimi arttırmaya yönelik çeşitli çalışmalar devam etmiş, sektörümüzün ekonomik ve ticari yapısını içeren sektörel verilerimizin oluşturulmasında önemli çalışmalar, gerçekleştirilmiştir. Bosad ın genel çalışmalarının kamuoyunda yer alması bazında yapılan PR ve tanıtım çalışmaları ise geçen dönemimiz içinde sürdürülmüş, Türk boya ve hammadde sanayinin sektörel gücü ve önemi, toplumsal ve sosyal açıdan ilgili alanlara yansıtılmıştır. Bosad ın VI. Olağan Genel Kurulu nun değerli üyelerine sunduğumuz bu kısa özet çalışmalar, Boya ve Hammadde Sanayimizin son dönemdeki gelişimine katkı sağlayarak, sektörümüzün ekonomik ve ticari büyüklüğünün ulusal ve uluslararası bazda arttırılmasına, bölgesel bazlı bir Boya ve Hammadde sanayi ve dış ticareti oluşumuna destek vermek amacıyla yapılan mesleki çalışmaları içermektedir. Değerli üyelerimiz, önümüzdeki; yeni çalışma dönemi, sektörümüz ve Bosad açısından çok daha önem taşıyan gelişmeleri içeren bir çalışma dönemi olma özelliğini taşıyacaktır. Bu dönemde AB entegrasyonu yanında, ulusal mevzuatın giderek artan önemi ve yükümlülükleri sektör kuruluşlarımızı ve bu bağlamda üretim yapısını önemli oranda etkileyecektir. Ayrıca çevre ve insan sağlığı kriterleri dikkate alınarak üretim ve dış ticaret bağlantılı uluslararası yaptırımlar başta olmak üzere, sektörel entegrasyonumuzu ve gelişimini etkileyecek yapısal ve teknik yeni gelişmeler ile karşı karşıya kalacağımızı, sizlere önemle belirtmek isteriz. Bu açıdan Bosad ın sektörel konumu ve görevi giderek artmakta ve önem kazanmaktadır. Sektör üyelerimiz olarak bu yeni dönemi ve gelişmeleri mesleki açıdan değerlendirmek ve belli ölçekte yönetmek temel çalışma önceliklerimizden olacaktır yeni çalışma döneminde Bosad olarak siz değerli üyelerimizin de katkıları ile sektörel yapılanma ve değişim sürecini, en doğru ve en az maliyet ile gerçekleştirmek yükümlülüğünde olduğumuzu sizlere bir kere daha hatırlatmak isteriz. Bosad ın VI. Olağan Genel Kurul üyelerine, değerli misafirlerimize, Bosad ın mesleki ve kurumsal yapısına verdiğiniz her türlü destek için en içten teşekkürlerimizi sunmayı görev bilmekteyiz. Saygılarımızla. Boya Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu

4 BOSAD DÖNEMİ GENEL ÇALIŞMALARI BOSAD IN BÜROKRATİK KESİM İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI Bosad, boya ve hammadde sektörümüzün uzun yıllardır eksikliğini duyduğu, geniş boyutta sektöre yönelik yapılan bürokratik faaliyetlerinde, etkin ve verimli sonuçlar aldığımız çalışma dönemini geride bırakmış bulunmaktadır. Bosad ın bürokratik alandaki dönemsel yoğunluktaki temasları, başta Yönetim Kurulu üyelerimiz olmak üzere Genel Sekreterlik koordinasyonunda her alandaki teknik uzmanlarımızın geniş katılımı ve katkısı ile sürdürülmüştür. Boya ve Hammadde sanayimizin yaşadığı güncel ve yapısal sorunlara yönelik sektörel/ mesleki girişimlerimiz bu çalışma döneminde de yoğunlukla devam etmiştir. Sektörümüzün bünyesinde gelişen temel sorunlarımızın çözümüne yönelik kamu kurum ve kuruluşları nezdinde yapılan çok yönlü girişim ve temaslar, düzenlenen Bosad Teknik Çalışma Heyetleri vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan temaslar sektörümüzün sorunlarının oluştuğu ve acil çözüm bekleyen konularda üst düzey devlet kurum ve kuruluşları ile geniş boyutlu olarak bürokratik kesimler ile bu çalışma dönemi içinde sürdürülmüştür. Bosad ın bürokratik temas alanları; T.C. Başbakanlık ve ilgili birimleri, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, o İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ve ilgili birimleri, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumu ilgili birimleri, o İkim Değişikliği ve Hava Yönetimi Daire Başkanlığı o Kimyasallar Yönetimi Daire Başkanlığı o Atık Yönetimi Daire Başkanlığı o Su ve Toprak Yönetimi Daire Başkanlığı o Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, o Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı, o Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı T.C. Ekonomi Bakanlığı ve ilgili birimleri, o İhracat Genel Müdürlüğü o İthalat Genel Müdürlüğü o Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü o Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü, o Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili birimleri, o Gümrükler Genel Müdürlüğü

5 T.C. Maliye Bakanlığı ilgili birimleri, o Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı o Vergi Konseyi o Gelir İdaresi Başkanlığı o Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı / Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve ilgili birimleri, o İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü o Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü o Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı o Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Başkanlığı T.C. Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili birimleri, o Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü o Sanayi Genel Müdürlüğü o Strateji Geliştirme Başkanlığı o Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve ilgili birimleri o Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. Kalkınma Bakanlığı, EPDK ve ilgili birimleri, Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı ve ilgili birimleri o Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı o Uluslararası Standartlar Müdürlüğü o TSE-Kimya İhtisas Grubu o Boyalar ve Vernikler Ayna Komitesi dönemini kapsayan Bosad bürokratik çalışmalarında, Meslek Örgütümüzde oluşturulan çalışma gruplarının etkin girişim ve faaliyetleri sonucunda, sektörümüzün birçok bürokratik ve yapısal alanlarındaki güncel ve yapısal sorunlarına Mesleki ve Sektörel Çözümler getirilmektedir. Bu sektörel çözümlerin başında; Sektörel bazlı temel ürün ithalatının serbestleşmesi ve diğer yasal izin ile düzenlemelerin Bosad önerileri ile gerçekleştirilmesi, Gümrüklerde hammadde ithalatına yönelik yaşanan çok çeşitli teknik sorunların çözümü, T.C. Maliye Bakanlığı ile yapılan çalışmalar dahilinde sektörümüzde KDV ve ÖTV indirim talepleri ve sağlanan kazançlar, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/Yüksek Fen Kurulu ile Birim Fiyat Poz No belirleme çalışmaları,

