YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012"

Transkript

1 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs

2 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları VI. Kızılcahamam Yatırım Konferansı 2

3 16/01/2012 tarihli Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı 3

4 YOİKK Platformunun Amacı: YOİKK Platformunun amacı; kamu özel sektör işbirliği çerçevesinde; Türkiye'deki yatırımlarla ilgili düzenlemeleri rasyonel hale getirmek, Yatırım ortamı ile ilgili uluslararası rekabet gücünü artıracak düzenlemeleri tespit ederek politika önerileri geliştirmek, Yatırımcıların karşılaştığı yapısal, yasal, idari ve bürokratik sorunları belirleyerek; bunlara çözüm üretmek, Özel sektör faaliyetlerini güçlendirerek, iş ve istihdam imkânlarının yaratılmasını ve ihracat odaklı üretimin artırılmasını desteklemek, Kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli platformların gündeminde bulunan yatırım ortamıyla ilgili konuların kamu- özel sektör işbirliği çerçevesinde ele alınmasını sağlamaktır. 4

5 YOİKK ÜYELER Başkan: Ekonomi Bakanı Adalet Bakanlığı Müsteşarı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak. Müsteşarı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Maliye Bakanlığı Müsteşarı Hazine Müsteşarı Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı TOBB Başkanı TİM Başkanı TÜSİAD Başkanı YASED Başkanı Teknik Komite Başkanları Yönlendirme Komitesi ÜYELER Başkan: Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Başbakanlık Müsteşar Yrd. Adalet Bakanlığı Müsteşar Yrd. Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yrd. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yrd. Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yrd. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yrd. Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yrd. Maliye Bakanlığı Müsteşar Müsteşar Yrd. Hazine Müsteşar Yrd. Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkan Yrd. TÜBİTAK Başkan Yrd. TOBB Genel Sekreteri TİM Genel Sekreteri TÜSİAD Genel Sekreteri YASED Genel Sekreteri

6 Bakanlar Kurulu Prensip Kararı - Yeni Yapı: BAKANLAR KURULU Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Yönlendirme Komitesi Yatırım Danışma Konseyi (YDK) Ölçme ve Değerlendirme Çalışma Grupları Ekonomi Bakanlığı İzleme-Takip (Sekretarya) TEKNİK KOMİTELER Özel Sektör (TOBB, TÜSİAD, YASED, TİM) Bünyesinde Oluşturulan Yapılanmalar 6

7 Bakanlar Kurulu Prensip Kararı: Teknik Komite Yapılanmalarındaki Değişiklikler Teknik Komite Teknik Komite Şirket İşlemleri Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim Kurumsal Yönetim İstihdam İstihdam Sektörel Lisanslar GİTES ve Sektörel Lisanslar Yatırım Yeri Yatırım Yeri, Çevre ve İmar İzinleri Vergi ve Teşvikler Vergi ve Teşvikler Dış Ticaret ve Gümrükler Dış Ticaret ve Gümrükler Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ARGE Yatırım Promosyonu Doğrudan Yabancı Yatırım Mevzuatı KOBİ Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları ve ARGE Yatırım Ortamı Mevzuatı ve Hukuksal Süreçler Finansmana Erişim Altyapı

8 Teknik Komite Yapılanması: Teknik Komite Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim İstihdam GİTES ve Sektörel Lisanslar Yatırım Yeri, Çevre ve İmar İzinleri Vergi ve Teşvikler Dış Ticaret ve Gümrükler Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları ve ARGE Yatırım Ortamı Mevzuatı ve Hukuksal Süreçler Finansmana Erişim Teknik Komite Başkanlığı/ Eş Başkanlık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı - SPK (Eş Başkanlık) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı - Kalkınma Bakanlığı (Eş Başkanlık) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı - Maliye Bakanlığı (Eş Başkanlık) Ekonomi Bakanlığı - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Eş Başkanlık) Bilim,San. ve Teknoloji Bakanlığı - Türk Patent Enst. (Eş Başkanlık) Adalet Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı Altyapı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Eş Başkanlık) 8

9 Çalışma Usul ve Esasları GÜNDEM OLUŞTURMA-EYLEM PLANLARI ÇALIŞMA SONUÇLAR Özel sektörün tespitleri Orta Vadeli Programı Yıllık Planlar ve Strateji Belgeleri gibi ulusal politika metinleri Yatırım Danışma Konseyi tavsiye kararları Kamu kurumlarının tespitleri Uluslararası en iyi uygulama örnekleri Uluslararası endeks ve raporlarda yer alan değerlendirmeler YOİKK YÖNLENDİRME KOMİTESİ TEKNİK KOMİTELER Mevzuat düzenlemesi / idari düzenleme İdari kapasite oluşturma / geliştirme Uygulamaya yönelik tavsiyeler 9