6 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T.C. Sağlık Bakanlıkları bünyesinde /Piyasa Gözetim ve Denetim uygulamalarına yönelik destek çalışmaları, Boya ve hammadde sanayimizin üretim ve teknolojik yapısıyla ilgili bürokratik alandaki sorunların çözümleri, Mesleki teknik eğitim proje ve çalışmaları ile sektörel işgücümüzün iyileştirilmesi, düzenlenmesi, Bosad ın ilgili Çalışma Grubu uzmanlarının desteği ile Karayollarının ihale sistemi içinde Teknik Şartnamelerin revizeleri ve hazırlanması, TSE Standartlarına yönelik teknik çalışmaların Aynı Grubu vasıtası ile sürdürülmesi, mevcut standartların revize edilmeleri, yeni standartlar hakkında sektörel görüş oluşturulması, Sektörümüzün dış ticaret yapısına yönelik sağlanan destek ve kazanımlar konusunda T.C. Ekonomi Bakanlığı ve İKMİB kaynaklı etkin çalışmalar, v.b. bu alanda yer almaktadır. DİĞER BÜROKRATİK TEMAS VE ÇALIŞMALAR; T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı uzmanları tarafından ana kimya ve boya sektörünü yakından ilgilendiren Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik dahilinde; üretilen, ithal edilen kimyasalların envantere girişlerine yönelik bilgilendirme ve uygulama çerçevesindeki çalışmalara Bosad teknik uzmanlarıyla destek vermiştir. Bosad ve REC (Bölgesel Çevre Merkezi) Projesi T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın temel faydalanıcısı olduğu, Bölgesel Çevre Merkezi Türkiye Ofisi (REC Türkiye) tarafından yürütülen Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi kapsamındaki çalışmalardan biri olan AB uyum sürecinde değişecek mevzuatın; aküpil, otomotiv ve boya sektörlerine etkilerinin ve muhtemel maliyetlerinin incelendiği Sektörel Etki Analizi (SEA) çalışmasının boya sektörü alanında gelinen son noktası ve çıktıların ilgili Bakanlık ve bürokratik kesim ile paylaşılması sağlanmıştır. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Kimyasallar Yönetimi, Atık Yönetimi, Hava Yönetimi, Atıksu Yönetimi ve Toprak Yönetimi konularında Çevre uzmanları tarafından, kimya ve boya sektörünü ilgilendiren ulusal mevzuatlar hakkında genel bilgilerin verildiği teknik seminerler düzenlenmiştir. T.C. Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Bosad ın yaptığı sektörel görüşmeler sonucunda Bakanlık ve ilgili birimlerce yayımlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği çerçevesinde, Boya ve Hammadde sektörünü de ilgilendiren yönetmeliğin uygulanması alanında, Bosad önerilerinin hayata geçirilmesi geniş ölçüde sağlanmıştır. İlgili çerçevede İstanbul Üniversitesi/ Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı ile Bosad arasında yapılan Protokol le deniz boyaları (AF boyalar) alanında raft testlerine yönelik çalışmalar sektörel kapsamda devam etmektedir.

7 Sektörümüzün teknik yapılanmasına yönelik son dönemde düzenlenen ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nca yayınlanan G-Tebliği ve yeni Yapı Malzemeleri Yönetmeliği çerçevesinde ortaya çıkan uygulamalar ve teknik sorunlar, sektörümüze yönelik önemli ekonomik yükler getirmiş bulunmaktadır. Bu bağlamda ilgili bürokratik yapının değişimine yönelik Bosad bünyesinde kurulan teknik çalışma grubu ile, ilgili Bakanlık ve TSE nezdinde ortak girişimler yapılmıştır. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mart 2012 döneminde Antalya da Piyasa Gözetimi ve Denetimi alanında denetimden sorumlu personel için İleri Seviyede PGD Eğitim Seminerini gerçekleştirdi. Seminerde Bakanlığımızın talebi üzerine yapılacak denetimlere yönelik boya ve hammadde sektörü kapsamında genel bilgilendirme yapılarak denetim elemanlarının teknik denetimlerde karşılaştıkları sorunlarda ortak değerlendirmelerde bulunuldu. İlgili toplantıda Bosad teknik uzmanları bilgilendirme sürecine yaptıkları sunumlar ile destek vermiştir. T.C. Ekonomi Bakanlığı ile Bosad ın ortak çalışmaları sonucu sektörümüzün temel girdilerinden olan titanyum dioksitin ithalatında alınan gümrük vergisinin 1 yıl süre ile (2012 yılı) askıya alınması ile sektörel ithalatımıza yönelik temin ve maliyet desteği sağlanmıştır yılında ayrıca butil akrilat ithalatında yapılan yeni düzenleme ile AB üyesi ülkelerden yapılan sektörel ithalatımızda faydalar sağlanmıştır. İhracata dönük üretim stratejisi çerçevesinde T.C. Ekonomi Bakanlığı ile Bosad ın ortak Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) projesi dahilinde tüm tedarik zincirinde daha fazla katma değerin Türkiye de bırakılması, ara malı ithalat bağımlılığının azaltılması, tedarik sürekliliği ve güvenliği ile ihracatta sürdürülebilir küresel rekabet gücü artışının sağlanması amacıyla doğal ve sentetik demir oksit pigmenti üretim teknolojisi, maliyet kalemleri, hammadde /girdi gereksinimleri Bakanlığımızın da komşu ve çevre ülkelerdeki talebi belirlemesi noktasında hem uluslararası veri tabanları hem de müşavirlikler kanalıyla bilgi toplayarak hazırlanacak rapora katkı sağlanmıştır. ( Türkiye de demir oksit pigmenti üretimi hakkında) T.C. Kalkınma Bakanlığı/ Kimya Çalışma Grubu nezdinde 10. Kalkınma planı Boya Sektör Raporu çalışmaları Bosad Genel Sekreterliğince hazırlanmıştır. 10. Kalkınma Planı dönemi sonunda boya ve hammadde ihracatının 2,5 milyar dolara yaklaşacağı ve boya sanayinin yıllık büyüme hızının ülkemizin genel büyüme oranından daha hızlı artması ile kişi başı boya tüketiminin yaklaşık 20 kg dolaylarına ulaşacağı öngörülmektedir. 10. Kalkınma Planı hedefleri içinde ise ihracatın giderek önem kazanarak toplam üretimin %15-20 oranına ulaşması amaçlanmaktadır. İlgili Plan döneminde sektörün AB uyum sürecini tamamlaması ve teknolojik alt yapısının giderek güçlendiği bölgesel rekabetçi bir sektör olarak yer alması beklenmektedir. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Europe Aid kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Endüstriyel Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Teknik Destek projesi Uçucu Organik Bileşiklere ilişkin AB direktifleri kapsamına dahil olan tesislerin envanterini ve ilgili hava kirliliği kontrolüne yönelik direktiflerin (94/63/EC, 99/13/EC ve 2004/42/EC ) uyumlaştırılması için gereken uygulama ölçülerinin maliyet değerlendirmelerini de ele alındığı teknik destek bileşenli çalışmalara destek sağlanmıştır. T.C. Sağlık Bakanlığı ve Ankara Ünv. ortak çalışmaları ile Antalya'da organize edilen II. Ulusal Biyosidal Kongresine Genel Sekreterliğimiz koordinasyonunda Bosad üyelerimizin sponsorluk desteği sağlanarak, yabancı uzmanlarımızın da teknik sunumları çerçevesinde kongre katılımı gerçekleştirilmiştir.

8 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 1. Bileşen 2008 Programlaması kapsamında yürütülen Türkiye de Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin (IPPC-2008/01/EC) Uygulanmasının Desteklenmesi Projesinin Teknik Yardım Bileşeni kapsamında, Entegre Çevre İznine tabi olacak tesislerin (Endüstriyel Emisyonlar Direktifi, Ek-1) envanterinin hazırlanması çalışmaları çerçevesinde, Bakanlık gelinen aşama ve sektörümüze ait envanter hakkında görüş alış verişinde bulunmak, kapsama girecek ve girmeyecek tesislerin belirlenmesi... vb. konularında toplantısını Genel Sekreterimiz ile teknik uzmanlarımızın ortak katılımlarıyla Ankara'da gerçekleştirmiştir. BOSAD IN SEKTÖREL KONUMLU ÇALIŞMALARI Bosad ın sektörel hedefleriyle uyumlu diğer mesleki kuruluşlarla farklı boyutta ve ölçekte yaptığı sektörel çalışmalarla, çalışma döneminde de mesleki alandaki çalışmaları sürdürülmüştür. Kimya ve boya sektörü ile ilgili her çeşit mesleki çalışmalarda Bosad, sektörümüzü temsilen yer almış, yazılı/sözlü öngörü ve değerlendirmeleri ile diğer kuruluşlara nazaran farklı boyutta ve sonuçta mesleki başarı sağlamıştır. Bu alandaki çalışmalar yoğun şekilde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri önderliğiyle, Teknik Çalışma Gruplarımızın uzmanları ve Genel Sekreterliğimizin katılımlarıyla sürdürülmüştür. Bu süreçte başta İKMİB, KİPLAS, TİSK, TOBB, TİM, İZODER, İMSAD TKSD ile beraber önemli bölgesel Sanayi ve Ticaret Odaları nezdinde ortak çalışmalar gerçekleştirilmiştir. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı na sunulan "Kimya Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı ( ) (KSP) Kimya Sektör Platformu'nun çabaları ile hazırlanmıştır. Sanayide sektörlerin rekabet gücünün arttırılmasına yönelik olarak hazırlanan Kimya Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı ( ) ilk aşamalarında sektörün mevcut durumu, GZFT analizleri ve hedeflerin belirlenmesi çerçevesinde öngörülmüştür. Stratejilerin hazırlanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi ilgili plan dahilinde sağlanacak olup, Kimya Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı nın hazırlanmasında tüm Sivil Toplum Örgütleri ve değerli sektör mensupları katkıda bulunmuştur. Mesleki işbirliği yapılan bu kuruluşlarla çeşitli sektörel alanlarda, ortak zeminli ve teknik bazlı çalışmalar yapılmakta ve düzenlenen organizasyonlarda etkin rol alınmaktadır. Bu bağlamda, oluşturulan Kimya Sektör Platformu (KSP) ile birlikte Ankara da gerçekleşen VII. Kimya Şuralarına katkı ve katılım sağlanmış olup, Haziran 2013 döneminde gerçekleştirilecek VIII. Kimya Şurasına da Başkanlık düzeyinde ve Genel Sekreterliğimizle katılım ve destek sağlanacaktır Grubunda- Boya, Vernik ve Reçine İmalatı Kriteri/ Kapasite Raporu konusunda Bosad üyeleri çerçevesinde oluşturulan teknik çalışma grubu ile revize çalışma tamamlanmış ve sektörümüzle bağlantılı iller genelinde Sanayi/ Ticaret Odaları ile sektörel görüşlerimiz paylaşılarak, ilgili merci olan TOBB bünyesindeki teknik kurullara iletilmiştir. Revize çalışmanın bu yılsonu (2013) yayımlanması beklenmektedir.