10 Teknik Komitelerin Görevleri Teknik komite başkanlıklarını ilgili kurumların müsteşar yardımcıları/başkanbaşkan yardımcıları yürütür. Teknik komite üyeleri, çalışma alanıyla ilgili olarak başta YOİKK üyesi kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve özel sektör temsilcileri arasından teknik komite başkanları tarafından belirlenir. Teknik komite üyelerinin, temsil ettikleri kurumun/kuruluşun görüşlerini bildirmeye yetkili olması ve toplantılara düzenli olarak katılım sağlaması esastır. Teknik komite sekretarya faaliyetleri, teknik komite başkanının bağlı olduğu kurum tarafından yürütülür. Gerek görüldüğü takdirde YOİKK kararı ile teknik komitelerin isimleri ve çalışma alanları değiştirilebilir, yeni teknik komiteler kurulabilir veya mevcut teknik komitelerin görevlerine son verilebilir. Düzenli aralıklarla toplanır. Toplantı tarihi prensip olarak en az 10 gün öncesinden, ilgili belgeler ise en az 5 gün öncesinden teknik komite üyelerine iletilir. 10

11 Özel Sektörden Beklentiler Kuruluş içerisindeki yatırım ortamına ilişkin kapasitenin geliştirilmesi Teknik Komite Toplantılarına düzenli olarak, konusuna hakim uzman kişilerin katılım sağlaması Gündeme getirilecek eylemlerle ilgili olarak ön çalışmaların yapılarak, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik olmak şartıyla, gerçekleştirilebilir, etkili ve somut eylem önerilerinin sunulması Ölçme-Değerlendirme Çalışma Gruplarında görevlerin yerine getirilmesi 11

12 TOBB YOİKK Çalışma Grupları Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları 12

13 TOBB YOİKK Çalışma Grupları Çalışma Usul ve Esasları Her teknik komiteye paralel TOBB YOİKK Çalışma Grubu Çalışma Grubu Üyeleri: Akredite olan odalar ile borsa temsilcileri, Türkiye Sektör Meclisleri üyeleri. Her çalışma grubu için Genel Sekreterlikçe, sorumlu yönetici ve en az iki raportör görevlendirilmiştir. Çalışma grupları, teknik komitelerin toplantı sıklığında ve gündemlerinin gerektirdiği durumlarda toplanır. Ancak, teknik komiteler toplanmasa dahi en az üç ayda bir çalışma grupları toplanarak eylem planlarındaki ilerlemeleri gözden geçirir, varsa yeni önerileri değerlendirir. 13

14 TOBB YOİKK Çalışma Grupları Görevleri YOİKK, Yönlendirme Komitesi ve Teknik Komitelere sunulacak Birliğimiz görüşlerinin belirlenmesi Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik olmak üzere, çalışma grubunun görev alanına giren konularda yatırımcıların ve girişimcilerin karşı karşıya bulundukları sorunları ve bürokratik engellerin tespit edilmesi Bu sorunların giderilmesine yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi Çözüme kavuşturulan konulardaki gelişmelerin temsil edilen oda, borsa ve sektörlerin mensuplarına aktarılması Uygulamaların izlemesi ve aksayan konularda çalışma grubuna geri bildirimde bulunmak 14

15 TOBB YOİKK Çalışma Grupları Toplantı ve Kararları Toplantıları grup başkanı yönetir. Grup başkanı grup üyeleri arasından gizli oyla seçilir. Her çalışma grubunda, grubun iş yoğunluğuna göre en az bir başkan vekili seçilir. Toplantılarda alınan kararlar, teknik komitelere Birliğin resmi görüşü olarak sunulur. Bu itibarla kararların ittifakla alınması esastır. Mazeretsiz olarak bir yıl içinde üç toplantıya katılmayan çalışma grubu üyesinin üyeliği düşer. 15

16 Çalışma Grubu Başkanlarının Görevleri Çalışma grubu toplantılarını yönetmek Teknik komitede Birliği temsil etmek, çalışma grubunda alınan kararları teknik komiteye aktarmak Birliğin görüş ve önerilerinin teknik komite eylem planlarında yer almasını sağlamak Sorumluluğu Birliğe bırakılan eylem maddeleri ile ilgili kurulan alt komitelere başkanlık etmek Tamamlanan eylem maddeleri ile ilgili yürütülen ölçme ve değerlendirme çalışmalarına katkı ve katılım sağlamak YOİKK de temsil edilen diğer özel sektör kuruluşlarının temsilcileri ile en az altı ayda bir toplanarak varsa farklı görüşleri uyumlaştırmak 16