9 İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri nin (AKİB) ortaklaşa olarak, kimya sektörünün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, gerçekleştirilen ihracatın sürdürülebilir kılınması ve dünya pazarlarında rekabet avantajı sağlayacak ortamın oluşmasını hedefleyen Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe AR-GE Proje Pazarı isimli etkinlikte Danışma Kurulu üyeliğini Bosad Genel Sekreterliği üstlenmiştir. Akademisyen ve araştırmacılar ile sanayici ve ihracatçıların ortak projeler yapabilmelerini amaçlayan etkinlik beş farklı alt kategoride gerçekleştirilmiştir. (İlaç ve Eczacılık Ürünleri, Boyalar ve Yapıştırıcılar, Plastik ve Kauçuk, Kozmetik, Sabun ve Temizlik Ürünleri ve Diğer) Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe AR-GE Proje Pazarı 1 ve 2. si düzenlenmiştir. Ayrıca T.C. Ekonomi Bakanlığı, İKMİB ve Bosad ın sektörel katkılarıyla Boya ve Hammadde sektörü için yapılan Gelecek Araştırması Çalıştay ına, sektörün 2023 hedeflerine ulaşması çerçevesinde izlenmesi gereken yolların tespiti ve değerlendirmelerde bulunmak üzere katkı sağlanmıştır. Türkiye nin ihracat atılımına yönelik olarak belirlenen hedefler doğrultusunda bütünsel bir eylem planı oluşturmak ve ihracatın sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla T.C. Ekonomi Bakanlığı, TİM ve İKMİB ile ortaklaşa yürütülen 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı, teknoloji, inovasyon Ar-Ge ve girişimcilik üzerine odaklanmış olup, strateji kapsamında dünya ticareti, dünya ticaretini etkileyen ekonomik değişkenler, Pazar payları analiz edilmiş ve Türkiye nin ihracat vizyonu 3 aşamada 4 er yıllık vizyonlar ile Atılım-Yatırım-Liderlik şeklinde dönemlere ayrılmıştır Türkiye ihracat stratejisi, 19 stratejik hedef, 72 eylem ve ölçüt planı ile devlet projesi haline gelmiştir. Mesleki işbirliği yapılan örnek bir Bosad çalışması ise T.C. Ekonomi Bakanlığı /İKMİB ile birlikte ortaklaşa sürdürülmüştür. İKMİB nezdinde boya sektörü ihracatçısı firmaların yeni pazarlara girişini kolaylaştırmak için boya sektör temsilcisi Bosad üyelerinin katılımlarıyla " Boya Sektörü Yurtdışı Pazarlama Takımı Projesi" çerçevesinde yurtdışı gezilerine heyet olarak katılımlar sağlanmıştır. İran, Suriye, Cezayir ve Fas ziyaretleri gerçekleştirilmiş, boya ve hammadde ihracatımızın gelişimi için çalışmalarda bulunulmuştur. T.C. Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında, İKMİB ve Bosad ortak işbirliği süreci içinde Yeşil Üretim Temiz Gelecek isimli proje yürütülmektedir. Boya, Kozmetik, Sabun, Plastik, Organik/İnorganik Sektör Ürünlerine Yönelik Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) yapılarak seçilen ürünlerin, üretim ve kullanım aşamalarında kirliliğe neden olan, yüksek enerji, su ve hammadde gereksinimi süreçleri tespit edilecek ve iyileştirme önerileri hazırlanacaktır. T.C Ekonomi Bakanlığı- İhracat Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (UR-GE) Projesiyle kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak, işbirliği kuruluşlarının önderliğinde ihracat seferberliği başlatmak üzere geliştirilen çalışmalar çerçevesinde Almanya nın Köln kendinde gerçekleştirilen Farbe 2013 Fuarında Turkish Paints Cluster başlığı altında İKMİB ve Bosad desteği ile yer alınmıştır.

10 SEKTÖREL ORTAK KATILIMLI PROJELERİ paintistanbul 2012 Boya Sanayi, Hammadde ve Yardımcı Maddeler Kongre ve Fuarı Türkiye Boya ve Hammadde Sanayisinin bölgesel ve stratejik gelişimine yönelik; yeni üretim ve yatırım hedefleri doğrultusunda, mesleki ve sektörel çalışmalarını sürdürmekte olan Bosad (Boya Sanayicileri Derneği) ulusal ve uluslararası sektörel kuruluşların katkılarıyla Eylül 2012 tarihleri arasında CNR EXPO Fuar Merkezi nin 1 ve 3 numaralı salonlarında paintistanbul 2012 Boya Sanayi, Hammadde ve Yardımcı Maddeler Kongre ve Fuarı ı CNR Ekspo Fuarcılık A.Ş. ve uluslararası proje partnerimiz olan Vincentz Network GmbH & Co. KG ve NürnbergMesse GmbH nin iş birliği sürecinde gerçekleştirilmiştir. Ekonomik ve ticari cazibe merkezi olan İstanbul da boya üreticileri, hammadde tedarikçileri, ekipman üreticileri, servis sağlayıcıları, üniversite ve akademik kurumların önde gelen temsilcileri ilgili proje ile bir araya gelmiştir. paintistanbul 2012 projemizle yenilikçi ve alternatif ürün ve hizmetlerin geniş kitlelere tanıtılması ve sektörün yeni, bir vizyon kazanması ayrıca hedeflenmiştir. paintistanbul 2012 de düzenlenen ve İstanbul WOW Convention Center deki uluslararası katılımlı kongre kapsamına boya, vernik, mürekkep, yapıştırıcılar, yeni hammaddeler ve yeni yardımcı maddeler, yeni boya türleri; yapıştırıcılar, izolasyon malzemeleri ve yapı kimyasalları; teknolojik gelişmeler, yasal düzenlemeler, test ve analiz yöntemleri ile boyanın sanayide uygulama yöntemleri gibi sektörel konular yer almıştır. paintistanbul 2012 projemizin devamında paintistanbul 2014 Boya Sanayi, Hammadde ve Yardımcı Maddeler Fuar ve Kongresinin Ekim 2014 tarihlerinde CNR Ekspo Fuar Merkezi, 1 ve 3 numaralı salonlarında gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. İBB / Bosad Tarafından Düzenlenen Rengin Ahengi İstanbul Projesi; Boya kültürü ve tüketimine yönelik geniş ölçekli sosyal ve kamusal duyarlılık yaratmak adına ilki 2009 yılı III. çeyreğinde başlamış ve 2010 yılı Ekim döneminde İstanbul İli genelinde 7 İlçede (Kâğıthane, Ümraniye, Üsküdar, Bahçelievler, Çekmeköy, Esenler ve Kartal) gerçekleştirilmiş projemizin II. ayağı kapsamında çalışmalar yeni dönemimizde de sürdürülmektedir.