17 VI. Kızılcahamam Yatırım Konferansı Haziran 2012 Hazırlık Süreci TOBB Çalışma Gruplarının Yenilenmesi TOBB YOİKK Çalışma Grupları Toplantıları Yapılarak Yeni Eylem Önerilerinin Oluşturulması (Somut Öneriler!) Eylem önerilerinin TOBB ev sahipliğinde TÜSİAD, YASED, TİM ile görüşülmesi ve ortak eylem önerileri oluşturulması Kızılcahamam da Teknik Komitelerde eylemlerin görüşülmesi Kızılcahamam da Yönlendirme Komitesi Kızılcahamam da YOİKK Toplantısı (Haziran sonu) 17

18 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI İletişim: 18

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile üniversiteler, kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1) 7673 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 4457 Kabul Tarihi : 27/10/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4.11.1999 Sayı : 23866 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler "

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Türkiye nin İlaç Ar-Ge sinde İlerlemesi için Somut Hedefler " Dr. Filiz SAYAR Sanayi Genel Müdürlüğü Kadir Has Üniversitesi, İstanbul 19 Aralık 2013

Detaylı

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir.

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir. Kalkınma Ajansı Nedir? Cevap : Kalkınma Ajansı, ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i BAKAN SUNUŞU Ar Ge ve inovasyona yapmış olduğumuz yatırımların temel çıktıları olan sınai mülkiyet hakları, 2023 yılı hedeflerimize ulaşma sürecinde öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bu itibarla,

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, terörle

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014)

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014) 2014 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6)

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6) Ekonomi Bakanlığından: SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT:2010/6) Amaç MADDE 1- (Değişik: R.G.- 13/01/2011-27814) (1) Bu Tebliğin amacı, Bakanlıkça belirlenen

Detaylı

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER 28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER I. 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de yapılan Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nde alınan kararlarla, Türkiye nin Avrupa

Detaylı

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Ekonomik büyümenin desteklenmesi ve katma değeri yüksek olan finans sektörünün geliştirilmesi amacıyla İstanbul Uluslararası

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ 1 SUNUŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. Maddesine dayanılarak 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

İZLEME YÖNLENDİRME KURULU Dördüncü Toplantısı. Mayıs 2012 Ankara

İZLEME YÖNLENDİRME KURULU Dördüncü Toplantısı. Mayıs 2012 Ankara İZLEME YÖNLENDİRME KURULU Dördüncü Toplantısı Mayıs 2012 Ankara SUNUM PLANI KENTGES i Hatırlayalım KENTGES 2011 Faaliyet Raporu KENTGES İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları 4. İYK Gündem Başlıkları Page

Detaylı

ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI

ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Kalkınma Bakanlığı ARALIK 2014 ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın

Detaylı

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer yasal düzenlemelere

Detaylı

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı "Çevrimsel Araştırma ve Hedefe Yönelik Tedaviler"

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Çevrimsel Araştırma ve Hedefe Yönelik Tedaviler İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı "Çevrimsel Araştırma ve Hedefe Yönelik Tedaviler" Dr. İrfan ELMACI Sanayi Genel Müdürlüğü İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 19-20 Eylül

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Bankanın Kuruluşu, Amacı, Konusu ve Faaliyetleri Kuruluş MADDE 1 25.03.1987 tarihli ve 3332 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak

Detaylı

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011 Stratejik Planı Aralık 2006, Ankara Bakan Sunuşu Kamu yönetiminin etkinlik düzeyini yükseltmek ve küreselleşmenin temel dinamiklerini hayata geçirmek için, 1980 lerde,

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014)

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) 2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) Mart 2015 MARKA YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu Üyesi 1 Hasan Basri GÜZELOĞLU / Yönetim Kurulu Başkanı 2 Hüseyin Avni COŞ / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Detaylı

Yönetimde açıklık ilkesi yeni kamu yönetimi anlayışının

Yönetimde açıklık ilkesi yeni kamu yönetimi anlayışının Akın AK / Başbakanlık Uzmanı Türk Kamu Yönetiminde Açık Yönetim İlkesi ve Açık Yönetim Ortaklığı Yönetimde açıklık ilkesi yeni kamu yönetimi anlayışının en önemli unsurlarından biridir. Günümüzde vatandaşlar

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 8625 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-300 03 Ekim 2005 Sayı : 2005-09

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANI HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI Ankara-2013 İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA

Detaylı