11 ATEX Sektörel Platformu Sektör temsilcisi STK'ların ortak katılımlarıyla ATEX ( Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlarda Güvenlik) sektörel platformu kuruluş çalışmaları Bosad Genel Sekreterliği öncülüğünde oluşturulmuştur. ATEX Sektörel Platformu Nisan 2013 itibarı ile kuruluşunu tamamlayarak resmiyet kazanmış olup, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde ilgili çalışmalar kabul görmüştür. İlgili Bakanlık kapsamında ATEX Teknik Komitesi kurulması için bürokratik girişimler devam etmektedir. Sektörel Pazar Araştırma / Sektörel Veri Projeleri dönemi içinde Bosad tarafından sürdürülen Sektörel Pazar Araştırma / Veri Projemiz inşaat boyaları alanında devam etmekte olup, sektörümüzün diğer alt üretim dalları alanında da genişletilerek devam edilecektir. Bosad / Kiplas İşbirliği ile Meslek Standartları Projesine Yönelik Sınav ve Belgelendirme Merkezi Kurulumu Projesi Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayi İşverenleri Sendikası (KİPLAS) nın başvuru sahibi olduğu ve Bosad ın sektör katılımcısı olarak yer aldığı, Voc-Test Merkezleri Hibe Programı kapsamında Merkezi Finans ve İhale Birimi'ne sunulan, Voc-Test-10 referans numaralı ve Kimya Sektörü Sınav ve Belgelendirme Merkezi Kurulumu Projesi ne Kurumumuz Bosad ı temsilen, Sn. Ahmet Faik Bitlis (Bosad Yönetim Kurulu Başkanı) ve Sn. Feridun Uzunyol un (Bosad Yönetim Kurulu Başkan Vekili) yetkili katılımları ile, ilgili proje Genel Sekreterlik desteğinde sürdürülmektedir. TAIEX Ortak Çalışmaları AB Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Biriminin Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX), tarafından T.C. Ekonomi Bakanlığı ve İKMİB ortak destekleri ile düzenlenen CLP Uygulamaları, Reach Kimyasallar Projesi kapsamında Reach Genel Eğitimi, yine Reach mevzuatı çerçevesinde Tedarik Zinciri için Reach ve Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında uyumlaştırma çalışmaları dahilindeki Biyosidal Ürünler Tüzüğü çalıştaylarına sektörel katılım sağlanmıştır. BOSAD IN DİĞER MESLEKİ ÇALIŞMALARI Bosad dönemi içinde etkin bir çalışma temposu ile sektörel sorunlarımıza yönelik, Bosad bünyesinde ortak çalışma grupları oluşturarak teknik çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Bu Mesleki Çalışmalar, Bosad Yönetim Kurulu üyelerinin desteği ile sürdürülmektedir. Bosad Çalışma Grupları, boya ve hammadde sektörümüzün, oluşan güncel ve yapısal sorunlarına yönelik düzenlenmekte ve bu dönem içinde 20 yi aşan Çalışma Grubu dahilinde devam etmektedir. Bosad Çalışma Gruplarına, üyelerimizin teknik uzmanlarının da

12 katılım desteği sürmekte olup, bu alanlarda 150 ye yakın teknik uzmanımız ilgili faaliyetlerde geniş ölçüde katkı sağlamaktadır. Bosad ın Üyelere Yönelik Sosyal İçerikli Toplantıları; Bosad ın sektörel sosyal içerikli çalışmaları içinde Moda Deniz Kulübünde Bahçeşehir Ünv. Öğretim Üyesi Sn. Prof.Dr. Deniz Gökçe'nin de katılımlarıyla " Küresel Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye" konulu sektörel katılımlı toplantımız gerçekleştirilmiş olup, aynı toplantı dahilinde paintistanbul 2012 kongre ve fuar projemizin yurtdışı destekçileri olan NürnbergMesse ve Vincentz Network yetkilileri de katılmıştır. Ankara/ ATO merkezinde Mayıs 2011 döneminde KOBİ ölçekli boya üreticileri ile ortak sektörel taleplerin ele alınıp değerlendirildiği Sn. Mustafa Deryal katkıları ile düzenlenen geniş katılımlı toplantı gerçekleştirilmiştir. Bosad ın dönemini kapsayacak sektörel ve mesleki hedeflerini belirlemek ve sektör paydaşlarımızın katkılarıyla bu hedeflere ulaşmayı değerlendirmek amacıyla Kasım 2012 tarihlerinde Bosad Arama Konferansı ( Çalıştay ) düzenlenmiştir. Gerçekleştirilen Çalıştay da sektörümüzün temel stratejik hedeflerinin belirlenmesi yanında Bosad ın organizasyonu ile etkinliklerinin belirlenmesi de ele alınmıştır. Bu kapsamda belirlenen sektörel ve mesleki, Vizyon ve Misyonumuzun değerlendirildiği Çalıştay da Bosad üyelerinin ve teknik uzmanlarının değerli katılımlarıyla bir yol haritası belirleme yolunda çalışılmıştır. Bosad Sektörel Çalıştay ının ve elde edilen sonuçlarının geniş kapsamlı olarak ele alındığı ve önemli bir sektörel rapor olduğunu düşündüğümüz Çalıştay Raporumuz aynı zamanda boya ve hammaddeleri sektörümüzün gelecekteki temel hedeflerini içeren stratejik bir plan niteliğindedir. 20 Şubat 2013 tarihinde The Green Park Otel-Pendik'de T.C. Maliye Bak./ Gelir İdaresi Başkanlığı Başkan ve ekibinin ÖTV çerçevesinde katılımlarıyla sektörel ortak toplantımız ilgili alanlardaki sorunlarımıza çözüm oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi. Bosad merkezinde T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İş Başmüfettişi Sn. Özlem Özkılıç'ın katılımlarıyla SEVESO ve 6331 sayılı ISG kanunu çerçevesinde boya ve hammaddeleri sektörümüzde yaşanan sorunlar alanında üyelerimiz ve teknik uzmanların katılımlarıyla bilgilendirme semineri gerçekleştirilmiştir. Bosad ın sosyal içerikli mesleki faaliyetleri içinde yer alan diğer bir etkinliği ise sektörümüze teknik işgücü sağlayan Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksek Okulu nun eğitim tabanına verdiğimiz desteğimizin devam etmesidir.

13 Basın/ Yayın ve İletişim Alanındaki Bosad Çalışmaları Bosad ın çalışma dönemi içinde boya ve hammadde sektörümüze yönelik genel çalışmaların yanında, proje bazında da basın/ yayın çalışmaları gazete, dergi ve TV kanallarında gerçekleştirilmiştir. Dünya, Hürriyet, Sabah gazetesi ve ekleri başta olmak üzere, Capital, İnşaat& Yatırım, Dünya İnşaat, İnşaat Malzeme, Chemist, Turkishtime İhracat, Yapı sektör Raporu, Timreport v.b. dergilerde sektörümüze yönelik bilgi paylaşımı ve tanıtım sağlanmıştır. Bunun yanında döneminde Bosad tarafından gerçekleştirilen paintistanbul 2012 Boya Sanayi, Hammadde ve Yardımcı Maddeler Fuar ve Kongresi ne yönelik de geniş ölçekli basın/ yayın çalışması yapılmış, yazılı ve görsel medyada çok çeşitli haber ve yorumlar yayınlanmıştır.

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ Ocak 2014 T. C. EKONOMİ BAKANLIĞI 1 VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine

Detaylı

UR-GE PROJESİ NEDİR?

UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE NEDİR? KOBİ DÜZEYİNDE FİRMALAR UR-GE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR UR-GE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ UR-GE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Kimya Sanayi Meclisi; plastik, boya, soda ve krom kimyasalları, temizlik ürünleri, akrilik ve karbon elyaf,

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Erkan SALUR 19 Mart 2014 İZMİR Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas

Detaylı

URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR

URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR URGE PROJESİ NEDİR? URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR URGE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ URGE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

GİTES KİMYA EYLEM PLANI

GİTES KİMYA EYLEM PLANI GİTES KİMYA EYLEM PLANI HEDEF -1 1.1 1.2 HEDEF -2 2.1 PETROKİMYA SEKTÖRÜNDE YATIRIM İHTİYACININ KARŞILANMASI Yeni rafineri ve petrokimya entegre yatırımlarının hayata geçirilmesi desteklenecektir. Tüketimin

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

24-26 Mart 2016. İstanbul Fuar Merkezi. Türkiye ve Avrasya nın En Büyük Boya, Boya Hammaddeleri, Yardımcı Maddeler ve Teknolojileri Fuarı ve Kongresi

24-26 Mart 2016. İstanbul Fuar Merkezi. Türkiye ve Avrasya nın En Büyük Boya, Boya Hammaddeleri, Yardımcı Maddeler ve Teknolojileri Fuarı ve Kongresi www.turkcoat-paintistanbul.com / www.paintistanbul-turkcoat.com 6. Uluslararası Boya, Boya Hammaddeleri, Yapı Kimyasalları, Yapıştırıcı ve Hammaddeleri, Laboratuvar ve Üretim Ekipmanları Fuarı Türkiye

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı M.Emrah SAZAK Daire Başkanı Ekim 2012 Ankara Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) Seitcan ALTINKAYNAK Şubat 2015 SUNUM PLANI I. DESTEĞİN AMACI, KAPSAMI VE İŞBİRLİĞİ KURULUŞLAR II.

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı M. Emrah SAZAK Daire Başkanı UR GE Tebliğinin

Detaylı

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü Sayı: 2016/1 TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA BOYA SEKTÖRÜ Son dönemde dünya boya sanayisi önemli değişikliklere sahne olmaktadır. Sektörde konsantrasyon, uzmanlaşma,

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Bünyesinde Yürütülmekte Olan Destekler:

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) İHRACATA YÖNELİK MEVCUT DESTEKLER İhracata Hazırlık Destekleri Pazarlama

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE)

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) 1 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) Türkiye, artan dış ticaret hacmi ve ekonomik performansı ile dünya ekonomisinde önemli bir aktör haline gelmiştir.

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

İmalat Sanayinde Döngüsel Ekonomi ve İklim Değişikliğine Yönelik Çalışmalarımız

İmalat Sanayinde Döngüsel Ekonomi ve İklim Değişikliğine Yönelik Çalışmalarımız İmalat Sanayinde Döngüsel Ekonomi ve İklim Değişikliğine Yönelik Çalışmalarımız Özlem DURMUŞ Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Döngüsel Ekonomi Kongresi 5-6 Ekim 2017, İstanbul Kavramsal Çerçeve Döngüsel Ekonomi:

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM Şirket Tanıtımı Progino PROGİNO 2005 yılından itibaren Eskişehir de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerine 2008 yılından beri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürmektedir.

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

Sağlık Endüstrisi Kobi leri için Uluslararası Fuarlar

Sağlık Endüstrisi Kobi leri için Uluslararası Fuarlar Sağlık Endüstrisi Kobi leri için Uluslararası Fuarlar Bilgilendirme, Tecrübe Paylaşımı, Destekler 15 Eylül 2015 Sevim Tekeli İSEK - Neden Kümeleniyoruz? Ulusal Sağlık Endüstrimiz % 85 dışa bağımlı, ve

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI İLE URGE PROJELERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI - I

İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI İLE URGE PROJELERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI - I İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI İLE URGE PROJELERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI - I 18 Ekim 2012 Ankara GÜNDEM 9.30-9.45 İhracat Genel Müdür Yardımcısı

Detaylı

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015 TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli Mayıs 2015 Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

2010/8 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ.

2010/8 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ. 2010/8 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ Destek Kapsamı Firmalar İşbirliği Kuruluşu Ekonomi Bakanlığı İşbirliği Kuruluşları İhracatçı Birlikleri Sanayi / Ticaret Odaları TOBB,

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.07.2016 2016 Temmuz Ayı Faaliyet Raporu 25 Haziran 22 Temmuz 2016 Tarihleri Arasında Odamızda Gerçekleştirilen Faaliyetler Ülkemizin birliğine ve demokrasisine karşı

Detaylı

Avrupa Birliği Desteklerine Yönelik Süreçlerin Yönetimi

Avrupa Birliği Desteklerine Yönelik Süreçlerin Yönetimi II. AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVESİ Avrupa Birliği Desteklerine Yönelik Süreçlerin Yönetimi HEKSAGON MUHENDİSLİK ve TASARIM A.Ş. ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEKLİ YENİLİK MODELİ SUNUM

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ VİZYONUMUZ Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE Projelerinin Uygulama Süreci

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ Ekim 2013 KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ Ekim 2013 E-mail:cluster@konyacluster.com Konya Kümelenme Merkezi Konya da kümelenme faaliyetleri 2006-2007 yılında Konya

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Gökhan Özertan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü 6 Mart 2017 Gökhan Özertan Tarımın Geleceği 6 Mart 2017 1 / 13 Dünya Tarımında Gelişmeler Tarımın fiziksel, sosyal

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak,

Detaylı

STRATEJİK PLAN ( ) 2017 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN ( ) 2017 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2017 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi GEEL SK. YRD. - ORG. Müşteri/Üye İlişkileri ve İletişim Teknikleri GEEL SK. YRD. - ORG.

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 GİTES NİÇİN GEREKLİ? Sorunlar; Emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve artışlar, Dünya girdi kaynaklarının geleceğine yönelik belirsizlikler, Girdi tedarik

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı ETKİNLİK BÜLTENİ 1 Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 2008

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 TÜRKİYE DE KİMYA SEKTÖRÜ... 4 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İHRACAT... 6 İTHALAT... 8

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 TÜRKİYE DE KİMYA SEKTÖRÜ... 4 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İHRACAT... 6 İTHALAT... 8 KİMYA SEKTÖR RAPORU İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 TÜRKİYE DE KİMYA SEKTÖRÜ... 4 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İHRACAT... 6 İTHALAT... 8 DÜNYA TİCARETİ Dünyada kimya sanayinin yaklaşık % 38 ini ana kimyasallar,

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 11 Eylül 2015 Mustafa TACİR İSO Meclis Üyesi KİMYASAL ÜRÜNLER İLE PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİN İMALATI 17. Grup Temel Kimya Sanayii 18. Grup Boya, Vernik, Reçine ve Çeşitli

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI

TEB KOBİ BANKACILIĞI TEB KOBİ BANKACILIĞI Türkiye de KOBİ ler İşletme Büyüklüğü İstihdam Grubu (Çalışan Sayısı) 2011 İşletme Sayısı % Toplam İstihdam % Ortalama Çalışan Sayısı Mikro 1-19 2.522.011 97,30% 5.362.905 46,60% 2

Detaylı

- plastik sanayicisinin derneği - PAGDER. Reha GÜR. PAGDER Başkanı

- plastik sanayicisinin derneği - PAGDER. Reha GÜR. PAGDER Başkanı - plastik sanayicisinin derneği - PAGDER Reha GÜR PAGDER Başkanı PAGDER Örgütlenmeye başlama 1950 1960 1969 2000 2017 Resmi Kuruluş 19.06.1969 PAGDER Plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaları tek

Detaylı

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi 1 . Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748 Kapasite Raporu 425 Adet Ekspertiz Raporu 144 Adet Fiili Tüketim Belgesi 93 Adet 2 3 . 54 TOPLANTI, SEMİNER, PANEL VE KONFERANS DÜZENLENDİ.

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ NDE AR-GE

TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ NDE AR-GE TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ NDE AR-GE Süfyan EMİROĞLU Genel Müdür Sanayi Genel Müdürlüğü İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Açılış Toplantısı, İstanbul 11 Nisan 2013 AR-GE ve İNOVASYON YENİ VEYA İYİLEŞTİRİLMİŞ

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul KOSGEB Dernekler Yayıncılar Buluşması 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ GENEL BİLGİ GENEL BİLGİ 1.KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi 2 2 EYLÜL 2011, BAŞKENT OSB

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi 2 2 EYLÜL 2011, BAŞKENT OSB Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi DENIZ BAYHAN 2 2 EYLÜL 2011, BAŞKENT OSB Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir

Detaylı

İSTANBUL, OCAK 2013

İSTANBUL, OCAK 2013 İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI İLE URGE PROJELERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI II İSTANBUL, 24-25 OCAK 2013 AMACIMIZ İşbirliği kuruluşlarımızın

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.08.2016 2016 Ağustos Ayı Faaliyet Raporu 25 Temmuz 25 Ağustos 2016 Tarihleri Arasında Odamızca Gerçekleştirilen Faaliyetler 15 Temmuz da milli iradeye yönelik yapılan

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

21/08/2006 FAALİYETLERİMİZE SPONSOR OLARAK PLASTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK FAALİYETLERİNİZİ ARTTIRMAYI İSTER MİSİNİZ?

21/08/2006 FAALİYETLERİMİZE SPONSOR OLARAK PLASTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK FAALİYETLERİNİZİ ARTTIRMAYI İSTER MİSİNİZ? 21/08/2006 FAALİYETLERİMİZE SPONSOR OLARAK PLASTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK FAALİYETLERİNİZİ ARTTIRMAYI İSTER MİSİNİZ? Sayın Yönetim Kurulu Başkanı ve / veya Sayın Genel Müdür Dikkatine, Türk Plastik Sanayicileri

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ğ Türkiye Sektör Meclisleri Ambalaj Meclisi Bankacılık ve Finans Meclisi Bilgisayar ve İletişim Tekn. Meclisi Bilgisayar Yazılımı Meclisi Cam Ve Cam Ürünleri Sanayi Meclisi Çimento ve Çimento Ürünleri

Detaylı

ŞANLIURFA İLİ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM KÜMELENMESİ İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU

ŞANLIURFA İLİ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM KÜMELENMESİ İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU ŞANLIURFA İLİ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM KÜMELENMESİ İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU İÇERİK YÖNETİCİ ÖZETİ 4. YÖNETİCİ ÖZETİ 1. BÖLÜM 8. PROJEYE GENEL BAKIŞ 2. BÖLÜM 12. SEKTÖREL MAKRO ANALİZ 3. BÖLÜM 26. ULUSAL ÖLÇEKTE

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler "

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler " Dr. Filiz SAYAR Sanayi Genel Müdürlüğü Kadir Has Üniversitesi, İstanbul 19 Aralık 2013

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

30.06.2010 Tarihi itibarıyla KOSGEB veritabanına kayıt olan KOBİ Sayısı 329.899 rakamına ulaşmıştır.

30.06.2010 Tarihi itibarıyla KOSGEB veritabanına kayıt olan KOBİ Sayısı 329.899 rakamına ulaşmıştır. KOSGEB İDARESİ BAŞKANLIĞI 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 17. Hafta ( 25 Nisan 1 Mayıs 2011) 25 NİSAN 2011, PAZARTESİ 09:30-16:00 Avrupa Birliği

Detaylı

Aralık 2009- DIġ TĠCARET MÜSTEġARLIĞI, MüsteĢar Yardımcısı Ankara, Türkiye. İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezi (İGEME) Genel Sekreteri

Aralık 2009- DIġ TĠCARET MÜSTEġARLIĞI, MüsteĢar Yardımcısı Ankara, Türkiye. İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezi (İGEME) Genel Sekreteri T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Müsteşar Yardımcısı İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek/ TURKEY Tel: +90 312 212 87 53 Faks: +90 312 212 88 81 altunyaldizz@dtm.gov.tr ziyaaltunyaldiz@gmail.com Deneyim

Detaylı

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi Yönetim Kurulu Strateji Belgesi AĞUSTOS 2017 1 "Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunlarına Çözüm Üreterek Katkı Sağlamak amacıyla yola çıkan Kamu Yönetimi Araştırma Derneğinin Haziran 2017 döneminde

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

GİTES TEKSTİL VE DERİ EYLEM PLANI

GİTES TEKSTİL VE DERİ EYLEM PLANI GİTES TEKSTİL VE DERİ EYLEM PLANI HEDEF -1 PAMUĞA İLİŞKİN POLİTİKALARDA ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI 1.1 Pamuk Arama Konferansı sonucunda belirlenen Pamuk Eylem Planları hayata geçirilecektir. Gıda, Tarım ve

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

İZMİR DE KİMYA SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN POTANSİYELİ VE GELİŞTİRME OLANAKLARI

İZMİR DE KİMYA SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN POTANSİYELİ VE GELİŞTİRME OLANAKLARI İZMİR DE KİMYA SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN POTANSİYELİ VE GELİŞTİRME OLANAKLARI Gözde SEVİLMİŞ Kimya sanayi; önümüzdeki yıllarda küresel üretim ve ticarette etkin olacak sektörlerden otomotiv, bilgi ve iletişim

Detaylı

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu Destek ve Teşvik Programları Ürün ve Üretim Geliştirme Destekleri Ticarileştirme ve Pazarlama Destekleri Araştırma-Geliştirme Destekleri Destek

Detaylı

İVEDİK OSB. Misyon-Vizyon

İVEDİK OSB. Misyon-Vizyon İVEDİK OSB Misyon-Vizyon Ankara nın ve üyelerinin; ulusal ve uluslararası ticaretten daha fazla pay alan, rekabet gücüne ulaşmış siyasi ve ekonomik oluşumları kendi yararı doğrultusunda kullanabilen, varlık

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) 11 MART 2013 PAZARTESİ 09:45-17:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanı M. Süreyya Süner ve beraberindeki

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve KOORDİNASYONU BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge de; öz bütçeden bağımsız, ulusal ve uluslararası

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ 1 UR-GE Desteği 2 Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi 3 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 4 Yurtdışı

Detaylı

YAPI MALZEMELERİ İHRACAT YOL HARİTASI ÇALIŞTAYI. 13-15 Temmuz 2012 Gürol Sapanca Hotel, Sapanca

YAPI MALZEMELERİ İHRACAT YOL HARİTASI ÇALIŞTAYI. 13-15 Temmuz 2012 Gürol Sapanca Hotel, Sapanca YAPI MALZEMELERİ İHRACAT YOL HARİTASI ÇALIŞTAYI 13-15 Temmuz 2012 Gürol Sapanca Hotel, Sapanca TİM Türkiye İhracatçılar Meclisi Türkiye İhracatçılar Meclisi, bölgesel ve sektörel bazda faaliyet gösteren

Detaylı

15 18 HAZİRAN 2015 FRANKFURT - ALMANYA

15 18 HAZİRAN 2015 FRANKFURT - ALMANYA ACHEMA 2015 ULUSLARARASI KİMYA VE İŞLEME SANAYİ FUARI ZİYARET RAPORU 15 18 HAZİRAN 2015 FRANKFURT - ALMANYA Aykut TERZİOĞLU Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Fuarcılık Şefi 1 ACHEMA 2015 ULUSLARARASI KİMYA

Detaylı

-224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ

-224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ . -224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ MUHTELIF KONULARDA 25 EĞİTİM DÜZENLENDİ.493 SANAYİCİMİZ

Detaylı